T.C. GÜNGÖREN BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR,YASAK VE MÜEYYİDELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜNGÖREN BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR,YASAK VE MÜEYYİDELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1

2 T.C. GÜNGÖREN BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR,YASAK VE MÜEYYİDELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Güngören Belediye Meclisi nin tarih ve 30 sayılı kararı ile onaylanan işbu yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve 5393 sayılı kanunun 18/m maddesi gereği onaylanmak üzere Belediye Meclisi ne sunulmuş olup, tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1

3 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Amaç ve Kapsam... 4 Hukuki Dayanak... 4 Tanımlar BÖLÜM Günlük Yaşam ile İlgili Emir ve Yasaklar BÖLÜM Temizlik ile İlgili Emir ve Yasaklar BÖLÜM Belediyenin Ruhsatına ve Denetimine Tabi İşyerleri ile Buralarda Çalışanların Uyacakları Emir ve Yasaklar BÖLÜM Nizam ve İntizamla İlgili Emir ve Yasaklar BÖLÜM Daimi ve Geçici Pazar Yerleri ile İlgili Hükümler

4 7.BÖLÜM Gezici Satıcılarla İlgili Hükümler BÖLÜM Ceza Hükümleri BÖLÜM Çeşitli Hükümler BÖLÜM Uygulama, Yürürlük ve Yürütme

5 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendine göre belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli kurallar çerçevesinde karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. Güngören Belediyesi yetki sınırları içerisindeki tüm ilçe halkını, ilçe halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, ilçe halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanları, herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri kapsar. Hukuki Dayanak Madde 2-(1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b bendine dayanılarak; 4

6 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1608 sayılı Umuru Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 486 sayılı Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Yürürlükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin mevzuat, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3-(1) Aşağıdaki tanımlar a) Belediye: Güngören Belediyesini b) Belediye Başkanı: Güngören Belediye Başkanını c) Belediye Meclisi: Güngören Belediye Meclisini ç) Belediye Encümeni: Güngören Belediye Encümenini d) Zabıta Müdürü: Güngören Zabıta Müdürünü 5

7 e) Belediye Zabıtası: Güngören Belediye Zabıtasını f) B.E.Y: Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğini ifade eder. g) Vb: Ve benzerini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Günlük Yaşam İle İlgili Emir Ve Yasaklar Madde 4-(1) Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. a) Halkın huzur ve rahatını bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak b) Meydan, cadde ve sokaklarda yüksek sesle bağırarak ve ses yükseltici cihazlarla gezerek veya durarak müşteri çekmek maksadı ile bağırıp çağırmak, havalı klakson çalmak, işyerlerinde hoparlörleri dışarıya koyarak yüksek sesle müzik yayını yapmak. c) Cadde, sokak ve meydanlar ile umuma mahsus alanlarda araç, halı, kilim vs. yıkamak ç) Belediyece belirlenen gün ve saatler dışında zamansız olarak cadde, sokak ve kaldırımlara çöp torbaları, çöp kapları çıkarmak, bırakmak. 6

8 d) Umumi yerlerde top oynamak, oyun ve spor aletleri çalıştırmak, motorlu ve motorsuz araçları bırakmak ve para karşılığı çalıştırmak. e) Yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak. f) Parklarda ve yasaklanan yerlerde piknik yapıp mangal yakmak, ağaçlara fidanlara zarar vermek, çimlere basmak ve çiçekleri koparmak. g) Havalı silah veya benzer aletlerle meskun mahallerde ve umuma açık yerlerde atış talimi yapmak veya yaptırmak. ğ) Yapılışları, görünüşleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek çöp, sakatat ve yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak. h) Çevreye rahatsızlık verecek şekilde konut altında bulunan işyerleri ve bodrumları ile cadde, sokak ve kaldırımlarda her türlü hurda kağıt, naylon, demir vs. biriktirmek, depolamak. ı) Konut alanlarında, inşaat işleri ile her türlü tadilat, tamirat ve diğer gürültülü işleri Pazar günleri sabah saat 10:00 dan önce, akşam gün batımından sonra yapmak. (izinli olanlar hariç) i) Park, meydan vb. yerlerde insanların oturmasına tahsis edilen bank, kanepe ve benzerlerini maksadı dışında kullanmak, buralarda yatmak, uyumak ve başkalarının istifade etmesine engel olmak. 7

9 j) Her türlü yıkımlarda etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani tedbir almamak. k) Binaların, abidelerin, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin, camilerin ve diğer ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokakları, tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, şekil çizmek. l) Belediyece konulan çöp konteynerleri ve kovalarına çöp kapsamına girmeyen maddeleri koymak, bunları yakmak ve zarar vermek. m) Herhangi bir izin almadan cadde, sokak ve kaldırımlar ile kamuya ait diğer alanlarda kazı yapmak, tahribata sebep olmak ve su çıkarmak amacı ile izinsiz sondaj yapmak, su kuyusu açmak n) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve atık sularının akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek ve varsa yağmur suyu kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak. o) Binaların balkon, pencere, teras ile diğer yerlerinde, cadde ve sokaklarda, halı, kilim vs. silkelemek, balkonlardan dışarı taşacak şekilde ıslak halı, kilim, çamaşır vs. asmak, kurutmak, balkon ve pencerelere gerekli tedbir almadan çiçek saksısı ve diğer ev eşyaları koymak. 8

10 ö) Apartmanlarda apartman ve çevre sakinlerini rahatsız edecek şekilde bağırıp, çağırmak, şarkı söylemek, yüksek sesle müzik dinlemek ve diğer şekillerde gürültü çıkarmak. p) Etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurmak. Belediyece yasaklanan yerler ile ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes yapmak, kümes hayvanı ve güvercin beslemek. r) Her türlü binalarda üst katlardan herhangi bir şekilde alt katlara sızan su sızıntılarına tedbir almamak s) Umumi yerlerde halkı rahatsız edici pis, kirli, yağlı kılık kıyafet ile dolaşmak, kalabalık arasına girmek ş) Umuma ait yerlerde ve parklarda içki içmek. t) Her türlü binaların dış cephe boyası ile tadilat ve tamiri esnasında gelip geçenlerin üzerlerinin kirletilmemesi ve gerekli diğer koruyucu önlemleri almamak. u) Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları, kapı numaraları, sokak lambaları, çöp kutuları ile sabit ve hareketli diğer alet edavat ve araçları kırmak, bozmak, düşürmek ve yerlerini değiştirmek. 9

11 ü) Her ne suretle olursa olsun kamuya ait alanlara araç park etmek, ya da engellemek amacı ile zincir veya benzeri engeller ile çevirmek, park yasağı tabelası veya ayaklı reklam tabelası vb. şeyler koymak ya da herhangi bir maksat ile fiziki engel oluşturmak. v) Her türlü inşaat, tadilat ve tamirat atıkları ile çöp kapsamına girmeyen diğer atıkları, bunların toplanmasına mahsus yerler dışında kamuya ait alanlara bırakmak, dökmek. y) Umuma ait yerleri her ne suretle olursa olsun izinsiz olarak diğer insanların kullanmasına engel olmak. z) Doğal gaz kullanımı olmayan her türlü işyeri ve evlerin kazan ve sobalarında standartlara uygun kömür ve mazot dışında kalitesiz kömür, mazot, bez paçavra, naylon vs.yakmak aa)parklarda ve kamuya ait diğer alanlarda Belediyelerce dikilen ağaçları izinsiz olarak dibinden kesmek, budamak ve herhangi bir şekilde zarar vermek bb) Cadde ve sokaklarda izinsiz olarak el ilanı, broşür dağıtmak, bina girişleri ile posta kutularına izinsiz olarak her türlü el ilanı ve insört bırakmak ve yapıştırmak. 10

12 cc) Umumi yerlerde başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, şarkı söylemek, bağırıp çağırmak, itişip kakışarak şakalaşmak. çç) Kamuya ait alanlar ve diğer açık alanlarda izinsiz olarak kermes, panayır, eğlence ve benzeri şeyler düzenlemek, tanıtım ve reklam amacı ile stant, tezgah vs. açmak. dd) Park, cadde, sokak, kaldırım ve kamuya ait yeşil alanlar ile arsalara izinsiz olarak mobo, büfe vs. koymak ve buralarda bunlara benzer yapı yapmak. 11

13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Temizlikle İlgili Emir ve Yasaklar Madde 5-(1) Aşağıdaki Filli ve hareketleri yapmak yasaktır. a) Her ne suretle olursa olsun yerleri kirletmek. b)yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayan ve fena koku neşreden maddeler atmak veya dökmek c) Meydan, park ve yeşil alanlarda bulunan havuzları kirletmek, yüzmek, buralarda eşya ve hayvan yıkamak, sulamak. ç) Yollara paspas atmak d) Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri esnasında yerleri ve etrafı kirletmek, yol ve trotuvarlarda araç tamiri yaparak yerleri kirletecek fiil ve hareketlerde bulunmak. e) İşyeri, ev ve apartmanlarda Belediyece kabul edilen standartlara uygun çöp gereçleri bulundurmamak. (plastik çöp torbası, çöp kovası, çöp bidonu) f) Binaların teras, aydınlık, balkon, kapı, pencere ve havalandırma mahallerinden sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye veya bitişik teraslara, damlara 12

14 çöp, süprüntü, paçavra, kağıt, yemek artıkları, bulaşık veya çamaşır suyu atmak, dökmek. g) Her türlü bina ve işyeri temizliği yapılırken oluşan kirli ve atık suları yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak. ğ) İnşaatlarda hafriyat aşamasında çıkan çamurlu suları yollara akıtmak, hafriyat kamyonlarından dökülen topraklarla sokakları kirletmek, kamyonların üzerlerini branda ile örtmemek. h) Binaların balkon, pencere ve teraslarına etrafı rahatsız edici ve kötü koku yayan malzeme koymak. ı) Çöp ve süprüntü ile ilgili olmayan her türlü malzeme, inşaat, tamirat ve tadilat artıklarını Belediyece belirlenen imha sahalarına taşımamak. Madde 6-(1) Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler aşağıda belirtilmiştir. a) Mutfak ve yemek artıkları, soba külleri b) Konserve ve yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon vs. c) Elektrik süpürgesi artıkları ve süprüntüleri, her türlü kağıt, naylon, mukavva kutu ve parçaları ç) Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler d) Ağaç yaprakları 13

15 e) Sahipsiz her türlü hayvan leşleri ile pislikleri f) Daimi ve geçici Pazar yerleri süprüntüleri (2) Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen maddeler aşağıda belirtilmiştir. a) Bilumum imalathane ve fabrika atıkları b) Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar, kereste, demir malzeme ve artıkları c) Evlerden çıkan eski ev eşyaları ç) Tamir edilen yol artıkları, çamur ve molozlar d) Kesilen, budanan ve kırılan ağaçlar ve dallar, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi artıkları e) Kalorifer kül ve cürufları f) Atık pil ve akümülatörler g) Geri kazanımlı her türlü ambalaj atıkları 14

16 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Belediyenin Ruhsatına ve Denetimine Tabi İşyerleri İle Buralarda Çalışanların Uyacakları Emir ve Yasaklar Madde 7-(1) İşyerlerinde uyulacak emir ve yasaklar a) Belediyeden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. b) İşyerlerinin tamamı 2005/9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikte belirtilen asgari, sıhhi ve teknik şartlar ile istenilen niteliklere uygun olarak çalıştırılması zorunludur. c) İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlatması yeterli olacak, temizlik sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırmadan yapılacaktır. ç) İşyerlerinde çalışanların iş elbiseleri, üst ve başları daima temiz ve düzenli olacaktır. 15

17 d) İşyerinin havlandırma tertibatı bulunacak, ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır. e) Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde ön görülen şartlar ayrıca aranacaktır. f) İşyerinde çöp ve benzer atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli çöp gereçleri bulundurulacak ve atık suyun uygun bir şekelde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır. g) İşyerlerinin ikametgah ve diğer işyerleriyle bağlantısı olmayacak ve işyeri ikametgah olarak kullanılmayacaktır. ğ) İşyerinde çalışanların elbiseleri besin maddelerine dokunabilecek yerlere konmayacak, ayrı bir yerde özel bir dolap içinde bulundurulacaktır. h) Besin maddeleri sıhhi şekilde ambalajlanmış ve her türlü sıhhi tedbirleri alınmış olarak taşınacaktır. ı) On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. i) İşyerlerinde vergi levhası, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hafta tatili ruhsatı, iştigal 16

18 konumuna göre diğer çalışma ve izin belgelerinin aslı ile işyeri sahibinin nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi bulundurulacak ve görünebilir bir yere asılacaktır. j) Bu yerlerde Belediyece hazırlanmış ve Zabıta Müdürlüğü veya Amirliğince tasdik edilmiş teftiş defteri bulundurulacak, dolan defterler de 3 yıl müddetle muhafaza edilerek teftişlerde görevlilere gösterilecektir. k) Gıda imalat ve satış yerlerinde çalışan tüm personelin, mutlaka hijyen eğitimi aldığına dair belge veya sağlık muayene cüzdanları bulunacak ve istenildiğinde ibraz edilecektir. l) Bozulabilecek gıda maddeleri soğuk hava dolap ve depolarında teşhir ve muhafaza edilecektir. m) İşyerleri Belediyece tespit edilen işyeri açma kapama saatlerine riayet edecektir. n) Gıda imalathaneleri ve gıda hazırlama yerlerinde kesinlikle sigara içilmeyecek ve duvarlara Sigara içmek yasaktır ibareli levhalar asılacaktır. o) Gıda imalat ve satış yerlerinde hayvan bulundurulmayacak ve beslenmeyecektir. ö) İşyerlerinde her türlü haşarata karşı gerekli tedbirler alınmış olacak, yetkili firmalarca ilaçlama yapıldığına dair belgeler işyerinde 17

19 muhafaza edilerek, istenildiğinde görevlilere ibraz edilecektir. p) Gıda imalat ve hazırlama yerlerinden tuvalete doğrudan giriş çıkış yapılmayacak ve hijyen paspas kullanılacaktır. Ayrıca tüm işyerinde tuvalet ve lavabolarda tuvalet kağıdı, tuvalet fırçası, sıvı sabun ve gerekli diğer temizlik malzemeleri bulundurulacak ve havalandırması yeterli olacaktır. r) İşyerlerinde elektronik terazi kullanılacak ve teraziler Ölçüler Kanununa göre damgalanmış ve kontrolleri yapılmış olacaktır. El terazisi, kefeli teraziler ile bozuk ve ayarı yapılmamış teraziler kullanılmayacaktır. s) İşyerlerinde perakende olarak satışa arz edilen bütün malların üzerine veya o mala ait olduğu kolayca anlaşılabilecek şekilde yakınına görünür ve okunabilir şekilde etiket konulması, malın niteliği icabı etiket koymaya uygun olmayan hallerde ise müşterilerin görebileceği bir yere etiket muhteviyatını gösterir bir liste asılması mecburidir. ş) İşyerlerinde yangına karşı gerekli tedbirler alınmış olacak, yeterli sayıda yangın söndürme cihazı kullanıma hazır halde bulundurulacaktır. t) Açıkta yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servis yapılan işyerlerinde yiyeceklerin 18

20 hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir, tavanlar ise buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek, kapılar kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde uygun havalandırma ve baca sistemi konulacak, bardak ve tabaklar cam veya porselenden, kaşık, çatal ve bıçaklar ise paslanmaz çelikten olacaktır. Sıcak su tertibatı olacaktır. u) Pişmeden, yıkanmadan veya kabukları soyulmadan yenen gıda maddeleri açıkta teşhir ve muhafaza edilmeyecek ve satılmayacaktır. Bunlara dışardan toz ve sinek girmeyecek şekilde kapalı yer veya kaplarda bulundurulacak ve el değmeden uygun araçlarla alınıp müşteriye verilecektir. Bu maddeler ambalajsız satılmayacak ve müşterilerin elle tutup bırakmalarına meydan verilmeyecektir ü) Belediyeye ait olup kiraya verilen park, bahçe vb. yerlerde Belediyece tasdik edilen fiyat tarifesi bulunacak ve çerçeveletip görülebilir bir yere asılacaktır. v) İşyerleri çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında herhangi bir işle ilgili maddeler 19

21 bulunduramaz, satamaz ve iştigal edemez y) İşyerlerinin önündeki alana izin verilenden fazla herhangi bir mal veya eşya çıkartarak kaldırımın nizam ve intizamını bozmak, şehrin görünümünü olumsuz etkilemek ve haksız rekabete sebebiyet vermek z) İçkili ruhsat kapsamı dışındaki tüm işyerleri ile ruhsatlı tekel bayii işletmelerinin herhangi bir yerinde açıkta içki satışı ve servisi yapmak yasaktır. aa) Gıda satışı yapan işyerlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler reyonlarda teşhir edilemez ve satılamaz. bb) İşyerleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi reklam, ilan ve tanıtım yönetmeliğinde belirtilen usul, yöntem ve istenilen şartlara uygun olarak tabelalarını asacaklardır. cc) Ruhsatsız olduğu tespit edilen işyeri ilgililerine işyerindeki bozulabilecek malları ile zaruri ve şahsi eşyalarının alınması, işyerinin mühürlemeye hazır hale getirilmesi için en az yirmidört (24) saat, en fazla onbeş (15) gün süre verilebilir. 20

22 BEŞİNCİ BÖLÜM Nizam ve İntizamla İlgili Emir ve Yasaklar Madde 8-(1) Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır. a) Dükkan ve binaların yola bakan cephelerine dikey olarak tabela asmak, perde, saçak ve siper yapmak b) Cami avluları, abidelerin etrafı, köprü, istasyon ve parklar gibi halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerleri dışında oturmak, yatmak, fazla yer işgal etmek, torba, küfe, arkalık, tabla vs. gibi şeyler bırakmak. c) Halkın çok kalabalık olduğu yerlerde büyükçe eşyalarla halkı rahatsız ederek geçmek ç) Gişe önlerinde, duraklarda sıraya riayet etmeyip öne geçmek, itişip kakışmak. d) Hayvanları sokaklara bırakmak, park, bahçe ve boş alanlarda etrafı rahatsız edecek şekilde gezdirmek, kamu hizmet binaları ile cami ve diğer mabetlerin avlularına sokmak. e) İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapmak, 21

23 işgaliye ödenen kısımdaki yol ve trotuvarın vasfını bozmak ve tahrip etmek. f) İnşaat ve tamirata ait tuğla, taş, toprak, kireç, kum, çimento, tahta, varil, kazma, kürek vs. gibi inşaat malzemelerini ve inşaat artıklarını işgaliye ödenen sahanın dışında bırakmak, inşaat artıklarını kaldırmamak. g) Yol, meydan, pazar, köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj ve kamu binaları gibi umumi binaların girişleri, koridorları ve merdivenlerine izin almadan herhangi bir mal veya eşya koyarak nizam intizamı bozarak görüntü kirliliğine sebebiyet vermek ğ) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerlere tente olarak çirkin görünümlü hasır, çuval, naylon, bez vs. şeyleri asmak ve takmak. h) Belediye sınırları içersinde bulunan boş arsaların cadde ve sokaklara bakan kısımlarını çevirmemek, muhafaza altına almamak. 22

24 ALTINCI BÖLÜM Daimi ve Geçici Pazar Yerleri İle İlgili Hükümler Madde 9-(1) Daimi ve geçici Pazar yerlerinde uyulması gereken emir ve yasaklar a) Pazarcı esnafı, kendisine tahsis edilen pazar yerine ait Belediyeden tezgah kurma belgesi almak ve bu belgeyi her yıl yenilemek zorundadır. b) Tezgah kurma belgesi, sağlık muayene cüzdanları ve diğer lüzumlu belgelerin pazar müddeti boyunca pazar yerinde bulundurulması ve istenildiği taktirde görevlilere gösterilmesi mecburidir. c) Pazarcı esnafı, pazar yeri olarak kendisine tahsis edilen yerlerin sınırlarını aşamaz, tezgah önünü ve pazar ortasını herhangi bir şekilde işgal edemez. ç) Pazarcı esnafı belediyece belirlenmiş ölçülerde satış tezgahı kullanmak zorundadır. d) Pazarcı esnafı Ölçüler Kanununa göre damgalanmış ölçü aleti kullanmaya mecburdur, el kantarı kullanmak yasaktır. e) Pazarcı esnafı, kendilerine tahsis edilen pazar yerlerinin bir kısmını veya tamamını belediyenin 23

25 bilgisi olmadan başkasına kiraya veremez. f) Pazarcı esnafı, her ne suretle olursa olsun yüksek sesle bağırıp çağırarak satış yapamaz. g) Pazar yerindeki faaliyetler sabah 07:00 de başlayıp, kış sezonunda 19:00 da yaz sezonunda ise 21:00 da sona erecektir. Pazar esnafı pazarın açılış ve kapanış saatine riayet edecektir. ğ) Pazar kurulmasından bir gün evvel pazar yerlerini işgal etmek, yollara, trotuvarlara ve boş alanlara pazar tezgahı bırakmak yasaktır. h) Pazarcı esnafı, bina ve işyeri giriş çıkışlarını engelleyecek şekilde kapatmayacak, duvarlara çivi, kazık ve başka şeyler çakmayacak, pencere, demirlere ve başkasına ait yerlere izinsiz ip bağlamayacak. ı) Pazarcı esnafı satışa arz ettiği malların üzerine fiyat etiketi koyacak, kesinlikle bir (1) kilo haricinde gramajlar (yarım kilo, 250 gr.vs.) yazılmayacaktır. i) Pazarcı esnafı kendi tezgah sınırlarını geçmemek kaydı ile uygun yerlere malzeme asacak, vatandaşların gelip geçişini engelleyecek şekilde alçak seviyede malzeme asmayacaktır. j) Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenecek her türlü gıda maddesi açıkta satılmayacaktır. k) Pazarcı esnafı izin belgesinde belirtilen iştigal 24

26 konusu dışında faaliyette bulunamaz. l) Pazarcı esnafından gıda maddesi satanların ve yanlarında çalışan diğer personelin sağlık kontrollerini yaptırmaları ve sağlık muayene cüzdanlarına işleterek ibrazı zorunludur. m) Pazar yerlerinde kendi yetiştirdiği meyve sebzeyi satanlar müstahsil olduklarına dair yetkili makamlardan müstahsil belgesi alacak ve yanlarında bulunduracaklardır. n) Pazarcıların pazar yerini ve çevresini temiz tutmaya, plastik çöp torbası bulundurmaya ve kullanmaya mecburdurlar. o) Üzerinde üretim izni olmayan, sonradan paketlenmiş gıda maddelerinin satışı yapılamaz. ö) Pazar yerlerinin ortası halkın ve lüzumu halinde taşıt araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurulacak ve bu geçiş yerleri geçici bir surette dahi seyyar satıcılar tarafından işgal edilemez. 25

27 YEDİNCİ BÖLÜM Gezici Satıcılarla İlgili Hükümler Madde 10-(1) Gezici Satıcıların uyması gereken emir ve yasaklar. a) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak izinsiz satış yapmak yasaktır. b) Gezici olarak izinsiz gıda maddesi satışı yapılamaz. c) Açıkta ya da ambalajsız, bardakla su, ayran veya benzerlerini satmak yasaktır. ç) Her türlü sakatat mamulü, köfte, lahmacun ve yemek türü gıda maddelerinin gezici olarak satılması yasaktır. d) Gezerek veya durarak cadde, sokak ve meydanlarda balık satmak, kanatlı kanatsız hayvan gezdirmek, adak ve kurbanlık olarak kesip satmak yasaktır. e) Gezici satıcılar Belediyece onaylanmış gezici satıcı kimlik belgesi almak zorundadır. f) Satıcıların elbiseleri, el ve yüzleri temiz olacak, pişirilmeden, yıkanmadan ve soyulmadan 26

28 yenen gıda maddeleri kullanılmamış ambalaj malzemelerine sarılacak ve el değmeden müşterilere verilecektir. g) Besin maddelerinin satıldığı, kapların her tarafı kapalı, içi ve dışı daima temiz bulundurulacaktır. ğ) Gezici satıcıların sağlık muayene cüzdanları olacak ve sağlık kontrollerini yaptırarak cüzdanlara işletmeleri zorunludur. h) Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için Belediyece belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılacaktır. Bu araçların camekanında üretildiği yerin ismi, adresi ve fiyatını yazan 20x20 ebadında bir levha asılması zorunludur. ı) Gezici olarak satış yapanların sattıkları malları nereden aldıklarını belirten alış faturasını yanlarında bulundurmaları ve istenildiğinde göstermeleri zorunludur. 27

29 SEKİZİNCİ BÖLÜM Ceza Hükümleri Madde 11-(1) Bu Yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimini Belediye Zabıtaları yapar. Madde 12 (1) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı hareket edenler hakkında 23/01/2008 tarih ve 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına uyum amacıyla çeşitli kanunlarda ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 66.maddesinde belirtilen tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanunun bazı maddelerini muaddil kanunun değiştirilen 1. maddesine göre işlem yapılır. Madde 1- Belediye Meclis ve Encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlere belediye kanun, nizam ve talimatnamelerinin men 28

30 ve emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara Belediye Encümenince Kabahatler Kanununun 32.maddesi hükmüne göre idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir. Belediye Encümeni Kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde masrafların yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir 29

31 DOKUZUNCU BÖLÜM Kişisel Özel Haller Çeşitli Hükümler Madde 13-(1) İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş 15 yaşından küçük ve davranış yeteneği önemli derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilere bu yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaz. Ancak, bu gibi insanları çalıştıranlar hakkında bu kişileri bu yönetmelikteki emir ve yasakları ihlalinden dolayı müeyyide işyeri ilgilisine uygulanır. Özel Mevzuat Hükümleri Madde 14-(1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan hükümler aynen uygulanır. (2) Bu yönetmelik hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları görülenler uygulanmaz. 30

32 Madde 15-(1) Belediye bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere düzenlemeler yaparak yeni yönetmelik hazırlayabilir. 31

33 ONUNCU BÖLÜM Uygulama, Yürürlük ve Yürütme Uygulama Madde 16-(1) Bu yönetmelik Güngören Belediyesinin yetki ve sorumluluğu içersindeki ilçe sınırları dahilinde uygulanır. Yürürlük Madde 17-(1) Bu yönetmelik Güngören Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan ve uygun araçlarla halka duyurulduktan sonra yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Güngören Belediye Başkanlığı yürütür. 32

34

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki dayanak Amaç Bu yönetmelik 13/7/2005 tarih

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki Dayanak ve Uygulamaya İlişkin Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik 03/07/2005

Detaylı

T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendine göre hazırlanan bu yönetmelik,

Detaylı

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik belde sakinlerinin esenliğinin, huzurunun,sağlık ve düzenin sağlanmasında ve korunmasında mahallî

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA TALİMATNAMESİ

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA TALİMATNAMESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA TALİMATNAMESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç: MADDE 1- Bu talimatname 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasaların belediyelere yüklediği görevleri yerine getirmek ve beldede

Detaylı

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15 inci maddesi (b) bendine göre hazırlanarak, aynı Kanun

Detaylı

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendine göre hazırlanarak, aynı kanunun 18.maddesinin (m) bendi gereği

Detaylı

ORDU BOYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KOMİSYON İNCELEMESİ: BAŞKANLIK MAK4MINA

ORDU BOYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KOMİSYON İNCELEMESİ: BAŞKANLIK MAK4MINA Büyükşehir Belediye Meclisirnizin 12/06/2014 tarihli 2014 Yılı Haziran Ayı Toplantısı nda 23. KOMİSYON İNCELEMESİ: [ OTURUM: 1 KONUSU : Belediye Kuralları Yönetmeliği [ DÖNEMİ / TOPLANTI AYI: 2014/TEMMUZ

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmelik kanunların Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek, esenlik, sağlık

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ: MADDE 1-Bu Tembihname; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek,

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ EMĐR VE YASAKLAR YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ. SAYı: 347 MERSİN 13/12/2013 KARAR

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ. SAYı: 347 MERSİN 13/12/2013 KARAR Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/1112013 tarih ve 270 sayılı ara kararı ile, Plan ve Bütçe, Komisyonuna havale edilen; Mersin Büyükşehir Belediyesi 14111120l3 tarihli komisyon raporu okunarak görüşmeye

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir il

Detaylı

T.C. BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

T.C. BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 1580 Sayılı Belediye Kanununa göre Büyüksehir Belediye Meclisinin 30 Ocak 1987 gün ve 1987/65 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve İstanbul

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ODUNPAZARI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (FİHRİST) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1-Amaç MADDE 2-Kapsam MADDE 3-4-5-6-Yasal

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ Meclis Karar No : 683 Kabul Tarihi : 15/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi : 28/03/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu kuralların

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT, Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, Yakup SÖNMEZ, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus AÇIKGÖZ, Mehmet ALTINTAŞ, İsmail ARIK(Bulunmadı), Ahmet PERÇİN,

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmelik, Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak

Detaylı

ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ: MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Toroslar Belediyesi sınırları dâhilinde halkın sağlık,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönetmelik; kanun, nizam ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyelere

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası

Detaylı

ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ

ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ Odunpazarı Belediyesi Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih 1/7 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. OCAK 2011 Adres: Yenidoğan Mahallesi Çamkoru

Detaylı

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- GEREKÇE VE AMAÇ Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun da verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtalarının görev ve yetki

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI M.35.6.TOR.0.10/10-1/2 MADDE 2 Gündemin ikinci maddesi Belediye Daimi Encümenine 1 Üyenin gizli oylama ile seçimi BaĢkanlığın bu husustaki 26.12.2006 tarihli sunuģ yazısı okundu. SunuĢ yazısında; Belediye

Detaylı