Buradan Başlayın MFC-8510DN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Buradan Başlayın MFC-8510DN"

Transkript

1 Hızlı Kurulum Kılvuzu (Ylnız AB) Burn Bşlyın MFC-8510DN MFC-8520DN Lütfen öne Ürün Güvenlik Kılvuzu nu okuyun, sonr oğru kurulum ve yükleme işlemi için u Hızlı Kurulum Kılvuzu nu okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu elgesini iğer illere görüntülemek için, lütfen resini ziyret ein. Tüm ülkelere tüm moeller ulunmz. 1 Mkineyi mljınn çıkrın ve prçlrını kontrol ein Drum Ünitesi ve Toner Krtuşu Tkımı (öneen tkılmış) Ayrılilir Pnel (Türkiye için) (Diğerleri için) AC Elektrik Klosu Yükleyii CD-ROM u Hızlı Kurulum Kılvuzu Telefon Ht Klosu Ürün Güvenlik Kılvuzu Bsit Kullnım Kılvuzu TUR Sürüm 0 1

2 UYARI DİKKAT UYARI, kçınılmığı tkire, ölüm vey ii yrlnmlr neen olileek potnsiyel olrk tehlikeli ir urumu işret eer. DİKKAT, kçınılmığı tkire küçük vey ort çplı yrlnmlr neen olileek potnsiyel olrk tehlikeli ir urumu işret eer. UYARI Mkinenizin mljlnmsın plstik torlr kullnılmıştır. Boğulm tehlikesini önlemek için, u plstik torlrı eekleren ve çouklrn uzk tutun. Plstik torlr oyunk eğilir. Mkineyi tşırken, mkinenin önünen oğru, ynınki tutmçlrn sıkı tutun. Yn tutmçlr tryıının ltın ulunur. Mkineyi lttn tutrk TAŞIMAYIN. Alt Çekmeeyi kullnıyorsnız, mkineyi Alt Çekmeeen TAŞIMAYIN, ksi hle Alt Çekmeeye ğlı olmığınn yrlnilirsiniz vey mkineye zrr vereilirsiniz. Mkinenin etrfın, en z şekile gösterilen kr oşluk ırkın. 400 mm 150 mm 150 mm 150 mm Kutun çıkn prçlr ulunuğunuz ülkeye göre eğişeilir. Orijinl mljı sklmnızı öneririz. Herhngi ir neenle mkinenizi nkletmeniz gerekiyors, tşım sırsın oluşileek hsrı önlemek için ikktli ir şekile orijinl mljıyl pketleyin. Nkliyei, mkine için yeterli sigort yptırmlıır. Mkineyi yenien pketleme hkkın ilgi için, Gelişmiş Kullnım Kılvuzu elgesine Mkinenin mljlnıp gönerilmesi konusun kın. Bu Hızlı Kurulum Kılvuzu nki resimler MFC-8510DN ye göreir. Aryüz klosu stnrt ksesur eğilir. Kullnmk isteiğiniz ğlntı için uygun ryüz klosunu (USB y Ağ) stın lın. USB klosu 2 metreen uzun olmyn ir USB 2.0 klosu (A/B Türü) kullnılmsı önerilir. Aryüz klosunu u sır BAĞLAMAYIN. Aryüz klosunun ğlnmsı, MFL-Pro Suite kurulum işlemi sırsın ypılır. Ağ klosu 10BASE-T vey 100BASE-TX Hızlı Ethernet Ağı için üz Ktegori 5 (vey h üyük) ükümlü klo kullnın. 2

3 2 Mkineen pketleme mlzemelerini çıkrtın Drum ünitesini ve toner krtuşu üzeneğini çıkrın. Önemli Henüz AC elektrik klosunu ğlmyın. Mkinenin ışınn mlj nını ve tryıı mınn film kplmsını çıkrın. Çok Amçlı çekmeeyi çın ve Çok Amçlı çekmee esteğinen mlj nını çıkrın, sonr Çok Amçlı çekmeeyi kptın. e Turunu koruyuu mlzemeyi rum ünitesi ve toner krtuşu tkımınn çıkrın. Ön kpğı çm üğmesine sın ve ön kpğı çın. Silis jeli pketini çıkrın. f Drum ünitesi ve toner krtuşu tkımını her iki elle engee tutun ve toneri krtuş içine eşit olrk ğıtmk için yvşç irkç kez sğ sol sllyın. CAUTION DİKKAT Silis jel pketi YEMEYİN. Lütfen unu tın. Yutulurs, hemen tıi yrım lın. g Drum ünitesini ve toner krtuş üzeneğini mkinenin içine sıkı geri yerleştirin. h Mkinenin ön kpğını kptın. 3

4 3 Kğıt çekmeesine kğıt yerleştirin Kğıt çekmeesini çekerek mkineen tmmen çıkrın. Çekmeeye kğıt koyun ve şunn emin olun: Kğıın mksimum kğıt işretinin () ltın oluğunn emin olun. Kğıt çekmeesini şırı olurm kğıt sıkışmlrın neen olilir. Bsılk yüz, şğı önük olmlıır. Beslemenin oğru ypılmsı için kğıt kılvuzlrı kğıtlrın kenrlrın tems etmeliir. Yeşil renkli kğıt kılvuzu ırkm kolun srken, kğıt kılvuzlrını kyırrk, çekmeeye koyuğunuz kğıın oyutun getirin. Kılvuzlrın yuvlr tm oturuğunn emin olun. e f Kğıt çekmeesini, sıkı içime yenien mkineye yerleştirin. Mkineye tm olrk tkılığınn emin olun. Kğıın şğı-kn çıkış çekmeesinen kymsını önlemek için estek kpğını yukrı klırın. Kğıt sıkışmlrını ve htlı eslemeleri önlemek için kğıt estesini iyie hvlnırın. Önerilen kğıt hkkın h fzl ilgi için, Bsit Kullnım Kılvuzu elgesine Önerilen kğıt ve skı mlzemeleri konusun kın. 4

5 4 Kontrol pneli kpğını tkın Dokümn kpğını çın. Kumn pneli kpğını mkineen çıkrın ve rınn seçtiğiniz kpğı tkın. 5 Elektrik klosunu ve telefon httını ğlyın Önemli Aryüz klosunu henüz BAĞLAMAYIN. AC elektrik klosunu mkineye tkın ve sonr ir elektrik prizine tkın. Mkinenin çm/kpm üğmesini çın. Ön kumn pneli kpğı oğru tkılmzs, önemli işlemler çlışmz. Telefon httı klosunu ğlyın. Telefon ht klosunun ir uunu mkinenin üzerine LINE ile elirtilen yuvy iğer uunu ise uvrki telefon prizine ğlyın. Önemli Telefon httı, mkinee LINE olrk işretli yuvy BAĞLANMALIDIR. 5

6 UYARI Mkinenin, toprklı ir fiş kullnılrk toprklnmsı gerekmekteir. Mkine, elektrik prizi üzerinen toprklnığınn, mkineyi telefon httın ğlrken elektrik klosunu mkineye ğlı tutrk telefon şeekesineki olsı tehlikeli elektrik şrtlrınn korunilirsiniz. Benzer şekile, mkinenizi tşımk isteiğinize öne telefon httı ğlntısını ve rınn elektrik klosunun ğlntısını keserek korunilirsiniz. Bir telefon httını hrii ir telefonl pylşıyorsnız, şğı gösterilen şekile ğlyın. Hrii telefonu ğlmn öne, koruyuu kpğı mkineeki EXT. yuvsınn çıkrın. Bir telefon httını hrii ir telesekreter mkinesi ile pylşıyorsnız, şğı gösterilen şekile ğlyın. Hrii telefonu telesekretere ğlmn öne, koruyuu kpğı mkinenin EXT. yuvsınn çıkrın. Prlel telefon telesekreteri (esteklenmez) Hrii telefon telesekreteri Koruyuu kpk Hrii ir telesekreteriniz vrs lım mounu Hrii TAD olrk yrlyın. Bkz. Alm Mou seçin syf 7. Ek yrıntılr için, Bsit Kullnım Kılvuzu elgesine Hrii TAD ğlm konusun kın. Dhili telefon Hrii telefon Koruyuu kpk 6

7 6 Ülkenizi yrlyın 8 Alm Mou seçin Mkinenin her ülkeeki yerel iletişim htlrıyl oğru şekile çlışmsı için ülkenizi yrlmnız gerekir. e 7 Dilinizi Güç klosunu tkrk ve çm/kpm üğmesini çrk mkinenin çık oluğunn emin olun. Ülkeyi seçmek için vey tuşun sın. Set Country South Afri Türkiye Others Selet or OK LCD e ülkeniz görünüğüne OK tuşun sın. LCD e ülkeyi onylmnız istenir. Ülkeyi Ayrl Türkiye 1.Evet 2.Hyır Numr Girin LCD e oğru ülke görünüyors, 1 üğmesine srk e ımın giin. VEYA Ülkeyi yenien seçmek için 2 üğmesine srk ımın önün. LCD e Kul eili görünükten sonr mkine otomtik olrk yenien şlr. Yenien şlıktn sonr, LCD e LÜTFEN BEKLEYİN görünür. seçin LCD eki iletilerin ilini Türkçe vey İngilize olrk seçeilirsiniz. Menü, 0, 0 tuşlrın sın. Dilinizi seçmek için vey tuşun sın. OK tuşun sın. Durur/Çık tuşun sın. Dört olsı lım mou ulunmktır: Ylnız Fx, Fx/Tel, Mnuel ve Hrii TAD. Mkinenizin telefon özelliklerini (vrs) vey mkine olrk ynı htt ğlı ış telefon y ış telefon ynıtlm ygıtını kullnmk ister misiniz? Evet Dış telefon ynıtlm ygıtının sesli ileti işlevini kullnıyor musunuz? Hyır Mkinenin fks ve telefon çğrılrını otomtik olrk ynıtlmsını istiyor musunuz? Evet Hyır Evet Menü, 0, 1 tuşlrın sın. Alm mounu seçmek için vey tuşun sın. OK tuşun sın. Durur/Çık tuşun sın. Ylnız Fx Mkineniz her çğrıyı fks olrk ynıtlr. Fx/Tel Mkineniz httı enetler ve her çğrıyı ynıtlr. Çğrı fks eğilse, çğrıyı ynıtlmnız için telefon zili çlr. Mnuel Hyır Telefon httını siz enetlersiniz ve her çğrıyı keniniz ynıtlmlısınız. Hrii TAD Dış telefon ynıtlm ygıtı (TAD) her çğrıyı otomtik olrk ynıtlr. Sesli iletiler ış TAD' kyeilir. Fks iletileri otomtik olrk yzırılır. Dh yrıntılı ilgi için, Bsit Kullnım Kılvuzu elgesine Fks lm konusun kın. 7

8 9 LCD kontrstını yrlyın (gerekirse) LCD'yi okum zorluk çekiyorsnız kontrst yrını eğiştirmeyi eneyin. Menü, 1, 7 tuşun sın. Kontrstı rtırmk için üğmesine sın. YA DA Kontrstı zltmk için üğmesine sın. OK tuşun sın. Durur/Çık tuşun sın. e Tuş tkımın iki smklı olrk gün ilgisini girin ve OK tuşun sın. 02.Trih ve St XX/03/2012 Gün:25 Gir - Tmm Tuşu (örn., yın 25 i için 2, 5 girin.) Tuş tkımın st ilgisini 24 st içimine girin ve OK tuşun sın. 02.Trih ve St 25/03/ Trih ve sti yrlyın Mkine trih ve sti gösterir ve eğer istsyon kimliğini yrlıysnız, göneriğiniz her fks trih ve st eklenir. Menü, 0, 2, 1 tuşlrın sın. Tuş tkımını kullnrk yılın son iki smğını girin ve OK tuşun sın. 02.Trih ve St Yıl:2012 Gir - Tmm Tuşu (örn için 1, 2 girin.) Tuş tkımın iki smklı olrk y ilgisini girin ve OK tuşun sın. 02.Trih ve St XX/XX/2012 Ay:03 Gir - Tmm Tuşu (örn., Mrt için 0, 3 girin.) f 11 St:15:25 Gir - Tmm Tuşu (örn. 15:25 için 1, 5, 2, 5 girin.) Durur/Çık tuşun sın. Kişisel ilgileri (İstsyon Kimliği) girin Mkine trih ve sti görüntüler ve ir İstsyon Kimliği yrlrsnız unu göneriğiniz her fks ekler. Menü, 0, 3 tuşlrın sın. Tuş tkımını kullnrk fks numrnızı (en fzl 20 smk) girin ve OK tuşun sın. 03.İst. Kimliği Fx:_ Gir - Tmm Tuşu Tuş tkımını kullnrk telefon numrnızı (en fzl 20 smk) girin ve OK tuşun sın. Telefon ve fks numrlrınız ynıys, ynı numryı tekrr girin. 03.İst. Kimliği Fx:XXXXXXXXXXX Tel:_ Gir - Tmm Tuşu 8

9 e Tuş tkımını kullnrk ınızı girin (en fzl 20 krkter) ve OK tuşun sın. 03.İst. Kimliği Fx:XXXXXXXXXXX Tel:XXXXXXXXXXX A:_ Gir - Tmm Tuşu Aınızı girmek için şğıki tloy kın. Son hrfle ynı tuşt ulunn ir krkter girmeniz gerekiyors tuşun srk imlei sğ lın. Bir krkteri ynlış girer ve eğiştirmek isterseniz, imlei ynlış krktere tşımk için vey tuşun sın ve rınn Sil tuşun sın. Tuş sın Bir kez İki kez Üç kez Durur/Çık tuşun sın. Dört kez Beş kez 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 Dh yrıntılı ilgi için, Bsit Kullnım Kılvuzu elgesine Metin girme konusun kın. Ht ypmnız urumun yenien şlmk isterseniz, Durur/Çık tuşun sın ve ımın önün. 12 Fks Gönerim Rporu Brother mkineniz, ir fks göneriğinizin onyı olrk kullnılileek ir Gönerim Ony Rporu özelliği içermekteir. Bu rpor, ln trfın ını y fks numrsını, gönerim trihini, stini ve iletimin süresini, iletilen syf syısını ve iletimin şrılı olup olmığını listeler. Fks Gönerim Rporu özelliğini kullnmk istiyorsnız, Gelişmiş Kullnım Kılvuzu elgesine Rpor yzırm konusun kın. 13 Tonlu vey puls çevirme mounu yrlyın Mkineniz tonlu çevirme servisi için yrlnmış olrk gelir. Çevirme servisiniz Puls (vurum) ise rm mounu eğiştirmeniz gerekir. 14 Menü, 0, 4 tuşlrın sın. Puls (vey Ton) seçimi için vey tuşun sın. OK tuşun sın. Durur/Çık tuşun sın. Telefon httı uyumluluğunu yrlyın Mkineyi ir VoIP hizmetine (Internet üzerinen) ğlıyorsnız, uyumluluk yrlrını eğiştirmeniz gerekir. Anlog ir telefon httı kullnıyorsnız u ımı tlyilirsiniz. Menü, 2, 0, 1 tuşlrın sın. vey tuşun srk Temel (VoIP) öğesini seçin. OK tuşun sın. Durur/Çık tuşun sın. 9

10 15 Telefon httı tipini yrlyın Fks gönermek ve lmk için mkineyi PABX (PBX) vey ISDN kullnn ir htt ğlıyorsnız, şğıki ımlrı tmmlyrk telefon httı tipini e un göre eğiştirmeniz gerekmekteir. e f Menü, 0, 6 tuşlrın sın. vey tuşun srk Norml, ISDN vey PBX öğesini görüntüleyin. OK tuşun sın. Aşğıkileren irini ypın: ISDN vey Norml seçerseniz, f ımın giin. PBX öğesini seçerseniz, ımın giin. Aşğıkileren irini ypın: Mevut önek numrsını eğiştirmek isterseniz 1 tuşun sın ve ımın giin. Mevut önek numrsını eğiştirmek istemiyorsnız 2 tuşun sın ve f ımın giin. Vrsyıln yr! işretiir. Tel/R tuşun stığınız, LCD e! gösterilir. Tuş tkımını kullnrk önek numrsını (en fzl 5 smk) girin ve OK tuşun sın. 0-9 rsı syılrı, #, l ve! işretini kullnilirsiniz. (! işretini görüntülemek için Tel/R tuşun sın.)! işretini şk syılr y krkterlerle kullnmzsınız. Telefon sisteminiz rlıklı tekrr rm gerektiriyors,! öğesini görüntülemek için Tel/R tuşun sın. vey tuşun srk Açık vey Her Zmn öğesini seçin ve OK tuşun sın. Açık seçerseniz, Tel/R tuşun sılığın (ekrn! görüntülenir) ış htt ulşırsınız. Her Zmn seçerseniz, Tel/R tuşun smn ış htt ulşilirsiniz. Durur/Çık tuşun sın. 16 Yz Stine Otomtik Geçiş Mkinenin Yz Stine otomtik olrk girip çıkmsını yrlyilirsiniz. Mkine otomtik olrk sti İlkhr ir st ileri, Sonhr ir st geri lır. 17 Menü, 0, 2, 2 tuşlrın sın. Açık (vey Kplı) seçimi için vey tuşun sın. OK tuşun sın. Durur/Çık tuşun sın. St Dilimini yrlyın Bulunuğunuz konumun st ilimini (yz sti eğil, stnrt st) yrlyilirsiniz. PBX ve AKTARMA Mkine şlngıçt stnrt PSTN (Puli Swithe Telephone Network - Kmusl Telefon Şeekesi) httın ğlnmyı sğlyn Norml yrınır. Bununl irlikte ofislerin çoğun merkezi telefon sistemi vey Privte Automti Brnh Exhnge (PABX) kullnılmktır. Mkineniz çoğu PABX (PBX) tipine ğlnilir. Mkinenin yenien çevirme özelliği see time rek rell (TBR) özelliğini estekler. TBR, çoğu PABX (PBX) sistemiyle çlışrk hrii ir htt erişmenizi vey çğrılrı şk ir prlel htt ktrmnız imkn verir. Bu özellik Tel/R tuşun sılığın çlışır. Menü, 0, 2, 3 tuşlrın sın. vey tuşun srk st ilimini seçin. OK tuşun sın. Durur/Çık tuşun sın. 10

11 18 Bğlntı tipini seçin Bu yükleme tlimtlrı Winows XP Home/Winows XP Professionl, Winows XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7 ve M OS X (sürüm , 10.6.x ve 10.7.x) içinir. Winows Server 2003/2003 x64 Eition/2008/2008 R2 ve Linux için, moelinizin resineki syfsını ziyret ein. Bizi resinen ziyret eeilirsiniz; urn ürün esteği, en son sürüü günellemeleri ve yrımı progrmlrı ve sık soruln sorulr (SSS ler) ve teknik sorulr ynıtlr lilirsiniz. USB Aryüzü Kullnıılrı İçin Winows, 12. syfy giin Mintosh, 14. syfy giin Klolu Ağ için Winows, 16. syfy giin Mintosh, 19. syfy giin Klolu Ağ Winows USBMintosh Winows Mintosh 11

12 USB Winows USB Aryüzü Kullnıılrı için (Winows XP/XP Professionl x64 Eition/Winows Vist / Winows 7) 19 Yüklemeen öne 20 MFL-Pro Suite i kurun Bilgisyrınızın AÇIK oluğunn ve oturumu Yönetii hklrıyl çtığınızn emin olun. Önemli Çlışn progrm vrs kptın. İşletim sisteminize ğlı olrk ekrnlr eğişeilir. Yükleyii CD-ROM u, Nune PperPort 12SE yzılımını içerir. Bu yzılım Winows XP (SP3 vey üstü), XP Professionl x64 Eition (SP2 vey üstü), Winows Vist (SP2 vey üstü) ve Winows 7 estekler. MFL-Pro Suite i kurmn öne en son Winows Hizmet Pketi günellemesini ypın. Mkineyi kptın ve USB ryüz klosunun mkineye ğlı olmığınn emin olun. Kloyu öneen ğlıysnız, çıkrın. Yükleyii CD-ROM unu CD-ROM sürüünüze tkın. Moel ı ekrnı çılırs mkinenizi seçin. Dil ekrnı çılırs ilinizi seçin. Brother ekrnı otomtik olrk görüntülenmezse Bilgisyrım (Bilgisyr) konumun giin, CD-ROM simgesine çift tıklyın ve rınn strt.exe öğesine çift tıklyın. MFL-Pro Suite Kur öğesini tıkltın ve lisns sözleşmelerini kul eiyorsnız Evet öğesini tıkltın. Kurulum otomtik olrk evm etmezse, CD-ROM u çıkrıp yenien tkrk vey kök klsörünen strt.exe progrmını çift tıklyrk en üst menüyü yenien çın ve MFL-Pro Suite i kurmk için ımınn evm ein. Winows Vist ve Winows 7 kullnıılrı için, Kullnıı Hesı Denetimi ekrnı görünüğüne İzin Ver vey Evet öğesine tıklyın. Yerel Bğlntı (USB) öğesini seçin ve sonr İleri öğesini tıkltın. PS sürüüsünü (BR-Sript3 yzıı sürüüsü) yüklemek istiyorsnız, Özel Kurulum öğesini seçin ve rınn ekrnki tlimtlrı izleyin. 12

13 USB Winows Bu ekrn görününeye kr ekrnki tlimtlrı izleyin. 21 Bitirin ve yenien şltın Bilgisyrınızı yenien şltmk için Son öğesini tıkltın. Bilgisyrı yenien şlttıktn sonr, Yönetii hklrıyl oturum çmnız gerekir. e USB klosunu mkinenize semolü ile işretlenmiş USB ğlntı noktsın ğlyın ve sonr kloyu ilgisyrınız ğlyın. f g h Mkineyi çın. Yükleme otomtik olrk evm eeektir. Yükleme ekrnlrı rk rky görünür. İstenirse, ekrnki tlimtlrı izleyin. Önemli Kurulum sırsın ekrnlrn hiçirini iptl ETMEYİN. Tüm ekrnlrın çılmsı irkç sniye süreilir. Winows Vist ve Winows 7 kullnıılrı için, Winows Güvenliği ekrnı görünüğüne, ony kutusunu seçin ve kurulumu üzgün ir şekile tmmlmk için Yükle öğesine tıklyın. On-Line Kyıt ekrnı görünüğüne, seçiminizi ypın ve ekrn tlimtlrını izleyin. Kyıt işlemini tmmlığınız, İleri öğesini tıkltın. Kurulum Tmmlnı ekrnı görünüğüne, eylemini gerçekleştirmek isteiğiniz kutuyu işretleyin ve sonr İleri öğesini tıkltın. Yzılım yüklemesi sırsın ir ht iletisi görünürse, Bşlt/Tüm Progrmlr/Brother/ MFC-XXXX konumun (ur, MFC-XXXX moelinizin ıır) ulunn Kurulum Tnılrı uygulmsını çlıştırın. Güvenlik yrlrınız ğlı olrk, mkineyi vey yzılımını kullnırken ir Winows Güvenlik vey virüsten korum yzılımı peneresi görüneilir. Lütfen penerenin evm etmesine izin verin. Son Kurulum tmmlnı. XML Pper Speifition Printer Driver Winows Vist ve Winows 7 için XML Pper Speifition Printer Driver, XML Pper Speifition kullnn uygulmlrn yzırm işlemi yprken kullnıln en uygun sürüüür. resinen Brother Solutions Center erişerek lütfen en son sürüüyü inirin. Winows USBMintosh 13

14 USB Mintosh USB Aryüzü Kullnıılrı için (M OS X x) 19 Yüklemeen öne 20 MFL-Pro Suite i kurun Mkinenizin elektrik kynğın ğlı oluğunn ve Mintosh ilgisyrınızın AÇIK oluğunn emin olun. Oturumu yönetii hklrıyl çmnız gerekmekteir. Önemli M OS X vey ltı kullnıılrı için, M OS X x sürümüne yükseltin. (Kullnığınız M OS X ile ilgili en son sürüüler ve ilgiler için, resini ziyret ein.) Yükleyii CD-ROM unu CD-ROM sürüünüze tkın. Strt Here OSX (OSX'i Burn Bşlt) simgesini çift tıkltın. İstenirse, moelinizi seçin ve sonr ekrn tlimtlrını izleyin. PS sürüüsü (BR-Sript3 yzıı sürüüsü) eklemek istiyorsnız, lütfen resineki Brother Solutions Center giin ve tlimtlr için moel syfnızki SSS leri ziyret ein. USB klosunu mkinenize semolü ile işretlenmiş USB ğlntı noktsın ğlyın ve sonr kloyu Mintosh unuz ğlyın. Önemli Kurulum sırsın ekrnlrn hiçirini iptl ETMEYİN. Yüklemenin tmmlnmsı irkç kik süreilir. Listeen mkinenizi seçin ve sonr OK (Tmm) öğesine tıklyın. Mkinenizin çm/kpm üğmesinin çılığınn emin olun. Bu ekrn görünüğüne Next (İleri) öğesine tıklyın. MFL-Pro Suite kurulumu tmmlnmıştır. 15. syfki 21. ım giin. 14

15 USB Mintosh 21 Presto! PgeMnger ı inirip yükleyin Presto! PgeMnger yükleniğine, Brother ControlCenter2 ye OCR kiliyeti kznırır. Presto! PgeMnger ile fotoğrf ve okümnlrınızı koly tryilir, pylşilir ve üzenleyeilirsiniz. Brother Support (Brother Destek) ekrnın Presto! PgeMnger öğesine tıklyın ve ekrnki tlimtlrı izleyin. Son Kurulum tmmlnı. Winows USBMintosh 15

16 Klolu Ağ Winows Klolu Ağ Aririmi Kullnıılrı için (Winows XP/XP Professionl x64 Eition/Winows Vist / Winows 7) 19 Yüklemeen öne Ağ ririm klosunu Ethernet ğlntı noktsın ğlyın ve sonr hu üzerineki oş ir ğlntı noktsın tkın. Bilgisyrınızın AÇIK oluğunn ve oturumu Yönetii hklrıyl çtığınızn emin olun. Önemli Çlışn progrm vrs kptın. İşletim sisteminize ğlı olrk ekrnlr eğişeilir. Yükleyii CD-ROM u, Nune PperPort 12SE yzılımını içerir. Bu yzılım Winows XP (SP3 vey üstü), XP Professionl x64 Eition (SP2 vey üstü), Winows Vist (SP2 vey üstü) ve Winows 7 estekler. MFL-Pro Suite i kurmn öne en son Winows Hizmet Pketi günellemesini ypın. Kurulum işlemi oyun tüm kişisel güvenlik uvrı yzılımlrını (Winows Güvenlik Duvrı ışın), nti-spywre y nti-virüs uygulmlrını evre ışı ırkın. semolüyle işretli Ethernet ğlntı noktsınn koruyuu kpğını çıkrın. 20 Mkinenizin çm/kpm üğmesinin çılığınn emin olun. MFL-Pro Suite i kurun Yükleyii CD-ROM unu CD-ROM sürüünüze tkın. Moel ı ekrnı çılırs mkinenizi seçin. Dil ekrnı çılırs ilinizi seçin. Brother ekrnı otomtik olrk görüntülenmezse Bilgisyrım (Bilgisyr) konumun giin, CD-ROM simgesine çift tıklyın ve rınn strt.exe öğesine çift tıklyın. MFL-Pro Suite Kur öğesini tıkltın ve lisns sözleşmelerini kul eiyorsnız Evet öğesini tıkltın. Kurulum otomtik olrk evm etmezse, CD-ROM u çıkrıp yenien tkrk vey kök klsörünen strt.exe progrmını çift tıklyrk en üst menüyü yenien çın ve MFL-Pro Suite i kurmk için ımınn evm ein. Winows Vist ve Winows 7 kullnıılrı için, Kullnıı Hesı Denetimi ekrnı görünüğüne İzin Ver vey Evet öğesine tıklyın. 16

17 Klolu Ağ Winows Klolu Ağ Bğlntısı (Ethernet) öğesini seçin ve sonr İleri öğesini tıkltın. PS sürüüsünü (BR-Sript3 yzıı sürüüsü) yüklemek istiyorsnız, Özel Kurulum öğesini seçin ve rınn ekrnki tlimtlrı izleyin. Güvenlik Duvrı/AntiVirüs lgılnı ekrnı görünüğüne Ağ ğlntısını etkinleştirmek ve kurulum evm etmek için Güvenlik Duvrı port yrlrını eğiştir. (Önerilen) öğesini seçin ve İleri öğesine tıklyın. İstenirse, listeen mkinenizi seçin ve sonr İleri öğesini tıkltın. Mkineniz ğ ulunmuyors, ekrnki tlimtlrı izleyerek yrlrınızı onylyın. Ağınız ğlı iren fzl ynı moel vrs, mkineyi tnımlyilmeniz için IP Aresi ve Düğüm Aı görüntülenir. Mkinenizin IP resini ve üğüm ını, Ağ Ypılnırmsı Rporu nu yzırrk ulilirsiniz. Bkz. Ağ Ypılnırmsı Rporunu Yzırm syf 21. Winows Vist ve Winows 7 kullnıılrı için, Winows Güvenliği ekrnı görünüğüne, ony kutusunu seçin ve kurulumu üzgün ir şekile tmmlmk için Yükle öğesine tıklyın. e Eğer Winows Güvenlik Duvrı nı kullnmıyorsnız, şğıki ğ ğlntı noktlrının nsıl ekleneeğiyle ilgili h fzl ilgi için yzılımınızın kullnım kılvuzun kın. Ağn trm için UDP ğlntı noktsı 54925'i ekleyin. Ağn PC-Fx lımı için, UDP ğlntı noktsı yı ekleyin. Ağ ğlntısı ile hl sorun yşıyorsnız, UDP ğlntı noktsı 161 i ve 137 yi ekleyin. Yükleme otomtik olrk evm eeektir. Yükleme ekrnlrı rk rky görünür. İstenirse, ekrnki tlimtlrı izleyin. Önemli Kurulum sırsın ekrnlrn hiçirini iptl ETMEYİN. Tüm ekrnlrın çılmsı irkç sniye süreilir. f g 21 On-Line Kyıt ekrnı görünüğüne, seçiminizi ypın ve ekrn tlimtlrını izleyin. Kyıt işlemini tmmlığınız, İleri öğesini tıkltın. Kurulum Tmmlnı ekrnı görünüğüne, eylemini gerçekleştirmek isteiğiniz kutuyu işretleyin ve sonr İleri öğesini tıkltın. Bitirin ve yenien şltın Bilgisyrınızı yenien şltmk için Son öğesini tıkltın. Bilgisyrı yenien şlttıktn sonr, Yönetii hklrıyl oturum çmnız gerekir. Yzılım yüklemesi sırsın ir ht iletisi görünürse, Bşlt/Tüm Progrmlr/Brother/ MFC-XXXX LAN konumun (ur, MFC-XXXX moelinizin ıır) ulunn Kurulum Tnılrı uygulmsını çlıştırın. Güvenlik yrlrınız ğlı olrk, mkineyi vey yzılımını kullnırken ir Winows Güvenlik vey virüsten korum yzılımı peneresi görüneilir. Lütfen penerenin evm etmesine izin verin. Klolu Ağ Winows Mintosh 17

18 Klolu Ağ Winows 22 Bşk ilgisyrlr MFL-Pro Suite i kurun (gerekiyors) Mkinenizi ğ üzerineki iren fzl ilgisyrl irlikte kullnmk isterseniz MFL-Pro Suite i her ilgisyr kurun. 16. syfki 20. ım giin. Ağ lisnsı (Winows ) Bu ürün en fzl 5 kullnıı için ilgisyr lisnsı içerir. Bu lisns, ğki 5 ilgisyr Nune PperPort 12SE hil olmk üzere MFL-Pro Suite in yüklenmesini estekler. 5 ten h fzl ilgisyr Nune PperPort 12SE kurmk istiyorsnız, lütfen ilve 5 ek kullnıı için iren fzl ilgisyr lisns sözleşmesi oln Brother NL-5 pketini stın lın. NL-5 pketini stın lmk için yetkili Brother yinizle görüşün y Brother müşteri hizmetlerini ryın. Son Kurulum tmmlnı. XML Pper Speifition Printer Driver Winows Vist ve Winows 7 için XML Pper Speifition Printer Driver, XML Pper Speifition kullnn uygulmlrn yzırm işlemi yprken kullnıln en uygun sürüüür. resinen Brother Solutions Center erişerek lütfen en son sürüüyü inirin. 18

19 Klolu Ağ Mintosh Klolu Ağ Aririmi Kullnıılrı için (M OS X x) 19 Yüklemeen öne 20 MFL-Pro Suite i kurun Mkinenizin elektrik kynğın ğlı oluğunn ve Mintosh ilgisyrınızın AÇIK oluğunn emin olun. Oturumu yönetii hklrıyl çmnız gerekmekteir. Önemli M OS X vey ltı kullnıılrı için, M OS X x sürümüne yükseltin. (Kullnığınız M OS X ile ilgili en son sürüüler ve ilgiler için, resini ziyret ein.) Yükleyii CD-ROM unu CD-ROM sürüünüze tkın. Strt Here OSX (OSX'i Burn Bşlt) simgesini çift tıkltın. İstenirse, moelinizi seçin ve sonr ekrn tlimtlrını izleyin. PS sürüüsü (BR-Sript3 yzıı sürüüsü) eklemek istiyorsnız, lütfen resineki Brother Solutions Center giin ve tlimtlr için moel syfnızki SSS leri ziyret ein. semolüyle işretli Ethernet ğlntı noktsınn koruyuu kpğını çıkrın. Önemli Kurulum sırsın ekrnlrn hiçirini iptl ETMEYİN. Yüklemenin tmmlnmsı irkç kik süreilir. Listeen mkinenizi seçin ve sonr OK (Tmm) öğesine tıklyın. Ağ ririm klosunu Ethernet ğlntı noktsın ğlyın ve sonr hu üzerineki oş ir ğlntı noktsın tkın. Mkineniz ğ ulunmuyors, ğ yrlrınızı onylyın. Bkz. Yüklemeen öne syf 19. Klolu Ağ Winows Mintosh Mkinenizin çm/kpm üğmesinin çılığınn emin olun. 19

20 Klolu Ağ Mintosh Ağ Ypılnırmsı Rporu nu yzırrk mkinenizin MAC Aresini (Ethernet Aresi) ve IP Aresini ulilirsiniz. Bkz. Ağ Ypılnırmsı Rporunu Yzırm syf 21. Bu ekrn görünürse OK (Tmm) öğesine tıklyın. 1) Disply Nme (Görünen A) lnın Mintosh unuz için ir girin (en fzl 15 krkter uzunluğun). 2) Mkinenin TARAMA tuşunu ğ üzerinen trm ypmk için kullnmk istiyorsnız, Register your omputer with the "Sn To" funtion on the mhine (Bilgisyrınızı mkinee "Tr" işlevleriyle kyein) kutusunu işretlemeniz gerekir. 3) OK (Tmm) öğesini tıkltın. ımın giin. 21 Presto! PgeMnger ı inirip yükleyin Presto! PgeMnger yükleniğine, Brother ControlCenter2 ye OCR kiliyeti kznırır. Presto! PgeMnger ile fotoğrf ve okümnlrınızı koly tryilir, pylşilir ve üzenleyeilirsiniz. 22 Brother Support (Brother Destek) ekrnın Presto! PgeMnger öğesine tıklyın ve ekrnki tlimtlrı izleyin. Bşk ilgisyrlr MFL-Pro Suite i kurun (gerekiyors) Mkinenizi ğ üzerineki iren fzl ilgisyrl irlikte kullnmk isterseniz MFL-Pro Suite i her ilgisyr kurun. 19. syfki 20. ım giin. (TARAMA) tuşun stığınız ve ir trm seçeneği elirleiğinize giriğiniz mkinenin LCD ekrnın gösterilir. (Dh fzl ilgi için kz. Yzılım Kullnıı Kılvuzu elgesine Ağn Trm konusun kın.) Bu ekrn görünüğüne Next (İleri) öğesine tıklyın. Son Kurulum tmmlnı. MFL-Pro Suite kurulumu tmmlnmıştır. 20. syfki 21. ım giin. 20

21 Ağ Kullnıılrı için We Tnlı Yönetim (we tryıı) Brother yzırm sunuusu, urumunu y ypılnırm yrlrının zılrını HTTP (Hyper Text Trnsfer Protool) kullnrk izlemenizi sğlyn ir we sunuusun shiptir. Winows Internet Explorer 7.0/8.0 vey Winows için Firefox 3.6 ve Mintosh için Sfri 4.0/5.0 ı öneririz. Hngi tryııyı kullnırsnız kullnın her zmn JvSript ve tnımlm ilgilerinin etkin oluğunn emin olun. Bir we tryıı kullnmk için yzırm sunuusunun IP resine gereksiniminiz olktır. Bskı sunuusunun IP resi, Ağ Ypılnırmsı Rporun listelenir. Tryıınızı çın. Tryıınızın res çuuğun IP resi/ yzın (ur mkinenizin IP resi, Brother mkinesinin vey skı sunuusu ının IP resiir). Örnek: Ağ Ypılnırmsı Rporunu Yzırm Geçerli ğ yrlrını onylmk için Ağ Ypılnırmsı Rporunu yzırilirsiniz. Mkineyi çın ve mkine Hzır urumun gelene kr ekleyin. Menü, 6, 5 tuşun sın. Bşlt tuşun sın. Mkine, geçerli ğ yrlrını yzırktır. Durur/Çık tuşun sın. Ağ yrlrını frik vrsyılnın önürme Dhili Yzıı/Tryıı sunuusunun tüm ğ yrlrını frik vrsyılnın geri önürmek için lütfen şğıki ımlrı izleyin. Mkinenin çlışmığınn emin olrk mkinenin tüm klolrını sökün (elektrik klosu hriç). Menü, 7, 0 tuşlrın sın. 1 tuşun srk Sıfırl öğesini seçin. 1 tuşun srk Evet öğesini seçin. Mkine yenien şlr; u tmmlnığın klolrı yenien ğlyın. İsteğe ğlı ir oturum çm şifresi ypılnırıysnız, We Tnlı Yönetim e erişmek için isteniğine unu girmelisiniz. Dh fzl ilgi için kz. Ağ Kullnım Kılvuzu elgesine We Tnlı Yönetim konusun kın. 21

22 Diğer Bilgiler Brother CretiveCenter İlhm lın. Winows kullnıyorsnız, kişisel ve profesyonel kullnım yönelik çok syı fikir ve kynk ulunn ÜCRETSİZ we sitemize erişmek için msüstünüzeki Brother CretiveCenter simgesine çift tıklyın. M kullnıılrı Brother CretiveCenter syfsın u we resinen erişeilir: 22

23 Seçenekler ve Srf mlzemeleri Seçenekler Mkinenin şğıki isteğe ğlı ksesurlrı mevuttur. Bu öğeleri ekleyerek mkinenin yeteneklerini rtırilirsiniz. İsteğe ğlı Alt Çekmee Ünitesi ve uyumlu SO-DIMM Belleği hkkın h fzl ilgi için, resinen izi ziyret ein. SO-DIMM Belleğini tkmk için, Gelişmiş Kullnım Kılvuzu elgesine Ek ellek tkm konusun kın. Alt Çekmee Ünitesi LT-5400 Alt kğıt çekmeesi ünitesi 500 yprk kğıt lilir. Çekmee tkılığın, mkinenin toplm giriş kpsitesi toplm 800 yprk olur. SO-DIMM Belleği Bir SO-DIMM (Küçük Boyutlu Çift Yerleşik Bellek Moülü) ekleyerek elleği rtırilirsiniz. Srf mlzemeleri Srf mlzemelerinin eğiştirilmesi zmnı geliğinen, kontrol pneleki LCD e ir ht gösterilir. Mkinenizin srf mlzemeleriyle ilgili h fzl ilgi için resini ziyret ein vey yerel Brother stıınızl görüşün. Toner krtuş Stnrt Toner: TN-3320 Yüksek Kpsiteli Toner: TN-3350 Drum ünitesi DR

24 Tiri mrklr Brother logosu Brother Inustries, Lt.'in tesilli tiri mrksıır. Brother, Brother Inustries, Lt.'in tesilli tiri mrksıır. Mirosoft, Winows, Winows Server ve Internet Explorer, Mirosoft Corportion ın Amerik Birleşik Devletleri ne ve/vey iğer ülkelere tesilli tiri mrklrı vey tiri mrklrıır. Winows Vist, Mirosoft Corportion ın Amerik Birleşik Devletleri ne ve/vey iğer ülkelere tesilli tiri mrksı vey tiri mrksıır. Apple, Mintosh ve Sfri ve M OS, Apple In. un Amerik Birleşik Devletleri ve iğer ülkelere tesilli tiri mrklrıır. Linux, Linus Torvls ın ABD e ve iğer ülkelere tesilli tiri mrksıır. Nune, Nune logosu, PperPort ve SnSoft, Birleşik Devletler ve/vey iğer ülkelere Nune Communitions, In. vey iştirklerinin tesilli tiri mrklrı vey tiri mrklrıır. Bu kılvuz yzılım şlığın eğinilen her şirketin özel progrmlrın özgü ir Yzılım Lisnsı Sözleşmesi vrır. Brother ürünleri üzerine elirtilen tiret lrı vey ürün lrı, ilgili elgeler ve iğer mlzemeler, ilgili şirketlerin tiri mrklrı vey tesilli tiri mrklrıır. Derleme ve Yyın Bu kılvuz, Brother Inustries, Lt. gözetimine en son ürün tnımlmlrını ve özelliklerini içereek şekile erlenmiş ve sılmıştır. Bu kılvuzun içeriği ve ürünün özellikleri her vermeksizin eğiştirileilir. Brother, ürününün özellikleri ile u kılvuzun içeriğine her vermeksizin eğişiklik ypm hkkını sklı tutr ve yyınl ilgili skı ve iğer htlr hil olmk kyıyl nk unlrl sınırlı klmmk üzere sunuln içeriğe ğlı klınmsınn kynklnileek herhngi ir zrrn (olylı zrrlr hil) sorumlu tutulmz. Telif Hkkı ve Lisns 2012 Brother Inustries, Lt. Tüm hklrı sklıır. Bu ürün şğıki firmlr trfınn geliştirilmiş yzılım içerir: PACIFIC SOFTWORKS, INC. TÜM HAKLARI SAKLIDIR Deviespe Softwre, In. Tüm hklrı sklıır. Bu ürün, ZUKEN ELMIC, In. trfınn geliştirilmiş oln KASAGO TCP/IP yzılımını içerir.

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin

Buradan Başlayın. Hızlı Kurulum Kılavuzu MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN. ambalajından çıkarın ve parçalarını kontrol edin Hızlı Kurulum Kılvuzu Burn Bşlyın (Ylnız AB) MFC-7360 / MFC-7360N MFC-7362N / MFC-7460DN Mkinenizin kurulumunu ypmn öne lütfen Güvenlik İle İlgili ve Ysl Hususlr kitpçığını okuyun. Bunun rınn, oğru kurulum

Detaylı

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir)

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-8880DN Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı görüntülemek için lütfen http://solutions.rother.om/

Detaylı

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız).

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız). Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-490CW Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzunu okuyun. UYARI Uyrı işreti yrlnmlrın önüne geçmek için ypmnız gerekenleri elirtir.

Detaylı

paketinden çıkarın ve bileşenleri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahil)

paketinden çıkarın ve bileşenleri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahil) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın DCP-8085DN Mkineyi kullnmdn önce doğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı görüntülemek için lütfen http://solutions.rother.com/

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri

KULLANIM KILAVUZU. L43** Dijital Seri W43** Dijital Seri KULLANIM KILAVUZU L43** Dijitl Seri W43** Dijitl Seri İçinekiler TV NİZİ KURMA Güvenlik Önlemleri...4 Kurulum ve önemli ilgiler...5 Uzktn kontrol...7 Pillerin tkılmsı ve etkili mesfe...7 TV NİZİ BAĞLAMA

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Network Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Network Projection Hkkınd EsyMP Network Projection Uygulmsının Fonksiyonlrı... 5 Çeşitli Ekrn Aktrımı Fonksiyonlrı...5 Yzılımı Kurm... 6 Yzılım

Detaylı

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Özeti 3 Özellikler Esy Interctive Tools, ynsıtıln görüntüler üzerinde çizim ypmnız olnk tnıyn

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

Belge Kamerası Kullanım Kılavuzu

Belge Kamerası Kullanım Kılavuzu Belge Kmersı Kullnım Kılvuzu Önemli Güvenlik Tlimtlrı Bu Kullnım Kılvuzu'nu okuyun ve belge kmernızl ilgili tüm güvenlik tlimtlrını uygulyın. Gelecekte bşvurmk üzere bu kılvuzu koly erişebileceğiniz bir

Detaylı

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu http://www.olympus.com/ OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH Ofis: Consumer Product Division Wendenstrsse 14 18, 20097 Hmburg, Almny Tel.: +49 40 23 77 3-0/Fks: +49 40 23 07 61 Ürün teslimi: Bredowstrsse 20, 22113

Detaylı

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu

Montajcı ve kullanıcı referans kılavuzu Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Montjı v kullnıı rrns kılvuzu VRV IV sistmi klim Türkç İçinkilr

Detaylı

PARÇA MODELLEME MONTAJ TEKNİK ÇİZİM. SolidWorks2007 ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA. Yaşar Balbaşı. Mayıs 2007 ANTALYA

PARÇA MODELLEME MONTAJ TEKNİK ÇİZİM. SolidWorks2007 ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA. Yaşar Balbaşı. Mayıs 2007 ANTALYA PARÇA MODELLEME MONTAJ TEKNİK ÇİZİM SolidWorks2007 ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA Yşr Blşı Myıs 2007 ANTALYA Modelleme İşlemleri Gövde 1. SolidWorks progrmı çlıştırıldığınd çıln ön editörde Stndrt rç çuuğundn New utonunu

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

Basit Kullanım Kılavuzu

Basit Kullanım Kılavuzu Basit Kullanım Kılavuzu MFC-L740DW İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu Bu Basit Kullanım Kılavuzu cihazla ilgili tüm bilgileri içermez. Detaylı bilgi almak için İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzunu

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN. Sürüm 0 TUR

KULLANIM KILAVUZU MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN. Sürüm 0 TUR KULLANIM KILAVUZU MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Sürüm 0 TUR Müşteri Hizmetlerini aramak istediğinizde Lütfen aşağıda istenen bilgileri yazarak, ileride başvurmak üzere saklayınız: Model Numarası:

Detaylı

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer 2 Arlık 28 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer Giriş 2 Arlık 28 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 16PF'den elde edilmiş ilgiyi kullnrk krr verme, sdee, ir ireyin sonuçlrını kendi profesyonel

Detaylı

AĞ KULLANIM KILAVUZU

AĞ KULLANIM KILAVUZU Çok Protokollü, Yerleşik Ethernet Yazdırma Sunucusu ve Kablosuz (IEEE 802.11b/g) Ethernet Yazdırma Sunucusu AĞ KULLANIM KILAVUZU HL-3040CN HL-3070CW Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu lütfen baştan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu DCP-1510 DCP-1511 MFC-1810 MFC-1811 MFC-1815. Sürüm 0 TUR

Kullanım Kılavuzu DCP-1510 DCP-1511 MFC-1810 MFC-1811 MFC-1815. Sürüm 0 TUR Kullanım Kılavuzu DCP-1510 DCP-1511 MFC-1810 MFC-1811 MFC-1815 Sürüm 0 TUR Brother numaraları ÖNEMLİ Teknik ve operasyonel yardım için, makineyi satın aldığınız ülkeyi aramanız gerekir. Aramalar o ülke

Detaylı

BASİT KULLANIM KILAVUZU

BASİT KULLANIM KILAVUZU BASİT KULLANIM KILAVUZU MFC-J220 MFC-J265W MFC-J410 MFC-J415W Sürüm 0 TUR Müşteri Hizmetlerini aramak istediğinizde Lütfen aşağıda istenen bilgileri yazarak, ileride başvurmak üzere saklayınız: Model Numarası:

Detaylı

AĞ KULLANIM KILAVUZU

AĞ KULLANIM KILAVUZU Çok Protokollü, Yerleşik Ethernet Yazdırma Sunucusu ve Kablosuz (IEEE 802.11b/g) Ethernet Yazdırma Sunucusu AĞ KULLANIM KILAVUZU HL-5350DN HL-5370DW HL-5380DN Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu lütfen

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

Ağ Kullanım Kılavuzu

Ağ Kullanım Kılavuzu Ağ Kullanım Kılavuzu Çok Protokol Kullanan Kart Üzerinde Ethernet Çok işlevli Yazdırma Sunucusu ve Kablosuz Ethernet Çok işlevli Yazdırma Sunucusu Bu Ağ Kullanım Kılavuzu, Brother makinenizi kullanan kablolu

Detaylı