CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU"

Transkript

1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ Staj Dönemi: 01/08/11 16/09/11 Manisa,

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ KURUMUN TARİHÇESİ.3 3. KURULUŞUN GÖREV VE FAALİYET ALANLARI.3 4. KALİTE YÖNETİM BİRİMİ KURULUŞUN ORGANİZASYON ŞEMASI NUMUNE KABUL BİRİMİ Numunenin Teslim Alınması, Sınıflandırılması ve Gerekli Laboratuvarlara İncelenmek Üzere Dağıtımı KALINTI LABORATUVARI Quechers Metodu ile Pestisit Analizi Sallama Yöntemiyle Pestisit Analizi Sıvı Yağlarda Benzo(a)pyrene Analizi Balda Quechers Yöntemiyle Pestist Analizi Petekte Naftalin Analizi MİKOTOSİN LABORATUVARI Zearalenon (ZON) Analizi Patulin Analizi Aflatoksin M 1 Analizi Deoksinivalenol (DON) Analizi Okratoksin A Analizi KATKI LABORATUVARI Kükürtdioksit (SO 2 ) Analizi Yemeklik Tuzda İyodat Analizi EA-IRMS ile Balda C13/C12 Oranları ve %C4 Şeker Analizi Kırmızı Biber ve Ürünlerinde HPLC ile Sudan (I, II, III, IV, Red 7B) ve Para Red Tayini HPLC ile Sorbik Asit, Benzoik Asit ve Esterlerinin Tespiti MİNERAL LABORATUVARI Zeytinyağı ve Margarinde Kurşun Analizi Piliç Bonfilede Pb ve Cd Analizi Besiyeminde P, Ca, K Analizi Sütte Kurşun Analizi KİMYASAL LABORATUVARI Çikolatada Toplam Şeker Tayini Kuru Üzümde Yağ Analizi Kakaolu Ürünlerde Yağ Tayini Sirkede Asitlik Tayini Şarapta Şeker Tayini Ekmekte Tuz Tayini SONUÇ KAYNAK 42 2

3 1. GİRİŞ Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarında yapmış olduğum stajda buranın genel işleyişini, laboratuvar birimlerinde yapılan analizleri gözlemledim. Kurum hakkında genel bilgiyi Kalite Kontrol biriminden aldım. Okulda edindiğimiz bilgileri uygulamalı olarak görme imkanı buldum. Analizleri teknikerlerin gözetimi altında yapmama izin verildi. Hem analiz öncesi hem de analiz esnasında konuyla alakalı bilgiler aldım. 30 iş günü içerisinde okuldaki bilgilerimi geliştirdim. Gerçek iş yaşamını kısa süreli de olsa da tecrübe etmiş oldum. Bu çerçevede stajımı Türkiye de referans laboratuvar olarak gösterilen Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarında tamamlamış bulunuyorum. Bu stajdan edindiğim bilgiler rapor halinde bilgilerinize sunulmuştur. 3

4 2. KURUMUN TARİHÇESİ Bakanlığımız Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının tarihli ve AŞD/G-1/4179 sayılı yazıları gereğince, "Ankara Gıda Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" ile "Yem Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" birleştirilerek, "Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü" kurulmuştur. Ayrıca tarihinde "ikizce Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü" lağvedilerek görevi Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne devredilmiştir. Ankara Gıda Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın Tarih ve MKD-BAHB /5 sayılı Olurları gereğince doğrudan Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne başlanmıştır. Bakanlık Makamının tarih ve MKD BDR sayılı Olur larının ekindeki taşra kuruluşları yeniden düzenlenmesine dair cetvelin 4. maddesi gereği Müdürlüğümüz, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı ve proje bazında KORGEM-TAGEM e karşı sorumludur. Bakanlık Makamının tarih ve 138 sayılı Olurları ile Müdürlüğümüz bünyesinde Ağustos 1997'den itibaren faaliyete geçmek üzere Döner Sermaye işletmesi kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. (15) 3. KURULUŞUN GÖREV ve FAALİYET ALANLARI tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik hakkındaki yönetmelik gereğince, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri gıda ve yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddelerinin, yarı mamül gıda maddeleri ile yan ürünleri ve gıda ile temas eden ambalaj materyallerinin yanısıra yetiştircilik suyu, su ürünleri ve su kirliliği numunelerinde denetim, ithalat, ihracat, özel istek, üretim izni ve kalıntı izleme amacıyla Tarım İl Müdürlükleri, Kamu Kuruluşları ve Özel şahıslar tarafından talep edilen analizleri yapmakla görevlidir. 2. KKGM nin tarih ve /YGKB/ sayılı yazısı gereği tüm gıda ve yem maddelerinde, plastik ve cam esaslı ambalaj materyallerinde şahit numunelerin analizi konusunda yetkilendirilmiştir. 3. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri hakkındaki yönetmelik gereğince, aşağıda belirtilen konularda referans laboratuvar olarak görev yapmak: 1734 Sayılı Yem Kanunu ve bu Kanunun uygulama şeklini gösteren Yem Yönetmeliğinde kontroller sırasında beyan ve tescile uygun olmayan yem örnekleri referans laboratuvara gönderileceğinden; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazıları gereği, 4

5 08/05/2003 tarih ve 2003/33 no lu Su Ürünleri, Kanatlı Hayvan Etleri, Bal ve Çiğ Sütte Kalıntı izleme Genelgesi gereği su ürünlerinde ağır metal konusunda. 4. Referans Laboratuvar olarak; Araştırma ve geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla AR-GE çalışmaları yapmak, Analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve standardizasyonunu sağlamak, Yeterlilik Test Programları ve laboratuvarlar arası çalışma organize etmek, Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma yapmak, Analizlere itiraz durumunda ihtisaslaştığı konularda ve Bakanlıkça yetkilendirildiği konularda verilecek karara esas olmak üzere analiz yapmak ve görüş vermek, Yurt içindeki resmi il Kontrol Laboratuvarları arasında kollaboratif çalışma düzenlemek, Analizlerde uygulanan teknikler konusunda yeterli, eğitim görmüş elemana sahip olmak, Muayene ve analiz yöntemleri için ihtiyaç duyulan madde, alet ve ekipmanlara sahip olmak, Uluslararası standart ve uygulamalar ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak. 5. Gıda ve Yem Kontrol Hizmetleri için gerekli olan analiz ve kriterler konusunda standartlarına esas olmak üzere çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek, 6. Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan gıda, yem, su ve su ürünleri ile ambalaj maddelerine ait taslak Standartlar hakkında görüş bildirmek, 7. Mahkemelerce görüş istenilen ihtilaflı konular hakkında teknik görüş bildirmek, 8. Gıda yem, su ve su ürünleri konularında çeşitli kamu ve özel kuruluşlardan gelen sorunlara çözüm getirici çalışmalar yapmak, 9. TKB Personel Genel Müdürlüğü tarafından HİE programlarında diğer laboratuvar müdürlüklerinde çalışan personelin eğitimi için eğitici olarak başlangıç ve ileri yetiştirme kurslarını düzenlemekle ve gıda ve yem sanayiinde talep edilen her seviyede eleman eğitimleri düzenlemek ve yürütmek, 10. Bakanlığımızca, Müdürlüğümüze verilen araştırma ve ulusal ve uluslararası sörvey ve izleme çalışmaları yapmak, 11. Bakanlığımızca, verilen diğer görevlerin yerine getirmek, 12. Gıda ve yem sanayiinin sorunlarına ve ayrıca su ve su ürünleri ile ilgili sorunlara cevap verecek konularda araştırma projeleri hazırlamak ve yürütmektir. (16) 5

6 4. KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kurumda Kalite Sistemi 2003 yılında kurulmuştur. Kalite Yönetim Birimi gelişen teknolojinin takibi, hızlı ve güvenilir analiz sonuçları için kendini sürekli yenilemektedir. Kalite Yönetim Birimi (KYB) TS ISO EN/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel şartlar standardı gereğince Kalite Sistemini kurmuş ve yönetmektedir. Bu standardın gereği tüm kalite dokümanlarının hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur. KYB Kalite sisteminin uygulanması, problemlerin saptanması, düzeltilmesi için Müdüre istek yapılması ve düzeltme sürecinde gözlem yapılması ve doğrulanmasında gerekli yetkiye sahiptir. Belirlenen politika ve hedefler zorunlu olup, tüm personel Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu ve talimatlarına ulaşabilir. Bu dokümanlara uygun olarak çalışır. Kalite Yönetim Birimi aynı zaman da eğitimlerin planlanması, koordinasyonu ve uygulanmasını sağlamaktadır. Yıl içinde yeterlilik testlerine katılımı organize eder gelen sonuçları değerlendirir. Yine Kalite Yönetim Birimi İç tetkik organizasyonunu ve takibini yapar. Yıl sonunda Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısıyla geçen yılı değerlendirir ve bir sonraki yılın hedeflerini belirler. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarını, Kalite Yönetimi konusunda yurt içi ve yurt dışında temsil eder. Laboratuvarımız, TS ISO EN/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardına göre 2004 yılında tarım bakanlığı içinde ilk akredite olan laboratuvardır yılında 4 analiz ile akreditasyon maratonuna başlayan Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı 2009 yılı itibari ile toplam 183 analizde akreditedir. (8) 6

7 5. KURULUŞUN ORGANİZASYON ŞEMASI Şema.1 7

8 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 6. NUMUNE KABUL BİRİMİ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun gereklerini yerini getirmek amacıyla kanun gereği gıda ve yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddelerinin, yarı mamül gıda maddeleri ile yan ürünleri ve gıda ile temas eden ambalaj materyallerinin yanısıra yetiştircilik suyu, su ürünleri ve su kirliliği numunelerinde denetim, ithalat, ihracat, özel istek, üretim izni ve kalıntı izleme amacıyla Tarım Yl Müdürlükleri, Kamu Kuruluşları ve Özel şahıslar tarafından talep edilen analizleri yapmakla görevlidir. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ne şahıs, kargo, posta aracılığı veya resmi kurye ile ulaştırılan numuneler Numune Kabul Birimi (NKR) tarafından kabul edilir. NKR tarafından gerçekleştirilen faaliyetler: Müdürlüğe ulaştırılan numunelerin ambalaj, miktar, evrak yönünden kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilir ve kayıt altına alınır. (9) Kuruluşa gelen numuneler aşağıda gruplandırılmıştır: 1. Resmi İstek Numuneleri 1. TKB Denetim ve şahidi 2. İthalat ve şahidi 3. İhracat ve şahidi 4. Yem (Fabrika/Bayii) denetimi 5. Üretim İzinleri 6. Kamu Kuruluşları 7. İzleme Programlarına Ait Numuneler 8. İzleme programına ait şahit numunele 9. Survey çalışmaları 2. Özel İstek Numuneleri (Ücrete tabi) Bölüm Şefinin Onayı 8

9 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ NUMUNE KABUL BİRİMİ 6.1. Numunenin Teslim Alınması, Sınıflandırılması ve Gerekli Laboratuvarlara İncelenmek Üzere Dağıtımı Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gönderilen ürünler niteliği ve özelliklerine göre sınıflandırılır. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi(GGBS) ne bakılır. Birlikte gönderildikleri numunelerin yanında yer alan dilekçelere ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihi, üretim tarihi, seri ve parti numaraları yazılır.bunun yanı sıra adetini ve gramajlarıda yazılır.gidecekleri laboratuvarlar belirlenerek yapılacak olan analiz sırasına ve özelliklerine göre ayrı ayrı poşetlendi.daha sonra numuneler gerekli laboratuvarlara teslim edildi.daha önce analizleri yapılmak üzere laboratuarlara teslim edilen numunelerden sonuçları belirlenenlerin numune kabule raporları getirildi.daha önce gelen onaylanmış raporlarla birlikte dosyalandı. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi(GGBS); Türkiye de Gıda Güvenliği Sisteminin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi için Teknik Yardım projesi kapsamında işletme, denetim, analiz sonuçları, ihracat, ithalat ve ROSSF bilgileri kaydı tutulur.kullanıcı grubu: 81 İl Müdürlülüğü, gıda denetimi verilen İlçe Müdürlükleri, kamu ve bakanlığa izin verilmiş özel laboratuvarlardır. Analiz ve raporlama; Talep edilen analizi gerçekleştirecek olan ilgili laboratuvar birimi tarafından numune kabul birimine yazılı olarak bildirilen sonuçlar rapor haline getirilir ve müşteriye teslim edilir. Analizden sonra özel istek numunelerde ilgili firma veya kişilerin isteklerine göre analiz sonucunda değerlendirme yapılır. İade, muhafaza ve imha; Numune kabulü aşamasında müşterinin yazılı talebi olması durumunda analizlerden sonra kalan numuneler veya dağıtımı yapılan numunelerden daha sonra analiz edilmek üzere ayrılan ikincil numuneler numunenin özelliğine göre muhafaza edilir. Muhafaza süresini dolduran ikincil numuneler veya iade talebi olmasına rağmen müşteri tarafından süresi içerisinde geri alınmamış numuneler imha edilir. Bölüm Şefinin Onayı 9

10 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 7.KALINTI LABORATUVARI Laboratuvarda gıda, su ve yem maddelerinde denetim,ithalat,ihracat ve özel istek nedeniyle gelen numunelerin kalıntı analizleri yapılmaktadır yılında kalıntı laboratuvarında pestisit etken maddelerinde bir kısmında akredite olmuştur. Edindiği tecrübelerle akredite olmuş analiz sayısını yıldan yıla artırarak, bugün itibari ile meyve sebzelerde 103 pestisit etken maddesinde, sıvı yağlarda benzo(a)pyrene analizinde ve balıklarda toplam malaşit yeşili analizinde akredite duruma gelmiştir. En son teknoloji ile üretilen ve yüksek hassasiyet özelliği gösteren cihazlardan birimimiz edinerek bunlara uygun yeni metotlarımızın validasyon çalışmaları yürütülmekte olup akreditasyon kapsamımızı da genişletmekteyiz. Şu an LC-MS/MS cihazıyla meyve ve sebzelerde çoklu kalıntı analizinin gerçekleştirilmesi devam eden çalışmalarımız arasındadır. Kalıntı analizlerinde AOAC, EPA gibi uluslararası geçerli metotlar kullanılmaktadır. Kullanılan bu metotlar sürekli takip edilerek yapılan revizyonları analizlerimize dahil edilmektedir. Laboratuvarda, uluslararası yeterlilik testlerinden biri olan FAPAS a her yıl rutin olarak katılmakta ve başarılı olmaktadır. Kalıntı laboratuvarında yürütmekte olduğu rutin analizlerinin yanı sıra gıdalarda bulunan kalıntılar konusunda araştırma projeleri hazırlama ve yürütmeden sorumludur. Bu projeler: 1. Tarımsal ürünlerde Ülkesel Maksimum Kalıntı Limitlerinin Araştırılması başlıklı TAGEM projesinin alt projesi Meyve ve Sebzelerde Bazı Aktif Maddelerin Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi amacıyla İç Anadolu Bölgesinde Kalıntı Araştırmaları 2. AB nin 96/23 EC sayılı direktifi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde kalıntı izlemesi kapsamında Balıklarda Toplam Malaşit Yeşilinin izlenmesi 3. Gıda denetim ve izleme programı kapsamında meyve ve sebzelerde pestisit, bal ve peteklerde naftalin,sıvı yağlarda benzo(a)pyrene analizi yürütülmektedir. Bölüm Şefinin Onayı 10

11 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ KALINTI LABORATUVARI Laboratuarımızda yapılan analizler: Tablo.1 Analiz Adı Kullanılan Metod Meyve ve Sebzede Pestisit Analizi Journal of AOAC international 2005 Vol:88 No: Suda PCB ve Pestisit Analizi EPA- 821-R December 1999 Hububat Bakliyat Tahıllarda Pestisit Analytical Method For Pesticide Residue Analizi in Foodstuffs Ministery Of Public Health The Netherlands1996 /Journal of AOAC Balda Pestist Analizi international 2005 Vol:88 No: Pesticide Analytical Manual (PAM) Method 1 For nonfatty Foods 1999 /Journal of AOAC international 2005 Vol:88 No: Sıvı yağlarda Benzo(a)pyrene Analizi Journal Of Seperation Science 25; Balıkta Toplam Malaşit Yeşili Analizi Analyst , Balda Sülfanilamid Grubu Antibiyotik Analizi Bal ve Balmumunda Naftalin Analizi Deutsche Lebesmittel-Rundschav 2000,3, Inhouse metod, 2000 Spme metodu ile Laboratuvar personelini alanlarında uzman ve yeterli tecrübeyi kazanarak analizlerini yürütmektedir. Her bir personel öncelikli TS-EN-ISO Kalite Eğitiminden geçirilerek analizlerine bağlamaktadırlar. (10) Laboratuvarda bulunan cihazlar: Tablo.2 Laboratuar Cihazlarımız Sayısı LC-MS/MS 1 GC-MS/MS 1 GC-MS 2 GC-ECD/NPD 1 GC-ECD/PFPD 1 GC-FPD 1 HPLC 1 Bölüm Şefinin Onayı 11

12 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 7.1. Quechers Metodu ile Pestisit Analizi KALINTI LABORATUVARI Kapsam: Meyve ve sebzelerde (elma, üzüm, asma yaprağı, çilek, patlıcan, bamya vb.) Amaç: Her meyve ve sebzede izin verilen pestisit oranı farklıdır. Belirlenen değerlerin Türk Gıda Kodeks i değerlerine uygun olup olmadığına bakılır. (20) Deneyin Yapılışı: ml lik deney tüpüne 6 g MgSO 4 ve 1.5 g NaAC eklenir ve karıştırılır. 2. Homojenize edilen numuneden 15 g alınır ml asetonitril ile karıştırılır(%1 oranında asetik asit içeren). 4. Vorteks te karıştırılır ve 5000 rpm de 5 dk santrifüj edilir. 5. Üst fazdan 2 ml alınıp, 15 ml lik santrifüj tüpüne tartılmış olan 300 mg MgSO 4 ve 50 mg PSA nın üzerine eklenir ve vorteks ile karıştırılır rpm de 5 dk santrifüj edilir. 7. Üst faz 0.45 lik filtreden süzülür.gc cihazına verilecek olan numune 2 ml lik viale alınır. LC/MS/MS cihazına enjekte edilecek ise, 200 µl süzüntü üzerine 800 µl A1 mobil faz (2Mm amonyum formatlı MEOH-SU (%10:90)) eklenerek hazırlanır ve vialler cihaza enjekte edilir.(10) Bölüm Şefinin Onayı 12

13 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 7.2. Sallama Yöntemiyle Pestisit Analizi KALINTI LABORATUVARI Kapsam: Tahıllarda ve kurutulmuş meyve ve sebzelerde (buğday, kurutuluş soğan vb.) Amaç: Tahıllarda izin verilen pestisit oranı farklıdır. Belirlenen değerlerin Türk Gıda Kodeks i değerlerine uygun olup olmadığına bakılır. (2) Deneyin Yapılışı: 1. Homojenize edilen numuneden erlene 25 g alınır ml etil asetat eklenir. 3. Çalkalayıcıda 4 saat karıştırılır veya gece boyunca statik ekstraksiyona tabii tutulur. 4. Na 2 SO 4 den geçirilerek süzülür ve balon joje de toplanan ekstrak evaporatörde uçurulur ml asetonitrilde çözülür ve 0.45 lik filtreden süzülür. GC cihazına verilecek olan numune 2 ml lik viale direk alınır. LC/MS/MS cihazına enjekte edilecek ise, 200 µl süzüntü üzerine 800 µl A1 mobil faz (2Mm amonyum formatlı MEOH-SU (%10:90) eklenerek hazırlanır ve vialler cihaza enjekte edilir. Bölüm Şefinin Onayı 13

14 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ KALINTI LABORATUVARI 7.3. Sıvı Yağlarda Benzo(a)pyrene Analizi Kapsam: Sıvı yağlar (zeytinyağı, kolza yağı vb.) Amaç: Poliaromatik hidrokarbon olan benzo(a)pyrene maddesinin sıvı yağlarda teşhis ve tespitini yapmak için çalışmalıdır. (22) Deneyin Yapılışı: ml lik viale 5 ml numune alınır. 2. Üzerine n-hegzan ilave edilerek 10 ml ye tamamlanır ve homojen olana kadar titreşimli karıştrıcıda (vorteks) karıştırılır. 3. Vakum manifolduna mega bond elut kartuş konarak şartlanması için 20 ml n- hegzan geçirilir. 4. Ardından 20 ml diklorometan (dcm) geçirilerek kartuşun şartlanması tamamlanmış olur (akış hızı yaklaşık saniyede 1 damla olacak şekilde ayarlanır). 5. Şartlanan kartuşa 1 ml yüklenir. 6. Daha sonra kartuştan 70:30 oranında hazırlanan n-hegzan/ diklorometan karışımından 6 ml eklenerek saniyede 1 ml hızında geçirilir. 7. Bütün bu işlemlere kadar elde edilen kalıntılar atılarak kartuşun altına yeni bir vial konur. 8. Kartuşa 10 ml daha n-hegzan/ diklorometan (70:30) karışımı konur.bu karışımın tamamı aynı akış hızında alttaki viale toplanır. 9. Toplanan 10 ml lik çözeltinin azot gazı altında tamamı uçurulur 1 ml aseton eklenerek 2 ml lik viale alınır ve HPLC de okunur. (23) Bölüm Şefinin Onayı 14

15 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ KALINTI LABORATUVARI 7.4. Balda Quechers Yöntemiyle Pestist Analizi Amaç: İnsan sağlığına zarar veren konserojenik maddelerin varlığının tespit edilmesidir. (27) Deneyin Yapılışı: ml lik deney tüpüne 6 g MgSO 4 ve 1.5 g NaAC eklenir ve karıştırılır. 2. Homojen olacak şekilde numuneden 7.5 g alınır. 7.5 ml su eklenir ml asetonitril ile karıştırılır(%1 oranında asetik asit içeren). 4. Vorteks te karıştırılır ve 5000 rpm de 5 dk santrifüj edilir. 5. Üst fazdan 2 ml alınıp, 15 ml lik santrifüj tüpüne tartılmış olan 300 mg MgSO 4 ve 50 mg PSA nın üzerine eklenir ve vorteks ile karıştırılır rpm de 5 dk santrifüj edilir. 7. Üst faz 0.45 lik filtreden süzülür.gc cihazına verilecek olan numune 2 ml lik viale alınır. LC/MS/MS cihazına enjekte edilecek ise, 200 µl süzüntü üzerine 800 µl A1 mobil faz (2Mm amonyum formatlı MEOH-SU (%10:90)) eklenerek hazırlanır ve vialler cihaza enjekte edilir. Bölüm Şefinin Onayı 15

16 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 7.5. Petekte Naftalin Analizi KALINTI LABORATUVARI Amaç: Petekte naftalin miktarını belirlemektir. Prensip: Solid Phase Micro Extraction ( Spme ) ile numunede naftalin kalıntı miktarının tespiti amacıyla, Fiberin mikroekstraksiyondaki iyonik gücünü kullanarak numunedeki naftalinin elde edilerek tayin edilmesi esasına dayanmaktadır. (17) Deneyin Yapılışı: ml lik viale 0.25 g numune alınır. 2. Naftalin miktarı belli olan sudan 10 ml üzerine eklenir. 3. Karışımı kolaylaştırmak için viale manyetik balık atılarak karıştırılır. 4. İğne hegzan ile yıkanır. 5 µl D8 (döteryum naftalin +1 değerlikli) eklenir. 5. SPME kartuşu şartlanması sağlanır yaklaşık 6 dk sürer. 6. SPME kartuşu şartlandıktan sonra naftaline takılır. 7. Shakerda 45 dk kalarak kartuşun ucuna naftalinin tutulması sağlanır. 8. SPME kartuşu cihaza takılarak 6 dk beklenilir ve naftalin miktarına bakılır. 9. Daha sonra kartuş çıkarılır analiz devam eder yaklaşık 22 dk sürer.bu sırada pikler oluşur alanları hesaplanır buradanda naftalin miktarı hesaplanır. Bölüm Şefinin Onayı 16

17 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 8.MİKOTOKSİN LABORATUVARI Sertifikalı standart maddeler ve uluslararası alanda kabul görmüş analiz metodları kullanılarak yapılır.floresans Dedektörlü HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromotarafi Sistemi) kullanılmakta olup teşhis limiti 0,2 ppb düzeyindedir. Laboratuvarda bu konuda yeterlilik testlerine (Fapas) katılmaktadır. Bu laboratuvarda, funguslar tarafından üretilen toksik maddeler olan mikotoksinler le ilgili analizler yapılmaktadır. Denetleme, özel istek, ithalat, ihracat ve referans nedeniyle gelen örneklerde aşağada yer alan mikotoksinlerin analizi yapılmaktadır: 1. Aflatoksin B 1 2. Aflatoksin B 2 3. Aflatoksin G 1 4. Aflatoksin G 2 5. Aflatoksin M 1 6. Okratoksin A 7. Patulin 8. Zearalenon Proje ve Metod Araştırmaları 1. Kırmızıbiberlerde Aflatoksin Oluşum Nedenleri Ve Çözüm Yolları Üzerinde Araştırmalar 2. Türkiye de Üretilen Alabalık Yemlerindeki Aflatoksin Düzeylerinin Tespiti 3. Ülkemizde Aflatoksin Sorunu Yaşanan Bazı Gıdalarda Aflatoksin B 1 in Azaltılması Veya Giderilmesinde Flavobacterium Aurantiacum Etkinliğinin Araştırılması 4. Ankara da İşlenen Sütlerde Aflatoksin M 1 Varlığının Ve Düzeylerinin HPLC ile Araştırılması. 5. Farklı Üretim Koşullarında Üretilen Karma Yemlerin Mikotoksin Durumlarının Saptanması. Mikotoksin Laboratuvarında; HPLC FLD MSD Trap, HPLC FLD Post Column Derivatization, HPLC- DAD-FLD gibi cihazlar mevcuttur. (13) Bölüm Şefinin Onayı 17

18 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ MİKOTOKSİN LABORATUVARI 8.1. Zearalenon (ZON) Analizi Kapsam: Hububatlarda zearalenon analizini kapsamaktadır. Prensip: Analiz numunesinin, Metanol/Su ile ekstraksiyonu, Zearalenon a (ZON) spesifik monoklonal antikorlar içeren immuno-affinite kolon (IAK) la temizleme, Zearalenon un asetonitril ile kolondan elüsyonu ve floresan dedektörlü ters faz sıvı kromatografi ile tayin edilmesine dayanmaktadır. (21) Deneyin yapılışı: 1. Laboratuvara öğütülmeden veya kaba öğütülmüş gelen numuneler, göz açıklığı 0.8 mm-1 mm olan elekten geçecek şekilde öğütülür. Çok büyük hacimli numunelerde önce kaba bir öğütme yapılıp, iyice karıştırılır ve daha ince öğütülür g hububat örneği, 4 g tuz 250 ml lik erlene tartılır.100 ml metanol/su (80:20)(V:V) karışımı eklenir. 3. Erlen kapağı kapatılarak 60 dakika çalkalama cihazında çalkalanır. 4. Ekstrakt filtre kağıdından (Whatman No.4 veya No.113) süzülür. 5. Süzüntüden 10 ml ağzı kapaklı bir erlene alınarak üzerine 40 ml saf su eklenir ve iyice karıştırılır. 6. Seyreltilmiş ekstrakt cam mikrofiber filtreden süzülür. 7. IAK, rezervuar takılarak vakum manifolduna yerleştirilir (vakum manifoldu bulunmuyorsa kolondan ekstrakt ve yıkama/elüsyon solventleri ihtiyaç duyulduğunda şırınga pistonu yardımıyla geçirilir) ml numune ekstraktı yaklaşık 3-6 Ml/dk (1-2 damla/sn) hızla kolonda geçirilir. Ekstrakttan sonra kolondan 2-3 Ml hava geçirilir. 9. Kolon 20 ml su geçirilerek (2 damla/sn) yıkanır, ardından tekrar 2-3 ml hava geçirilir. Kolon manifolddan ayrılarak vial üzerine yerleştirilir ,5 ml HPLC saflıkta ACN ile ZON viale elue edilir. Yine 2-3 ml hava geçirilerek kolonda ACN kalmaması sağlanır. Eluata 1 ml ultra saf su ilave edilir ,2 m lik filtreden geçirilir ve HPLC ye enjeksiyona hazır hale getirilir. Bölüm Şefinin Onayı 18

19 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 8.2. Patulin Analizi MİKOTOKSİN LABORATUVARI Kapsam: Elma suyu, elma konsantresi ve elma suyu içeren içeceklerde patulin analizini kapsamaktadır. Prensip: Analiz numunesindeki patulinin, etil asetatla ekstrakte edilip, sodyum karbonat solüsyonuyla elde edilen ekstraktın temizlenip, ters faz kromotografi tekniğiyle kalitatif ve kantitatif olarak belirlenmesi ilkesine dayanmaktadır. (19) Deneyin yapılışı: 1. 5 ml elma suyu örneği ve 5 ml etil asetat 25 ml lik tüpe koyulur ve tüpün ağzı kapatılarak 1 dk tüp karıştırıcıda karıştırılır. 2. Fazların ayrılması beklenir.üst faz başka tüpe alınır, 0.5 ml etil asetatla bu işlem 2 kez daha tekrarlanır, üç etil asetat fazı aynı tüpte birleştirilir.ekstraksiyondan sonra alt faz alınır. 3. Bu ekstrakta 2 ml %15 lik sodyum karbonat eklenir ve yine 1 dk tüp karıştırıcıda karıştırılır.bu aşama 1-2 dk içierisinde tamamlanmalıdır. 4. Çok hızlı bir şekilde başka tüpe alınır.kalan sodyum karbonat fazı 5 ml etil asetatta 1 dk karıştırılır ve üst faz tekrar hızla alınarak ilk 15 ml etil asetat ekstraktına eklenir. 5. Tüpteki 20 ml organik faza, ortamdaki suyu uzaklaştırmak amacıyla, 2.5 g susuz sodyum sülfat eklenerek tüp karıştırıcıda karıştırılır ve kalp tipi balona filtre edilir ml etil asetatla, kalan sodyum sülfat yıkanarak aynı balona süzülerek eklenir. 7. Balonda toplanan sıvı ekstrakt 40 0 C deki su banyosuna azot altında veya evaporatörde uçurulur.balon dibinde kalan ekstrakt, 1 ml etil asetatla yıkanarak viale alınır. 8. Azot altında 40 0 C de kurutulur.hızla 500 µl saf su ile çözülür.pastör pipeti ile 2 ml lik viale aktarılır.kromotografik ölçüme kadar derin dondurucuda muhafaza edilir. Bölüm Şefinin Onayı 19

20 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 8.3. Aflatoksin M 1 Analizi MİKOTOKSİN LABORATUVARI Kapsam: Süt ve süttozlarında aflatoksin M 1 analizini kapsamaktadır. Prensip: Süt numunesine aflatoksin M 1 e spesifik monoklonal antikorlar içeren immuno-affinite kolondan geçirildikten sonra, AFLM 1 in asetonitrille elüsyonu ve ters faz likit kromatografi (RP-HPLC) ile tayin edilmesine dayanmaktadır. (18) Deneyin yapılışı: 1. Süt su banyosunda C ye ısıtılır. Filtre kağıdından (Whatman No.4 veya eşdeğeri) süzülür veya santrifüj edilir (4000 rpm 15dk). En az 50 ml süt ayrılır. Immunoaffinite kolon temizleme aşamasından devam edilir. 2. Santrifüj edilmiş, yağı alınmış 50 ml süt örneği, IAK dan 1-2 damla/saniye (2-3 Ml/dk) hızla tamamen (hava geçinceye kadar) geçirilir. İşlem süresince kolon akış hızı korunmalı ve süt geçtikten sonra kolonun kurumasına izin verilmemelidir. 3. Örnek tamamen geçtikten sonra kolondan 10 ml saf su 1-2 damla/saniye hızla geçirilir. 4. Kolondan 1 damla/2-3 saniye hızla 3 ml asetonitril geçirilir (asetonitrilin kolondan en az 60 sn.de geçmesini sağlayın). Eluat konik bir tüpte (5-20 Ml kapasiteli) toplanır. Eluat önceden cam yazarla 300 l ve 3 ml yükseklikleri işaretlenmiş bir vialde toplanır. 5. Asetonitril 300 l çizgisinin biraz altına kadar azot altında uçurulur. Suyla 3 ml çizgisine kadar seyreltilir(asetonitril oranı %10 u geçmemelidir). 6. Vialde toplanan seyreltilmiş eluattan 200 μl HPLC ye enjekte edilir. Bölüm Şefinin Onayı 20

21 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 8.4. Deoksinivalenol (DON) Analizi MİKOTOKSİN LABORATUVARI Kapsam: Hububat ve ürünlerinde deoksinivalenol analizini kapsamaktadır. Prensip: Analiz numunesinin, Metanol/Su ile ekstraksiyonu, Deoksinivalenole (DON) spesifik monoklonal antikor içeren immuno-affinite kolon (IAK) la temizleme, DON un metanol ile kolondan elüsyonu ve Diode-array dedektörü (DAD) ters sıvı kromotografi ile tayin edilmesine dayanmaktadır. (29) Deneyin yapılışı: 1. Laboratuvara öğütülmeden veya kaba öğütülmüş gelen numuneler, göz açıklığı 0.8 mm-1 mm olan elekten geçecek şekilde öğütülür. Çok büyük hacimli numunelerde önce kaba bir öğütme yapılıp, iyice karıştırılır ve daha ince öğütülür g hububat örneği, 4 g tuz 250 ml lik erlene tartılır.100 ml metanol/su (80:20)(V:V) karışımı eklenir. 3. Erlen kapağı kapatılarak 60 dakika çalkalama cihazında çalkalanır. 4. Ekstrakt filtre kağıdından (Whatman No.4 veya No.113) süzülür. 5. Süzüntüden 10 ml alınır. 40 ml distile su ile seyreltilir. 6. IAK, rezervuar takılarak vakum manifolduna yerleştirilir ml numune ekstraktı, yaklaşık 3 ml/dk hızla kolondan geçirilir.ekstrakttan sonra kolondan 2-3 ml hava geçirilir. 8. Kolon 5 ml HPLC saflıkta saf su geçirilerek (1 damla/s) yıkanır, ardından tekrar 2-3 ml hava geçirilir.kolon manifolddan ayrılarak vial üzerine yerleştirilir ml HPLC saflıkta MeOH ile DON viale elue edilir. Yine 2-3 ml hava geçirilerek kolonda MeOH kalmaması sağlanır ml metanol eluatı azot gazı altında uçurulur ml Mobil faz ile çözülür. 12. Vorteks ile karıştırılır ml lik HPLC viallere alınır. 14. Çözeltinin 100 µl si HPLC ye enjekte edilir. Bölüm Şefinin Onayı 21

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 1. Genel Bilgiler 100 g örnekte bulunan serbest asitleri nötrleştirmek için harcanan ayarlı baz (sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit) çözeltisinin hacminin bulunmasıdır. 2. Asitlik Cinsi Örneklerin

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

Gıdalarda Tuz Analizi

Gıdalarda Tuz Analizi Gıdalarda Tuz Analizi 01. Peynir ve Tereyaında Tuz Analizi 01.01. Yöntemin Prensibi 01.02. Kullanılan Kimyasallar 01.03. Deneyin Yapılıı 01.04. Hesaplamalar 01.05. Kullanılan Malzemeler 02. Et ve Et Ürünlerinde

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

Gıda Analizlerinde LC-MS/MS Aplikasyonları

Gıda Analizlerinde LC-MS/MS Aplikasyonları Gıda Analizlerinde LC-MS/MS Aplikasyonları Yem, Tahıl ve Yağlı tohum matrislerinde LC-MS/MS ile Mikotoksin ve Aflatoksin Kalıntısı miktarlandırma analizi, aplikasyon Çalışması. (Varian 320 MS Tandem Gold

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım:

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: İşlem görmüş gıda matrislerinde LC-MS/MS ve GC-MS ile Yüksek dozda toksik madde kalıntısı teşhis ve miktarlandırma analizleri için geliştirilmiş

Detaylı

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Metot uygulanırken, örnekte bulunan tüm fosforlar, perklorik asitle parçalama işleminden geçirilerek

Detaylı

1 Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Tuğba DURSUN ÇAPAR Gıda Analiz ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü

1 Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Tuğba DURSUN ÇAPAR Gıda Analiz ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü 2. GIDALARDA TOPLAM VE İNDİRGEN ŞEKER TAYİNİ (LANE-EYNON METODU) Meyvelerin katı maddesinin büyük bir kımını şeker oluşturur ve meyvelerdeki şekerin genel olarak tümü heksozlardan ( glikoz ve fruktoz )

Detaylı

Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları. 1.Hafta Şeker Tayini

Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları. 1.Hafta Şeker Tayini Meyve ve Sebze Teknolojisi Uygulama Notları 1.Hafta Şeker Tayini Genel Bilgiler Karbonhidratlar, bitkiler tarafından sentezlenen temel besin ögelerinden biridir. Meyveler, sebzeler ve ürünleri az veya

Detaylı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü için aşağıda belirtilen malzemelerin alınması düşünülmektedir. Firmanız tarafından

Detaylı

UYGULAMA NOTU. HPLC ve RF-20Axs Dedektör ile Gıda Maddelerinde Aflatoksin Analizi. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi HAZIRLAYAN

UYGULAMA NOTU. HPLC ve RF-20Axs Dedektör ile Gıda Maddelerinde Aflatoksin Analizi. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi HAZIRLAYAN UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L17 HPLC ve RF-2Axs Dedektör ile Gıda Maddelerinde Aflatoksin Analizi HAZIRLAYAN Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: HPLC ve

Detaylı

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Klor, ph 8 de veya daha düşük bir ph da potasyum iyodür çözeltisinden iyotu serbest bırakacaktır. Serbest iyot, indikatör olarak nişasta

Detaylı

GIDA VE TARIM KİMYASI LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI

GIDA VE TARIM KİMYASI LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI GIDA VE TARIM KİMYASI LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ Numunenin alınması ve laboratuvarımıza ulaştırılması müşterinin sorumluluğundadır. Yapılacak analiz türüne ve analiz

Detaylı

Toprakta Kireç Tayini

Toprakta Kireç Tayini Toprakta Kireç Tayini Toprakta kireç tayininde genellikle kalsimetre düzeneği kullanılır ve % kireç miktarı CaCO 3 cinsinden ifade edilir. Elde edilen veriler doğrultusunda toprakların kireç içeriğine

Detaylı

KJELDAHL AZOTU TAYİNİ ANALİZ TALİMATI

KJELDAHL AZOTU TAYİNİ ANALİZ TALİMATI Doküman No: T.LAB.5.4.08 Rev.No/Tarih : 00/- Yayım Tarihi: 01.07.2011 Sayfa: 1 / 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu belge, KASKİ Çevre Analizleri Laboratuarı nda kullanılmak üzere su ve atıksu numunelerinde Kjeldahl

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

EDĠRNE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KĠMYASAL LABORATUVARI ANALĠZ LĠSTESĠ

EDĠRNE GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ KĠMYASAL LABORATUVARI ANALĠZ LĠSTESĠ Adı Matriks Yöntem/Cihaz Metod Kaynağı Numune Miktarı 1 Alkol % (Hacmen) Distile Alkollü İçecekler düzeneği, Alkolmetre, piknometre Consleg:2000R2870 2 Asitlik Tarhana TS 2282,2004 3 Asitlik Zeytin TS

Detaylı

Kömür Analiz Cihazları, www.u-therm.com. Su ve Atık Su Analiz Cihazları, www.chemetrics.com. Genel Laboratuvar Cihazları, www.lab-kits.

Kömür Analiz Cihazları, www.u-therm.com. Su ve Atık Su Analiz Cihazları, www.chemetrics.com. Genel Laboratuvar Cihazları, www.lab-kits. Trio Teknik Cihazlar 2010 yılında laboratuvar cihazları satışı ve teknik destek konusunda 10 yıllık tecrübeye sahip bir ekip tarafından kurulmuştur. Sahip olduğu birikim ve müşteri odaklı çalışma ile hedefimiz

Detaylı

SEDİMANTASYON TESTİ :

SEDİMANTASYON TESTİ : 1 SEDİMANTASYON TESTİ : AMAÇ ve PRENSİP: Sedimantasyon testi, buğday ve unun ekmeklik kalitesini belirlemede kullanılan çeşitli testlerin arasında en hızlı ve en kolay olanıdır. Bu test sonucunda elde

Detaylı

ADYUMLAB ANALİZ ÜCRETLERİ

ADYUMLAB ANALİZ ÜCRETLERİ ADYUMLAB ANALİZ ÜCRETLERİ SU ANALİZLERİ Amonyum Tayini Florür Tayini Nitrit Tayini Nitrat Tayini Klorür Tayini Fosfat Tayini Fosfor Tayini Fenol Tayini Sülfat Tayini Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

Detaylı

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ

KİMYASAL ANALİZ LİSTESİ Sayfa 1 / 5 1. Adı Ürün Sınıfı Yöntem Birim Amonyak (Nessler) 2. Asitlik Ölçüm Limiti Süresi İçin En Az Miktar Ücret (TL) TS 5874;1988 var/yok 0,0 1 250 ml 28 TURŞU (TOPLAM ASİTLİK) BAL (SERBEST ASİTLİK)

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

Çalışmalarımız Binboğa Bal firmasında gerçekleştirilmiştir. Desteklerinden dolayı Sn. Mehmet Çürük e teşekkürlerimizi sunarız.

Çalışmalarımız Binboğa Bal firmasında gerçekleştirilmiştir. Desteklerinden dolayı Sn. Mehmet Çürük e teşekkürlerimizi sunarız. UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L005 HPLC ile Balda Sülfo Grubu Antibiyotik Analizi HAZIRLAYAN Kim. Mahmut Arıkan Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: HPLC ile balda sülfo grubu antibiyotik

Detaylı

1. Genel Laboratuar Kuralları

1. Genel Laboratuar Kuralları 1. Genel Laboratuar Kuralları Laboratuarın ciddi çalışma yapılan bir yer olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Laboratuarda çalışıldığı sürece gerekli koruyucu ekipman (gözlük, maske, baret gibi)

Detaylı

GIDALARDA YAĞ TAYİNİ

GIDALARDA YAĞ TAYİNİ GIDALARDA YAĞ TAYİNİ 1. GERBER YÖNTEMİYLE YAĞ TAYİNİ 1.1. Genel Bilgi Yağ tayininin amacı; > Gıdanın kalitesini belirlemek, > Üretimi yapılacak gıdanın yağ oranını belirli bir düzeye ayarlamaktır. > Ayrıca

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Meyve ve Sebze Analizleri İÇİNDEKİLER. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi

İÇİNDEKİLER. Meyve ve Sebze Analizleri İÇİNDEKİLER. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi. HCl'de Çözünmeyen Kül Analizi İÇİNDEKİLER Meyve ve Sebze Analizleri Kül Tayini Formol Sayısı Analizi Asetilmetil Karbinol Testi Kakao Yağı-Süt Yağı Nem Tayini Çözünür Katı Madde Tayini Peroksit Sayısı Analizi Nişasta Analizi Tuz Analizi

Detaylı

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir.

Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Bouyoucos Hidrometre Yöntemi Bu metotta, toprak bir miktar su ile karıştırılarak süspansiyon hâline getirilir. Süspansiyonun hazırlanmasından sonra topraktaki her bir fraksiyon için belirli bir süre beklendikten

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sağlık İşleri Müdürlüğü KİMYASAL ANALİZLER

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sağlık İşleri Müdürlüğü KİMYASAL ANALİZLER KİMYASAL LER YÖNTEMİ 1 2 3 -Ürün TS leri -Ürün TS leri -TS 2590 Toplam katı madde - tüm gıdalar %10 LUK HCl de çözünmeyen kül- tüm gıdalar Acılık kreis testi- tahinhelva ve tüm yağlarda 100 gr/ml 2 gün

Detaylı

LCMSMS ile Gıdalarda Multitoksin Analizi

LCMSMS ile Gıdalarda Multitoksin Analizi UYGULAMA NOTU Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre M016 LCMSMS ile Gıdalarda Multitoksin Analizi HAZIRLAYAN Dr. Engin BAYRAM Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: İnsanlar ve hayvanlar için yüksek toksisiteye

Detaylı

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ...

1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ... 1 1. LABORATUVAR MALZEMELERİ... 3 2. MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ... 19 2.1. Membran Filtrasyon Yönteminin Temel Prensibi... 19 2.1.1. Besiyeri Seçimi... 19 2.1.2. Sonuçların

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI Çevre Mühendisliği Laboratuarlarında yaptığımız mikrobiyolojik deneylerde en çok buyyon ve jeloz besiyerlerini

Detaylı

UYGULAMA NOTU. LCMSMS ile Bebek Mamasında Multitoksin Analizi - 1. Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre HAZIRLAYAN

UYGULAMA NOTU. LCMSMS ile Bebek Mamasında Multitoksin Analizi - 1. Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre HAZIRLAYAN UYGULAMA NOTU Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre M030 LCMSMS ile Bebek Mamasında Multitoksin Analizi - 1 HAZIRLAYAN Dr. Engin Bayram Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Bebek mamasında multitoksinlerin

Detaylı

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK

Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK WINE CLUSTER IN TEKIRDAG: WCT TR0135.03-02/015 Şarap Üretiminde Fermantasyon Süreci Doç. Dr. Elman BAHAR Öğretim Görevlisi Burcu ÖZTÜRK Sunum İçeriği Fermantasyon tanımlar Spontan & Saf Kültür Fermantasyonu

Detaylı

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi: 08.07.2011 Sayfa: 1 / 1 KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi:

Detaylı

AA ile İnsan Tam Kan ve İdrar Örneklerinde Elektrotermal AA Yöntemi ile Nikel Analizi

AA ile İnsan Tam Kan ve İdrar Örneklerinde Elektrotermal AA Yöntemi ile Nikel Analizi UYGULAMA NOTU Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre A003 AA ile İnsan Tam Kan ve İdrar Örneklerinde Elektrotermal AA Yöntemi ile Nikel Analizi HAZIRLAYAN Yük. Kimyager Hakan AKTAŞ Ant Teknik Cihazlar Ltd.

Detaylı

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O. ISI MgCO3 + CO2 + H2O 9. SULARDA SERTLİK TAYİNİ 9.1. Sularda Sertlik Çeşitleri Geçici Sertlik (Karbonat Sertliği): Geçici sertlik, kalsiyum ve magnezyum iyonlarının suda çözünmüş olan bikarbonatlarından ileri gelir. Suyun belirli

Detaylı

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE )

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) YÖNTEM YÖNTEMĐN ESASI VE PRENSĐBĐ Atomik absorpsiyon spektrometresi cihazında numune alevin içerisine püskürtülür ve atomize edilir.

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları 1. Çözelti Hazırlama ve ph S.1.1. Bir atıksu arıtma tesisinde ph ayarlamak için çözeltinin her bir litresine 1 ml 0.05N lik H 2 SO ilavesi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

FORMÜL ÖZEL GIDA LABORATUVARI

FORMÜL ÖZEL GIDA LABORATUVARI FORMÜL ÖZEL GIDA LABORATUVARI KURULUŞUMUZ FORMÜL Laboratuvarı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda 06.01.2012 tarihinde kuruluş iznini ve 24.09.2012 tarihinde faaliyet

Detaylı

UZMAN ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

UZMAN ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI UZMAN ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI Hakkımızda Uzman Kalite, Eğitim, Danışmanlık ve Laboratuvar Hizmetleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ndan Ocak 2009 da kuruluş izni, Nisan 2009 da faaliyet izni

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR 26.11.2011 01 10.04.2012 1 / 5 KYS.19 TA 01 1-AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde, ham madde olarak kabulü yapılan çiğ sütün ve süttozunun antibiyotik içerip içermediğini kontrol etmek. 2-KAPSAM VE GEÇERLİLİK Bu

Detaylı

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları 1. Çözelti Hazırlama ve ph S.1.1. Bir atıksu arıtma tesisinde ph ayarlamak için çözeltinin her bir litresine 1 ml 0.05N lik H 2 SO ilavesi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Kütle ölçülerek yapılan analizler gravimetrik analizler olarak bilinir. Çöktürme gravimetrisi Çözeltide analizi yapılacak madde bir reaktif ile çöktürülüp elde edilen

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü İlk Yayın Tarihi ANALİZ LİSTESİ FORMU

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Isparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü İlk Yayın Tarihi ANALİZ LİSTESİ FORMU 1/8 1 Jelatin Aranması Yoğurt AOAC 920.106-25 Geltin in milk prod. 38 3 gün 2 Askorbik Asit Tüm Gıdalar Z. Lebensm. 1980 Unters. Forsch. 171, 446 448 190 3 gün 3 Auramin Makarna,Bulgur,irmik,şeh riye 4

Detaylı

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ

BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ BAZ KARIŞIMLARININ VOLUMETRİK ANALİZİ NaOH-Na2CO3 Tayini Alkali ve toprak alkali metallerin hidroksitleri kuvvetli nem çekici özelliğe sahiptirler. Bu nedenle katı haldeki bu hidroksitlerin dış yüzeyleri

Detaylı

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ Doğada yeterli ve dengeli beslenmenin gerektirdiği ögelerin tümünü amaca uygun biçimde içeren ve her yaştaki insanın beslenme kaynağı olarak kullanılabilecek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Kozyatağı, Bayar Cad. No: 78 Kadıköy 34736 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 464 44 12 Faks : 0216 464 44 58 E-Posta : gozlem@gozlemgidalabs.com

Detaylı

Geri Kazanım Teşihis Limiti Laboratuvar Birimi Ürün grubu Analiz Analiz Metodu

Geri Kazanım Teşihis Limiti Laboratuvar Birimi Ürün grubu Analiz Analiz Metodu EDGE Gıda Yem Çevre Sağlığı Analiz Ve Laboratuvar Hiz. Ar Ge Ve Danışmanlık Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ANALİZ METOTLARI, TEŞHİS LİMİTLERİ ve GERİ KAZANIM LİSTESİ Geri Kazanım Teşihis Limiti Laboratuvar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Uzman Kalite Eğitim Danışmanlık Ve Laboratuvar Hizmetleri Ltd.şti Deney Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi :Mecidiye mah. Bestekar Şevki bey, Sok 32, Balmumcu

Detaylı

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu)

5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) 5. GRUP KATYONLAR (Alkali grubu) Mg +2 Na + K + Li + Bu gruptaki katyonların hepsini çöktürebilen ortak bir reaktif yoktur. Na, K ve Li alkali metaller grubunun üyeleridir. NH 4 da bileşikleri alkali metal

Detaylı

ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01.2015. 1 % Dolum Oranı 25,00. 2 Acılık (Kreiss) 32,00

ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01.2015. 1 % Dolum Oranı 25,00. 2 Acılık (Kreiss) 32,00 ANALİZ FİYAT LİSTESİ 07.01. 1 % Dolum Oranı 25,00 2 Acılık (Kreiss) 32,00 3 Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik Koloni Sayısı) 55,00 5,50 4 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin

Detaylı

AAS (ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ) ANALİZLERİ

AAS (ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ) ANALİZLERİ 02 /03/2017 tarih ve 2017/01-02 sayılı YÖNETİM KURULU KARARI ile güncellenmiştir. *Akaryakıt Analiz Ücretleri 27 /03/2017 tarih ve 2017/02 sayılı YÖNETİM KURULU KARARI ile eklenmiştir. AAS (ATOMİK ABSORBSİYON

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 LABORATUVAR KURALLARI VE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA LABORATUVAR KURALLARI 1. Laboratuvar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlükle gelinmelidir.

Detaylı

BOLU GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Doküman No F.P İlk Yayın Tarihi MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

BOLU GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Doküman No F.P İlk Yayın Tarihi MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Rev. /Tarih 00/..202 Sayfa / 5 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI in Adı Tal.. Aerobik Koloni Sayısı* AT.MB.02 Tüm Gıdalar, Yemler 4833-66 2. Bacillus cereus * AT.MB.03 Tüm Gıdalar, Yemler EN/ISO 7932 79,2 3.

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ KİMYASAL ANALİZLER

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ KİMYASAL ANALİZLER T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANALİZ FİYAT LİSTESİ 2017 KİMYASAL ANALİZLER ANALİZ İSTEK FORMU OLMAYAN HİÇBİR NUMUNE ANALİZ İÇİN KABUL EDİLEMEYECEKTİR. 1.0 UHPLC

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA ASAT MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA AS.PR.39.02FR03/rev01/19.01.2015 Sayfa 1 / 7 NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 1. Kabul Saatleri 08:00 12:30 ile 13:3016:00 arasındadır.

Detaylı

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/6. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862.

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/6. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862. Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/6 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, benzoik asit, 4-hidroksibenzoik asit,

Detaylı

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/5. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862.

Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No:İEG-2005/5. 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862. Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ Tebliğ No:İEG-2005/5 01.07.2005 R.G. Sayısı:25862 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, gümüş nitrat tanı ve tayini, kepek

Detaylı

P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu. 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul

P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu. 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul Çevre Laboratuvarı İçindekiler Atık Su Analizleri 1. ph Ölçümü 2. Mikrodalga ile Parçalama 3. Askıda Katı Madde Tayini 4.

Detaylı

HPLC ile Gübre Numunelerinde Serbest Aminoasitlerin Tayini

HPLC ile Gübre Numunelerinde Serbest Aminoasitlerin Tayini UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L001 HPLC ile Gübre Numunelerinde Serbest Aminoasitlerin Tayini HAZIRLAYAN Yük. Kimyager Ozan HALİSÇELİK Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Gübre Numunelerinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM PROJESİ LABORATUVAR HİZMETLERİ TOPRAKTA AĞIR METAL ANALİZLERİ 524LT0043

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM PROJESİ LABORATUVAR HİZMETLERİ TOPRAKTA AĞIR METAL ANALİZLERİ 524LT0043 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM PROJESİ LABORATUVAR HİZMETLERİ TOPRAKTA AĞIR METAL ANALİZLERİ 524LT0043 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

KOZMETİK ÜRÜN BİLEŞİMLERİNİN KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:İEG-2005/5

KOZMETİK ÜRÜN BİLEŞİMLERİNİN KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:İEG-2005/5 Bakanlık Adı : Sağlık Bakanlığından: Tebliğin Adı : Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:İEG-2005/5) Tebliğ No : İEG-2005/5 R. Gazete Tarihi :

Detaylı

Asidite ölçümünde titrasyondaki ideal son nokta, mevcut asitlerin nötralizasyonu için stokiyometrik eşdeğer noktaya karşı gelir.

Asidite ölçümünde titrasyondaki ideal son nokta, mevcut asitlerin nötralizasyonu için stokiyometrik eşdeğer noktaya karşı gelir. S a y f a 1 ASİDİTE TAYİNİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Çözünebilir maddelerin hidrolizi ve ayrılmasının bir sonucu olarak örnekte bulunan hidrojen iyonları standart alkali ilavesiyle reaksiyona girerler.

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Mikotoksinlerin Önemi ve Mikotoksin Test Metotları Dilek ÇİMEN TÜBİTAK ATAL 8-9 EKİM 2008 İZMİR MİKOTOKSİNLER Mikotoksinler, Mantarlar tarafından uygun ortam, ışık,sıcaklık ve nem şartlarında sentezlenen

Detaylı

FİYAT (TL) İŞİN NİTELİĞİ KDV

FİYAT (TL) İŞİN NİTELİĞİ KDV İŞİN NİTELİĞİ FİYAT (TL) KDV Hariçtir Nem 60 Su aktivitesi 60 Suda Çözünen Kuru madde(briks) 60 Toplam kül 75 Asitte Çözünmeyen Kül 90 Suda Çözünen Külde Alkalilik 90 Protein (Kjeldahl) 110 Yağ (asit hidrolizi

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

NÖTRALĠZASYON TĠTRASYONLARI

NÖTRALĠZASYON TĠTRASYONLARI NÖTRALĠZASYON TĠTRASYONLARI Asit baz reaksiyonlarından yararlanılarak asidik numunelerin standart baz çözeltisi ile veya bazik numunelerin standart asit çözeltileri ile reaksiyona sokulması yoluyla miktar

Detaylı

RGKLM-2015/02 BAL NUMUNESİ (HMF-NEM) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA(LAK) TESTİ SONUÇ RAPORU

RGKLM-2015/02 BAL NUMUNESİ (HMF-NEM) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA(LAK) TESTİ SONUÇ RAPORU RGKLM-2015/02 BAL NUMUNESİ (HMF-NEM) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA(LAK) TESTİ SONUÇ RAPORU 1 Laboratuvarlar arası karşılaştırma test numunesinin hazırlanması ve çevrimin organizasyonunda görev alan

Detaylı

3. GIDALARDA ASKORBİK ASİT TAYİNİ

3. GIDALARDA ASKORBİK ASİT TAYİNİ 3. GIDALARDA ASKORBİK ASİT TAYİNİ C vitamini olarak bilinen L-Askorbik asit (ASA), besinlerle alınması gereken önemli bir vitamindir. L-Askorbik asit, kimyasal olarak suda çözünen, hafif asidik bir karbohidrattır.

Detaylı

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir.

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA. Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 1. DENEYİN AMACI ÇÖZELTİ HAZIRLAMA Kimyasal analizin temel kavramlarından olan çözeltinin anlamı, hazırlanışı ve kullanılışının öğrenilmesidir. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ Bir kimyasal bileşikte veya karışımda

Detaylı

PCBler 209 ayrı bileşikten oluşurlar Bifenil üzerinde artan klor miktarı ile Suda çözünürlük azalır Buhar basıncı düşer Toprak ve/veya sedimanda birikme eğilimi artar 3 ortho meta 2 2 3 4 4 para 5 6 6

Detaylı

ÇÖZELTİ/MİX HAZIRLAMA ZENGİNLEŞTİRME (SPIKE) YAPMA

ÇÖZELTİ/MİX HAZIRLAMA ZENGİNLEŞTİRME (SPIKE) YAPMA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVARI EĞİTİM NOTU ÇÖZELTİ/MİX HAZIRLAMA ZENGİNLEŞTİRME (SPIKE) YAPMA Hazırlayan: Dr.Özge ÇETİNKAYA AÇAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK

Detaylı

UYGULAMALI KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR EĞİTİMİ BAHAR OKULU

UYGULAMALI KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR EĞİTİMİ BAHAR OKULU UYGULAMALI KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR EĞİTİMİ BAHAR OKULU EĞİTİM PROGRAMI GC-GC/MS EĞİTİMİ 2 Eylül 20 () EĞİTMEN: DOÇ.DR. ÖMÜR ÇELİKBIÇAK EĞİTMEN2: SHIMADZU Firma Eğitmeni (9.00-0.00) (0.00-2.00)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarının Adres : Merkez Mah. Ceylan Sok. No:24 Mart Plaza 2.Kat Kağıthane 34384 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212

Detaylı

Numune Alma Kılavuzu

Numune Alma Kılavuzu Numune Alma Kılavuzu Bu kılavuz, numunelerin müşteriler tarafından alınarak İÇDAŞ Çevre Kontrol Laboratuvarına analiz talebi ile gönderildiği durumlarda, numunenin nakli ve laboratuvarların numuneyi kabul

Detaylı

ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ. Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir.

ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ. Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir. ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ ALEV FOTOMETRESİ Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir. Slit Slit Ayna Numune Filtre Dedektör Alev Galvanometre

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE YAĞ TAYİNİ

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE YAĞ TAYİNİ EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE YAĞ TAYINI AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 Bu öğrenme faaliyeti sonunda uygun ortam sağlandığında analiz metoduna uygun olarak ekstraksiyon yöntemiyle yağ tayini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA

Detaylı

ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II GİRİŞ

ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II GİRİŞ ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II GİRİŞ 14.02.2017 KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik

Detaylı

şeklinde ifade edilir.

şeklinde ifade edilir. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 21 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I ANDREASEN PIPETTE YÖNTEMİ İLE TANE BOYU DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Geleneksel labaratuvar elekleriyle elenemeyecek kadar küçük tane boylu malzemelerin

Detaylı

ICS 67.140.20 TÜRK STANDARDI TS 5389/Aralık 1987 İÇİNDEKİLER

ICS 67.140.20 TÜRK STANDARDI TS 5389/Aralık 1987 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Çözünebilir Kahve... 1 0.2.2 - Çekirdek Kahve... 1 0.2.3 - Yabancı Madde... 1 0.3 - KAPSAM... 1 1 - SINIFLANDIRMA VE

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 5: YENİDEN KRİSTALLENDİRME DENEYİ TEORİ : Organik deneyler sonucunda genellikle elde edilen ürün,

Detaylı

TGK- GIDALARDAKĐ MĐKOTOKSĐN LĐMĐTLERĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/32)

TGK- GIDALARDAKĐ MĐKOTOKSĐN LĐMĐTLERĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/32) TGK- GIDALARDAKĐ MĐKOTOKSĐN LĐMĐTLERĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALĐZ METODU KRĐTERLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2011/32) 15 Ağustos 2011 PAZARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 28026 Amaç

Detaylı

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU)

4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) 4. GRUP KATYONLARI (TOPRAK ALKALİLERİ GRUBU) Ba +2, Ca +2, Sr +2 Bu grup katyonlarının bir grup altında toplanmalarına neden olan ortak özellikleri, amonyak (NH 4 OH) amonyum klorür (NH 4 Cl) tamponu ile

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 )

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) Değişiklik : Yayımlandığı R.Gazete: 15.06.2007-26553 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

GRUP MARMARA. PROJE DANIŞMANI Doç. Dr. Fatih ALGI. Doç Dr. Murat KAHVECİ. PROJE TEKNİSYENİ Ferah Cömert ÖNDER. Kolonyada Metanol Tespiti

GRUP MARMARA. PROJE DANIŞMANI Doç. Dr. Fatih ALGI. Doç Dr. Murat KAHVECİ. PROJE TEKNİSYENİ Ferah Cömert ÖNDER. Kolonyada Metanol Tespiti GRUP MARMARA PROJE DANIŞMANI Doç. Dr. Fatih ALGI Doç Dr. Murat KAHVECİ TÜBİTAK BİDEB ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) Kolonyada

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Bir çok metal (yaklaşık 60) elektroliz ile toz haline getirilebilir. Elektroliz kapalı devre çalışan ve çevre kirliliğine duyarlı bir yöntemdir. Kurulum maliyeti ve uygulama maliyeti

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER

ENDÜSTRİYEL ANALİZLER ENDÜSTRİYEL ANALİZLER BAL ANALİZLERİ Kodu Yapılan BAL-1 Fruktoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-2 Glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-3 Sakaroz IHC 2009 HPLC 70 BAL-4 Fruktoz+glukoz IHC 2009 HPLC 70 BAL-5 Fruktoz/glukoz

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır. TGK- TURUNÇGĐL MEYVELERĐNDE YÜZEYDE KULLANILAN KORUYUCU MADDELER VE BU KORUYUCULARIN KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ no 2002/19) Yayımlandığı R.Gazete 05.03.2002-24686 Amaç Madde

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04. İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722 Tebliğ No 2002/26 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; insan

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz MetodlarıTebliği. (Tebliğ No: 2002/ 18)

Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz MetodlarıTebliği. (Tebliğ No: 2002/ 18) Resmi Gazete: 21. 03. 2002 Sayı: 24702 Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz MetodlarıTebliği (Tebliğ No: 2002/ 18) Amaç Madde

Detaylı