İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde on iki bölüm bulunmaktadır: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil Bilimi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Slav Dilleri ve Edebiyatları, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleridir. Türk Dili ve Edebiyatları, Tarih ve Felsefe olmak üzere üç bölüme Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabul etmiş ve Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce hazırlık okumak üzere eğitimine devam etmektedir. Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER Dekan

3 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Köklü bir medeniyetin mirasına ve bilgi birikimine sahip çıkarak kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel olanla çağdaş bilgiyi sentezlemiş, araştırma kabiliyetine sahip bireyleri yetiştirerek topluma kazandırmaktır. Vizyon Alanlarında yetkin öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları ve yayınlarıyla ulusal ve uluslararası bilim camiasında seçkin bir yer edinmeyi hedeflemektedir. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Akademik, Fakülte sekreteri idari personel yapısını oluşturmaktadır. Buna göre Dekan Dekan yardımcısı Dekan yardımcısı : Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER : Prof. Dr. Osman Faruk AKYOL : Doç. Dr. Bilgin AYDIN B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi nin yönetim ve örgütlenmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre belirlenmiştir. Dekan: Madde 16 a. Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

4 Görev, yetki ve sorumlulukları: (1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte Kurulu: a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. b. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu: a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır.

5 Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: (1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, (2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, (6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 Kullanan Sayısı ) (Kişi) Servis Çalışma Odası TOPLAM İdari Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 Kullanan Sayısı ) (Kişi) Servis Çalışma Odası

6 Edebiyat Fakültesi Örgüt Yapısı DEKAN FAKÜLTE KURULU FAKÜLTE YÖNETİM KURULU DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE SEKRETERİ DEKAN YARDIMCISI

7 AKADEMİK BİRİMLER: 1- TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Eski Türk Dili Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 2- TARİH BÖLÜMÜ Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı 3- DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İbrani Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 4- BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İspanya Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 5- SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 6- SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Bizans Sanatı Anabilim Dalı 7- FELSEFE BÖLÜMÜ Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı 8- SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 9- BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 10- PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 11- DİL BİLİMİ BÖLÜMÜ 12- BİLİM TARİHİ BÖLÜMÜ

8 İDARİ BİRİMLER: FAKÜLTE SEKRETERİ 1- PERSONEL OFİSİ 2- ÖĞRENCİ İŞLERİ OFİSİ 3- MUHASEBE OFİSİ 4- BÖLÜM SEKRETERLİK OFİSLERİ 5- AYNİYAT OFİSİ 6- SATIN ALMA OFİSİ 7- YAZI İŞLERİ OFİSİ 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar 3.2- Bilgisayarlar Masa Üstü Bilgisayar Sayısı 5 20 Taşınabilir Bilgisayar Sayısı TOPLAM 16 37

9 CİNSİ Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İDARİ AMAÇLI EĞİTİM AMAÇLI ARAŞTIRMA AMAÇLI (Adet) (Adet) (Adet) Yazıcı 5 5 Tarayıcılar 1 1 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Laboratuar cihazı Say 2000i Bilgisayarı Malîye Bakanlığına ait) Thin Client (Maliye Bakanlığına ait) Thin Client Sunucusu (Malîye Bakanlığına ait) Yönlendirici (Malîye Bakanlığına ait) T- 1 IP Telefonu (Maliye Bakanlığına ait) Say 2000i Yazıcıları

10 4- İnsan Kaynakları (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.) 4.1- Akademik Personel KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE KADROLARIN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DOLU BOŞ TOPLAM TAM YARI ZAMANLI ZAMANLI Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde% %7 %51 %14 %14 %17 %17 %33 %42 %29 %31

11 4.6- İdari Personel DOLU BOŞ TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İLKÖĞRETİ Y.L. VE LİSE ÖN LİSANS LİSANS M DOKT Kişi Sayısı Yüzde % %100 %100 % İdari Personelin Hizmet Süreleri 0 1 Yıl 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı 1 2 Yüzde % % % 4.9- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % % % %

12 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları BİRİM I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Fakülteler TOPLAM BİRİM Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM I. VE II.ÖĞRETİM TOPLAMI(A) Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam SAYI YÜZDE* Fakülteler *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) BİRİM Öğrenci Kontenjanları ÖSS KONTENJANI ÖSS SONUCU YERLEŞEN BOŞ KALAN DOLULUK ORANI Fakülteler %100 TOPLAM % Yabancı Uyruklu Öğrenciler BÖLÜMÜ Kadın Erkek Toplam Fakülteler TOPLAM 0 0 0

13 5.1- Eğitim Hizmetleri Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler SAYISI FAALİYET TÜRÜ Sempozyum ve Kongre 7 Konferans 37 Panel 18 Seminer 1 Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri Düzeneleme Kurul Üyeliği 4 TOPLAM Not.Metin şeklindede eklenecek Düzenleme Kurul Üyeliği: Yeniterzi, Emine, Uluslararası Kınalızâde Ailesi Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Bilim Kurulu Üyesi, Isparta, Türkiye, 31 Mayıs- 2 Haziran Yeniterzi, Emine, Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına, Ordu Üniversitesi, Bilim Kurulu Üyesi, Ordu, Türkiye, Mayıs Yeniterzi, Emine, 2. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu, Yağmur Dil, Kültür ve Edebiyat Dergisi-Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Bilim Kurulu Üyesi, İstanbul, Türkiye, 5-6 Ekim Turgay Şafak, Uluslararası Tahkik Çalıştayı: Metotlar ve Sorunlar, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), 8-9 Aralık 2012, İstanbul Davetli Konuşmacı: Yeniterzi, Emine, Klasik Türk Şiirinde Hz. Peygamber, Türk Şiirinde Hz. Peygamber Paneli, Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Davetli Konuşmacı, İstanbul, 17 Nisan Yeniterzi, Emine, Kültürümüzde Hz. Peygamber Sevgisi, Konferans-Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, Canik Belediyesi, Davetli Konuşmacı, Samsun, 16 Nisan Yeniterzi, Emine, Mevlânâ dan Ders Aldım, Konferans, Fatih Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Davetli Konuşmacı, İstanbul, 3 Mayıs 2012.

14 Yeniterzi, Emine, Mesnevî de İnsanın Hayat Yolculuğu, Hz. Mevlâna yı Günümüzde Okumak Sempozyumu, Esenyurt Belediyesi, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Eylül Yeniterzi, Emine, Vefatının 300. Yılında Şâir Nâbî Sempozyumu, Harran Üniversitesi, Davetli Konuşmacı, Şanlıurfa, 7-9 Aralık Yeniterzi, Emine, Mevlâna Araştırmacıları Çalıştayı, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü, Davetli Konuşmacı, Konya, 10 Aralık Yeniterzi, Emine, Mevlâna nın Örnek İnsan Anlayışı, Konferans, AKSAM- Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Merkezi, Davetli Konuşmacı, Afyon, 15 Aralık Yeniterzi, Emine, Mesnevî de Örnek İnsan, Konferans, Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi, Davetli Konuşmacı, İstanbul, 25 Aralık Yeniterzi, Emine, Şair Nâbî, Konferans, ESKADER, Davetli Konuşmacı, İstanbul, 27 Aralık Alan Hayrunnisa, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarih Temalı Kamp /"Timurlu Hanedanı ve Asya Tarihindeki Yeri" Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarih Temalı Kamp 28 Ağustos Nevşehir. Taftalı, Mehmet Oktay: İstanbul Erzurumlular Vakfı. Şehir ve Kültür Yaşamı Üzerine Yılmaz, Fehmi, Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Üretim Nevşehirliler Vakfı, 10 Ocak 2012, İstanbul Yılmaz, Fehmi, Osmanlı İmparatorluğunda Kapadokya Bölgesinin Sosyal ve İktisadi Durumu Nevşehirliler Vakfı, 10 Şubat 2012, İstanbul AYDIN, Bilgin, "Divan-ı Hümayun Tercümanları" 9 Şubat 2012, konferans, (Tokyo Üniversitesi, Japonya) AYDIN, Bilgin, "Şeriyye Sicilleri", 10 Şubat 2012, konferans, (Kyoto Üniversitesi, Japonya). AYDIN, Bilgin, "Saray Mevacib Defterleri", 14 Şubat 2012, konferans, Documentation Center for Islamic Area Studies in The Toyo Bunko (TBIAS), Tokyo Japonya. Anar Turgay, "Mustafa Kutlu nun Hikâyelerinde Ezan Sesinin İşlevleri", Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyumu, Nisan 2012, ss , İSTANBUL Anar Turgay, "Savaş Ve Propaganda: Çanakkale Edebî Heyeti", 3. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, Nisan İSTANBUL. Anar Turgay, Uluslararası islamla Yenilenme ve Birlik-I İsmail Bey Gaspıralı Kongresi, Aralık 2012, Simperefol,Ukrayna. Anar Turgay, Vefatının 76. Yıldönümünde Mehmed Akif Ersoy- Trt Türk Devrialem Programı, Aralık 2012, İstanbul. Anar Turgay, Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri, Ekim 2012, İstanbul Anar Turgay, Şehir ve Kültür Bağlamında Haliç'te İstanbul Konuşmaları: İstanbul'da Edebiyat Mahfilleri, Ekim 2012, İstanbul. Anar Turgay, Edebiyat Mahfilleri, TRT1 Aklıselim Programı, Aralık 2012, Anar Turgay, Ayın Kitabı: Mekândan Taşan Edebiyat, TVnet Kitap Cafe Programı, Eylül 2012, İstanbul. Anar Turgay, Bir Nesir Yazarı Olarak Erdem Bayazıt, Erdem Bayazıt Sempozyumu, Şubat 2012, Antalya. Şenlik, Ahmet Şefik, POSITIONS OF CONJUNCTIONS IN OTTOMAN TURKISH AND THE PREPOSITIVE CONJUNCTIONS, Questions and Developments of Modern Turkology Studies, Varşova Üniversitesi, Varşova, Eylül 2012

15 Şenlik, Ahmet Şefik, TÜRKÇEDE ÖNERMELERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ VE TARİHÎ SÜREÇ İÇERİSİNDE GÖRÜLEN DEĞİŞMELER, VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara., Eylül 2012 Şenlik, Ahmet Şefik, BERGSTRÄSSER İN 1918 DEKİ TESPİTLERİ IŞIĞINDA SON YÜZYILDA İSTANBUL AĞZINDAKİ BAZI FONETİK DEĞİŞMELER HAKKINDA, 12. Uluslararası Dil Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Edirne., Ekim 2012 Karahasanoğlu, Selim, Bir Osmanlı Günlüğü Nasıl Okunabilir? Sadreddinzade Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü ( ), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları, 4 Ocak 2012, Ankara Karahasanoğlu, Selim, Bir Osmanlı Günlüğü Nasıl Okunabilir? Sadreddinzade Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü ( ) Üstüne Bir İnceleme, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü Semineri, 19 Aralık 2012, İstanbul Bilican, F. Işıl, Olumsuz düşüncelerle başa çıkma ve stres yönetimi, TED Bekir Sapmaz Öğrenci Yurdu,Mayıs-Haziran 2012, Adana Bilican, F. Işıl, Stres yönetimi, Kahraman Maraş Vergi Dairesi, Mart 2012, Maraş Şeker Fatih M., Türklerin İslâmlaşma ve Batılılaşma Tecrübesinin Entelektüel Hayatımız Bakımından Ehemmiyeti, Festival d Anatolie, Paris, Şeker Fatih M., Türklerin İslâm Tasavvurunun Tarihî ve Aktüel Boyutu, Türk Ocağı Vakfı, Çemberlitaş-İstanbul, Şeker Fatih M., Türklerin İslâm Tasavvuru, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çarşamba Seminerleri, Maltepe/İstanbul, Şeker Fatih M., Türklerin İslâmlaşması, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı: Kubbealtı Sohbetleri, Köprülü Mehmed Paşa Medresesi, Çemberlitaş/Fâtih 25 Şubat Turgay Şafak, Osmanlı Öncesi Anadolu Kronikleri II: Dânişmendnâme- Saltuknâme, Bilim ve Sanat Vakfı, 30 Ocak 2012, İstanbul Oturum Başkanı, Panelist: Yeniterzi, Emine, Âkif e Göre Kazanmanın En Güçlü Silahı: Çalışmak, İstiklâl Marşı nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Paneli, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, 12 Mart Yeniterzi, Emine, Şairin Peygamber Sevgisi: Şiirin Zirvesi Na t, Peygamberimiz Hazret-i Muhammed i (SAV) Anlamak Paneli, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Panelist, İstanbul, 18 Nisan Yeniterzi, Emine, Kasîdeye Medhiye-Biçime, İşleve ve Muhtevaya Dair Tespitler Eski Türk Edebiyatı Çalıştayı, İstanbul Şehir Üniversitesi-University of Washington Seattle-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Oturum Başkanı, İstanbul, 27 Nisan Yeniterzi, Emine, İnsanî İlişkiler ve Konya Kriterleri, Uluslararası Konya Kriterleri Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi- Union of European Turkish Democrats, Panelist, Konya, 7 Mayıs Yeniterzi, Emine, Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına, Ordu Üniversitesi, Oturum Başkanı, Ordu, Mayıs Yeniterzi, Emine, Hz. Mevlâna yı Günümüzde Okumak Sempozyumu, Esenyurt Belediyesi, Oturum Başkanı, İstanbul, Eylül 2012.

16 Yeniterzi, Emine, 2. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu, Yağmur Dil, Kültür ve Edebiyat Dergisi-Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Oturum Başkanı, İstanbul, Türkiye, 5-6 Ekim Yeniterzi, Emine, Endülüs Gezisi Notları, Batmayan Güneş Endülüs Paneli, Beylikdüzü Belediyesi-Fatih Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Panelist, İstanbul, 27 Kasım 2012 Yeniterzi, Emine, Vefatının 300. Yılında Şâir Nâbî Sempozyumu, Harran Üniversitesi, Oturum Başkanı, Şanlıurfa, 7-9 Aralık Yeniterzi, Emine, Hakk a Yürüyüşünün 700. Yılında Sultan Veled Sempozyumu, Uluslararası Mevlâna Vakfı, Oturum Başkanı, Konya, 11 Aralık Hayrunnisa Alan, Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi Ankara 10 Ekim 2012 (Oturum Başkanı) Hayrunnisa Alan, 610. Yılında Ankara Savaşı Paneli, 29 Mayıs Üniversitesi 6.Aralık 2012 İstanbul (panellist) Taftalı, Mehmet Oktay: Sakarya B. Şehir Belediyesi, Teoman Duralı ya Saygı Yılmaz, Fehmi, Karadeniz ve İstanbul un Fethi, İBB Aylık konferanslar, Alunizade Kültür Merkezi, Mart Anar Turgay, Kalem ve Kelami ile Abdurrahim Karakoç Paneli, Panelist, A. Karakoç un Şiirlerinde Yansımasını Bulan Anadolu İnsanı, 5 Ekim 2012, Çorum. Anar Turgay, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, Panelist, Mart 2012, İstanbul. Karahasanoğlu, Selim, Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatılarına (Ego-dokumente) Katkı: Sadreddinzade Telhisi Mustafa Efendi Günlüğü ( ) 20th CIÉPO Symposium: New Trends in Ottoman Studies, (Panelist) 27 Haziran 1 Temmuz 2012, Resmo, Girit, Yunanistan. Şeker Fatih M., Tekke-Medrese ile Mektep Arasında Bir Düşünür Olarak Âkif, İstiklal Marşı nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy u Anma Günü Programı/Panel, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Maltepe/İstanbul,

17 İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar SAYISI YAYIN TÜRÜ Uluslararası Makale 12 Ulusal Makale 14 Uluslararası Bildiri 15 Ulusal Bildiri 7 Kitap 16 Kitap Bölüm Tebliğ Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale Cihan Piyadeoğlu, Büyük Selçuklular Döneminde Yas Tutma Âdetleri ve Taziye Merasimleri, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3, Edirne 2012, s Anar Turgay, (2012) "Ahmet Hamdi Tanpınar ın Resim Sanatı, Ressamların Eserleri ve Kendi Hayatından İnşa Ettiği Estetik", Uluslararası Sosyal Araştırmalar, vol.5,s Şenlik, Ahmet Şefik, "Osmanlı Türkçesinde Cümle Bağlaçlarının Tasnifine Dair Bazı Öneriler", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 45, 2012 Şenlik, Ahmet Şefik, "Türkiye Türkçesinde Cümle Bağlacı Olarak Kullanılan Ve ve DA Hakkında Bazı Müahazalar", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 46, Şenlik, Ahmet Şefik, "Eski Anadolu Türkçesinde Anuŋiçün ve Anuŋiçün Ki/Kim Hakkında", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 47, 2012 Karahasanoğlu, S, (2012), Karahasanoğlu Aile Tarihine Katkı: Maçka-İstanbul Arasında Bir Osmanlı Âlimi, Karahasanoğlu Mehmed Ali Efendi ( ), Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, 27: Yapıcı, A., & Bilican, F. I. (yayında). Depression severity and hopelessness among Turkish university students according to various aspects of religiosity. Archive for the Psychology of Religion. (SSCI). Bilican F.I. (yayında). Mental health related help-seeking attitudes and behaviors among Turkish college students. International Journal of Mental Health, 42. (PsycInfo) Bilican, F. I., & Övül, M. (2012). Persekütuar Tip Sanrısal Bozuklukta Bütünleyici Psikoterapi Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu. Düşünen Adam, 42, doi / Bilican, F. I. (2011). A clinical approach to the impact of patriarchal values on psychological functioning of Turkish women. Women 2000, 12, Şeker Fatih M., Türk Düşünce Tarihi Kaynağı Olarak Mukaddime, Kutadgu Bilig Felsefe Bilim Araştırmaları, sayı. 21, Mart 2012, ss

18 Şeker Fatih M., Vehhâbîliğin Osmanlı Mütefekkirleri Üzerindeki Akisleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, 2102, ss Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale Taftalı, Mehmet Oktay: "Marjinalleşen İdealizm / Yaygınlaşan Tüketim", Sosyologca, no.4, ss.37-43, Taftalı, Mehmet Oktay: "Bunalan Kapitalizmin Bunalan Ulus Devleti", Sosyologca, no.3, ss , 2012 Taftalı Mehmet Oktay: "Toplum Ve Tarih Metodolojisi Bakımından Subjektivizmin Bazı İpuçları Üzerine", İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, cilt.3, ss , 2012 AYDIN, Bilgin, Ruus Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Osmanlı Eyalet Teşkilatı ve Gelişimi, (Rıfat Günalan la birlikte) Osmanlı Araştırmaları, XXXVIII (2012), s AYDIN, Bilgin, XVI. Yüzyıl Osmanlı Seyahatnameleri Hakkında Bir Değerlendirme, Osmanlı Araştırmaları, XL (2012), s AYDIN, Bilgin, Divanı Hümayun Tercümanlarının eğitimi ve kültürel kimlikleri, Osmanlı Araştırmaları, XLI (2012), baskıda. Cihan Piyadeoğlu, Büyük Selçuklular Devleti nde Atabeglik Müessesesi ve İşleyişi, Prof. Dr. Mehmet İpşirli ye Armağan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 2012, C. II, s Anar Turay, (2012) "Lâle Müldür Ün Divanü Lûgat-It-Türk Şiir Kitabının Gelenekle Kurduğu İrtibat", Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss Yapıcı A., Kutlu O., & Bilican F. I. (2012). Öğretmen adaylarının değer yönelimleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11, Şeker Fatih M., Tasavvufî Bir Metnin Felsefî ve Kelâmî Boyutu: Fusûsu l-hikem Tercüme ve Şerhi, Kelam Araştırmaları, c. 10, sayı. 1, 2012, ss Şeker Fatih M., Osmanlı Siyasî Düşüncesinde Dönüşüm Fikri ve Bunun Bedeli: Midhat Paşa Örneği, Dergâh, c. XXIII, sayı: 273, Kasım 2012, ss Şeker Fatih M., Türk Düşüncesinin Teşekkül Ettiği Devrin Dünya Görüşü, Türkiye Günlüğü, sayı: 112, Güz 2012, ss Şeker Fatih M., Entelektüel Zümreleri Dönüştürmenin Kavramsal Aracı Olarak Sudûr Teorisi, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 42, 2012/1, ss Şafak, Turgay. (2012), Cevrî Çelebî ye nispet edilen Hâfız-ı Şirazî Gazeli şerhi. Mukaddime: Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012 (6), s Bilimsel Kongrelerde Sunulan Tebliğ Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Sunulan Tebliğ Yeniterzi, Emine (2012), İnsanî İlişkiler ve Konya Kriterleri, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmalar Enstitüsü-Union of European Turkish Democrats, Uluslararası Konya Kriterleri Sempozyumu, 7 Mayıs 2012, Konya. Yeniterzi, Emine (2012), Klasik Türk Şiirinde Hz. Yusuf un Pazarda Satılmasının İzleri, Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu-Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına, Mayıs 2012, Ordu, vol. I, pp Alan, Hayrunnisa (2012), Emir Timur un Şahsiyeti ve Hükümdar Kimliği 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi, 9-12 Ekim Ankara.

19 Taftalı, Mehmet Oktay: Kocaeli Üni. X. Uluslararası Felsefe Günleri, Spinoza. Diyelektiğin Çekim Alanında Spinoza 24 Mayıs Anar Turay, (2012), "Savaş ve Propaganda: Çanakkale Edebî Heyeti", 3. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, İSTANBUL. Yazar, Sadık, Manzum Koleksiyonundan Hareketle Alî Emîrî nin Kurduğu Millet Kütüphanesi ndeki Nüshaları Az Bulunur Eserler, VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) Yazar, Sadık, Bir Mevlevî Şairi Muhyî nin (XVI. Yüzyıl) Eserlerinde Dikkat Çeken İmla Hususiyetleri, Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye, 1-2 Kasım 2012, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. Yazar, Sadık, Klasik Türk Edebiyatında Türk Dili İle Yazılmış Farsça Atasözü ve Deyimleri Derlemeleri, I.Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, Mayıs 2012, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Yazar, Sadık, Gazzâlî nin Kimyâ-yı Sa âdet ine Yapılan Tercüme Işığında Candaroğulları Beyliği Döneminde Hâmîlik Geleneği, Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Anısına), Mayıs 2012, Ordu Üniversitesi, Ordu. Karahasanoğlu, S, (2012), Osmanlı Uygulamasında Müsadere: Nevşehirli Damad İbrahim Paşa ya Ait Muhallefat Zaptı Örneği, I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, cilt: 7, ed. Adem Öger (Ankara: Nevşehir Üniversitesi Yayınları), Yapıcı, A., Kutlu, M. O., & Bilican, F. I. (Kasım 2012). Öğretmen Adaylarında Değer Yönelimi ile İçki ve Sigara Kullanımı. II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu. İstanbul. Bilican, F. I. (2012). Türk Üniversite Öğrencilerinin Psikoterapiye yaklaşımı. 17. Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. Şeker Fatih M., Gazzâlî nin Tefekkür Sisteminde Horasan-Türkistan Hattının Yeri, 900. Vefat Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu (İstanbul, Ekim 2011), İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı 2012, ss Şeker Fatih M., Türk Düşüncesinin Teşekkül Devri (İslâmlaşma Süreci) Nasıl Ele Alınabilir? Literatürle İlgili Bazı Dikkatler, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türkistan, Nisan Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Tebliğ Yeniterzi, Emine, Mesnevî de İnsanın Hayat Yolculuğu, Hz. Mevlâna yı Günümüzde Okumak Sempozyumu, Esenyurt Belediyesi, İstanbul, Eylül Yeniterzi, Emine, Nâbî Dîvânı ndaki İlk Na t-i Şerif, Vefatının 300. Yılında Şâir Nâbî Sempozyumu, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 7-9 Aralık Alan Hayrunnisa, "Emir Timur Güregen'in Kişiliği"610. Yılında Ankara Savaşı Paneli, 29 Mayıs Üniversitesi 6.Aralık 2012 İstanbul Taftalı, Mehmet Oktay: Navisalvia / İstanbul Üniversitesi, Dr. Sina Kabaağaç ı Anma Toplantısı. Çağdaş Ayinler ve Güncel Büyü Unsurları 3-4. Mayıs Mete, Zekai, "Osmanlı Devleti'nde Emlak-ı Hümayun Statüsündeki Gayrimenkullerden Yapılan Temlikler", Birinci Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi, (Panelist), Aralık Anar Turgay, (2012), "Mustafa Kutlu nun Hikâyelerinde Ezan Sesinin İşlevleri", Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyumu, İSTANBUL.

20 Mehmet Mert Sunar, Osmanlı-Rus Savaşı nda Osmanlı Ordusunun Seferberliği, III. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri, Şehir Üniversitesi, İstanbul, Ekim (Tebliğ Sunumu) Kitap Editörlüğü ve Kitap Yazarlığı Yılmaz, Fehmi, Osmanlı İmparatorluğunun Üretim Yapısı, Osmanlı İktisat Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayınları 2012 AYDIN, Bilgin, Ruus Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Osmanlı Müderrisleri Mehmet İpşirli Armağanı, Baskıda AYDIN, Bilgin, XVII-XIX. Yüzyıl Tahvil Ahkam Defterlerinde Alt Serilerin Ortaya Çıkışı İsmail Erünsal Armağanı, baskıda AYDIN, Bilgin, Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Bursa: Bursa Seyahatnameleri, Yavuz Argıt Armağanı, Haz. Birol Ülker, İstanbul 2012, s Cihan Piyadeoğlu, Güneş Ülkesi Horasan (Büyük Selçuklular Dönemi), Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul Anar Turgay, "Mekândan Taşan Edebiyat: Yeni Türk Edebiyatinda Edebiyat Mahfilleri", Kapı Yayınları, İstanbul, Yazar, Sadık, Gırnâtî Seyahatnâmesi'nin XVI. Yüzyılda Yapılan Bir Tercümesi: Tercüme-i Tuhfetü'l-Elbâb ve Nuhbetü'l-A'câb, 300 s., İstanbul, OkurAkademi, Yazar, Sadık, Üsküdarlı Aşkî'nin İki Tasavvufî Mesnevisi: Tercüme-i Muhtârnâme ve Menâzilü's-Sâlikîn, 140 s., İstanbul, OkurAkademi, Yazar, Sadık, Eğirdirli Münevver Bir Ailenin Hikâyesi: Şerîf Mehmed'in Menâkıb-ı Şeyh Burhâneddîn'i, 200 s., İstanbul, OkurAkademi, Yazar, Sadık,, Mücahit Kaçar, Şerîfî Dîvânı: Manzum Bir Kur'ân Tefsiri, 400 s., İstanbul, OkurAkademi, Özkan Gözel, Sözlüklere kalsa ateşte masal hayvanı, Yeni Şafak-Kitap, 4 Ocak 2012 Özkan Gözel, Bolonya sürecinde Türk şiiri, Yeni Şafak-Kitap, 1 Şubat 2012 Özkan Gözel, Nasıl bir toplum istiyoruz?, Yeni Şafak-Kitap, 7 Mart 2012 Özkan Gözel, Çekiver kuyruğunu ejderhanın, Sabah Ülkesi, no: 33, Ekim/2012. Şeker Fatih M., Osmanlı Mütefekkirlerinin Felsefeye Yüklediği Rol, Yüksek Mimar Dr. İ. Aydın Yüksel e Armağan, İstanbul İstanbul Fetih Cemiyeti 2012, s Şafak, Turgay, Divan-ı Veziri, Mutûn-i İrani:Mecmua-yi Risaleha-yi Farisi ve Arabî ez Danişveran-i İrani: Defter-i Sevvom:, Kitabhâne, Müze ve Merkez-i İsnâd-ı Meclisi Şura-yı İslamî, Tahran, s , Kitapta Bölüm Yeniterzi, Emine, Mevlâna Celâleddin-i Rumi nin Hayatı, Karatay Tarih-Kültür- Sanat I, ed. Yusuf Küçükdağ-Yaşar Erdemir-Bekir Şahin, Karatay Belediyesi Kültür Yay. Konya, Nisan 2012, s Levinas, der. Özkan Gözel, Say yayınları, İstanbul, 2012, 528 sf. Özkan Gözel, Kant Sonrası Metafizik Üzerine Konuşmalar, (ortak kitap), ed. E. Yılmaz, Küre yayınları, İstanbul, 2012, ss

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2013 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU....1 I- GENEL BİLGİLER... 2-110 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Ülkemizin sanat birikimine katkı yapmak hedefiyle İstanbul un merkezinde kurulan fakültemizde

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- İdareye İlişkin Bilgiler.... Fiziksel Yapı. Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2014 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2-177 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2-40 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 9 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI Alanya İşletme Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR- Dekan - 5181621) Düzenleyen: (İhsan ERDEM- Fakülte Sekreteri - 5182365) Antalya

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-15 I- GENEL BİLGİLER 2-20 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-5

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2014 ARTVİN Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU. 2007 Nisan

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU. 2007 Nisan T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU 2007 Nisan Üst Yönetcinin Sunuşu Kocaeli Üniversitesi; çağdaş Türkiye nin örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. 1 2 Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. 3 4 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 7 I- GENEL BİLGİLER... 9 A-ÖZGÖREV

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı