İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi"

Transkript

1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

2 3-15 Bilgi-Mimarlık Lisans Programları Dersler Y. Lisans Programları Etkinlikler

3 mimarlık Mimarlık fakültesi Fakültesi 2004 yılında bir grup akademisyen ve tasarımcı mimar olarak BİLGİ- MİMARLIK ı kurarken temel motivasyonumuz Türkiye de 1960 lardan beri kendini yenileyemeyen mimarlık ve tasarım eğitimine yeni bir soluk vermek ve uluslararası standartlarla uyumlu bir eğitim modelini ve deneyimini Türkiye nin mimarlık eğitimi dağarcığına katmaktı. Bunun için Anglo-Sakson modelini izleyerek işe önce lisansüstü eğitimi ile başladık. Türkiye nin çeşitli üniversitelerindeki mimarlık bölümlerini bitirmiş en iddialı genç mimarlarla kurduğumuz yüksek lisans programı ile mezunlarına dünyanın her yerinde bağımsız olarak çalışabilecek bir formasyon kazandırmayı hedefledik ve bunda da başarılı olduk. Bir yandan da ileride kuracağımız daha kapsamlı bir mimarlık okulunun nüvesini oluşturmayı hedefliyorduk yılında açılan lisans programlarıyla hem tasarım disiplinleri alanımızı genişlettik hem de büyüttük. Açılacak yeni yüksek lisans ve doktora programlarıyla, nüvesi hazırlanmış araştırma alanlarımızı geliştirmeyi ve derinleştirmeyi hedefliyoruz. Bu alternatif eğitim modelini oluştururken öncelikle öğretim kadrosunun çeşitliliğine önem verdik. Zaten akademisyen ve tasarımcı mimarların birarada bir proje olarak okul kurması daha en başından kendi başına bir yenilikti. Zaman içinde bu çeşitlilik parametresini formasyonlara ve kuşaklara da taşıyarak zenginleştirdik. Mevcut durumda mimarlık tarihinden hesaplamalı tasarıma 30 yaş kuşağından 50 yaş kuşağına kadar Türkiye nin önde gelen mimarları ve tasarımcıları fakülte bünyesinde yer almakta ve eğitime katkıda bulunmaktadır. Eğitim modelinin müfredatla ilgili bileşeni ise konu veya hoca yerine öğrenci odaklı eğitim dir. Gelişmiş tasarım ve üretim atölyelerimiz sadece proje odaklı dersler için değil kültür ve teknik içerikli dersler dahil eğitim sürecinin tamamına servis verebilme kapasitesine sahiptir. Böylelikle izleyerek veya okuyarak öğrenme yerine yaparak öğrenme yi eğitimin ana ekseni haline getirebilmekteyiz. Müfredatlarımızda öğrencinin kendisinin üretim yapmadığı hiçbir ders veya stüdyo saati bulunmamaktadır. Gerek fakülte binamız gerekse de lisansüstü eğitiminin verildiği bina geniş sergileme olanaklarına göre tasarlanmıştır. Yaparak öğrenme esasına göre örgütlenmiş eğitim sisteminin tüm çıktıları ürünleri yine öğrenciler tarafından geliştirilen küratoryal sergileme konseptleri ile düzenli periyodlarla sergilenmektedir. Öyle ki ürünler eğitim binalarının dışına da taşarak Santral kampüsünün bu amaçla tasarlanmış galerilerinde veya açık alanlarında sergilenebilmektedir. Böylelikle öğrencilerimizin eğitim sürecinde ürettikleri; öğrenirken yaptıkları ürünler Santral kampüsünün sinerjik kültür ve sanat ortamı ile alışverişe girme olanağı bulmaktadır. Prof. Dr. İhsan Bilgin İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı 3

4 4 Neden BİLGİ- MİMARLIK? Prof. Dr. İhsan Bilgin Alternatif Akademik Yapılanma Türkiye deki üniversitelerde mimarlık fakülteleri genellikle lisans eğitimine öncelik verilerek kurulmaktadır. Fakültenin kurucu kadrosunu da doğal olarak farklı ilgi alanlarına sahip olsalar da bir grup akademisyen teşkil etmektedir. BİLGİ-MİMARLIK, bu döngüyü kırmak için dünyaya küresel ölçekte liderlik eden Anglo- Sakson modelini benimsemiş ve daha en başından farklı bir yol izleyerek akademik örgütlenmesini 2004 te yüksek lisans eğitimine öncelik vererek başlatmıştır. Bu tercih 2 bakımdan halihazırda varolan yapıları aşmaya olanak sağlamıştır: Pratikle ve sektörle ilişkisi daha yoğun olmaya yatkın olan yüksek lisans eğitimininin nüvesi, farklı okullardan gelen tecrübeli akademisyenlerin yanısıra mesleğin öncüsü tasarımcıların işbirliği ile oluşmuştur. Dolayısıyla tasarımcıların konuk öğretim görevlisi olarak davet edildiği bir yapının çok ötesinde tasarımcılarla akademisyenlerin birlikte kurduğu ve güncel problematikler doğrultusunda sürekli birlikte yeniledikleri bir oluşum BİLGİ-MİMARLIK. Yüksek lisansa öncelik vermenin ikinci avantajı böyle yenilikçi bir oluşuma yapılan çağrının daha ilk yıldan itibaren karşılık bulması ve Türkiye nin çeşitli mimarlık okullarını bitirmiş iddialı bir genç mimar profilinin BİLGİ-MİMARLIK bünyesinde toplanmış olmasıdır. 29 farklı okuldan mezun olmuş yüksek lisans öğrencileri sayesinde lisans eğitiminin zaaflarını gözlemlemek mümkün olmuş ve bunun akabinde açılan Fakültenin zeminini bu deneyim zenginliği oluşturmuştur. Böylelikle daha en başından tecrübeli akademisyenlerle mesleğin ve sektörün öncülerini ve iddialı gençleri aynı çatı altında toplamak ve biraraya gelen bu güçlü nüve ile sadece Türkiye de değil uluslararası ölçekte iddialı bir Mimarlık Fakültesi kurmak mümkün olmuştur. Kuşkusuz iddialı bir fakülte kurmak için bu çeşitlilik de yeterli değildir, müfredat programlarının ve ortamın da bunlarla uyumlu bir yapıya sahip olması gerekir. Alternatif Müfredat Türkiyedeki mimarlık okullarının çoğunda hala geçerli olan geleneksel müfredat yapısı ikili bir sistem üzerine kuruludur: öğrencinin faal olduğu ve proje ürettiği atölye dersleri ile hocanın merkezde olduğu teknik ve kültür içerikli kuramsal dersler. BİLGİ-MİMARLIK sadece öğrencilerin yaşam alanı haline gelen atölyeleriyle değil kurduğu çizim ve üretim laboratuarlarıyla da tüm dersleri öğrenci odaklı hale getirmiş ve yaparak öğrenme şiarını eğitimin tamamına yayan bir sistemi benimsemiştir. Bu sistem öğrencilerin sürekli deneyerek ve deneyimleyerek, ve hocalarından olduğu kadar birbirlerinden ve yüksek lisans öğrencilerinden öğrenmeleri üzerine inşa edilmiştir. Bu yolla elde edilecek olan kendine güven ve insiyatif kullanma cesareti iyi bir tasarımcının olmazsa olmaz niteliğidir. Alternatif Ortam Dünya deneyimi göstermiştir ki böylesi bir sistem ancak alışılagelen eğitim ortamlarından tamamen farklı bir ortamda mümkün olabilmekte ve yeşerebilmektedir: Bu yeni eğitim ortamının merkezi ne idari birimler ne de dersliklerdir. Tasarım ve üretim laboratuarları ve atölyeler, yaparak öğrenme üzerine kurulu sistemin odak noktalarıdır. BİLGİ-MİMARLIK öğrencilerine müthiş bir ayrıcalık sunarak her öğrencinin bir masaya sahip olduğu gece gündüz çalışılan atölye mekanları tahsis etmektedir. Böylece atölyeler öğrencilerin kritik almak için uğradıkları bir yer olmaktan çıkıp eğitim hayatları boyunca gece gündüz çalıştıkları, birlikte düşünüp, tartışıp, ürettikleri gerçek yaşam alanları haline gelmektedir: okul, öğrencinin hayatının merkezine yerleşmektedir. Alternatif eğitim modeline olanak tanıyan bir diğer husus Santral kampüsünün kültürel aktiviteleri besleyen sinerjik ortamıdır, yaklaşık 100 yıllık bir endüstri arkeolojisi tesisinin kültürel/sanatsal aktiviteleri de içeren rekreatif, dışa açık, şeffaf bir üniversite kampüsüne dönüşmesiyle ortaya çıkan bu kompleks Mimarlık ortamının ürünlerinin üniversitenin diğer birimleriyle ve kamuoyuyla paylaşılması için elverişli bir ortam sunmaktadır. Santral kampüsü herşeyden önce İstanbul un en çok özlemini duyduğu kamuya açık bir kampüs ve yeşil alandır, ve ayrıca içinde İstanbul un en büyük ve baştan bu amaçla tasarlanmış sergi mekanını barındırmaktadır: enerji müzesinin yanı sıra çok sayıda galeri ve rekreatif işlevi içermektedir. Çağdaş Sanat Merkezi ve galerilerin dışında eğitim binaları ve açık alanlar da sergi mekanı olarak kullanılmaktadır. Mimarlık y. lisans eğitiminin binası olan E3 binasının giriş holü daha en başından atölye ürünlerinin sergilendiği sürekli bir sergi mekanına dönüşmüştür. Geçen yıl lisans 1. sınıflar tarafından üretilen basic design çalışmaları bahçenin çeşitli yerlerinde konumlanmış heykellere dönüşmüşlerdir. Bu süreç Santral kampüsünün açık alanlarını da bir üretim ve sergi alanına dönüştürmüştür. Yıliçi üretimlerini kamuya açık bir sergiye dönüştürme imkanı hem akademisyenler/ tasarımcılar hem de öğrenciler için üretimleri üzerine bir mesafeden bakıp düşünme şansı; dolayısıyla eğitimi sürekli bir değerlendirme ve yenileme olanağı sunmaktadır. 5

5 Santral Kampüsü Mimarlık Fakültesi nin tüm dersleri ve atölyeleri Santral Kampüsü nde yürütülmektedir. Eski Silahtarağa Elektrik Santralı tesislerinin bulunduğu bu endüstriyel miras alanı, içinde eğitim yapılarının, sanat ve enerji müzelerinin, galeri ve rekreasyon tesislerinin yer aldığı bir yerleşkeye dönüştürülmüştür. Mimarlık eğitimi, akademik yılından itibaren Santral içinde mimarlık programları için özel olarak tasarlanmış ünitede sürdürülmektedir. Eğitim süreci proje kritiği ve ders/seminer saatleri ile sınırlı olmayan bir biçimde kurgulandığı için; öğrencilerden Santral in ve BİLGİ nin diğer aktivitelerinden, birbirlerinden ve akademik kadrodan sürekli beslendikleri ve sinerji oluşturdukları, haftanın tüm zaman dilimlerini kapsayan tam-zamanlı öğrencilik mesaisi beklenmektedir. Maket ve Baskı Atölyesi Mimarlık Atölyesi, üç boyutlu model üretimi ile dijital kopyalama imkanlarını barındıran bir maket ve baskı atölyesi ile birlikte tasarlanmıştır. Öğrencilerden çağdaş modelleme imkanlarını yoğun biçimde kullanarak atölye ve tasarım çalışmalarının ayrılmaz parçası haline getirmeleri beklenmektedir. Bu amaçla bir bilgisayar destekli üretim labaratuvarı oluşturulmaktadır. Bu labaratuvarda halen mevcut olan lazer kesicilere CNC Router ve üç boyutlu yazıcı eklenecektir. 6 Atölyeler Mimarlık eğitimi akademik yılından itibaren Santral Kampüsü nde mimarlık programları için tasarlanmış ünitede sürdürülmektedir. Bu eğitimin merkezinde atölye ve tasarım eğitimi vardır. BİLGİ her öğrencisine kendine ayrılmış bir masa ve atölye alanı sağlayan az sayıda mimarlık okulundan biridir. Atölye mekânı, içinde öğrencilerin bireysel veya grup halinde özelleşmiş mekânlar oluşturabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Öğrenciler, özelleştirdikleri bu bölümler içinde okuldaki vakitlerini geçirebilecekleri, projeleri ile ders ve seminerlere ilişkin çalışmalarını sürdürebilecekleri bir ortamı hazırlama imkânına sahiplerdir. Yüksek lisans atölyesinde her öğrencinin eğitimi süresince kullanabileceği kişisel sabit bir bilgisayarı vardır. Bilgisayar Laboratuvarı Atölyelerin yanı sıra, sadece mimarlık programları öğrencilerine tahsis edilmiş, baskı ve maket atölyesi ile bağlantılı, güncel yazılım ve donanımlar sahip iki adet 30 ar bilgisayarlık laboratuvar mevcuttur. 7 Kütüphane Eğitim Ortamı Santral kütüphanesinin kapsamlı bir mimarlık kitaplığı bulunmaktadır. Kitap, dergi ve benzeri basılmış kaynakların yanı sıra sayısal ortamda görsel ve işitsel arşivler mevcuttur. BİLGİ Kütüphanesinin sahip olduğu geniş elektronik ağ imkanları sayesinde bir çok çevrim-içi yayına erişim mümkündür.

6 Prof. Dr. İhsan Bilgin, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Günkut Akın Prof. Dr. Sibel Bozdoğan Prof. Dr. Yıldız Sey (Arel Üniversitesi) Prof. Dr. Atilla Yücel (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik (İstanbul Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Arzu Erdem(İstanbul Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Ayşe Zerrin Yılmaz (İstanbul Teknik Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Elvan Ebru Omay Polat (Yıldız Teknik Üniversitesi) Doç. Dr. Tansel Korkmaz Doç. Dr. Şebnem Yalınay Çinici, Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Seher Oya Akman Yrd. Doç. Dr. Can Altay, End. Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cem Altun (İstanbul Teknik Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Deniz Çalış Kural Yrd. Doç. Dr. Emre Altürk Yrd. Doç. Dr. Erdem Demir Yrd. Doç. Dr. İdil Üçer Karababa, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nedim Kemer Yrd. Doç Dr. Tuğrul Yazar Öğr. Gör. Benay Gürsoy Araş. Gör. Avşar Gürpınar Araş. Gör. Elif Erdoğan Araş. Gör. Elif Simge Fettahoğlu Araş. Gör. İdil Erkol Elif Kendir Burcu Kütükçüoğlu Ali Tan Aran Aslıhan Demirtaş Ahmet Mucip Ürger Salih Küçüktuna Ceren Balkır Övünç Ayça Alangoya Özen Aksu Ufuk Sezgen Yeğenoğlu Zuhal Yüzbaşıoğlu Mete Tüneri Ali Kural Fulya Özsel Akipek Ali Onat Türker Gamze Alataş Banu Tomruk Dr. Victoria Rowe Holbrook Neslihan Sine Özsoy Love Selçuk Avcı Cem Çelik Can Çinici Renan Gökay Nuray Keskin Mehmet Kütükçüoğlı Koray Malhan Deniz Manisalı Koray Özgen Aziz Sariyer Derin Sariyer Nevzat Sayın Arif Suyabatmaz Murat Tabanlıoğlu Han Tümertekin Alpaslan Ataman İskender Savaşır 8 9 Akademik Kadro

7 Mimarlık Bölümü Hem kendini yenileyemeyen mevcut ekollerin temsilcisi olan eski okullardan hem de onları model alarak kurulmuş yeni okullardan akademik yapılanması, müfredat yapısı ve eğitim ortamı ile farklılaşan Mimarlık Fakültesi nin -akademik yapılanmayı başlattığı yüksek lisans eğitiminin Mimarlık olması nedeniyle- en tecrübeli ve köklü bölümü olan Mimarlık, kadro zenginliği ve birikimi ile fakültenin omurgasını oluşturmakta ve alternatif eğitim iddiasının öncülüğünü üstlenmektedir. Mimarlığı salt proje yapmanın ya da inşai pratiğin teknik konularına hâkim olmaya indirgemeye eğilimli eğitim içeriklerinden farklı olarak, Mimarlık Bölümü mimarlığın her şeyden önce bir meslek olduğunun bilinci ve sorumluluğu ile donatılmış davranış ve tutumları itibariyle, estetik ve teknik konularda çevresine ve topluma liderlik edebilecek kapasiteleri olan bir donanımla yüklü bireyler yetiştirmeyi hedefler. Eğitim müfredatlarının içeriği, mesleğin bu misyonlarla uygulanması ve sürdürülmesi için gerekli olan birikimin, proje üretiminin temsili ortamlarındaki estetik donanım ve becerileri ile inşai pratiğin gerçek ortamlarındaki teknik donanım ve becerilerinin bileşkesi içinde ortaya çıkabildiğinin farkındalık bilinci ile oluşturulmuştur. Öğrencilerini bu misyonlarla yüklenmiş olarak içine katmayı hedeflediği mesleğin sınırları da parsel ölçeğindeki binalardan yerleşmelere ve metropollerin karmaşık yapılarına kadar genişleyen bir kapsama alanı içinde tanımlanarak, meslek adaylarının geniş bir spektrum içinde etkinlik göstermeye hazır olmaları sağlanmaktadır. Doç. Dr. Şebnem Yalınay Çinici İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı 10 11

8 İç Mimarlık Bölümü İç Mimarlık Bölümü, kendini hem yenilenemeyen mevcut ekollerin temsilcisi olan eski okullardan hem de onları model alarak kurulmuş yeni okullardan ayrıştırmak üzere akademik yapılanması, müfredat yapısı ve eğitim ortamı ile farklılaşarak Mimarlık Bölümü ile Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin ara kesitinde yer almakta; dolayısıyla bir yandan çağdaş endüstriyel sektörlerle öte yandan da inşaat sektörüyle ilişki içinde bulunan geniş bir hareket alanı içinde konumlandırılmaktadır. Mimarlık Bölümü ile tek sefere özgü mekân tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ile de çağdaş endüstrinin çoğaltma ve çeşitlenme üzerine kurulu artifakt üretiminin açılımlarını paylaşan İç Mimarlık Bölümü, her iki bölümle de paylaştığı estetik ve teknik beceri ile deneyimler nedeniyle Fakülte nin alternatif eğitim iddiasının kritik mafsal noktasını oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, Fakülte nin alternatif olma iddialarının test edildiği ve tartıya vurulduğu ortam İç Mimarlık Bölümü olmaktadır. Mesleğin birincil iddiası olan bir iç yaratmak, bir atmosfer kurmak estetik olduğu kadar teknik alandaki becerilerin de gelişmiş olmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda öğrencilerin, entegre tasarım ı gerçekleştirebilmek için farklı mühendislik alanlarıyla etkileşime geçerek gerek inşa malzemeleri ve teknolojisi, gerekse ışık, ses, iklimlendirme kontrolü konusundaki donanımları ve becerileri geliştirilmektedir. Öğrencilerini bu misyonlarla yüklenmiş olarak içine katmayı hedeflediği mesleğin sınırları da artifakt ölçeğindeki mobilyalardan çoğaltılmış ürün sistemlerine çekirdek aile ölçeğindeki mahrem mekânlardan kitlesel ölçektekileri bir araya getirme kapasitesine sahip kamusal mekânlara kadar genişleyen bir kapsama alanı içinde tanımlanarak meslek adaylarının geniş bir spektrum içinde etkinlik göstermeye hazır olmaları sağlanmaktadır. Yrd. Doç. Dr. İdil Üçer Karababa İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı 12 13

9 14 Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mimarlık Fakültesi nin bütününde olduğu gibi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü de kendini hem yenilenemeyen mevcut ekollerin temsilcisi olan eski okullardan hem de onları model alarak kurulmuş yeni okullardan ayrıştırmak üzere akademik organizasyonu, müfredat yapısı ve eğitim ortamı ile farklılaşan bir yapı olarak kurgulanmıştır. Mimarlık Bölümü ile kitlesel yapı komplekslerinin donatılarının ve endüstriyel bileşenlerinin oluşturulup tamamlanması; İç Mimarlık Bölümü ile de artifakt üretiminin ortam ve becerilerini paylaşmak bakımından interaktif ilişki içinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, bir yandan çağdaş endüstriyel sektörlerle, öte yandan da inşaat sektörüyle ilişki içinde bulunan geniş bir hareket alanı içinde konumlandırılmaktadır. Endüstri Ürünleri Tasarımı Fakülte nin çağdaş endüstri ile en yoğun ilişkisi olan en teknik bölümüdür. Müfredatı salt teknik donanım aktarmaya indirgeyen yaklaşımlardan farklı olarak Bölüm, endüstri ürünleri tasarımının her şeyden önce bir meslek olduğunun; insanlar ile toplumların refahı kadar zevkleri bakımından da daha konforlu yaşam alanlarına kavuşturulmaları bilincinin misyonu ve sorumluluğu ile donatılmış, estetik ve teknik konularda çevresine ve topluma liderlik edebilecek kapasiteleri olan bir donanımla yüklü bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerini bu misyonlarla yüklenmiş olarak içine katmayı hedeflediği mesleğin sınırları da, zanaat ürünlerinden çoğaltılmış ürün sistemlerine, özel alanları dolduran artifaktlardan kamusal alanları donatan kent mobilyalarına, günlük hayatın en basit ihtiyaç nesnelerinden en karmaşık teknolojik aygıtlara kadar genişleyen bir kapsama alanı içinde tanımlanarak, meslek adaylarının geniş bir spektrum içinde etkinlik göstermeye hazır olmaları sağlanmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Can Altay İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı 15

10 16 Dersler Çizim tasarımın birincil ortamıdır. Çeşitli türden çizimler hem tasarım sürecinde fikir üretiminin ve gelişiminin ortamını sağlar hem de inşa aşamasında rol alan kişi ve kurumların arasındaki iletişimin ortamını kurarak üretimi mümkün kılar. Bu nedenle bir tasarımcı için uzamsal fikirleri grafik ortamda oluşturmak ve aktarmak olmazsa olmaz bir beceridir. Bu ders, birinci sınıf lisans öğrencilerine mimari geometrinin temel kavram ve öğelerini, nesnelerin ve mekânsal düzenlerin geometrik olarak tarif edilmesini, tasarım fikirlerinin grafik anlatımını, teknik çizimin temel kod ve teamüllerini öğretmek için verilen bir derstir. Plan Oblique, Öğrenci Çizimlerinden. Mimari Çizim/ Tasarım Sunumu I-II Architectural Drawing/ Design Communication I-II Yrd. Doç. Dr. Emre Altürk Yrd. Doç. Dr. Nedim Kemer Avşar Gürpınar Ceren Balkır Elif Erdoğan Elif Simge Fettahoğlu Mete Tüneri 17 Beyza Yalçın, Serbest El Eskizi. ARCH 114 IND 114 ID 114 Asya Güney, NonDesign, Bilgi de Temel Tasarım

11 18 Mimari Geometri/ Tasarı Geometri Architectural Geometry/ Design Geometry Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Yazar Benay Gürsoy Elif Erdoğan Mete Tüneri Geometri, objelerin boyut, şekil ve uzaydaki göreceli yerleriyle ilgilenirken deneyimlediğimiz çevreyi tanımlamamıza ve anlamamıza yardımcı olur. Tasarım sürecinin en erken safhalarından üretime kadar oynadığı rol, geometriyi tasarımın vazgeçilmez bir parçası haline getirir. Geometrik bilgi altyapısının sağlam kurulması tasarımcının forma dair olan ufkunu genişletirken bir yandan da tasarım fikirlerini keskin bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Tasarı Geometri, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin üç boyutlu düşünme yetilerini geliştirmelerini ve objelerin geometrik tanımlarını öğrenmelerini amaçlar. Geometrik fikirlerin ifade edilme tekniklerine (temsiline) de yer verilen derste, gelişen teknolojiyle yenilenmekte olan geometrik modelleme araç ve tekniklerine de giriş yapılır. Oğuz Kurtuluş, Emergent Geometries. Pelin Karagözlü, Wall Components. Beyza Yalçın, Boolean Explorations. Tasarı hesaplama, tasarıma analitik yaklaşımı güdülemeyi hedefler. Hesaplamalı tasarım metodları ve bu metodların işlenmesinde kullanılan sayısal tasarım teknolojileri ve araçları dersin temelini oluşturur. Dersin amacı, öğrencilerin tasarımı analitik bir yaklaşımla sorgulama ve kurma becerisini kazandırmaktır. Her tasarım problemi analiz edilerek alt problemlere ayrılır. Bu alt problemlere dair yapılan araştırmaların bulgularından oluşturulacak sistemler tasarım araştırmasında kullanılır. Üretilen tasarım bir sonuç değil, sürece dair bir ara üründür. Tasarım süreci konvansiyonel yaklaşımın aksine gelişmeye ve evrilmeye elveren çok yönlü, ucu açık bir keşif sürecidir. Tasarı Hesaplama, Mimari Geometri dersinde oluşturulan anlayışın sayısal tasarılarla ve analitik düşünceyle harmanlanarak geliştirilmesini amaçlar. İlk derste, kök salan geometri bilgisi bilgisayar ortamında kontrollü ve bilinçli form arayışını mümkün kılarken, algoritmalar formun yenilikçi bir anlayışla araştırılmasını sağlar. Temel Tasarım II stüdyosundan karşılıklı yansımalarla ilerleyen derste, birbirinden zaten ayrı düşünülmemesi gereken tasarım, hesaplama ve geometri olguları bir arda irdelenir. Tasarı Hesaplama Design Computing Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Yazar Benay Gürsoy Elif Erdoğan Mete Tüneri 19 ARCH 114 IND 114 ID 114 Çağla Özardalı, Arrays. Yağız Genç, Muqarnas. ARCH 114 IND 114 ID 114

12 20 Tasarı Kodlama/ Tasarı Kodlamaya Giriş Introduction To/ Design Scripting Mete Tüneri Kodlama sayesinde tasarımcılar, tasarım sürecinde kullandıkları sayısal araçlar üzerinde daha fazla kontrole sahip olabilmekteler. Bu kontrol ise, temel bir cebirsel geometri birikimini gerektirmektedir. Bu derste, öğrencilere tasarı kodlama amacıyla, cebirsel geometrinin temelleri ve kodlama dillerinin temelleri hakkında bilgiler verilecektir. Kodlamanın tasarımcılara sunduğu farklı olasılıklar örneklenecektir. Tasarımda Biçim Gramerleri nin kullanımı tartışılacak ve Biçim Gramerleri nden yararlanılan çeşitli uygulamalar yapılacaktır. Ders, bilgisayar laboratuvarında yapılacak olup herhangi bir kodlama ya da hesaplamalı tasarım yazılımının bilgisi gerekmemektedir. Emerging Patterns, Arch 364 Final Projesi: Mete Tüneri, Ayşe Sultan Alacacı, Can Değerli, Can Görgün, Deniz Ceren Hepyılmaz, Derya Yıldız, Efe İlteray, Ehmed Onkas, Günsel Şenol, Kaan Kortuncan, Mediha Toprakbastı, Sasha Nokay ve Yunus Emre Dokumacıoğlu. Sayısal paradigma, tasarım nesnesinin tekilliğinden tasarım sürecinin türetici ve açıklanabilir yapısına doğru yaşanan odak kaymasını vurgulamak suretiyle parametrik modellemeyi alternatif bir kavrayış olarak mimarlığa transfer etmiştir. Mimarlar algoritmaların oluşturulmasını deneyimlemeye başladıklarında bilgisayarlar bu yeni kavrayışı tasarı geometri ile bütünleştiren önemli bir rol oynamaya başladılar. Mimarlık eğitimi de bu değişen paradigmanın ihtiyaçlarına göre kendisini dönüştürmeye başlamıştır. Programlama dilleri, tasarımcının geometriyi algoritmalar üzerinden oluşturmasına ve dönüştürmesine olanak sağladığı için türetici tasarım yöntemlerinin temel ortamıdır. Günümüzde, bilgisayarın tasarımcı ve tasarım konusu arasına sadece fiziksel değil, bilişsel bir katman yerleştirmesi mimari tasarımda algoritmaların kullanımı konusunda pedagojik ve pratik sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu bilişsel katmanın düzenlenmesi, tasarımcı ve tasarım konusunu ilişkilendirmekte hangi hesaplama modelinin kullanıldığı ile bağlantılı olarak önemli bir tercih haline gelmektedir. Geleneksel programlama dilleri ek bir akış kontrolüne ihtiyaç duyar, (prosedürler, sınıflar veya sıralı olarak çalışan fonksiyonlar) geometrilerin gerçek zamanlı dönüşümüne olanak sağlamayan doğal bir bilişsel katmanı ortaya çıkarırlar. Algoritmalar için yeni bir arayüz olarak tanımlanışından itibaren veri akışı hesaplaması, pek çok programlama dilinde kullanılmıştır. Veri akışı özellikle görsel programlama dilleri için en yaygın hesaplama modeli haline gelmiştir. Özellikle son on yıl içinde mimarlık, tasarım bileşenlerinin görsel oluşumuyla uyumlu bir süreç tanımladığı için bu arayüzün potansiyellerinden faydalanmaya başlamıştır. Bu gelişme yeni bir tasarım kanalının yanında, veri akışına dayanan yeni bir tasarım aracı neslini de ortaya çıkarmıştır. İlişkisel geometri ve parametrik modelleme gibi yeni tasarım kavramları daha etkin biçimde gerçekleştirilmeye başlamış, tasarı hesaplama alanı pratik bir gelişim yolu bulmuştur. Parametrik Modelleme dersi çağdaş sayısal tasarım tekniklerini veri akışı yönetimi bağlamında tanıtmaktadır. Öğrencilerin hesaplama modelleri ile ilgili okur-yazarlık geliştirmeleri ve bu tasarım kanalını kendi tasarım süreçlerine göre yeniden yapılandırmaları beklenmektedir. Parametrik Modelleme Parametric Modelling Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Yazar 21 ARCH 361 ARCH 364 ARCH 362

13 22 Mimarlığa Giriş Introduction to Architecture I-II Prof. Dr. Günkut Akın Mimarlığa giriş dersi, öğrencinin evrensel mimarlık kültürü ve kanonu ile tanışmasını, mimarlığın içinde yer aldığı tarihsel/ toplumsal bağlamlarla ilişkisi hakkında farkındalık kazanmasını hedeflemektedir. Bu derste, tarihsel dönemler ve toplumsal formasyonlar arasında devşirilerek, dönüşerek, farklılaşarak mimarlık kültürüne mal olmuş, mesleğin kolektif hafızasını oluşturmuş yerleşme formları, bina tipleri, yapı teknolojileri ve yapı bileşenleri, mesleki dağarcığın temelleri olarak yorumlanacaktır. Dersin ilk bölümünde, insanlığın ilk yerleşme deneyimlerinden başlanarak Mısır, Grek/Helen ve Roma dönemleri ile Akdeniz, Asya ve Amerika nın uzun Ortaçağ dönemleri işlenecektir. İkinci derste, Rönesans ve Aydınlanma dan başlayarak, modern dünyayı şekillendiren gelişmeler, karşılaştımalı ve kültürlerarası bir perspektiften işlenirken; binalar, kentler ve peyzajlar, Endüstri Devrimi, koloniyalizm, milliyetçilik, iki Dünya Savaşı, modernleşme ve daha yakınlarda globalizasyon gibi büyük tarihsel dönüşümlerin hem görünür fiziksel yansımaları hem de aktif enstrümanları olarak ele alınacaktır. Dersler, mimari ve edebi metin okumaları ve bazen de filmlerle desteklenecek; sınavlara ek olarak okumalar ve kısa analiz metinleri istenecektir. Tasarıma Giriş Introduction To Design I-II Yrd. Doç. Dr İdil Üçer Karababa Bu ders, iç mimarlık öğrencilerini pasif kullanıcılar olmaktan kurtarıp içinde yaşadıkları mimari mekanları anlamaları ve değerlendirmeleri için gerekli yetilerle donatmayı amaçlar. Onları mimari tasarımın ana öğeleri, kavramları ve alanlarıyla tanıştırıp, bunların tarih boyunca değişimlerini tartışarak, öğrencilerin önyargılarını yenmelerini ve analitik ve kritik bir yaklaşım edinmelerini sağlar. Dersin ilk dönemi, iç mimarlık, mimarlık ve kentsel planlamanın ortak genel kavramları olan kütlemekan, kamusal-özel, doğal-yapay ve işlev-biçim gibi karşıtlıkları tartışır. Mekan, strüktür ve malzeme üzerine odaklanarak yapıların nasıl işledikleri ve davrandıklarına dair temel bir anlayış geliştirmeyi amaçlar. İkinci dönem yüzey, ışık, renk, doku ve bezeme gibi mekansal atmosferin yaratılmasındaki ana tasarım öğeleri üzerinde yoğunlaşır ve bunları estetik, stil, kültür, zanaat ve sanat gibi teorik kavramlar çerçevesinden tartışır. Mimari üslupların değişim ve gelişimini tarihsel çerçeve kapsamında irdeleyerek, bu tasarım öğelerinin kullanımının daha geniş bir bağlamla ilintisi konusunda bir farkındalık yaratmayı amaçlar. Gizem Alemdar, ID169 Final Projesi, Lamba. Nirvana Ahyan, ID169 Final Projesi, Lamba. Bu ders, öğrencilere endüstri ürünleri tasarımının temel bileşenlerini sunmaktadır. Ders, tasarım düşüncesi, işçilik, endüstri ve yeni teknoloji ve nesnelerin değer ve anlamları olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, tasarım düşüncesinin ne olduğunun; düşünsel ve fiziksel süreçler bağlamında diğer düşünme şekillerinden nasıl ayrıldığının anlaşılmasını amaçlamaktadır. İkinci bölümde, küreselleşme ve post-endüstriyelleşme bağlamında, 21. yüzyılda işçilik, endüstrileşme ve yeni teknojiler kavramları tartışılmakta ve bu kavramların insanların yaşam ve etkileşim şekillerini nasıl biçimlendirdiği incelenmektedir. Son bölüm, insan yapımı nesnelerin değer ve anlamları üzerine odaklanmaktadır. Nesnelerin insanlar için nasıl anlamlar taşıdığı ve neden bu anlamları taşıdığı bu bölümün ana fikrini oluşturmaktadır. Derste tartışılacak konular, sene boyunca verilecek ödevler, yapılacak gezi ve video gösterimleri ile de desteklenerek ders içeriğinin zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır. Tasarıma Giriş Introduction To Design I-II Avşar Gürpınar Benay Gürsoy 23 Eminönü, ID169 Haritalama Çalışması ARCH 179 ARCH 180 IND 169 IND 170 ID 169 ID 170

14 24 Mimarlık Tarihi I-II-III History of Architecture I-II-III Prof. Dr. Günkut Akın Yrd. Doç. Dr. İdil Üçer Karababa Yrd..Doç. Dr. B. Deniz Çalış Mimarlık Tarihi I başlangıcından Barok döneme kadar mimarlık tarihini kapsar. Dersin ilk bölümünde, tarih öncesi dönemdeki ilk yerleşimler ve Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Akdeniz deki anıtsal mimarlık örnekleri üzerinde durulur. Yunan ve Roma mimarlığındaki süreklilik ve farklılaşmalar ve Roma mimarlığının Geç Antik ve Bizans döneminde dönüşmesi konu edilir. Batı Anadolu daki önemli antik kentlere yapılan bir geziyle öğrencilerin klasik dönem mimarlığını ilk elden deneyimlemeleri amaçlanır. Dersin ikinci bölümü Avrupa mimarlık tarihine odaklanır. Modernite ve modern mimarlık kavramları batı kültürünün ürünleri olduğu için, çağdaş mimarlık tartışmalarını daha iyi anlayabilmenin yolu, onların Avrupa daki köklerine hakim olmaktan geçer. Ayrıca, Avrupa tarihinin bin yıllık bir döneminin içinden geçmek ve onun anlamlı aşamalarına yakından bakmak, öğrencilere mimarlıktaki değişimleri kültür, toplum ve politika alanındaki değişimlerin bir parçası olarak kavrama yetisi kazandırabilir. Tasarım Tarihi I-II History of Design I-II Burcu Kütükçüoğlu Bu dersin ilk yarısında 19. yüzyıl başından 1950 lere kadar, ikinci yarısında 1950 lerden günümüze kadar uzanan süre içinde tasarım tarihine yön vermiş olan belli başlı uygulamalar, anlayışlar ve üslüplar, yapı, iç mekân ve tasarlanmış nesne örnekleri üzerinden tartışılır. Önceki dönemlerde yer alan Tasarıma Giriş dersi kapsamında incelenen kavram ve terimler, tarihsel bağlam içinde ele alınarak detaylı olarak çalışılır. Öğrencilerin bu derste, ele alınan tarihsel dönem içinde, tasarım kültürünün geçirdiği önemli evreleri, bu evreleri yansıtan belli başlı örnekleri ve bunlarla ilişkili olarak tartışılan kavram ve terimleri kavramaları beklenir. ARCH 241 ARCH 242 ARCH 243 IND 221 IND 222

15 Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri Building Materials and Technologies Yapı, mimarlık teknolojisi ve yapı teknolojisi kavramları. Sistemler yaklaşımı ile yapı ve yapım yöntemlerinin tanıtılması. Kullanıcıçevre-yapı sistemi etkileşimi ve bu bağlamda çevresel etmenler ve yapıdan beklenilen performans özelliklerinin tanıtılması. Yapı altsistemlerinin (taşıyıcı sistemler, servis sistemleri, yapı elemanları sistemleri) tanıtılması. Yapı elemanlarının (duvar, döşeme, çatı, merdiven, iç bölme) birer sistem olarak ele alınarak, yapılarının ve yapım yöntemlerinin örnekler ile ortaya koyulması. Yapı malzemeleri (metaller, çimento esaslı, ahşap, doğal taş, kil esaslı, bitüm esaslı, cam, polimerler) özellikleri ve uygulama alanları. Uygulama Stüdyo Çalışması: Mevcut örnekler üzerinden yapı elemanları ve malzemelerinin analizi. Taşıyıcı sistem ve konstrüksüyonların özelliklerinin maketler yardımı ile anlaşılması. Statik-Strüktür I /Mukavemet- Strüktür II Statics-Structure I /Strength Of Materials-Structure II Kuvvet kavramı. Bir noktada kesişen kuvvetler. Paralel kuvvetler. Kuvvet çifti ve moment. Düzlem kuvvetlerin genel hali. Ağırlık merkezi. Mesnetler. Yükler. Sürtünme. Kafes sistemler. Kablolar. Atalet momenti. İç kuvvetler. Gerilmeler. Şekil değiştirmeler. Normal kuvvet etkisi. Kesme kuvvet etkisi. Burulma momenti etkisi. Eğilme momenti etkisi. Elastik eğri. Kesilme eğilme etkisi. Bileşik eğilme. Çubukların burkulması. Çevresel Kontrol Environmental Control İklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor, iklim ve enerji kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, yön, yapı kabuğu, bina biçimi, bina aralıkları, vb.), yapma çevrenin enerji etkin pasif iklimlendirme sistemi olarak tasarlanması bu dersin kapsamınsa yer alır.t 26 Yrd. Doç. Dr. Cem Altun Ali Onat Türker Gamze Alataş Özen Aksu ARCH 211 ARCH 212 Yapı elemanlarının analizi, tasarımı ve bütünlenmesi: dış duvar sistemleri (atmosfer ve toprakla ilişkili duvarlar), pencere ve kapı sistemleri, döşeme sistemleri (zemine oturan, normal ve altı açık döşemeler, asma tavanlar, yükseltilmiş döşemeler), düşey sirkülasyon sistemleri (rampa ve merdiven), çatı sistemleri (düz ve eğimli çatılar), iç bölme sistemleri (sabit ve hareketli iç duvarlar). Yapısal tasarım ile ilgili gereksinimler, ölçütler, olanaklar çerçevesinde yapı elemanı sistemlerinin tasarımı. Yapı elemanları sistemlerinin, bütüncül bakış açısı doğrultusunda birbirleri ile bütünlenmesi. Yapı malzemelerinin, bina ve yapı elemanı bünyesinde gösterdiği performans. Uygulama-Stüdyo Çalışması: Verilen ölçüt ve sınırlara göre her bir yapı elemanı ve bileşeninin analizi, tasarımı ve bütünlenmesi. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik ARCH IND Prof. Dr. Zerrin Yılmaz ARCH

16 28 Kentsel Tasarım Ve Kent Planlaması Principles of City Planning and Urban Design Yrd. Doç. Dr. Nedim Kemer Kentler, insanların beraber öğrendikleri, çalıştıkları, eğlendikleri ve kararlar aldıkları insan ürünü olgulardır. Kentler, fiziksel yapı ve sosyal kurumlardan oluşurlar, benzer bir biçimde ders de iki rota izler. Teorik kısmında ders, kent formları, fiziksel yapıları ve sosyal kurumlarının evrensel prensip ve teorilerini tanıtır. Şehir plancılığı sosyal metodolojilerle cemiyetler inşa eden uygulamalı bir bilim dalıdır. Ders, tarihsel süreçte değişen sosyal yapılar, politikalar, ekonomik ve çevresel koşullar karşısında ortaya çıkan şehir planlama akımları ve fikirlerinin gelişimlerini tartışır. Dersin uygulamalı kısmında, zengin coğrafi kültürel ve iktisadi özniteliklere sahip bir kent seçilir ve öğrencilerin bölgesel, kentsel ve mahalle ölçeklerinde potansiyel analizleri yapması beklenir. Yıl sonunda, öğrenciler bölgeye dair kentsel planlama stratejileri ve planlarını üretirler Bahar döneminde İznik çalışılmıştır. İznik, Asiye Kübra Külünkoğlu Bu ders, geniş Görsel Kültür Çalışmaları alanına giriş niteliğinde olup, bu alanın mimarlık ve tasarım pratikleri ile ilişkisine dair konulara odaklanır. Temsil tekniklerinin tarihsel gelişiminin yanı sıra, farklı görsel üretim biçimlerine ilişkin çağdaş kuramlar bu dersin tartışma konuları arasındadır. Görsel Kültür başlığı altındaki konular, modernite, popüler kültür, anlam üretimi gibi kavramlarla ilişkilendirilir ve resim, fotoğraf, film gibi görsel üretim biçimleri üzerinden tartışılır. Görsel Kültür, Mimarlık Ve Kent Visual Culture, Architecture & The City Yrd. Doç. Dr. Emre Altürk Burcu Kütükçüoğlu Bu ders, tarihleri boyunca İslam saraylarının gelişimini ve sarayların onları çevreleyen kentsel ve/veya kırsal yakın çevresi ile kurdukları ilişkiyi irdelemeyi amaçlamaktadır. Ders, Endülüs ten Hindistan a kadar uzanan geniş bir coğrafyada, sarayların yapımı, algısı ve temsillerindeki farklılılları sorgulayarak, her bir sarayın İslam dünyası içerisinde değişen sosyal, kültürel ve politik bağlamlarda farklılaşan yaşamsal ve mekânsal dinamikleri nasıl yansıttığı üzerinde duracaktır. Öğrencilerin mimarlık, kentleşme ve peyzajın yanı sıra İslam saray kültürünü daha iyi anlayabilmeleri için, derste İslam sanatından farklı örnekler de incelenecektir. Dersin amacı, öğrencilerin saraylar hakkında eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmeleri ve bunu yaratıcı okuma ve temsil yöntemleriyle sundukları çalışma ve okumaları kullanarak, kalıcı nitelikte bir arşiv oluşturabilmektir. Kentsel/Kırsal Peyzaj Içerisinde Islam Sarayları Islamic Palaces in the Urban/Rural Landscape Yrd. Doç. Dr. B. Deniz Çalış 29 ARCH 312 ARCH 322 ARCH 326

17 Kent Tarihi History of Cities Bu ders, insanlığın en görkemli kolektif ürünü ve birlikte yaşama mekânı olan şehrin farklı tarihsel dönemlerde ve coğrafyalarda aldığı biçimleri, yapısal özellikleri, barındırdığı sosyal tabakalardaki değişimleri inceler: kentleşme süreçlerinin, siyasal ve ekonomik sistemlerin kentin yapısı ve formu üzerindeki etkilerini irdeler. Bu ders sanat, tasarım ve mimarlık alanlarında yer bulan küçük ölçekli kentsel müdahalelerin tartışma ve uygulamalarını içerir. Öğrenciler kamusallık ve kentsel mekân sorunlarıyla mekânsal yollarla uğraşan örnek çalışmaları araştırıp analiz edecekler, bu araştırmalar ve doğurdukları tartışmaları takiben İstanbul da belirli mekânlara özel proje önerilerini geliştireceklerdir. Bu ders, seminer-atölye formatını benimsediği için öğrenci katılımı büyük önem taşımaktadır. İşlenen başlıca konular: kamusal mekân, kentsel sorunlar ve sosyal odaklı tasarım süreçleridir. Sonuç çalışmalar kentsel mobilyalardan yapısal eklentilere, kamusal bahçe ve bostanlardan doğrudan sosyal müdahalelere kadar bir yelpazede yer alacaktır. Küresel şehirlerdeki olağanüstü yapısal üretime rağmen, kentin içinde olan ancak hizmet ve organizasyon çerçevelerinin dışında kalan çok çeşitli ara mekânlar bulunmaktadır. Kamusal mekânlara odaklanan Şehir İçi I dersine devam niteliği taşıyan bu ders, mimarlık ve mekansal üretimin biçimsel ve inşai yönlerinden ziyade sosyal ve eleştirel süreçlerine odaklanarak böyle mekânların nasıl ele alınabileceğini inceler. Öğrencilerin sanat, tasarım ve mimarlık alanlarında kentsel mekân sorunlarıyla uğraşan örnek çalışmaları araştırıp analiz edip kent üzerine kuramsal okumalar yapacakları bu ders, seminer-atölye formatını benimsediğin öğrenci katılımı büyük önem taşımaktadır. Karmaşık sosyal ve mekânsal koşullarda mimarların nasıl bir işlev üstlenebileceği sorusuna cevap arayan Şehir İçi II dersi, öğrencilerin hazırlayacağı proje veya yazılı bir dönem çalışmasıyla son bulacaktır. Kent Içinde Kent I-II Urban Interiors I-II 30 Prof. Dr. İhsan Bilgin İdil Erkol Yrd. Doç.Dr. Can Altay 31 ARCH 352 arch354 PROJE - Grup Projesi: Bir Haliç İncelemesi Haliç kıyılarındaki kentsel dönüşümün haritalama ve deneysel belgesel teknikleriyle incelendiği bu çalışmada Haliç'in tarihi, bugünü ve geleceğine dair önemli sorular ortaya konulmaktadır. ARCH 353 ARCH 354

18 Istanbul Peyzajları I-II Landscapes of Istanbul I-II Bu ders, İstanbul kent kültürünü, kentin dokusunu ve mimarisi anlamayı ve anlatmayı: bu bağlamda kentin mekânsal sürekliliğini ve kurgusunu da hem kent içinde var olan hem de kent tarihi dahilinde var olmuş olan farklı peyzaj kurgularını ortaya çıkarak haritalandırmayı amaçlamaktadır. Kentin, dönemler boyunca süren gelişimine dair farklı katmanların oluşumunu ve temsilini, kenti inşa eden, yaşayan ve onu dönüştüren yönetici sınıf ve kentli açısından irdelemeyi amaçlamaktadır. Ders, kent tarihini Byzantion dan itibaren işlemeye çalışacak, ama özellikle Bizans, Osmanlı ve günümüz metropol kentine odaklanacaktır. Ders, öğrencilerin kendi kent kültürlerini ve algılarını geliştirme ve mimari olarak ifade edebilmelerini de amaçlamakta: aynı zamanda da kentin farklı katmanlarında yaptııkları mekânsal okumaları farklı peyzaj kurguları olarak haritalandırmaları öngörülmektedir. İstanbul Peyzajları-II dersii İstanbul kentini oluşturan zengin mekân kültürünü anlamak için günlük hayata dair kutsal ve kutsal olmayan mekân praktiklerini inceleyecektir. Dersin amacı, kent kültürü ve kent dokusunun oluşumunda, temsilinde ve algılanmasında, çoğu zaman göz ardı edilen günlük hayat pratiklerinin mekânla kurduğu ilişkiyi anlamak ve anlatmaktır. Bu bağlamda, hem merkez hem de çeperde yer alan farklı mahalle ve bölgeler incelenecek: metropolitan İstanbul kent kültürünü oluşturan çok renkli mozaiğin kent dokusuna olan etkisi irdeleyecektir. Öğrencilerin, kamusal alan, peyzaj, politika, ekonomi, sanat ve kültür, sosyal hayata dair farklı konularda gelişiecek olan tartışmalara katılmaları ve günlük hayata dair ritüelleri multi-media ortamda haritalandırmaları beklenmektedir. 32 Yrd. Doç. Dr. B. Deniz Çalış Elif Simge Fettahoğlu İdil Erkol 33 ARCH 355 ARCH 356 Istanbul Peyzajları dersi, Fener-Balat gezisi.

19 Doğal Sistemler Natural Systems Bu ders, yapısal strüktürlerin doğal çevreleri ile ilişkilerini geniş bir çerçevede irdeleyen uygulama ağırlıklı bir derstir. Günümüz nesilleri tarafından genellikle kanıksanan ve gözden kaçan doğal sistemlerin temel isleyiş gerçekliklerini tanıtır. Birbirine bağlı doğal ekolojik sistemlerin dinamikleri ve insan eli ile şekillenen kentsel çevreler karşılaştırmalı olarak, uygulamalı çalışmalar ve arazi gezileri ile derinlemesine irdelenir. Ders, doğanın iklime, jeolojiye ve değişikliğe maruz kalan çevresel koşullara ve insan yapısı strüktürlere nasıl tepkiler verdiğinin geleceğin mimarları tarafından kavranmasına yardımcı olmayı amaçlar. Sonuç olarak, öğrencilerin sürdürülebilir tasarım prensiplerini kavrama yetisini kazanmaları amaçlanır. 34 Yrd. Doç. Dr. Nedim Kemer 35 ARCH 371 Sacha Nokay- Shelter Biomimicry from a Mushroom Sedat Arda- Serbest El Eskizleri

20 36 Bilgi de Temel Tasarım Basic Şebnem Yalınay Çinici, Avşar Gürpınar Benay Gürsoy Burcu Kütükçüoğlu Deniz Manisalı, Elif Erdoğan İdil Erkol İdil Karababa Salih Küçüktuna Tuğrul Yazar Bu ders, katılımcı öğrencilerin yaşadıkları çevreyi soyutlama ve kavramsallaştırmayla yeniden değerlendirmesini; şekil, form, renk, desen, örüntü, malzeme, ölçek ve mekân gibi kavramları harmanlayarak, düzenleyerek, değiştirerek tasarım veya organizasyonlar oluşturmasını amaçlayan bir stüdyodur. Dönem içinde yapılacak çalışmalar tasarımsal ilişkileri anlama ve ilişki kurma yetilerini geliştirmeye yoğunlaşır. Veriler ve kısıtlamalar öğrencilerin belirli tasarım temalarına yoğunlaşmasını sağlarken el ve zihinle yapılan alıştımalar ve çalışmalar ürünlerde zenginliği hedefler. Temel tasarım stüdyosunda tasarım sürecine de en az tasarım ürünü kadar değer verilir. Süreç, bireyin genel ilgi ve algısı ışığında, ancak stüdyoda sürecek olan kritik tartışmalarla evrimleşir. Bu tartışmalar öğrencinin kendisini ifade etme yetisini geliştirir. Hem süreç hem de ürün günlük notlar, skeçler ve fotoğraflarla dönem boyunca arşivlenir. Materyal Performans ilk değerlendirme. Sude Sır-Adaptation Structural Units Selen Özkaya-Deviation 37 ARCH 111 IND 101 ID 101 Baran Eser-Design Something Gizem Efendioğlu-Transconfiguration

21 BİLGİ de Temel Tasarım

22 40 Mimari Tasarım Stüdyosu I Architectural Design Studio I B.Deniz Çalış Ali Tan Aran Arzu Erdem Aslıhan Demirtaş Elif Kendir Eser Ergün Gamze Alataş Nazlı Tümerdem Seçkin Maden 2011 Güz döneminde, öğrenciler Milas ın Çomakdağ-Kızılağaç Köyü nde DWELLING + konusuyla çalıştılar. Tasarım sürecinin ilk aşamasında öğrenciler, vernaküler konutlar ve onların yer ile olan ilişkisini anlayarak, gündelik yaşam ve üretim dahilinde üstlendikleri mimari programlar ile sahip oldujkları yapısal/mimari/ peyzaj tasarımı stratejileri arasındaki korelasyonu incelediler. Tasarım sürecinin ikinci aşamasında, öğrenciler yeni örüntüler ve işlevlerle modern bir konut ürettiler. 41 ARCH 201

23 42 Mimari Tasarım Stüdyosu II Architectural Design Studio II B.Deniz Çalış Ali Tan Aran Arzu Erdem Aslıhan Demirtaş Elif Kendir Eser Ergün Gamze Alataş Nazlı Tümerdem Seçkin Maden Ufuk Sezgen 2012 Bahar Dönemi dahilinde ARCH 202 stüdyosu, Hasköy, Ayvansaray ya da Balat parklarında konuçlanan ve özel koleksiyonlara ev sahipliği yapacak olan kütüphane projesi işlenmiştir. Kütüphane, konumlanması, peyzaj düzenlemesi, mimari biçim ve seçilen programlarıyla yakın çevresini ve mahalleyi dönüştürecek, mimarlığı peyzaja ve kent peyzajına ilişki kurdurtacak bir araç olarak var olacaktır. Tasarlanan kütüphaneler, kullanıcılarını yani mahallelileri okuma ve araştırma üzerinden bağlamayı amaçlayan bir arayüzdür. Kütüphanenin tasarımı yapısal öğeler, malzeme seçimi ve mimari biçim arasında uyum sağlamak adına bir araştırma konusu olmuştur. Her kütüphane mimarlık kültürünün bir parçası olup bu konudaki öncül örneklerden öğrenerek var olacaktır. Stüdyo kapsamında okumak, kütüphanede bulunmak, toplumsal bir mekan olarak kütüphane, bir odak noktası olarak kütüphane, baskı ve dijital kitap fikirleri, farklı edebi türler, yazın, bilgiye erişim gibi konular üzerine düşünülmüş, klasik kütüphane fikir(ler)ini kuran kütüphane tasarımları incelenmiş ve yeni teknolojiler üzerine araştırma yapılmıştır. 43 ARCH 202

24 Mimari Tasarım Stüdyosu III-IV Architectural Design Studio III-IV Üçüncü yıl stüdyolarında mimari tasarım kentsel müdahale olarak ele alınmaktadir. İlk yarıyıl karmaşık bir kentsel bağlamda kamusal bina üretimine yönelikken, ikinci yarıyıl stüdyosu daha geniş bir kentsel doku üretimini ele alır. Çeperde ya da merkezin sorunlu alanlarında çalışan öğrenciler, arazinin fiziksel durumu ve arazide söz sahibi kentsel güçlere dair kavrayışlarını kuvvetlendirmek için kapsamlı analizler yaparlar. Stüdyonun sonuç ürünü analizler ve bireysel projelerdir. Öğrenciler, ana kullanımı konut olan karma kullanımlı bir şema önermelidirler. Kentsel dokunun ana öğesi olan konut üzerine çalışacak öğrencilerin sadece arazi bağlamında değil, kent üzerine kavrayış sahibi olmaları beklenmektedir. 44 Yrd. Doç. Dr. Emre Altürk Mucip Ürger Elif Simge Fettahoğlu 2011 Güz döneminde, Taksim de, Gezi Parkı ile Cumhuriyet Caddesi arasındaki kesitte çalışan öğrenciler, 2012 Bahar döneminde Perşembe Pazarı nda Kentsel Doku üretmişlerdir. 45 ARCH 202 Perşembe Pazarı, Beril Binoğul Kentsel Dokular, Beril Binoğul

25 Iç Mimari Tasarım Stüdyosu I Interior Design Studio I Proje, okul öncesi eğitim ve oyun mekanları için üç aşamadan oluşan bir yapıda ele alınmıştır. Mekan Kimliği ve çocukların bedensel aktiviteleri, tasarımın anahtar kelimeleridir. Bu bağlamda konsept ve biçemsel ilkeler belirlenmiş ve tasarımlar üretilmiştir. 46 Yrd. Doç. Dr. Can Altay 47 IND 201 Ayşe Nur Karaaslan / Anaokulu Tasarımı

26 Iç Mimari Tasarım Stüdyosu II Interior Design Studio II IND 201 in devamı niteliğindeki bu stüdyo, daha çok bağlam ve kamusalözel fonksiyonların ilişkilerine eğilir. İç Mimarlık, işlev ve atmosferi harmanlayarak mekanlar üreten yaratıcı bir eylem olarak görülür. Artık, gerçek yaşama daha yakın senaryolar üretilmekte, yapım ve üretim teknikleri ile malzemeye dair bilgi,hem bireysel hem grup projeleri vasıtasıyla edinilmektedir. Bahar 2012 yarıyılında proje, Haliç kıyısında belirlenen yerlerde yüzen bir sahne tasarımını içermektedir. Sahne, kıyıdan izlenebilecek küçük ölçekli performanslara ev sahipliği yapacak nitelikte olacaktır. Öğrencilerden, yüzen strüktür, sahne, sahne arkası, seyirci alanları ve yaklaşma rotalarını tasarlamaları beklenmiş, bu kapsamda proje sürecinde işlevsel parçaların karmaşıklığı, kamusal ve özel alanlar, su - kara ilişkisi ve bakış noktaları, arazinin özel koşulları, kullanıcı deneyimini belirleyen genel atmosfer, tüm tasarım öğelerinin bütünselliği, sahne ve seyircilerin aktifpasif ilişkisi dikkate alınmıştır. 48 Yrd. Doç. Dr. Can Altay Dilara Sezgin 49 IND 202 Vanessa Isabel Müller / Yüzen Sahne Tasarımı

27 Stajlar Yapı ve Tasarım Teknolojileri Stajı Mesleki Uygulama I Üretim Stajı Mesleki Uygulama II Büro Stajı Bilgi-MİMARLIK ta yaz stajları, eğitim dahilindeki üç yaza yayılmıştır. Üç aşamadan müteşekkil stajlar, öğrenciyi meslek hayatına olabildiğince hazırlamayı amaçlar. Birinci sınıf yaz stajı üç aşamadan oluşmaktadır: İlk aşama, tasarım ve üretime dair güncel yazılım/donanım teknolojileri hakkında beceri kazandırmaya yönelik iki haftalık bir eğitimi kapsamaktadır. İkinci aşamada, temel yapım teknikleri, teknolojileri ve malzemelerini öğrenmek amacıyla öğrenciler 1:1 ölçekte bir yapının inşaasında bir ay boyunca çalışacaklardır. Bölümün onayı dahilinde gerçekleşecek iki haftalık kazı ya da gezi çalışmaları ise stajın üçüncü kısmıdır. Parametrik modelleme ve kodlamaya yönelik iki haftalık eğitim, stajın birinci modülünü oluşturmaktadır. İkinci aşamada, yapım süreçleri ve güncel yapım yönetimi uygulamaları üzerine deneyim kazanma amaçlı bir aylık staj kapsamında öğrenciler tasarımdan uygulamaya kadar olan süreci gözlemleyebilmek için kendi seçecekleri şantiyelerde/üretim tesislerinde çalışacaklardır. Bölümün onayı dahilinde gerçekleşecek iki haftalık kazı ya da gezi çalışmaları ise stajın üçüncü kısmıdır. Stajın birinci aşaması, katılımcı tasarım teknolojilerine dair iki haftalık bir eğitimi kapsar. İkinci aşamada, mimari büro çalışmaları, tasarım geliştirme süreçleri, müşteri ilişkileri ve resmi prosedürler hakkında deneyim kazanma amaçlı staj dahilinde, öğrenciler bir ay süresince kendi belirleyecekleri tasarım bürolarında çalışacaklardır. Bölümün onayı dahilinde gerçekleşecek iki haftalık kazı ya da gezi çalışmaları ise stajın üçüncü kısmıdır ARCH/IND/ID 190 ARCH/IND/ID 290 ARCH/IND/ID 390

28 Mimari Tasarım Yüksek Lisans Bilgi Üniversitesindeki Mimarlık disiplininin ve grubunun temelini akademisyenlerle birlikte atan ve bizzat uygulamanın içinde bulunarak Türkiye nin en kapasiteli bürolarını yöneten mimarlardan atölye düzeni içinde ve hocaların ayrı ayrı belirleyip ilan ettiği sorunsallar çerçevesinde mimarlık becerilerinin ustasının gözetim ve denetimi altında bizzat deneyerek veyaparak öğrenildiği; bu becerilerin yoğun kuramsal ve kavramsal çerçevelerle donatılarak pekiştirildiği bir mimari tasarım ortamı olarak eğitim ortamı olma iddiasındaki yüksek lisans programı programa Türkiye nin bütün lisans programları mezunlarının en iddialı olanları kabul edilmekte; ve sürekli bir yaşam mekanı olarak da işlev gören atölyedeki interaktif ortam içinde, hocalarından olduğu kadar herbiri kendi kuşağının iddialı genç mimarları da olan arkadaşlarından da öğrenme imkanı bulmaktadırlar. BİLGİ-MİMARLIK, Bir grup akademisyen ve tasarımcı mimarın bir araya gelmesiyle 2005 yılında kurulmuştur. Eğitim modeli ve ortamı Columbia, Harvard, Londra- AA, Zürih -ETH gibi öncü kurumlardan esinlenerek oluşturulan Mimari Tasarım Y. Lisans Programı, altıncı dönem mezunlarını vermiştir. Öğrenciler kapasiteleri, enerjileri ve dünyaya açıklıkları ile kurucular tarafından planlanmış modelin gerçekleşmesine vazgeçilmez katkıda bulunmaktadırlar. Tasarlamanın, çizmenin, modellemenin, kısaca yeni dünyalar kurmanın hem düşünmekten/ okumaktan/ yazmaktan hem de dünyaya dikkat etmekten ayrı düşünülemeyeceğinin kanıtları olan öğrenciler, Derslerde ve seminerlerde yoğun bir biçimde işlenen çağdaş mimarlık ve kent dünyasının kuramsal konularını diğer derslere ve atölyelere de taşır, işlenilen konuları, atölyede düşünmenin ve tasarlamanın ilham kaynaklarına dönüştürmektedirler. Tasarım pratiğinin dikkarini, duyarlılığını ve tecrübesini ders ve seminerlerdeki tartışmalara taşımakta, Mimarlık kültürünün konularına ve dağarcığına daha derinden nüfuz etmenin, tasarım bilgisini geliştirmede ne denli ilham verici olabildiğinin tanığı olmaktadırlar. BİLGİ-MİMARLIK, okul mekanının mimarlık kültürüne nüfuz etmek ve tasarım becerileri geliştirmek için yeterli olamayacağının bilinci ile kurulmuş bir programdır, o nedenle kitap ve proje okumalarının yanısıra kent ve mekan okumalarını da teşvik edecek şekilde kurgulanmıştır. İstanbul un kendisi bir laboratuvar olarak kullanılmakta, ayrıca her yıl bir dünya metropolü konu olarak işlenmekte ve akademik yıl bu metropollere yapılan geziler ile kent vurgusu pekiştirilmektedir. Viyana, Chicago, Londra, Amsterdam, Barcelona, Hamburg ve Berlin metropolleri gezilerinden edilen deneyimler, sergiler ile aktarılır. BİLGİ-MİMARLIK, üreterek öğrenme üzerine kurgulanmış bir modeli benimsemektedir. Atölyelerin yanısıra derslerdeki ve seminerlerdeki performans da sürece aktif katılım ve üretilen ürün aracılığıyla ölçülür. Öğrencilerin program akışının dışındaki etkinliklere azami derecede katılmaları, bu ortamlarda aktif rol almaları teşvik edilmektedir. Öğrenciler, Türkiye ve Dünya daki yarışmalara, atölye çalışmalarına sergilere ve seminerlere yoğun bir biçimde katılarak enerjilerini öğrenmeye ve deneyim kazanmaya dönüştürmüşler, sadece katılmakla kalmayıp lider pozisyonunu üstlenmiş ve ödüller kazanmışlardır. 53

29 54 55

30 Yapım Yönetimi Yüksek Lisans En köklü mesleklerden biri olan Mimarlık, son dönemde inşaat sektöründeki ve yapı teknolojilerindeki gelişmelerle, önemli bir değişim geçirmektedir. Bu değişim sadece tasarım ve yapım tekniklerinde değil, inşaat sektöründe de kendini göstermektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak, Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmelere uyum sağlayan bir yapıda kurgulanmıştır. Bu alanın en büyük zaafı pratik bir alan olmasına rağmen programların sadece akademisyenlerle yürütülüyor olmalarıdır. BiLGİ- MiMARLIK ın en önemli avantajı olan akademisyenlerle profesyonelleri biraraya getirmesi bu programın kuruluşunda da avantaj olmuştur. Türkiye ekonomisine eşik atlattığı söylenen Türkiye nin büyük gayrımenkul yatırımlarına yatırımlarına projeleriyle katkıda bulunan BİLGİ-MİMARLIK hocaları bu sektör içindeki ilişkilerini programa aktararak programın avantajlı bir ivme ile başlamasını sağlayacaklardır. Öyle ki; yukarıda Türkiye ekonomisine eşik atlattığı söylenen inşaat sektörünün belirleyici aktörlerinden Enka ve Koray İnşaat gruplarının liderleri dahi bu ilişki network unun kapsamı içinde yer almaktadır. Enka (Şarık ve Sinan Tara), Koray İnşaat (Ayduk Koray ve Erdoğan Turgut) yanı sıra; İTÜ Mimarlık Fakültesi nin öncülüğünü yaptığını söylediğimiz construction management alanının İTÜ deki lideri ve Türkçe adının ( Yapım Yönetimi ) isim annesi Prof. Dr. Yıldız Sey Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı nın yarı-zamanlı kadrosu içinde bulunmaktadır. Yönettiği Yapı Üretimi Bilim Dalı ile Fakülte Dekanı İhsan Bilgin Yıldız Teknik Üniversitesi nin bu alandaki öncülerinden olmuştur ve Yıldız Sey le birlikte YÖK ün bu alandaki Doçentlik jürisi listesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla sadece iş dünyasının değil akademik dünyanın da bu alandaki network leri; BİLGİ- MİMARLIK ın kapsama alanı içindedir. Bunun yanı sıra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı MBA, İşletme ve Ekonomi programları da Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı için önemli bir rol üstlenmektedir. Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, başta Mimarlık ve İnşaat Fakülteleri mezunları olmak üzere mühendislik, işletme ve ekonomi bölümleri mezunları; kısacası istikbalini kariyer beklentisini inşaat sektöründe arayacak tüm lisans mezunları programın hedef kitlesi içinde olacaktır. Bu nedenle program, Mimarlık, İktisadi ve İdari İlimler, Hukuk, Siyasal, Mühendislik Fakültesi 57

31 Tarih Kuram Eleştiri Yüksek Lisans Mimarlık disiplinini daha iyi anlamak, daha doğru anlatmak ve mimari bilgi üretimini daha geniş ve kapsamlı bir çerçeve dahilinde ele alabilmek için, mimarlık disiplini üzerine yapılacak olan tüm tartışma ve çalışmalar, mimarlığın kent ve peyzaj ile olan ve her üç söylemi de biribirinden ayrılmaz kılan yadsınamaz ilişkisi üzerinden yapılandırılacaktır. Bilginin interdisipliner bir ortamda üretimi ön plana çıkarılarak; tarihi bağlamda bilgi üretimi, teknikleri, teori ve eleştirisinin bağlamsal olarak incelenmesi ve bu birikimin üzerine yaratıcı yeni yazın tekniklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dahilindeen Mimarlıkta Tarih, Teori, Eleştiri Yüksek Lisans Programı, halen aynı fakülte tarafından yürütülmekte olan Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı ile işbirliği içinde olacaktır. Mevcut yüksek lisans programı ile önerilen programın biribirini tamamlayacağı düşünülmektedir. Mevcut yüksek lisans programının vurgusu mimari pratik üzerinedir. Önerilen yüksek lisans programının vurgusu ise mimari teori üzerinedir. İki programın biribirini beslemesi; mimarlık mesleğinin ve mimari söylemin temelini oluşturan bu ikiliği - pratik ve teorik söylemleri birarada tartışabilmenin mesleki açıdan çok önemli olacağı düşünülmektedir. Önerilen program pratikleri, form üretimi ve tasarım dinamiklerini doğuran, besleyen, tartışan, dönüştüren, destekleyen, sorgulayan, analiz eden veya eleştiren teorik dünyanın dinamiklerini sorgulamayı ve öğrencilere bu dünyayı tanıtmayı ve bu bağlamda bilgi üretimini desteklemeyi amaçlamaktadır. 59

32 Speicherstadt Bilgi-Mimarlık Yüksek Lisans Programı nın ARCH 592 Excursion 2: Dünya Kentleri dersi kapsamında, VitrA nın ve ulaşım sponsoru Sunexpress Airlines ın desteğiyle, Eylül 2011 tarihleri arasında Hamburg a inceleme gezisi düzenlendi. Her yıl başka bir kentin incelendiği ders kapsamında yapılan gezilerde, tarihsel mirasla güncel dinamikleri birarada barındıran kenti, makro formları ile ara kesitleri, fiziki ve sosyal yapılanmaları arasındaki ilişkileri gözleme, tespitler ve araştırmalar yapma motivasyonu ile kurgulanıyor. İhsan Bilgin ve Olaf Bartels in koordinatörlüğündeki geziye, 15 yüksek lisans öğrencisi ile birlikte programın öğretim kadrosundan Günkut Akın, Tansel Korkmaz, Selçuk Avcı, Can Çinici, Cemal Emden, İdil Erkol, Nevzat Sayın, Murat Tabanlıoğlu, Şebnem Yalınay Çinici ve Meral Yılmaz katıldı. GEZİ Vitra ile Mimari Keşif: Hamburg Etkinlikler 61 Ernst May sergisini ziyaret

33 KONFERANS & SERGİ Le Corbusier in Doğu Gezisi 1911 Konferansı ve GÖRSEL KAYIT sergisi Modern mimarlığın kurucu liderlerinden olan Le Corbusier nin 1911 yılında gerçekleştirdiği ve Türk kentlerine de uğradığı Doğu Gezisi nin 100. yıldönümünde, BİLGİ-Mimarlık ile Fondation Le Corbusier nin ortaklaşa düzenlediği ve Kalebodur un ana sponsor olarak destek verdiği konferans ve sergi Ekim 2011 de İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü ve santralistanbul da gerçekleşti. Le Corbusier Doğu Gezisi 1911: Mimarın Formasyonunda Seyahatin Rolü başlıklı İstanbul konferansı, Ekim ve Kasım aylarında Atina ve Napoli de aynı tema çerçevesinde düzenlenecek konferanslar dizisinin ilk ayağı. Le Corbusier nin mesleki kimliğinin oluşumunda önemli etkisi olduğu bilinen Doğu Gezisi nin çeşitli yönleriyle tartışıldığı konferans, 7-8 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-3 binasında saatleri arasında gerçekleştirildi. Konferansa paralel olarak mimarlık fotoğrafçısı Cemal Emden in GÖRSEL KAYIT: Le Corbusier Yapıtdökümüne Bir Bakış isimli sergisi 8 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında santralistanbul Ana Galeri de yer alacak. Emden, Kalebodur un sponsorluğunda İsviçre, Fransa, Almanya ve Hindistan a seyahat ederek Le Corbusier nin bu ülkelerde bulunan yapılarının en güncel fotoğraflarını üretti. santralistanbul da 5 hafta süreyle sergilenecek bu fotoğraflar, Le Corbusier nin 1905 yılında İsviçre de tasarladığı ilk yapısından 1965 te projelendirdiği ve inşası 2006 da tamamlanan son kilisesine kadar uzanan geniş bir portfolyoyu görselleştiriyor. Ünlü mimarın en önemli işlerinin Cemal Emden in özgün bakış açısından izlenebileceği sergi, 100 yıl sonra tekrar Le Corbusier yi İstanbullularla buluşturdu. SEMİNER Hooman Koliji: Kuramdan Uygulamaya: Düşünsel Yoğunluğun Mimari Çizim ile Eyleme Geçişi SEMİNER Çağlar Keyder: Küreselleşme ve İstanbul Istanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü nde verilen Endüstri Ürünleri Tasarımı na Giriş dersi kapsamındaki konuşma dizisinde Endüstri Sonrası Dönemin Tasarım ve Üretim Sistemleri ve İstanbul un Sanayi Örgütlenmesi konularındaki seminerlerin ardından Prof. Dr. Çağlar Keyder, 2 Aralık 2011, saat 11:00 de konuğumuz olmuştur. Amacı tasarım düşüncesi, üretim süreçleri, sanayi örgütlenmesi, şehir ve kültür gibi endüstriyel tasarım ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili kavramların anlaşılmasını sağlamak olan bu derste Prof. Dr. Çağlar Keyder in konuşmasının başlığı Küreselleşme ve İstanbul olarak gerçekleşti. SEMİNER Mehmet Kütükçüoğlu: Gözlem&Temsil

34 GEZİ Ankara: TAI/NURUS Gezisi GEZİ Doğan Holding Genel Müdürlüğü Yapı Gezisi Bilgi-Mimarlık Yüksek Lisans Programı nın ARCH 502 mimarlık atölyesi kapsamında, 20 Aralık 2011 tarihinde NSMH Mimarlık ın imzasını taşıyan Doğan Holding Genel Müdürlüğü binasına bir inceleme gezisi düzenledi. Altunizade de konumlanan Genel Müdürlük Binası, ihtiyaç programı gereği farklı işlevlere hizmet edebilecek şekilde esnek bir kurgu çerçevesinde tasarlanmış. Toprak hizasının altında konumlanan birimler ışıklıklar ve galeriler sayesinde aydınlık mekanlar olarak kurgulanmış. Cephede ise keskin doğu ve batı güneşinden korunmak amacıyla yerleştirilen brie soleil ler güneşten koruma sağlarken, aynı zamanda cephenin karakteristik dokusunu ve ritmini oluşturmuş. PANEL Kentsel Dönüşüm Yasası ve İnşaat Sektörüne Yansımaları Van da meydana gelen 7.2 şiddetindeki deprem, ülkemizde, yapı sağlamlığı ve şehircilik konusunu yeniden gündeme getirdi. Bu konuda 2005 yılından beri hazırlık içinde olan hükümet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm Yasa tasarısını meclis genel kuruluna sevk etti. Kentsel dönüşüm yasasının meclisten geçmesi ile birlikte inşaat sektöründe yeni bir sürecin başlayacağı açık. Yıllara dayanan çarpık kentleşme olgusuna karşılık, depreme dayanıklı ve modern şehircilik anlayışına uygun yeni bir konseptin geliştirilmeye çalışılacağı ifade ediliyor. Derneğimiz, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Eyüp Belediye Başkanlığı işbirliği ile Cumartesi günü saat 13:30-16:00 saatleri arasında İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR ında konuşmacı katılacağı Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Sektörüne Yansımaları konulu bir panel düzenlenmiştir. Panel Bilgi Üniversitesi- Mimarlık Fakültesi nin Santral binasında gerçekleştirildi

35 SEMİNER Murat Belge: Modern Almanya nın Siyasi Tarihi SEMİNER Ferda Keskin Antikite den bugüne Felsefe: Antik Yunan Felsefesinde İyi Yaşam SERGİ Basic Design: Structural Frames

36 SERGİ AÇILIŞI-PANEL İstanbul un Merkez(ler)i : Taksim-Süleymaniye Çalışmaların kamuoyuna sunulduğu ve Marshall ın desteğiyle hazırlanan serginin resmi açılışı 28 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek panel ile birlikte yapıldı. GEZİ Temel Tasarım Bodrum Gezisi MARSHALL ın desteğiyle gerçekleşen BİLGİ-MİMARLIK yüksek lisans atölyelerinde, geçtiğimiz yarıyıl, atölye yürütücüleri Cem Çelik/Tansel Korkmaz, Can Çinici, Murat Tabanlıoğlu ve Han Tümertekin yönetiminde; İstanbul un merkezleri, Taksim ve Süleymaniye nin kentsel dönüşümü konu edildi. Çalışmalarda, son dönemde kamuoyunda çok tartışılan kentsel dönüşüm projeleri ele alındı ve alternatif çözümler önerildi

37 Vernal Atölye mimarlık ve tasarım disiplinlerinden profesyoneller, sanatçılar ve akademisyenleri bir araya getiren bir atölye çalışmasıdır. Vitra sponsorluğunda gerçekleştirilen program, uluslararası bir platform içerisinde disiplinlerarası üretim ve paylaşımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. ATÖLYE Bahar Atölyeleri/Vernal Workshops Her yıl düzenlenmesi amaçlanan bu organizasyonun ilki; sanat, tasarım ve mimarlık öğrencilerini içeren disiplinlerarası atölyelerden oluşan beş günlük bir programa sahiptir. Istanbul Bilgi Üniversitesi nin Santral Kampüsünde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek bu atölyeler, Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin yanısıra Türkiye genelinden de katılıma açıktır. Bu seneki atölyenin teması Istanbul Tasarım Bienali nin 2012 yılı tematik çerçevesine uygun olarak Kusurluluk olarak belirlenmiştir Mayıs

38 Cardiff Üniversitesi Welsh School of Architecture ile İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin ortaklaşa projeler geliştireceği bu atölye çalışması, İstanbul un dinamik merceğinden mimarlık ve tasarım kültürünün paylaşılmasını sağlayacak. Atölye, öğrencilerin kentle birlikte çalışacak bir mimari enstalasyon tasarlamalarını hedefliyor. 72 SEMİNER Jale Nejdet Erzen: 70 ler, dönüşüm yılları GEZİ Eskişehir Vitra Gezisi Bilgi-Mimarlık Yüksek Lisans Programı nın ARCH 591 Excursion 1 dersi kapsamında, Nisan 2012 tarihleri arasında Bozüyük teki Vitra, Artema ve EKS fabrikalarına inceleme gezisi düzenledi. Geziye Lisans 1. Sınıf İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü öğrencileri de katıldı. Gezinin ilk gününde Vitra ve EKS fabrikalarının, ikinci gününde ise Artema fabrikasının üretim süreci incelendi. Fabrika müdürlerinin eşlik ettiği gezi ve sunuşlarda öğrenciler, hem üretim süreci, hem de üretilen malzemeler ile ilgili detaylı bilgi alma fırsatı buldu. Haliç kıyıları ve özellikle Hasköy iskelesinde incelemelerde bulunan öğrenciler, geleneksel zanaatlarla lazer kesim ve CNC gibi güncel fabrikasyon tekniklerini birleştirerek mimari enstrüman lar tasarladılar Bu enstrümanlar, şehrin sokakları, manzaraları ve sakinleri ile tınılayacak birer nesne olarak tasarlanıp üretildiler. Atölye adresinden takip edilebilir. ATÖLYE İstanbul Enstrümanı 73 Privat Seat: Tomas Fairbrother, Kaan Kortuncan, Vanessa Müller, Olina Tarzi, Xiaoyl Xu

39 SEMİNER Orhan Refik Gorbon: Mega Spor Olaylarının Türkiye ye kazandırılması ve Düzenlenmesi SEMİNER David Arditi: Yapım Yönetiminin Gelmişine ve Geçmişine Bir Bakış SEMİNER Olaf Bartels: Berlin de Güncel Mimari Üretim Türkiyeli sosyal bilimcilerin ve okurların yıllardır kitaplarıyla ve 2008 krizinin yıkıcı etkilerine karşı eylemlerde sosyal muhalefete verdiği destek ile yakından tanıdığı İngiliz coğrafyacı, siyasal iktisatçı, sosyal kuramcı ve aktivist David Harvey, 9-15 Haziran tarihleri arasında İstanbul da iki, Ankara da bir konferans vermek üzere Türkiye de olacak. Konferansların konusunu, 2008 kriziyle başlıyan dönemin özellikleri, kentsel dönüşüm ve buna karşı mücadeleler ile David Harvey in antikapitalist grev ve eylemlere dair ilk elden deneyimleri ve tanıklıkları oluşturuyor. KONFERANS David Harvey Konferansları: Kapitalizmin Krizi ve Kentsel Mücadele & Sermayenin Sınırları ve Antikapitalist Hareket

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İklimsel Konfor ve Tesisat İÇM 252 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR 446 Seçmeli 2 0 0 2 3

Detaylı

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler Bölümün tanıtımı Mimarlık Bölümü nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına

Detaylı

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım III MMR 301 Güz 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 202 Mimari

Detaylı

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER DÖRDÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 401/ALM 401/FRA 401 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 409/ALM 409/FRA 409 YABANCI DİL IV İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI ISS EYLÜL BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI 2 YA AR Ü ERS TES M MARLIK FAKÜLTES MIMARLIK E E RE TASARIMI B LÜMÜ 3 Y M O AT LA B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için

Detaylı

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İç Mimariye Giriş ICM 121 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK KAVRAMLARI Ders No : 0010120005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1.YARIYIL ADI T+U+L KREDİ AKTS SBP101 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Yapı Malzemeleri MMR 353 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

7.YARIYIL (4. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

7.YARIYIL (4. SINIF GÜZ DÖNEMİ) DERSİN KODU DERSİN ÖN KOŞULU 7.YARIYIL (4. SINIF GÜZ DÖNEMİ) Zorunlu Dersler ve Ders Programı DERSİN ADI T* U* AKTS ETB401 ETB302 Endüstri Ürünleri Tasarımı Proje V 6 6 12 ETB403 Fikri Haklar 2 0 3 SERBEST

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS TAŞIYICI SİSTEMLER ARCH 206T 4 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH102,ARCH205,ARCH209,ARCH112

Detaylı

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Aydınlatma ICM 331 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Salon Yapıları MMR 315 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK İÇİN MATEMATİK Ders No : 0010120004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları

Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gündelik Hayat ve Konut GTM 007 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i -

Detaylı

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Işık-Renk Teorisi GTM 059 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I ICM 101 Güz 4 6 0 7 12 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Enerji Etkin Yapı Tasarımı I MMR 371 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Maket Yapımı ICM 494 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İç Mekan Tasarımı II (İÇM 202) Ders Detayları

İç Mekan Tasarımı II (İÇM 202) Ders Detayları İç Mekan Tasarımı II (İÇM 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İç Mekan Tasarımı II İÇM 202 Bahar 4 6 0 7 11 Ön Koşul Ders(ler)i İç Mekan

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları

Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar (KAM 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar KAM 403 Güz 3 0

Detaylı

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık ve Sanat Tarihi III ICM 321 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON Alanı

A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE DÖNÜŞÜM MODİFİKASYON Alanı Anabilim Dalı Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Zeynep TUNA ULTAV Program Kordinatorü: Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÇETINKAYA Araştırma Görevlisi: Araş.Gör. Selin KARAGÖZLER ALANLAR A ALANI (RITM) İÇ MİMARLIKTA RESTORASYON MÜDAHALE

Detaylı

INAR MODÜLLERİ ( )

INAR MODÜLLERİ ( ) INAR MODÜLLERİ (2017-18) 1. Yıl Çiğdem Çetinkaya Eda Paykoç 1. Integral Stüdyolar Gülnur Ballice Çiğdem Çetinkaya Diğer Stüdyolar Gülnur Ballice Sunum / Bilişimsel Teknolojiler Christopher Zeynep Tuna

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI BİLGİSİ 1 ARCH 102T 2 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH105 Eğitim

Detaylı

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sahne Tasarımı ICM 354 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Akustik ve Yangın Güvenliği (İÇM 333) Ders Detayları

Akustik ve Yangın Güvenliği (İÇM 333) Ders Detayları Akustik ve Yangın Güvenliği (İÇM 333) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Akustik ve Yangın Güvenliği İÇM 333 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Mobilya Tarihi (GTM 054) Ders Detayları

Mobilya Tarihi (GTM 054) Ders Detayları Mobilya Tarihi (GTM 054) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mobilya Tarihi GTM 054 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DERS TANIMLARI. GSF 123 DESEN I Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni tanıtılmaktadır.

DERS TANIMLARI. GSF 123 DESEN I Ders kapsamında çizim prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; biçim, hacim ve kompozisyon düzeni tanıtılmaktadır. DERS TANIMLARI BİRİNCİ YARIYIL TÜRK 101 TÜRK DİLİ I Ders, dil-duygu bağıntısı kurmayı öğretmeyi; Türkçe'nin genel yapı özelliklerini kavratmayı; metin çözümlemeyi, özet çıkarmayı, not tutmayı, rapor yazmayı

Detaylı

Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları

Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlıkta Temel Tasarım II MMR 102 Bahar 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: ADANA KENT OTELİ YER: SOSYAL TESİSLER BİNASI / ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA

Detaylı

Portfolyo Tasarımı (İÇM 412) Ders Detayları

Portfolyo Tasarımı (İÇM 412) Ders Detayları Portfolyo Tasarımı (İÇM 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Portfolyo Tasarımı İÇM 412 Bahar 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım VI MMR 402 Bahar 4 6 0 7 18 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları

Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Ürünleri Tasarımı IV EÜT 302 Bahar 4 6 0 7 15 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Sayısal Ortamda Modelleme (MMR 261) Ders Detayları

Sayısal Ortamda Modelleme (MMR 261) Ders Detayları Sayısal Ortamda Modelleme (MMR 261) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Ortamda Modelleme MMR 261 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım II GRT 208 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Serbest El Çizim (İÇM 114) Ders Detayları

Serbest El Çizim (İÇM 114) Ders Detayları Serbest El Çizim (İÇM 114) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Serbest El Çizim İÇM 114 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK. 2. Staj Çalışmalarının İçeriği; Süresi ve Yeri Toplam 70 İş Günü Zorunlu

İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK. 2. Staj Çalışmalarının İçeriği; Süresi ve Yeri Toplam 70 İş Günü Zorunlu FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK 1. Stajın Tanımı ve Amacı İç Mimarlık bölümünde uygulanan

Detaylı

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinema ve Tasarım GTM 002 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları

Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Peyzaj Tasarımına Giriş MMR 215 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ. I.yarıyıl :

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ. I.yarıyıl : T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.yarıyıl : MİM 101 TEMEL TASARIM I Bu derste, temel tasarım ilke ve kavramlarının, çizgi, biçim, hacim, perspektif,

Detaylı

Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları

Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları Tarihi Mekanların Analizi (MMR 444) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarihi Mekanların Analizi MMR 444 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Grafik Tasarımında Desen I GRT111 Güz 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Moda Tarihi (MTT233) Ders Detayları

Moda Tarihi (MTT233) Ders Detayları Moda Tarihi (MTT233) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Moda Tarihi MTT233 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I ICM 213 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : 0690130114 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK SANATTA YETERLİK PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00 / 269 Üniversitemiz

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (ICM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (ICM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (ICM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı ICM 304 Bahar 2 2 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I EÜT 101 Güz 4 6 0 7 12 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Kalıtı Koruma MMR 482 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları

Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Modelaj-Maket GTM 024 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları

Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mekân Analizi GTM 060 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS MİMARLIĞA GİRİŞ ARCH 101T 1 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler - Eğitim Dili

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları

Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Çizim I ICM 111 Güz 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ön Koşul Dersleri Mimari Projeye Giriş ve Anlatım Teknikleri 1

Ön Koşul Dersleri Mimari Projeye Giriş ve Anlatım Teknikleri 1 Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARİ PROJEYE GİRİŞ II & İLERİ ANLATIM TEKNİKLERİ Ders No : 0010120009 Teorik : 4 Pratik : 8 Kredi : 8 ECTS : 11 Ders Bilgileri

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR401 MİMARİ TASARIM V Yürütücüler: Emel Akın, Mete Öz

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR401 MİMARİ TASARIM V Yürütücüler: Emel Akın, Mete Öz ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR401 MİMARİ TASARIM V Yürütücüler: Emel Akın, Mete Öz ATATÜRK BULVARI / ZAFER MEYDANI FİKİR PROJESİ ve MİMARİ PROJE Amaç Kent belleği, toplumsal ve kültürel

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği GRT374 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Türümüzün Tasarımı 2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, yıl

Türümüzün Tasarımı 2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, yıl Tema Türümüzün Tasarımı 2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200.000 yıl 3. İstanbul Tasarım Bienali, insan ve tasarım kavramları arasındaki yakın ilişkiyi inceliyor. Tasarım hep insanın hizmetindeymiş gibi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

Teknik Çizim II (ICM 112) Ders Detayları

Teknik Çizim II (ICM 112) Ders Detayları Teknik Çizim II (ICM 112) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Çizim II ICM 112 Bahar 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i ICM 111 Teknik Çizim

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BPU101 5 AKTS 1. yıl/1.yarıyıl

Detaylı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları

Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi EUT244 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul

Detaylı

Otomotiv Tasarımı (GTM 072) Ders Detayları

Otomotiv Tasarımı (GTM 072) Ders Detayları Otomotiv Tasarımı (GTM 072) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Otomotiv Tasarımı GTM 072 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri (EÜT 251) Ders Detayları

Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri (EÜT 251) Ders Detayları Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri (EÜT 251) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri EÜT 251 Güz 3 0 0 3 3

Detaylı

FAKÜLTE KURULU KARARLARI

FAKÜLTE KURULU KARARLARI T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI Toplantı Tarihi : 22.02.2012 Toplantı Sayısı : 2012/04 Oturum Sayısı : 01 FAKÜLTE KURULU KARARLARI Prof.Dr.Tülay ESĐN (Başkan)

Detaylı

Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları

Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Serbest El Çizim Teknikleri EÜT 142 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) Teknik Gezi;

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) Teknik Gezi; DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yöresel Mimari ARCH 593-3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce Yuksek Lisans

Detaylı

Özel Yetenek Sınavı 2014

Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı Başvuru, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri Başvuru Koşulları 2014 yılı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2014 YGS puan türlerinin

Detaylı

Mimarlık İlke ve Kavramları (MMR 111) Ders Detayları

Mimarlık İlke ve Kavramları (MMR 111) Ders Detayları Mimarlık İlke ve Kavramları (MMR 111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık İlke ve Kavramları MMR 111 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

Pazarlama (EÜT 321) Ders Detayları

Pazarlama (EÜT 321) Ders Detayları Pazarlama (EÜT 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Pazarlama EÜT 321 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAKKIMIZDA Coğrafya multidisipliner bir bilim olarak insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Hem Türkiye hem de dünya

Detaylı

Sanat Tarihi (EÜT 141) Ders Detayları

Sanat Tarihi (EÜT 141) Ders Detayları Sanat Tarihi (EÜT 141) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sanat Tarihi EÜT 141 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SAĞLIK MERKEZİ YER: BEYSUKENT TIP MERKEZİ / ANKARA 1. Konu Hakkında Genel Açıklama

Detaylı

Güncel Sanat ve Yorumu (SGT 440) Ders Detayları

Güncel Sanat ve Yorumu (SGT 440) Ders Detayları Güncel Sanat ve Yorumu (SGT 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güncel Sanat ve Yorumu SGT 440 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları

Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Grafik Tasarıma Giriş GTM 028 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (MECE 104) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (MECE 104) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Teknik Resim (MECE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Teknik Resim MECE 104 Bahar 2 0 2 3 4.5 Ön

Detaylı

Desen II (GRT 104) Ders Detayları

Desen II (GRT 104) Ders Detayları Desen II (GRT 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Desen II GRT 104 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Desen 1 Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı