CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU"

Transkript

1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ Staj Dönemi: 01/08/11 16/09/11 Manisa,

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ KURUMUN TARİHÇESİ.3 3. KURULUŞUN GÖREV VE FAALİYET ALANLARI.3 4. KALİTE YÖNETİM BİRİMİ KURULUŞUN ORGANİZASYON ŞEMASI NUMUNE KABUL BİRİMİ Numunenin Teslim Alınması, Sınıflandırılması ve Gerekli Laboratuvarlara İncelenmek Üzere Dağıtımı KALINTI LABORATUVARI Quechers Metodu ile Pestisit Analizi Sallama Yöntemiyle Pestisit Analizi Sıvı Yağlarda Benzo(a)pyrene Analizi Balda Quechers Yöntemiyle Pestist Analizi Petekte Naftalin Analizi MİKOTOSİN LABORATUVARI Zearalenon (ZON) Analizi Patulin Analizi Aflatoksin M 1 Analizi Deoksinivalenol (DON) Analizi Okratoksin A Analizi KATKI LABORATUVARI Kükürtdioksit (SO 2 ) Analizi Yemeklik Tuzda İyodat Analizi EA-IRMS ile Balda C13/C12 Oranları ve %C4 Şeker Analizi Kırmızı Biber ve Ürünlerinde HPLC ile Sudan (I, II, III, IV, Red 7B) ve Para Red Tayini HPLC ile Sorbik Asit, Benzoik Asit ve Esterlerinin Tespiti MİNERAL LABORATUVARI Zeytinyağı ve Margarinde Kurşun Analizi Piliç Bonfilede Pb ve Cd Analizi Besiyeminde P, Ca, K Analizi Sütte Kurşun Analizi KİMYASAL LABORATUVARI Çikolatada Toplam Şeker Tayini Kuru Üzümde Yağ Analizi Kakaolu Ürünlerde Yağ Tayini Sirkede Asitlik Tayini Şarapta Şeker Tayini Ekmekte Tuz Tayini SONUÇ KAYNAK 42 2

3 1. GİRİŞ Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarında yapmış olduğum stajda buranın genel işleyişini, laboratuvar birimlerinde yapılan analizleri gözlemledim. Kurum hakkında genel bilgiyi Kalite Kontrol biriminden aldım. Okulda edindiğimiz bilgileri uygulamalı olarak görme imkanı buldum. Analizleri teknikerlerin gözetimi altında yapmama izin verildi. Hem analiz öncesi hem de analiz esnasında konuyla alakalı bilgiler aldım. 30 iş günü içerisinde okuldaki bilgilerimi geliştirdim. Gerçek iş yaşamını kısa süreli de olsa da tecrübe etmiş oldum. Bu çerçevede stajımı Türkiye de referans laboratuvar olarak gösterilen Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarında tamamlamış bulunuyorum. Bu stajdan edindiğim bilgiler rapor halinde bilgilerinize sunulmuştur. 3

4 2. KURUMUN TARİHÇESİ Bakanlığımız Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının tarihli ve AŞD/G-1/4179 sayılı yazıları gereğince, "Ankara Gıda Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" ile "Yem Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü" birleştirilerek, "Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü" kurulmuştur. Ayrıca tarihinde "ikizce Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü" lağvedilerek görevi Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne devredilmiştir. Ankara Gıda Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın Tarih ve MKD-BAHB /5 sayılı Olurları gereğince doğrudan Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne başlanmıştır. Bakanlık Makamının tarih ve MKD BDR sayılı Olur larının ekindeki taşra kuruluşları yeniden düzenlenmesine dair cetvelin 4. maddesi gereği Müdürlüğümüz, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı ve proje bazında KORGEM-TAGEM e karşı sorumludur. Bakanlık Makamının tarih ve 138 sayılı Olurları ile Müdürlüğümüz bünyesinde Ağustos 1997'den itibaren faaliyete geçmek üzere Döner Sermaye işletmesi kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. (15) 3. KURULUŞUN GÖREV ve FAALİYET ALANLARI tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik hakkındaki yönetmelik gereğince, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri gıda ve yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddelerinin, yarı mamül gıda maddeleri ile yan ürünleri ve gıda ile temas eden ambalaj materyallerinin yanısıra yetiştircilik suyu, su ürünleri ve su kirliliği numunelerinde denetim, ithalat, ihracat, özel istek, üretim izni ve kalıntı izleme amacıyla Tarım İl Müdürlükleri, Kamu Kuruluşları ve Özel şahıslar tarafından talep edilen analizleri yapmakla görevlidir. 2. KKGM nin tarih ve /YGKB/ sayılı yazısı gereği tüm gıda ve yem maddelerinde, plastik ve cam esaslı ambalaj materyallerinde şahit numunelerin analizi konusunda yetkilendirilmiştir. 3. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri hakkındaki yönetmelik gereğince, aşağıda belirtilen konularda referans laboratuvar olarak görev yapmak: 1734 Sayılı Yem Kanunu ve bu Kanunun uygulama şeklini gösteren Yem Yönetmeliğinde kontroller sırasında beyan ve tescile uygun olmayan yem örnekleri referans laboratuvara gönderileceğinden; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazıları gereği, 4

5 08/05/2003 tarih ve 2003/33 no lu Su Ürünleri, Kanatlı Hayvan Etleri, Bal ve Çiğ Sütte Kalıntı izleme Genelgesi gereği su ürünlerinde ağır metal konusunda. 4. Referans Laboratuvar olarak; Araştırma ve geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla AR-GE çalışmaları yapmak, Analiz yöntemlerinin geliştirilmesi ve standardizasyonunu sağlamak, Yeterlilik Test Programları ve laboratuvarlar arası çalışma organize etmek, Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma yapmak, Analizlere itiraz durumunda ihtisaslaştığı konularda ve Bakanlıkça yetkilendirildiği konularda verilecek karara esas olmak üzere analiz yapmak ve görüş vermek, Yurt içindeki resmi il Kontrol Laboratuvarları arasında kollaboratif çalışma düzenlemek, Analizlerde uygulanan teknikler konusunda yeterli, eğitim görmüş elemana sahip olmak, Muayene ve analiz yöntemleri için ihtiyaç duyulan madde, alet ve ekipmanlara sahip olmak, Uluslararası standart ve uygulamalar ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak. 5. Gıda ve Yem Kontrol Hizmetleri için gerekli olan analiz ve kriterler konusunda standartlarına esas olmak üzere çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek, 6. Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan gıda, yem, su ve su ürünleri ile ambalaj maddelerine ait taslak Standartlar hakkında görüş bildirmek, 7. Mahkemelerce görüş istenilen ihtilaflı konular hakkında teknik görüş bildirmek, 8. Gıda yem, su ve su ürünleri konularında çeşitli kamu ve özel kuruluşlardan gelen sorunlara çözüm getirici çalışmalar yapmak, 9. TKB Personel Genel Müdürlüğü tarafından HİE programlarında diğer laboratuvar müdürlüklerinde çalışan personelin eğitimi için eğitici olarak başlangıç ve ileri yetiştirme kurslarını düzenlemekle ve gıda ve yem sanayiinde talep edilen her seviyede eleman eğitimleri düzenlemek ve yürütmek, 10. Bakanlığımızca, Müdürlüğümüze verilen araştırma ve ulusal ve uluslararası sörvey ve izleme çalışmaları yapmak, 11. Bakanlığımızca, verilen diğer görevlerin yerine getirmek, 12. Gıda ve yem sanayiinin sorunlarına ve ayrıca su ve su ürünleri ile ilgili sorunlara cevap verecek konularda araştırma projeleri hazırlamak ve yürütmektir. (16) 5

6 4. KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kurumda Kalite Sistemi 2003 yılında kurulmuştur. Kalite Yönetim Birimi gelişen teknolojinin takibi, hızlı ve güvenilir analiz sonuçları için kendini sürekli yenilemektedir. Kalite Yönetim Birimi (KYB) TS ISO EN/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel şartlar standardı gereğince Kalite Sistemini kurmuş ve yönetmektedir. Bu standardın gereği tüm kalite dokümanlarının hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur. KYB Kalite sisteminin uygulanması, problemlerin saptanması, düzeltilmesi için Müdüre istek yapılması ve düzeltme sürecinde gözlem yapılması ve doğrulanmasında gerekli yetkiye sahiptir. Belirlenen politika ve hedefler zorunlu olup, tüm personel Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu ve talimatlarına ulaşabilir. Bu dokümanlara uygun olarak çalışır. Kalite Yönetim Birimi aynı zaman da eğitimlerin planlanması, koordinasyonu ve uygulanmasını sağlamaktadır. Yıl içinde yeterlilik testlerine katılımı organize eder gelen sonuçları değerlendirir. Yine Kalite Yönetim Birimi İç tetkik organizasyonunu ve takibini yapar. Yıl sonunda Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısıyla geçen yılı değerlendirir ve bir sonraki yılın hedeflerini belirler. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarını, Kalite Yönetimi konusunda yurt içi ve yurt dışında temsil eder. Laboratuvarımız, TS ISO EN/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardına göre 2004 yılında tarım bakanlığı içinde ilk akredite olan laboratuvardır yılında 4 analiz ile akreditasyon maratonuna başlayan Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı 2009 yılı itibari ile toplam 183 analizde akreditedir. (8) 6

7 5. KURULUŞUN ORGANİZASYON ŞEMASI Şema.1 7

8 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 6. NUMUNE KABUL BİRİMİ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun gereklerini yerini getirmek amacıyla kanun gereği gıda ve yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddelerinin, yarı mamül gıda maddeleri ile yan ürünleri ve gıda ile temas eden ambalaj materyallerinin yanısıra yetiştircilik suyu, su ürünleri ve su kirliliği numunelerinde denetim, ithalat, ihracat, özel istek, üretim izni ve kalıntı izleme amacıyla Tarım Yl Müdürlükleri, Kamu Kuruluşları ve Özel şahıslar tarafından talep edilen analizleri yapmakla görevlidir. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ne şahıs, kargo, posta aracılığı veya resmi kurye ile ulaştırılan numuneler Numune Kabul Birimi (NKR) tarafından kabul edilir. NKR tarafından gerçekleştirilen faaliyetler: Müdürlüğe ulaştırılan numunelerin ambalaj, miktar, evrak yönünden kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilir ve kayıt altına alınır. (9) Kuruluşa gelen numuneler aşağıda gruplandırılmıştır: 1. Resmi İstek Numuneleri 1. TKB Denetim ve şahidi 2. İthalat ve şahidi 3. İhracat ve şahidi 4. Yem (Fabrika/Bayii) denetimi 5. Üretim İzinleri 6. Kamu Kuruluşları 7. İzleme Programlarına Ait Numuneler 8. İzleme programına ait şahit numunele 9. Survey çalışmaları 2. Özel İstek Numuneleri (Ücrete tabi) Bölüm Şefinin Onayı 8

9 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ NUMUNE KABUL BİRİMİ 6.1. Numunenin Teslim Alınması, Sınıflandırılması ve Gerekli Laboratuvarlara İncelenmek Üzere Dağıtımı Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gönderilen ürünler niteliği ve özelliklerine göre sınıflandırılır. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi(GGBS) ne bakılır. Birlikte gönderildikleri numunelerin yanında yer alan dilekçelere ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihi, üretim tarihi, seri ve parti numaraları yazılır.bunun yanı sıra adetini ve gramajlarıda yazılır.gidecekleri laboratuvarlar belirlenerek yapılacak olan analiz sırasına ve özelliklerine göre ayrı ayrı poşetlendi.daha sonra numuneler gerekli laboratuvarlara teslim edildi.daha önce analizleri yapılmak üzere laboratuarlara teslim edilen numunelerden sonuçları belirlenenlerin numune kabule raporları getirildi.daha önce gelen onaylanmış raporlarla birlikte dosyalandı. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi(GGBS); Türkiye de Gıda Güvenliği Sisteminin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi için Teknik Yardım projesi kapsamında işletme, denetim, analiz sonuçları, ihracat, ithalat ve ROSSF bilgileri kaydı tutulur.kullanıcı grubu: 81 İl Müdürlülüğü, gıda denetimi verilen İlçe Müdürlükleri, kamu ve bakanlığa izin verilmiş özel laboratuvarlardır. Analiz ve raporlama; Talep edilen analizi gerçekleştirecek olan ilgili laboratuvar birimi tarafından numune kabul birimine yazılı olarak bildirilen sonuçlar rapor haline getirilir ve müşteriye teslim edilir. Analizden sonra özel istek numunelerde ilgili firma veya kişilerin isteklerine göre analiz sonucunda değerlendirme yapılır. İade, muhafaza ve imha; Numune kabulü aşamasında müşterinin yazılı talebi olması durumunda analizlerden sonra kalan numuneler veya dağıtımı yapılan numunelerden daha sonra analiz edilmek üzere ayrılan ikincil numuneler numunenin özelliğine göre muhafaza edilir. Muhafaza süresini dolduran ikincil numuneler veya iade talebi olmasına rağmen müşteri tarafından süresi içerisinde geri alınmamış numuneler imha edilir. Bölüm Şefinin Onayı 9

10 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 7.KALINTI LABORATUVARI Laboratuvarda gıda, su ve yem maddelerinde denetim,ithalat,ihracat ve özel istek nedeniyle gelen numunelerin kalıntı analizleri yapılmaktadır yılında kalıntı laboratuvarında pestisit etken maddelerinde bir kısmında akredite olmuştur. Edindiği tecrübelerle akredite olmuş analiz sayısını yıldan yıla artırarak, bugün itibari ile meyve sebzelerde 103 pestisit etken maddesinde, sıvı yağlarda benzo(a)pyrene analizinde ve balıklarda toplam malaşit yeşili analizinde akredite duruma gelmiştir. En son teknoloji ile üretilen ve yüksek hassasiyet özelliği gösteren cihazlardan birimimiz edinerek bunlara uygun yeni metotlarımızın validasyon çalışmaları yürütülmekte olup akreditasyon kapsamımızı da genişletmekteyiz. Şu an LC-MS/MS cihazıyla meyve ve sebzelerde çoklu kalıntı analizinin gerçekleştirilmesi devam eden çalışmalarımız arasındadır. Kalıntı analizlerinde AOAC, EPA gibi uluslararası geçerli metotlar kullanılmaktadır. Kullanılan bu metotlar sürekli takip edilerek yapılan revizyonları analizlerimize dahil edilmektedir. Laboratuvarda, uluslararası yeterlilik testlerinden biri olan FAPAS a her yıl rutin olarak katılmakta ve başarılı olmaktadır. Kalıntı laboratuvarında yürütmekte olduğu rutin analizlerinin yanı sıra gıdalarda bulunan kalıntılar konusunda araştırma projeleri hazırlama ve yürütmeden sorumludur. Bu projeler: 1. Tarımsal ürünlerde Ülkesel Maksimum Kalıntı Limitlerinin Araştırılması başlıklı TAGEM projesinin alt projesi Meyve ve Sebzelerde Bazı Aktif Maddelerin Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi amacıyla İç Anadolu Bölgesinde Kalıntı Araştırmaları 2. AB nin 96/23 EC sayılı direktifi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde kalıntı izlemesi kapsamında Balıklarda Toplam Malaşit Yeşilinin izlenmesi 3. Gıda denetim ve izleme programı kapsamında meyve ve sebzelerde pestisit, bal ve peteklerde naftalin,sıvı yağlarda benzo(a)pyrene analizi yürütülmektedir. Bölüm Şefinin Onayı 10

11 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ KALINTI LABORATUVARI Laboratuarımızda yapılan analizler: Tablo.1 Analiz Adı Kullanılan Metod Meyve ve Sebzede Pestisit Analizi Journal of AOAC international 2005 Vol:88 No: Suda PCB ve Pestisit Analizi EPA- 821-R December 1999 Hububat Bakliyat Tahıllarda Pestisit Analytical Method For Pesticide Residue Analizi in Foodstuffs Ministery Of Public Health The Netherlands1996 /Journal of AOAC Balda Pestist Analizi international 2005 Vol:88 No: Pesticide Analytical Manual (PAM) Method 1 For nonfatty Foods 1999 /Journal of AOAC international 2005 Vol:88 No: Sıvı yağlarda Benzo(a)pyrene Analizi Journal Of Seperation Science 25; Balıkta Toplam Malaşit Yeşili Analizi Analyst , Balda Sülfanilamid Grubu Antibiyotik Analizi Bal ve Balmumunda Naftalin Analizi Deutsche Lebesmittel-Rundschav 2000,3, Inhouse metod, 2000 Spme metodu ile Laboratuvar personelini alanlarında uzman ve yeterli tecrübeyi kazanarak analizlerini yürütmektedir. Her bir personel öncelikli TS-EN-ISO Kalite Eğitiminden geçirilerek analizlerine bağlamaktadırlar. (10) Laboratuvarda bulunan cihazlar: Tablo.2 Laboratuar Cihazlarımız Sayısı LC-MS/MS 1 GC-MS/MS 1 GC-MS 2 GC-ECD/NPD 1 GC-ECD/PFPD 1 GC-FPD 1 HPLC 1 Bölüm Şefinin Onayı 11

12 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 7.1. Quechers Metodu ile Pestisit Analizi KALINTI LABORATUVARI Kapsam: Meyve ve sebzelerde (elma, üzüm, asma yaprağı, çilek, patlıcan, bamya vb.) Amaç: Her meyve ve sebzede izin verilen pestisit oranı farklıdır. Belirlenen değerlerin Türk Gıda Kodeks i değerlerine uygun olup olmadığına bakılır. (20) Deneyin Yapılışı: ml lik deney tüpüne 6 g MgSO 4 ve 1.5 g NaAC eklenir ve karıştırılır. 2. Homojenize edilen numuneden 15 g alınır ml asetonitril ile karıştırılır(%1 oranında asetik asit içeren). 4. Vorteks te karıştırılır ve 5000 rpm de 5 dk santrifüj edilir. 5. Üst fazdan 2 ml alınıp, 15 ml lik santrifüj tüpüne tartılmış olan 300 mg MgSO 4 ve 50 mg PSA nın üzerine eklenir ve vorteks ile karıştırılır rpm de 5 dk santrifüj edilir. 7. Üst faz 0.45 lik filtreden süzülür.gc cihazına verilecek olan numune 2 ml lik viale alınır. LC/MS/MS cihazına enjekte edilecek ise, 200 µl süzüntü üzerine 800 µl A1 mobil faz (2Mm amonyum formatlı MEOH-SU (%10:90)) eklenerek hazırlanır ve vialler cihaza enjekte edilir.(10) Bölüm Şefinin Onayı 12

13 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 7.2. Sallama Yöntemiyle Pestisit Analizi KALINTI LABORATUVARI Kapsam: Tahıllarda ve kurutulmuş meyve ve sebzelerde (buğday, kurutuluş soğan vb.) Amaç: Tahıllarda izin verilen pestisit oranı farklıdır. Belirlenen değerlerin Türk Gıda Kodeks i değerlerine uygun olup olmadığına bakılır. (2) Deneyin Yapılışı: 1. Homojenize edilen numuneden erlene 25 g alınır ml etil asetat eklenir. 3. Çalkalayıcıda 4 saat karıştırılır veya gece boyunca statik ekstraksiyona tabii tutulur. 4. Na 2 SO 4 den geçirilerek süzülür ve balon joje de toplanan ekstrak evaporatörde uçurulur ml asetonitrilde çözülür ve 0.45 lik filtreden süzülür. GC cihazına verilecek olan numune 2 ml lik viale direk alınır. LC/MS/MS cihazına enjekte edilecek ise, 200 µl süzüntü üzerine 800 µl A1 mobil faz (2Mm amonyum formatlı MEOH-SU (%10:90) eklenerek hazırlanır ve vialler cihaza enjekte edilir. Bölüm Şefinin Onayı 13

14 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ KALINTI LABORATUVARI 7.3. Sıvı Yağlarda Benzo(a)pyrene Analizi Kapsam: Sıvı yağlar (zeytinyağı, kolza yağı vb.) Amaç: Poliaromatik hidrokarbon olan benzo(a)pyrene maddesinin sıvı yağlarda teşhis ve tespitini yapmak için çalışmalıdır. (22) Deneyin Yapılışı: ml lik viale 5 ml numune alınır. 2. Üzerine n-hegzan ilave edilerek 10 ml ye tamamlanır ve homojen olana kadar titreşimli karıştrıcıda (vorteks) karıştırılır. 3. Vakum manifolduna mega bond elut kartuş konarak şartlanması için 20 ml n- hegzan geçirilir. 4. Ardından 20 ml diklorometan (dcm) geçirilerek kartuşun şartlanması tamamlanmış olur (akış hızı yaklaşık saniyede 1 damla olacak şekilde ayarlanır). 5. Şartlanan kartuşa 1 ml yüklenir. 6. Daha sonra kartuştan 70:30 oranında hazırlanan n-hegzan/ diklorometan karışımından 6 ml eklenerek saniyede 1 ml hızında geçirilir. 7. Bütün bu işlemlere kadar elde edilen kalıntılar atılarak kartuşun altına yeni bir vial konur. 8. Kartuşa 10 ml daha n-hegzan/ diklorometan (70:30) karışımı konur.bu karışımın tamamı aynı akış hızında alttaki viale toplanır. 9. Toplanan 10 ml lik çözeltinin azot gazı altında tamamı uçurulur 1 ml aseton eklenerek 2 ml lik viale alınır ve HPLC de okunur. (23) Bölüm Şefinin Onayı 14

15 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ KALINTI LABORATUVARI 7.4. Balda Quechers Yöntemiyle Pestist Analizi Amaç: İnsan sağlığına zarar veren konserojenik maddelerin varlığının tespit edilmesidir. (27) Deneyin Yapılışı: ml lik deney tüpüne 6 g MgSO 4 ve 1.5 g NaAC eklenir ve karıştırılır. 2. Homojen olacak şekilde numuneden 7.5 g alınır. 7.5 ml su eklenir ml asetonitril ile karıştırılır(%1 oranında asetik asit içeren). 4. Vorteks te karıştırılır ve 5000 rpm de 5 dk santrifüj edilir. 5. Üst fazdan 2 ml alınıp, 15 ml lik santrifüj tüpüne tartılmış olan 300 mg MgSO 4 ve 50 mg PSA nın üzerine eklenir ve vorteks ile karıştırılır rpm de 5 dk santrifüj edilir. 7. Üst faz 0.45 lik filtreden süzülür.gc cihazına verilecek olan numune 2 ml lik viale alınır. LC/MS/MS cihazına enjekte edilecek ise, 200 µl süzüntü üzerine 800 µl A1 mobil faz (2Mm amonyum formatlı MEOH-SU (%10:90)) eklenerek hazırlanır ve vialler cihaza enjekte edilir. Bölüm Şefinin Onayı 15

16 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 7.5. Petekte Naftalin Analizi KALINTI LABORATUVARI Amaç: Petekte naftalin miktarını belirlemektir. Prensip: Solid Phase Micro Extraction ( Spme ) ile numunede naftalin kalıntı miktarının tespiti amacıyla, Fiberin mikroekstraksiyondaki iyonik gücünü kullanarak numunedeki naftalinin elde edilerek tayin edilmesi esasına dayanmaktadır. (17) Deneyin Yapılışı: ml lik viale 0.25 g numune alınır. 2. Naftalin miktarı belli olan sudan 10 ml üzerine eklenir. 3. Karışımı kolaylaştırmak için viale manyetik balık atılarak karıştırılır. 4. İğne hegzan ile yıkanır. 5 µl D8 (döteryum naftalin +1 değerlikli) eklenir. 5. SPME kartuşu şartlanması sağlanır yaklaşık 6 dk sürer. 6. SPME kartuşu şartlandıktan sonra naftaline takılır. 7. Shakerda 45 dk kalarak kartuşun ucuna naftalinin tutulması sağlanır. 8. SPME kartuşu cihaza takılarak 6 dk beklenilir ve naftalin miktarına bakılır. 9. Daha sonra kartuş çıkarılır analiz devam eder yaklaşık 22 dk sürer.bu sırada pikler oluşur alanları hesaplanır buradanda naftalin miktarı hesaplanır. Bölüm Şefinin Onayı 16

17 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 8.MİKOTOKSİN LABORATUVARI Sertifikalı standart maddeler ve uluslararası alanda kabul görmüş analiz metodları kullanılarak yapılır.floresans Dedektörlü HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromotarafi Sistemi) kullanılmakta olup teşhis limiti 0,2 ppb düzeyindedir. Laboratuvarda bu konuda yeterlilik testlerine (Fapas) katılmaktadır. Bu laboratuvarda, funguslar tarafından üretilen toksik maddeler olan mikotoksinler le ilgili analizler yapılmaktadır. Denetleme, özel istek, ithalat, ihracat ve referans nedeniyle gelen örneklerde aşağada yer alan mikotoksinlerin analizi yapılmaktadır: 1. Aflatoksin B 1 2. Aflatoksin B 2 3. Aflatoksin G 1 4. Aflatoksin G 2 5. Aflatoksin M 1 6. Okratoksin A 7. Patulin 8. Zearalenon Proje ve Metod Araştırmaları 1. Kırmızıbiberlerde Aflatoksin Oluşum Nedenleri Ve Çözüm Yolları Üzerinde Araştırmalar 2. Türkiye de Üretilen Alabalık Yemlerindeki Aflatoksin Düzeylerinin Tespiti 3. Ülkemizde Aflatoksin Sorunu Yaşanan Bazı Gıdalarda Aflatoksin B 1 in Azaltılması Veya Giderilmesinde Flavobacterium Aurantiacum Etkinliğinin Araştırılması 4. Ankara da İşlenen Sütlerde Aflatoksin M 1 Varlığının Ve Düzeylerinin HPLC ile Araştırılması. 5. Farklı Üretim Koşullarında Üretilen Karma Yemlerin Mikotoksin Durumlarının Saptanması. Mikotoksin Laboratuvarında; HPLC FLD MSD Trap, HPLC FLD Post Column Derivatization, HPLC- DAD-FLD gibi cihazlar mevcuttur. (13) Bölüm Şefinin Onayı 17

18 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ MİKOTOKSİN LABORATUVARI 8.1. Zearalenon (ZON) Analizi Kapsam: Hububatlarda zearalenon analizini kapsamaktadır. Prensip: Analiz numunesinin, Metanol/Su ile ekstraksiyonu, Zearalenon a (ZON) spesifik monoklonal antikorlar içeren immuno-affinite kolon (IAK) la temizleme, Zearalenon un asetonitril ile kolondan elüsyonu ve floresan dedektörlü ters faz sıvı kromatografi ile tayin edilmesine dayanmaktadır. (21) Deneyin yapılışı: 1. Laboratuvara öğütülmeden veya kaba öğütülmüş gelen numuneler, göz açıklığı 0.8 mm-1 mm olan elekten geçecek şekilde öğütülür. Çok büyük hacimli numunelerde önce kaba bir öğütme yapılıp, iyice karıştırılır ve daha ince öğütülür g hububat örneği, 4 g tuz 250 ml lik erlene tartılır.100 ml metanol/su (80:20)(V:V) karışımı eklenir. 3. Erlen kapağı kapatılarak 60 dakika çalkalama cihazında çalkalanır. 4. Ekstrakt filtre kağıdından (Whatman No.4 veya No.113) süzülür. 5. Süzüntüden 10 ml ağzı kapaklı bir erlene alınarak üzerine 40 ml saf su eklenir ve iyice karıştırılır. 6. Seyreltilmiş ekstrakt cam mikrofiber filtreden süzülür. 7. IAK, rezervuar takılarak vakum manifolduna yerleştirilir (vakum manifoldu bulunmuyorsa kolondan ekstrakt ve yıkama/elüsyon solventleri ihtiyaç duyulduğunda şırınga pistonu yardımıyla geçirilir) ml numune ekstraktı yaklaşık 3-6 Ml/dk (1-2 damla/sn) hızla kolonda geçirilir. Ekstrakttan sonra kolondan 2-3 Ml hava geçirilir. 9. Kolon 20 ml su geçirilerek (2 damla/sn) yıkanır, ardından tekrar 2-3 ml hava geçirilir. Kolon manifolddan ayrılarak vial üzerine yerleştirilir ,5 ml HPLC saflıkta ACN ile ZON viale elue edilir. Yine 2-3 ml hava geçirilerek kolonda ACN kalmaması sağlanır. Eluata 1 ml ultra saf su ilave edilir ,2 m lik filtreden geçirilir ve HPLC ye enjeksiyona hazır hale getirilir. Bölüm Şefinin Onayı 18

19 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 8.2. Patulin Analizi MİKOTOKSİN LABORATUVARI Kapsam: Elma suyu, elma konsantresi ve elma suyu içeren içeceklerde patulin analizini kapsamaktadır. Prensip: Analiz numunesindeki patulinin, etil asetatla ekstrakte edilip, sodyum karbonat solüsyonuyla elde edilen ekstraktın temizlenip, ters faz kromotografi tekniğiyle kalitatif ve kantitatif olarak belirlenmesi ilkesine dayanmaktadır. (19) Deneyin yapılışı: 1. 5 ml elma suyu örneği ve 5 ml etil asetat 25 ml lik tüpe koyulur ve tüpün ağzı kapatılarak 1 dk tüp karıştırıcıda karıştırılır. 2. Fazların ayrılması beklenir.üst faz başka tüpe alınır, 0.5 ml etil asetatla bu işlem 2 kez daha tekrarlanır, üç etil asetat fazı aynı tüpte birleştirilir.ekstraksiyondan sonra alt faz alınır. 3. Bu ekstrakta 2 ml %15 lik sodyum karbonat eklenir ve yine 1 dk tüp karıştırıcıda karıştırılır.bu aşama 1-2 dk içierisinde tamamlanmalıdır. 4. Çok hızlı bir şekilde başka tüpe alınır.kalan sodyum karbonat fazı 5 ml etil asetatta 1 dk karıştırılır ve üst faz tekrar hızla alınarak ilk 15 ml etil asetat ekstraktına eklenir. 5. Tüpteki 20 ml organik faza, ortamdaki suyu uzaklaştırmak amacıyla, 2.5 g susuz sodyum sülfat eklenerek tüp karıştırıcıda karıştırılır ve kalp tipi balona filtre edilir ml etil asetatla, kalan sodyum sülfat yıkanarak aynı balona süzülerek eklenir. 7. Balonda toplanan sıvı ekstrakt 40 0 C deki su banyosuna azot altında veya evaporatörde uçurulur.balon dibinde kalan ekstrakt, 1 ml etil asetatla yıkanarak viale alınır. 8. Azot altında 40 0 C de kurutulur.hızla 500 µl saf su ile çözülür.pastör pipeti ile 2 ml lik viale aktarılır.kromotografik ölçüme kadar derin dondurucuda muhafaza edilir. Bölüm Şefinin Onayı 19

20 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 8.3. Aflatoksin M 1 Analizi MİKOTOKSİN LABORATUVARI Kapsam: Süt ve süttozlarında aflatoksin M 1 analizini kapsamaktadır. Prensip: Süt numunesine aflatoksin M 1 e spesifik monoklonal antikorlar içeren immuno-affinite kolondan geçirildikten sonra, AFLM 1 in asetonitrille elüsyonu ve ters faz likit kromatografi (RP-HPLC) ile tayin edilmesine dayanmaktadır. (18) Deneyin yapılışı: 1. Süt su banyosunda C ye ısıtılır. Filtre kağıdından (Whatman No.4 veya eşdeğeri) süzülür veya santrifüj edilir (4000 rpm 15dk). En az 50 ml süt ayrılır. Immunoaffinite kolon temizleme aşamasından devam edilir. 2. Santrifüj edilmiş, yağı alınmış 50 ml süt örneği, IAK dan 1-2 damla/saniye (2-3 Ml/dk) hızla tamamen (hava geçinceye kadar) geçirilir. İşlem süresince kolon akış hızı korunmalı ve süt geçtikten sonra kolonun kurumasına izin verilmemelidir. 3. Örnek tamamen geçtikten sonra kolondan 10 ml saf su 1-2 damla/saniye hızla geçirilir. 4. Kolondan 1 damla/2-3 saniye hızla 3 ml asetonitril geçirilir (asetonitrilin kolondan en az 60 sn.de geçmesini sağlayın). Eluat konik bir tüpte (5-20 Ml kapasiteli) toplanır. Eluat önceden cam yazarla 300 l ve 3 ml yükseklikleri işaretlenmiş bir vialde toplanır. 5. Asetonitril 300 l çizgisinin biraz altına kadar azot altında uçurulur. Suyla 3 ml çizgisine kadar seyreltilir(asetonitril oranı %10 u geçmemelidir). 6. Vialde toplanan seyreltilmiş eluattan 200 μl HPLC ye enjekte edilir. Bölüm Şefinin Onayı 20

21 T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 8.4. Deoksinivalenol (DON) Analizi MİKOTOKSİN LABORATUVARI Kapsam: Hububat ve ürünlerinde deoksinivalenol analizini kapsamaktadır. Prensip: Analiz numunesinin, Metanol/Su ile ekstraksiyonu, Deoksinivalenole (DON) spesifik monoklonal antikor içeren immuno-affinite kolon (IAK) la temizleme, DON un metanol ile kolondan elüsyonu ve Diode-array dedektörü (DAD) ters sıvı kromotografi ile tayin edilmesine dayanmaktadır. (29) Deneyin yapılışı: 1. Laboratuvara öğütülmeden veya kaba öğütülmüş gelen numuneler, göz açıklığı 0.8 mm-1 mm olan elekten geçecek şekilde öğütülür. Çok büyük hacimli numunelerde önce kaba bir öğütme yapılıp, iyice karıştırılır ve daha ince öğütülür g hububat örneği, 4 g tuz 250 ml lik erlene tartılır.100 ml metanol/su (80:20)(V:V) karışımı eklenir. 3. Erlen kapağı kapatılarak 60 dakika çalkalama cihazında çalkalanır. 4. Ekstrakt filtre kağıdından (Whatman No.4 veya No.113) süzülür. 5. Süzüntüden 10 ml alınır. 40 ml distile su ile seyreltilir. 6. IAK, rezervuar takılarak vakum manifolduna yerleştirilir ml numune ekstraktı, yaklaşık 3 ml/dk hızla kolondan geçirilir.ekstrakttan sonra kolondan 2-3 ml hava geçirilir. 8. Kolon 5 ml HPLC saflıkta saf su geçirilerek (1 damla/s) yıkanır, ardından tekrar 2-3 ml hava geçirilir.kolon manifolddan ayrılarak vial üzerine yerleştirilir ml HPLC saflıkta MeOH ile DON viale elue edilir. Yine 2-3 ml hava geçirilerek kolonda MeOH kalmaması sağlanır ml metanol eluatı azot gazı altında uçurulur ml Mobil faz ile çözülür. 12. Vorteks ile karıştırılır ml lik HPLC viallere alınır. 14. Çözeltinin 100 µl si HPLC ye enjekte edilir. Bölüm Şefinin Onayı 21

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.

İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04. İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ŞEKERLERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 10.04.2002-24722 Tebliğ No 2002/26 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; insan

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ağustos 1992 PAZARTESİ.

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ağustos 1992 PAZARTESİ. T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Ağustos 1992 PAZARTESİ Sayı : 21311 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/Taslak ) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ UN VE UNLU MAMULLERDEKİ ANALİZLER 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ UN VE UNLU MAMULLERDEKİ ANALİZLER 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ UN VE UNLU MAMULLERDEKİ ANALİZLER 2 Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Türkiye de Üretilen Bazı Ticari Meyve Sularının Kimyasal Özellikler Açısından Gıda Mevzuatına Uygunluğu

Türkiye de Üretilen Bazı Ticari Meyve Sularının Kimyasal Özellikler Açısından Gıda Mevzuatına Uygunluğu Akademik Gıda 8 (2) (2010) 11-17 Araştırma Makalesi / Research Paper Türkiye de Üretilen Bazı Ticari Meyve Sularının Kimyasal Özellikler Açısından Gıda Mevzuatına Uygunluğu Hale Benli Tüfekci 1, Hasan

Detaylı

(Tebliğ No: TSHGM 2005/1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(Tebliğ No: TSHGM 2005/1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Deterjanlarda Bulunan Anyonik, Noniyonik, Amfolitik, Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanabilirlik Oranı ve Anyonik ile Noniyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanabilirlik Oranı

Detaylı

KOZMETİK ÜRÜN BİLEŞİMLERİNİN KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:İEG-2005/5

KOZMETİK ÜRÜN BİLEŞİMLERİNİN KONTROLÜ İÇİN GEREKLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:İEG-2005/5 Bakanlık Adı : Sağlık Bakanlığından: Tebliğin Adı : Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:İEG-2005/5) Tebliğ No : İEG-2005/5 R. Gazete Tarihi :

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZLERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI ERZURUM - 2007 DENEYLER S. NO 1. Biyolojik Oksijen İhtiyacı 3 2. Atmosferdeki Gaz ve

Detaylı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı II

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı II T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI II LABORATUARI DENEYİ (Raporu hazırlayanın/hazırlayanların numarası, adı ve soyadı, grup

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2010 FAALİYET RAPORU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar:

Detaylı

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne göre hazırlanmıştır. TGK- TURUNÇGĐL MEYVELERĐNDE YÜZEYDE KULLANILAN KORUYUCU MADDELER VE BU KORUYUCULARIN KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ no 2002/19) Yayımlandığı R.Gazete 05.03.2002-24686 Amaç Madde

Detaylı

Ekim 2008. Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog

Ekim 2008. Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog Ekim 2008 Yetkilendirilmiş Laboratuvarlar için Su ve Atık Su Numune Alma Eğitimi ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRESİ Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog 31 BAŞKANLIĞI

Detaylı

ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR

ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR TÇMB / AR-GE / Y04.01 Hazırlayanlar: ASIM YEĞİNOBALI Tomris ERTÜN TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR TÇMB / AR-GE

Detaylı

SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI

SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NOTLARI UYGULAMA 1: ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT İŞLETMESİ TANITIMI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde bulunan süt işletmesine A.Ü.Z.F.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Nisan 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Nisan 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 20 Nisan 1992 PAZARTESİ Sayı : 21205 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ENSTRUMENTAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ -2013- Deneyler 1- ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE METAL TAYİNİ 2- FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKLERİ

LABORATUVAR TEKNİKLERİ Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu LABORATUVAR TEKNİKLERİ Öğr.Gör.Dr.Haydar GÖKSU Şubat 2014 1 Değerli öğrenciler, Genel kimya laboratuarı, genel kimya dersinde görmüş olduğunuz teorik bilgi

Detaylı

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT

KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ KĐMYA BÖLÜMÜ KLOR DĐOKSĐT TEKNOLOJĐSĐNDE SODYUM KLORĐT BĐTĐRME ÖDEVĐ Mine AYDIN Banu Esra AKSOY Mayıs 2009 T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ADIYAMAN - 2011 ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ÇALIġMA VE UYGULAMA ESASLARI A) GENEL HUSUSLAR 1. Öğrenciler

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 11899 Nisan 2007 (TS 11899: 2000 + T1: 2003 dahil) 2.Baskı ICS 03.080.30; 13.060.99 YÜZME HAVUZLARI SUYUN HAZIRLANMASI, TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM VE İŞLETMESİ İÇİN

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR DanıĢman Prof. Dr. Ġbrahim NARĠN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ SANCO/12495/2011 sayılı Belge Koordinatör Dr. Tuija Pihlström Danışma Grubu SANCO/10684/2009 sayılı

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ 149 JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ Ahmet EROĞLU Niyazi AKSOY ÖZET Sular geçtikleri ortam boyunca kayaçlarla temas ederek bazı maddeleri çözer ve kendileri ile birlikte taşırlar. Sıcak su, buhar ve

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı