ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ"

Transkript

1 2013 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GELİNLİK ABİYE SEKTÖRÜ - SEKTÖR RAPORU PROJE YÖNETİMİ: Prof. Dr. Erhan ADA Prof. Dr. Cengiz EROL Prof. Dr. Hasan Fehmi BAKLACI Yrd. Doç. Dr. Yiğit KAZANÇOĞLU Arş. Gör. Muhittin SAĞNAK İzmir, 2013

2 PROJE EKİBİ: İzmir Ticaret Odası: Pınar ÖKSÜZ Sevim GÜNGÖRÜRLER Sektör Raporu: Prof. Dr. Hakan YETKİNER Öğr. Gör. Seda KULELİ Öğr. Gör. Özge DİKKAYA GÖKNUR Arş. Gör. Ezgi ÖZKAN Firma Analizi: Doç. Dr. Gülem ATABAY Doç. Dr. Deniz ATİK Yrd. Doç. Dr. Berna AYDOĞAN Yrd. Doç. Dr. Burcu GÜNERİ ÇANGARLI Yrd. Doç. Dr. Gülin VARDAR Yrd. Doç. Dr. Işık Özge YUMURTACI Öğr. Gör.Dr. Dicle YURDAKUL ŞAHİN Arş. Gör. Şebnem PENBEK 2

3 ÖZET Ülkemizde son dönemlerde gözlemlenen makroekonomik göstergelerdeki istikrara paralel olarak dış ticaret hacmi rakamlarında da istikrarlı bir artış görülmektedir yılı toplam ihracat rakamlarında da bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %20 lik bir artış sağlanmıştır. Mevcut siyasi yönetim, 2023 senesinde toplam 500 milyar $ lık bir ihracat rakamına ulaşmayı hedef olarak belirlemiş olup, bu hedef doğrultusunda ilgili bakanlık ve kurumlar bünyesinde yoğun ve koordineli çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi projesinin temel amacı da, özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin uluslararası pazarlarda ihracat ve rekabet kapasitesinin artırılabilmesidir. Bu plan ve hedef doğrultusunda, bu projenin ilk aşamasını oluşturan İhtiyaç Analizi çalışması, İzmir de gelinlik sektöründe faaliyet gösteren 23 firma üzerinde gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç Analizi çalışmalarında analitik bir yaklaşım benimsenmiş ve Porter ın Değer Zinciri Analizi esas alınmıştır. Bu analiz çerçevesinde çalışmaya iştirak eden firmalar ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonucunda firmaların Değer Zinciri Analizi yaklaşımına göre mevcut durumları tespit edilmiştir. Bunun yanında sektörün Kümelenme potansiyeli ile firmaların Yenilik ve İhracat Fırsatları detaylı olarak değerlendirilmiştir. Firma bazında yapılan analizlere ek olarak gelinlik sektörünün gerek genel gerek bölgesel çapta rekabetçi yapısı ve rekabet edebilirliği de detaylı olarak analiz edilmiştir. Bu analizlerde sektörün katma değer yaratma gücü, üretim ve istihdam verileri ve potansiyeli ile sektörün ihracat ve ithalat verileri esas alınmıştır. Öte yandan çalışmada sektörün rekabet yapısının analizinde Porter ın Five Forces (Beş Güç) modelinden de yararlanılmıştır. Bu model firmalara da uygulanmış ve hem firmaların hem de sektörün rekabetçi yapısı daha kapsamlı bir şekilde ortaya konmuştur. Bu çalışma kapsamında yapılan analizlerden elde edilen bulgu ve sonuçlar ekteki raporlarda ayrıntılı şekilde sunulmaktadır. Bu çalışmanın en önemli katkılarından biri olarak İzmir de gelinlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut durumlarının daha bilimsel bir yaklaşımla tespit edilmesi ve bu firmalar açısından farkındalık yaratılması olduğu söylenebilir. 3

4 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MAKRO PERSPEKTİFTEN GELİNLİK SEKTÖRÜ RAPORU 1. Giriş 2. Dünya Gelinlik Sektörü 3. Dünya Gelinlik Üretim ve Tüketimindeki Genel Eğilimler 3.1. Üretim En Çok İhracat Yapan Ülkeler En Çok İthalat Yapan Ülkeler 4. Türkiye de Gelinlik Sektörü 4.1. Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sektörü İhracatı ve En Çok İhracat Yapılan Ülkeler 4.2. Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sektörü İhracatının Bölgelere Göre Payları 4.3. İzmir in ve Türkiye nin Gelinlik Sektörü 5. Sektör Raporu Sonuçları BÖLÜM 2: GELİNLİK SEKTÖRÜ İHTİYAÇ ANALİZİ A. KÜME ANALİZİ A.1. Bağlantılı Sektörler A.2. Meslek Eğitimi A.3. Dünya Ve Türkiye deki Önemli Gelinlik Fuar Ve Organizasyonları A.4. Küme Yol Haritası B. İHRACAT YOL HARİTASI VE HEDEF ÜLKELER B.1. İhracat Yol Haritası B.2. Hedef Ülkeler B.3. Diğer Stratejik Hedefler C. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK İHTİYACI C.1. Eğitim İhtiyacı C.2. Danışmanlık İhtiyacı Ek 1: Anket Soruları ve Cevapları 4

5 Ek 2: Anket Soruları Hakkında Firmaların Ekstra Yorumları 1. Pazarlama ve Marka Yönetimi Ölçütleri 2. Ürün Geliştirme Ölçütleri 3. Tedarik Zinciri Ölçütleri 4. Üretim Ölçütleri 5. Satış Ölçütleri 6. Satış Sonrası Hizmetler ve Müşteri İlişkileri Ölçütleri 7. Kurumsal Yönetim Süreçleri Ölçütleri 8. Mali ve Finansal Ölçütler 9. İnsan Kaynağı Ölçütleri 10. AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Ölçütleri 11. İş Sonuçları Ölçütleri 12. İnovasyon Ölçütleri 13. Beş Rekabetçi Güç Modeli 14. Kümelenme 5

6 BÖLÜM 1: MAKRO PERSPEKTİFTEN GELİNLİK SEKTÖRÜ RAPORU 1. GİRİŞ 13 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Yüksek Planlama Kurulu kararıyla Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında ulaşılmak üzere dış ticaret ile ilgili büyük hedefler konulmuştur. Buna göre Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedefi en az 500 milyar dolar, toplam dış ticaret hedefi ise 1,1 trilyon dolardır. Bu durumda ihracatın ithalatı karşılama oranı %80 olacaktır (iyimser senaryo). Bazı hesaplara göre ise ihracatın 500 milyar dolara ulaşması durumunda ithalat 900 milyar dolara çıkacak ve toplam dış ticaret 1,4 trilyon dolar olacaktır (normal senaryo). Aşağıda yer alan şekil 1, normal senaryoyu 2030 yılına kadar uzatan projeksiyonu göstermektedir: 1 Şekil 1. Türkiye nin Dış Ticaret Projeksiyonu (Kaynak: Yazarlar) Bu rakamlar kesinlikle abartılı değildir. Türkiye'nin 2000 yılında 27 milyar dolar ihracat, 54 milyar dolar ithalat olmak üzere toplam 81 milyar dolarlık dış ticareti varken 10 yıl sonra 114 milyar dolar ihracat, 186 milyar dolar ithalat olmak üzere toplam 300 milyar dolarlık dış ticaret hacmi (3,7 katı) olmuştur. Aynı eğilim devam ederse, 2023 yılında dış ticaret hacmi rahatlıkla 1,1 trilyona çıkar. Aşağıda yer alan şekil 2 Türkiye ihracatının dünya ihracatı içindeki payını 2030 yılına kadar projeksiyonunu göstermektedir: 1 Projeksiyonda ihracatın %11, ithalatın ise %12,5 arttığı varsayılmıştır. 6

7 Şekil 2. Türkiye nin Dünya İhracatı İçindeki Payı (Kaynak: Yazarlar) Buna göre Türkiye nin 2012 yılında %0,8 olan dünya ihracatından aldığı pay 2023 yılında %1,5 e; 2030 yılında %2,5 e yaklaşacaktır. Ancak yukarıda özetlediğimiz her iki senaryo, hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin, Türkiye ekonomisinin tercih edebileceği, ya da Türkiye ekonomi için sağlıklı sonuçlar doğuran, bir senaryo değildir. Çünkü her iki senaryo da sürdürülebilir değildir. Bu bağlamda Türkiye ekonomisi ihracatını ithalatından daha yüksek oranda artırmak zorundadır. Ancak bunu başarabilmek için öncelikle hangi sektörlerde uzmanlaşmak gerektiğini belirlemek gerekir. Makro perspektiften bakıldığında, Şekil 3 den de açıkça görüldüğü gibi, Türkiye nin rekabet gücü şu anda tüketim mallarındadır. Ve yapısal bir kırılma olmadığı sürece bu durumun değişmesi kolay olmayacaktır. Dolayısıyla, Türkiye mutlaka tüketim mallarında rekabetçi pozisyonunu korumak, hatta daha da geliştirmek zorundadır. 7

8 Şekil 3. Ekonomik Gruplara Göre İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (Kaynak: TÜİK) Bu kapsamda, Türkiye gelinlik sektörü uluslararası pazarlarda ciddi rekabet gücüne sahip olabilecek sektörlerden birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye gelinlik sektöründe Çin ve İtalya dan sonra gelen üçüncü büyük üretici ülkedir. 2 Tekstil ve konfeksiyon sektöründe dünyanın önemli oyuncularından biri olduğunu da düşünürsek bu sektörde ihracatta lider olabilme potansiyeline sahiptir. Aşağıdaki bölümlerde dünya ve Türkiye gelinlik sektörünü analiz ederek bu konuda neler yapılabileceğini tespit etmeye çalışacağız. 2. DÜNYA GELİNLİK SEKTÖRÜ İki kişinin evlilik bağıyla bir araya gelmesini çevrelerine ilan ettikleri ve kutladıkları törenler olarak tanımlanabilecek düğün ve nikâhlar, tarih boyunca kültürlere etnik gruplara, dinlere, ülkelere ve sosyal sınıflara göre farklılıklar gösterecek biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Gelinlik olarak adlandırılan tören giysileri dünyanın her yerinde farklılık göstermekle beraber tarihsel süreç içerisinde renk, tasarım ve törende temsil ettiği anlam bakımından değişikliklere uğramıştır. Önceleri farklı giysiler ve gelenekler eşliğinde gerçekleştirilen törenler, küreselleşme sürecinde giderek daha fazla birbiriyle benzeşme yönünde gelişme göstermiştir. Yüzyıllar boyunca evlenmeler, ailelerin, şirketlerin veya ülkelerin birleşmesi anlamına geldiği için, gelinliğin politik, sosyo-ekonomik ve gücü temsil eden bir anlamı vardır. Antik Yunan da gelinler kutlamayı temsil eden renk beyaz olduğu için beyaz keten kumaştan yapılmış katlı elbise tercih ederlerdi. Roma imparatorluğunda ise gelinlikler çoğunlukla sarı renkteydi ve peçeli olarak tasarlanmaktaydı. Tarihteki ilk beyaz gelinlik olarak kabul edilen 13ncü yüzyılda İngiltereli Philippa tarafından giyilmiştir. 18nci yüzyıla kadar gelinler, genellikle sahip oldukları en iyi kıyafetlerini düğün töreninde giyerlerdi. Sadece varlıklı soyluların düğünleri için özel kıyafet dikilirdi. Bu kıyafetler çeşitli renklerde kaliteli kumaştan yapılmış ve göz alıcı aksesuarlara sahipti. Kraliyet ailesinde ise gümüş renkte gelinlik giyme geleneği vardı. Günümüzdeki batı kültüründeki modern tasarımlara benzeyen 2 Çin fason üretici niteliğindedir. 8

9 saten kumaştan yapılmış beyaz gelinlik 1847 yılında Kraliçe Victoria tarafından giyilmiş ve popüler olmuştur. Şu anda piyasadaki gelinliklerin yüzde 99 undan fazlası beyazdır. Beyaz renk segmenti kırık beyaz, inci beyazı, fildişi, krem, ekru, bej renklerini de kapsamaktadır. Gelinlik sektörünü elbette nüfus hareketleri ve evlilikler belirler. Özellikle ilk kez evlenecek gelinlerin gelinlik giymesi neredeyse vazgeçilmez olmuştur. Bu bağlamda evlilik sayıları gelinlik talebini belirlemede en önemli değişkendir. Elbette burada evlilik ile evlilik töreninin batılı anlamda yapıldığı evliliklerden söz ediyoruz. Hangi toplum olursa olsun, evlilik kurumu binlerce yıldır vardır. Ama evlilik törenleri henüz batı kültürünün etkisine girmemiş ülke ve bölgelerin özellikle kırsal kesimlerinin evlilik törenleri gelinlerin gelinlik giymediği törenler olabilmektedir. Dolayısıyla, evlilik sayıları kadar bir toplumun evlilik kültürünün Batı evlilik kültüründen ne kadar etkilendiği de gelinlik talebini belirleyen önemli bir etkendir. Tablo 1 ham evlilik sayılarını kıtalar için özetlemektedir. Evlilik sayılarına kıta seviyesinde bakmak bazı önemli çıkarımlar yapmamızı sağlamaktadır. Tablo 1: Seçilmiş Toplam Evlilik Sayısı, (milyon kişi) Afrika 0,998 1,104 1,220 1,269 1,193 ABD 2,249 2,193 2,197 2,157 2,077 Güney Amerika 1,232 1,405 1,423 1,445 1,225 Asya 12,312 16,328 16, Avrupa 3,757 3,831 4,134 3,877 3,771 Not: Avustralya istatistiki sayılar düşük olduğu için dâhil edilmemiştir. Asya istatistiklerinde Hindistan mevcut değildir. Kaynak: Birleşmiş Milletler İstatistik Kısmı (http://data.un.org/explorer.aspx) Yukarıdan açıkça görüldüğü gibi Afrika da evlilik sayısı toplam nüfusa göre oldukça düşüktür. Bu anlamda Afrika nın gelinlik sektörü gelecek vaat etmektedir. Ancak bu talebin gerçekleşmesi için öncelikle kişi başı gelirde ciddi artışlar olması gerekir. Aksi takdirde yakın zamanda Afrika nın gelinlik talebinde çok ciddi artışlar beklememek gerekir. ABD ve Güney Amerika ise oldukça istikrarlı bir evlilik sayısı (gelinlik talebi) göstermektedir. Şu anda en güçlü gelinlik talebi merkezlerinden birisi olarak ABD gözükmektedir. Avrupa da ise ABD nin tersine evliliklerin sayısı azalmaktadır. Avrupa ülkelerinde evlilik yerine birlikte yaşama giderek yaygınlaşmaktadır. Yakın zamanda bu eğilimin değişmesini beklemek yanlış olur. Asya ya baktığımızda, evlilik sayılarında ciddi artışlar söz konusudur. Dünya ekonomisi son onyıllarda eksen kaymasına uğramış ve Asya ülkeleri daha öne çıkmıştır li yıllarda Japonya ile başlayan bu eğilim 1990 lardan itibaren Çin ve Hindistan ile devam etmiştir. Bu son iki ülkede kişi başı gelir hala gelişmiş ülkelere göre düşük, ve hala geleneksel (Hinduizm ve Budizm bağlantılı) evlilik törenleri yaygın olsa da, zaman içinde Batılı anlamda evlilik sayılarının ve gelinlik talebinin artacağı muhakkaktır. Sonuç olarak Tablo 1 bize ülke, bölge ve kıtaların farklı evlilik ve gelinlik talebi eğilimlerine sahip olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle bazı önemli ülkeleri tek tek ele almakta fayda vardır. 9

10 Tablo 2: Toplam evlilik sayısı, Önemli Asya Ülkeleri (milyon kişi) Çin 9,450 9,914 10,980 12,120 Japonya 0,730 0,719 0,726 0,707 Kaynak: Birleşmiş Milletler İstatistik Kısmı (http://data.un.org/explorer.aspx) Hindistan yılında Hindistan evlilik piyasası yaklaşık 31 Milyar dolar olarak tahmin edilmiştir. Çeşitli kaynaklar her yıl yaklaşık 10 milyon evlilik olduğunu ve bunların yaklaşık %80 inin Hindu geleneklerine göre yapıldığını belirtmektedir. Her bir evlilik töreni için ortalama harcama 3 bin doları geçmektedir. Bir başka 30 milyar dolar da evlilik törenlerindeki takılar için harcanmaktadır. Ortalama kişi başı geliri 1500 dolar olan bir ülke için ortalama bir Hintli ailesi için evlilik töreni ciddi bir mali taahhüt anlamına gelmektedir. Ancak Hindistan, Türkiye gelinlik sektörü için şu anda bir pazar anlamına gelmemektedir. Çünkü batı evlilik töreni henüz yeterince yaygın değildir. Ayrıca Türkiye nin ucuz emek kapsamında Hindistan ile rekabet etmesi çok olası değildir. Çin Doğu kültüründe gelinlik sektörünün en büyük temsilcilerinden biri Çin dir. Çin kültüründe yaygın olan gelinlik renkleri beyaz ve kırmızıdır. Çinlilere göre evliliğin ruhani ve kutsanmış bir anlamı vardır ve bu nedenle kıyafet seçimi çok önemlidir. Onlara göre gelinlikler, keder ve üzüntüyü ifade eden mavi, siyah ve gri gibi renkler olmamalıdır. Düğünün ana teması genellikle kırmızıdır ve bolluk, sevgi ve kutlamayı temsil eder. Geleneksel Çin gelinliği Chengsam adı verilen, ejderha ve Zümrüdüanka kuşu içeren iki parçadan oluşan kıyafettir. Şapka ve gelinlikler yoğun olarak gümüş ve altın işlemeler içerdiği için gelinlik fiyatları oldukça yüksektir. Batı kültürüyle birlikte modernleşen Çin de günümüzde genç nesil daha sade, kaftansız, şapkasız ve beyaz modern gelinlikler tercih etmektedir. Genellikle yaygın olan eğilim ailenin gücünü ve statüsünü gösterdiği için gecede birden fazla kıyafet giymektir. Çin de yılda ortalama 10 milyon kişi evlenmektedir. Çin kültüründe evlilik çok önemli bir organizasyondur. Bu nedenle damat düğünü karşılayabilmek için yıllık gelirinin tamamını veya daha fazlasını harcamaktadır. İhracat lideri Çin de büyüyen orta sınıf, hayat standartlarının yükselmesi, nedeniyle evlilik harcamaları artış göstermektedir. Çin Düğün Sektörü Kalkınma Raporu na göre (China Wedding Industry Development Report) 2012 yılı için tahmin edilen harcamalar toplamı 57 milyar dolardan fazladır. Bu miktarın içinde gelinlik harcamaları yüzdesi oldukça fazladır verilerine göre Çin de gelinlik sektörü 37,5 milyar dolar hacmindedir. Çin halkı önceleri fiyat yüksekliği sebebiyle gelinlikleri kiralama yoluna giderlerdi. Fakat sektörün son üç yıldır gelişimi ve büyümesi nedeniyle, halk gelinliklerini almayı tercih etmeye başlamıştır. 3 Economics Web adresinden özetlenmiştir. Birleşmiş Milletler İstatistik Kısmı nda Hindistan ile ilgili istatistik yoktur. 10

11 Japonya Japonya da nüfus artış oranı düşüktür. Dolayısıyla, evlilik sayıları Avrupa da olduğu gibi düşüş eğilimi göstermektedir. Şekil 4 hazırlanırken Japonya nın lider firmalarından Watabe-Wedding şirketinin mali tablolarından tahminlenmiştir. Japonya daki net satışlar firmanın pazar payının %4 olması dikkate alınarak hesaplanmış ve firma verileri kullanılmıştır. Şekil 4. Japonya da Tahmini Gelinlik Satışları (Kaynak: Watabe- Wedding Company Financial Statistics) Amerika Birleşik Devletleri 4 Amerika Birleşik Devletleri nde yılda yaklaşık olarak 2,3 milyon kişi evlenmektedir. Kuzey Amerika Bölgesinde olan insanlar evliliği prenses masalı gibi özel bir gün gibi yaşamayı istedikleri için yaptıkları harcamalar oldukça yüksektir. Evlilik için yapılan toplam harcama 40 milyar dolar civarındadır. American Wedding Study nin 2012 yılında yaptığı araştırmaya göre gelinlik için yapılan ortalama harcama dolardır. Evlilik toplam harcamalarının içinde yüzde 6 olarak tahmin edilmektedir. ABD de gelinlik talebi denildiğinde perakende olarak, seri üretilmiş gelinliğe olan talep anlaşılır, çünkü fiyatlar göreceli olarak daha fazla olduğu için kişiye özel olarak tasarlanmış gelinliklere olan talep azdır. Perakende satış yapan firma sayısının fazla olması, fiyat rekabetine sebep olmakta ve gelinlik fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca ABD de online satışlar da toplam satışlar içerisinde önemli bir paya sahiptir. Bridal Association of America nın 2006 yılında yaptığı araştırmaya göre, gelin adaylarının yüzde 55 i gelinliklerini internetten araştırmakta ve yüzde 19 u gelinliklerini online olarak satın almaktadır. Son yıllarda bu oranların %30 lara çıktığı tahmin edilmektedir yılında yapılan bir pazar araştırmasına göre düğün sektörü online satışları 8,6 milyar dolara ulaşmıştır. Bu 2010 yılına göre %43 artış anlamına gelmektedir. 5 Sosyal medyanın öneminin artmasıyla birlikte online araştırma sayısında ve satışlarda artışların olması şaşırtıcı değildir. 4 ABD gelinlik sektörü NAICS sınıflandırması içinde yer almaktadır. Ne yazık ki tek başına gelinlik sektörü yerine Kesim ve Dikim üst başlığı altında toplulaştırılmaktadır. Ek 1 de ilgili sınıflandırma sunulmuştur

12 Avrupa Tablo 3: Toplam evlilik sayısı, Önemli Avrupa Ülkeleri (milyon kişi) Fransa 0,267 0,267 0,258 0,245 Almanya 0,373 0,368 0,377 0,378 İtalya 0,245 0,250 0,246 0,230 Polonya 0,226 0,248 0,257 0,250 Rusya 1,113 1,262 1,179 1,199 İspanya 0,207 0,204 0,194 0,174 Kaynak: Birleşmiş Milletler İstatistik Kısmı (http://data.un.org/explorer.aspx) Avrupa ve ABD, hâlihazırda gelinlik sektörünün alım gücü yüksek kısmını içerdiği için dünya gelinlik sektörü eğilimlerini belirleyici konumdalardır. Fakat tüketici tercihleri bakımından farklılık gösterirler. Amerikalılar geleneksel olarak masal gibi pahalı, gösterişli ve büyük çaplı düğünler yapmayı severken, Avrupalılar maliyette aşırıya kaçmayan, daha sade ve küçük çaplı düğünleri tercih ederler. Avrupa da İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık gelinlik sektörü payı yüksek olan ülkelerdir. İngiltere de evliliğin ortalama fiyatı yaklaşık olarak 22 bin pound kadardır. You & Your Wedding adlı derginin 2012 yılı için yaptığı araştırmaya göre gelinliğin ortalama fiyatı pounddur ve 2009 yılına göre yüzde 10 artış göstermiştir. İspanya gelinlik üreticisi ve tüm dünyada moda olabilecek tasarımlarını belirleyen bir ülkedir. İspanya da her yıl yaklaşık 198 bin kişi evlenmektedir. Ortalama olarak dini evliliğe 27 bin Avro harcanmakta ve gelinliğe ise ortalama 2000 avro verilmektedir. Tasarımcı tarafından kişiye özel gelinlik fiyatları ise 3500 avrodan, 8000 avroya kadar çıkmaktadır. İtalya da yapılan evliliklerin oranı geçmiş yıllara karşılaştırmalı olarak düşüş göstermektedir. İtalya da 10 yıldan fazla zamandır birlikte yaşayan çiftlerin sayısı i geçmiştir. Yapılan resmi araştırmalara göre İtalya da evlenme yaşı artmış, bir üst neslin evlilik yaşından 4 yıl daha fazla olmuştur. Ayrıca ikinci kez evlenen gelinlerin, ikinci evliliklerinde daha pahalı gelinliği seçtiği saptanmıştır. Fransa da yılda ortalama den fazla çift evlenmektedir. Geleneksel Fransız düğün stilinin aksine, günümüzde gençler İngiliz veya Amerikan tarzında evlilikler gerçekleştirmektelerdir. Gerçekte, İngiliz ve Amerikan evlilik tarzlarında farklılıklar olsa da Fransızlar da bu ayrım önemsenmemektedir. İngiliz tarzı düğünlerin seçiminde, Kraliyet ailesinden Prens William ve Kate Middleton ın evliliği etkili olmuştur. Bu nedenle Fransızlar İngiliz tasarımcı elinden çıkmış bir gelinliği, Fransız danteliyle birleştirme eğilimi gösterirler. Fransa da gelinliğin fiyatı 960 pound ile 1200 pound arasındadır. 12

13 Tablo 4 seçilmiş Avrupa ülkelerindeki ve ABD deki gelinlik sektörü hacmini (yurtiçi satışlarını) tahmin etmektedir. 6 Tablo 4: Avrupa'da Gelinlik Sektörü Toplam Hacmi (tahmini avro) Ülke Adı Pazar Hacmi (Milyon Avro) Fransa 315,5 Germany 452,7 İtalya 293,1 İspanya 237,6 ABD 2.859,5 Kaynak: Birleşmiş Milletler İstatistik Kısmı Yukarıdaki tabloya göre ABD, Almanya ve Fransa ciddi büyük potansiyele sahip ülkelerdir. 3. DÜNYA GELİNLİK ÜRETİM VE TÜKETİMİNDEKİ GENEL EĞİLİMLER 3.1. ÜRETİM Üretimde lider ülkelerden biri İtalya dır. 20 nci yüzyılın başlarında kurulmuş Putignano sanayi bölgesinde kümelenmiş imalatçıların üretimi, İtalya nın toplam gelinlik üretiminin yüzde 70 isini oluşturur. İtalya da 1877 gelinlik imalatçısı bulunmaktadır Tablo 5: İtalya da Gelinlik Üreticileri Sayısı Bölgeler Firma Sayısı Lombardy 426 Tuscany 242 Puglia 230 Emilia Romagna 195 Veneto 158 Varese 257 Bari 137 Toplam 1877 Kaynak: İtalya İstatistik Enstitüsü 6 Gelinlik sektörü için tanımlanmış ticaret kodları olmadığı için, bu raporda yer alan gelinlik üretim hacmi gelinliğin ortalama fiyatı ile toplam evlenen kadın sayısı kullanılarak tahmin edilmiştir. Bu tahminde gelinliğin ortalama fiyatı 1200 avro olarak alınmıştır. 13

14 Gelinlik üretiminde öncü ülkelerden bir diğeri de İspanya dır. İspanya Dış Ticaret Enstitüsü (ICEX) 2011 yılı raporuna göre dünyada her 100 gelinden 10 u İspanya da üretilmiş gelinliklerden almaktadır. Bu rapora göre gelinliğin ortalama maliyeti 700 Avro ile 1230 Avro arasındadır yılında yayınlanmış 8. İspanyol Düğün Konfeksiyonu Raporu na göre gelinlik sektöründe 13,000 kayıtlı çalışan ve 700 den fazla üretici firma bulunmaktadır. İspanya nın sektörde önemli olmasının nedeni dünyaca ünlü, markalaşmış firmalara sahip olmasıdır. Pronovias sektörde lider firmadır, uluslararası olan bu firmanın 200 mağazası ve dünyanın 3800 farklı yerinde 60 farklı ülkede bulunmaktadır. Prêt-à-couture adı verilen hazır-giyim gelinliklerin öncüsüdür. Valentino, Emmanuel Ungaro, Bagdley Mischka and Elie Saab gibi tasarımcılar ile anlaşmaları vardır. Diğer bir ünlü marka İspanya nın Vera Wang ı olarak benimsenen The Esponovias - Rosa Clara dır. Firmanın 1000 den fazla satış noktası ve 150 mağazası vardır. Ispanya daki diğer üreticiler ise şunlardır: Franc Sarabia, Charo Peres, Sponovias, M Luisa Rabell, Modelnovias and Novia d Art, Fuentecapala, Giovanni Valdi and Florentino. Şekil 5: İspanya da gelinlik üreticilerinin yerleşim yerleri (Kaynak: TARIC, Directorate General for Customs Çin dünyada en çok gelinlik üretimi yapan diğer bir ülkedir. Çin in doğusundaki Jiangsu bölgesinde, 1200 gelinlik üreticisi bulunmaktadır. Bu bölge ipek ve nakış işiyle ünlü olmasının yanında Çin in toplam gelinlik üretiminin %60 ını imal etmektedir. Çin gelinlik üreticileri sanayisi birliği başkanının açıklamasına göre bölge üretiminin %80 i Çin yerel tüketicilerine, kalan %20 si ise denizaşırı ülkelere gönderilmektedir. Guangdong bölgesinde bulunan Chaozhou şehrinde 500 gelinlik imalatçısı bulunur. Chaozhou Ekonomi ve Bilgi Birimi nin açıklamasına göre şehirde yılda ortalama 20 milyon gelinlik ve abiye üretilmekte ve bu üretim 1.61 milyar dolar getiriye denk gelmektedir. El işçiliği ile süsleme, endüstriyel makinelerle üretilemeyen nakış, boncuk işleme gibi el sanatlarını yüksek adetlerde üretebilen, pazara uygun maliyetlerle bu emek yoğun ürünleri sunabilen Hindistan en önemli tedarikçi ülkedir. İzmir de üretilen gelinliklerin üretimi için özellikle beden bölgesinde 14

15 kullanılan el işçilikli kumaşların tamamına yakını Hindistan dan gelmektedir. Hindistan halen geleneksel evlilik ritüellerini sürdürdüğü için ülkede beyaz gelinlik kullanımı yaygın değildir EN ÇOK İHRACAT YAPAN ÜLKELER Dünya da gelinlik ihracat lideri Çin dir. Çin in ihracat yaptığı ülkeler Tayvan, Hong Kong, Kore, Hindistan, Almanya, ABD, İngiltere (Birleşik Krallık), Japonya, Kanada, Avusturya, Belçika, Brezilya, Hollanda, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Güney Afrika ülkeleridir. Sadece Çin in Chaozhou şehrinde yapılan ihracat 2012 yılının ilk çeyreğinde milyon dolardır. İhracatta lider ikinci ülke İspanya dır. İspanya nın ihracat yaptığı ülkeler İtalya, Fransa, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ve Rusya yılı raporlarına göre İspanya nın ihracat rakamı 151,3 milyon avrodur. Katalonya bölgesi, gelinlik sektörü bakımından İspanya için ayrı bir öneme sahiptir çünkü İspanya nın toplam ihracatının yüzde 45 inden fazlası Katalonya bölgesinde üretilmektedir. Bu miktar 75,6 milyon avroya karşılık gelmektedir. Tablo 6: İspanya nın Gelinlik İhracatı Yaptığı Ülkeler 2007 (yüzde) İtalya 15,28% Fransa 11,14% Portekiz 8,97% Almanya 8,55% İngiltere 7,05% Polonya 4,33% Türkiye 3,32% Malta 3,01% Kaynak: TARIC, Directorate General for Customs İtalya da üretim yaklaşık 293 milyon Avro iken ihracat 15 milyon Avro, ithalat ise 12 milyon Avro kadardır yılından sonra yavaşlayan ekonomik büyüme nedeniyle İtalya üreticileri dış pazarlara açılmaya başlamışlardır. Bu yeni pazarlar, Rusya, Polonya, Romanya ve Yugoslavya dır. Çin, İtalyan yerel üreticiler için güçlü bir rakiptir. Çin in düşük maliyetli gelinlik üretimi nedeniyle yerel üreticilerin piyasada rekabet gücü azalmaktadır. Uluslararası piyasada daha etkili olabilmek ve Çin den yapılan ithalatları azaltabilmek için 40 İtalyan yerel üretici Giovanna Sbiroli SRL ismi altında birleşmişlerdir. 7 Firma küçük çaplı üretim yapmanın uluslararası rekabeti olumsuz etkilediğini fark etmiş ve yabancılarla ortaklıklar da kurmuştur. 7 Bu birliğin en önemli katkısı kaynakları ortak kullanarak maliyetleri azaltmasıdır. Örneğin kesimci ve kesim cihazları ortak kullanılmaktadır. 15

16 Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi gelinlik sektörünün en olgun dönemini yaşayan ülkeler, İtalya ve İspanya gibi ülkelere yüzde 12 gümrük uygulamaktadır EN ÇOK İTHALAT YAPAN ÜLKELER İspanya nın Barcelona şehrinde düzenlenen Barcelona Gelinlik haftası (Barcelona Bridal Week) sektör için büyük bir iş merkezidir. Her yıl 60 dan fazla ülke alıcı olarak şehre gelmektedir. Tablo 7: Barcelona Gelinlik Haftası Ziyaretçi Ülkeler Ziyaretçi Ülkeler Birleşik Arap Emirliği Çek Cumhuriyeti İtalya Portekiz Cezayir Danimarka Japonya Katar Arjantin Ekvator Kazakistan Birleşik Krallık Avustralya Mısır Lübnan Romanya Avusturya Almanya Libya Rusya Azerbaycan İspanya Litvanya Sırbistan Belçika Slovakya Malta Suriye Beyaz Rusya Slovenya Meksika İsviçre Bolivya Finlandiya Moldovya İsveç Bosna Hersek Fransa Norveç Tunus Brezilya Yunanistan Yeni Zelanda Türkmenistan Şili Hollanda Umman Türkiye Kolombiya Macaristan Panama Ukrayna Güney Kore İrlanda Paraguay Uruguay Hırvatistan Israil Polonya Özbekistan Kaynak: Barcelona Gelinlik Haftası resmi websitesi: Bu ülkelerin aynı zamanda ithalatçı ülkeler olduğu düşünülebilir. Çin in ticaret ilişkisi kurduğu ülkelerden Tayvan, Hong Kong, Hindistan, Almanya, ABD,, İngiltere (Birleşik Krallık), Japonya, Kanada, Avusturya, Belçika, Brezilya, Hollanda, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Güney Afrika ülkeleri gelinlik ithalatı yapmaktadır. İspanya dan gelinlik ithalatı yapan ülkeler Fransa, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri Japonya Rusya ve İtalya dır. 4. TÜRKİYE DE GELİNLİK SEKTÖRÜ Ne yazık ki ne dünya da ne de Türkiye de gelinlik sektörü üzerine devamlılık arz eden istatistikler mevcut değildir. Gelinlik ihracatı ile ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) numarası olmadığı için gelinlik ihracatı ile ilgili veriler güncel değildir. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 16

17 Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğinde gelinlik ihracatı ile ilgili GTİP numarası 30 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde tanımlanmıştır. Gelinlik sektöründe kayıt altına giren bu numaralar NACE sınıflaması altında yer almaktadır. NACE Sınıflaması, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından ISIC sınıflamasından üretilmiş ve üye ülkelerde zorunlu olarak kullanılan ekonomik faaliyet sınıflamasıdır. Buna göre gelinlik sektörü ile ilgili kodlamalar aşağıdaki gibi oluşmuştur: Tablo 8: NACE sınıflamasına göre Gelinlik İhracatı Gümrük Kodları Kod Tanım Kısa Adı Gelinlik İmalatı NACE Rev.2-Altılı, Gelinlik İmalatı NACE Rev.2-Altılı Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Gelinlik Perakende Ticareti NACE Rev.2-Altılı Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Gelinlik Perakende Ticareti NACE Rev.2-Altılı, Gelinlik, Kostüm, Tekstil, Giyim Eşyası, Ayakkabı Ve Mücevherlerin Kiralanması NACE Rev.2-Altılı Gelinlik, Kostüm, Tekstil, Giyim Eşyası, Ayakkabı ve Mücevherlerin Kiralanması NACE Rev.2-Altılı, 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması ve Açıklamalar Tablo 9: Gelinlik İmalatı (GTİP: ) Kod C Tanım İmalat 14 Giyim Eşyalarının İmalatı 14.1 Kürk Hariç, Giyim Eşyası İmalatı Diğer Dış Giyim Eşyaları İmalatı Gelinlik İmalat Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 17

18 Tablo 10: Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda Gelinlik perakende ticareti (GTİP: ) Kod G Tanım Toptan Ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının Ve Motosikletlerin Onarımı 47 Perakende Ticaret (Motorlu Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 47.7 Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Diğer Malların Perakende Ticareti Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Giyim Eşyalarının Perakende Ticareti Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Gelinlik Perakende Ticareti Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Tablo 11: Gelinlik kostüm, tekstil, giyim eşyası, ayakkabı ve mücevherlerin kiralanması (GTİP: ) Kod N Tanım İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ 77 Kiralama ve leasing faaliyetleri 77.2 Kişisel eşyaların ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi Gelinlik, kostüm, tekstil, giyim eşyası, ayakkabı ve mücevherlerin kiralanması Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Bu nedenle bu bölümde vereceğimiz istatistikler daha çok gelinlik sektörünü de kapsayan hazır giyim ve konfeksiyon istatistikleri olacaktır KONFEKSİYON VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İHRACATI VE EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre, 2013 Ocak-Haziran döneminde Türkiye den 8,4 milyar dolar değerinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. Ayrıca, 2010 Ocak-Haziran döneminde Türkiye nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 6,9 milyar dolar, 2011 Ocak- Haziran da 8,2 milyar dolar, 2012 Ocak-Haziran döneminde 7,9 milyar dolar olmuş ve 2013 Ocak- Haziran döneminde 8,4 milyar dolar ile son dört yılın en yüksek rakamsal değerine ulaşmıştır. 18

19 Tablo 12: Genel ihracat performansı içinde hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının payı Kaynak: İTKİB Ocak-Haziran Konfeksiyon Bilgi Notu, 2013; s.2 Yine Ocak-Haziran 2013 döneminde konfeksiyon ihracatının Türkiye nin genel ihracatının %11,3 ünü ve sanayi ihracatının %14,4 ünü oluşturmaktadır. Yıllar itibariyle Hazır giyim ve konfeksiyonun payı genel ihracatın içinde %10-%13 aralığında olmuştur. Şekil 6: Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının Ocak-Haziran genel ihracat performansına göre seyri Kaynak: İTKİB Ocak-Haziran Konfeksiyon Bilgi Notu, 2013; s.2 19

20 Tablo 13: En fazla ihracat yapılan ülkeler Ocak-Haziran En fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapılan ülkeler arasında son üç yıldır Almanya başı çekmektedir. Almanya nın ardından İngiltere ve İspanya gelmektedir. Dördüncü sırada Fransa, daha sonra Hollanda, İtalya ve Irak gelmektedir. Özellikle 2013 yılında konfeksiyon ve hazır giyim ihracatında Irak, Suudi Arabistan ve Rusya Federasyonu göze çarpmaktadır KONFEKSİYON VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İHRACATININ BÖLGELERE GÖRE PAYLARI Türkiye de İhracatçı Birlikleri raporlarına göre 2013 Ocak-Haziran döneminde en fazla ihracat, %75,4 ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği nden, ikinci ise %7,2 ile Ege İhracatçıları Birliği nden yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda bölgelere göre dağılım verilmiştir: Tablo 14: İhracatçı Birlikleri Bazında Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatı Ocak-Haziran

21 Şekil 7: İhracatçı Birlikleri bazında Hazır giyim ve konfeksiyon ihracat Kaydı 2013 Ocak-Haziran Kaynak: İTKİB Konfeksiyon Performans Raporu, 2013 Ocak-Haziran; s İZMİR İN VE TÜRKİYE NİN GELİNLİK SEKTÖRÜ Türkiye de ve İzmir de Gelinlik Sektörünün Durum İncelemesi Türkiye son yıllarda Avrupa ve Orta Doğu için gelinlik ve abiyede önemli bir tedarikçi konumuna gelmiştir. İstanbul Gelinlik İhracatçıları Derneğinin verilerine göre Türkiye de yılda 600 veya 700 bin arası evlilik olmakta ve 350 bin gelinlik kiralanmakta, 250 bin gelinlik üretilmekte ve toplamda 600 bin adetlik bir üretim sağlanmaktadır. Türkiye deki gelinlik endüstrisi milyon dolar değerindedir ve sektörde aşağı yukarı 80,000 kişi çalışmaktadır. Gelinlik endüstrisinde sadece yurt içi evlilikler için üretim değil aynı zamanda Mısır, Suudi Arabistan gibi orta doğu ülkeleri yanında İspanya, İtalya, Portekiz ve Rusya Federasyonu gibi ülkelere de ihracat yapılmaktadır. Türkiye nin yıllık gelinlik ihracatı bavul ticareti dışında aşağı yukarı 400,000 adet civarındadır. Türkiye nin hedefi, rakipleri olan İtalya ve İspanya dan daha hesaplı ve Çin den daha kaliteli ürünler ile pazar lideri olmaktır. Ayrıca Türkiye Avrupa ve Uzak Doğu ya ihracatlarını arttırmıştır (İSEİD, 2012). Ege bölgesi, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında İstanbul dan sonra ihracat rakamlarını oluşturan ikinci önemli bölge konumundadır. Kuşkusuz ki bu ihracat rakamlarının içinde İzmir in payı büyüktür. İzmir, Türkiye deki gelinlik üretiminin de yüzde 70 ini karşılamaktadır. Gelinlik sektörü, üretim, moda pazarlaması ve markalaşmada büyümeye devam etmektedir. Aynı zamanda İzmir, sektör içerisinde Milano ve Barselona gibi gelinlik üreticisi olarak tanınmaya da başlamıştır (Gülsoy, 2011). İzmir Uluslararası IF Wedding Gelinlik ve Abiye Fuarı 2008 yılındaki küresel ekonomik krizden Türkiye deki sektörler de etkilenmişlerdir. Bu krizde iflas eden firmaların çoğunluğu hazır giyim sektöründen olmuştur. Tüm Türkiye de ve İzmir de de sektör, varlıklarını sürdürebilmek ve bu krizi yenebilmek amacıyla niş bir pazar stratejisi yaratma arayışı 21

22 içerisine girmişlerdi. İzmir deki küçük terzi dükkânları ile bir derece daha büyük gelinlik ve abiye dikim stüdyoları bu krizden en az zarar görerek kurtulmayı başarmışlardır. Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonunun inisiyatifi ile 2006 dan beri Türkiye nin en büyük ve 2012 den itibaren Avrupa nın üçüncü en büyük gelinlik fuarının organizasyonunda destek olmuşlardır de fuar 188 katılımcı ve 60 ülkeden profesyonel tarafından ziyaret edilmiştir. Bu fuarda aynı zamanda uluslararası gelinlik markaları da distribütörler tarafından temsil edilmektedir. Bu özellikle büyüyen fuar, yerel firmaların uluslararası bir platformda profesyonel müşteriler ile buluşmalarını sağlamaktadır. Fuara katılan ziyaretçi profili perakendeciler (zincir mağazalar, butik sahipleri), üreticiler, toptancılar (acenteler & distribütörler), tasarımcılar, ihracatçı ve ithalatçılar, tekstil ve hazır giyim dernekleri ve kamu tekstil enstitüsü, üniversitelerin moda tasarım bölümleri, moda basın temsilcilerinden oluşmaktadır (IZFAŞ, 2012). Aşağıdaki tablolarda yıl bazında istatistiki bilgiler verilmiştir. Tablo 15: İzmir Uluslararası IF Wedding Gelinlik ve Abiye Fuarı İstatistiki Bilgileri YIL Yurtiçi Katılımcı Yurtdışı Katılımcı Yurtiçi Ziyaretçi Yurtdışı Ziyaretçi Ziyaretçi Ülke Sayısı Toplam Alan Kaynak: EGSD sekreterliğinden alınan rakamlar ile oluşturulmuştur. Yukarıdaki tablolarda görüldüğü üzere yurt içi ziyaretçi sayısında son iki senede yavaş bir artış var iken yurt dışı ziyaretçi sayısında dramatik bir artış olmuştur senesinden itibaren ise 14 yurt dışı firma fuara katılma kararı almıştır. 5. SEKTÖR RAPORU SONUÇLARI Yapılan bu çalışmada gelinlik sektörünü makro perspektiften değerlendirilmiştir. Çalışma dünya toplam evlilik sayılarından yola çıkarak seçilmiş bazı kıta ve ülkelerin gelinlik taleplerini saptamaya çalışmıştır. Ne yazık ki bu sayılar güvenilir değildir. Çünkü Hindistan gibi çok büyük nüfusa sahip ülkelerin evlilik sayıları dahi istatistiklerde henüz yer almamaktadır. Üstelik gelinlik batı evlilik törenlerinin bir parçasıdır ve özellikle Asya ve Afrika toplumlarında henüz yaygınlaşmamıştır. Dolayısıyla istatistikler tam da güvenilir değildir. Dünya istatistiklerinden çıkardığımız en önemli sonuç gelinlik sektörünün gelecekte ABD, Asya ve Afrika da önemli olmaya devam edeceğidir. Öte yandan Avrupa ve Japonya da sektörün bir miktar daha daralması beklenmelidir. Dünya gelinlik pazarını incelendiğinde İspanya, Çin ve İtalya nın gelinlik sektöründe önemli oyuncular olduğunu görülür. Türkiye de de gelinlik sektörü giderek büyümekte ve dünyada büyük oyuncu olmaktadır (bir sonraki 22

23 bölümde üretim ve ihracatı engelleyen çeşitli faktörler ele alınmaktadır). İzmir İstanbul ile birlikte Türkiye deki iki gelinlik üretim merkezinden birisidir. Aslında İzmir in üretim payı çok daha yüksek olmakla birlikte İstanbul a fason çalıştığı için üretim ve ihracatın bir kısmı istatistiklerde İstanbul da gözükmektedir. Tüm bu analizlerden yol çıkarak bir sonraki bölümde Türkiye nin ve İzmir in gelinlik sektörünün daha fazla büyüyebilmesi için izlemesi gereken stratejileri (örneğin kümelenme yol haritası) tartışacağız. 23

24 BÖLÜM 2: GELİNLİK SEKTÖRÜ İHTİYAÇ ANALİZİ A. KÜME ANALİZİ Bu bölümde Gelinlik sektörü kümelenme yol haritasını SWOT analizi üzerinden yapacağız. Öncelikle SWOT analiz sonuçlarını özet olarak aşağıdaki tabloda verelim. Tablo 16: Türkiye Gelinlik sektörü SWOT Analizi - Emek-yoğun + yüksek kâr marjı - Düşük başlangıç sermayesi ihtiyacı - Yaratıcılığın/ Tasarımın kârlılıktaki önemi Güçlü Yanlar - Coğrafi Konum - Kültürel bağlar - Kültürün parçası olması (yüksek iç tüketim) - IF Wedding fuarı - Bölgede hazır giyim deneyiminin yerleşmiş olması yıllık köklü gelinlik firmalarının faaliyet gösteriyor oluşu Sektör İçinden - Kiralık gelinlik - Zayıf kurumsallaşma - Zayıf marka tanınırlığı - Zayıf mesleki birlik - Düşük yoğunlaşma - Pazarlama ve tanıtım eksikliği Zayıf Yanlar - Eğitimli personel ile sektörün bir araya gelememesi - Kalifiye eleman eksikliği - Sözlü sözleşme geleneği - Karşılıksız Çek/ Kredili satışlar (tefecilik) - Güçlü rakip ülkeler - Hammadde yüksek ithalat bağımlılığı 24

25 - Çin de işçilik ücretinin göreli ucuz olması - Turizm - Orta Doğu da Türk kültürüne artan ilgi Sektör Dışından Fırsatlar Tehditler - Dışa açılma sürecinin artarak devam etmesi - Serbest bölgeler - Ekonomik oynaklıklar - Altyapı problemleri - Yüksek kiralar ve mülk fiyatları Güçlü Yanlar: Emek-yoğun + yüksek kâr marjı: Gelinlik sektörü emek-yoğun bir sektördür bu nedenle üretilen katma değer de yüksektir. İşçiliğin pahalı olduğu ülkeler bu tür ürünleri üretmekten kaçındıkları için nisbeten emeğin ucuz olduğu ülkemizde gelinlik üretimi karlılığını korumaktadır. Ancak sektörün talep ettiği emek gücü oyuncak sektöründe olduğu gibi niteliksiz emek-gücü değildir. Tam aksine, yaratıcı gücü ve el kabiliyeti yüksek emek gücüne ihtiyaç vardır. Kaliteli ürün üretebilen, iş gücü eğitimli ve kurum içi bilgi birikiminin dengeli kontrollü yönetildiği firmalar karlılığını sürdürebileceklerdir. Düşük başlangıç sermayesi ihtiyacı: Gelinlik sektörüne giriş yapmak için girişimcilik sermayesi düşüktür. Örnek vermek gerekirse, 10-20bin TL lik makine ve 10 bin TL sarf malzemesi (kumaş+ tela+ astar) yatırımı ile bu sektöre girmek mümkündür. Hatta sadece güvene dayalı olarak, hiç sermaye koymadan sarf malzemesinin tedarik edilmesi de mümkündür. Yaratıcılığın/ Tasarımın kârlılıktaki Önemi: Sektörün Türkiye açısından güçlü yanlarından birisi yaratıcılığın ve tasarımın kâr marjlarını belirlemedeki önemidir. Ülkemizde gelinlik sektöründe faaliyet gösteren firmalar, yalnızca yoğun emekten dolayı değil kendi markaları ve tasarımları ile müşteriye hizmet verdikleri için yüksek katma değer üretmektedirler. Marka tanınırlığı ya da tasarımların özgün değeri konusunda kritik edilmelerine rağmen Ortadoğu ve Kuzey Afrika müşterilerinin beğenisini kazanan ürünlerle bu bölgede giderek daha popüler hale gelmektedirler. Gelinlik sektöründe yaratıcılığı ve tasarım zenginliğini ön plana çıkarması durumunda ürünlerin uluslararası pazarlarda tercih edilebilirliği artmaktadır. Bu zenginlik kendi doğal akışı içinde sektöre kârlılık avantajı sağlamaktadır. Coğrafi konum: Türkiye ürettiği gelinliklerin cazip bulunduğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarına yakınlığı nedeniyle avantajlı konumdadır. Bu pazarların önemli tedarikçisi olan Suriye deki siyasi bunalım nedeniyle Türkiye bu pazarlarda daha da önem kazanmış, ihracat potansiyelini arttırmıştır. Kültürel bağlar: Türkiye için önemli pazarlar arasında bulunan Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarı ile benzer zevk ile tasarlanan, son yıllarda özellikle tarihi temalı diziler ile Ortadoğu popüler kültüründe önemli söz sahibi olan Türkiye bu ülkelerde giyim tarzları üzerinde etkili olmaktadır. Bu da sektörün önemli bir kültürel avantaj elde etmesini sağlamaktadır. 25

26 Kültürün parçası olması (yüksek iç tüketim): Gelinlik pek çok doğu kültüründe olduğu gibi, Türkiye de de aynı zamanda kültürel bir üründür. Ekonomide dalgalanmalara rağmen hemen hemen tüm evlilik törenlerinde gelinlik tercih edilmektedir. IF Wedding Fuar Organizasyonu ve Gelinlik Tasarım Yarışması: IZFAŞ tarafından düzenlenen ve EGSD tarafından desteklenen fuar, gerek firmaların kendini tanıtma ve müşteri ile karşı karşıya gelme fırsatı bulmasını sağlayan bir ortamı, gerekse sektördeki yenilikleri takip ederek kendini bir üst seviyeye çıkarma ve kalite arttırma fırsatı sağlaması açısından faydalı olmuştur. Bu fuarın başlangıcından bu yana sektörün kalite rekabet bilinci kazandığı gözlenmektedir. Bu fuar 2007 yılından bu yana düzenlenmektedir. Her yıl artan yabancı ziyaretçilerin yanı sıra, 2012 yılından itibaren katılımcı olarak da yabancıların yer aldığı gözlenmektedir. Sektörün uluslararası bir nitelik kazanmasında ve yabancı müşteriyle bir araya gelme konusunda giderek daha faydalı bir nitelik kazanan bu fuar kapsamında düzenlenen gelinlik tasarımı yarışmaları da yetenekli gençlerin bu sektörde çalışma arzusunu pekiştirici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgede hazır giyim deneyiminin yerleşmiş olması: Gelinlik üretiminin yapıldığı hem İzmir hem de İstanbul yüksek hazır giyim deneyimine sahip iki bölgemizdir. Bu anlamda geçmiş deneyimler gelinlik sektörü için bir avantaj oluşturmaktadır. Köklü gelinlik firmalarının faaliyet gösteriyor oluşu: Bölgede bulunan gelinlik firmaları yıllık geçmişe sahiptir. Bu da bir avantajdır. Kiralık gelinlik: Gelinlik kiralama konusu talepte önemli bir olumsuzluk yaratmamaktadır. Çünkü bir gelinlik genellikle bir defa, en fazla 3 defa kiralanmaktadır. Her yıl 200 bin adedin üzerinde gelinlik kiralanmak üzere üretilmektedir. Zayıf Yanlar: Zayıf Kurumsallaşma: Sektörde faaliyet gösteren pek çok firma aile şirketidir. Üretim merkezleri İzmir de yer alan bu firmaların yurt içinde perakende satışını yapan ağları bile çoğunlukla akrabalardan oluşmaktadır. Bu şekilde çalışmanın bazı avantajları olmakla beraber kurumlarda liyakate bakılmadan oluşturulan organizasyon biçimleri nedeniyle genellikle profesyonelleşmeden yoksun kalınmaktadır. Gereken alanlarda işlerin uzmanları çalışmadığı için doğru bilgiyi oluşturmak, yönetmek ve akışının düzenlenmesini sağlamak konusunda önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Özellikle üretimde çalışma alanları çok dağınık ve karışıktır. Üretim organizasyonu, sistem geliştirmek gibi faaliyetler bu sektöre henüz çok uzaktadır. Zayıf Marka Tanınırlığı: Sektörde marka tanınırlığı yok gibidir. Bu alanda faaliyet gösteren firmalar genellikle aile adları ya da İtalyanca çağrışımlı sözcükler ile oluşturdukları markaların tanınırlığı düşüktür. Reklam faaliyetleri fuara katılım ve sezonluk katalog basımından öteye gitmemektedir. İnternet ortamı ve sosyal medyayı etkin biçimde kullanmamaktadır. Sektörde faaliyet gösteren hemen hemen tüm firmalar marka kimliği, marka imajı, kurumsal kültür ve bunları yansıtacak nitelikte tasarım geleneğine sahip değildir. Oysa yurtdışında Pronovias, Vera Wang gibi küresel markalar vardır. Türkiye gelinlik sektörünün küresel marka yaratması gerekmektedir. Yüksek marka tanınırlığı olmadığı sürece ekonomik ve diğer krizler karşısında ayakta durmak çok zor olacaktır. Zayıf mesleki birlik: Türkiye de gelinlik sektörü özellikle İzmir de yoğunlaşmış olmasına rağmen sektörde formal mesleki birlikler ve bunların işbirliği yetersizdir. İşbirliğinin zayıflığının bir nedeni de 26

27 gelenekselliktir. İşin resmiyete dönüşmesine ve rakamların net biçimde takip edilmesine karşı tepki duyulan bu sektörde söze güven esası ile harekete etmek hala çok yaygındır. Bu da resmi organizasyonların ve işbirliklerinin ortaya çıkmasını en azından yavaşlatmaktadır. Ayrıca bu sektörde faaliyet gösteren bazı girişimcilerin kendi derneklerini kurma yönünde birtakım gayretleri olmuştur ancak yeterli üye kaydı sağlanamadığı için proje gerçekleşmemiştir. Ege İhracatçılar Birliği ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği gibi organizasyonlara katılım oranı düşüktür. Bu kurumların gelinlik sektörünün ihtiyaçlarına yeterince duyarlı olmayacağı ve sektörü doğru biçimde temsil edemeyeceğine dair önyargılar mevcuttur. Düşük yoğunlaşma: Gelinlik sektörü yoğunlaşmanın çok düşük olduğu bir sektördür. Türkiye de tahmini 2500 ün üzerinde gelinlikçi vardır (ki bunların tahminen yaklaşık 2000 tanesi İzmir dedir). Meslek birliğinin olmayışı bu rakamların net olarak bilinmesinin önünde engel teşkil etmektedir. Düşük yoğunlaşma oranı sektör için en az iki yönden dezavantaj yaratmaktadır. Birincisi, firmalar arasındaki rekabet daha güçlü olmaktadır (fiyat belirlemek daha zor hale gelmektedir). İkincisi, sektörün lobi gücü azalmaktadır. Pazarlama ve tanıtım eksikliği: Gelinlik sektöründe pazarlama ve tanıtım konusunda son 8 yıldır düzenlenen IF Wedding haricinde kayda değer bir faaliyet olmamıştır. Markalaşma çabasına giren birkaç firmanın tanıtım amaçlı katalog çalışmaları bir kenara bırakılırsa, pazarlama ve tanıtım adına amatör çabalar sergilenmektedir. Eğitimli personel ile sektörün bir araya gelememesi: Terzilik disiplininden yetişmiş kişilerin zamanla fırsatları değerlendirerek geliştirdikleri işletmelerin ağırlıkta olduğu gelinlik sektörü eğitimli personel ile bir araya gelmekte zorlanmaktadır. Yapılan iş kısmen hazır giyim sektörünün, kısmen de ısmarlama terzilik geleneğinin özelliklerini göstermektedir. Örneğin üretim sayıları yılda 3000 ila kadar olan, zaman zaman 150 kişilere varan personel sayılarıyla orta ölçekli fabrika skalasında üretim gerçekleştiren firmalarda halen bant organizasyonunu yönetecek operasyonel yöneticiler yani moda konfeksiyon teknikerleri, tekstil veya endüstri mühendisleri, işletmeciler, tercih edilmemektedir. Tasarımlar ünlü tasarımcı veya markaların kataloglarından firma sahibinin beğendikleri arasından seçilerek oluşturulmaktadır. Dolayısıyla sektördeki firmalar geleneksel anlayış ile yönetilmektedir. Tekstil Mühendisliği Bölümleri, Moda Konfeksiyon Meslek Yüksek Okulları ve Moda Tasarımı Bölümleri bu alandaki ihtiyacı görüp eğitimlerinde gelinlik sektörünü de içerecek şekilde yön vermeye başlamıştır. Buna rağmen sektör çoğunlukla özel kurslar ve meslek liselerinden ara eleman ihtiyacını kısmen gidermektedir. Ama bunun ötesinde sektör genel işletmecilik, muhasebe, finans, personel yönetimi konularında eğitimli personel ile çalışma eğilimi sergilememektedir. Ne yazık ki sektör eğitimli personel ihtiyacının farkında değildir. Kalifiye eleman eksikliği: Sektörde kalifiye emek gücüne çok büyük ihtiyaç varken ne yazık ki eğitim iş içinde (on-the-job-training) gerçekleşmektedir. Hazır giyime oranla değerli hammaddeyle çalışılan bir sektörde deneyimsiz personelin istihdam edilmesi elbette maddi kayıplara ya da zaman kaybına yol açmaktadır. Deneyimli personelin maliyetleri oldukça yüksek olmaktadır. Kurumsallaşma ve firma içi know-how oluşturulup korunması yeterli olmadığından elemana bağımlılık ciddi sorunlar yaratmaktadır. Profesyonelleşme eksikliği tasarımcı ve operasyonel yönetici profilini oluşturabilecek tekniker ve mühendis gibi eğitimli personelin sektörde fazla yer bulamamasına yol açmaktadır. Sözlü sözleşme geleneği: Gelinlik sektöründe sözlü sözleşme bürokratik prosedürü azaltsa bile, zaman zaman kötüye kullanılması sonucu ciddi kayıplara yol açmaktadır. Güven tesis eden kötü 27

28 niyetli kişiler bütün bir şehri dolandırabilmektedir. Ne yazık ki açık hesap yoluyla sözlü sözleşme uygulamaları yurt dışı müşterileriyle bile yapılmaktadır. Sözlü sözleşme geleneğinin mutlaka kaldırılması gerekmektedir. Karşılıksız Çek/ Kredili satışlar: Gelinlik sektörü geçmişte nakit çalışan bir sektör iken bugün kredi ile alışveriş gittikçe yaygınlaşmaktadır. Normal durumlarda sektörün büyümesine katkı yapan kredili satış, kötü niyetli piyasa oyuncuları yoluyla sektörü olumsuz etkileyebilmektedir. Güçlü rakip ülkeler: Sektörde marka yaratmış çok güçlü rakip ülkeler (İspanya İtalya, vb.) ve yükselen Asya ülkeleri (Çin) vardır. Bu ülkeler karşısında 2023 yılında ihracatı 12 milyar doların üzerine çıkarabilmek için marka yaratma, özgünlük ve teknoloji vasıtasıyla verimliliği artırma hususlarında Türkiye gelinlik sektörü stratejiler belirlemek zorundadır. Hammadde yüksek ithalat bağımlılığı: Türkiye kumaş ithal eden bir ülkedir. Bu durum sektörün sağlıklılığı üzerinde ciddi bir tehdittir de anti-damping uygulamasının başlaması da bağımlılık konusunda fazla bir değişiklik sağlamamış, birim fiyatların artışıyla sonuçlanmıştır. Kumaş üretim miktarı ya da fiyatlarında kontrol edilemeyecek oynaklıklar, sektörün çok ciddi darboğazlara girmesine neden olabilir. Maliyetin önemli bölümünü oluşturan süslemeli kumaşların Türkiye de üretilen bölümünün çeşitliliğini arttırma ve maliyetleri düşürme konusunda çalışılmalıdır. Çin de işçilik ücretinin göreli ucuz olması: Türkiye de işçilik ucuzdur, ancak son 10 yılda Türk lirası aşırı değerlenmiştir. Bu nedenle işçilik ücretleri rakip ülkelere göre daha pahalı hale gelmiştir. Fırsatlar: Turizm: Gelinlik sektörü ile turizm arasında çok güçlü bir pozitif bağlantı söz konusudur. Özellikle Türkiye de bu böyledir. Aslında yurtiçi satış olarak gözüken satışların bir kısmı yurt dışında yaşayan Türklerin gelinlik almak için Türkiye ye gelmeyi tercih etmeleri sonucu yapılan satışlardır. Türkiye de turizm artış eğilimi içinde olduğu için gelinlik sektörüne de pozitif etkileri devam edebilir. Orta Doğulu ya da Avrupalı turistlerin de Türkiye ye gelinlik almak için gelmesini sağlamak fırsat olabilir. BU kapsamda özellikle Avrupa lı tüketiciye yönelik bilgilendirme yapılabilir. Orta Doğu da Türk kültürüne artan ilgi: Son 10 yıldır ülkemizin kazandığı ekonomik başarı, siyasi istikrar ve Türk misyonunun artan etkisi sayesinde dünyada Türk kültürüne artan bir ilgi mevcuttur. Bunun da gelinlik sektörüne olumlu yansımaları olacaktır. Televizyon dizileri yoluyla gelişen, kuvvetlenen kültürel bağlar, Türk tarzının, Türk ürünlerinin tüketimde tercih edilmesini sağlamaktadır. Bu konular stratejik olarak da ön plana alınabilir. Dışa açılma sürecinin artarak devam etmesi: Türk ekonomisinin dışa açılma süreci bitmemiştir. Türk ekonomisi dışa açıldıkça gelinlik sektörü bundan pozitif etkilenecektir. Serbest bölgeler: Ne yazık ki serbest bölgeler gelinlik sektörünün çok verimli kullanamadığı fırsatlardan birisidir. Sektör serbest bölgelerin kendisine sunduğu fırsatları yeterince değerlendirememektedir. Bunun en önemli sebebi de düzenli ihracat geliri sağlama konusunda henüz gelişimini tamamlamamış olmasıdır. 28

29 Tehditler: Ekonomik oynaklıklar: Ekonomik oynaklıklar ve krizler evlenen çiftlerin gelinlik alım kararlarını ciddi olarak etkilemez ancak çiftlerin evlilik kararlarını ertelemeleri şeklinde etkisi ortaya çıkar. Altyapı problemleri: Gelinlikçiler genellikle şehrin merkezlerinde toplanmaktadır. Ancak bu bölgeler eski şehir olduğu için ciddi alt yapı problemleri söz konusudur. Seri üretim için çok dar alanları kalmaktadır. Çalışanların sosyal alanları yetersizdir. En büyük sorunlardan birisi de otopark sorunudur. Yüksek kiralar ve mülk fiyatları: Şehirlerin merkezlerinde bulunmayı tercih eden gelinlikçiler yüksek kiralar vermekte ya da mülkleri çok daha yüksek fiyatlara satın almaktadır. A.1. BAĞLANTILI SEKTÖRLER Gelinlik sektörü genellikle abiye, damatlık, çocuk abiye ve kınalık gibi bağlantılı sektörlerle birlikte değerlendirilir. Damatlık dışındaki ürünlerin malzeme ve süsleme işçiliği tedarikçileri aynı firmalar olduğu için kümelenmede bir arada ele alınmaları anlamlıdır. Bu bölümde çok kısaca bu sektörleri ele alacağız. A.1.1. Abiye Yüksek kapasiteyle üretim yapabilen birçok gelinlik üreten firma aynı zamanda abiye üretmeyi de tercih etmektedir. Ayrıca faaliyet gösteren abiye üreticileri, gelinlik için kullanılan süslemeler abiye için de trend haline gelen aynı malzeme ve tekniklerin farklı renklerle kullanılmış versiyonları ile abiye üretimi gerçekleştirmektedir. Abiye isteğe göre ısmarlama da üretilmektedir ancak çoğunlukla önceden hazır giyim olarak üretilmiş abiyeler üretilmektedir. A.1.2. Damatlık Birtakım müşteriler damatlık alışverişini gelinlikle aynı zamanda tamamlamak istemektedir. Bu talebi göz önünde bulunduran gelinlikçiler kendileri üretmeseler de, müşteriye sunmak üzere mağazalarında Damatlık bulundurmayı tercih etmektedirler. Ancak üretim yöntemleri, makine parkı, hammaddesi çok farklı olan takım elbise gelinliğe oranla çok zahmetli, buna karşılık düşük fiyatlı bir üründür. Çok yüksek adetlerde kitlesel üretim yapabilen güçlü markalara karşı rekabetçi olabilmek, uluslararası oyuncu olabilmek çok zordur. A.1.3. Çocuk Abiye Çocuk abiye sektörü de aynı malzeme havuzundan faydalanan benzer üretim teknikleriyle üretilen, büyüklere oranla daha zahmetsiz ürünlerle faaliyet gösteren bir sektördür. Avrupa ülkelerine ihracat yapabilmek için yerine getirilmesi gereken çok fazla güvenlik prosedürü vardır bu nedenle bu alanda faaliyet gösteren firmalar Avrupa ya ihracata pek yönelmemekte yurt içi ya da Orta Doğu Kuzey Afrika Müşterisini hedeflemektedir. A.1.4 Bindallı Kınalık Kınagecesi geleneğinin yeniden canlanmasıyla ve Kına Gecesi kutlamalarının yeniden ivme kazanmış olması, bu geleneksel eğlencede modern gece elbiseleri yanısıra geleneksel giysilerden kınalık ya da bindallı adı verilen giysi türünün yeniden gündeme gelerek yeni bir iş kolu 29

30 oluşturmuş olmasıdır. Gelinlikçiler ile aynı bölgelerde faaliyet gösteren bu kurumlar gelinlikçilerin yararlandığı tedarikçilerden yararlanmakta ve kümeleşmeye katılmaktadırlar. İzmir gelinliğin yanı sıra kınalık bindallıların da merkezi haline gelmiştir. A.1.5 Kumaş, Aksesuar (duvak, eldiven, türban, Süsleme) Gelinlik için kullanılan dantel ve brode kumaşlar genellikle yurt dışından ithal edilmektedir. En rekabetçi fiyatları sunan Kore ve Hindistan kumaş pazarına hâkimdir. Kumaş tedarikçileri genellikle Kore ve Hindistan dan getirttikleri kumaşları iç pazara satmaktadırlar bir kısım kumaşın da tedariki iç piyasadan gerçekleşmektedir. Bursa dan organze, tül, şifon ve saten gibi düz kumaşlar da tedarik edilmektedir. İstanbul da faaliyet gösteren önemli tedarikçiler İzmir de bayiler açmıştır. A.1.6. Makine Nakışı, Brode, El Nakışı Köklü brode firmaları gerek orijinal gerekse popüler desenlerin taklitleri ile sektöre hizmet vermektedirler. Gerek kumaş toptancıları gerekse gelinlik abiye üreticileri, yeni orijinal desen ile piyasaya girmek ya da devamını bulamadıkları kumaşı yeniden ürettirmek amacıyla yerli nakış ve brode firmalarına yönelmektedirler. Spesiyal nakış makineleri brode makinesine göre düşük yatırım maliyetleri sayesinde gelinlik kumaşı üretimi için daha yaygın şekilde kullanılır hale gelmiştir. A.1.7. Fotoğraf/Reklam/Katalog Firmaları/Ajanslar/ Fuar Her yıl birçok gelinlik firması sezon için tasarlanan ürünleri tanıtmak üzere katalog hazırlar. Bu amaçla fotoğrafçı, reklamcı ya da katalog hazırlayan firmalar ve manken ajanslarıya çalışırlar. Bu yan hizmet sektörlerinde de bir canlılık oluşmasına neden olmuşlardır. Özellikle fuar dönemi için yoğun hazırlık yapılmaktadır. A.1.8. Makine/sanayi/yan sanayi (manken, koli, ürün teşhir ve nakliye sistemler) Önceleri yalnızca hazır giyim firmalarına satış yapan makine distribütörleri gelinlik, abiye ve çocuk abiye firmalarına da satış ve tamir bakım desteği vererek önemli bir avantaj elde edebileceklerini fark etmişlerdir. A.2. MESLEK EĞİTİMİ Türkiye de hazır giyim ve moda üzerine eğitim veren pek çok kurum vardır. Bu kurumlarda genellikle ya yalnızca el işi ya da hazır giyime uygun eğitim verilmektedir. Ancak İzmir de gelinlik konusunda kümelenmenin dikkat çekmesiyle bu alanda eğitim veren kurumlar Gelinlik tasarımı ve üretimi üzerine dersler ve eğitim programları açmaktadırlar. Sektöre Eğitimli Eleman Yetiştiren Okullar OKULUN ADI: Bornova Kız Teknik ve Meslek Lisesi STATÜSÜ: Meslek Lisesi ADRESİ: 87 Sk. No: 1, Bornova, - İzmir TEL: (0232) FAX: (0232)

31 ÖĞRENCİ KONTENJANI: OKULUN ADI: Göztepe Kız Teknik Ve Meslek Lisesi STATÜSÜ: Meslek Lisesi ADRESİ: 107 Sk. No: , Göztepe, Konak, - İzmir TEL: (0232) FAX: (0232) ÖĞRENCİ KONTENJANI: OKULUN ADI: Çiğli İmkb Kız Teknik Ve Meslek Lisesi STATÜSÜ: Meslek Lisesi ADRESİ: 8809 Sok. No:138 Evka-5 TEL: 0 (232) FAX: ÖĞRENCİ KONTENJANI: OKULUN ADI: Karşıyaka Suzan Divrik Kız Teknik Ve Meslek Lisesi STATÜSÜ: Meslek Lisesi ADRESİ: 1737 Sk. No:68/A Aksoy Mah. Karşıyaka/İzmir TEL: FAX: ÖĞRENCİ KONTENJANI: Sektöre Eğitimli Eleman Yetiştiren Merkezler OKULUN ADI: Altındağ Bornova Mesleki Eğitim Merkezi 31

32 STATÜSÜ: Yaygın Eğitim Kurumu ADRESİ: Kemalpaşa Caddesi No: 147 Altındağ Bornova İzmir TEL: FAX: ÖĞRENCİ KONTENJANI: Sektöre Eğitimli Eleman Yetiştiren Üniversiteler Okulun Adı: İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Statüsü: ÜNİVERSİTE Adresi: İEU Sakarya Cad. No: BALÇOVA İZMİR Tel: (0232) Fax: (0216) Öğrenci Kontenjanı: 40 Okulun Adı: 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Statüsü: ÜNİVERSİTE Adresi: 9 Eylül Kampüsü Güldeste Sokak No: 4, Narlıdere İZMİR Tel: (232) Fax: (232) Öğrenci Kontenjanı: 10 Okulun Adı: EGE ÜNİVERSİTESİ EMEL AKIN MYO - Giyim Üretim Teknolojisi ve Moda Tasarım bölümleri Statüsü: ÜNİVERSİTE Adresi: EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPUSU BORNOVA İZMİR Tel: Fax Okulun Adı: İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Statüsü: 32

33 Adresi: Kültür Mah. Şevket Özçelik Sk.No Alsancak İZMİR Tel: Fax: Öğrenci Kontenjanı: 400 Sektöre Eğitimli Eleman Yetiştiren Özel Eğitim Kurumları Okulun Adı: Üçel Moda Akademisi Statüsü: Moda Tasarım akademisi Adresi: İsmet Kaptan Mah, Şair Eşref Blv Boyar İş Hanı No:16 D:101, Çankaya/İzmir Tel: (0232) Okulun Adı: İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Arge ve Moda Tasarım Modelistlik Merkezi Statüsü: Moda Tasarım ve Kalıpçılık Kursu Adresi: Gaziosmanpaşa Bulvarı No:61 K:3 D: Bilgisayarcılar Çarşısı Çankaya Konak İzmir Tel: (90 (232) Fax: 90 (232) Gelinlik Sektöründe Staj Gelinlik sektörü, teorik bilginin yanı sıra, el yeteneği ve işletme kültürüne sahip eleman ihtiyacı içindedir. EGSD sektörün bu beklentilerine cevap vermek, okullarda verilen teorik ve uygulamalı eğitimleri öğrencilerin bir işletme çatısı altında pekiştirmelerini sağlamak amacıyla meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının staj koordinasyonlarına destek olmaktadır. Ülkemizde Konu İle İlgili Önemli Kurumlar ve Faaliyetleri EGSD Ege Giyim Sanayicileri Derneği. (EGSD Clothing / Apparel Manufacturer s Association) EİB Ege İhracatçılar Birliği İZTO İzmir Ticaret Odası A.3. DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ ÖNEMLİ GELİNLİK FUAR VE ORGANİZASYONLARI A.3.1. DÜNYADAKİ ÖNEMLİ GELİNLİK FUAR VE ORGANİZASYONLAR Barselona Gelinlik Haftası (Barcelona Bridal Week): 1990 yılından itibaren her yıl İspanya nın Barselona şehrinde düzenlenen gelinlik fuarı, uluslararası tanınırlığı ve yabancı katılımcı sayısı en fazla olan lider fuardır. Fuar Mayıs ayının birinci ya da ikinci haftası düzenlenmektedir yılı rakamlarına göre %63 ü yabancı katılımcı olan fuara Almanya, 33

34 Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Lübnan, Portekiz, Güney Kore, Polonya, Romanya, Türkiye, Meksika ve Brezilya ülkelerinden katılımcılar gelmektedir. Ayrıca ziyaretçi sayısı 15 binden fazladır. Sektöre yön veren bu fuar sayesinde katılımcı firmalar ve ziyaretçiler gelinlik sektörüyle ilgili güncel bilgiye ve son eğilimlere doğrudan ulaşmaktadır. Web: Rusya Düğün Fuarı (Russian Wedding Fair/ Wedding Fashion Moscow): The Inter Group Expo Company tarafından 2000 yılından beri düzenlenen düğün fuarına katılımcılar genellikle Rusya içinden ve Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Ermenistan, Moldova, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan gibi eski Sovyetler birliği ülkelerinden gelmektedir. Fuar genellikle mart ayı sonunda düzenlenmektedir. Rusya, nüfus sayısının fazla olmasından dolayı sektör için büyük potansiyele sahip olduğu için fuara yabancı ülkeler de katılım göstermektedir. Bu ülkeler arasında İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, Kanada, Türkiye, Çek Cumhuriyeti vardır. Web: Paris Gelinlik Fuarı (Paris Bridal Fair): 2013 yılında 16 ncısı düzenlenen Paris fuarının %26 sı yabancı katılımcıdır. Bu ülkeler arasında, Hollanda, Polonya, İspanya, İngiltere, Almanya, Macaristan, ABD, Lüksemburg gibi ülkeler bulunmaktadır Son verilen bilgiye göre Asya ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen katılımcı sayısı artış göstermektedir. Web: MODATEX Moda fuarı: (MODATEX Fashion Fair- Messe Essen, Germany): 180 den fazla firmanın katılım gösterdiği bu fuar Kuzey Avrupa nın en büyük gelinlik fuarıdır yılı istatistiklerine göre 350 marka katılım göstermiş ve fuarı 42 farklı ülkeden 3000 den fazla alıcı ziyaret etmiştir. Web: Iosposa- Milano Evlilik Fuarı İtalya nın Milano şehrinde düzenlenen bu etkinliğe her yıl 15 binden fazla ziyaretçi katılım göstermektedir. Web: A.3.2. TÜRKİYE DEKİ GELİNLİK FUAR VE ORGANİZASYONLAR If Wedding Fashion İzmir İlk olarak 57 katılımcıyla, 2007 yılında düzenlenmeye başlayan IF Wedding Fashion İzmir fuarı, 2013 yılında 162 yerli ve 25 yabancı olmak üzere toplamda 187 katılımcıyı ağırlamıştır. Fuar genellikle Şubat ayında düzenlenmektedir. Son yıllarda Avrupa nın en büyük gelinlik, abiye ve düğün fuarları arasına katılmıştır. Fuara alım heyeti olarak gelen bazı ülkeler şunlardır: Almanya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Filipinler, Filistin, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Irak, 34

35 İngiltere, İran, İsrail, İsveç, İtalya, KKTC, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Makedonya, Malta, Mısır, Norveç, Romanya, Rusya, Slovakya, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, Yemen ve Yunanistan. Web: Fashion İstanbul İstanbul un İlk Toptan Abiye, Gelinlik ve Damatlık Fuarı olacak Fashion Istanbul 5-7 Aralık 2013 te düzenlenecektir. Son bilgilere göre katılımcı olacak firma sayısı 60 a yakındır. Fuara alım heyeti olarak gelmesi beklenen ülkeler; Orta Doğu dan Bahreyn; Dubai, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Orta Asya dan; Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Avrupa dan; Almanya, Arnavutluk, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Makedonya, Romanya, Kuzey Afrika dan; Cezayir, Fas, Tunus ve Amerika Birleşik Devletleri dir. Web: A.4. KÜME YOL HARİTASI Gelinlik sektörünün kümelenme yol haritası şöyle olmalıdır. Öncelikle gelinlik sektörünü şu anda bulunduğu eski şehirden ayırmamak gerekir. Eğer mümkünse, hâlihazırda bulundukları bölgede kamulaştırma yoluyla saha açarak sektörün altyapısı eksiksiz bir ortamda bir araya getirilmesi tercih edilmelidir. Bunun gerçekleştirilmesinin imkânsız olması durumunda sektörün eski şehirden farklı bir yerde toplulaştırılması gündeme alınmalıdır. Bu önermemizin çok haklı bir sebebi vardır. Gelinlik sonuçta evlilik töreninin bir parçasıdır. Damatlık, abiye, çocuk abiye, aksesuar gibi pek çok başka ihtiyaç söz konusudur. Evlenecek çiftler bu ürünleri aynı bölgeden bulmayı tercih ederler. Bütün bu bağlantılı sektörleri taşımak ekonomik olmayabileceği için gelinlik sektörünün şu anda bulunduğu eski şehirde kümelenmesini sağlamaya çalışmak en iyi çözüm olarak gözükmektedir. Sektörün hammadde ihtiyacının karşılayan bağlantılı sektörlerin gelinlik sektörüne yakın olmasını da sağlamak büyük fayda sağlayacaktır. Diğer bir önerimiz İtalya da Giovanna Sbiroli SRL ismi altında güçlerini birleştiren 40 yerel üretici gibi İzmir de ve Türkiye de gelinlik üreticilerinin bir araya gelmesi olacaktır. Ancak burada en önemli husus kamunun bu konudaki istekliliği, yönlendirmesi ve hatta bazen bu tür bir araya gelmeleri/ birleşmeleri zorunlu tutması olacaktır. Aksi takdirde, küçük firmaların bir araya gelmesi her zaman kolay değildir. Birleşmenin yanı sıra, gelinlik firmalarına sağlanabilecek bir diğer kolaylık şehir merkezinde yer alabilecek 365 gün süren fuar uygulaması olabilir. Firmaların sürekli ya da belli süreler için kiralayacakları ya da kendilerine tahsis edilen, uluslararası ya da perakendeci ile sürekli buluşma fırsatı sunan bir mekân olanağı gelinlik sektörüne çok büyük fayda sağlayacaktır. Bu mekân sektör içi işbirliklerini güçlendirecek, şehir merkezinde kira gibi maliyetleri düşürecek, daha rahat üretim alanlarına yönelim ve bu sayede verimlilik artışı sağlayabilecektir. Bir başka önerimiz ise meslek birlikleri, üniversiteler ve kamu tarafından aşağıdaki konularda üreticilere destek sağlanması olacaktır: (i) daha fazla gelinlikçiye ulaşılarak ortak eğitim projeleri ile sektörün know-how oluşturma ve yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmesi. 35

36 (ii) marka kimliği oluşturma ve bunun tasarıma yansıtılması konusunda sektöre danışmanlık hizmetleri verilmesi. (iii) üniversite sanayi işbirliklerinin gelinlik sektöründe rastlanan sorunları giderecek biçimde geliştirilmesi. (iv) firmalara üniversite mezunları ile çalışma konusunda yönlendirmelerde bulunulması (örneğin KOSGEB in üniversite mezunu çalıştıracak firmaya verdiği teşvik gibi konularda bilgi sahibi olunmasını sağlaması). (v) hazır giyimde kullanılan teknoloji ve organizasyon şekillerinin adaptasyonu için yurt içi ve yurt dışında benchmark uygulamaları başlatılması. (vi) ortak fayda sağlayacak bilgilerin yaygınlaşmasını sağlayacak mekanizmalar kurulması (örneğin internet ve sosyal medyayı efektif kullanabilen 20li yaşlarının başında gençlere dernek, organizasyon, birlik, oda ve kurumlarda daha fazla çalışma fırsatı sağlanması; IZFAŞ başta olmak üzere web sayfalarının daima güncel olmasını sağlayacak bir yapı kurulması) (vii) firmaların tanıtım becerilerinin geliştirilmesi (viii) Avrupa Amerika ve Rusya gibi pazarlara satış yapabilmek için en yeni trendleri izleyen daha sade, yaratıcı tasarımlar daha kaliteli hammadde ve üretim teknikleri konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi. (ix) Bilgisayar destekli tasarım konusunda eğitim desteği verilmesi A.4.1. KÜMELENME YOL HARİTASI İÇİN YAPILANMA Yukarıda genel hatları ile verilen yol haritası İzmir Ticaret Odasının liderliğinde sürdürülebilecek iş paketlerinden oluşan bir çalışma olmalıdır. A Kümenin Oluşturulması A Kümelenme İhtiyacının Tanımlanması Bölgenin neden bir kümelenme çalışmasına ihtiyacı olduğu anlaşılır şekilde tanımlanabilmelidir. İhtiyacın bölgenin kanaat önderleri tarafından da benimsenmesi gerekmektedir. Kanaat önderleri tarafından benimsenmeyen bir kümelenme çalışması ilerleyen safhalarda gerekli işbirliklerinin oluşturulamaması ve bölgesel kaynakların/imkânların seferber edilememesi nedeniyle başarısız olacaktır. Yürütülecek kümelenme çalışmasını finansman, insan kaynağı, network ve bilgi bakımında güçlü bir bölgesel oyuncunun kendine görev edinmesi gerekmektedir. Ülkemizde bahsedilen özelliklere sahip kuruluşlar sanayi ve ticaret odalarıdır. Bu doğrultuda yapılmış olan çalışmalar Ege Bölgesinin ve özellikle İzmir ve çevresinde kümelenme ihtiyacını işaret etmektedir A Ulusal kümelenme politikalarının araştırılması Türkiye de kümelenme politikaları ve bu konuda mevcut fon kaynakları hakkında bilgi toplanması gerekmektedir. Bu konuda sağlanan fon kaynaklarından yararlanılabildiği takdirde, kümelenme çalışmaları daha profesyonel olarak yürütülebilir. TC Ekonomi Bakanlığı nın URGE proje desteği kümelenme çalışmaları için önemli bir kaynak sağlamaktadır. Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi (Proje) kapsamında gerçekleştirilen istatistiksel küme haritalama çalışmaları, yapılan analizler ve geliştirilen yol haritaları kümelenme ve 36

37 kümeler ile ilgili ciddi bir bilgi birikimi ve deneyimin oluşmasını sağlamıştır. Bu Raporun ana amacı Proje kapsamında yapılan gözlemleri sunmak suretiyle, ileride kümelenme ile ilgili yapılacak girişimlere destek olabilmektedir. Kümelenme Yol Haritalarının geliştirilmesi ile sonuçlanan faaliyetler, ulusal çapta yapılan bir istatistiksel haritalama çalışması ile başlatılmıştır. AB ve ABD de yürütülen haritalama çalışmalarından faydalanılarak 3 yıldızlı bir derecelendirme sistemini temel alan haritalama çalışması Türkiye için 32 küme kategorisi belirlemiştir. Bu küme kategorileri; - Havacılık ve savunma ile ilgili makine ve donanımlar, - Tarımsal ürünler ve işlenmiş gıda, - Analitik aletler ve tıbbi gereçler, - Hazır giyim, - Otomotiv ve motorlu taşırlar, - İlaç sanayi, - Yapı malzemeleri, - İş hizmetleri, - Kimyasal ürünler, - İletişim donanımı ve hizmetleri, - İnşaat malzemeleri ve hizmetleri, - Dağıtım (toptancılık), - Eğitim ve bilgi oluşturma, - Eğlence, - Mali hizmetler, - Ayakkabıcılık - Orman ürünleri - Mobilya - Oyun ve oyuncak - Ağır iş makineleri - Bilgi teknolojileri - Mücevherat (değerli madenlerin işlenmesi) 37

38 - Deri ürünleri - Işıklandırma ve elektrikli ürünler - Metal sanayi - Petrol ve gaz ürünleri ve hizmetleri - Plastik - Enerji üretimi ve iletimi - Yayın ve Matbaacılık - Tekstil - Turizm - Ulaştırma ve lojistik A Bölgenin SWOT analizi Genellikle bu tür analizler sanayi ve ticaret odaları tarafından zaten yapılmış durumdadır. Bunların güncel olmaması durumunda bölgenin kanaat önderlerinin görüşleri doğrultusunda güncellenmesi gerekmektedir. Yukarıda böyle bir analize Yer verilmiş bulunmaktadır. A Bölgedeki mevcut sektörlerin ve bunların rekabet güçlerini tanımlanması Bazı kümelenme çalışmalarında zaman kaybetmemek amacıyla gerekli veriler toparlanmadan ve bu veriler analiz edilmeden sektör seçildiği görülmektedir. Kümelenme; çıktıları uzun vadede alınacak, yatırım ve emek gerektiren bir çalışmadır. Doğru sektörü seçebilmek için bölgesel kabiliyetleri net olarak tanımlamanızı sağlayacak veriler gereklidir. Dolayısı ile bölgenin rekabet analizi, detaylı şekilde yapılmış ve yorumlara yer verilmiştir. A Sektörün belirlenmesi Sektör seçimi iki aşamada yapılmalıdır. İlk aşamada bölgesel analizler ışığında, ulusal politikalar ve küresel trendler de göz önüne alınarak 4-5 sektör belirlenmelidir. İkinci aşamada ise bölgesel kanaat önderlerinin katılımı ile yapılacak bir çalıştay ile sektör seçilmelidir. Sektör seçiminde bölgenin kümelenme çalışmaları için sağlayabileceği öz kaynaklar (insan kaynağı ve finansman) göz önüne alınmalıdır. Sektör seçimleri yukarıda açıklanan şekilde ve Ulusal Kümelenme Politikası nın Geliştirilmesi Projesi kapsamında önerilen küme kategorilerine göre seçilmiştir (Bakınız kategori listesi) A Yapılanma İzmir Ticaret Odasında kümelenme çalışmalarını yürütmek amacı ile gerekli mekanizmalar kurulmalı, ekipler oluşturulmalıdır. Küme Danışma Kurulu: Hedefleri ve stratejiyi belirler kişiden oluşur. Kurulda her kesimin temsil edilmesine dikkat edilmelidir. Temsilcilerin vizyoner olmasına özen gösterilmelidir. İlk başlarda ayda 38

39 bir toplanması uygundur. 2-3 toplantıdan sonra bu süreç 3 ayda bire çıkartılabilir. İlk sene tamamlandıktan sonra toplantıların arası 6 aya kadar çıkartılabilir. Küme Geliştirme Ekibi: Tüm operasyonlar küme geliştirme ekibi tarafından yapılır. 3-5 kişiden oluşmalıdır. Küme Geliştirme Ekibi nin başında bir koordinatör/lider vardır. Küme Danışma Kurulu nun koyduğu hedeflere ulaşabilmek için gerekli iş planının hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur. A Kümenin kurulması Bir kümede iki grup oyuncu vardır: firmalar ve diğer oyuncular. Firmaların kümede olduklarını teyit etmesi ve bu konudaki çalışmalara katılmak üzere üst düzey bir sorumlu belirlemesi çok önemlidir. Bu amaçla tanıtım etkinlikleri düzenlenmeli ve firma ziyaretleri gerçekleştirilmelidir. Başlangıçta kümede mutlaka firma olmalıdır. Diğer oyuncular kümelenme çalışmalarına katkı sağlayacak kurum ve kuruluşlardan seçilmelidir. Kümede yer alması gereken diğer oyuncular; üniversite, teknopark, ar-ge kuruluşları, sanayi ve ticaret odası, OSB ve bölgesel kamu kurumlarıdır. A Kümenin Geliştirilmesi A Hedeflerin belirlenmesi Kümenin geliştirme çalışmaları ile ulaşılmak istenilen hedefler nelerdir? Belirlenen hedefler için izleme kriterleri de oluşturulmalıdır. Çok genel ve izlenmesi zor hedeflerden kaçınılmalıdır. Belirlenen hedefler kısa (1 yıl), orta (3 yıl) ve uzun vadeli (5 yıl) olarak sınıflandırılmalıdır. A İş planı oluşturulması Hedeflere ulaşmak için gerekli projeler düzenlenecek arama toplantıları vasıtası ile tanımlanır. Daha sonra projeler önceliklerine göre sıralanır ve iş planı haline getirilir. İş planı hazırlanırken gerçekçi olunmalı, gerekli finansman ve insan kaynağı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. A Uygulama Küme Geliştirme Ekibi, hazırlanan iş planının hayata geçirilmesinden sorumludur. Hazırlanan iş planının kapsamı ne olursa olsun aşağıda tanımlanan işler de sürekli olarak yapılmalıdır. Bilgi ve İletişim: Kümeye katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olunmalıdır. İletişim ulusal ve uluslararası boyuta da taşınmalıdır. Türkiye de ve diğer ülkelerdeki kümeler takip edilmeli ve iletişim sağlanarak tecrübeler paylaşılmalıdır. Eğitim ve Danışmanlık: Eğitim ihtiyaçları ve danışmanlık ihtiyaç analizleri yapılarak, kümede yer alan firmalara yönelik bir eğitim programı oluşturulmalı ve danışmanlık hizmetleri hayata geçirilmelidir. (Bu raporun izleyen bölümlerinde eğitim ve danışmanlık konularındaki ihtiyaç analizlerine yer verilmiştir.) İşbirliği: İşbirliği kümelenme çalışmalarının altında yatan temel ilkelerden bir tanesidir. Kümenin geliştirilmesi için bölgedeki kurum ve kuruluşları arasında işbirliğinin sağlanması zaruridir. Ayrıca kümede yer alan firmaların arasındaki işbirliğinin artırılmasına çalışmalara önem verilmelidir. 39

40 Tanıtım: Bölgede yürütülen kümelenme çalışmalarının görünürlüğü mutlaka sağlanmalıdır. İlk yapılması gereken işlerden biri web sayfasıdır. Küme oyuncuları hazırlanacak web sayfasında mutlaka yer almalıdır. Web sayfası, diğer tanıtım materyalleri ve etkinlikleri ile desteklenmelidir. A.4.2. GELİNLİK SEKTÖRÜNDE KÜMELENMEYE BAKIŞ AÇISI Gelinlik sektöründe faaliyet gösteren firmalar, rekabet edebilecek yeterlilikte yerel firmalar ve tamamlayıcılarından oluşan bir kitle olduğunu belirtmiş, ancak sektörde kümelenme oluşması durumunda bu kümelenmeye olumlu katkı sağlayabilecek firmaların olmadığı belirtilmiştir. Bazı firmalar ise kümelenmeyi desteklediğini ifade etmiş, ortak showroom oluşturulması ve sektördeki güçlü oyuncuların kümede yer alması gerektiğinin altı çizilmiştir. Sektörde faaliyet gösteren bazı firmalar kendi firmalarının güçlü yönü olarak, yenilikçi fikirlere açık olmayı, müşteri portföylerinin geniş olmasını ve model çeşitliliğine sahip olmayı belirtmişlerdir. Bazı firmalar ise tasarım, kalite, satış ağı ve satış performansını kendilerini özel kılan bir avantaj olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca bazı firmalar, kümelenmeyi özel kılan en önemli avantajın hammadde alımında karşılaşılacak kolaylıklar ve maliyet azalması olduğu vurgulamıştır. Bazı firmalar ise kümelenmeyi özel kılan herhangi bir avantajları olmadığını vurgulamışlardır. Sektörde faaliyet gösteren firmaların çoğu, dünya çapında bölgeye/ülkeye önemli miktarda yatırım yapmış ve onun gelişmesine katkıda bulunacak çok uluslu bir şirket olmadığını belirtmişlerdir. Bazıları ise, Dimitrios, Pronovias gibi firmaların bu tanıma uyabileceğini ifade etmişlerdir. Firmalar kümelenme sayesinde, kendilerinin toplu alımlar sonucu hammadde tedarikini daha ucuza getirebileceklerini, kendi deneyimlerini diğer firmalarla paylaşabileceklerini ve benzer şekilde diğer firmaların da deneyimlerinden faydalanabileceklerini belirtmişlerdir. Bunun yanında, bazı firmalar kendilerini sektördeki diğer firmalardan farklılaştıran en azından bir özelliğe sahip olduklarını belirtirken, bazı firmalar ise sektörde rekabet edebilecek düzeyde farklı özelliklerinin bulunmadığını ifade etmişlerdir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların çoğu kümelenme için yeterli nitelik ve sayıda firmaların olduğu ve hem kendi aralarındaki, hem de tedarikçiler ile aralarındaki ilişkilerin kuvvetli olduğu görüşünü ifade etmişlerdir. Az sayıdaki firmalar ise böyle bir bağın bulunmadığını, sektördeki firmaların birbirleriyle ortak iş yapmaya çok sıcak bakmayacaklarını vurgulamıştır. Sektörde yer alan; Alçin Giyim, Cenker Tekstil, Mesut Yıldız Tekstil, Cimcime Tekstil, Çıtır Konfeksiyon, Fidan Abiye, Hocazade Tekstil, 40

41 İz-İş Tekstil, Kaneviçe Moda Tekstil, Karagöz Tekstil, L.C.A. Giyim, Lemteks, Oğuz Giyim, Örünler Hazır Giyim, Patent Tekstil, Patlar Giyim, Subaşı Tekstil firmaları kümelenmeyi destekleyen firmalardır. Ancak oluşacak kümelenmenin hammadde tedarikçilerini, nihai üreticiyi kapsaması gerekmektedir. Projenin izleyen aşamalarında İzmir Ticaret Odası nın inisiyatifi ve söz konusu firmaların katılımı ile kümelenme konusunda somut adımların atılacağı bir çalışma gerçekleştirilebilir. B. İHRACAT YOL HARİTASI VE HEDEF ÜLKELER B.1. İHRACAT YOL HARİTASI Gelinlik sektörünün daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşması işten bile değildir. Ancak bunun için yapılması gerekenler vardır. Yukarıda yaptığımız analizlerinden tümünden elde ettiğimiz sonuçlardan yola çıkarak Gelinlik sektörünün daha çok ihracat yapması için aşağıdaki önlem/ teşvik/ düzenlemelerin yapılması gerekir: (i) Kurumsallaşma ve profesyonelleşme sürecini başlatmaları için firmaların teşvik edilmesi. Firmalara verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile kurumsallaşma hakkında bilgi verilebilir. Örneğin çalışma ortamının karışık ve dağınık oluşu Y kuşağından üretim endüstrilerinde çalışmayı tercih edenlerin sayısının giderek azalmasına yol açmakta, işgücü daha temiz, sunumu daha cazip olan hizmet sektörlerine yönelmekte ve bu sektörde genç işgücünden yararlanılması şansı giderek azalmaktadır. (ii) Nitelikli emek gücünün sayısının artırılması. Örneğin firmaların üniversite mezunu çalıştırmasının teşvik edilmesi ya da var olan teşviklerin daha bilinir hale getirilerek yararlanılma seviyesinin yükseltilmesi, kurumsal eğitimler düzenlenmesi. (iii) Yaratıcılığı/ tasarımı dolgun ücretle ödüllendirmek. Sektörde mevcut firmaların tasarım konusunda genellikle çok büyük beklentileri yoktur. Çünkü yurt içi müşterisi de Kuzey 41

42 Afrika ve Orta Doğu müşterisi de mevcut tasarım ve kaliteyi talep etmekte ancak daha fazla ve farklı süsleme teknikleri arayışına girmektedirler. Bununla birlikte Rusya, Avrupa ve Amerika pazarlarını hedefleyen firmaların yetenekli ve yaratıcı tasarımcılarla çalışmaya ihtiyaçları vardır. Bu pazarların müşterilerinin iyi analiz edilmesi ve firmaların marka bilinirliğinin gelişimine katkıda bulunacak eğitimli, yaratıcı tasarımcılar için daha cazip bir alan haline gelmek üzere bu konudaki ücret politikalarının gözden geçirilmesi uygun olacaktır (üniversite mezunu çalıştırma teşvikleri, tasarım teşvikleri gibi konularda bilgilenen firmalar bu konulara da daha sıcak bakacaktır. (iv) Şirket birleşmelerini teşvik ederek sermaye yapısı daha güçlü firmalar ortaya çıkarmak. Çok fazla sayıda irili ufaklı firma yerine daha entegre olmuş, kaynakların daha verimli kullanımına yönelik organize edilmiş şirket evliliklerinin gerçekleşebilmesi için Avrupa da uygulanan bazı örneklerin incelenmesi ve Türkiye de benzer uygulamaların yapılabilmesi için uygun zemin hazırlanması. (v) Orta doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa ya daha çok tanıtım yapmak. Özellikle İzmir Gelinlik Fuarının tanıtımlarının bu ülkelerde daha fazla yapılması ve gerçek müşteri potansiyelinin İzmir e çekilmesine daha fazla ağırlık verilmesi olumlu sonuçlar doğuracaktır. (vi) Fuar Organizasyonlarına yurtdışından daha çok ziyaretçi gelmesini sağlamak. Fuar tanıtımının daha sistemli olması, web sayfalarının daha güncel, dinamik ve interaktif olarak yeniden düzenlenmesi ve her zaman güncellenmiş olması önemlidir. Bu konuda İZFAŞ ın daha önce yaşadığı birtakım problemlerin gelinlik fuarında ya da başka fuarlarda yaşanmaması için önlemler alınmalıdır. (vii) Anadolu kültürünü gelinlik sektörüne yansıtmak. Bu yönde yapılan, yöresel dokumaların tercih edildiği tasarımların bölgenin kalkınmasında önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. (viii) Markalaşmayı yaygınlaştırmak. Marka kimliği, tasarım ve koleksiyonların marka imajını güçlendirmek üzere profesyonel biçimde güncellenmesi, hedef pazarlara uygun marka kimlikleri kazanmak üzerine araştırmalar yapılması faydalı olacaktır. İTKİB bu tür pazar araştırmasını hazır giyim endüstrisini ilgilendiren ülkeler bazında yapmakta ve piyasaya sunmaktadır. (ix) Yurtdışına kiralık gelinlik ihracatı opsiyonunu araştırmak. Kiralık gelinlik ihracatı Türkiye ye yeni bir açılım sağlayabilir. Bu konuda çalışılması ve proje üretilmesi gerekmektedir. (x) Mesleki birlikleri güçlendirmek. Mesleki birliklerde aktif rol alınmasını teşvik etmek ve bu şekilde sektörün gelişimine katkıda bulunulacağı bilincini yaygınlaştırmak. (xi) Pazarlama ve tanıtım eksikliklerini gidermek. Fuar dışında uluslararası müşteriyle bir araya gelmede sıkıntılar yaşayan endüstriye pazarlama ve tanıtım faaliyetleri konusunda bilgi ve destek sağlanması, mevcut destek ve teşviklerden nasıl yararlanılacağı konusunda sektörün bilinçlendirilmesi. (xii) İş kontratlarını formalleştirmek. (xiii) Rakip ülkeleri iyi takip etmek. (xiv) Sektörün hammadde bağımlılığını azaltmak. İç piyasadaki tedarikçinin fiyat ve çeşit konusunda rekabet edebilmesi konusunda ortak çalışmalar yapılması. Tedarik firmalarının üreticilerin ihtiyacına, sipariş üzerine just-in-time (tam zamanında) yanıt verebilir hale gelmesini sağlamak üzere bilinçlendirmek gerekmektedir. Maliyet düşürücü alternatif yöntemler üzerinde çalışılabilir. (xv) Turizmden daha fazla faydalanmak. 42

43 (xvi) (xvii) (xviii) (xix) Serbest bölgeleri kullanmak. Altyapı problemlerini çözmek. Gelinlikçilerin sabit maliyetlerine destek sağlamak. Pronovias ve Giovanna SRL gibi gelinlik sektöründeki önemli şirket ve birlikleri yerinde ziyaret ederek deneyimlerini öğrenmek ve uyarlamak. B.2. HEDEF ÜLKELER Başta Almanya ve Hollanda olmak üzere, özellikle Avrupa ülkeleri en çok ihracat yapılan ülkeler arasındadır. İhracat yapılması ve arttırılması konusunda potansiyele sahip ülkeler; Rusya Arap Ülkeleri Türkî Cumhuriyetler, Amerika İskandinav Ülkeleri olarak sıralanabilir. Görüleceği gibi birçok ülke Hedef Pazar durumundadır. Bu pazarlara yönelik olarak, İzmir Ticaret Odası, katılımcı firmalar ve Danışman Kuruluş tarafından belirlenecek önceliklere ve proje bütçesine göre; ülke, alım heyeti ve Pazar ziyareti detayları belirlenebilecektir. B.3. DİĞER STRATEJİK HEDEFLER Sektörde yer alan firmalar için önemli bir ihracat potansiyeli olduğu görülmektedir. Ancak stratejik hedeflere ulaşılması için yol haritası içinde yer alması gereken taktikler ve destekleyici faaliyetlerin önemi büyüktür. İlk olarak marka yaratma konusunun önemi ortaya çıkmaktadır. Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Marka yaratma, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri yanında; Moda tasarımı - yenlikçilik Kalite kontrolü Kalite Fiyat dengesi Maliyet Ürünün fonksiyonlarını ve alternatif kullanım özelliklerini artırmak, düğün davetlilerine hitap eden ürünlerin tasarımı 43

44 Sanat değeri olan yüksek katma değerli ürünler tasarlamak Firma koleksiyonları Promosyon paketleri Konularını yakından ilgilendirmektedir. Eğitim ve Danışmalık aşamalarında takip edilecek yol haritasında bu konulara önem verilmelidir. Diğer bir konu üretimin miktar ve zaman yönünden uygun hale getirilmesidir. Yol haritası içinde yer alması gereken diğer önemli bir bölüm; Üretim planlaması Stok kontrolü Tedarik Malzemenin ekonomik kullanımı Fason üretim Konularında yapılacak çalışmalardır. Bu şekilde firmaların istenilen malı istenilen zamanda ve yerde bulundurmasını sağlamak mümkün olacaktır. Rekabette hızlı davranmak ve müşterinin taleplerini zamanında karşılayabilmek çok önemlidir. Bu nedenle eğitim ve danışmanlık çalışmalarında bu konuda çabalara yer verilmelidir. Sektörde yer alan küçük atölyelerin durumu ayrı bir çalışma alanı olmalıdır. Yol haritası içinde kalite sorunları olan ve genellikle fason üretim yapan bu atölyelerin önemli bir üretim kapasitesi bulunmaktadır. Bu kapasitenin sektördeki lider firmalar tarafından doğru yönlendirilmesi ve ihracata yönelik olarak kullanılabilmesi için kümelenme vb. çözümlerin bulunması gerekmektedir. C. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK İHTİYACI Değer zinciri analizi, bir organizasyonun sunduğu hizmet veya ürünlere yönelik olarak belirli bir sırayla uyguladığı operasyonları, bu sırayı bir değer zinciri olarak gören ve işletmenin bu operasyonlara değer zinciri sayesinde anlam kattığını kabul eden işletme felsefesi çerçevesinde, zincirdeki güçlü ve zayıf yönleri ile sistematik olarak belirlemek, tanımlamak ve değerlendirmek için kullanılan analiz yöntemidir. Diğer bir deyişle, değer zinciri analizi, bir organizasyonun kendi sunduğu ürün ve hizmetlere, belirli bir sırayla uyguladığı işlemlerin, yani bir değer zincirinin sayesinde anlam kattığını kabul eden işletme felsefesinde, bu zincirdeki güçlü ve zayıf yönleri sistematik olarak ortaya çıkarmak, tanımlamak ve analiz etmek için kullanılan analiz yöntemidir. Değer artışının nasıl sağlanabileceğini, bunun için hangi kritik faaliyetlerin ve faktörlerin göz önüne alınması gerektiği, düşük maliyet ve farklılaşmanın nasıl gerçekleşeceği, rakiplerin yetenek ve faaliyetleri ile karşılaştırarak sistematik bir şekilde bu analizle açıklanır. Porter ın değer zinciri modeline göre, firmanın karlılığına etki eden faaliyetler değer zinciri içerisinde, iç lojistik, işlemler, dış lojistik, pazarlama & satış ve hizmetler gibi temel faaliyetler; firma altyapısı, 44

45 insan kaynakları yönetimi, tedarik ve teknolojik geliştirme gibi destek faaliyetleridir. Bu faaliyetleri Şekil 8 de görebilirsiniz. Şekil 8: Değer Zinciri Analizi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projesi kapsamında hazırlanan anket soruları, değer zinciri analizi ve inovasyon ölçütleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projesi kapsamında hazırlanan anket soruları, değer zinciri analizi ve inovasyon ölçütleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Firmalarda yapılan inceleme ve görüşmelerin bir düzen ve sistematik içinde sürdürülebilmesi amacıyla söz konusu modele göre düzenlenmiş model aşağıda verilmiştir. Anket bütün işletme alanlarını kapsayan ve durum tespitine yönelik bir araç olarak kullanılmıştır. Ankette çok sayıda soru bulunmaktadır. Ancak anket uygulamasında klasik soru-cevap yöntemi değil, yapısal bir mülakat yöntemi kullanılmıştır. Bu şekilde sıkıcı bir anket uygulaması dışına çıkılarak, anket bir yol gösterici rehber olarak kullanılmış ve firma yöneticilerinin ihtiyaçlara yönelik serbest açıklamalarda bulunmasına imkân yaratılmıştır. Çalışma kapsamındaki her bir firma için toplanan veriler firmalar için bireysel raporların hazırlanmasında kullanılmış ve ayrıntılı firma raporları hazırlanmıştır. Bu raporlar danışmanlık hizmetleri ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarda firmalar için yol gösterici olacaktır. Bunun yanında çalışmaya katılan firmaların oluşturduğu sektör grubu için bir genel fikir elde etmek amacıyla aşağıdaki çalışma yapılmıştır. Aşağıdaki değerlendirme sonuçları eğitim ihtiyacının belirlenmesi açısından da yararlı olmuştur. Bu anket sorularına firmaların verdiği cevapların aritmetik ortalaması aşağıdaki gibidir: 45

46 Ortalama ANA ÖLÇÜTLER Değer PAZARLAMA ve MARKA YÖNETİMİ ÖLÇÜTLERİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÖLÇÜTLERİ TEDARİK ZİNCİRİ ÖLÇÜTLERİ ÜRETİM ÖLÇÜTLERİ SATIŞ ÖLÇÜTLERİ SATIŞ SONRASI HİZMETLER VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ ÖLÇÜTLERİ KURUMSAL YÖNETİM SÜREÇLERİ ÖLÇÜTLERİ MALİ VE FİNANSAL ÖLÇÜTLER İNSAN KAYNAĞI ÖLÇÜTLERİ ARGE VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ÖLÇÜTLERİ ALT ÖLÇÜTLER Ortalama Değer PAZARLAMA YÖNETİMİ REKABET ANALİZİ MARKA YÖNETİMİ ÜRÜN GELİŞTİRME SATIN ALMA İÇ LOJİSTİK STOK KONTROL DIŞ LOJİSTİK ÜRETİM PLANLAMA ÜRETİM YÖNETİMİ BAKIM-ONARIM SATIŞ SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YENİLİKÇİ SÜREÇLER STRATEJİK YÖNETİM KURUMSALLAŞMA ve KURUMSAL YÖNETİŞİM HUKUK VE YASAL ÇERÇEVE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE YÖNETİMİ KALİTE YÖNETİMİ BÜTÇE-MUHASEBE-FİNANS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞÇİ GÜVENLİĞİ (İSİG)

47 İŞ SONUÇLARI ÖLÇÜTLERİ İNOVASYON ÖLÇÜTLERİ TEKNOLOJİ-ARGE SÜREÇLERİ İŞ SONUÇLARI İNOVASYON C.1. EĞİTİM İHTİYACI Ekonomi Bakanlığı tarafından finanse edilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi nin ilk aşamasını oluşturan İhtiyaç Analizi çalışması, İzmir de gelinlik sektöründe faaliyet gösteren 23 firma üzerinde gerçekleştirilmiştir. Mayıs-Ağustos 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen projeye üniversitemiz öğretim üyesi ve uzmanlarından 14 kişi katılmıştır. Çalışma kapsamına giren gelinlik sektöründeki firmaların ihracatlarının arttırılması nihai amacına uygun olarak kapsamlı bir sektör analizi gerçekleştirilmiştir. Sektör analizinin hazırlanmasında dünya, ülkemiz ve bölgemiz sırası izlenerek birçok veri toplanmış yapılan analizler sonucunda sektör raporunda aşağıda belirtilen önemli bulgulara ulaşılmıştır. Sektörün Mevcut Durumu Fırsatlar ve Tehditler Gelişme Potansiyeli Projeksiyonlar Hedef Pazarlar İhracat Yol Haritasına Yönelik Öneriler Sektör raporu, ihtiyaç analizinin gerçekleştirilmesinde bir çerçeve oluşturmuştur. İhtiyaç Analizi çalışması firmalarda Porter ın Değer Zinciri Analizi esas alınarak yapılan derinlemesine görüşme ve bir soru formu kullanılarak yapılmıştır. Firma yöneticileri ile yapılan yüz yüze görüşmeler ihtiyaçların belirlenmesinde önemli ipuçları vermiş ve sektörde bir kümelenme olanağının bulunup bulunmadığı konusu değerlendirilmiştir. Bu aşamada ihtiyaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen bulgulara ulaşılmıştır. Anket sonuçları değerlendirildiğinde, alt başlıkların ortalama değerlerinin en yüksek olandan en düşük olana sıralaması aşağıdaki gibidir. Bu şekilde çalışmaya katılan firmaların geneli için güçlü oldukları alanlar, yetersizlikler ve ihtiyaçların belirlenmesinde yol gösterici olmaktadır. İÇ LOJİSTİK MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ PAZARLAMA YÖNETİMİ İŞ SONUÇLARI BÜTÇE-MUHASEBE-FİNANS SATIN ALMA DIŞ LOJİSTİK SATIŞ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

48 STOK KONTROL YENİLİKÇİ SÜREÇLER HUKUK VE YASAL ÇERÇEVE ÜRETİM YÖNETİMİ REKABET ANALİZİ SOSYAL SORUMLULUK MARKA YÖNETİMİ ÜRÜN GELİŞTİRME SATIŞ SONRASI HİZMETLER ÜRETİM PLANLAMA TEKNOLOJİ-ARGE SÜREÇLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞÇİ GÜVENLİĞİ (İSİG) BAKIM-ONARIM KALİTE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ STRATEJİK YÖNETİM ÇEVRE YÖNETİMİ KURUMSALLAŞMA ve KURUMSAL YÖNETİŞİM İNOVASYON Bu verilere göre, firmaların en iyi oldukları alanlar, iç lojistik, müşteri ilişkileri, pazarlama yönetimi, iş sonuçları ve bütçe-muhasebe-finans gibi alanlardır. Sektörde faaliyet gösteren firmaların zayıf olarak gözüktükleri ya da kendilerini zayıf olarak nitelendirdikleri alanlar ise inovasyon, kurumsallaşma ve kurumsal yönetişim, çevre yönetimi, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, kalite yönetimi, bakım-onarım ve işçi sağlığı-işçi güvenliği gibi faaliyetlerdir. Aşağıda, bütün verilerin grafik halinde sunumunu bulabilirsiniz: 48

49 Çıkan sonuçlara göre, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projesi kapsamında gelinlik sektöründe firmaların ihtiyaç duyduğu eğitim programları şunlardır: 1. İnovasyon (15-18 saat) 2. Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetişim (12-15 saat) 3. Stratejik Yönetim (15-18 saat) 4. İnsan Kaynakları Yönetimi (15-18 saat) 5. Kalite Yönetimi (15-18 saat) Önerilen eğitim konuları yapılan araştırma neticesinde ve firma yöneticileri ile yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda belirlenmiş olup çalışmaya katılan firmaların geneli için bir öneri niteliğindedir. Eğitim bütçesine ve diğer zaman kısıtlamalarına bağlı olarak belirli firma grupları için konu ve program detayları, İzmir Ticaret Odası, Firma Yetkilileri ve Eğitimi verecek kurum danışmanları tarafından belirlenebilecektir. C.2. DANIŞMANLIK İHTİYACI Firmaların sürdürmekte oldukları genel yönetim faaliyetleri ve özel olarak uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi konusunda yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda ihtiyaçların belirli alanlarda yoğunlaştığını görülmektedir. Danışmanlık hizmetleri bakımından ihtiyaç duyulan alanlar aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır; Pazarlama Danışmanlığı 49

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Başvuru sahibi ve yerli üretimi

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Deri ve deri ürünleri imalatı sanayi başta eti için kesilen hayvanlardan elde edilen ham deriler olmak üzere her türlü hayvanın derileri ve kürklerinin imalatı ile bu

Detaylı

ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI

ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI 26-29 Eylül 2013 tarihleri arasında organize edilen ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye nin ve bölgenin sektöründeki tek ihtisas fuarı olan

Detaylı

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK Shaping Cotton s Future COTTON USA CONFERENCE TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK CEM NEGRİN TGSD BAŞKANI TÜRK EKONOMİSİ GÖSTERGELER 2012 2013 2014 TAHMİNLERİ EKONOMİK BÜYÜME % 2,1 4,0 4,0 MİLLİ GELİR MİLYAR

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 ARALIK/

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER Türkiye nin Teknik Tekstil Dış Ticareti Ürün Grupları Bazında İhracat ve İthalat Dünya da Teknik Tekstil İhracat ve İthalatı Önemli İhracatçılar ve İthalatçılar

Detaylı

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ 2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ Hande UZUNOĞLU Türkiye sanayisinin lokomotifi olarak lanse edilen hazır giyim sektörü üretim ve istihdama katkısıyla önemli bir

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ocak 2016 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Yılında 17 Milyar Dolarlık

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

GTİP 960390 DİGER SÜPÜRGE, PASPAS VB

GTİP 960390 DİGER SÜPÜRGE, PASPAS VB Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 960390 DİGER SÜPÜRGE, PASPAS VB MART 2013 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik ilişkiler

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Tablo 1. Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin Gümrük Tarife Pozisyonları Alkolsüz İçecekler Ürün Adı GTP Mineral ve Gazlı Sular 2201 Meşrubat 2202 Alkollü İçecekler FERMENTE ALKOLLÜ

Detaylı

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI GTIP 8708.30: FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI EKIM 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 8708.30 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler asagida verilmistir. GTIP Ürün

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE

GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 580610 KADIFE, PELUS VE TIRTIL MENSUCAT, DOKUNABILIR MADDELERDEN KURDELE MAYIS 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL

Detaylı

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI

GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 842810 ASANSORLER, SKIPLI YUK KALDIRICILARI HAZİRAN 2012 Hazırlayan: ÖZGE SARIÇAY İSTANBUL SANAYİ ODASI AB & Dış Ekonomik

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

GTİP DİĞER AMAÇLAR İÇİN DİZEL, YARI DİZEL MOTORLAR

GTİP DİĞER AMAÇLAR İÇİN DİZEL, YARI DİZEL MOTORLAR Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 840890 DİĞER AMAÇLAR İÇİN DİZEL, YARI DİZEL MOTORLAR KASIM 2013 Hazırlayan: Ahmet Faik BİRGÜL İSTANBUL SANAYİ ODASI

Detaylı

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi TEMMUZ 2016 GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT...

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... 9 EV TEKSTİLİ SEKTÖR RAPORU Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ RAPORU İçindekiler 1.DÜNYA AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 2 1.1.DÜNYA TİCARETİ... 2 2.TÜRKİYE AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 4 2.1.Üretim... 4 2.1.1.Endüstriyel Odun (Kereste) Üretimi... 4 2.1.2.Ahşap Kaplama

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Haziran 2013 1 Genel kod bilgisi: VII PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 39 Plastikler ve mamulleri 3924 Plastikten

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ

DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SANAYİ SITC No: 211-Deri kösele ve kırpıntıları, 61-Hazır deriler postlar ve mamulleri, 831-Deri seyahat ve el çantaları, 8481-Deri köseleden giyim eşyası ve aksesuarları, 851-Deri

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2013 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Temmuz 2013 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları

GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları GTİP 846310 Çubuk, boru, profil, tel vb. çekme tezgahları Mart 2013 1 Genel kod bilgisi: XVI Makinalar ve mekanik cihazlar; elektrik malzemeleri; bunların aksam ve parçaları; ses kaydediciler ve kaydedilen

Detaylı

Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye

Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) ortaklığı ile 1-3 Şubat 2017 tarihlerinde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY

PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / İLK 9 AY 1 YÖNETİCİ ÖZETİ: Türkiye, plastik makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Sektör Raporu Sayfa 2 / 11 İÇİNDEKİLER 1. ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 3.1.İHRACAT 3.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 11 1. ALKOLLÜ

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Ocak-Eylül Döneminde

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Şubat 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 OCAK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2016 Ocak Ayında Sektörel

Detaylı

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU Modern yaşamın gerekleri olarak ihtiyaç duyduğumuz bir çok ürünün üretimini yapan tekstil, gıda, kimya, otomotiv sanayilerinin yanında elektronik ve haberleşme, savunma, havacılık

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Nisan Dört Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Nisan döneminde geçen yılın

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu TÜBİTAK TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu Uluslararası Pazar Analizi 17 Aralık

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı