MADENCİLER 54. YIL MADEN MÜHENDİSLERİNİN VE TÜM MADENCİLERİN BAYRAMINI KUTLARIZ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADENCİLER 54. YIL MADEN MÜHENDİSLERİNİN VE TÜM MADENCİLERİN BAYRAMINI KUTLARIZ..."

Transkript

1 MADENCİLER Bayram Bülteni 4 A r a lık T MMO B MADEN MÜH ENDİ SL ER İ ODASI Say ı: YIL MADEN MÜHENDİSLERİNİN VE TÜM MADENCİLERİN BAYRAMINI KUTLARIZ... Yüzyıllık bir dünya geleneği olan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle ülke düzeyinde Odamız öncülüğünde bir kez daha biraraya geliyoruz. Madenciliğimize ve 40 yıl hizmet veren meslektaşlarımızın, tüm Maden Mühendislerinin ve Madencilerimizin bayramını kutluyor, mesleğimize yeni başlayan genç meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz... Rifat KONT DÜZENLEME KOMİTESİ BAŞKANI Değerli misafirler, saygıdeğer madenciler; öncelikle Türkiye ve dünyadaki bütün madencilerin Dünya Madenciler Günü nü kutluyorum Mehmet TORUN TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI Değerli misafirler, saygıdeğer madenciler; öncelikle Türkiye ve dünyadaki bütün madencilerin Dünya Madenciler Günü nü kutluyorum.

2 04 Aralık 2008 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ Sektörün Değerli Mensupları Değerli misafirler, saygıdeğer madenciler; öncelikle Türkiye ve Dünyadaki bütün madencilerin Dünya Madenciler Gününü kutluyorum. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü Dünyanın en zor ve kutsal mesleğini icra eden madencilerin bir araya geldiği ve geleneksel olarak kutlandığı bir gündür. Madencilik tarihi insanlık tarihi kadar eskidir, devirler bile madenlere göre isimlendirilmiştir, Kabataş, Yontmataş, Cilalıtaş, Bakır, Tunç ve demir devirleri gibi. Madencilik ve madencilik mesleği tarihsel süreçlerde hiçbir zaman önemini kaybetmemiş ve gelecekte de uzun zaman diliminde etkili olacaktır. Bilindiği gibi Madenler, milyonlarca senelerde oluşan, tükenebilir ve yenilenemez hammadde kaynaklarıdır. Bu nedenle öncelikle Ülke çıkarları ön planda tutularak ve en iyi şekilde değerlendirilerek üretilmeli ve kullanılmalıdır. Ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesindeki yeri hayati derecede önemlidir. Yer altı kaynaklarımızın bilimsel ve teknik metotlarla aranması, işletilmesi, cevher yerine mamul madde olarak uç ürünlere kadar üretilmesi, sanayiye sunulması ve ihraç edilmesi madencilik politikamızın temelini oluşturmalıdır. Bu sağlandığı takdirde, Madenciliğin yeri ve önemi daha iyi anlaşılacaktır. Değerli arkadaşlarım, günümüzde Çevre anlayışı ve bilinci her platformda ve gündemde ön sıralarda yer almaktadır. Buna mutlaka önem verilmelidir, bu konu dikkate alınarak yapılacak plan ve projeler çerçevesinde, çağın teknik ve teknolojileri kullanılarak aranmalı, işletilmeli ve sanayinin hizmetine sunulmalıdır. Madencilik ve Çevre konusunda Kamunun bilgilendirilmesine önem verilmelidir. Madenciliğin, çevre ve insan sağlığı ön planda tutularak yapılabileceği ve Ülkemizin buna ihtiyacı olduğu Halk a anlatılmalıdır. Günümüzde çağdaş teknolojilerle üretim yapan, verimi ve kaliteyi birinci hedef olarak gören, insan hayatına ve çevreye önem veren maden işletmeleri ayakta kalacak, bu anlayışta olmayanların faaliyetlerini devam ettirme şansı azalacaktır. Bu koşulların gerçekleşmesi için, Devlet yöneticilerine, sorumlu madencilik kurumlarına, işverenine, mühendisinden özellikle Madencilik Sektörüne ve çalışanlarına kadar herkese çok önemli görevler düşmektedir. Sayın misafirler, sevgili meslektaşlarım ve madenci arkadaşlarım; Çoğu meslekler vardır ki, yapılan işler herkesin gözü önündedir, yapılan işleri herkes görebilir. Madencilik bunlardan çok farklıdır, dağlarda, doğanın en zor koşullarında, yeraltının yüzlerce metre derinliklerinde ve karanlıklarda, tehlikeler içerisinde, maden çıkarma gayretinde olan çalışanları, dışarıdan kimsenin görme imkanı yoktur. Madenci içinde bulunduğu çalışma şartlarını, zorlukları, çektiği sıkıntıları, madeni bulduğunda yaşadığı sevinci ve duyduğu içten mutluluğu kimseye gösterme şansı da yoktur. Madencideki bu fedakarlık, bu doğa ile mücadele gücünün temelinde, hiç şüphesiz ki çalışanlar arasındaki güven, sevgi, saygı ve inanç vardır. Dünya Madenciler Günü dolayısıyla sözlerimi tamamlarken, madencilik mesleğine değerli katkılarda bulunmuş ve şimdi hayatta bulunmayan madencilerimizi, idari ve teknik kademelerde çalışmış personeli, işçilerimizi, mühendislerimizi, yöneticilerimizi, rahmet ve saygı ile anıyorum. Bu günün gerçekleştirilmesinde katkıları olan, kamu ve özel sektör kuruluşlarının değerli yöneticilerine, Madenciler Günü nün yurdun çeşitli bölgelerinde kutlanmasına öncülük eden ve kutlamaları düzenleyen Maden Mühendisleri Oda sının değerli yöneticilerine teşekkür eder, yurdumuzun ve bütün dünya madencilerinin Madenciler Günü nü en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım. Dünya Madenciler Günü Türkiye düzenleme Komitesi Başkanı Rifat KONT 2

3 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ 04 Aralık 2008 Sektörün Değerli Mensupları Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer madenciler; öncelikle Türkiye ve dünyadaki bütün madencilerin Dünya Madenciler Günü nü kutluyorum. Dünyanın en zor mesleğini icra ederek yeraltı kaynaklarını insanlığın hizmetine sunan tüm madencileri bir kez daha saygıyla anıyorum. Aramızdan ayrılan tüm maden mühendislerine ve madencilere Tanrıdan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Birlikte olduğumuz tüm meslektaşlarıma sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum. Bu görevi yerine getirirken yerin metrelerce altında canımızı hiçe sayarak verilen mücadeleyi, birlikteliği ve dayanışmayı başka hiçbir alanda görmek olası değildir. Böylesine zor bir görevi yürütürken bizleri yalnız bırakmayan ve her anımızı paylaşan çok değerli madenci eşlerine de saygılarımı sunuyorum. Madenler; yenilenemeyen ve üretildiklerinde tükenen kıt kaynaklardır, Ekonomik rezervler belirli bölgelerde yoğunlaşmışlardır. Bu nedenle, madencilikte yer seçme şansı yoktur, madenin bulunduğu yerde üretilmesi zorunludur. Yapıldığı bölgelere sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan önemli katkılar sağlayan madenciliğin, emek yoğun bir istihdam gerektirdiğinden, kırsal kesimden göçleri önleyici ve gelir dağılımını düzenleyici bir etkisi bulunmaktadır. Bu nedenlerle, madencilik ile ilgili politikaların gelecek nesillerin haklarının da kollanarak tayin edilmesi gerekmektedir. Aranmaları, üretim için gereken yatırımlar ve işletilmeleri yoğun mali kaynak ve zaman gerektirirler. Buna karşılık, madenciliğin her aşaması riskli, yatırımın geri dönüş süreci uzundur. Madencilik sektörü; sanayi başta olmak üzere, ekonominin diğer sektörlerinin temel hammadde gereksinimlerini sağlamaya ilaveten, yatırım bedelinin çoğu makina, elektrik ve inşaat kalemlerini oluşturduğundan, bir bakıma ekonomik kalkınmayı başlatan sanayileşmenin lokomotifi konumundadır. Madencilik sektörünün tüm alt sektörlerinde üretim arttırılmalıdır. Ancak, söz konusu üretimin hedefi dış satım değil, ülke sanayi sektörleri olmalıdır. Madencilik sektörünün ülke kalkınmasındaki kritik önemi, fazla miktarlarda üretilip yurt dışına satılarak döviz elde edilmesinde değil, yerli sanayiye düşük maliyette ve kaliteli girdi sağlamasındadır. Bu çerçevede, madencilik sektörünün planlanmasında ülke sanayi sektörleri ile entegrasyon ön planda tutulmalıdır. Mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanımı, kaynakların atıl durumda bırakılmaması ve bilinmeyen kaynakların belirlenerek üretilmesi ile ülke sanayisinin gelişmesine hız verilmesi gerektiği tartışılmaz bir gerçektir. Bir ülke kendi kaynaklarının yurt içinde işlenmesine yönelik politikalar geliştirip uygulayamıyorsa; bu ülke sanayileşmiş ülkelere ucuz hammadde sağlamaktadır. Diğer bir deyimle bir bakıma ülke zenginliklerini gerçek değerlerinin çok altında yurt dışına aktarmaktadır. IMF ve Dünya Bankası reçeteleriyle ülkemizde kamu madencilik kuruluşlarının özelleştirilmesi veya kapatılması madencilik sektörünün daralmasına ve yok olmasına neden olmaktadır. Yatırım yapılmayarak üretimden çekilmek zorunda bırakılan madencilik kuruluşlarımız son aşamada yabancı şirketlerin eline geçmekte ve kaynaklarımızın kullanımı da bu güçler tarafından yapılmaktadır. Ülkemizin sanayileşememesi ve mamul madde üretiminin yeterince yapılamaması madenlerimizin hammadde olarak ihracı sonucunu doğurmaktadır. Madenlerimizin hammadde olarak ihraç edilmesi; yeraltı kaynaklarımızı ekonomiye katmak yerine tam tersine ekonomi dışına itilmesi anlamına gelmektedir yılında tüm madenlerimizden elde edilen ihracat gelirimiz yaklaşık 3 milyar dolar olmuştur. Aynı yıl sadece ithal kömüre 2 milyar dolara yakın döviz ödenmiştir. Bu tek örnek bile yanlış bir politika izlendiğinin açık bir göstergesidir. Çevre faktörü göz ardı edilerek madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi, içinde bulunduğumuz yüzyılda mümkün değildir. Madenciliğin çevreye etkileri yadsınamaz. Ancak, madencilik sektöründe, çevre dostu teknoloji ve yöntemlerin kullanılması, madencilik süreçlerinde ya da sonrasında çevrenin korunmasına ya da yenilenmesine yönelik önlemlerin alınması bir zorunluluktur. Bu konuda gelişmiş ülkelerdeki olumlu örnekler ülkemizde de uygulanmalıdır. Yerel halkın onayını almamış hiçbir ekonomik girişimin ülkeye yarar getirmesi beklenemez. Madencilik sektörüne ilişkin alınacak kararlarda ilgili yöre halkının da katılımı sağlanmalıdır. Türkiye, hukuk devleti olmanın gereklerini yerine getirmek durumundadır. Yargı kararlarının uygulanması, ekonomik gerekçelere dayandırılarak engellenmemelidir. Ancak kararların sağlıklı alınabilmesi için konuyla ilgili ihtisas mahkemeleri kurulmalıdır. Bilirkişilik kurumu yeniden düzenlenmelidir. Toplumsal, ekonomik ve çevresel bakımdan sürdürülebilir bir madencilik sektörünün gelişimi; devlet, sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile demokratik kitle örgütlerinin yapıcı işbirliği ile mümkündür. Söz konusu tarafların doğrudan katılımları olmaksızın hazırlanacak herhangi bir sektör planının ya da plan uygulamasının başarılı olması mümkün görülmemektedir. Gerçek sahibi halkımız olan ve yenilenemez ve tükenme özelliğinden dolayı gelecek nesillerimizin de hak sahibi olduğu tüm stratejik madenlerimiz kamu eliyle işletilmeli, kamu denetimi mutlaka sağlanmalıdır. Her şeye rağmen madencilik yapılsın düşüncesi ne kadar yanlışsa, hiçbir şekilde madencilik yapılmasın düşüncesi de en az o kadar yanlış ve tehlikeli bir yaklaşımdır. Dünyayı saran ekonomik krizin sonuçlarının ülkemizde de tam anlamıyla hissedilmeye başlandığı bugünlerde sektörümüzü zor günler beklemektedir. Yıllardır dile getirmeye çalıştığımız hammadde ihracına dayalı yanlış madencilik politikalarının uygulanması meslektaşlarımızı ve sektörü çok olumsuz etkileyecektir. Krizin sorumlusu bizler olmadığımız halde faturası bizlere ödettirilmeye çalışılacaktır. Bu durum kabul edilmemelidir. Maden mühendisleri, insanlık ve ülkemiz için üzerine düşen görevleri yapmakta ve mücadele vermektedir. Bu düşüncelerle tüm madencilerin Dünya Madenciler Gününü kutlar, kazasız, sağlıklı, mutlu yarınlar dilerim. Saygılarımla Mehmet TORUN Yönetim Kurulu Başkanı 3

4 04 Aralık 2008 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ MESLEĞİMİZDE 60YILINI DOLDURAN MADEN MÜHENDİSLERİ Sicil No. ADI SOYADI Sicil No. ADI SOYADI 03 Sadrettin ALPAN 121 Prof. Dr. M.Zeki DOĞAN 4 MESLEĞİMİZDE 50YILINI DOLDURAN MADEN MÜHENDİSLERİ Sicil No. ADI SOYADI Sicil No. ADI SOYADI 564 Necdet KUŞAKÇILAR 566 Turan DÜNDAR 570 Zeki YAVUZTÜRK 572 Uğur BİLGİN 573 Cevat SEZER 575 Alaattin ÇELİKAKSOY 577 Hasan Tahsin AYAZOĞLU 578 Vural YÜKSELEN 581 Hüseyin CEYHAN 585 Kamil AYRAL 587 Üner GÜNER 588 Mustafa AKÖREN 589 Mustafa Yılmaz FİŞEKÇİ 590 Nezih ALTAN 591 Özer ALTAY 594 Atila Metin TÜBLEK 595 Kenan OLTULU 597 Prof. Dr. Işık Emine KUMBASAR 598 Prof. Dr. Erdoğan YİĞİT 600 Prof. Dr. Suna ATAK 601 Zekeriya ERCAN 602 Sabahattin BOLLUK MESLEĞİMİZDE 40YILINI DOLDURAN MADEN MÜHENDİSLERİ Sicil No. ADI SOYADI Sicil No. ADI SOYADI 1235 Kadri ÖLÇENOĞLU 1238 Mustafa Gürel ŞENYUR 1258 Mehmet SALTUKLAROĞLU 1263 Oktay ÖZYURT 1268 Mesut TOKGÖZ 1273 Yücel TÜZMEN 1274 Haluk ÖNEL 1276 Tekin SOYATA 1277 Ali İhsan Ersan ÖZTÜRK 1280 Kayhan GÜRANİ 1281 Mustafa YENİÇERİ 1282 Mustafa Tolga ENER 1284 Mehmet Tankut ÜLKÜTEKİN 1297 Faruk OKANDAN 1300 Yalçın EREL 604 Mehmet ŞALVİZ 605 M. Metin KIRAN 607 F. Kemal KUZUGÜDENLİ 611 İlhan ZOR 612 Halim DURAN 613 Abdullah BUBİK 615 Sezai ERDEN 619 Kutluhan ÇİNBAY 620 M. Senai SALTOĞLU 622 Dursun AKAR 628 Nizamettin ÜNAL 643 Ruhi ÖZDOĞAN 660 Ziver ÖNCEL 663 Ali Sabit ÖZEN 680 Ahmet TOKGÖZ 686 Turhan Necdet MUTLU 689 Lütfullah YAZAR 718 M. Emin DURMAZ 722 Kazım TOZ 728 Ural FEYZOĞLU 864 Hüsamettin ŞAFAK 1304 Yaşar YANAR 1308 Ahmet SARI 1317 Şerafettin YILDIZ 1318 İbrahim YALABIK 1321 Sabri KARAHAN 1323 Çetin ONUR 1327 İhsan ÜNLÜ 1330 Yusuf Ziya ERKAN 1337 Mehmet Behçet ÇELİKKANAT 1389 Yunus AVŞAR 1423 Hasan Tahsin KARAMANLI 1469 Atilla TUNCAY 1593 Mustafa KÖSE 1690 Asım AYTEKİN 1740 Muhsin USTA

5 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ 04 Aralık 2008 MESLEĞİMİZDE 60. YILINI DOLDURAN MADEN MÜHENDİSLERİ SADRETTİN ALPAN ÖZGEÇMİŞİ Ailece Akşehirli olan Sadrettin Alpan tarihinde babasının görev yeri olan İzmit Bahçecik de doğdu. MTA nın açtığı imtihanı kazanarak gittiği Oda Sicil No: 3 İngiltere de Birmingham Üniversitesi nde Maden Mühendisliği (B. Sc. Honours) diplomasını ve 1951yılında doktora (Pr. Dr.) diplomasını aldı yılında MTA Enstitüsü Genel Direktörlüğünde göreve başladı yılında yedek subaylık hizmetini tamladıktan sonra MTA da görevine devam etti yılında Köyceğiz ve Fethiye arasında Üçköprü Krom Arama Kamp Şefi, 1954 yılında Bursa-Uludağ Wolfram Arama Kamp Şefi, 1955 yılında Sondaj Şubesi Baş Mühendisi, 1956 yılında Atom Şubesi Müdürü, 1957 yılında Sondaj Şubesi Müdürü, 1958 yılında MTA Enstitüsü Genel Direktörü olarak çalıştı yılından 1991 yılına kadar New York da Birleşmiş Milletler Teşkilatında Teknik Müşavir ve Maden Bölümü Başkanlığını yaptı. Birleşmiş Milletlerde çalıştığı süre içerisinde Güney Amerika, Afrika, Asya ve Orta doğuda hemen hemen bütün ülkeleri ziyaret ederek kalkınmakta olan Ülkerlerin madencilik sektörüne yardım için 110 yardım projesi hazırladı. MTA da Genel Direktör olduğu sırada Aynı zaman da yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Başkanlığı yaptı. ODTÜ nün bugünkü yerinde kurulmasını teklif etti, inşaata geçilmesini sağladı. Modern ODTÜ nün kurulmasına öncülük etti yılları arasında Atom Enerjisi Komisyon Üyesi olarak çalıştı. İstanbul Halkalıda 1 mw lık Nükleer Araştırma Merkezinin 1960 ların başında Devlet Başkanı Cemal Gürsel le beraber açılışını yaptı yılında 350 mw lık Nükleer Enerji Santralinin kurulmasını teklif etti. MTA da çalışırken 1954 yılında İTÜ de Maden Fakültesinde Doçent oldu ve ders verdi yılında ODTÜ ve 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi Maden ve Jeoloji bölümlerinin kurulmasını sağladı yılında Trabzon ve Ankara Üniversitelerinde Jeoloji ve İzmir Üniversitesinde Jeoloji-Maden bölümlerinin kurulmasına yardımcı oldu yılları arasında İTÜ, Hacettepe, Ankara, İstanbul, Trabzon ve İzmir Üniversitelerinde ders verdi. MTA da Genel direktör olduğu yıllarda çeşitli maden, Bor Tuzu dahil çeşitli endüstriyel hammadde, kömür yatakları ve uranyum bulunmuştur. Uranyumdan sarı pasta üretilmiştir. İlk tabii buhar bulunarak jeotermal enerji tesislerinin kurulmasına öncülük yapılmıştır. Güneş ve Rüzgar enerjisi araştırma merkezi kurularak güneş enerjisi konusunda öncülük sağlanmıştır yılında MTA Sismik 1 Gemisi İnşa edilerek ege denizinde ilk etüdler yapılmıştır. Laboratuarlarda linyitten dumansız yakıt biriketler üretilip patenti alınmıştır. 1/ ölçekli Jeolojik haritalar basılmıştır. Madencilik konusunda Sadrettin Alpan nın MTA tarafından basılan çeşitli yayınları bulunmaktadır. Ayrıca Sadrettin Alpan nın Biyografisi ve MTA nın tarihçesi ile ilgili HİZMET BİTERMİ kitabı Maden Mühendisleri Odası tarafından yayınlanmıştır. Sadrettin Alpan dan Bir Anı; 1953 yılında MTA da bana Muğla Üçköprü Krom Aramaları Kamp Şefliği Görevi verildi. Mart ayı başında Ankara dan Üçköprü ye gittim. Üçköprü Krom Aramaları 1950 yılında başlamış. Çeşitli jeolojik, feofizik etüd ve sondaj yapılmış, galeriler açılmış, fakat krom bulunamamış. Birkaç aylık galeri ve sondaj faaliyetinden sonra üç köprüde önemli bir krom rezervi buldum. Ankara ya Şube Müdürlüğü ne gönderdiğim telgraf ve raporlarda önemli bir krom rezervi biliyordum. Evvelki 2-3 yıl içerisindeki çalışmalarda bir şey bulunmadığı için Ankara da bana inanmıyordu 5

6 04 Aralık 2008 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ ve hiç kimse gelmiyordu. Ben kampta teknik eleman olarak yalnız çalışıyordum. Ne teknoloji ne jeofizik ne de maden mühendisi vardı. Hergün sondaj ve galeri çalışmalarını sık sık ziyaret ediyordum. Nihayet birgün, o zaman MTA da Baş müşavir olan Hulusi Barutoğlu geldi. Sabahleyin, Hulusi Barutoğlu na kahvaltıya başlarken Lütfen siz kahvaltıya başlayın ben hemen döneceğim. deyip acele galeriye gittim. İşçilerin çalıştığı aynada tavandan su sızıyor, şistler yumuşamış neredeyse düşecek, ben işçilere Hemen burayı terk edin geri çekilin, tahkimatçılar gelsin onlar gelene kadar buraya kimse girmeyecek. dedim. Galeri aynasından işçilere beraber 15-20m uzaklaştığımız sırada arkamızda gök gürültüsü gibi bir gürültü, tavan çökmüştü. Hepimiz sağlıkla uzaklaştık. Bende huzur içinde kahvaltı masasına geri döndüm. Mart ayında geldiğim Üçköprü den birgün dahi Fethiye ve Köyceğize inmeden 8 ay yalnız kaldığım Üçköprü kampı (dağ başın) Ankara ya önemli bir krom rezervi bulma mutluluğu ile döndüm. 8. Kısım B-34 Blok 6. Kat Daire 27 Ataköy - İstanbul Ev Tel: Cep Tel: Oda Sicil No: 121 PROF. DR. MUSTAFA ZEKİ DOĞAN 1924 de Çanakkale ilinin Bayramiç ilçesinde doğdu de Birmingham Cambridge Üniversitesi İngiltere de BSC Honours diploması aldı de İngiltere Cambridge Üniversitesi nde ( Ph. D.) doktorasını tamamladı da Sekendiz Doğanla evlendi ve bir kızı vardır yılı kasım ayında MTA ya girdi ve 1953 de Askerlik görevi için ayrıldı yılında Bilgin Maden Şirketinde 6 ay çalıştı.1956 yılı başında tekrar MTA ya girdi ve 1963 Nisan ayında MTA Teknik Ameliyeler Şube Müdürlüğü görevini yaparken ayrıldı yıllarında CENTO Minerals Officer maden uzmanlığını ekgörevli olarak yaptı yıllarında Beyrut- Lübnan merkez olarak ABD Longyear Sondaj Şirketinin Orta Doğu Ülkeleri teknik satış mümessilliğinde bulundu Ekim ayında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümüne Yardımcı Prof. Olarak girdi ve 1973 de Doçent (Asosye Prof.) oldu. Eylül 1971-Ekim 1972 tarihleri arasında Kanada Vancouver şehrinde British Columbia Üniversitesinde araştırma profesörü olarak bulundu Haziran ayında Profesör oldu Akademik yılında ABD Missouri Üniversitesi Rolla Şehrinde Visiting Prof. Olarak üç ay da Picklands+Mather Şirketinin Hibbing Araştırma laboratuarlarında bulundu yılları arasında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünde bulundu ve son yıl Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. ODTÜ de Maden Mühendisliği görevinde iken İTÜ Maden Fakültesinde Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı nda göreve başladı ve 1991 yılında emekli oldu. Halen aynı fakültede Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı nda ders vermektedir. Prof. Dr. Zeki Doğan ın İngilizce ve Türkçe olmak üzere 150 ye yakın bilimsel makale ve bildirisi bulunmaktadır. Mustafa Zeki Doğan dan Bir Anı; XXI Uluslararası Cevher Hazırlama Kongresi Temmuz 2000 de Roma da yapılmıştır. Uluslararası Cevher Hazırlama Kongresi Steering Committee 25 Temmuzda yaptığı toplantıda Prof. DOĞAN ve Prof. Önal a davet edilerek XXIII Uluslar arası Cevher Hazırlama Kongresinin 2006 yılında Türkiye de Lütfi Kırdar Kongre sarayında yapılmasını önermişler ve etraflıca bilgi vermişlerdir. Komite Başkanı Prof. Dr. Forssberg in açıklamasına göre 2006 yılı Cevher Hazırlama Kongresinin İstanbul da yapılması komite tarafından tercih edilmiştir. XXIII Uluslar arası Kongrenin Prof. Önal Başkanlığında 2006 yılında İstanbul da çok başarılı bir şekilde yapılması Prof. Doğan için mesleki yönden büyük memnuniyet kaynağı olmuştur. Ortabahar Sok. Paydaş Apt. No: 6/4 Çemenzaz - Göztepe/İstanbul Cep Tel:

7 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ 04 Aralık 2008 MESLEĞİMİZDE 50. YILINI DOLDURAN MADEN MÜHENDİSLERİ M. NECDET KUŞAKÇILAR 1934 yılında Bursa da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa da tamamladıktan sonra Zonguldak Maden Teknik okuluna girerek Mart 1958 yılında Oda Sicil No: 564 mezun oldu. Ardından Zonguldak Ereğli Kömürleri İşletmesi Üzülmez Bölgesinde 1975 yılına kadar muhtelif kademelerde görev alarak Çaydamar İşletme Müdürlüğünden Ankara ya TKİ Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı yılında Ereğli Kömürleri İşletmesi Üzülmez Bölgesi Teknik Müdür Yardımcılığına ve 1979 yılı sonunda Çorum Dodurga DLİ Müessesi Şube Müdürlüğüne 1980yılında Bolu Linyitleri İşletmesi Müessesi Teknik Müdürlüğüne ve ardından 1982 yılında TKİ Genel Müdürlüğü Jeoloji Daire Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.1983 yılında TKİ Genel Müdürlüğünden emekli oldu. Daha sonra Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. İşletme Müdürlüğü ve ardından Teknik Müdürlük görevlerinde bulundu. Eşi, üç kızı ve üç torunu ile yaşamını Ankara da sürdürmektedir. TURAN DÜNDAR 1935 yılında doğdu yılında Zonguldak Maden Teknik Okulundan mezun oldu yılında ABD de master yaptı yılına kadar Zonguldak ta çalıştı Oda Sicil No: 566 yılları arasında Ankara da TKİ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yaptı. 19 yıl Libya da Petrol Mühendisi olarak çalıştı. Yeditepe Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışıyor yılında Zonguldak Talebe Cemiyeti Başkanlığı(TMTF) yaptı. Daha sonra Zonguldak ta Maden Mühendisleri Cemiyeti Başkanlığı, Maden Mühendisleri Odası ve Zonguldak Şubesi Başkanlıkları yaptı. Ankarada bulunduğu dönemde Oda yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı yaptı. Bağdat Cad. Aydın Apt. No: 35/7 Kızıltoprak - Kadıköy/İstanbul Tel: Hoşdere Cad. Metin Doğan Apt. No: 34/4 Y.Ayrancı-ANKARA Tel: ZEKİ YAVUZTÜRK Zeki Yavuztürk 15 Ağustos 1935 tarihinde Erzincan ın Kemaliye ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Kemaliye ve İstanbul da tamamlayan Yavuztürk, yüksek öğreniminin maden Oda Sicil No: 570 Mühendisliği Bölümünü Zonguldak ta yapmıştır. 7

8 04 Aralık 2008 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ Maden Mühendisliği diploma tezini Almanya da Essener Steinkohlenbergwerg tesislerinde derin ocaklarda su drenajı konusunda yaparak başarı ile tamamlamıştır. Mayıs 1958 tarihinde EKİ (Ereğli Kömürleri İşletmesi) Üzülmez bölgesi Dilaver Bölümünde kartiye mühendisi olarak göreve başlamış olup vatani görevine gidinceye kadar burada çalışmıştır. Haziran 1959 Ocak 1961 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı teknik dairede çalışmış olup, ayrıca Alman teknik heyetinde irtibat subaylığı görevini ifa etmiştir. Ocak 1961 tarihinde tekrar Ereğli Kömür İşletmesine Maden Mühendisi olarak dönen Yavuztürk, Ağustos 1963 tarihine kadar Üzülmez bölgesi Dilaver bölümünde ocak mühendisliği yapmıştır. Ağustos 1963 tarihinde Almanya daki Essener Steinkohlenbergwerk firmasının daveti üzerine Almanya ya giden Yavuztürk, 1966 tarihine kadar mezkur firmada sorumlu ocak mühendisi (Revier Steiger) çalışmıştır. Ağustos 1966 yılında Etibank Genel Müdürlüğü tarafından açılan Devler Yurtdışı Bursunu kazanarak ABD nin Michigan eyaletindeki Michigan Teknik Üniversitesinde metalurji mühendisi olmuştur. Mastır tezini sülfürlü cevherlerin hızlı oksidasyonu olarak hazırlamış bulunan Yavuztürk ayrıca düşük karbon çeliklerinin susuz ammoniada Stres Corrosion u konusunda Ph.D. çalışması yapmıştır. Mayıs 1970 de yurda dönen Yavuztürk Etibank Genel Müdürlüğü nde alüminyum, ferro krom, konularında başmühendis olarak 1972 Ağustos ayına kadar çalışmıştır. Ağustos 1972 den Ağustos 1982 ye kadar Elazığ da bulunan Özel Sektörde teknik müdürlük bilahare de Genel Müdür olmak üzere on bir yıl çeşitli endüstriyel projelerin realize edilmesinde çalışmıştır yılında yapılan genel seçimlerde Elazığ Milletvekili olarak seçilen Yavuztürk 13 Kasım 1983 tarihinden 21 Aralık 1987 tarihine kadar TC.Milli Savunma Bakanı olarak görev yapmıştır tarihleri arasında Ankara Milletvekili olarak Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubu Başkanlığı görevine ifa ederek Türkiye yi çeşitli toplantılarda temsil etmiştir. Yavuztürk evli ve iki çocuğu vardır. Halen çeşitli sosyal ve teknik içerikli organizasyonlarda aktif olarak çalışmaktadır. Beylerbeyi Bayırı Sok. No: Beylerbeyi - İstanbul Tel: CEVAT SEZER 15/10/1929 da Tarsus da doğdu. İlk, Orta, lise ikinci sınıfı Mersin de okudu.1950 yılında İTÜ Maden Fakültesi ni bitirerek Maden Yüksek Mühendisi oldu. Oda Sicil No: 573 Mezuniyetten sonra EKİ Zonguldak Kömür Ocaklarında, Daha sonra da özel şirketlerde Maden Mühendisi ve Yöneticisi olarak çalıştı yıllarında sınıf arkadaşı ile birlikte kurduğu firmalarda yönetici olarak çalıştı. Halen Ankara da yaşamını sürdürmektedir. Rafet Canıtez Cad. No: 7/1 Oran-Çankaya / ANKARA ALAETTİN ÇELİKAKSOY 1930 lu yılların başında Afyon da doğdu. Liseyi Afyon da bitirdikten sonra iki yıl İ.Ü. Hukuk fakültesine devam etmiş İ.T.Ü. Maden Fakültesinin açılmasıyla maden mühendisliği eğitimine başlayıp 1958 Şubatında mezun Oda Sicil No: 575 olmuştur, 1960 yılına kadar Maden Fakültesi İşletme Kürsüsünde, 1963 yılı başına kadar Berlin Teknik Üniversitesinde çalıştı yılında askerliğimi bitirip 1970 yılına kadar Etibankta görev yaptı. Bu dönemde kimya mühendisi olan eşiyle tanıştı. İki oğlu oldu yılında İstanbul a gelip 1975 yılına kadar özel sektörde çalıştı. Bundan sonrası ise rahmetli hocası Galip Özen ve sınıf arkadaşı Nevzat Tartıcı ile birlikte değişik madencilik konularındaki 8

9 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ 04 Aralık 2008 çalışmalarla sürdü yılında değerli hocasını kaybettikten sonra küçük çapta maden işletmeciliği ve Gemlik te kurduğu tesiste endüstriyel hammaddeler ve ferro aliyajlarla ilgili kırma-öğütme işleri Büyük oğlu İ.T.Ü. Metalurjiyi bitirmiş, işlerin başına geçmiş, küçük oğlu İ.T.Ü. Elektronik öğrencisidir. Mühendislikte 50 yıl Bu on yıla kadar ne kadar çok şey değişmiş lı yıllarda bize kışlık ihtiyacı olan ton Fluroit ve ton feldspat ihtiyacı için sipariş verip, bir kısmını peşin ödeyen firmalar internetten yurtdışı siparişlerini verip konteyner bazında getirtmeye başlamışlar. Ben kendi yaptırdığım döner fırın ve değirmenlerde; akaryakıt ve elektriği pek çok ülkeden daha yüksek fiyatla kullanırken, yeni modern tesislerde ve büyük kapasitelerde bu işi yapanlar çok daha düşük maliyetlerle aynı işi yapar olmuşlar. Bu on yılda ne kadar çok şey değişmiş. Büyük oğlum eşini ve kızını alıp Montreal e yerleşmiş, küçük oğlum İ.T.Ü. ni bitirip mastırını yapmış, çalışmaya başlamış. Ben güneyde bir sahil köyünde çiçeklerim ve meyve ağaçlarımla uğraşıyor ve Fenerbahçe maçlarını köy kahvesinde dostlarımla izliyorum. Kantarcı Rıza Sok. Şekerciler Apt. No:5/ Erenköy-İstanbul Ev Tel: Cep Tel: Oda Sicil No: 577 HASAN TAHSİN AYAZOĞLU 15 Haziran 1932 tarihinde Trabzon-Of İlçesi Aşağı Kışlacık Köyüde doğdu. Çamburnu nda (Sargona) ilkokul, Baybut ta ortaokul ve Trabzon da lise tahsilini tamamladı yılında İTÜ Makine Fakültesine girdi. Bir yıl sonra Maden Fakültesi ne geçti. Diploma çalışmasını 1957 yılında Avusturya da yaparak Üniversiteye gönderdi ve Almanya ya geçerek Kömür İşletmelerinde bir müddet çalıştıktan sonra Türkiye ye dönerek 1958 Şubat döneminde mezun oldu. 10 Nisan 1958 tarihinde Zonguldak EKİ Kömür İşletmeleri nde Ocak Mühendisi olarak göreve başladı yılında Gelik Bölüm Mühendisliği görevine getirildi yılı sonunda askerlik nedeni ile ayrıldı. Yedek Subaylığını Malazgirt te tamamladı. Askerlik dönüşü Kilimli Bölüm Mühendisliğine atandı. Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne tayin oldu. Daha sonra TKİ Genel Müdürlüğü teknik müfettişliği görevinde bulundu yılından 1982 yılı sonuna kadar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nda Teknik Baş Denetçi olarak görev yaptı. 25 hizmet yılını doldurması ile Ocak 1983 tarihinde emekli oldu. Kızları; Çiğdem ODTÜ den, Münevver Boğaziçi Üniversitesi nden mezun olup halen ikiside Özel sektörde çalışmaktadırlar. 38 yıllık eşi ve hayat arkadaşı Müjgan Hanım 11 Ekim 1996 tarihinde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kızlarından Boray, Emre, Onat adında 3 torunu vardır. Emeklilik sonrası sınıf arkadaşlarının sahibi olduğu Bolson İnşaat Maden ve Sanayi A.Ş. ve Gagat Maden Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.Şirketler topluluğunda 20 yıl Genel Müdür ve Genel Koordinatör olarak çalıştı. İkinci eşi ile Ankara da oturmaktadır. Mesnevi sok. No:28/8 A. Ayrancı Çankaya / Ankara Tel: Cep: HÜSEYİN CEYHAN 1933 yılında Elazığ ili Merkez İlçesi olan Hıdırbaba köyünde doğdu yılında Kastamonu sanat okulundan mezun oldu yılında Zonguldak Maden Teknik Okuluna başladı ve 1958 yılında Zonguldak Kozlu Oda Sicil No: 581 bölgesinde başladı.1960 ihtilalinde Ankara da Genel Kurmay Başkanlığı nda 9

10 04 Aralık 2008 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ askerlik görevini yaptı yılında Zonguldak Karadon bölgesinde yeniden işe başladı yılında evlendi 1965 yılında özel sektöre geçti. Bolu- Mengen Adasan Linyitlerinde 6 ay çalıştıktan sonra 1966 yılında Erzurum Askale de özel sektöre ait kömür işletmesinde işe başladı yılının ikinci altı ayında tekrar Zonguldak Kozlu bölgesinde işe başladı. Ancak bazı nedenlerden dolayı Karadon bölgesine gönderildiği için tekrar özel sektöre geçti yılında Ahmet Oğuz AKAL a ait Bursa Harmancık Krom işletmesinde, daha onra Muharrem Kireççi ye ait Afyon-Şuut kömür işletmesinde görev yaptıktan dört yıl sonra Ermenek İşletmesine geçti 1982 yılında ise İstanbul a atandı ve Milten Şirketine ait kömür işletmelerinde çalıştı. Halen Antalya da ikamet etmekte olup mesleki faaliyette bulunmaktadır. Biri Maden Mühendisi iki oğlan babasıdır. Yeşilbahçe Mah Sok. Paşakavaklar Cad. H. Hanım Apt. A-Blok No: 6/5 ANTALYA Tel: KAMİL AYRAL 1934 Yılında Silistre (Bulgaristan) da doğdu. İlkoğretimi 1948 yılında Hereke de, orta öğretimi İzmit Erkek Sanat Enstitüsü nde 1953 yılında tamamladı. Oda Sicil No: yılında Zonguldak Maden Teknik Okulu ndan mezun oldu. Mühendislik tezini İngiltere de (N.C.B) Standart Maliyet konusunda hazırladı yılları arasında E.K.İ Kozlu Bölgesi nin muhtelif birimlerinde; Kartiye, Ocak, Bölüm İstihsal Baş ve Bölge İstihsal Baş Mühendisi olarak görev yaptı. Özellikle yangına müsait damarlarda üretim planlaması, damar yangınları, ani gaz ve kömür püskürmeleri konularında deneyim kazandı. İngiltere de denizaltında kömür üretilmesi konusunda incelemelerde bulundu, Kozlu Bölgesi nde uygulamasını başlattı. Bakanlıklar arası hazırlanan denizaltı şartnamesinin oluşturulması projesinde yer aldı döneminde Merkez birimlerde toplu sözleşmeler konusunda teknik koordinatör olarak görev yaptı yılları arasında TTK Karadon Bölge Müdürlüğü görevinde bulundu yılında 30 yıl çalıştığı Türkiye Taşkömürleri Kurumu ndan kendi isteği ile emekliye ayrıldı den sonra çeşitli Özel İşletmelerde İşletme Müdürü ve Danışman olarak 10 yıl çalıştı. Evli ve biri kız, diğeri erkek iki evlat sahibidir. İngilizce bilmektedir. Kamil Ayral dan Bir Anı... Mesaide olduğumuz bir günde, vardiyası için tertip yapılması esnasında yanıma bir usta yaklaştı. Bir köylüsünün henüz ocaktan çıkmadığını söyledi. Hemen lambahaneyi kontrol ettirdim, lambacıdan henüz dönmediğini, banyo ve pavyondakilerden bu kişiyi kimsenin görmedikleri bilgisini aldım. İşçimiz, bir başyukarı da kazı yardımcısı olarak çalışıyordu. Kendi ustası da durumdan haberdar değildi. Hemen usta ile birlikte bir emniyet nezaretçisi ve yeni vardiya çavuşundan oluşturduğumuz bir ekibi ocağa gönderdik. Ben de giyinmiş hazır durumda bekliyordum. Ocaktan hiç bir olumlu bilgi alınamaması üzerine, hemen ocağa fırladım. Ekibin çalıştığı başyukarı dip yolunun oluk altında diğer ekiple buluştuk. Olumsuzluk yüzlerinden okunuyordu. Kontrol edilen yerleri tekrar inceledik, detaylar üzerinden geçtik. Olamazdı... İşçimiz kayıptı. O esnada, gözüm, oluk dibine, ana yola akmış olan kömür postasına takıldı. Bir süre bakaldım...ve çabuk kazın şu postayı emrini verdim. Daha ilk müdahalede postadan bir kol göründü. 10

11 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ 04 Aralık 2008 Peşinden de işçimizin cesedi ile karşılaştık. Anlaşılmıştı ki, işçimiz başyukarıdan inerken posta oluğuna düşmüş, hava alamadığı ve de hareket edemediği için posta içinden kendini kurtaramamıştı. O kaza sonrasında başyukarılardaki posta-adam yolu kapakları daha emniyetli yaptırıldı, işçilere emniyetli hareket etmeleri tekrar tekrar anlatıldı. Sahrayı Cedid Orta Sok. Esener Apt. No: 32/ Erenköy-İstanbul Tel: TAHİR NEZİH ALTAN 1932 Zonguldakta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Zonguldak ta yaptı yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ne girerek 1958 de mezun oldu yılları arasında Zonguldak E.K.İ Oda Sicil No: 590 Müessese sinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra özel sektöre geçerek 1979 da emekli oldu yılları arasında yine özel sektörde çalışırken sıhhi sebeplerle çalışmayı bıraktı. Halen ailesi ile birlikte İzmir de yaşamaktadır. Tahir Nezih Altan dan 1968 yılında EKİ Kozlu bölgesi İncirharmanı Bölüm Mühendisi iken Soydaş Ocağı Acılık Damarında üretim yapılan ayakta göçük haberini alarak hemen gerekli müdahaleyi yaptım. 2 kazmacı işçi göçük altında kalmıştı. Birini hemen çıkardık. Diğerinin bulunduğu kısımda tavan çok akıcı olduğu yan taraftan bir baca başlatarak kurtarma işini devam ettirdik. Şartları çok ağır olmakla birlikte göçük altında olan kazazede ile devamlı haberleşerek, 66 saat sonra işçiyi sağ olarak kurtardık. Bunun sevincini bütün bölge elemanlarıyla coşkunca kutladık. İnönü Cad. No: 464/9 Venüs Apt. Güzelyalı - İzmir Tel: Oda Sicil No: 591 ÖZER ALTAY 1933 yılında doğdu yılında İ.T.Ü. Makine Fakültesine girdi. 3.ncü sömestreyi tamamladıktan sonra, Rektörlükçe alınan bir karardan yararlanarak, hakları zayi olmamak üzere Maden Fakültesine geçti. Mezun olduktan sonra Zonguldak kömür havzası Kozlu Bölgesinde 1965 e kadar kartiye, ocak, bölüm mühendislikleri ile bölge İstihsal Baş Mühendisliği görevlerinde bulundu Askerliğini yıllarında Ankara Teknik Daire Başkanlığı ile Zonguldak havzasında asker-mühendis olarak tamamladı yılına kadar Bolu Bilgihan Kömür İşletmesinin Teknik Müdürü olarak çalıştı. Bilahere basit madencilik sistemleri ile (istenilen derinliğe kadar arsa çevresinde kelebe usulü inip bilahere demir döşenerek, betonlanması sonucu) çevre istinat duvarlarını yapma sistemini geliştirdi. İlk olarak İstanbul Taksim deki şimdiki The Marmara otelinde uygulamasını yaptı. Bu suretle işverenin zemin altında kazanmak istediği katların yapımı çevreye zarar vermeden gerçekleştirilmiş oldu. Böylelikle müteahhitliğe başlayarak Oyak a ait Tepebaşı Oteli, Galatasaray daki İ.S.O.ya ait Odakule, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlük binası, Salıpazarı Sapancı ve Oyak İşhanları, Güven Sigorta Tepebaşı İşhanı, Maçka Destek Reasürans Genel Müdürlük binası v.s.nin cidar takviye, hafriyat ve kanalizasyon galerisi işlerini yaptı yılında Altay Metal Ltd.Şti.ni. kurdu. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı nın kurucu üyesi olup, halen Deneticisidir. Evli bir oğlu ve iki torunu vardır. Çamlık Mevkii Handan Apt. No: 40/30 Etiler-İstanbul EV TEL : CEP TEL : Özer Altay dan Bir Anı; Makine Fakültesi 2 nci sınıfta iken yeni kurulmuş olan maden fakültesine geçmek için dört arkada- 11

12 04 Aralık 2008 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ şımla birlikte dilekçe vererek fakülteye müracaatta bulunduk. Bu arada Siirt te Seyyar jandarma Alay komutanı olan babama mektup yazarak kendisine durumu tafsilatıyla anlattım.maden Fakültesi yeni kurulduğundan mezun olacak mühendislerin hemen ve yüksek maaşla iş bulabileceğini v.s. bildirdim. Gelen mektupta Makine Mühendisliğinin bilekte altın bir bilezik olduğunu, istediğim zaman müstakilde çalışabileceğimi, oysa madencilikte mutlaka devlet ve büyük patronlara bağlı kalacağımı vs. anlatıp neticede kendi kararımı kendimin vermesini istedi. Düşünüp taşınıp bir müddet sonra bende maden fakültesine transferden vaz geçtim. Bir öğle üzeri sekreterliğe gidip 2 nci dilekçemi verdim. Sekreter yerinde yoktu. Orada çalışan Saniye hanım, Sekreter gelince havale ettirip dilekçeyi işleme koyacağını bildirdi. Ben de makine fakültesi 3 ncü sömestrde okumaya devam ettim. Sömestr sonunda ara imtihanlar için muamele ve para yatırmak üzere zemin kata inip sıraya girdim. Sıra bana gelince memur 2-3 dakika uğraşıp Senin Makine Fakültesinde kaydın yok, boşuna gidip gelmişsin demez mi!, beynimden vurulmuşa döndüm. Tekrar sıraya girip karşısına geldiğimde hala meşgul edecek misin, senin fakülteyle ilişkin yok deyip azarladı. Ne yapacağımı şaşırmış vaziyette eve döndüm. Gece sinema şeridi gibi üniversite hayatım gözümün önünden geçti. Ertesi gün bir defada Maden Fakültesine uğrayayım dedim. Sekreterliğe girip ismimi söylediğimde, Sekreter hışımla Aylardan beri nerdesin? ne uğruyorsun ne derslere giriyorsun? Devam mecburiyeti olan derslerden de vizesiz kaldın vs. diyerek söylendi durdu. Uzun konuşmalardan sonra mesele anlaşıldı. Saniye hanım benim 2 nci dilekçemi masa gözüne atıp işleme koymayı unutmuş. Makine fakültesindeki bütün dosyam maden fakültesine nakledilmiş. Bu arada Rektörlük fakülteler arası transferi de yasaklandığından tekrar makine fakültesine naklim mümkün olamadı. Bana haklarım zayi olmamak üzere imkan verildi. 4 ncü sömestre ye maden fakültesinde başladım. Kime niyet, kime kısmet diyen doğru söylemiş. ATİLLA METİN TÜBLEK 1958 Haziran İTÜ Maden Fakültesi mezunu, EKİ Ocak Mühendisi, Özel sektör fenni nezaretçilik-işletme mühendisi (Bolu), Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Müfettişi, Oda Sicil No: TKİ Genel Müdürlüğü İş Güvenliği ve İşçi sağlığı Daire Başkanı (Dairenin Kurulması); ve öğretim dönemleri Anadolu Üniversitesi M.M. Akademisi Maden Bölümünde İş Güvenliği ve Havalandırma Dersi Öğretim Görevlisi ve Bitirme Ödevi Sorumlusu, Karakaya Barajı İnşaatı Emniyet Mühendisi, (İtal.-Strade-Reccie firması), TKİ Genel Müdürlüğü Sivas- Kangal Kömür işletmesi Müessese Müdürü, TKİ Gen. Müd. İşgüvenliği Dairesi (Emekli) Serbest Mühendislik Eczacıbaşı ESAN A.Ş. Emniyet mühendisliği, Yeni Çeltek Kömür ve Maden A.Ş. Merzifon işletme Müdürü, Fenni nezaretçi (7/2/1990 tarihindeki Grizu dan sonra), İstirahat, 01/03/ /04/1999 Park Teknik Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Çayırhan İşletmesi Fenni Nezaretçi Şantiye Şefi. 01/04/ yılları arasında istirahata çekilmiş; yılları arasında Yılmaz Madencilik Kömür İşletmesinde işletme müdürü olarak görev yapmış olup, 70 yaşına gelince istirahata çekilmiştir. Evli ve iki kız çocuk babasıdır. Lella Çamlıbel Çamlıbel Köyü / Edremit Balıkesir Tel :

13 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ 04 Aralık 2008 Oda Sicil No: 597 Prof. Dr. IŞIK EMİNE AKMAN KUMBASAR 1934 yılında Balıkesir de doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Anadolu nun çeşitli yörelerindeki okullarda okuyarak 1953 de İstanbul Çamlıca Kız Lisesinde tamamladı. Aynı yıl girdiği ITÜ Maden Fakültesinden 1958 Haziran döneminde mezun oldu. ITÜ Maden Fakültesi, Mineraloji ve Maden Yatakları Kürsüsüne 1959 yılında Teknisyen asistan olarak atandı. Bu kürsüde 1964 de Doktorasını tamamladım da Doçent, 1977 de Profesör unvanlarını kazandı. ITU Maden Fakültesinde mineraloji, kristallografi, optik mineraloji, x-ışınları, cevher mikroskopisi derslerini verdi. Kimya Fakültesi, Maçka Teknik Okulu ve Karadeniz Teknik Universitesin de öğretime katkıda bulundu. Çalışmaları genelde cevher mineralleri, bor ve zeolit mineralleri üzerinde yoğunlaştı.türkiyede ki borat yataklarında oluşan yeni bir bor minerali saptadı yıllarında Colorado School of Mines- ABD,1972 de Pavia Üniversitesi-İtalya ve de American Museum of National History-New York da bazı bor minerallerinin kristal yapıları ile ilgili araştırmalar yaptı de Dekan Yardımcılığı, de Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, de Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini üstlendi de kendi isteğiyle ayrıldığı Maden Fakültesindeki görevine 1991 de geri döndü ve 2003 yılında emekli oldu. Halen The Society of Mineral Museum Professionals (SMMP), ITU Vakfı Mutevelli heyeti, ITU Vakfı Sosyal ve Kulturel Komitesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) İstanbul Grubu üyesidir doğumlu oğlu,1968 doğumlu kızı ve bir erkek torunu var. Yaren Sokak Sertan Apt. No: 7/8 Akatlar Beşiktaş/İstanbul Tel: Prof. Dr. ERDOĞAN YİĞİT Prof. Dr. Erdoğan YİĞİT tarihinde Sinop ta doğdu senesinde İstanbul Teknik üniversitesi, Maden Fakültesinden mezun oldu. Oda Sicil No: 598 Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Dr. Yiğit, Nato Burslusu olarak senelerinde İmperial College da doktora öğrenimini gördü. Doktorasını tamamladıktan sonra Yardımcı Profesör olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü nde, Doçent ve Bölüm Başkanı olarak Ege Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü nde ve Profesör, Dekan Yardımcısı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde görev yapmıştır. Bu arada cevher hazırlama uzmanı olarak Cezayir de bir sene süreyle Devlet Maden Şirketi nde, Baş araştırmacı olarak iki sene süreyle Güney Afrika Metalürji Enstitüsü nde ve Metalurjist olarak Avustralya da MIM Maden Şirketi nde çalışmıştır. Özellikle kurşun-çinko-bakır cevherlerinin flotasyonu üzerinde çok sayıda bilimsel makale ve tebliğe sahiptir. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerine vakıf olup halen Yıldız Teknik Üniversitesi nde ders vermeye devam etmektedir. Erdoğan Yiğit den bir anı: İlk Avrupa stajımızı Avusturya nın Köflach Linyit İşletmesinde yapmıştık. O zaman uçakla gidiş-geliş öğrenciler için parasal olarak mümkün değildi. Sirkeciden trenle Köflacha 3 günde gitmiştik. Biz ilk kafile olarak Voztsbeg de bir Yurda yerleşmiştik. İkinci Kafile bizden bir hafta kadar sonra geldi. O kafilede arkadaşım İlhan Hasanreisoğlu da vardı. 13

14 04 Aralık 2008 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ O nu karşılarken birde ne görelim terlikler ile gelmiyor mu? Sonra hikâyesini ondan dinledik; Tren Belgrad da giriş ve çıkış yapar. Bu arada İlhan ayaklarını rahatlatmak için terliklerle istasyonda gezmeye çıkmış, istasyonda dolaşırken trenin geri geri gittiğini görür ama manevra yapıyor zanneder. Trenin istasyondan ayrıldığını anlayınca doğru polise gider. Trende bavulları ve eşyaları ve kanepe altında ayakkabıları vardır. Bir ileriki istasyonda İlhan Hasanreisoğlunun eşyalarını polis kompartmandan alır. Bir sonraki trenle gelir İlhan Hasanreisoğlu nun ayakkabıları kompartmandaki kanepenin altında kalmıştır. İlk işimiz ona bir ayakkabı almak oldu. Beylikdüzü Mah. İzmir Cad. Laçka-79 B-2 Blok No.4 Büyükçekmece-İstanbul Tel: Prof. Dr. SUNA ATAK 1935 yılında İstanbul da doğdu yılında Atatürk Kız Lisesinden mezun olduktan sonra o yıl açılan Maden Fakültesine girdi de mezun oldu da Kolorado Oda Sicil No: 600 School of Mines ta master, 1979 da İTÜ Maden Fakültesinde doktor unvanı aldı.1986 da Doçent, 1992 de Profesör oldu. Bir yıl Ankara da DSI Yer altı Suları Dairesi nde çalıştıktan sonra, Maden Fakültesinde 10 yıl asistan ve uzman mühendis olarak görev yaptı de atandığı İTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde 12 yıl, aynı zamanda Zonguldak Devlet Mühendislik Akademisinde 7 yıl süre ile öğretim görevlisi olarak Cevher Hazırlama derslerini yürüttü. Türk-Maadin şirketinde danışman olarak çalışırken dört flotasyon tesisinin (civa, antimuan, bakır, molibden) kuruluşuna katkıda bulundu arasında AID bursu ile yıllarında ise Fulbright bursu ile Amerika Birleşik Devletlerinde bulunarak, Colorado School of Mines ve Columbia University (NY) ta araştırmalar yaptı ten itibaren İTÜ Maden Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. İlgi alanı yüzey kimyası ve flotasyondur. Flotasyon İlkeleri ve uygulaması isimli bir kitabı, Cevher Hazırlama El Kitabında Prof. Dr. Raşit Tolun la birlikte yazdığı Flotasyon bölümü, Etibank ın Göcek semineri için hazırlanmış Kromit kitabına ve TKİ seminerleri için hazırlanan Kömürün Zenginleştirilmesi ve Lavlar Tesislerinin Çalıştırılması isimli kitaba, ayrıca Prof. Dr. Orhan Kural ın editörlüğünde hazırlanan Kömür kitabına Katkısı ve çok sayıda yayını bulunmaktadır. Suna Atak dan Bir Anı; 1953 te isteyerek hatta Tıp Fakültesine gitmekten vazgeçerek girdiğim Maden Fakültesinde ilk birkaç hafta Fakülte kurulunda kız öğrenci kabulü ile ilgili tartışmalar yapıldığını duyuluyor, sonucu endişe ile bekliyordum. O tarihte Avrupa da ve dünyanın belli başlı ülkelerinde kadın maden mühendisi yoktu. Rahmetli hocamız Ord. Prof. Salih Murat Uzdilek bir eğitim kurumuna kız öğrenci alınmamasının Atatürk İlkelerine aykırı olduğunu söyleyerek, tartışmaları noktalamış. Böylece ben ve sınıf arkadaşım Işık la birlikte, bizi izleyen çok sayıda kız öğrenci maden fakültelerini bitirdiler ve başarı ile mesleklerini sürdürdüler. Bu gün Dünya da çeşitli ülkelerdeki işletmelerde ve araştırma kurumlarında kadın maden mühendisleri, erkek meslektaşları ile birlikte görev yapmaktadır. İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Ayazağa Kampüsü Maslak-İstanbul Tel: Oda Sicil No: 601 ZEKERİYA ERCAN İlk öğrenimini doğum yeri olan Sarıkamış ta, orta kısımları ise Kars ve Ankara da tamamladı. Zonguldak Maden Teknik Okulundan 1958 yılında mezun olup diploma çalışmalarını (travay) İngiltere Kömür Kurumunda bitirdi yıllarında Zonguldak Kandilli böl- 14

15 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ 04 Aralık 2008 gesinde çalışıp, yedek subaylık vazifesini bitirdikten sonra, Etibank Murgul Bakır Müessesesinde cevher üretim mühendisliğini 1964 yılına kadar sürdürdü yılında Etibank kanalıyla Kanada- Noranda bakır gurubunda; cevher üretiminden, elektroliz bakır safhasına kadar uzanan proses zincirinin tüm aşamalarında ihtisas yaparak, tekrar Murgul a döndü yıllarında KBİ Çakmakkaya şantiye şefliğine geçerek; Amerikan Mckee şirketiyle Çakmakkaya ve Damar madenlerinin, müşterek, açık ocak projelerinin bitirilmesinde görev aldı yıllarında KBİ Murgul işletme Md.Yrd. ve Konsantratör Grup Bşk.lığı yaptı yıllarında Bilfer ve Dedeman Maden İşletmelerinde kurşun, çinko ve krom zenginleştirme tesislerinde sorumluluk aldı yılında Türkiye Demir Çelik Hasan Çelebi Grubunda, siderit ve düşük tenörlü demir cevherlerinin zenginleştirme ve aglomerasyon proseslerinde çalışırken Avusturya Siderit işletmesinde de tetkik ve etüdlerde bulundu yıllarında KBİ Murgul İşletme Müdürlüğü ve teknik Müşavirlik görevlerinde bulundu yıllarında özel sektörde çalışmalarını sürdürüp yıllarında tekrar KBİ Murgul İşletme Müdürlüğü yaptı. Murgul ve Samsun tevsiat projelerini İsveç-Boliden firmasıyla sürdürürerek büyük atım sistemlerinde; infılaklı fitil, mili saniyeli gecikmeli kapsül ve bulamaç-slurry- tipi patlayıcıların kullanımı ile kauçuk astarların otojen değirmenlerinde kullanım tekniklerinin yerli üretim imkanlarının gerçekleşmesine katkılar sağladı yıllarında mermer sektörüne geçerek Ermaş, Çanmersan, Özerdemler ve Beroner şirketlerinde İşletme Müdürü ve danışman olarak faaliyetlerini sürdürdü. Halen mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yürütmektedir. Zekeriya Ercan, ingilizce bilmektedir ve üç çocuk babasıdır. Atatürk Bulvarı Sabri Kaptan İş Merkezi 2. Blok No: 5 Bodrum-MUĞLA Tel: FARUK KEMAL KUZUGÜDENLİ Kayseri ilinin Felahiye nahiyesinde 1934 yılında doğdu ve ilkokulu burada okudu. Kayseri Erkek Sanat Enstitüsü nü 1950 de bitirdi yıllan arasında Hava ikmal Merkezinde Teknik kontrol Oda Sicil No: 607 olarak çalıştı. Zonguldak Maden Teknik Okulu na 1953 yılında girdi yılında Maden mühendisi olarak mezun oldum ve şark kromları işletmesi müessesesinde göreve başladı. Ergani bakır işletmesi müessesesinde ( ) Etibank Genel müdürlüğü Proje-tesis Dairesinde ( ) görev yaptı. Daha sonra Çinkur Bilfer Madencilik AŞ de çalıştı. Ağustos 1997 yılında aktif madenciliği bıraktı. Evli ve iki çocuğu vardır. F. Kemal Kuzugüdenli den Bir Anı; Haziran 1954 yılında birinci sınıf yaz staj mı yapmak üzere TKİ Kozlu bölgesi İhsaniye ocağı ağzmda beklemekteyiz. Ocağa ilk defa girecek olmam nedeni ile heyecan içinde merakla sağa sola bakarken haberleşme çanının 5 defa çaldığı duyuldu. İlk günümüz olması nedeni ile bizim ile gelen mühendis, geri çekilmemizi istedi. Etrafta bir telaş vardı. Yeraltından ocak ağzına çıkan skip in içinde bir ceset yatıyordu. Kaza nedeniyle ölmüş olan işçinin cesedi, bir sedyeye konularak götürüldü. Merak ve heyecanıma korku da eklenmişti. Mühendis sıra ile skipe binmemizi ve kafamızı öne iyice eğmemizi söyledi. Skip, desandreden aşağıya gitmeye başladı, her yer karanlıkta kalmıştı. Tavandan akan sular soğuk soğuk sırtımdan içeri girince ürpererek kendime gelmemi ve toparlanmamı sağladı. Madenciliğin tabiatla savaşmak olduğu, tehlikeli olduğu emniyete öncelik ve önem verilmesinin gerektiği stajımın ilk gününde büyük bir ders olmuştur. Siteler Mah Sok. No: 25 Daire 3 Güzelbahçe - İzmir Tel:

16 04 Aralık 2008 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ Oda Sicil No: 611 İLHAN ZOR 1935 doğumlu olup, ilkokul ve liseyi Bursa da bitirdi. Zonguldak Maden Teknik Okuluna girerek öğrenim döneminde mezun olduktan sonra Etibank ın Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi, Emet Kolemanit İşletmesi Müessesesi, Şark Kromları İşletmesi Müessesesi, Keban Simli Kurşun İşletmesi ve ETİBANK Genel Müdürlüğü nün muhtelif kademelerinde Mühendis, Baş mühendis, Teknik Müdür ve Şube Müdürlüklerinde görev aldı. Devlet Bakanlığı Danışmanlığı yaptıktan sonra Türkiye Demir Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Divriği Demir Madenleri İşletmesi Müessesesinde Müessese Müdürü ve Genel Müdürlükte Müşavir iken 1996 yılında emekli oldu. Cem ve Ayşegül adına iki çocuğu vardır. İlhan Zor dan Bir Anı; 1970 yılında Etibank Şark Kromları İşletmesi Müessesinde İstihsal Baş Mühendisi iken Sori Bölgesi Batı Kef Ocağından sabah saat 4.30 civarında gelen telefonun acı sesiyle uyandırıldım. (Madencilerin en kötü saatleri) Batı Kef Ocağı Uzun Ayak ve Cevher Ambarlı sistemde çalışmaktadır. Ayak uzunluğu m, cevher kalınlığı ise 8 m yi bulmaktadır, Doğu ve Batı Panolarında tavana yaptığımız delik delme ve ateşlemelerle indirilen cevherin kabarma payı kadar aşağıdaki oluklardan cevher vagonlarla çekilmektedir vardiye işçileri delik delme işlemlerini yaparken tavandan cevher döküntüleri oluyor. İşçilerimiz Başçavuş a durumu söylüyorlar. Başçavuş da Malzemeleri çekin ve panoyu terk edin,diğer panoya geçin talimatını veriyor. Malzemeler toplanırken tavandan döküntüler çoğalıyor ve anılan panonun tavanı tamamen göçüyor. Dört işçimiz göçük altında kalmıştır. Ümitsiz olarak kurtarma çalışmalarını yaparken kazayı duyan yöre halkı ve işçi yakınları galeri başında göçük altında kalanların çıkarılmaları için birikmiş ve canla başla çalışan bizleri linç etmeye kalkmışlardır. Gerek jandarmanın Önlemleri ve gerekese Sendika başkanının yapmış olduğu yatıştırıcı söylemleri sırasında panoda derinden gelen ses ile kurtarma çalışmaları hızlandırılmıştır. Tavan çökmesi esnasında ateşlemelerden korunmak maksadıyla açılan ceplerden birine sığınan işçilerimizi bu muazzam göçük altından 10.5 saat sonra salimen kurtarmış olduk. İşçilerimizin sağ olarak kurtarılması bizim en büyük sevincimiz olmuştur Sokak Havacılar Sitesi No: 21 Dalyan-Çeşme/İzmir Tel: Halim DURAN 1935 yılında Rize de doğdu. İlokulu Rize de, Erkek Sanat Enstitüsü nü ise İzmit te bitirdi. Giriş imtihanını kazanarak girdiği Zonguldak Teknik Maden Okulu ndan 1958 yılında Oda Sicil No: 612 bu okuldan mezun oldu. Önce Keçiborlu Kükürtleri İşletmesinde, Vatani görevinden sonra da Murgul Bakır İşletmesinde çalıştı yıllarında ABD Utah Üniversitesinde Metalurji Master ını tamamladı. Amerika dan döndükten sonra, önce Murgul Bakır İşletmesinde Baş Mühendislik ve Teknik Müdürlük yaptı yılında Antalya Ferrokrom İşletmesinde Teknik Müdürlük, 1971 yılında ise tekrar Murgul Bakır İşletmesinde Teknik Müdürlük görevlerini ifa etti den itibaren Karadeniz Bakır İşletmelerinde üç buçuk yıl, bilahare Çinkur Çinko Kurşun Metal Sanayi A.Ş. de Grup Baş Mühendisliği, İşletmeler Müdürlüğü ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde toplam 7 yıl çalıştı yılında emekli oldu yılından itibaren küçük çapta emayenin hammaddesi olan frit ve oksitleri üretimi ile meşgul olmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Aşağıda 2 adet anımı yazıyorum. 16

17 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ 04 Aralık 2008 Halim Duran dan Anı 1962 senesinde Murgul Bakır İşletmesinde izabe servisinde çalışıyordum. İzabenin günlük bilister ve bakır üretim kapasitesi ton kadardı. Buna rağmen biz 3 gün arka arkaya 60 tonun üzerinde üretim yapmayı başarmıştık. Bunun üzerine izabe baş mühendisi dahil bütün mühendisler izabeden uzaklaştırılarak, kızağa çekilmek anlamına gelen etüd-plan bürosuna alındılar. Bu unutamadığım bir anımdır. Halim Duran dan Anı 1972 yılında Samsun Karadeniz Bakır İşletmelerinde Grup Başkanı olarak çalışmaya başlamıştım. Samsun Bakır tesisleri tamamlanmak üzere idi. İşletmede bakır üretim tecrübesi olan tek mühendis bendim. Yapılmakta olan Flaş izabe fırınındaki eksiklikler ile ilgili hazırladığım rapor nazarı itbare alınmadı. Kısa bir süre sonra 4 mühendis ve 4 tekniker 40 günlük eğitim için, Samsun Flaş izabe tesislerinin proje sahibi ve sorumlusu olan Finlandiya nın Outokumpu firmasına ait flaş izabe tesislerine gittik. Finlandiyadaki incelemelerim esnasında onların Flaş fırını ile bizim Samsundaki fırın arasındaki bazı farklılıklar görünce, Samsun projesinden sorumlu Finli Müdüre gidip; sizin fırın ile bizim Samsundaki Flaş fırını arasında bazı değişiklikler var deyince; bana biz bu duruma gelmek için 25 sene uğraştık dedi. Biz ise onların eski teknolojileri ile yeni tesis kurmak için onlara para ödüyorduk. Bunu da hiç unutamam. Karadeniz Cad. Sinpaş Akçoa City 2. Etap 82 M-2 Blok Daire 6 Aşağıdudullu - Ümraniye/İstanbul Tel: Oda Sicil No: 613 ABDULLAH BUBİK 1934 yılında doğduğu Kütahya da ilk ve Erkek Sanat Enstitüsünde eğitimini tamamlayıp 1953 yılında Zonguldak Maden Teknik okulunda öğretimine başladı yılında Diploma tezini İngiltere de hazırlayıp mezun oldu. Yedek Subay olarak yaptığı askerliğinden önce ve sonra toplam 2 yıl Keçiborlu Kükürt İşletmesinde çalıştı. Babasının ölümü üzerine ayrılarak 1963 de Eskişehir D.S.İ. 3. Bölge Müdürlüğünde Etüd Proje ve İçme Suları Şefi olarak çalıştı. Eylül 1964 de yol, su, elektrik (YSE) teşkilatının kurulma aşamasında Kütahya da görevlendirildi yılı ortalarına kadar YSE İl Müdürü olarak görev yaptı yılı Temmuz ayına kadar Bursa 1932 Aralık sonuna kadar da Isparta YSE Bölge Müdürlüklerinde Bölge Md. Yrd. Görevi meyanında münhal olan Sondaj, Etüd- Proje, Köprü, Asfalt şefliklerini vekaleten yürüttü Ocak ayında Isparta Bölge Müdürlüğünün lav edilip Eskişehir e nakli üzerine Antalya YSE Bölge Müdürlüğüne Teknik Müdür Yrd. olarak atandı.1985 yılında YSE, Toprak, Su ve Toprak İskan Müdürlüklerinin Köy Hizmetleri adı altında toplanması ile Şubat 1996 tarihine kadar muhtelif görevlerde büyük bir özveri ile hizmet ifa edip emekliye ayrıldı yılında evlendi. 3 kızı oldu. Üçüde Üniversite eğitimini tamamlayıp iş hayatına atılmış bulunmaktadır. Adres : 10. cad. no: 60/A/2 Özkoç sit. Emek / Ankara Tel :

18 04 Aralık 2008 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ Oda Sicil No: 620 M. SENAİ SALTOĞLU 1934 yılında Malatya da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi aynı ilde yaptı yılında İTÜ Maden Fakültesine girip 1958 yılında Yüksek Maden Mühendisi oldu yılında Maden İşletmesi ve Makinaları Kürsüsüne asistan olarak girdi yılları arasında Federal Almanya nın Bergbauforschung Enstitüsünde doktorasıyla ilgili çalışmalarından sonra 1965 yalında Dr.Mühendis unvanı aldı yılında Doçent, 1977 yılında profesör oldu yılları arasında Maden Fakültesi Dekanı; Maden İşletme Anabilim Dalı Başkanı, Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı, İTÜ Rektör Yardımcısı görevlerini yaptı yılları arasında yeni kurulan Zonguldak ve Eskişehir deki Maden Mühendisliği Bölümlerinde değişik konularda dersler verdi yılında emekli oldu. Halen Fakültede derslerine devam etmektedir. Maden Mühendisleri Odası, Türkiye Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyeti; Dünya Madencilik Kongresi Türk Milli Komitesi; Türk Turing Kurumu üyeliği ile İTÜ Vakfı; Malatya Eğitim Vakfı; Maden Fakültesi Vakfı; Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı nın Mütevelli Heyet ile Danışma Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Madenlerde Havalandırma ve Emniyet; Madenlerde Hazırlık ve Kazı; Yeraltı Üretim Yöntemleri; Açık Ocak Üretim Sistemlerinin Analizi; Açık İşletmeler adlı 5 telif kitabı; Maden İşletmelerinde Toz ve Silİkozla Mücadele adlı tercüme kitabı; Maden Planlaması adlı ders notu; yurt içi ve dışı dergilerde yayınlanmış makaleleri, sempozyum ve kongrelerde sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır. Aynca yürütücü ve katkı sağlayıcı olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarına yapılan projelerde görev aldı. Kore Şehitleri Cad. Uluğ Apt 4/8 Zincirlikuyu/ İstanbul Tel: (Ev) Cep: Faks: E-Posta: M. Senai Saltoğlu ndan Bir Anı; Gerek Üniversitedeki öğrencilik yaşamımda, gerekse meslek hayatımda kuşkusuz pek çok anım olmuştur. Bunların hepsi o günkü koşullarda değerlendirildiğinde kuşkusuz bunlardan ders almam gereken olaylarla karşılaştığımı söyleyebilirim. Unutamadığım anılardan biride öğrencilik hayatımda yaşadığım bir olaydır yılında ilk stajımı yapmak üzere bugünkü adıyla Zonguldak taki TTK nm Gelik Bölümünde staja gitmiştim. Ocağı tanıtım gezisini yaptığımız sırada zemini su birikintileri olan bir galeriye girmiştik. Burada suyun olduğu yerlerde fokur fokur gaz çıkışını gördüğümde ocağı dolaştıran kişi bunun metan gazı olduğunu ve patlama tehlikesi bulunduğunu söylemişti. O sırada aydınlatma olarak verilen madenci lambası söndü. Daha önceki günlerde lambanın ışığı söndüğünde işçilerin lambayı yan taşa vurarak lambayı yaktıklarını görmüştüm. Bende lambamı taşa vurarak yaktım. Bereket kıvılcım çıkmadı da hayatta kalabildim. Staj dönüş yolunda, yani aradan gün geçtikten sonra benim ocağa girdiğim galeride patlama olduğunu çok sayıda madenciyi kaybettiğimizi gazetelerden öğrendiğimde üzüntümü ve korkumu halen unutamam. Doçentlik tezimin kömür tozu ve grizu patlamalarına karşı önlemler üzerine olmasını da kaderin bir cilvesi olarak düşünüyorum. DURSUN AKAR 1932 yılında Konya / Beyşehir de doğdu yılında Konya Lisesini bitirdi ve aynı yıl İTÜ Maden Fakültesine girdi, 1958 yılı Haziran döneminde mezun oldu. Oda Sicil No: yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesi Tunçbilek bölgesi yer altı işletmesinde 18

19 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ 04 Aralık 2008 hazırlık işleri ve nakliyat mühendisi olarak işe başladı, bu arada askerlik görevini tamamladı. Askerlik dönüşü aynı iş yerinde ocak mühendisliği, bölüm mühendisliği ve istihsal baş mühendisliği görevlerinde bulunduktan sonra 1969 yılında Garp Linyitleri İşletmesi Seyitömer Bölgesine Bölge Müdürü olarak atandı ve 1973 yılı sonuna kadar bu görevi ifa etti yılları arasında Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 1980 yılında GLİ Müessese Müdürlüğüne atandı ve müessese müdürü iken 1982 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra sırası ile yıllarında Polbar Barit Endüstrisi A.Ş. Alanya İşletme Müdürü, yılları arasında Çoban Maden İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. Gediz Kömür İşletmelerinde önce Genel Müdür Yardımcısı ve bilhare Genel Müdür, yıllarında da Kömür İşletmeleri A.Ş. de işletmeler Müdürü ve sonra Genel Müdür olarak çalıştı yılına kadar bazı maden işletmelerinde danışmanlık ve koordinatörlük yaptıktan sonra mesleki faaliyetlerine son verdi. Evli ve dört çocuğu var. Güvenlik cad. Meneviş sok. Erciyes apt. no:23/13 A.Ayrancı / ANKARA TEL: Cep: RUHİ ÖZDOĞAN 1935 yılında Bolu da doğdu yılında Kütahya lisesini bitirdi ve aynı yıl İTÜ Maden Fakültesinden, 1958 yılı mezuniyeti müteakip üç yıl MTA da çeşitli Maden Arama faaliyetlerinde çalıştı. Oda Sicil No: yılları arasında Almanya da Clausthal Teknik Üniversitesinde Ma- den ekonomisi doktorası aldı.yurda dönüşte 1973 yılına kadar KTÜ de öğretim görevlisi olarak çalıştı. Daha sonra Çalışma Bakanlığına geçerek yıllarında Almanya da TC. Essen Başkonsolosluğu Çalışma Ateşeliği ve yıllarında TC. Bonn Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. Aynı Bakanlıkta yılları arasında Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Bakanlık Müsteşar Yardımcılığı yaptı.1994 yılında emekli oldu. Bir kızı olup, Ankara da yaşantısını sürdürmektedir. Binsesin Sit. 90. Sokak No: 4 Ümitköy-Ankara Tel: ZİVER ÖNCEL 1934 yılında Bartın da doğdu. İlköğrenimini Bartın da tamamladı. Ortaöğrenimini ise, önce Yozgat Lisesi nde, daha sonra da Haydarpaşa Lisesi nde sürdürdü ve bu liseden 1953 yılında mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Teknik Üniversite- Oda Sicil No: 660 si Maden Fakültesi nde, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Direktörlüğü burslu öğrencisi olarak, yüksek öğrenimine başladı ve 1958 yılında mezun oldu. Ayrıca Almanya da, Clausthal Teknik Üniversitesi nde maden yatakları ve maden ekonomisi konularında eğitim gördü yılları arasında MTA Genel Direktörlüğü nde çalıştı ve Genel Direktör Yardımcılığı dahil olmak üzere, çeşitli görevlerde bulundu yılında MTA dan emekli oldu. Aynı yıl Beril Maden Şirketi nde Genel Müdür olarak çalışmaya başladı ve şirketin çinko, kurşun, kömür maden işletme faaliyetlerini yönetti. Beril Maden in 1995 yılında faaliyetlerine son vermesi üzerine bu görevinden ayrılarak, ikinci kez emekli oldu. Ziver Öncel evli ve bir çocukludur. ADRES: Binsesin sit. 4. cad. No: 42 Ümitköy / ANKARA EV TEL: , CEP TEL:

20 04 Aralık 2008 MADENCİLER BAYRAM BÜLTENİ T. NECDET MUTLU 1934 Yılında Balıkesir de doğdu. Orta tahsilini aynı şehirde yaptı Yılında Zonguldak Maden Teknik Okuluna girerek 1957 yılında mezun oldu. Türkiye Demir-Çelik İşletmelerinin Karabük Tesislerinde Hammaddeler Müdürlüğü nde mühendis olarak çalıştı Yılında Amerika ya giderek Utah Universirtesinde master yaptıktan sonra 1964 yılında Karabük Demir Çelik İşletmeleri ne dönerek burada mühendis, şef ve 7 yıl Yüksek Fırınlar Müdürlüğü görevinde bulundu. Oda Sicil No: 686 Oda Sicil No: yılının nisan ayında özel sektöre geçerek, Tekno Holding Kireç Sanayi A.Ş. ve Kaliteli Çelik Sanayi A.Ş. şirketlerinde birer yıl Genel Müdürlük yaptıktan sonra 1974 yılında kendi müessesi olan Mutaş Limited Şirketini kurdu ve uzun yıllar bu firmanın genel müdürlüğünü yaparak şirketin büyümesi sebebiyle 2008 yılında şirketi Anonim Şirkete çevirerek Mutaş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanını aldıktan sonra oğlu Tunç Mutlu şirketin Genel Müdürlüğü ve kendiside Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Mutaş Ltd. ve A.Ş olarak 34 yıldır müşterilerinin isteği doğrultusunda, titiz ticari anlayışıyla Gebze de İstanbul-Ankara otoyolu üzerinde bulunan fabrikasında Baklavalı, Genişletilmiş Metal Sac üretimi ve her çeşit yassı metal mamul satışıyla Türk Sanayinin kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Mutlunun 41 yaşında Endüstri Mühendisi olan bir kızı ve 40 yaşında İktisatçı bir oğlu vardır. Kızından 11, oğlundan ise 6 ve 8 yaşlarında olmak üzere üç kız toruna sahiptir. Son günlerini, işi ve torunlarıyla birlikte yaşayarak tadını çıkarmaktadır. Ankara Cad. No: 146 Gebze- İzmit Kocaeli Tel: Ev Tel: LÜTFULLAH YAZAR 1934 yılında Artvin Yusufeli nde doğdu. Ortaokulu Artvin de, liseyi İstanbul da, yüksek tahsilini Zonguldak da Maden Mühendisi olarak 1958 yılında tamamladı. 18 aylık askerlik dönemi dışındaki 34 yıllık hizmetimin tümünü Şark kromları işletmesi ( ); Keçiborlu kükürt işletmesi ( ); Genel Müdürlük merkez birimlerinde ( ) olmak üzere Etibank Genel Müdürlüğü bünyesinde tamamladı (2/12/1992). Halen Ankara da yaşamını sürdürmektedir. Lütfullah Yazar dan Bir Anı; Kıbrıs Barış harekatından sonra harekata bizzat iştirak etmiş olan kıymetli bir albayımız İsparta Merkez Komutanlığına atanmış ve Vali ve diğer erkanla işletmemize tanışma ziyareti için gelmişlerdi. Albay, güncel konu olması sebebiyle Kıbrıs çıkarması ile ilgili ve kendisinin de bizzat içinde bulunduğu bir dizi kahramanlık menkıbeleri anlattı ve hepimiz bu anlatılanlardan etkilendik, heyecanlandık. Daha sonra yer altı maden ocağı görmediklerini ve mümkün ise görmek istediklerini ifade ettiler. Grup halinde ocağa girildi, desandreler geçilip üretim bacaları gezildi ve daha sonra yine grup halinde asansörler ile dışarı çıkıldı. Ancak Kıbrıs harekatına katılıp bin bir badireler ile karşılaşmış olan albayımız, asansörden çıkar çıkmaz eğilip toprağı öpmeye başladı ve bu durum bizleri çok şaşırttı. Şahidi olduğum bu hadiseyi madencilik mesleğinin ne denli meşakkatli, zor, tehlikeli olduğunun belirlenmesi açısından aktarmayı uygun gördüm. Bardacık Sokak No: 89/4 Küçükesat -Çankaya/ANKARA Tel:

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

Hüseyin BOZKURT 2. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRÜ

Hüseyin BOZKURT 2. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRÜ Hüseyin BOZKURT GRUP MÜDÜRÜ 1974 yılında Manisa/Salihli de doğdu. İlk ve ortaöğretimini İzmir de tamamladı. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında

Detaylı

27 Mayis 2016 HAZİRAN 2016 YENİ MISAD YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ!

27 Mayis 2016 HAZİRAN 2016 YENİ MISAD YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ! 27 Mayis 2016 HAZİRAN 2016 SAYI:1 YENİ MISAD YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ! 27 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen MISAD Genel Kurul Toplantısı sektör aktörlerini bir araya getirdi... TEŞEKKÜRLER MİSAD Yönetim Kurulu

Detaylı

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı, Çemtaş Çelik Makina A.Ş. de Yönetim Kurulu

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü

Muhammed ALYÜRÜK. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir. Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Muhammed ALYÜRÜK Muhammed ALYÜRÜK İBB İSBAK A.Ş. Genel Müdürü 1980 İstanbul/Bakırköy doğumlu olan Muhammed Alyürük İlk, Orta, Lise ve Üniversite eğitimlerini İstanbul da tamamladı. Marmara Üniversitesi

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Fuat Önder atandı. Uzun yıllar BODTO nun kalite çalışmalarının başında yer alan Prof. Dr. Fuat Önder, Ankara

Detaylı

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi)

Kasım KUTLU. Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU Kasım Kutlu Genel Müdür (Makine Mühendisi) Kasım KUTLU, 01.03.1957 tarihinde Rize, Güneysu da doğdu. 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde Makine Mühendisliği bölümünden

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI, 1954 yılında Anayasa'nın 135. Maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı Yasa ile değişik 6235 sayılı Yasa'ya göre kurulmuş,

Detaylı

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ 1 EK 3 SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ VE ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN KAYNAĞI MADENCİLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK AMACI İLE KURULAN ARAŞTIRMA KURULUŞU

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL TABLOSU

YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL TABLOSU YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL TABLOSU Projenin Adı : Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı Proje Sahibi : Pelenkoğlu Madencilik San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz Çokluk

Prof. Dr. Cengiz Çokluk Prof. Dr. Cengiz Çokluk (Anabilim Dalı Başkanı) 23 Nisan 1968 yılında Sinop ilinin Ayancık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Samsun da bitirdi. 1984-1990 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan (BA., MBA., PhD.) 2 Temmuz 1970 tarihinde Karabük te dünyaya geldi.

Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan (BA., MBA., PhD.) 2 Temmuz 1970 tarihinde Karabük te dünyaya geldi. Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan (BA., MBA., PhD.) 2 Temmuz 1970 tarihinde Karabük te dünyaya geldi. İlkokulu 1976-81 yılları ve ortaokulu 1981-1984 yılları arasında Karabük te tamamladı. İstanbul Maliye Meslek

Detaylı

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ TANIM İçme, kullanma, sulama, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yüzey ve yeraltı suyunun araştırılması ve suların kirletici etkilerden korunması konularında teknik

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ

YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER / AYRILMA NEDENLERİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK İşletmeleri A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Tunçkül Çimento A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş. nde Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı

Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı Doç. Dr. Tuncay ERGENE Türk PDR-DER Genel BaĢkanı 1964 yılında Ankara da doğmuştur. Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve

Detaylı

METAL MADEN İŞLETME VE FABRİKALARI FİRMA ADI TEL FAKS STAJ İMKANI WEB ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. / SEYDİŞEHİR - KONYA

METAL MADEN İŞLETME VE FABRİKALARI FİRMA ADI TEL FAKS STAJ İMKANI WEB ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. / SEYDİŞEHİR - KONYA METAL MADEN İŞLETME VE FABRİKALARI ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. / SEYDİŞEHİR - KONYA 02164747160 03325823030 03325823929 ALÜMİNYUM İŞLT. www.etialuminyum.com.tr ETİ GÜMÜŞ A.Ş. / GÜMÜŞKÖY - KÜTAHYA 0 274 246 36 57

Detaylı

GÖREVLERĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ

GÖREVLERĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ YÖNETĐM KURULU ÜYESĐ YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ RIDVAN ÇELĐKEL MUKADDES ÇELĐKEL SUAT BAYSAN ATĐLLA ATAMAN TURGUT ALP ÇOLAKOĞLU MAHĐR KEREM ÇELĐKEL AHMET BÜLENT BATUKAN HÜSEYĐN ORUÇ GÖREVLERĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANI DENETÇĐ ANEL

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ

TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ Genel Kavramalar Maden: Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan minerallere denir.

Detaylı

MADEN MÜHENDİSİ TANIM

MADEN MÜHENDİSİ TANIM TANIM Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri

Detaylı

Kendi Kaleminden öğretmen özgeçmişleri. Muharrem NAZLI TD ve Edebiyatı/ Müdür Başyardımcısı

Kendi Kaleminden öğretmen özgeçmişleri. Muharrem NAZLI TD ve Edebiyatı/ Müdür Başyardımcısı Kendi Kaleminden öğretmen özgeçmişleri Muharrem NAZLI TD ve Edebiyatı/ Müdür Başyardımcısı 1974 Amasya Taşova da doğdu. İlköğrenimini Şeyhli köyünde, ortaöğrenimimi Samsun Ladik İlçesi Şıhlı nahiyesinde,

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

Firmamızda Dürüstlük, Disiplin ve Zaman Değerlidir.

Firmamızda Dürüstlük, Disiplin ve Zaman Değerlidir. ARAŞTIRMACI BURSA TRAFİK BİLİRKİŞİLİK & DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ADRES ARABAYATAĞI MAHALLESİ AYVAZ SOKAK No:3/2 YILDIRIM/BURSA TEL 0532 765 66 35 0553 505 83 51 E-MAİL WEB ADRESİ info@arastirmacibursa.com

Detaylı

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP

KÜRŞAT ATILGAN ÖMER ÇELĐK AKP KÜRŞAT ATILGAN Kürşat Atılgan, 27 Ağustos 1956 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. Babasının adı Mehmet Hakkı, annesinin adı Medine'dir. Hava Pilot Tuğgeneral; 1976 yılında Hava Harp Okulu'ndan

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

K A L B İ M İ Z D E S İ N

K A L B İ M İ Z D E S İ N K A L B İ M İ Z D E S İ N Prof. Dr. Oktay KADAYIFCI Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ADANA / TURKEY 1942 yılında Amasya da doğdu. İlk tahsilini Bafra da, Orta

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER

BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER BODRUM TİCARET ODASINA YENİ GENEL SEKRETER Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreterliğine Prof. Dr. Fuat Önder atandı. Uzun yıllar BODTO nun kalite çalışmalarının başında yer alan Prof. Dr. Fuat Önder, Ankara

Detaylı

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER Tarık Volkan Cengen 93 1976 yılında İstanbul da doğdu. 1986-1993 yılları arasında İstanbul Lisesi nde okudu. 1998 yılında İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü nden makina mühendisi

Detaylı

Alaaddin TOSUN İl Müftü Yardımcısı

Alaaddin TOSUN İl Müftü Yardımcısı Alaaddin TOSUN İl Müftü Yardımcısı 04/05/1962 yılında samsun İli Havza İlçesinde doğdu.ilkokulu ilçesinde bitirdi.imam Hatip Lisesini Çorum İlinde tamamladı.1984-1989 yıllarında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesini

Detaylı

OYAK Çimento Grubu nda görev değişikliği

OYAK Çimento Grubu nda görev değişikliği Fabrika Haberleri OYAK Çimento Grubu nda görev değişikliği Adana Çimento Teknik Genel Müdür Yardımcısı Ünal Öner 01 Ocak 2008 tarihi itibariyle Mardin Çimento Genel Müdürlüğü ne ve Adana Çimento ÜNAL ÖNER

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun, Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) sayılı Tebliğinin 1.3.1 maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilginize

Detaylı

1960-1961 (Sayı: 1-4) MADENCİLİK DERGİSİ MAKALELER BİBLİOGRAFYASI. Ali Rıza Atay

1960-1961 (Sayı: 1-4) MADENCİLİK DERGİSİ MAKALELER BİBLİOGRAFYASI. Ali Rıza Atay 347 MADENCİLİK DERGİSİ MAKALELER BİBLİOGRAFYASI 1960-1961 (Sayı: 1-4) Ali Rıza Atay 1 AÇIK işletme (Çev.: Dr. S. V. Aytaman) Madencilik, Sayı 3, Yıl 1961, Sah. 198-207 2 ALTAY Özer: Madenciliğimizin inkişafı

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler 2- Doğal Kaynaklar 3- Teknolojik Gelişmeler 4- İhtiyaç ve İstekler 5- Devletin Katkısı ve Desteği Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: 1-Tarım

Detaylı

HKMO Bülteni Mayıs 2004

HKMO Bülteni Mayıs 2004 HKMO Bülteni Mayıs 2004 1953 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdti(lüQü'nde Başmüfettiş olarak görev yapmaktadır. HKMO Ankara

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE NİN MADENLERİ

TÜRKİYE NİN MADENLERİ TÜRKİYE NİN MADENLERİ Gökmen ÖZER/ Coğrafya Öğretmeni Kars Selim Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Lisesi Madencilik ile ilgili bazı terimler Maden Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik

Detaylı

Sayıştay. Haber Bülteni. 2 Nevzat Altan 3. Daire. 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay. 4 Bekir Aydınlı Sayıştay. Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi

Sayıştay. Haber Bülteni. 2 Nevzat Altan 3. Daire. 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay. 4 Bekir Aydınlı Sayıştay. Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi Temmuz 2010 Yıl: 14 Sayı: 164 Bu Sayıda 1 Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi 2 Nevzat Altan 3. Daire Başkanlığına Seçildi İbrahim Kandemir Sayıştay 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay Ömer Zengin Sayıştay

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

TMH TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 437-2005/3 53. Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

TMH TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 437-2005/3 53. Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz TMH Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Ş. ERKAN AĞMA 1942 yılında Mardin de doğdu. 1965 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra

Detaylı

AKADEMİKHABERLER Prof. Dr. Hüseyin Saim Kendir

AKADEMİKHABERLER Prof. Dr. Hüseyin Saim Kendir AKADEMİKHABERLER \ FAKÜLTEMİz Prof. Dr. Hüseyin DEKANI Saim Kendir Fakültemizde 4 kasım 1977 günü yapılan seçimle Prof. Dr. H. Saim Kendir Dekanlığa getirilmiştir. 1933 yılında Mersin'de doğan Prof. Kendir

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YĠTĠRDĠKLERĠMĠZ ve ANMALAR

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. YĠTĠRDĠKLERĠMĠZ ve ANMALAR YĠTĠRDĠKLERĠMĠZ ve ANMALAR PROF. DR. H. NUSRET YÜKSELER HOCAMIZ SONSUZLUĞA UĞURLANDI İTÜ Elektrik Fakültesi'nden 1955'de mezun olan ve çalışmalarını, Kasım 1998'de emekli oluncaya kadar, EMO çalışmalarına

Detaylı

Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com

Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com Sempozyum e-gazetesi 20 Aralık 2014 Yer: Liv Hospital B1 Konferans Salonu www.livsempozyumgunleri.com Bilimsel toplantıya katılım için lütfen kayıt yaptırınız. Kayıt için : www.sempozyumgunleri.com Katılım

Detaylı

2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İlker Elçi 1979 yılında Malatya da doğdu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 2003 yılında İnönü Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun oldu ve 2005 Yılında

Detaylı

PANELİST: Prof. Dr. Gündüz ULUSOY Sabancı Üniversitesi

PANELİST: Prof. Dr. Gündüz ULUSOY Sabancı Üniversitesi 15 EKİM 2016 PANELİST: Prof. Dr. Gündüz ULUSOY Sabancı Üniversitesi Prof. Dr. Gündüz Ulusoy halen Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesidir. 1970 yılında Robert Kolej

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

ÖNSÖZ. Kitabın basımda emeği geçen D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. ÇelikTATAR HalilKÖSE SabitGÜRGEN

ÖNSÖZ. Kitabın basımda emeği geçen D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. ÇelikTATAR HalilKÖSE SabitGÜRGEN I ÖNSÖZ Maden işletmelerinin birincil amacı, teknolojik gelişmelerden yararlanarak emniyetli ve ekonomik bir üretim gerçekleştirmektir. Bu çalışmalardan biri de madenlerde su atımıdır. Madencilikte su

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

2. Barit Ortak Toplantısının Düşündürdükleri ODADAN HABERLER. " Sorunlar Konulu Ortak Toplantı

2. Barit Ortak Toplantısının Düşündürdükleri ODADAN HABERLER.  Sorunlar Konulu Ortak Toplantı 1. " Sorunlar Konulu Ortak Toplantı ODADAN HABERLER Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereğince 7.9.1974 günü oda merkezinde TKİ, ETİBANK ve MTA Enstitüsü Genel Direktör- Müdürleriyle «SORUNLAR» konutu

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

Đçindekiler Önsöz. TMMOB Maden Mühendisleri Odası 10. Çalışma Dönemi ( )

Đçindekiler Önsöz. TMMOB Maden Mühendisleri Odası 10. Çalışma Dönemi ( ) Đçindekiler Önsöz Sunuş Mühendisliğin Tanımı Mühendisliğin Tarihsel Gelişimi Türkiye deki Đlk Mühendis-Mimar Örgütlenmeleri Cumhuriyet Döneminde Örgütlenmeler 1954 Yılına Kadar Yasal Süreç TMMOB nin ve

Detaylı

Türkiye de. İş Kazalarıİstatistikleri, Maden erlendirilmesi. H. Can Doğan 24.01.2012 1

Türkiye de. İş Kazalarıİstatistikleri, Maden erlendirilmesi. H. Can Doğan 24.01.2012 1 Türkiye de İş Kazalarıİstatistikleri, Maden Kazaları ve Karşı şılaştırmalı Değerlendirilmesi erlendirilmesi H. Can Doğan 24.01.2012 1 Ülkelerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları Gelişmişlik Düzeyini

Detaylı

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediyatri Bilim Dalı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

(1942-2007) FOTO 1: Cezmi SEVGİ hocamız, bölümümüzün değerli hocaları, Asaf KOÇMAN, İbrahim ATALAY ve Erkan ŞEN

(1942-2007) FOTO 1: Cezmi SEVGİ hocamız, bölümümüzün değerli hocaları, Asaf KOÇMAN, İbrahim ATALAY ve Erkan ŞEN (1942-2007) Prof. Dr. Cezmi SEVGİ 1.9.1942 tarihinde Adana ilinin Kozan ilçesinde doğdu. 15.5.1954 te Kozan Kuyuluk Köyü İlkokulu nu bitirdi. Kozan Ortaokulu ndan 26.10.195 de, Adana Erkek Lisesi nden

Detaylı

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI 3(4).57/1993 Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derecesi Kadro Sayısı : 1 Maaş :Barem 16 JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU : Sondaj Mühendisi : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı : I (Yükselme

Detaylı

HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HALK FAKTORİNG A.Ş. MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ERDAL ERDEM Halk Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 1971 yılında Çankırı`da doğdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey Alt İşverenler ve Asıl İşverenler 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili kanunlarda yer alan bazı sorumluluklarını bilmedikleri ya da yerine getirmedikleri

Detaylı

GENEL BAŞKAN ATALAY IN MADENCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLAR HAKKINDA YAPTIĞI FAALİYETLER VE BASIN AÇIKLAMALARI

GENEL BAŞKAN ATALAY IN MADENCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLAR HAKKINDA YAPTIĞI FAALİYETLER VE BASIN AÇIKLAMALARI GENEL BAŞKAN ATALAY IN MADENCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLAR HAKKINDA YAPTIĞI FAALİYETLER VE BASIN AÇIKLAMALARI 9 EYLÜL 2013 ZONGULDAK MADEN OCAĞI Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yerin 560 metre altında

Detaylı

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır.

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır. Hüseyin ŞAHİN (Başkan) 1955 yılında Konya'da doğdu. 1977 yılında Konya DMMA'dan mezun oldu.toprak iskan, Konya Sanat Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Kayseri Yapı Sanat Lisesinde meslek dersi öğretmenlikleri

Detaylı

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. 28.03.2016 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun 23.02.2016 tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 180 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir

Detaylı

TEBLİĞLER VE YAZABLARININ LİSTESİ

TEBLİĞLER VE YAZABLARININ LİSTESİ TEBLİĞLER VE YAZABLARININ LİSTESİ Soyadı, Adı Tebliğin Başlığı Görev ve Kuruluşu AKIN, Serap Çarşamba - Ünye Sahil Kumlarından Demir Metalürji Müh. M.T.A.E.. Ankara Kazanma Olanakları ALP, İsmail Madenciliğimizin

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Tayfun ÇİÇEK Yrd. Doç. Dr. Alper GÖNEN Yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

Maden kazası değil, bu bir cinayettir ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır

Maden kazası değil, bu bir cinayettir ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır Maden kazası değil, bu bir cinayettir ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır Zonguldak taki Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında bir patlama meydana geldi. Gelen son bilgilere

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

TES-İŞ, 12 Aralık 1963'te enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere Ankara'da kuruldu.ilk adı Türkiye Enerji, Su, Gaz, DSİ İşçi Sendikaları

TES-İŞ, 12 Aralık 1963'te enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere Ankara'da kuruldu.ilk adı Türkiye Enerji, Su, Gaz, DSİ İşçi Sendikaları TES-İŞ, 12 Aralık 1963'te enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere Ankara'da kuruldu.ilk adı Türkiye Enerji, Su, Gaz, DSİ İşçi Sendikaları Federasyonu olan TES- İŞ'in kurucu sendikalarını, DSİ, Enerji,

Detaylı

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 1 Çocukluk Yılları 3 Temmuz 1942 11 Eylül 1944 Annesi, Ağabeyi ve Kız Kardeşleri 11 Eylül 1942 de Erzurum da

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

MEHMET ERDOĞAN GÜNEŞ ŞİRKET TÜRÜ A.Ş. MERSIS TİCARET SİCİL MEMURLUĞU İSTANBUL TİCARET SİCİL NUMARASI TİCARET ÜNVANI İHLAS MADENCİLİK A.Ş.

MEHMET ERDOĞAN GÜNEŞ ŞİRKET TÜRÜ A.Ş. MERSIS TİCARET SİCİL MEMURLUĞU İSTANBUL TİCARET SİCİL NUMARASI TİCARET ÜNVANI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. ŞİRKET TÜRÜ A.Ş. MERSIS MEHMET ERDOĞAN GÜNEŞ Dijital olarak imzalayan MEHMET ERDOĞAN GÜNEŞ ÖA: serialnumber=26728539394, c=tr, l=istanbul, cn=mehmet ERDOĞAN GÜNEŞ Tarih: 2013.10.01 17:28:22 +03'00' 8598533199251558

Detaylı

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler On5yirmi5.com İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler İllere göre ülkemizde çıkarılan önemli madenler şöyle... Yayın Tarihi : 2 Mayıs 2013 Perşembe (oluşturma : 6/22/2016) Yerkabuğunun farklı derinliklerinden

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. : TTK Genel Müdürlüğü, Etüd, Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, Etüd-Plan-Proje Şube Müdürü Kasım 1996-Ocak 1997

ÖZ GEÇMİŞ. : TTK Genel Müdürlüğü, Etüd, Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, Etüd-Plan-Proje Şube Müdürü Kasım 1996-Ocak 1997 ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ VE YERİ MEZUN OLDUĞU OKUL : Faruk TEZEL ÖZ GEÇMİŞ : 24.10.1960 Kırıkkale MEZUNİYET TARİHİ : Temmuz 1985 YABANCI DİLİ MEDENİ HALİ ÇALIŞILAN YERLER VE GÖREV : : O.D.T.Ü Maden Mühendisliği

Detaylı

1936 yılında Kayseri de doğan Hüseyin Bayraktar, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi nden mezun oldu.

1936 yılında Kayseri de doğan Hüseyin Bayraktar, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi nden mezun oldu. ADI SOYADI : HÜSEYİN BAYRAKTAR 1936 yılında Kayseri de doğan Hüseyin Bayraktar, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi nden mezun oldu. Sanayici ve işadamı olan Hüseyin Bayraktar, Lassa (Brisa)

Detaylı

1. Risk Değerlendirme

1. Risk Değerlendirme İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Risk Değerlendirme Eğitimi 02 Mayıs 2015 Cumartesi Bilimsel Danışma Kurulu : Prof. Dr. Harun MUTLUAY - Yrd. Doç. Dr. Fuat KAR Yrd. Doç. Dr. Mustafa YALÇIN - Öğr. Gör. H. Engin

Detaylı

ŞĐRKET VE ŞĐRKETĐN ĐLĐŞKĐLĐ TARAFLARI ĐLE ĐLĐŞKĐSĐNĐN NĐTELĐĞĐ VE ÖNEMLĐLĐK DÜZEYĐ :

ŞĐRKET VE ŞĐRKETĐN ĐLĐŞKĐLĐ TARAFLARI ĐLE ĐLĐŞKĐSĐNĐN NĐTELĐĞĐ VE ÖNEMLĐLĐK DÜZEYĐ : ADI SOYADI : YAŞAR KÜÇÜKÇALIK DOĞUM TARĐHĐ : 29.11.1960 ÖĞRENĐM DURUMU : PAZARLAMA ĐŞ VE YÖNETĐMĐ (ĐNGĐLTERE) Birlik Mensucat A.Ş., Lüks Kadife A.Ş., Emintaş A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik Denim

Detaylı

Kadın Gelişim Akademisi Başlıyor!

Kadın Gelişim Akademisi Başlıyor! Kadın Gelişim Akademisi Başlıyor! Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kadın Gelişim Akademisi Başlıyor! Toplumsal kalkınma ve ekonomik gelişmenin temel dayanaklarından birisi de, toplumda önemli roller

Detaylı

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSİ

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSİ TANIM Petrol ve doğalgazın bulunması, çıkarılması, depolanması ve nakledilmesi ile uğraşan ve bu konuda araştırmalar yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Petrol ve doğalgazın

Detaylı

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ Jeoloji Mühendisliği programının amacı, bu alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu problemlere çözüm konusunda bilimsel ve teknolojik donanımını uygulamayla birleştirebilen, çevreye

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 KURUM/KURULUŞUN TARİHÇESİ Öğrenci İşlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSİ

NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSİ TANIM Atom çekirdeğinin çeşitli süreçler sonunda parçalanması ile ilgili enerjinin kontrollü ve güvenli bir şekilde elde edilmesi ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli tasarım, işletme ve

Detaylı

GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ Hasan SEZER Prof. Dr. Nuh BOYRAZ Av. Dr. Cahit SULUK HASAN SEZER (Bağımsız Üye Adayı) Özgeçmiş Lisans eğitimini A.İ.T.İ.A. (Gazi Üniversitesi

Detaylı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 169 sayı eki / 15 mayıs 2007 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 4708 sayılı yasayla düzenlenen

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ Yüksekokulumuzda 10 Ocak 2007 günü TEMA Vakfı nın düzenlediği Erozyon, Çevreye Verdiği Zararlar ve Alınabilecek Önlemler konulu seminer verildi. Seminer tema

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

ENSTİTÜMÜZ İLE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE DIŞ İNCELEME UZMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU

ENSTİTÜMÜZ İLE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE DIŞ İNCELEME UZMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU ENSTİTÜMÜZ İLE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE DIŞ İNCELEME UZMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU Enstitümüz ile Eti Maden Ġşletmeleri Genel Müdürlüğü yapılan

Detaylı

H.VAHİT OKUMUŞER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ

H.VAHİT OKUMUŞER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ H.VAHİT OKUMUŞER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ 1954 yılında Kütahya ili Tavşanlı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini Tavşanlı da tamamladı. 1977 yılında A.D.M.M.A İnşaat Mühendisliği Bölümünü

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

GEOTEKNİK TEKNİKERİ/JEOTEKNİK TEKNİKERİ

GEOTEKNİK TEKNİKERİ/JEOTEKNİK TEKNİKERİ TANIM Karayolu, demiryolu, nükleer enerji santralleri, tünel, köprü, baraj, liman, bina gibi yapıların inşa edileceği arazinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin ortaya çıkarılması alanında çalışan meslek

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 2012 YILI FAALİYET DÖNEMİ İLGİLİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 2012 YILI FAALİYET DÖNEMİ İLGİLİ EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA 2012 YILI FAALİYET DÖNEMİ İLGİLİ EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No: 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin

Detaylı

: Ender CENGİZ KİŞİSEL BİLGİLER. : Şehit Recep Güngör Cad. Bergule Sitesi 1 Kısım D Blok No:5 Lüleburgaz / KIRKLARELİ

: Ender CENGİZ KİŞİSEL BİLGİLER. : Şehit Recep Güngör Cad. Bergule Sitesi 1 Kısım D Blok No:5 Lüleburgaz / KIRKLARELİ Ender CENGİZ KİŞİSEL BİLGİLER İsim Adres : Ender CENGİZ : Şehit Recep Güngör Cad. Bergule Sitesi 1 Kısım D Blok No:5 Lüleburgaz / KIRKLARELİ Doğum Tarihi : 21.04.1975 Doğum Yeri : Lüleburgaz / KIRKLARELİ

Detaylı