VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 1 RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI 7-8 Kasım 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/341

2 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 36/1 -A Kızılay / ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) ISBN : Bu kitabın yayın hakkı MMO'ya aittir. Kitabın hiçbir bölümü değiştirilemez, MMO'nun izni olmadan kitabın hiçbir bölümü elektronik, mekanik fotokopi vs. yollarla kopya edilip kullanılamaz. Kaynak göstermek şartıyla kitaptan alıntı yapılabilir. Baskı: Mart Matbaacılık Sanatları Tic. ve San. Ltd. Şti. Tel. : (0212)

3 TMMOB Makina Mühendisleri Odası ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Kasım 2003 TÜRKİYE'NİN ODA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİKLİ ULUSAL AĞIR SANAYİSİ OLMALI İ. Hakkı AKÇAY S D Ü Müh. Mim. Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Isparta-TÜRKİYE Tel. İş: GSM: E-Posta: "İlim Tercüme İle Olmaz, Tetkikle Olur.", 1932, M. K. Atatürk 317

4 ÖZET Bu çalışmada, Türkiye'de mevcut olan teknolojiler ve bu teknolojiler ile ilişkili olan sanayinin durumu ele alındı. Bu anlamda Türkiye'nin bulunduğu seviye ile olması gerekli olan seviye araştırıldı. Bu gün Türkiye'nin, teknolojide olması gerekli olan seviyeye neden ulaşamadığı, somut örneklerle açıklandı. İleri teknolojilerle destekli bir sanayiye sahip olabilmek için kesinlikle devlet destekli oda-üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması gerekliliği sonucuna varıldı. Devlet destekli oda-üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasının ne şekilde olabileceği maddeler halinde açıklandı. Anahtar Kelimeler: Mühendislik Eğitimi, Teknoloji, Oda- Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ulusal Ağır Sanayi THERE MUST BE NATIONAL HEAVY INDUSTRY OF TURKEY WITH CHAMBER-UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION Abstract : in this study, the state of industry and technology of Turkey is taken up. Present and the necessary states of industry are investigated. Matter of Turkey's industry is not in the level where it has to be and how it could reach the necessary level is discussed. it is found that the most effective way for industrial development is the state supported chamber-university-industry cooperation could be established is explained. Key Words: Engineering Education,Technology,Chamber-University-Industry Cooperation,National Heavy industry 1. GİRİŞ Bugün, yeryüzünde bulunan tüm bağımsız ülkeler üzerinde basit bir araştırma yapılacak olursa, özellikle ağır makine sanayisi gelişmiş olan ülkelerin, hemen hemen her sahada söz sahibi olan ülkeler olduğu açık bir şekilde görülecektir. Dolayısıyla bütün dünyanın şekillenmesine de ancak bu ülkeler yön vermektedir. Ayrıca sanayileşmiş olan bu ülkeler, milli gelirleri, yaşam standartları, okuma-yazma ve yüksek tahsil oranları, kültür seviyeleri vb. gelişmişliğin göstergesi sayılabilecek bütün sahalarda en ileri düzeydedir. Bundan dolayı gelişmiş olan bu ülkelerin halklarını dışardan yönlendirmek olanaksızdır. Ağır sanayinin büyük bir bölümünü de ulusal otomotiv sanayileri oluşturur.çünkü bu gün dünyada her yıl miyarlarca dolar değerinde otomotiv sanayi ürünlerinin sürekli olarak alım ve satımı yapılmaktadır. Türkiye tarihinde bir türlü gerçekleşemeyen fakat gerçekleşmesi istenen oda-üniversite-sanayi işbirliği, devlet teşvik ve desteğiyle sağlanmalı ve hemen ardından da ulusal ağır sanayiye geçilmelidir. Yaklaşık yarım yüzyıldan daha önce % 100 yerli olarak üretilen ve halen Ankara'da bir müzede bulunan Devrim Otomobili bunun en güzel örneğidir. Ne yazık ki devrim otomobilinin devamı gelmedi ve getirilemedi. Bunun nedeni de henüz anlaşılmış değil. 2. ODA-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ SAĞLANMALI Türkiye'de çağdaş teknolojik seviyeye ulaşabilmek için, dünyadaki teknolojik gelişmelerin çok yakından takip edilmesi ve buna göre eldeki mevcut teknolojilerin sürekli geliştirilip yenilenmesi gerekir.bunu gerçekleştirebilmenin en uygun yolunun, oda-üniversite-sanayi işbirliğinden geçtiği muhakkaktır. Teknoloji ve sanayileri gelişmiş olan ülke üniversitelerinin bütün ana ve alt bölümleri, halkla, sanayi ile, 318

5 doğayla ve ilgili her alanla içli dışlı eğitim ve öğretim yapmaktadırlar. Ne yazık ki bu durum, Türkiye'de sınırlı olarak, insanların tedavi olma zorunluluğundan dolayı yalnızca tıp ve diş hekimliği fakültelerinde görülmektedir. Nasıl ki Türk ve dünya üniversitelerinde sağlık ve tedavi alanlarında, maksimum seviyede zorunlu üniversitehalk işbirliği tıp ve diş hekimliği fakülteleri aracılığı ile sağlanabiliyorsa, Türk Üniversiteleri'nin diğer bölümlerinde ve özellikle makine ve elektrik-elektronik mühendisliği sahalarında odanın katalizörlüğünde zorunlu üniversite-sanayi işbirliği benzer olarak sağlanmalı. Hem de bu üniversite-sanayi işbirliğinin kurulması, en azından hasta olan kişilerin tedavi olmada ve hekimlerin de hastalarını tedavi etmede hissettikleri bir zorunluluk derecesinde olmalıdır. Bu anlamda bir oda-üniversite-sanayi işbirliği sağlanamadığı takdirde, Türkiye'nin dünya üzerindeki malum durumu aynen devam edecektir. Bilindiği gibi pek çok sahada kullanılan makine, cihaz, alet ve edevatlar, genellikle makine ve elektrik-elektronik (mekatronik) mühendislerinin ortak üretebilecek oldukları ürünler olup ne yazık ki çok büyük bir kısmı ülke dışından satın alınmakta ve her yıl milyarlarca dolar para (emek) dışarıya aktarılmaktadır. Ayrıca sanayi tesislerinin yönetim ve işletim felsefesi; işletmeyi yönetme noktasında her alanda verimlilik ve ürünlerin niteliği bakımından da estetiklik, kalite ve ekonomiklik temeli üzerine kurulmalı ve geliştirilmeli. Bu gün dünyada 5 yıldan eski teknolojilerle uluslararası alanlarda teknolojik rekabet yapılamamaktadır. Türkiye'de ise genel olarak en yeni olan bilgi ve teknolojilerin çoğu 5 yıldan daha eskidir. Bundan dolayı Türkiye'nin hem üniversiteleri ve hem de sanayisi, bilgi ve teknolojilerini en kısa zamanda yenilemeli ve geliştirmelidir. Türkiye'nin bu teknolojik yarışta yerini alabilmesi için ; * En kısa zamanda ulusal bir kısa ve uzun vadeli teknolojik kalkınma planı oluşturmalı ve hemen uygulamaya konulmalı, * Her yönüyle ve her alanda uygulamalı oda-üniversite-sanayi işbirliği tesis edilmeli, * Üniversitelerde makine mühendisliği ve diğer teknik bölüm öğrencilerine verilmekte olan dersler, son bilgi ve teknolojilere uygun olmalı, * Üniversitelerde makine mühendisliği ve diğer teknik bölüm öğrencilerine daha birinci sınıfta o bölümü tanıtıcı temel ve genel bilgiler dersi verilmeli, * Üniversitelerde makine mühendisliği ve diğer teknik bölüm öğrencilerine verilmekte olan dersler arasında araştırma ve geliştirme (tasarım ve dizayn) dersleri olmalı, * Mesleki alanda; iyi bir bilgiye sahip olan, iyi bilgisayar kullanabilen, iyi bir mühendislik matematiği bilen, iyi bir teknik yabancı dil bilen mühendisler ve teknik elemanlar yetiştirilmeli[l], * Üniversitelerin laboratuvarları ile sanayi kuruluşlarının ar-ge merkezlerinde, proje ve bilgisayarda görsel, pratikte ise gerçek olan prototip teknik sistem modellerine ağırlık verilmeli, * Dış ülkelerin teknolojileri yakından takip edilmeli[9], * Ar-ge araştırmalarına ayrılan para ve diğer kaynaklar artırılmalı, Teknolojik kalkınma ve fizibilite rapor ve planları en az 50 yıllık bir süre için hazırlanmalı, * Üniversitelerin bünyesindeki mevcut Tekno-Park, Tekno-Kent ve Araştırma Merkezleri gibi teknik alt 319

6 kuruluşlar, çağdaş yeni teknoloji pazarlarına dönüştürülmeli ve bu pazarlar aracılığı ile yeni teknoloji üretim ve transferleri teşvik edilmeli ve geliştirilmeli,[8], * Bilim adamları hep yeni teknolojiler bulmaya teşvik edilmeli, özendirilmeli ve ödüllendirilmen, ı * Oda-üniversite-sanayi üçlüsü birbirinden asla ayrı kalmamalı ve teknolojik faaliyetlerdeki yasal yetki- ; leri artırılmalı[9], * Makine mühendislerinin mühendislik müşavirlik hizmetleri yasalar ile teşvik edilmeli, özendirilmeli, ödüllendirilmen, * Sürekli hazır lisans kullanmaktan kaçınılmalı, * Yabancı dillerde yayımlanan teknik yayın ve kitaplar en kısa zamanda Türkçe'ye çevrilmeli ve ilgili ' kurum ve kuruluşlara en kısa zamanda iletilmeli. * Bütün bu maddeleri uygularken tarihinde çok meşhur olan 'Japon Kalkınma Modeli'ni ve benzer başka hızlı kalkınma modellerini de göz ardı etmeden dikkate almak gerekir. j Bir ülkenin kalkınmasında en temel öğeleri oluşturabilecek insan merkezli Japon Kalkınma Modeli'ndeki beş temel esas; [7] '/ Çalışanlara zayıflıklarının üstesinden gelmek için yardımcı olmak, İnsanları suçlamadan sorunları çözmek, Sürekli gelişim içinde olmak, İnsanı bütün olarak tanımak ve kabul etmek, Karar alırken uzlaşmayı sağlamak. şeklinde alınıp uygulanmış ve o günkü Japonya'yı bu günkü Japonya seviyesine çıkarmıştır. j 3. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ VE SANAYİDEKİ DURUMU Bu gün genellikle 5 yıldan eski teknolojilere sahip olan Türkiye'nin durumu ortada. Teknolojileri eski olan bir ülkenin sanayisi de ona göre ilkel ve hantal bir yapıda olur. Dolayısıyla teknolojik yarışta da yerini alamaz. Hep gerilerden seyreder durur. Türkiye'nin acı olan bu durumu Çizelge. 1 üzerinden şöyle açıklanabilir. Görüldüğü gibi Türkiye'de ilgili birimlere yıllık yeni lisans müracaatları ile bu müracaatların onay sayıları en alt seviyede olup bu konuda söylenecek fazlaca bir söz kalmamaktadır. Bu patent sayıları ülkelerin nüfusları ve yüzölçümleriyle oranlandığında, Türkiye adına çok daha vahim bir tablo ortaya çıkar. ı t Şekil. 1'de ise, üniversitede mühendise verilen bilgi profilleri ile sanayide mühendisten beklenen bilgi profilleri gösterilmektedir. Buna göre mühendise üniversitede kazandırılan bilgi, beceri ve yetenekler ile bu alanlarda iş gören kuruluşların mühendislerden bekledikleri bilgi, beceri ve yetenek farkları nolu profillerden bariz bir şekilde görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye'de bulunan makine mühendislerinin büyük bir çoğunluğunun teoriyi kullanma ve uygulama yeteneği, yabancı dil bilgisi ile yeni fikir üretme özellikleri; pek çok sanayi kuruluşunda pek de bir işe yaramamaktadır. Bunun da nedeni sanayi kuruluşlarının genellikle hazır lisans kullanmasından dolayıdır. 320

7 Ekip-gtup çanşmasır» ve ijfcitfâne yatktnlıgi 12 Yeni fcleı 9 ti;e!me Yönetim ve 8 Sı 7 Y.34Iİ! ve 6 Sözü m «sanayide mulıenöıüen ı «8* * Mühendise üfiivecskede vetfetı ve ks2-aodwan isi^ ve ysi«f)sk proliii. Araştırma ve tasarım konusunda üniversitede mühendise kazandırılan ile sanayide beklenen arasında bilgi ve yetenek farkı [2] Sonuç olarak, Türk Sanayicisi'nin Türk Üniversiteleri'nden pek de bir şey beklemediği ortadadır. Ülke sanayisinde yerli lisans kullanımı yok denecek kadar azdır.bu durum da, Türk Üniversiteleri ile Türk Sanayisi'nin işbirliği içinde olmadığını açıkça yansıtmaktadır. Böylece ülke sürekli geri kalmışlığa mahkum olmaktadır. 4. ULUSAL AĞIR SANAYİ OLMALI Türkiye'nin ulusal ağır sanayisi gerekli ve yeterli düzeyde olmadığı sürece dünya sahnesinde layık olduğu yeri alamayacaktır. Ulusal ağır sanayinin olabilmesi için oda-üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması ve dünyada sürekli yarış halinde olan yeni teknolojilerin takip edilmesi ve yerli yeni teknolojilerin üretilmesi ile mümkün olur. Bir ülke, makine sanayisi dışındaki sanayi alanlarında gelişmiş olsa bile, o ülke aslında sanayileşmiş anlamına gelmez. Örneğin, alt yapısı çok güzel olan, telekomünikasyonu ileri seviyede olan ve hatta kendi enerjisini üreten baraj, santral ve türbinleri olan ülkeler yukarıda yazılı olan makine ve teçhizatı dışarıdan aldığı müddetçe dışarıya olan bağımlılığından asla kurtulamaz ve sanayileşmiş ileri ülkeler arasında yerini kesinlikle alamaz. Günümüzde mevcut olan ileri mühendislik bilimleri ve bunlara bağlı teknolojiler, çok gelişmiş olan ülkelerin adeta tekelinde öldüğü görülmektedir. Bunun da esas nedeni tarihi süreçten gelen pek çok olumsuz idari sorunlardan kaynaklanmaktadır[2]. Bazı ülkelerde teknolojik gelişmelerin patlama gösterdiği tarihlerde, diğer bazı bahtsız ülkeler de yönetim sorunları ile uğraşma durumundaydı. Bu gün dahi Japonya gibi 1-2 istisna ülke hariç, pek çok ülkede bu anormal süreçler aynı paralelde devam etmektedir. 321

8 Türk Sanayicileri'nin pek çoğu, henüz geleneksel ilkel sanayici kabuğunu kıramamış durumda olup babadan kalma klasik usullerle mal ve hizmet üretimlerine devam etmektedirler. Tabi ki bu durumda sanayileşmiş olan dünya ülkeleri ile yarış yapabilmeleri mümkün değildir. Ağır Sanayi Organizasyon Merkezi Şekil 2. Ağır sanayi organizasyon merkezi. Ağır sanayiye sahip olmanın yasa ve sermaye boyutları da vardır. Ama her ne halde olursa olsun esas lokomotiflik görevi devlete düşmektedir. Devlet en kısa zamanda yasal düzenlemeleri yapmalı ve küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini belirli plan ve program içerisinde harekete geçirmelidir. Şekil.2'den de görüldüğü gibi, devletin kontrolünde Ağır Sanayi Organizasyon Merkezleri kurulmalı ve bu merkezler öncülüğünde, mevcut küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknik ve üretim kapasiteleri araştırılmalı, ileriye yönelik olarak birbirlerine entegre edilmelidir. Esasında Türkiye'de tek eksik olan şey, ülke insanının bir türlü bir araya gelip de milli sorunlarını ele alıp uygun bir çözüm bulamamasıdır. Bu olumsuz durumun kısa zamanda aşılması zorunludur. 322

9 Organizasyon merkezlerinin kontrolünde, gerekli ve uygun iş bölümleri yapılarak hem küçük, hem orta ve hem de ağır sanayi tesislerine en verimli bir biçimde ve en yüksek kapasitede işlerlik kazandırılabilir. Bütün bu organizasyon işlemleri, ar-ge vb. değişik adlar altında yürütülebilir. İngiltere'de ar-ge çalışmalarında yer alan eleman sayısı 'in üzerindedir. Ana merkezi Almanya'da bulunan Mercedes otomobil firmasında çalışan ar-ge elemanlarının sayısı 8000'in üzerindedir. Toyota firmasının yıllık asgari ar-ge çalışmalarına ayırdığı kaynak 1.5 milyar dolar civarındadır. [2]. Türkiye'deki ar-ge kurumlarında çalışan eleman sayısı ise üstteki yazılı değerlerin çok çok aşağısındadır. Zaten Türkiye'de ar-ge'ye ayrılan paranın değeri de gelişmiş ülkelere nazaran yok denecek kadar azdır. Bu yapılanma altında Türkiye'nin dünya üzerinde teknolojik anlamda sesini duyurabilme şansına sahip değildir. Türkiye gelişmiş olan ülkeleri örnek almalıdır. Dünya ülkeleri sürekli ihtisaslaşmaya doğru giderken, Türkiye üniversitelerinden de mezun edilecek olan makine mühendisi adayları, seçecek oldukları opsiyonel teknik sahalara uygun olarak yetiştirilip diplomaları verilmelimi]. Özellikle pratik sahada çok önemli rolleri olan ara elemanların (tekniker ve kalifiye usta) her alanda ve en kısa zamanda yetiştirilmelerinin de ihmal edilmemesi gerekir. [5 J. Yetişmiş kalifiye teknik ara elemanların olmaması veya eksik olması durumunda, mühendislerin geliştirdiği teknolojilerin uygulanması çok zor olur. Çizelge 1. de bazı ülkelerin ilgili kurum veya şahısları tarafından yapılan patent müracaatları ile resmi makamlar tarafından bu kurum veya şahıslara verilen patent sayıları gösterilmektedir. Malesef bu çizelgede 70 milyonluk Türkiye'ye ait sayıların, 12 milyonluk bir Yunanistan'dan bile ne kadar daha az olduğu (1/7 oranında) hemen göze çarpmaktadır. Türkiye'de 1989 tarihine kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda toplam olarak 'i milli ve 'i yabancı olmak üzere adet marka, 4 500'ü milli ve 1800'ü yabancı olmak üzere adet buluş tescil edilmiş olup bu sayılar dünya sıralamasına göre çok düşük değerdedir. Çizelge 1. Bazı ülkelerde patent müracaatları ve verilen patentler[2]. Yıllar Ülkeler ABD Almanya Fransa İngiltere Japonya Türkiye Yunanis. Portekiz Patent müracaatı Verilen patent Patent müracaatı Verilen patent Patent müracaatı Verilen patent Patent müracaatı Verilen patent Kaynak: Industrial Property Statistics ( ) Artık Türkiye adına bu konuda her şey apaçık meydanda olup daha fazla yorum yapmaya gerek yoktur. Bu durumda, en kısa zamanda ulusal anlamda üniversite-sanayi işbirliği projesi çerçevesinde üniversitelerde verilmekte olan makine mühendisliği ile diğer ilgili bölüm eğitimlerinin modernleştirilmesi ve buna bağlı olarak sanayinin de yeni teknolojilerle seri üretim yapmaya doğru yönlendirilmesi gerekmektedir. 323

10 Bunun için uzman makine mühendisleri yetiştirilmelidir[3]. Ancak uzman makine mühendisleri sahası ile ilgili yeni teknolojileri bilimsel anlamda takip edebilir ve geliştirebilir kapasitede olmalıdır ve her yönüyle teknik çalışma alanlarında desteklenerek önleri açılmalı-, dır. Yine burada ilk görev devlete düşmektedir. / 5. ULUSAL OTOMOTİV SANAYİ OLMALI Ulusal ağır sanayisi olan ülkelerin ister istemez ulusal otomotiv sanayileri de otomatik olarak var demektir. Çünkü bir ülkenin ağır sanayisinin neredeyse belkemiğini oluşturan sanayi otomotiv sanayisidir. Otomotiv sanayisi ülkelerin teknolojik kalkınmışlık göstergesi gibidir. Yan sanayi ile birlikte yıllık toplam cirosu yaklaşık 9.5 milyar dolar olan ve Türkiye'nin gıda ve tekstilden sonra 3. büyük sektörü olan otomotiv sektörü, ekonomiye önemli miktarda katma değer sağlayan, beraberinde birçok sektörün de gelişmesine yardımcı olan ve geniş bir istihdam sahası olan özellikleri ile de lokomotif sektör durumundadır[2]. Japon örneği ele alındığında, her sahada ağır sanayileşmeye gidilmiş, bu süreci de hızlı bir şekilde devam ettirmektedirler ve neredeyse her pazarda ürünlerini satabilmektedirler. Güney Kore modelinde ise, firmalar devlet tarafından desteklenerek otomotiv sanayi ürünlerini dünya pazarlarına taşımasını başarmışlardır. Her ülkenin az da olsa kendine özgü bir sanayileşme modeli vardır ve olmalı da. Dolayısıyla Türkiye'nin de kendine özgü bir sanayileşme modeli olmalı. ı i Mevcut Türk Otomotiv yan sanayisine bir göz atıldığında, taşıt parçalarının tamamı Türkiye'de üretilmekte olduğu görülebilmektedir. Ancak ne var ki bu ayrı ayrı olan küçük otomotiv yan sanayi sektörleri bir araya gelip de birliktelik oluşturamamışlardır. İşte burada devletin önderlik ve hakemlik rolüne gereksinim vardır. Yeni otomotiv teknolojilerine, ancak çok sayıda bilim adamının yoğun ve uzun teorik ve deneysel araştırmaları sonucunda ulaşılabilir. Otomobil teknolojisi ilk önce malzeme teknolojisini gerektirir. Malzeme teknolojisinden sonra üretim; şekillendirme, döküm, talaşlı imalat ve uç ürün üretim teknolojileri olmadan otomotiv sanayisi ilerleyemez ve gelişemez. Otomotiv sanayisini kurmak için yalnızca finansman desteği yeterli değil. Sürekli yeni teknoloji ve tasarıma gerek var. Mevcut bilgi ve deneyimler ancak sınırlı katkı sağlar[4]. Türkiye'de Türk Malı bir otomobil üretmek için yeterli teknoloji ve üretim kapasitesi var. Ancak günümüzde uluslar arası pazarlara ihracat yapabilmek için en yeni teknolojileri, en güzel tasarımları ve en ekonomik üretim yöntemlerini uygulamak gerekir. Bütün bunların yanında şunu da asla gözden kaçırmamak gerekir ki dünyanın mevcut dev otomotiv sektörleri birleşme (evlenme) yoluna gitmektedirler. O zaman demek ki Türkiye'de kurulması arzulanan otomotiv sanayisinin tek başına başarılı olma şansı çok azdır. Evlenme yapan otomotiv sektörlerine benzer bir modelde Türk Otomotiv sanayisi desteklenmeli, kurulmalı, geliştirilmeli ve devamı sağlanmalıdır. Burada esas olan Türkiye'nin en azından üretimi tamamen yerli olan ulusal otomotiv üretim lisansına sahip olmasıdır. Eğer bir ülke ulusal otomotiv üretim lisansına sahip değil ise, yabancı lisans ile üretmiş olduğu otomotiv ürünlerini sadece o lisansı almış olduğu ülkenin uygun gördüğü ülke veya ülkelerde satabilmektedir. Yani yabancı lisans ile üretim yapan ülkeler işin tamamen hamallığını yapmaktan başka bir yaptırım gücüne sahip değillerdir. 324

11 Ekonomik kalkınma ve hızlı sanayileşme gayretleri içinde bulunan Türkiye'de, bu konu ile ilgili tüm resmi olan ve olmayan kurum ve kuruluşların arasındaki işbirliğinin sağlanması ve etkin bir koordinasyonun kurulması kaçınılmaz olmaktadır. 6. SONUÇLAR * Belki bu makale çalışmasında spesifik bilgilerden pek bahsedilmedi, fakat spesifik bilgilerden bahsedilebilmesi için önce bahis konusu olacak ortamın oluşturulması gerekmektedir. * Günümüzde mühendislik bilimlerinin liderliği, gelişmiş ülkelerin tekelinde olduğu açık bir şekilde görülmektedir. * Demir perde ülkelerindeki temel bilimlerin ileri seviyede olduğu, fakat buna rağmen teknolojilerinin ve buna bağlı teknoloji ürünlerinin ise hiç de ileri seviyede olmadığı görülmektedir. * Bu gün Türkiye'nin GSMH'den ar-ge faaliyetlerine ayırmış olduğu pay çok çok az olup bu payın 2003 yılına kadar % 1 olarak belirlenmesi gerekir. Oysa bu oran gelişmiş ülkelerde % 2 ile %3 gibi yüksek değerler arasındadır[2]. * Uluslar arası nitelikte olan ar-ge firmalarında yaklaşık ortalama arasında, konularla ilgili mühendisler çalışmaktadır. Oysa bu değer Türkiye'de oldukça düşüktür. * Oda-üniversite-sanayi işbirliği sağlıklı bir yapıya kavuşturulmalı. Türkiye'de mevcut makine mühendislik eğitimi ders programlarının belirlenmesinde pek çok ülkede olduğu gibi meslek kuruluşlarının da söz hakkı olması gerekir. * Otomotiv sanayisinde yıllar boyunca kazanılan deneyim birikimi ve yan sanayinin giderek artan üretim potansiyeli Türk Otomotiv sektörünün gelişmesi için bir alt yapı oluşturuyor. Bu alt yapının değerlendirilebilmesi için Türk Otomotiv sanayisinde köklü bir yapısal değişim zorunluluğu vardır. * Alınması gereken ilk önlem Türk Otomotiv sanayi ürünlerini daha rekabet edebilir hale getirebilmektir. Türk Otomotiv sanayisinin bu gün içinde bulunduğu darboğazı aşması gerekiyor. * Türk Otomotiv Sanayisi'nde korumacı önlemlerle çözüm bulma olanağı yok. Ayrıca serbest piyasa ekonomisinin yerli sanayiye zarar vermesi de kabul edilemez. Türkiye'nin öncelikle bir otomotiv sanayi politikası olmalı. * Otomotiv sanayi politikası Türkiye'nin sanayileşme politikası ile birlikte yürütülmeli. Türk otomotiv sanayisinin önündeki engelleri ortadan kaldıracak güven ve yatırım ortamının sağlanması gerekiyor * Oda-üniversite-sanayi işbirliğinin, Türkiye Otomotiv sanayisine getireceği katkılar tartışılmazdır. Türkiye'de mevcut olan otomotiv sanayinin, mevcut olan dış pazar ve diğer gelişmiş olan ülkelerin teknolojileriyle yarışabilmesi için mühendislik bilimlerini özümsemesi ve Oda aracılığı ile mutlaka üniversite ile işbirliği yapması gerekmektedir[9]. * T.C. Devleti Türk Otomotiv Sanayisi'ni desteklemeli, yalnız bırakmamalıdır. * Unutulmamalı ki ülkelerin gelişmişliği o ülkenin üretebildiği, kullanabildiği ve satabildiği teknolojiyle ölçülmektedir. Otomotiv sanayisi, teknolojinin en iyi uygulanabildiği ve gelişmeye en açık sektördür. * Bu bilgiler ışığında Türkiye, otomotiv sanayisine artık hak ettiği değeri vermeli, üniversiteler bünyesinde teknolojik araştırmaların yapılabilmesi için gerekli olan kaynağı ayırmalıdır. * Özellikle mühendislik fakültelerinin laboratuvar ve atölyelerindeki araştırmageliştirme imkanlarının genişletilmesi, bu laboratuvarlarda uygun teknolojik araştırmalar için donanım ve teçhizatın eksiksiz olarak sağlanması mutlaka gereklidir. * Türkiye'nin mevcut üniversitelerinde yetiştirilmekte olan mühendislerin en yeni teknolojiyi kullanacak düzeyde olmaları özellikle sağlanmalıdır. * Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde olan uygulamalı eğitim sistemi, Türkiye Üniversitelerinin özellikle 325

12 teknik bölümlerinde de aynen uygulanmalı ve laboratuardaki ar-ge çalışmalarına hız verilmelidir. * Üretim sonrası pazar olayına sıra gelince, Türkiye'nin tarihi misyonu ve mevcut coğrafya üzerindeki konum ve etkinliği küçümsenemeyecek kadar bir büyüklükte olup uygun bir şekilde değerlendirilmeli- < dir. / * Bütün bu yazılıp çizilenler, MMO ve benzeri kuruluşların katalizörlüğünde üniversite-sanayi işbirliği ' çerçevesinde sağlanmalı ve yürütülmelidir. * Sonuç önerilerinin yetkili merciler tarafından dikkate alınması ve gerekli iş ve işlemlere resmi olarak en kısa zamanda başlanması, ilk hedefler arasında olmalıdır. 7. REFERANSLAR [1] Akçay İ. H., "Makine Mühendisliği Eğitimi İhtisaslaştırılmalıdır",TMMOB,IV.Makine Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu, 1-2 Kasım 2001, İstanbul. [2] Özemir Y.,1989," Birinci Ulusal Makina Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu", İTÜ, Mak. Fakültesi, 1990, İstanbul. [3] Ayangül H., 1993, "Öğrenci Gözüyle Üniversite-Sanayi İşbirliği", TMMOB, MMO, "II. Ulusal Makine Mühendislik Eğitimi j ve Sempozyumu Rapor ve Bildiriler Kitabı", İstanbul. / [4] Taşkın H., 2001, " Sakarya Otomotiv Yan Sanayi ve Tedarik Zinciri Veri Tabanı Yönetim Sistemi ", TMMOB, MMO, ' VII. V Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu Bildiriler Kitabı", Bursa. [5] " Türkiye Bilişim Stratejileri Çalışma Raporu", 2000, "Türkiye Bilişim Vakfı" [6] Otomotiv Sanayii Derneği, 2001, "Aylık İstatistik Bilgiler Bülteni", İstanbul. [7] Kalkınmada Verimlilik, Anahtar, 2002, Milli Prodüktivite Merkezi, Makale "Japon Kalkınma Modeli", s.7. Ağustos, Ankara. [8] Oktay T, 1993, "Dünyada ve Ülkemizde Teknoparklar", TMMOB, MMO, "II. Ulusal Makine Mühendislik Eğitimi ve Sempozyumu Rapor ve Bildiriler Kitabı", İstanbul. [9] EBİLTEM (Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) SDÜ 1. Konferansı, 2003, " Üniversite Sanayi İşbirliğine Bir Örnek EBİLTEM ", SDÜ Kültür Merkezi, İsparta. ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. İ. Hakkı AKÇAY; 1959 Çaykara-Trabzon doğumlu. İlk ve ortaokul öğrenimini Çaykara'da, lise öğrenimini Trabzon Erkek Yatılı Öğretmen Lisesi Matematik Kolu'nda tamamladı : Akdeniz Üniversitesi İsparta Mühendislik Fakültesi Makina Bölümü'nü bitirdi : İsparta Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı : Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği AD'nda yüksek lisans ve doktora öğrenimi yaptı. Mayıs 1999 : Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Mak. Müh. Böl. Enerji AD'na Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. Ekim 1996 : Doçentlik unvanını aldı ve halen aynı üniversitede Doç. Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. 1 f '>' 326

13 TMMOB Makina Mühendisleri Odası ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Kasım 2003 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİM VE SORUNLARI Prof. Dr.-Ing. Fatih C. BABALIK Uludağ Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Görükle-BURSA e mail: 327

14 1. Durum Tesbiti Tüm üniversitelerimiz ülkemizin Avrupa Birliğine giriş hazırlık sürecinde, Bologna sözleşmesi doğrultusunda, öğrenim programlarını yenileme gayreti içerisindedir. Bu çalışmalar lisans öğrenimi j üzerinde yoğunlaşmış durumdadır. ; Üniversitelerimizin lisans öğreniminde uluslararası akreditasyon ve Avrupa Kredi Transferi programına uyum çalışmalarına paralel olarak master öğretiminin de hem üniversiteleriizin harcadığı emeğin verimliliği, hem de ülke ihtiyaçlarına uygun program uygulama açısından irdelenmesi ve içeriğinin, sınırlarının kaba çizgileriyle de olsa belirlenmesi gerekir. "Yüksek Mühendis" unvanını almış bir meslekdaşımızın zaman içinde ister üretimde olsun, ister yönetimde, üst kademelerde yer alma olasılığının yüksekliği de dikkate alındığında "yüksek lisans" öğreniminin önemi ortaya çıkmaktadır. ' Zaman içerisinde tüm üniversitelerde dış çerçeve açısından lisans düzeyi öğrenim birbirine benzeyecek olsa da, lisans üstü öğrenim, üniversitelein olanakları, öğretim üyelerinin yetenek ve deneyimine bağlı olarak üniversiteden üniversiteye farklılık arzedecek, belki de üniversitelerin profil kazanmasında en büyük rolü oynayacaktır. i Üniversitelerimizde mevcut Makine Mühendisliği bölümlerinin hemen hepsin de "yüksek lisans" öğrenimi yapılarak "Makine Yüksek Mühendisi" alınabilmektedir. Ancak yönetmelik gereği minimum 22 kredilik ders alma ve bir de tez hazırlamanın dışında bu öğretimin bölümlerarası ortak noktası olmadığı gibi bu konuda henüz bir çalışmaya başlanmış değildir. Teknoloji geliştirmekte çok geride kaldığımız ve önünde sonunda bu sorunu çözmek zorunda olduğumuz, bunun da teorik ve pratik üst düzey bilgiye sahip yetenekli genç mühendislerle mümkün olduğu düşünülürse, lisans üstü öğrenimin bir üst dereceye ulaştıran bir öğretim değil, istesek te, istemesek te globalleşen dünyada uluslar arası arenada başarı gösterecek elemanlar yetiştirebilen bir öğrenim olması gerektiğinde fikir birliğinde olmamız gerekir. ı f Bugün lisans üstü öğrenime başlamak için lisans öğrenimini bitirmiş olmak, bir genel kültür sınavı olan LES'ten 45 veya duha yukarı not almak gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, LES puanı yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Lisans üstü öğrenime kabul edilen öğrenci bölümün seçtiği danışman öğretim üyesinin onaylayacağı 22, kredilik (bazı üniversitelerimizde bu ders saati bir miktar aşılmaktadır) ders almakta ve bir - iki yarıyıl f süren bir tez ile öğrenim bitmektedir. Birisi danışmanı olan üç öğretim üyesinin üye olduğu jürinin yaptığı sınavda başarılı olan öğrenci "Yüksek Mühendis" unvanını almaktadır. Bu öğrenim 2 yılda tamamlanmaktadır sayılı Yüksek Öğrenim Kanununan tanımına göre, yüksek lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olabilmektedir. Yönetmeliğe göre ise tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program j toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez ;. 328

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası IV. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR ve BİLDİRİLER KİTABI 01-02 KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/288 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok.

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Dr. Latif Onur UĞUR Ankara 2007 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Caddesi No: 17/5 06650 Kızılay - Ankara Tel: 0312 294 30 00 Faks: 0312

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1. Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor. Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik

TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1. Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor. Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1 Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik 13-14 Nisan 2007 Ankara TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan

İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç. Dr. A. Erdal Sargutan YAYIN NO: 2009-43 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR

EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR EYLÜL EKİM KASIM 2014 12 TL (KDV DAHİL) SONBAHAR 32 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. AHMET GÜL ÜLKEMİZDE SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BEKLENTİLER

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI 7-8 Kasım 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/341 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Eğitim Hizmetleri Bağlamında Vakıf Üniversitelerinin Finansal ve Vergisel Sorunları

Eğitim Hizmetleri Bağlamında Vakıf Üniversitelerinin Finansal ve Vergisel Sorunları Eğitim Hizmetleri Bağlamında Vakıf Üniversitelerinin Finansal ve Vergisel Sorunları İlhami SÖYLER * ÖZET Bilgi edinme ihtiyacı insanın biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçları gibi önem taşır. Bilgi, eğitimle

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler

Etkinlik 11 BAYOSB yatırımcısına özel kredi 36 EGEKOBİDER kahvaltı buluşmaları. İçindekiler İçindekiler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeler Derneği EGE KOBİDER Adına İmtiyaz Sahibi Fettah GÜVENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet KAPLAN Yayın Kurulu Aydın TELSEREN Prof. Dr. Edip TEKER Fahrettin

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ

MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ MESLEKİ EĞİTİMİN ULUSAL-ULUSLARARASI REKABETE AÇILMASI VE SERTİFİKASYON İLE MESLEKİ İŞ GÜCÜ DOLAŞIMI (KONVERTİBİLİTE) AKADEMİK ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZİRAN 2013 İÇİNDEKİLER RAPOR EKİBİ... 1 GİRİŞ... 3 1.

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE BİLGİ TEKNOLOJİSİ HİZMETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE BİLGİ TEKNOLOJİSİ HİZMETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE BİLGİ TEKNOLOJİSİ HİZMETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YALÇIN ARICAN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının

ülkemizin kalite altyapısının geliştirilmesini, doğru kalite anlayışının Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 605 EKİM 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN Aslıhan

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ Yz strateji Mart 2008 MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ MESLEKİ TEKNİK ORTA

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ RAPORU 2010

OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ RAPORU 2010 OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ RAPORU 2010 Sektörel Rekabet Gücü Raporları Dizisi OTOMOTİV SEKTÖRÜ REKABET GÜCÜ RAPORU 2010 Yazarlar Prof. Dr. Füsun Ülengin Doç. Dr. Şule Önsel Dr. Emel Aktaş Dr. Özgür

Detaylı