23 üncü Birleşim Cumartesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "23 üncü Birleşim 26.6.1999 Cumartesi"

Transkript

1 DONEM ; 21 CİLT ; 4 YASAMA YILI: 1 23 üncü Birleşim Cumartesi o I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 1. - Macaristan'a gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'na, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/238). IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR DAN GELEN DİĞER İŞLER Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1997 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/1; 1/2; 1/3, 3/122; 1/4, 3/123) (S Sayıları: 3,4,8,9) A) KÖYHİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. - Köyhiznvîtleri Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi 2. - Köyhizmetleri Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Kesinhesabı B) VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. - Vakıflar Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi 2. - Vakıflar Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Kesinhesabı Sayfn : : :222, :222, : :222223: :222224:225

2 T.B.M.M. B: :1 C) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 1. - Diyanet İşleri Başkanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi 2. - Diyanet İşleri Başkanlığı 1997 Malî Yılı Kesinhesabı D) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 1. - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi 2. - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1997 Malî Yılı Kesinhesabı E) ADALET BAKANLIĞI 1. - Adalet Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi 2. - Adalet Bakanlığı 1997 Malî Kesinhesabı F) YARGITAY BAŞKANLIĞI 1. - Yargıtay Başkanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi 2. - Yargıtay Başkanlığı 1997 Malî Yılı Kesinhesabı G) ÇEVRE BAKANLIĞI 1. - Çevre Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi 2. - Çevre Bakanlığı 1997 Malî Yılı Kesinhesabı H) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 1. - Millî Savunma Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi 2.-Millî Savunma Bakanlığı 1997 Malî Yılı Kesinhesabı I) ORMAN BAKANLIĞI 1. - Orman Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi 2. - Orman Bakanlığı 1997 Malî Yılı Kesinhesabı a) Orman Genel Müdürlüğü 1. - Orman Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi 2. - Orman Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Kesinhesabı J) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1. - Dışişleri Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi 2. - Dışişleri Bakanlığı 1997 Malî Yılı Kesinhesabı K) SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 1. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi 2. - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1997 Malî Yılı Kesinhesabı V. - SORULAR VE CEVAPLAR A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1. - Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak'ın, yayın yapacak olan radyo ve televizyonlara güvenlik belgesi verilirken uyulacak kriterlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın yazılı cevabı (7/29) 2. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, yabancı sporcu ve teknik adamlardan paralarını alamadıkları için FİFA'ya başvuranlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün yazılı cevabı (7/30) Sayfa 176: :222, :222,225: : :222, :222,226: : :272,272: :272, : :272,273: :272, : :272,274: :272, : :318, :318, : :318, :318, : :318, :318,321: : :367,367: :367, : :367,368: :367, :372 c

3 T.B.M.M. B : :1 I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak dört oturum yaptı. Birinci, İkinci ve Üçüncü Oturum 1999 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1997 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/1; 1/2; 1/3, 3/122; 1/4, 3/123) (S. Sayıları: 3,4,8, 9) görüşmelerine devam olunarak; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Başbakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, 1999 malî yılı bütçeleri ile 1997 malî yılı kesinhesaplan kabul edildi. Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bütçesi üzerinde MHP Grubu adına konuşan Trabzon Milletvekili Orhan Bıçakçıoğlu'nun şahsına sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. Şadan Şimşek Edirne Kâtip Üye Murat Sökmenoğlu Başkanvekili Sebahattin Karakelle Erzincan Kâtip Üye Dördüncü Oturum 1999 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1997 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasanlannın (1/1; 1/2; 1/3, 3/122; 1/4, 3/123) (S.Sayıları : 3,4,8,9) görüşmelerine devam olunarak; Hazine Müsteşarlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Danıştay Başkanlığı, 1999 malî yılı bütçeleri ile 1997 malî yılı kesinhesaplan kabul edildi

4 T.B.M.M. B : O : 1 Levent Mıstıkoğlu Hatay Kâtip Üye Mehmet Vecdi Gönül Başkanvekili Mehmet Elkatmış Nevşehir Kâtip Üye No. :18 II.-GELEN KÂĞITLAR CUMARTESİ Tasarı 1.- Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı (1/376) (Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 26 Haziran 1999 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 00.18'de son verildi

5 T.B.M.M. B : O : 1 BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: Haziran 1999 Cumartesi BAŞKAN : Başkanvckili Nejat ARSEVEN KÂTİP ÜYELER: Burhan Orhan (Bursa), Cahit Savaş Yazıcı (İstanbul) BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 üncü Birleşimini açıyorum. Sayın milletvekilleri, bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutuyorum: III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 1. - Macaristan'a gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'na, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/238) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 23 Haziran 1999 Eğitim Bakanları Konferansına katılmak üzere, 24 Haziran 1999 tarihinde Macaristan'a gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı Sayın milletvekilleri, 1999 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1997 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kesinhesap Kanunu Taşanları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. Program uyarınca bugün dört tur görüşme yapacağız. Beşinci tur görüşmelere başlıyoruz. IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1997 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/1; 112; 113, 31122; 114, 31123) (S Sayıları: 3,4,8,9) A) KÖYHİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. - Köyhizmetleri Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi 2. - Köyhizmetleri Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Kesinhesabı B) VAKİFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. - Vakıflar Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi 2. - Vakıflar Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Kesinhesabı -175-

6 T.B.M.M. B : O : 1 C) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 1. - Diyanet İşleri Başkanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi 2. - Diyanet İşleri Başkanlığı 1997 Malî Yılı Kesinhesabı D) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 1. - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi 2. - Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1997 Malî Yılı Kesinhesabı (1) BAŞKAN - Beşinci turda, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (katma), Vakıflar Genel Müdürlüğü (katma), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri yer almaktadır. Komisyon?.. Hazır. Hükümet?.. Hazır. Sayın milletvekilleri, soru sormak isteyen milletvekillerinin, kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürmeksizin, kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyecek şekilde hazırladıkları sorularını, gruplar adına yapılacak konuşmalar bitinceye kadar yazılı olarak Başkanlık Divanına göndermelerini rica ediyorum. Gruplar adına yapılacak konuşmalar tamamlandıktan sonra gönderilecek sorular kabul edilmeyecektir. Beşinci turda, grupları ve şahısları adına söz alan üyelerin isimlerini okuyorum: Gruplar: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır, Elazığ Milletvekili Mustafa Gül, Antalya Milletvekili Osman Müderrisoğlu, Manisa Milletvekili Hüseyin Akgül; Anavatan Partisi Grubu adına, Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili, Diyarbakır Milletvekili Abdülbaki Erdoğmuş; Demokratik Sol Parti Grubu adına, Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli, Eskişehir Milletvekili Necati Albay, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın, İçel Milletvekili Akif Serin; Doğru Yol Partisi Grubu adına Eskişehir Milletvekili M. Sadri Yıldırım, Manisa Milletvekili Necati Çetinkaya; Fazilet Partisi Grubu adına, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin, Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan. Şahıslar: Lehinde, Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu; aleyhinde, Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek. Değerli milletvekilleri, ilk söz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır'ın. Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) Sayın Haykır, söz sürenizi paylaşmış olduğunuz arkadaşlarınızla eşit olarak mı kullanacaksınız? MUSTAFA HAYKIR (Kırşehir) - Evet efendim. BAŞKAN - Söz süreniz 5 dakikadır; buyurun efendim. MHP GRUBU ADINA MUSTAFA HAYKIR (Kırşehir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Yüce Türk Milleti; Partim ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. Hemen hemen hepimizin menşei olan, ülke nüfusunun yarısına yakın bir kısmının'yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı köylerimiz, obalarımız, mezralarımız ihmal edilmekte, bir devlet imkânını, hak ettiği payı maalesef alamamaktadır yılında millî bütçenin yüzde 3 'ünü alan Köy Hizmet- (1) 3, 4, 8 ve 9 S. Sayılı Basmayanlar tarihli 21 inci Birleşim Tutanağına eklidir. '

7 T.B.M.M. B: :1 lerinin payı 1990 yılında yüzde 2'lere indirilmiş ve son iki bütçede bu pay yüzde 1 'lerin altında kalmıştır. Bu, ülkemiz nüfusunun yarısına yakınını teşkil eden köylülerimize, çiftçilerimize yapılan bir haksızlık ve adaletsizliktir. 21 inci Asra girerken, kalkınmada iddialı olan bir ülkenin, içmesuyu bakımından, 9 bin ünitesinin yetersiz, ünitesinin de susuz olması, kabul edilebilir bir durum değildir. Suyun temin edilemediği veya 3-5 milyara mal olan bir içmesuyu tesisinin yedi ilâ on yılda bitirilebildiği bir köyde, insanlara yaşama hakkı ve şansı verilmiyor demektir. 320 bin kilometrelik köy yolu ağının, ülke genelinde, yüzde 19'unun asfalt, yüzde 45'inin stabilize, yüzde 35'inin ise ham ve kaplamasız yol durumunda olması, kırsal kesime ve burada yaşamak durumunda olan insanlarımıza haksızlıktır. Tarımsal altyapı hizmetlerimizin çiftçilerimizin ekonomisine olan katkısı malumunuzdur; ancak, programa alındığı halde on onbeş yılda bitirilemeyen gölet ve sulama tesislerimiz, çiftçilerimizin hiç hak etmediği bir devlet anlayışının sonucudur. Köy Hizmetlerine yasalarla verilen görevlerin önemli bir kısmı, kendi personel ve makineleriyle gerçekleşmektedir; bu bakımdan, teşkilatın personel, makine ihtiyacı eksiksiz temin edilmelidir. Doğu ve güneydoğu bölgesinde yetişkin teknik eleman istihdamı sağlanmadıkça, bu bölgeye yapılan yatırımlar heba olmaktadır. Bu bölgede teknik eleman istihdamı özendirilmelidir. İşçi personel ile memur personel ve özellikle teknik elemanlar arasında özlük haklar bakımından farklılıklar, sosyal ve adil devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Aynı işi yapan işçi ile memur personel arasında maaş farkı, işçi lehine 3 katıdır. Bu ay ne kadar artış sağlanacağını bilemiyoruz; bu fark, eylül ayında 4 katına çıkacaktır. İşçi ile mühendisin arasında şu anda 140 milyon lira ücret farkı vardır. Böyle bir kurumda, üretkenlik, dürüstlük ve çalışma barışından söz edilemez. Köy Hizmetlerinin makine parkı eski ve yıpranmıştır. Yaş ortalaması 18 olan iş makineleriyle, makine parkı faal tutulamaz; faal tutulsa bile, iş üretemez. Bu bakımdan, teşkilatın makine parkı süratle yenilenmelidir. Aylar öncesi ihalesi yapılan makinelerin alımının sonuçlandırılması için, ilgili kuruluşlar, ellerini biraz daha hızlı tutmalıdır. İllerde tüm resmî kuruluşların yükünü Köy Hizmetleri çekmektedir; onun için, Köy Hizmetleri ve bağlı kuruluşları, araç gereç ve personel olarak daha güçlü olmalıdır. Bir kar makinesinin alımı onyedi aydan beri sonuçlandırılamamıştır. Arazi araç alımları için her seferinde bütçeye ödenek konulmuş ve çıkarılmıştır. Bu tavır devam edecekse, bu teşkilattan hizmet ve iş istemek haksızlık olur. Ayrıca, bu kuruluşun idarî yapısıyla ilgili söylentiler bir an önce bitirilmeli ve özel idareye bağlanması gibi ilgisiz, alakasız bir yapılanmanın yerine, bu Genel Müdürlük, tekrar, bakanlık hüviyetine kavuşturulmalıdır; bu anlayış, köye, köylüye ve çiftçiye, cumhuriyet hükümetinin ve Parlamentonun verdiği önemi ve değeri gösterecektir. Hepinizi saygıyla selamlarım. (MHP, DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Haykır. Milliyetçi Hareket Partisi adına ikinci söz, Elazığ Milletvekili Sayın Mustafa Gül'de. Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) Konuşma süreniz 5 dakikadır

8 T.B.M.M. B : O : 1 MHP GRUBU ADINA MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, televizyonları başında bizi izleyen saygıdeğer vatandaşlarım; sözlerime başlamadan önce, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geleceğe güvenle bakabilmek için, geçmişi, doğru ve objektif değerlendirmelere tabi tutmak gerekir. Mazi, tarih metodolojisinin sistemleştirdiği esaslara göre tenkit, tahlil ve sentez süzgecinden geçirilmezse, yapılan hataları tespit etmek ve tarihten ders almak mümkün olmaz. Vakıfların, tarihte olduğu gibi, 21 inci Yüzyılda da toplum ve devlet yararına hayırlı ve faydalı hizmetler sunabilmesi için, Batılılaşma ve yenileşme döneminden başlayarak, Tanzimat, Islahat Fermanı ve meşrutiyet hareketleriyle şekillenen merkeziyetçi yönetim anlayışının, eski hukukun şekillendirip geliştirdiği vakıf sektörü üzerindeki etkilerini doğru tespit etmek ve günümüzde görülen kimi sapmalardan bu müesseseyi mutlaka korumak gerekir. Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemlerinden cumhuriyet dönemine uzanan vakıf müessesesi, bu topraklar üzerinde meydana getirdiği binlerce tarihî yapılarla, Anadolu topraklarının bin yıldır Türk Milletine ait olduğunu ispat eden, millet hayatımızda sosyal, kültürel, ekonomik ve hatta siyasî yönlerden derin izleri bulunan, demokratik sivil toplum kuruluşudur. Vatan sathına dağılmış bulunan ve her biri kültürümüzün birden fazla unsurunu taşıyan vakıflarlar, külliyeler ve bunların içerisinde gerçekleştirilen çok yönlü içtimaî hizmetler, sahip olduğumuz medeniyetin büyüklüğünü göstermektedir. Millet olarak bizim devlet kurup yönetme becerimiz, Osmanlı devlet arşivlerinde; adalet anlayışımız, şeriyye sicillerinde; mülkiyete olan saygımız, defteri hakanî kayıtlarında; bediî zevklerimiz, yeteneklerimiz, cam ve taş işçiliğimiz, oymacılığımız, kakmacılığımız, tezhipçiliğimiz, hattatlığımız, mekân anlayışımız ve mimarî tasarılarımız, güzel sanatlarımız, velhasıl kültür ve medeniyetimiz, vakıflar arşivlerinde bulunan belgelerde saklıdır. Bunların tamamını yerli ve yabancı araştırmacıların tetkik ve tahliline açarak buradaki bilgileri gün yüzüne çıkarmadan, gerçek manada Türk Milletini tanımak ve tanıtmak mümkün değildir. Kültür ve medeniyetimizin şekillenmesinde bu derece etken olan vakıflar teşkilatının bugünkü durumu nedir? Bu soruya, bir benzetmeyle cevap vermek gerekirse, bugün, Vakıflar Genel Müdürlüğünün durumu, elleri kolları bağlı bir deve benzemektedir. Tanzimattan itibaren, vakıfların mal ve imkânları, artan bir periyotla, vatandaşlaraye devletin diğer sektörlerine aktarılmıştır; daha açık bir ifadeyle, mal imkânları elinden alınmış, fakat, sorumlulukları üzerinde bırakılmıştır. Bunun sonucu olarak, yeterince kaynak bulunamadığı ve uzman eleman istihdam edilemediği için, bu toprakların tapu senetleri olan tarihî eserler onarılamamakta, arşiv belgeleri, tasnif ve tercümeleri yapılarak, araştırmacıların istifadesine sunulamamaktadır. Vakıflara karşı aynı anlayışın sürdürülebilmesi halinde, sadece eski eser tescilli yapıların bir defa elden geçirilmesi için, kırkbeş yıla ve bugünkü parayla 2,5 katrilyon Türk Lirasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eserlerin her on yılda bir elden geçirilmesi gerektiği, onarılması gereken eski eser sayısının tescilli yapıdan ibaret olmadığı ve önümüzdeki yıllarda meydana gelecek fiyat artışları dikkate alındığında, bugünkü imkân ve metotlarla bu eserlerin bakım ve muhafazasının mümkün olamayacağı anlaşılmaktadır. BAŞKAN - 1 dakika ilave ediyorum efendim. MUSTAFA GÜL (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ekonomik imkânsızlık ve yetişmiş eleman istihdamında yaşanan sıkıntıların yanında, yürürlükteki, eski ve yeni'vakıfların tabi olduğu, hukukî düzenlemeler ve bu vakıfların doğrudan idaresi ve denetimiyle görevlendirilen Vakıflar Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve mevcut statüsü yetersiz kalmaktadır; çünkü, bu düzenlemeler, bu topraklar üzerindeki bin yıllık fiilî vakıf uygulamaları ve toplumun değer yargıları dikkate alınmadan, Batı hukuk sistematiği içerisinde ve merkezi- 178-

9 T.B.M.M. B: :1 yetçi bir anlayışla yapılmıştır. Bunun sonucu olarak, günümüzde, vakıf müessesesi, genişleyen, büyüyen bir kuruluş olma yerine, merkezî yönetim vesayeti altında gerileyip küçülen, kendi mallarına ve imkânlarına sahip çıkamayan bir görünüm sergilemektedir. Sayın milletvekilleri, kamu yükümünü azaltmak ve toplumun bütün kesimlerine hizmet götürmek amacıyla kurulması gereken vakıflar, istisnalar bir yana, zaman zaman kişisel amaçlar için istismar edilebilmektedir. Günümüzde, kamu kuruluşları bünyesinde, çoğu zaman o kamu kurumunun adına taşıyan ve çalışanlarının kurucusu ve yöneticisi olduğu vakıflara, değişik yollardan kamu imkânları ve kaynakları aktarılmaktadır. Bu durum, hazinenin zarara uğramasına sebep olmakta, diğer taraftan... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) MUSTAFA GÜL (Devamla) - Saygılarımı sunuyorum; teşekkür ediyorum. BAŞKAN - Teşekkür ederim. MUSTAFA GÜL (Devamla) - Sayın Başkan, aslında, bu kadar önemli bir konuyu tebarüz ettirmem gerekiyordu. Saygılarımla. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına üçüncü söz, Antalya Milletvekili Osman Müderrisoğlu'na aittir. Buyurun Sayın Müderrisoğlu. (MHP sıralarından alkışlar) Konuşma süreniz 5 dakikadır efendim. MHP GRUBU ADINA OSMAN MÜDERRİSOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizleri radyo ve televizyonları başında seyreden aziz vatandaşlarımı, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyor, kandillerini tebrik ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi hakkında görüş ve düşüncelerimi arz edeceğim. Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumu din konusunda aydınlatan ve din hizmeti sunan anayasal bir kuruluştur; yurt içinde ve yurt dışında hizmetlerini etkinlikle yerine getirme gayreti içindedir; vatandaşlarımızın millî ülkülere, millî ve manevî değerlerimize bağlılıklarının gerçekleştirilmesine, millî birlik ve beraberliğin tesisine çalışmaktadır. Bugün, din hizmeti, devlet eliyle yurdumuzun en ücra köşelerine kadar götürülmektedir. İrticayla mücadele, kurs kapatmak ve bazı okulların önünü kesmekle değil, bu ülkenin insanlarına dinlerini en doğru şekilde öğretmekle mümkündür. (MHP sıralarından alkışlar) Şurasını unutmamak lazımdır ki, din, ehil ellerde olmadığı takdirde, bundan, hem din zarar görmüş hem de devlet ve millet zarar görmüştür. Bunun için, vatandaşların ihtiyaç duyduğu din hizmetlerinin sağlanmasını cumhuriyet döneminde bizzat devletimiz üstlenmiş ve bu amaçla, 3 Mart 1924 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından farklı bir yapıdadır; verdiği hizmet toplumun tamamını ilgilendirmektedir. Din işlerinin, dinî inanç ve prensiplere uygun bir şekilde yürütülmesi, dinin taassup ve hurafeden korunması, hizmetlerin ehil kişiler tarafından ifası yönünden, Diyanet İşleri Başkanlığının devlet teşkilatı içinde kalmasının zarurî olduğu kanaatini taşıyoruz. Bu müessesenin, toplum üzerindeki fonksiyonunu icra edebilmesi, özel kanunda belirlenen görevlerini yerine getirebilmesi, hizmet alanlarının genişletilebilmesi için, altyapı, kadro ve bütçe imkânları açısından güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir

10 T.B.M.M. B : O : 1 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığının 1999 malî yılı bütçesi incelendiğinde, 1999 yılı ödeneğinin 1998 yılma göre yüzde 78,8 artırılarak 172 trilyon 760 milyar 60 milyon Türk Lirası olduğunu görmekteyiz. Bu bütçenin, yüzde 98,4'ü personel giderlerine, geri kalan kısmı ise diğer cari hizmetler giderlerine, yatırım ve transfer harcamalarına ayrılmaktadır. Bu bütçe ödenekleriyle, Diyanet İşleri Başkanlığının, hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyiz malî yılı bütçesinde, diğer carî giderler ve yatırım harcamaları ödeneklerinin artırılmasında zaruret olduğu kanaatini taşıyoruz. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1982 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi tarafından 1979 yılında iptal edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Kanununun yürürlükte kalan maddeleri ise, gerek Başkanlığın bugünkü teşkilat yapısına ve gerekse yürüttüğü hizmetlere cevap veremez durumdadır. Hukukî boşluğun doldurulması ve Başkanlığın bugünkü hizmet alanlarına göre yeniden yapılandırılması amacıyla, teşkilat kanunu en kısa zamanda çıkarılmalıdır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - 1 dakika ilave ediyorum efendim. OSMAN MÜDERRİSOĞLU (Devamla) - Yurdumuzda her yıl, ortalama cami inşa edilmektedir. Uzun yıllardan beri, imam-hatip, müezzin-kayyım kadrosu verilmediğinden, Diyanet İşleri Başkanlığının kadro ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bugün, hiç kadrosu olmayan cami sayısı, olmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönetmeliğinin bazı maddeleri, Danıştay kararıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Kur'an kursları, yeni kanunî düzenlemeler yapılarak bir çözüme derhal kavuşturulmalıdır. Din konusunda toplumu aydınlatmak, Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli görevlerinden birisidir. Milletimizin dinî ve millî birliğinin, beraberliğinin geliştirilmesi, vatandaşlarımızın bölücü, yıkıcı ve zararlı her türlü akımlardan korunması, her kesime hitap edebilecek ilmî ve dinî, çok sayıda, basılı, sesli ve görüntülü yayınların hazırlanabilmesi amacıyla, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün sermaye limitinin artırılması için yasal düzenleme yapılmalıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen hizmetlerin istenilen seviyeye yükseltilebilmesi, bilgili, yetenekli ve başarılı eleman istihdamının sağlanabilmesi amacıyla, personelin özlük ve malî haklarının iyileştirilmesinde zaruret bulunmaktadır. Din hizmetleri tazminatı oranlarının yükseltilmesi, özellikle vakıf murakıplarının durumlarının düzeltilmesi... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) OSMAN MÜDERRİSOĞLU (Devamla) - Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin, milletimize ve memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP, DSP, ANAP ve FP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Müderrisoğlu. Milliyetçi Hareket Partisi adına dördüncü söz, Manisa Milletvekili Sayın Hüseyin Akgül'ün. Buyurun efendim. (MHP sıralarından alkışlar) Konuşma süreniz 5 dakikadır. MHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AKGÜL (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet İstatistik Enstitüsünün 1999 malî yılı bütçesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisinin görüş

11 T.B.M.M. B : O : 1 lerini açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Konuşmama basmadan önce, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bilgi teknolojilerini hızla geliştiği, istatistik verilerin önplanda bulunduğu, bilimsel faaliyetlerin önem kazandığı çağımızda, istatistik! göstergelerin, bir ülkenin, kalkınma planlamasında ne kadar önemli yer tuttuğu bilinmektedir. Ülkeler, bu göstergeler sayesinde, gelişmiş, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkeler sınıflamasına tabi tutulmaktadırlar. Ülkelerin bu sıralama içerisindeki yerleri, istatistik! göstergeleri ortaya koyan kurumların güvenilirliğiyle mümkün olmaktadır. Ülkemizde bu görevi üstlenmiş bulunan Devlet İstatistik Enstitüsü, yetmişüç yıllık geçmişiyle, bu hizmeti yerine getiren en güvenilir kaynak olmuştur. Sağlıklı, güncel ve güvenilir bilgiye olan ihtiyacın giderek arttığı günümüzde, bir ülkenin toplum, ekonomi ve kültür yapısına ait istatistik verilerine olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Doğru bilgi, doğru yorum, doğru karar sürecinde talep edilen bilgi, veri ve göstergeleri, gerek kamu gerekse özel sektör kullanıcılarına sunmak, Devlet İstatistik Enstitüsünün her zaman ana hedefi olmuştur. Diğer taraftan, hızla gelişen ekonomik ve sosyal yapı ve küreselleşme, İstatistik kurumunu, yepyeni problemlerle karşı karşıya bırakmakta ve yeniden yapılanmaya zorlamaktadır. Değişime ayak uyduramayan kurumların yaşaması beklenemez. İstatistik altyapısının bilgi sistemlerini oluşturmak, ancak, millî bilgi sistemini geliştirmekle mümkün olur. Bu sebeple, Devlet İstatistik Enstitüsü, millî bilgi sistemini oluşturma gayretlerini sürdürmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 21 inci Yüzyıl, bilgi çağıdır. Milletimize, en gencinden en yaşlısına, istatistiğin, bilimin ve bilginin önemini anlatmak, 21 inci Yüzyılda Türkiye'yi süper devlet yapmak için bilginin önemli katkısının olduğu bilincini toplumumuza kazandırabilmek, başta bizler olmak üzere, basın, ilgili kurum ve kuruluşlar ve kişilerin el ve gönül birliğiyle çalışmaları sayesinde mümkün olacaktır. Devlet İstatistik Enstitüsü, 2000 yılında genel nüfus sayımı, 2001 ve 2003 yıllarında ise genel tarım ve genel sanayi sayımlan yapmaya hazırlanmaktadır. Devam eden bu çalışmaların yanı sıra, Enstitü, hane halkı işgücü, gelir ve tüketim araştırmaları ve onlarca projeyi yürütmektedir. Ancak, ülkemiz adına büyük önem taşıyan bu çalışmaların, kaliteli eleman yapısı ve en son bilgi teknolojileriyle desteklenmesi, bir görev addedilmelidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin uluslararası seviyede layık olduğu yeri alabilmesi, üstlendiği görevi en iyi şekilde yerine getirebilmesi için, personeli olan Devlet İstatistik Enstitüsünün, her yönüyle eğitilmiş ve yetiştirilmiş personele ihtiyacı bulunmaktadır. Avrupa istatistik ofislerinde üye olan gelişmiş 15 ülkenin mahallî ofislerinde çalışan personel sayıları karşılaştırıldığında, 58 milyon nüfusa sahip Fransa'da, istatistik ofisinde çalışan eleman sayısının olduğu görülmektedir. Bu karşılaştırma, Devlet İstatistik Enstitüsünün personel konusundaki sayı olarak yetersizliğini açıkça ortaya koymaktadır. BAŞKAN - Sayın Akgül, sizin de konuşma sürenize 1 dakika ilave ediyorum efendim. HÜSEYİN AKGÜL (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Enstitü, 1999 malî yılı bütçesindeki 1,5 trilyonluk ödeneğinin geçici bütçeyle serbest bırakılan kısmının 521 milyar lirasını harcamış, geriye 980 milyar liralık ödeneği kalmıştır. Ancak, merkez ve bölge teşkilatı bürolarında görevli 933 personel ile 2000 yılında yapılacak olan çalışmalarda görev alacak personel için, toplam 1 trilyon 260 milyar liraya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sebeple, Devlet İstatistik Enstitüsünün hizmetlerini aksatmadan yerine getirebilmesi için, artakalan 980 milyar liralık ödeneğine 280 milyar lira ilave ödenek yapılması gerekmektedir

12 T.B.M.M. B: :1 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyadaki gelişmelerin çok hızlı olduğu bilinci içinde çalışan Devlet İstatistik Enstitüsü, daima ileriye gitmek, ürettiği verilerin güncel, güvenilir ve hayatla bağlantılı olması gerekliliği içinde ürün yelpazesini sürekli... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akgül. HÜSEYİN AKGÜL (Devamla) - Devlet İstatistik Enstitüsünün 1999 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili; buyurun efendim. Sayın Sevgili, konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. ANAP GRUBU ADINA NİZAMETTİN SEVGİLİ (Siirt) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçeleriyle ilgili Grubumuzun görüşlerini iki bölüm halinde arz etmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ülkemiz nüfusunun yarısının yaşadığı kırsal kesimdeki insanlarımızın hayat standartlarını yükseltmek; yol, köprü, içmesuyu ve kanalizasyon hizmetlerini götürmek; yerleşim alanı planlaması yapmak; tarımsal alanların belirlenen amaçlara uygun ve verimli kullanımını sağlamak; gölet yapmak ve diğer sosyoekonomik tesisleri yapmak; kısacası, köylerimizi, şehirlerimizle aynı düzeyde yaşanabilir yerler haline getirmekle görevli büyük bir kuruluştur. Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; bugün ülkemizde, adet yerleşim biriminden adedinde sağlıklı ve yeterli içmesuyu mevcut olup, adedinde içmesuyu ve kullanma suyu yetersizdir; hatta, bir kısmının da sağlık koşullarına uygun olmadığı bilinmektedir. Bu yerlerde yaşayan insanlarımızın sağlıklı ve yeterli içmesuyuna kavuşturulması büyük bir önem arz etmektedir. > Bugün kırsal kesimlere ulaşımı sağlayan yol tulü kilometre olup, bunun kilometrelik kısmının yeniden yapılması, mevcutların ise standartlarının yükseltilip bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın, geçimlerini genelde ziraatla sağladıkları bilinmektedir. Buralarda yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek, tarımsal üretimde birim alanda daha fazla ürün almaya bağlıdır ve birim alanda daha fazla ürün alma da, önemli ölçüde, tarımsal sulamayla mümkündür. Ülkemizde, teknik ve ekonomik açıdan sulanabilir nitelikteki 8,5 milyon hektar arazinin 3,5 milyon hektarı yeraltı ve yerüstü su kaynaklarıyla sulanmakla birlikte, halen ülkemiz topraklarının yüzde 55-60'ı su beklemektedir. Gelecek kuşaklara yeterli ve geliştirilmiş toprak ve su kaynakları bırakabilmenin önkoşulu, bu kaynaklann bilim ve tekniğin gerektirdiği şekilde korunması, geliştirilmesi ve kullanılmasıyla mümkündür. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yurdumuzun bütün bölgelerini kapsayacak şekilde çok yönlü ve geniş hizmetler sunmaktadır bütçesinde, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ayrılan bütçe, bu hizmetlerin yapılması için yeterli değildir kanısındayım yılı bütçesinde yatırım ödeneklerinin artırılması, Genel Müdürlüğün insan, makine verimliliğinin, rasyonel kullanımına imkân tanıyacaktır

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 52 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 100 üncü Birleşim 10 Haziran 2004 Perşembe I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - YOKLAMALAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

M. o DERGISI. 75 inci Birleşim 28. 3 2001 Çarşamba DÖNEM : 21 CİLT : 57 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Savfa

M. o DERGISI. 75 inci Birleşim 28. 3 2001 Çarşamba DÖNEM : 21 CİLT : 57 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Savfa DÖNEM : 21 CİLT : 57 YASAMA YILI: 3 M. o DERGISI 75 inci Birleşim 28. 3 2001 Çarşamba I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMA İÇİNDEKİLER IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 50 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 94 üncü Birleşim 27Mayıs 2004 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 400 II. - GELEN KÂĞITLAR 401 III. - YOKLAMA 402 IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 CİLT: 68 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 32 nci Birleşim 14 Aralık 2004 Salı İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 36'ncı Birleşim 11 Aralık 2007 Sah

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 36'ncı Birleşim 11 Aralık 2007 Sah DÖNEM: 23 CİLT: 9 YASAMA YILI: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 36'ncı Birleşim 11 Aralık 2007 Sah İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 18 CİLT : 36 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 48 inci Birleşim 16. 12. 1989 Cumartesi İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 271 II. GELEN KÂĞITLAR 272 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı

68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 56 YASAMA YILI: 3 O: 68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı >Q< İÇİNDEKİLER Spyft I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 463 II. - GELEN KÂĞITLAR 463 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 467,478,489

Detaylı

, B. M. ML 'ANAK DERG:

, B. M. ML 'ANAK DERG: DONEM ; 21 CİLT: 32 YASAMA YILI: 2, B. M. ML 'ANAK DERG: : = JŞ1ÎÎ1. 5. 2000 Çarşamba İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 1 YASAMA YILI: 1 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 9'uncu Birleşim 3 Eylül 2007 Pazartesi İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 128 II. - GELEN KÂĞITLAR 129 III. - HÜKÜMET

Detaylı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 41 YASAMA YILI: 3 6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı o< İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.- Balıkesir

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 83 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 24 üncü Birleşim 1 Aralık 2010 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

TUTANA. Ly uncu Birleşim 7.12.1999 Salı DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 : : İÇİNDEKİLER

TUTANA. Ly uncu Birleşim 7.12.1999 Salı DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 : : İÇİNDEKİLER DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 TUTANA I : : Ly uncu Birleşim 7.12.1999 Salı İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ H. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARİNİN

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 47 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 80 inci Birleşim 27Nisan 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ Sözde açılım projesinin bu son aşamasında, artık ülkemiz, terörle masaya oturmayı saklama ve gizleme gereği bile duymayan, bu yöndeki tepkilere aldırış dahi etmeyen vicdan ve hamiyet

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 61 inci Birleşim 2 Mart 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 II. - GELEN KÂĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet KA YA'nın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda

Prof. Dr. Mehmet KA YA'nın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Kahramanmaraş 21. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mehmet KA YA'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Yapmış Olduğu Konuşmaları Kahramanmaraş 21. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mehmet KAYA'mn Türkiye

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DÖNEM: 22 CİLT: 19 YASAMA YILI: 4 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 54 üncü Birleşim 25 Ocak 26 Çarşamba İÇİNDEKİLER s?yfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 269 II.- GELEN KÂĞITLAR 27 III.- YOKLAMA 271

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016 sunuş Bekir BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Dünyada ortaya çıkan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerden her şeyin etkilendiği gibi Türk kamu yönetimi de etkilenmiş, yeni

Detaylı

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9 DONEM : 20 YASAMA YILI : 1 O UTANAIK DE cı i@i * TTU şım KJ' IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KAĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI I. SOSYAL HİZMETLER ŞÛRASI *AÇILIŞ KONUŞMALARI *KARARLAR *SONUÇ BİLDİRGESİ 19-21 NİSAN 2004 ANKARA 2 İÇİNDEKİLER I.SOSYAL

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2012-2016 ANKARA 2012 SUNUŞ BEKİR BOZDAĞ BAŞBAKAN YARDIMCISI D ünyada ortaya çıkan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeler her şeyi etkilediği gibi Türk

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 46'ncı Birleşim 8 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 422 II. - GELEN KÂĞITLAR 424 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah DONEM : 20 CİLT : 7 YASAMA YILI; 1 : : 69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah ' İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER

Detaylı

60. HÜKÜMET PROGRAMI

60. HÜKÜMET PROGRAMI 60. HÜKÜMET PROGRAMI Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetimizin 60 ıncı, Adalet ve Kalkınma Partisinin 3 üncü Hükûmeti adına aziz milletimizi ve siz değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyor,

Detaylı

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta :

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : 2014 YILLIK RAPORU Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : iletisim@ombudsman.gov.tr. İnternet Adresi : www.ombudsman.gov.tr

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 50'nci Birleşim

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 50'nci Birleşim DÖNEM: 23 CİLT: 38 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 50'nci Birleşim 28 Ocak 2009 Çarşamba İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 838 II.- YOKLAMALAR 880,882 III.- GÜNDEM DIŞI

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı