Editörden Kurban Etinden Yemek Basiretli Olmalıyız Talim ve Terbiye Arasında Öğretmen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editörden. 10-11 Kurban Etinden Yemek. 12-13 Basiretli Olmalıyız. 14-15 Talim ve Terbiye Arasında Öğretmen"

Transkript

1 Editörden Yusuf İMKANDER: İHH Sizlere İHH nın Temmuz 2012 de yayınlanan Arakan Raporunu sunuyoruz. Arakan da yaşananları kamuoyuna aktarmayı, İslam dünyasını ve uluslararası topluluğu bilgilendirmeyi ve Arakan da tırmanan şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Budist Burma yönetiminin yıllardır sistemli bir şekilde yürüttüğü bu soykırıma hepimizin vereceği bir cevap olmalıdır. Öncelikle yaşanılanlar konusunda, bilgi sahibi olmalıyız. Raporun tespit, değerlendirme ve öneriler bölü- münde belirtildiği gibi müslüman kardeşlerimizin yanında yer almalıyız. Sizlere hatırlatmak istediğimiz bir diğer husus da Kafkasya da şehit olan mücahit kardeşlerimizin geride bizlere emanet bıraktığı yetim çocuk ve ailelerin durumu İMKANDER genelde tüm İslam coğrafyasında zulme uğramış ve zor durumda kalmış bütün Müslümanlara; özelde ise Kafkasya,da süre gelen savaştan dolayı mağdur duruma düşmüş bütün Kafkasyalı (Çeçen, İnguş, Dağıstanlı, Karaçay Türk ü, Nogay Türk ü, Kabardin-Balkar) dul, yetim, hasta, gazi ve mültecilere maddi, manevi ve hukuki konularda imkanlar ölçüsünde yardımcı olabilmek amacıyla kurulan ve çalışmalarıyla örnek olan bir dernek. Başta kurban bayramı vesilesiyle olmak üzere diğer zamanlarda da imkanlar ölçüsünde emanetlere sahip çıkalım, derneğimizi destekliyelim. Kurban Bayramıyla ilgili vakfımızın yürüttüğü çalışmalar konusunda bilgilendirmeyi de bu sayımızda bulabilirsiniz. Mubarek Kurban Bayramının ümmetin uyanışına vesile olması temennisiyle hayırlı bayramlar dileriz. Ada da kalın!.. E. ERDEM 2-3 Kulluğumuzun Seviye Kazanmasında Takvanın Yeri 4-7 Ali Şerati ve Hac 8-9 Hayatımız ve Meşgalemiz Kurban Etinden Yemek Basiretli Olmalıyız Talim ve Terbiye Arasında Öğretmen Ahlak GDO Yaşama Sahip Olmak İMKANDER Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sahir AKÇA Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ertuğrul ERDEM Grafik&Tasarım Özer ÖZTÜRK Yayın Kurulu Sahir AKÇA, Yusuf Ertuğrul ERDEM, Atilla YAKAR, Yusuf ERKAN Reklam Sorumlusu Atilla YAKAR Baskı Burak Ofset İrtibat: Atatürk Bulvarı Kadir Hoca Sokak (Öğretmenevi Yanı) Ötük Apt. No:1/3 Adapazarı /SAKARYA Telefon: Yayınlanan Yazıların Fikri Sorumluluğu Yazarlara Aittir. Gönderilen Yazılar İade Edilmez. İsim Zikredilerek İktibas Yapılabilir.

2 RİBAT Abdullah BÜYÜK Kulluğumuzun Seviye Kazanmasında Takvanın Yeri Takvadan uzak olmak, ilahi rızadan, ilahi hoşnutluktan da uzak olmak demektir. Ancak günümüzde noksan veya yanlış anlaşılan takva, belirli bir zümrenin mücadele alanı olarak algılanmış ve büyük bir çoğunluğun rafa kaldırmasına sebep olmuştur. Yaratılış sebebi ibadet olan insanın hayatı, rengârenk imtihanlarla donatılmıştır. Bu imtihanların sayısını, cinsini, zaman ve mekân boyutunu tayin eden insanın kendisi değil, insanı yaratan Allah tır. O ndan gelen her şeye, kulun vereceği cevap ise açık ve nettir: Lütfun da hoş, kahrın da hoş Ağustos ayında ve çöl sıcakları dediğimiz zaman içinde tutacağımız oruç ibadeti ve ramazan ayı, ilahi bir ikram olarak kabul edilmeli, kaşımızı çatmadan, mırın kırın etmeden hoş geldin, sefalar getirdin denilerek karşılayacağımız bir ibadettir. Bizlere oruç ibadetini farz kılan Rabbimiz, orucun gerekçesini de bildirmiştir: Takvaya kavuşmak, muttaki bir kul olmak. Hedefe Nasıl Varabiliriz? Kur an-ı Kerim de 258 ayetle ele alınan takvayı yakinen tanımakla işe başlamak gerekiyor. Takva kısaca Allah ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik göstermektir. Tarifi kolay olsa bile kazanımı o kadar da kolay değildir. Sizlere farklı bir usul ve üslupla takdim edeceğimiz takva, kadın-erkek, genç-ihtiyar, zenginfakir, Türk, Arap, Kürt, Çerkez herkesi yakinen ilgilendirmektedir. Takvasız yaşamak, paldır küldür yaşamak demektir. Takvadan uzak olmak, ilahi rızadan, ilahi hoşnutluktan da uzak olmak demektir. Ancak günümüzde noksan veya yanlış anlaşılan takva, belirli bir zümrenin mücadele alanı olarak algılanmış ve büyük bir çoğunluğun rafa kaldırmasına sebep olmuştur. Gecekonduda yaşarsan takvayı elde edersin, villaya taşınırsan takvasız olursun değerlendirmesi yanlış ve hatalı bir yaklaşımdır. Fakir olursan takvalı, zengin olursan takvasız olmak gibi bir anlayış, takvayı anlamamak demektir. Misaller çoğaltılabilir. Takvaya Nasıl Kavuşabiliriz? Ribat Eğitim Vakfımızın 10 Temmuz 2011 tarihinde ve Konya nın merkeze yakın bir yerinde gerçekleştirdiği piknik programında takdim ettiğim mesajı, siz değerli okuyucularımız dikkatle okursa, takva konusunu anlayacağımıza inanıyorum. Öyle ise sözü fazla uzatmadan, hemen ilgili konuya geçebiliriz. Üzerinde yaşadığımız yeryüzü, insanlık için büyük bir dershanedir, bir okuldur, mekteptir. Bu büyük dershanenin ders kitabının adı Kur an-ı Kerim dir. Kur an-ı Kerim in muallimleri ise peygamberler ve onlardan sonra gelmiş ve kıyamete kadar da devam edecek peygamber varisleri olan âlimlerimizdir. Yeryüzü dershanesinde, insanlığı eğiten, onlara ders veren peygamberler acaba derslerini verirken nasıl bir metot izlemişler? dersek, bunun cevabı o kadar da zor değildir. Şimdi önce, peygamberlerin yapmış olduğu dersler ile günümüz âlimlerinin verdiği derslerin farkını ortaya koyalım. İnsanları terbiye eden, eğiten, verimli hale getiren peygamberler; 1. İnsanın yeteneklerini, kabiliyetlerini, istidatlarını açığa çıkarmak, inkişaf ettirmek için mücadele etmişlerdir. 2. Sorumlu oldukları toplumları manen ve madden temizlemek için ders vermişlerdir. 3. İnsanı, örnek insan, kâmil insan, dolayısıyla üsve-i hasene dediğimiz model insan olması için uğraşmışlardır. Günümüz âlimlerine baktığımız zaman, genelde muhataba sadece bilgi aktarmanın dışında ciddi bir yatırımın, insanı terletecek bir gayretin içine girilmediği görülmektedir. Tefsir hocamız rahmetli Abdullah Aydemir şu örneği verirdi: Âlim insan, huni olmamalıdır. Yani 20 litrelik gazyağı tenekesinden, gaz lambasına gaz akıtmak için huni kullanan insan gibi olmamalıdır. Bu konuda da örneğimiz peygamberimizdir. Efendimiz 23 yıllık risalet yani peygamberlik hayatında kıyamet kopuncaya kadar gelecek tüm âlimler için fiili kıstastır, ölçüdür Yürümesi, gülmesi, ağlaması, namazı, duası, cihadı, yani hayatının her ânı genelde insanlık, özelde ise âlimler için örnektir, ölçüdür ve kıstastır. Böyle olunca, inanan bir insanın ve insanlığı irşat etmekle sorumlu olan âlimlerin hâlâtı da, kendi devrinin insanlarına ölçü, örnek olmak zorundadır. Bacak bacak üstüne atarak, Kur an-ı Kerim in bir ayetini sigara dumanı eşliğinde okuyan insan, allame-i cihan da olsa, ağzıyla kuş da tutsa, insan yetiştiremez. İnanan insanın ve hassaten ilim ehlinin her uzvu, her organı vitrin görüntüsündedir ve muhataplarının örnek alacağı fiili nimetlerdendir. İşte tüm bu güzellikleri elde etmenin yolu, takvalı yaşamak, takvalı kulluk yapmaktır. 2

3 RİBAT Bu nimeti elde etmenin şartına gelince Bu şartları dört madde halinde sıralamak mümkündür. Bunlar: 1. Âlimlerimiz başta olmak üzere tüm mü minler olarak ilahi bir kamera altında olduğumuzu idrak etmeliyiz. Bizler için paket yayın değil, canlı yayın geçerlidir. 2. Cibril Hadisi olarak bildiğimiz hadis-i şerifin ışığında imandan ihlâsa doğru bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. 3. İlahi kudretin gösterisi olan, ilahi vitrinlerden nasiplenmek icap ediyor. 4. İlahi vitrinlere bakıp tefekkür ederek kalplerimize seviye kazandırmamız gerekiyor. Dört maddede özetlemeye çalıştığımız güzellikleri elde etmek sabır ister, ilim ister, amel ister. Bu güzelliklere kavuşmak istediğimizi fark eden şeytanı, nefsi hesaba katmamız gerekir. Adeta kaygan bir zeminde takvalı kulluk yapmak isteyen her bir insanın; şeytanı, nefsi ve insan şeytanlarının takacağı çelmeleri hesaba katması gerekir. Bu tehlikeli yolculukta ayağımızın kaymaması için alınacak tedbirler de bellidir. Nedir bunlar? Hamd, şükür ve zikirdir. Ne yapıp edip, vücut iklimimiz üzerinde söz sahibi olmak isteyen nefis ve şeytana fırsat vermemeliyiz. Bunlara İlaveten Daha Neler Yapılabilir? Derinden düşünecek, tefekkür edecek olursak, inanıyoruz ki vücudumuzun her bir uzvuna, organına puan verilecektir. Bundan dolayı Fussilet Suresi nin ayetleri, tüm vücudumuzun konuşan ağız haline geleceğini haber verir. Lokman Suresi nin 16. ayeti ışığında kâinata baktığımızda, kıyamet malzemelerinin birer ibret levhası haline getirilmesi anlaşılır. İşte bu seyir hali, takvayı elde etmenin bir yoludur. Takvamız arttıkça, kıyamet bağlantılı duygularımızda artmaya başlayacak ve Allah ı görürcesine hayatına çeki düzen veren muhsin kullardan, muttaki kullardan biri olacağız. Yetmedi, kalbî hayatımıza göre bedenimiz şekillenecektir. Bizleri bekleyen bir başka nimet var ki, duyanlar, bilenler ona koşmaktadır. Müminûn Suresi nin ilk 11 ayeti, Firdevs Cenneti ne girebilmenin şartlarını adeta maddeler halinde zikretmektedir. Hz. Aişe Validemiz in: Siz Müminûn Suresi ni okumuyor musunuz? Rasûlullah ın ahlakı, orada özetlenmiştir manasındaki sözleri, bizlere yeni bir kapı açmaktadır. Yukarıda bilgisini sunduğumuz surenin ilgili ayetleri ile irtibata geçersek, yaptığımız ibadetlerin ruhumuza bir gıda, bir vitamin, bir kalori verebilmesi söz konusu olacaktır. İşte bu seviyeyi yakalamak demek, takvalı olmak demektir. Bunu gerçekleştirdiğimizde gerisi kolaydır. Takvalı ilim, takvalı hizmet, takvalı ticaret, takvalı sohbet zincir halkası gibi uzar gider. Muttaki bir dernek ve vakıf başkanı, takvalı doktor ve avukat, takvalı muhtar ve gece bekçisi, takvalı imam ve öğretmen vs. bu toplumun asırlardır hasret kaldığı nimetlerdir. Mü min insan demek, devrinin, zamanının gidişatından sorumlu insan demektir. Ferdi ve sosyal sorumluluk şuuru, bilinci ile iş başı yapmak, takvalı kulluğa kavuşmanın ilk adımı olsa gerektir. Bir nevi kulluğumuzun bedelinin ödenmesi olan bu onurlu ve şerefli, takvalı kulluk, son anımızda da bizlere farklılıklar sunacaktır. Hayatını doğrularla tanzim etmiş, yönetmiş, hayat tarzı ve vücudunun organları ibret alınacak birer vitrin olmuş insanın son nefesi ilahi bir organize ile merasime dönüşecektir. Bu merasimin oluşmasında meleklerin katılımı hayli dikkat çekicidir. Fakat siz göremezsiniz mealindeki Vakıa Suresi nin 85. ayeti, muttaki, doğru, dürüst insanın son nefes merasimini canlı ve yaşayan insanlardan gizlemiştir. Sizlere sunulan bu mesajın verdiği hakikatlerle buluşmayı, tanışmayı ve kaynaşmayı gündemimize almamızı, bu uğurda verilecek nefeslerin, son nefesimize tesir edeceğini umuyor, cümlenizin idrak edeceğimiz Bayramınızı tebrik ediyorum. 3

4 KÖŞE YAZISI Mustafa ÖZCAN Ali Şeriati ve Hac Ali Şeriati efsanevi yazarlardan birisidir. Efsanevi kitaplarından birisi ise Hac kitabıdır. İçten yazıları ve özeleştirileri nedeniyle İslam dünyasında tutulmuştur. Tutulmasının bir diğer nedeni de, farklı ve modern bir dil kullanmasıdır. 4

5 KÖŞE YAZISI Şiiliği modern kalıplarda ifade etmesidir. İran dan ziyade İran dışında tutulmuştur. Veya en azından milli sınırlarını aşmıştır. Devrimden sonra Hac gibi kitaplar da İrşat Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Sonra nisyana terk edilmiştir. Lakin günümüzde özellikle Sünni dünyasında kitapları tekrar be tekrar basılmaktadır. Beyrut ta Daru l Emir ve Türkiye de Fecr Yayınları külliyatını yeniden yayınlıyor. Şii uleması nezdinde pek makbul olmayan Ali Şeriati (1) Sünni dünyaya Şia nın makbul bir yüzü olarak pazarlanmaktadır. Bunu Fransızların tabiri ışığında daha iyi anlayabiliriz. Bon Pour L orient: Şarka kifayet eder uyar. Ali Şeriati ve eserleri bağlamında bu deyim, Şiileri bozar ama Sünnileri açar, düzeltir anlamına geliyor. Maalesef Sünni dünyada Ali Şeriati nin kitapları ve çalışmalarıyla ilgili ciddi tahliller yapılamamıştır. Sadece tek yanlı bir tılsımına kapılma hali yaşanmıştır. Mevlana ya dudak kıvıran gençler Ali Şeriati nin eserlerini elinden düşürmemektedir. Maalesef gerçek anlamda ne modern İran ı ne de kadim İran ı ve geleneğini tanıyan uzmanlarımız var. Giderek azalıyor. Bu da İran a farklı bir gözle bakmayı zorlaştırıyor. İran Devrimi de, İran ı devrime veya Şiiliğe indirgedi. Bütün ara renkleri ve tonları kaldırdı. Bundan dolayı sathi bir algı oluştu. Ali Şeriati bu algı üzerine yükseldi ve piyasada hüsnü kabul gördü. Neden hala Türkiye de Said Havva nın külliyatı yerine Ali Şeriati külliyatı revaç bulmaktadır? Bu soruya cevap vermeden evvel şunu söylemek lazım. Bunun sonuçlarından birisi Türkiye deki aydın çevrenin Suriye devrimine yabancı kalmasıdır. Ali Şeriati yerine Said Havva yı okumuş olsalardı şüphesiz çizginin doğrusunu benimsemiş olacaklardı. Ali Şeriati karşısında Said Havva kesinlikle müteşerridir. Ali Şeriati ise mütefelsif yani felsefe ile bulaşıktır. Ali Şeriati kesinlikle tutarsız bir yazardır. Bir tarafta Şia nın, imamlarını Allah ın şeriki haline getirdiklerinden yakınmakta diğer taraftan da Hazreti Peygamberin başaramadığını imametin başaracağını ileri sürmektedir. Kitaplarına bakıldığında bu tutarsızlıklar apaçık görülecektir. Zira Ali Şeriati nin hiçbir ölçüsü yoktur. Ne mezhep içi ne mezhep dışı. Ölçüsü tamamen kendi bilgileri ve eklektik ve karma düşüncesidir. Belki de en faydalı hizmeti, Şia düşüncesini elemiş ve çalkalamış olması ve buradaki tutarsızlıkları ortaya koymuş olmasıdır. Bununla birlikte la/hayır demiş lakin yerine bir şey ikame edememiştir. Bununla birlikte sadece Şia yı elememiş aynı zamanda Sünniliği de gayri meşru saymıştır. Onların yerine kendi hayalini koymuştur. Modern felsefe ve sosyoloji ışığında Şii söylemi yenilemiş ve bu da bu söylemin cazibesini artırmıştır. Bununla birlikte inşa etmeye çalıştığı söylem de yanlıştır. Ali Şeriati ile ilgili özgün çalışmalara ihtiyaç var. Bununla birlikte devrini tamamladığı da bir gerçek. Ali Şeriati nin hacla ilgili görüşleri konusunda El Müctema dergisinde Dr. Sinan Ahmed in bir makalesi yayınlandı. Bu makalede Ali Şeriati nin hac anlayışına temas ediyor. Şunu söylemek gerekir ki, Ali Şeriati nin hayatını vakfettiği iki unsurdan birisi devrim diğeri de imamet meselesidir. Devrimciliği Fransız Devrimi ve Ekim devriminden mülhem ve buna bir de Kerbela aşısı ilave etmiştir yılında Londra da esrarengiz bir şekilde ölümüyle birlikte devrimi göremedi. Görseydi devrimle barışık mı olurdu yoksa Halkın Mücahitlerine mi katılırdı bunu bilemeyiz. Ütopik yapısından dolayı devrimci olmasına rağmen devrimin ve bütün devrimlerin onu tatmin etmeyeceğini söyleyebiliriz. Ali Şeriati nin fikirlerinin gerçekte bir karşılığı var mı yoksa denildiği gibi ütopyadan mı ibaret? Ütopya ulaşılmayacak hayallerin peşinden sürüklenerek ideallerin tüketilmesidir. Ütopya nihilizm ve anarşizme dönüştüğü gibi sonunda da realizme dönüşür. Türkiye de radikallerin iktidar nimetiyle tanışmalarının ardından 180 derece dönüşmeleri gibi. Bunların derdi iktidara kadar muhalefettir. Tarihte bunun misali çoktur. Hariciler idealizm adına Hazreti Ali ye karşı çıkmışlar ve ardından da en azından bir kısmı hilafetin lüzumunu bile reddetmiştir. Hazreti Ali nin hilafetini reddettiği halde herkesin hilafetini kabule yanaşmıştır. İdealler yakalanamadığında yine idealleri inkar edenler onlar olmuştur. Hadis diliyle bunlara en menbettu denilmektedir. Hadis diliyle, hızlı gidenler ne yol alır ne de devede sırt bırakır. Dolayısıyla acele etmek idealleri öldürmektir. Bundan dolayı Haricilerin vasfı teenni ve derin düşünmek yerine eyleme geçmek ve hareket etmektir. Bazılarının aklı ilminden ziyade olur ve bunlar tehlikesizdir. Bazılarının ise ilmi aklından fazla olur ve bunlar tehlikelidir. Eylemi de aklından fazla olanın tehlikesi zahirdir. İdealleri de gerçeklerden büyük olanlar toplum için potansiyel tehlike taşırlar. Dr. Sinan Ahmet üçüncü yüz yılda Tunus ta kurulan sora Mısır a yayılan Fatimilerin dinleri birleştirme 5

6 KÖŞE YAZISI sevdasında olduklarını ve mutlak çoğulculuğu esas aldıklarını söylemiştir. İslam ise mutlak değil izafi ve pratik çoğulculuğu esas almıştır. Kesrette vahdet veya birlikte yaşama formülünü esas almakla birlikte kimi vahdet-i vücutçuların inandıkları gibi bütün tezatları doğru saymamıştır. Teslis ile tevhidi aynı algılamamıştır. İsmaili bir fikri altyapıya haiz olan İhvan-ı Safa da Risalelerinde bütün mezhepleri birleştirmek istemiştir. Günümüzde Ali Şeriati veya kimi Şiiler de mezheplerin yakınlaştırılması adı altında uzak tehlikeyi yakın hale getirmekte ve bariyerleri ve sınırları ortadan kaldırarak fikirlerin veya inançların ihtilatını beraberinde getirmektedir. Kafalar berraklığını kaybederek yeni rüzgarlara ve akımlara maruz ve açık hale getiriliyorlar. Bu nedenle ihtiyat payını kaldıran kitleler yanlış fikirlerin baskınına uğramaktadır. Mezhep taassubunu kaldırma gibi ifadelerle yabancı fikirler bünyeye zerk edilmeye çalışılmaktadır. Elbette geçişlilik olacak lakin bu süzgece tabidir. İhtiyatsız geçişler veya buna imkan veren delikler tehlikelidir. Günümüzde ise kompleksle buna cevaz verilmiş ve uzak tehlike yakına getirilmiştir. Ali Şeriati nin Hac kitabında bir kroki veya çizim vardır. Bu çizimde Kabe nin etrafında dönen ok suretinde nesneler vardır ve bunlar saatin akrebine doğru yol almaktadır. Tek ok ise farklı bir istikamette seyretmektedir. Bu ise Hazreti Hüseyin in (R. A.) sehmi veya okudur. Bu bizzat Ali Şeriati nin önerdiği bir benzetmedir ve bununla herkesin yanlış yöne doğru yöneldiğini ve tek istisnanın Hazreti Hüseyin olduğunu ve onun şahadete doğru yöneldiğini söylemektedir. Burada Hazreti Hasan ile birlikte Cafer-i Sadık gibi bütün Ehl-i Beyt mensuplarına da zımni bir taarruz ve sataşma vardır. Bu ütopya ile başkaların karalamaktır. Hazreti Ömer Sakife seçimiyle alakalı olarak felte/kazara tabirini kullanması gibi aslında Kerbela da kazara bir meseledir. Elbette bu ifade ile ne Hazreti Hüseyin in kişiliğini hafife alıyor ne de karşı tarafın yanlışını örtüyoruz. Lakin Fatıma Fatıma olduğu gibi gerçek e gerçektir. Hayalin çekiciliği gerçeği örtemez. Herkes Kabe de yanlış yola doğru savrulurken sadece Hazreti Hüseyin in doğru yöne gitmesi şatat/ savruk bir anlayıştır. Daru l Emir tarafından yayınlanan Beşinci Farz: Hac kitabındın 44 üncü sayfasında tevhit emanetinin ve yükünün peygamberden sonra imamlara devredildiğini ifade etmektedir. Humeyni de bunu Velayet-i fakih doktrinine uyarlamış ve tercüme etmiştir. Bu Ehl-i Sünnete göre hayali bir görevdir. Tevhid yükü bütün müminlerin omzundadır. Bütün alimler de bu konuda Hazreti Peygamberin varisleridir. Sinan Ahmet in ifadesiyle bu İslam adına İslam ı yıkmakla eşdeğerdir (2). Dr. Sinan Ahmet batinilerin öteden beri hac meselesiyle yakından alakalı olduklarını hatırlatır. Nitekim Karmatiler hac mevsiminde Kabe ye baskın düzenlemişler ve tevriye gününde binlerce müslümanı kılıçtan geçirerek Hacer-i Esved i de yanlarına alarak Bahreyn in başkenti Hecr e gitmişlerdir. Bütün tarihçilerin ifadesiyle Karmatiler Şeyh Bedreddin hareketi gibi erken dönem sosyalist anlayışla ifade edilebilecek bir harekettir. Nasır-ı Hüsrev gibiler bunun felsefesini ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu anlayışlar temellerini Mazdek anlayışında bulurlar. Dolayısıyla tarihte modern sosyalist hareketler olduğu gibi temelleri tarihe dayanan ve tarihe giden sosyalist hareketler de vardır. Ali Şeriati de sosyalizmden fazlasıyla etkilenmiştir. Ali Şeriati de Alevi Teşeyyü kitabında Karmatilerin sosyalist eğilimli olduklarını teslim eder. Hasan Sabbah ise ifadesine göre terörist eğilimlidir. Elbette söyledikleri doğrudur lakin bu onun modern sosyalist hareketlerden etkilenmediğini göstermez. İmameti devrim ve sosyal adalet üzerine tesis etmiştir. Hilafati ise sınıfsal bir sistem olarak nitelendirmektedir. Karmatiler Kabe ye tasallut ettikleri gibi Abdulkahir Bağdadi gibilerin Sünni değil Şii ve İsmaili olarak tanımladıkları Hallac da haccı tevil etmiştir. Kabe yi evi olarak takdim etmiştir. Bazen de ilim elde etmek için haccı bir akıl yolculuğuna benzetir. Bazen de imamı ziyaret etme görevi olarak algılar, telakki eder. Acaba 28 Şubat sürecinde Yaşar Nuri Öztürk çil çil dovizlerin Araplara kaptırılmaması için hacca gidilmemesini tavsiye ederken Hallac dan etkilenmiş midir? Zira Türkiye de Hallac üzerine çalışanlardan ve ona benzemeye çalışan birisidir. Hıristiyanlıkta Pavlos un sünneti ve benzeri görevleri tevil etmesi gibi Hallac da haccı tevil etmiş ve batini teville bu ibadeti ortadan kaldırmıştır. Veya hakikatinden arındırmıştır. Kur an buyruğuyla hac menasıkı Allah ın şiarlarındandır. Namazla birlikte hac insanı manevi miraca yükseltir. Ali Şeriati ye göre ise hac sosyalist bir şeairdir. Ali Şeriati hastalıklı ruh dünyasıyla ve mariz haliyle birlikte, en güzel risalet ve mesaj olan İslamiyet in zamanla en kötü ve bed mesaj haline getirildiğini söyle- 6

7 KÖŞE YAZISI mektedir. Herkesin İslam inancını kökten ve bütün olarak tahrif etmek için elbirliği yaptığını ileri sürmektedir. Yani Müslümanlar topluca İslam a komplo kurmuşlar! Tevhidin temel sütunlarından üçünün tevhit, cihat ve hac olduğunu söylemiştir. Böylece İslam ı kendine göre sadece sosyolojik boyuta ve binaenaleyh sosyalist boyuta indirmiş ve hapsetmiştir. Hac, zekat ve oruca atıf yok. Ali Şeriati, İslam ın dinler arasında konumu ne ise Şiliğin de İslam içindeki konumunun o olduğunu söylemektedir. Böylece Şiiliğin dışındakilerin muharref olduğuna temas etmektedir. Bununla birlikte Safeviliği de reddettiğine göre onun doğru dediği şey nedir? Hayali mi yoksa sosyalist yorumları mı? Hasta hayalindeki ideal ve kamil toplum, imamet tarafından yönlendirilen toplumdur. İnsan-ı kamil gibi ona göre bir de kamil toplum vardır. Telbiye ve lebbeyk duasını büyük güçlerin aldatmalarına karşı protesto ve ret olarak nitelendirmektedir. Her şeye dikotomik/zıtlaştırıcı bir gözlükle ve rafizi bir gözlükle bakmaktadır. Bu Saneviyye anlayışıdır ve bütün yanlışlar karşının ve bütün doğrular bizimdir anlayışıdır. Nefsini merkeze almanın ve hayal aleminin dışında böyle bir şey elbette ki bulunmuyor. Hac kitabında Hazreti Hacer i siyah bir hizmetçi olarak nitelendirmektedir. Bu Tevrat kaynaklı bir değerlendirmedir ve aslı astarı bulunmamaktadır. Kabe yi ibadet evi değil de çatışma alanı olarak değerlendirmektedir. Camerat da ona göre şeytanı taşlama ve şeytana lanet etme yeri değildir. Ali Şeriati ise camerat ve şeytanı taşlamayı kurşun atmak olarak ifade etmektedir. Bunlar batini tevilat ve tahrifattır. Meşar-ı Harem i ise küresel ordunun karargahı olarak nitelendirmektedir. Ki bu ordu güneşin emriyle ve şafakla hareket etmektedir! Burada İslam ümmeti zımni olarak putperest bir ümmet olarak tavsif edilmekte ve sanki güneş ve yıldızlardan emir aldığı ifade edilmektedir. Küçük, orta ve büyük camerat alanını ise üç puta benzetmektedir. Bu üç şeytanın Firavun, Karun ve Belam olduğunu ve taşların onlar doğru atıldığını tahayyül etmektedir. Oysa ki, Hazreti İbrahim bu menasiki daha Firavun, Karun ve Belam doğmadan önce gerçekleştirmiştir. Hazreti Peygamber put ikame etmeye değil putları yıkmaya gelmiş ve bunu gerçekleştirmiştir. Mina da yenilen şeytanın başka suretlerde Kerbela, Kufe ve Sıffeyn de ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Raşid hilafeti ise zaman zaman nifakla tanımladığı gibi zaman zaman da emperyalizm ve kapitalizm safına sokmaktadır. Bu aslında Maxime Rodinson un Hazreti Peygamberin tasvirinin halifelere yüklenilmesi ve kaydırılmasından ibarettir. Maxime Rodinson İslam ı kapitalist olarak tanıtırken Ali Şeriati bunu halifelere hamletmekte ve kurgulamaktadır. Hünnasın zamanla galiplerin safına geçtiğini ve icraatını burada yaptığını söyler. Burada şeytanın saf değiştirmesini hilafetle ilişkilendirir. Ona göre Kerbela hadisesi Sakife de Hazreti Ebubekir i seçen anlaşın ve iradenin bir devamıdır. Yine ona göre zaten hilafet, Hazreti Ebubekir ve Ömer in( Radiyallahu Anhüma) içinde olduğu gizli bir komite veya çete tarafından gasp edilmiştir. Şer üçgeninin üçüncüsü ona göre imametin yerini alan hilafettir. Gasık, neffase ve hasid putundan hasit putu halifelere işaret etmektedir. Bunlar yabancı düşmanların hizmetindedir. Lakin Ali Şiası adlı kitabında ise bu şeytanlığı Ehl-i Beyt adına Safevilerin yaptığını itiraf eder. Bu hasit putun daima Osmanlıları arkasından vurduğunu hatırlar. Ama teoride hala ezberini bozamamakta. Bu durumda Osmanlılar hulafa-i raşidinden daha hayırhah olmuş oluyor. Bu akla ve anlayışa ancak şaşılır! Ail şeriati nin böyle benzetmeleri çoktur. Hazreti Ali nin muhaliflerini yine Hazreti Ali den menkul üç kategoride analiz eder. Nakis, kasıt ve marık. Nakis olanlar yani ahitlerini bozanlar Hazreti Talha ve Zübeyr gibilerdir. Cemel ashabıdır. Kasıtin ise Sıffin ashabı olup marikin yani dinden çıkanlar da Haruriyye tayfası yani Haricilerdir. Özellikle Hazreti Aişe ve diğer sahabelerle ilişkilerinde Hazreti Ali haklı ise de muamelesinde diğerlerine saygısızlık yoktur. Elbette Sıffin de de karşı taraf Hazreti Ali karşısında yanlış cepheyi temsil ediyordu Hariciler de haksızlardı lakin Hazreti Ali onları marık değil hatalı Müslüman saymış ve yenildiklerinde üzerlerine gitmemiş ve mallarını ve eşlerini çocuklarını ganimet olarak almamıştır. Lakin bazı hadislerde de daha sonra Haricilere yorulan bir taifenin okun yaydan veya avdan çıktığı gibi dinden çıkacağı ifade edilmektedir. Lakin bu tanım hukuki bir tanım olmaktan ziyade bir uyarıdır. Acaba Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt adına bitmez tükenmez kin taşıyanlar bu kinleriyle kime varis olmaktalar? Hazreti Ali ye mi? hiç sanmıyoruz. Cemel Vakasından sonra Hazreti Aişe yi yola veren ve onu tevdi eden Hazreti Ali değil midir? Hazreti Ali Şiilere göre üç halifeye takiye yapmıştır. Peki! Galipken de mi takiye yapıyor? Ali Şeriati, Halifelerin cihat adına katliam, zekat adına soygun yatıklarını ileri sürmüş ve insanların sıkıntı ve çilelerini de Allah ın dilemesine ve meşietine bağladıklarını yazmıştır. Elbette bu ifadeler kısmen Emevi halifelerinin bir kısmı için söylenebilir. Zaten Ömer Bin Abdulaziz de valilerini benzeri ifadelerle azarlar. Nübüvvet döneminden hayalindeki imamet dönemine geçişi ferdiyet döneminden cemaat veya toplum dönemine geçiş olarak nitelendirir. Aynı şekilde Humeyni de fakihlerin Hazreti Musa ve İsa makamında olduklarını söyler veya nakleder(3) Ali Şeriati imametin olmadığı yerde Yezid in olacağını söyleyerek aslında İslam tarihini Yezid tarihi olarak tasavvur etmektedir. Esasında İranlıların şirazesi yoktur. Kasım Süleymani de Arap baharı ülkelerini yeni İran lar olarak selamlıyor! Halbuki, Mürsi Tahran da yalanlarını yüzlerine vurdu. Mısır yeni İran olurken Suriye acaba ne oluyor? Elbette onlara göre yeni İsrail ve yeni ABD! Bizim Ali Şeriati nin hastalıklı hayallerinden öğreneceğimiz bir şey yok. Ömer Bin Abdulaziz ve Salahaddin Eyyübi gibilerin hayatı hakiki İslam çizgisini ortaya koymaya ve anlatmaya yeter. Bunlar hayali imamete ihtiyaç bırakmaz. 1-Et Teşeyyüü l Alevi, Daru l Emir, s:7 2-El Müctema dergisi, sayı: 2014, s: 28, 29 3-El İmam el Humeyni, el Hükümetü l İslamiyye, s: 124, Türasu l İmam, Tahran, İkinci Baskı 7

8 KÖŞE YAZISI Hayatımız ve Meşgalemiz Hamza TEKİN Müslüman çalıştığı işe devam etmek için sabahleyin evinden çıkar, eğer memur ise dairesine, işçi ise fabrika ve atölyesine, ticaret erbabı ise dükkânına, çiftçi ve ziraatçı ise tarlasına ve toprağına yollanır. Geçim ve rızık işleri bütün düşüncesini kaplamış olarak herkes işine başlamak üzere her sabah harekete geçer. Kendileri ve ailelerinin geçimi için daha fazla kazanmak isterler. Sıkıntıda olan, darlık çeken rahatlık ve genişlik isterken; bolluk içinde olanlar mameleklerini daha fazla artırmak isterler. Hayatın istekleri bir sınırda asla durmaz. Bu talepler ve isteklerin peşinden güçler biter, takatler kesilir. Bu alan insanlık gayretini ve cehtini yiyip tüketir. Yüce vahyin mazharı, sevgili Resûl (s) bu hali ve bu durumu gayet iyi bildiği için evinden çıkarken yüce Rabbe yakararak şöyle diyordu: (Allah ın adıyla, Allah a dayanıp güveniyorum. Yârabbi! Aşağılanmaktan ve başkasının aşağılamasından, sapmaktan ve sapıtılmaktan, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahilce davranıştan veya bana karşı cahilane yapılacak davranışlardan sana sığınıyorum.) Müslüman a gerekli olan kendi gücüne güvenmeyip Yüce Zatın merhametini her an gözetmesi ve istemesi gerekir. Yüce Resûl ün öğrettiği gibi hep şunu söylemelidir: Yarabbi sen kolaylaştırmazsan hiçbir şey kolay olmaz, sen istersen zoru kolay yapar ve kolay kılarsın. Yaşam sıkıntısı artıp, sarsıcı zorluklar meydana çıktığında kişinin Rabbi ile olan bağı daha çok artmaya başlar. İbni Ömer (r.a), Efendimizden naklediyor: Efendimiz buyurmuşlar ki; Sizden biriniz maişet ve geçim sıkıntısına düştüğünde evinden çıkarken şunu söylemekten geri kalmasın: (Kendim, malım ve dinim için Allah ın adıyla hareket ediyorum. Yârabbi! Beni kaza ve hükmüne razı kıl, benim için takdir buyurduklarını bana mübarek eyle! Senin geciktirdiğini acilen istemeyeyim, Senin acil olarak istediklerini geciktirmeyeyim!) Şaşılacak kadar enteresandır ki Allah ın Resûlü nün sahip olduğu şekilde bu insan psikolojisini anlatan başka hangi bilgi vardır? Böyle bir iman ile dolu hangi hazine mevcuttur. Bu öyle bir hazine ki Allah ile irtibatın canlı ve sağlam kalması için herkese ikram edilmekte. Berra b. Azib (r.a) naklediyor: Bir adam Allah Resûlüne gelerek yalnızlık ve korku hissettiğini anlatarak şikâyette bulundu. Allah Resûlü ona şu cümleleri çok söylemesini tavsiyede bulundu: (Mukaddes ve Melik olan yüce Rabbi noksan sıfatlardan tenzih ederim. O ki meleklerin ve Cebrail in Rabbidir. Yere ve göğe izzet ve ceberuti ile tecelli edip doldurmuştur.) Adam bu cümleleri söylediğinde kendinde olan o korku ve yalnızlık hissinin gittiğini müşahede etti. Ama ne yazık ki yaşam böyle kişilere güven verip razı kılmaz, bunlar yaşamdan her an korkar ve korku içindedirler. Bununla beraber yaşamdan istekleri de bitmemiştir. Bu zat inatçı bu yalnızlık hissinden dolayı Allah Resûlüne şikayette bulunuyor, yüce Resûl de yukarıdaki beyanıyla kişiyi Allah ile ünsiyet ve beraberliğe götüren duayı ona tavsiye ediyordu. Allah Resûlü hiçbir zaman yalnızlık hissinin insanı acizliğe sürüklemesinden hoşlanmamıştır. Bundan hoşlanmadığı gibi Allah ın zikrinin de hoş olmayan ruhsal yenilgiye perde edilmesini de sevmemiştir. Avf b. Mâlik (r.a) diyor ki; Allah Resûlü bir gün iki kişi arasında bir hüküm vermişti hüküm kendi aleyhine olan adam dönüp giderken; Allah bana yeter, O ne güzel vekildir. dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü ona Allah acizliği hoşlanmaz, akıllı ve sabırlı ol. Sana bir iş zor geldiğinde Allah bana yeter, O ne güzel vekildir de buyurdular. Davayı kaybetmiş bu adamın hali keskin görüşlü yüce Resûlün gözünden kaçmadı Haksızlığını ve mağlubiyetini Hasbunellahi ve nimel vekil kelimesine sığınarak örtmeye çalışıyordu. Bu doğru bir kelime ve cümleydi; fakat bâtıl ve haksızlık kastediliyor, yanlış yerde kullanılıyordu. Dün Uhut da yenilenler de aynı kelimeyi söylüyorlardı. Sonra yaralı bir halde kendilerini toplayıp düşmana saldırıp, Mekke müşriklerinden intikamlarını almak için güç ve gayretlerini toplayarak güçlenmişler, zaaf göstermemişlerdi. Onlara şöyle deniyordu: Bir kısım insanlar, Müminlere: Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar, aman sakının onlardan dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha artırdı ve Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. dediler (Ali İmran, 173). Allah onların azminin bereketlenmesi, bâtıl taraftarlarıyla yeniden bir cihada başlamaları için bu kelimeyi söylüyorlardı. Bu kelime burada tam yerinde kullanılmıştı. Göğün garantisi için gayret gerek, emel için amel lazımdır. Çalışmayana garanti olmadığı gibi, didinmeden emel ve arzusunu elde etmekte muhaldir. Bunun için Hazreti Ömer (r.a) demiş ki; Sizden biriniz oturup çalışmadığı halde Yarabbi bana rızık ver! diyerek beklemesin. Bilinmeli ki; gökten ne altın yağar ne de gümüş. Çağdaş ve muasır yaşam, çalışmayan mütevekkillerden değil, çalışan tevekkülsüzlerden şikâyetçidir. Gelişmiş bütün kıtalarda madde hâkimiyeti ve rengi galip gelmektedir. İnsanlar sabahleyin evlerinden çıktıklarında yakalamak için pahalı avların peşine takılmaktadırlar. Fırsat bulup onu yakaladıklarında salyaları diğer bir av için akmaya başlamaktadırlar. Yiyorlar, ama doymuyorlar; içiyorlar, ne yazık ki asla kanmıyorlar. Böyle bir ortamda gönül hep daha fazla dünyalığın peşine takılıp ilgilenmektedir. Bu bezgin ve netameli yaşamda kişinin işi zorlaşıp istediğini elde edemediğinde gönlündeki yüce duygular depreşmeye başlıyor, bu tozlu, dumanlı, heves ve heva ortamında Rab hazretleri hatıra geliyor, işte o zaman Mevlâ nın adını anmaya başlıyor, vahyini ve emirlerini hatırlıyor, âyetlere yapışıp onun yönlendirmelerine kulak verir hale geliyor. Böyle bir halde yapılan zikir ve anılan ilahi isimlerden nasıl sevap elde edilir? Bundan ne beklenir? 8

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

İçindekiler. Kısaltmalar... 11 Sunuş...13

İçindekiler. Kısaltmalar... 11 Sunuş...13 İçindekiler Kısaltmalar... 11 Sunuş...13 Amacımız... 15 Peygamberimiz in Muhteşem Zarafeti... 17 Ramazan da Aile Hayatı ve Çocuk Terbiyesi... 19 Evladınızı Böyle Yetiştiriniz!... 22 Çifte Kültür...24 Arslanm

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!!

HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!! HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!! Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Remzi Güzel,Yaptığı Yazılı Açıklamada: ''Milli Dayanışma ve Birlik Ruhu Hatay da Bitmez.''Dedi.

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

Şeytan Der ki Ey İnsan!..

Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Dengenin engelidir, şeytanların çengeli, Eûzu besmeledir, çengellerin engeli. KUR ÂN DİYOR Kİ! (Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: Şüphesiz Allah size gerçek

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. 45. MEKTUP MEVZUU : a) Şeyhinin vefatından sonra, Haniganın fukarasına (tekkenin dervişlerine) zahirî destek olması dolayısı ile teşekkür izharı.. b) Camiiyet-i İnsan (insanda her şeyin var olması) onun

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna

Yine yapmak istediklerimizden birisi olan, spesifik sektörlerde, belki daha az, ama daha etkin iş adamları seyahatlerini önemsiyoruz ve buna MÜSİAD Cidde Temsilcisi Tanıtımı ve Türk Suud İş Forumu 23.05.2015 TC Cidde Başkonsolosu Fikret Özel, Cidde Tic Odası Başkan Yardımcısı, Mazeen Baterjee Türk-Suud İş Konseyi Başkanı, Mazan Ragap, Cidde

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. 3. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif) Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranışlardan

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü

Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Faiz Parasıyla Yapılan Evde Namazın Hükmü Soru: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim sorum şudur: Faizden kazanılan para ile yapılan evde kılınan namazın hükmü nedir? Cevap: Aleykum selam

Detaylı

Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE

Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE Asiye Türkan MÜ MİNLERİN ANNESİ HZ. AİŞE Ümmü'l-mü'minîn Âişe bint Ebî Bekr es-sıddîk el-kureşiyye (ö. 58/678) Hz. Ebû Bekir'in kızı ve Hz. Peygamberin hanımı. Babası Ebû Bekir b. Ebû Kuhâfe, es-sıddîk

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ TAKVAYA ERMENİN YOLU; ORUÇ (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi.

Detaylı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı

DİYANET UMRE. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE 2012 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET UMRE ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: > Usulune Uygun İbadet, > İrşad ve Rehberlik, > Güven ve Huzur, > Sağlıklı İntikal ve İkamet, > Zaman ve Mali

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Batıda yayılan milliyetçilik akımı bizde olduğu gibi İslâm dünyasını da etkisi altına almıştır.

Batıda yayılan milliyetçilik akımı bizde olduğu gibi İslâm dünyasını da etkisi altına almıştır. ASRIN ÜÇ HASTALIĞI *1789 Fransız ihtilali kebiri batıdaki Katolikliğin katılığını kırmak ve özgürlüklere kapı açarak dünyayı değiştirmekle beraber,geriye ırkçılık gibi eskilerin seretan dediği bir kanser

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57 Eğitimci yazar M. Emin KARABACAK ın BAYRAMLIK İSTEMEYEN ÇOCUKLAR (Çocukların Okul Başarısını Artırmada Anne Babalara Düşen Görevler) kitabından sonra ikinci kitabı BİLİNÇALTI APTALDIR ŞAKADAN ANLAMAZ kitabı

Detaylı