ÜYELERİMİZE DUYURU! HKMO İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU GÜNDEM: I. GÜN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜYELERİMİZE DUYURU! HKMO İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU GÜNDEM: I. GÜN"

Transkript

1 ÜYELERİMİZE DUYURU! Şubemizin 20. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem ile çoğunluk aranarak 5-6 Ocak 2008 tarihlerinde, çoğunluk aranmaksızın 2-3 Şubat 2008 tarihlerinde, aşağıda belirtilen yerlerde toplanacaktır. Genel Kurulumuza katılımınız ile meslek Odamıza ilişkin görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı ve yeni dönem Şube Yönetim Kurulumuzun belirlenmesi için oy kullanmanızı bekliyoruz. Saygılarımızla... GÜNDEM: I. GÜN 1. Açılış ve Başkanlık Divan seçimi 2. Saygı duruşu 3. Şube Başkanı ve konukların konuşması 4. Çalışma raporunun sunulması ve görüşülmesi 5. Yönetim Kurulu adaylarının belirlenmesi 6. Oda Merkez Genel Kurul Delege adaylarının belirlenmesi 7. Dilek ve temenniler II. GÜN HKMO İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU SEÇİMLER ÇOĞUNLUKLU Tarih ve Saat 5-6 Ocak ÇOĞUNLUKSUZ 2 Şubat Şubat Yer TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 19 Mayıs Mah. Samanyolu Sok. Onur Apt. No:116/1 K:2 Şişli/İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu Yıldız-Beşiktaş/İstanbul TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası Barbaros Bulvarı Beşiktaş/İstanbul Not: 20. Olağan Genel Kurula katılırken, işlem kolaylığı açısından Oda Üye Kimlik Kartınızı yanınızda bulundurmanızı rica ederiz. Herhangi bir soyadı değişikliğiniz varsa, değişikliğe ilişkin belgelerinizi (evlilik cüzdanı, mahkeme kararı vb.) yanınızda bulundurmanızı önemle hatırlatırız.

2 Sunuş Bizler bu ülkenin aydınları olarak tüm insanlık öncelikli hedefinden sapmadan, emperyalizmin yeni modeli olan küreselleşmeye ve küresel kapitalizme karşı toplumsal direnci oluşturacak tüm politikaların içinde olan, bu toplumsal direnç içerisinde mesleğimizin alabileceği rolü doğru belirleyip, bu doğrultuda ülke insanının ve tüm insanlığın yararına, evrensel ve yurtsever meslek politikaları üreten, küreselleşme, teknoloji çağı, bilgi çağı adı altında bize dayatılan sanal gerçekliğe karşı duran, bilgi ve teknolojinin mesleğimizde toplum yararına kullanılmasını hedefleyen bir anlayışı görev olarak üstleniyoruz. 19. Çalışma Dönemimize başlarken siz değerli meslektaşlarımıza sunduğumuz çalışma programımıza yukarıdaki ifade ile başlamıştık. Çalışma programımızda bu süreci ülkemiz, dünyamız, mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından değerlendirmiş ve bu değerlendirme ışığında önümüze hedefler koymuştuk. Yönetim Kurulu olarak geçtiğimiz iki yılı kapsayan çalışma dönemimiz boyunca, bu hedeflerimizi var olan olanak, yöntem ve araçlarımızla yaşama geçirme çabası içerisinde olduk. Gerek mesleki, gerekse de toplumsal konularda emekten, aydınlanmadan, ilerlemeden yana olarak, mesleki ve kamusal çıkarlarımızı korumak konusunda ilkeli bir tavır sergileyerek kendimizi ifade etmeye çalıştık. Bu ülkenin aydınları olarak, meslek politikalarımızın geliştirilmesi, güncel gelişmelere bağlı olarak yeni açılımların üretilmesi, mesleğimizin toplumsal boyutlarının tanımlanarak kamuoyu ile paylaşılması sürecinde kolektif ve tüm meslektaşlarımızı kucaklayan bir anlayışla hareket ettik. Geride bıraktığımız çalışma dönemi toplumsal gündem başlıklarının olağanüstü derecede yoğun olduğu, gerek ülkemizde gerekse uluslararası ölçekte mesleğimizi de yakından ilgilendiren önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu. Programımızda ortaya koyduğumuz hedeflerimizi gerçekleştirmede var olan olanaklarımızı olabildiğince akılcı bir biçimde kullanma, yeni yöntem ve araçlar geliştirme arayışı içerisinde olduk. Elbette ortaya koyduğumuz hedeflerimizin tümünü gerçekleştiremedik, birikimlerimizi üretime yönlendirecek araçları geliştirmede eksikliklerimiz oldu. Ancak kamu yararı doğrultusunda mesleki faaliyetlerimizi düzenleme, meslek etiğine sahip çıkma, üyelerimizin haklarını koruma çabalarımızda, emekten, aydınlanmadan, ilerlemeden yana olarak tanımladığımız kimliğimizle ilkelerimizden asla ödün vermedik ve kendimizi bulunduğumuz her ortamda ifade ettik. Bu süreçte, çalışmalarımıza omuz veren, katkıları ve üretimleriyle varlıklarını her zaman yanımızda hissettiğimiz üyelerimize içten teşekkür ediyoruz. Başarı hanemize kaydedilecek pek çok çalışmanın yanı sıra, yapamadıklarımız ya da eksik bıraktıklarımız da oldu. Çalışma raporumuzun bundan sonraki bölümlerinde sırasıyla çalışma programımız, çalışma dönemimiz boyunca yaptığımız çalışmalar ve bu çalışmalara ilişkin değerlendirmelerimiz sunulmaktadır. TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 19. DÖNEM YÖNETİM KURULU 2

3 1. ÖRGÜTSEL YAPI 3

4 1.1 Şube Emekçilerimiz Çalışma dönemimiz içerisinde Ağustos 2007 sonu itibariyle Oda müdürümüz Gülseren Yurttaş görevinden ayrılmış ve ne yazık ki çok kısa bir süre sonra bir iş cinayetine kurban edilmiştir. Görevden ayrılmasına kadar geçen süreçte bize verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Yeni süreçte boş olan Şube Müdürü kadrosunda meslektaşımız Hasan Açık göreve başlamıştır. Yıllardır Şubemize emeklerini sunan, Şube işleyişini, üyelerle olan iletişimimizi sağlayan Birsen Çüm ve Engin Bingöl e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu çalışma döneminde büro destek görevlisi olarak Metin Uğumlu, Öğenci üyeler ve Örgütlenmeden sorumlu, şube yayın hazırlıkları ve izlenmesi konularıyla görevlendirdiğimiz M. Uğur Girişken arkadaşlarımızı da aramıza kattık. Ayrıca yasal konularda Şubemizin hukuk danışmanı olarak Avukat Mahir Ay arkadaşımız da aramıza aldık. Yeni arkadaşlarımıza da göreve başladıkları tarihten itibaren verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. 1.2 Şube Yönetim Kurulu 19. Dönem Şube Yönetim Kurulu Başkan : Mehmet Ali Candaş II. Başkan : Süleyman Bekiroğlu Şube Sekreteri : Rahmi Yücel Yaşayan Şube Saymanı : Nurcan Candaş Üye : Hüseyin Çiçek Üye : Pelin Tekinsoy Üye : Evrim Toprak 1.3 Temsilcilikler, Bölüm Öğrenci Temsilciliği Çalışma döneminde gerçekleştirdiğimiz ilklerden birisi de Bölüm Öğrenci Temsilciliklerinin belirlenmesi oldu. Öğrenci Kolu yönetmeliğinin Organlar ve Görevleri başlıklı 6. Maddesinde tanımlı YTÜ Bölüm Öğrenci Temsilciliği için; Başkan Hasan Bora YAVUZ, Başkan Yardımcısı Diren ÖZGÜN, yazman Umut ÜRÜN, üye Yusuf BOZKURT, üye İbrahim OKUTMUŞTUR arkadaşlarımız atanmıştır. İTÜ Bölüm Öğrenci Temsilciliği için; Başkan Onur GİRİŞKEN, Başkan Yardımcısı Özcan TÜRKMEN, yazman Merve KESKİN, üye Evrim SAVAŞ, üye Ulaş AKINCILAR arkadaşlarımız atanmıştır. KOÜ Bölüm Öğrenci Temsilciliği için; Başkan Cihan DOĞUYILDIZ, Başkan Yardımcısı Burak ÇOBANOĞLU, yazman Tuğba ŞAHİN, üye Onur GÜNİNİ, üye Serap AŞIR arkadaşlarımız atanmıştır. Bölüm öğrenci temsilcilerinin belirlenmesi ve resmi olarak atanması ile üniversitelerde daha örgütlü bir yapı olacağımızı düşünüyoruz. Dönem içerisinde öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerdeki ana felsefemiz olan geleceği öğrencilerin şekillendireceği düşüncemizin bu yapı sayesinde önümüzdeki dönemde de devam edeceğini umut ediyoruz.

5 İl, İlçe ve İşyeri Temsilciliklerimiz, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği nin 71., 72., 73. ve 74. maddelerinde belirtilen esaslarla çalışmalarını yürütürler. Temsilcilikler Madde 71 Oda çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Şube Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Yönetim Kurulu kararıyla, Şube etkinlik alanı içerisinde İl/İlçe Temsilcilikleri kurulabilir. Ayrıca üye yoğunluğu, coğrafi koşullar ve diğer etkenler değerlendirilerek Şube etkinlik alanları dışında, Oda Yönetim Kurulu kararı ile etkinlik alanları da belirtilerek, doğrudan Genel Merkeze bağlı Temsilcilikler kurulabilir. Temsilcilikler tarafından Oda Genel Kuruluna verilecek delegeler, etkinlik alanı içerisindeki üyeler tarafından seçimle belirlenir. Oda Yönetim Kurulu temsilci atamasını da yapar, durumu atadığı temsilciye, yörenin en büyük Mülki Amirine, Belediye Başkanına, Cumhuriyet Savcılığına, ilgili Şube Yönetim Kuruluna etkinlik alanı da belirtilerek yazı ile bildirir. Gerektiğinde yörenin özelliği, yöredeki üye sayısı ve Harita ve Kadastro Mühendisliği hizmetlerinin yoğunluğuna göre temsilci ile birlikte temsilci yardımcısı da atanabilir. Temsilcilerin görev ve yetkileri Madde 72 Temsilcilerin görev ve yetkileri şunlardır: a) Bulunduğu yörede Odayı temsil etmek ve mesleki denetim görevini yapmak, b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda çalışan üyelerin sorunlarını incelemek ve çözümü için çalışmalar yapmak, c) Oda merkezi ve bağlı bulunduğu şubece belirlenen ilkeler içinde mesleki etkinlikte bulunmak, işbirliği ve iletişimi sağlamak ve Yönetim Kurulunun vereceği görevleri yürütmek, ç) Bağlı bulundukları şube ile ilgili görevlerinde Şube Yönetim Kurulunun, Merkez ile ilgili görevlerinde Oda Yönetim Kurulunun onayını önceden almak, d) Merkeze bağlı temsilcilikler Oda Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek. İşyeri temsilciliği kurulması ve kapatılması Madde 74 Üyelerin yoğunlaştığı iş yerlerinde, Oda üye ilişkilerini geliştirmek amacı ile Şube Yönetim Kurulu önerisi ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile İşyeri Temsilciliği kurulabilir ve aynı usulle kapatılabilir. Kurulan İşyeri Temsilciliklerine, işyeri temsilcileri ve yardımcıları Şube Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Kurumsallaşmanın en önemli öğesi olan temsilciliklerin daha da işlevselleştirilmesi, yalnızca mesleki denetim yapan görevliler değil, bölgelerinde Oda ile kurulacak iletişimin en etkin organı olarak, meslektaşlarımızın sorunlarını anlamak ve çözümüne katkılarını alabilmek için ortak duyarlılığın sürdürülmesi inancıyla tüm temsilciliklerimize teşekkür ediyoruz. 5

6 19. Dönem içerisinde gerek idari gerekse özel koşullar nedeniyle temsilciliklerimizde değişiklikler olmuştur. Aşağıda, temsilci ve temsilci yardımcıları değişiklikleri sıralanmıştır: İSKİ İş Yeri Temsilcisi Nurettin ÜNAL Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 81/982 sayılı kararı ile İSKİ İş Yeri Temsilciliği görevinden istifa etmiştir. Gebze İlçe Temsilci Yardımcısı Musa YAMAK Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 81/982 sayılı kararı ile Temsilci Yardımcılığı görevinden istifa etmiştir. Üsküdar İlçe Temsilcisi Dilek AYAL Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 81/982 sayılı kararı ile Üsküdar İlçe Temsilciği görevinden istifa etmiştir. Fatih-Eminönü İlçe Temsilci Yardımcısı Adil YILDIRIM Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 81/982 sayılı kararı ile Fatih-Eminönü İlçe Temsilci Yardımcılığı görevinden istifa etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü Dairesi İş Yeri Temsilcisi Kadir ÖZDEMİR Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 81/982 sayılı kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü Dairesi İş Yeri Temsilciği görevinden istifa etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken ve Gecekondu Müdürlüğü İş Yeri Temsilcisi M. Süleyman BEKİROĞLU Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 81/982 sayılı kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken ve Gecekondu Müdürlüğü İş Yeri Temsilciği görevinden istifa etmiştir. Pendik İlçe Temsilcilisi Rahmi Yücel YAŞAYAN Şube Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 89/1060 sayılı kararı ile Pendik İlçe Temsilciliği görevinden istifa etmiştir. Pendik İlçe Temsilci Yardımcısı Birol YAVUZ Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 89/1061 sayılı kararı ile Pendik İlçe Temsilciliğine atanmıştır. Kartal İlçe Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 89/1059 sayılı kararı ile Metin AĞIR- MAN atanmıştır. Maltepe İlçe Temsilcilisi Melih SUBAŞ Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 89/1057 sayılı kararı ile Maltepe İlçe Temsilciliği görevinden istifa etmiştir. Maltepe İlçe Temsilciliğine Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 89/1058 sayılı kararı ile Doğan Kamil AKSOY atanmıştır. Edirne İl Temsilcisi Necmi BELEN tayini nedeniyle Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 9/50 sayılı kararı ile Edirne İl Temsilciliği görevinden istifa etmiştir. 6

7 Edirne İl Temsilci Yardımcısı Yılmaz EREN Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 9/50 sayılı kararı ile Temsilci ataması yapılıncaya kadar Edirne İl Temsilci Yardımcısı Yılmaz EREN in yürütmesine. Beyoğlu-Şişli İlçe Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 20/231 sayılı kararı ile Yaşar BELEN atanmıştır. Pendik İlçe Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 20/232 sayılı kararı ile Musa YAMAK atanmıştır. Boşalan Küçükçekmece İlçe Temsilciliğine Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 27/303 sayılı kararı ile Selahattin AVŞAR atanmıştır. Beykoz Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Oktay Kaan İNCEDERE Şube Yönetim Kurulumuzun tarih ve 42/143 sayılı kararı gereği görevden alınması önerisi Genel Merkeze bildirilmiştir. Beşiktaş Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Füsun KÖKTÜRK tarihinde istifa etmiş, tarih ve 43/144 sayılı kararla Genel Merkeze bildirilmiştir. Kocaeli Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü İş Yeri Temsilciliğine Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 30/373 sayılı kararı ile Murat Selim ÇEPNİ atanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Yeri Temsilciliğine Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 30/372 sayılı kararı ile Esin GÜRLEK atanmıştır. Kocaeli İl Temsilcilisi İmam YAŞARTEKİN görev yeri değişikliği nedeniyle Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 30/374 sayılı kararı ile Kocaeli İl Temsilciliği görevinden istifa etmiştir. Boşalan Kocaeli İl Temsilciliğine Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 30/375 sayılı kararı ile Cankut Dağdal İNCE atanmıştır. Kocaeli İl Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 30/375 sayılı kararı ile Tamer AKASLAN atanmıştır. Gebze İlçe Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 32/396 sayılı kararı ile Latife KAYA- TAŞTAN atanmıştır. Sakarya İl Temsilcisi Hakan ARMAĞAN tayini nedeniyle Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 32/390 sayılı kararı ile Sakarya İl Temsilciliği görevinden istifa etmiştir. Boşalan Sakarya İl Temsilciliğine Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 33/411 sayılı kararı ile Lale GÜNGÖR atanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Mehmet Fikri ÖZTÜRK emekli olması nedeniyle Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kuru-

8 lunun tarihi ve 32/391 sayılı kararı ile istifa etmiştir. Fatih-Eminönü İlçe Temsilcisi Erdoğan KESİKBAŞ Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 44/536 sayılı kararı ile istifa etmiştir. Boşalan Fatih-Eminönü İlçe Temsilciliğine Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 44/537 sayılı kararı ile Cemil CANDAŞ atanmıştır. Sakarya İl Temsilci Yardımcısı Şebnem ALİOSMANOĞLU Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 52/630 sayılı kararı ile istifa etmiştir. Sakarya İl Temsilciliği Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 52/631 sayılı kararı ile Zeynep TO- KUÇ ile Burak AN atanmışlardır. Sakarya İl Temsilciliği Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 52/628 sayılı kararı ile Mustafa DAĞLAR atanmıştır. Boş bulunan Ümraniye İlçe Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 52/627 sayılı kararı ile Elif SUYABATMAZ atanmıştır. Gebze İlçe Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 52/629 sayılı kararı ile Ahmet Murat BAŞAR atanmıştır. Tekirdağ İl Temsilcisi Mustafa AYDOĞDU Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 52/632 sayılı kararı ile istifa etmiştir. Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 52/633 sayılı kararı ile halen Temsilci Yardımcılığı görevini yürüten Ercan KISA Tekirdağ İl Temsilciliğine atanmıştır. Tekirdağ İl Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 52/633 sayılı kararı ile Zeki ÖZCAN atanmıştır. Sakarya İl Temsilci Yardımcısı Emin TOKYER Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 62/756 sayılı kararı ile istifa etmiştir. Çorlu İlçe Temsilci Yardımcısını Hüsnü SEÇKİN Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 65/788 sayılı kararı ile istifa etmiştir. Çorlu İlçe Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 65/789 sayılı kararı ile Alişan ÇALCALI ile Murat SINAR atanmışlardır. Ahmet TOP un İSKİ İş Yeri Temsilciliğine atanması önerisi Şube Yönetim Kurulumuzun tarih ve 78/274 sayılı kararı ile Genel Merkeze bildirilmiştir. 8

9 Kocaeli İl Temsilci Yardımcısı Tamer AKASLAN görev yeri değişikliği nedeniyle Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 70/861 sayılı kararı ile istifa etmiştir. Kocaeli İl Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 70/862 sayılı kararı ile Tamer YILDIZ atanmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İş Yeri Temsilciliğine Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 70/863 sayılı kararı ile Perihan TOPÇU atanmıştır. 9

10 İl Temsilcileri ve Temsilci Yardımcıları 1. EDİRNE Temsilci Yardımcısı Yılmaz EREN EREN HAR.KAD.MÜH.DAN.BÜROSU VİLAYET YANI HOROZLU BAYIRI CAD. M.EJDER İŞ MER. NO:19B EDİRNE İş Tel : İş Faks : e-posta : 2. KIRKLARELİ Temsilci Temsilci Yardımcısı Erkan GÜLER KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA İŞLERİ KIRKLARELİ İş Tel : İş Faks : e-posta : Mahmut BOZAN BİLGİ HAR. MÜH. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. KARAKAŞ MAH.YENİGÜRPINAR ÇAR. KAT:1 NO:42 KIRKLARELİ İş Tel : İş Faks : e-posta : 3. KOCAELİ Temsilci Cankut Dağdal İNCE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇME TEKNİĞİ ANA BİLİM DALI KOCAELİ İş Tel : /1206 İş Faks : e-posta : 10

11 Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı Murat YAZICI KOCAELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ İş Tel : /122 İş Faks : e-posta : 5717 Tamer YILDIZ KOCAELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ İş Tel : İş Faks : e-posta : 4. SAKARYA Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı 5159 Lale GÜNGÖR YAHŞİ HAR. BİLGİSAYAR MÜH. VE DOĞAL GIDA ÜRÜN.TİC.BÜROSU BAŞPINAR MAH. M.KEMALPAŞA CAD. M.ASIM PASAJI KAT : 1 DAİ: 111 HENDEK/SAKARYA İş Tel : İş Faks : e-posta : 7544 Zeynep TOKUÇ ATLAS HARİTA MÜHENDİSLİK BÜROSU TIĞCILAR MAH. ATATÜRK BUL. ÜNER APT. NO:39 K:1 SAKARYA İş Tel : İş Faks : Burak AN SAKARYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA İş Tel : İş Faks : e-posta : 9790 Mustafa DAĞLAR SAKARYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA İş Tel : İş Faks : e-posta : 11

12 5. TEKİRDAĞ Temsilci NO:9/15 Temsilci Yardımcısı 6. YALOVA Temsilci Temsilci Yardımcısı Ercan KISA ER-FA HAR. PLN. İNŞ. VE TAAH. EML. TİC.LTD. ŞTİ. ORTACAMİ MAH.ORTA CAMİ SOK.TARHANİŞH. TEKİRDAĞ İş Tel : İş Faks : e-posta : Zeki ÖZCAN TEKİRDAĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İş Tel : İş Faks : e-posta : Güler BİLGİN (DURMAZ) YALOVA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE SARAYI KAT:5 YALOVA İş Tel : İş Faks : e-posta : Rahmi DERELİ DERELİ HAR. KAD. MÜH. MÜŞ. BÜROSU SEFABEY CAD.KONAK SOK.ÇAM İŞH.NO:4/33 YALOVA İş Tel : İş Faks : e-posta : İlçe Temsilcilikleri ve Temsilci Yardımcıları 1. İSTANBUL/BAĞCILAR-ESENLER Temsilci Mehmet Hürol KARA BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEŞLİ-BAĞCILAR/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 12

13 2. İSTANBUL/BAHÇELİEVLER-GÜNGÖREN Temsilci Temsilci Yardımcısı İsmail Bülent KÖKSAL BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK İSTİMLÂK VE HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL İş Tel : /113 İş Faks : Ufuk GÜVEM YEDA MİM.HAR.MÜH.İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. BARBAROS CAD. GÖKDUMAN APT. NO:30/B K:3 D:3 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 3. İSTANBUL/BAKIRKÖY-ZEYTİNBURNU Temsilci Temsilci Yardımcısı Ergin UÇARLI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNBURNU/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : Turğay ERKAN YENİDOĞAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. TUNÇ APT. NO:144/1 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL e-posta : 4. İSTANBUL/BAYRAMPAŞA-EYÜP-GAZİOSMANPAŞA Temsilci İsmi AVCIOĞLU EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ EYÜP/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 13

14 Temsilci Yardımcısı 5. İSTANBUL/BEŞİKTAŞ Temsilci Temsilci Yardımcısı Ercan YILDIRIM EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ EYÜP/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : Cem Bülent KÖSEOĞLU ARK PROJE YÖN. HAR. MİM. İNŞ. MÜH. MÜŞ. TAAH. VE TİC.LTD.ŞTİ. ŞEHİT ASIM CAD. YENİLİK SOK. SELKAN APT. NO:2/3 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : Deniz BAŞ ARK PROJE YÖN. HAR. MİM. İNŞ. MÜH. MÜŞ. TAAH. VE TİC.LTD.ŞTİ. ŞEHİT ASIM CAD. YENİLİK SOK. SELKAN APT. NO:2/3 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 6. İSTANBUL/BEYOĞLU-ŞİŞLİ Temsilci 7. İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE Temsilci Meral BAŞKAL ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ ŞİŞLİ/İSTANBUL İş Tel : /261 İş Faks : e-posta : İhsan KIRCAN CAN-ER MÜHENDİSLİK BÜROSU FATİH MAH. KARDEŞLER İŞHANI NO:3/2 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 14

15 Temsilci Yardımcısı Ş. Tamer TEMİZER TEPECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 8. İSTANBUL/ÇATALCA Temsilci Temsilci Yardımcısı Leyla POYRAZ KURTULAN HAR. MÜH. İNŞ. EMLAK VE BİL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KALEİÇİ MAH. İBRAHİMZADE İŞHANI KAT:3 DAİ:16-17 ÇATALCA/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : Savaş BÜMEN ÇATALCA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ ÇATALCA/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : TEKİRDAĞ/ÇORLU Temsilci Temsilci Yardımcısı Erol GÖLÇEK EKİN HAR.BÜROSU MUHİTTİN MAH. MUHİTTİN MAHALLESİ KOCAAĞA SOK. NO:15 D:2 ÇORLU/TEKİRDAĞ İş Tel : İş Faks : e-posta : Alişan ÇALCALI ŞAN MÜH. HAR. İNŞ. EML. TUR. TAŞ. MÜŞ. DAN. TAAH. İTH.İHR.PAZ.LTD.ŞTİ. MUHİTTİN MAH. KÜÇÜKEYÜP SOK. BAYOL İŞMER- KEZİ KAT: 2 DAİRE: 68 ÇORLU/TEKİRDAĞ İş Tel : İş Faks : e-posta : 15

16 10. İSTANBUL/FATİH-EMİNÖNÜ Temsilci Cemil CANDAŞ İSTANBUL IV NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜR- LÜĞÜ HOBYAR MAHALLESİ BÜYÜK POSTANE CAD. NO:72-74 EMİNÖNÜ / İSTANBUL İş Tel : /161 İş Faks : e-posta : 11. KOCAELİ/GEBZE Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı 4957 Orhan Kemal TOPRAK TOPRAK MÜH. HAR.İNŞ. EML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ TAPU DAİRESİ YANI HACI HALİL MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD SOK. NO: 23 GEBZE / KOCAELİ İş Tel : İş Faks : e-posta : Ahmet Murat BAŞAR GEBZE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HACI HALİL MAHALLESİ ÇEŞME SOK. SARAY İŞ HANI NO: 46 KAT:3 GEBZE / KOCAELİ İş Tel : İş Faks : e-posta : 6288 Latife KAYATAŞTAN GEBZE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HACI HALİL MAHALLESİ ÇEŞME SOK. SARAY İŞ HANI NO: 46 KAT:3 GEBZE / KOCAELİ İş Tel : İş Faks : e-posta : 16

17 12. İSTANBUL/KADIKÖY Temsilci Mustafa UYSAL JEFO MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. EĞİTİM MAH.1.AÇIKGÖZ SOK. NO:6 D:6 KADIKÖY / İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 13. İSTANBUL/KÂĞITHANE Temsilci Temsilci Yardımcısı Mustafa TADIK KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HARİTA VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SADABAT HİZMET BİNASI KAĞITHANE/İSTANBUL İş Tel : /238 İş Faks : Haluk YÜCEL KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK-İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ SADABAT HİZMET BİNASI KAĞITHANE/İSTANBUL İş Tel : /216 İş Faks : e-posta : 14. KOCAELİ/KANDIRA Temsilci Osman KÜÇÜKİSLAMOĞLU KANDIRA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ AYDINLIK MAH. PROF. TURHAN GÜNEŞ CAD. ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ KEFALET KOOP. BİNASI NO:13/3 KANDIRA/KOCAELİ İş Tel : İş Faks : e-posta : 17

18 15. İSTANBUL/KARTAL Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı 16. EDİRNE/KEŞAN Temsilci Temsilci Yardımcısı Ali APAYDIN KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ ULAŞIM VE ALTYAPI KOORDİNATÖRÜ KARLIKTEPE MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI ELİT SOK. NO: 5 KARTAL / İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : Fikri SEZER KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLANLAMA VE SOSYAL KONUT MÜDÜRLÜĞÜ KARLIKTEPE MAH.ATATÜRK BUL.ELİT SOK. NO:5 KARTAL / İSTANBUL İş Tel : /171 İş Faks : Metin AĞIRMAN AĞIRMAN MİM. HAR. MÜH. HİZ. İNŞ. TİC. İTH. İHR. PAZ.LTD. ŞTİ. ÜSKÜDAR CAD. ÖZEL İDARE İŞM. KAT: 2 DAİRE: 210 KARTAL / İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : Celalettin BİLGİN KEŞAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO MÜDÜRÜ KEŞAN / EDİRNE İş Tel : İş Faks : e-posta : Mehmet ÇEVİK KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KEŞAN / EDİRNE İş Tel : İş Faks : e-posta : 18

19 17. KÜÇÜKÇEKMECE Temsilci 3765 Selahattin AVŞAR KÜÇÜKÇEKMECE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KARTALTEPE MAH. SUVARİ CAD. KAYMAKAMLIK BİNASI NO:19 K:4 SEFAKÖY-K.ÇEKMECE / İSTANBUL 18. İSTANBUL/MALTEPE Temsilci Temsilci Yardımcısı Doğan Kamil AKSOY BOYUT MÜH.HAR.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. ALTAYÇEŞME MH.BAĞDAT CD.GÜLCİHAN SOK. NO:19/BMALTEPE / İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : Güner KILIÇ MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FEYZULLAH MAHALLESİ BAĞDAT CAD. NO:52 MALTEPE / İSTANBUL İş Tel : İş Faks : İSTANBUL/PENDİK Temsilci Temsilci Yardımcısı 4590 Birol YAVUZ CEM HARİTA MÜH.MÜŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ. DOĞU MAH. 25 NİSAN CAD. DERE SOK. NO:30 DAİ:2 PENDİK / İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 2320 Musa YAMAK CEM HARİTA MÜH.MÜŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ. DOĞU MAH. 25 NİSAN CAD. DERE SOK. NO:30 DAİ:2 PENDİK / İSTANBUL İş Tel : İş Faks :

20 20. İSTANBUL/SARIYER Temsilci Bektaş ÖZTAN BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA ŞEFLİĞİ HACIOSMAN-SARIYER/İSTANBUL İş Tel : /142 İş Faks : e-posta : 21. İSTANBUL/SİLİVRİ Temsilci Temsilci Yardımcısı Mehmet HAS MARMARA HAR.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ALİBEY MAH. ALİ ÇETİNKAYA CAD. ÖZEL İDARE İŞM. NO:74 K:1 D:2 SİLİVRİ/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : Süheyl KIRKICI BARIŞ HAR. MÜH. BÜROSU ALİ ÇETİNKAYA CAD. ÖZEL İDARE İŞ MERKEZİ KAT:3 NO:28 SİLİVRİ/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 22. İSTANBUL/ÜMRANİYE Temsilci Bülent ŞAFAK ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA VE HARİTA ŞEFLİĞİ ATATÜRK MAHALLESİ ALEMDAĞ CAD. NO:1 ÜMRANİYE / İSTANBUL İş Tel : /187 İş Faks :

21 Temsilci Yardımcısı 9709 Elif SUYABATMAZ ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA VE HARİTA ŞEFLİĞİ ATATÜRK MAHALLESİ ALEMDAĞ CAD. NO:1 ÜMRANİYE / İSTANBUL İş Tel : /187 İş Faks : e-posta : 23. İSTANBUL/ÜSKÜDAR Temsilci Yardımcısı İlhami KAYHAN KARDELEN MÜH. PLAN. İNŞ. EML. GIDA SAN. VE TIC.LTD.ŞTI. ATATÜRK MAHALLESİ ALEMDAĞ CAD. GÜNEŞ SOK. NO: 2 K: 3 D: 6 ÜMRANİYE / İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 21

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Yayın Kurulu na göndermek istediğiniz yazılarınızı hkmo@hkmo.org.tr adresine gönderebilirsiniz. MART 2008 YIL: 18 SAYI: 70 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar İNCİ Yazı İşleri Müdürü: Timur Bilinç

Detaylı

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI 12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI 11-15 Mayıs 2009 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA

Detaylı

Sanayi devrimine bir bakış İş cinayetleri ve hukuki mücadeleler Yapı ruhsatlarında verilecek aplikasyon belgeleri ve yapı aplikasyon projeleri Eski

Sanayi devrimine bir bakış İş cinayetleri ve hukuki mücadeleler Yapı ruhsatlarında verilecek aplikasyon belgeleri ve yapı aplikasyon projeleri Eski Sanayi devrimine bir bakış İş cinayetleri ve hukuki mücadeleler Yapı ruhsatlarında verilecek aplikasyon belgeleri ve yapı aplikasyon projeleri Eski hanlar, kadastral tespitler, han odabaşıları, odabaşılık

Detaylı

TMMOB MMO BURSA ŞUBE XIII. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB MMO BURSA ŞUBE XIII. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB MMO BURSA ŞUBE XIII. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (212 213) 3.Danışma Kurulu Toplantısı 3.6.213 İÇİNDEKİLER Sunuş 1 Şube Tarihçesi 3 Oda Çalışma İlkeleri 1 13.Dönem Şube Organları 13 13. Dönem Çalışma Programı

Detaylı

41. GENEL KURULUMUZ YAPILDI

41. GENEL KURULUMUZ YAPILDI 41. GENEL KURULUMUZ YAPILDI yeni dönemde daha da güçlü ÝMO ve yeni projeler için... sensiz bir eksiðiz... Şubeden TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 23 Sayı: 139 Basım Tarihi:

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 39. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 39. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 39. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi nin 39. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 15 Şubat 2014 Cumartesi

Detaylı

39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 1 9 5 4 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 24 Nisan 2004-8 Nisan 2006 Ankara TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Yazışma Adresi Ihlamur Sokak No: 10/1Kızılay-Ankara

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 KASIM 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 93 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYIMLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaş Genel Yayın Yönetmeni: Harun Reşit Sever Yazı İşleri

Detaylı

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ 1 Adres: HKMO İstanbul Şubesi 19 Mayıs Mahallesi Samanyolu Sk. Onur Apt. No: 106 Kat: 2 34360 Şişli - İstanbul Tel: +90 212 2328989 / Faks: +90 212 2329428 e-posta:istanbul@hkmo.org.tr

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi sayı 204 / 15 haziran 2010 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR İMO İlk Danışma Kurulu 15 Haziran 2010 1 toplantısını gerçekleştirdi...2 de Sadık Gökçe röportajı...8 de İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 29 - Sayı: 175 / Mart 2014 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan EMEKLİ Sorumlu

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 Çalışma Raporu 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 44. Dönem Olağan Genel Kurulu 8-9 Mart 2014 Ankara 1 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ISBN- 978-605-01-0591-9 HAZIRLAYAN TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

harita HKMO 41. Olağan Genel Kurulu yapıldı BÜLTENİ BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MART-NİSAN 2008 YIL: 8 SAYI:23

harita HKMO 41. Olağan Genel Kurulu yapıldı BÜLTENİ BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MART-NİSAN 2008 YIL: 8 SAYI:23 harita BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MART-NİSAN 2008 YIL: 8 SAYI:23 İki ayda bir yayınlanır BÜLTENİ Bursa Şubesi Yayınıdır HKMO 41. Olağan Genel Kurulu yapıldı HİTAM Mühendislik Ltd.

Detaylı

Şubat 2008. Basım Yeri: Özdil Basımevi Tel: 0 212 251 83 13-14 Teknik Hazırlık: Barış EROĞLU - baris.eroglu@otonomyayincilik.com

Şubat 2008. Basım Yeri: Özdil Basımevi Tel: 0 212 251 83 13-14 Teknik Hazırlık: Barış EROĞLU - baris.eroglu@otonomyayincilik.com Şubat 2008 Sahibi: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Adına Meftun GÜRDALLAR Yayın Koordinatörü: Münür AYDIN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Fetiye KARA Yayın Kurulu Derya

Detaylı

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır.

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır. 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

BİRLİK haberleri. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ

BİRLİK haberleri. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ T Ü R K M Ü H E N D İS V E M İM A R O D A L A R I B İR L İĞİ BİR L İK HABERLERİ B Ü L T E N İ Şubat-Mart 2006 / Sayı 107 TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

İçindekiler. 11-12 İKK dan

İçindekiler. 11-12 İKK dan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Haber Bülteni Yerel Süreli Yayın Ayda Bir Yayınlanır. Basım Tarihi : 10 Nisan 2012 Mart-Nisan 2012 Sayı : 137 İçindekiler 1 Sunuş 2-4 Temsilcilik Yürütme Kurulu

Detaylı

İMAR AFFIYLA YENİ FELAKETLERE DAVETİYE ÇIKARILMIŞTIR TMMOB NIN TÜRKİYE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARI:

İMAR AFFIYLA YENİ FELAKETLERE DAVETİYE ÇIKARILMIŞTIR TMMOB NIN TÜRKİYE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARI: YÜKSEK ÖĞRENİM SİSTEMİ PARAMPARÇA Yeni YÖK Yasası Taslağı nın hazırlıkları tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarı, Bakanlar Kurulu na sunulmaya hazır hale geldi. Taslak aynen kabul

Detaylı

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi sayı 258/ 1nisan 2015 1 Nisan 2015 1 genç - İMO 8.öğrenci meclisi Antalya da gerçekleştirildi...2 de Japon meslektaşımızın intiharı mesleki ve insani ders niteliğindedir...4 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

içindekiler TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni BAŞYAZI 2 YAYIN KURULUNDAN 3

içindekiler TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni BAŞYAZI 2 YAYIN KURULUNDAN 3 içindekiler SAHİBİ : TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Şubat 2004 Yıl: 19 Sayı: 115 İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına Prof.Dr. Ömer Zafer ALKU SORUMLU YAZI İŞLERİ YÖNETMENİ

Detaylı

Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir.

Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir. Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir. TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANI Özel Sayı Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN

Detaylı