TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY Tarafından akredite edilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY Tarafından akredite edilmiştir."

Transkript

1 TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY Tarafından akredite edilmiştir. MÜHENDİSLİK VE LAB. HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. ÇEVRE KİRLİLİĞİ TESBİT VE ÖLÇÜM LABORATUARI Uğur Mumcu Cad. Kırçiçeği Sok. 8/1 GOP Çankaya ANKARA DENEY RAPORU Testing Report Müşterinin Adı/Adresi Customer name /address GASKİ ATIKSU ARITMA TESİSİ YEŞİLYURT KÖYÜ KANYAŞ MEVKİİ ŞAHİNBEY GAZİANTEP İstek Numarası T-13/ 080 Order no. Numunenin Adı Ve Tarifi EMİSYON ÖLÇÜMÜ RAPORU Name and identity of test item Numunenin Kabul Tarihi The date of receipt of test item Açıklamalar - Remarks Deneyin Yapıldığı Tarih Date of test Raporun Sayfa Sayısı 3 Sayfa ve 2 Adet Ek Number of pages of the report Raporun Nüsha Sayısı 2 Orijinal Nüsha Number of the report Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. The testing and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report. Mühür Tarih Raporu Hazırlayan Laboratuvar Müdürü Seal Date Person in Charge of Report Head of Testing Laboratory Aslı ÖZER NURİ ARDIÇ Çevre Mühendisi Ölçümü Yapanlar Person in Charge of Test H. Berat AKGÜL Selçuk PARLAK Çevre Mühendisi Çevre Mühendisi Bu deney raporunda verilen ölçüm sonuçları ölçüm anındaki deney numunesine aittir. Bu Rapor, ÇEVRE KİRLİLİĞİ TESPİT VE ÖLÇÜM LABORATUARI nın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz Raporlar geçersizdir. FR.LBBR.013/01/ /03

2 GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMİSYON ÖLÇÜM RAPORU Rapor Numarası Ölçüm Tarihi Sayfa Sayısı / 3 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA 1.0 İŞLETMEDE BULUNAN VE ÖLÇÜM YAPILAN HER BİR TESİSTEN KAYNAKLANAN EMİSYON PARAMETRELERİ ÖLÇÜM SONUÇLARI... 3 TABLOLAR SAYFA Tablo 1. Emisyon Kaynağı ve Ölçüm Parametreleri... 3 Tablo 2. Çamur Yakma Bacasına Ait Flor ve Klor Emisyonları Ölçüm Sonuçları... 3 KISALTMALAR SAYFA AYİY: Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik EKLER SAYFA Ek-1 Yetki Belgeleri Ek-2 Analiz Sonuçları Bu deney raporunda verilen ölçüm sonuçları ölçüm anındaki deney numunesine aittir. Bu Rapor, ÇEVRE KİRLİLİĞİ TESPİT VE ÖLÇÜM LABORATUARI nın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz Raporlar geçersizdir. FR.LBBR.013/01/ /03

3 GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMİSYON ÖLÇÜM RAPORU Rapor Numarası Ölçüm Tarihi Sayfa Sayısı / İŞLETMEDE BULUNAN VE ÖLÇÜM YAPILAN HER BİR TESİSTEN KAYNAKLANAN EMİSYON PARAMETRELERİ tarihinde işletmeye ait çamur yakma bacasında flor ve klor ölçümleri yapılmıştır. Tablo 1. Emisyon Kaynağı ve Ölçüm Parametreleri Çamur Yakma Bacası Emisyon Kaynağının Adı Ölçümü Yapılan Paremetreler F/Cl 2.0 ÖLÇÜM SONUÇLARI Aşağıdaki tablolarda söz konusu kirleticilere ait konsantrasyon değerlerinin Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik sınır değerleri ile karşılaştırmaları verilmiştir. Tablo 2. Çamur Yakma Bacasına Ait Flor ve Klor Emisyonları Ölçüm Sonuçları Parametreler Lab Kodu Çekilen Gaz Vgn(m 3 ) Baca Gazı Hızı V'a (m/s) 1. Ölçüm 2. Ölçüm 3. Ölçüm Ortalama ,081 0,081 0,0823 4,16 4,32 4,05 4,18 Baca gazı debisi (m 3 /sa) 11756, , , ,27 Baca Çapı (m) 1 Klor mg/nm 3 2,79 2,84 2,25 2,63 60 (Ek-5.b) Flor mg/nm 3 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 4 (Ek-5.b) Kütlesel Debi Değerleri (kg/saat) Klor Flor 0,0310 <0,0005 AYİY Sınır Değerleri (mg/nm 3) Bu deney raporunda verilen ölçüm sonuçları ölçüm anındaki deney numunesine aittir. Bu Rapor, ÇEVRE KİRLİLİĞİ TESPİT VE ÖLÇÜM LABORATUARI nın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz Raporlar geçersizdir. FR.LBBR.013/01/ /03

4 EK-1 YETKİ BELGELERİ

5 Belge No T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ Kapsam : : Y-06/091/2009 Düzenleme Tarihi : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Toprak, Atık (Tehlikeli Atık, Arıtma Çamuru, Katı Atık), Sediment ve Biota ve Atık Yağ Analizleri, Numune Alma, Emisyon, Ġmisyon ve Gürültü Ölçümleri, Çevre Havasından Numune Alma Laboratuvar Adı : Nen Mühendislik DanıĢmanlık ve Tic. Ltd. ġti. Adres : Uğur Mumcu Cad. Kırçiçeği Sok.No:8/1 G.O.P Çankaya/ANKARA 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereği yukarıda açık adı ve adresi belirtilen kurum/kuruluş Ek Liste de belirtilen konularda aşağıda belirtilen tarihler arasında ölçüm ve/veya analiz yapmaya ve bu çerçevede rapor hazırlamaya yetkilidir. BELGENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ : BİTİŞ TARİHİ : Prof.Dr. Cumali KINACI Bakan a. Genel Müdür EK : PARAMETRE LĠSTESĠ ( 17 Sayfa) Revizyon Tarihi/No: /01 Yenileme Tarihi/No: /01

6 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-1 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Ölçüm alanı Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri 1 Parametre Metod adı Metod Numarası SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 CO Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TSE ISO O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TSE ISO NOx (NO+NO 2 ) Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu EPA CTM -022 Partikül Madde Tayini Gravimetrik Metot TS ISO 9096 TS EN İslilik Tayini Renk Karşılaştırılması (Bacharach) TS 9503 Hız Tayini Pitot Tüp İle TS ISO Sorbent Tüpleri ile Numune Alma ve Çözücü Desorpsiyon Metodu ile Uçucu Organik Bileşikler ve GC/MS ve GC-FID ile analiz Buhar Tayini Ciğer Prensibi ile numune alma ve TS EN GC-MS ve GC-FID ile analiz(*) Flor Örneklemesi ve Tayini İyon Kromatografi Metodu EPA Metot 26A Klor Örneklemesi ve Tayini İyon Kromatografi Metodu EPA Metot 26A PAH (Poliaromatik Hidrokarbon Örneklemesi, Ekstraksiyonu ve Tayini) PCCD/PCDF (Dioksin ve Furan) Örnekleme GC/MS ile Analiz Metodu ISO ISO İzokinetik Örnekleme TS EN M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında

7 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-2 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Ölçüm alanı Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri 1 Parametre Metod adı Metod Numarası Nem Tayini Gravimetrik Metot EPA Metot 4 Amonyak Örneklemesi ve Tayini İyon Kromotografi Yöntem EPA CTM 027 Hidrojen Sülfür ve Merkaptan Bileşiklerinin Örneklenmesi ve Tayini Ağır Metal Örnekleme ve Tayini Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, P, Se, Ag, Tl, Zn Formaldehit Tayini GC/FPD ile Analiz Metodu İzokinetik numune alma ICP/OES İle Analiz Metodu Non-İzokinetik Örnekleme ve Spektrofotometrik Metot EPA Metot 16 B EPA Metot 29 EPA 323 M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında

8 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-3 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Ölçüm alanı (Dış Ortam Hava Kalitesi) İmisyon Örnekleme ve Analizleri 1, 2 Parametre Metod adı Metod Numarası Partikül Madde (PM10) Tayini Çöken Toz Hava Kirliliği Ölçme Metotları Çökelti Ölçme Cihazı Kurma ve Çalıştırma Metodu Ortamda Uçucu Organik Bileşik ve Buhar Tayini SO 2, NO 2, O 3, HF, HCl, VOC, Aldehitler, H 2 S, BTX, NH 3 Gravimetrik Metot Gravimetrik Metot Sorbent Tüpleri ile Numune Alma ve Çözücü Desorpsiyon Metodu ile GC-FID ile analiz Pasif Örnekleme Metodu EPA 40 CFR 50 Appendix J ve Appendix M TS EN TS 2341 BS ASTM D ASTM D EN EN EN M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında R.G.No:26898 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında

9 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-4 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Ölçüm alanı (Dış Ortam Hava Kalitesi) İmisyon Örnekleme ve Analizleri 1, 2 Parametre Metod adı Metod Numarası VOC Örneklemesi ve Organik Buhar Analizleri PAH Örneklemesi Ve Analizi Partikül Madde PM(10) ve Çöken Tozda Ağır Metal (Pb, Cd, Ni, Tl) Analizleri Pasif Örnekleme Metodu İle Numune Alma GC-FID/FPD/ECD/MS PUF Örnekleme Cihazı İle Numune Alma ve Soxhlet Ekstraksiyonu Metodu ile GC- MS Cihazında Analiz Metodu ICP- OES Cihazı İle Analiz Metodu TS EN TS EN TS EN İşletme İçi Metot TS ISO TS EN M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür R.G. No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında R.G. No: Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında

10 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-5 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Ölçüm alanı Gürültü Ölçümleri 1 Gürültü Parametre Metod adı Metod Numarası Çevre Gürültüsü Çevre Gürültüsü Çevre Gürültüsü Eşdeğer Ses Basıncı (Ses Seviyesi Ölçümü) Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi için Ses Güç Seviyelerinin Tayini Mühendislik Metodu Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması- Genel Hesaplama Yöntemi Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Tayini-Mühendislik Metodu Ses Basıncı Kullanarak Gürültü Kaynaklarının Ses Güç Seviyelerinin Tayini-Gözlem (Survey) Metodu El Tipi Ses Seviyesi Ölçme Cihazı İle TS ISO 8297 TS ISO TS EN ISO 3744 TS 8958 EN ISO 3746 TS ISO TS 9315 ISO M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür tarihli ve R.G. No: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında

11 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-6 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Ölçüm alanı Su, Atık Su 1,2,3,4 Parametre Metod adı Metod Numarası ph Tayini Elektrometrik Metot TS 3263 ISO SM 4500 H + B İletkenlik tayini Laboratuvar Metot SM 2510-B Tuzluluk tayini Elektriksel İletkenlik Metot SM 2520-B Sıcaklık Tayini Laboratuvar Metot SM 2550-B Renk Tayini Görsel Karşılaştırma Metodu TS 6392 EN ISO 7887 Bulanıklık Tayini Işık Geçirgenliği Metodu TS 5091 EN ISO 7027 Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot TS 7093 Toplam Çözünmüş Madde Tayini Gravimetrik Metot SM C Toplam Askıda Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot TS EN 872 Toplam Uçucu Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot TS 7888 Çökebilen Katı Madde Tayini Volumetrik Metot TS 7092 M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo 4 Hariç) R.G.No:25999 Ġçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Kapsamında R.G.No:26047 Kentsel Atık su Arıtımı Tebliği Kapsamında R.G.No: Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Ek-1 ve Ek-2.

12 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-7 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Ölçüm alanı Parametre Metod adı Metod Numarası Toplam Siyanür (CN - ) Tayini Kolorimetrik Metot S.M CN- C (Ön İşlem) S.M CN- E, I Sülfit (SO 3-2 ) Tayini >1,0 mg/l İyodometrik Titrasyon Metodu SM 4500-SO 3-2 B Fenol Tayini Spektrofotometrik Metot TS 6227 ISO 6439 Su, Atık Su 1,2,3,4 Sülfür (S -2 ) Tayini >0,1 mg/l Anyon Tayinleri ( Cl -, F -, Br - NO 3 -, NO 2 -, SO 4-2, PO 4-3 ) Katyon Tayinleri (Li +, Na +,NH 4 +, Ca +2, Mg +2, K + ) İyodometrik Titrasyon Metodu SM 4500-S -2 F İyon Kromotografik Metodu TS EN ISO İyon Kromotografik Metodu TS EN Serbest klor (Cl)(Cl 2 ) İyodometrik Metot SM 4500-Cl G Toplam Organik Karbon Tayini Oksijenle Yakma Metodu ISO 8245 TS 8195 EN 1484 M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo 4 Hariç) R.G.No:25999 Ġçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Kapsamında R.G.No:26047 Kentsel Atık su Arıtımı Tebliği Kapsamında R.G.No: Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Ek-1 ve Ek-2.

13 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-8 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Ölçüm alanı Parametre Metod adı Metod Numarası Toplam Azot Tayini TN Cihazında Ölçme Metodu TS EN Krom Cr +6 Tayini Kolorimetrik Metot ASTM D Amonyak Azotu (NH 3 -N) Tayini >0,7 mg/l Spektrofotometrik Metot ASTM D 1426 (a) Yüzey Aktif Madde Tayini (MBAS) (Anionic-Nonionic) (a) Spektrofotometrik Metot (a) SM 5540 B/C/D Su, Atık Su 1,2,3,4 Organik Azot Tayini Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ 5 ) Tayini Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini İyon Kromotografik Metot Spektrofotometrik Metot TS EN ISO /2 TS EN ASTMD Günlük BOİ Test Metodu S.M 5210 B Geriye Akışlı Kaynatma ve Titrasyon Metodu TS 2789 Fekal Streptokok Tayini Membran Filtrasyon Yöntemi SM 9230 C Toplam ve Fekal Koliform Tayini Membran Filtrasyon Yöntemi TS EN ISO Salmonella Tayini Membran Filtrasyon Yöntemi TS ISO 6340 M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo 4 Hariç) R.G.No:25999 Ġçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Kapsamında R.G.No:26047 Kentsel Atık su Arıtımı Tebliği Kapsamında R.G.No: Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Ek-1 Ve Ek-2. a ve tarihleri arasında geçerlidir.

14 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-9 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Ölçüm alanı Su, Atık Su 1,2,3,4 Parametre Metot adı Metod Numarası Çözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Tayini İyodimetrik Metot (a) Membran Elektrot Metodu SM 4500 O- G (a) SM 4500 O- C Yağ ve Gres Tayini Soxhlet Ekstraksiyon Metot TS 8312 Hidrokarbonlar (Alifatik/Aromatik) GC FID Analiz Metodu TS EN ISO (C 6 -C 12 ),(C 12 -C 28 ),(C 28 -C- 35 ) Klorofil-a Spektrofotometrik Metot TS (a) PAH lar (Benzo(b) fluoranthene, Benzo(k)fluranthene, Benzo(g,h,i) perylene, Benzo(a) pyrene, Fluoranthene,,Inden(1,2,3-cd) pyrene, Naphthalene, ) (a) Toplam Petrol Hidrokarbonları (C 10 -C 40 ) Tayini (Ham Petrol ve Petrol Türevleri) Mineral Yağların Tayini Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Pb, P, Li, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Hg, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, Zn ve BileĢikleri Tayini (a) (ÇözünmüĢ ve Toplam) (a) Ön İşlemler (a) GC/MS Analiz Metodu (a) GC/FID Analiz Metodu Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon GC- FID Metodu ICP -OES ile Metal ve İz Elementleri Tayini Metodu (a) EPA 3510 C (a) EPA 3630 C (a) EPA 8270 D (a) TS EN ISO TS EN ISO (a) EPA3015 A EPA Metot TS EN ISO M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo 4 Hariç) R.G.No:25999 Ġçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Kapsamında R.G.No:26047 Kentsel Atık su Arıtımı Tebliği Kapsamında R.G.No: Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Ek-1 Ve Ek-2. PAHAnalizleri Sediment ve Biota Analizleri için de uygulanır a ve tarihleri arasında geçerlidir.

15 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-10 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Ölçüm alanı Su, Atık Su 1,2,3,4 Parametre Metot adı Metod Numarası (a) Fenoller (, 4-Chloro 3- methylphenol, 2,4-Dichlorophenol, Phenol, Chlorophenol, Halogenated phenols, o-chlorophenol, p-chlorophenol, m-chlorophenol, Pentachlorophenol (PCP) (a) Aromatik Hidrokarbonlar (Benzene, Trichlorobenzene,,Toluene, o,m,p-xylene) (a) Ön İşlem (a) GC/MS Analiz Metodu (a) Ön İşlem (a) GC/MS Analiz Metodu (a) EPA 3510 C (a) EPA 3630 C (a) EPA 8270 D (a) EPA 5021 A (a) EPA 8260C (a) Pestisitler (Klorlu) (Endosulphane, Endosulphane(alpha), Isoproturone, Hexachlorocyclohexane (HCH), Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, DDT) (a) Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon sonrası (a) GC- ECD Metodu (a) TS 2627 EN ISO 6468 M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo 4 Hariç) R.G.No:25999 Ġçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Kapsamında R.G.No:26047 Kentsel Atık su Arıtımı Tebliği Kapsamında R.G.No: Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Ek-1 Ve Ek-2. Fenoller, Aromatik Hidrokarbonlar ve Pestisit Analizleri Sediment ve Biota Analizleri için de uygulanır. a ve tarihleri arasında geçerlidir.

16 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-11 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Ölçüm alanı Su, Atık Su 1,2,3,4 Parametre Metot adı Metod Numarası (a) Pestisitler (Fosforlu) (Alachlor, Atrazine, Simazin Azinphos-methyl, Malathion,Trifluralin, Chloropyriphosus, Mecoprop, 2,4-D (ester), 2,4-D (nonester)) (a) Tributilin bileģikleri Sn-C bağlı bileşikler (a) Halojenli Aromatik Hidrokarbonlar Yarı Uçucu Trichlorobenzene (TCB), Pentachlorobenzene, Hexachlorobenzene(HCB)) (a) GC-FPD/MS Analiz Metodu (a) Ön işlem ve GC/ECD Analiz Metodu (a) Ön İşlem (a) GC/MS Analiz Metodu (a) EPA 3510 C (a) EPA 3630 C (a) EPA 8141 A (a) ISO (a) EPA 3510 C (a) EPA 3630 C (a) EPA 8270 D (a) Halojenli Hidrokarbonlar (C chloralkanes ) (a) Ön İşlem (a) GC/ECD Analiz Metodu (a) EPA 3510 C (a) EPA 3630 C (a) EPA 8270 D M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo 4 Hariç) R.G.No:25999 Ġçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Kapsamında R.G.No:26047 Kentsel Atık su Arıtımı Tebliği Kapsamında R.G.No: Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Ek-1 Ve Ek-2. Pestisitler (Fosforlu), Tributilin bileģikleri, Halojenli Aromatik Hidrokarbonlar ve Halojenli Hidrokarbonlar, Sediment ve Biota Analizleri için de uygulanır a ve tarihleri arasında geçerlidir.

17 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-12 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Ölçüm alanı Su, Atık Su 1,2,3,4 Parametre Metot adı Metod Numarası (a) Uçucu Hidrokarbonlar (Dichloromethane, Trichloroethylene (TRI), Perchloroethylene (PER), 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Carbontetrachloride, 1,2-Dichloroethane(EDC), Hexachlorobutadiene,(HCBD) Trichloromethane Acetic acid Acetone Butyl alcohol) (a) Ön İşlem (a) GC/MS Analiz Metodu (a) EPA 5021 A (a) EPA 8260C (a) Ftalatlar Di(2 -et h y lh e xy l) p h t h a la t e (a) Ön İşlemler (a) GC/MS Analiz Metodu (a) EPA 3510 C (a) EPA 3630 C (a) EPA 8270 D M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo 4 Hariç) R.G.No:25999 Ġçmesuyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik Kapsamında R.G.No:26047 Kentsel Atık su Arıtımı Tebliği Kapsamında R.G.No: Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Ek-1 Ve Ek-2. Uçucu Hidrokarbonlar ve Ftalatlar, Sediment ve Biota Analizleri için de uygulanır a ve tarihleri arasında geçerlidir.

18 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-13 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Ölçüm alanı Deniz Suyu 1, 2, 3, 4 Parametre Metod adı Metod Numarası Çözünmüş Oksijen Tayini Titrimetrik Metot S.M 5210-O C Sıcaklık Tayini Laboratory and Field Metot S.M B. Tuzluluk Tayini Elektrokimyasal Metot S.M B Bulanıklık-Işık Geçirgenliği Tayini Işık Geçirgenliği Metodu TS 5091 EN ISO 7027 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı 5 Günlük BOİ Test Metodu S.M 5210 B (BOİ 5 ) Tayini Toplam Askıda Katı Madde Gravimetrik Metot TS EN 872 Tayini Nitrit /Nitrit Azotu Nitrat /Nitrat Azotu İyon Kromotografik Metodu TS EN ISO Tayini Toplam Azot Tayini TN Cihazında Ölçme Metodu TS EN Toplam Organik Karbon Tayini TOK Cihazında Ölçme Metodu ISO 8245 TS 8195 EN 1484 GC FID Analiz Metodu Methods of Seawater Analysis: Toplam Petrol Hidrokarbonları 1981 Tayini Yüzey Aktif Madde Tayini (MBAS) As, Cd, Cr, Cu, Hg,Ni, Pb, Zn Tayinleri TS ISO Spektrofotometrik Metot TS 6550 EN 903 Ön İşlem Metodu ICP -OES ile Metal ve İz Elementleri Tayini Metodu EPA Metot TS EN ISO M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür R.G.No:26786 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında (Tablo-4) - Methods of Seawater Analysis Third Extended Edition-1999(Willey- VCH Klaus Grasshoff) ilave metod olarak kullanılmıģtır R.G No:27257 Denizlerde Kurulan Balık YetiĢtiriciliği Tesislerinin Ġzlenmesine ĠliĢkin Tebliğ Kapsamında R.G No:26413 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy Ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine ĠliĢkin Tebliğ Kapsamında R.G.No: Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Ek-1 ve Ek-2.

19 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-14 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ Ölçüm alanı Atık 1, 2 (Tehlikeli Atık, Arıtma Çamuru, Katı Atık) Ön İşlemler Parametre Metot adı Metod Numarası As, Ba, Cd, Cr, Cu,,Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn Tayinleri Atıkların Nitelendirilmesi- Katıdan Özütleme Analizi- Granül Katı Atıkların ve Çamurların Katı Özütlemesi İçin Uygunluk Deneyi ICP -OES ile Metal ve İz Elementleri Tayini Metodu TS EN EPA 3051 A EPA Metot TS EN ISO Fenol İndeksi Spektrofotometrik Metot TS 6227 ISO 6439 Anyonların Tayini İyon Kromotografi Metodu TS EN ISO (Cl -, F - ) ph Tayini Elektrometrik Metot TS EN Toplam Organik Karbon (TOK) Çözünmüş Organik Karbon Tayini (ÇOK) Toplam Çözünen Katı Tayini Oksijenle Yakma Metodu Gravimetrik Metot ISO 8245 TS EN SM C LOI (Kızdırma kaybı) Gravimetrik Metot TS EN M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür R.G. No:27533 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (EK -2 ) R.G. No: Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik (EK IIIA ve EK IIIB Hariç)

20 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-15 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ Ölçüm alanı Atık 1, 2 (Tehlikeli Atık, Arıtma Çamuru, Katı Atık) Parametre Metot adı Metod Numarası Mineral Yağların Tayini BTEX Tayini PCBs Tayini Nem Tayini Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon GC- FID Metodu Katı Sıvı Ekstraksiyon Metodu GC-FID Metodu GC- ECD Metodu Çamur Karakterizasyonu Kuru Kalıntı ve Su Muhtevasının Tayini Metodu TS EN ISO ISO EPA 8082A EPA 3540 C EPA 3665 A EPA 3510 C TS 9546 EN M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür R.G. No:27533 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (EK -2 ) R.G. No: Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik (EK IIIA ve EK IIIB Hariç)

21 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-16 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Ölçüm alanı Parametre Metod adı Metod Numarası Toprak 1, 2 Ön İşlemler PAHs Tayini As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Mo, Na, Ni, Hg, Se, Sn, Tl, Zn Tayinleri Anyon Tayinleri (F -, Br -, Cl - ) Atıkların Nitelendirilmesi- Katıdan Özütleme Analizi- Granül Katı Atıkların ve Çamurların Katı Özütlemesi İçin Uygunluk Deneyi Mikrodalga Parçalama Metodu (Metaller için) GC-MS Metodu ICP -OES ile Metal ve İz Elementleri Tayini Metodu TS EN EPA 3051 A EPA 3540 EPA 8270 D TS ISO EPA Metot İyon Kromotografi Metodu TS EN ISO M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür RG No: Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek RG No: Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2

22 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LİSTE-17 Belge No : Y-06/091/2009 Düzenleme tarihi : Ek Liste BaĢlangıç tarihi : BitiĢ tarihi : Revizyon Tarihi/No : /03 Laboratuvar Adı : MÜHENDĠSLĠK VE LABORATUVAR HĠZMETLERĠ TĠC. LTD.ġTĠ ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Ölçüm alanı Toprak 1, 2 Parametre VOCs (Benzen, Etil Benzen, Toluen, Ksilen(m-p), Stiren, Naftalin Tayinleri) Nem Tayini Pestisitlerin (Orgonoklorlu) Tayini ( Hegzakloro,pentakloro benzen dahil) PCBs Metod adı GC-FID/MS-HS Metodu ISO Su Muhtevasının Tayin Metodu GC- ECD Polychlorınated Bıphenyls (PCBs) By Gas Chromatography Metodu GC/ECD Polychlorınated Bıphenyls (PCBs) By Gas Chromatography Metodu Metod Numarası TS EN ISO TS ISO ISO ISO Toplam Organik Karbon Tayini (TOK) TOK Cihazında Ölçme Metodu TS EN ph Toprak Kalitesi-pH Tayini TS 8332 ISO M. Mustafa SATILMIġ Bakan a. Genel Müdür RG No: Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek RG No: Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Ek 1 ve Ek 2

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19 EK LİSTE-1/19 Su, Atık su 1,2,3,4 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510-B Bulanıklık Işık Geçirgenliği Metodu TS 5091 EN ISO 7027 Çözünmüş Oksijen/ Elektrokimyasal

Detaylı

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂ ve CO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot EK LİSTE-1/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 Düzenleme tarihi : 22.09.2011 Başlangıç tarihi : 22.09.2011 CO Tayini Elektrokimyasal hücre metodu TS ISO 12039 Emisyon (1),(2) CO 2 Tayini SO 2 Tayini NOx (NO+NO

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-1/12 Laboratuvarı Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Method S.M. 4500 H + B. 21. Baskı 2005 Elektriksel İletkenlik (EC) Laboratory Method S.M. 2510 B. 21. Baskı 2005 Renk

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11 EK LĠSTE-1/11 ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Su, Atık Su 1,2,,4,5 ph tayini Eloktrometrik Metot SM 4500-H+ Ġletkenlik (EC) Elektrik iletkenliği tayini TS 9748 EN 27888: 1996 Sıcaklık(T) Laboratuvar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2012 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ EMİSYON NUMUNE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Belde sokak No:6 Ataevler Nilüfer 0 BURSA / TÜRKİYE Tel : 444 50 48 Faks : 0 224 443 72 00 E-Posta : laboratuvar@cedfem.com.tr Website

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKĠLĠ ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI 2013 YILI ASGARĠ FĠYAT TARĠFESĠ EMĠSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA /

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU 2015 Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 P.K. 21 41470 Gebze - Kocaeli Tel : 0 262 677 2000 Faks : 0 262 643 0470 E-posta : analiz@tubitak.gov.tr I İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bütçe Kitapçığı. Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi. Ankara Sanayi Odası

Bütçe Kitapçığı. Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi. Ankara Sanayi Odası Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Bütçe Kitapçığı Ankara Sanayi Odası ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi 2013 YILI

Detaylı

Ek-1. Testler ve Numune Alma Metodları. 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler

Ek-1. Testler ve Numune Alma Metodları. 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler Ek-1 Testler ve Numune Alma Metodları 1- Atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesinde yapılan Testler Atığın özütleme özellikleri de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin ondokuzuncu maddesinde

Detaylı

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE

BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE BÖLÜM 4 YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 4. YASAL, POLİTİK VE KURUMSAL ÇERÇEVE... 4-1 4.1. Uluslararası (Hükümetler Arası Anlaşmalar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

Laboratuvarı. Hakkımızda;

Laboratuvarı. Hakkımızda; Hakkımızda; BC LABORATUVARI olarak; Çevre ölçümleri faaliyetlerimizi taşıdığımız sorumluluğun bilincinde; çevrenin korunmasını, ölçüm kalitesi ve müşteri memnuniyetini esas alarak sürdürmekteyiz. Ölçümlerimizde;

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.)

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.) 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (30/11/2012tarihlive28483sayılıResmîGazete

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSTESİ SR. Riskli Yapıların Tespiti Hizmetleri 1 105 Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi 847,46 152,54 1.000,00 Deprem Bölgelerinde Yapılacak

Detaylı