Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı"

Transkript

1 Deney Laboratuvarı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon No: Adresi : Üniversite Cad. No:71/B Bornova İZMİR / TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta : Website : Tahıllar, Baklagiller ve Yan Ürünleri Tahıl ve Tahıl Ürünleri Baharatlar Kül Tayini TS EN ISO 2171 Nem Tayini TS EN ISO 712 Toplam Kül Tayini TS 2131 ISO 928 Asitte Çözünmeyen Kül Tayini TS 2133 ISO 930 Meyve ve Sebze Ürünleri Çözünür Kuru Madde Tayini TS 4890 Titrasyon Asitliği Tayini TS 1125 ISO 750 Et Ürünleri Yağ Tayini TS 1744 Nem Tayini TS 1743 ISO 1442 Et ve Et Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Hidroksiprolin ve Kolajen Miktarı Tayini TS 6236 ISO 3496 Yağ Tayini TS 8189 Kuru Madde Tayini TS 1018 Süt Ürünleri Bitkisel Yağ Aranması COI T.20 DOC. NO. 10/ REV.1 Peynir Kuru Madde Tayini TS EN ISO 5534 Yağ Tayini TS 3046 Makarna Kuru İncir Gıdalar Tuz Tayini TS 1620 Nem Tayini TS 541 Ham Selüloz Tayini TS 6932 Kükürt Dioksit Tayini AOAC Protein Tayini TS 1620 Hayvan Yemleri Yağlı Tohum Küspesi Kuru Meyveler Rutubet Tayini TS 6318 Ham Protein Tayini TS 324 Aflatoksin Tayini (Toplam, B₁,B₂,G₁,G₂) AOAC

2 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/6) Akreditasyon No: Yağlı Tohumlar (Fındık, Yer Fıstığı, Antep Fıstığı, Ceviz) Tahıllar Yemler ve Yem Katkı Maddeleri Meyve-Sebze Ürünleri Tüm Gıdalar Aflatoksin Tayini (Toplam, B₁,B₂,G₁,G₂) AOAC Aflatoksin Tayini (Toplam, B₁,B₂,G₁,G₂) AOAC AOAC Aflatoksin Tayini (Toplam, B₁, B₂, G₁, G₂) TS EN ISO Nitrat Tayini Journal of Food and Drug Analysis, Vol. 11, No. 3 Benzoik Asit ve Sorbik Asit Tayini AOAC Vol:76 No: 2 Şeker Tayini TS 1466 Toplam Yağ Tayini TS 2664 Yağlı Tohumlar Nem ve Uçucu Madde Tayini TS ISO 771 Yağ Tayini TS EN ISO 659 Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar Serbest Yağ Asitleri TS EN ISO 660 Peroksit Tayini TS EN ISO 3960 İyot Sayısı Tayini TS EN ISO 3961 Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi ile Sterol Kompozisyonunun ve Miktarının Tayini ve Eritrodiol ve Uvaol Yüzdesinin Belirlenmesi Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi ile Yağ Asitleri Kompozisyonunun ve Trans Doymamış Yağ Asitlerinin Tayini Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi ile Mumsu Maddelerin, Yağ Asitleri Metil Esterleri ve Yağ Asitleri Etil Esterlerinin Tayini Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi ile Stigmastadienlerin Tayini Ultraviyole Işığında Özgül Absorbans Tayini COI/T.20/Doc.No.10/Rev.1 COI/T.20/Doc.No.17 COI/T.20/Doc.No.24 COI/T.20/Doc.No.28/Rev.1 COI/T.20/Doc.No.11/Rev.2 COI T.20 DOC. NO. 19/ REV.2

3 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/6) Akreditasyon No: Yaş Meyve ve Sebzeler Pestisit Tayini: GC-MS/MS ile: 2,4-DDT; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 4,4-DDD; 4,4 -DDE; 4,4-DDT; Acetochlor; Acibenzolar-s-methyl; Aclonifen; Aldrin; Azinphos-ethyl; Benalaxyl; Bifentrin;Bitertanol; Boscalid; Bromacil; Bromophos-ethyl; Bromopropylate; Bromuconazole; Buprimate; Cadusafos; Captan; Chionomethionate; Chlordane-cis; Chlordane-trans; Chlorothalonil; Chlorpropham; Clorpyrifos-methyl; Cypermethrin; Cyfluthrin; Cyhalothrin Lambda; Cycloate; Cyprodinil; Diazinon; Dicofol; Dieldrin; Diniconazole; Diphenamid; Disulfoton; Dodemorph; Endosulfan alpha Pestisit Tayini GC-MS/MS ile Endosulfan beta; Endosulfan Sulfate;Endrin; Ethoprophos; Fenvelerate-Esfenvelerate; Fenitrothion; Fluazifop-p-buthyl; Flutriafol; Folpet; Formathion;HCH-alpha; HCH-beta; HCH-gamma-Lindane; Heptachlor; Heptenophos; Hexachlorobenzene; Hexaconazole; Iprodione;Lenacil; Lufenuron;Nitrofen; Paclobutrazole; Parathion-ethyl; Parathion Methyl; Permethrin cis; Permethrin trans; Picolinafen; Primiphos-ethyl; Pyrimethanil; Procymidone; Quinalphos; Oxyfluorfen;Spiroxamine; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrasul; Tetradiphon;Thiometon; Tolclofos-methyl; Trifluralin; Vinclozolin AOAC AOAC

4 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/6) Akreditasyon No: (Yaş Meyve ve Sebzeler Devam) Yemler ve Yem Katkı Maddeleri Pestisit Tayini: LC-MS/MS ile: 2,4-D; Acetamiprid; Alachlor; Amitraz; Atrazine; Azoxystrobin; Buprofezine; Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carbosulfan; Chlorfluazuron; Chlorpyrifos; Clofentezine; Cymoxanil; Cyproconazole; Deltamethrin; Dichlorvos(DDVP); Diclofluanid; Difenconazole; Dimethoate; Dimethomoprh; Dinobutan; Dinocap; Dithianon; Epoxiconazole; Ethiofencarb; Ethofumesate; Famaxadone; Fenarimol; Fenazaquin; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenthion; Fludioxynil; Furathiocarb; Hexythiazox; Imıdacloprid; Ioxynil; Kresoxim-Methyl; Malathion; Metalaxyl-Methyl; Metalochlor; Metribuzin; Monolinuron; Oxadixyl; Oxamyl; Penconazole; Pendimethalin; Phentoate; Phosalone; Phosmet; Pirimicarb; Pirimiphos-Methyl; Profenafos; Propargite; Propiconazole; Propyzamide; Prothiophos; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridapenthion; Pyriproxyfen; Simazine;Tau-Fluvalinate; Tebuconazole; Terbutryn; Thiamethoxam; Thiophanate-Methyl;Toly-Fluanide; Triadimefon; Triadimenol;Tri-Allate;Trichlorfon; Trifloxystrobin; Triflumizole Pestisit Tayini: GC-MS/MS ile; 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-DDT; 4,4-DDD; 4,4 -DDE; 4,4-DDT; Aldrin; Chlordane-cis; Chlordane-trans; Dieldrin; Endosulfan sulfate; Endosulfan-alpha; Endosulfan-beta; Endrin; Endrin-keton ; HCH-alpha; HCH-beta; HCH-gama (lindane); Heptachlor; Heptachlorepoxide; Heptachlorendoepoxide; Heptachlorexoepoxide; Hexachlorobenzene AOAC AOAC

5 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/6) Akreditasyon No: Gıdalar Yemler ve Yem Katkı Maddeleri Konserve Gıdalar /Hazır Yemekler Tüm Gıdalar ve Yemler Ağır Metal Tayini (Arsenik, Civa, Kadmiyum, Kurşun) TS EN TS 3606 Ağır Metal Tayini (As; Pb; Cd; Hg) TS EN 14084; TS 3606 Kalay Tayini TS EN 14084; TS 3606 Salmonella spp Aranması ISO 6579 Küf ve maya Sayımı (Su aktivitesi 0.95'den büyük ürünler için koloni sayım tekniği) Küf ve maya Sayımı (Su aktivitesi 0.95'den küçük veya eşit ürünler için koloni sayım tekniği) ISO ISO Bacillus cereus Sayımı TS EN ISO 7932 Escherichia coli O157 (H7 dahil) Aranması TS EN ISO Aerobik Koloni Sayımı 30 C'ta koloni sayım tekniği TS EN ISO Vidas E.coli O157:H7 Aranması (ECPT) VIDAS AFNOR BlO 12/25-05/09 VİDAS Up Listeria monocytogenes Aranması AFNOR-BIO-12/27-02/10 VIDAS Hızlı Test Cihazı ile Stafilokokal Enterotoksinlerin Aranması VIDAS SET2 AOAC RI Listeria monocytogenes Aranması ISO En Muhtemel sayı yöntemi ile Escherichia coli Sayımı ISO TS Escherichia coli Sayımı ISO Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı ISO Laktik Asit Bakterisi Sayımı ISO En Muhtemel Sayı Yöntemine Göre Fekal Koliform Sayımı FDA, BAM Chapter 4 Vidas UP Salmonella spp Aranması (SPT) VIDAS AFNOR BlO 12/32-10/11

6 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/6) Akreditasyon No: İşlenmiş ve İşlenmemiş Tüm Gıdalar ve Yemler Süt ve Süt Ürünleri Et ve Et Ürünleri Kristalize Jelatinde Tüm Gıdalar ve Yemler Kalitatif GDO Tespiti (35S, NOS, FMV ) ISO 21571, ISO 21569, EUROFINS GMO screen RT (35S, NOS,FMV) IPC Kit prosedürü Süt Türü Tayini (İnek, Koyun, Keçi, Manda) Et Türü Tayini (Sığır, Domuz, At, Koyun, Tavuk, Hindi, Manda) Sığır ve Domuz Geni Aranması Soya Geni Aranması DNA Microarray, PCR, Chipron Milk ID 1.0 Customized LCD-Array Kit Prosedürü DNA Microarray, PCR, Chipron LCD-Array Kit Species 2.0 DNA Based Identification of Animal Species Kit Prosedürü DNA Microarray, PCR, Chipron LCD Array Kit Species 2.0 DNA Based ldentification of Animal Species Kit Prosedürü Eurofins speciesident RT(LR/HR) Soy KAPSAM SONU Dr. H. İbrahim ÇETİN Genel Sekreter Vekili

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Deney Laboratuvarı Adresi : 6166 Sok. No:27/A Karacaoğlan Mh. Işıkkent/Bornova 35070 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 472 13 23 Faks : 0 232 472 13 22 E-Posta : nur.altug@ekosmyrna.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Tübitak MAM Anibal Cad. P.K.21 Gebze 41470 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 677 20 00 Faks : 0 262 641 23 09 E-Posta : gida@mam.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Deney Laboratuvarının Adres :Tübitak MAM Anibal Cad. P.K.21 Gebze 41470 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel Faks : : E-Posta: Website : 0 262 677 20 00 0 262 641 23 09 gida@mam.gov.tr

Detaylı

Tüm gıdalarda FDA/BAM 2001. Tüm gıdalarda BAC Q7 PCR prosedürü en az 200g/ml 120. Tüm gıdalarda ISO 6888-1. AOAC OMA 2007.06, STAPH Enterotoksin

Tüm gıdalarda FDA/BAM 2001. Tüm gıdalarda BAC Q7 PCR prosedürü en az 200g/ml 120. Tüm gıdalarda ISO 6888-1. AOAC OMA 2007.06, STAPH Enterotoksin GENEL HÜKÜMLER 1. TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılacaktır. 2. Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden

Detaylı

Doğru gösterim için PDF kapsamları tercih ediniz. TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney Laboratuvarı

Doğru gösterim için PDF kapsamları tercih ediniz. TS EN ISO/IEC 17025:2012 Deney Laboratuvarı Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler NANOLAB Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Dan. Çevre Eğitim San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres : Adnan Kahveci Mah. Çankaya Cad. Vadi İş Merkezi E 2 D.25 Beylikdüzü 34528

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi :İçerenköy Mh. Prf.Dr. A.Nihat Tarlan Cad. Değirmenyolu Sk. Kutay İşh.C Blok K:4 D:9-10 Ataşehir Tel : +90 (216) 469

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ GENEL HÜKÜMLER 1. TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılacaktır. 2. Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç

Detaylı

İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ANALİZ FİYAT ÇİZELGESİ FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI DENEY METODU

İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ANALİZ FİYAT ÇİZELGESİ FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI DENEY METODU İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 05 YILI ANALİZ FİYAT ÇİZELGESİ FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI S. NO DENEY/ANALİZ ADI ANALİZİ YAPILAN ÜRÜNLER 5 Gramda Tane Sayısı Kuş Üzümü 000 Tane kütlesi tayini

Detaylı

FORMÜL ÖZEL GIDA LABORATUVARI

FORMÜL ÖZEL GIDA LABORATUVARI FORMÜL ÖZEL GIDA LABORATUVARI KURULUŞUMUZ FORMÜL Laboratuvarı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda 06.01.2012 tarihinde kuruluş iznini ve 24.09.2012 tarihinde faaliyet

Detaylı

1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ. * İletkenlik. * Siyanür SM 4500 CN;E Spektrofotometre Bulanıklık

1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ. * İletkenlik. * Siyanür SM 4500 CN;E Spektrofotometre Bulanıklık 1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete'de revize edilen İnsani Tüketim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/30) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/30) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/30) Deney Laboratuvarı Adresi : Gürsel mah. Yeşiltepe sok. No:34 ERG İş Merkezi Kat:6 Kağıthane 34400 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 321 19 60 Faks : 0 212 321 19

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Kalite Kampüsü, Cumhuriyet Mh. 2258 Sk. No: 10 Çayrırova Tren İstasyonu Yanı Gebze 41410 Tel : 0 262 723 13 13 Faks : 0 262 723 16

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Tanıtım Broşürü Aralık 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kurulduğu 2007 yılından itibaren

Detaylı

Posta adresi: Altıntaş Meslek Yüksek Okulu 43800 Altıntaş /KÜTAHYA

Posta adresi: Altıntaş Meslek Yüksek Okulu 43800 Altıntaş /KÜTAHYA Laboratuvar adı: Gıda Eğitim Laboratuvarı Bağlı olduğu kurum: Altıntaş Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Sorumlusu: - e-posta: - Posta adresi: Altıntaş Meslek Yüksek Okulu 43800 Altıntaş /KÜTAHYA Telefon:

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

51- TS.6399 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlarda kül tayini (gravimetrik metot) 52- TS.6398 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağalarda

51- TS.6399 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlarda kül tayini (gravimetrik metot) 52- TS.6398 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağalarda 51- TS.6399 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlarda kül tayini (gravimetrik metot) 52- TS.6398 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağalarda 1-monogliserit ve serbest gliserin tayini (titrimetrik metot)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz. 2. Açıklamalar 3. Bahçe Bitkileri Bölümü. 4. Bitki Koruma Bölümü 5. Peyzaj Mimarlığı Bölümü.. 6. Süt Teknolojisi Bölümü.

İÇİNDEKİLER. Önsöz. 2. Açıklamalar 3. Bahçe Bitkileri Bölümü. 4. Bitki Koruma Bölümü 5. Peyzaj Mimarlığı Bölümü.. 6. Süt Teknolojisi Bölümü. İÇİNDEKİLER Sayfa No. Önsöz. 2 Açıklamalar 3 Bahçe Bitkileri Bölümü. 4 Bitki Koruma Bölümü 5 Peyzaj Mimarlığı Bölümü.. 6 Süt Teknolojisi Bölümü. 7 Tarım Ekonomisi Bölümü.. 8 Tarım Makineleri Bölümü.. 9-10-11-12

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : ODTÜ- Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19 EK LİSTE-1/19 Su, Atık su 1,2,3,4 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510-B Bulanıklık Işık Geçirgenliği Metodu TS 5091 EN ISO 7027 Çözünmüş Oksijen/ Elektrokimyasal

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ

TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ PARS EĞİTİM & DANIŞMANLIK TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2011/ Resmî Gazete Sayı : 28157 Fırat ÖZEL 1/21/2013 GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 firatozel@gmail.com

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA VERİLEN HİZMETLER

ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA VERİLEN HİZMETLER ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA 2015 Üniversitemiz 2006 yılında kurulmuştur ve kısa sürede eğitimöğretim ve araştırma geliştirme altyapısı açısından çok önemli bir noktaya gelmiştir. Bölgemizdeki kişi

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA VERİLEN HİZMETLER

ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA VERİLEN HİZMETLER ÜNİVERSİTEMİZ LABORATUVARLARINDA 2015 Üniversitemiz 2006 yılında kurulmuştur ve kısa sürede eğitimöğretim ve araştırma geliştirme altyapısı açısından çok önemli bir noktaya gelmiştir. Bölgemizdeki kişi

Detaylı

Madde 4-(ğ) 1.1.2. Fermente süt ürünleri ( Kefir,Yoğurt, meyveli vb. yoğurtlar, ayran vb. ) 1.1.3.1. Krema (pastörize) 0/25 g-ml.

Madde 4-(ğ) 1.1.2. Fermente süt ürünleri ( Kefir,Yoğurt, meyveli vb. yoğurtlar, ayran vb. ) 1.1.3.1. Krema (pastörize) 0/25 g-ml. Bu renk, eski TGK Mikrobiyolojik kriterler tebliğinden çıkarıldığını ifade eder Bu renk, yeni TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine eklenmediğini ifade eder. Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik kriterler

Detaylı

DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/53 Devam Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE

SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE KALİTE Süt ve süt ürünleri,, diğer birçok gıda ürününe oranla daha fazla kontaminasyon riski taşıyan, bileşimleri nedeniyle çok daha kolay bozulabilen, dolayısıyla sağlığa zararlı

Detaylı

Biyokimya Anabilim Dalı

Biyokimya Anabilim Dalı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ ÜCRET LİSTESİ (2015) Adres : Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 71450, Yahşihan, Kırıkkale Tel : 0 318 357 33 01 Faks

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Belde sokak No:6 Ataevler Nilüfer 0 BURSA / TÜRKİYE Tel : 444 50 48 Faks : 0 224 443 72 00 E-Posta : laboratuvar@cedfem.com.tr Website

Detaylı