Buradan Başlayın MFC-8510DN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Buradan Başlayın MFC-8510DN"

Transkript

1 Hızlı Kurulum Kılvuzu (Ylnız AB) Burn Bşlyın MFC-8510DN MFC-8520DN Lütfen öne Ürün Güvenlik Kılvuzu nu okuyun, sonr oğru kurulum ve yükleme işlemi için u Hızlı Kurulum Kılvuzu nu okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu elgesini iğer illere görüntülemek için, lütfen resini ziyret ein. Tüm ülkelere tüm moeller ulunmz. 1 Mkineyi mljınn çıkrın ve prçlrını kontrol ein Drum Ünitesi ve Toner Krtuşu Tkımı (öneen tkılmış) Ayrılilir Pnel (Türkiye için) (Diğerleri için) AC Elektrik Klosu Yükleyii CD-ROM u Hızlı Kurulum Kılvuzu Telefon Ht Klosu Ürün Güvenlik Kılvuzu Bsit Kullnım Kılvuzu TUR Sürüm 0 1

2 UYARI DİKKAT UYARI, kçınılmığı tkire, ölüm vey ii yrlnmlr neen olileek potnsiyel olrk tehlikeli ir urumu işret eer. DİKKAT, kçınılmığı tkire küçük vey ort çplı yrlnmlr neen olileek potnsiyel olrk tehlikeli ir urumu işret eer. UYARI Mkinenizin mljlnmsın plstik torlr kullnılmıştır. Boğulm tehlikesini önlemek için, u plstik torlrı eekleren ve çouklrn uzk tutun. Plstik torlr oyunk eğilir. Mkineyi tşırken, mkinenin önünen oğru, ynınki tutmçlrn sıkı tutun. Yn tutmçlr tryıının ltın ulunur. Mkineyi lttn tutrk TAŞIMAYIN. Alt Çekmeeyi kullnıyorsnız, mkineyi Alt Çekmeeen TAŞIMAYIN, ksi hle Alt Çekmeeye ğlı olmığınn yrlnilirsiniz vey mkineye zrr vereilirsiniz. Mkinenin etrfın, en z şekile gösterilen kr oşluk ırkın. 400 mm 150 mm 150 mm 150 mm Kutun çıkn prçlr ulunuğunuz ülkeye göre eğişeilir. Orijinl mljı sklmnızı öneririz. Herhngi ir neenle mkinenizi nkletmeniz gerekiyors, tşım sırsın oluşileek hsrı önlemek için ikktli ir şekile orijinl mljıyl pketleyin. Nkliyei, mkine için yeterli sigort yptırmlıır. Mkineyi yenien pketleme hkkın ilgi için, Gelişmiş Kullnım Kılvuzu elgesine Mkinenin mljlnıp gönerilmesi konusun kın. Bu Hızlı Kurulum Kılvuzu nki resimler MFC-8510DN ye göreir. Aryüz klosu stnrt ksesur eğilir. Kullnmk isteiğiniz ğlntı için uygun ryüz klosunu (USB y Ağ) stın lın. USB klosu 2 metreen uzun olmyn ir USB 2.0 klosu (A/B Türü) kullnılmsı önerilir. Aryüz klosunu u sır BAĞLAMAYIN. Aryüz klosunun ğlnmsı, MFL-Pro Suite kurulum işlemi sırsın ypılır. Ağ klosu 10BASE-T vey 100BASE-TX Hızlı Ethernet Ağı için üz Ktegori 5 (vey h üyük) ükümlü klo kullnın. 2

3 2 Mkineen pketleme mlzemelerini çıkrtın Drum ünitesini ve toner krtuşu üzeneğini çıkrın. Önemli Henüz AC elektrik klosunu ğlmyın. Mkinenin ışınn mlj nını ve tryıı mınn film kplmsını çıkrın. Çok Amçlı çekmeeyi çın ve Çok Amçlı çekmee esteğinen mlj nını çıkrın, sonr Çok Amçlı çekmeeyi kptın. e Turunu koruyuu mlzemeyi rum ünitesi ve toner krtuşu tkımınn çıkrın. Ön kpğı çm üğmesine sın ve ön kpğı çın. Silis jeli pketini çıkrın. f Drum ünitesi ve toner krtuşu tkımını her iki elle engee tutun ve toneri krtuş içine eşit olrk ğıtmk için yvşç irkç kez sğ sol sllyın. CAUTION DİKKAT Silis jel pketi YEMEYİN. Lütfen unu tın. Yutulurs, hemen tıi yrım lın. g Drum ünitesini ve toner krtuş üzeneğini mkinenin içine sıkı geri yerleştirin. h Mkinenin ön kpğını kptın. 3

4 3 Kğıt çekmeesine kğıt yerleştirin Kğıt çekmeesini çekerek mkineen tmmen çıkrın. Çekmeeye kğıt koyun ve şunn emin olun: Kğıın mksimum kğıt işretinin () ltın oluğunn emin olun. Kğıt çekmeesini şırı olurm kğıt sıkışmlrın neen olilir. Bsılk yüz, şğı önük olmlıır. Beslemenin oğru ypılmsı için kğıt kılvuzlrı kğıtlrın kenrlrın tems etmeliir. Yeşil renkli kğıt kılvuzu ırkm kolun srken, kğıt kılvuzlrını kyırrk, çekmeeye koyuğunuz kğıın oyutun getirin. Kılvuzlrın yuvlr tm oturuğunn emin olun. e f Kğıt çekmeesini, sıkı içime yenien mkineye yerleştirin. Mkineye tm olrk tkılığınn emin olun. Kğıın şğı-kn çıkış çekmeesinen kymsını önlemek için estek kpğını yukrı klırın. Kğıt sıkışmlrını ve htlı eslemeleri önlemek için kğıt estesini iyie hvlnırın. Önerilen kğıt hkkın h fzl ilgi için, Bsit Kullnım Kılvuzu elgesine Önerilen kğıt ve skı mlzemeleri konusun kın. 4

5 4 Kontrol pneli kpğını tkın Dokümn kpğını çın. Kumn pneli kpğını mkineen çıkrın ve rınn seçtiğiniz kpğı tkın. 5 Elektrik klosunu ve telefon httını ğlyın Önemli Aryüz klosunu henüz BAĞLAMAYIN. AC elektrik klosunu mkineye tkın ve sonr ir elektrik prizine tkın. Mkinenin çm/kpm üğmesini çın. Ön kumn pneli kpğı oğru tkılmzs, önemli işlemler çlışmz. Telefon httı klosunu ğlyın. Telefon ht klosunun ir uunu mkinenin üzerine LINE ile elirtilen yuvy iğer uunu ise uvrki telefon prizine ğlyın. Önemli Telefon httı, mkinee LINE olrk işretli yuvy BAĞLANMALIDIR. 5

6 UYARI Mkinenin, toprklı ir fiş kullnılrk toprklnmsı gerekmekteir. Mkine, elektrik prizi üzerinen toprklnığınn, mkineyi telefon httın ğlrken elektrik klosunu mkineye ğlı tutrk telefon şeekesineki olsı tehlikeli elektrik şrtlrınn korunilirsiniz. Benzer şekile, mkinenizi tşımk isteiğinize öne telefon httı ğlntısını ve rınn elektrik klosunun ğlntısını keserek korunilirsiniz. Bir telefon httını hrii ir telefonl pylşıyorsnız, şğı gösterilen şekile ğlyın. Hrii telefonu ğlmn öne, koruyuu kpğı mkineeki EXT. yuvsınn çıkrın. Bir telefon httını hrii ir telesekreter mkinesi ile pylşıyorsnız, şğı gösterilen şekile ğlyın. Hrii telefonu telesekretere ğlmn öne, koruyuu kpğı mkinenin EXT. yuvsınn çıkrın. Prlel telefon telesekreteri (esteklenmez) Hrii telefon telesekreteri Koruyuu kpk Hrii ir telesekreteriniz vrs lım mounu Hrii TAD olrk yrlyın. Bkz. Alm Mou seçin syf 7. Ek yrıntılr için, Bsit Kullnım Kılvuzu elgesine Hrii TAD ğlm konusun kın. Dhili telefon Hrii telefon Koruyuu kpk 6

7 6 Ülkenizi yrlyın 8 Alm Mou seçin Mkinenin her ülkeeki yerel iletişim htlrıyl oğru şekile çlışmsı için ülkenizi yrlmnız gerekir. e 7 Dilinizi Güç klosunu tkrk ve çm/kpm üğmesini çrk mkinenin çık oluğunn emin olun. Ülkeyi seçmek için vey tuşun sın. Set Country South Afri Türkiye Others Selet or OK LCD e ülkeniz görünüğüne OK tuşun sın. LCD e ülkeyi onylmnız istenir. Ülkeyi Ayrl Türkiye 1.Evet 2.Hyır Numr Girin LCD e oğru ülke görünüyors, 1 üğmesine srk e ımın giin. VEYA Ülkeyi yenien seçmek için 2 üğmesine srk ımın önün. LCD e Kul eili görünükten sonr mkine otomtik olrk yenien şlr. Yenien şlıktn sonr, LCD e LÜTFEN BEKLEYİN görünür. seçin LCD eki iletilerin ilini Türkçe vey İngilize olrk seçeilirsiniz. Menü, 0, 0 tuşlrın sın. Dilinizi seçmek için vey tuşun sın. OK tuşun sın. Durur/Çık tuşun sın. Dört olsı lım mou ulunmktır: Ylnız Fx, Fx/Tel, Mnuel ve Hrii TAD. Mkinenizin telefon özelliklerini (vrs) vey mkine olrk ynı htt ğlı ış telefon y ış telefon ynıtlm ygıtını kullnmk ister misiniz? Evet Dış telefon ynıtlm ygıtının sesli ileti işlevini kullnıyor musunuz? Hyır Mkinenin fks ve telefon çğrılrını otomtik olrk ynıtlmsını istiyor musunuz? Evet Hyır Evet Menü, 0, 1 tuşlrın sın. Alm mounu seçmek için vey tuşun sın. OK tuşun sın. Durur/Çık tuşun sın. Ylnız Fx Mkineniz her çğrıyı fks olrk ynıtlr. Fx/Tel Mkineniz httı enetler ve her çğrıyı ynıtlr. Çğrı fks eğilse, çğrıyı ynıtlmnız için telefon zili çlr. Mnuel Hyır Telefon httını siz enetlersiniz ve her çğrıyı keniniz ynıtlmlısınız. Hrii TAD Dış telefon ynıtlm ygıtı (TAD) her çğrıyı otomtik olrk ynıtlr. Sesli iletiler ış TAD' kyeilir. Fks iletileri otomtik olrk yzırılır. Dh yrıntılı ilgi için, Bsit Kullnım Kılvuzu elgesine Fks lm konusun kın. 7

8 9 LCD kontrstını yrlyın (gerekirse) LCD'yi okum zorluk çekiyorsnız kontrst yrını eğiştirmeyi eneyin. Menü, 1, 7 tuşun sın. Kontrstı rtırmk için üğmesine sın. YA DA Kontrstı zltmk için üğmesine sın. OK tuşun sın. Durur/Çık tuşun sın. e Tuş tkımın iki smklı olrk gün ilgisini girin ve OK tuşun sın. 02.Trih ve St XX/03/2012 Gün:25 Gir - Tmm Tuşu (örn., yın 25 i için 2, 5 girin.) Tuş tkımın st ilgisini 24 st içimine girin ve OK tuşun sın. 02.Trih ve St 25/03/ Trih ve sti yrlyın Mkine trih ve sti gösterir ve eğer istsyon kimliğini yrlıysnız, göneriğiniz her fks trih ve st eklenir. Menü, 0, 2, 1 tuşlrın sın. Tuş tkımını kullnrk yılın son iki smğını girin ve OK tuşun sın. 02.Trih ve St Yıl:2012 Gir - Tmm Tuşu (örn için 1, 2 girin.) Tuş tkımın iki smklı olrk y ilgisini girin ve OK tuşun sın. 02.Trih ve St XX/XX/2012 Ay:03 Gir - Tmm Tuşu (örn., Mrt için 0, 3 girin.) f 11 St:15:25 Gir - Tmm Tuşu (örn. 15:25 için 1, 5, 2, 5 girin.) Durur/Çık tuşun sın. Kişisel ilgileri (İstsyon Kimliği) girin Mkine trih ve sti görüntüler ve ir İstsyon Kimliği yrlrsnız unu göneriğiniz her fks ekler. Menü, 0, 3 tuşlrın sın. Tuş tkımını kullnrk fks numrnızı (en fzl 20 smk) girin ve OK tuşun sın. 03.İst. Kimliği Fx:_ Gir - Tmm Tuşu Tuş tkımını kullnrk telefon numrnızı (en fzl 20 smk) girin ve OK tuşun sın. Telefon ve fks numrlrınız ynıys, ynı numryı tekrr girin. 03.İst. Kimliği Fx:XXXXXXXXXXX Tel:_ Gir - Tmm Tuşu 8

9 e Tuş tkımını kullnrk ınızı girin (en fzl 20 krkter) ve OK tuşun sın. 03.İst. Kimliği Fx:XXXXXXXXXXX Tel:XXXXXXXXXXX A:_ Gir - Tmm Tuşu Aınızı girmek için şğıki tloy kın. Son hrfle ynı tuşt ulunn ir krkter girmeniz gerekiyors tuşun srk imlei sğ lın. Bir krkteri ynlış girer ve eğiştirmek isterseniz, imlei ynlış krktere tşımk için vey tuşun sın ve rınn Sil tuşun sın. Tuş sın Bir kez İki kez Üç kez Durur/Çık tuşun sın. Dört kez Beş kez 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 Dh yrıntılı ilgi için, Bsit Kullnım Kılvuzu elgesine Metin girme konusun kın. Ht ypmnız urumun yenien şlmk isterseniz, Durur/Çık tuşun sın ve ımın önün. 12 Fks Gönerim Rporu Brother mkineniz, ir fks göneriğinizin onyı olrk kullnılileek ir Gönerim Ony Rporu özelliği içermekteir. Bu rpor, ln trfın ını y fks numrsını, gönerim trihini, stini ve iletimin süresini, iletilen syf syısını ve iletimin şrılı olup olmığını listeler. Fks Gönerim Rporu özelliğini kullnmk istiyorsnız, Gelişmiş Kullnım Kılvuzu elgesine Rpor yzırm konusun kın. 13 Tonlu vey puls çevirme mounu yrlyın Mkineniz tonlu çevirme servisi için yrlnmış olrk gelir. Çevirme servisiniz Puls (vurum) ise rm mounu eğiştirmeniz gerekir. 14 Menü, 0, 4 tuşlrın sın. Puls (vey Ton) seçimi için vey tuşun sın. OK tuşun sın. Durur/Çık tuşun sın. Telefon httı uyumluluğunu yrlyın Mkineyi ir VoIP hizmetine (Internet üzerinen) ğlıyorsnız, uyumluluk yrlrını eğiştirmeniz gerekir. Anlog ir telefon httı kullnıyorsnız u ımı tlyilirsiniz. Menü, 2, 0, 1 tuşlrın sın. vey tuşun srk Temel (VoIP) öğesini seçin. OK tuşun sın. Durur/Çık tuşun sın. 9

10 15 Telefon httı tipini yrlyın Fks gönermek ve lmk için mkineyi PABX (PBX) vey ISDN kullnn ir htt ğlıyorsnız, şğıki ımlrı tmmlyrk telefon httı tipini e un göre eğiştirmeniz gerekmekteir. e f Menü, 0, 6 tuşlrın sın. vey tuşun srk Norml, ISDN vey PBX öğesini görüntüleyin. OK tuşun sın. Aşğıkileren irini ypın: ISDN vey Norml seçerseniz, f ımın giin. PBX öğesini seçerseniz, ımın giin. Aşğıkileren irini ypın: Mevut önek numrsını eğiştirmek isterseniz 1 tuşun sın ve ımın giin. Mevut önek numrsını eğiştirmek istemiyorsnız 2 tuşun sın ve f ımın giin. Vrsyıln yr! işretiir. Tel/R tuşun stığınız, LCD e! gösterilir. Tuş tkımını kullnrk önek numrsını (en fzl 5 smk) girin ve OK tuşun sın. 0-9 rsı syılrı, #, l ve! işretini kullnilirsiniz. (! işretini görüntülemek için Tel/R tuşun sın.)! işretini şk syılr y krkterlerle kullnmzsınız. Telefon sisteminiz rlıklı tekrr rm gerektiriyors,! öğesini görüntülemek için Tel/R tuşun sın. vey tuşun srk Açık vey Her Zmn öğesini seçin ve OK tuşun sın. Açık seçerseniz, Tel/R tuşun sılığın (ekrn! görüntülenir) ış htt ulşırsınız. Her Zmn seçerseniz, Tel/R tuşun smn ış htt ulşilirsiniz. Durur/Çık tuşun sın. 16 Yz Stine Otomtik Geçiş Mkinenin Yz Stine otomtik olrk girip çıkmsını yrlyilirsiniz. Mkine otomtik olrk sti İlkhr ir st ileri, Sonhr ir st geri lır. 17 Menü, 0, 2, 2 tuşlrın sın. Açık (vey Kplı) seçimi için vey tuşun sın. OK tuşun sın. Durur/Çık tuşun sın. St Dilimini yrlyın Bulunuğunuz konumun st ilimini (yz sti eğil, stnrt st) yrlyilirsiniz. PBX ve AKTARMA Mkine şlngıçt stnrt PSTN (Puli Swithe Telephone Network - Kmusl Telefon Şeekesi) httın ğlnmyı sğlyn Norml yrınır. Bununl irlikte ofislerin çoğun merkezi telefon sistemi vey Privte Automti Brnh Exhnge (PABX) kullnılmktır. Mkineniz çoğu PABX (PBX) tipine ğlnilir. Mkinenin yenien çevirme özelliği see time rek rell (TBR) özelliğini estekler. TBR, çoğu PABX (PBX) sistemiyle çlışrk hrii ir htt erişmenizi vey çğrılrı şk ir prlel htt ktrmnız imkn verir. Bu özellik Tel/R tuşun sılığın çlışır. Menü, 0, 2, 3 tuşlrın sın. vey tuşun srk st ilimini seçin. OK tuşun sın. Durur/Çık tuşun sın. 10

11 18 Bğlntı tipini seçin Bu yükleme tlimtlrı Winows XP Home/Winows XP Professionl, Winows XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7 ve M OS X (sürüm , 10.6.x ve 10.7.x) içinir. Winows Server 2003/2003 x64 Eition/2008/2008 R2 ve Linux için, moelinizin resineki syfsını ziyret ein. Bizi resinen ziyret eeilirsiniz; urn ürün esteği, en son sürüü günellemeleri ve yrımı progrmlrı ve sık soruln sorulr (SSS ler) ve teknik sorulr ynıtlr lilirsiniz. USB Aryüzü Kullnıılrı İçin Winows, 12. syfy giin Mintosh, 14. syfy giin Klolu Ağ için Winows, 16. syfy giin Mintosh, 19. syfy giin Klolu Ağ Winows USBMintosh Winows Mintosh 11

12 USB Winows USB Aryüzü Kullnıılrı için (Winows XP/XP Professionl x64 Eition/Winows Vist / Winows 7) 19 Yüklemeen öne 20 MFL-Pro Suite i kurun Bilgisyrınızın AÇIK oluğunn ve oturumu Yönetii hklrıyl çtığınızn emin olun. Önemli Çlışn progrm vrs kptın. İşletim sisteminize ğlı olrk ekrnlr eğişeilir. Yükleyii CD-ROM u, Nune PperPort 12SE yzılımını içerir. Bu yzılım Winows XP (SP3 vey üstü), XP Professionl x64 Eition (SP2 vey üstü), Winows Vist (SP2 vey üstü) ve Winows 7 estekler. MFL-Pro Suite i kurmn öne en son Winows Hizmet Pketi günellemesini ypın. Mkineyi kptın ve USB ryüz klosunun mkineye ğlı olmığınn emin olun. Kloyu öneen ğlıysnız, çıkrın. Yükleyii CD-ROM unu CD-ROM sürüünüze tkın. Moel ı ekrnı çılırs mkinenizi seçin. Dil ekrnı çılırs ilinizi seçin. Brother ekrnı otomtik olrk görüntülenmezse Bilgisyrım (Bilgisyr) konumun giin, CD-ROM simgesine çift tıklyın ve rınn strt.exe öğesine çift tıklyın. MFL-Pro Suite Kur öğesini tıkltın ve lisns sözleşmelerini kul eiyorsnız Evet öğesini tıkltın. Kurulum otomtik olrk evm etmezse, CD-ROM u çıkrıp yenien tkrk vey kök klsörünen strt.exe progrmını çift tıklyrk en üst menüyü yenien çın ve MFL-Pro Suite i kurmk için ımınn evm ein. Winows Vist ve Winows 7 kullnıılrı için, Kullnıı Hesı Denetimi ekrnı görünüğüne İzin Ver vey Evet öğesine tıklyın. Yerel Bğlntı (USB) öğesini seçin ve sonr İleri öğesini tıkltın. PS sürüüsünü (BR-Sript3 yzıı sürüüsü) yüklemek istiyorsnız, Özel Kurulum öğesini seçin ve rınn ekrnki tlimtlrı izleyin. 12

13 USB Winows Bu ekrn görününeye kr ekrnki tlimtlrı izleyin. 21 Bitirin ve yenien şltın Bilgisyrınızı yenien şltmk için Son öğesini tıkltın. Bilgisyrı yenien şlttıktn sonr, Yönetii hklrıyl oturum çmnız gerekir. e USB klosunu mkinenize semolü ile işretlenmiş USB ğlntı noktsın ğlyın ve sonr kloyu ilgisyrınız ğlyın. f g h Mkineyi çın. Yükleme otomtik olrk evm eeektir. Yükleme ekrnlrı rk rky görünür. İstenirse, ekrnki tlimtlrı izleyin. Önemli Kurulum sırsın ekrnlrn hiçirini iptl ETMEYİN. Tüm ekrnlrın çılmsı irkç sniye süreilir. Winows Vist ve Winows 7 kullnıılrı için, Winows Güvenliği ekrnı görünüğüne, ony kutusunu seçin ve kurulumu üzgün ir şekile tmmlmk için Yükle öğesine tıklyın. On-Line Kyıt ekrnı görünüğüne, seçiminizi ypın ve ekrn tlimtlrını izleyin. Kyıt işlemini tmmlığınız, İleri öğesini tıkltın. Kurulum Tmmlnı ekrnı görünüğüne, eylemini gerçekleştirmek isteiğiniz kutuyu işretleyin ve sonr İleri öğesini tıkltın. Yzılım yüklemesi sırsın ir ht iletisi görünürse, Bşlt/Tüm Progrmlr/Brother/ MFC-XXXX konumun (ur, MFC-XXXX moelinizin ıır) ulunn Kurulum Tnılrı uygulmsını çlıştırın. Güvenlik yrlrınız ğlı olrk, mkineyi vey yzılımını kullnırken ir Winows Güvenlik vey virüsten korum yzılımı peneresi görüneilir. Lütfen penerenin evm etmesine izin verin. Son Kurulum tmmlnı. XML Pper Speifition Printer Driver Winows Vist ve Winows 7 için XML Pper Speifition Printer Driver, XML Pper Speifition kullnn uygulmlrn yzırm işlemi yprken kullnıln en uygun sürüüür. resinen Brother Solutions Center erişerek lütfen en son sürüüyü inirin. Winows USBMintosh 13

14 USB Mintosh USB Aryüzü Kullnıılrı için (M OS X x) 19 Yüklemeen öne 20 MFL-Pro Suite i kurun Mkinenizin elektrik kynğın ğlı oluğunn ve Mintosh ilgisyrınızın AÇIK oluğunn emin olun. Oturumu yönetii hklrıyl çmnız gerekmekteir. Önemli M OS X vey ltı kullnıılrı için, M OS X x sürümüne yükseltin. (Kullnığınız M OS X ile ilgili en son sürüüler ve ilgiler için, resini ziyret ein.) Yükleyii CD-ROM unu CD-ROM sürüünüze tkın. Strt Here OSX (OSX'i Burn Bşlt) simgesini çift tıkltın. İstenirse, moelinizi seçin ve sonr ekrn tlimtlrını izleyin. PS sürüüsü (BR-Sript3 yzıı sürüüsü) eklemek istiyorsnız, lütfen resineki Brother Solutions Center giin ve tlimtlr için moel syfnızki SSS leri ziyret ein. USB klosunu mkinenize semolü ile işretlenmiş USB ğlntı noktsın ğlyın ve sonr kloyu Mintosh unuz ğlyın. Önemli Kurulum sırsın ekrnlrn hiçirini iptl ETMEYİN. Yüklemenin tmmlnmsı irkç kik süreilir. Listeen mkinenizi seçin ve sonr OK (Tmm) öğesine tıklyın. Mkinenizin çm/kpm üğmesinin çılığınn emin olun. Bu ekrn görünüğüne Next (İleri) öğesine tıklyın. MFL-Pro Suite kurulumu tmmlnmıştır. 15. syfki 21. ım giin. 14

15 USB Mintosh 21 Presto! PgeMnger ı inirip yükleyin Presto! PgeMnger yükleniğine, Brother ControlCenter2 ye OCR kiliyeti kznırır. Presto! PgeMnger ile fotoğrf ve okümnlrınızı koly tryilir, pylşilir ve üzenleyeilirsiniz. Brother Support (Brother Destek) ekrnın Presto! PgeMnger öğesine tıklyın ve ekrnki tlimtlrı izleyin. Son Kurulum tmmlnı. Winows USBMintosh 15

16 Klolu Ağ Winows Klolu Ağ Aririmi Kullnıılrı için (Winows XP/XP Professionl x64 Eition/Winows Vist / Winows 7) 19 Yüklemeen öne Ağ ririm klosunu Ethernet ğlntı noktsın ğlyın ve sonr hu üzerineki oş ir ğlntı noktsın tkın. Bilgisyrınızın AÇIK oluğunn ve oturumu Yönetii hklrıyl çtığınızn emin olun. Önemli Çlışn progrm vrs kptın. İşletim sisteminize ğlı olrk ekrnlr eğişeilir. Yükleyii CD-ROM u, Nune PperPort 12SE yzılımını içerir. Bu yzılım Winows XP (SP3 vey üstü), XP Professionl x64 Eition (SP2 vey üstü), Winows Vist (SP2 vey üstü) ve Winows 7 estekler. MFL-Pro Suite i kurmn öne en son Winows Hizmet Pketi günellemesini ypın. Kurulum işlemi oyun tüm kişisel güvenlik uvrı yzılımlrını (Winows Güvenlik Duvrı ışın), nti-spywre y nti-virüs uygulmlrını evre ışı ırkın. semolüyle işretli Ethernet ğlntı noktsınn koruyuu kpğını çıkrın. 20 Mkinenizin çm/kpm üğmesinin çılığınn emin olun. MFL-Pro Suite i kurun Yükleyii CD-ROM unu CD-ROM sürüünüze tkın. Moel ı ekrnı çılırs mkinenizi seçin. Dil ekrnı çılırs ilinizi seçin. Brother ekrnı otomtik olrk görüntülenmezse Bilgisyrım (Bilgisyr) konumun giin, CD-ROM simgesine çift tıklyın ve rınn strt.exe öğesine çift tıklyın. MFL-Pro Suite Kur öğesini tıkltın ve lisns sözleşmelerini kul eiyorsnız Evet öğesini tıkltın. Kurulum otomtik olrk evm etmezse, CD-ROM u çıkrıp yenien tkrk vey kök klsörünen strt.exe progrmını çift tıklyrk en üst menüyü yenien çın ve MFL-Pro Suite i kurmk için ımınn evm ein. Winows Vist ve Winows 7 kullnıılrı için, Kullnıı Hesı Denetimi ekrnı görünüğüne İzin Ver vey Evet öğesine tıklyın. 16

17 Klolu Ağ Winows Klolu Ağ Bğlntısı (Ethernet) öğesini seçin ve sonr İleri öğesini tıkltın. PS sürüüsünü (BR-Sript3 yzıı sürüüsü) yüklemek istiyorsnız, Özel Kurulum öğesini seçin ve rınn ekrnki tlimtlrı izleyin. Güvenlik Duvrı/AntiVirüs lgılnı ekrnı görünüğüne Ağ ğlntısını etkinleştirmek ve kurulum evm etmek için Güvenlik Duvrı port yrlrını eğiştir. (Önerilen) öğesini seçin ve İleri öğesine tıklyın. İstenirse, listeen mkinenizi seçin ve sonr İleri öğesini tıkltın. Mkineniz ğ ulunmuyors, ekrnki tlimtlrı izleyerek yrlrınızı onylyın. Ağınız ğlı iren fzl ynı moel vrs, mkineyi tnımlyilmeniz için IP Aresi ve Düğüm Aı görüntülenir. Mkinenizin IP resini ve üğüm ını, Ağ Ypılnırmsı Rporu nu yzırrk ulilirsiniz. Bkz. Ağ Ypılnırmsı Rporunu Yzırm syf 21. Winows Vist ve Winows 7 kullnıılrı için, Winows Güvenliği ekrnı görünüğüne, ony kutusunu seçin ve kurulumu üzgün ir şekile tmmlmk için Yükle öğesine tıklyın. e Eğer Winows Güvenlik Duvrı nı kullnmıyorsnız, şğıki ğ ğlntı noktlrının nsıl ekleneeğiyle ilgili h fzl ilgi için yzılımınızın kullnım kılvuzun kın. Ağn trm için UDP ğlntı noktsı 54925'i ekleyin. Ağn PC-Fx lımı için, UDP ğlntı noktsı yı ekleyin. Ağ ğlntısı ile hl sorun yşıyorsnız, UDP ğlntı noktsı 161 i ve 137 yi ekleyin. Yükleme otomtik olrk evm eeektir. Yükleme ekrnlrı rk rky görünür. İstenirse, ekrnki tlimtlrı izleyin. Önemli Kurulum sırsın ekrnlrn hiçirini iptl ETMEYİN. Tüm ekrnlrın çılmsı irkç sniye süreilir. f g 21 On-Line Kyıt ekrnı görünüğüne, seçiminizi ypın ve ekrn tlimtlrını izleyin. Kyıt işlemini tmmlığınız, İleri öğesini tıkltın. Kurulum Tmmlnı ekrnı görünüğüne, eylemini gerçekleştirmek isteiğiniz kutuyu işretleyin ve sonr İleri öğesini tıkltın. Bitirin ve yenien şltın Bilgisyrınızı yenien şltmk için Son öğesini tıkltın. Bilgisyrı yenien şlttıktn sonr, Yönetii hklrıyl oturum çmnız gerekir. Yzılım yüklemesi sırsın ir ht iletisi görünürse, Bşlt/Tüm Progrmlr/Brother/ MFC-XXXX LAN konumun (ur, MFC-XXXX moelinizin ıır) ulunn Kurulum Tnılrı uygulmsını çlıştırın. Güvenlik yrlrınız ğlı olrk, mkineyi vey yzılımını kullnırken ir Winows Güvenlik vey virüsten korum yzılımı peneresi görüneilir. Lütfen penerenin evm etmesine izin verin. Klolu Ağ Winows Mintosh 17

18 Klolu Ağ Winows 22 Bşk ilgisyrlr MFL-Pro Suite i kurun (gerekiyors) Mkinenizi ğ üzerineki iren fzl ilgisyrl irlikte kullnmk isterseniz MFL-Pro Suite i her ilgisyr kurun. 16. syfki 20. ım giin. Ağ lisnsı (Winows ) Bu ürün en fzl 5 kullnıı için ilgisyr lisnsı içerir. Bu lisns, ğki 5 ilgisyr Nune PperPort 12SE hil olmk üzere MFL-Pro Suite in yüklenmesini estekler. 5 ten h fzl ilgisyr Nune PperPort 12SE kurmk istiyorsnız, lütfen ilve 5 ek kullnıı için iren fzl ilgisyr lisns sözleşmesi oln Brother NL-5 pketini stın lın. NL-5 pketini stın lmk için yetkili Brother yinizle görüşün y Brother müşteri hizmetlerini ryın. Son Kurulum tmmlnı. XML Pper Speifition Printer Driver Winows Vist ve Winows 7 için XML Pper Speifition Printer Driver, XML Pper Speifition kullnn uygulmlrn yzırm işlemi yprken kullnıln en uygun sürüüür. resinen Brother Solutions Center erişerek lütfen en son sürüüyü inirin. 18

19 Klolu Ağ Mintosh Klolu Ağ Aririmi Kullnıılrı için (M OS X x) 19 Yüklemeen öne 20 MFL-Pro Suite i kurun Mkinenizin elektrik kynğın ğlı oluğunn ve Mintosh ilgisyrınızın AÇIK oluğunn emin olun. Oturumu yönetii hklrıyl çmnız gerekmekteir. Önemli M OS X vey ltı kullnıılrı için, M OS X x sürümüne yükseltin. (Kullnığınız M OS X ile ilgili en son sürüüler ve ilgiler için, resini ziyret ein.) Yükleyii CD-ROM unu CD-ROM sürüünüze tkın. Strt Here OSX (OSX'i Burn Bşlt) simgesini çift tıkltın. İstenirse, moelinizi seçin ve sonr ekrn tlimtlrını izleyin. PS sürüüsü (BR-Sript3 yzıı sürüüsü) eklemek istiyorsnız, lütfen resineki Brother Solutions Center giin ve tlimtlr için moel syfnızki SSS leri ziyret ein. semolüyle işretli Ethernet ğlntı noktsınn koruyuu kpğını çıkrın. Önemli Kurulum sırsın ekrnlrn hiçirini iptl ETMEYİN. Yüklemenin tmmlnmsı irkç kik süreilir. Listeen mkinenizi seçin ve sonr OK (Tmm) öğesine tıklyın. Ağ ririm klosunu Ethernet ğlntı noktsın ğlyın ve sonr hu üzerineki oş ir ğlntı noktsın tkın. Mkineniz ğ ulunmuyors, ğ yrlrınızı onylyın. Bkz. Yüklemeen öne syf 19. Klolu Ağ Winows Mintosh Mkinenizin çm/kpm üğmesinin çılığınn emin olun. 19

20 Klolu Ağ Mintosh Ağ Ypılnırmsı Rporu nu yzırrk mkinenizin MAC Aresini (Ethernet Aresi) ve IP Aresini ulilirsiniz. Bkz. Ağ Ypılnırmsı Rporunu Yzırm syf 21. Bu ekrn görünürse OK (Tmm) öğesine tıklyın. 1) Disply Nme (Görünen A) lnın Mintosh unuz için ir girin (en fzl 15 krkter uzunluğun). 2) Mkinenin TARAMA tuşunu ğ üzerinen trm ypmk için kullnmk istiyorsnız, Register your omputer with the "Sn To" funtion on the mhine (Bilgisyrınızı mkinee "Tr" işlevleriyle kyein) kutusunu işretlemeniz gerekir. 3) OK (Tmm) öğesini tıkltın. ımın giin. 21 Presto! PgeMnger ı inirip yükleyin Presto! PgeMnger yükleniğine, Brother ControlCenter2 ye OCR kiliyeti kznırır. Presto! PgeMnger ile fotoğrf ve okümnlrınızı koly tryilir, pylşilir ve üzenleyeilirsiniz. 22 Brother Support (Brother Destek) ekrnın Presto! PgeMnger öğesine tıklyın ve ekrnki tlimtlrı izleyin. Bşk ilgisyrlr MFL-Pro Suite i kurun (gerekiyors) Mkinenizi ğ üzerineki iren fzl ilgisyrl irlikte kullnmk isterseniz MFL-Pro Suite i her ilgisyr kurun. 19. syfki 20. ım giin. (TARAMA) tuşun stığınız ve ir trm seçeneği elirleiğinize giriğiniz mkinenin LCD ekrnın gösterilir. (Dh fzl ilgi için kz. Yzılım Kullnıı Kılvuzu elgesine Ağn Trm konusun kın.) Bu ekrn görünüğüne Next (İleri) öğesine tıklyın. Son Kurulum tmmlnı. MFL-Pro Suite kurulumu tmmlnmıştır. 20. syfki 21. ım giin. 20

21 Ağ Kullnıılrı için We Tnlı Yönetim (we tryıı) Brother yzırm sunuusu, urumunu y ypılnırm yrlrının zılrını HTTP (Hyper Text Trnsfer Protool) kullnrk izlemenizi sğlyn ir we sunuusun shiptir. Winows Internet Explorer 7.0/8.0 vey Winows için Firefox 3.6 ve Mintosh için Sfri 4.0/5.0 ı öneririz. Hngi tryııyı kullnırsnız kullnın her zmn JvSript ve tnımlm ilgilerinin etkin oluğunn emin olun. Bir we tryıı kullnmk için yzırm sunuusunun IP resine gereksiniminiz olktır. Bskı sunuusunun IP resi, Ağ Ypılnırmsı Rporun listelenir. Tryıınızı çın. Tryıınızın res çuuğun IP resi/ yzın (ur mkinenizin IP resi, Brother mkinesinin vey skı sunuusu ının IP resiir). Örnek: Ağ Ypılnırmsı Rporunu Yzırm Geçerli ğ yrlrını onylmk için Ağ Ypılnırmsı Rporunu yzırilirsiniz. Mkineyi çın ve mkine Hzır urumun gelene kr ekleyin. Menü, 6, 5 tuşun sın. Bşlt tuşun sın. Mkine, geçerli ğ yrlrını yzırktır. Durur/Çık tuşun sın. Ağ yrlrını frik vrsyılnın önürme Dhili Yzıı/Tryıı sunuusunun tüm ğ yrlrını frik vrsyılnın geri önürmek için lütfen şğıki ımlrı izleyin. Mkinenin çlışmığınn emin olrk mkinenin tüm klolrını sökün (elektrik klosu hriç). Menü, 7, 0 tuşlrın sın. 1 tuşun srk Sıfırl öğesini seçin. 1 tuşun srk Evet öğesini seçin. Mkine yenien şlr; u tmmlnığın klolrı yenien ğlyın. İsteğe ğlı ir oturum çm şifresi ypılnırıysnız, We Tnlı Yönetim e erişmek için isteniğine unu girmelisiniz. Dh fzl ilgi için kz. Ağ Kullnım Kılvuzu elgesine We Tnlı Yönetim konusun kın. 21

22 Diğer Bilgiler Brother CretiveCenter İlhm lın. Winows kullnıyorsnız, kişisel ve profesyonel kullnım yönelik çok syı fikir ve kynk ulunn ÜCRETSİZ we sitemize erişmek için msüstünüzeki Brother CretiveCenter simgesine çift tıklyın. M kullnıılrı Brother CretiveCenter syfsın u we resinen erişeilir: 22

23 Seçenekler ve Srf mlzemeleri Seçenekler Mkinenin şğıki isteğe ğlı ksesurlrı mevuttur. Bu öğeleri ekleyerek mkinenin yeteneklerini rtırilirsiniz. İsteğe ğlı Alt Çekmee Ünitesi ve uyumlu SO-DIMM Belleği hkkın h fzl ilgi için, resinen izi ziyret ein. SO-DIMM Belleğini tkmk için, Gelişmiş Kullnım Kılvuzu elgesine Ek ellek tkm konusun kın. Alt Çekmee Ünitesi LT-5400 Alt kğıt çekmeesi ünitesi 500 yprk kğıt lilir. Çekmee tkılığın, mkinenin toplm giriş kpsitesi toplm 800 yprk olur. SO-DIMM Belleği Bir SO-DIMM (Küçük Boyutlu Çift Yerleşik Bellek Moülü) ekleyerek elleği rtırilirsiniz. Srf mlzemeleri Srf mlzemelerinin eğiştirilmesi zmnı geliğinen, kontrol pneleki LCD e ir ht gösterilir. Mkinenizin srf mlzemeleriyle ilgili h fzl ilgi için resini ziyret ein vey yerel Brother stıınızl görüşün. Toner krtuş Stnrt Toner: TN-3320 Yüksek Kpsiteli Toner: TN-3350 Drum ünitesi DR

24 Tiri mrklr Brother logosu Brother Inustries, Lt.'in tesilli tiri mrksıır. Brother, Brother Inustries, Lt.'in tesilli tiri mrksıır. Mirosoft, Winows, Winows Server ve Internet Explorer, Mirosoft Corportion ın Amerik Birleşik Devletleri ne ve/vey iğer ülkelere tesilli tiri mrklrı vey tiri mrklrıır. Winows Vist, Mirosoft Corportion ın Amerik Birleşik Devletleri ne ve/vey iğer ülkelere tesilli tiri mrksı vey tiri mrksıır. Apple, Mintosh ve Sfri ve M OS, Apple In. un Amerik Birleşik Devletleri ve iğer ülkelere tesilli tiri mrklrıır. Linux, Linus Torvls ın ABD e ve iğer ülkelere tesilli tiri mrksıır. Nune, Nune logosu, PperPort ve SnSoft, Birleşik Devletler ve/vey iğer ülkelere Nune Communitions, In. vey iştirklerinin tesilli tiri mrklrı vey tiri mrklrıır. Bu kılvuz yzılım şlığın eğinilen her şirketin özel progrmlrın özgü ir Yzılım Lisnsı Sözleşmesi vrır. Brother ürünleri üzerine elirtilen tiret lrı vey ürün lrı, ilgili elgeler ve iğer mlzemeler, ilgili şirketlerin tiri mrklrı vey tesilli tiri mrklrıır. Derleme ve Yyın Bu kılvuz, Brother Inustries, Lt. gözetimine en son ürün tnımlmlrını ve özelliklerini içereek şekile erlenmiş ve sılmıştır. Bu kılvuzun içeriği ve ürünün özellikleri her vermeksizin eğiştirileilir. Brother, ürününün özellikleri ile u kılvuzun içeriğine her vermeksizin eğişiklik ypm hkkını sklı tutr ve yyınl ilgili skı ve iğer htlr hil olmk kyıyl nk unlrl sınırlı klmmk üzere sunuln içeriğe ğlı klınmsınn kynklnileek herhngi ir zrrn (olylı zrrlr hil) sorumlu tutulmz. Telif Hkkı ve Lisns 2012 Brother Inustries, Lt. Tüm hklrı sklıır. Bu ürün şğıki firmlr trfınn geliştirilmiş yzılım içerir: PACIFIC SOFTWORKS, INC. TÜM HAKLARI SAKLIDIR Deviespe Softwre, In. Tüm hklrı sklıır. Bu ürün, ZUKEN ELMIC, In. trfınn geliştirilmiş oln KASAGO TCP/IP yzılımını içerir.

ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Dokümantasyon CD-ROM'u

ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Dokümantasyon CD-ROM'u Hızlı Kurulum Kılvuzu Burn Bşlyın (Ylnız AB) DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Mkinenizin kurulumunu ypmn öne lütfen Güvenlik İle İlgili ve Ysl Hususlr kitpçığını okuyun. Bunun rınn, oğru kurulum ve yrlm

Detaylı

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Hızlı Kurulum Kılvuzu Burn Bşlyın (Ylnız AB) MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN Mkinenizin kurulumunu ypmn öne lütfen Güvenlik İle İlgili ve Ysl Hususlr kitpçığını okuyun. Bunun rınn, oğru kurulum

Detaylı

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin. NOT Tüm modeller her ülkede bulunmayabilir.

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin. NOT Tüm modeller her ülkede bulunmayabilir. Hızlı Kurulum Kılvuzu Burn Bşlyın MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Lütfen öne Ürün Güvenlik Kılvuzu nu okuyun, sonr oğru kurulum ve yükleme işlemi için u Hızlı Kurulum Kılvuzu nu okuyun. Hızlı Kurulum

Detaylı

ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Basit Kullanım Kılavuzu Hızlı Kurulum Kılavuzu Telefon Hattı Kablosu

ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Basit Kullanım Kılavuzu Hızlı Kurulum Kılavuzu Telefon Hattı Kablosu Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın (Ylnız AB) FAX-2950 / MFC-7240 MFC-7290 Doğru kurulum ve yrlm prosedürü için lütfen öne Ürün Güvenlik Kılvuzu'nu ve rdındn u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nu okuyun. Hızlı Kurulum

Detaylı

ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Kullanım Kılavuzu Telefon Hat Kablosu Hızlı Kurulum Kılavuzu Kayış Ünitesi (önceden takılı)

ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Kullanım Kılavuzu Telefon Hat Kablosu Hızlı Kurulum Kılavuzu Kayış Ünitesi (önceden takılı) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-9120CN Mkineyi kullnmdn öne lütfen doğru kurulum ve montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nu okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu'nu diğer dillerde görüntülemek için lütfen

Detaylı

paketinden çıkarın ve bileşenleri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir)

paketinden çıkarın ve bileşenleri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın DCP-8070D Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu nu okuyun. Mkinenizi hemen kullnım hzır hle getirmenize yrdımı olmk için, u kılvuzd

Detaylı

ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Telefon Hattı Kablosu Basit Kullanım Kılavuzu Güvenlik İle İlgili ve Yasal Hususlar kitapçığı

ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Telefon Hattı Kablosu Basit Kullanım Kılavuzu Güvenlik İle İlgili ve Yasal Hususlar kitapçığı Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın (Ylnız AB) MFC-7860DW Mkinenizin kurulumunu ypmdn öne lütfen Güvenlik İle İlgili ve Ysl Hususlr kitpçığını okuyun. Bunun rdındn, doğru kurulum ve yrlm için u Hızlı Kurulum

Detaylı

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir)

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-8880DN Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı görüntülemek için lütfen http://solutions.rother.om/

Detaylı

Buradan Başlayın DCP-T300

Buradan Başlayın DCP-T300 Hızlı Kurulum Kılvuzu Burn Bşlyın DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W Lütfen mkinenizi kurmn öne Ürün Güvenlik Kılvuzu'nu okuyun. Arınn, oğru kurulum ve yükleme için lütfen u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nu okuyun.

Detaylı

Makineyi kullanmadan önce lütfen doğru kurulum ve montaj için bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu okuyun.

Makineyi kullanmadan önce lütfen doğru kurulum ve montaj için bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Mkineyi kullnmdn öne lütfen doğru kurulum ve montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nu okuyun. UYARI DİKKAT Uyrı işretleri olsı yrlnmlrı önlemek

Detaylı

Makineyi kullanmadan önce lütfen doğru kurulum ve montaj için bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu okuyun. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin

Makineyi kullanmadan önce lütfen doğru kurulum ve montaj için bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu okuyun. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın DCP-J35W Mkineyi kullnmdn öne lütfen doğru kurulum ve montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nu okuyun. UYARI DİKKAT UYARI engellenmemesi hlinde ölümle vey iddi yrlnmlrl

Detaylı

paketinden çıkarın ve bileşenleri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahil)

paketinden çıkarın ve bileşenleri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahil) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın DCP-8085DN Mkineyi kullnmdn önce doğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı görüntülemek için lütfen http://solutions.rother.com/

Detaylı

Buradan Başlayın MFC-J200

Buradan Başlayın MFC-J200 Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-J200 Lütfen mkinenizi kurmdn öne Ürün Güvenlik Kılvuzu'nu okuyun. Ardındn, doğru kurulum ve yükleme için lütfen u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nu okuyun. UYARI DİKKAT ÖNEMLİ

Detaylı

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin. NOT Tüm modeller tüm ülkelerde bulunmaz.

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin. NOT Tüm modeller tüm ülkelerde bulunmaz. Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Brother ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz, desteğiniz izim için önemlidir ve işinize değer veriyoruz. Brother ürününüz

Detaylı

Makineyi kullanmadan önce lütfen doğru kurulum ve montaj için bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu okuyun.

Makineyi kullanmadan önce lütfen doğru kurulum ve montaj için bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-795CW Mkineyi kullnmdn öne lütfen doğru kurulum ve montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nu okuyun. UYARI DİKKAT Uyrı işretleri olsı yrlnmlrı önlemek için ypmnız gerekenleri

Detaylı

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız).

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız). Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-490CW Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzunu okuyun. UYARI Uyrı işreti yrlnmlrın önüne geçmek için ypmnız gerekenleri elirtir.

Detaylı

Buradan Başlayın DCP-8110DN

Buradan Başlayın DCP-8110DN Hızlı Kurulum Kılvuzu (Ylnız AB) Burn Bşlyın DCP-8110DN DCP-8155DN Lütfen öne Ürün Güvenlik Kılvuzu nu okuyun, sonr oğru kurulum ve yükleme işlemi için u Hızlı Kurulum Kılvuzu nu okuyun. Hızlı Kurulum

Detaylı

Buradan Başlayın MFC-9460CDN

Buradan Başlayın MFC-9460CDN Hızlı Kurulum Kılvuzu (Ylnız AB) Burn Bşlyın MFC-9460CDN MFC-9465CDN Bu mkineyi ilk ef kullnmn öne, mkinenizi kurmk ve yrlmk için u Hızlı Kurulum Kılvuzu elgesini okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu elgesini

Detaylı

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin.

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin. Hızlı Kurulum Kılvuzu Burn Bşlyın MFC-250C MFC-290C MFC-297C Mkinyi kullnmn ön oğru kurulum v montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzunu okuyun. UYARI Uyrı işrti yrlnmlrın önün gçmk için ypmnız grknlri lirtir.

Detaylı

ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Basit Kullanım Kılavuzu Hızlı Kurulum Kılavuzu Telefon Hattı Kablosu

ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Basit Kullanım Kılavuzu Hızlı Kurulum Kılavuzu Telefon Hattı Kablosu Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın (Ylnız AB) FAX-2840 Doğru kurulum ve yrlm prosedürü için lütfen öne Ürün Güvenlik Kılvuzu'nu ve rdındn u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nu okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu dokümnını

Detaylı

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir)

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-8370DN MFC-8380DN Mkinyi kullnmdn ön doğru kurulum v yüklm için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nu okuyun. Mkinnizi hmn kullnım hzır hl gtirmniz yrdımı olmk için, u kılvuzd

Detaylı

Buradan Başlayın HL-4570CDW

Buradan Başlayın HL-4570CDW Hızlı Kurulum Kılvuzu Burn Bşlyın HL-4570CDW (Ylnız AB) HL-4570CDWT Bu mkineyi ilk ef kullnmn öne, mkinenizi kurmk ve yrlmk için u Hızlı Kurulum Kılvuzu elgesini okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu elgesini

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm üşük sıklıklı monolok EBLQ05+07CAV EDLQ05+07CAV EKCB07CAV EKCB07CAV EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm üşük sıklıklı monolok Türkçe İçinekiler İçinekiler

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu ROTEX HPSU üşük sıklıklı monolok RBLQ05+07CAV RDLQ05+07CAV RKCB07CAV RKCB07CAV RKMBUHCAV RKMBUHCA9W Montör şvuru kılvuzu ROTEX HPSU üşük sıklıklı monolok Türkçe İçinekiler İçinekiler

Detaylı

MONTÖR BAŞVURU KILAVUZU

MONTÖR BAŞVURU KILAVUZU 4PTR4009-B_06_0.ook Pge Suny, Mrh, 06 0:4 AM MONTÖR BAŞVURU KILAVUZU intelligent Tlet Controller 4PTR4009-B_06_0.ook Pge Suny, Mrh, 06 0:4 AM İçinekiler intelligent Tlet Controller syf Montör şvuru kılvuzu

Detaylı

Z600 Serisi Renkli Jetprinter

Z600 Serisi Renkli Jetprinter Z600 Serisi Renkli Jetprinter Windows için Kullnıcı Kılvuzu Kurulum sorunlrını giderme Genel kurulum sorunlrın çözüm ulmk için denetim listesi. Yzıcıy genel kış Yzıcı prçlrı ve yzılımı hkkınd ilgi lın.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri KULLANIM KILAVUZU L43** Dijitl Seri W43** Dijitl Seri İçinekiler TV NİZİ KURMA Güvenlik Önlemleri...4 Kurulum ve önemli ilgiler...5 Uzktn kontrol...7 Pillerin tkılmsı ve etkili mesfe...7 TV NİZİ BAĞLAMA

Detaylı

Makineyi kullanmadan önce lütfen doğru kurulum ve montaj için bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu okuyun.

Makineyi kullanmadan önce lütfen doğru kurulum ve montaj için bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Mkineyi kullnmdn öne lütfen doğru kurulum ve montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nu okuyun. UYARI DİKKAT Uyrı işretleri olsı yrlnmlrı

Detaylı

Buradan Başlayın MFC-J3520

Buradan Başlayın MFC-J3520 Hızlı Kurulum Kılvuzu Burn Bşlyın MFC-J3520 MFC-J3720 Lütfen mkinenizi kurmn öne Ürün Güvenlik Kılvuzu'nu okuyun. Sonr, oğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nu okuyun. UYARI DİKKAT ÖNEMLİ

Detaylı

Ürünle birlikte verilen CD-ROM da bulunan kullanım Kılavuzu ya da Ağ kullanım Kılavuzu na başvuruyu belirtir.

Ürünle birlikte verilen CD-ROM da bulunan kullanım Kılavuzu ya da Ağ kullanım Kılavuzu na başvuruyu belirtir. Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-9320CW Mkineyi kullnmdn önce lütfen doğru kurulum ve montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzu nu okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu nu diğer dillerde görüntülemek için lütfen

Detaylı

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın. KLİMA Duvr Monte Tip Contents Güvenlik Önlemleri...Tr- İç Ünite ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Uzktn Kumn ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Timer (Zmnlyıcı) Çlışmsı...Tr- Çlışm Konusun Genel

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Network Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Network Projection Hkkınd EsyMP Network Projection Uygulmsının Fonksiyonlrı... 5 Çeşitli Ekrn Aktrımı Fonksiyonlrı...5 Yzılımı Kurm... 6 Yzılım

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Buradan Başlayın MFC-T800W

Buradan Başlayın MFC-T800W Hızlı Kurulum Kılvuzu Burn Bşlyın MFC-T800W Lütfen mkinenizi kurmn öne Ürün Güvenlik Kılvuzu'nu okuyun. Arınn, oğru kurulum ve yükleme için lütfen u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nu okuyun. Bu moelin Kullnım Kılvuzlrı,

Detaylı

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Özeti 3 Özellikler Esy Interctive Tools, ynsıtıln görüntüler üzerinde çizim ypmnız olnk tnıyn

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

TÜRKÇE. 2 damarlı kabloyu enerji dağıtıcı ünite ve motor arasına kablolama talimatları. m mm x 0, x 1,50

TÜRKÇE. 2 damarlı kabloyu enerji dağıtıcı ünite ve motor arasına kablolama talimatları. m mm x 0, x 1,50 2 dmrlı kloyu enerji dğıtıcı ünite ve motor rsın klolm tlimtlrı Kloyu enerji dğıtıcı üniteden pencereye döşeyin. Not: Doğru klo oyutlrı için tloy kın. Motor ğlntı için: Söz konusu ürünle verilen tlimtlr

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Visio Atölye ve Lbortur Uygulmlri Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ Optİk mkinlr uygulnn sylvc teknik uzmnlıðı 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrı

Detaylı

CatGenie 120 Kurulumu

CatGenie 120 Kurulumu Düny dki İlk ve Tek Kendini Temizleyen Kedi Tuvleti CtGenie 120 Kurulumu İÇİNDEKİLER Kedinin Hzırlnmsı, Grnti, CtGenie Terimleri 1. Kolinin İçinden Çıkn Prçlrın Kontrolü 2. 4 Prçnın Montjı 3. Çmşır Odsın

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ

YANGINDAN KORUNMA ÜRÜNLERİ Nisn 2009 Htırltm SRTİFİKLR Ktlogki onylr ürünlerin zı çplrı için geçerliir.ğer ilgiler sizin için net eğil ise,lütfen Ürün nışmn servisimiz ile tems geçiniz. YNGINN KORUNM ÜRÜNLRİ ölüm 1 - Hortum,Sprinkler

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Bu Kılavuzda Kullanılan İşaretler

Bu Kılavuzda Kullanılan İşaretler Kullnım Kılvuzu Bu Kılvuzd Kullnıln İşretler Güvenlik işretleri Dokümntsyon ve projektör, projektörün nsıl güvenli şekilde kullnılcğını gösteren grfik semboller kullnırlr. İşretler ve nlmlrı şğıdki gibidir.

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi Hvn Suy Isı Pompsı Sistemleri Yenileneilir Isıtm Teknolojisi Dh Çok Enerji Tsrrufu Dh Fzl Konfor Dh Koly Kurulum Kullnıcı Dostu Kontrol Hızlı, Bsit Kurulum Hepsi ir r&kompkt Küçük oyutlrı syesine, tşınmsı,

Detaylı

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY İNÖNÜ ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FKÜLTSİ LKTRİKLKTRONİK MÜH. BÖL. 35 LKTRİK MKİNLR LBORTUVR DC ŞÖNT JNRTÖR DNY 3504. MÇ: Şönt bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULMLR:. ln kımının şönt bğlı DC jenertörün

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel

Detaylı

Gigaset SL100 colour. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL100 colour. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montj ve kullnım kılvuzu Bin içi montj için VRV IV kompresör ünitesi Montj ve kullnım kılvuzu Bin içi montj için VRV IV kompresör ünitesi Türkçe E - DELARATION-OF-ONFORMITY E - DELARAION-DE-ONFORMIDAD

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Montaj kılavuzu. Entegre hidrolik bileşenlere sahip dış üniteler için seçenek kutusu EK2CB07CAV3. Montaj kılavuzu. Türkçe

Montaj kılavuzu. Entegre hidrolik bileşenlere sahip dış üniteler için seçenek kutusu EK2CB07CAV3. Montaj kılavuzu. Türkçe Montj kılvuzu Entegre hidrolik bileşenlere ship dış üniteler için seçenek kutusu EKCB07CAV Montj kılvuzu Entegre hidrolik bileşenlere ship dış üniteler için seçenek kutusu Türkçe İçindekiler İçindekiler

Detaylı

ANSAN TR050 PANTHER VR.0.P TR www.nsn.om www.nsn.om 444 40 Müþteri Hizmetleri Müþteri hizmetleri httýný tüm illerden ve ep telefonlrýndn þýn ln kodu koymdn ryilirsiniz. Profesyonellere profesyonel çözümler...

Detaylı

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c.

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c. Syıl Devreler (Lojik Devreleri) Tümleştirilmiş Kominezonl Devre Elemnlrı Syıl itemlerin gerçekleştirilmeinde çokç kullnıln lojik devreler, klik ğlçlrın ir ry getirilmeiyle tümleştirilmiş devre olrk üretilirler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400 Ø 400mm elms testere dhil Tezgh Tipi Testere GÖLZ MS400 Profeyoneller için üretilmiştir. y k Sö üle b i li r s u t e k n es i bi r l n li r k e s i m t k sı ıl bile n e le k t rik li K o l y s p sı 2014

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 1. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 1. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ yın ı ve Soyı : y Numrsı (T.C. Kimlik No) : VRUP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi Hvn Suy Isı Pompsı Sistemleri Yenileneilir Isıtm Teknolojisi Dh Çok Enerji Tsrrufu Dh Fzl Konfor Dh Koly Kurulum Kullnıcı Dostu Kontrol Hızlı, Bsit Kurulum Hepsi ir r&kompkt Küçük oyutlrı syesine, tşınmsı,

Detaylı

SECUNORM 590 KILAVUZ TÜRKÇE

SECUNORM 590 KILAVUZ TÜRKÇE SECUNORM 590 KILAVUZ TÜRKÇE TR SECUNORM 590'I TERCİH ETTİĞİNİZ IÇIN TEBRIKLER Solinger MARTOR KGfirmsının yüksek kliteli kesim letine krr verdiniz. SECUNORM 590 gergin emniyet ntlrının yrılmsı d dhil olmk

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

Makineyi kullanmadan önce lütfen doğru kurulum ve montaj için bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu okuyun. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin

Makineyi kullanmadan önce lütfen doğru kurulum ve montaj için bu Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu okuyun. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Hızlı Kurulum Kılvuzu Burn Bşlyın MFC-J220 MFC-J40 Mkinyi kullnmn ön lütfn oğru kurulum v montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nu okuyun. UYARI DİKKAT UYARI ngllnmmsi hlin ölüml vy ii yrlnmlrl sonuçlnilk

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

Montaj kılavuzu. Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monoblok seçenek kutusu EK2CB07CAV3. Montaj kılavuzu. Türkçe

Montaj kılavuzu. Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monoblok seçenek kutusu EK2CB07CAV3. Montaj kılavuzu. Türkçe Montj kılvuzu Dikin Altherm düşük sıcklıklı monoblok seçenek kutusu EKCB07CAV Montj kılvuzu Dikin Altherm düşük sıcklıklı monoblok seçenek kutusu Türkçe İçindekiler İçindekiler Dokümnlr hkkınd. Bu dokümn

Detaylı

MONTAJ KILAVUZU. Fan coil cihazları FWC06B7TV1B FWC07B7TV1B FWC08B7TV1B FWC09B7TV1B FWC06B7FV1B FWC07B7FV1B FWC08B7FV1B FWC09B7FV1B.

MONTAJ KILAVUZU. Fan coil cihazları FWC06B7TV1B FWC07B7TV1B FWC08B7TV1B FWC09B7TV1B FWC06B7FV1B FWC07B7FV1B FWC08B7FV1B FWC09B7FV1B. MONTAJ KILAVUZU Fn oil ihzlrı 06B7TV1B 07B7TV1B 08B7TV1B 09B7TV1B 06B7FV1B 07B7FV1B 08B7FV1B 09B7FV1B Cover Type numers CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA CE - VYHLÁSENIE-ZHODY CE

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 4 Algoritma ve Yazılımın Şekilsel Gösterimi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 4 Algoritma ve Yazılımın Şekilsel Gösterimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritm Geliştirme ve Veri Ypılrı 4 Algoritm ve Yzılımın Şekilsel Gösterimi Mustf Keml Üniversitesi Algoritm ve Yzılımın Şekilsel Gösterimi Algoritmik progrm tsrımı, verilen ir prolemin ilgisyr ortmınd

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm toprk kynklı ısı pompsı Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm toprk kynklı ısı pompsı Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel güvenlik önlemleri 3 1.1 Dokümnlr hkkınd...

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS)

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS) ÇMR ÖSS SRULRI 1., ve noktlrı merkezli çember üzerinde m( ) = m( ) =. ir dik üçgeni için, = cm ve = 4 cm olrk veriliyor. Merkezi, yrıçpı [] oln bir çember, üçgenin kenrını ve noktlrınd kesiyor. un göre,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN

Detaylı

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: Yaşınız 18-30 yaş 31-50 yaş 51-65 yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu nktin mı siz sunulk ürün vy hizmtin risklrini nlyilk ilgi v trüy ship olup olmığınızın nlşılmsı, öyl siz h uygun hizmt sunulmsının sğlnmsıır. Bu konu ir ğrlnirm ypılilmsi sizn grkli ilgilrin

Detaylı

TÜM HAREKETLER 4 KEZ TEKRARLANMALIDIR.

TÜM HAREKETLER 4 KEZ TEKRARLANMALIDIR. Ayklr yere düz srk sndlyede oturulur.her zmn urundn nefes lınmlı ve ğız kplı tutulmlıdır. Eller elin rksın konur ve nefes verilir. Bel ve sırt kslrı iyice ksılrk hv dışrıy verilmeye çlışılmlıdır. Tekrr

Detaylı

MarCal. Kumpaslar GENEL BİLGİLER. MarCal - Tasarım Özellikleri. DIN 862'ye göre G hata sınırları. MarCal - Ölçüm türleri. MarCal.

MarCal. Kumpaslar GENEL BİLGİLER. MarCal - Tasarım Özellikleri. DIN 862'ye göre G hata sınırları. MarCal - Ölçüm türleri. MarCal. BASİT ÖLÇÜMLER İÇİN PARMAK HESABI YETER. GERİ KALANLAR İÇİN MARCAL VAR. MARCAL ürünleri ile ilgili en güncel ilgilere WEB sitemizden ulşılilirsiniz: www.mhr.com, WeCode 203 Mhr trfındn üretilen MrCl serisi

Detaylı

DO ALGAZ SAY DO ALGAZ SA AÇLARI Y

DO ALGAZ SAY DO ALGAZ SA AÇLARI Y Do lgz Syçlr Ç NDEK LER G Do lgz Syçlrı Genel Özellikler Ön Öemeli Kompkt Do lgz Syı Teknik Tlo Bsınç Kyı ve Ht E rileri Teknik Resimler Ön Öeme Moülü Genel Özellikler Teknik Tlo Teknik Resimler G G-CPPU

Detaylı

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52 . İşlm.. İşlm Kvrmı Etkinlik.5 A,,, B,, v C,,5, kümlri vriliyor.. AxB kümsini yzınız.. AxB n C y f ğıntısı f x, y x il y n, küçük olmynı içimin tnımlnıyor. AxB f C f ğıntısını ynki gii ir Vnn şmsı il göstriniz.

Detaylı

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Ofis: Consumer Product Division Wendenstrsse 14 18, 20097 Hmburg, Almny Tel.: +49 40 23 77 3-0/Fks: +49 40 23 07 61 Ürün teslimi: Bredowstrsse 20, 22113

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05 İNÖNÜ ÜNİVSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTİKLKTONİK MÜH. BÖL. 35 LKTİK MAKİNALAI LABOATUVAI I KLMLİ DC KOMPOUND JNATÖ DNY 3505. AMAÇ: Kompound bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALA:. Yük

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI I L T A T I L T A T urı Ürünler nfcks k lı m ır nd S e Atıst sı Ttlı irv For Sweets r r l s Ulu ionl F Internt 05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİNDE İZOLASYON HATASINA KARŞI TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ

ALÇAK GERİLİM SİSTEMLERİNDE İZOLASYON HATASINA KARŞI TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ ALÇAK GEİLİM İTEMLEİNDE İOLAYON HATANA KAŞ TOPAKLAMA İTEMLEİ İzolsyon htlrın bğlı tehlikeler Meyn gelen htnın sebebine bkılmksızın bir izolsyon htsı İnsn hytı Mlzemenin korunmsı Elektrik gücünün kullnımının

Detaylı

Montaj kılavuzu. Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monoblok yedek ısıtıcı EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Montaj kılavuzu. Türkçe

Montaj kılavuzu. Daikin Altherma düşük sıcaklıklı monoblok yedek ısıtıcı EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Montaj kılavuzu. Türkçe Dikin Altherm düşük sıcklıklı monolok yedek ısıtıcı EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Türkçe İçindekiler İçindekiler Dokümnlr hkkınd. Bu dokümn hkkınd... Kutu hkkınd. Yedek ısıtıcı..... Yedek ısıtıcıdki ksesurlrı çıkrmk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 31. GRUP: METAL İŞLERİ TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 31. GRUP: METAL İŞLERİ TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 31. GRUP: METL

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

Kelime (Text) İşleme Algoritmaları

Kelime (Text) İşleme Algoritmaları Kelime (Text) İşleme Algoritmlrı Doç.Dr.Bnu Diri Trie Ağcı Sonek Ağcı (Suffix Tree) Longest Common String (LCS) Minimum Edit Distnce 1 Ağçlrın Bğlı Ypısı Düğüm (node), çeşitli ilgiler ile ifde edilen ir

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Belge Kamerası Kullanım Kılavuzu

Belge Kamerası Kullanım Kılavuzu Belge Kmersı Kullnım Kılvuzu Önemli Güvenlik Tlimtlrı Bu Kullnım Kılvuzu'nu okuyun ve belge kmernızl ilgili tüm güvenlik tlimtlrını uygulyın. Gelecekte bşvurmk üzere bu kılvuzu koly erişebileceğiniz bir

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 29. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı