Kanatlı. Gut Sağlığı ve Yem Katkıları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanatlı. Gut Sağlığı ve Yem Katkıları"

Transkript

1 Gut Sağlığı ve Yem Katkıları

2 KONU İLGİ Bağırsak sağlığının incelenmesi ve nekrotik enteritisin çözümü Gut sağlığı ve yem katkı maddeleri TERCÜME VE DEĞERLENDİRME Trouw TR Kanatlı Özel Ürünler Teknik & Satış Müdürü Özgür Korkmaz KAYNAKÇA Prof. Dr. Richard Ducatelle Ghent University - Department of Pathology, Bacteriology and Avian Diseases Prof. Dr. F. Van Immersel Ghent University - Department of Pathology, Bacteriology and Avian Diseases (Gholamiandehkordi et al., 2007) Susceptibility of Escherichia coli, Salmonella sp. and Clostridium perfringens to organic acids and monolaurin E. SKRIVANOVA1, M. MAROUNEK1,2, V. BENDA3, P. BREZINA4 Lanckriet et al., 2010 Timbermont et al., 2010 Selko BV YAYININ KAPSAMI Ürün tanıtımıdır Tercümedir Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir Derlemedir

3 ÖZET Nekrotik Enteritis ve buna karşı alınacak önlemler başta gut sağlığını koruma stratejileri ve uygun yem katkıları ile birlikte düşünülmelidir. SONUÇ Yem katkıları, gut sağlığını en iyi yönetecek şekilde formüle edilmelidir. Bu konudaki bakış açısı problemin kaynağına ve beklentiye göre değişebilir.

4 Antibiyotiklerin Yasaklanmasından Sonra Gelinen Durum «Antibiyotiklerin yasaklanmasından sonra broylerlerde enterik hastalıklardan, clostridyum perfringens ve diğer faktörlerden kaynaklanan yıllık kayıplar yaklaşık 2 milyar USD civarında olmuştur.» Antibiyotiklerin, 2006 yılında yasaklanmasından sonra pek çok alternatiflerin değerlendirildiği dönemler geçirdik. Bu dönemler, bizim için her şeyi ince eleyip sık dokumak zorunda olduğumuz bir süreç oldu. Disbakteriyozis denilen bu problemin akut seyir halinde bir haftadan fazla sürdüğü ve bu süre içerisinde günlük % 1lere kadar ölüm yaptığı ve nihayetinde nekrotik enteritis ile sonuçlandığı, subklinik formda seyrederken ise sindirimin azaldığı, canlı ağırlıkların düştüğü ve yem dönüşümlerinin arttığı bilinmektedir. Zira, antibiyotiklerin olmadığı bu dönemde broylerlerde enterik hastalıklardan, clostridium perfringens ve diğer faktörlerden kaynaklanan yıllık kayıplar yaklaşık 2 milyar USD civarında olmuştur. Sonuç olarak hiçbir alternatif çözüm yollarından tek tek uygulamada antibiyotikler kadar ekonomik sonuçlar alamasak da, edindiğimiz tecrübeler ve uygulamalarla sonuç odaklı uygulama pratiklerinin, bazı temel taşlarının yerine oturduğunu söylemek mümkün gözüküyor. Antibiyotiklerin yasaklanmasından sonra ekonomik broiler üretimenin birinci adımı gut sağlığını yeniden gözden geçirmektir. Bağırsak sağlığının bozulması, broilerlerde dışkı ve altlığın bozulmasına yol açar. (Prof.Dr.Richard Ducatelle Ghent University Department of Pathology, Bacteriology and Avian Diseases)

5 Gut Sağlığı: Besleme Açısından Önemli Faktörler Nelerdir? «Optimum besleme kalitesine ulaşmak, başta bakteri ve mikotoksinlerden arındırılmış temiz bir yem ile iyi bir karbonhidrat kaynağı ve uygun enzimlerin kullanımı ile mümkün olabilir.» Optimum besleme kalitesi: Sürekli olarak patojenlerden ve mikotoksinlerden arındırılmış bir yem ile beslemek gerekmektedir. Mide ve bağırsak kanalında sindirilmemiş besin artıklarını en aza indirgemek için enzimlerin kullanımı önemlidir. Bağırsak vizikozitesi düşük olmalıdır. Bazı ham maddelerin ve yem katkı maddelerinin kullanımı gut mikrobiyal popülasyonuna etki edebilir. Rasyonda yapılacak değişiklikler NE ye ve disbakteriyozise sebebiyet verebilir. W/R: Buğday/çavdar rasyonu W/R+B: Buğday/çavdar rasyonu + çinko basit rasin M: Mısır rasyonu M+B: Mısır rasyonu + çinko basit rasin Yem Dönüşümü (FC) 1-15 günlük Yem Dönüşümü (FC) günlük M+B rasyonunda duedonumda villüsler (15 günlük) W/R rasyonunda duedonumda villüsler (15 günlük)

6 Gut Sağlığına Etki Eden Mikrobiyal Popülasyon, Bağırsak Duvarı Bütünlüğü ve Yangı Oluşumu İçin Önemli Faktörler «Mikrobiyal popülasyon, bağırsak duvarı bütünlüğü ve yangı oluşumu iyi bir gut sağlığı bütünlüğü için hayati önem taşır.» Mikrobiyal Popülasyon Hem ilyumda hem de sekumda bulunan mikrobiyal kompozisyonun sayı ve niteliği çok önemli rol oynar. Mikrobiyal popülasyonun stabil kalması ve çeşitliliği diğer bir önemli faktördür. Mikrop türlerinin zenginliği ve yararlı mikropların sayısına etki edecek miktara da sahip olmaları gerekir. bağırsak Duvarı ve Morfolojisi Mikroflora dengesi Bağırsak duvarı bütünlüğü, morfolojisi ve yangı Optimum Bağırsak Sağlığı Optimum hayvan sağlığı Vilüslerin yapısı optimum emilim yüzey alanını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Epitel hücrelerin çoğalması ve farklılaşması optimal olmalıdır. Epitel dokulardaki lezyonlardan ve erozyonlardan kaçınılmalıdır. Tight junctionların bütünlüğü korunmalıdır. Besleme ve yönetim Yangı Bağışıklık hücrelerin sızmasına normal tepkiler olmadan mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır.

7 «Koksidiyoz oluşumu, rasyondaki protein miktarı, bağışıklığın baskılanması gibi stres faktörleri Nekrotik Enteritisi tetikler.» Nekrotik Enteritisi Tetikleyen Sebepler Koksidiyoz Yem kompozisyonu Diğer Faktörler o Hijyen / kümes yönetimi o Densite o Bağışıklığın baskılanması Yukarıdaki faktörlerin NE ye sebebiyet vermesi ile ilgili 2007 de subklinik bir nekrotik enteritis yaratmak için yapılan bir invivo denemenin kriterleri yandaki gibidir. Uygulama 42 gün boyunca NE ye sebebiyet verebilecek tüm koşulların uygulanmasıyla yapılmıştır. Gumboro aşısı Yem + Balık unu (30%) Normalden 10 kat daha fazla Paracox- 5 aşılaması Oral yol ile C. perfringens 56 şuşu verilmesi Günler x x x x x x x x x x x x x x Otopsi x x x Enfekte olmuş hayvanların % inde nekrotik enteritis görüldü. (Gholamiandehkordi et al., 2007) Kanatlı

8 «Alınabilecek önlemler arasında bazı yem katkılarının kullanılması nekrotik enteritisi önlemek açısından önemlidir.» NE ye Karşı Ne Yapabiliriz? 1) Antibiyotiklerle bakterileri öldürebiliriz günler arası enfeksiyon durumunda içme sularına 20. günden 24. güne kadar 50, 100 ve 150 mg/ml amoksisilin uygulaması, 50 ve 150 mg/ml linkomisin uygulaması ve mg/ml tylosin uygulaması yaparak bakterileri yok edebiliriz. Bu uygulamaların tümünde başarılı sonuçlar elde edilebilmiştir. (Lanckriet et al., 2010) 2) Tetikleyici faktörleri ortadan kaldırabiliriz. İyonofor antikoksidiyallerin kullanılması: Yapılan denemelerde lasalocid 75 ppm, salinomycin 70 ppm, maduramicin 5 ppm, narasin 70 ppm ve narasin+nicarbazin 50 ppm+50 ppm kullanılarak başarılı sonuçlar elde edilebilmiştir. (Lanckriet et al., 2010) Densitenin azaltılması ve hijyen kontrolü: Birim metrekaredeki hayvan sayısının azaltılması nekrotik enteritisi azaltmaktadır. Besleme kalitesini optimize edebiliriz: Optimum besleme kalitesine ulaşmak başta bakteri ve mikotoksinlerden arındırılmış temiz bir yem ile iyi bir karbonhidrat kaynağı ve enzimlerin kullanımı ile mümkün olabilir. 3) Aşılama Yapabiliriz:Yapılan Bazı aşılamalarda başarı elde edilebilmiştir. 4) Yem katkıları kullanabiliriz. Uygulanmış yem katkıları: Yem katkıları Konsantrasyon (mg/kg) Butirik asit 150 & 300 Laurik asit 300 Bitki ekstratları (Thymol, cinnamaldehyde, eucalyptol) 150 & 200 Butirik asit + laurik asit 150 & 300 Butirik asit + laurik asit+ bitki ekstratları 150 & 300

9 Yem Katkıları: MCFA Orta Zincirli Yağ Asitleri MCFAların Antibakteriyel Özellikleri 1. Bakterilerin enerji üretimini bozarlar. 2. Hücre membranında sızıntı başlatırlar. 3. Bakterideki enzimleri inhibe ederler. «Orta zincirli yağ asitleri (Laurik asit) gram pozitif bakterilerin hücre zarının yapısını bozdukları için güçlü antibakteriyel etkiye sahiptirler.» Resim 2 de Laurik asitin ve monogliseritinin, Cl. perfringens CCM 4435T şuşuna karşı elektron mikroskobunda görünen etkisi. A, B = Kontrol örnekleri C = 30 dakika süreyle 1mg/ml laurik aside maruz bırakılmış bir hücre D = 5 mg/ml oranında monolaurine maruz bırakılmış hücreler X X Resim 2 Bakteri hücresi X Resim 1 Susceptibility of Escherichia coli, Salmonella sp. and Clostridium perfringens to organic acids and monolaurin E. SKRIVANOVA1, M. MAROUNEK1,2, V. BENDA3, P. BREZINA4

10 «Bütratlar, salmonellanın hastalık yapıcı gen ifadesini ortadan kaldırmışlardır. (F.Van Immerseel 2005)» Yem Katkıları: Bütirik Asit Bütratlar: 1. Kolonositler için enerji kaynağı 2. Kolitis ve koleraktal kanseri önler (Pryde et al.2002) 3. Salmonella invasyonuna karşı etkisi (Van Immerseel et.al,2005) S. Enteritidis farklı miktarlarda ( mm) formik, asetik, propiyonik ve bütirik asitlerle ph 6 da (P<0,05) muamele edildi.

11 MCFA (Orta Zincirli Yağ Asitleri), Bütirik Asit ve Bitki Ekstratlarının Nekrotik Enteritise Karşı Koruyucu Etkisi «Nekrotik Enteritise karşı en etkili sonuç butirik asit+laurik asit kombinasyonunda olduğu gözlemlenmiştir.» Nekrotik Enteritise karşı en etkili sonuç butirik asit+laurik asit kombinasyonunda olduğu gözlemlenmiştir. Bütirik asit, laurik asit ve bitki ekstratları olan kombinasyonda ise yine iyi bir sinerjik etki sağlanmıştır. Bu durumda her üçünün kombine etkisinden de yararlanılabilinir Pos con = pozitif kontrol, but 150 = butirik asit 150, but 300 = butirik asit 300, laur = laurik asit EO 150 = Bitki ekstratları 150 ve 300, but+laur 300 = butirik ve laurik asit 300, but+laur+ EO 150 ve 300 = Butirik asit, laurik asit ve bitki ekstratları 150 ve P < 0, pos con but 150 but 300 laur EO 150 EO 300 but + laurbut + laurbut + laurbut + laur EO EO 300 (Timbermont et al., 2010)

12 «Yem katkıları, gut sağlığını en iyi yönetecek şekilde formüle edilmelidir. Selko BV nin bu konudaki bakış açısı ve çözümleri problemin kaynağına ve beklentiye göre değişebilmektedir. (Resim 1)» Sonuç Bu tarz yem katkıları geçmişte genellikle deneysel amaçlı olarak kullanıldılar zira o dönemlerde antibiyotikler kullanıldığından bu tarz ürünlere ihtiyaç yoktu.ancak şu an bu ürünlere ihtiyacımız vardur.gut sağlığının karmaşık bir konu olduğunu belirtmeliyiz bu yüzden konuyu tüm anahatları ile incelemeliyiz.bağırsak mikrop popülasyonu yangı oluşumunu bastıran yada sebep olabilen önemli bir olgu olduğunu unutmamalıyız. Resim 1

Kanatlı. Newcastle Aşılamasından Daha İyi Bir Sonuç Almak ve Daha İyi Bir Canlı Ağırlık Elde Etmek Ne Kadar Mümkün?

Kanatlı. Newcastle Aşılamasından Daha İyi Bir Sonuç Almak ve Daha İyi Bir Canlı Ağırlık Elde Etmek Ne Kadar Mümkün? Newcastle Aşılamasından Daha İyi Bir Sonuç Almak ve Daha İyi Bir Canlı Ağırlık Elde Etmek Ne Kadar Mümkün? KONU İLGİ Saccharomyces cerevisiae dan elde edilen maya metabolitlerinin yemlere ilavesi ve içme

Detaylı

Ruminant. Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz?

Ruminant. Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz? Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz? KONU İLGİ Silaj yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve silaj yapım aşamaları Silajı ne kadar doğru yapıyoruz? TERCÜME VE DERLEME Teknik Ürün Müdürü Kazım Bilgeçli

Detaylı

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME

XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME XI. BÖLÜM 11. KUZU BÜYÜTME Doğumdan sonra kuzu hem çevre koşullarına hem de sütten kesime adaptasyonda sorunlar yaşayabilir. Bu adaptasyon aşamalarında özellikle besleme ile ilgili önemli değişimler olur.

Detaylı

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI KONU Geçiş dönemi süt sığırlarında kullanılan farklı enerji kaynakları İLGİ TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA Kazım Bilgeçli - Ürün Müdürü Arnold

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür Çarşambanın gelişi, perşembeden bellidir! YIL: 1 SAYI: 5 72.5 Krş! Mayıs - Haziran 2010 YIL: 1 SAYI: 1 7 TL www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Et ithalatı fiyat ateşini düşürür ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ

Detaylı

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 02 Sayfa: 1-36 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030201.pdf Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Çipura (Sparus aurata L.) ve Levrek (Dicentrarchus

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları

Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları Vurgulu elektrik alan (PEF veya VEA) uygulaması, bir seri elektrot arasına yerleştirilen ürüne 1-100 μs arasında degişen sürelerde elektrik vurguları uygulanması

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana. Giriş Süt hayvanları arasında önemli bir yeri

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

Bilindiği gibi Enfeksiyöz

Bilindiği gibi Enfeksiyöz Türkiye genelinde broyler ve damızlıklarda IB salgınlarında IS/1494/06 IBV suşu belirlenmiştir. Enfeksiyöz Bronşitisli Broylerlerde IB Virus Genotipleri: Ülkemizdeki Durum Ülkemizde uzun yıllardan beri

Detaylı

Bilim Teknik. İlaç ve Aşı Çiftlikleri. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Mart 2013 Yıl 46 Sayı 544 5 TL. Tam Tahıllar. Kolajen

Bilim Teknik. İlaç ve Aşı Çiftlikleri. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Mart 2013 Yıl 46 Sayı 544 5 TL. Tam Tahıllar. Kolajen Daha Sağlıklı Bir Yaşam İçin Tam Tahıllar posteri dergimizle birlikte... Bilim Teknik ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Mart 2013 Yıl 46 Sayı 544 5 TL Bilim ve Teknik Mart 2013 Yıl 46 Sayı 544 İlaç ve Aşı

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU. EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM. 29 Kasım 2014 ELAZIĞ

ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU. EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM. 29 Kasım 2014 ELAZIĞ ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM 29 Kasım 2014 ELAZIĞ 2 HAZIRLAYANLAR Prof.Dr. Naim SAĞLAM Prof.Dr. Metin ÇALTA Doç.Dr. Ayşe GÜREL İNANLI Prof.Dr. Erdal DUMAN

Detaylı

SU ve YAŞAM Ekim 2012

SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Ekim 2012 SU ve YAŞAM Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, ASKİ-SUKADER, Çevre Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Halkevleri, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi,

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey

MİNE TEZİ DOKTORA. Dt. Aslı Güzey BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI ORTODONTİK BRAKETLERİN YAPIŞTIRILMASINDA KULLANILAN FARKLI ADEZİV SİSTEMLERİN MİNE DOKUSU ÜZERİNDEKİİ ETKİLERİNİN IN VITRO OLARAK

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

1. Biyofoton alanıyla artık elimizde, tedavi için de kullanılabilecek bir anahtar var! (Alıntı: Dr. Ludwig )

1. Biyofoton alanıyla artık elimizde, tedavi için de kullanılabilecek bir anahtar var! (Alıntı: Dr. Ludwig ) Biyoenformatif Tıp Geleceğin tıbbı! On argüman 1. Biyofoton alanıyla artık elimizde, tedavi için de kullanılabilecek bir anahtar var! (Alıntı: Dr. Ludwig ) Dr. rer.nat. W. Ludwig tarafından geliştirilen

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

SU İYONİZERİ. koruyucusudur.

SU İYONİZERİ. koruyucusudur. SU İYONİZERİ Su iyonizeri NEDİR? Su iyonizeri sizin için; kaliteli sağlıklı ve yaşayan su üretir. İleri teknoloji ürünü olan su iyonizeri musluk suyunu önce arındırır daha sonra ayrı yapıya sahip, değişik

Detaylı