IŞINLANMIŞ GIDALARDA 2-ALKİLSİKLOBÜTANONLARIN GC/MS İLE TESPİT EDİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IŞINLANMIŞ GIDALARDA 2-ALKİLSİKLOBÜTANONLARIN GC/MS İLE TESPİT EDİLMESİ"

Transkript

1 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, jr-j < A.Aylangan IŞINLANMIŞ GIDALARDA 2-ALKİLSİKLOBÜTANONLARIN GC/MS İLE TESPİT EDİLMESİ Ayça Aylangan 1 *, Emine Denli 1, Mine Uygun Sarıbay 1 'Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Uygulama Bölümü, Gıda Birimi, Kazan, Ankara Gıdaların korunması amacıyla kullanılan metotlardan biri olan Gıda Işınlama Teknolojisi, 6 Kasım 1999 tarihinde yürürlüğe giren Gıda Işınlama Yönetmeliği [1] ile ülkemizde de yasal olarak uygulanabilir hale gelmiştir. Bu teknolojinin ticari anlamda kullanımı ile ışınlanmış gıdaların tespiti de önem kazanmıştır. Işınlanmış gıdaların tespiti amacıyla kullanılan metotlardan biri yağ içeren gıdalarda 2-alkilsiklobütanonlann (2-ACB) tespitidir. 2-Alkilsiklobütanonlar yağ asitlerinden oluşan ışınlamaya özgü radyolitik ürünlerdir ve ışınlama dışında başka bir proses sonucu oluşmamaktadır. Bu çalışma; tavuk eti ve balık gibi yağ içeren bazı gıdalarda palmitik asitten oluşan 2-dodesilsiklobütanon (2- DCB) ve stearik asitten oluşan 2-tetradesilsiklobütanonun (2-TCB) tespiti amacıyla gerçekleştirilmiştir. 0.5, 1, 3 ve 5 kgy dozlarda ışınlanan örnekler florisil kolonundan geçirildikten sonra GC-MS cihazına enjekte edilerek 2-ACB pikleri değerlendirilmiştir. Deteksiyon alt limiti olarak 1 kgy belirlenmiştir. Işınlama dozunun artışıyla 2- dodesilsiklobütanon miktarında artış gözlenmiştir. Ayrıca 3 kgy ışınlanan balık örneklerinde 2-TCB pikleri de tespit edilmiştir. Kontrol örneklerinde ise 2-ACB pikleri gözlenmemiştir. Anahtar Kelimeler: Gıda Işınlama, 2-alkilsiklobütanonlar, 2-dodesilsiklobütanon, 2- tetradesilsiklobütanon DETECTION OF 2-ALKYLCYCLOBUTANONES IN IRRADIATED FOOD WITH GC/MS Food Irradiation Technology used for protection of foods has been applicable legally in our country with Food Irradiation Regulation [1] that-came into Moreover, detection of irradiated food has become important by commercial use of this technology. Identification of 2-alkylcyclobutanones (2-/^Bs) in fat-containing foods is one of the detection methods. 2-ACBs are radiolytic products of fatty acids and these compounds are specific to iiradiated foods. This work have done to detection of 2-dodecylcyclobutanone (2-DCB) and 2-tetradecylcyclobutanone (2-TCB) in fat-containing foods such as chicken and fish. The fat extracted from irradiated samples at doses 0.5, 1, 3 and 5 kgy is fractionated with florisil column chromatography prior to seperation using gas chromatography and detection with mass spectrometer. Detection limit was determined as 1 kgy. The amount of 2-DCB increased linearly with increasing dose. In addition 2- tetradecylcyclobutanone were determined in fish samples at doses 3 kgy. However 2- ACBs couldn't be detected in control samples. Key words: Food Irradiation, 2-alkylcyclobutanones, 2-dodecycyclobutanone, 2- tetradecylcyclobutanone 260

2 1. GİRİŞ Işınlama işlemi beyaz ve kırmızı et, balık ve baharat gibi gıdalarda hijyenik kalite ve raf ömrünün uzatılması, meyve ve sebzelerde böceklenmenin engellenmesi, hasat sonrasında olgunlaşma süresinin geciktirilmesi, patates ve soğan gibi ürünlerde ise filizlenmenin engellenmesi amacıyla kullanılan bir koruma yöntemidir. Gıda Işınlama Teknolojisinin yasal olarak kullanılması ile gündeme gelen Işınlanmış Gıdaların Tespiti konusu; uluslararası ticaretin artması, etiketlenmenin doğru bir ^kilde yapılıp yapılmadığının kontrolü ve tüketicinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Işınlanmış Gıdaların Tespiti amacıyla Avrupa Standard Komitesi (CEN) tarafından onaylanmış 10 adet standart metot bulunmaktadır. Bu metotlar içerisinde TS EN 1785 "Gıda Maddeleri-Katı Yağ İçeren Işınlanmış Gıdaların Belirlenmesi -2- Alkilsiklobütanonların Gaz Kromatografik/Kütle Spektrometrik Analizi" metodu yağ içeren gıdalara başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Işınlama sırasında trigliseritlerdeki açil-oksijen bağı kopmakta ve bu tepkime, ana yağ asidi ile aynı sayıda karbon içeren 2-alkilsiklobütanonların (2-ACB) oluşumuna yol açmaktadır. Bu bileşenlerdeki alkil grubu halkanın 2 konumundadır (Şekil 1) ve ürünün yağ asidi kompozisyonu biliniyorsa oluşan 2-ACB tahmin etmek de mümkündür (Çizelge 1) [2]. O o + HOC CH 2 CH 2 A CH 3 HOC CH 2 CH 2 A CH 3 I iyonizasyon CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 Yağ asitleri A= (CH 2 )ıo (palmitik asit) A= (CH 2 ) 3 CH=ÇH(CH 2 ) 7 (Oleik asit) A= (CH 2 )i2 (Stearik asit) A= (CH 2 ) 3 (CH=CHCH 2 ) 2 (CH 2 ) 3 (Linoleik asit) HO + H transferi HOC «CHCHO A CH 3 CH 2 CH 2 halka oluşumu HO«*CH 2 A CH 3 HO 261

3 H,0 O. CH 2 A CH, -e 2-ACB Şekil 1. 2-Alkisiklobütanonlann oluşum mekanizması [3] Çizelge 1. Yağ asitlerinden oluşan 2-alkilsiklobütanonlar [4] Yağ asitleri Palmitik asit Stearik asit Oleik asit Linoleik asit Linolenik asit 2-alkilsiklobütanonlar 2-Dodesilsiklobütanon 2-Tetradesilsiklobütanon 2-(5'-Tetradesenil)siklobütanon 2-(5', 8'-Tetradekadienil) siklobütanon 2- (5',8',1 l'-tetradekatnenil) siklobütanon 2-ACB ışınlamaya özgü bileşenlerdir ve ışınlama prosesi dışında herhangi bir proses sonucu oluşmazlar [5]. % 1 oranında yağ içeren gıda örneklerinde bile ışınlama sonucu 2- ACB tespiti mümkün olmaktadır [6]. Isıtma, dondurma, depolama, mikrodalga, UV radyasyon, yüksek basınç uygulamaları ve çeşitli ambalajlama tekniklerinin 2-ACB oluşumu üzerine etkisi bulunmamaktadır [7]. 2. DENEYSEL Piyasadan temin edilen tavuk eti ve somon balığı örnekleri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Sarayköy Nükleer Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANAEM)'nde bulunan Gama-cell Co-60 (ISSLEDOVATEU, kgy/saat) kaynağı kullanılarak 0.5, 1, 3 ve 5 kgy'lik dozlarda ışınlanmıştır. 2-alkilsiklobütanonlann tespiti ise TS EN 1785 standart metoduna göre yapılmıştır [2] Kullanılan Kimyasallar Analiz için kullanılan kimyasallar n-heksan, sodyum sülfat, dietil eter, florisil, 2- sikloheksilsikloheksanon, ve 2-dodesilsiklobütanon ve 2-tetradesilsiklobütanondur Örnek Hazırlama İşlemleri Örneklerde yağ ekstraksiyonun yapılması Homojen hale getirilmiş örneklerden 3 g tartılarak yağ özütleme kartuşuna yerleştirilir. Üzerine 5 g kadar susuz sodyum sülfat konur ve kartuşlar pamukla kapatılır. Yarı otomatik yağ ekstraksiyon ünitesine (Soxtec Avanti Soxtec, Foss Tecator) yerleştirilen örneklerden n-heksan ile yağ ekstraksiyonu gerçekleştirilir. 262

4 Balondaki yağ özütü 100 ml'lik ölçü balonuna aktarılır, üzerine 5-10 g susuz sodyum sülfat ilave edilir ve n-heksan ile 100 ml'ye tamamlanır. İçerik iyice karıştırılır ve gece boyunca bekletilir. Bu karışımdaki n-heksan döner buharlaştırıcı kullanılarak buharlaştırılır ve Florisil kolona verilmek üzere yağ özütü hazırlanmış olur Florisil kolon kromatografisi Analiz sırasında kullanılacak florisil 150 pm (im boyutunda ( mesh) ve pestisit kalıntısı analizi saflığında olmalıdır. Bu özellikteki florisil kullanılmadan önce 550 C'ta en az 5 saat süreyle ısıtılarak aktif hale getirilmelidir. Aktif hale getirilen florisil desikatörde soğutulduktan soma 3 gün süre ile muhafaza edilebilir. Etkinliği giderilmiş Florisil, 100 kısım adsorbana 20 kısım su ilave edilerek (m/m) hazırlanır. Her bir kolon için yeterli miktarda etkinliği giderilmiş adsorban hazırlamak için yaklaşık olarak 30 g aktif hale getirilmiş Florisil gerekmektedir. Etkinliği giderilmiş Florisil, topak içermemesi ve serbestçe akabilen toz şeklinde olması için 20 dakika çalkalanır. Etkinliği giderilmiş Florisil dengeye gelmesi için gece boyunca bekletilir ve bir hafta içinde kullanılır. Kromatografık kolon (20-21 cm), etkinliği giderilmiş Florisil ve n-heksan kullanılarak hazırlanır. Yaklaşık 200 mg yağ özütü alınır ve 5 ml'den fazla olmayan n-heksanda çözülür.yağ özütü nicel olarak kolona uygulanır, ayırma hunisindeki n-heksan Florisil'in hemen üzerine damlayacak şekilde ayarlanır ve 5 ml-10 ml n-heksan ilave edilir. Kalan n- heksan (toplam 150 ml) kolonun üzerine yerleştirilen bir ayırma hunisine konur, 2-5 ml/dakika akış hızında geri alma işlemi yapılır ve geri alınan kısım uygun bir balonda (250 ml'lik) toplanır. Ayırma hunisi boşaldığında, kolonun kurumamasına dikkat edilerek toplama balonu değiştirilir ve n-heksanda hazırlanmış %1'lik dietil eter çözeltisinden 150 ml ile geri alma işlemi yapılır, %1'lik dietil eter çözeltisi kısmı, döner buharlaştıncıda, 40 C'ta, en düşük vakumda 5-10 ml'ye kadar buharlaştırılır ve bir deney tüpüne aktarılır. Deney tüpüne aktarılan kısım, 40 C'ta, azot akımı altında kurutulur. Azot akımı altında kuru haldeyken geride numune kalmadığından emin olunur. Bu kısım, 0,5 pg/ml konsantrasyondaki 200 pl 2-sikloheksilsikloheksanon çözeltisine (iç standart, 5 pg/ml konsantrasyonda stok çözeltiden hazırlanmış) alınır ve analiz için gaz kromatografisi numune şişelerine (vial) aktarılır Gaz kromatografik/kütle spektrometrik (GC-MS) analiz 2-ACB'lar Varian Marka CP 3800 Gaz Kromatografi ve buna bağlı Var i an 1200 L Quadrupole MS/MS ile ayrılmıştır. Ayırmada kullanılan kolon Varian Factor Four, VF 5MS, 30 mx0,25mm ID, 0,25pm, %95 dimetil, %5 difenil polisiloksan'dır. Helyum taşıyıcı gazının akış oranı 1 ml/dakika'dır. GC sıcaklık programı: Enjektör sıcaklığı: 250 C; Bağlantı hattı sıcaklığı: 280 C; Kolon fırını sıcaklık programı; Başlangıç sıcaklığı: 55 C, 1 dakika süreyle; Sıcaklık artış hızı: 300 C'ya kadar 15 C/dakika; Son sıcaklık ve bekleme süresi: 300 C'ta 5 dakika olacak şekilde ayarlanmıştır. Enjeksiyon miktarı 1 pl'dir ve bölmesiz enjeksiyon şekli (splitless) ile çalışılmıştır. Kütle spektrometresi ile "Selected Ion Monitoring" (SIM) modunda çalışılmış ve 2- dodesilsiklobütanonun kütle/yük (m/z) 98 ve m/z 112'deki iyon akımları ölçülmüştür. Oluşan 2-ACB miktarlarını tespit edebilmek için öncelikle 2-dodesilsiklobütanon ve 2- tetradesilsiklobütanon stok çözeltileri (100 pg/ml) hazırlanmıştır. Daha sonra bu stok 263

5 çözeltilerden iç standart çözeltisi (0,5 (xg/ml) kullanılarak 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 ve 1,5 ppm'lik konsantrasyonlarda çalışma çözeltileri hazırlanır. Örnekler, standartların alıkonma süresi ve iyon oranlan karşılaştmlarak tanımlanır Işınlanmış örneklerin teşhisi En az bir 2-alkilsiklobütanon pozitif olarak teşhis edildiğinde ve hesaplanan derişim, en zayıf iyonda 3:1 'lik bir sinyal/gürültü oranı veren derişimi geçtiğinde örnekler ışınlanmış olarak kabul edilir. 3. DENEYSEL SONUÇLAR Işınlanmamış kontrol örneği ve 1, 3, 5 kgy'lik dozlarda ışınlanmış tavuk eti örneklerinin kromatogramlan Şekil 2'de gösterilmektedir. 2-dodesilsiklobütanon (2-DCB) standart piki ile karşılaştınldığında tüm ışınlanmış örneklerde yaklaşık olarak 12,9 dakikada 2-DCB piki gözlenmektedir. Işınlama dozu arttıkça oluşan 2-DCB miktan da artış göstermektedir. Aynı alıkonma süresinde kontrol örneğinde herhangi bir pike rastlanmamıştır. 0.5 kgy dozda ışınlanan tavuk eti örneklerinde de 2-DCB pikleri gözlenmemiştir. TS EN 1785 standardında tavuk eti için deteksiyon alt limiti 0,5 kgy olarak bildirildiği halde bizim örneklerimizde deteksiyon alt limiti 1 kgy olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte florisil kolonu ile ektraksiyon tekniği yerine süper kritik akışkan tekniğinin kullanımı ile daha düşük dozlann tespit edilebileceği bildirilmektedir [8]. Değişik dozlarda ışınlanan tavuk eti örneklerinde 2-tetradesilsiklobütanon (2-TCB) pikleri de tespit edilememiştir. Ancak tek başına 2-DCB varlığı, o ürünün ışınlandığının bir göstergesidir. Şekil 2. Değişik dozlarda ışınlanan tavuk eti örneklerine ait kromatogram Şekil 3'deki somon balığı örneklerine ait kromatogramlar incelendiğinde kontrol örneğinde 2-ACB pikleri gözlenmezken 1 ve 3 kgy dozda ışınlanan balık örneklerinde yaklaşık olarak 12,7 dakikalık alıkonma süresinde 2-DCB pikleri çok net bir şekilde tespit edilmiştir. Tavuk eti örneklerinde olduğu gibi somon balığında da ışınlama dozunun 264

6 artışıyla oluşan 2-DCB miktarında artış gözlenmiştir. Ayrıca 1 ppm'lik 2- tetradesilsiklobütanon standart piki ile karşılaştırıldığında 14,1 dakikalık alıkonma süresinde 3 kgy dozda ışınlanan balık örneğinde 2-TCB piki de belirlenmiştir. kcounte 10K 5CH fkkcountş a. 10CH E] K 100İ sol kcountş kcounts: 100-E 5CF Apex: ete: 1 Area: 25, 32 rnin. 844 Jl_ Apex: min. Area: 26Ş445 Apex: rrçin. Area: 398B1 Apex: irvty ex: min. Area: Area: ^ex I toa: t 4.1p7 mir) _J Apex: mftpex: min. Area: Area: kontrol balik002.xms TIC 1 k y b»ikö02 xmstic boilukuı; r:t. ^ : li tl J!,i i J 0.,, Am vr K. ' V w I.Qppmdode.xmsTIC 03 k Counts 100^ 5C Apes: min. Apex: min. Area: Area: 20J ppm te1ra001.xms TIC '.22.5 minutes Şekil 3. Değişik dozlarda ışınlanan balık örneklerine ait kromatogram 4. TARTIŞMA VE YORUM Ülkemizde de yasal olarak kullanılmaya başlayan Gıda Işınlama Teknolojisinin uygulama alanlarının çok geniş olması, ürüne özgü tespit yöntemlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu yöntemler içerisinde bazıları sadece tarama metodu iken bazıları ise yaklaşık doz tahmini yapılabilmesi açısından önem-taşımaktadır. TS EN 1785 metodu da yağ içeren gıdalara uygulanabilen ve oluşan ürüne bağlı olarak yaklaşık olarak doz tespitinin yapılabileceği bir tespit yöntemidir. Bu yöntem kapsamında yer alan 2-ACB'lar ışınlanmış gıdalara özgü bileşiklerdir ve ışınlandığı takdirde tavuk etinden balığa, peynirden sıvı yumurtaya, tropik meyvelerden hububat ürünlerine kadar çok değişik ürünlerde tespit edilebilmektedir. Dolayısıyla başlangıç olarak tavuk eti ve balığın yer aldığı bu çalışmanın kapsamı, doymamış yağ asitlerinden oluşan 2-ACB standartlarının temini ile daha da genişletilebilir. Şu anda bu standartların ticari olarak üretimi yapılmamaktadır. Ancak laboratuvar şartlarında sentezleri mümkündür. Ayrıca bu çalışmada referans olarak kabul edilen TS EN 1785 metodunda yer alan florisil kolonu ile ekstraksiyon yöntemi yerine süperkritik akışkan ekstraksiyonu, katı faz mikroekstraksiyon yöntemi, gümüş iyon kromatografısi, hızlandırılmış solvent ekstraksiyon teknikleri gibi alternatif ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak düşük dozda ışınlanmış ürünlerde (50 Gray dozda ışınlanmış börülce, 100 Gray dozda ışınlanmış pirinç) 2-ACB tespiti yapılabilmektedir [8,9,10,11,12,13]. 265

7 5. KAYNAKLAR [1] Anonymous, Gıda Işınlama Yönetmeliği, Resmi Gazete, , Sayı: 23868, 1999c. [2] Anonymous, Gıda Maddeleri-Katı Yağ İçeren Işınlanmış Gıdaların Belirlenmesi-2-Alkilsiklobütanonların Gaz Kromatografık/Kütle Spektrometrik Analizi, Türk Standardı, TS EN 1785, [3] Haire, D.L., Chen, G., Janzen, E.G., Fraser, L. and Lynch, J.A., Identification of Irradiated Foodstuffs: A Review of the Recent Literature, Food Research Interactional, 30(3/4), , [4] Lee, H.J., Byun, M.W., Kim, K.S., Detection of Radiaiton-induced Hydrocarbons and 2- Alkycyclobutanones in Irradiated Perilla Seeds, Journal of Food Protection, 63, 11, ,2000. [5] Gadgil, P., Evaluation of Toxicity, Mutagenicity, Metabolism and Formation of 2- Dodecylcyclobutanonone in Irradiated Ground Beef, Ph.D. Thesis, Kansas State University, Manhattan. p:122, [6] Ndiaye, B., Jamet, G Miesch, M., Hasselmann, C. and Marchioni, E., 2- Alkylcyclobutanones as Marker for Irradiated Foodstuffs II. The CEN (European Committee For Standardization) Method: Field of Application and Limit of Utilization, Radiation Physics and Chemistry, 55, , [7] Hartwig, A., Pelzer, A., Burnouf, D., Titeca, H., Delincee, H Briviba, K., Soika, C.,Hodapp, C., Raul, F., Miesch, M., Werner, D., Horvatovich, P. and Marchioni, E Toxicological Potential of 2- Alkylcyclobutanones-Spesific Radiolytic Products in IrradiatedFat-Containing Food- in Bacteria and Human Cell Lines, Food and Chemical Toxicology, 45, , [8] Horvatovich, P., Miesch, M., Hasselmann, C. and Marchioni, E., Supercritical Fluid Extraction for the Detection of 2-Dodecylcyclobutanone in Low Dose Irradiated Plant Foods, Journal of Chromatography A., 968, ,2002. [9] Horvatovich, P., Miesch, M., Hasselmann, C. and Marchioni, E., Supercritical Fluid Extraction of Hydrocarbons and 2-Alkylcyclobutanones for the Detection of Irradiated Foodstuffs, Journal of Chromatography A., 897, , [10] Tewfik, I.H., Ismail, H.M. and Sumar, S., A Rapid Supercritical Fluid Extraction Method for the Detection of 2-Alkylcyclobutanones in Gamma-Irradiated Beef and Chicken, Lebensm.-Wiss. u. - Technol., 31, , [11] Ndiaye, B., Horvatovich, P., Miesch, M., Hasselmann, C. and Marchioni, E., 2- Alkylcyclobutanones as Marker for Irradiated Foodstuffs. III. Improvement of the Field of Application on the EN 1785 Method by Using Silver Ion Chromatography, Journal of Chromatography A., 858, ,1999. [12] Obana, H., Furuta, M. and Tanaka, Y., Analysis of 2-Alkylcyclobutanones with Accelerated Solvent Extraction to Detect Irradiated Meat and Fish, J. Agric. Food Chem., 53, ,2005. [13] Caja, M.M., Ruiz del Castillo, M.L. and BJanch, G.P., Solid Phase Microextraction as A Methodology in the Detection of Irradiated Markers in Ground Beef. Food Chemistry, 110, ,

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin katı - sıvı ekstraksiyon yöntemi ile analizi

Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin katı - sıvı ekstraksiyon yöntemi ile analizi Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin

Detaylı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ Ulvihan ÇİLTAŞ Analitik Kimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Bilal YILMAZ Yüksek Lisans Tezi - 2014 T. C. ATATÜRK

Detaylı

SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ.

SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ. SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ Abdussamat GÜZEL Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2013

Detaylı

Türkiye de Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerine Hile Amacıyla İlave Edilen Bitkisel Yağların Gaz Kromotografisi ile Tespiti

Türkiye de Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerine Hile Amacıyla İlave Edilen Bitkisel Yağların Gaz Kromotografisi ile Tespiti Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 3, 2014 (18-28) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No: 3, 2014 (18-28) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Türkiye de Üretilen Bazı Ticari Meyve Sularının Kimyasal Özellikler Açısından Gıda Mevzuatına Uygunluğu

Türkiye de Üretilen Bazı Ticari Meyve Sularının Kimyasal Özellikler Açısından Gıda Mevzuatına Uygunluğu Akademik Gıda 8 (2) (2010) 11-17 Araştırma Makalesi / Research Paper Türkiye de Üretilen Bazı Ticari Meyve Sularının Kimyasal Özellikler Açısından Gıda Mevzuatına Uygunluğu Hale Benli Tüfekci 1, Hasan

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR DanıĢman Prof. Dr. Ġbrahim NARĠN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

7.4.1 DARBELĠ BASINÇ TEKNOLOJĠSĠ... 43 7.4.2 TOPRAK BUHAR EKSTRAKSĠYONU VE HAVA DAĞITICI (SOĠL VAPOR EXTRACTĠON & AĠR SPARGĠNG)... 44 7.4.

7.4.1 DARBELĠ BASINÇ TEKNOLOJĠSĠ... 43 7.4.2 TOPRAK BUHAR EKSTRAKSĠYONU VE HAVA DAĞITICI (SOĠL VAPOR EXTRACTĠON & AĠR SPARGĠNG)... 44 7.4. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...4 1 GĠRĠġ...4 2 PCB/PCT LER ĠLE ĠLGĠLĠ ULUSLAR ARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER...7 2.1 ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER...7 2.2 ULUSAL DÜZENLEMELER...7 2.2.1 TÜRKĠYE DE PCB LERE ĠLĠġKĠN YASAL

Detaylı

İGKLM Bilime Katkıda Bulunuyor. Veysel Baki OKHAN. 4. Yılımıza Başlarken. Ölçüm Belirsizliği Nedir? 4-5. Folik Asidin Sağlık Açısından Önemi 6-8

İGKLM Bilime Katkıda Bulunuyor. Veysel Baki OKHAN. 4. Yılımıza Başlarken. Ölçüm Belirsizliği Nedir? 4-5. Folik Asidin Sağlık Açısından Önemi 6-8 i Yıl: 4 Sayı: 13 Nisan Haziran İçindekiler Sahibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. adına Veysel Baki OKHAN İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. Vekili İGKLM Bilime

Detaylı

Adana Hıfzıssıhha Enstitüsüne Ocak 2007 ile Aralık 2011 arasında gönderilen boğma rakı çeşitlerindeki metanol miktarının incelenmesi

Adana Hıfzıssıhha Enstitüsüne Ocak 2007 ile Aralık 2011 arasında gönderilen boğma rakı çeşitlerindeki metanol miktarının incelenmesi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Adana Hıfzıssıhha Enstitüsüne Ocak 2007 ile Aralık 2011 arasında gönderilen boğma rakı çeşitlerindeki metanol miktarının incelenmesi

Detaylı

UÇUCU YAĞ ELDE ETME YÖNTEMLERİ

UÇUCU YAĞ ELDE ETME YÖNTEMLERİ UÇUCU YAĞ ELDE ETME YÖNTEMLERİ Ayben KILIÇ Bartın Orman Fakültesi, Bartın ÖZET Kozmetik, parfümeri, farmakoloji ve gıda sanayisi gibi farklı alanlarda kullanılan uçucu yağlar, Romacılardan başlayarak günümüze

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:12 Sayı: 2 sh. 1-16 Mayıs 2010

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:12 Sayı: 2 sh. 1-16 Mayıs 2010 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:12 Sayı: 2 sh. 1-16 Mayıs 2010 PETROL HİDROKARBONLARI İLE KİRLENMİŞ DOĞAL TOPRAĞIN ELEKTROKİNETİK YÖNTEMLE ARITIMI (TREATMENT OF PETROLEUM HYDROCRBONS

Detaylı

İNSAN CİLT ALTI YAĞ DOKUSUNDA ORGANOKLORLU PESTİSİTLERİN KALINTI DÜZEYLERİNİN TESBİTİ

İNSAN CİLT ALTI YAĞ DOKUSUNDA ORGANOKLORLU PESTİSİTLERİN KALINTI DÜZEYLERİNİN TESBİTİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ TIP ANABİLİM DALI İNSAN CİLT ALTI YAĞ DOKUSUNDA ORGANOKLORLU PESTİSİTLERİN KALINTI DÜZEYLERİNİN TESBİTİ Kimya Yük. Müh. NEBİLE DAĞLIOĞLU DOKTORA

Detaylı

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 95-113 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 95-113, December 2014

Detaylı

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org Derleme Makalesi Bursa Atmosferi ndeki Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Konsantrasyon Seviyelerinin Zamansal ve Bölgesel Değişimi Aşkın BİRGÜL, S. Sıddık

Detaylı

Food and Health Science

Food and Health Science 1(1): 50-66 (2015) doi: 10.3153/JFHS15005 Journal of Food and Health Science E ISSN 2149 0473 ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE DEĞİŞİK İŞLEME PROSELERİNİN BROİLERLERDE KULLANILAN

Detaylı

PAPAVER SOMNİFERUM L. ÇİÇEKLERİNİN ESANSİYEL YAĞ İÇERİĞİ, ANTİMİKROBİYAL VE ANTİFUNGAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS

PAPAVER SOMNİFERUM L. ÇİÇEKLERİNİN ESANSİYEL YAĞ İÇERİĞİ, ANTİMİKROBİYAL VE ANTİFUNGAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS PAPAVER SOMNİFERUM L. ÇİÇEKLERİNİN ESANSİYEL YAĞ İÇERİĞİ, ANTİMİKROBİYAL VE ANTİFUNGAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS Alparslan GÜLTEPE DANIŞMAN Doç. Dr. Meltem DİLEK KİMYA ANABİLİM DALI Temmuz,

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ Ayhan ELMASTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri

Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri NEWCASTLE HASTALIĞI (ND) Yalancı Tavuk Vebası Avian Paramyxovirus-1 Enfeksiyonu facebook.com/tavder

Detaylı

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ SANCO/12495/2011 sayılı Belge Koordinatör Dr. Tuija Pihlström Danışma Grubu SANCO/10684/2009 sayılı

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ UĞUR DARDAĞAN

Detaylı

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gamze KAHYAOĞLU Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Tıbbi Atıkların Buhar İle Sterilizasyonu ve Bitlis Örneği. Steam Sterilization of Medical Waste and Bitlis Example

Tıbbi Atıkların Buhar İle Sterilizasyonu ve Bitlis Örneği. Steam Sterilization of Medical Waste and Bitlis Example Tıbbi Atıkların Buhar İle Sterilizasyonu ve Bitlis Örneği *1 Faruk Oral ve 2 Rasim Behçet 1 Bitlis Eren Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Bitlis, Türkiye 2 İnönü

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Pınar İLHAN

YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Pınar İLHAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇAY TOHUMU YAĞININ BİYODİZEL ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Pınar İLHAN Anabilim Dalı : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Programı : KİMYA

Detaylı

Yemlerde Mikotoksin Oluşumu, Toksisiteleri ve Mikotoksin Kalıntı Analizleri

Yemlerde Mikotoksin Oluşumu, Toksisiteleri ve Mikotoksin Kalıntı Analizleri ANADOLU 20 (2) 2010 ANADOLU, J. of AARI 21 (1) 2011, 44-58 MARA Yemlerde Mikotoksin Oluşumu, Toksisiteleri ve Mikotoksin Kalıntı Analizleri Osman TİRYAKİ 1 Emine SEÇER 2 Cemile TEMUR 1 1 Erciyes Üniversitesi,

Detaylı

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 59-69 Kasım 2010 İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi Kadir ÖZDEMİR *, İsmail TORÖZ İTÜ

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ Tezi Hazırlayan Esra ÖZÇITAK Tezi Yöneten Doç.Dr. Şeref

Detaylı

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862.

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/7. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862. Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/7 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 2-fenoksietanol, 1-fenoksipropan-2-ol,

Detaylı