İK EĞİTİM FONKSİYONU VE SÜREKLİ GELİŞİM DERYA AYYILDIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İK EĞİTİM FONKSİYONU VE SÜREKLİ GELİŞİM DERYA AYYILDIZ"

Transkript

1 İK EĞİTİM FONKSİYONU VE SÜREKLİ GELİŞİM DERYA AYYILDIZ

2 Gündem -- Eğitim ihtiyaç analizi - Eğitim bütçesi hazırlanması - Eğitim araştırması konu ve içerik belirlenmesi - Kurum içi eğitimci tespiti ve dış kaynaklı eğitim ve eğitmen araştırmaları - Eğitim planlaması ve organizasyonu - Eğitimlerde uygulanan teknikler - Alınan eğitimin iş sürecine ve şirket kârlılığına katkısının izlenmesi - Eğitim raporunun hazırlanması - Eğitim-Performans Yönetimi ilişkisi - Eğitim ve kariyer yönetimi ilişkisi

3 Eğitime Neden İhtiyaç Duyuluyor?

4 Eğitime Neden İhtiyaç Duyuluyor? Kurumun strateji ve hedefleri Teknolojik Değişim Yetkinlikler Performans Kariyer/Yedekleme Müşteri Beklentileri Yeni Ürünler İş Mevzuatı İşin içeriğindeki değişiklikler

5 Eğitim İhtiyaç Analizi Kurum / kuruluşların, stratejileri, hedefleri, temel yetkinlikleri, organizasyonel amaçları ile pozisyonun gerektirdiği iş ve yetkinliklere yönelik organizasyonun-pozisyonların ve çalışanların ihtiyaç duydukları eğitim konularının belirlenmesi ve yıllık eğitim planının oluşturulması.

6 Analiz Metodolojisi Organizasyon Bazlı Eğitim İhtiyaç Analizi Kurumun misyon, vizyon, strateji ve temel yetkinliklerine yönelik kurumsal eğitim ihtiyaç analizi. Organizasyonun hedeflerini gerçekleştirebilmesi için hangi departman/birimlerin daha çok eğitime ihtiyacı olduğunu tespit edilerek, stratejik hizalanmanın gerçekleştirilmesi. İş Bazlı Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışandan bağımsız olarak pozisyonun gerektirdiği görev ve yetkinlikler bazlı eğitim ihtiyaç analizi. İş analizi, iş tanımlarının ve varsa yetkinlik taslaklarının incelenerek, çalışandan bağımsız pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların tespit edilmesi. Kişi Bazlı Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışanların güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerine yönelik bireysel eğitim ihtiyaç analizi. Çalışanların hedeflenen, sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve davranış düzeyine ulaşmaları için almaları gereken çalışana özel eğitimlerin tespit edilmesi. * Anket *Yöneticilerle bire bir görüşmeler *Çalışanların mevcut performans sonuçlarının analizi

7 Örnek Sorular Görüşülen Kişi 2011 İhtiyaç Duygulan Eğitimler Teknik Non-teknik Firma Adı 2011 İş Planları nelerdir? Bu eğitimlere neden ihtiyacınız var? Alınca hayatınızda neler değişecek?

8 Raporlar Eğitim İhtiyaç Analizi sonrasında elde edilecek raporlar; Eğitim Kitapçığı Yapılan analizler sonucunda proje kapsamında yer alan pozisyonlara ilişkin yetkinlik, eğitim kaynakları ve eğitim sürelerini içeren Eğitim Kitapçığı oluşturulur. Eğitim İhtiyaç Analizi Anketler, birebir görüşmeler ve eğitim kitapçığı temelinde kişilerin eğitim ihtiyaçları saptanır. Yıllık Eğitim Planı Yapılan analizler sonucunda kurum misyon, vizyon, hedef ve strateji ve süreçlerine uygun olarak, Yıllık Eğitim Planı hazırlanır.

9 EğitimTasarımında Odak Alanlarımız İş Dinamikleri - Nasıl bir iş dünyasındayız? Business Challenge ler - Neyle karşı karşıyayız? Yetkinlik ve Teknik Gelişim - Ne tür bilgi ve beceriye sahip olmalıyız? Aksiyon Planı - Bunları nasıl hayata geçirebiliriz?

10 Eğitim ve Gelişim Programı Geliştirme Süreci Analiz Tasarım Geliştirme Uygulama Ölçme Değerlendirme

11 Grup Çalışması Nedir? Neler Yapmalıyız? Tasarım Ölçme ve Değerlendirme

12 Proje ekibinin oluşturulması Program Yöneticisi, HR ve iş kolundan ilgili kişilerden oluşur. Program Tasarımı Program Yönetimi Süreci Analiz çalışmasının onaylanmasından sonra program tasarım süreci başlar. Program yöneticisi liderliğinde proje ekibi tarafından tasarım planı oluşturulur. Programların tasarım çalışması başladıktan sonra aylık olarak, stratejik programlar için 2 haftada bir, Program Takip Toplantıları düzenlenerek program yöneticileri ile gelişmeler paylaşılır.

13 Program Yönetimi Süreci Tasarım planı hazırlandığında, Program Yöneticisi tarafından planın paylaşımı için müşteri ile Tasarım Onay Toplantısı yapılır. Onaylı Tasarım Planı: Tasarım planı aşağıdaki bilgileri içerir. Amaç ve hedef Hedef kitle İçerik ve eğitim başlıkları Süre İç / dış kaynak kullanımı, olası gelişim ortakları Detaylı yol haritası Öngörülen bütçe Fonksiyonel ve davranışsal hedefler Ölçümleme Metodolojisi

14 Program Yönetimi Süreci Programın Ölçümlenmesi Analiz ve tasarım sürecinde, programın kapsamına bağlı olarak ölçümleme metodolojisi belirlenir. Program yöneticisi, programın etkinliği, katılım takibi, eğitim değerlendirme sonuçları, ölçümleme sonuçları, kayıtlarının tutulması eğitmen görüşleri gibi konuları program içeriğine göre raporlamaktan sorumludur.

15 Program Yönetimi; Kıssadan Hisse Takım olmak İş kolundan doğru kişiler ile çalışmak Sponsor belirlemek (sürecin başında) Profil bazlı eğitim haritaları oluşturma metodu Benchmark yapmak Hedef kitleyi tanımak Hedef ve vizyonu çok net belirlemek Yönetimin Desteğini almak Etkili Pazarlama Metodsal yaklaşım o Ön Analiz (as is/to be) o Analiz o Profil Bazlı eğitim programı oluşturma

16 ARA

17 Eğitim Bütçesinin Hazırlanması Bütçe dönemi içinde gerçekleştirilmesi düşünülen eğitim proğramlarının ayrı ayrı maliyeti çıkarılır. Programlara katılacakların sayısı gidiş geliş yol ücretleri katılma maliyetleri hesaplanır. Eğitim işletme içinde yapılacaksa gerekli eğitim araçlarının işletmeye maliyeti çıkarılır Eğitim için gerekli eğitmen ücretleri, eğitim salonu kirası gibi gider kalemleri tahmini olarak belirlenir. Eğitim ilgili önceden tahmin edilmeyen harcamalar için belirli bir fon ayrılması yerinde olur.

18 Eğitim Araştırması/ Konu ve içerik Belirlenmesi 1.Kendi kendine yeterlilik, 2.Anlamlılık, 3.Geçerlilik, 4.İlgililik, 5.Yararlılık, 6.Öğrenebilirlilik, 7.Ekonomik olma boyutlarında ele alınmalıdır.

19 Eğitmen Tespiti İç Eğitmen (Kurum İçi) Şirket çalışanlarına iç kaynağımızla eğitim/gelişim imkanı yaratırken; potansiyeli yüksek, kritik uzmanlıklara sahip çalışanlarımıza da deneyim ve bilgilerini paylaşma fırsatı yaratmak Deneyimi, potansiyeli yüksek olan çalışanlarımızı eğitim kaynağı olarak değerlendirmek Dış Eğitmen (Kurum Dışı)

20 Eğitmen Tespiti/ İç Eğitmen Akademi Eğitmenlerimiz Turkcell ve Grupta çalışan ve işinin yanında eğitmenlik yapan çalışanlarımızdan oluşmaktadır. Ön Kriterler; - Gönüllük esası - Yöneticisinin onaylaması - Son dönem performansının B ve üstü olması - Turkcell Grup şirketlerinde kıdeminin min. 6 ay olması - Yetenek matrisinde Move ve Improve kutularında olmaması - Sunum, süreç aktarımı, ürün aktarımı veya bilgilendirme olmaması - Bir kerelik değil devam eden bir ihtiyacın olması

21 Seçim Süreci -Seçim süreci 2 aşamalıdır: -Mülakat -Demo Sunumu - Mülakat Turkcell Akademi-Akademi Eğitmenleri bölümü tarafından yapılır - Demo Sunum kişinin eğitmen olmak istediği konuda olur ve değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilir. (Kurulda Akademi Eğitmenleri sorumlusunun yanısıra danışman eğitmenler ve konu uzmanları da yer alabilir) - İhtiyaç duyulması durumunda kişi eğitmeni olacağı konuyla ilgili yazılı sınava da alınabilir Başvuru Uygulama Seçim Gelişim Değerlendir me

22 Başvuru Değerlendirme Süreci Uygulama Gelişim Değerlend irme Seçim - Nihai değerlendirmede Mülakat %30; demo sunum %70 olarak ağırlıklandırılır - Mülakat değerlendirmesi standart form üzerinden yapılır - Demo değerlendirmesi: - Sunum Becerisi - Bilgi/ Deneyim başlıklarında yapılır - Değerlendirme 100 üzerinden yapılır ve nihai sonucu 70 olan eğitmen süreci başarıyla tamamlamış kabul edilir

23 Gelişim Süreci - Akademi eğitmenlerine 2 aşamalı gelişim programı uygulanacaktır Modül: Akademi Eğitmenleri Temel Seviye Gelişim Programı - 2. Modül: Akademi Eğitmenleri İleri Seviye Gelişim Programı Temel Seviye - Eğitimcinin Eğitimi İleri Seviye - İleri Seviye Eğitimci Eğitimi/Öğrenmelerin Organizasyonu Başvuru Uygulama Seçim Gelişim Değerlendir me

24 Dış Eğitim ve Eğitmen Seçimi IK Profesyonelleri almak istedikleri eğitimleri, eğitimlerin hedeflerini,ulaşılmak istenen sonucu,hedef kitleyi (uzman, şef, üst yönetim vb) belirterek, profesyonel eğitmenler ve danışmanlık şirketlerinden, eğitimlerin;içeriklerini, eğitmen özgeçmişlerini, referansları, deneyimleri ve tekliflerini almaktadırlar.

25 Eğitimde Uygulanan Teknikler Nelerdir?

26 Eğitimlerde uygulanan teknikler Mobil Eğitim Sınıf Eğitimi Blended-learning (B Learning) karma eğitim, hem sınıf ortamında fiziksel olarak eğitimi hem de elektronik şekilde uzaktan eğitimi kapsamaktadır. Web Tabanlı Gelişim Platformları (E-Learning) İnternet ve sosyal medyanın gelişimiyle birlikte, çalışanların ihtiyaç duydukları konularda en iyi uygulama, rapor, video ve benzeri her türlü bilgiye erişebildikleri web tabanlı bireysel gelişim araçları (Self Learning Tools) günümüzde giderek önem kazanıyor.

27 Eğitimlerde uygulanan teknikler Outdoor Eğitimler: motivasyon açısından etkili, sosyal bir aktivite olmakla birlikte, eğlenceli ve işlenen konuya odaklanarak sonucları açısından da etkin bir eğitim yöntemidir. Workshop: ulusal ve uluslar arası konferanslar da alternatif programlar olarak çalışanlara fayda sağlamaktadır. Sanal Sınıf farklı lokasyonlarda bulunan kişiler, web üzerinden, mekandan bağımsız eğitim etkinliklerine veya konferanslara (webinar) katılabiliyor.

28 E-Learning Örnek LearnLand

29 B-Learning Eğitim Modeli teori destek uygulama Mevcut durum tespiti /eğitim yöntemi planlaması e-learning Eğitimi e-eğitmen desteği Sınıf Eğitimi Workshop Simülasyon b-learning Eğitim Modeli Akış

30 Eğitim Yeni teknolojiler İlk yardım Kişisel gelişim eğitimleri (Kameram hep yanımda)

31 B-Learning Eğitim Modelinin Faydaları Çok sayıda kişiye eş zamanlı ve verimli eğitim imkanı E-learning yaklaşımının çalışanlarca kolayca benimsenmesi E-learning yatırımlarının kısa zamanda geri dönüşünün sağlanabilmesi E-learning de yüksek kullanım oranları Eğitmenle temas halinde interaktif eğitim imkanı Eğitim sürelerinin kısalması ile zaman ve maliyet tasarrufu Teori-Destekleme- Uygulama akışı ile yüksek düzeyde öğrenme E-learning ve sınıf eğitimi dezavantajlarının bütünleşik modelle ortadan kaldırılması

32 Hap Eğitimleri Yaşamında Aikido Sanatı Leonardo da Vinci, Shakespeare ve Einstein'la İki gün Etkin Hızlı Okuma Hafıza Teknikleri Fish Felsefesi Kendi Gerçeğimizi Keşfetmek... Daha önce hiç HAP eğitimi almamış çalışanlarımıza seçimlerinde öncelik tanınacaktır. Sahada çalışan ekiplerimize de şans tanımak için Fonksiyon bazında kota uyguluyor olacağız. Yani eğitim seçiminizi erken yapsanız bile fonksiyon kotanız dolmuş olabilir. Eğitimlerin tarihlerine lütfen dikkat edin. Katılamayacağınız eğitimi seçmeyiniz maalesef HAP eğitimlerinin tarihi kesinlikle değiştirilemiyor. Kayıtlı olduğu HAP a gitmeyen çalışanlarımız 2 ay boyunca HAP seçimi yapamayacaklardır.

33

34 Mentorluk Sürecimiz Turkcell Superonline Liderlik kültürü içerisinde yeni yöneticilerimizi ve potansiyel yönetici adaylarımızı geleceğe daha güçlü hazırlamak amacıyla şirket içi mentorluk sistemi uygulanmaktadır. Mentorluk programı ile; Kurumsal bilginin paylaşılması için uygun bir platform yaratmayı Mentorlarımıza sahip olduğu uzmanlığı ve tecrübeyi aktarma imkanı vermeyi Mentilerimize bilgi birikimini artırma imkanı yaratırken; eş zamanlı kişisel gelişimine katkı sağlamayı Çalışanların işe ve şirkete bağlılığını artırmayı İş ortamında iletişimi geliştirmeyi ve bölümler arası sinerji ve işbirliğini artırmayı Kurum kültürünü oluşturan rol model yetkinliklerin ve davranışların benimsenmesi ve pekiştirilmesini sağlamayı Alternatif bir eğitim ve gelişim kanalı oluşturmayı hedefliyoruz.

35 Paf Staj Süreci PAF; Turkcell ve grup şirketleri tarafından Profesyonelliğe Adım Formasyonu olarak yürütülen yaz staj programıdır. Her yıl Şubat ayında Kariyer.net de yayınlanan Turkcell Akademi Paf İlanıyla Mart ayının sonuna kadar tüm başvurular toplanır. Nisan ayında ön değerlendirme sürecine başlanılır ve Nisan ayı sonunda ön değerlendirme sürecinde olumlu bulunan adaylar Genel Yetenek ve İngilizce Sınavına davet edilir.

36 Paf Staj Süreci Sınav sonunda başarılı olan adaylar mülakat sürecine alınır. Son aşamada olumlu değerlendirilenler adaylar, Turkcell Grup'un ilgili yıl için Turkcell Akademi PAF Takımı nı oluşturacaklar ve 2 aylık dönemlerden birinde Turkcell Grup içinde staj yapmaya hak kazanırlar.

37 Yol Arkadaşım Seni ekip arkadaşlarınla tanıştıracak. Binayı gezdirecek. İlk gün öğle yemeğine beraber çıkacaksınız. İlk gün bağlı bulunduğun fonksiyona tanıtımını mail yoluyla yapacak. İdari sorularına cevap verecek. Yaşadığı tecrübeleri paylaşacak. Bölüm yöneticisinin katılacağı bir hoş geldin yemeği organize edecek. Misafir Ol Gel Bana uygulaması kapsamında misafir olunacak departmanı beraberce seçmek İK Account sorumlun ile köprü vazifesi görecek. Yol Arkadaşım süreci 1 ay sürecek ve 1 ay sonrasında İK Account sorumlun Yol Arkadaşım değerlendirme formunu seninle paylaşıp doldurmanı isteyecek.

38 Turkcell Grup Oryantasyon Oryantasyon Turkcell Grup da Daha Fazla Hayat a Hoşgeldiniz! Verimli ve keyifli bir oryantasyon yaşamanızı dileriz! Oryantasyona gelirken yanınıza almanız gereken tek şey için tıklayın! Çevreye duyarlı ve tasarruflu kaynak kullanımı yaklaşımımızla Turkcell Grup Oryantasyon Kit ini Turkcell Akademi Portal den sunuyoruz: 1.Gün Turkcell Grup a Turkcell Akademi Bizi Biz Yapan Nedir? Turkcell im Mobilim Turkcell Benim Grup Benim Tek Turkcell Bilgilerim Hep Güvende 2.Gün Turkcell de Benim için Daha Fazlası Var Sadece Akademi ÇYM 7.Hissim Kuvvetlidir Turkcell in Kalbindeyim Öğle Yemeği Müşterimle Canlı Yayındayım

39 ARA

40 Bir Organizasyon Neden Öğrenir? Bilgi ve Beceri nin, Hayata Geçirme Yetkinliğine Dönüştürülerek, Şirketin Gelir ve Büyüme gibi İş Sonuçlarına Etki Edecek Pozitif Sonuçlar Üretmek Bilgi ve Beceri Gelir ve Büyüme

41 Alınan eğitimin iş sürecine ve şirket kârlılığına katkısının izlenmesi Eğitim, performans sistemi içinde yer alan, çalışanların iş yapma becerileri ve ilişki kurma biçimleriyle ilgili sorunların çözümünde etkili olur. Eğitim, ancak ilgili tarafların her birinin üzerlerine düşeni tam olarak yapmasıyla gerçekçi ve anlamlı olabilir ve ayrılan kaynakların karşılığı alınabilir. Eğitim sonuçlarının ölçülmesi, etkinliğin ve gerçekçi bir stratejinin güvencesidir.

42 Eğitimi alan kuruluşun yönetimi * Eğitim talebinin gerçekliğini sorgulamalı, * Eğitimi desteklemeli, sonuçlarını izlemeli ve örnek olmalı, * Eğitim sonuçlarına performans değerlendirmesinde yer vermeli, * Eğitim sonuçlarının ölçülmesini talep etmelidir.

43 Eğitimi alan kuruluşun insan kaynakları Eğitim ihtiyaç analizi yapmalı, programları, performans sonuçları doğrultusunda seçmeli, Katılımcıları, en az bir ay önceden, neden seçildikleri, kendilerinden ne beklendiği ve eğitimin yararları hakkında bilgilendirmeli, Üst yönetimin, duyuruları imzalamak, açılış ve kapanışa katılarak kısa bir konuşma yapmak şeklinde desteğini sağlamalı, Eğitim kuruluşunu titizlikle seçmeli ve işbirliği yapmalıdır.

44 Eğitimi veren kuruluş Eğitim kuruluşu, program içerikleri ve malzemelerini sürekli güncelleştirerek geliştirmeli ve eğitimcisine destek vermeli, Eğitim yatırımlarının etkinliğinin saptanması için, aynı şirket içindeki farklı gruplara verilen eğitimler standart olmalı ve eğitimci el kitapları bulunmalı, Yardımcı eğitim malzemeleri verilen eğitimlerle birebir ilişkili olarak hazırlamalı, Kaynakların heba olmasına neden olan, kültürel gerçeklerle uyuşmayan, pahalı ithal eğitim programları yerine yerel, kurum ihtiyaçlarını göz önüne alan, kaliteli eğitim programları sunmalı, Eğitimci kadrosunun özgeçmişi, deneyim ve birikimi yetkin olmalı.

45 Eğitim kuruluşuyla işbirliği Doğru eğitim kuruluşu seçildikten sonra: eğitimcilerle birlikte hazırlık çalışmaları yapılmalı, Eğitimin başarısı için içerik, süre ve katılımcı sayısı na dikkat edilmelidir. Seçilen katılımcıların bilgi düzeyi, işlenecek konu sayısı, amaca uygun süre ve katılımcı sayısı belirlenmelidir.

46 Eğitimin katılımcıları Katılımcı, eğitim programını, işten uzaklaşma veya bir tatil olarak değil, değişen dünyaya ayak uydurmaya olanak sağlayacak bir gelişim fırsatı olarak görmelidir. Bunun için de, programın amacını gerçekleştirmek üzere kendini fiziksel ve zihinsel olarak hazırlamalıdır.

47 Eğitim raporunun hazırlanması Raporlar o Aylık Geribildirim Formu o Eğitim Değerlendirme Raporu

48 Eğitim-Performans- Kariyer Yönetimi ilişkisi NE? Stratejiler ŞİRKET Vizyonu NASIL? Şirket Kültürü Hedefler PERFORMANS Davranış Modeli Hedef Notu Performans Notu Ücret & Prim Kişisel Gelişim Kariyer Gelişimi Davranış Notu

49

50

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: İNGİLTERE SAYIŞTAYI Yaşar UZUN GİRİŞ İnsan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminde giderek önem kazanan ve yaygın olarak uygulanmaya başlanan stratejik yönetim

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI İNSAN KAYNAKLARI UZMANI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 14UMS0445-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 13.09.2014-29118 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI İNSAN KAYNAKLARI UZMANI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 14UMS0445-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 13.09.2014-29118 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI İNSAN KAYNAKLARI UZMANI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 14UMS0445-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 13.09.2014-29118 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 İnsan Kaynakları Uzmanı

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2014 TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2014 1 İçindekiler En İyi İşveren Olarak Farkınızı Ortaya Çıkarın Avrupanın En İyi İşverenleri Hoşgeldiniz 4-5 Türkiye nin En İyi İşverenleri 50-500 Kategorisi Metodoloji

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (13-20) YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ Gülkibar BİÇER Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Detaylı

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Başkan ve CEO Ortak Mesajı Kurumsal Profil Sürdürülebilir Yönetim Anlayışımız Çalışanlarımız Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimiz

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı