Sıkça Sorulan Sorular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sıkça Sorulan Sorular"

Transkript

1 Sıkça Sorulan Sorular

2 Aktivist kimdir? Aktivistler; toplumsal hayata katılımcı, gönüllü çalışmalar yürüten; toplumu doğrudan etkileyen kararlara ve bunların hayata geçirilme süreçlerine aktif olarak katılan; toplumu ilgilendiren her tür kararın sağlam temellere dayandırılarak alınması için gerekli bilgi, beceri ve anlayışı geliştiren; kamu politikaları, uygulamaları ve mevcut sistemleri, eşitlik, katılımcılık, çeşitlilik ve sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda sorgulayan aktif bireylerdir. Hak temelli yaklaşan sivil aktivistler uluslararası haklar sisteminin norm, ilke, standart ve hedeflerini kendi faaliyet planlarına ve süreçlerine yansıtan kişilerdir. Uluslararası haklar sistemi temel, sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki insan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra hayvan hakları, çevre hakları, doğa hakları gibi geniş bir çerçeveyi kapsar. Hak temelli yaklaşan sivil aktivistler; bu hak ve özgürlüklerin tanınması, korunması ve güvence altına alınması için çalışırlar. İnsanların bu haklardan haberdar olmaları, hak sahiplerinin haklarından mahrum bırakılmamaları ve haklarını aktif ve özgür biçimde kullanabilmeleri için çaba harcarlar. Hak Temelli Örgütler; hak temelli yaklaşımı uluslararası haklar sisteminin norm, ilke, standart ve hedeflerini kendi planlama ve faaliyet süreçlerine yansıtarak kullanan örgütlerdir. Hak Temelli Çalışma nedir? Hak temelli yaklaşım uluslararası haklar sistemi kapsamında temel, sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki insan hak ve özgürlüklerinin yanı sıra hayvan hakları, çevre hakları, doğa hakları gibi geniş bir çerçeveyi kapsar. Hak temelli yaklaşım bu hak ve özgürlüklerin tanınması ve korunması ve güvence altına alınmasını amaçlayarak, insanların bu haklardan haberdar olmaları, hak sahiplerinin haklarından mahrum bırakılmamaları ve haklarını aktif ve özgür biçimde kullanabilmelerini sağlamayı kapsar. 1

3 1. Aktivist Destek Başvuru Süreci ile ilgili Sorular Destek Başvuru süreleri nedir? Aktivist Programı açık talebi ilkesine göre yeniden düzenlenmiştir. Destek başvuruları tahsis edilen destek bitinceye kadar Ekim2016 tarihine kadar açıktır. Aktivist Programı na kaç başvuru yapabiliyoruz? Başvuru sayısı konusunda bir sınırlama yoktur. Program kapsamında 1 kere mi destek alabiliyoruz? Program kapsamında başvuru sahibi birden fazla başvuru için destek alabilir. Her tekil başvurucuya eşit hak sağlamak adına aynı başvuru sahibine yapılan toplam destek miktarı Avro yu geçemez. Başvurularda destekleyici belge isteniyor mu? Başvuru aşamasında herhangi bir belge talep edilmiyor. Ancak uygulama aşamasında Teknik Destek Ekibi şeffaflığı sağlamak adına başvurucudan destekleyici bilgi ve belgeler talep edebilir. Örnek başvuru formları çok basitti. Başvurular gerçekten bu kadar basit mi? Örnek başvuru formları yönlendirme amaçlı konmuştur. Başvurular formlarda gösterilen çerçevededir. Temel amaç aktivistler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin esnek ve kolay bir başvuru süreci ile programa katılabilmelerini sağlamaktır. Aktivist Programı nın üst ve alt limitleri nedir? Destek için yapılan başvurularda bir alt limit yoktur. Destek başvurusu üst limiti olarak Avro belirlenmiştir. Başvuruların uygulamasüre sınırı var mı? Başvuruların uygulama sürelerine ilişkin herhangi bir süre sınırlaması bulunmamakla birlikte, azami uygulama süresi Sivil Düşün Program uygulama süresini aşmamalıdır. Önerilen bütçe ve faaliyetlerin gereklilikleri çerçevesinde Kasım 2016 tarihine kadar tüm desteklerin tamamlanması gerekmektedir. Yurtdışında yaşayan bir Türkiyeli aktivist, bu programdan yararlanabilir mi? Yurtdışında yaşayan Türkiyeli aktivistler hak temelli çalışmaları için destek almak ve tanıtım yapmak amacıyla programa başvuru yapabilirler. Devam eden faaliyetlerimizin duyurulması için Aktivist Programı na başvuru yapabilir miyiz? Sivil Düşün AB Programı çerçevesinde hak temelli tüm çalışmaların tanıtımı ve duyuruları yapılabilir. 2

4 Aktivist Programı na Hangi Dillerde başvuru yapılabiliyor? Neden sadece Kürtçe başvuru yapılabiliyor; örneğin Lazca ya da başka bir dilde talep gelirse kabul edecek misiniz? Aktivist Programı na sistem üzerinden Türkçe başvuru yapılmaktadır. ve posta yolu ile Türkçe, İngilizce ve Kürtçe başvuru yapılabilmektedir. Aktivistler ve sivil toplum örgütlerinden gelen taleplere göre farklı dillerde başvurular yapılabilecektir. Başvuruların farklı dillerde yapılması uygunluk kriterlerinin kontrol edilmesi süresine bir etki etmemektedir. Aktivist Programı na nasıl başvuru yapılır? Aktivist Programı na ( adresinden Sivil Düşün Bilgi Sistemi aracılığı ile online, adresinden e-posta yolu ile ve Sivil Düşün AB Programı Proje Ofisi, Bükreş Sok, No 3/10, 06680, Çankaya/Ankara adresine posta yolu ile başvuru yapılabilir. Türkçe başvuru formu Bilgi Sistemi içerisinde online olarak bulunmaktadır. Bilgi Sistemi üzerinden online olarak başvuru yapabilmek için öncelikli olarak sisteme kayıt olmak gerekmektedir. İngilizce ve Kürtçe yapılacak başvurular için başvuru formları web sitesi içerisinde bulunmaktadır. Bilgisayar okuryazarlığı olmayan ve bilgisayar kullanamayan başvurucuların el yazısı ile doldurdukları formlar uygun kabul edilecektir. Kentlere yönelik bir hibe dağıtım limiti var mı? Aktivist Programı çerçevesinde bölge, il ve tematik alanlarda bir kota sistemi yoktur. İller düzeyinde programdan faydalanma süreçlerini güçlendirmek için tanıtım toplantıları düzenlenmektedir. Dezavantajlı çevre il ve ilçeleri de çalışma kapsamına dahil edersek başvuru sürecinde bir avantaj olur mu? Dezavantajlı bölgelerde ve gruplarla çalışmak uygunluk kriterlerinin kontrol edilme sürecinde başvuruyu katkı verdiği alana göre güçlendirecektir. İzmir de irtibat ofisiniz olacak mı? Sivil Düşün AB Programı Ankara merkezli Avrupa Birliği Programıdır. İllerde temsilciliği bulunmamaktadır. Yerel katılımı artırmak için düzenli olarak farklı illerde Danışma Kurulu ve sivil toplum bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. İlk başvuruda mı destek veriliyor, yoksa verdiğiniz danışmanlık çerçevesinde size aynı konuyla 3 kere geldiğimizde bu olumsuz bir durum yaratıyor mu? Başvurular hak temelli bir çerçeveyi içermediği hiçbir durumda desteklenmeyecektir. İlk başvurudan sonra amaç ve faaliyetlerin hak temelli bir çerçeve ile düzenlenerek gönderilmesi durumunda uygun başvuru olarak kabul edilecek ve önceliklerine göre destek verilecektir. 3

5 Uygunluk kriterlerinin kontrolüsürecini bağımsız değerlendiriciler mi yapıyor? Aktivist programı bir hibe programı olmadığından klasik proje değerlendirme süreci kullanılmamaktadır. Başvurular, kriterlere uygunlukları çerçevesinde kontrol edilmekte, gerekli görüldüğü durumlarda Teknik Destek Ekibi tarafından güçlendirilmeleri için yönlendirme yapılmaktadır. Uygunluk kriterleri kontrol süreci Sivil Düşün Teknik Destek ekibi tarafından iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk aşamada uygunluk kriterleri değerlendirilirken başvurunun netleştirilmesi gerçekleştirilmektedir. İkinci aşamada başvuruların bütünlük ve etki açısından uygunluk kontrolleri yapılmaktadır. Aylık uygunluk kontrollerininbaşlangıç tarihi başvuru talep tarihi olarak mı alınıyor? Aktivist programı çerçevesinde başvuruların sonuçlandırılması ve uygunluk kontrolleri ortalama 1 aylık sürede gerçekleştirilir. Dönemsel olarak yoğun başvurular olması durumunda bu süre uzayabilir. Aktivist programı çerçevesinde acil başvuru bulunmamaktadır. Başvurular sisteme giriş tarihi, postaya veriliş tarihi ve/veya in gönderildiği tarihe göre sıralanmakta ve ilk gelen başvuruya öncelik verilerek uygunluk kontrolleri yapılmaktadır. Aktivist Programı için 4 yıllık bütçe nedir? Yıllara göre bir kota var mıdır? Aktivist Programı için yıllarını kapsayan süreçte program bütçesi Avro olarak belirlenmiştir. Aktivist programında her başvuruya olumlu cevap verilecek mi? Sadece hak temelli olan ve uygunluk kriterlerini karşılayan başvurulara destek verilecektir. Desteklenmesi uygun görülenler başvuru sırasına göre önceliklendirilecektir. Risk olduğu durumlarda başvurular sizin tarafınızdan geri çekiliyor mu? Başvuru uygulama aşamasında çalışmanın farklı bir boyuta gitmesi durumunda ve uygunluk kriterlerinden birini ihlal etmesi durumunda durdurulabilir. Başvurucu başka kaynaklardan destek alması durumunda başvurusunu geri çekebilir. Şeffaflık ile ilgili bir durumda başvuru Teknik Destek Ekibi tarafından durdurulur ve gerekli incelemelere göre devam eder ya da iptal edilir. Başvuruları desteklemedenönce başvuru sahibiyle ilgili ön araştırma yapıyor musunuz? Uygulama kontrol süreci katılımcı bir yaklaşımla yapılmaktadır. Başvuru sahibi ile ilgili gerekli bilgiler kendisinden talep edilebilir. 4

6 2. Uygunluk Kriteri- Faaliyet Türleri ile ilgili Sorular Dezavantajlı gruplarla yapılacak web sitesi için bu programa başvuru yapabilir miyiz? Hak temelli çalışmalar için önerilecek altyapı destek başvuruları uygundur. Engellilerin turizmden diğer insanlar gibi faydalanabilmesi için turizm işletmelerini eğitici, farkındalık yaratıcı çalışmalar için başvuru yapabiliyor muyuz? Önerilen çalışmanın dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımını sağlayan, sivil toplum, kamu ve özel sektörde olumlu bir değişime katkı sunması başvuru için yeterli kriterdir. Hizmet temelli çalışmalar program öncelikleri çerçevesinde desteklenmeyecektir. Kira ve büro malzemeleri karşılanabilir mi? Aktivist ve sivil toplum örgütlerine yönelik her türlü gider belirli bir hak alanındaki çalışmayı güçlendiriyorsa uygun giderlerdir. Ancak çalışmanın tasarımı kişisel çıkar oluşturacak bir yaklaşımda olmamalıdır. Örneğin bir belgeleme çalışması için fotoğraf makinesi/kamera alımı yerine daha düşük maliyetli olan kiralama yöntemi seçilebilir. Kültürel etkinlikler ve kültürel haklar konusunda tam kapsamınız nedir? Kültür/sanat temalı başvurularda hak temalı etkinlikler destekleniyor. Örneğin Dünya Mülteciler Günü çerçevesinde düzenlenecek bir etkinlik uygun başvurudur. Kadın üreticilerimiz var, kadınlara yönelik eğitim çalışmaları uygun mudur? Farklı düzeydeki sivil örgütlerin hedef grupları ile ilgili olarak yapacakları hak temelli eğitimler uygun başvurulardır. Hizmet temelli eğitimler ve destek çalışmaları uygun başvurular değildir. Türkiye içerisinde tüketicilerin örgütlenmesi kapsamındaki çalışmamız aktivist programı için uygun mudur? Tüketici hakları çerçevesinde örgütlenme, farkındalık yaratma, bilinç oluşturma, bölgeler arası deneyim paylaşım, ağ oluşturma çalışmaları uygun başvurulardır. İlaç kullanımındaki yanlışlıkları düzeltmek için Avrupa da yapılacak bir konferansa katılmak ve dönüşte bir kampanya yapmak istiyorum. Eczacıyım ve sağlık hakları ve halk sağlığı çerçevesinde çalışmalar yapmak istiyorum. Programa başvuru yapabilir miyim? Her tür alan ile ilgili başvurularda faaliyete esas olan destek hak temelli bir çalışma olmalıdır. Bu çerçevede belirli bir hakkın güçlendirilmesine katkı vermelidir. Hizmet temelli bir çalışma olmaması gerekmektedir. 5

7 Sağlık haklarını destekleyen, kamu uygulamaları ve hak ihlalleri ile ilgili somut gerekçeler var ise uygun bir başvuru olacaktır. Aksi durumda mesleki uygulamanın bir uzantısı olması durumunda uygun olmayacaktır. Anadilde eğitim çerçevesinde temel sıkıntılardan biri de Kürtçe eğitmen eksikliği. Eğitmen yetiştiriciliği için destek alabilir miyiz? Kurs açıp Kürtçe eğitim verebilir miyiz? Anadil ile ilgili çalışmalar bir hak çerçevesinde ele alındığında uygun çalışmalardır. Ancak hizmet temelli yaklaşımlar uygun giderler olmayacaktır. Doktora çalışmalarını destekliyor musunuz? Burs niteliğinde olan ve kişisel çıkar, mesleki kariyer çerçevesindeki eğitim, seminer ve benzeri destek talepleri uygun başvurular değildir. Desteğe konu faaliyetin sivil topluma katkı sağlaması beklenmektedir. Bu çerçevede akademik kariyer dışında uluslararası insan hakları kurumları tarafından hakların alt yapısını güçlendirecek ve insan kaynağını geliştirecek çalışmalar uygun başvurular olacaktır. Eğitim ve etkinlik yeri ile ilgili sınırlama programın hedef ülkelerini kapsamaktadır. Kültürel etkinlik kapsamında yapacağımız tiyatro faaliyetleri uygun mudur? Hak temelli bir çalışmayı desteklemesi durumunda uygun olacaktır. Risk altındaki kişilere yönelik bir eğitim ve farkındalık programı uygun mudur? Dezavantajlı gruplara yönelik hak temelli yaklaşımlar, kapasite gelişimi ve farkındalık çalışmaları hizmet temelli faaliyetler olmamak koşulu ile uygundur. Ekonomik durumu dezavantajlı kadınlara yönelik şiddetle mücadele ile ilgili çalışma yürütüyoruz. Bu kadınların güçlenmesi ile ilgili çalışmalarımıza Sivil Düşün den nasıl destek alabiliriz? Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik hizmet verme konusunda çalışmalar yapmak ve eğitimler gerçekleştirerek farkındalık yaratmak istiyoruz. Sosyal hizmet çalışmaları program çerçevesinde desteklenmemektedir. Ancak hak ihlallerine yönelik çalışmalar ve dezavantajlı grupların sorunlarının görünür olması ve çözüm yolları ile ilgili başvurular uygun başvurulardır. Folklor ve halk bilimi hak temelli çalışma olarak sayılabiliyor mu? Kültürler arası diyalog, farklı kültürlerin temsili ve somut olmayan kültürel mirasın korunması çerçevesinde yapılacak başvurular uygundur. 6

8 Girit te ot yemekleri konusunda kitap yapılması uygun mudur? Yapılan çalışmanın yok olan kültürel miras ile ilgisi var ise uygundur. Aksi durumda uygun başvurular değildir. İnsan hakları anlatımı adına çalışma yapabilir miyiz? Tüm hak alanlarındaki ana akımlaşmaya katkı verecek çalışmalar uygun faaliyetlerdir. Yazdığımız bir projeyi İngilizceye çevirmek için destek alabilir miyiz? Hak temelli bir çalışma ile ilgili yazılan projelerin çevirisi için başvuru uygundur. Başvurularda öncelik verdiğiniz bir alan var mı? Aktivist programı tüm hak temelli çalışmaları kapsamaktadır. Bir kota veya önceliklendirme söz konusu değildir. Küçük mahalle ve ilçelerde kadın gruplarıyla yapılan toplantılar için yer sıkıntısı yaşıyoruz. Ayrıca çevre bölgelerden gelecek kadınların seyahat masrafları için aktivist programından faydalanabilir miyiz? Hak temelli bir çalışma çerçevesinde yer ve ulaşım giderleri uygun giderlerdir. Başvuru yapılabilir. Temel bir metni Kürtçeye çevirmek uygun maliyet midir? Tematik alanda aktivist veya kurumsal başvurularda hak alanını destekleyecek çeviri giderleri uygun giderlerdir. Birden fazla dile çeviri talebi yapılabilir. Yurtdışına tercüman götürebilir miyiz? Faaliyetlerin gerçekleşmesi için tercüman giderleri uygun giderlerdir. Yurtdışı faaliyetlerinde engellilere yönelik refakatçi giderleri de uygun giderlerdir. Lobicilik faaliyetlerini destekliyor musunuz? Her türlü hak temelli lobicilik çalışması destek limitleri çerçevesinde uygun başvurulardır. Mültecilerle ilgili çalışıyorum, Avrupa da kongre var ve Türkiye deki mültecilerle ilgili sunum yapmam istendi, seyahat giderlerimi karşılıyor musunuz? Çalışma ile ilgili kısmi (vize, pasaport, ulaşım, konaklama) veya bütünsel başvuru yapılabilir. 7

9 İlimizde kadın odaklı yeni bir dernek kurmak istiyoruz, derneğin kimlik çalışması, logosu için fon alabilir miyiz? Ayrıca diğer kadın dernekleriyle tanışmak ve işbirliği fırsatlarını değerlendirmek için toplantı düzenlemek istiyoruz, bunun için fon alabilir miyiz? Hak temelli sivil örgütlerin kurulması için destek talebi uygundur. Hak temelli çalışmalar çerçevesinde il düzeyinde, bölgesel, ulusal ve uluslararası etkinlikler uygun faaliyetlerdir. STÖ festivali düzenlemek istiyoruz, bu kapsam içerisine girebiliyor mu? Hak temelli STÖ leri güçlendirme amacı ile düzenlenecek festivaller destek limitleri çerçevesinde uygun başvurulardır. Avrupa daki festivallerde kurumumuzu tanıtmak için tanıtım materyalleri, kısa film gibi yapımlar için programdan faydalanabilir miyiz? Hak temelli bir içerik ve tema ile gerçekleştirilen uluslararası festivallere farklı düzeylerde katılım için destek talepleri uygun başvurulardır. 3. Uygunluk Kriterleri- Başvurucular ile ilgili Sorular Kent konseylerinin bütçeleri oldukça güçlü, neden kent konseyleri programa dahil edildi? Kent Konseyleri katılımcı demokrasinin aracı olduklarından bu program çerçevesinde uygun başvuruculardır. Kent konseyi üyeleri başvuru yapabiliyor mu? Kent konseylerin alt bileşenleri ayrı olarak başvuru yapabiliyor mu? Kent konseyleri ve bileşenleri uygun başvuruculardır. Bireysel başvurularda başvurucunun aktivist olması ve önerdiği çalışmanın hak temelli olması yeterli bir kriterdir. Kalkınma Ajansından destek alan bir kurum bu programa da başvuru yapabiliyor mu? Özellikle eş finansmanı karşılamak için başvuru yapabilir miyiz? Başvuruya konu çalışma hak temelli olduğu sürece ve eş finansman için talep edilen miktar başka bir kaynaktan karşılanmadığı sürece uygun başvuru olarak değerlendirilecektir. Kalkınma Ajansları ile merkezi ve yerel Kamu Kurumları uygun başvurucular değillerdir. 8

10 Daha önce aktivizm kapsamında bir çalışma yapmamış olsak da bu programa başvuru yapabilir miyiz? Önerilen çalışmanın hak temelli olması ve başvurucunun bu çalışmayı gerçekleştirecek kapasitesinin olması yeterli bir kriterdir. Üniversiteler başvuru yapabilir mi? Kamu kurumları uygun başvurucular değillerdir. Üniversitelerin hak temelli yaklaşımları destekleyen araştırma merkezleri sivil toplum alanına katkı vermeleri durumunda uygun başvuruculardır. Girişimler başvuru yapabilir mi? Hak temelli çalışmalar gerçekleştiren girişimler, inisiyatifler, ağlar, platformlar uygun başvuruculardır. Başvuru sahibinin daha önce AB Desteği almış olması avantaj mıdır? Daha önce AB desteği almış olmak bir avantaj değildir. Aynı tematik alan ve benzer çalışma alanı çerçevesinde yapılan başvurularda daha önce AB desteği almayan kuruluşlara dikkat edilecektir; ancak genel anlamda bir ayrım söz konusu değildir. Aktivist Programı na bir grup kişi olarak başvuru yapmak istiyoruz, uygun olur mu? Aktivist gruplarının başvurusu uygundur. Birkaç kurum/örgüt bir araya gelip başvuru yapabilir miyiz? Örgütler/Kurumlar ortak başvuru yapabilir. Kamu görevlisi başvuru yapabilir mi? Kamuyu temsil etmek amacı ile başvuru yapılması uygun değildir. Ancak Bireysel başvurularda bir sınırlandırma söz konusu değildir; başvuru sahibi kamu görevlisi ise projeyi uyguladığı süre zarfında resmi izinli olmalıdır. Derneğin açılış tarihi önemli mi? Başvuru dernek üzerinden yapılıyorsa derneğin kuruluş tarihi engelleyici bir kriter değildir. AB ve GAP idaresi tarafından desteklenen kadın destekleme merkezlerinin tüzel kişiliği yok Aktivist Programı na başvurabilirler mi? Başvurular bireysel ya da girişim olarak yapılabilir, herhangi bir tüzel kişilik zorunluluğu aranmamaktadır. Aktivist ptogramı sivil toplum alanına yönelik geliştirilen bir destek programı olduğundan merkezlerin kamu ile ilişkisinin olmaması gerekmektedir. Aktivist Programı na yerel girişimler başvurabiliyor mu? Yerel girişimler hak temelli çalışmalar için uygun başvuruculardır. 9

11 Örneğin Danimarka ya gitmek istiyoruz, oradaki STK larla ilgili bağlantıya geçmek konusunda Sivil Düşün den destek alabilir miyiz? Hak temelli STÖ, kent konseyi, sendikalar, aktivistler ve girişim temsilcilerinin deneyim paylaşımı ve işbirliği geliştirmek için (AB üyesi ülkelere, Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı nın (ENPI) kapsadığı ülkelere) yapacakları ziyaret başvuruları uygundur. Ticaret odası başvurabilir mi? STK mıdır? Hak temelli süreçleri, özel sektör-sivil toplum işbirliğini ve sivil toplumun gelişimi destekleyen başvurular uygun başvurulardır. 4. Uygulama ve Bütçe Uygunluğu İle ilgili Sorular Uzman desteği ile ilgili kriterler nelerdir? Aktivist Programı ilk uygulama dönemi çerçevesinde ihtiyaç duyulan uzman desteklerine yönelik ilgili uzmanın ulaşım, konaklama gibi lojistik giderlerini karşılanmıştır yılı sonrası dönemde hak temelli örgütlerin uzman giderleri ve ücretleri uygunluk kriterleri ve ihtiyaç çerçevesinde desteklenecektir. Uzman ücretlerinin faturalandırılmasını nasıl yapabiliriz? Uzman desteklerinde destek alacak örgüt ile uzman arasında sözleşme imzalanması ve örgütün gider makbuzu üzerinden ödeme yapması gerekmektedir. Geri ödeme, sözleşme ve ekleri ile gider makbuzu Teknik Destek Ekibi ne ulaştığında yapılacaktır. Bazı durumlarda şirket üzerinden faturalandırma yapılması uygun olabilmektedir. Uygulama aşamasında uzman ücretlerinin ödemesi ile ilgili detaylı bilgi ve sözleşme taslağı Teknik Destek Ekibi tarafından başvuru sahiplerine iletilecektir. Yurtdışından gelecek olan uzmana aktivist programından ödeme yapabilir miyiz? Mevcut durumda Aktivist Programı çerçevesinde yurtdışından gelecek olan ilgili uzmanın ulaşım ve konaklama gibi lojistik giderleri karşılanabilmektedir. İhtiyaç belirtilmesi durumunda uzman ücretleri uygun giderlerdir. Şehir dışından katılımlı bir toplantı düzenliyoruz. Yol masraflarını biz üstleniyoruz, otel masrafları ve organizasyon için Sivil Düşün den destek alabilir miyiz? Hak temelli bir çalışma çerçevesinde üst limitlere göre kısmi ya da tam destek başvurusu yapılabilir. Katılımcıların yollukları sizin tarafınızdan mı karşılanıyor? Önerilen çalışma çerçevesinde katılımcıların giderleri gerekçelendirilmiş ve onaylanmış ise Aktivist Programı çerçevesinde karşılanıyor. Çalışmanın niteliğine ve gerekçesine göre katılımcıların giderleri uygun giderlerdir. 10

12 Etkinlik organizasyon aşamasında veya etkinliği yaptıktan sonra geriye dönük destek alınabiliyor mu? Aktivist Programı çerçevesinde geriye dönük destekler söz konusu değildir. Programa katılanlar başvurdukları proje kapsamında bir çıktı ürün olabilir mi; mesela engelliler için kamu alanında kullanabilecekleri bir alet uygun olur mu? Ticari ve kişisel çıkar oluşturmayan ürünler bir çıktı olabilir. Gelir getirici çalışmalarda elde edilen gelirin ilgili alan için kullanılması ve aktivistin güçlenmesine katkı vermesi önemlidir. Aktivist programında ödemelerde size proforma fatura mı getirmemiz gerekiyor? Ödemelere ilişkin proforma fatura Teknik Destek Ekibi tarafından talep edildiği durumlarda iletilmelidir. Bunun dışındaki durumlarda bir zorunluluk değildir. Yurtdışındaki masraflarımızı proje kapsamında nasıl karşılayabiliriz? Aktivist Destek Programı kapsamında yurt dışındaki bir proje ya da faaliyetin desteklendiği durumlarda Teknik Destek Ekibi ödemeyi yurtdışındaki ilgili kurumların hesaplarına yapmakta ve fatura talep etmektedir. Bunun dışında başvurucu tarafından elden gerçekleştirilmek zorunda kalınan harcamalar (vize, pasaport,otobüs bileti, seyahat sigortası ve fatura alınamayan durumlarda fiş) Teknik Destek Ekibi ne önceden bilgi verilmesi koşuluyla KDV muaf şekilde geri ödenebilmektedir. Yemek giderleri karşılanabiliyor mu? Yemek giderleri gerekçelendirilmeleri durumunda uygun giderlerdir. Tamamen hibe %100 mü yoksa eş finansman gerekiyor mu? Aktivist programı bir hibe programı değildir. Program sivil toplum ihtiyaçlarına ayni destek vermek üzerine geliştirilmiştir. Başvurular proje çerçevesinde değil ihtiyaçlar çerçevesinde desteklenmektedir. Destek limitleri çerçevesinde Avro ya kadar %100 ayni destek sağlanıyor. Başvurunun özelliğine göre eş finansman uygulaması yapılabilir. Ödemeler hizmet sağlayıcının hesabına mı yatırılıyor yoksa derneğe mi? Aktivist çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen tüm harcamalar hizmetin satın alındığı 3. taraflara doğrudan gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda başvurucudan, faturanın, Teknik Destek Ekibi tarafından iletilen fatura bilgilerine uygun olarak KDV muaf şekilde alınması ve ekibe iletilmesi beklenmektedir. Uygulama aşaması teknik destek üzerinden yürütüldüğü için başvuruculara bir ödeme ya da nakit transferinin yapılması söz konusu değildir. Ödemeler fatura karşılığı mı yapılacak yoksa bütün ödemeler sizin tarafınızdan mı yapılacak? Tüm ödemeler fatura karşılığında hizmet sağlayıcı 3. taraflara banka transferi şeklinde gerçekleştirilmektedir. 11

13 Matbaa işimiz var, bunun pazarlığını siz mi yapıyorsunuz? Başvuru kapsamında fiyat teklifi alma ve bütçe oluşturma başvurucular tarafından yapılmaktadır. Bütçe kalemlerini onay sonrasında değiştirebilir miyiz? Örneğin bütçe kalemlerinin bazılarını ücretsiz olarak karşıladığımız takdirde, diğer bütçe kalemlerine aktarım yapabilir miyiz? Başvuruların onayı sonrasında bütçe kalemlerinde gerçekleştirilmek istenen değişiklikler fayda ilişkisi gözetilerek Teknik Destek Ekibi tarafından değerlendirmeye alınır; başvuru amaçları doğrultusunda değişikliğin ve bütçe talebinin uygun bulunduğu takdirde onaylanır. Bütçe değişikliğinde temel kriter amacın niteliğinin artırılması ve gerçekleşmesidir. Bütçe kalemlerindeki değişikliklerin dışında toplam destek miktarı ihtiyaç duyulduğu hallerde %10 oranını aşmamak kaydıyla arttırılabilir; ancak toplam destek Avro yu geçemez. Desteğin başvuru tarihi ile onaylanma zamanı arasındaki kur farkları uygun giderlerdir. Aktivist Programı hibe programı olmadığından ve destek çerçevesinde geliştirildiğinden dolayı etkinlik ya da başvuru süresince öngörülen amaçların gerçekleştirilmesinden sonra kalan miktar destek havuzuna geri aktarılacaktır. Kalan miktar ile ilgili olarak başvuruda belirtilmeyen ek bir faaliyet gerçekleştirilmesi ya da miktarın başka bir ihtiyaç için kullanılması söz konusu değildir. Uygulama aşamasında beklenmedik durumlar olduğunda bizleri yönlendiriyor musunuz? Uygulama aşaması Teknik Destek Ekibi ile koordineli bir şekilde yürütülüyor. Temel sorumluluk başvurucuya ait olmak koşulu ile destek veriliyor. 12

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı - Destek Talebi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin, ağlar ve platformların desteklenmesi

Detaylı

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir Aktivist Programı - Başvuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla 2012 yılı sonlarında Sivil Düşün AB Programını

Detaylı

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Facebook / SivilDusun Twitter / SivilDusun YouTube / sivildusunab Instagram / sivildusun Çalışmalarınızla ilgili duyuruları haber@sivildusun.eu adresine iletebilirsiniz.

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AKTİVİST PROGRAMI Başvuru

SİVİL DÜŞÜN AKTİVİST PROGRAMI Başvuru SİVİL DÜŞÜN AKTİVİST PROGRAMI Başvuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu; Türkiye'deki aktif bireyleri, sivil toplum örgütlerini, ağları ve platformları desteklemek için 2012'nin sonuna doğru Sivil Düşün

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AKTİVİST PROGRAMI

SİVİL DÜŞÜN AKTİVİST PROGRAMI SİVİL DÜŞÜN AKTİVİST PROGRAMI Program hakkında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu nun 2012 yılında başlattığı Sivil Düşün AB Programı, Türkiye'deki aktivistleri, sivil toplum örgütlerini (STÖ leri), ağları

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ MESLEKİ EĞİTİM (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) Bir belediye 2015 yılı için 2 farklı çalışma grubu ile aşağıdaki konularda

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/ Multi STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı Arka Plan

Detaylı

Mentor Eğiticisi Çağrısı

Mentor Eğiticisi Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Mentor Eğiticisi Çağrısı Bu çağrı duyurusu,

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ Ekim 2017 Esenler / İstanbul

ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ Ekim 2017 Esenler / İstanbul ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ Esenler / İstanbul Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi / İstanbul, Esenler Belediyesi tarafından 20-22 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul'da

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Teknik Destek Programı

Teknik Destek Programı 2015 Teknik Destek Programı td@oka.org.tr Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 0362 431 24 00 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015)

2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015) 2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015) S1:Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı na tüzel

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

Sivil Toplum Aracı: Türkiye

Sivil Toplum Aracı: Türkiye Sivil Toplum Aracı: Türkiye 1. Genel Hedef ve Amaç 1.1 Genel Hedef: Demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne katkı sağlamak; sivil toplumun, yönetişimin her aşamasında karar alma ve politika

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

Destek Talep Formu - Etkinlik/Toplantı Desteği

Destek Talep Formu - Etkinlik/Toplantı Desteği Destek Talep Formu - Etkinlik/Toplantı Desteği * Bu destek kategorisi yalnızca sivil toplum örgütleri içindir. Bu kategori altında aktivist başvuruları uygun değildir. 1. İrtibat kurulacak kişi ile ilgili

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 Hollanda Başkonsolosluğu nun Matra Programı kapsamında sağlanan finansman

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ ( 95/7 sayılı Tebliğ) YERLİ ORGANİZATÖRLER

1) ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ ( 95/7 sayılı Tebliğ) YERLİ ORGANİZATÖRLER Fuar teşvikleri Yurtiçi, Yurtdışı furları olarak ve Bireysel Katılım, M illi Katılım ve prestij fuarları olarak değişmektedir. Bireysel katılımlarda ve kosgeb destekli fuarlar da mutlaka fuar öncesi en

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA İÇERİK Erasmus projelerinin tanıtımı Hareketlilik faaliyeti Proje yaşam döngüsü Hareketlilik projelerinde kurallar Hazırlık Ziyaretleri ERASMUS PROJE

Detaylı

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler UYGULAMA Belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. DÖNGÜSÜ Proje Fikrini Belirleme:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TARIN VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TARIN VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TARIN VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2016 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: KKTC-16-TDKB-01 SIKÇA SORULAN SORULAR - 01 1. Daha önceki Kısmi Hibe

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (ENAR) Seyitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. ENERJİ SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME PROJELERİ

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ OFİSİ BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

PROJE YÖNETİMİ OFİSİ BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLERİ Proje Kodu: 1901-Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri Proje Özelliği: Proje yürütücülerinin OMÜ içinden

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ TÜBİTAK DESTEKLERİ KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda

Detaylı

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri Programın Amacı Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Đllerimiz AB ye Hazırlanıyor Proje Teklif Çağrısı na Đlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Đllerimiz AB ye Hazırlanıyor Proje Teklif Çağrısı na Đlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Đllerimiz AB ye Hazırlanıyor Proje Teklif Çağrısı na Đlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Soru 1 Cevap 1 Projelere eş-finansman sağlanması zorunluluğu var mı? Projelere

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

SİVİL BÜYÜ AKTİF YURTTAŞLIK MEKANİZMASI BİLGİ NOTU

SİVİL BÜYÜ AKTİF YURTTAŞLIK MEKANİZMASI BİLGİ NOTU SİVİL BÜYÜ AKTİF YURTTAŞLIK MEKANİZMASI BİLGİ NOTU Sivil Büyü, Aktif Yurttaşlık Mekanizması (AYM); aktivistler, yurttaş inisiyatifleri, platformlar, ağlar ve Sivil Toplum Örgütleri (STÖ ler) tarafından

Detaylı

2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP DAYANAK

2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP DAYANAK 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP DAYANAK 1 Serhat Kalkınma Ajansı nın 2011 yılı Teknik Destek Programı için belirlemiş olduğu öncelikler nelerdir? SERKA

Detaylı

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN Süleyman Demirel Üniversitesi Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2209/A - Araştırma Projeleri Destek Programı Bilgilendirme Semineri (2015/2. Dönem) 15 Ekim

Detaylı

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr Bireylerin öğrenme hareketliliğine yönelik faaliyetler: Eğitim Öğrenim/Öğretim Staj Profesyonel gelişim Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri Gönüllü çalışmalar

Detaylı

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA İÇERİK 1 2 3 4 TEMEL BİLGİLER GENEL KURALLAR REHBER DOKÜMANLAR ÇAĞRI BAŞLIKLARI 5 BAŞVURU SÜRECİ 6 DEĞERLENDİRME

Detaylı

2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS

2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS 2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS 1 Öncelik 2 kapsamında yerel ürünlere yönelik başvurularda proje konusunun tarımsal ürün

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 İYİ UYGULAMA/MATERYAL BAŞVURULARI İÇİN ÇAĞRI www.egitimdeiyiornekler.org Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2012, 31 Mart 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi yerleşkesinde

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI 2020 SEYAHAT DESTEĞİ 1. Desteğin Tanımı ve Kapsamı U2020 Seyahat Desteği,

Detaylı

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler 24 Aralık 2015 Türkiye nin AB ye Üyelik Süreci Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı SAMSUN IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 - TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı?

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 1. GENEL SORULAR 1. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız. 2. CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde

Detaylı

STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma. Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007

STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma. Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007 STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007 Finansal sürdürülebilirlik Finansal sürdürülebilirlik Kaynak oluşturma,

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI

1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI 1000 ÜNİVERSİTELERİN ARAŞTIRMA PROJE POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEK PROGRAMI USUL ve ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

(LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ)

(LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ) Türkiye- KİK 2. İş ve Yatırım Forumu, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), FGCCC, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI) ve KİK işbirliğinde, Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin Salman Al Khalifa

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU

TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU TÜBİTAK 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI BİLGİ NOTU 1003 Programının Yenilikleri (Özet) Her öncelikli alana özgü Çağrı Programı Çağrı esaslı proje başvuruları İki aşamalı başvuru

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

EURODESK TEMAS NOKTASI OLMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI

EURODESK TEMAS NOKTASI OLMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı EURODESK TEMAS NOKTASI OLMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI 23 Mayıs 2012 GENEL HUSUSLAR EURODESK

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ

1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ 1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ Can Mindek Amaçlar Kültür alanında çalışan kişilerin sınır ötesi hareketliliklerinin teşvik edilmesi, Eserlerin ve kültür-sanat çalışmalarının sınır ötesi dolaşımının desteklenmesi,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. BAP02 Hızlı Destek Projesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. BAP02 Hızlı Destek Projesi BAP01 Temel Araştırma Projesi BAP02 Hızlı Destek Projesi Öğretim nın kurum dışı destekli proje sayılarını ve yüksek etki değerli dergilerde makale sayılarını artırmaya yönelik olarak desteklenen araştırma

Detaylı

Gençlik Programları Merkezi Başkanl. kanlığı. YOĞUN PROGRAMLAR Intensive. Programmes. 27 Ekim 2008

Gençlik Programları Merkezi Başkanl. kanlığı. YOĞUN PROGRAMLAR Intensive. Programmes. 27 Ekim 2008 Avrupa Birliği i Eğitim E ve Gençlik Programları Merkezi Başkanl kanlığı YOĞUN PROGRAMLAR Intensive Programmes (IP) Tanıtım m ve Yaygınla nlaştırma Toplantısı 27 Ekim 2008 KISACA Socrates II Döneminde;

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS PROGRAMI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS PROGRAMI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS PROGRAMI 4 Mart 2013 - ANKARA İÇERİK Erasmus Proje Türleri Proje Döngüsü Erasmus Hareketlilik Projelerinde Genel Kurallar ERASMUS PROJE TÜRLERİ Hareketlilik Yoğun Programlar

Detaylı