Journal of Food and Health Science

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Journal of Food and Health Science"

Transkript

1 1(2): (2015) doi: /JFHS15008 Journal of Food and Health Science E-ISSN ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE FARKLI TAŞIYICILARLA RASYONA EKLENEN DEMİR DİKENİNİN (Tribulus terrestris) YUMURTACI TAVUKLARDA VERİM VE YUMURTA KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Metin DURU 1, Ahmet ŞAHİN 2 1 Uşak Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Zootekni Bölümü, Uşak 2 Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Kırşehir Received: Accepted: Published online: Corresponding author: Metin DURU, Uşak Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Zootekni Bölümü, 1 Eylül Yerleşkesi, Uşak, Türkiye Öz: Bu çalışma, zengin bir saponin kaynağı olan demir dikeni (Tribulus terrestris) (TT) bitki tozunun bentonit, selüloz ve pamuk yağı ile karıştırılarak yumurta tavuk yemine eklenmesinin beyaz yumurtacı tavuklarda performans özellikleri, yumurta kalite kriterleri, kemik kalsiyum kül düzeyleri, yumurta sarısı kolesterol düzeyi ve bazı kan parametreleri üzerine etkilerini belirlemek amacı ile yürütülmüştür. Toplam 192 yumurtacı tavuk her bir grupta 16 hayvan olacak şekilde 12 gruba dağıtılmıştır. Deneme 0 (kontrol); 1 g TT; 2 g TT; 0.1 g pamuk yağı; 0.5 g selüloz; 0.5 g bentonit; 1 g TT ile 0.1 g pamuk yağı; 2 g TT ile 0.2 g pamuk yağı; 1 g TT ile 0.5 g selüloz; 2 g TT ile 1 g selüloz; 1 g TT ile 0.5 g bentonit ve 2 g TT ile 1 g bentonit gruplarından oluşmaktadır. Kontrol grubuna göre 2 g demir dikeni, bentonit ile karışan 2 g demir dikeni, yağ ile karışan 1 g ve 2 g demir dikeni gruplarında plazma kalsiyum değerleri önemli derecede yükselmiştir (P<0.001). Sarı indeksi ve haugh birimi bakımından bentonit ile karıştırılan 1 g demir dikeni kontrol grubuna göre sayısal olarak daha yüksek değer vermiştir (P>0.05). Kontrol grubuna göre bentonit ile karışan 2 g demir dikeni ve selüloz ile karışan 2 g demir dikeni grupları sayısal olarak daha düşük yumurta sarısı kolesterol düzeyi değerleri vermişlerdir (P>0.05). Anahtar Kelimeler: Tribulus terrestris, Yumurta kalitesi, Kolesterol, Yumurtacı tavuk. Abstract: Effects of Dietary Tribulus terrestris With Different Carriers on Performance and Egg Quality of Laying Hens This study has been carried out to determine the effect of powder of Tribulus terrestris (TT) which is a rich saponin source, added in diets of laying hen with in cotton oil, cellulose and bentonite, on the cholesterol level of egg yolk, blood parameters, the level of ash calcium, egg quality and the performance characteristics of white laying hens. In total 192 hens were used by allocating them into 12 groups each included 16 animals. Treatment groups were control (0); 1 g TT; 2 g TT; 0.1 g cotton oil; 0.5 g cellulose; 0.5 g bentonite; 1 g TT with 0.1 g cotton oil; 2 g TT with 0.2 g cotton oil; 1 g TT with 0.5 g cellulose; 2 g TT with 1 g cellulose; 1 g TT with 0.5 g bentonite and 2 g TT with 1 g bentonite. The blood calcium levels increased at the groups of 2 g of TT, 2 g of TT powder with in bentonite, 1 g and 2 g of TT powder with in oil compared to the control group (P<0.001). Yolk index and haugh units levels to numerically increased at the group of 1 g of TT powder with in bentonite compared to the control group (P>0.05). Egg yolk cholesterol levels to numerically decreased at the groups of 2 g of TT powder with in bentonite and 2 g of TT powder with in cellulose compared to the control group (P>0.05). Keywords: Tribulus terrestris, Egg quality, Cholesterol, Laying hens 84 Journal of Food and Health Science 1(2): (2015) 2015 ScientificWebJournals (SWJ)

2 Giriş Yem katkı maddesi olarak uzun zaman, yemden yararlanmayı arttırıcı ve gelişmeyi hızlandırıcı etkisi nedeniyle yaygın bir şekilde kullanılan anabolizanlar ve antibiyotikler hayvansal ürünlerde özelliklede kanatlıda kalıntı bırakarak insan sağlığına zararlı olabilecekleri düşüncesi ile ülkemiz ve Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklanmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde ve Ülkemizde antibiyotiklerin büyütme faktörü olarak kullanılmasının yasaklanmasından sonra antibiyotiklerin yerine alternatif olarak bitkisel ekstrakt ve tıbbi ve aromatik bitkileri kullanılabileceği gündeme gelmiştir (Kamel, 2001; Tipu ve ark., 2006). Aynı zamanda antibiyotiklere alternatif olma açısından son derece etkin olan bu grubun daha etkili olarak kullanıma sokulması ile hem daha ekonomik hem de tüketici sağlığı açısından sorunsuz hayvansal ürünlerin eldesi mümkündür (Kutlu, 2001). Akdeniz iklim kuşağında yer alan, tıbbi ve aromatik bitkilerce eşsiz zenginliğe sahip ülkemizde bu araştırmaların istenen düzeye ulaşamaması, kaynaklarımızın değerlendirilememesi adına büyük bir eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır (Kutlu, 2007). Günümüzde, insanlara sağlıklı hayvansal ürün üretiminde kullanılan veya kullanılma potansiyeli bulunan bitkileri ve bitkisel ekstraktları daha iyi tanımlamak, gıda kaynaklarının üretiminde güvenilir miktarlarını ve karışımlarını belirlemek için çalışmalar hızla devam etmektedir. Demir dikeni (Tribulus terrestris) bitkisi saponinlerce zengin olduğu, saponinlerin canlılarda performans ve sindirim ile bunun devamı olan emilim üzerine olumlu yönde etkili olduğu ve antioksidan etkisine sahip olduğu bilinmektedir (Anonim 2011; Grigorova ve ark., 2009; Jenkins ve Atwal, 1994). Kahverengi Lohman yumurtacılarında içme sularına eklenen Demir dikeni bitki ekstraktının serum glukoz seviyesini düşürdüğü (Grigorova ve ark., 2008b), yine aynı ekstraktın karma yeme katılması ile beç tavuklarında serum ve yumurta sarısı kolesterol seviyesini düşürdüğü, yumurta sarısı linoleik asit miktarını ise arttırdığı (Grigorova ve ark., 2009) ve W. Plymouth Rockmini erkeklere içme suyu ile verilen ekstraktın serum kolesterol miktarını düşürdüğünü bildirmişlerdir (Grigorova ve ark., 2008a). Demir dikeni bitki tozunun etlik civcivlerde canlı ağırlık kazancını arttıran antibiyotikler kadar etkili olduğu, tüketicilere antibiyotiksiz piliç eti üretiminde demir dikeninin üretimde kullanılabileceği bildirilmiştir (Şahin, 2009). Demir dikeni bitkisinin yumurta tavuklarında verim performansı yönünde yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Alternatif yem katkısı potansiyeline sahip olan Demir dikeni bitkisinin herhangi bir materyalle karıştırılarak hayvan beslemede kullanıldığına dair herhangi bir çalışma bulunamamış ve yumurtacı tavukların verim performansına ve kemik kalsiyum birikimine yönelik yapılmış herhangi bir literatüre rastlanmamıştır. Bitki absorban özelliğinden dolayı Bentonit (Pahsa ve ark., 2007) ile, bağlayıcı özelliğinden dolayı Karboksimetilselüloz (Heitner ve Min, 1987) ile, ve mide de az yıkıma uğraması özelliğinden dolayı pamuk yağı (Toker ve ark., 1998) ile karıştırılarak demir dikeni tozunun hayvanlara yedirilmesi bebeklikten itibaren insan beslenmesi açısından hayvansal protein temininde önemli bir yer tutan yumurta verim performansını ve kalitesini etkileyebilir. Bu çalışmada, yumurtacı tavukların beslenmesinde Demir Dikeni (Tribulus terrestris) bitki tozunun pamuk yağı, bentonit ve selüloz ile kullanılması sonucunda yumurta verim performansları, yumurta kalitesi, yumurta sarısı kolesterol değerlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Materyal ve Metot Araştırmanın hayvan materyalini 43 haftalık yaşta toplam 192 adet Super Nick beyaz yumurtacılar oluşturmuştur. Denemenin yem materyalini 1. dönem standart yumurtacı yemi (2750 kcal ME kg -1, %15 HP) oluşturmuştur (Tablo 1). Deneme grupları, benzer canlı ağırlık ve benzer yumurta veriminde olacak şekilde tesadüfü olarak bireysel kafeslere dağıtılan, her bir muamele grubunda 16 hayvanın bulunduğu 12 muamele grubundan oluşmuştur (Tablo 2). Rasyonlara eklenen Demir dikeni bitkisi Hatay ili Serinyol ilçesi Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüs arazisinden toplanmıştır. Toplanan bitki örnekleri laboratuarda temiz ve kuru bir zeminde kurutulmuş, laboratuar tipi değirmende 1 mm elekten geçirilerek yem katkısı olacak şekilde toz haline getirilmiştir. Elde edilen katkının içerdiği yağ asidi bileşenleri (Özgüven ve Engin 2000) GC-MS 6890-HP 5972 (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) (menşei: A.B.D.) cihazında HP 5 MS kolonunda (kolon özellikleri: uzunluk: 30 m, kalınlık: 0.25 mm, film kalınlığı: 0.25 µm, çalışma şartları: ºC, menşei: A.B.D., seri no: 19091S-433) tespit edilmiştir 85

3 (Tablo 3). GC-MS cihazı koşulları; ilk faz olarak cihaz 40 C de 5 dakika tutularak 5 C lik artışlarla 150 C ye getirilmiştir. 2. faz olarak 150 C de 10 dakika bekledikten sonra 5 C lik artışlarla 3. faza 220 C ye getirilerek 15 dakika bekletilerek okumalar yapılmıştır. Tablo 1. Denemede kullanılan 1. dönem yumurta yemi. Table 1. Experimental layer diet (Phase I). Ham maddeler (%) Beyaz Mısır Tam Yağlı Soya 0.60 Soya Fasülyesi Küspesi Kavrulmuş Soya Mısır Gluten Unu 2.50 Buğday Kepeği 8.50 Tavuk Unu 3.00 DCP 1.20 Mermer Tozu 6.70 Tuz 0.30 Vitamin Karışımı* 0.33 Mineral Karışımı** 0.37 Analizle Bulunan Besin Madde İçeriği (%) Kuru Madde Ham Protein Ham Yağ 4.47 Ham Selüloz 3.15 Ham Kül * Her 1 kg lık vitamin karışımı en az 7000 IU Vitamin A, 2000 IU Vitamin D 3, 15 mg Vitamin E, 2 mg Vitamin K 3, 5 mg Vitamin B 2, 10 mg Vitamin B 12 içermektedir. ** Her 1 kg lık mineral karışımı en az 60 mg Manganez, 50 mg Çinko, 25 mg Demir, 15 mg Bakır, 0.25 mg Kobalt, 1 g İyot, 0.2 mg Selenyum içermektedir. Tablo 2. Deneme modeli. Table 2. Experimental design. Gruplar Muamele 1. Grup Kontrol 2. Grup 1 g Demir Dikeni 3. Grup 2 g Demir Dikeni 4. Grup 0.1 g Pamuk Yağı 5. Grup 1 g Demir Dikeni ile 0.1 g Pamuk Yağı 6. Grup 2 g Demir Dikeni ile 0.2 g Pamuk Yağı 7. Grup 0.5 g Selüloz 8. Grup 1 g Demir Dikeni ile 0.5 g Selüloz 9. Grup 2 g Demir Dikeni ile 1 g Selüloz 10. Grup 0.5 g Bentonit 11. Grup 1 g Demir Dikeni ile 0.5 g Bentonit 12. Grup 2 g Demir Dikeni ile 1 g Bentonit 86

4 Tablo 3. Demir dikeni (Tribulus terrestris) bitki tozunun bazı yağ asidi bileşenleri. Table 3. Some fatty acid compounds of Tribulus terestris powder. RT % Area Bileşen C 16:0 Palmitik asit C 18:0 Stearik asit C 18:1 Omega 9 (Cis-9) Oleik asit C 18:2 Omega 6 (Cis-8,11,14) Linoleik asit C 18:3 Omega 3 (Cis-11,14,17) Linolenik asit Toz hale getirilen demir dikeni bitkisi toz halinde olan bentonit ve selüloz, sıvı halde bulunan yağ ile karıştırılmıştır. Yapılan ön çalışma sonunda yeme eklenen bitki tozunun % 50 si kadar bentonit, % 50 si kadar selüloz ve % 10 u kadar yağ olarak belirlenmiştir. Bu miktarlar belirlenirken kullanılan materyallerin bitki materyalini iyice örtmesi ve tek renk eldesine dikkat edilmiştir. İşlemler, tartılan bitki ve materyal falkon tüplere alındıktan sonra 3000 devirde 10 dakika süre ile santrifüj edilmiş, daha sonra ise 10 dakika vortekste karıştırılarak gerçekleştirilmiş ve elektronmikroskopta (JEOL- JSM-5500LV-Japon) görüntülenmiştir (Şekil 1). Hayvanlar cm boyutlarında önünde yemlikler, yumurta yolu ise yemliklerin hemen altında olan kafeslerde 8 hafta boyunca denemeye tabi tutulmuşlardır. Deneme boyunca hayvanlar 8 saat karanlık, 16 saat aydınlatmaya tabi tutulmuşlardır. Hayvanlara günlük 115 g olacak şekilde yem, su ise otomatik nipel suluklar ile serbest olarak sağlanmıştır. Deneme başında (DBCA) ve sonunda canlı ağırlık (DSCA) tartımı, günlük yem tüketimleri (YT), yumurta verimi (adet) (YV) ve yumurta kütlesi (g) (YK) tespiti, iki haftada bir herbir gruptan alınan 10 ar adet yumurtanın iç ve dış kalite özelliklerinin belirlenmesi; deneme başı, ortası ve sonunda her grupta 8 er adet olmak üzere toplamda 24 adet yumurtanın sarı kolesterol içeriğinin tespiti (Anonymous 1989); denemenin başında tesadüfen belirlenen 8 hayvandan deneme başı, ortası ve sonunda kan serumunda total protein, kolesterol, glukoz, trigliserit ve kalsiyum analizleri yapılmıştır. Deneme sonu itibari ile her gruptan 8 olmak üzere toplam 96 adet hayvan kesilerek sağ femur kemiklerinin ortası (medullar tabakanın yoğun olduğu kısım) çıkarılmış ve bu kemikte kalsiyum (Ca) ve kül değerleri belirlenmiştir (Jones ve Case 1990). Hayvanların kanatlarından heparinli tüplere alınan kan santrifüj edilerek serumlarından ayrılmış ve analizler yapılana kadar serumlar -20 C de muhafaza edilmiştir. Gerek kan serum analizlerinde gerekse yumurta sarısı kolestrol içeriğinin tespiti hazır kitler (Diasis Diagnostic Systems) yardımıyla spektrofotometrede (Shimadzu, UVmini-1240) belirlenmiştir. Bu çalışmanın deneysel kısmı çalışmaları için tarih ve /40 dosya numarası ile Mustafa Kemal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı kurumundan Etik Kurul izni alınmıştır. (a) Bentonit içinde Demir dikeni tozu görüntüsü (b) Selüloz içinde Demir dikeni tozu görüntüsü (c) Pamuk Yağı içinde Demir dikeni tozu görüntüsü Şekil 1. Elektronmikroskopta Bentonit, Selüloz ve Yağ içinde Demir dikeni bitki tozunun görüntüsü. Figure 1. The images of tribulus terestris plant powder with bentonite, cellulose and oil on electron microscope. 87

5 Araştırmada elde edilen veriler SAS (1996) paket programı kullanılarak General Linear Model (PROC GLM) prosedürü ile varyans analizine tabi tutulmuş ve muamele grup ortalamalarının karşılaştırılmasında DUNCAN çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır (Düzgüneş ve ark., 1987). Bulgular ve Tartışma Demir dikeni bitki tozu gruplarında verim performansı bakımından kontrol (negatif) grubuna göre önemli bir farklılık gözlenmemiştir (P>0.05) (Tablo 4). Yumurta kalite kriteri olan şekil indeksi bakımından bentonit ile karıştırılan düşük doz demir dikeni grubu kontrol grubuna göre daha düşük, kuru kabuk ağırlığı bakımından yağ ile karıştırılan düşük doz demir dikeni grubu daha yüksek ve selüloz ile karıştırılan yüksek doz demir dikeni grubu ise daha düşük sarı ağırlığı değerleri vermişlerdir (P<0.05) (Tablo 5). Kemik kalsiyum düzeyleri ise, % 4.62 ile 5.42 arasında değişmekle birlikte gruplar arasında istatistik olarak herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır (P>0.05). Deneme başı, ortası ve sonunda tespit edilen yumurta sarısı kolesterol düzeyleri ise normal değerleri vermiş ve gruplar arasında istatistiki olarak herhangi bir fark görülmemiştir (P>0.05) (Tablo 6). Deneme başı, ortası ve sonunda alınan plazmada glukoz ( mg dl -1 ), total protein ( g dl -1 ) ve trigliserid ( mg dl -1 ) bakımından herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır (P>0.05). Plazma kalsiyum değerlerinde ise deneme başı ve deneme ortasında herhangi bir farklılığa rastlanmamış fakat deneme sonu itibari ile kontrol (negatif) (12.15 mg dl -1 ) grubuna göre yüksek doz demir dikeni (18.42 mg dl -1 ), bentonit ile karıştırılan yüksek doz demir dikeni (18.57 mg dl -1 ), yağ ile karıştırılan düşük (17.48 mg dl -1 ) ve yüksek (18.66 mg dl -1 ) doz demir dikeni grupları daha yüksek plazma kalsiyum değerleri vermişlerdir (P<0.001). Plazma kolesterol değeri bakımından ise, yine deneme başı ve ortasında fark görülmemiş (P>0.05). Deneme sonu itibari ile selüloz kontrol (83.04 mg dl -1 ), selüloz ile kaplı düşük (83.57 mg dl -1 ) ve yüksek (84.64 mg dl -1 ) doz demir dikeni grupları kontrol ( mg dl -1 ) grubuna göre düşük değerler vermişlerdir (P<0.05). Yapılan literatür araştırmasında demir dikeni tozunun yalın, bentonit, selüloz ve yağ ile karıştırılarak yumurtacı tavuklara verilmesi ile ilgili herhangi bir literatüre rastlanmamıştır. Bazı gruplarda kontrol (negatif) grubuna göre kan kalsiyum parametrelerinde farklılık olmasına rağmen (P<0.05), bu kemik kalsiyum değerine yansımamıştır. Kemik kalsiyum değerlerinin farklı olmaması, medullar kemikte yeterince kalsiyum deposunun olduğu şeklinde açıklanabilir. Zaten bu da yumurta kabuk kalınlığının yeterli oluşu ile de desteklenmektedir. Ayrıca hayvanlar 43 haftalık yaşta yani genç olduğundan kemik kalsiyum rezervleri muameleden etkilenecek kadar hassas değildir. Şekil 2. Rasyona eklenen Demir dikeni (Tribulus terrestris) bitki tozunun yumurta tavuklarında yumurta verimine etkisi. Figure 2. The effect of plant powder of Tribulus terestris on the cumulative egg yield of layer hens. 88

6 12 hafta boyunca 10 mg kg -1 demir dikeni ticari kapsül ekstraktı ile beslenen beç tavuklarının yumurta sarısındaki kolesterol seviyesinin önemli derecede düştüğü bildirilmiştir (P<0.05) (Grigorova ve ark., 2009). Mevcut çalışmada ise yalın olarak verilen demir dikenin yumurta kolesterol düzeyini etkilemediği gözlemlenmiştir (P>0.05). Çalışmalar arasındaki farklı sonuçların çıkması, demir dikeni bitkilerinin toplandığı arazilerdeki toprak kimyasının farklılığından ve farklı yaş ve/veya mevsimlerde toplanmış olabileceğinden kaynaklanabilir. Bu çalışmada demir dikeni bitkisi Temmuz-Ağustos döneminde üniversite kampüsünden toplanmıştır (Serinyol/Hatay). Amik ovasına yakın kampüs arazisine yaz-kış yeterli yağış almaktadır. Bu da bitki kompozisyonunun (kimyasının) seyreltik olabileceği dolayısıyla etken maddelerin daha az derişik olabileceğinden dolayı etki bulunamadığı söylenebilir. Kontrol (negatif) grubuna göre yüksek doz demir dikeni, bentonit ile karıştırılan yüksek doz ve yağ ile karıştırılan yüksek ve düşük doz demir dikeni gruplarında kan kalsiyum değerlerinin yükseldiği görülmekte ve bu fark dozdan kaynaklanmaktadır (P<0.001). Saponinlerin bazı hormonal sistemleri harekete geçirerek kan kalsiyum düzeyini arttırdığı bilinmektedir (Avcı ve ark., 2007). Saponin kaynağı olan demir dikeni bu mekanizmayı harekete geçirmiş olabilir. Selüloz kontrol, düşük ve yüksek doz selüloz ile karıştırılan demir dikeni gruplarının kan kalsiyum seviyesini etkilememesi selülozdan kaynaklanabilir. Selüloza bağlanan demir dikeni bitki tozunun ince bağırsak tarafından sindirimi ve dolayısıyla emilimi gerçekleşmemiş olabilir. Selüloz kontrol ve selüloz ile karıştırılan düşük ve yüksek doz demir dikeni gruplarının kontrol (negatif) grubuna göre daha düşük plazma kolesterol seviyesine sahip oldukları gözlemlenmiştir (P<0.05). Saponin içeren Yucca schidigera tozu ile beslenen bıldırcınlarda serum kolesterol seviyesinin düştüğü belirlenmiştir (Kaya ve ark., 2003). Mevcut çalışmamızda ise, saponin kaynağı olan demir dikeni bitki tozunun selüloz ile karıştırılmasına rağmen elde edilen bu sonuç yukarıdaki sonuç ile paralellik göstermektedir. Plazmadaki etkinin kemiğe yansımadığı rasyonun kalsiyum düzeyinin optimum düzeyde olması ve kemiklerde yeteri kadar kalsiyum bulunması plazmada kalsiyum düzeyinin yüksekliğini açıklayabilir. 89

7 Tablo 4. Rasyona farklı düzeylerde ve farklı materyallerle karıştırılarak eklenen Demir dikeni (Tribulus terrestris) bitki tozunun yumurta tavuklarında verim performansı üzerine etkileri. Table 4. The effects of plant powder of Tribulus terestris with different materials combinations on the production performance of laying hens. Parametre Kümülatif Yem Tüketimi, Yumurta Verimi, Yumurta Kütlesi ve Yem Dönüşüm Oranı Demir dikeni (Tribulus terrestris) Tozu Düzeyleri (g kg -1 ) Yalın Bentonit Selüloz Yağ SED UYG DOZ Doz DBCA (g) DSCA (g) DSCAD(g) YT (0-4) bcd de cde a cde bc cde bcd e b bc bc YV (0-4) YK (0-4) abc abc abc ab abc ab abc bc c a abc abc YDO (0-4) 1.77 bc 1.67 c 1.76 bc 2.06 a 1.73 bc 1.77 bc 1.74 bc 1.84 bc 1.67 bc 1.85 bc 1.87 ab 1.81 bc YT (4-8) b b ab ab ab ab ab ab ab a ab ab YV (4-8) a ab a ab a a ab ab b a ab ab YK (4-8) abcd cd abc ab abc abc cd bcd d a abc cd YDO (4-8) YT (0-8) cd d bcd a bcd bcd cd bcd d ab abc bcd YV (0-8) YK (0-8) abcd bcd abcd ab abc abc cd cd d a abc abcd YDO (0-8) DBCA: Deneme Başı Canlı Ağırlık (g), DSCA: Deneme Sonu Canlı Ağırlık (g), DSCAD: Deneme Süresi Canlı Ağırlık Değişimi (g), YT: Yem Tüketimi, YV: Yumurta Verimi (adet), YK: Yumurta Kütlesi (g), YDO: Yem Dönüşüm Oranı (g yem:g yumurta kütlesi) a-d: Aynı satırda farklı harfleri taşıyan gruplar arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemlidir (P<0.05). UYG X DOZ 90

8 Tablo 5. Rasyona farklı düzeylerde ve farklı materyallerle karıştırılarak eklenen Demir dikeni (Tribulus terrestris) bitki tozunun yumurta tavuklarında yumurta kalite kriterleri üzerine etkileri. Table 5. The effects of plant powder of Tribulus terestris with different materials combinations on the quality criteria of egg of laying hens. Parametre Yumurta Kalite Kriterleri Demir dikeni (Tribulus terrestris) Tozu Düzeyleri (g kg -1 ) Yalın Bentonit Selüloz Yağ Doz SED UYG DOZ Yumurta Ağırlığı (g adet -1 ) Şekil İndeksi (En/Boy) abc ab abc abc d bcd bcd abc abc bcd cd a Kuru Kabuk ağ. (g) 5.21 bc 5.16 c 5.21 bc 5.28 abc 5.12 c 5.18 c 5.09 c 5.07 c 5.14 c 5.43 ab 5.45 a 5.08 c Ak Ağırlığı (g) Sarı Ağırlığı (g) ab ab abc abc bc bc abc bc c a ab bc Ak İndeksi 5.39 ab 5.70 ab 5.78 a 5.28 ab 6.03 a 5.63 ab 5.05 b 5.51 ab 5.87 a 5.35 ab 5.66 a 5.81 a Sarı İndeksi ab b ab ab a ab ab ab ab ab ab ab Haugh Birimi abc abc abc abc a abc c abc ab abc abc a Yumurta Kabuk Kalınlığı (µm) Ortalama a-d: Aynı satırda farklı harfleri taşıyan gruplar arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemlidir (P<0.05). Tablo 6. Rasyona farklı düzeylerde ve farklı materyallerle karıştırılarak eklenen Demir dikeni (Tribulus terrestris) bitki tozunun yumurta tavuklarında yumurta sarısı kolesterolü (mg/g) üzerine etkileri. Table 6. The effects of plant powder of Tribulus terestris with different materials combinations on the egg yolk cholesterol of laying hens. Parametre Yumurta Sarısı Kolesterol Düzeyi Demir dikeni (Tribulus terrestris) Tozu Düzeyleri (g kg -1 ) Yalın Bentonit Selüloz Yağ Doz SED UYG DOZ Deneme Başı Deneme Ortası Deneme Sonu UYG X DOZ UYG X DOZ 91

9 Sonuç Yalın olarak kullanılan Demir dikeni (Tribulus terrestris) bitki tozunun yumurta sarısı kolesterol değerlerinin yurt dışında yapılan çalışmalar (Grigorova ve ark., 2008a; 2008b; 2009) gibi muamele gruplarında önemli bulunamaması (P>0.05), bitki tozu doz miktarının az olması, taşıyıcı materyalinin karakteri, iklimsel farklılık ve bitki ekstrakte yönteminden kaynaklanmış olabilir. Farklı ekstraksiyon yöntemleri uygulanarak demir dikeni bitkisinin yem katkısı olup olamayacağı daha ileri düzeyde biyolojik çalışmalarla ortaya konulmalıdır. Bugün dünyada alternatif yem katkılarının et ve yumurta verimi üzerine yapılan çalışmalar hızla devam etmekte ve ticari olarak satışı yapılan birçok doğal yem katkı maddesi piyasada bulunmaktadır. Bu ürünlerin birçoğu ülkemize ithal edilmektedir. Bu ürünlerin ithalatı ülkemize döviz kaybı olarak yansımaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden eşsiz zenginliğe sahip olan ülkemizde et ve yumurta kalitesi ile verimine yönelik yem katkı maddeleri üretiminin gerçekleştirilebilmesi için daha çok çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmalardan elde edilecek olumlu sonuçlar ile alternatif yem katkılarının ithalatının önüne geçilebilecek hatta bu ürünlerin ihracatı bile gündeme gelebilecektir. Ayrıca et ve yumurtanın üretimindeki verim artışına paralel, besin bileşiklerindeki tüketim yönünden iyileştirmede tüketicilerin daha fonksiyonel gıdalarla beslenmesine katkı sağlayacaktır. Teşekkür Bu çalışma doktora tezinden özetlenmiş olup tez MKÜBAP tarafından 01 D 0102 proje numarası ile desteklenmiştir. Kaynaklar Anonim (2011): Antioksidanların yararları nelerdir? Erişim: (erişim: ). Anonymous, (1989): Boehringer Manheim GmbH iochemica.: Methods of biochemical analysis and food analysis. Manheim, Germany, p Avcı, G., Küçükkurt, İ., Kontaş, T., Eryavuz, A., Fidan, A.F. (2007): Tavşanlarda rasyona ilave edilen farklı miktarlardaki Yucca Schidigera ekstraktının (De-Odorase ) bazı serum makro ve mikro element düzeylerine etkisi. F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner), 21(6): Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F. (1987): Araştırma ve Deneme Metotları (İstatistik Metodları II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakütesi Yayınları No: 1021, Ankara. Grigorova, S., Kashamov, B., Sredkova, V., Surdjiiska, S., Zlatev, H. (2008a): Effect of Tribulus terrestris extract on semen quality and serum total cholesterol content in White Plymouth Rock-mini cocks. Biotechnology in Animal Husbandry, 24(3-4): Grigorova, S., Vasileva, D., Kashamov, B., Sredkova, V., Surdjiiska, S. (2008b): Investigation of Tribulus terrestris extract on the biochemical parameters of eggs and blood serum in laying hens. Archiva Zootechnica, 11(1): Grigorova, S., Abadjieva, D., Nikolova, M. Penkov, D. (2009): The effect of Tribulus terrestris extract on egg yolk lipids and serum cholesterol content in guinea fowls. Biotechnology in Animal Husbandry, 25(5-6): Heitner, C., Min, T. (1987): The effect of sulphite treatment on the brightness and bleachability of chemithermomechanical pulp. Proceedings of the 4th International Symposium of Wood and Pulping Chemistry, Paris, France, 1: Jenkins, K.J., Atwal, A.S. (1994): Effects of dietary saponins on fecal bile acids and neutral sterols and availability of vitamin A and E in chicks. The Journal of Nutitional Biochemistry, 5: Jones, J.B., Case, V.W. (1990): Soil Testing and Plant Analysis (Third Edition) (SSSA Book Series: 3). In: Westerman, R.L. (Ed.). Analyzing Plant Tissue Samples. Soil Science Society of America, Inc. Madison, Wisconsin. Kamel, C. (2001): Natural Plant Extracts: Classical Remedies Bring Modern Animal Production Solutions. In: Brufau, J. (Ed). Feed Manufacturing in the Mediterranean Region. Improving Safety: from Feed to Food. Ciheam-Iamz Press, Zaragoza, pp Kaya, Ş., Erdoğan, Z., Erdoğan, S. (2003): Effect of different dietary levels of Yucca schidigera powder on the performance, blood 92

10 parameters and egg yolk cholesterol of laying quails. Journal of Veterinary Medicine Series A, 50(1): Kutlu, H.R. (2001): Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü (Hayvansal Üretim Lisans Programı), Ders Notu, Adana. Kutlu, H.R. (2007): Büyüme Uyarıcı Antibiyotiklere Karşı Seçenek Aranıyor. Cumhuriyet / Tarım, , s. 19. Özgüven, M., Engin, M. (2000): Bitki Fizyolojisi Uygulama Kılavuzu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Notu, Adana. Pahsa, T.N., Farooq, M.U., Khattak, F.M., Jabbar, M.A., Khan, A.D. (2007): Effectiveness of sodium bentonite and two commercial products as aflatoxin absorbents in diets for broiler chickens. Animal Feed Science and Technology, 132(1-2): SAS (1996): SAS User s Guide: Statistics, 1996 edit. SAS Institue, Inc., Carry, NC. Şahin A. (2009): Effects of dietary Tribulus terrestris L. Powder on growth performance, body components and digestive system of broiler chicks. Journal of Applied Animal Research, 35(2): Tipu, M.A., Akhtar, M.S., Anjum, M.I., Raja, M.L. (2006): New dimension of medicinal plants as animal feed. Pakistan Veterinary Journal, 26(3): Toker, E., Zincirlioğlu, M., Alarslan, Ö.F. (1998): Hayvan Yetiştirme (Yemler ve Hayvan Besleme). Baran Ofset, Ankara. 93

Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-2

Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-2 YÜKSEK SICAKLIK ALTINDA RASYONA BİYOANTİOKSİDAN (ALFA- TOKOFEROL ASETAT, KARVAKROL, KARNOSİK ASİT) KATKISININ YUMURTACI TAVUKLARDA PERFORMANS, YUMURTA VERİMİ, YUMURTA KALİTESİ VE KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE

Detaylı

Journal of Food and Health Science

Journal of Food and Health Science 1(3): 124-134 (2015) doi: 10.3153/JFHS15012 Journal of Food and Health Science E-ISSN 2149-0473 ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE FARKLI KETEN TÜR VE ÇEŞİTLERİNİN BESİN BİLEŞENLERİ,

Detaylı

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu.

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri

Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Aydınlatma Programları ve Cinsiyetin Etkileri Hayvansal Üretim 49(1): 20-28, 2008 Araştırma Makalesi Tüketici Tercihini Etkileyen Bazı Piliç Eti Kalite Özellikleri Üzerine Farklı Programları ve Cinsiyetin Etkileri Ramazan Yetişir 1*, Mustafa Karakaya

Detaylı

Mehmet Kaplan, Ramazan Yetişir *

Mehmet Kaplan, Ramazan Yetişir * Hayvansal Üretim 52(2): 20-28, 2011 Araştırma Makalesi Embriyo Gelişiminin Kritik Dönemlerinde, Broyler Kuluçkalık Yumurtalarına Uygulanan UV (Ultraviyole) Işınlamanın Çıkış Gücü, Performans ve Karkas

Detaylı

Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2010 Her hakkı saklıdır

Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2010 Her hakkı saklıdır ETÇİ EBEVEYNLERİN YUMURTA KABUK RENGİ ve YUMURTA AĞIRLIĞININ KULUÇKA SONUÇLARINA, CİVCİV PERFORMANSINAVE BAZI STRES İNDİKATÖRLERİNE ETKİSİ Mustafa DUMAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim dalı Doç. Dr.

Detaylı

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK PİLİÇLERDE PERFORMANS ve OKSİDATİF STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK PİLİÇLERDE PERFORMANS ve OKSİDATİF STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VHB DR-2013 0001 ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI ve/veya E VİTAMİNİ + ORGANİK SELENYUM KATKISININ ETLİK

Detaylı

Food and Health Science

Food and Health Science 1(1): 50-66 (2015) doi: 10.3153/JFHS15005 Journal of Food and Health Science E ISSN 2149 0473 ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE DEĞİŞİK İŞLEME PROSELERİNİN BROİLERLERDE KULLANILAN

Detaylı

Türkiye de Kanatlı Islah Stratejilerine Bakış

Türkiye de Kanatlı Islah Stratejilerine Bakış Türkiye de Kanatlı Islah Stratejilerine Bakış Musa Sarıca 1, Ömer Camcı 2, Cengizhan Mızrak 3, Rüveyde Akbay 4, Mesut Türkoğlu 5, Umut S. Yamak 1 1OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Samsun 2MKÜ Ziraat

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KEKİK (Origanum vulgare) VE ÇÖREKOTU (Nigella sativa) YAĞI İLE ARPA, SOYA FASULYESİ KÜSPESİ VE BUĞDAY SAMANININ GERÇEK KURU MADDE,

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI KAYA KEKLİKLERİNDE (ALECTORİS GRAECA) FARKLI BARINDIRMA ŞEKLİNİN YUMURTA VERİMİ, KULUÇKA ÖZELLİKLİKLERİ ve YUMURTA KALİTESİ ÜZERİNE

Detaylı

Sellülaz Enziminin Buğday Samanının Besleme Değeri, in vitro. Sindirimi ve Mikrobiyal Protein Üretimi Üzerine Etkileri

Sellülaz Enziminin Buğday Samanının Besleme Değeri, in vitro. Sindirimi ve Mikrobiyal Protein Üretimi Üzerine Etkileri Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (4): 585-594, 2011 RESEARCH ARTICLE Sellülaz Enziminin Buğday Samanının Besleme Değeri, in vitro [1] [2] Sindirimi ve Mikrobiyal Protein Üretimi Üzerine Etkileri Hatice KALKAN

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (3), 179-183 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651

YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (3), 179-183 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (3), 179-183 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Yaş Şeker Pancarı Posasının Buğday Kepeği ile Birlikte Silolanma Olanakları ile Silaj Kalitesi

Detaylı

YENİ TEKLİF PROJELER

YENİ TEKLİF PROJELER 1. YENİ TEKLİF PROJELER 1.1. Büyükbaş Hayvancılık İÇİNDEKİLER 1.1.1.Boz Irk Sığırlarda Besi Performansı, Karkas Özellikleri ve Et Kalitesinin Belirlenmesi... 6 1.2. Küçükbaş Hayvancılık 1.2.1.Eşme Kıvırcığı

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

www.turkjans.com Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kanatlılarda Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkileri Kerem KARASU, b Ergin ÖZTÜRK*, a

www.turkjans.com Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kanatlılarda Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkileri Kerem KARASU, b Ergin ÖZTÜRK*, a TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kanatlılarda Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkileri a Kerem KARASU,

Detaylı

Yumurta Tavuklarında Sıcaklık Stresi ve Vitamin C

Yumurta Tavuklarında Sıcaklık Stresi ve Vitamin C Hayvansal Üretim 43(2): 16-25 (2002) Yumurta Tavuklarında Sıcaklık Stresi ve Vitamin C Yusuf Konca 1 Oktay Yazgan 2 1 Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu, Ödemiş/İzmir 2 Selçuk Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Arıtma Çamuru Uygulamalarının Limonium sinuatum 'Compindi White' Çeşidinde Bitki Gelişimi, Verim ve Çiçek Kalitesi Üzerine Etkileri

Arıtma Çamuru Uygulamalarının Limonium sinuatum 'Compindi White' Çeşidinde Bitki Gelişimi, Verim ve Çiçek Kalitesi Üzerine Etkileri Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Hülya AKAT 1 Gülbin ÇETİNKALE DEMİRKAN 1 Özlem AKAT 2 Bülent YAĞMUR 3 İbrahim YOKAŞ 1 1 Muğla Sıtkı

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Farklı Seviyelerde Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis) Yaprağının Bazı Kaba Yemlerin in Vitro Metan Gazı Üretimi Üzerine Etkisinin Araştırılması **

Farklı Seviyelerde Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis) Yaprağının Bazı Kaba Yemlerin in Vitro Metan Gazı Üretimi Üzerine Etkisinin Araştırılması ** Farklı Seviyelerde Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis) Yaprağının Bazı Kaba Yemlerin in Vitro Metan Gazı Üretimi Üzerine Etkisinin Araştırılması ** Eyyüp AKÇİL 1, Nihat DENEK 2* 1 Harran Üniversitesi,

Detaylı

COMPARISION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) AND DIET TROUT FEED ON THE MORTALITY (SURVIVAL) RATE OF NILE TILAPIA JUVENILES DURING OVERWINTERING

COMPARISION OF SPIRULINA (SPIRULINA PLATENSIS) AND DIET TROUT FEED ON THE MORTALITY (SURVIVAL) RATE OF NILE TILAPIA JUVENILES DURING OVERWINTERING KIŞLATMA KOŞULLARINDA NİL TİLAPİA YAVRULARINA SAF SPİRULİNA (Spirulina platensis) Ve ALABALIK YEMİNİN 4 FARKLI REJİMLE VERİLMESİNİN CANLI KALMA ORANINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Can UZUNAĞAÇ Su Ürünleri

Detaylı

Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi

Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty) 2014: 2 (1): 77 81 Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi Murat Kudal 1* Nuray Mücellâ Müftüoğlu

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. National Renderers Association (NRA) Çukurova Öğrenci Seminerleri Dizisi-2

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. National Renderers Association (NRA) Çukurova Öğrenci Seminerleri Dizisi-2 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ National Renderers Association (NRA) Çukurova Öğrenci Seminerleri Dizisi-2 YEM KAYNAĞI OLARAK RENDERİNG ÜRÜNLERİNİN HAYVAN BESLEMEDE KULLANIMI

Detaylı

Teucrium polium L. Uçucu Yağının Herbisidal ve Antifungal Etkileri ile Kimyasal İçeriğinin Belirlenmesi

Teucrium polium L. Uçucu Yağının Herbisidal ve Antifungal Etkileri ile Kimyasal İçeriğinin Belirlenmesi ISSN: 2146-8168 Sayı:5, Yıl: 2013, Sayfa:94-103 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 15.01.2013 Yayına Kabul Tarihi: 15.04.2013 Baş Editör: Naim Çağman Alan Editörü: İzzet Kadıoğlu Teucrium

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL FACULTY ISSN 1300-9362 CİLT VOLUMI: A SAYI 1-2 1999 NLfMBER Sahibi Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına Dekan Prof.Dr.Kadriye

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Pınar İLHAN

YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Pınar İLHAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇAY TOHUMU YAĞININ BİYODİZEL ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Pınar İLHAN Anabilim Dalı : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Programı : KİMYA

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 10 1-2 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Prof.Dr. Ömer CAMCI, Dekan/Dean Yayın

Detaylı

OKSİDE OLMUŞ YEMİN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) BÜYÜMESİ VE KARACİĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ**

OKSİDE OLMUŞ YEMİN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) BÜYÜMESİ VE KARACİĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ** Journal of FisheriesSciences.com DOI: 10.3153/jfscom.2007010 1 (2):81-87 (2007) ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2007 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ OKSİDE OLMUŞ YEMİN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARININ

Detaylı