TARİHÇE VE BENZER UYGULAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİHÇE VE BENZER UYGULAMALAR"

Transkript

1 TARİHÇE VE BENZER UYGULAMALAR Kültür, önemli bir gelir kaynağıdır. (AB- ALM.- UNCTAD- UNESCO) Farklılık ve özgünlükler çağında/inovasyonyaratıcılık ile kültürel bellek temelli yaratıcı ekonomiler/endüstriler- telif sektörleri/endüstrileri, sonuçta kültür endüstrileri/ ekonomisi ve yönetimi öne çıkmaktadır.

2 Tarihi Kentler Birliği. UNESCO- Yaratıcı Kentler Ağı. İslam Ülkeleri Kültür Başkentleri TÜRKSOY- SOKÜM Başkentleri AB- Kültür Başkentleri vb

3 UNESCO 2004 yılında kurulan UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı (UNESCO Creative Cities Network) ekonominin bir parçası olarak kültür konusundaki değişen algıyı ve toplumdaki rolünü yansıtmaktaydı. Edebiyat, sinema, müzik, halk sanatı, tasarım, bilgi teknolojisi, medya sanatları veya gastronomi

4 Edinburg (İskoçya) : UNESCO Edebiyat K. Bologno (İtalya) : UNESCO Müzik Kenti Seville (İspanya) : UNESCO Müzik Kenti Buenos Aires (Arjantin) : UNESCO Tasarım Kenti Montreal (Kanada) : UNESCO Tasarım Kenti Berlin (Almanya) : UNESCO Tasarım Kenti Santa Fe, New Mexico (ABD) : UNESCO Halk Sanatı k. Aswan (Mısır) : UNESCO Halk Sanatı k. Popayan (Kolombiya) : UNESCO Mutfak Kenti

5 Yaratıcı kentler Japonya nın Osaka kentinde 2003 yılında Yaratıcı Kentler Yüksek Okulu kurulmuş ve 2005 yılında da Japonya Yaratıcı Kentler Ağı oluşturulmuştur. Yaratıcı Manchester ve Londra (İngiltere); Yaratıcı Kent İçin Kültürel Planı ile Toronto, Yaratıcı Kent Görev Gücü ile Vancouver, Yaratıcı Kent Planı ile Ottowa (Kanada); Brisbane Yaratıcı Kent Stratejisi, Yaratıcı Auckland (Avustralya); Yaratıcı Bristol, Cincinnati ve Tampa Bay, Yaratıcı New England gibi yaratıcı bölgeler (ABD)

6 Yaratıcı kentler Yaratıcı kültürü besleyen bir yer olarak kentlerin görülmesi, yerleşik kültürel ve ekonomik yaklaşımlar açısından önemli bir değişimin göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Yaratıcı kent kavramı(creative city), yaratıcı ekonomi (creative economy) ve yaratıcı sınıf (creative class) kavramlarından daha geniş bir alanı ifade etmektedir. Yaratıcı kent, çoklu organizasyonların (örgütlenme) birleşik (entegre) bir sistemi ve kamu, özel ve topluluk sektörlerindeki kültürlerin karışımı olarak kabul edilmektedir. Yaratıcı kent için en önemli kaynak, insan kaynağıdır.

7 Marka kentler Adıyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Kars, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon. Marka kent değerleri. " Gaziantep : Mozaik Müzesi, Gaziantep Kalesi, mutfağı ile gastronomi turizmi, uluslararası havaalanı, kongre ve fuar turizmi, sağlık turizmi, bakır ve ahşap. Hükümet, turizm gelirini artırmak için belirlenen 15 "marka kent"e 2023 yılına kadar 750 milyon YTL'nin (her kente 50 milyon YTL) üzerinde yatırımı öngörüyor. Ölçüt: Kültürel ve tarihi geçmiş. Amaç: turistik çekim noktaları oluşturmak ve istihdam yaratmak. Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası haline getirilmesi.

8 Avrupa Kültür Başkenti 2010: Essen (Almanya), Pécs (Macaristan) and İstanbul (Türkiye). İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu Başkanı, Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ajansın bütçesinin gelecek yıl milyon YTL civarında olmasını öngördüklerini söyledi için: Fransa- 8 (Strasbourg, Toulouse, Amiens, Nice, Marseille, Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne) and Slovakya- 9 (Trnava, Banska Bystrica, Kosice, Presov, Dolny Kubin, Martin, Bratislava, Trencin, Nitra) kentle aday oldu.

9 Avrupa Kültür Başkentleri Projesi AVR.Kült.bşk.: 1985 ten sonra başladı (Atina). (M.Mercouri/ödülü- 2010, 1,5 milyon Euro den sonra birden fazla kültür başkenti ilanı. Kentler için ayrılan bütçeler: 8-74 milyon Euro. (% 13 sponsorlar, kamu, yerel yönetimler, özel sektör vd.) Barrose (Av. Koms Bşk): Bu projenin kent merkezli sürdürülebilir kalkınma projesi olduğunu vurgulamıştır. Yaratıcı kentler- sınıflar- yaratıcı insan sermayesi- 3 T (technologie, tolerans, talent// Somut/somut olmayan miras- kültür ekonomisi ve yönetimi (UNESCO Sözleşmeleri) Coğrafi işaretler, fikri mülkiyet, telif endüstrileri ve İstanbul. Kent envanteri/belleği/ Markası ve İstanbul.

10 UNESCO, UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) ve UNDP (United Nations Development Programme), yaratıcı ekonomi kapsamında kültürün, kültürel hazinelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmalarındaki önemine vurgu yapmaktadırlar. Seyahat fikri/turizm ve edebiyat. Kent imgeleri/kültürü/kimliği ve edebiyat. Promotional literature.

11 Marka kentler Kent toplantılarıyla sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla kentlerin ihtiyaç duyduğu projeler belirlenerek, bunlar için kaynak arayışı başlayacak. Hükümet, 2023 yılında 60 milyonun üzerinde turist sayısına ulaşmayı hedeflerken, turist başına 1350 dolarlık harcamayla yaklaşık 86 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi amaçlıyor.

12 AB- Kültür Ekonomisi WIPO nun copyright endüstrileri ile OECD nin içerik endüstrileri (content industries) tanımlamalarına karşılık, Avrupa Birliği nde kültür endüstrileri (Fransız yaklaşımı), yaratıcı endüstriler (İngiliz yaklaşımı) ve deneyim ekonomisi (İskandinav yaklaşımı) yaklaşımları yaygındır.

13 Kültürel Ekonomik Sektörler Öz sanat alanı: Alt sektörler: Görsel sanatlar-el sanatları, resim, heykel, fotoğraf-, gösteri sanatları- tiyatro, dans, sirk, festivaller-, miras: müzeler-kütüphaneler, arkeolojik bölgeler, arşivler-. Belirgin özellikleri: endüstriyel olmayan faaliyetlerdir, üretim prototipler/ilkörnekler ve potansiyel telif hakkı alabilen işlerdir. Kültürel endüstriler: Alt sektörleri: Film ve video, televizyon ve radyo, video oyunları, müzik: kayıtlı müzik piyasası, canlı müzik gösterileri, müzik sektöründeki yeni baskılar; kitaplar ve basın: kitap basımı, dergi ve gazete baskısı. Belirgin özellikleri: büyük çaplı yeniden baskıyı amaçlayan endüstriyel faaliyetlerdir ve üretim copyright temelli yapılmaktadır. Yaratıcı endüstriler ve faaliyetler: Alt sektörleri: Tasarım (moda tasarımı, grafik tasarımı, iç mekân tasarımı, üretim tasarımı), mimari ve reklamcılık. Belirgin özellikleri: faaliyetler mutlaka endüstriyel değildir, üretim copyright temelli olsa da diğer entelektüel mal girdilerini de içerebilir (ticari marka vb.), yaratıcılığın kullanılması (sanat ve kültürel endüstriler alanında ortaya çıkan yaratıcı yetenekler) kültürel olmayan sektörlerin gösterimi esastır. İlgili endüstriler: Alt sektörleri: PC ve MP3 imalatçıları, mobil endüstrileri.

14 İçerik endüstrileri İçerik end.: 2005 yılında Time Warner 43.7, Walt Disney 31.9, Viacom 27.0, New Corporation 23.9, Bertelsmann 21.6, Sony 16.0, NBC Universal 14.7 milyar dolar gelir elde etmişlerdir.

15 Yaratıcı Ekonomi Piyasası Yaratıcı ekonomi piyasasının büyüklüğü: UNCTAD: milyon dolar triyon dolara (teknoloji temelli- hammadde gerektirmeyen/ kaygan/ istihdam yaratıcı gücü, katma değeri yüksek bir alan/ dahası alanlar bileşkesi).

16 AB- Kültür Ekonomisi Kültür ekonomisi ve yaratılık endüstrilerinin Avrupa Birliği ne, dolayısıyla ülkelere katkısı (GSMH nın yaklaşık %2-3 üne denk gelmektedir) toplam olarak milyon Euro dur. Otomotiv-kimya k.end. 2003: 25 Avrupa Birliği ülkesinde toplam milyon kişi kültürel sektörlerde çalışıyordu dönemi Avrupa sında kültür ve yaratıcı sektörler genel ekonomik büyümeden % 12.3 oranında daha fazla büyümüştür. (gelişiş ülk.gelir-gelişmemiş ülk. Gider alanı?)

17 Kültür Ekonomisi- AB Kültür ekonomisi ve yaratılık endüstrilerinin Avrupa Birliği ne, dolayısıyla ülkelere katkısı (GSMH nın yaklaşık %2-3 üne denk gelmektedir) toplam olarak milyon Euro dur. Otomotiv-kimya k.end. 2003: 25 Avrupa Birliği ülkesinde toplam milyon kişi kültürel sektörlerde çalışıyordu dönemi Avrupa sında kültür ve yaratıcı sektörler genel ekonomik büyümeden % 12.3 oranında daha fazla büyümüştür.

18 AB- Kültür Ekonomisi 2003: %12.3 lük gelişme oranı (otomobil, kimya sektörlerinin yaklaşık 4 kat daha fazla büyüme) 2003: AB Ekonomisine katkısı: Milyon Avro. TÜİK, San. ve Tic. Bak., TOBB, İSO, İTO ve çeşitli kaynaklar

19 Matbaa- basım/yayıncılık Matbaa: 7152 (TR- Geneli), 2178 i İstanbul da yılında kitap ve 4200 gazete ve dergi yayımlanmıştır (Önemli bir bölümü İstanbul da). Matbaa- Yayıncılık Sektörü- Kütüphane- Okur Sayısı- Koleksiyon değeri. Ede- İst. İlişkisi: İstanbul un Edebiyat Haritası, Roman Yarışması, İstanbulum projeleri.

20 Medya- içerik endüstrileri Ev-El işi ürünlerin temel değerlendirme merkezi olarak İstanbul. Medya: İçerik ekonomisi: 24 saatlik akıştaki içeriğin üretim/dağıtım/ tüketim değeri. Kültürel bellek merkezli üretimler, kitle kültürü ürünleri ve hizmetleri. İstanbul da 5583 firma içerik üretimi alanında basım, yayım ve medya; 2009) TÜİK-2001: Türkiye deki radyo ve televizyon yayınlarının saati müzik-eğlence, saati reklam programlarından oluşmuştur. Televizyon dizisi, film, çizgi film, belgesel gibi yapımlar da yine 24 saat yayıncılık anlayışını benimseyen medya kurumlarının ihtiyacını gidermiştir. 2001: TR genelinde 1450 radyo-televizyon yayın kurumunda kişi istihdam edilmiştir. Bu kişilere ise brüt olarak TL ödenmiştir TL lik girdiye ve TL lik çıktıya sahip bu kurumların Türkiye ekonomisi kapsamında yarattıkları katma değer ise TL dir. Korsan yayıncılık (1 özgün ürüne- 3 korsan)

21 müzik MÜYAP -2009: (ilk altı ayda) dijital müzik sektörü, lik bir satış miktarına ulaşmıştır. (Ocak- Haziran 2009):Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan CD, DVD, LP, Blu-ray, VCD yapımları için alınan bandrolden sinin yerli müzik cd si içindir. Türkiye de müzik sektörünün yasadışı kullanımlar yüzünden yılda 400 Milyon TL zarara uğramaktadır.

22 sinema Sinemanın kentte doğup (Lyon), kentte gelişti (Paris). Kent sinemayı, sinema kenti yarattı, besledi. Yeşilçam Sineması Avrupa Kültür Başkenti projesi kapsamında Safa Önal tarafından hazırlanan projelerden biri olan İstanbul un Orta Yeri Sinema adlı projede yaklaşık 94 yıllık Türk sinema tarihinin çeşitli filmlerindeki İstanbul görüntüleriyle İstanbul yaşamına ilişkin sahnelerin derlenmesi amaçlanmıştır. 2003: Türkiye genelinde koltuğa sahip 826 sinema salonunda ( ü yabancı) gösteri yapılmıştır. Bu gösterileri kişi izlemiştir İstanbul: koltuklu 285 sinema salonunda 844 kişi istihdam edilmiştir(türkiye geneli kişi). Bu salonlarda, kişi film izledi, film gösterisi yapıldı. Sinema

23 müzecilik TÜİK-2003 : Türkiye geneli- 180 müze (66 sı arkeoloji ve tarih; 43 ü etnoloji ve antropoloji, 71 i ise genel müze) 17 si (9 u arkeoloji ve tarih, 2 si etnoloji ve antropoloji, 6 sı genel müzedir.) İstanbul dadır. Sadece Berlin de 200 ü aşkın müze bulunmaktadır. 17 müzede, ( ü sikke, ü etnografik materyal, si arkeolojik materyal, u ise el yazmasıdır) nesnenin bulunduğu kaydedilmiştir. Aynı yıl İstanbul daki müzeleri ve ören yerlerini, toplam kişi ( ücretsiz yerli, ücretli yerli; ücretli yabancı, ücretsiz yabancı) ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerin sonucunda toplam TL gelir elde edilmiştir.

24 müzecilik 2003 yılında Türkiye deki müzeleri ve müzelere bağlı ören yerlerini toplam kişi ziyaret etmiştir. Müzelerin ve müzelere bağlı ören yerlerinin toplam gelirleri ise TL dir ( TL sini giriş ücretleri ) TÜİK in verilerinde dikkat çeken bir durum da, yerli müze ziyaretçilerinin i ( i ücret ödemiştir) ücret ödememiş olmasıdır, diğer bir ifadele ücret ödemeyenlerin ücret ödeyenlerden çok olmasıdır. Öte taraftan yabancı müşterilerin unun ücret ödeyerek, ünün de ücret ödemeden müzeleri ziyaret ettiği görülmektedir. Aynı yıl İstanbul daki müzeleri ve ören yerlerini, toplam kişi ( ücretsiz yerli, ücretli yerli; ücretli yabancı, ücretsiz yabancı) ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerin sonucunda toplam TL gelir elde edilmiştir.

25 müzecilik Nitekim Türkiye genelinde kişi (1744 ü erkek, 464 ü kadın), İstanbul da ise 443 kişi (328 i erkek, 115 i kadın) bu alanda çalışmaktadır.

26 tiyatro sezonu esas alındığında Türkiye de toplam, koltuk kapasiteli 97 salon bulunmaktaydı. Sözü edilen 97 salonda toplam kişi, 898 eserin (632 telif, 266 sı çeviri) gösterisini izlemiştir sezonunda İstanbul da 4 Devlet Tiyatrosu, 17 resmi kurum tiyatrosu ve 12 de özel tiyatro olmak üzere toplam 33 tiyatro salonu vardı. Aynı dönemde koltuk kapasitesine sahip devlet tiyatrolarında 26 oyun, 665 gösteri ile sahnelenmiştir. Bu gösterileri kişi izlemiştir. İstanbul daki koltuğa sahip 17 resmi kurum tiyatrosunun 419 oyunla ilgili gösterisi kişi tarafından seyredilmiştir. Türkiye de en çok özel tiyatroya İstanbul sahiptir koltuğu bulunan 12 özel tiyatronun 64 oyunuyla ilgili 1300 gösterisine, kişi gelmiştir. Söz konusu sezonda İstanbul daki Devlet Tiyatroları 3 (19 oyun, 2922 seyirci), resmi kurum tiyatroları 22 (35 oyun, seyirci) ve özel tiyatrolar da 14 (24 oyun, seyirci) kez turneye çıkmıştır.

27 Tiyatro- opera Türkiye genelinde 5143 (207 yönetici, 2377 sanatçı, 183 yönetmen, 130 dekorcu, 66 suflör ), İstanbul da ise kişilik bir istihdam yaratılmıştır. Devlet tiyatroları açısından İstanbul-Ankara kıyaslaması yapıldığında ilginç sonuçlara ulaşılmaktadır. Örneğin İstanbul daki 4 devlet tiyatrosunda toplam 333 kişi (150 si sanatçı), Ankara dakilerde ise kişi (sadece 361 i sanatçı) görev yapmaktaydı. Diğer yandan İstanbul daki 17 resmi kurum tiyatrosunda çalışan 1340 kişinin 685 i sanatçıdır. Kadrodaki sanatçı oranı özel tiyatrolara doğru kaydıkça yükselmektedir. Nitekim sezonunda İstanbul daki 12 özel tiyatroda çalışan toplam 494 kişinin 382 si sanatçıdır. Türkiye nin 5 opera ve bale salonundan biri İstanbul dadır. Bu beş salonda 2003 yılında 3850 ve İstanbul daki salonda ise koltuğun bulunduğu belirtilmiştir. Türkiye genelindeki 589 gösteriden 184 ü İstanbul daki salonda gerçekleştirilmiştir. Aynı sezonda Türkiye deki opera ve bale gösterilerini , İstanbul daki gösterileri ise kişi seyretmiştir te opera ve bale alanında Türkiye genelinde (1.204 ü sanatçı), sadece İstanbul da ise 432 (337 i sanatçı) kişilik istihdam yaratılmıştır.

28 tiyatro İstanbul un Şehzadebaşı- Direklerarası, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy, Dolmabahçe, Ortaköy, Üsküdar gibi semtleri, geleneksel ve modern Türk tiyatro yaratılmış ve geliştirilmiştir. İstanbul Üniversitesi, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturgi Bölümü tarafından geliştirilen Geleceğe Perde Açan Gelenek: İstanbul Tiyatro Haritası başlıklı projeyle İstanbul un Türk tiyatrosu gelenekleri açısından önemi

29 Eğlence ve kültür harcamaları 2003 yılında Türk halkı, eğlence ve kültüre TL harcamıştır. Bu harcamalardan önemli bir kısmı, paket turlar ( TL), tv setleri, video-kasetçalarlar ve teypler ( TL), kitaplar ( TL), kırtasiye ve çizim materyalleri ( TL), gazete ve dergiler ( TL), televizyon ve radyo vergileri ve ekipmanların kiralanması ( TL) alanlarında yapılmıştır. TÜİK 2003 yılı hesaplamalarında Türk halkının sinema, tiyatro ve konserler için TL, müze ve zoolojik bahçeleri vb. için TL harcadığı belirtilmiştir.

30 Resim piyasası Paris ve Floransa gibi kentlerde kültürel ekonomik gelirlerin önemli bir bölümü resim piyasasından elde edilmektedir döneminde resim piyasasının dolar ve altından daha fazla gelir getirdiği, resim sektörünün riski az ve uzun süreli bir yatırım alanı olduğu ve ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilendiği, yerli (müze, banka ve özel) koleksiyonculara yabancı aktörlerin de katıldığı, genç ressamların da devreye girdiği, taklit ve sahte sanat piyasasının ortaya çıktığı, sanal resim müzelerinin kurulduğu, sonuçta 2004 yılında Osman Hamdi nin Kaplumbağa Terbiyecisi adlı tablosunun 3,5 milyon dolara alıcı bulduğu düşünüldüğünde, konunun önemi ve çok boyutluluğu daha iyi anlaşılacaktır.

31 Öz sanat alanları Kapalı Çarşı, Tahtakale, Mısır Çarşısı gibi tarihî, kültürel ekonomik mekânlara sahip İstanbul kenti, Türk el sanatlarının üretim ve değer lendirme merkezidir. İstanbul da modern sanat ile geleneksel sanat belleği iç içe geçerek, kent dokusunu ve kimliğini oluştururlar. Anadolu da (Bursa, İznik, Kütahya, Çanakkale, Kayseri, Nevşehir vb.) Paşabahçe cam işleri, Yıldız porselenleri, Eyüp oyuncakçılığı, Kapalıçarşı kuyumculuğu, İstanbul un özgün el sanatı gelenekleridir. kültür turizmi

32 mutfak İstanbul, Osmanlı mutfağının, dolayısıyla Türk mutfak kültürünün merkezidir. İstanbul Ticaret Odası na kayıtlı 8982 lokanta ve kafenin bulunduğu belirlenmiştir. Vefa Bozası ve Kanlıca Yoğurdu gibi örnekler, İstanbul un mutfak merkezli markalaşan yerleşim birimleridir. Hacı Abdullah, Hünkâr, Tarihi Subaşı Lokantası, Tuğra Restaurant, Mabeyin, Tarihi Sultanahmet Köftecisi, Eftalya Restaurant, Tarihi Karaköy Balıkçısı, Asmalı Meyhane, Kör Agop, Divan Lokantası, Lalezar, Giritli Restaurant, Fes Cafe, Cafe De Paris, Cafe Sultan gibi mekânlar Kumkapı, Çiçek Pasajı, Nevizade

33 Turkish hamam hamam

34 Kültür turizmi 2006 yılı itibariyle GSMH içinde % 5,2 lik paya, % 5,10 doğrudan % 12, 76 dolaylı istihdam oranına sahip (Türkiye genel istihdamı, kişidir) Türk turizm sektörü 2005 yılı verilerine göre İstanbul da 58 sit alanı (14 ü arkeolojik, 14 ü kentsel ve 11 i doğal v.d.) ve kültür ve tabiat varlığı bulunmaktaydı. Diğer yandan İstanbul, 2008 yılında 7 milyon (Türkiye geneli: yaklaşık olarak 26 milyon turist, milyon dolar gelir) civarında turist ağırlayarak yaklaşık 6 milyar dolar gelir elde edebilmiştir.

35 Turizm 2008 e göre turist sayısı Antalya da % 5.67 azalırken, İstanbul da % 3.11 lik bir artış söz konusudur. 355 (bu tesislerin çoğunluğu 2, 1, 3 yıldızlı otellerdir, 5 yıldızlı otel sayısı yetersizdir) adet Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesise sahip İstanbul un yatak sayısı i aşmıştır (Bu rakama belediye belgeli tesisler de dâhildir). İstanbul da 2008 yılında 1992 (TURSAB verilerine göre bu oran 1850 dir/ Türkiye genelinde ise seyahat acentesi) olan seyahat acentesi sayısı, 2009 yılında 2032 ye ulaşmıştır yılında İstanbul da 2647 rehber vizesini yaptırmış ve hizmet vermiştir yılında yerli turistlerin 1,9 gün, yabancı turistlerin 3,82 gün kalış süreleri söz konusuydu.

36 AB için olduğu kadar diğer ülkeler için de kültür, turizmin motoru dur. Turizm sektörünün GSMH nın % 5.5 lik bir mali büyüklüğe ulaşan AB turizm sektöründe, 2005 rakamlarıyla 2 milyon yatırımcı ve 9 milyon çalışan bulunmaktadır. Avrupa nın dünya turizm piyasasından baskın payı almasında ve milyon uluslararası ziyaretçi çekmesinde, kültürel miras alanındaki zenginliğinin ve çeşitliliğinin etkisi büyüktür. 812 UNESCO Dünya Miras Yeri nden, 300 ünün AB sınırları içinde olması dikkat çekicidir. Dünya Turizm Örgütü, 2020 yılına kadar turist sayısının 1 milyara, toplam turizm gelirlerinin de 2 trilyon ABD Doları na ulaşacağını öngörmektedir.(%60-40 lara/ k.tur./700 mily.tur.)

37 sonuç İstanbul un kültürel çeşitliliği, kültürel ekonomi açısından en etkili avantajıdır. Kültürel arz çeşitliliğinin yaratılması ve etkili sunumu, sadece kültür turizmi açısından değil diğer kültür sektörleri/ endüstrileri açısından da önemsenmesi gereken bir konudur. İstanbul kent markasının çok yönlü katma değer yaratıcı bir şekilde değerlendirilmesine yönelik olmalıdır. İstanbul da yaratılan her ürün, İstanbul kent markasıyla kimliklendirilmeli ve bu uygulamaya görünürlük ve yaygınlık kazandırılmalıdır.

38 sonuç Bu belleğin görünür, yaşanır ve yaşatılır kılınması, değer lendirilmesi (değerine değer katılması) UNESCO nun kültürel miras sözleşmelerinin bir gereği olduğu kadar, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın da bir zorunluluğudur. Böylelikle İstanbul un özgünlükler bileşkesi kültürü, gelişmiş ülkelerdeki gibi, özündeki işlev ve niteliği gereği, İstanbul ve Türkiye için refah ve zenginlik kaynağı olacaktır.

KÜLTÜR EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİLERİ İLE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ İLİŞKİSİ

KÜLTÜR EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİLERİ İLE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ İLİŞKİSİ KÜLTÜR EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİLERİ İLE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ İLİŞKİSİ The Relation Between Cultural Economy and Cultural Industries with Cultural Heritage Management Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR* ÖZ Bu makalede

Detaylı

İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ

İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ 2 İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI

ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI ARALIK 2012 İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI EKONOMİK ETKİ ARAŞTIRMASI ARALIK 2012 İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI EKONOMİK ETKİ ARAŞTIRMASI ARALIK 2012 Bu

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ Eylül, 2012 Dilşad AKAR koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı Turizm Sektörü Araştırma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ekim,2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

İSTANBUL DA GÖSTERİ SANATLARI

İSTANBUL DA GÖSTERİ SANATLARI İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010 İSTANBUL DA GÖSTERİ SANATLARI Temel Yapısal Özellikler, Eğilimler, Sorunlar ve Öneriler Sektör Araştırma Raporu Eylem Ertürk İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA FESTİVALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN FİLM FESTİVALİ ÖRNEĞİ *

KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA FESTİVALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN FİLM FESTİVALİ ÖRNEĞİ * KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA FESTİVALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN FİLM FESTİVALİ ÖRNEĞİ * Serkan POLAT Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, serkanp@sakarya.edu.tr Semra AKTAŞ POLAT

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

Finansal Fizibilite Raporu

Finansal Fizibilite Raporu 1. BÖLÜM: YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum Konaklı Bölgesi nde Yapılması Planlanan Yatırımlar Konusunda Finansal Fizibilite Raporu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum Konaklı

Detaylı

TÜRKİYE İSTANBUL 10. Turİzm Pİyasalari. Araştirma Raporlari

TÜRKİYE İSTANBUL 10. Turİzm Pİyasalari. Araştirma Raporlari TÜRKİYE Turİzm Pİyasalari Araştirma Raporlari İSTANBUL 10 İSTANBUL TURİZM PİYASASI ARAŞTIRMASI, 2010 İstanbul Araştırma Bölgesi Amaç Hazırlanan çalışmanın amacı İstanbul un turizm profilinin, bölgedeki

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN

Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş. Gör. Orhan Can YILMAZDOĞAN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ "BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK TE TERMAL TURİZM" SEKTÖR ARAŞTIRMASI Doç. Dr. Mehmet KAŞLI Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Araş. Gör. Ebru ARSLANER Araş. Gör. Barış DEMİRCİ Araş.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

Döviz Kuru Turizm Geliri İlişkisi Konaklama Yatırımları ve İstihdam Otel Enflasyon Sepeti

Döviz Kuru Turizm Geliri İlişkisi Konaklama Yatırımları ve İstihdam Otel Enflasyon Sepeti D TURIZM RAPORU Döviz Kuru Turizm Geliri İlişkisi Konaklama Yatırımları ve İstihdam Otel Enflasyon Sepeti Bankaların Turizme Kullandırdığı Krediler Teşvik Belgesine Bağlanan Turizm Projeleri Sayı: 1 Haziran

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL T: +90 212 468 34 00 F: +90 212 468 34 44 www.istka.org.tr - iletisim@istka.org.tr 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. STRATEJİK

Detaylı

İ STA NB U L K A LK I NM A A JA NS I

İ STA NB U L K A LK I NM A A JA NS I Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL T: +90 212 468 34 00 F: +90 212 468 34 44 www.istka.org.tr - iletisim@istka.org.tr 2 İSTA NB U L K AL KIN

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013

Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 2013 Afyonkarahisar İli, Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması Projesi OCAK 213 Zafer Kalkınma Ajansı Development Agency Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından,

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz KONGRE TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz KONGRE TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz KONGRE TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Eylül, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

Gaziantep Turizm Analizi Projesi

Gaziantep Turizm Analizi Projesi TRC1/11/DFD/2039 Gaziantep Turizm Elçileri Derneği Gaziantep Turizm Analizi Projesi Ara Raporu İÇİNDEKİLER 1. Proje Tanımı... 7 1.1. Giriş... 7 1.2. Projenin Hedefleri... 7 1.2.1. Genel Hedef... 7 1.2.2.

Detaylı

TÜRKİYE DE REKLAM ENDÜSTRİSİ DEĞER ZİNCİRİ VE TEMEL GÖSTERGELER

TÜRKİYE DE REKLAM ENDÜSTRİSİ DEĞER ZİNCİRİ VE TEMEL GÖSTERGELER TÜRKİYE DE REKLAM ENDÜSTRİSİ DEĞER ZİNCİRİ VE TEMEL GÖSTERGELER Evrim TÖRE İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye e.tore@iku.edu.tr ÖZET 19. yüzyılın 2. yarısından günümüze dek, ülkenin siyasal, toplumsal

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Ocak 2009 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- BEYOĞLU İLÇESİ 64 ADA 4-12-13-14-15-16-17 PARSELLER KARAKÖY KEMANKEŞ ARSASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN... 3 1. DÜNYADA

Detaylı

EDİTÖR. Sevgili okurlar;

EDİTÖR. Sevgili okurlar; EDİTÖR Sevgili okurlar; Kültür turizmi, bu derginin ana konusunu oluşturuyor. Türkiye coğrafi konumu ve yapısı gereği doğal varlıklar açısından zengindir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye de

Detaylı

izmir kültür ekonomisi gelişme stratejisi:

izmir kültür ekonomisi gelişme stratejisi: izmir kültür ekonomisi gelişme stratejisi: izmir 2012 kültür ekonomisi ve kültür altyapısı envanteri sonuçları Doç. Dr. Şebnem Gökçen Dündar Doç. Dr. Zehra Ersoy Arş. Gör. İbrahim Alpaslan Deniz Coşkun

Detaylı