Editörden Kurban Etinden Yemek Basiretli Olmalıyız Talim ve Terbiye Arasında Öğretmen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editörden. 10-11 Kurban Etinden Yemek. 12-13 Basiretli Olmalıyız. 14-15 Talim ve Terbiye Arasında Öğretmen"

Transkript

1 Editörden Yusuf İMKANDER: İHH Sizlere İHH nın Temmuz 2012 de yayınlanan Arakan Raporunu sunuyoruz. Arakan da yaşananları kamuoyuna aktarmayı, İslam dünyasını ve uluslararası topluluğu bilgilendirmeyi ve Arakan da tırmanan şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Budist Burma yönetiminin yıllardır sistemli bir şekilde yürüttüğü bu soykırıma hepimizin vereceği bir cevap olmalıdır. Öncelikle yaşanılanlar konusunda, bilgi sahibi olmalıyız. Raporun tespit, değerlendirme ve öneriler bölü- münde belirtildiği gibi müslüman kardeşlerimizin yanında yer almalıyız. Sizlere hatırlatmak istediğimiz bir diğer husus da Kafkasya da şehit olan mücahit kardeşlerimizin geride bizlere emanet bıraktığı yetim çocuk ve ailelerin durumu İMKANDER genelde tüm İslam coğrafyasında zulme uğramış ve zor durumda kalmış bütün Müslümanlara; özelde ise Kafkasya,da süre gelen savaştan dolayı mağdur duruma düşmüş bütün Kafkasyalı (Çeçen, İnguş, Dağıstanlı, Karaçay Türk ü, Nogay Türk ü, Kabardin-Balkar) dul, yetim, hasta, gazi ve mültecilere maddi, manevi ve hukuki konularda imkanlar ölçüsünde yardımcı olabilmek amacıyla kurulan ve çalışmalarıyla örnek olan bir dernek. Başta kurban bayramı vesilesiyle olmak üzere diğer zamanlarda da imkanlar ölçüsünde emanetlere sahip çıkalım, derneğimizi destekliyelim. Kurban Bayramıyla ilgili vakfımızın yürüttüğü çalışmalar konusunda bilgilendirmeyi de bu sayımızda bulabilirsiniz. Mubarek Kurban Bayramının ümmetin uyanışına vesile olması temennisiyle hayırlı bayramlar dileriz. Ada da kalın!.. E. ERDEM 2-3 Kulluğumuzun Seviye Kazanmasında Takvanın Yeri 4-7 Ali Şerati ve Hac 8-9 Hayatımız ve Meşgalemiz Kurban Etinden Yemek Basiretli Olmalıyız Talim ve Terbiye Arasında Öğretmen Ahlak GDO Yaşama Sahip Olmak İMKANDER Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sahir AKÇA Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ertuğrul ERDEM Grafik&Tasarım Özer ÖZTÜRK Yayın Kurulu Sahir AKÇA, Yusuf Ertuğrul ERDEM, Atilla YAKAR, Yusuf ERKAN Reklam Sorumlusu Atilla YAKAR Baskı Burak Ofset İrtibat: Atatürk Bulvarı Kadir Hoca Sokak (Öğretmenevi Yanı) Ötük Apt. No:1/3 Adapazarı /SAKARYA Telefon: Yayınlanan Yazıların Fikri Sorumluluğu Yazarlara Aittir. Gönderilen Yazılar İade Edilmez. İsim Zikredilerek İktibas Yapılabilir.

2 RİBAT Abdullah BÜYÜK Kulluğumuzun Seviye Kazanmasında Takvanın Yeri Takvadan uzak olmak, ilahi rızadan, ilahi hoşnutluktan da uzak olmak demektir. Ancak günümüzde noksan veya yanlış anlaşılan takva, belirli bir zümrenin mücadele alanı olarak algılanmış ve büyük bir çoğunluğun rafa kaldırmasına sebep olmuştur. Yaratılış sebebi ibadet olan insanın hayatı, rengârenk imtihanlarla donatılmıştır. Bu imtihanların sayısını, cinsini, zaman ve mekân boyutunu tayin eden insanın kendisi değil, insanı yaratan Allah tır. O ndan gelen her şeye, kulun vereceği cevap ise açık ve nettir: Lütfun da hoş, kahrın da hoş Ağustos ayında ve çöl sıcakları dediğimiz zaman içinde tutacağımız oruç ibadeti ve ramazan ayı, ilahi bir ikram olarak kabul edilmeli, kaşımızı çatmadan, mırın kırın etmeden hoş geldin, sefalar getirdin denilerek karşılayacağımız bir ibadettir. Bizlere oruç ibadetini farz kılan Rabbimiz, orucun gerekçesini de bildirmiştir: Takvaya kavuşmak, muttaki bir kul olmak. Hedefe Nasıl Varabiliriz? Kur an-ı Kerim de 258 ayetle ele alınan takvayı yakinen tanımakla işe başlamak gerekiyor. Takva kısaca Allah ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik göstermektir. Tarifi kolay olsa bile kazanımı o kadar da kolay değildir. Sizlere farklı bir usul ve üslupla takdim edeceğimiz takva, kadın-erkek, genç-ihtiyar, zenginfakir, Türk, Arap, Kürt, Çerkez herkesi yakinen ilgilendirmektedir. Takvasız yaşamak, paldır küldür yaşamak demektir. Takvadan uzak olmak, ilahi rızadan, ilahi hoşnutluktan da uzak olmak demektir. Ancak günümüzde noksan veya yanlış anlaşılan takva, belirli bir zümrenin mücadele alanı olarak algılanmış ve büyük bir çoğunluğun rafa kaldırmasına sebep olmuştur. Gecekonduda yaşarsan takvayı elde edersin, villaya taşınırsan takvasız olursun değerlendirmesi yanlış ve hatalı bir yaklaşımdır. Fakir olursan takvalı, zengin olursan takvasız olmak gibi bir anlayış, takvayı anlamamak demektir. Misaller çoğaltılabilir. Takvaya Nasıl Kavuşabiliriz? Ribat Eğitim Vakfımızın 10 Temmuz 2011 tarihinde ve Konya nın merkeze yakın bir yerinde gerçekleştirdiği piknik programında takdim ettiğim mesajı, siz değerli okuyucularımız dikkatle okursa, takva konusunu anlayacağımıza inanıyorum. Öyle ise sözü fazla uzatmadan, hemen ilgili konuya geçebiliriz. Üzerinde yaşadığımız yeryüzü, insanlık için büyük bir dershanedir, bir okuldur, mekteptir. Bu büyük dershanenin ders kitabının adı Kur an-ı Kerim dir. Kur an-ı Kerim in muallimleri ise peygamberler ve onlardan sonra gelmiş ve kıyamete kadar da devam edecek peygamber varisleri olan âlimlerimizdir. Yeryüzü dershanesinde, insanlığı eğiten, onlara ders veren peygamberler acaba derslerini verirken nasıl bir metot izlemişler? dersek, bunun cevabı o kadar da zor değildir. Şimdi önce, peygamberlerin yapmış olduğu dersler ile günümüz âlimlerinin verdiği derslerin farkını ortaya koyalım. İnsanları terbiye eden, eğiten, verimli hale getiren peygamberler; 1. İnsanın yeteneklerini, kabiliyetlerini, istidatlarını açığa çıkarmak, inkişaf ettirmek için mücadele etmişlerdir. 2. Sorumlu oldukları toplumları manen ve madden temizlemek için ders vermişlerdir. 3. İnsanı, örnek insan, kâmil insan, dolayısıyla üsve-i hasene dediğimiz model insan olması için uğraşmışlardır. Günümüz âlimlerine baktığımız zaman, genelde muhataba sadece bilgi aktarmanın dışında ciddi bir yatırımın, insanı terletecek bir gayretin içine girilmediği görülmektedir. Tefsir hocamız rahmetli Abdullah Aydemir şu örneği verirdi: Âlim insan, huni olmamalıdır. Yani 20 litrelik gazyağı tenekesinden, gaz lambasına gaz akıtmak için huni kullanan insan gibi olmamalıdır. Bu konuda da örneğimiz peygamberimizdir. Efendimiz 23 yıllık risalet yani peygamberlik hayatında kıyamet kopuncaya kadar gelecek tüm âlimler için fiili kıstastır, ölçüdür Yürümesi, gülmesi, ağlaması, namazı, duası, cihadı, yani hayatının her ânı genelde insanlık, özelde ise âlimler için örnektir, ölçüdür ve kıstastır. Böyle olunca, inanan bir insanın ve insanlığı irşat etmekle sorumlu olan âlimlerin hâlâtı da, kendi devrinin insanlarına ölçü, örnek olmak zorundadır. Bacak bacak üstüne atarak, Kur an-ı Kerim in bir ayetini sigara dumanı eşliğinde okuyan insan, allame-i cihan da olsa, ağzıyla kuş da tutsa, insan yetiştiremez. İnanan insanın ve hassaten ilim ehlinin her uzvu, her organı vitrin görüntüsündedir ve muhataplarının örnek alacağı fiili nimetlerdendir. İşte tüm bu güzellikleri elde etmenin yolu, takvalı yaşamak, takvalı kulluk yapmaktır. 2

3 RİBAT Bu nimeti elde etmenin şartına gelince Bu şartları dört madde halinde sıralamak mümkündür. Bunlar: 1. Âlimlerimiz başta olmak üzere tüm mü minler olarak ilahi bir kamera altında olduğumuzu idrak etmeliyiz. Bizler için paket yayın değil, canlı yayın geçerlidir. 2. Cibril Hadisi olarak bildiğimiz hadis-i şerifin ışığında imandan ihlâsa doğru bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. 3. İlahi kudretin gösterisi olan, ilahi vitrinlerden nasiplenmek icap ediyor. 4. İlahi vitrinlere bakıp tefekkür ederek kalplerimize seviye kazandırmamız gerekiyor. Dört maddede özetlemeye çalıştığımız güzellikleri elde etmek sabır ister, ilim ister, amel ister. Bu güzelliklere kavuşmak istediğimizi fark eden şeytanı, nefsi hesaba katmamız gerekir. Adeta kaygan bir zeminde takvalı kulluk yapmak isteyen her bir insanın; şeytanı, nefsi ve insan şeytanlarının takacağı çelmeleri hesaba katması gerekir. Bu tehlikeli yolculukta ayağımızın kaymaması için alınacak tedbirler de bellidir. Nedir bunlar? Hamd, şükür ve zikirdir. Ne yapıp edip, vücut iklimimiz üzerinde söz sahibi olmak isteyen nefis ve şeytana fırsat vermemeliyiz. Bunlara İlaveten Daha Neler Yapılabilir? Derinden düşünecek, tefekkür edecek olursak, inanıyoruz ki vücudumuzun her bir uzvuna, organına puan verilecektir. Bundan dolayı Fussilet Suresi nin ayetleri, tüm vücudumuzun konuşan ağız haline geleceğini haber verir. Lokman Suresi nin 16. ayeti ışığında kâinata baktığımızda, kıyamet malzemelerinin birer ibret levhası haline getirilmesi anlaşılır. İşte bu seyir hali, takvayı elde etmenin bir yoludur. Takvamız arttıkça, kıyamet bağlantılı duygularımızda artmaya başlayacak ve Allah ı görürcesine hayatına çeki düzen veren muhsin kullardan, muttaki kullardan biri olacağız. Yetmedi, kalbî hayatımıza göre bedenimiz şekillenecektir. Bizleri bekleyen bir başka nimet var ki, duyanlar, bilenler ona koşmaktadır. Müminûn Suresi nin ilk 11 ayeti, Firdevs Cenneti ne girebilmenin şartlarını adeta maddeler halinde zikretmektedir. Hz. Aişe Validemiz in: Siz Müminûn Suresi ni okumuyor musunuz? Rasûlullah ın ahlakı, orada özetlenmiştir manasındaki sözleri, bizlere yeni bir kapı açmaktadır. Yukarıda bilgisini sunduğumuz surenin ilgili ayetleri ile irtibata geçersek, yaptığımız ibadetlerin ruhumuza bir gıda, bir vitamin, bir kalori verebilmesi söz konusu olacaktır. İşte bu seviyeyi yakalamak demek, takvalı olmak demektir. Bunu gerçekleştirdiğimizde gerisi kolaydır. Takvalı ilim, takvalı hizmet, takvalı ticaret, takvalı sohbet zincir halkası gibi uzar gider. Muttaki bir dernek ve vakıf başkanı, takvalı doktor ve avukat, takvalı muhtar ve gece bekçisi, takvalı imam ve öğretmen vs. bu toplumun asırlardır hasret kaldığı nimetlerdir. Mü min insan demek, devrinin, zamanının gidişatından sorumlu insan demektir. Ferdi ve sosyal sorumluluk şuuru, bilinci ile iş başı yapmak, takvalı kulluğa kavuşmanın ilk adımı olsa gerektir. Bir nevi kulluğumuzun bedelinin ödenmesi olan bu onurlu ve şerefli, takvalı kulluk, son anımızda da bizlere farklılıklar sunacaktır. Hayatını doğrularla tanzim etmiş, yönetmiş, hayat tarzı ve vücudunun organları ibret alınacak birer vitrin olmuş insanın son nefesi ilahi bir organize ile merasime dönüşecektir. Bu merasimin oluşmasında meleklerin katılımı hayli dikkat çekicidir. Fakat siz göremezsiniz mealindeki Vakıa Suresi nin 85. ayeti, muttaki, doğru, dürüst insanın son nefes merasimini canlı ve yaşayan insanlardan gizlemiştir. Sizlere sunulan bu mesajın verdiği hakikatlerle buluşmayı, tanışmayı ve kaynaşmayı gündemimize almamızı, bu uğurda verilecek nefeslerin, son nefesimize tesir edeceğini umuyor, cümlenizin idrak edeceğimiz Bayramınızı tebrik ediyorum. 3

4 KÖŞE YAZISI Mustafa ÖZCAN Ali Şeriati ve Hac Ali Şeriati efsanevi yazarlardan birisidir. Efsanevi kitaplarından birisi ise Hac kitabıdır. İçten yazıları ve özeleştirileri nedeniyle İslam dünyasında tutulmuştur. Tutulmasının bir diğer nedeni de, farklı ve modern bir dil kullanmasıdır. 4

5 KÖŞE YAZISI Şiiliği modern kalıplarda ifade etmesidir. İran dan ziyade İran dışında tutulmuştur. Veya en azından milli sınırlarını aşmıştır. Devrimden sonra Hac gibi kitaplar da İrşat Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Sonra nisyana terk edilmiştir. Lakin günümüzde özellikle Sünni dünyasında kitapları tekrar be tekrar basılmaktadır. Beyrut ta Daru l Emir ve Türkiye de Fecr Yayınları külliyatını yeniden yayınlıyor. Şii uleması nezdinde pek makbul olmayan Ali Şeriati (1) Sünni dünyaya Şia nın makbul bir yüzü olarak pazarlanmaktadır. Bunu Fransızların tabiri ışığında daha iyi anlayabiliriz. Bon Pour L orient: Şarka kifayet eder uyar. Ali Şeriati ve eserleri bağlamında bu deyim, Şiileri bozar ama Sünnileri açar, düzeltir anlamına geliyor. Maalesef Sünni dünyada Ali Şeriati nin kitapları ve çalışmalarıyla ilgili ciddi tahliller yapılamamıştır. Sadece tek yanlı bir tılsımına kapılma hali yaşanmıştır. Mevlana ya dudak kıvıran gençler Ali Şeriati nin eserlerini elinden düşürmemektedir. Maalesef gerçek anlamda ne modern İran ı ne de kadim İran ı ve geleneğini tanıyan uzmanlarımız var. Giderek azalıyor. Bu da İran a farklı bir gözle bakmayı zorlaştırıyor. İran Devrimi de, İran ı devrime veya Şiiliğe indirgedi. Bütün ara renkleri ve tonları kaldırdı. Bundan dolayı sathi bir algı oluştu. Ali Şeriati bu algı üzerine yükseldi ve piyasada hüsnü kabul gördü. Neden hala Türkiye de Said Havva nın külliyatı yerine Ali Şeriati külliyatı revaç bulmaktadır? Bu soruya cevap vermeden evvel şunu söylemek lazım. Bunun sonuçlarından birisi Türkiye deki aydın çevrenin Suriye devrimine yabancı kalmasıdır. Ali Şeriati yerine Said Havva yı okumuş olsalardı şüphesiz çizginin doğrusunu benimsemiş olacaklardı. Ali Şeriati karşısında Said Havva kesinlikle müteşerridir. Ali Şeriati ise mütefelsif yani felsefe ile bulaşıktır. Ali Şeriati kesinlikle tutarsız bir yazardır. Bir tarafta Şia nın, imamlarını Allah ın şeriki haline getirdiklerinden yakınmakta diğer taraftan da Hazreti Peygamberin başaramadığını imametin başaracağını ileri sürmektedir. Kitaplarına bakıldığında bu tutarsızlıklar apaçık görülecektir. Zira Ali Şeriati nin hiçbir ölçüsü yoktur. Ne mezhep içi ne mezhep dışı. Ölçüsü tamamen kendi bilgileri ve eklektik ve karma düşüncesidir. Belki de en faydalı hizmeti, Şia düşüncesini elemiş ve çalkalamış olması ve buradaki tutarsızlıkları ortaya koymuş olmasıdır. Bununla birlikte la/hayır demiş lakin yerine bir şey ikame edememiştir. Bununla birlikte sadece Şia yı elememiş aynı zamanda Sünniliği de gayri meşru saymıştır. Onların yerine kendi hayalini koymuştur. Modern felsefe ve sosyoloji ışığında Şii söylemi yenilemiş ve bu da bu söylemin cazibesini artırmıştır. Bununla birlikte inşa etmeye çalıştığı söylem de yanlıştır. Ali Şeriati ile ilgili özgün çalışmalara ihtiyaç var. Bununla birlikte devrini tamamladığı da bir gerçek. Ali Şeriati nin hacla ilgili görüşleri konusunda El Müctema dergisinde Dr. Sinan Ahmed in bir makalesi yayınlandı. Bu makalede Ali Şeriati nin hac anlayışına temas ediyor. Şunu söylemek gerekir ki, Ali Şeriati nin hayatını vakfettiği iki unsurdan birisi devrim diğeri de imamet meselesidir. Devrimciliği Fransız Devrimi ve Ekim devriminden mülhem ve buna bir de Kerbela aşısı ilave etmiştir yılında Londra da esrarengiz bir şekilde ölümüyle birlikte devrimi göremedi. Görseydi devrimle barışık mı olurdu yoksa Halkın Mücahitlerine mi katılırdı bunu bilemeyiz. Ütopik yapısından dolayı devrimci olmasına rağmen devrimin ve bütün devrimlerin onu tatmin etmeyeceğini söyleyebiliriz. Ali Şeriati nin fikirlerinin gerçekte bir karşılığı var mı yoksa denildiği gibi ütopyadan mı ibaret? Ütopya ulaşılmayacak hayallerin peşinden sürüklenerek ideallerin tüketilmesidir. Ütopya nihilizm ve anarşizme dönüştüğü gibi sonunda da realizme dönüşür. Türkiye de radikallerin iktidar nimetiyle tanışmalarının ardından 180 derece dönüşmeleri gibi. Bunların derdi iktidara kadar muhalefettir. Tarihte bunun misali çoktur. Hariciler idealizm adına Hazreti Ali ye karşı çıkmışlar ve ardından da en azından bir kısmı hilafetin lüzumunu bile reddetmiştir. Hazreti Ali nin hilafetini reddettiği halde herkesin hilafetini kabule yanaşmıştır. İdealler yakalanamadığında yine idealleri inkar edenler onlar olmuştur. Hadis diliyle bunlara en menbettu denilmektedir. Hadis diliyle, hızlı gidenler ne yol alır ne de devede sırt bırakır. Dolayısıyla acele etmek idealleri öldürmektir. Bundan dolayı Haricilerin vasfı teenni ve derin düşünmek yerine eyleme geçmek ve hareket etmektir. Bazılarının aklı ilminden ziyade olur ve bunlar tehlikesizdir. Bazılarının ise ilmi aklından fazla olur ve bunlar tehlikelidir. Eylemi de aklından fazla olanın tehlikesi zahirdir. İdealleri de gerçeklerden büyük olanlar toplum için potansiyel tehlike taşırlar. Dr. Sinan Ahmet üçüncü yüz yılda Tunus ta kurulan sora Mısır a yayılan Fatimilerin dinleri birleştirme 5

6 KÖŞE YAZISI sevdasında olduklarını ve mutlak çoğulculuğu esas aldıklarını söylemiştir. İslam ise mutlak değil izafi ve pratik çoğulculuğu esas almıştır. Kesrette vahdet veya birlikte yaşama formülünü esas almakla birlikte kimi vahdet-i vücutçuların inandıkları gibi bütün tezatları doğru saymamıştır. Teslis ile tevhidi aynı algılamamıştır. İsmaili bir fikri altyapıya haiz olan İhvan-ı Safa da Risalelerinde bütün mezhepleri birleştirmek istemiştir. Günümüzde Ali Şeriati veya kimi Şiiler de mezheplerin yakınlaştırılması adı altında uzak tehlikeyi yakın hale getirmekte ve bariyerleri ve sınırları ortadan kaldırarak fikirlerin veya inançların ihtilatını beraberinde getirmektedir. Kafalar berraklığını kaybederek yeni rüzgarlara ve akımlara maruz ve açık hale getiriliyorlar. Bu nedenle ihtiyat payını kaldıran kitleler yanlış fikirlerin baskınına uğramaktadır. Mezhep taassubunu kaldırma gibi ifadelerle yabancı fikirler bünyeye zerk edilmeye çalışılmaktadır. Elbette geçişlilik olacak lakin bu süzgece tabidir. İhtiyatsız geçişler veya buna imkan veren delikler tehlikelidir. Günümüzde ise kompleksle buna cevaz verilmiş ve uzak tehlike yakına getirilmiştir. Ali Şeriati nin Hac kitabında bir kroki veya çizim vardır. Bu çizimde Kabe nin etrafında dönen ok suretinde nesneler vardır ve bunlar saatin akrebine doğru yol almaktadır. Tek ok ise farklı bir istikamette seyretmektedir. Bu ise Hazreti Hüseyin in (R. A.) sehmi veya okudur. Bu bizzat Ali Şeriati nin önerdiği bir benzetmedir ve bununla herkesin yanlış yöne doğru yöneldiğini ve tek istisnanın Hazreti Hüseyin olduğunu ve onun şahadete doğru yöneldiğini söylemektedir. Burada Hazreti Hasan ile birlikte Cafer-i Sadık gibi bütün Ehl-i Beyt mensuplarına da zımni bir taarruz ve sataşma vardır. Bu ütopya ile başkaların karalamaktır. Hazreti Ömer Sakife seçimiyle alakalı olarak felte/kazara tabirini kullanması gibi aslında Kerbela da kazara bir meseledir. Elbette bu ifade ile ne Hazreti Hüseyin in kişiliğini hafife alıyor ne de karşı tarafın yanlışını örtüyoruz. Lakin Fatıma Fatıma olduğu gibi gerçek e gerçektir. Hayalin çekiciliği gerçeği örtemez. Herkes Kabe de yanlış yola doğru savrulurken sadece Hazreti Hüseyin in doğru yöne gitmesi şatat/ savruk bir anlayıştır. Daru l Emir tarafından yayınlanan Beşinci Farz: Hac kitabındın 44 üncü sayfasında tevhit emanetinin ve yükünün peygamberden sonra imamlara devredildiğini ifade etmektedir. Humeyni de bunu Velayet-i fakih doktrinine uyarlamış ve tercüme etmiştir. Bu Ehl-i Sünnete göre hayali bir görevdir. Tevhid yükü bütün müminlerin omzundadır. Bütün alimler de bu konuda Hazreti Peygamberin varisleridir. Sinan Ahmet in ifadesiyle bu İslam adına İslam ı yıkmakla eşdeğerdir (2). Dr. Sinan Ahmet batinilerin öteden beri hac meselesiyle yakından alakalı olduklarını hatırlatır. Nitekim Karmatiler hac mevsiminde Kabe ye baskın düzenlemişler ve tevriye gününde binlerce müslümanı kılıçtan geçirerek Hacer-i Esved i de yanlarına alarak Bahreyn in başkenti Hecr e gitmişlerdir. Bütün tarihçilerin ifadesiyle Karmatiler Şeyh Bedreddin hareketi gibi erken dönem sosyalist anlayışla ifade edilebilecek bir harekettir. Nasır-ı Hüsrev gibiler bunun felsefesini ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu anlayışlar temellerini Mazdek anlayışında bulurlar. Dolayısıyla tarihte modern sosyalist hareketler olduğu gibi temelleri tarihe dayanan ve tarihe giden sosyalist hareketler de vardır. Ali Şeriati de sosyalizmden fazlasıyla etkilenmiştir. Ali Şeriati de Alevi Teşeyyü kitabında Karmatilerin sosyalist eğilimli olduklarını teslim eder. Hasan Sabbah ise ifadesine göre terörist eğilimlidir. Elbette söyledikleri doğrudur lakin bu onun modern sosyalist hareketlerden etkilenmediğini göstermez. İmameti devrim ve sosyal adalet üzerine tesis etmiştir. Hilafati ise sınıfsal bir sistem olarak nitelendirmektedir. Karmatiler Kabe ye tasallut ettikleri gibi Abdulkahir Bağdadi gibilerin Sünni değil Şii ve İsmaili olarak tanımladıkları Hallac da haccı tevil etmiştir. Kabe yi evi olarak takdim etmiştir. Bazen de ilim elde etmek için haccı bir akıl yolculuğuna benzetir. Bazen de imamı ziyaret etme görevi olarak algılar, telakki eder. Acaba 28 Şubat sürecinde Yaşar Nuri Öztürk çil çil dovizlerin Araplara kaptırılmaması için hacca gidilmemesini tavsiye ederken Hallac dan etkilenmiş midir? Zira Türkiye de Hallac üzerine çalışanlardan ve ona benzemeye çalışan birisidir. Hıristiyanlıkta Pavlos un sünneti ve benzeri görevleri tevil etmesi gibi Hallac da haccı tevil etmiş ve batini teville bu ibadeti ortadan kaldırmıştır. Veya hakikatinden arındırmıştır. Kur an buyruğuyla hac menasıkı Allah ın şiarlarındandır. Namazla birlikte hac insanı manevi miraca yükseltir. Ali Şeriati ye göre ise hac sosyalist bir şeairdir. Ali Şeriati hastalıklı ruh dünyasıyla ve mariz haliyle birlikte, en güzel risalet ve mesaj olan İslamiyet in zamanla en kötü ve bed mesaj haline getirildiğini söyle- 6

7 KÖŞE YAZISI mektedir. Herkesin İslam inancını kökten ve bütün olarak tahrif etmek için elbirliği yaptığını ileri sürmektedir. Yani Müslümanlar topluca İslam a komplo kurmuşlar! Tevhidin temel sütunlarından üçünün tevhit, cihat ve hac olduğunu söylemiştir. Böylece İslam ı kendine göre sadece sosyolojik boyuta ve binaenaleyh sosyalist boyuta indirmiş ve hapsetmiştir. Hac, zekat ve oruca atıf yok. Ali Şeriati, İslam ın dinler arasında konumu ne ise Şiliğin de İslam içindeki konumunun o olduğunu söylemektedir. Böylece Şiiliğin dışındakilerin muharref olduğuna temas etmektedir. Bununla birlikte Safeviliği de reddettiğine göre onun doğru dediği şey nedir? Hayali mi yoksa sosyalist yorumları mı? Hasta hayalindeki ideal ve kamil toplum, imamet tarafından yönlendirilen toplumdur. İnsan-ı kamil gibi ona göre bir de kamil toplum vardır. Telbiye ve lebbeyk duasını büyük güçlerin aldatmalarına karşı protesto ve ret olarak nitelendirmektedir. Her şeye dikotomik/zıtlaştırıcı bir gözlükle ve rafizi bir gözlükle bakmaktadır. Bu Saneviyye anlayışıdır ve bütün yanlışlar karşının ve bütün doğrular bizimdir anlayışıdır. Nefsini merkeze almanın ve hayal aleminin dışında böyle bir şey elbette ki bulunmuyor. Hac kitabında Hazreti Hacer i siyah bir hizmetçi olarak nitelendirmektedir. Bu Tevrat kaynaklı bir değerlendirmedir ve aslı astarı bulunmamaktadır. Kabe yi ibadet evi değil de çatışma alanı olarak değerlendirmektedir. Camerat da ona göre şeytanı taşlama ve şeytana lanet etme yeri değildir. Ali Şeriati ise camerat ve şeytanı taşlamayı kurşun atmak olarak ifade etmektedir. Bunlar batini tevilat ve tahrifattır. Meşar-ı Harem i ise küresel ordunun karargahı olarak nitelendirmektedir. Ki bu ordu güneşin emriyle ve şafakla hareket etmektedir! Burada İslam ümmeti zımni olarak putperest bir ümmet olarak tavsif edilmekte ve sanki güneş ve yıldızlardan emir aldığı ifade edilmektedir. Küçük, orta ve büyük camerat alanını ise üç puta benzetmektedir. Bu üç şeytanın Firavun, Karun ve Belam olduğunu ve taşların onlar doğru atıldığını tahayyül etmektedir. Oysa ki, Hazreti İbrahim bu menasiki daha Firavun, Karun ve Belam doğmadan önce gerçekleştirmiştir. Hazreti Peygamber put ikame etmeye değil putları yıkmaya gelmiş ve bunu gerçekleştirmiştir. Mina da yenilen şeytanın başka suretlerde Kerbela, Kufe ve Sıffeyn de ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Raşid hilafeti ise zaman zaman nifakla tanımladığı gibi zaman zaman da emperyalizm ve kapitalizm safına sokmaktadır. Bu aslında Maxime Rodinson un Hazreti Peygamberin tasvirinin halifelere yüklenilmesi ve kaydırılmasından ibarettir. Maxime Rodinson İslam ı kapitalist olarak tanıtırken Ali Şeriati bunu halifelere hamletmekte ve kurgulamaktadır. Hünnasın zamanla galiplerin safına geçtiğini ve icraatını burada yaptığını söyler. Burada şeytanın saf değiştirmesini hilafetle ilişkilendirir. Ona göre Kerbela hadisesi Sakife de Hazreti Ebubekir i seçen anlaşın ve iradenin bir devamıdır. Yine ona göre zaten hilafet, Hazreti Ebubekir ve Ömer in( Radiyallahu Anhüma) içinde olduğu gizli bir komite veya çete tarafından gasp edilmiştir. Şer üçgeninin üçüncüsü ona göre imametin yerini alan hilafettir. Gasık, neffase ve hasid putundan hasit putu halifelere işaret etmektedir. Bunlar yabancı düşmanların hizmetindedir. Lakin Ali Şiası adlı kitabında ise bu şeytanlığı Ehl-i Beyt adına Safevilerin yaptığını itiraf eder. Bu hasit putun daima Osmanlıları arkasından vurduğunu hatırlar. Ama teoride hala ezberini bozamamakta. Bu durumda Osmanlılar hulafa-i raşidinden daha hayırhah olmuş oluyor. Bu akla ve anlayışa ancak şaşılır! Ail şeriati nin böyle benzetmeleri çoktur. Hazreti Ali nin muhaliflerini yine Hazreti Ali den menkul üç kategoride analiz eder. Nakis, kasıt ve marık. Nakis olanlar yani ahitlerini bozanlar Hazreti Talha ve Zübeyr gibilerdir. Cemel ashabıdır. Kasıtin ise Sıffin ashabı olup marikin yani dinden çıkanlar da Haruriyye tayfası yani Haricilerdir. Özellikle Hazreti Aişe ve diğer sahabelerle ilişkilerinde Hazreti Ali haklı ise de muamelesinde diğerlerine saygısızlık yoktur. Elbette Sıffin de de karşı taraf Hazreti Ali karşısında yanlış cepheyi temsil ediyordu Hariciler de haksızlardı lakin Hazreti Ali onları marık değil hatalı Müslüman saymış ve yenildiklerinde üzerlerine gitmemiş ve mallarını ve eşlerini çocuklarını ganimet olarak almamıştır. Lakin bazı hadislerde de daha sonra Haricilere yorulan bir taifenin okun yaydan veya avdan çıktığı gibi dinden çıkacağı ifade edilmektedir. Lakin bu tanım hukuki bir tanım olmaktan ziyade bir uyarıdır. Acaba Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt adına bitmez tükenmez kin taşıyanlar bu kinleriyle kime varis olmaktalar? Hazreti Ali ye mi? hiç sanmıyoruz. Cemel Vakasından sonra Hazreti Aişe yi yola veren ve onu tevdi eden Hazreti Ali değil midir? Hazreti Ali Şiilere göre üç halifeye takiye yapmıştır. Peki! Galipken de mi takiye yapıyor? Ali Şeriati, Halifelerin cihat adına katliam, zekat adına soygun yatıklarını ileri sürmüş ve insanların sıkıntı ve çilelerini de Allah ın dilemesine ve meşietine bağladıklarını yazmıştır. Elbette bu ifadeler kısmen Emevi halifelerinin bir kısmı için söylenebilir. Zaten Ömer Bin Abdulaziz de valilerini benzeri ifadelerle azarlar. Nübüvvet döneminden hayalindeki imamet dönemine geçişi ferdiyet döneminden cemaat veya toplum dönemine geçiş olarak nitelendirir. Aynı şekilde Humeyni de fakihlerin Hazreti Musa ve İsa makamında olduklarını söyler veya nakleder(3) Ali Şeriati imametin olmadığı yerde Yezid in olacağını söyleyerek aslında İslam tarihini Yezid tarihi olarak tasavvur etmektedir. Esasında İranlıların şirazesi yoktur. Kasım Süleymani de Arap baharı ülkelerini yeni İran lar olarak selamlıyor! Halbuki, Mürsi Tahran da yalanlarını yüzlerine vurdu. Mısır yeni İran olurken Suriye acaba ne oluyor? Elbette onlara göre yeni İsrail ve yeni ABD! Bizim Ali Şeriati nin hastalıklı hayallerinden öğreneceğimiz bir şey yok. Ömer Bin Abdulaziz ve Salahaddin Eyyübi gibilerin hayatı hakiki İslam çizgisini ortaya koymaya ve anlatmaya yeter. Bunlar hayali imamete ihtiyaç bırakmaz. 1-Et Teşeyyüü l Alevi, Daru l Emir, s:7 2-El Müctema dergisi, sayı: 2014, s: 28, 29 3-El İmam el Humeyni, el Hükümetü l İslamiyye, s: 124, Türasu l İmam, Tahran, İkinci Baskı 7

8 KÖŞE YAZISI Hayatımız ve Meşgalemiz Hamza TEKİN Müslüman çalıştığı işe devam etmek için sabahleyin evinden çıkar, eğer memur ise dairesine, işçi ise fabrika ve atölyesine, ticaret erbabı ise dükkânına, çiftçi ve ziraatçı ise tarlasına ve toprağına yollanır. Geçim ve rızık işleri bütün düşüncesini kaplamış olarak herkes işine başlamak üzere her sabah harekete geçer. Kendileri ve ailelerinin geçimi için daha fazla kazanmak isterler. Sıkıntıda olan, darlık çeken rahatlık ve genişlik isterken; bolluk içinde olanlar mameleklerini daha fazla artırmak isterler. Hayatın istekleri bir sınırda asla durmaz. Bu talepler ve isteklerin peşinden güçler biter, takatler kesilir. Bu alan insanlık gayretini ve cehtini yiyip tüketir. Yüce vahyin mazharı, sevgili Resûl (s) bu hali ve bu durumu gayet iyi bildiği için evinden çıkarken yüce Rabbe yakararak şöyle diyordu: (Allah ın adıyla, Allah a dayanıp güveniyorum. Yârabbi! Aşağılanmaktan ve başkasının aşağılamasından, sapmaktan ve sapıtılmaktan, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahilce davranıştan veya bana karşı cahilane yapılacak davranışlardan sana sığınıyorum.) Müslüman a gerekli olan kendi gücüne güvenmeyip Yüce Zatın merhametini her an gözetmesi ve istemesi gerekir. Yüce Resûl ün öğrettiği gibi hep şunu söylemelidir: Yarabbi sen kolaylaştırmazsan hiçbir şey kolay olmaz, sen istersen zoru kolay yapar ve kolay kılarsın. Yaşam sıkıntısı artıp, sarsıcı zorluklar meydana çıktığında kişinin Rabbi ile olan bağı daha çok artmaya başlar. İbni Ömer (r.a), Efendimizden naklediyor: Efendimiz buyurmuşlar ki; Sizden biriniz maişet ve geçim sıkıntısına düştüğünde evinden çıkarken şunu söylemekten geri kalmasın: (Kendim, malım ve dinim için Allah ın adıyla hareket ediyorum. Yârabbi! Beni kaza ve hükmüne razı kıl, benim için takdir buyurduklarını bana mübarek eyle! Senin geciktirdiğini acilen istemeyeyim, Senin acil olarak istediklerini geciktirmeyeyim!) Şaşılacak kadar enteresandır ki Allah ın Resûlü nün sahip olduğu şekilde bu insan psikolojisini anlatan başka hangi bilgi vardır? Böyle bir iman ile dolu hangi hazine mevcuttur. Bu öyle bir hazine ki Allah ile irtibatın canlı ve sağlam kalması için herkese ikram edilmekte. Berra b. Azib (r.a) naklediyor: Bir adam Allah Resûlüne gelerek yalnızlık ve korku hissettiğini anlatarak şikâyette bulundu. Allah Resûlü ona şu cümleleri çok söylemesini tavsiyede bulundu: (Mukaddes ve Melik olan yüce Rabbi noksan sıfatlardan tenzih ederim. O ki meleklerin ve Cebrail in Rabbidir. Yere ve göğe izzet ve ceberuti ile tecelli edip doldurmuştur.) Adam bu cümleleri söylediğinde kendinde olan o korku ve yalnızlık hissinin gittiğini müşahede etti. Ama ne yazık ki yaşam böyle kişilere güven verip razı kılmaz, bunlar yaşamdan her an korkar ve korku içindedirler. Bununla beraber yaşamdan istekleri de bitmemiştir. Bu zat inatçı bu yalnızlık hissinden dolayı Allah Resûlüne şikayette bulunuyor, yüce Resûl de yukarıdaki beyanıyla kişiyi Allah ile ünsiyet ve beraberliğe götüren duayı ona tavsiye ediyordu. Allah Resûlü hiçbir zaman yalnızlık hissinin insanı acizliğe sürüklemesinden hoşlanmamıştır. Bundan hoşlanmadığı gibi Allah ın zikrinin de hoş olmayan ruhsal yenilgiye perde edilmesini de sevmemiştir. Avf b. Mâlik (r.a) diyor ki; Allah Resûlü bir gün iki kişi arasında bir hüküm vermişti hüküm kendi aleyhine olan adam dönüp giderken; Allah bana yeter, O ne güzel vekildir. dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü ona Allah acizliği hoşlanmaz, akıllı ve sabırlı ol. Sana bir iş zor geldiğinde Allah bana yeter, O ne güzel vekildir de buyurdular. Davayı kaybetmiş bu adamın hali keskin görüşlü yüce Resûlün gözünden kaçmadı Haksızlığını ve mağlubiyetini Hasbunellahi ve nimel vekil kelimesine sığınarak örtmeye çalışıyordu. Bu doğru bir kelime ve cümleydi; fakat bâtıl ve haksızlık kastediliyor, yanlış yerde kullanılıyordu. Dün Uhut da yenilenler de aynı kelimeyi söylüyorlardı. Sonra yaralı bir halde kendilerini toplayıp düşmana saldırıp, Mekke müşriklerinden intikamlarını almak için güç ve gayretlerini toplayarak güçlenmişler, zaaf göstermemişlerdi. Onlara şöyle deniyordu: Bir kısım insanlar, Müminlere: Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar, aman sakının onlardan dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha artırdı ve Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. dediler (Ali İmran, 173). Allah onların azminin bereketlenmesi, bâtıl taraftarlarıyla yeniden bir cihada başlamaları için bu kelimeyi söylüyorlardı. Bu kelime burada tam yerinde kullanılmıştı. Göğün garantisi için gayret gerek, emel için amel lazımdır. Çalışmayana garanti olmadığı gibi, didinmeden emel ve arzusunu elde etmekte muhaldir. Bunun için Hazreti Ömer (r.a) demiş ki; Sizden biriniz oturup çalışmadığı halde Yarabbi bana rızık ver! diyerek beklemesin. Bilinmeli ki; gökten ne altın yağar ne de gümüş. Çağdaş ve muasır yaşam, çalışmayan mütevekkillerden değil, çalışan tevekkülsüzlerden şikâyetçidir. Gelişmiş bütün kıtalarda madde hâkimiyeti ve rengi galip gelmektedir. İnsanlar sabahleyin evlerinden çıktıklarında yakalamak için pahalı avların peşine takılmaktadırlar. Fırsat bulup onu yakaladıklarında salyaları diğer bir av için akmaya başlamaktadırlar. Yiyorlar, ama doymuyorlar; içiyorlar, ne yazık ki asla kanmıyorlar. Böyle bir ortamda gönül hep daha fazla dünyalığın peşine takılıp ilgilenmektedir. Bu bezgin ve netameli yaşamda kişinin işi zorlaşıp istediğini elde edemediğinde gönlündeki yüce duygular depreşmeye başlıyor, bu tozlu, dumanlı, heves ve heva ortamında Rab hazretleri hatıra geliyor, işte o zaman Mevlâ nın adını anmaya başlıyor, vahyini ve emirlerini hatırlıyor, âyetlere yapışıp onun yönlendirmelerine kulak verir hale geliyor. Böyle bir halde yapılan zikir ve anılan ilahi isimlerden nasıl sevap elde edilir? Bundan ne beklenir? 8

Editörden. Sevab Satıcılığı. Aşk Üzerine. Mustafa Dinç i Dinlediniz Mi?

Editörden. Sevab Satıcılığı. Aşk Üzerine. Mustafa Dinç i Dinlediniz Mi? Editörden Değerli okuyucularımız! Her zaman ve mekanda kesintisiz eğitimin önemine gönülden inanan Vakfımızın çalışmalarının temeli eğitim üzerinedir. 2003 yılından beri, ilmi bilgiler ışığında gerçek

Detaylı

Ruh Güzelliklerle Beslenir Hamza TEKİN. Bizim Şehrin Bülteni. 178 den 300 e. Kravatın Arkeolojisi. Pahalı Güvenlik Azalan İnsanlık

Ruh Güzelliklerle Beslenir Hamza TEKİN. Bizim Şehrin Bülteni. 178 den 300 e. Kravatın Arkeolojisi. Pahalı Güvenlik Azalan İnsanlık Bizim Şehrin Bülteni RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 10 SAYI: 38 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2013 ISSN 1305-5356 Takvalı ve erdemli bir şahsiyet olmak Nasip değil, talep meselesi Ruh Güzelliklerle Beslenir

Detaylı

SONUNU HAZIRLAR ZULÜMZÂLİMİN. Metot ve Yöntem Meselesi. Özgecanlar Öldürülemez. Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı Yusuf E.

SONUNU HAZIRLAR ZULÜMZÂLİMİN. Metot ve Yöntem Meselesi. Özgecanlar Öldürülemez. Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı Yusuf E. RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 45 Nisan - Mayıs - Haziran 2015 ISSN 1305-5356 ZULÜMZÂLİMİN SONUNU HAZIRLAR Sizden kim zulüm ve haksızlık ederse, ona büyük bir azap tattırırız / Furkan

Detaylı

Kadınların Emsalsiz görevi. Dü ünceniz genç kal

Kadınların Emsalsiz görevi. Dü ünceniz genç kal Dü ünceniz genç kal DÜŞÜNCE & FİKİR DERGİSİ SAYI: 14 Kadınların Emsalsiz görevi Şiraz; Heyecan, aşk ve gazelin şehri... Hz. Peygamber in gözünden Hz. Hatice Lübnan a YEŞİLAY İnsan kaçakçılığı; Kadınların

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 Ocak - Dinimizde Sağlığın Önemi - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 08 Ocak - Kaynaklarımız ve Kamu Malları

Detaylı

içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru

içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru 1 Konya İl Müftülüğü Kültür Yayınları Sayı: 6 Yıl: 2013 Yayın Yönetmeni Şükrü ÖZBUĞDAY İl Müftüsü Yayın Koordinatörü ve Editör Dr. Hamza KÜÇÜK İl Müftü Yrd. Yayın Kurulu Dr. Hamza KÜÇÜK Yusuf ARIKAN Selma

Detaylı

Erdu l Izze. Gazze. İzzet Yurdu Gazze. Siz Hiç Yetim Başı Okşadınız mı? Abdullah BÜYÜK Mustafa AYDIN Röportaj. Mustafa DİKMEN

Erdu l Izze. Gazze. İzzet Yurdu Gazze. Siz Hiç Yetim Başı Okşadınız mı? Abdullah BÜYÜK Mustafa AYDIN Röportaj. Mustafa DİKMEN RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 9 SAYI: 36 OCAK-ŞUBAT-MART 2013 ISSN 1305-5356 Filistin in işgal haritası Gazze Erdu l Izze Aksiyon dergisine teşekkürler İzzet Yurdu Gazze Mustafa DİKMEN Siz Hiç

Detaylı

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ Derneğimiz, 28/05/2008 tarihinde dayanışma ve kardeşlik yemeği düzenledi. Toyota Plaza da yapılan dayanışma ve kardeşlik yemeğine çok sayıda üye ve dost katılımı gerçekleşti.

Detaylı

FİDAN EĞİTİM KURUMLARI

FİDAN EĞİTİM KURUMLARI 1966 DERNEĞİ NURKAN BOZ Kestanepazarı Basın-Yayın ve Enformasyon Müdürü Fidan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni aktifgelisim@gmail.com editör den Heyecanlıyım, Mutluyum, Geleceğimiz Adına Umutluyum FİDAN EĞİTİM

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR.

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Bizim Şehrin Bülteni RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 44 Ocak - Şubat - Mart 2015 ISSN 1305-5356 EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Toplumun Muhtaç Olduğu Üç İnsan Abdullah

Detaylı

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz

Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz başyazı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı İmanın Sosyal Boyutu Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki, etrafımızdaki her şey âdeta nefsimizin heva, heves,

Detaylı

YÖNÜMÜ ARIYORUM ÖNSÖZ Bugün gerek toplumumuzun ve gerekse tüm insanlığın siyasî, ekonomik, sosyal, psikolojik, dinî, ahlâkî birçok problemleri bulunmaktadır. Problemlerin temeline ve özüne inildiğinde

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir.

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 05 Ocak - Güvenilir olmanın Önemi Ocak - İslam ve Değişim 9 Ocak - Yaşlılara Saygı 6 Ocak - Akrabalarımıza

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

EDİTÖR ÖZGÜ MUŞTU GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE YAZI İŞLERİ GÜLENAY ZİYA

EDİTÖR ÖZGÜ MUŞTU GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE YAZI İŞLERİ GÜLENAY ZİYA İRŞAD OCAK / ŞUBAT 2011 SAYISI EDİTÖR ÖZGÜ MUŞTU GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE YAZI İŞLERİ GÜLENAY ZİYA Editör den Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZİYA Ya TEVVAB Musavvibe Peygamberler tarihi Semine

Detaylı

Efendimiz den. -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ. -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA

Efendimiz den. -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ. -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA Efendimiz den -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA Đstanbul 2007 1 FĐHRĐST A. ĐSLÂM OL FELÂH BUL 1 B. ĐMAN IN HALÂVETĐ 8 C. NĐYET ve ĐHLÂS 15 1. Niyet

Detaylı

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Aleviliğin ne olduğu, gerek Aleviler ve gerekse bu grubun dışında bulunan kişiler ve bilim adamları tarafından tartışılmaktadır.

Detaylı

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / 722 Cep Kitapları / 84 Sorunlarımız Sorumluluklarımız Serisi - 8 Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Editör: Dr. Ömer Menekşe Koordinasyon:

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR 1 www.mehmetbozkurt.com.tr TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR İslam ın kadına verdiği hakların mükemmelliği, İslam dan önceki din, düzen ve uygarlıkların kadına verdiği hakları ve toplumdaki

Detaylı

Genç Birikim den... Sizleri dergimizle baş başa bırakıyoruz. Allah a emanet olunuz. Yıl: 14 Sayı: 145

Genç Birikim den... Sizleri dergimizle baş başa bırakıyoruz. Allah a emanet olunuz. Yıl: 14 Sayı: 145 Genç Birikim den... Değerli Genç Birikim Okuyucuları, Aradan geçen bir ayın ardından yeniden beraberiz. Rabbimize şükürler olsun, biz yine buradayız ve elimizden geldiğince, gücümüzün yettiği sürece sizlere

Detaylı

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35)

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35) 1 OCAK 1 BESMELE: HER HAYRIN ANAHTARI İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmeleyle yoğurmuşlardır. Bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmeleyle uzanır. Yemekler onun

Detaylı

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR BİLGİYURDU GENÇLİK DERGİSİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 İKİ AYDA BİR ÇIKAR ÜCRETSİZDİR. SAHİBİ:

Detaylı

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETLERİ ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETİM MEKKE İBADETLERİ MEDİNE ZİYARETLERİ Yoğun ve stresli günler içinde Diyanet tarafından tertip edilen UMRE ziyareti

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

Hindistan, Serhend ve Ötesi... İslâm ın bu coğrafyaya köklü bir biçimde yerleşmesi asıl Türkler sayesinde olmuştur.

Hindistan, Serhend ve Ötesi... İslâm ın bu coğrafyaya köklü bir biçimde yerleşmesi asıl Türkler sayesinde olmuştur. www.somuncubaba.net AYLIK İLİM KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERGİSİ YIL: 21 SAYI: 172 ŞUBAT 2015 Fiyatı: 8 TL İmam-ı Rabbânî Hazretleri Cenâb-ı Hak İmâm-ı Rabbânî Hazretleri ne dinî ilimlerin neşri, ledünnî ilimlerin

Detaylı

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Aleviliğin ne olduğu, gerek Aleviler ve gerekse bu grubun dışında bulunan kişiler ve bilim adamları tarafından tartışılmaktadır.

Detaylı

İNSANI VE İSLÂM'I DOĞRU ANLAMAK

İNSANI VE İSLÂM'I DOĞRU ANLAMAK İNSANI VE İSLÂM'I DOĞRU ANLAMAK Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır.

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı