T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayısı: 7/13936 Bakanlar Kurulu ları Kampanya döneminde mübayaa edilen yemeklik zeytinlerden dahili tüketimden arta kalan miktarının ihracı suretiyle değerlendirilmesi görevinin Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine verilmesi hakkındaki ilişik 'ın yürürlüğe konulması; Ticaret Bakanlığının 24/3/1977, 11/8/1977 tarihli ve 15-VII , sayılı yazılan üzerine, 2834 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (c) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 14/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı S. A. EMRE Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı A. Ş. EREK Adalet Bakanı N. CEVHERİ Milli Savunma Bakanı Dr, S. BİLGİÇ İçişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı İ. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Bayındırlık Bakam S. KILIÇ Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNER Sağ. ve Sos Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı G. SAZAK Gıda Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabiî Kay. Bakanı O. ASİLTÜRK K. İNAN Turizm ve Tan. Bakanı İ. C. EGE İmar ve İskân Bakanı M. R. KUTAN Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3209

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı: Köyişleri ve Koop. Bakanı T. YÜCEL Orman Bakanı S. SAVCI Gençlik ve Spor Bakanı Ö. SAKAR Kültür Bakanı A. AKYOL Sosyal Güvenlik Bakanı T KAPANLI (14/9/1977 Tarih ve 7/13936 Sayılı namenin Ekidir.) Madde /77 Kampanya döneminde Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından mübayaa edilen yemeklik zeytinlerden dahili tüketimden arta kalan miktarının ihracı suretiyle değerlenedirilmesi görevi, 2834 sayılı Kanunun 17. maddesinin (c) fıkrası gereğince mezkûr Birliğe verilmiştir. Madde 2 Bu ihracattan doğacak zararlar Hazine tarafından karşılanır. Madde 3 Bu Karan Ticaret ve Maliye Bakanları yürütür. Sayısı: 7/13938 Madde politikasının takibi ve fiyat istikran yönünden piyasanın düzenlenmesi amacıyla İhracatçı Birliklerin statülerinde değişiklik yapılması hakkındaki ilişik karar'ın yürürlüğe konulması; Ticaret Bakanlığının 9/9/1977 tarih ve /5871 sayılı yazısı üzerine, 3018 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 22/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMIREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKES Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı S. A. EMRE Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı A. Ş. EREK Adalet Bakanı N. CEVHERİ Millî Savunma Bakanı Dr. S. BİLGİÇ İçişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı V. S. ÖZTURK Maliye Bakanı V. N. MENTEŞE Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Güm. ve Tekel Bakanı G. SAZAK Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Dr. A. O. GÜNER C. GÖKÇEK Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı V. M. R. KUTAN Köyişleri ve Koop. Bakanı T. YÜCEL Kültür Bakanı A. AKYOL En. ve Tabi! Kay. Bakanı K. İNAN Orman Bakanı S. SAVCI Turizm ve Tan. Bakanı İ. C. EGE Sosyal Güvenlik Bakanı T. KAPANLI İmar ve İskân Bakanı M. R. KUTAN Gençlik ve Spor Bakanı Ö. SAKAR (22/9/1977 Tarih ve 7/13938 Sayılı namenin Ekidir.) Madde sayılı Kanun 'un 7. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak; istanbul Huıoubat - Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği, Türkiye Tiftik ve Yapağı ihracatçıları Birliği, İstanbul Fındık İhracatçıları Birliği, Türkiye Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracatçıları Birliği, Türkiye Kuru Meyve İhracatçıları Birliği, İzmir Pamuk İhracatçıları Birliği, İzmir Hububat - Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3210

3 2 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Birliği, Türkiye Zeytinyağı ve Nebati Yağlar İhracatçıları Birliği, Garp Vilâyetleri Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği, Cenup Vilâyetleri Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği, Mersin Hububat - Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği, Çukurova Pamuk İhracatçıları Birliği, Karadeniz Bölgesi Fındık İhracatçıları Birliği, Antalya İhracatçılar Birliği, Doğu Vilâyetleri Canlı Hayvan Madde ve Mahsulleri İhracatçıları Birliği, Van İli ve Çevresi Canlı Hayvan Madde ve Mahsulleri İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi Tütün İhracatçıları Birliği, Erzurum İli Canlı Hayvan Madde ve Mahsulleri İhracatçıları Birliği, Ağrı İli Canlı Hayvan Madde ve Mahsulleri İhracatçıları Birliği, İğdır Canlı Hayvan, Pamuk, Yün, Yapağı, Yaş Sebze İhracatçıları Birliği Statülerine aşağıdaki madde eklenmiştir: «EK MADDE 1 Madde politikasının takibi ve fiyat istikran yönünden, piyasanın düzenlenmesi ve Birliğin diğer amaçlarının gerçekleştirilmesi gayesiyle Yönetim Kurulurca alınacak ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kararlar çerçevesinde, Birliğin iştigal konusuna giren maddelerin ihracı sırasında, bu maddelerin beher kilosundan veya kıymetinden alınacak paralarla ayrıca bir Fon teşkil edilebilir. Ticaret Bakanlığı, fonun kuruluşu, işleyişi, esaslarının tesbiti ve değiştirilmesi hakkında gerektiğinde Birliğe talimat verebilir. Fon için tahsil edilecek paralar, ayrı bir hesapta toplanır. İhracatından fon tahsil edilen madde birden fazla Birliğin iştigal konusuna giriyorsa, alınan paraların bunlardan birinde toplanmasına Ticaret Bakanlığı karar verebilir sayılı Kanuna tabi Tarım Satış Kooperatifleri ve bunların Birliklerinin destekleme yoluyla aldıkları maddelerin ihracında bu fona para Ödeyip ödemiyecekleri hususunda karar vermeye Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Fon, Yönetim Kurulunun ı ve bu ın Ticaret Bakanlığınca Onaylanması veya doğrudan talimat verilmesi üzerine, Fona konu olan maddenin üret'mi, alım, satım ve ihracının düzenlenmesi, pazarlanmasının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için kullanılır.» Madde 2 Yukarıdaki Birliklerin statülerinde yer alan üyelik görev ve taahhütleri maddesine «Konulmuş ise Fonu zamanında ve muntazaman ödemek» cümlesi eklenmiştir. Madde 3 Adı geçen Birliklerin statülerindeki Yönetim Kurulunun görevleri maddesine «Yönetim Kurulu gerektiğinde ek madde (1) ile ilgili ları almakla yetekilidir.» İbaresinin ilâvesi uygun görülmüştür. Madde 4 Türkiye Zeyetinyağı ve Nebati Yağlar İhracatçıları Birliği Statüsünün Ek: 1. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 5 Türkiye Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracatçıları Birliği Statüsünün; 40. maddesinin (d) bendi. 44. maddesinin (c) bendi. 45. maddesi, yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 6 Bu yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 7 Bu hükümlerini Ticaret Bakanlığı yürütür. Yönetmelikler Gümrük ve Tekel Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinde yapılan Değişikliğe İlişkln Yönetmelik MADDE 1 3/2/1973 günlü Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin «Zat eşyası» nın tanımı ile ilgili maddesinin kürk mantoya ilişkin; Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 3211

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı: «Diğer taraftan yabancı memleketlerden Türkiye'ye gelen kadın yolcuların beraberlerinde getirdikleri manto, kap, etol, yaka ve manşon gibi, kürk mamullerine muaflık uygulanmasında aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur. 1 Kadın yolcuların kürk manto veya kap'larından bir adedi, kendilerine muafen verilir. Eğer bu yolcu daha önce Türkiye'den, Yönetmeliğin 1124 üncü maddesinde belirtildiği şekilde, beraberinde kürk manto ve kap götürmüş ise, ayniyetleri uygun olmak şartiyle bunlar ve dışardan aldığı bir kürk manto veya kap, muafen ithal olunabilir. 2 Yabancı kadın turistler ile Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi şumulüne giren kimselerin ailelerin getirecekleri kürk manto, kap ve etoller miktarlarına bakılmaksızın zat eşyası muaflığından yararlandırılır. 3 Türkiye'ye yerleşmek üzere gelen Türk ve yabancıların ailelerinin ilk gelişlerinde beraberlerinde bulunan kürk manto, kap ve etoller de, bunların keza adediyle bağlı kalınmaksızın muaflıktan yararlandırılır. 4 Yukarda sözü edilen 1 inci fıkranın uygulanmasında etol, kürk konfeksiyon sanayiinde, alışık olduğu üzere, boyu 1,75, arka genişliği 0,40, uç genişlikleri 0,30 metre olan kürk mamulünü ifade eder. Boyu ve eni bu ölçülerden fazla olan kürk mamulü, kürk manto veya kap işlemine tabi tutulur. Eni bu ölçülerden fazla, buna karşılık boyu bir miktar noksan veya bunun aksi olan kürk mamulünün yüz ölçüsü (1.075x030) dan yüksek bulunmadığı ve mamul etol olarak kullanılabilecek biçimde olduğu takdirde, etol sayılarak işlem görmesi gerekir.» paragrafları yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. İstanbul Üniversitesinden : İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 12. ve 16. maddesini değiştiren Yönetmelik Madde 1 İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 12 Ön Lisans dersleri aşağıda gösterilmiştir. Bu derslerin karşılarında o dersin haftalık ders, uygulaması ve laboratuvar uygulaması saatleri ve yarıyıl sayısı yazılıdır. (xx) 1 2 YARIYIL DERS PROGRAMI H A F T A D A A S SAAAAT T Ders Laboratuvar Dersin Adı Ders Uygulaması Uygulaması Yarıyıl Genel Matematik Denel Fizik Genel Anorganik Kimya Teknik Resim 4 2 Yabancı Dil (xxx) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 3212

5 2 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : YARIYIL DERS PROGRAMI H A F T A D A A S S A A A T Dersin Adı Ders Laboratuvar Ders Uygulaması Uygulaması Yarıyıl Genel Organik Kimya Genel Fizikokimya Analitik Kimya Makine Bilgisi Elektrik Bilgisi Devrim Tarihi (xxxx) Yabancı Dil , 1/2 1. 1/2 6 (Yaz) (xx) FKB öğrencileri için Genel Kimya haftada 4 saat ders, 4 saat laboratuvar uygulaması 2 yarıyıl olarak yapılır. (xxx) (xxxx) Yabancı Diller Okulunda okutulduğu kadar. Üniversitede okutulduğu kadar. Madde 2 İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 16 Lisans ve Mühendislik dersleri aşağıda gösterilmiştir. Bu derslerin karşılarında o dersin haftalık ders, ders uygulaması, laboratuvar uygulaması saatleri ve yarıyıl sayısı yazılıdır. Cetvellerin altında tavsiye edilen dersler gösterilmiştir, öğrenciler bu derslerden alıp başarı sağladıkları takdirde kendilerine ayrıca bir belge verilir. 5 6 YARIYIL LİSANS (KİMYAGERLİK) VE MÜHENDİSLİK DERS PROGRAMI H A F T A D A A S S A A T Ders Laboratuvar Dersin Adı Ders Uygulaması Uygulaması Yarıyıl Fizıko Kimya Analitik Kimya Organik Kimya Lab. T. 1 2 Teknik Mekanik Elektro Kimya Organik Kimya Bab. Uyg. 9 2 Çekirdek Kimyası Organik Kimya Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3213

6 Serî»: 6 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı: YARIYIL LİSANS (KİMYAGERLİK) DERS PROGRAMI H A P T A D A S A r~ Ders Laboratuvar Dersin Adı Ders Uygulaması Uygulaması Yarıyıl Anorganik Sınai Kimya 2 1, 1/2 1. 1/2 2 Organik Sınai Kimya /2 1, 1/2 2 Biokımya İlâç Fabrikasyonu 1 2 Besin Kimyası Kolloid Kimyası A A T 7 8 YARIYIL MÜHENDİSLİK DERS PROGRAMI Anorganik Sınai Kimya /2 1, 1/2 2 Organik Sınai Kimya 2 1, 1/2 1, 1/2 2 Kimya Mühoa. Termodinamiği 2 2ı Temel Mekanik Operasyonlar 2 1, 1/2 1. 1/2 1 (Kış) Temel Termik Operasyonlar /2 1, 1/2 1 (Yaz) Temel Prosesler 1 1, 1/2 2 Metallurji 2 1, 1/2 2 Ölçü Ayar Tekniği /2 2 İşletme Ekono. ve Muha. 2 2 Proje Sınaî Stokimetri , 1/2 9 TAVSİYE EDİLEN DERSLER Kimya Tarihi 1 2 Makromolekül Kimyası /2 2 Korrozyon ve Korunma 2 2 Tekstil Kimyası 1 1, 1/2 2 Petrokımya 2 2 Petrol Rafinasyonu 1 2 Boyar Madde ve Boyama Tekniği Yakıt Kimyası 2 1, 1/2 2 Plastik Maddeler Sanayii /2 2 Su Teknolojisi 1 2 İstatistik 2 2 Ekonomi 2 2 Madde 3 Bu Yönetmem; değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 3214

7 2 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Ege Üniversitesinden: 10/7/1962 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ek Yönetmelik Madde 1 10/7/1962 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin, 5/10/1968 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ek Yönetmelikle değişik 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 27 Öğrenciler istedikleri sınav döneminde, istedikleri derslerden sınava girmekte serbesttirler. Birinci sınıfta okuyan öğrenciler hazırlayıcı dersleri almaları gereken 2 sömestrelik bir süre doldurduktan sonra Fakültemiz ikinci sınıfına kaydedilirler. Ancak bu öğrenciler FKB dersleri için Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler ve FKB derslerini başardıktan sonra diğer derslerin sınavlarına girebilirler. Madde 2 Bu ek Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu ek Yönetmeliği Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı yürütür. Urfa Valiliğinden: Tebliğler VALİLİK YASAKLAMASI Urfa İli hudutları dahilinde kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak üzere yollara, duvarlara, direklere ve trafik işaret levhaları üzerine her ne şekilde olursa olsun yazı yazılması, resim yapılması veya yapıştırılması, afiş, döviz, ve pankart asılması Valiliğimizce kamu ve trafik düzenini bozucu, kişileri küçük düşürücü, afiş asma rekabeti yüzünden şahsıların can ve mal emniyetini ihlâl edici ve çevre görünümünü bozucu görüldüğünden; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ncu maddesinin C-Ç-E fıkralarıyla 11 nci maddesinin A ve C bendi ve 66 nci maddelerine istinaden yasaklanmıştır. Bu yasaklara uymayanlar hakkında, Türk Ceza Kanununun 1490 sayılı Kanunla değişik 526 nci maddesi gereğince cezaî takibat yapılacaktır. Muğla Valiliğinden: VALİLİK YASAKLAMASI Muğla İli hudutları dahilinde kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak üzere yollara, duvarlara, direklere ve trafik işaret levhaları üzerine her ne şekilde olursa olsun yazı yazılması, resim yapılması veya yapıştırılması, afiş, döviz ve pankart asılması Valiliğimizce kamu ve trafik düzenini bozucu, kişileri küçük düşürücü, afiş asma rekabeti yüzünden şahısların can ve mal emniyetini ihlâl edici ve çevre görünümünü bozucu görüldüğünden; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. cu maddesinin C-Ç-E fıkralarıyla, 11. maddesinin A ve C bendi ve 66 maddelerine istinaden yasaklanmıştır. Bu yasaklara uymayanlar hakkında, Türk Ceza Kanununun 1490 sayılı Kanunla değişik 526. cı maddesi gereğince cezaî takibat yapılacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3215

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı: Malatya Valiliğinden : VALİLİK YASAKLAMASI 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. maddesinin C-Ç-E ve 11. maddesinin A ve C fıkralarının verdiği yetkiye dayanılarak Malatya İli hudutları dahilinde aşağıdaki hususlar yasaklanmıştır: sayılı Kanunun düzenlemiş olduğu seçimlerle ilgili esas ve şekiller saklı kalmak üzere Türk Ceza Kanununun değişik 537. maddesi dışında bulunup özel mülke konu teşkil eden bütün gayrimenkullere, onun mütemmimcüzlerine ait duvarlara, veya çevre duvarlarına; yollara, kavşaklara, trafik işaret levhalarına, elektrik ve telefon direklerine ve reklam levhalarına yazı yazılması veya resim yapılması veya yapıştırılması, 2 Şehir ve kasabalarda belediyelerin, köylerde köy muhtar ve ihtiyar heyetlerinin önceden tespit edilen yerler dışında afiş yapıştırılması, 3 Mahiyeti suç teşkil eden döviz, afiş ve pankartların yukarıda sayılan yerlerden birine asılması; Can ve mal emniyeti, huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amaciyle yasaklanmıştır. 4 Bu tedbir ve yasağa uymayanlar ve yukarıda sayılan yerlere yazılmış, yapıştırılmış veya asılmış, yazı, resim, afiş, pankart ve dövizleri derhal silip temizlemeyen, kaldırmayan, hakiki ve mülki şahıslar (Mülk sahipleri veya o yerde oturan ailelerin reisleri, varsa apartman yöneticileri) hakkında fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde İl İdaresi Kanununun 66. maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanununun 526. maddesi gereğince cezaî takibat yapılacaktır. DÜZELTME E 22/5/1977 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «TSE Personel Yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Yönetmeliğin» 17. maddesinin «C» fıkrasında sehven yeralmayan (Teknisyen) kelimesi ilâve edilerek; Düzeltilmiştir. 22/9/1977 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/9/1977 tarih ve 7/13927 sayılı name ek'ini teşkil eden İthalât Rejimi ı'na Ek ın madde numaraları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. Yanlış Doğru Madde 5 Madde 6 Madde 4 Madde 5 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3216

9 c. T» Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 r ı v.. PAZAR 2 Ekim 1977 Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ İLANLAR Yıldızeli Îmam-Hatip Lisesi Müdürlüğünden : 1 Sivas ili Yıldızeli ilçesi İmam-Hatip Lisesi binasında yapılacak olan işin adı, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati, son müracaat tarihi yazılı olan ikmal onarım inşaatı 249ü sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme Yıldızeli Îmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü odasında eksiltme komisyonunca aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. i Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Îmam-Hatip Lisesinde görülebilir. 4 Müracaatçılar 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, geçici teminatını, müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde yazılı usulüne göre hazırlanmış olan) plan teçhizat beyannamesini, taahhüt beyannamesini ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdüiiüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koyacaklardır. 5 Teklif mektupları ihale saatından bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına verilebilir. Telgrafla müracaat ve posta gecikmeleri kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. İşin adı: İkmal ve onarım inşaatı, Keşif bedeli: , TL., Geçici teminatı : 2?.750, TL., İhale tarihi: 20/10/1977 Perşembe günü saat 14.00, Son müracaat tarihi: 17/10/ /4-2 Petrol Ofisi Madeniyağ ve Gres Tesisleri Müdürlüğünden: İZMÎT 1 Petrol Ofisi Madeniyağ ve Gres Tesisleri Müdürlüğü (İzmit) ihtiyacı olan 400 adet Palet satın alacaktır. 2 Bu işin geçici teminatı , TL. olup en geç 10/10/1977 günü saat e kadar Tesislerimiz veznesine yatırılacaktır. Kati teminat geçici teminatın 2 katı olacaktır. 3 İhale kapalı zarf usulü ile 10/10/1977 Pazartesi günü saat de birinci maddedeki adreste yapüacaktır. 4 Bu ise ait şartnameler Petrol Ofisi Madeniyağ ve Gres Tesisleri Müdürlüğü İzmit'ten temin edilebilir. j - Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir /M

10 Sayfa: 1* RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı: Kültür Bakanlığından: Aşağıda adları, yerleri, karar, tarih ve sayılan bildirilen taşınmazlar, korun ması gerekli eski eser olarak tespit edilmiş ve 5805 ve 1741 sayılı kanunla teşkil edilen Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca onanmıştır sayılı kanun gereğince ilân olunur. Adı Yeri tarihi No. Yalı Sarıyer, Yeniköy 68 P. 320 A. 28 P. 8/4/1977 Selmanağa Camii ve Türbesi Açık Sarnıç (Bizans) Çukurbostan Mescidi (Hafız Muslininin Mustafa) Lokmacı Dede Tekkesi Vefa Kilise Camii Tabhane Medresesi Kapısı (Süleymaniye Külliyesi) Orta Ayak Kurşunlu Madresesi (Fatih Külliyesi, Karadeniz Medreseleri) Hamidiye Medresesi Dış avlusu Kilise-şanel-mezar odası-manastır odaları atrium Sokullu Külliyesi Ağaçlar (2 Adet) Büyük Yeni Han Dükkân (Sokullu Külliyesi Arastası köşesinde) Hamam Boğaziçi Sit Sahası Üsküdar Selmanağa Mah. 101 P. 507 A. 27 P. yanında Fatih, Hatipmuslihittin Mah P adada Fatih, Hatipmuslihittin Mah P adada 87. P. Fatih, Hatipmuslihittin Mah A. 8 P. Beyoğlu, Aşmalı Mescit Mah. 3. P. 315 A 21 P. yanında 22 P. Kadıköy, Kalamış, 100 P A. 91 P. Eminönü, 134 P. 565 A. 13 P. yanında 14 P. Süleymaniye Fatih Sirkeci İst. Kartal-Pendik, Dolayoba Çınardere Mah. Diringedere mevkiinde Edirne, Havza İst. Sanyer-Emirgan 39 P. 92 A. 45 P. İst. Kadıköy Mecidiye Mah. 155 P. 984 A. 10 P. İst. Eminönü, Dayahatun Mah. 87 P. 259 A. 81 P. dahil İst. Eminönü, 126 P. 399 A. 1 P. Kırklareli Lüleburgaz 22 P. Tekirdağ 23 P. 84 A. 36 P. İst. Sanyer-Büyükdere 83 P. 591 A P. 8/4/1977 8/4/1977 8/4/1977 8/4/1977 8/4/1977 8/4/1977 8/4/ /4/ /4/ /4/ /4/1977 9/4/1977 9/4/1977 9/4/1977 9/4/1977 9/4/1977 9/4/1977 9/4/1977 9/4/1977 9/4/1977 9/4/ (8457 Say. a Ek.) 9746 (4943 Say. a Ek.)

11 2 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE S&yfft: 11 Adı Yeri tarihi No. Eyüp-Rami Sit sahası İst. Eyüp, 61 P. 223 A. 4 P. Ağaçlar İst. Üsküdar-Çengelköy, (yerleri eki haritada) İst. Beykoz, 18 P. 119 A. 2 P. Konak (Reşit Paşa) İst. Eminönü-Süleymaniye 566 A. 7 P. Prens Adaları Doğal Büyükada, Heybeliada, ve Tarihi Sit sahaları Kmahada, Burgazada Boğaziçi Sit sahası Selçuk Kız Meslek Lisesi Çeşme Boğaziçi Sit sahası İst. Usküdar-Kandilli 181 P. 945 A. 12 P. İst. Fatih. Denizabdal Mah. 415 P A. 49 P. Edirne, 10 P. 411 A. 9 P. İst. Beykoz. Kanlıca 20 P. 121 A P. (Şair Adam İst. Beyoğlu. Bostancı Mah. Miçkıevvicz'in Mezarı) 801 A. 24 P. Tokat Köyü-Boğaziçi Sit sahası lar Kaptan Hasan Paşa Camii Ihlamur Mesiresi Edirne Kale İçi Sit sahası İst. Beykoz. Tokat Köyü İst. Fatih Zeyrek A. 33, 34 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 25, 50, 52, 56, 57, 58, 66, 69, 72, 73, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 77, 17, 19, 20, 26, 28, 30, 31, 71 parseller Fatih, Zeyrek 253 P A. 8 P. İst. Beşiktaş, 1095 A. Eski 11 yeni parseller Edirne Su terazisi 1st. Fatih, İnebey Mah. 855 A. 2 P. 9/4/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ /6/ (9591 Say. a Ek.) (9718 Say. a Ek.) (9580 Say. a Ek.) 9874 (9680 Say. a Ek.) (9680 Say. a Ek.) 9880 (4044 Say. a Ek.) & (9761 Say. a Ek.) 9882 (9761 Say. a Ek.) 11/6/ (8913 Say. a Ek.) 11/6/ (9015, 9514 Say. a Ek.) 11/6/

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı: Adı Yeri tarihi No. Tekke (Hacı Evhat Camii Müştemilâtı) Eski Eser kalıntıları Serçe Hatun Mescidi sahası Mezar-Selvi ağacı Kösem Valide Sultan Mektebi ve Çeşmesi Ağaçlar Beyazıt Camii Avlusu Beyazıt Camii arka kapısı Emine Hatun Camii Erhaç Ömer Efendi Camii Kârgir Mescit (Karanlık Mescit) Pastırmacı Han Ramazan Efendi Camii Havra Kapalı Çarşı ve Bedesten çatılan îst. Fatih, Kocamustafapaşa 2147 A. 46 P. 11/6/ Eminönü, Beyazıt-Saraç İshak Mah. 11 P. 732 A. 51 P. 11/6/ ( Say. a Ek.) Üsküdar, Solak Sinan Mah. 41 P. 459 A. yeni P. yanında 2 P. 11/6/ Üsküdar, 66 P. 164 A. 3 P. yanında 11/6/ Üsküdar, 66 P. 164 A. 3 P. 11/6/ Edirne, Dilaverbey Mah. 6 P. 40 A. 6 P. 11/6/ Edirne, Doğan Mah. 11 P. 100 A. 9 P. 11/6/ Büyükada, 26 P. 103 A. yeni 23 P. 11/6/ İst. Fatih, 453 P A. 6 P. 11/6/ İst. Fatih, 453 P A. 10 P. 11/6/ İst. Büyükada, 35 P. yeni 242 A. 81 P. yanında 41 P. 11/6/ İst. Büyükada, 24 P. 123 A. 2 P. 11/6/ İst. Beyazıt 11/6/ İst. Beyazıt 11/6/ İst. Bakırköy, Kartaltepe 11/6/ İst. Üsküdar-Çengelköy 145 P. 814 A. 14 P. yanında 1 P. 11/6/ İst. Eminönü, 8 P. 254 A. 162 P. 11/6/ İst. Beyoğlu 108 P. 869 A. 24 P. 11/6/ İst. Üsküdar. Beylerbeyi 133 P. 750 A. 3 P. 11/6/ İst. Eminönü, 160 P. 630 A. 108, 105, 106, 107, 109, 110, 115, 116, 119, 120, 122. parseller dahil 11/6/ Edirne, Fatih Mah. 56 A. 8 P. 11/6/ İst. Fatih, 300 P A. 19 P. karşısında 11/6/ İst. Büvükada, 1 P. 245 A. 10 P. 11/6/ yanında 4 P. 11/6/ Mirgün Mah. İst. Sanyer, Mirgün Mah. 11/6/ A. 24 P. 11/6/ İst. Eminönü 11/6/ İst. Beyoğlu, 5 P. 338 A. 3 P. 11/6/

13 2 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Malatya 1. İş Hâkimliğinden: Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Faik Akdemir, İsmet Karamaya, Niyazi Karamaya, Mutluay Karamaya, Perihan Yöş (Karamaya) ve Yüksel Karamaya aleyhine ikame eylediği rucu suretiyle ,42 lira alacak davasının açık duruşması somunüa : Malatya 1. İş Mahkemesinin 22/6/1977 tarih ve 1976/3353 Esas 1977/292 sayılı ilâmı ile davalılardan % 25 kusurlarına isabet eden liranın davacı Karayollarının S. S. Kurumuna ödeme tarihinden itibaren işleyecek % 5 kanunî faizi ile birlikte davalı Faik Akdemir ile M. Kemal Karamaya varislerinden müştereken ve müteselsilesı tahsili ile davacı Karayollarına verilmesine mahkeme masrafı ve ücreti vekaletin keza davalılardan tahsilline karar verilmiş olup, iş bu karar evvelce adresleri meçhul olduğundan Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmış olduğu anlaşıldığındın: davalı Mersin Kiremithane Mahallesi 160' Sokak No. 26 da oturduğu halde semti meçhula gitmek suretiyle adresi meçhul olan M. Kemal Karamaya varislerinden Mutluay Karamaya ve Perihan Karamaya (Yöş)'e mahkeme kararı ile davacı Karcyo'ları Genel Müdürlüğü vekili Avukat Orhan Sabımcu'nun 1/9/1977 tarihli temyiz layihasının ilânen tebliği gerekmiştir. İş bu ilânın neşir tarihinden itibaren adı geçen Mutluay Karamaya ve Perihrn (Yöş) Karamaya'ya 15 gün sonra tebligat yapılmış ve 8 gün içerisinde de kanun yoluna baş vurmadıkları takdirde haklarındaki hükmün kesv.leşeceği tebligat yerine her iki tebligat) kaim olmak üzere ilân olunur » Aydın Sulh Ceza Hâkimliğinden: Esas No : 1974/1107 No : 1977/ /8/1974 tarihinde saldırgan sarhoşluk suçundan sanıklar, Mehmet oğlu Fatma'dan olma, 1945 D. lu Aydın Sanayi Çarşısı No : 49 da oturur, Erhan Özaltın ve Ahmet oğlu Raziye'den olma, 1956 D. lu Aydın Mesudiye Mahalesi 18/5 Sok. No : 27 de oturur. Birol Gürlek hakkında mahkememize kamu davası açılmış olmaca, yapılan yargılamalar sonunda; Her iki sanığın hareketine uyan TCK. nun 572/1, 647 S. K. nun 4. maddeleri gereğince neticeden 600'er lira hafif para cezası ile tecziyelerine dair tecilsiz, 23/9/1974 tarihli ilâm sanıklara tebliğ edilememiş keza sanığın adresi zabıtacada tesbit edilememiştir sayılı Tebligat Kanunun 29. madesi gereğince adı geçen hükümlüye ilânen tebligat yapılması, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur Akçakoca Sulh Ceza Hâkimliğinden : Esas No : 1975/333 No : 1977/135 Sanık: İbrahim Yurtoğlu, Kemal oğlu Hüsnüye'den 1942 de olma, Camlıdere İlçesi Bükeler Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Ankara Etlik Cad. 86/10 Aşağı Eylence Kale Apt. da oturur. Hüküm özeti : 1475 S. K. 97/1, 647/6. maddeleri gereğince üdyüzelli lira ağır para cezası ile cezalandırılmasma karar verilmiştir. Adresi meçhul kaldığından adım ilânen tebligat yapılmasına, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair karar özeti tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilân olunur

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı: Ankara Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Dosya No : 1977/278 Adresi meçhul davalı : Hüseyin Tunalı, Teliklitaş Cad. No. 6, Eskişehir Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü vekili Av. Murat Çak tarafından davalılar Hüseyin Tunalı, Rıdvan Kayrak ve Mesrur Dindin aleyhlerine mahkememize ikame oluaan, okul giderinden mütevellit alacak davasının yapılmakta olan açık duruşmasında: Davacı vekili mahkememize vermiş olduğu 8/4/1977 tarihli dava dilekçesiyle davalılardan Hüseyin Tunalı'nın İ. D. M. M. Mimarlık Bölümünden mezun olup mecburi hizmetini tamamlamadığından namına tahakkuk ettirilen ,20 lira tutarındaki öğrenim masrafının % 10 fazlalık ve yargımın işlemeye başladığı 1/11/1969 ta» rihinden itibaren hesaplanacak kanunî faizin ve yargılama giderinin ve vekalet ücreti ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi talep edilmiştir. Yaptırılan tahkikat neticesinde davalılardan Hüseyin Tunalı'nm adresi meçhul kaldığından dava dilekçesi özeti ile davetiyesinin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla davalı Hüseyin Tunalı'nm duruşmanın bırakıldığı 9/11/1977 günü saat da mahkememizde hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde hakkında usul hükümleri tatbik edilerek gıyap kararı çıkarılacağına karar verileceği hususu dava dilekçe özeti ile davetiyesinin tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur Ankara 9. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: Dosya No : 976/2163 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü vekili Av. Emel Şimşek tarafından Sevim Koşum aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşması sırasında: Bunca soruşturmalara rağmen davalının adresin'.n tespit edilip tebligat yapılması mümkün olmadığından tebligatın üânen yapılmasına, duruşmanın 25/10/1/1977 günü saat 9.30'a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan H. TJ. M. K. nun 509. ve 510 maddeleri gereğince ibraz ve ikame etmek istediğiniz delillerle birlikte belli gün ve saatte duruşmaya gelmemiz, aksi takdirde gıyap tebliği edilmeksizin davanın gıyabınızda sonuçlandırılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur Turhal Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Sayı: 1977/269 Davacı Turhan Zile Caddesinde mukim Üzeyir Yay tarafından davalılar Turhal Asarcık Köyünden Sabri Gür ve arkadaşları ile davalı Asarcık Köyünden Hüseyin Isa Yay haklarında mahkememize açılan taksim davasının yapılan duruşmasında: Davacı Üzeyir Yay tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan taksim davasına ait dilekçede davacının murisi Hacı Ahmet kızı Nefise İnal adına kayıtlı Turhal Arzupınar Köyü Han toprağı mevkiinde tapulama tesbiti sırasında 166, 167, 260, 267 ve 268 parsel sayılı gayrımenkullerin taksim veya şuyuun giderilmesi hakkında 10/5/1977 tarihli dilekçe ile dava açılmış adı geçea davalı Hüseyin İsa Yay hakkında duruşma gününü bild'rir ve dilekçeyi havi mahkeme davetiyesi adı geçenin adresinin meçhul olması nedeni Ue bilâ tebliğ iade edilmekle gazelinizde ilânen duruşma günü İle dava dilekçesinin tebliğine ktrar verilmiş olmakia yukarıdaki hususlar gereğince davalı Hüseyin İsa Yay'la 23/11/1977 tarihinde yapılacak duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi usulün 507 ve 511 maddeleri gereğince Uân olunur, duruşmaya gelmediğiniz takdirde gıyabınızda mahkememin devam edeceği hususu tebliğ olunur

15 2 Ekim 1977 Sayı^ RESMÎ GAZETE Sayla: 15 Antalya Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden: 1976/579 tavacı Meryem Aslan (kendi adma asaleten küçük çocuklarına velayeten) tarafından, davalılar Cemal özcan ve Rahmi Ünal aleyhlerine, maddî ve manevi tazml nat talebi hakkında açılan davada: Davacı vekili müvekk'linin kocası Mustafa Aslan'ın 5/6/1975 tarihinde davalılardan Cemal özcan'm dikkatsizliği ve tedbirsizliği sebebiyle trafik kazasına uğratıldığını ve kaza sonucu vefat eylediğini ileriye sürüp, davalılardan Rahmi Ünal'ın 15 AE. 398 plpkalı araç sahibi olması sebebiyle her ^ki davalıdan müştereken ve müteselallen lira maddî , lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren faiziyle tahsilini istemiştir. Davalılardan Rahmi Ünal'ın Burdur IV Cemil Mahallesi Ya:vuz caddesi 14/1 adresine ckanlrm dava d'lekcesi davetiyesi, gösterilen adreste bulunamadığından bllâ tebliğ ia/ta edilmiş, ayrıca zabıta, aracılısı ile bu davalının adresinin tahkiki istenmiş olup, erö^te-üen adrese davalı Ra.fhrni Ünal'ın evvelce avnldı*ı yeni adres J m*n bilinemediği bevan edîlm-'s bulunmakla, dava dilekçesi özetinin tehtfffat yerine kaim olmak Uıere R«smî Ga^ tenln 18/B/1977 tarihli sayılı nüshasivle. Antalya'da münteşir ileri era^otfi^r.'n 16/4/1977 tarihli nüshasiyle ilan olunduğu hajde bu davalı duruşmaya Kelmedi^nden, hakkmda ilâavm gıvat> karan tebliğ olunmasına karar verüm's bulunmakla, Mahkemerrvzin 1976/579 esasında kayıtlı 8/11/1977 günü saat 9 40 duruşması muallâk olan davada, mahkememiz duruşma salonunda belirtilen duruşma.günü ve saatinde hazır bulunmadığınız takdirde davanın gıyabınızda devam olunacağı yönünde, gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur Ağrı Asliye Hukuk Hâkimliğ-'nden: 1977/151 Davacı Bayındırlık Bakanlığını temsilen A5n Maliye Hazinesi vekili Avukat Nazf>.n Ferah tarafından davalı A&n Cumhuriyet Caddesi No. 143 de mukim Bavram Morkoc aleyhine ikame ettiği ,40 liranın faizi ile brrlikte tahsili davasının Ağn Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan açık duruşması sırasında verilen karar gereğince: Davalı Bayram Morkoç'un gösterilen adreste adına tebligat çıkanlmış ancak tebligat, tebliğ edilememiş ve zabıtaca yapılan aramada tespit edilen bir adresi bulunmadığından ve adresinin meçhul olduğundan tebligatın Resmî Gazete yolu ile yapılmasına karar verilmiş olduğundan adı geçen davalının 9/11/1977 günü saat de duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi tebligat yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı Yasanın 47 nci maddesi gereğince tebliğin ilân olunur Lüleburgaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1976/520 Lüleburgaz Ovacık Köyünden Selahattin Duran vekili Avukat Mustafa Colakoğlu tarafından davalı Zeliha Alakara aleyhine mahkememizde ikame olunan Velayetin nezi davasınm yapılan açık duruşması sonunda mahkememizce verilen ara kararı gereğince: Davalı Zeliha Alakaraya yapılan tahkikat neticesinde adresi meçhul olduğundan dava arzuhali Resmî Gazete ile duruşma gününü bildirir ilan yapılmış olup duruşmaya prelmediğinden davalı adına gıyap karan tebliğine karar verilmiş olup duruşma 1/12/1977 günü saat 9.00 da Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması bulunmadığı ve vekilde göstermediği takdirde gıyabında karar verileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilan olunur

16 Sayfa: 1" Muş Valiliğinden: RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı : Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 1 Muş Bayındırlık Müdürlüğü Memur Lojmanı (10 daireli) işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 tşin keşif bedeli ( , ) liradır. 3 Eksiltme Muş'da İl İhale Komisyonunda 19/10/1977 (Çarşamba) günü saat 15.00'de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A ( , ) TL. ük geçici teminatım B 1977 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, C Müracaat dilekçeleriyim birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan malî durum büdirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin asimi ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları ila birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını 19/10/1977 (Çarşamba) günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 17/10/1977 (Pazartesi) günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet İlân olunur / 4-1 Aydınlıkevler Körler İlkokulu ve Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünden: 1 Aydınlıkevler Körler İlkokulu mevcut binasına lojman kat ilavesi inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli ,35 liradır. 3 Eksiltme Ankara - Samsun asfaltı kenarında Körler İlkokulu Müdürlüğünde eksiltme ve ihale komisyonunda 17/10/1977 Pazartesi günü saat da yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Körler İlkokulu Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin; a) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgelerini, b) ,25 TL. lık geçici teminatın Ankara Okullar Saymanlığına yatırıldığına dair makbuz. c) Müracaat dilekçelerini Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları 1 (C) gruptan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini, plân ve teçhizat beyannamesini, teknik personel ve kredi imkânlarını bildiren malî durum beyannamesi ile banka referans mektubunu bağlamak suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğüne Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları Üe birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 Teklif mektuplarını en geç 17/10/1977 Pazartesi saat 14.30*a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri, 7 Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini tatil günleri hariç İhale gününden üç gün evvel mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına İntikal ettirmeleri gerekir. S Telgrafla müracaatlar ve postadaki vakt gecikmeler kabul edilmez.

17 2 Ekim 1977 Sayı: R SSMÎ_GAZETE S&yîa.: 1 1 istanbul Orman Bölge Başmüdürlüğünden: 1 Marmara Ormancılık Araştırma Bölge Müdürlüğü İdare binası İle hizmet evi 3. kısım inşaatı 2490 sayüı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İdare binasının keşii bedeli ,73 geçici teminatı TL. Hizmet evinin keşif bedeli geçici teminatı TL. 3 Eksiltme 17/10/1977 günü saat de istanbul Orman Bölge Başmüdürlüğü toplantı salonunda komisyon marifetiyle ve 2 ihale konusu sıra ile yapılacaktır. 4 Bu işlere ait ihale dosyaları hergün mesai saatlerinde Orman Bölge Başmüdürlüğü İnşaat Kısım Müdürlüğünde görülebilir. 5 Her ırşaait ayrı ayrı ihale krr ; r u olduğundan istekli arzu ettiği inşaatın ihalesine girebilir. 6 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: a) İhalesine iştirak edeceği binalara ait geçici teminatları Başmüdürlüğümüz Saymanlığından alacakları teslimat müzekkeresi mucibince T. C. Ziraat Bankası Büyükdere Şubesi 8 No. lu hesabına yatırmaları, b) 1977 yılma ait vizeli Ticaret- ve Sanayii Odası belgesinin, c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne uygun hazırlanmış bulunan teknik personel ve teçhizat beyannamesi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mail durum bildirisi ile banka referans mektuplarını, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan müteahhitlik karnesini ibraz suretiie ihale komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte sarfa koymaları lâzımdır. d) Hizmet evi için karne yerine ayrı çap ve karakterde iş bitirme belgesi olabilir. 7 Teklif mektupları 2 ihalenin, herbiri için (Bu ilânın 2. maddesindeki İnşaatların konusu ve keşif bedeli belirtilerek) ayrı ayrı verilecektir. 8 İstekliler teklif mektuplarını havi zarflarını ihaleden 1 saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 9 Yeterlik belgesi almak için müracaat tarihi 14/10/1977 günü mesai saati sonuna kadardır, 10 Telgraf ile müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez, îlân olunur /4-1 Burdur AGM. Bölge Başmüdürlüğünden : 1 Bölge Müdürlük merkezinde yaptırılacak olan 2 adet hizmet evi inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine gdre kapalı zarf usulü Üe eksiltmeye konulmuştur. 2 Beher dairenin keşif bedeli 300,000 liradan cem'an lira olup muvakkat teminat liradır. 3 Eksiltme 10/10/1977 Pazartesi günü saat de Başmüdürlük binasında yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2490 sayüı Kanunda belirtilen ihale evraklarım ihale saatinden 1 saat önce komisyona vermeleri şarttır. 5 Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 6 Bununla ilgili şartname mesai saatlerinde Başmüdürlüğümüzde hergün görülebilir. îlân olunur / 3-1

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı: Ankara 4 üncü Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığından: 1977/272 Davacı Et ve Balık Kurumu Genel Mürürlüğü tarafından davalılar; Ali Aka ve Ali Cobol ve arkadaşları aleyhine mahkememizde ikâme olunan alacak davasının yapılan duruşması sırasında: Davalılar Ali Cobol ve Ali Aka'nm Yakınca Köyü Ağrı adreslerine ilânen, daha önce duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğ edildiği halde davalılar 21/9/1977 tarihinde mahkemeye gelmediğinden haklannda gıyap karan çıkanlmasma karar verilmiştir. gereğince, bu kerre duruşmanın bırakıldığı 9/11/1977 Cuma günü saat da duruşmaya gelmedikleri takdirde H.U.M. K.nun 405. maddesi gereğince duruşmaya gıyaplannda devam olunacağı ilânen tebliğ olunur /1 / /272 Davacı Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından davalı; Mehmet Sabri Aka ve arkadaşları aleyhine mahkememize ikâme olunan alacak davasının ara karan gereğince, davalı adına PTT vasıtasıyla tebligat çıkanlmış ise de tebligat yapılamamıştır. Yapılan tahkikat neticesinde de davalının tebligata sarih adresi bulunamadığından, dava dilekçesi duruşma gününün ilân yoluyla tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü 9/11/1977 Cuma günü saat da davalı olarak bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde müteakip duruşma gününe adınıza ilânen gıyap kararı tebliğ edilecektir. Keyfiyet dava, dilekçesi ve duruşma gününün tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilân olunur /2 / 1-1 Yol. Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü Antalya 4. Bölge Müdürlüğünden: I. Keşif Bed. Geç. Tem. Yapılacak işin adı Lira Kr. Lira Kr. İhale günü Saati 1. Antalya İli TV. Verici İstasyonu yolu stablize nakli ve figüre işi , , 7/10/ Antalya İli 7. Grup Köyyollan stablize nakli ve figüre işi , , 7/10/ Yukandaki işler belirtilen gün ve saatte 5539 sayılı kanunun 26. maddesine göre Taşaronlardan teklif almak suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 4 Talipliler bu işlere ait eksiltme dosyalarını çalışma saatlerinde Bölgemiz Köy Yolları Şefliğinde veya ti Müdürlüğünde tetkik edebilirler. 5 Eksiltmeye girebilmek için: a) İş yerini görüp tetkik ettiklerine dair Bölge Köy Yollan Şefliğinden alınmış bir belge, b) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, c) En az keşif bedelinin yarısı kadar stablize nakli ve figüre işi yaptığına dair resmî belge veya işin keşif^bedeli kadar (c) Grubu müteahhitlik karnesi ekliyerek t/10/1977 günü çalışma saati sonuna kadar Y.S.E. 4. Bölge Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederek yeterlik belgesi almalan ve teklif mektuplarına ihale saatinden bir (1) saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri lâzımdır. İlân olunur /1-1

19 2 Ekim 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 19 Ege Üniversitesi Rektörlüğünden: 1. E. Ü. Mediko - Sosyal Hizmetler Merkezi ihtiyacı için; Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler Ege Üniversitesi Alım, Satım, Harcamalar (ihale) Yönetmeliğinin 10. maddesine göre kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. a) Dış Üniti - Fötöysüz (Koltuksuz) 1 adet t>> Kuruhava Sterilazatörü 1 adet e) D&yye Takımı 2 t akün d) Arnuigamatör.' (Kapsül halinde. ' malgam istemeyen tip) 1 adet Işü: muhammen bedeli , lira geçici teminatı ise , lirada". 5. İhale 1010/1977 günü saat 15.0C.'e Rektörlük binasmda yapılacaktır. 4. Geçici teminat, E. Ü. Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılarak Ticaret Odasu belgeoi ile birlikte kapalı zarfın içine konulması gerekmektedir. 5. İsteklilerin tekliflerini en geç 10/10/1977 günü saat 14.00'e kadar Levazım Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 6. ihale dosyası mesai saatleri içinde Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 7. Postada vukuu bulacak gecikmeler kabul edilmeyecektir / 2-1 Nazilli öğretmen Lisesi Müdürlüğünden : Müh. Bedeli G» Teminatı CİN31 Miktarı Lira Lir» 2kmek Adet O0 Koyun-Dana eti 2 Kalem Margarin - Kah. Mar. 2 Kalem Makarna - Pirinç Vs. 7 Kalem Bocel 250 Kg Toz Seker 1000 Kg. 8, Elma-Portakal Vs. 6 Kalem Tahin - T. Helvası 2 Kalem Hazır Yufka 1000 Kg Maden Kömürü ıoo Ton Peynir - Yoğurt 2 Kalem Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazalı ihtiyaçlar 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre 1/10/1977 tarihinden itibaren kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Bunlara ait şartnameler mesai saatleri dahilinde muhasebeden görülebilir. 2 İhale 19/10/1977 Çarşamba günü saat de Naülli Öğ. Lisesinde toplanacak Satınalma Kom. huzurunda yapılacaktır. 3 İsteklilerin (Ticaret Odası vesikası ve geçici teminatı) kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Kom. Bşk. na vermelerini. 4 Postada vukua gelecek gecikmeler nazara alınmaz / 4-1 DÜZELTME E 20/9/Î977 tarih ve sayılı Resmî Gazete'nin 31. sayfasında Türkiye Emlak Kredi Bankası A. O. Genel Müdürlüğünün 30/6/1977 tarihli hesap durumunun pasif hesaplar bölümünde (talep olunmamış kıymetler) hesabı ,33 lira olarak yayınlanmıştır. Doğrusu ,33 liradır Düzeltilir.

20 Sajfe: 30 RESMÎ GAZETE 2 Ekim 1977 Sayı: Kocaeli 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1975/8 Davacı Süleyman Akpınar tarafından davalı Halit Dağ aleyhine açılan tazminat davasının; Davalının tebligata sarih adresi tesbit edilemediğinden; Davalı Halit Dağ davalı olarak duruşmanın bırakıldığı 4/10/1977 günü saat 9.00 daki duruşmada hazır bulunmanız için tebligata kâim olmak üzere ilân olunur / 1-1 Kozan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1975/653. Davacı Erol Sucak tarafından davalılar Miktat Güney ve arkadaşları aleyhine açtığı şufa davasının 9/2/1977 günlü oturumunda verilen karar gereğince: Davalılar Kozan'ın Hacıuşağı Mahallesinden Sabit Taşkın ile Tufanbeyli'nin Güzelim Köyünden Ebuzer Saygıh'nın adresleri meçhul olduğundan adı geçen davalılara dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Adı geçen davalıların duruşma günü olan 12/10/1977 günü saat 8.30 da mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri hususu dava dilekçesi tebliği yerine kâim olmak üzere ilânen duyurulur istanbul Menkûl Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden İdare merkezi istanbul'da bulunan Hüseyin Gülek Holding A. Ş. tarafından ihraç edilen % 18 faizu, 7 yıl vadeli birlik kupürü lira itibari değerde 1000 adet B -1 tertibi, , lira itibari değerde 1000 adet B - II tertibi toplrm , liralık hâmiline yazılı tahviller 26/9/1977 tarihinden itibaren Borsa kotuna slınmıştır Urfa Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/880 Melek Curtis vekili Avukat Celal Çankaya tarafından Gleen Curtis aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasında: Davalının ikametgâh ve meskeni meçhul olduğundan davalıya dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmış tayin olunan günde duruşmada hazır bulunmadığından bu kerre gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla: Davalının duruşmanın bırakıldığı 13/10/1977 günü saat da Urfa Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur Yenişehir Asiye Hukuk Hâkimliğinden : Emine Özbalcı ve müşterekleri vekili Av, Halit Özsaraç tarafından Nail Anbarcı ve müşterekleri aleyhine açılan kadastro tesbitindn iptali davası bir kısım davalılar vekili tarafından temyiz edilmekle Y. 1. Hukuk Daires:'tııin 21/9/1976 tarih 7471/8773 sayılı karan İle bozularak iade edilmiş olmakla, adresi meçhul bulunan davalılardan Ahmet Anbarcılar'ın duruşmanın yapılacağı 20/10/1977 günü saat 9.30 da mahkemede hazır bulunmadığı takdirde gıyabında yargılama yapılacağı hususu ilânen tebliğ olunur

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda

Detaylı

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2014 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 52 İST, 09.07.2010. Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 52 İST, 09.07.2010. Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 52 İST, 09.07.2010 ÖZET: Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı. AMORTİSMAN LİSTESİNE İLAVELER VE LİSTEDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI Bilindiği üzere, 01 Ocak

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ

YÖNETMELİK GÜMRÜK İDARELERİ LİSTESİ 23 Mart 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26471 YÖNETMELİK Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmî Gazete

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Saygılarımızla. Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International

Saygılarımızla. Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International İstanbul, 18.04.2007 Bazı beyannamelerin verilme sürelerini yeniden belirleyen 5615 Sayılı Kanun un bu hükümleri hakkında ve diğer bazı konularda açıklamalar içeren 371 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA Sayı: 18051 Mükerrer j J YÜRÜTME

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Tebliğ. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım. Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25/11/2005 tarih ve 26004 sayılı Resmi Gazete Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı :B030PER0000001/04-12 Konu :İhtisas mahkemeleri 10/05/2005 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Özel kanunlarına göre kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinin yargı

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 05.01.2017 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 04.01.2017 tarih ve 45914605-310.14.02.02-E.108 sayılı

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul un 30/10/2013 tarihli ve 4673-152 sayılı Karar ı ile Zeytinburnu Abay Caddesi No.178 Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde, 02.03.2012 tarih ve TAŞ/939-82/30663 sayılı

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR Sirküler Rapor Mevzuat 26.05.2016/73-1 ÖZEL SİRKÜLER: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 2016 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

2 Mart 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28929

2 Mart 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28929 2 Mart 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28929 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul un 24/12/2013 tarih ve 4788-95 sayılı Kararı ile, MYG/3112-2/29123 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Antalya Madeni

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar Hukuksal Çalışmalar EMO İzmir Şubesi 209 1. BAZ İstasyonu Davası Karşıyaka 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2008/11 E sayılı dosya; bilirkişiler tarafından rapor verilmiş olup dosya mahkemece incelemeye alınmıştır.

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-99 sayılı Kurul Kararı ile Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

TASFİYE HALİNDE T.EMLAK BANKASI A.Ş.'DEN G A Y R İ M E N K U L S A T I Ş D U Y U R U S U

TASFİYE HALİNDE T.EMLAK BANKASI A.Ş.'DEN G A Y R İ M E N K U L S A T I Ş D U Y U R U S U TASFİYE HALİNDE T.EMLAK BANKASI A.Ş.'DEN G A Y R İ M E N K U L S A T I Ş D U Y U R U S U Aşağıda belirtilen gayrımenkuller, kapalı teklif alınmak ve sonrasında açık artırmaya dönüştürülmek suretiyle ihale

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Çay Köyü Kantarcı Mevkii No:292 Mahallesi (Ada: -, Pafta:i45b06b, Parsel: 565) Aşkale/ ERZURUM adresinde

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Talep Dilekçesi,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2015 Sayı: 2015/054 Ref: 4/054

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2015 Sayı: 2015/054 Ref: 4/054 SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2015 Sayı: 2015/054 Ref: 4/054 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 05.03.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete

Detaylı