Ortadoğu da Demokratikleşme ve Türkiye Model Olabilir mi Tartışması: Evet, Ama!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortadoğu da Demokratikleşme ve Türkiye Model Olabilir mi Tartışması: Evet, Ama!"

Transkript

1 Türkiye nin Ortadoğu ülkeleri üzerindeki yumuşak gücünün sınırları dikkatle değerlendirilmeli. Ortadoğu da Demokratikleşme ve Türkiye Model Olabilir mi Tartışması: Evet, Ama! Democratization in the Middle East and Could Turkey be a Model Dispute: Yes, But! Doç. Dr. Tarık OĞUZLU Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Abstract This article tries to examine to what extent Turkey s experiences in democratization can be seen as a rolemodel for the newly emerging democracies in the Middle Esatern region to emulate. As the recent people uprisings in Tunisa, Egypt and other Arabic countries have demonstrated, the Middle East region has now become exposed to growing calls for liberalization and democratization. Turkey, as a country which combines a predominantly Muslim society with a democratic and secular state, could offer a reliable example in this regard. However, it should also be noted with great concern that the factors that have facilitated the strengthening of liberal democracy in Turkey might not be found in these Middle Esatern countries. The attractiveness of the Turkish model idea should be weighed in against all the practical difficulties on the ground. 73

2 Ortadoğulular özellikle dış güçlerin kendi iç işlerine karışmamaları noktasındaki hassasiyetleriyle bilinirler. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, Türkiye ancak teori ve niyetler bağlamında örnek ülke olarak görülebilir. Başlıktaki soruya verilebilecek en kısa cevap Evet, ama! dır. Evet çünkü Türkiye bütün eksikliklerine rağmen, çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu bir toplumun bütün kurumlarıyla işleyebilen bir demokrasi olabileceğini göstermektedir. Ama çünkü Ortadoğu daki bütün ülkeler kendi özel iç dinamiklerine sahiptirler ve başka ülkeleri rol modeli göstermek bu ülke insanlarının ulusal onurlarıyla çelişecektir. Ortadoğulular özellikle dış güçlerin kendi iç işlerine karışmamaları noktasındaki hassasiyetleriyle bilinirler. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, Türkiye ancak teori ve niyetler bağlamında örnek ülke olarak görülebilir. Türkiye, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bir toplumun İslam dini ve muhafazakar değer yargılarının laik devlet kimliği ve liberal sosyo-ekonomik model ile başarılı bir şekilde birleştirilebileceğini gösteren örnek bir ülkedir. Bunun yanında, Batı toplumunun başat aktörleri ile yüzyıllara dayanan fonksiyonel ve işbirliği odaklı ilişkilerini dikkate aldığımızda, Türkiye, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelerin sözde emperyalist ve güç peşinde koşan Batılı ülkelerle nasıl dostluğa dayanan ilişkiler kurulabileceğini gösterebilir. Bu perspektiften bakıldığında, Türkiye, İslam coğrafyasının hem liberal-temsili demokrasiyi yaşamasını hem de Batılı aktörlerle pragmatik ve işbirliği odaklı ilişkiler kurmasını isteyenler tarafından herzaman anılan ve aranan bir ülke olacaktır. Türkiye nin bu çerçevede yapılan tartışmalarda ön plana çıkmış olması, bir yandan onun son yıllarda ekonomik alanda elde ettiği başarılar ve demokrasisini güçlendirmesi, diğer yanda da İran gibi başka model adayı ülkelerin kendi iç sorunlarıyla uğraşmaları ve uluslararası toplum ile sorunlu bir ilişkiye sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Fakat, Türkiye nin örnek oluşturabilme değerini vurgulayanlar Türk modelinin uygulanabilirliğini tartışırlarken bölgesel dinamikleri mutlaka dikkate almalıdırlar. Türkiye de liberal demokrasinin gelişmesini mümkün kılan içsel ve dışsal faktörler bahsi geçen Ortadoğu ülkelerinde bulunmayabilir. İktidarların düzenli olarak yapılan seçimlerle değişmesi, seçimlerin seçilenlere meşruiyet kazandırması, sivil-asker ilişkilerindeki dengenin sivillerden yana kurulması, ülkenin temel iç ve dış politikalarının belirlenmesinde son sözü seçilmişlerin söylemesi, farklı güç merkezlerinin kurumsal vasıtalarla birbirlerini dengelemesi, üstünlerin hukuku yerine hukukun üstünlüğü anlayışının tesis edilmesi, yönetim tarzının çoğunlukçuluk yerine çoğulculuk prensibi üzerine inşa edilmesi, azınlıkların kendilerini ayrımcılığa uğramış hissetmemeleri, bireylerin evrensel haklarının her şeyden önce gelmesi, liberal ve demokrat zihiyetli insanların o toplumda çoğunluğu oluşturması ve de dinin siyasal bir ideoloji olmaktan çok bireysel bir inanç sistemi ve kültürel bir olgu olarak tanımlanması bir ülkede demokrasinin olup olmadığının anlaşılmasında en önemli kriterlerdir. Türkiye nin bu temel kriterleri karşılaması oranında örnek oluşturabilmesi söz konusudur. Bu kriterler dikkate alınarak yapılan bir analiz, Türkiye yi diğer alternatif rol modelleri arasında, ki başta İran gelmektedir, öne çıkarmaktadır. Seçimler neticesinde ideal anlamda demokrasiye inanmayan ve de ülkeyi teokratik bir düzene sokmak isteyebilecek kimselerin iktidara gelmeleri ve bir daha gitmek istememeleri özellikle korku- 74

3 lan bir olgudur. Ortadoğu da öne çıkan bir diğer korku yeni oluşacak rejimlerin Batılı liberal-demokrat devletlerle kuracakları ilişkilerin çatışma üzerine kurulmasıdır. Demokratik meşruiyet ve kısa vadeli siyasi kazanımlar adına Batı karşıtı söylemlerin ve politikaların benimsenmesi bu bölgede demokrasinin sürdürülmesini zorlaştıracaktır. Türkiye, bu açıdan da değerlendirildiğinde, örnek alınabilecek bir ülke olarak gözükmektedir. Konunun zamanlaması ve spekülatif değeri dikkate alındığında, genel geçer ifadelerden kaçınmak ve kesin yargılarda bulunmaktan sakınmak gerekir. Bu bağlamda bir diğer önemli konu Türk tecrübesinin genel demokratik evrim süreci bağlamında mı yoksa daha çok otoriter rejimlerin sona erip demokrasiye geçişin başladığı ara dönemler bağlamında mı daha anlamlı olduğudur. Geçiş döneminin nasıl idare edildiği demokratik değer ve normların uzun vadede kalıcı bir şekilde yeleşmesinde önemli olsa da, Türkiye nin daha çok genel demokratik evrim süreci çerçevesinde değerlendirilmesi uygun olur, çünkü Türkiye en son 1980 askeri darbe sonrasında demokrasiye geciş süreci yaşamıştır. Bu süreç de daha çok Soğuk Savaş şartları bağlamında anlaşılabilir. Halbuki, demokratik değerlerin ülkede yerleşmeye başlaması Cumhuriyetin kurulduğu 1920 li yıllardan başlayarak günümüze kadar devam eden bir süreci ifade etmektedir. Bu uzun zaman diliminde yaşananlar ve öğrenilen dersler Türk demokratikleşmesinin ve de Türkiye nin model olabilme kapasitesinin anlaşılmasında çok daha önemlidir. Geçiş sürecinin yönetilmesi bağlamında merkezi ve doğu Avrupa da bulunan eski komünist ülkelerin yaşadıkları çok daha uygun bir örnek oluşturur görünse de, son tahlilde bu ülkelerin Mısır ve Tunus gibi ülkelere model olabilmeleri zordur, zira buralarda demokrasiye ani bir şekilde geçilmiş, Batı bu bölgelerin demokratikleşmesini kendi ulusal çıkarlarına uygun bulmuş, ve de Batılı ülkeler bu süreci ellerinden geldiğince desteklemişlerdir. Bu ülkelerin neredeyse tamamının Batı nın temel uluslararası örgütlerine çok kısa bir zaman diliminde üye olabilmeleri, Batının buralardaki demokratikleşmeye verdiği desteğin en önemli kanıtıdır. Halbuki, Ortadoğu bölgesindeki ülkelerin demokrasiye geçişlerinin Batı tarafından ne kadar istendiği şüphelidir lı yıllarda Cezayir de yaşanalar 2000 li yıllarda Filistin ve Mısır da tekrar etmiş, Batı bölgenin genel istikrarı adına mevcut otoriter rejimleri desteklemeyi sürdürüştür senesinde o zamanki ABD Dışişleri Bakanı Rice in da itiraf ettiği gibi, ABD uzun yıllar boyunca demokrasi pahasına da olsa hep istikrarı desteklemiş ama netice de her ikisini de elde edememiştir. Son iki ayda yaşananlar bir kez daha göstermektedir ki, hem ABD hem de Avrupa Birliği nin önemli ülkeleri bölgedeki demokratikleşme hareketleri karşısında nasıl bir tutum alacaklarını bilememektedirler ve çoğunlukla birbirleriyle çelişen mesajlar vermektedirler. Bölgenin demokratikleşmesinin Batının yaşamsal çıkarları bağlamında ortaya çıkarabileceği riskler, özellikle İsrail in güvenliği, petrol kaynaklarının denetimi, ABD nin bölgedeki askeri varlığının devamı ve de İran gibi bölgesel aktörlerin güçlenmesi söz konusu olduğunda, bu bölgede demokrasinin kalıcı olma şansını ciddi oranda azaltmaktadır. Türkiye nin model oluşturabilmesi bağlamında yapılan tartışmalarda dikkate alınması gereken bir diğer konu bu toplumsal hareketlerin genel niteliğinin ne olduğunun doğru bir şekilde anlaşılmasıdır. Önce Tunus, ardından Mısır ve şimdilerde de Yemen, Bahreyn ve İran gibi Ortadoğu ülkelerinde halkların gittikçe artan oranlarda sokağa dökülmeleri ve mevcut rejimleri çok radikal değişiklikler yapmaları konusunda zorlamaya başlamaları yeni ve dikkat çekici bir gelişmedir. Hem Tunus hem de Mısır daki mevcut yönetimlerin bu toplumsal başkaldırmalar neticesinde değişmesi özellikle önemlidir. Buna rağmen bu toplumsal hareketlerin gerçekten liberal demokrasi adına yapıldığını öne sürmek biraz acelecilik olur. Mevcut yönetimlerden hoşnutsuz olunması ve onların değiştirilmesi adına gösteri yapılması ile gerçekten liberal demokratik istekler adına gösteriler yapılması özü itibariyle birbirinden farklı olsa gerekir. Bundan dolayı da Türkiye nin model olabilirliliğine dair yapılan tartışmalara ihtiyatla yaklaşmak gerekir. 75

4 ve bunu yaparken de iletişim teknolojisinin son imkanlarının kullanılması özellikle dikkat çekicidir. Bu gösterilerin çoğunda göstericiler liderlerini takip etmek oldukları dış politika ve de özellikle ABD ve İsrail ile geliştirdikleri ilişkiler özelinde değil daha çok ekonomi ve ülke içi yönetim performansları bağlamında eleştirmişlerdir. Artık daha fazla Ortadoğulu liderlerinin meşruiyetinin onların dış politikalarından değil iç politik alandaki başarılarından kaynaklanması gerektiğine inanmaktadır. Evet, Neden Olmasın Türkiye nin Ortadoğu ülkelerine model olma tartışmalarında, bölge ülkelerinin iç dinamikleri yeterince dikkate alınmıyor. Öncelikle bu toplumsal kalkışmaların çoğu ideolojik ve dini sebeplerden çok, siyasi, sosyal ve ekonomik sebeplerden kaynaklanmaktadır. Ortadoğuluların gözünde Arap milliyetçiliği ve siyasal İslam gibi toplumu baştan aşağı kuşatıcı ideolojiler uzun zaman önce cazibelerini kaybetmeye başlamışlarsa da ancak yeni yeni bunun farkına varılmaktadır. Son toplumsal hareketlerin hiçbirisi soysal mühendislik projeleri olarak görülemez. Bilakis bu yöndeki politikaları sorgular niteliktedirler. Halkların çoğu yönetime daha çok katılmak, ekonomik olarak daha iyi yaşamak, bireysel özgürlüklerini daha fazla hayata geçirebilmek, topluma hesap veren yöneticilere sahip olmak ve de küresel sisteme daha fazla entegre olmak istemektedirler. Bu toplumsal hareketlerin çoğunlukla gençler tarafından örgütlenmesi Kuramsal olarak bakıldığında, Türkiye nin altı karakteristik özelliği onun rol oluşturabilme potansiyelini desteklemektedir. İlk olarak, Türk ordusu geçmişte uzun süre iktidarda kalmak adına askeri müdahelelerde bulunmamıştır. Paşalar Türkiye nin laik demokrasisinin tehdit altında olduğunu ve ülkenin anarşinin eşiğine geldiğini hissettiklerinde siyasete müdahele etmişlerdir. Fakat, ne zaman ki siviller bir daha asla aynı hataları yapmama bilinci ile iktidara gelmişler, o zaman ülke normale dönmüştür. Bunun yanında, her ne kadar Türklerin çoğunluğu geleneksel olarak orduyu en güvenilir kurum ve Cumhuriyet in koruyucusu olarak görmüşlerse de uzun dönemli askeri yönetimleri asla onaylamamışlardır. Türkler, iktidarda güçlü paşaları değil, ehil ve sorumlu davranabilen sivilleri görmek isterler. İkinci olarak, sözde Türk İslamcıları laik güvenlik elitinin gözetimi altında radikal ve geri döndürülemez bir dönüşümden geçmişlerdir. Geçmişten edinilen dersler, özellikle de 1997 yılındaki post-modern darbe deneyiminden, bu kesimlerin liberal demokratik normlar çerçevesindeki dönüşümlerini hızlandırmıştır. Her ne kadar bazı siyasi islamcılar Türkiye de yukarıdan-aşağı bir İslam devleti oluşum sürecini desteklemiş olsalar da, bu kesimler her zaman için azınlıkta kalmışlardır. Çoğunluk, İslam ı siyasi bir ideoloji olmaktan çok ya bir din ya da bir kültür olarak tanımlamıştır. Sosyal anlamda muhafazakâr ve dindar müslümanların iktidara 76

5 Türkiye nin örnek oluşturabilme değerini vurgulayanlar Türk modelinin uygulanabilirliğini tartışırlarken bölgesel dinamikleri mutlaka dikkate almalıdırlar. Türkiye de liberal demokrasinin gelişmesini mümkün kılan içsel ve dışsal faktörler bahsi geçen Ortadoğu ülkelerinde bulunmayabilir. gelebilmeleri ve liberal demokratik sınırlamalar içerisinde ülkeyi yönetebilmeleri/yönetmeleri gerektiği fikri sözde Türk siyasal İslamcıları tarafından içselleştirilmiştir. Geçmişte ne İran ne de Suudi Arabistan, Türk İslamcılarına örnek oluşturmuştur. Ayrıca, Türk İslamcıları en az kendilerini mevcut rejimi olası tehliklere karşı korumakla görevli gören laik devlet elitleri kadar milliyetçi olduklarını kanıtlamışlardır. Milliyetçilik, hem laik elitler hem de İslamcılar tarafından kendi siyasal mevcudiyetlerini meşrulaştırmada ortak bir platform olarak etkili olmuştur. Söylemeye gerek olmasa da, her iki tarafın benimsediği milliyetçilik, bir yandan bu kesimlere Türk halkının gözünde meşruiyet kazandırırken, diğer yandan da özü itibariyle savunmacı, başkalarına kuşku ile bakan, tepkisel ve populist bir karakter taşımıştır. Üçüncü olarak, Türkiye Batılı ülkelerle işbirliği odaklı ilişkiler geliştirebilmiş ve neredeyse Batı yı temsil eden bütün uluslararası örgütlere üye olarak katılmıştır. Bu bağlamda, Türkiye nin NATO üyeliği ve Avrupa Birliği yönünde katettiği mesafe özellikle anlamlıdır. Türkiye nin liberal demokratik Batılı ülkelerle geliştirdiği ilişkiler önemlidir, çünkü Ortadoğu bölgesindeki ülkelerin çoğu bağımsızlıklarını Osmanlı İmparatorluğu ile Batılı güçler arasındaki siyasi mücadelenin neticesinde kazanmışlardır. Batı, hem imparatorluklar çağında bölgenin siyasi hayatında önemi bir rol oynamış, hem de 2. Dünya Savaşı sonrasında bölgesel jeopolitik gerçekliklerin şekillenmesinde etkili olmuştur. Batı, Ortadoğu Bölgesi nde, İsrail in egemenliğinin ve topraksal mevcudiyetinin sağlanmasından tutun da petrol sahalarının ve nakil yollarının korunmasına kadar bir sürü konuda, hayati çıkarlara sahiptir. Bu bölgenin 11 Eylül saldırıları sonrasında Batı için öneminin artmış olması bölge ülkelerinin mevcut küresel siyasi sisteme entegre olmalarını ve bu bağlamda Batılı ülkelerle işbirliği odaklı ilişkiler geliştirmesini daha da elzem hale getirmiştir. Türkiye nin Batı ile kurmuş olduğu ilişkiler bunun nasıl yapılabileceğini gösterebilir. Türkiye, Batıyla Batı nın içinden biriymiş gibi konuşabilmektedir. Dördüncü olarak, 11 Eylül saldırıları ve Irak Savaşı sonrasında ortaya çıkan küresel ve bölgesel jeopolitik ortam sözde Türk modelinin önemini daha da ortaya çıkarmıştır. Her geçen gün daha fazla Batılı insan İslam ile liberal demokrasinin uyuşmadığına ve Müslümanların potansiyel olarak Batılı hayat tarzına tehdit oluşturduğuna inanırken, Ortadoğulu insanların İslam ın barış ve hoşgörü vaadeden bir din olduğu ve ekonomik kalkınma ve siyasi özgürleşmeyi engellemediğini gösterme yönünde hissettikleri baskı artmıştır. Türkiye, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu toplumlara bu süreç çerçevesinde kendi geleneksel değerlerine sadık kalarak mevcut küresel-siyasi-ekonomik sisteme başarılı bir şekilde nasıl entegre olunabileceğini gösterebilir. Beşinci olarak, Türkiye, geçmişte medenileştirici ve öğretici bir söylem benimsemediği için başka bir avantaja daha sahiptir. Ne Osmanlı İmparatorluğu ne de Türkiye Cumhuriyeti başkalarına herhangi bir rol modeli empoze etmeye kalkışmamışlar ve insanlığın erişebileceği en üst seviyeyi temsil etme iddiasını taşımamışlardır. Başkalarını medenileştirmek Türk milli kimli- 77

6 Bir yandan Ortadoğu bölgesindeki insanların çoğu Türkiye nin Avrupa Birliği üyesi olmasını isterken, diğer yandan da Türkiye kendi yumuşak ve sert güç imkânlarının artmasında AB üyelik sürecinden istifade etmektedir. ğinin oluşturucu bir unsuru olmadığı gibi Türk Dış Politikası nın temel dinamiklerinden biri de olmamıştır. Şayet bugün Türkiye nin Ortadoğu Bölgesi ndeki yumuşak gücünün son yıllarda arttığı iddia edilebiliyorsa, bu özünde Türkiye nin demokrasisinin kalitesini arttırmasından, ekonomik kalkınmasından ve diplomasisinde daha fazla sivil araçları kullanmasından kaynaklanmaktadır. Her ne kadar Türk karar alıcıları Ortadoğu daki mevcut rejimlerin kendi halklarının taleplerini karşılamaları için daha fazla çalışmaları gerektiğini söylüyorlarsa da, Ankara, demokrasinin dışarıdan ya da silah zoruyla Ortadoğu Bölgesi ne getirilmesini şiddetle eleştiren başkentlerden biri olmuştur. Bundan dolayı, Türkiye nin yumuşak gücünün onun örnek oluşturabilme kapasitesinden kaynaklandığını iddia etmek yanlış olmayacaktır. Altıncı olarak, Türkiye başka bir neden dolayı da değerlidir. Her ne kadar ülke içerisindeki artan demokratikleşme ve sivilleşme Türkiye ile Batı arasındaki patron-müşteri tarzı ilişkinin ciddi oranda değişmesini mümkün kılmışsa da, bu durum Türkiye nin Batı daki değerinin aşınmasına neden olmamıştır. Türkiye devam etmekte olan demokratikleşme süreci boyunca Batı ya karşı ne kadar fazla şüpheci ve eleştirel bakmaya başlamışsa, Batı da Türkiye yi o kadar fazla değerli bulmaya başlamıştır. Türkiye nin işbirliğinin kazanılması gerektiği fikri Türkiye nin liberal-demokratik dönüşüm sürecine paralel olarak güçlenmiştir. Demokratikleşmenin Ortadoğu bölgesinde başlangıçta Batı-karşıtı görüşleri güçlendirme ve Batı nın da buna karşılık olarak bölgenin demokratikleşmesini kaygı verici bulma olasılığı varsa da, Türkiye nin Batı ile geliştirdiği özel ilişkiler böyle bir sonucun mutlaka ortaya çıkacağı anlamına gelmemektedir. Ama Yukarıdaki paragraflarda sözde Türk modelinin uygulanabilirliğine ilişkin dile getirilen bütün olumlu görüşlere rağmen, bazı faktörler Türkiye nin cazibesini azaltmaktadır. Bir kere Türkiye daha yeni otoriter rejimden çıkıp demokrasiye geçmiş bir ülke değildir. Demokrasinin konsolidasyonu süreci çok önceden başlamış olup, zaman içersinde farklı nitelikler kazanarak halen devam etmektedir. Türkiye de hedeflenen şey hep demokrasi ile yönetilen bir ülke olmak ve çağdaş medeniyet içersinde yer almak olmuştur. Türkiye yi tam da bu bağlamda farklı kılan bir diğer özellik, Türkiye nin demokrasi ile yönetilen Batılı devletler arasında yer almak istemesinin ülkedeki demokratikleşme sürecinin en önemli itici güçlerinden birisi olduğudur. Türkiye de yönetime gelenler her zaman için meşru görünmeye dikkat etmişler ve bunun için çalışmışlardır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturunu biraz da böyle okumak gerekir. İster kısa süreli askeri ara rejimler isterse de demokratik dönemlerde olsun yöneticiler kendilerini hep meşrulaştırma kaygısı taşımışlardır. Ortadoğu ülkelerinde buna benzer bir durum neredeyse hiç yaşanmamıştır. Türk tecrübesini hem anlamlı hem de farklı kılan bir olgu demokrasi ile yönetilme fikrinin Türkiye de tarihin hiçbir zaman diliminde meşruiyet sorunu yaşamadığıdır. Her ne kadar demokrasinin bazı rejim karşıtı güçler tarafından kullanılması bir tehlike olarak algılanmışsa da 78

7 toplumun çoğunluğu tercihini çoğunlukla demokratik yönetimden yana kullanmıştır. Benzer bir durum Ortadoğu ülkeleri için söz konusu değildir. Demokrasi ile Batı emperyalizmi arasında ciddi bir bağlantının olduğuna inanılmış olması, demokrasinin çok kez tehlikeli bir şey olarak algılanmasını beraberinde getirmiştir. Bir diğer farklılık, geçici süreliğine yönetime gelmiş olsalar da, Türkiye de askerler asla demokratik yönetim tarzını ortadan kaldırmayı düşünmemişlerdir. Bilakis demokrasiye bir an önce geçilmesi için gereken düzenlemeleri yapmışlardır. Belirli bir kişiye, belirli bir fikre ya da belirli zümreye dayanan yönetim ve meşruiyet algısı, Türkiye de Cumhuriyetin bütün tarihi içersinde hep azınlıkta olmuştur. Bu arka plan dikkate alındığında Mısır ordusunun Türk ordusunun yolundan gideceği öngörüsünde bulunmak biraz abartılı olur. Mısır da asker bir yandan yönetimin her kademesinde etkili olmuş diğer yandan da kendi dar grupsal çıkarlarını ülkenin genel siyasi ve ekonomik çıkarlarıyla özdeşleştirebilmiştir. Mısır halkının bu durumdan ne kadar hoşnutsuz olduğu ise hiç açık değildir. Mübareksiz Mübarek rejiminin devam etmesi güçlü bir olasılıktır. Bahsedilmesi gereken bir diğer faktör, mevcut Türk hükümetinin Ortadoğu daki otoriter rejimlerin liderleri ile geliştirmekte olduğu pragmatik/faydacı ilişkilerin Ortadoğulu insanların kendi yöneticilerini devirme yönündeki istekleriyle çeliştiğidir. Türk yöneticilerin bir an önce cevaplamak zorunda oldukları soru, pragmatik/reelpolitik bir dış politika ile insan unsurunun baskıcı rejimlere karşı güçlendirilmesini hedefleyen idea-politik arasındaki dengenin nasıl kurulacağıdır. Türkiye bu açmazdan ne kadar uzun süre muzdarip olursa, o kadar az örnek alınacaktır. Buradaki temel risk, özünde ekonomik alandaki karşılıklı bağımlılık ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen ve bölgesel-siyasi sorunların çözülmesinde daha fazla görünür olmayı önemseyen dış politika anlayışının Ortadoğuluların akıllarını ve kalplerini kazanmada yeterli olmayacağıdır. Buna ilaveten Türkiye bölgeye ilişkin önceliklerini göründüğünden çok daha net bir şekilde tanımlamalıdır. Türk dış politikasını inceleyen birçok gözlemci, Türkiye nin kendi bölgesinde neyi istemediği konusunda hemfikirse de, Türkiye nin tam olarak neyi istediği konusunda ciddi bir kafa karışıklığı ve belirsizlik durumu söz konusudur. Ayrıca, Türkiye nin Avrupa Birliği üyelik ihtimalinin gittikçe azalması sözde Türk modelinin kabul edilebilirliğini zora sokmaktadır. Bu bağlamda belirtmek gerekir ki, bir yandan Ortadoğu bölgesindeki insanların çoğu Türkiye nin Avrupa Birliği üyesi olmasını isterken, diğer yandan da Türkiye kendi yumuşak ve sert güç imkânlarının artmasında AB üyelik sürecinden istifade etmektedir. Batı ile kurulan sağlam kurumsal ilişkiler Türkiye yi Ortadoğu bölgesinde istisnai yapan en önemli faktördür. Bu ilişkilerin zedelenmesi Türkiye nin model olabilme ihtimalini azaltacaktır. Son olarak, Türkiye nin başkalarına örnek olabilmesi için, içeride yaşanmakta olan dönüşüm liberal bir demokrasiyi ortaya çıkarmalıdır, illiberal bir demokrasiyi değil. Bu bağlamda asıl sorumluluk mevcut Türk hükümetinin omuzlarındadır. Mevcut hükümetin muhalefete, devlet bürokrasisine, etnik gruplara, basına ve komşu ülkelere nasıl baktığı/yaklaştığı Türkiye nin potansiyel bir rol-model olabilmesinde turnusol kâğıdı vazifesi görecektir. O 79

Güvenlik Kültürü ve Türk Dış Politikası

Güvenlik Kültürü ve Türk Dış Politikası 223-250 Güvenlik Kültürü ve Türk Dış Politikası Tarık Oğuzlu Öz Bu makale Türk dış politikasında güvenlik kültürünün etkilerini inceliyor. Bunu yaparken güvenlik kültürünü dış politika yapıcılarının tercih

Detaylı

Orta Doğu daki Son Gelişmeler ve Jeostratejik Manzara

Orta Doğu daki Son Gelişmeler ve Jeostratejik Manzara Orta Doğu daki Son Gelişmeler ve Jeostratejik Manzara Özet Özetle, Orta Doğu kendi bünyesinde çok büyük zıtlıkları, çok büyük fırsatları ve tehditleri barındıran ve 21. yy güç merkezi olmaya aday bir coğrafyadır.

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR Ramazan Erdağ *, Tuncay Kardaş ** * Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü. ** Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İİBF,

Detaylı

IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER

IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER IRAK TA MEVCUT SİYASİ DURUM VE ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER CURRENT SITUATION AND IMPORTANT POLITICAL DEVELOPMENTS IN IRAQ Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes

Detaylı

TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUMUN SERÜVENİ:

TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUMUN SERÜVENİ: STGM tarafından yürütülen Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi, AB Komisyonu tarafından desteklenmektedir. TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUMUN SERÜVENİ: İMKÂNSIZLIKLAR

Detaylı

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK Sinan Ülgen carnegie Europe Aralık 2010 2011 Carnegie Endowment for International Peace. Tüm hakları saklıdır. Bu yanının

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye: Nedenler ve Sonuçlar Üzerine 1

Avrupa Birliği ve Türkiye: Nedenler ve Sonuçlar Üzerine 1 Avrupa Birliği ve Türkiye: Nedenler ve Sonuçlar Üzerine 1 Prof. Dr. İhsan D. Dağı Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri 17 Aralık 2004 sonrası yeni bir zeminde ilerlemeye başlıyor. Ekim 2005 de başlanmasına

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem Carnegie YAYINLARI Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi Paul Salem Amerika Birleşik Devletleri kademeli olarak Orta Doğu nun doğusundan çekilmeye hazırlanırken bölge devletleri ortak gelecekleri ile

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER Rapor No: 167, Eylül 2013 MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER PROMINENT SECULAR-LIBERAL-LEFTIST MOVEMENTS IN EGYPT IN THE RECENT PERIOD ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Uğur ÖZMEN Ankara, 2010 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ NE TEPKİLER: TÜRKİYE NİN DAHA İYİ BİR ALTERNATİFİ VAR MI?

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ NE TEPKİLER: TÜRKİYE NİN DAHA İYİ BİR ALTERNATİFİ VAR MI? C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 75 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ NE TEPKİLER: TÜRKİYE NİN DAHA İYİ BİR ALTERNATİFİ VAR MI? Mustafa Acar Kırıkkale Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Özet

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Ortadoğu Uluslararası İlişkilerine Sistemik Yaklaşımlar 10 Yıl Sonra

Ortadoğu Uluslararası İlişkilerine Sistemik Yaklaşımlar 10 Yıl Sonra Ortadoğu Uluslararası İlişkilerine Sistemik Yaklaşımlar 10 Yıl Sonra F. Gregory GAUSE III * Çeviren: Nihal YAĞCIBAŞI Öz Pek çok gözlemci Ortadoğu nun kendine has dinamikleriyle özgün bir bölgesel sistem

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE Araş. Gör. Altuğ GÜNAL Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü altug.gunal@ege.edu.tr ÖZET Son dönemlerde tüm dünya şaşkınlık

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

BİR SOSYAL POLİTİKA PROJESİ OLARAK KÖY ENSTİTÜLERİ

BİR SOSYAL POLİTİKA PROJESİ OLARAK KÖY ENSTİTÜLERİ Alternatif Politika, Cilt. 1, Sayı. 2, 194-226, Eylül 2009 194 BİR SOSYAL POLİTİKA PROJESİ OLARAK KÖY ENSTİTÜLERİ Ali BABAHAN * ÖZET Bu çalışma, temel olarak, erken Cumhuriyet döneminde hayata geçirilen

Detaylı

ULUSAL AZINLIKLAR VE ULUS-DEVLET SORUNU: BASK ÜLKESİ NATIONAL MINORITIES AND THE QUESTION OF NATION-STATE: THE CASE STUDY OF BASQUE COUNTRY

ULUSAL AZINLIKLAR VE ULUS-DEVLET SORUNU: BASK ÜLKESİ NATIONAL MINORITIES AND THE QUESTION OF NATION-STATE: THE CASE STUDY OF BASQUE COUNTRY Alternatif Politika, Cilt. 5, Sayı. 1, 69-90, Nisan 2013 69 ULUSAL AZINLIKLAR VE ULUS-DEVLET SORUNU: BASK ÜLKESİ Maya ARAKON* ÖZET 20. yüzyıl boyunca Batı Avrupa da bazı ulusal azınlıkların ve etnik grupların

Detaylı

Süryani Cemaatinde Toplumsal Dönüşüm ve Siyasete Dâhil Olma

Süryani Cemaatinde Toplumsal Dönüşüm ve Siyasete Dâhil Olma İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 3, Sayı: 4, 2014 Sayfa: 739-760 Süryani Cemaatinde Toplumsal Dönüşüm ve Siyasete Dâhil Olma Öz Ayşe GÜÇ IŞIK Dr. gucayse@gmail.com Mardin in içinde

Detaylı

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[4] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi. Ekim 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Yeni Anayasada Temel İlkeler ve Hükümet Sistemi Tercihi Ekim 2013 [4] Yazar: Levent Köker www.anayasaizleme.org 1 İçindekiler SUNUŞ,

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU: ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ Mahmut YARDIMCIOĞLU Hüseyin KOÇARSLAN ÖZET Soğuk savaş döneminde dünyada iki kutuplu merkez söz konusuydu. Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya (Belarus) ve

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı