ÜYELERİMİZE DUYURU! HKMO İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU GÜNDEM: I. GÜN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜYELERİMİZE DUYURU! HKMO İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU GÜNDEM: I. GÜN"

Transkript

1 ÜYELERİMİZE DUYURU! Şubemizin 20. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem ile çoğunluk aranarak 5-6 Ocak 2008 tarihlerinde, çoğunluk aranmaksızın 2-3 Şubat 2008 tarihlerinde, aşağıda belirtilen yerlerde toplanacaktır. Genel Kurulumuza katılımınız ile meslek Odamıza ilişkin görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı ve yeni dönem Şube Yönetim Kurulumuzun belirlenmesi için oy kullanmanızı bekliyoruz. Saygılarımızla... GÜNDEM: I. GÜN 1. Açılış ve Başkanlık Divan seçimi 2. Saygı duruşu 3. Şube Başkanı ve konukların konuşması 4. Çalışma raporunun sunulması ve görüşülmesi 5. Yönetim Kurulu adaylarının belirlenmesi 6. Oda Merkez Genel Kurul Delege adaylarının belirlenmesi 7. Dilek ve temenniler II. GÜN HKMO İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU SEÇİMLER ÇOĞUNLUKLU Tarih ve Saat 5-6 Ocak ÇOĞUNLUKSUZ 2 Şubat Şubat Yer TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 19 Mayıs Mah. Samanyolu Sok. Onur Apt. No:116/1 K:2 Şişli/İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu Yıldız-Beşiktaş/İstanbul TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası Barbaros Bulvarı Beşiktaş/İstanbul Not: 20. Olağan Genel Kurula katılırken, işlem kolaylığı açısından Oda Üye Kimlik Kartınızı yanınızda bulundurmanızı rica ederiz. Herhangi bir soyadı değişikliğiniz varsa, değişikliğe ilişkin belgelerinizi (evlilik cüzdanı, mahkeme kararı vb.) yanınızda bulundurmanızı önemle hatırlatırız.

2 Sunuş Bizler bu ülkenin aydınları olarak tüm insanlık öncelikli hedefinden sapmadan, emperyalizmin yeni modeli olan küreselleşmeye ve küresel kapitalizme karşı toplumsal direnci oluşturacak tüm politikaların içinde olan, bu toplumsal direnç içerisinde mesleğimizin alabileceği rolü doğru belirleyip, bu doğrultuda ülke insanının ve tüm insanlığın yararına, evrensel ve yurtsever meslek politikaları üreten, küreselleşme, teknoloji çağı, bilgi çağı adı altında bize dayatılan sanal gerçekliğe karşı duran, bilgi ve teknolojinin mesleğimizde toplum yararına kullanılmasını hedefleyen bir anlayışı görev olarak üstleniyoruz. 19. Çalışma Dönemimize başlarken siz değerli meslektaşlarımıza sunduğumuz çalışma programımıza yukarıdaki ifade ile başlamıştık. Çalışma programımızda bu süreci ülkemiz, dünyamız, mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından değerlendirmiş ve bu değerlendirme ışığında önümüze hedefler koymuştuk. Yönetim Kurulu olarak geçtiğimiz iki yılı kapsayan çalışma dönemimiz boyunca, bu hedeflerimizi var olan olanak, yöntem ve araçlarımızla yaşama geçirme çabası içerisinde olduk. Gerek mesleki, gerekse de toplumsal konularda emekten, aydınlanmadan, ilerlemeden yana olarak, mesleki ve kamusal çıkarlarımızı korumak konusunda ilkeli bir tavır sergileyerek kendimizi ifade etmeye çalıştık. Bu ülkenin aydınları olarak, meslek politikalarımızın geliştirilmesi, güncel gelişmelere bağlı olarak yeni açılımların üretilmesi, mesleğimizin toplumsal boyutlarının tanımlanarak kamuoyu ile paylaşılması sürecinde kolektif ve tüm meslektaşlarımızı kucaklayan bir anlayışla hareket ettik. Geride bıraktığımız çalışma dönemi toplumsal gündem başlıklarının olağanüstü derecede yoğun olduğu, gerek ülkemizde gerekse uluslararası ölçekte mesleğimizi de yakından ilgilendiren önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu. Programımızda ortaya koyduğumuz hedeflerimizi gerçekleştirmede var olan olanaklarımızı olabildiğince akılcı bir biçimde kullanma, yeni yöntem ve araçlar geliştirme arayışı içerisinde olduk. Elbette ortaya koyduğumuz hedeflerimizin tümünü gerçekleştiremedik, birikimlerimizi üretime yönlendirecek araçları geliştirmede eksikliklerimiz oldu. Ancak kamu yararı doğrultusunda mesleki faaliyetlerimizi düzenleme, meslek etiğine sahip çıkma, üyelerimizin haklarını koruma çabalarımızda, emekten, aydınlanmadan, ilerlemeden yana olarak tanımladığımız kimliğimizle ilkelerimizden asla ödün vermedik ve kendimizi bulunduğumuz her ortamda ifade ettik. Bu süreçte, çalışmalarımıza omuz veren, katkıları ve üretimleriyle varlıklarını her zaman yanımızda hissettiğimiz üyelerimize içten teşekkür ediyoruz. Başarı hanemize kaydedilecek pek çok çalışmanın yanı sıra, yapamadıklarımız ya da eksik bıraktıklarımız da oldu. Çalışma raporumuzun bundan sonraki bölümlerinde sırasıyla çalışma programımız, çalışma dönemimiz boyunca yaptığımız çalışmalar ve bu çalışmalara ilişkin değerlendirmelerimiz sunulmaktadır. TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 19. DÖNEM YÖNETİM KURULU 2

3 1. ÖRGÜTSEL YAPI 3

4 1.1 Şube Emekçilerimiz Çalışma dönemimiz içerisinde Ağustos 2007 sonu itibariyle Oda müdürümüz Gülseren Yurttaş görevinden ayrılmış ve ne yazık ki çok kısa bir süre sonra bir iş cinayetine kurban edilmiştir. Görevden ayrılmasına kadar geçen süreçte bize verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Yeni süreçte boş olan Şube Müdürü kadrosunda meslektaşımız Hasan Açık göreve başlamıştır. Yıllardır Şubemize emeklerini sunan, Şube işleyişini, üyelerle olan iletişimimizi sağlayan Birsen Çüm ve Engin Bingöl e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu çalışma döneminde büro destek görevlisi olarak Metin Uğumlu, Öğenci üyeler ve Örgütlenmeden sorumlu, şube yayın hazırlıkları ve izlenmesi konularıyla görevlendirdiğimiz M. Uğur Girişken arkadaşlarımızı da aramıza kattık. Ayrıca yasal konularda Şubemizin hukuk danışmanı olarak Avukat Mahir Ay arkadaşımız da aramıza aldık. Yeni arkadaşlarımıza da göreve başladıkları tarihten itibaren verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. 1.2 Şube Yönetim Kurulu 19. Dönem Şube Yönetim Kurulu Başkan : Mehmet Ali Candaş II. Başkan : Süleyman Bekiroğlu Şube Sekreteri : Rahmi Yücel Yaşayan Şube Saymanı : Nurcan Candaş Üye : Hüseyin Çiçek Üye : Pelin Tekinsoy Üye : Evrim Toprak 1.3 Temsilcilikler, Bölüm Öğrenci Temsilciliği Çalışma döneminde gerçekleştirdiğimiz ilklerden birisi de Bölüm Öğrenci Temsilciliklerinin belirlenmesi oldu. Öğrenci Kolu yönetmeliğinin Organlar ve Görevleri başlıklı 6. Maddesinde tanımlı YTÜ Bölüm Öğrenci Temsilciliği için; Başkan Hasan Bora YAVUZ, Başkan Yardımcısı Diren ÖZGÜN, yazman Umut ÜRÜN, üye Yusuf BOZKURT, üye İbrahim OKUTMUŞTUR arkadaşlarımız atanmıştır. İTÜ Bölüm Öğrenci Temsilciliği için; Başkan Onur GİRİŞKEN, Başkan Yardımcısı Özcan TÜRKMEN, yazman Merve KESKİN, üye Evrim SAVAŞ, üye Ulaş AKINCILAR arkadaşlarımız atanmıştır. KOÜ Bölüm Öğrenci Temsilciliği için; Başkan Cihan DOĞUYILDIZ, Başkan Yardımcısı Burak ÇOBANOĞLU, yazman Tuğba ŞAHİN, üye Onur GÜNİNİ, üye Serap AŞIR arkadaşlarımız atanmıştır. Bölüm öğrenci temsilcilerinin belirlenmesi ve resmi olarak atanması ile üniversitelerde daha örgütlü bir yapı olacağımızı düşünüyoruz. Dönem içerisinde öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerdeki ana felsefemiz olan geleceği öğrencilerin şekillendireceği düşüncemizin bu yapı sayesinde önümüzdeki dönemde de devam edeceğini umut ediyoruz.

5 İl, İlçe ve İşyeri Temsilciliklerimiz, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği nin 71., 72., 73. ve 74. maddelerinde belirtilen esaslarla çalışmalarını yürütürler. Temsilcilikler Madde 71 Oda çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Şube Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Yönetim Kurulu kararıyla, Şube etkinlik alanı içerisinde İl/İlçe Temsilcilikleri kurulabilir. Ayrıca üye yoğunluğu, coğrafi koşullar ve diğer etkenler değerlendirilerek Şube etkinlik alanları dışında, Oda Yönetim Kurulu kararı ile etkinlik alanları da belirtilerek, doğrudan Genel Merkeze bağlı Temsilcilikler kurulabilir. Temsilcilikler tarafından Oda Genel Kuruluna verilecek delegeler, etkinlik alanı içerisindeki üyeler tarafından seçimle belirlenir. Oda Yönetim Kurulu temsilci atamasını da yapar, durumu atadığı temsilciye, yörenin en büyük Mülki Amirine, Belediye Başkanına, Cumhuriyet Savcılığına, ilgili Şube Yönetim Kuruluna etkinlik alanı da belirtilerek yazı ile bildirir. Gerektiğinde yörenin özelliği, yöredeki üye sayısı ve Harita ve Kadastro Mühendisliği hizmetlerinin yoğunluğuna göre temsilci ile birlikte temsilci yardımcısı da atanabilir. Temsilcilerin görev ve yetkileri Madde 72 Temsilcilerin görev ve yetkileri şunlardır: a) Bulunduğu yörede Odayı temsil etmek ve mesleki denetim görevini yapmak, b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda çalışan üyelerin sorunlarını incelemek ve çözümü için çalışmalar yapmak, c) Oda merkezi ve bağlı bulunduğu şubece belirlenen ilkeler içinde mesleki etkinlikte bulunmak, işbirliği ve iletişimi sağlamak ve Yönetim Kurulunun vereceği görevleri yürütmek, ç) Bağlı bulundukları şube ile ilgili görevlerinde Şube Yönetim Kurulunun, Merkez ile ilgili görevlerinde Oda Yönetim Kurulunun onayını önceden almak, d) Merkeze bağlı temsilcilikler Oda Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek. İşyeri temsilciliği kurulması ve kapatılması Madde 74 Üyelerin yoğunlaştığı iş yerlerinde, Oda üye ilişkilerini geliştirmek amacı ile Şube Yönetim Kurulu önerisi ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile İşyeri Temsilciliği kurulabilir ve aynı usulle kapatılabilir. Kurulan İşyeri Temsilciliklerine, işyeri temsilcileri ve yardımcıları Şube Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Kurumsallaşmanın en önemli öğesi olan temsilciliklerin daha da işlevselleştirilmesi, yalnızca mesleki denetim yapan görevliler değil, bölgelerinde Oda ile kurulacak iletişimin en etkin organı olarak, meslektaşlarımızın sorunlarını anlamak ve çözümüne katkılarını alabilmek için ortak duyarlılığın sürdürülmesi inancıyla tüm temsilciliklerimize teşekkür ediyoruz. 5

6 19. Dönem içerisinde gerek idari gerekse özel koşullar nedeniyle temsilciliklerimizde değişiklikler olmuştur. Aşağıda, temsilci ve temsilci yardımcıları değişiklikleri sıralanmıştır: İSKİ İş Yeri Temsilcisi Nurettin ÜNAL Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 81/982 sayılı kararı ile İSKİ İş Yeri Temsilciliği görevinden istifa etmiştir. Gebze İlçe Temsilci Yardımcısı Musa YAMAK Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 81/982 sayılı kararı ile Temsilci Yardımcılığı görevinden istifa etmiştir. Üsküdar İlçe Temsilcisi Dilek AYAL Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 81/982 sayılı kararı ile Üsküdar İlçe Temsilciği görevinden istifa etmiştir. Fatih-Eminönü İlçe Temsilci Yardımcısı Adil YILDIRIM Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 81/982 sayılı kararı ile Fatih-Eminönü İlçe Temsilci Yardımcılığı görevinden istifa etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü Dairesi İş Yeri Temsilcisi Kadir ÖZDEMİR Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 81/982 sayılı kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü Dairesi İş Yeri Temsilciği görevinden istifa etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken ve Gecekondu Müdürlüğü İş Yeri Temsilcisi M. Süleyman BEKİROĞLU Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 81/982 sayılı kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mesken ve Gecekondu Müdürlüğü İş Yeri Temsilciği görevinden istifa etmiştir. Pendik İlçe Temsilcilisi Rahmi Yücel YAŞAYAN Şube Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 89/1060 sayılı kararı ile Pendik İlçe Temsilciliği görevinden istifa etmiştir. Pendik İlçe Temsilci Yardımcısı Birol YAVUZ Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 89/1061 sayılı kararı ile Pendik İlçe Temsilciliğine atanmıştır. Kartal İlçe Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 89/1059 sayılı kararı ile Metin AĞIR- MAN atanmıştır. Maltepe İlçe Temsilcilisi Melih SUBAŞ Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 89/1057 sayılı kararı ile Maltepe İlçe Temsilciliği görevinden istifa etmiştir. Maltepe İlçe Temsilciliğine Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 89/1058 sayılı kararı ile Doğan Kamil AKSOY atanmıştır. Edirne İl Temsilcisi Necmi BELEN tayini nedeniyle Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 9/50 sayılı kararı ile Edirne İl Temsilciliği görevinden istifa etmiştir. 6

7 Edirne İl Temsilci Yardımcısı Yılmaz EREN Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 9/50 sayılı kararı ile Temsilci ataması yapılıncaya kadar Edirne İl Temsilci Yardımcısı Yılmaz EREN in yürütmesine. Beyoğlu-Şişli İlçe Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 20/231 sayılı kararı ile Yaşar BELEN atanmıştır. Pendik İlçe Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 20/232 sayılı kararı ile Musa YAMAK atanmıştır. Boşalan Küçükçekmece İlçe Temsilciliğine Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 27/303 sayılı kararı ile Selahattin AVŞAR atanmıştır. Beykoz Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Oktay Kaan İNCEDERE Şube Yönetim Kurulumuzun tarih ve 42/143 sayılı kararı gereği görevden alınması önerisi Genel Merkeze bildirilmiştir. Beşiktaş Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Füsun KÖKTÜRK tarihinde istifa etmiş, tarih ve 43/144 sayılı kararla Genel Merkeze bildirilmiştir. Kocaeli Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü İş Yeri Temsilciliğine Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 30/373 sayılı kararı ile Murat Selim ÇEPNİ atanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Yeri Temsilciliğine Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 30/372 sayılı kararı ile Esin GÜRLEK atanmıştır. Kocaeli İl Temsilcilisi İmam YAŞARTEKİN görev yeri değişikliği nedeniyle Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarih ve 30/374 sayılı kararı ile Kocaeli İl Temsilciliği görevinden istifa etmiştir. Boşalan Kocaeli İl Temsilciliğine Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 30/375 sayılı kararı ile Cankut Dağdal İNCE atanmıştır. Kocaeli İl Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 30/375 sayılı kararı ile Tamer AKASLAN atanmıştır. Gebze İlçe Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 32/396 sayılı kararı ile Latife KAYA- TAŞTAN atanmıştır. Sakarya İl Temsilcisi Hakan ARMAĞAN tayini nedeniyle Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 32/390 sayılı kararı ile Sakarya İl Temsilciliği görevinden istifa etmiştir. Boşalan Sakarya İl Temsilciliğine Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 33/411 sayılı kararı ile Lale GÜNGÖR atanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Yeri Temsilcisi Mehmet Fikri ÖZTÜRK emekli olması nedeniyle Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kuru-

8 lunun tarihi ve 32/391 sayılı kararı ile istifa etmiştir. Fatih-Eminönü İlçe Temsilcisi Erdoğan KESİKBAŞ Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 44/536 sayılı kararı ile istifa etmiştir. Boşalan Fatih-Eminönü İlçe Temsilciliğine Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 44/537 sayılı kararı ile Cemil CANDAŞ atanmıştır. Sakarya İl Temsilci Yardımcısı Şebnem ALİOSMANOĞLU Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 52/630 sayılı kararı ile istifa etmiştir. Sakarya İl Temsilciliği Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 52/631 sayılı kararı ile Zeynep TO- KUÇ ile Burak AN atanmışlardır. Sakarya İl Temsilciliği Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 52/628 sayılı kararı ile Mustafa DAĞLAR atanmıştır. Boş bulunan Ümraniye İlçe Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 52/627 sayılı kararı ile Elif SUYABATMAZ atanmıştır. Gebze İlçe Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 52/629 sayılı kararı ile Ahmet Murat BAŞAR atanmıştır. Tekirdağ İl Temsilcisi Mustafa AYDOĞDU Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 52/632 sayılı kararı ile istifa etmiştir. Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 52/633 sayılı kararı ile halen Temsilci Yardımcılığı görevini yürüten Ercan KISA Tekirdağ İl Temsilciliğine atanmıştır. Tekirdağ İl Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 52/633 sayılı kararı ile Zeki ÖZCAN atanmıştır. Sakarya İl Temsilci Yardımcısı Emin TOKYER Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 62/756 sayılı kararı ile istifa etmiştir. Çorlu İlçe Temsilci Yardımcısını Hüsnü SEÇKİN Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 65/788 sayılı kararı ile istifa etmiştir. Çorlu İlçe Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 65/789 sayılı kararı ile Alişan ÇALCALI ile Murat SINAR atanmışlardır. Ahmet TOP un İSKİ İş Yeri Temsilciliğine atanması önerisi Şube Yönetim Kurulumuzun tarih ve 78/274 sayılı kararı ile Genel Merkeze bildirilmiştir. 8

9 Kocaeli İl Temsilci Yardımcısı Tamer AKASLAN görev yeri değişikliği nedeniyle Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 70/861 sayılı kararı ile istifa etmiştir. Kocaeli İl Temsilci Yardımcılığına Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 70/862 sayılı kararı ile Tamer YILDIZ atanmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İş Yeri Temsilciliğine Şube Yönetim Kurulumuzun önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun tarihi ve 70/863 sayılı kararı ile Perihan TOPÇU atanmıştır. 9

10 İl Temsilcileri ve Temsilci Yardımcıları 1. EDİRNE Temsilci Yardımcısı Yılmaz EREN EREN HAR.KAD.MÜH.DAN.BÜROSU VİLAYET YANI HOROZLU BAYIRI CAD. M.EJDER İŞ MER. NO:19B EDİRNE İş Tel : İş Faks : e-posta : 2. KIRKLARELİ Temsilci Temsilci Yardımcısı Erkan GÜLER KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA İŞLERİ KIRKLARELİ İş Tel : İş Faks : e-posta : Mahmut BOZAN BİLGİ HAR. MÜH. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. KARAKAŞ MAH.YENİGÜRPINAR ÇAR. KAT:1 NO:42 KIRKLARELİ İş Tel : İş Faks : e-posta : 3. KOCAELİ Temsilci Cankut Dağdal İNCE KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇME TEKNİĞİ ANA BİLİM DALI KOCAELİ İş Tel : /1206 İş Faks : e-posta : 10

11 Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı Murat YAZICI KOCAELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ İş Tel : /122 İş Faks : e-posta : 5717 Tamer YILDIZ KOCAELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ İş Tel : İş Faks : e-posta : 4. SAKARYA Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı 5159 Lale GÜNGÖR YAHŞİ HAR. BİLGİSAYAR MÜH. VE DOĞAL GIDA ÜRÜN.TİC.BÜROSU BAŞPINAR MAH. M.KEMALPAŞA CAD. M.ASIM PASAJI KAT : 1 DAİ: 111 HENDEK/SAKARYA İş Tel : İş Faks : e-posta : 7544 Zeynep TOKUÇ ATLAS HARİTA MÜHENDİSLİK BÜROSU TIĞCILAR MAH. ATATÜRK BUL. ÜNER APT. NO:39 K:1 SAKARYA İş Tel : İş Faks : Burak AN SAKARYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA İş Tel : İş Faks : e-posta : 9790 Mustafa DAĞLAR SAKARYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ SAKARYA İş Tel : İş Faks : e-posta : 11

12 5. TEKİRDAĞ Temsilci NO:9/15 Temsilci Yardımcısı 6. YALOVA Temsilci Temsilci Yardımcısı Ercan KISA ER-FA HAR. PLN. İNŞ. VE TAAH. EML. TİC.LTD. ŞTİ. ORTACAMİ MAH.ORTA CAMİ SOK.TARHANİŞH. TEKİRDAĞ İş Tel : İş Faks : e-posta : Zeki ÖZCAN TEKİRDAĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İş Tel : İş Faks : e-posta : Güler BİLGİN (DURMAZ) YALOVA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE SARAYI KAT:5 YALOVA İş Tel : İş Faks : e-posta : Rahmi DERELİ DERELİ HAR. KAD. MÜH. MÜŞ. BÜROSU SEFABEY CAD.KONAK SOK.ÇAM İŞH.NO:4/33 YALOVA İş Tel : İş Faks : e-posta : İlçe Temsilcilikleri ve Temsilci Yardımcıları 1. İSTANBUL/BAĞCILAR-ESENLER Temsilci Mehmet Hürol KARA BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEŞLİ-BAĞCILAR/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 12

13 2. İSTANBUL/BAHÇELİEVLER-GÜNGÖREN Temsilci Temsilci Yardımcısı İsmail Bülent KÖKSAL BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK İSTİMLÂK VE HARİTA MÜDÜRLÜĞÜ YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL İş Tel : /113 İş Faks : Ufuk GÜVEM YEDA MİM.HAR.MÜH.İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. BARBAROS CAD. GÖKDUMAN APT. NO:30/B K:3 D:3 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 3. İSTANBUL/BAKIRKÖY-ZEYTİNBURNU Temsilci Temsilci Yardımcısı Ergin UÇARLI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNBURNU/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : Turğay ERKAN YENİDOĞAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. TUNÇ APT. NO:144/1 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL e-posta : 4. İSTANBUL/BAYRAMPAŞA-EYÜP-GAZİOSMANPAŞA Temsilci İsmi AVCIOĞLU EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ EYÜP/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 13

14 Temsilci Yardımcısı 5. İSTANBUL/BEŞİKTAŞ Temsilci Temsilci Yardımcısı Ercan YILDIRIM EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ EYÜP/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : Cem Bülent KÖSEOĞLU ARK PROJE YÖN. HAR. MİM. İNŞ. MÜH. MÜŞ. TAAH. VE TİC.LTD.ŞTİ. ŞEHİT ASIM CAD. YENİLİK SOK. SELKAN APT. NO:2/3 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : Deniz BAŞ ARK PROJE YÖN. HAR. MİM. İNŞ. MÜH. MÜŞ. TAAH. VE TİC.LTD.ŞTİ. ŞEHİT ASIM CAD. YENİLİK SOK. SELKAN APT. NO:2/3 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 6. İSTANBUL/BEYOĞLU-ŞİŞLİ Temsilci 7. İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE Temsilci Meral BAŞKAL ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE KAMULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ ŞİŞLİ/İSTANBUL İş Tel : /261 İş Faks : e-posta : İhsan KIRCAN CAN-ER MÜHENDİSLİK BÜROSU FATİH MAH. KARDEŞLER İŞHANI NO:3/2 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 14

15 Temsilci Yardımcısı Ş. Tamer TEMİZER TEPECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 8. İSTANBUL/ÇATALCA Temsilci Temsilci Yardımcısı Leyla POYRAZ KURTULAN HAR. MÜH. İNŞ. EMLAK VE BİL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KALEİÇİ MAH. İBRAHİMZADE İŞHANI KAT:3 DAİ:16-17 ÇATALCA/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : Savaş BÜMEN ÇATALCA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ ÇATALCA/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : TEKİRDAĞ/ÇORLU Temsilci Temsilci Yardımcısı Erol GÖLÇEK EKİN HAR.BÜROSU MUHİTTİN MAH. MUHİTTİN MAHALLESİ KOCAAĞA SOK. NO:15 D:2 ÇORLU/TEKİRDAĞ İş Tel : İş Faks : e-posta : Alişan ÇALCALI ŞAN MÜH. HAR. İNŞ. EML. TUR. TAŞ. MÜŞ. DAN. TAAH. İTH.İHR.PAZ.LTD.ŞTİ. MUHİTTİN MAH. KÜÇÜKEYÜP SOK. BAYOL İŞMER- KEZİ KAT: 2 DAİRE: 68 ÇORLU/TEKİRDAĞ İş Tel : İş Faks : e-posta : 15

16 10. İSTANBUL/FATİH-EMİNÖNÜ Temsilci Cemil CANDAŞ İSTANBUL IV NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜR- LÜĞÜ HOBYAR MAHALLESİ BÜYÜK POSTANE CAD. NO:72-74 EMİNÖNÜ / İSTANBUL İş Tel : /161 İş Faks : e-posta : 11. KOCAELİ/GEBZE Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı 4957 Orhan Kemal TOPRAK TOPRAK MÜH. HAR.İNŞ. EML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ TAPU DAİRESİ YANI HACI HALİL MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD SOK. NO: 23 GEBZE / KOCAELİ İş Tel : İş Faks : e-posta : Ahmet Murat BAŞAR GEBZE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HACI HALİL MAHALLESİ ÇEŞME SOK. SARAY İŞ HANI NO: 46 KAT:3 GEBZE / KOCAELİ İş Tel : İş Faks : e-posta : 6288 Latife KAYATAŞTAN GEBZE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HACI HALİL MAHALLESİ ÇEŞME SOK. SARAY İŞ HANI NO: 46 KAT:3 GEBZE / KOCAELİ İş Tel : İş Faks : e-posta : 16

17 12. İSTANBUL/KADIKÖY Temsilci Mustafa UYSAL JEFO MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. EĞİTİM MAH.1.AÇIKGÖZ SOK. NO:6 D:6 KADIKÖY / İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 13. İSTANBUL/KÂĞITHANE Temsilci Temsilci Yardımcısı Mustafa TADIK KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HARİTA VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SADABAT HİZMET BİNASI KAĞITHANE/İSTANBUL İş Tel : /238 İş Faks : Haluk YÜCEL KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK-İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ SADABAT HİZMET BİNASI KAĞITHANE/İSTANBUL İş Tel : /216 İş Faks : e-posta : 14. KOCAELİ/KANDIRA Temsilci Osman KÜÇÜKİSLAMOĞLU KANDIRA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ AYDINLIK MAH. PROF. TURHAN GÜNEŞ CAD. ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ KEFALET KOOP. BİNASI NO:13/3 KANDIRA/KOCAELİ İş Tel : İş Faks : e-posta : 17

18 15. İSTANBUL/KARTAL Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı 16. EDİRNE/KEŞAN Temsilci Temsilci Yardımcısı Ali APAYDIN KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ ULAŞIM VE ALTYAPI KOORDİNATÖRÜ KARLIKTEPE MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI ELİT SOK. NO: 5 KARTAL / İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : Fikri SEZER KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLANLAMA VE SOSYAL KONUT MÜDÜRLÜĞÜ KARLIKTEPE MAH.ATATÜRK BUL.ELİT SOK. NO:5 KARTAL / İSTANBUL İş Tel : /171 İş Faks : Metin AĞIRMAN AĞIRMAN MİM. HAR. MÜH. HİZ. İNŞ. TİC. İTH. İHR. PAZ.LTD. ŞTİ. ÜSKÜDAR CAD. ÖZEL İDARE İŞM. KAT: 2 DAİRE: 210 KARTAL / İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : Celalettin BİLGİN KEŞAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO MÜDÜRÜ KEŞAN / EDİRNE İş Tel : İş Faks : e-posta : Mehmet ÇEVİK KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KEŞAN / EDİRNE İş Tel : İş Faks : e-posta : 18

19 17. KÜÇÜKÇEKMECE Temsilci 3765 Selahattin AVŞAR KÜÇÜKÇEKMECE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KARTALTEPE MAH. SUVARİ CAD. KAYMAKAMLIK BİNASI NO:19 K:4 SEFAKÖY-K.ÇEKMECE / İSTANBUL 18. İSTANBUL/MALTEPE Temsilci Temsilci Yardımcısı Doğan Kamil AKSOY BOYUT MÜH.HAR.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. ALTAYÇEŞME MH.BAĞDAT CD.GÜLCİHAN SOK. NO:19/BMALTEPE / İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : Güner KILIÇ MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FEYZULLAH MAHALLESİ BAĞDAT CAD. NO:52 MALTEPE / İSTANBUL İş Tel : İş Faks : İSTANBUL/PENDİK Temsilci Temsilci Yardımcısı 4590 Birol YAVUZ CEM HARİTA MÜH.MÜŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ. DOĞU MAH. 25 NİSAN CAD. DERE SOK. NO:30 DAİ:2 PENDİK / İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 2320 Musa YAMAK CEM HARİTA MÜH.MÜŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ. DOĞU MAH. 25 NİSAN CAD. DERE SOK. NO:30 DAİ:2 PENDİK / İSTANBUL İş Tel : İş Faks :

20 20. İSTANBUL/SARIYER Temsilci Bektaş ÖZTAN BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA ŞEFLİĞİ HACIOSMAN-SARIYER/İSTANBUL İş Tel : /142 İş Faks : e-posta : 21. İSTANBUL/SİLİVRİ Temsilci Temsilci Yardımcısı Mehmet HAS MARMARA HAR.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ALİBEY MAH. ALİ ÇETİNKAYA CAD. ÖZEL İDARE İŞM. NO:74 K:1 D:2 SİLİVRİ/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : Süheyl KIRKICI BARIŞ HAR. MÜH. BÜROSU ALİ ÇETİNKAYA CAD. ÖZEL İDARE İŞ MERKEZİ KAT:3 NO:28 SİLİVRİ/İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 22. İSTANBUL/ÜMRANİYE Temsilci Bülent ŞAFAK ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA VE HARİTA ŞEFLİĞİ ATATÜRK MAHALLESİ ALEMDAĞ CAD. NO:1 ÜMRANİYE / İSTANBUL İş Tel : /187 İş Faks :

21 Temsilci Yardımcısı 9709 Elif SUYABATMAZ ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA VE HARİTA ŞEFLİĞİ ATATÜRK MAHALLESİ ALEMDAĞ CAD. NO:1 ÜMRANİYE / İSTANBUL İş Tel : /187 İş Faks : e-posta : 23. İSTANBUL/ÜSKÜDAR Temsilci Yardımcısı İlhami KAYHAN KARDELEN MÜH. PLAN. İNŞ. EML. GIDA SAN. VE TIC.LTD.ŞTI. ATATÜRK MAHALLESİ ALEMDAĞ CAD. GÜNEŞ SOK. NO: 2 K: 3 D: 6 ÜMRANİYE / İSTANBUL İş Tel : İş Faks : e-posta : 21

Ocak Mart 2012. Temsilciler Toplantısı Gerçekleştirildi. Sancaktepe, Ümraniye, Çekmeköy Bölge Toplantısı Yapıldı

Ocak Mart 2012. Temsilciler Toplantısı Gerçekleştirildi. Sancaktepe, Ümraniye, Çekmeköy Bölge Toplantısı Yapıldı Ocak Mart 2012 Temsilciler Toplantısı Gerçekleştirildi Şubemiz etkinlik alanında bulunan meslektaşlarımızla kurduğumuz örgütsel bağların en sıkı halkası ve yatay örgütlenmemizin en önemli ayağı olarak

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. 04.12.2004 TARİH VE 5271 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUN 64.

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ 37.DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2002/2004 Baský Kozan Ofset Tel: (0312) 384 20 03 Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Atatürk Bulvarý 131/9 Bakanlýklar / Ankara

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 22. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 22. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 22. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 22. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 1 Adres: HKMO

Detaylı

Pasaport Büro Adresleri

Pasaport Büro Adresleri Pasaport Büro Adresleri İlçe Adı Pasaport Büro Ve Pasaport Harcının Yatırılabileceği Mali Veznelerinin Adres ve Telefonları Adalar Pas. Br. Büyükada Nala Hatun Cd. N-2 ADALAR Tel:0216 382 50 10-14 Adalar

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY ŞUBESİ 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE PANEL KİTABI 1-2 Kasım, K 2007 1-2 KASIM 2007,, Antakya Kapak: İsmail

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

18 Şubat Antalya İskelesi

18 Şubat Antalya İskelesi 8 Şubat 935 - Antalya İskelesi 205 SUNUŞ Not: Bu takvimdeki fotoğraflar İnşaat Mühendisleri Odası 50.Yılda 50 Eser Kitabı ndan alınmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası nın kuruluşunun üstünden 60 yıl geçti.

Detaylı

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 2 EYLÜL KONU TARİH EĞİTİMDEN SORUMLU ÜYELER EĞİTMENLER AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

M. Kemal ÇİFTÇİ (II. Başkan) 1967 yılında Sivas'ın Gürün jlçesinde doğdu. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden

M. Kemal ÇİFTÇİ (II. Başkan) 1967 yılında Sivas'ın Gürün jlçesinde doğdu. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Hasan ZENGİN (Başkan) 1963 yılında Trabzon'da doğdu. 1985 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Adana Şube 2. dönem yönetim kurulu* üyeliği, 3. dönem şube başkanlığı görevlerinde bulundu.

Detaylı

TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 : Toplantı Sonuç Raporu.

TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 : Toplantı Sonuç Raporu. T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE JEOFİZİK BİRLİĞİ TEMSİLCİ KURUM BAŞKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 KONU : Toplantı Sonuç Raporu. İLGİ

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 04.11.2010 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2010 yılının 17. toplantısını yapmak üzere 03.11.2010-04.11.2010 da toplanmış; Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014)

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) Kimya Mühendisleri Odası nın 43. Çalışma Döneminde yürütülen tüm çalışmalara doğrudan ya da görüş ve önerileri sunarak katkıda

Detaylı

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 9 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 17.00. 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl. 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 9 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 17.00. 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl. 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 09.00 17.00 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 1. Oturum 10.00 11.15 1. Oturum Başkanı: Prof. Dr.

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ EYLÜL 2015 SAAT:13.00

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ İHALE GÜNDEMİ EYLÜL 2015 SAAT:13.00 SIRA KAYIT ZABIT 1 2876 983 2 3672 984 3 3330 985 4 3331 986 5 3285 987 6 3284 988 7 3288 989 8 3375 990 9 3140 991 10 3039 992 MÜDÜRLÜK TAHMİNİ BEDEL 54.000,00 + KDV/YIL 180.000,00 + KDV/YIL GEÇİCİ TEMİNAT

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet Yaşayan Emekli Oldu. Kurum Ziyaretleri

Prof. Dr. Ahmet Yaşayan Emekli Oldu. Kurum Ziyaretleri Kurum Ziyaretleri İstanbul Buyükşehir Belediyesi Harita Müdürü Semih TURHAN Yönetim Kurulumuzu kutlamak ve basanlar dilemek için 17 Şubat 2004 tarihinde Şubemizi ziyaret etmiştir. Kendisi ile kentin sorunları,

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 19. ÇALIŞMA DÖNEMİ (2006-2008) ÇAĞDAŞ DEMOKRAT HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 19. ÇALIŞMA DÖNEMİ (2006-2008) ÇAĞDAŞ DEMOKRAT HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 19. ÇALIŞMA DÖNEMİ (2006-2008) ÇAĞDAŞ DEMOKRAT HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ Yönetim Kurulu Adayları Asıl Adaylar MEHMET ALİ CANDAŞ HÜSEYİN

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/012 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI Bölüm / Sınıf : İŞLETME 1/A GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN Okt. Nazmi ALAN Okt. Nazmi ALAN İŞLETMECİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Detaylı

Merkezi Yönetime Bağlı Kamu Kuruluşları: Şehir Yönetimi Alanındaki Kuruluşlar:

Merkezi Yönetime Bağlı Kamu Kuruluşları: Şehir Yönetimi Alanındaki Kuruluşlar: Merkezi Yönetime Bağlı Kamu Kuruluşları: Şehir Yönetimi Alanındaki Kuruluşlar: 1) Büyükşehir Belediyesi: Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, İletişim bilgileri: Telefon: 0222 211 55 00 Faks: 0222 220 42 35 E-Posta:

Detaylı

KÜRESEL REKABET ZİRVESİ

KÜRESEL REKABET ZİRVESİ KÜRESEL REKABET ZİRVESİ Doç.Dr. Murat ŞEKER Proje Koordinatörü 10 Mayıs 2012 Proje Tanıtımı Küresel Rekabet Anketi Sonuçları Küresel Rekabet Endeksi Türkiye İstanbul Rekabet Endeksi Küresel Rekabet Veri

Detaylı

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI TELEFON NO ADI SOYADI

ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞLARIN ADLARI SIRA NO BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI TELEFON NO ADI SOYADI 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI CEZA MAHKEMELERİ BİLİRKİŞİSİ LİSTESİDİR SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜM VE UZMANLIK ALANI

Detaylı

sı Dosya luk Sponsor

sı Dosya luk Sponsor Sponsorluk Dosyası Sayın İlgili, 5. Uzaktan Algılama ve CBS (UZAL-CBS 2014) sempozyumu ile ilgili sponsorluk aktiviteleri, stant alanı kural ve bilgilerini içeren dosya bilginize sunulmaktadır. 14 17 Ekim

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK?

İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK? Kasım 2008 İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK? 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Halk Kimi Görmek İsteyecek? Genar Araştırma 29 Mart 2009 Yerel

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı 0 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ MELİKE ÇOLAK.0. GÜNGÖR Adı İzmit Körfez Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Düzce Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Asil olarak kazandınız. Gölcük

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-...

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-... Proje1 genis marjli:mizanpaj 1 24.12.2007 13:32 Sayfa 78 1 9 9 8-9 9 Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U ÜMİT ÜLGEN İstanbul Şube Başkanı 1977 yılı Galatasaray mezunu (1955-...) EROL

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 17.01.2012 Toplantı Saati : 14.00 Toplantı No : 2012/02 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen

Detaylı

ŞUBEMİZ 12. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLER 15 16 ŞUBAT 2014 DE YAPILDI

ŞUBEMİZ 12. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLER 15 16 ŞUBAT 2014 DE YAPILDI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2014 LENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA BEYAN EDEN YILLIK GELİR Sİ MÜKELLEFLERİ 1 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.278.026,68 2 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 406.629,18 3 ZEKİ YURTBAY GMSİ - MSİ 394.927,63

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

GENEL KURUL. Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Sendikamızın 26. Olağan Genel Kurulu 20-21 Şubat 2010 tarihlerinde Ankara da Sendika Merkezi nde tertip edilmiştir. 53 Üye fabrikalarımızın temsilcilerinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ B ildiriler Kitabı katkıtarıyla TMMOB Inşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 5-6 Ekim 2007 Ankara İş Sağlığı

Detaylı

6-7 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenecek Kent Konseyleri Sempozyumu na katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

6-7 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenecek Kent Konseyleri Sempozyumu na katılımınız bizleri onurlandıracaktır. AMAÇ 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 76.maddesine göre belediyelere, kent konseyi oluşturma görevi verilmiştir. Bu kanunla, 1995 yılından bu yana Türkiye nin çeşitli kentlerinde Yerel Gündem 21 süreçlerinin

Detaylı

SEMİNER TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ. 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği

SEMİNER TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ. 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği 50. Yıl Anısına Düzenlenen İGeleneksel 1. Güz Yemeği 9 Ekim 2004 akşamı Diyarbakır Prestige Hotelde kalabalık bir katılımla yapıldı.gece/e meslektaşlarımız yanı sıra Diyarbakır beledi/e başkanları, yerel

Detaylı

3. ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU 1-2 MART 2013 GAZİANTEP. Tüm Boyutlarıyla Özel Güvenlik BİLDİRİLER KİTABI EDİTÖRLER

3. ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU 1-2 MART 2013 GAZİANTEP. Tüm Boyutlarıyla Özel Güvenlik BİLDİRİLER KİTABI EDİTÖRLER 3. ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU 1-2 MART 2013 GAZİANTEP Tüm Boyutlarıyla Özel Güvenlik BİLDİRİLER KİTABI EDİTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Necip Fazıl YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Ali KUYAKSİL Öğr. Gör. Erkan ALSU Kasım

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Norm Kadro. TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 7 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ : İNSAN KAYNAKLARI VE

Detaylı

Şubat - Temmuz 2008. Değerli Üyemiz,

Şubat - Temmuz 2008. Değerli Üyemiz, Şubat - Temmuz 2008 Değerli Üyemiz, Şube çalışmalarımızda üyelerimizle etkin bir bilgi paylaşımının yaratılması, çalışma programımızın temel amaçlarından biridir. Çalışmalarını sürdürdüğümüz ve önümüzdeki

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi GÜNEY GÖNENÇ (18.10.1933-03.12.2011) 1963-1964 yıllarında EMO 9.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 1961 yılında EMO İstanbul Şubesi nin kurucu yönetim kurulu üyesi EMO Onur Kurulu nda 19, 20, 21, 22, 23, 24,30

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

2015 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİ

2015 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİ KIRKLARELİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU TARAFINDAN OLUŞTURULAN 5271 SAYILI CEZA MAHKEMELERİ KANUNUNUN 64 NCÜ MADDESİ GEREĞİNCE OLUŞTURULAN 2015 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİ SIRA NO BAŞ. NO

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır.

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır. Hüseyin ŞAHİN (Başkan) 1955 yılında Konya'da doğdu. 1977 yılında Konya DMMA'dan mezun oldu.toprak iskan, Konya Sanat Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Kayseri Yapı Sanat Lisesinde meslek dersi öğretmenlikleri

Detaylı

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN 1 Erkan ZORLU Vhki Akdeniz- Mersin Üç Ocak İlkokulu Akdeniz- Salim Güven İlkokulu Vhki 23 10 7 2 Mehmet Şah DAĞ Memur Akdeniz- Mehmet Dağlı Ortaokulu

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

14:15 15:00 13:15 14:00 15:15 16:00. İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İKT1 İKT1 İKT1

14:15 15:00 13:15 14:00 15:15 16:00. İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İngilizce II (Burçak Türk) İKT1 İKT1 İKT1 İKTİSAT 1 NÖ 08:00 08:45 09:00 09:45 PZT Genel İşletme (Kubilay Özyer) SALI Genel Muh. (Mustafa Gül) ÇRŞ İktisada Giriş (Salih Barışık) PRŞ Temel Bil. Temel Bil. Bil. (A) Bil. (A) (S. (S. Kılıçarslan)

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları BİYOMÜHENDİSLİK ANA BİLİM DALI 1 YÜKSEK LİSANS BELDE ŞAHİN 71,019

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

Sultanbeyli. Var Var Yok Yok. Var Var Yok Yok. Var Var Yok Yok. 3 Yapı Büro İstanbul Beşiktaş Yok Var Var Yok

Sultanbeyli. Var Var Yok Yok. Var Var Yok Yok. Var Var Yok Yok. 3 Yapı Büro İstanbul Beşiktaş Yok Var Var Yok Firma Adı Konten jan Staj Konu Staj Tipi Staj İl Staj İlçe Yol Öğle Yemek Ücret Kalacak Yer Firma Kriterler SAYIN İNŞAAT TİC. SAN. LTD. ŞTİ. 2 Şantiye İstanbul Şişli Yok Var Yok Yok SAYIN İNŞAAT TİC. SAN.

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI Tanıtım Kodu : 2014ARAÇGR1074 Malzeme Adı : FORD TRANSİT (1995 MODEL) 55930056856 SELİN OKYOL Peşin 3.259,00 TL 4444

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA 28.08.2015 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2015 yılının 12. toplantısını yapmak üzere 27 Ağustos 2015 tarihinde toplanmış; çeşitli komisyonlar tarafından hazırlanan raporların yanı sıra aşağıdaki gündem

Detaylı

DOÇ.DR. ULUÇ ÇAĞATAY

DOÇ.DR. ULUÇ ÇAĞATAY DOÇ.DR. ULUÇ ÇAĞATAY Doğum Yeri ve Yılı : İzmir-1973 Ünvanı : Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Yerel Yönetimler, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Avrupa Birliği Mail Adresi : uluc.cagatay@cbu.edu.tr

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7. imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ R 7 EXP02016 imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü *BmYA Sayı : 90852262-301.03-3 ö C/./09/2014 Konu: Serik İlçesi 130 ada 1 parsel UİP. BAŞKANLIK

Detaylı

2016 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİ

2016 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİ KIRKLARELİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU TARAFINDAN OLUŞTURULAN 5271 SAYILI CEZA MAHKEMELERİ KANUNUNUN 64 NCÜ MADDESİ GEREĞİNCE OLUŞTURULAN 2016 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİ SIRA NO BAŞ. NO

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım.

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. Sayın Birlik Başkanım, Odamızın Değerli Yöneticileri, Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım; Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. İstanbul dan, İzmir den, Sivas

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK BABA ADI YERİ 1 BERK DÖNMEZ 492 CÜNEYT KADIKÖY 24.01.1995 U.GEMİCİ İSTANBUL

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Boş Öğr. Sayısı Boş Sayısı 21596 BEYOĞLU Galatasaray Fra. 1 + 4 100 493.438 91 9 0.05 11 495.061 493.085 0.05 100 89 11 95 5 7311 FATİH İstanbul Alm. 1 + 4 180 491.749 173 7 0.09 14 497.881 491.647 0.09

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI Süper Pro Genel Klasman 2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI 1 145 KAMİL KIRBAŞ MSKM SUZUKİ 25 25 25 25 25 25 150 2 23 CANER KİT MERSİN BMW x 16 20 20 13 20 89 3 27 OĞUZ BOR GMK SUZUKİ 20 x

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

HİDROLİK VE SU KAYNAKLARI

HİDROLİK VE SU KAYNAKLARI Firma Adı Kontenjan Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapilacak İl SAYIN İNŞAAT TİC. SAN. LTD. ŞTİ. MAKYOL İNŞ. SAN. TUR. TİC. A.Ş. 4 ULAŞTIRMA ŞANTİYE İstanbul COŞKUN YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. FS

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE 1-19.07.2011 AYŞE AYDIN Müracaat Reddedildi EK1, Ek2, Tek Hat Şeması, Mülkiyet 2-20.07.2011 OSMAN

Detaylı

ŞUBE'den. 26087 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet Ufuk Özbek'in 25. Yıl plaketi Edirne Belediye Başkan Yardımcımız Murat Muratoğlu tarafından verildi.

ŞUBE'den. 26087 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet Ufuk Özbek'in 25. Yıl plaketi Edirne Belediye Başkan Yardımcımız Murat Muratoğlu tarafından verildi. ŞUBE'den 26055 Sicil Numaralı Üyemiz Kenan Karaçavuş'un 25. Yıl plaketi Edirne Valimiz Gökhan Sözer tarafından verildi. 26087 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet Ufuk Özbek'in 25. Yıl plaketi Edirne Belediye

Detaylı

DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİM KURULU

DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİM KURULU 18 DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİM KURULU Z. Abidin ÖZTÜRK (BAŞKAN) : 1950 yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1978 yılında KDMMA Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı