TEST ADI YÖNTEM NUMUNE TÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEST ADI YÖNTEM NUMUNE TÜRÜ"

Transkript

1 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ 1.Trimester Down tarama testi (ikili test) MEIA serum 1 ml her gün 4 gün sonra 11-Deoksikortizol* HPLC serum 1 ml CUMA 1 hafta sonra 17-alfa-hidroksiprogesteron (ekstraksiyon)* RIA serum 1 ml CUMA-SALI 1 hafta sonra 17-hidroksikortikosteroidler* Fotometri 24 saatlik idrar ASETĠK ASĠT eklenecek 10 ml CUMA 10 gün sonra 17-hidroksipregnenolon* RIA serum-24 saatlik ıdrar 1 ml-10 ml Cts-pzt-Salı 10 gün sonra 17-hidroksiprogesteron (direkt) RIA Serum 1 ml Salı-perĢ-cts aynı gün 17-ketosteroidler Spektrofotometrik 24 saatlik idrar ASETĠK ASĠT eklenecek 10 ml CUMA-SALI 1 hafta sonra 2.trimester Down tarama testi (üçlü test) MEIA serum 1 ml Hergun 4 gün sonra 21-Desoksi-Kortizol* serum 1 ml Cts-ptz 2 hafta sonra 4 lü tarama testi BİOLAB MEIA serum 1 ml her gün 4 gün sonra 5-hidroksiindolasetik asit (5-HIAA) HPLC 24 saatlik idrar 6N HCL üzerine toplanmalı 10 ml c.tesi-çarģ. 1 hafta sonra 5-Nükleotidaz* Spektrofotometrik serum 1 ml Salı-Cuma Cuma-Salı Abort materyalinden kromozom analizi* PCR abort materyali / hasta imzalı onam formu/lab. a danıģınız. Her gün 30 gün sonra Abse kültürü kültür abse materyeli her gün 2 gün sonra ACE* Fotometrik serum-bos 1 ml her gün 4 gün sonra Acetaminophen (paracetamol)* Fotometrik serum 1 ml Hergun 4 gün sonra Adacık hücre antikoru (ICA)* RIA serum 1 ml Salı Cuma Adenovirüs antikoru IgA EIA serum 1 ml Cuma-pzt 10 gün sonra Adenovirüs antikoru IgM EIA serum 1 ml Cuma-pzt 10 gün sonra Adenovirüs PCR* PCR gaita, idrar 1 gr Cts-pzt-Salı 1 hafta sonra Adenovirüs PCR, BOS* PCR BOS 2 ml Cts-Ptz-Salı 1 hafta sonra Adenovirüs+Rotavirüs Ag Ġmmunokromatografik gaita 10 g Her gün Aynı gün Adenozin deaminaz (ADA)* Fotometrik serum 1 ml her gün 4 gün sonra Adenozin deaminaz (ADA)* Fotometrik mayi 1 ml her gün 4 gün sonra Adrenalin(Epinefrin) HPLC EDTA lı plazma 1.5 ml p.tesi 10 gün sonra Adrenokortikotropik hormon (ACTH) ECLIA EDTA lı plazma 1 ml her gün aynı gün AFP ECLIA serum 1 ml Her gün Aynı gün Akdeniz anemisi Beta talasemi-genetik tanı* Floresan PCR EDTA lı kan/hasta imzalı onam formu 4 ml perģ-cuma 2 hafta sonra Anti Trombosit Antikoru* Akım sitometri EDTA lı tam kan /lab.a danıģınız 5 ml Cuma-çarĢ 4 gün sonra Aktive Protein-C rezistansı (APC)* Koagülometrik sitratlı plazma 2 ml p.tesi-çarģ-cuma 5 gün sonra

2 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ Albümin Fotometrik serum,mayi 1 ml Her gün Aynı gün Aldolaz* Fotometrik serum 1 ml hafta içi her gün 4 gün sonra Aldosteron* RIA serum 2 ml Salı-perĢ-ctesi 1 hafta sonra Aldosteron, idrar* RIA 24 saatlik idrar borik asit üzerine toplanmalı 5 ml Salı-perĢ-ctesi 1 hafta sonra Alfa 1 antitripsin mutasyon Genotiplendirme EDTA lı kan/hasta imzalı onam formu 5 ml her gün 3 hafta sonra Alfa subunit PGH* IRMA Lab. a danıģınız 1 ml 15 günde bir perģ 5 gün sonra Alfa subunit TSH* IA serum dondurulmuģ 2 ml Cts-Ptz-Salı 2 ay sonra Alfa-1 mikroglobin* RID serum,spot/24 saatlik idrar 1 ml/idr10 ml Cts-Ptz-Salı 10 gün sonra Alfa-1-antitripsin* Nefelometrik serum 1 ml her gün 4 gün sonra Alfa-1-antitripsin, dıģkı* RID gaita 1 gr Cts-Ptz-Salı 3 hafta sonra Alfa-2 makroglobin* Nefelometrik serum 1 ml çarģ 15 gün sonra Alfa-fetoprotein (AFP) MOM MEIA serum 1 ml hergün 4 gün sonra Alfa-fetoprotein (AFP), amniyotik sıvı* CLIA amniyotik sıvı dondurulmuģ hasta bilgi formu ile. 1 ml hergün 4 gün sonra Alfa-Hidroksi bütirat dehidrogenaz (HBDH)* Enzimatik serum 1 ml Cts-Ptz 10 gün sonra Alkalen fosfataz, izoenzim elektroforezi* Elektroforez serum (açlık gerekli) 1 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra Alkalen fosfataz, kemik izoenzimi* CLIA serum (açlık gerekli) 1 ml Salı 1 hafta sonra Alkalen fosfataz, plasenta izoenzimi* EIA serum 1 ml Cuma 10 gün sonra ALP Fotometrik serum 1 ml Her gün Aynı gün ALT (SGPT) Fotometrik serum 1 ml Her gün Aynı gün Alüminyum ICP-MS serum,idrar,bos 1 ml her gün 1 hafta sonra Alzheımer Hastalığı tıp 2* Genotiplendirme EDTA lı tam kan-hasta imzalı onam formu 5 ml her gün 1 ay sonra AMA (Antimitokondrial antikor) IFA serum 1 ml Salı-Cuma aynı gün AMA Tip M-2 ELISA serıum 1 ml Cuma-p.tesi 1 hafta sonra Amilaz Fotometrik serum 1 ml Her gün Aynı gün Amilaz idrar Fotometrik spot idrar 1 ml Her gün Aynı gün Amilaz idrar Fotometrik 24 saatlik idrar 1 ml Her gün Aynı gün Amilaz pankreatik* Spektrofotometrik serum 1 ml Her gün 4 gün sonra Amiloid A* Nefelometrik serum 1 ml Her gün 4 gün sonra Aminoasit profili, BOS* HPLC BOS 1 ml hafta içi her gün 1 hafta sonra Aminoasit profili, idrar* HPLC spot ıdrar 5 ml hafta içi her gün 1 hafta sonra

3 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ Aminoasit profili,serum* HPLC heparinli plazma 1 ml hafta içi her gün 1 hafta sonra Amiodarone* HPLC serum (kan jel içermeyen tüplere alınmalı) 2 ml Cts-Ptz-Salı 1 hafta sonra Amip antijeni Ġmm.kromotogr. Gaita 10 g Her gün Aynı gün Amitriptylin* HPLC serum 2 ml Cts-Ptz-Salı 1 hafta sonra Amnion sıvısında Tokso.Gondii DNA* RT-PCR AS (steril tüpte soğuk ortamda gönderilmeli) 1 ml Salı 1 hafta sonra Amniyon sıvısından kromozom analizi* Karyotipleme amnion sıvısı/ hasta imzalı onam formu 20 ml Her gün 30 gün sonra Amonyak Spektrofotometrik EDTA lı plazma 0.5 ml Her gün 2 gün sonra ANA-AMA-ASMA (MOZAĠK PANEL) IFA serum 1 ml Salı-Cuma aynı gün Anaerop kültür kültür materyal - Her gün 2 gün sonra Androstenedion* RIA serum 1 ml Salı-perĢ-cts 4 gün sonra Angiotensin II* RIA EDTA lı plazma 1 ml Salı ctesi Anti Beta-2 Glikoprotein 1 antikoru, IgA* EIA serum 1 ml her gün 4 gün sonra Anti Beta-2 Glikoprotein 1 antikoru, IgG* EIA serum 2 ml her gün 4 gün sonra Anti Beta-2 Glikoprotein 1 antikoru, IgM* EIA serum 2 ml her gün 4 gün sonra Anti CCP ELISA serum 1 ml çarģ pztesi Anti ENA J0-1 antikoru* Immunoblot serum 1 ml çarģ-ctesi ertesi gün Anti ENA ScL70 antikoru* Immunoblot serum 1 ml çarģ-ctesi ertesi gün Anti ENA Sm antikoru* Immunoblot serum 1 ml çarģ-ctesi ertesi gün Anti ENA SsA (Ro) antikoru* Immunoblot serum 1 ml çarģ-ctesi ertesi gün Anti ENA SsB (La) antikoru* Immunoblot serum 1 ml çarģ-ctesi ertesi gün Anti ENA 12 li profil Immunoblot serum 1 ml çarģ-ctesi ertesi gün Anti Faktör Xa aktivitesi (HMW/LMW-heparin)* Koagülometrik sitratlı plazma 2 ml Salı-perĢ 1 hafta sonra ANTI HAV IgG ELFA serum 500 ul Her gün Aynı gün ANTI HAV IgM ELFA serum 500 ul Her gün Aynı gün ANTI HBc IgG ELFA serum 500 ul Her gün Aynı gün ANTI HBc IgM ELFA serum 500 ul Her gün Aynı gün ANTI HBe ECLIA serum 500 ul Her gün Aynı gün ANTI HBs ECLIA serum 500 ul Her gün Aynı gün ANTI HBs (mikroelisa) ELISA serum 500 ul her gün ertesi gün ANTI HCV ECLIA serum 500 ul Her gün Aynı gün

4 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ ANTI HCV ELISA serum 500 ul her gün ertesi gün ANTĠ HIV 1+2 (mikroelisa) ELISA serum 500 ul Hergün ertesi gün ANTĠ HIV 1+2 COMBO ELFA serum 500 ul Her gün Aynı gün Anti Hu/ANNA-1* Western blot serum 1 ml her gün 4 gün sonra Anti Musk Antikor* RIA serum 1 ml Cuma-p.tesi 15 gün sonra Anti T ECLIA serum 500 ul Her gün Aynı gün Antibiyogram disk difüzyon bakteri kolonisi Her gün Ertesi gün Anti-Deoksiribonükleaz, antikor (Anti-DNAse B)* Nefelometrik serum 1 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra Antidiüretik hormon (ADH)* RIA EDTA lı plazma 1 ml Cuma 1 hafta sonra ADH(Vazopresin)(idrar)* RIA 24 saatlik idrar(soğuk ortamda toplanmalı) 10 ml Cuma 1 hafta sonra Anti-ds DNA IFA serum 500 ul Salı-cuma aynı gün Anti-fosfatidilserin antikoru, IgG* EIA serum 2 ml hergün 4 gün sonra Anti-fosfatidilserin antikoru, IgM* EIA serum 2 ml her gün 4 gün sonra Anti-kardiyolipin IgG antikoru (ACA IgG)* ELISA serum 500 ul PerĢembe(9.00) Cuma Anti-kardiyolipin IgM antikoru (ACA IgM)* ELISA serum 500 ul PerĢembe(9.00) Cuma Anti-Mi-2 Antikoru* ELISA serum 2 ml Cuma -p.tesi 20 gün sonra Anti-Mullerian Hormon (AMH/MIS)* ECLIA serum 1ml hergün ert.gün Anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA)* EIA serum 500 ul her gün 4 gün sonra Antinükleer antikor (FANA) IFA serum 500 ul Salı-cuma aynı gün Anti Reticulin Antikor* IFA serum 500 ul Cuma-p.tesi 10 gün sonra Anti NMDA* IFA serum,bos 1 ml lab.danıģınız Anti Trichinella spiralis Ab Ġmmunoblotting serum 1 ml Cuma- p.tesi 10 gün sonra Anti-tiroksin (T4) antikoru* RIA serum 1 ml Cuma- p.tesi 20 gün sonra Anti-TPO (Anti-M) ECLIA serum 500 ul Her gün Aynı gün Antitrombin III* koagülometrik sitratlı plazma 2 ml Salı-perĢ-c.tesi 4 gün sonra Anti VGKC* RIP serum 2 ml Cuma- p.tesi 20 gün sonra Anti-Yo (purkinje hücresi)*(bknz: Paraneoplastik Panel) serum Apolipoprotein A1* Nefelometrik serum 1 ml her gün 4 gün sonra Apolipoprotein B* Nefelometrik serum 1 ml her gün 4 gün sonra APTT Koagülometrik sitratlı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 500 µl Her gün Aynı gün

5 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ ARB aranması balgam,idrar,bos,vs 2-10 ml Her gün Aynı gün Arsenik, idrar*serum ICP-MS 24 saatlik idrar,serum 10 ml her gün 4 gün sonra Asetilkolin reseptör antikoru* RIA serum 1 ml Salı Cuma Asit fosfataz* Fotometrik serum 1 ml her gün 4 gün sonra Asit fosfataz, prostatik* Fotometrik serum 500 ul her gün 4 gün sonra ASO türbidimetrik serum 500 ul Her gün Aynı gün Aspergillus antijeni* ELISA serum 1 ml Cuma-p.tesi 1 hafta sonra AST (SGOT) Fotometrik serum 500 ul Her gün Aynı gün Bağımlılık yapıcı madde Kromatografik idrar 10 ml Her gün Aynı gün Bakır (Cu)* AAS serum 1.5 ml hafta içi her gün 1 hafta sonra Bakır (Cu), eritrosit*(anka) AAS EDTA lı tam kan 2 ml hafta içi her gün 1 hafta sonra Bakır (Cu), idrar* AAS spot idrar 20 ml hafta içi her gün 1 hafta sonra Bakır (Cu), idrar* AAS 24 saatlik idrar (soğuk ortamda toplanmalı) 20 ml hafta içi her gün 1 hafta sonra Balgam kültürü kültür Balgam Her gün 2 gün sonra Bartonella Henselae IgG EIA serum 1 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra Bartonella Henselae IgM EIA serum 1 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra BCR/ABL-T(9;22) FISH heparinli kan,kġ 4 ml her gün 20 gün sonra Becker Duchenne Muskuler Distrofisi PCR 5 ml lab.danıģınız Bence-Jones proteini, kantitatif* Nefelometrik 24 saatlik idrar- Sp.idrar 5 ml p.tesi-cuma 2 hafta sonra Beta HCG ECLIA serum 500 ul Her gün Aynı gün Beta-2-mikroglobulin, idrar* Nefelometrik 24 saatlik idrar lab ile temasa geçiniz 10 ml her gün 4 gün sonra Beta-2-mikroglobulin,serum* Nefelometrik serum 500 ul her gün 4 gün sonra Bikarbonat Fotometrik serum,heparinli plazma 500 ul Her gün Aynı gün Bilirübin direkt Fotometrik serum 500 ul Her gün Aynı gün Bilirübin indirekt Fotometrik serum 500 ul Her gün Aynı gün Bilirübin total Fotometrik serum 500 ul Her gün Aynı gün Bilirübin yeni doğan Fotometrik kapiller tüp kanı Her gün Aynı gün Biotin (Vitamin H)* EIA serum (ıģıktan korumak için folyoya sarılmalıdır.) 1 ml Salı-cuma 1 hafta sonra Biotin (Vitamin H) Ġdrar* EIA spot idrar (ıģıktan korumak için folyoya sarılmalıdır.) 10 ml Salı-cuma 1 hafta sonra Biotinidase aktivitesi kantitatif* Fotometrik serum 1 ml p.tesi-perģembe 5 gün sonra

6 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ Pro B-Natriüretik peptid (probnp)* CLIA heparinli plazma 1 ml her gün 4 gün sonra Boğaz kültürü kültür Boğaz sürüntüsü Her gün 2 gün sonra Borrelia burgdorferi antikoru, IgM* IFA serum 2 ml c.tesi 1 hafta sonra Borrelia burgdorferi antikoru, lgg* IFA serum 2 ml c.tesi 1 hafta sonra BOS kültürü kültür BOS Her gün 2 gün sonra Brucella PCR* PCR,Lab. a danıģınız Salı-PerĢembe 10 gün sonra Brusella (ROSE BENGAL) Aglütinasyon serum 500 µl Her gün Aynı gün Brusella agl. (WRĠGHT) Aglütinasyon serum 500 µl Her gün 2 gün sonra Brusellla agl. (COOMBS) Aglütinasyon serum 500 µl Her gün 4 gün sonra Brusellla IgM (2-ME) agg-2me Redüks. serum 500 µl Her gün 4 gün sonra BUN Fotometrik serum 500 µl Her gün Aynı gün Burun kültürü kültür Burun sürüntüsü Her gün 2 gün sonra Büyüme hormonu (GH) ECLIA serum 500 µl her gün Aynı gün Calprotectın(gaıta) EIA gaita 5 gr PerĢembe 10 gün sonra C Peptid ECLIA serum 500 µl her gün Aynı gün C1 esteraz inhibitör* Nefelometrik serum 500 µl her gün 4 gün sonra C1 esteraz inhibitör aktivitesi * Nefelometrik sitratlı plazma 1 ml c.tesi perģembe C2 Kompleman* RIA serum 500 µl Cuma-p.tesi 10 gün sonra C4 Nefritik Faktör* Ġmmunoblotting serum( kan jelsiz ve pıhtı aktivatörü içermeyen tüpe alınmalı) 1 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra CA 125 ECLIA serum 500 µl Her gün Aynı gün CA 15-3 ECLIA serum 500 µl Her gün Aynı gün CA 19-9 ECLIA serum 500 µl Her gün Aynı gün CA 242* EIA serum 1 ml Cuma-p.tesi 20 gün sonra CA 50* IRMA serum 500 µl Cuma-p.tesi 1 hafta sonra CA 72-4* ECLIA serum 500 µl her gün 2 gün sonra c-anca (anti proteinaz-iii)* EIA serum 500 µl her gün 4 gün sonra CD4/CD8 Oranı* FC EDTA lı tam kan 5 ml Her gün 4 gün sonra CD56* FC EDTA lı,heparinli tam kan,edta lı yada heparinli KĠ 5 ml her gün 4 gün sonra CD57/CD58 Lyme hastalığı* Akım sitometri EDTA lı tam kan 2 ml hergün 1 hafta sonra CEA ECLIA serum 500 µl Her gün Aynı gün

7 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ CH-50* ELISA serum 1 ml Salı 1 hafta sonra Chlamydıa Antijen * EIA üretral akıntı,ön idrar her gün aynı gün Chlamydia PCR* PCR materyal Cuma 1 hafta sonra Chlamydia pneumoniae IgG* EIA serum 500 µl PerĢembe 1 hafta sonra Chlamydia pneumoniae IgM* EIA serum 500 µl PerĢembe 1 hafta sonra Chlamydia trachomatis IgA* IFT serum 500 µl Cuma-p.tesi 10 gün sonra Chlamydia trachomatis IgG* IFT serum 500 µl PerĢembe 1 hafta sonra Chlamydia trachomatis IgM* IFT serum 500 µl PerĢembe 1 hafta sonra Clostrıdıum Dıffıcıle Toxın A+B Ġm.kromatografik gaita 5 gr her gün 4 gün sonra Çinko Fotometrik serum 500 µl Her gün Aynı gün Çinko(spot idrar)* AAS idrar 10 ml her gün 1 hafta sonra Çinko(24 saatlik Ġdrar) AAS 24 saatlik idrar (soğuk ortamda toplanmalı) 10 ml her gün 1 hafta sonra Civa* ICP-MS EDTA lı tam kan 2 ml her gün 1 hafta sonra Civa, idrar* ICP-MS 24 saatlik idrar (soğuk ortamda toplanmalı) 10 ml her gün 1 hafta sonra CK Fotometrik serum 500 µl Her gün Aynı gün CK-MB Fotometrik serum 500 µl Her gün Aynı gün Clonazepam* HPLC serum 2 ml p.tesi Cuma CMV IgG Avidite* EIA serum 500 µl her gün 4 gün sonra CMV IgG ELISA serum 500 µl her gün Ertesi gün CMV IgM ELISA serum 500 µl Her gün Ertesi gün CMV kantitatif PCR* PCR EDTA lı tam kan,idrar,abortus mat. 4 ml her gün 10 gün sonra Coombs direkt Aglütinasyon EDTA'lı tam kan 2 ml Her gün Aynı gün Coombs indirekt Aglütinasyon serum 500 µl Her gün Aynı gün Coombs indirekt (Titreli) Aglütinasyon serum 500 µl Her gün Aynı gün Coxsackıe A IgG IFA serum 1 ml c.tesi perģembe Coxsackıe A IgM IFA serum 1 ml c.tesi perģembe Coxsackıe B IgG IFA serum 1 ml c.tesi perģembe Coxsackıe B IgM IFA serum 1 ml c.tesi perģembe CRP türbidimetrik serum 500 µl Her gün Aynı gün CRP Hassas türbidimetrik serum 500 µl Her gün Aynı gün

8 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ Cryptosporidium bakısı (gaita) Mikroskobik gaita 5 gr her gün Aynı gün Cyanide (Siyanür)* GC-MS EDTA lı tam kan 2 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra Cyclosporine A* CMIA EDTA lı tam kan 2 ml hergün(h.içi) 4 gün sonra Çok uzun zincirli yağ asitleri * GC-MS serum soğuk ortam 1 ml p.tesi 10 gün sonra D-Dimer türbidimetrik sitratlı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 500 µl Her gün Aynı gün Delta antikor EIA serum 1 ml c.tesi perģembe Delta -Aminolevülinik Asit(Delta ALA) Fotometrik 24 sa. idrar asetik asit üzerine karanlık ve soğuk ortamda toplanmalıdır. 10 ml c.tesi 1 hafta sonra Demir Fotometrik serum 500 µl Her gün Aynı gün Demir bağlama kapasitesi Fotometrik serum 500 µl Her gün Aynı gün Deoksipiridinolin spot idrar* HPLC idrar 10 ml c.tesi 1 hafta sonra Deoksipiridinolin 24 saatlik idrar* HPLC 24 sa. idrar 6 N HCL üzerine toplanmalı 10 ml c.tesi 1 hafta sonra Desmoglein 1* ELISA serum 1 ml PerĢembe ÇarĢamba Desmoglein 3* ELISA serum 1 ml PerĢembe ÇarĢamba Deri kültürü kültür kültür materyeli Her gün 2 gün sonra DHEA(serbest)* RIA serum 500 µl Her gün 4 gün sonra DHEA-SO4 ECLIA serum 500 µl Her gün Aynı gün Digoksin ECLIA serum 500 µl Her gün Aynı gün Dihidrotestosteron* RIA serum 1 ml Salı 20 gün sonra Doku transglutaminaz antikoru IgA* EIA serum 500 µl ÇarĢamba (9.00) Aynı gün Doku transglutaminaz antikoru IgG* EIA serum 500 µl ÇarĢamba (9.00) Aynı gün Dopamin* HPLC heparinli plazma(soğuk ortamda gönderilmelidir.) 3 ml p.tesi 10 gün sonra Dopamin, idrar* HPLC 24 saatlik idrar 6 N HCL ilave edilecek 10 ml Cuma 10 gün sonra Düz kas antikoru (ASMA) Immunoblot serum 500 µl Salı-Cuma aynı gün EBV IgG Avidite* IFA serum 1 ml c.tesi 1 hafta sonra EBV PCR* PCR serum,edta lı tam kan,bos 2 ml Cuma 1 hafta sonra Echinococcus antikoru, total (IHA) IHA serum 500 µl her gün ertesi gün Echinococcus antikoru, IgG* IFT serum 500 µl p.tesi-perģembe 5 gün sonra Echinococcus antikoru, IgM* IFT serum 500 µl p.tesi-perģembe 5 gün sonra Echinococcus Spesifik IgE* EIA serum 2 ml perģ-c.tesi 20 gün sonra

9 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ EGFR Geni dizi analizi* DNA Dizi Analizi steril tüp içinde tümör dokusu yada parafin blok her gün 15 gün sonra ELASTAZ(Pankreatik)* EIA serum 1 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra ELASTAZ(Pankreatik)(gaita)* EIA gaita 1 gr Cuma-p.tesi 10 gün sonra ENA Profili (RNP/Sm,Sm,SSA,SSB,Ro52,Scl70,Jo1) Immunoblot serum 500 µl salı-ctesi Aynı gün Endomisyum antikoru (EMA) IgA* IFA serum 500 µl her gün 4 gün sonra Endomisyum antikoru (EMA) IgG* IFA serum 500 µl her gün 4 gün sonra Entamoeba histolytica antikoru* IHA serum 500 µl cuma-p.tesi 1 hafta sonra Entegre test MEIA serum 2 ml her gün 4 gün sonra Enterovirüs PCR* RT-PCR EDTA lı plazma,nazofarıngeal sürüntü,bos 2 ml PerĢembe 1 hafta sonra Eozinofil total Mikroskobik EDTA'lı tam kan 1 ml Her gün Aynı gün Eozinofilik katyonik protein* CLIA serum 1 ml PerĢembe salı Epinefrin (idrar)* HPLC 24 saat. idrar 6 N HCL üzerine toplanmalı 10 ml Salı-perĢembe 1 hafta sonra Epstein-Barr virus (EBV) profili IgG Ġmmunblot serum 1 ml pzt-çrģ-cuma ertesi gün Epstein-Barr virus (EBV) profili IgM Ġmmunblot serum 1 ml pzt-çrģ-cuma ertesi gün Epstein-Barr virus (EBV)-EA, antikor Ġmmunblot serum 1 ml pzt-çrģ-cuma ertesi gün Epstein-Barr virus (EBV)-EBNA lgg Ġmmunblot serum 1 ml pzt-çrģ-cuma ertesi gün Epstein-Barr virus (EBV)-VCA IgM Ġmmunblot serum 1 ml pzt-çrģ-cuma ertesi gün Epstein-Barr virus(ebv)-vca IgG Ġmmunblot serum 1 ml pzt-çrģ-cuma ertesi gün Epstein-Barr virus (EBV)-EBNA Ig M* ELISA serum 1 ml c.tesi-salı 5 gün sonra Eritropoietin* ECLIA serum 1 ml Her gün 4 gün sonra Estradiol (E2) ECLIA serum 500 µl Her gün Aynı gün Estriol (E3), free* ECLIA serum 500 µl Her gün 4 gün sonra Estron (E1)* EIA serum 500 µl Cuma-p.tesi 2 hafta sonra Et Lifleri Mikroskobik gaita 5 gr her gün aynı gün Ethanol (etil alkol)* Enzimatik NaF lı plazma 2 ml her gün 4 gün sonra FAKTÖR II protrombin mutasyon * PCR EDTA lı tam kan/hasta imzalı onam formu 4 ml Her gün 2 hafta sonra Faktör V Leiden mutasyonu* PCR EDTA lı tam kan/hasta imzalı onam formu 5 ml her gün 2 hafta sonra Faktör II* koagülometrik sitratlı plazma (soğuk ortamda gönderilmeli) 2 ml Salı-perĢembe 4 gün sonra Faktör IX* koagülometrik sitratlı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 2 ml Salı-perĢembe 4 gün sonra Faktör V* koagülometrik sitratlı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 2 ml Salı-perĢembe 4 gün sonra

10 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ Faktör V Ġnhibitörü* koagülometrik sitratlı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 2 ml çarģ-ctesi 4 gün sonra Faktör VII* koagülometrik sitratlı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 2 ml Salı-perĢembe 4 gün sonra Faktör VIII* koagülometrik sitratlı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 2 ml Salı-perĢembe 4 gün sonra Faktör VIII Ġnhibitör* koagülometrik sitratlı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 5 ml Salı-perĢembe 4 gün sonra Faktör X* koagülometrik sitratlı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 2 ml Salı-perĢembe 4 gün sonra Faktör X Ġnhibitörü* koagülometrik sitratlı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 2 ml çarģ-ctesi 4 gün sonra Faktör XI* koagülometrik sitratlı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 2 ml Salı-perĢembe 4 gün sonra Faktör XII* koagülometrik sitratlı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 2 ml Salı-perĢembe 4 gün sonra faktör XIII* koagülometrik sitratlı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 2 ml Salı-perĢembe 4 gün sonra Fasciola hepatica antikoru* IHA serum 1 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra Fenilalanin* LC-MS/MS serum 1 ml Salı-perĢembe 1 hafta sonra Fenilketonüri tarama testi (PKU)* Tandem Mass serum 1 ml Her gün 1 hafta sonra Fenitoin Florasan polarizasyon serum 1 ml Her gün Aynı gün Fenobarbital* ECLIA serum 1 ml Her gün 4 gün sonra Fenol,idrar* Kolorimetrik spot idrar 10 ml Her gün 10 gün sonra Ferritin ELFA serum 500 µl Her gün Aynı gün Fetal kandan kromozom analizi* PCR heparinli kord kanı/hasta imzalı onam formu 2 ml her gün 30 gün sonra Fibrinojen koagülometrik sitratlı plazma(soğuk) 500 µl Her gün Aynı gün Fibronektin* EDTA lı plazma 2 ml Cuma-p.tesi 1 hafta sonra FĠBROTEST ACTĠTEST* Nefelometrik serum 1 ml her gün 1 hafta sonra FĠTANĠK ASĠT(serum)* GC-MS serum 2 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra FMF (MEFV) exon 10 dizi analiz ve E148Q (18 mutasyon )* DNA Dizi Analizi EDTA lı tam kan/hasta imzalı onam formu 4 ml perģ-cuma 2 hafta sonra FMF-MEFV 12 Mutasyon analizi* DNA Dizi Analizi EDTA lı tam kan/hasta imzalı onam formu 2 ml Her gün 20 gün sonra FMF-MEFV geni DNA dizi analizi* DNA Dizi Analizi EDTA lı tam kan/hasta imzalı onam formu 5 ml Her gün 1 AY sonra FMF (50 mutasyon) - MEFV (ekzon 2 ve 10)* DNA Dizi Analizi EDTA lı tam kan/hasta imzalı onam formu 5 ml Her gün 2 hafta sonra Folik asit ECLIA serum 500 µl Her gün Aynı gün Formül lökosit mikroskobik EDTA'lı tam kan 500 µl Her gün Aynı gün Fosfor Fotometrik serum 500 µl Her gün Aynı gün Fosfor idrar Fotometrik spot idrar 1 ml Her gün Aynı gün Fosfor idrar Fotometrik 24 saatlik idrar 1 ml Her gün Aynı gün

11 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ Frajil X Genetik Analizi CGG tekrarları EDTA lı tam kan/hasta imzalı onam formu 5 ml her gün 45 gün Fronkül kültürü Kültür kültür materyali Her gün 2 gün sonra Fruktozamin* Fotometrik serum 500 µl her gün 4 gün sonra FSH ECLIA serum 500 µl Her gün Aynı gün FT3 ECLIA serum 500 µl Her gün Aynı gün FT4 ECLIA serum 500 µl Her gün Aynı gün FTA-Abs * IFT serum 500 µl p.tesi Cuma FTA-Abs IgG* IFT serum 1 ml p.tesi-perģembe 1 hafta sonra FTA-Abs IgM IFT serum 1 ml p.tesi-perģembe 1 hafta sonra Gabapentin* HPLC serum 500 µl c.tesi Cuma Gaita kültürü kültür gaita 10 gr Her gün 2 gün sonra Gaita mikroskobi Mikroskobik gaita 10 gr Her gün Aynı gün Gaita parazit Mikroskobik gaita 10 gr Her gün Aynı gün Gaita ph kimyasal gaita 10 gr Her gün Aynı gün Gaitada gizli kan Kromatografik gaita 10 gr Her gün Aynı gün Gaitada indirgen madde kimyasal gaita 10 gr her gün Aynı gün Gaitada sindirim testleri mikroskobik gaita 10 gr Her gün Aynı gün Gaitada tripsin kimyasal gaita 10 gr Her gün Aynı gün Galaktoz* Fotometrik NaFl lı tam kan,idrar 4 ml perģ-c.tesi 1 hafta sonra Galaktoz-1-fosfat üridil transferaz* Fotometrik EDTA lı tam kan soğuk ortam 2 ml Cuma-p.tesi 20 gün sonra Gangliozid Panel* Immunoblot serum 5 ml her gün 1 hafta sonra Gastrin* ECLIA serum(açlık gerekli) 500 µl her gün 2 gün sonra Gebelik testi strip idrar 2 ml Her gün Aynı gün GGT Fotometrik serum 500 µl Her gün Aynı gün Gıda allerji testi-kolibri foos screen-284 test ELISA serum 1 ml lab a danıģınız Giardia antijen Ġm.kromatografik gaita 10 G Her gün Aynı gün Gliadin antikoru IgA IFA serum 500 µl Salı-Cuma aynı gün Gliadin antikoru IgG IFA serum 500 µl Salı-Cuma Aynı gün Glomerüler bazal membran antikoru* EIA serum 500 µl hafta içi her gün 4 gün sonra Glukagon* RIA Lab. a danıģınız 500 µl Cuma-p.tesi 2 hafta sonra

12 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ Glukoz Ġdrar Fotometrik idrar 1 ml her gün Aynı gün Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G6PD) Spektrofotometrik EDTA lı tam kan 0.5 ml Her gün Aynı gün Glutamik asit dekarboksilaz antikoru (anti-gad)* RIA serum 500 µl p.tesi 5 gün sonra GümüĢ* ICP-MS serum 1 ml her gün(h.içi) 1 hafta sonra 3 ml. Edtalı Hastadan ve aynı kan grubundaki sağlıklı bir kiģiden EDTA lı tam HAM testi* Kalitatif t.kan her gün 4 gün sonra kan ve serum 3 ml.serum Haptoglobin* Nefelometrik serum 500 µl her gün 4 gün sonra Haemophilus Ġnfluenzae Tip B Antikoru* EIA serum 1 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra HbA1c Fotometrik EDTA'lı tam kan 2 ml Her gün Aynı gün HBeAg ECLIA serum 500 µl Her gün Aynı gün HBsAg ECLIA serum 500 µl Her gün Aynı gün HBsAg mikroelisa serum 500 ul her gün ertesi gün HBV DNA, kantitatif* PCR serum 2 ml Salı-perĢ 1 hafta sonra HBV Genotip* serum 3 ml Cuma-p.tesi 20 gün sonra HBV Lamivudin direnci (YMDD motifi)* PCR serum 2 ml Cts-pzt-salı 2 hafta sonra HBV DNA PCR viral yük* Taqman PCR serum 1 ml her gün 1 hafta sonra HCV DOĞRULAMA * Western Blot serum 1 ml hergün(h.içi) 1 ay sonra HCV Genotip* DNA Dizi Analizi serum 1 ml perģembe 1 hafta sonra HCV RIBA* RIBA serum 1 ml PerĢembe 1 hafta sonra HCV RNA, kantitatif* PCR serum 2 ml p.tesi 1 hafta sonra HDV RNA* Real tıme PCR serum 1 ml perģ 1 hafta sonra Helicobacter pylori antijen Ġmmunokromatografik gaita 20 g Her gün aynı gün Helicobacter pylori IgA ELISA serum 500 ul Her gün ertesi gün Helicobacter pylori IgG ELISA serum 500 ul Her gün Ertesiı gün Hemoglobin Varyant Analizi-HPLC* HPLC EDTA lı tam kan 5 ml Salı-perĢembe ertesi gün Hemogram hemocounter EDTA'lı tam kan 2 ml Her gün Aynı gün Hemokramatozis Mutasyon Analizi* PCR-RFLP EDTA lı tam kan 5 ml her gün 1 ay sonra Hemosiderinüri* kimyasal+mikr. idrar 5 ml her gün ertesi gün Hepatit D virus antikoru (anti-hdv) IgG* EIA serum 500 ul pztesi,çarģ 4 gün sonra Hepatit E IgG antikoru Ġmmunoblotting serum 1 ml c.tesi 2 hafta sonra

13 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ Hepatit E IgM antikoru* Ġmmunoblotting serum 1 ml c.tesi 2 hafta sonra HGV RNA PCR* PCR EDTA lı tam kan 2 ml Salı-perĢembe 1 hafta sonra Hidroksiprolin* Fotometrik 24 saatlik idrar/6 N 10 ml HCL üzerine toplanmalı 5 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra Hippürik asit, idrar* Kolorimetrik Ġdrar 2 ml hergün(h.içi) 10 gün sonra Histamin* HPLC 500 ul serum EDTA lı plazma,idrar(dondurulmuģ) idrar 10 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra HIV 1 PROVĠRAL DNA* PCR EDTA lı tam kan 5 ml hergün 10 gün sonra HIV1/2 doğrulama W.BLOT* Western Blot serum 1 ml perģembe 1 hafta sonra HIV RNA, kantitatif* PCR serum 2 ml perģ 1 hafta sonra HLA DR* FC EDTA lı tam kan 5 ml Her gün 1 hafta sonra HLA tipleme (B27)* Akım sitometri EDTA lı tam kan 5 ml Her gün 1 hafta sonra HLA tipleme (B5; B51, B52)* PCR SSP EDTA lı tam kan 6 ml Cuma 1 hafta sonra HLA B5* PCR SSP EDTA lı tam kan 5 ml Cuma 1 hafta sonra HLA B51 PCR SSP EDTA lı tam kan 5 ml Cuma 1 hafta sonra HLA DQ2* OLERUP SSP EDTA lı tam kan 5 ml cts-ptz-salı 2 hafta sonra HLA DQ8* OLERUP SSP EDTA lı tam kan 5 ml cts-ptz-salı 2 hafta sonra Homogentisik asit* Kolorimetrik spot ıdrar 5 ml Her gün 4 gün sonra Homosistein CLIA EDTA'lı plazma(soğuk) 500 ul Her gün 4 gün sonra Homosistin(idrar)* Kolorimetrik idrar 5 ml her gün 4 gün sonra Homovanilik asit (HVA)* HPLC 24 saatlik idrar-6 N 10 ml HCL üzerine toplanmalı 5 ml ÇarĢ-Cumartesi 4 gün sonra HPV DNA Tipleme* ChıpArray cervical,üretral swap(kuru),biyopsi,sıvı bazlı smear * her gün 20 gün sonra HPV DNA* PCR cervical,üretral swap(kuru),biyopsi,sıvı bazlı smear * her gün 1 hafta sonra HSV1 IGG* FIA serum 500 ul her gün 4 gün sonra HSV1 IGM* EIA serum 500 ul her gün 4 gün sonra HSV-2 IgG* EIA serum 500 ul her gün 4 gün sonra HSV-2 IgM* EIA serum 500 ul her gün 4 gün sonra HSV PCR* PCR BOS,derikazıntısı(lab.a danıģınız) her gün Huntıngton Gen Mutasyonu CAG EDTA lı tam kan/hasta imzalı onam formu 5 ml her gün 1 ay sonra Ġdrar kültürü kültür steril idrar 1 ml Her gün 2 gün sonra Ġdrarda protein Fotometrik 24 saatlik idrar 2 ml Her gün Aynı gün IA-2 Antikor* serum 2 ml her gün 1 ay sonra

14 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ IgA türbidimetrik serum 500 ul her gün Aynı gün IgE ECLIA serum 500 ul Her gün Aynı gün IgM türbidimetrik serum 500 ul Her gün Aynı gün IgG türbidimetrik serum 500 ul Her gün Aynı gün IgG subgrubları ( 4 test)* Nefelometrik serum 1 ml her gün 4 gün sonra IgG4 Nefelometrik serum 500 ul her gün 4 gün sonra IGF bağlayan protein (IGFBP-3)* CLIA serum 500 ul her gün 4 gün sonra IGF-2(Ġnsülin Growth Factor II)* serum dondurularak gönderilmeli 2 ml her gün 1 ay sonra Ġmatinib DirenciABL Geni Dizi analizi DNA dizi Analizi EDTA lı tam kan Ve KĠ 10 ml her gün 1 ay sonra Ġmmünfiksasyon Elektroforezi, serum* Elektroforez serum 500 ul her gün 1 hafta sonra Ġmmunfiksasyon elektroforezi, idrar (24 saat)* Elektroforez 24 saatlık ıdar 10 ml her gün 1 hafta sonra Ġmmunofenotiplendirme Fish Yöntemi FISH heparinli tam kan /heparinli KĠ/hasta imzalı onam formu 5 ml her gün 20 gün sonra Ġmmunofenotiplendirme Paneli(lösemi) Flow cytometry EDTA lı veya heparinli tam kan,kġ 5 ml her gün 5 gün sonra Influenza antijeni(a ve B)-grip antijen tipleme Kromatografik balgam,nazofarınks sür.aspırat her gün aynı gün Ġnhibin B* EIA serum lab.a danıģınız 2 ml hergün 1 ay sonra Ġnsülin ECLIA serum 500 ul Her gün Aynı gün Ġnsülin antikoru* RIA serum 500 ul p.tesi 1 hafta sonra Ġnterleukin-6 (IL-6)* ILMA serum 500 ul perģembe 20 gün sonra Ġntrinsek faktör antikoru* IFT serum 500 ul p.tesi-perģembe 1 hafta sonra Intrınsık Faktör Blokan Antikor* Ġmmunblot serum 1 ml lab. danıģınız. Ġyot (idrar)* ICP-MS Ġdrar 5 ml her gün 1 hafta sonra JAK 2(ekzon12 ve 14)(V617F dahil) Kalitatif Real tıme PCR EDTA lı kan,kġ/hasta imzalı onam formu 5 ml hergün 2 hafta sonra Kadmiyum* ICP-MS EDTA lı tam kan/ spot idrar 2 ml her gün 1 hafta sonra Kalay* ICP-MS serum 1 ml her gün 1 hafta sonra Kalsitonin* ECLIA serum 1 ml Her gün 4 gün sonra Kalsiyum Fotometrik serum 500 ul Her gün Aynı gün Kalsiyum idrar Fotometrik spot idrar 500 ul Her gün Aynı gün Kalsiyum idrar Fotometrik 24 saatlik idrar 500 ul Her gün Aynı gün Kalsiyum, iyonize* ISE heparinli tam kan 1 ml Her gün 4 gün sonra Kan grubu Aglütinasyon EDTA'lı tam kan 300 µl Her gün Aynı gün

15 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ Kan kültürü kültür tam kan /lab. danıģınız. 2-5 ml Her gün 7 gün içinde Kan Ģekeri Fotometrik serum 500 ul Her gün Aynı gün Kalın Damla(plasmodıum aranması) mikroskobik EDTA lı tam kan 2 ml her gün aynı gün Kappa hafif zinciri, serum* Nefelometrik serum 500 ul her gün 4 gün sonra Kappa hafif zinciri,idrar* Nefelometrik 24 saatlik idrar 3 ml her gün 4 gün sonra Karboksihemoglobin* heparinli tam kan 2 ml her gün 4 gün sonra Karbamazepin (Tegretol) Fotometrik serum 500 ul Her gün Aynı gün Kardiyovasküler Risk Analizi12 li* Reverse Hibridizasyon EDTA lı tam kan 10 ml her gün 2 hafta sonra Karnitin Serbest* LC-MS serum 2 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra Karnitin Total* LC-MS serum 2 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra Kemik iliğinden kromozom analizi* PCR heparinli kemik iliği/hasta imazalı onam formu 5 ml her gün 30 gün sonra Kistik Fibrozis Mutasyon Testi(F508)* DNA Dizi AnalizĠ EDTA lı kan,as 3 ml her gün 2 hafta sonra Kistik Fibrozis Mutasyon Testi(19mutasyon)* DNA dizi analizi EDTA lı kan,as 3 ml her gün 20 gün sonra Kistik Fibrozis Mutasyon Testi(36 mutasyon)* DNA dizi analizi EDTA lı kan,as 3 ml her gün 20 gün sonra Klamidya antijen ELISA cervix,üretral sürüntü,ön idrar Her gün 1 gün sonra Klorür ISE serum 500 ul Her gün Aynı gün Klonazepam(Rivotril)* HPLC serum 2 ml p.tesi Cuma Koenzim Q10 HPLC serum 2 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra Kolesterol HDL Fotometrik serum 500 ul Her gün Aynı gün Kolesterol LDL Fotometrik serum 500 µl Her gün Aynı gün Kolesterol total Fotometrik serum 500 ul Her gün Aynı gün Kromogranin A* ELISA serum 1 ml c.tesi 1 hafta sonra Kompleman C3 türbidimetrik serum 500 ul her gün aynı gün Kompleman C4 türbidimetrik serum 500 ul her gün aynı gün Kompleman C5* Nefelometrik serum 1 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra Kortizol ECLIA serum 500 ul Her gün Aynı gün Kortizol serbest LC-MS-MS 24 saatlik idrar 5 ml Salı-cuma 1 hafta sonra Kreatin kinaz izoenzimleri* Elektroforez serum 500 ul Cuma-p.tesi 10 gün sonra Kreatinin Fotometrik serum 500 ul Her gün Aynı gün Kreatinin Fotometrik spot idrar 1 ml Her gün Aynı gün

16 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ Kreatinin Fotometrik 24 saatlik idrar 1 ml Her gün Aynı gün Kreatinin klirens Fotometrik 24 h idrar+serum idrar Her gün Aynı gün Kriyofibrinojen* Presipitasyon sitratlı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 3 ml Her gün 5 gün sonra Kriyoglobülin* Presipitasyon serum 3 ml Her gün 5 gün sonra Krom ICP-MS serum,edta lı tam kan,idrar, 2 ml her gün 1 hafta sonra Kruger sperm morfoloji özel boyama sperm tamamı her gün Aynı gün Kulak kültürü kültür Kulak akıntısı/sürüntüsü her gün 2 gün sonra KurĢun AAS EDTA'lı tam kan 2 ml her gün 1 hafta sonra Laktat* Fotometrik BOS-oksalatlı plazma 1 ml her gün 4 gün sonra Lambda hafif zinciri, idrar* Nefelometrik 24 saatlikġdrar,spot idrar 10 ml her gün 4 gün sonra Lambda hafif zinciri, serum* Nefelometrik serum 2 ml her gün 4 gün sonra Lamotrigine* HPLC serum- jelsiz tüplere alınmalı 500 ul hergün 5 gün sonra LDH Fotometrik serum 500 ul Her gün Aynı gün LDH izoenzimleri* Elektroforez serum 1 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra LE hücresi mikroskobik Heparinli tam kan 10 ml Her gün ertesi gün Legionella antikor* ELISA serum 1 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra Legionella antijen (idrar)* Ġmmunkromatografi spot idrar 5 ml her gün 1 hafta sonra Leishmania antikoru, IgG* IFT serum 1 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra Leishmania antikoru, IgM* IFT serum 1 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra Lenfoma Paneli* FC EDTA lı-heparinli tam kan,kġ 5 ml Her gün 4 gün sonra Leptin* ELISA serum-10 saat sabah açlığı ile hastanın boy ve kilo bilgisi 1 ml lab. danıģınız. Levatıracetam* HPLC serum- jelsiz tüplere alınmalı 1 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra LH ECLIA serum 500 ul Her gün Aynı gün Lipaz Fotometrik serum 500 ul Her gün Aynı gün Lipoprotein (a) (Lp(a))* Nefelometrik serum 500 ul her gün 4 gün sonra Lipoprotein elektroforezi* Elektroforez serum,edta lı plazma 500 ul p.tesi cuma Listeria antikoru* Aglütinasyon serum 500 ul Her gün 4 gün sonra Lityum Fotometrik serum 500 µl Her gün Aynı gün Liver kidney mikrozomal antikor (anti-lkm) IFA serum 500 ul Salı-Cuma 4 gün sonra Lizozim* HPLC serum-bos 1 ml Cuma-p.tesi 1 hafta sonra

17 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ Lizozomal Enzim Tarama Testi* EDTA lı tam kan.lab.a danıģınız 5 ml her gün 1 ay sonra Lökosit Alkalen Fosfataz* öz. boy+mikr.inc. heparinli veya düz kandan hazırlanmıģ yayma preperatı 8-10 adet p.tesi-perģembe 1 hafta sonra Lupus antikoagulanı (LA)* koagülometrik sitratlı plazma 2 ml Salı-perĢ-c.tesi 1 hafta sonra Lupus antikoagulanı Doğrulama* koagülometrik sitratlı plazma 2 ml Salı-perĢ-c.tesi 1 hafta sonra Magnezyum Fotometrik serum 500 ul Her gün Aynı gün Makroprolaktin* PEG +ECLIA serum 2 ml her gün 5 gün sonra Mandelik asit, idrar* HPLC spot ıdrar 5 ml her gün 1 hafta sonra Mantar aranması (Direkt) mikroskobik saç,deri,tırnak Her gün Aynı gün Mantar kültürü (KÜF) kültür kazıntı,sürüntü,tırnak..vb. Her gün 21 gün sonra Mantar kültürü (MAYA TÜRÜ) kültür kazıntı,sürüntü,tırnak..vb. Her gün 2 gün sonra Meni kültürü kültür meni Her gün 2 gün sonra Menide fruktoz* Fotometrik meni 1 ml Her gün Aynı gün Metanefrin idrar* HPLC 24 saatlik Ġdrar 6 N HCL eklenecek 10 ml Salı-perĢembe 1 hafta sonra Metanefrin plazma* RIA EDTA lı plazma 3 ml p.tesi 10 gün sonra Methemoglobin* Fotometrik heparinli tam kan 2 ml her gün 4 gün sonra Methotrexate* LC-MS-MS serum 500 ul her gün 4 gün sonra Mikroalbümin Fotometrik idrar 1 ml Her gün Aynı gün Mikroalbümin Fotometrik 24 saatlik idrar 1 ml Her gün Aynı gün Mikrosatellit Ġnstabilitesi* PCR Tümör dokusu 5-10 ml her gün 3 hafta Mono spot test Aglütinasyon serum 500 ul Her gün Aynı gün MTHFR C677T ve A1298C polimorfizmleri* PCR EDTA lı tam kan/hasta imzalı onam formu 3 ml her gün 20 gün sonra Mumps (kabakulak) IgG* EIA serum 500 ul p.tesi c.tesi Mumps (kabakulak) IgM* EIA serum 500 ul p.tesi c.tesi Mycobacterıum TBC PCR* PCR balgam,bal,biyopsi,mayii 1-2 ml her gün 10 gün sonra Mycoplasma pneumoniae IgG* EIA serum 500 ul PerĢembe 1 hafta sonra Mycoplasma pneumoniae IgM* EIA serum 500 ul PerĢembe 1 hafta sonra Myoglobin* ECLIA serum 1 ml her gün 4 gün sonra Nasal sekresyonda eosinofil mikroskobik sekresyon Her gün Aynı gün Nazofarenks kültürü kültür sürüntü her gün 2 gün sonra Neisseria gonorrhoeae antikoru* kbr serum 500 ul Cuma-p.tesi 1 hafta sonra

18 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ Neisseria gonorrhoeae idrar PCR* pcr idrar 5 ml pztesi PerĢembe Neisseria gonorrhoeae kültürü Kültür kültür materyeli Her gün 2 gün sonra Neisseria meningitidis DNA* PCR BOS 1 ml her gün 1 hafta sonra Nikel* ICP-MS serum 3 ml her gün 1 hafta sonra Nikel, idrar* ICP-MS idrar 5 ml her gün 1 hafta sonra NiĢasta tanecikleri(gaita) gaita 5 gr her gün Aynı gün NMO-IgG Antikor(Anti Aquaporin 4 Antikoru)* ĠnHouse Methodology serum 2 ml Cuma-p.tesi 20 gün sonra Noradrenalin* HPLC EDTA lı plazma 3 ml p.tesi 10 gün sonra Noradrenalin, idrar* HPLC 24 saatilk idrar 6 N HCL eklenecek 5 ml Salı-perĢembe 1 hafta sonra Normetanefrin,idrar* HPLC 24 saatlık ıdrar 6 N HCL eklenecek 10 ml Salı-perĢembe 1 hafta sonra Normetanefrin,Plazma* RIA EDTA lı plazma 2 ml p.tesi 2 hafta sonra Nötral Yağ(gaita) mikroskobik gaita 5 gr her gün aynı gün Nöron spesifik enolaz (NSE)* ECLIA serum 500 ul Salı-perĢembe 5 gün sonra NTX (N-telopeptide)* ECLIA Ġdrar 5 ml p.tesi cuma Nükleer matriks protein 22 (NMP 22)* ECLIA Lab. a danıģınız hergün 5 gün sonra Okzalat* Fotometrik 24 saatlik Ġdrar 6 N HCL eklenecek 10 ml Salı-cuma 5 gün sonra Okzalat* Fotometrik spot idrar 10 ml Salı-cuma 5 gün sonra Orak Hücre Anemisi(sickle cell)* DNA Dizi Analiz EDTA lı kan,as,cvs /hasta imzalı onam formu 4 ml her gün 1 ay sonra OraklaĢma (Sickling) Testi çözünürlük EDTA lı tam kan 1 ml Her gün 2 gün sonra Organik asitler (idrar)* GC-MS Ġdrar 10 ml pzt-çarģ-cuma 15 gün sonra Osmolalite* ozmometre serum 500 ul her gün 5 gün sonra Osmolalite, idrar* ozmometre spot ıdrar 5 ml her gün 5 gün sonra Osmotik frajilite ozmotik lizis EDTA'lı tam kan 2 ml Her gün 2 gün sonra Osteokalsin* CLIA serum 500 ul her gün 4 gün sonra Otoımmun Karaciğer Profili* Ġmmunoblot serum 1 ml hergün 5 gün sonra Over antikoru* IFT serum 500 ul Cuma-p.tesi 10 gün sonra Oxcarbazepin* LC-MS-MS serum 1 ml Salı-perĢembe 1 hafta sonra p-anca (MPO antikoru)* EIA serum 500 ul Her gün 5 gün sonra Paraneoplastik panel* Ġmmunblot serum,bos 1 ml Her gün 4 gün sonra Parathormon ECLIA Serum 500 ul Her gün Aynı gün

19 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ Parietal hücre antikoru* EIA serum 500 ul her gün 5 gün sonra Parvovirus B19 IgG* EIA serum 500 ul Cuma çarģamba Parvovirus B19 IgM* EIA serum 500 ul Cuma çarģamba PCR Solunum Paneli(20 Hedef) PCR Nazal sürüntü hergün Aynı gün PCR Gastrointestinal Sistem Paneli(20 Hedef) PCR gaita hergün Aynı gün Periferik kandan kromozom analizi* PCR heparinli tam kan/hasta imzalı onam formu 3 ml her gün 30 gün sonra Periferik yayma mikroskobik yayma preparatı/ EDTA lı tam kan Her gün Aynı gün Piruvat kinaz* Fotometrik EDTA lı tam kan 2 ml her gün 4 gün sonra Piruvat* Fotometrik Lab. a danıģınız * her gün 4 gün sonra Plazminojen* koagülometrik sitralı plazma 500 ul Her gün 4 gün sonra Plazminojen Aktivatör Ġnhibitör* Kromojenik sitratlı plazma/dondurulmuģ 1 ml Cuma-p.tesi 20 gün sonra Plazminojen Akt.Ġnh.Polimorfizmi* DNA Dizi Analiz EDTA lı kan/hasta imzalı onam formu 10 ml her gün 2 hafta sonra Pneumococcus antikor* ELISA serum 1 ml Lab.a danıģınız Porfirinler HPLC 24 saatlik idrar/spot idrar karanlık ortam 10 ml c.tesi 1 hafta sonra Porfobilinojen* kromatografik 24 saatlik idrar/spot idrar karanlık ortam 10 ml c.tesi 1 hafta sonra Potasyum ISE serum 500 ul Her gün Aynı gün Potasyum ISE spot idrar 500 ul Her gün Aynı gün Potasyum ISE 24 saatlik idrar 500 ul Her gün Aynı gün Prealbumin* Nefelometrik serum 500 ul cts-salı-prģ 4 gün sonra Progesteron ECLIA serum 500 ul Her gün Aynı gün Pregnenolone (LC-MS/MS) serum 1 ml c.tesi 1 hafta sonra Proinsülin* LIA serum 500 ul Cuma-p.tesi 10 gün sonra Prokalsitonin ELFA serum 500 ul her gün ertesi gün Prolaktin ECLIA serum 500 ul her gün Aynı gün Protein C aktivitesi* koagülometrik sitralı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 500 ul Salı-perĢ-c.tesi 5 gün sonra Protein C, antijen* koagülometrik sitralı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 500 ul Salı-perĢ-c.tesi 5 gün sonra Protein elektroforezi Elektroforez serum 500 µl p.tesi-perģembe 5 gün sonra Protein S aktivitesi* koagülometrik sitralı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 500 ul Salı-perĢ-c.tesi 5 gün sonra Protein S Antijen* koagülometrik sitralı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 500 ul Salı-perĢ-c.tesi 5 gün sonra Protrombin zamanı (PTZ) koagülometrik sitralı plazma(soğuk ortamda gönderilmeli) 500 ul Her gün Aynı gün

20 TEST ADI YÖNTEM TÜRÜ Pridinolin * HPLC serum 5 ml Cuma 1 hafta sonra Primidon (Mysolin)* HPLC serum 500 ul hergün 4 gün sonra Protoporfirin Eritrosit* HPLC heparinli tam kan 2 ml Cuma-p.tesi 10 gün sonra PSA ECLIA serum 500 ul Her gün Aynı gün PSA serbest ECLIA serum 500 ul Her gün Aynı gün Pseudokolinesteraz Fotometrik serum 500 ul Her gün Ertesi gün Pü kültürü kültür pü Her gün 2 gün sonra QUANTĠFERON TB GOLD* ELISA Quantiferon testi için özel tüpler kullanılır. Bu özel tüplerin dıģında tüp kullanıldığında testi çalıģmak mümkün değildir lab. danıģınız her gün 1 hafta sonra Redüktan madde, idrar kimyasal spot ıdrar 1 ml Her gün Ertesi gün Renin aktivitesi* RIA EDTA lı plazma 1 ml Salı,per,ctesi 5 gün sonra Respiratory Syncytial Virüs Antijeni (RSV)* EIA BAL,nazofarinks sürüntü dakron eküvyon ile alınmalı hafta içi her gün 5 gün sonra Respiratory Syncytial Virüs Antijeni RNA* PCR balgam.boğaz sürüntüsü,nazofarinks sürüntüsü Cuma-p.tesi 10 gün sonra Respiratory Virüs Taraması * PCR BAL,nazofarinks sürüntü.sürüntü örneği nucliswab ile alınmalı Lab.a danıģınız RSV IgG* IFA serum,bos 500 ul perģembe 1 hafta sonra RSV IgM* IFA serum,bos 500 ul perģembe 1 hafta sonra Retikülosit mikroskobik EDTA'lı tam kan 1 ml Her gün Aynı gün Retinol Binding Protein* RID serum 1 ml PerĢembe-c.tesi 15 gün sonra RF Türbidimetrik serum 500 ul Her gün Aynı gün RNP ANTĠKORLARI Ġmmunblot serum 1 ml Salı-cuma aynı gün akģam Rubella IgG ELISA serum 500 ul Her gün ertesi gün Rubella IgG avidite* ELISA serum 500 ul PerĢembe ertesi gün Rubella IgM ELISA serum 500 ul Her gün ertesi gün Rubella RNA* PCR Amnion,kordon sıvısı danıģınız Her gün 2 hafta sonra Rubeola (KIZAMIK) IgG* ELISA serum 500 ul p.tesi c.tesi Rubeola (KIZAMIK) IgM* ELISA serum 500 ul p.tesi c.tesi Safra asitleri* Fotometrik serum 500 ul Her gün 4 gün sonra Salicylate* EIA serum 500 ul her gün 4 gün sonra Salmonella agg.-gruber widal Aglütinasyon serum 500 ul Her gün ertesi gün Sedimentasyon siratlı kan(1/5 oranında) 500 ul Her gün Aynı gün

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ KÜLTÜRLER Boğaz Kültürü 3 gün sonra İdrar Kültürü 3 gün sonra Balgam Kültürü 4 gün sonra Kan Kültürü 7 gün sonra Dışkı Kültürü 4 gün sonra Diğer

Detaylı

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Doküman no GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Sayfa No SUT KODU TEST ADI NUMUNE TÜRÜ KAP BİLGİSİ MİKTAR TAŞIMA YÖNTEM ÇALIŞMA GÜNÜ RAPORLAMA TARİHİ 900.010

Detaylı

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde TEST ADI ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP BİM KODU SUT KODU ÇALIŞMA GÜNLERİ örnek TRANSFER BİLGİSİ SONUÇ VERME ZAMANI AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI Plazma/Mavi kapaklı 300546 904280 15

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Yeterlilik Testleri Sağlayıcısı Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sokak 42 Maslak No:2A Daire: 231 (A9/07) Sarıyer 34398 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 241 26 53 Faks

Detaylı

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ Hazırlayan Laboratuvar Sorumlusu LABORATUVAR KABUL LİSTESİ İnceleyen Kalite Yönetim Direktörü Sayfa No: 19/1 Onaylayan Başhekim TEST ADI KABI AKŞ(Açlık Kan Şekeri) Serum Sarı tüp 5 cc 25 C de 4-8 Cde 1saat

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Tıbbi Laboratuar Adresi :Bağdat Cd. No:28 Kızıltoprak - Kadıköy 34724 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 349 51 51 Faks : 0 216 418 13 47 E-Posta : gelisim@gelisimlab.com.tr

Detaylı

Düzen Laboratuvarlar Grubu ALLERJEN SPESİFİK IgE TEST LİSTESİ

Düzen Laboratuvarlar Grubu  ALLERJEN SPESİFİK IgE TEST LİSTESİ ALLERJEN SPESİFİK IgE TEST LİSTESİ Aşağıdaki listede bulunan allerjenler laboratuvarımızda rutin olarak çalışılmaktadır. Bunların dışındaki allerjenler için yurt dışına örnek gönderilmekte olup, yurtdışı

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI Değerli Laboratuvar Sorumlusu Ülkemizde Ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan KBUDEK 2014 yılından itibaren Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 2017 yılında

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yönetmeliğin "Tıbbi laboratuvarların

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Tıbbi Laboratuar Adresi :Küçük Çamlıca Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 49 Üsküdar 34696 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 544 39 78 Faks : 0

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Tıbbi Laboratuar Akreditasyon No: Adresi :Mithatpaşa Caddesi / Balçova 35340 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 412 25 50 Faks : 0 232 259 97 23 E-Posta : merkezlab@deu.edu.tr

Detaylı

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ

Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 HBV DNA HCV-RNA HCV GENOTİP. Mlz Aciklamasi. Tutar 6638 ÜRE GLUKOZ Sayfa: 1 / 9 320.00451 SİEMENS SAN.TİC.A.Ş. Kodu 54 190281 TROPONİN-T VEYA TROPONİN-I 40000 2,29 91.600,00 320.00577 MZM SAG.UR.LAB.HIZ.SAN VE TİC. LTD. ŞTİ 91.600,00 Kodu 55 56 57 190271 190272 190275

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1188 REV.00 İçindekiler MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR BİRİMLERİ (DÂHİLİ TEL.)... 3 ÖRNEKLERİN

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER 1- Testlerle ilgili oluşturulmuş olan kişisel paneller eğer varsa kaldırılacaktır.(hastanenin özelliğine göre ve bilimsel gerekçeler

Detaylı

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler!

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! VETERİNER TEŞHİS HİZMETLERİ Hassas ölçümler... Sağlıklı sonuçlar... Akılcı öneriler! 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Veteriner

Detaylı

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol Avantaj Check-Up Kadın Doğum LDL Kolesterol (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) (EKG) Üroloji HDL Kolesterol (ERKEK) ALT (Alanin Aminotransferaz) AST (Aspartat Transaminaz) İdrar tetkiki

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Tıbbi Laboratuar Adresi :Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 565 53 62 Faks : 0 312 565 54 55 E-Posta : mikrobiyolojirldb@thsk.gov.tr

Detaylı

DI KAL TE KONTROL PROGRAMI 2006. INSTAND Glikolize proteinler No:146 (Yılda 4 kez katılım) (Ocak/Mayıs/A ustos/ekim)

DI KAL TE KONTROL PROGRAMI 2006. INSTAND Glikolize proteinler No:146 (Yılda 4 kez katılım) (Ocak/Mayıs/A ustos/ekim) INSTAND Glikolize proteinler No:146 (Yılda 4 kez katılım) (Ocak/Mayıs/A ustos/ekim) fruktozamin HbA1C Plazma proteinleri No.241 (Yılda 3 kez katılım) (Ocak/Mayıs/A ustos) alfa1-antitripsin seruloplazmin

Detaylı

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER SİSTEM ÇALIŞAN LAB SONUÇ BİLDİRİM ÇALIŞILDIĞI GÜN & SONUÇLANMA SÜRESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ Boğaz kültürü Kültür AGBHS Her

Detaylı

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI DOKÜMAN NO: BĠY TL 002 YAYIN TARĠHĠ: 10.10.2011 REV. TAR./REV. NO: 10.12.2014/02 Sayfa 1 / 5 AMAÇ: Merkez laboratuarında çalıģılan testlerin çalıģılma sürecine yönelik yazılı düzenleme oluģturmaktır. KAPSAM:

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ LABPT P R O G R A M I GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ LABPT PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2015 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2015 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Tıbbi Laboratuar Akreditasyon No: Adresi :Cemal Sahir Sok. No:14 Mecidiyeköy 34387 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 272 48 00 Faks : 0 212 272 48 04 E-Posta : kalite@duzen.com.tr

Detaylı

C.B.Ü. HASTANESİ KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARLARI

C.B.Ü. HASTANESİ KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARLARI C.B.Ü. HASTANESİ KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARLARI Laboratuvarlarda Bulunan Cihazlar Laboratuvarlarda Yapılan Tetkikler 1. Rutin Biyokimya Analizörü, Beckman Coulter DXC, (2 adet) 2. Hormon Analizörü, Beckman

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ LABPT P R O G R A M I GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ LABPT PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2014 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2014 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar

Detaylı

TIBBİ GENETİK LABORATUVARLARI TEST ÇIKIŞ SÜRELERİ LİSTESİ

TIBBİ GENETİK LABORATUVARLARI TEST ÇIKIŞ SÜRELERİ LİSTESİ ÖRNEK KATEGORİSİ ÖRNEK ŞEKLİ TEST BÖLÜM NUMUNE ALMA MATERYALİ NAKİL KOŞULLARI NORMAL ÇIKIŞ SÜRESİ ACİL ÇIKIŞ SÜRESİ TANI Vajinal / Üretral Sürüntü HPV PCR ve Kısmi Genotip Tayini 2 saat 15 gün 2 gün TANI

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI 2012 Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2012 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması ve klinik laboratuvarcılık konusunda ülkemizde eksikliği hissedilen,

Detaylı

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 13 TEMMUZ 2015)

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 13 TEMMUZ 2015) 1,4-DELTA ANDROSTENEDİON Pazartesi,Lipemi 11-DEOKSİKORTİZOL,Lipemi 1 Ay 18.00 17-HİDROKSİ PROGESTERON,Lipemi 17-KETOSTEROİD Pazartesi Perşembe 24 S idrar 6 N HCL üzerine toplanmış idrar Asetik ya da borik

Detaylı

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 01 OCAK 2014)

ÖZEL İZMİR EGE LABORATUVARLARI TEST REHBERİ (Güncelleme: 01 OCAK 2014) 1,4-DELTA ANDROSTENEDİON Cuma,Lipemi Perşembe 11-DEOKSİKORTİZOL Cuma,Lipemi 10 gün 18.00 17-HİDROKSİ PROGESTERON,Lipemi 17-KETOSTEROİD Perşembe 24 S idrar 6 N HCL üzerine toplanmış idrar Asetik ya da borik

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK Bu bölümdeki Protein elektroforezinin (SPEL431) bilim mimarı VEQ, CEQAL ise diğer tüm programların bilim mimarıdır. Matrikse Duyarsız Kimya DKK program numuneleri insan kaynaklı olup aşağıdaki özelliklere

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ GENEL BİLGİLER VE 2013 YILI TAKVİMİ Merhaba, LabPT Kalite Kontrol Programı 2013 yılı programı ile karşınızdayız. Laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması ve klinik laboratuvarcılık konusunda ülkemizde

Detaylı

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri

VetPark Laboratuvar Tanı, Ar-Ge, Danışmanlık Hizmetleri Adres Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kampüsü, DEPARK No:56-20/Z, Balçova, İzmir Şube: Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, No:250, Zeytinalanı-Urla, İzmir NEKROPSİ UYGULAMALARI (OTOPSİ) Ölüm nedeni

Detaylı

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI Dok No: BİY.TL.23 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 11 01 AMAÇ : Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı

Detaylı

KBUDEK 2016 PROGRAMLARI

KBUDEK 2016 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar.

Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar. Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar. Laboratuvar verileri, tedavinin başarısı için taşıdığı önemin yanı sıra tıbbi gelişmelerin de temel taşlarından biridir.

Detaylı

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr Sağlıklı hayat Acil, İş kazası, yaralanma, muhtelif sağlık şikayetlerinde güvenilir çözümcü iş ortağınız Tüm personel,üye, müşteri ve aile yakınlarına indirimli sağlık hizmetleri. İş kazalarında özel ambulans

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2014 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 26 Mart, Çarşamba 2 25 Haziran, Çarşamba 3 22 Ekim, Çarşamba 21 gün 21

Detaylı

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR.

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERE UYULDUĞU TAKDİRDE BU HATALAR EN AZA İNECEKTİR. 1 Laboratuvarımızda

Detaylı

3. SIKLIKLA LABORATUVAR TANISI YAPILAN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA LABORATUVAR TANISI YAPILAN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. : Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, UÜ-SK larına başvuran tüm hastalara laboratuvar tanı hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMETİN ADI. 1. Boğaz kültürü HBYS Üzerinden İstem 2 gün sonra saat:14:00

SIRA NO HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMETİN ADI. 1. Boğaz kültürü HBYS Üzerinden İstem 2 gün sonra saat:14:00 SIRA NO HİZMETİN ADI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurumsal Hizmetler KAMU HİZMET STANDARTLARI LİSTESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BAKTERİYOLOJİ

Detaylı

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer SN Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Emekli Sadığı GSS Diğer 1 520020 Acil poliklinik Muayenesi 2 520030 Normal poliklinik Muayenesi 3 520080 1. Basamak Poliklinik Muayenesi 4 530030 Apse/Hematom

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI. Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker

LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI. Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker LABORATUVAR TESTLERİNİN AKILCI KULLANIMI Dr. Serkan Dursun Danışman Öğretim Görevlisi:Yrd.Doç.Dr. A.Gülsen Ceyhun Peker 1 Tüm dünyada hasta sayısı %2 Test sayısı %10 Laboratuvar testlerinin mali yükü %4-11

Detaylı

AEAH LAB. LTİK Ek 3 BİYOKİMYA

AEAH LAB. LTİK Ek 3 BİYOKİMYA AEAH LAB. LTİK Ek 3 BİYOKİMYA Spektrofotometrik ölçümler (Günlük sonuç verilecek olanlar) Test Normal değer Birim 901500 GLUKOZ Serum:74-106 İdrar:

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı mm3 Doğumda aşırı kanama oldu

Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı mm3 Doğumda aşırı kanama oldu VAKA SUNUMLARI Dr.Vahide Zamani Düzen Laboratuvarlar Grubu Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı 46.000 mm3 Doğumda aşırı kanama

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TIP FAKÜLTESİ HASTANE) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TIP FAKÜLTESİ HASTANE) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TIP FAKÜLTESİ HASTANE) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TIBBİ MİKROBİYOLOJİ BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI 1. Boğaz kültürü 2 gün

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI ALFABETİK TEST LİSTESİ

TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI ALFABETİK TEST LİSTESİ S. No 1. SUT Kodu TEST ADI Birim 900.020 1,4-DELTA ANDROSTENEDİON Örnek Türü Kapak Rengi ve Kap 2. 900.130 25-HİDROKSİ VİTAMİN D 3. 900.120 17-HİDROKSİPROGESTERON -2 4. 900.180 ADRENOKORTİKOTROPİK HORMON

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Adem Aköl Sinan Özyavaş Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR TEST REHBERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR TEST REHBERİ 2012 HAZIRLAYAN: BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAYLAYAN: BAŞHEKİM SYF: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 3 2. Genel Laboratuvar Bilgileri

Detaylı

Kırmızı/sarı kapaklı jelli serum tüpü

Kırmızı/sarı kapaklı jelli serum tüpü LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU (%60-70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERE UYULDUĞU TAKDİRDE BU HATALAR EN AZA İNECEKTİR. Laboratuvarımızda

Detaylı

Hedef ve 2013 Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Dr. Murat Öktem, Dr. Yahya Laleli Düzen Laboratuvarlar Grubu

Hedef ve 2013 Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Dr. Murat Öktem, Dr. Yahya Laleli Düzen Laboratuvarlar Grubu Hedef ve 2013 Sonuçlarının Değerlendirilmesi Dr. Murat Öktem, Dr. Yahya Laleli Düzen Laboratuvarlar Grubu PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından Gerçek/doğruluk (Trueness/Accuracy)

Detaylı

LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL PROGRAMLARI

LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL PROGRAMLARI LABORATUVARLARDA KALİTE KONTROL PROGRAMLARI Doç. Dr. Paşa GÖKTAŞ Haydarpaşa Nümune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Neden Kalite Kontrolü? Sağlık hizmetlerinde

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD:BİY.PR.01 YAYIN TRH:MART 2005 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:04 SAYFA NO: 1 / 5 1-AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2-KAPSAM: Bu talimat, Biyokimya Laboratuvarını kapsar

Detaylı

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay 1 901.120 1.TRİMESTER TARAMA TESTİ (10 HAFTA 3 GÜN-14 HAFTA 0 GÜN ARASI) 2 900.100 11-DEOKSİKORTİZOL 3 17-KETOSTEROİD 4 900.120 17-OH PROGESTERON 5 900.135 5-HIAA (5-OH-INDOL ASETİK ASİT) (Kan örneği,

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ BL.RH.01 Nisan-2013 01 Kasım-2014 1/18 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Laboratuvar Numune ve Sonuç Verme İş Akış Şeması 3 3. Test Girişi 4 4. Laboratuvarda Çalışılan Testler

Detaylı

BAYAN CHECK UP PAKETİ

BAYAN CHECK UP PAKETİ BAYAN CHECK UP PAKETİ BİOKİMYA GLİKOZ AKŞ: AÇLIK KAN ŞEKERİ ÜRE: BÖBREK FONKSİYON TESTİ KALSİYUM: VÜCUTTA KALSİYUM EKSİKLİĞİNİ TESPİT EDER ALT: KARACİĞER FONKSİYON TESTİ AST: KARACİĞER FONKSİYON TESTİ

Detaylı

Test Bilgi Kataloğu İÇERİK

Test Bilgi Kataloğu İÇERİK Test Bilgi Kataloğu İÇERİK Bölgesinde ilk ve tek referans kuruluş olan ÖZEL AVICENNA TIBBİ LABORATUVARI akademisyen ortakları ve donanımlı kadrosu ile doğru, hızlı ve güvenilir sonuç vermeyi kendisine

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: HEMATOLOJİ (2 4 6) 1 Hematolojiye giriş-tanımı, Hastaların genel değerlendirilmesi, 2 Kan,

Detaylı

TR MESTER DÖRT DÖR L T Ü L TA

TR MESTER DÖRT DÖR L T Ü L TA İKİNCİ İ İ TRİMESTER İ DÖRTLÜ TARAMA TESTİ Sinonim: Dörtlü tarama testi Test içeriği: AFP, hcg, ue 3 ve inhibin A ölçümü ve kantitatif risk tayini Çalışma ş zamanı: Hafta içi her gün Sonuç verme zamanı:

Detaylı

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK Bu bölümdeki programların bilim mimarı CEQALdır. Matrikse Duyarsız Kimya DKK program numuneleri insan kaynaklı olup aşağıdaki özelliklere sahiptir: Taze insan serumu, plazma veya tam kan. Tüm kanlar toplar

Detaylı

BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ. Eylül 2013. LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00

BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ. Eylül 2013. LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00 BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ Eylül 2013 LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00 Koru Hastaneleri Klinik oratuvarları oratuvarlarımız; Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji, Seroloji

Detaylı

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik. BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi

Detaylı

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEST KATALOĞU Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEK TK 01 Rev.No Rev.Tarihi 02 09.06.2015 Doğru tanı ve başarılı bir tedavide

Detaylı

Dr Cemile SÖNMEZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ankara

Dr Cemile SÖNMEZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ankara Dr Cemile SÖNMEZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ankara Serolojik testlerin önemi? Hangi amaçla kullanıyoruz? Kullanımda olan testler? Son gelişmeler?

Detaylı

* Akreditasyon kapsamındaki program ve testler için ilgili programlara bakınız.

* Akreditasyon kapsamındaki program ve testler için ilgili programlara bakınız. * Akreditasyon kapsamındaki program ve testler için ilgili programlara bakınız. 2018 2 Değerli Laboratuvar Yöneticisi, Ülkemizde 2005 yılında Ulusal Dış Kalite Kontrol Program eksikliğinin farkedilmesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenisahra Mah. Fatih Cad.. No:18/20 Ataşehir 34347 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 470 81 48 Faks : 0216 470 09 38 E-Posta : saniter@saniter.com.tr

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Okuduğu Yarıyıl :... Staj Konusu :... Staj Yaptığı Kurum :... Kurumun Adı Staj Konusu Çalışma Süresi Tarihinden

Detaylı

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/ Çankaya/ANKARA Tel : Fax :

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/ Çankaya/ANKARA Tel : Fax : TEST KATALOĞU Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEK TK 01 Rev.No Rev.Tarihi 02 09.06.2015 Doğru tanı ve başarılı bir tedavide

Detaylı

MERKEZ VE HASTANE LABORATUVARLARI

MERKEZ VE HASTANE LABORATUVARLARI MERKEZ VE HASTANE LABORATUVARLARI ANALİTİK EVRELER Mart 2014 Ahmet Rıza Uras Merkez Laboratuvarı Hastane Laboratuvarları Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH Haydarpaşa Numune EAH Ümraniye EAH Fatih Sultan

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2013 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 20 Mart, Çarşamba 2 26 Haziran, Çarşamba 3 09 Ekim, Çarşamba 21 gün 21

Detaylı

Clinical Pathology Accreditation (UK) Ltd. Accredited EQA Scheme

Clinical Pathology Accreditation (UK) Ltd. Accredited EQA Scheme Clinical Pathology Accreditation (UK) Ltd. Accredited EQA Scheme UK NEQAS IMMQAS Hakkında İmmünoloji Kalite Hizmetleri (IMMQAS); Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) çerçevesinde; hasta hakları için klinik laboratuvar

Detaylı

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi

Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi Besin Değerleri Tablosu ve İçerik Bilgisi ALERJEN UYARISI Ürünlerimiz gluten, süt, yumurta, fındık gibi sert kabuklu meyveler, soya ve susam içerebilir. Detaylı bilgi için, ürün içerik bilgilerini incelemenizi

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2014 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 26 Mart, Çarşamba 16 Nisan, Çarşamba 2 25 Haziran, Çarşamba 16 Temmuz,

Detaylı

Tetkik 17-ketosteroidler(idrar) 17-OH Progesteron 25-Hidroxy Vitamin D3 5'Nükleotidaz 5-HİAA idrar AARB ACE ACETAMİNOFEN/PARACETAMOL ACTH-AKŞAM

Tetkik 17-ketosteroidler(idrar) 17-OH Progesteron 25-Hidroxy Vitamin D3 5'Nükleotidaz 5-HİAA idrar AARB ACE ACETAMİNOFEN/PARACETAMOL ACTH-AKŞAM Tetkik 17-ketosteroidler(idrar) 17-OH Progesteron 25-Hidroxy Vitamin D3 5'Nükleotidaz 5-HİAA idrar AARB ACE ACETAMİNOFEN/PARACETAMOL ACTH-AKŞAM ACTH-SABAH ADA (MAYİ) ADACIK HÜCRE ANTİKORU ADENOSİNE DEAMİNAZ

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR

Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR 1. Streptococcus pneumoniae laboratuvar tanısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Katalaz reaksiyonu negatiftir. b) Kanlı agarda alfa hemoliz yapar. c)

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR TEST REHBERİ KOD:BİY.RH.02 YAYIN TRH:EYLÜL 2009 REV TRH:ŞUBAT 2015 REV NO:4 Sayfa 1 / 32 BİYOKİMYA LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAYLAYAN:

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER... V 1. LABORATUVARDA KULLANILAN MALZEME VE ALETLER... 1 1.1. Tüpler... 1 1.2. Beher... 1 1.3. Erlenmeyer... 2 1.4. Balonlar... 2 1.5. Mezur... 3 1.6. Pipetler...

Detaylı

ALERJİ XXIII. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ. Gönül GÜNGEN Ürün Müdürü 06.10.2013 1. Siemens Medical Solutions Diagnostics

ALERJİ XXIII. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ. Gönül GÜNGEN Ürün Müdürü 06.10.2013 1. Siemens Medical Solutions Diagnostics ALERJİ XXIII. DÜZEN KLİNİK LABORATUVAR GÜNLERİ Gönül GÜNGEN Ürün Müdürü 06.10.2013 1 AJANDA -Allerji -Allerji mekanizması -Allerjenler -Allerji Teşhis ve Tedavisi -Neden İnvitro test -3g Allerji -IMMULITE

Detaylı