anısına; kızı, yeğenim Bedra ya sevgilerim ve en iyi dileklerimle. İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "anısına; kızı, yeğenim Bedra ya sevgilerim ve en iyi dileklerimle. İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 17 Ağustos 1999 Depremi nde, Gölcük-Donanma da yitirdiğim kardeşim Bülent Girgin in anısına; kızı, yeğenim Bedra ya sevgilerim ve en iyi dileklerimle. Prof. Dr. Atilla Girgin Göztepe, Ocak 2009 İÇİNDEKİLER 1. Basımevi ve Gazete İlk Basımevleri Avrupa da Basımevi Avrupa da Gazete... * Sömürge Gazeteleri Osmanlı da Batılılaşma Osmanlı da Basımevi...

2 2.2. Padişah 3. Ahmet... * Pasarofça Antlaşması Lale Devri Mehmet Çelebi nin Raporu... * Yirmisekiz Mehmet Çelebi İbrahim Müteferrika Yirmisekiz Çelebizade Sait Efendi Vesiletü t-tıbaa Dar üt-tıba at-ül-amire (Basmahane) Kitab-ı Lügat-ı Vankulu Basılan Öteki Kitaplar Matbaa-i Amire Bulak Basımevi... * Kavalalı Mehmet Ali Paşa... * Cezayir de Fransız İşgali... * Kütahya Antlaşması (Mayıs 1833)... * Hünkar İskelesi Antlaşması (Temmuz 1833)... * Nizip Yenilgisi (1839)... * Sultan Abdülmecit in Fermanı (1841) Osmanlı da Basın Osmanlı da Fransızca Yayımlanan İlk Gazeteler Bulletins Des Nouvelles (1795) Gazette Française de Constantinople (1796) Le Spectateur Oriental (1821) Le Smyrnéen (1824) Le Courrier de Smyrne (1828) Le Moniteur Ottoman (1831) Courrier de Constantinople (1846) Fransızca Yayımlanan Öteki Gazeteler Stamboul Osmanlı da Öteki Dillerde Yayımlanan Gazeteler Rumca Ermenice Arapça Bulgarca Farsça İngilizce Ladino Dili Öteki Diller Osmanlı da Türkçe Yayımlanan İlk Gazeteler ( ) Vakayi-i Mısriye (1828) Takvim-i Vakayi (1831)... * Edirne Antlaşması (14 Eylül 1829) Ceride-i Havadis (1840) İlk Dergiler Resmi Basının İşlevleri...

3 Değişme Gereği (Islahatı =Tanzimat ı Savunma) Laikleşme Yolunda İlk Adımlar Merkeziyetçiliğin Pekiştirilmesi Avrupa Merkezli Dünya Görüşü Avrupa Kaynaklarına Bağımlılık Dinamik Kamuoyuna Doğru İlk Adım Dilde Sadeleşme Dilde Batı Sözcüklerinin Artması Dile Bağlı Ulusçuluk Haberin Eğitim Aracı Sayılması Osmanlı da Tanzimat Dönemi Basını Gülhane Hatt-ı Hümayun u (Tanzimat Fermanı) Yenilikler Yasal Düzenlemeler Islahat Fermanı (1856) Tercüman-ı Ahval (1860)... * Boğazlar Sorunu ve 1841 Londra Sözleşmesi Özellikleri Şinasi nin Rolü Türk Basınında İlk Rekabet, İlk Tartışma İlk Gazete Kapatılması İlk Profesyonel Gazeteci: Agah Efendi... * Agah Efendi nin Paris Yılları Tasvir-i Efkar (1862) Özellikleri Edebi Tartışmalar Şinasi ye Göre Gazete Namık Kemal Yönetimi İbrahim Şinasi Ruzname-i Ceride-i Havadis (1864) Tanzimat Dönemi Basınının Özellikleri... * Ariza Osmanlı da Taşra Basını Vilayet Nizamnamesi Taşrada Resmi Basın: Vilayet Gazeteleri Vilayet Gazetelerinin Adları, Kuruluş Tarihleri, Yayın Dilleri 5.4. Vilayet Gazetelerinin İçerikleri Vilayet Gazetelerinin Özellikleri... * Hak Söz Acıdır Meşrutiyet Öncesinin Öteki Gazeteleri Muhbir (1866)... * Filip Efendi Ali Suavi nin Gençliği ve İlk Gazeteciliği Ali Suavi nin Kaçışı ve Yurt Dışı Gazeteciliği Ali Suavi nin Dönüşü ve İstanbul daki Gazeteciliği Basiret (1869)

4 6.3. İbret (1870) Namık Kemal in Basın Konusunda Görüşleri Öteki Gazeteler... * Sultan Aziz Devri Avrupa da Türkçe Yayımlanan Gazeteler Muhbir (1867) Hürriyet (1868) Ulum (1869) Yurt Dışında Yayımlanan Öteki Gazeteler... * Meşveret Basına Yönelik Sınırlama ve YasaklaR Matbaalar Nizamnamesi (Basım Tüzüğü) (1857) Ceza Kanunu (1858) Matbuat Nizamnamesi (1864) Pul Resmi (1864)... * Türk Basınında İlk Grev Ali Kararname (1867) Sansür Hakkında Ali Kararname (1876) Birinci Meşrutiyet (1876) Tersane Konferansı (1876) Seçim Hazırlıkları Anayasa Kavramı... * Sened-i İttifak (29 Eylül 1808) İlk Anayasanın Hazırlanışı... * Kanun-u Esasi Belçika Kökenli Değil Kanun-u Esasi (Anayasa) (1876) Çift Meclisli Parlamento Seçimleri nin Özellikleri Anayasa ve Basın Matbuat (Basın) Kanun Tasarısı (1877) İkinci Seçimleri İkinci Abdülhamit Dönemi ( )... * Ermeni Olayları... * Berlin Antlaşması (1878) İkinci Abdülhamit in Basın Politikası İslami Basın Sıkıyönetim Nizamnamesi (1877)... * Ahmed Şefik Mithat Paşa Tercüman-ı Hakikat (1878) Matbuat-ı Hariciye Umum Müdürlüğü (1878) Encümen-i Teftiş ve Muayene (1881) Kitapçılar Nizamnamesi (1894) Nizamnameler (1888), (1895) İradeler (1898), (1900), (1901) Denetim, Sansür ve Baskı Yöntemleri...

5 Sabah (1875), (1882) İkdam (1896) Servet-i Fünun Dergisi (1891) Jön Türk Gazeteleri İkinci Meşrutiyet (1908) İttihat ve Terakki Cemiyeti... * Tek Parti Rejimi İkinci Meşrutiyet Öncesi Basın İttihat ve Terakki Bildirisi Sansürün Kaldırılışı (24 Temmuz 1908) Yeni Seçimler (1908) İkinci Meşrutiyet Gazeteleri Mart Olayı Basın Yasası Temel Hükümler Değişiklikler Matbaalar Kanunu Basın Kanunu ndan Sonraki Gelişmeler Yeni Sansür Uygulamaları Öldürülen Gazeteciler Yeni Osmanlılar (Jön Türkler) ile İttihat ve Terakki nin Katkıları * Türk Milliyetçiliği... * Osmanlı Matbuat Cemiyeti (1908)... * Tiyatro Sansürü Osmanlı da Haber Ajansları Osmanlı Telgraf Ajansı ( ) Osmanlı Milli Telgraf Ajansı ( ) Türkiye-Havas-Reuter Ajansı ( )... * Florence Nightingale Öncesi ve Cumhuriyet in İlk Yılları Basını... * Bizim İmparatorluk Mütareke ve Kurtuluş Savaşı Döneminde Basın... * Mondros Mütarekesi İrade-i Milliye... * Gazeteci Atatürk Hakimiyet-i Milliye... * Hakimiyet-i Milliye ile İlgili Bir Anı... * Minber Hukuk-u Beşer Öğüt Yeni Gün Anadolu Ajansı Anadolu Ajansı nın Kurucuları Anadolu Ajansı nın İlk Haber Bültenleri...

6 Matbuat Umum Müdürlüğü İki Cepheli Basın ve Ankara Sansürü İstanbul Basını nın tutumu... * Toplattırılacak Gazeteler Anadolu Basını nın Tutumu Milli Mücadele ye Öncülük Eden Gazeteler * Yeni Dünya Milli Mücadeleyi Destekleyen Gazeteler * Söz Sarayın Değil Milli Mücadele Karşıtı Gazeteler... * Ferda Tek Dilli, Tek Sesli Basın Yerel Gazeteler ( ) İzmit Basın Toplantısı (1923) Cumhuriyet (29 Ekim 1923)... * İlk Cumhuriyet Hükümeti Basın ve İstiklal Mahkemeleri İzmir Basın Toplantısı (1924) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921) Seçimleri Anayasası Takrir-i Sükun Kanunu (1925)... * Recep Peker in Sözleri... * Takrir-i Sükun un 1. Maddesi Basın Rejimi ( ) Harf Devrimi (1928)... * Atatürk İlke ve İnkılapları Tek Parti Döneminde Basın... *** Halk Fırkası - Cumhuriyet Halk Fırkası... * Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası... ** Serbest Cumhuriyet Fırkası Matbuat Kanunu (1931) Birinci Basın Kongresi (1935) Ceza Kanunu nda Değişiklik (1936)... * 9. Şube Matbuat Kanunu nda Değişiklik (1938) Basın Birliği Kanunu (1938)... * Gazete Yayın Politikaları Matbuat Kanunu na Eklenen İki Madde (1940) Sıkıyönetim Dönemi ( ) Matbuat Umum Müdürlüğü Kanunu (1940) Anadolu Ajansı nın Yeni Statüsü (1942) Basın-Yayın Umum Müdürlüğü (1943) Matbuat Kanunu nda 1946 Değişikliği...

7 Çok Partili Dönemde Basın Basın Kanunu (1950) Basın İş Kanunu (1952) Basının İşlevi Basının Görevleri Basının Sorumluluğu Kamuoyunun Oluşmasına Katkı Okurun Sorumluluğu Ulusal Basın Türk Gazeteciliğinde 5 Önemli Gelişme Latin Harflerinin Kabulü Dizgi Makinelerinin Kullanılması Gazetelerin İçeriğinde Değişiklik... Hürriyet... * Sedat Simavi ve Fotoğraf Ofsete Geçiş... Günaydın... * Haldun Simavi Yöntemi Bilgisayar Teknolojisi Gazetelerde Basın Dışı Sermayenin Tarihçesi Yeni Sabah Yeni İstanbul Akşam Milliyet Tercüman Günaydın-Tan Güneş Dünya Yerel Basın Yerel Basının İşlevi Yerel Basının Temel Özelliği Yerel Basının Öteki Özellikleri Ulusal Özellik Yapısal Özellik Siyasal Özellik Yerel e Yöneliş Yerel Basını Teşvik Eden Etkenler Coğrafya Ekonomi Siyaset Bölgecilik Kültürel Farklılık Etnik Farklılık Okuma Alışkanlığı Teknolojik Gelişme Yerel Basının Temel Sorunları...

8 İlgi Yetersizliği İstanbul Gazetelerinin Bölge Sayfaları Aksaklıklar Naylon Kadrolar Yetersiz Altyapı Resmi İlan Pastası Eski Makine Parkı Teknoloji Yetersizliği Profesyonel Kadro ve Eğitim Eksikliği... * Güçsüz Sermaye Yapısı Temel Öneriler Sayısal Sınırlamadan Kaçınılmalıdır Öze Dönülmelidir Nitelikli Gazeteciler Çalıştırılmalıdır Haber Türü ve İçerikleri Değiştirilmelidir Ulusal Basınla Rekabete Girilmemelidir Butik Gazete Basının da Ticari İşletme Olduğu Unutulmamalıdır Anadolu da Gazeteci Yerel Gazetelerin Görünümü... * Türkiye de Yerel Basının Önemi Gazete ve Dergiler BİK Şubesi Bulunan Kentlerde Yayımlanan Gazete ve Dergiler Gazeteler Dergiler BİK Şubesi Bulunmayan Yerlerde Yayımlanan Gazete ve Dergiler Gazete Sayıları Gazetelerin Yüzölçümlerine Göre Dağılımı Gazetelerin Yayın Zamanına Göre Dağılımı İlan ve Reklam Bedelleri Resmi İlanlar Kurum Aracılığından Geçirilmesi Zorunlu Reklamlar Hususi İlan ve Reklamlar Resmi İlanların Aylara Göre Dağılımı Resmi İlanların Şubelere Göre Dağılımı İstanbul daki Gazetelere Dağıtılan Resmi İlanlar İst. Büyükşehir Sınırları İçindeki İlçelerde Dağıtılan Resmi İlanlar 18. Gazetelerin Baskı Sayıları İstanbul Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Ankara Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) İzmir Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Adana Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Bursa Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Konya Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Gaziantep Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Kayseri Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008)...

9 18.9. Antalya Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Trabzon Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Eskişehir Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Kocaeli Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) BİK Şubesi Bulunan İllerin İlçelerinde Yayımlanan ve Resmi İlan Alan Gazetelerin Baskı Sayıları (Aralık 2008) İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Silivri İlçesi Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) İzmir İli Aliağa İlçesi Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Menemen İlçesi Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Torbalı İlçesi Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Kocaeli İli Derince İlçesi Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Gebze İlçesi Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Gölcük İlçesi Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Karamürsel İlçesi Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) Körfez İlçesi Gazeteleri Baskı Sayıları (Aralık 2008) 19- Reklam Verilebilecek Süreli Yayınlar Günlük Haftalık Onbeş Günlük Aylık İki Aylık Üç Aylık Dört Aylık... YARARLANILAN KAYNAKLAR GİRİŞ Türkiye de Yerel Gazetecilik olgusu incelenirken ele alınan ilk konu Osmanlı Basını olmuştur. Bu çerçevede, Osmanlı da ilk gazetelerin ortaya çıkışı ve gelişmesi konuları üzerinde durulmuş; daha sonra da yerel basının, (Anadolu basını, taşra basını, mahalli basın) öncüleri vilayet gazeteleri incelenmiştir. Tarihi süreç içinde Devlet in amaçlarına uygun bir araç olarak çıkartılan ve resmi basın özelliğini taşıyan ilk Osmanlı gazetelerinden sonra bu kez bazı kişiler, doğrudan ya da dolaylı desteklenerek yarı resmi basın yayımlattırılmıştır. Bir sonraki aşamada bağımsız! gazeteler görülünce, hakim-i mutlak, önce iradelerle, sonra nizamnamelerle, daha sonra kararnamelerle en sonunda da kanunnamelerle, basına sınırlamalar ve yasaklar getirmiştir. Önceleri İstanbul basınına uygulanan bu yöntem, 1876 yılındaki, Sansür Hakkında Ali Kararname ile Anadolu basını için de geçerli sayılmıştır yılında da bir genelge yayımlanarak, Vilayet gazetelerinde,

10 İstanbul gazetelerinde yer alan haberlerin içeriğinin dışına çıkılmaması istenmiştir. Özetle yöneticiler, ister ulusal, ister yaygın, ister yöresel, ister yerel olsun daima resmi basın, uysal basın, sorun yaratmayan basın hatta yandaş basın arayışı içinde olmuşlardır. Dolayısıyla Osmanlı ve Türk Basın Tarihi, özgür yayın girişimleriyle bunu engellemek için konulan sınırlamalar ve yasaklar manzumesidir. Bu gerçek, Meşrutiyet, Mütareke, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet in İlk Yılları, Tek Partili Dönem, Çok Partili Dönem ve sonraları için de değişmemiştir. Yerel gazetecilik çoğu ülkede, yaygın basından daha etkin bir konuma ve işleve sahiptir. Türkiye de ise yerel basın, onca yıllık mazisine, 1961 yılından bu yana Devlet tarafından resmi bir biçimde, madden desteklenmesine rağmen gerekli etkinliğe kavuşamamıştır. Ülke yetkili ve etkililerinin yanı sıra halkın da yerel basının yararlarını hala farkına varamamış bulunması, sorunun bir başka boyutudur. Türkiye de 2008 yılı sonunda, Basın İlan Kurumu ndan ilan ve reklam alan resmi tescilli gazete sayısı 1500 e yaklaşmıştır. Bu gazetelerin 1000 e yakın bölümünün, her türlü gazetecilik kaygısından uzak bir biçimde, yalnızca 100 milyar YTL ye ulaşmış bulunan resmi ilan pastasından pay almak için yayımlanıyor olması, Avrupa Birliği yolundaki bir ülke için üzücü bir gerçektir. Prof. Dr. Atilla Girgin İstanbul, Ocak BASIMEVİ ve GAZETE İletişim, kişinin en önemli toplumsal etkinliklerinden biridir. Yaşamsal süreçte, bireyin bireyle, bireyin toplumla ve sonuçta bir toplumun öteki toplumlarla ilişki kurmasındaki en önemli eylem iletişim etkinliği dir. İnsanoğlu, tarih öncesi çağlardan başlayarak günümüze kadar, çevresiyle doğrudan iletişim kurma çabalarını hep sürdürmüştür. Bunun en canlı göstergesi, ilkel insanların mağaraların duvarlarına çizdikleri duvar resimleridir. Bu resimleri yalnızca bir sanatsal yapıt olarak değerlendirmek konuyu yanlış olmasa da eksik bırakacak bir yaklaşım biçimi olacaktır.[1] Aslında mağara duvarlarına resim yapan insanın çabası, çevresine ve kendinden sonra gelen kuşaklara

11 varlığını kanıtlamak, belki de tarihe bir iz bırakarak ölümsüzlüğe ulaşmaktır. Bu çerçevede, basımevinin icadı, kitap basımı ve sonraları gazetecilik, insanoğlunun iletişim çabalarının temelinde yatan var olmak içgüdüsünün en belirgin örnekleridir İlk Basımevleri Boya ya da mürekkep sürülmüş bir kalıbın, kağıt, kumaş gibi bir maddeye bastırılması yoluyla yazı ve resimlerin çoğaltılmasına basım (tab-matbaa) denilmektedir Basımın en ilkel örneği sayılabilecek uygulama, günümüzden yıl kadar önce Sümerler de ve Mezopotamya kentlerinde görülmüştür. Söz konusu toplumların bireyleri, silindir biçimindeki bir kalıbı balmumu ya da kil üzerinde yuvarlayarak, kalıptaki yazı ya da biçimin örneğini çıkarmayı başarmışlardır.[2] Matbaanın ilk kez kullanılması Uzakdoğu da başlamıştır. Modern baskı tekniğine en yakın, bilinen ilk baskı, 8. Yüzyıl da Japonya da yapılmıştır. İmparatoriçe Shotoko Budizm in kutsal metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle bastırmıştır. İlk kez, ayrı ayrı harfler dökerek basma yapmayı, 1041 de Pi Sheng adlı bir Çinli denemiştir. Pi Sheng porselenden harfler kullanarak, matbaanın gelişimine hız kazandırmıştır. Matbaa Çinliler den Uygurlar a geçmiştir. Uygurlar ın 9. Yüzyıl dan itibaren baskı yaptığı bilinmektedir. (Tun-Huang mağarasındaki buluntular) Buna karşın tipografi Doğu da yaygın uygulamaya dönüşememiştir. Uygulama açısından tipografiyi benimseyen kişiler, basım işini gerçekleştirirken en azından 5 bin farklı Çin harfiyle uğraşmak zorunda kalıyorlardı ki bu güçlük, tipografinin Doğu da yaygınlaşmasını önleyen etkenlerin kaynağıydı.[3] 1.2. Avrupa da Basımevi Avrupa da matbaacılık özellikle 15. Yüzyıl da gelişme göstermiştir. Söz konusu kıtada matbaacılığın üssü Hollanda olmuştur. Buradaki ilk basım uygulamaları tahta kalıplarla yapılmıştır. Hattatlarca yazılan tahta kalıplar, hakkaklar tarafından kazınarak basılacak hale getirilmiştir. Harlem kentinde ilk kez tek tek harflerle baskı denemelerini 1430 yılında Lourens Janszoon Coster in yaptığı sanılmaktadır. Bugünkü anlamıyla, oynar maden harflerle dizginin yapılması ve baskı makinesinin icadı onuru, 1400 de basım sanatının merkezi olarak kabul edilen Almanya nın Mainz kentinde doğan ve modern basımın temelini atmış Alman Johann Gutenberg e aittir.[4] Her harf için ayrı metal kalıp hazırlayan Gutenberg, bu kalıplara sıcak sıvı maden dolduruyor ve harflerin madeni örneklerini çıkartıyordu. Böylece basımcı harfleri istediği gibi dizebiliyor; basımdan sonra saklayarak yeniden kullanabiliyordu. Gutenberg in matbaacılığa yaptığı özgün katkılar ise basıma uygun olmaları için yüzeyleri prizma şekline getirilen harfler, üzüm cenderesinden esinli baskı makinesi ve ressamların kullandığı yağlıboyadan geliştirerek yağ esaslı matbaa mürekkebini kullanması olmuştur.[5] Bu yöntemler uygulanarak ilk kitap 1444 de basılmış; 1455 te ise Gutenberg Kutsal Kitabı, Kırk İki Satırlı Kutsal Kitap ya da Mazarin Kutsal Kitabı diye üç değişik adla anılan, İncil in ilk matbaa basımı gerçekleştirilmiştir.[6] 1500 lü yılların başında matbaalar Avrupa da 250 den fazla yerde kurulmuştur. (İtalya da 80, Almanya da 52, Fransa da 43) Bu matbaalar yaklaşık kitap üretmişlerdir. Her bir baskının yaklaşık 500 olduğu düşünülürse 13 milyon dolayında kitap, Avrupa daki 100 milyon kişiye ulaştırılmıştır. Bu kitapların 2 milyonu yalnızca Venedik te üretilmiştir.[7] Kitap basma ve okuma alanlarındaki gelişmeler öylesine hızlı ve köklü olmuştur ki, ünlü Fransız yazar François Rabelais şunları söylemekten kendini alamamıştır: Artık okumayan kalmadı. Hırsızlar, cellatlar, meyhaneciler, seyisler ve halkın aşağı tabakası bile eskinin doktor ve alimlerinden daha bilgili. Kadınlar ve çocuklar bile okuyor. [8] Kitabın yaygınlaşması, bilimsel çalışmaların artmasına ve bilginin daha geniş kesimlere ulaşmasına yardımcı olmuştur. Bu nedenle Gutenberg in bulduğu basım yöntemi (tipo baskı), bilimlerin gelişmesini etkileyen ve Reform u hazırlayan önemli aşamalardan biri olarak kabul edilmektedir.

12 1.3. Avrupa da Gazete Fransa da, 30 Mayıs 1631 de, asıl mesleği doktorluk olan Théophraste Renaudot tarafından, ilk gazete sayılan La Gazette yayımlanmıştır. Düzenli bir biçimde haftada bir yayımlanan La Gazette, önceleri 4 sayfa, daha sonra 8 sayfa olarak çıkmıştır.[9] Cumartesi günleri yayımlanan gazetenin ilk 5 sayısına, sıra numarası yerine A dan E ye kadar harfler konulmuştur. Bu gazetenin 6. sayısı, 4 Temmuz 1631 de basılmıştır. Gazetenin ilk bölümünde dış, ikinci bölümünde ise iç haberler yer almıştır. Renaudot gazetesini yayımlarken, gerçeğin aranmasında kimseye baş eğmemeyi, temel ilke olarak benimsediğini duyurmuştur. Güney de, Floransa 1636 da, Roma 1640 ta, Madrid 1661 de ilk haftalık gazetelerine kavuşmuşlardır. Büyük Petro, 1703 te St. Petersburg da kendi gazetesini çıkarmıştır.[10] Bilinen en eski dergi ise 1665 yılının başında, Paris te çıkarılan Journal des Savants dır. Bu dergiyi, yine aynı yıl Londra da yayımlanan Philosophical Transactions (Acta Philosophica) izlemiştir. Bu iki öncü dergiden sonra 1668 yılında, Roma da Giornale di Letterati ve 1682 yılında Acta Eruditorum yayımlanmıştır. Amerika da* ise Avrupa dan 100 yıllık bir gecikmeyle 1741 de, American Magazine ve General Magazine adlı iki dergi çıkmıştır.[11] Yazılı kültürde temel özellik, aktarılan fikir ya da bilgilerin sağlıklı korunması, istendiğinde doğruluklarının kolaylıkla araştırılmasıdır. Bu çerçevede basımevi ve basın ilk 300 yılında, etkilediği Avrupa toplumlarında birçok değişime yol açmış; bazı dinamikleri harekete geçirmiş; günümüzde de aşılamamış olan modern (Rönesans) insanı ortaya çıkarmıştır. Bu değişim ve dinamikler şöyle özetlenebilir: Kendi düşünüp değerlendiren insanın oluşması: akılcılığın ve hümanizmanın yerleşmesi. Her şeyi bilen yerine uzmanlığın pekiştirilmesi. Bilgi akımında süreklilik ve kesinlik sağlama. Bilginin kolay ve ucuz yayılıp hızlı aktarılması. Soylu ve din sınıfı sultasını kırıp burjuva aracılığıyla kitleye açılma. Dilde sadeleşme ve dile dayalı ulusçuluğu pekiştirme. Uluslar üstü burjuva kültürünü yaygınlaştırma. Laiklik eğilimini güçlendirme. Kamuoyu oluşturmada yeni bir forum. Açık toplum için savaşım. İktidar sırlarının ortadan kalkması. Tüketim eğilimini kitleye yaymak. Yeni mesleki iş alanları açmak. Özgürce yazma isteği. Güdümleme çabaları. Çıkarcı eğilimler. Sansür ve kısıtlama girişimleri. Baskılara karşı özgürlük savaşı. [12] * Sömürge Gazeteleri Amerikan sömürge gazeteciliğinin kökeninde, Britanya basınının biçim ve içeriği yatmaktadır. Matbaa, Avrupa dan yaklaşık yirmi yıl sonra, İngiltere de 1476 yılında William Caxton tarafından kullanılmaya başlanmıştır. İngiliz kralları her ne kadar basının erken gelişimini destekleseler de o dönemlerde matbaacıların özel izin almaları gerekmekteydi. 15. Yüzyıl Avrupa sında entelektüel yaşam yeni teknolojik icatlarla köklü bir değişikliğe uğramıştır. Özellikle İngiliz hanedanlarından Tüdorlar ve Stuartlar ın, maceraperest ruhlu matbaacılar ve yazarlara karşı uyguladıkları ön sansür ve yayım sonrası ağır cezalar, 16. Yüzyıl başlarında adeta bir alışkanlık haline gelmiştir. Bu yüzden, ilk günlerce, Amsterdam daki matbaacılar, İngiltere de güvenli olarak basılamayan, İngilizce dilinde bazı broşür ve kitapların basımını gerçekleştirdiler. Bu kaçak yayımların başını, 1620 yılının Aralık ayının başlarında, İngilizce haberlerden oluşan Coranto adlı bir yayın çekiyordu. Coranto nun yerel uyarlaması sayılabilecek ilk günlük haber broşürü, 1641 yılında Parlamento daki görüşmeleri içermekteydi. Tek sayfalık Coranto formatının bir yıl içinde, haber broşürlerine ve kitaplara yer vermesini, 1665 yılında haftada iki kez çıkan Oxford ve daha sonra London Gazette adlı ilk olgunlaşmış gazetelerin sahneye çıkışı izlemiştir.[13]

13 2. OSMANLI DA BATILILAŞMA Osmanlı İmparatorluğu, Batı Uygarlığı adı verilen kültür bütünüyle hiçbir zaman ilişkisini kesmemiştir. Ne var ki İmparatorluğun yükselme döneminde, Osmanlılar kendi uygarlıklarını Batı nınkinden üstün saymışlar; Batı nın model alınıp izlenmesi bir sorun olarak ortaya çıkmamıştır. İmparatorluğun gerilemeye başlamasıyla, niçin gerilediği sorusu, önce devlet yönetiminin bozulduğu ileri sürülerek, daha sonra belki de yüzeyleşen bir tutumla, Batı nın askeri üstünlüğü gösterilerek cevaplandırılmıştır. Böylece daha 18. Yüzyıl başlarında, Batı nın askeri kurumlarının ve silah gücünün ülkeye nasıl getirilebileceği önemli bir devlet sorunu olmuştur.[14] Başka bir deyişle Osmanlı İmparatorluğu nda Batılılaşma, temelde savaşçı bir toplumun, karşısındaki asker rakiplerinin teknik üstünlüğünün bilincine varmasının bir sonucudur. Bu bakış açısı, sorunu daraltarak ele almayı zorunlu kılmış; askeri alandaki teknik üstünlüğün, ekonomik, politik ve kültürel nedenleri, uzun süre Osmanlı düşüncesini zorlamamıştır. İstenen yalnızca, Batı ile aynı teknik düzeye yükselerek, askeri üstünlüğü yeniden ele almaktır.[15] Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu nda Batı ya yönelme, 18. Yüzyıl da, orduların yenilgilere uğramasıyla başlamıştır. Buna karşın askeri kaygıların ağır bastığı bu dönemden önce de Batı, bir yaşam biçimi olarak, toplumun belirli bir kesimini etkilemekteydi. Osmanlı Batılılaşmaya pragmatik bir yaklaşımla girmiştir. Osmanlı nın Batılı olmaya teorik planda hazırlanamayışının en önemli kanıtı, tarih, felsefe ve edebiyat alanlarındaki yavaş değişmedir.

14 Fransız idare hukuku sistemini uygulamakta tereddüt etmeyen, pratik gerekçelerle Fransız Medeni Kanunu nu bile adapte etmeyi düşünenlerin, çağdaş Fransız tarih metoduna, Avrupa felsefesine aynı yoğun ilgi ve yaklaşımı göstermedikleri görülmüştür. İmparatorluğun yönetiminde, belediye ve zabıta kanununa kadar Avrupa taklit edilmiş; ancak parlamentarizm için aynı eğilimde olunmamıştır. Bu nedenlerle Osmanlı Batılılaşması, Batı yı hayranlıkla tercihin değil, zorunluluğun sonucudur.[16] Aslında Batılılaşma hareketinin asıl itici gücünü, Osmanlı egemen güçleriyle, Batı kapitalizminin kendisi oluşturmuştur. Başta sivil-asker bürokrasi, artık üründen aldıkları paylarla biriktirilen servetlerini ve canlarını güven altına almak istemişlerdir. Batılaşmanın ilk ve en ateşli savunucuları bunlar olmuştur. İkinci aşamada, temel üretim aracı olan toprağın yeni sahipleri, eşraf, ayan ve derebeyleri, fiilen el koydukları toprağın, hukuksal olarak da mülkiyetini istemişlerdir. Batı nın özel mülkiyete ilişkin hukuk kuralları, kendilerine bunu sağlayacaktır. Üçüncü olarak, ticaret ve finans kesimlerine egemen işbirlikçi azınlıklarla (levantenler), yabancı uyruklu tacirler, toplumda, liberal ekonominin tüm gereklerinin yerine getirilmesini istemekte ve Batılılaşmadan bunu anlamaktaydılar. Batılılaşmanın diğer bir büyük desteği de Batı nın kendisi olmuştur. Çünkü o yıllarda sanayi kapitalizmini bütün temelleriyle kurmuş Batı, bir yandan sınai ürünlerini satabilecek, öte yandan da sınai üretim için ucuz hammadde sağlayacak dış pazarlara gereksinim duymaktadır. Bu nedenle gümrük duvarlarının kaldırılması, ticaret ve mülkiyet haklarının yabancı uyruklulara da tanınması ve yabancıların can ve mala ilişkin haklarının güvence altına alınmasında, Batı nın çıkarları bulunmaktadır. Böylece Osmanlı toplumunda, artık üretimi ele geçiren kesimle, Batı nın istekleri bu dönemde birbirine uygun düşmüştür. Öyle olunca da tam bir liberal uygulama ya geçilmiş ve Batı kurumlarını topluma aktarmalar, reform adı altında halka sunulmuştur.[17] 2.1. Osmanlı da Basımevi Gutenberg in olağanüstü buluşu baskı makinesi, Sekizinci Padişah Sultan II. Bayezid (22 Mayıs Nisan 1512) döneminde Osmanlı ülkesine girmiştir. Çeşitli kaynaklarda belirtildiğine göre, Museviler 1491 yılında, İspanya dan uzaklaştırıldıktan sonra Türkiye ye gelirken getirdikleri basımevini, 1493 yılında İstanbul da kurmuşlardır. Bazı kaynaklarda İstanbul da ilk kitabın, 1488 yılında basılmış Leçons des Enfants (Çocuk Dersleri) adlı İbranice bir sözlük olduğu bildirilmektedir.[18] Başka kaynaklara göre de Basımcı David ve Samuel Nahmes adlı Musevi kardeşler, Hazreti Musa nın Beş Kitap adlı kutsal kitabını, 1494 yılında İstanbul da basmışlardır. Aynı kaynaklarda, 1496 yılında Museviler tarafından Selanik te de bir matbaa kurulduğu ve İstanbul daki Musevi basımevlerinin sayısının 3 e çıktığı kaydedilmektedir yılında Venedik te başlayan Ermeni matbaacılığı, yılları arasında, Osmanlı topraklarına göçenler tarafından İstanbul a taşınmıştır. İlk Ermeni matbaası, Tokatlı Abgar Tıbir tarafından Surp Nigoğos Kilisesi nde kurulmuştur. Osmanlı topraklarında ilk Rum basımevi ise Rahip Nicodimus Metaxes tarafından 1627 de İstanbul da kurulmuştur. Bu matbaada basılan ilk kitap, Court Traité Contre Les Juifs dir (Museviler Aleyhine Bir Risale).[19] yılları arasında, azınlıklar ve yabancı misyonluklarca Osmanlı topraklarında kurulan basımevleri sayısının 37 yi bulduğu sanılmaktadır. Ancak bu dönemde, hiçbir basımevinde Türkçe baskı yapılmamıştır. İslam dünyasında matbaaya direnç, erken modern dönem boyunca güçlü kalmıştır. Gerçekten de Müslüman ülkeler, matbaanın Çin den Batı ya geçişinde bir engel görevi görmüştür. 16. Yüzyıl ın ortasında, İstanbul daki bir Osmanlı yetkilisine göre, Türkler dinsel kitapların basılmasının günah olduğunu düşünmüşler; matbaanın ve Batılı düşüncenin İslam düşüncesine zarar verebileceğinden kaygı duymuşlardır.[20]

15 Osmanlılar a göre, kitap, halı gibi elle üretilmesi gereken lüks bir eşya sayılıyordu. Ancak varlıklı insanlar ona sahip olabilirlerdi. Kitabın, matbaada basılıp herkesin ulaşabileceği sıradan bir şey olması arzu edilmiyordu; böyle bir talep yoktu. Eğitim büyük ölçüde kitapsız yürütülüyordu.[21] Bunların yanı sıra Türkçe kitap basımını engelleyen en önemli etkenin, Osmanlı ülkesinde yaşamını yazıcılık la kazanan 10 binlerce kişinin direnişi olduğu öne sürülür. Yazıcılar dinî metinler de yazmakta olduklarından, şeyhülislâmlık makamı ve medreselerce korunmaktaydılar. Öte yandan, basım hakkında ilk düşüncelere, Peçevî Tarihi nde rastlanmaktadır. Tarihçi Peçevî İbrahim Efendi eserinde, basımın yararlarına ve Osmanlı ülkesinde uygulanması konularına değinmiştir ( ) Padişah 3. Ahmet Osmanlı da matbaa, 3. Ahmet in (31 Aralık Temmuz 1736) Padişahlığı sırasında ( ), Lale Devri nde ( ) kurulmuştur. 3. Ahmet, yaklaşık yarım yüzyıl Edirne de süregelen saray ve saltanat düzenini İstanbul a taşıyan (Eylül 1703) Padişah tır.[22] Sultan 3. Ahmet in 27 yıllık saltanatının ilk evresinde önemli bir başarıdan söz edilemez. Buna karşılık 1718 i izleyen 12 yıl, özellikle İstanbul için bir aydınlanma ve açılış dönemi olarak adlandırılmıştır. Bu süreçte, kentin geniş çapta imarı gerçekleştirilmiş; Haliç ile Boğaziçi kıyı ve sırtları iskana açılmıştır. Bu dönemde ayrıca, bir tercüme heyeti kurulmuş; biri Topkapı Sarayı içinde olmak üzere, üç kütüphane ve bir Nakkaşhane açılmış; Levni gibi usta bir ressam, Seyid Vehbi ve Nedim gibi iki büyük şair yetişmiş; yabancı ülkelerle ilişkilere girişilmiştir. Bir barış adamı olan 3. Ahmet, Pasarofça Antlaşması ndan* sonra başlayan uzun barış döneminde, Batılılaşma ve reform yönünde ciddi girişimlerde bulunma olanağına kavuşmuştur. Hoşgörülü, Batı ile Doğu nun uygarlıklarının birleştirilmesini bilen, gelişen modern dünyayı anlayan, uygar bir monark olan 3. Ahmet zamanında lale, dönemin edebiyatının, öteki güzel sanatların ve Batılılaşma hareketlerinin simgesi durumuna gelmiştir. Daha sonra Lale Devri diye anılan yıllar, yeni bir dünyevilik, yeni bir aydınlanma, akılcı araştırma duygusu ve liberal reform dönemini de açmıştır. Bu dönemde, İslamcı Doğu nun geleneksel dinsel değerlerine laik bir karşıt ağırlık sağlamak üzere, yeni bilimsel gelişmeleri, ekonomik refahı ve askeri gücüyle esin kaynağı olarak Batı ya bakılmıştır. Dolayısıyla lale, Batı uygarlığının etkisi altında yeni doğmaya başlayan Osmanlı Rönesansı nın simgesi olarak değerlendirilmelidir.[23] Aynı zamanda bir su tutkunu olan 3. Ahmet, su bentleri, çeşme, sebil ve park çağlayanları yaptırmıştır. Döneminin ünlü hattatlarından olan 3. Ahmet, celi sülüs ve ta lik yazılarda üstattı. Bazı levha ve kitabeleri günümüze ulaşmıştır. Üsküdar Yeni Cami deki levhalarıyla Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesi kapısındaki Besmele si bunlardandır. Topkapı Sarayı Bab-ı Hümayun u önünde ve Üsküdar İskele Meydanı nda yaptırdığı iki anıt çeşmenin celi sülüs kitabeleri de 3. Ahmet in eseridir. Aynı zamanda yazar ve şair de olan 3. Ahmet, şiirlerinde Necib ve Ahmed Han mahlaslarını kullanmıştır. 3. Ahmet sanatkarları korumuş; Neo-Klasik Osmanlı Sanatı nın doğup gelişmesine hizmet etmiştir. Osmanoğulları nın son dört kuşağındaki 13 Padişah tan 11 inin atasıdır. * Pasarofça Antlaşması Pasarofça Antlaşması, Osmanlı-Avusturya-Venedik Harbi ne son veren, yukarı Sırbistan, Belgrad ve Banat yaylasının Avusturya ya; Dalmaçya, Bosna ve Arnavutluk kıyılarının Venedik e verilmesi, Mora Yarımadası nın Osmanlılar da kalması gibi maddeleri içeren 21 Temmuz 1718 de imzalanan antlaşmadır Lale Devri Lale Devri ( ) denilen dönemde, 17. Yüzyıl Avrupası nda baş gösteren aşırı lale sevgisi, yüzyıl sonra ülkeyi sarmıştır. Bu tutum, Batı gibi yaşamaya özenme, yani Batılı nın dış dünyasına öykünme olduğundan, sağlam bir içerikten yoksundur.[24] Buna rağmen Osmanlı Devleti, 18. Yüzyıl ın başından itibaren duyduğu yenileşme gereksinimini, Lale Devri nden başlayarak çeşitli reformlarla karşılamaya çalışmıştır.

16 Ancak bu reform hareketleri, 1730 da Patrona Halil İsyanı, 1807 de Kabakçı Mustafa Ayaklanması gibi olaylarla engellenmeye çalışılmıştır.[25] Öte yandan, Batı Devletleri nin büyüyen gücü ve artan baskıları, sürüp giden askeri yenilgiler, çözüm bulunamayan iç düzensizlikler, Devlet in geleneksel yapısındaki eskime, toprak düzenindeki bozulma, üretim ve ticaretteki gerileme gibi nedenler, yenilik arayışlarının planlı ve köklü olarak gerçekleştirilmesine uzun süre olanak vermemiştir. Çünkü bu arayışlar, bireysel, yukarıdan aşağıya, kısmi ve ikici olmuşlardır. Çoğu zaman bunlar, Padişah ya da devletin ileri gelenlerinin, kişisel güçlerine dayanarak yaptıkları, uzmanlaşmış kadrolardan yoksun, reformcunun yaşamı boyunca devam etmiş; sonra da yozlaşmış girişimlerdir. Reformlar için kitle tabanı bulunamamış; bunları anlayan ve destekleyen bir kamuoyu oluşturulamamıştır. Bu durumda da yenilik girişimleri, Padişah ın (sarayın) mutlak iktidarıyla, tutucu bir kitleye karşı giriştiği hareketler olarak değerlendirilmiştir. Böylece her yenilik, merkeziyetçi bir nitelik taşımış; Osmanlı halkı, kendi isteğiyle bireysel haklar sağlayamamıştır.[26] 2.4. Mehmet Çelebi nin* Raporu Ekim 1720 de Osmanlı hükümeti, 15. Louis nin sarayına Yirmisekiz Mehmet Çelebi adında özel bir elçi göndermiştir. Çelebi nin resmi görevi Fransa ile yakınlaşma sağlamak, ilk diplomatik ilişkileri başlatmaktır. Ancak Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından, Çelebi den, Fransız fabrikalarını, kalelerini ve öteki gelişmeleri görüp, bir rapor biçiminde İstanbul a sunması da istenmiştir. Paris te ilk Osmanlı elçiliğini kurarak kurumsallaştıran Mehmet Çelebi, Fransa Sefaretnamesi adlı raporu sunuş yazısında Müslümanlar ın basiretsizlik uykusundan uyandırılmaları gerektiğini belirterek şunları söylemektedir: Geçmişte, Müslümanlar ile karşılaştırıldığında o kadar zayıf olan Hıristiyanlar, şimdi neden bu kadar çok ülkeyi ellerine geçirmişlerdir ve hatta bir zamanların muzaffer Osmanlı ordularını yenmektedirler? Müslümanlar düşmanlarının durumları hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. İleri görüşlü davranmalılar ve yeni Avrupa yöntemleri, örgütleri, stratejileri, taktikleri ve savaş sanatı konularıyla yakından ilgilenmelidirler. Mehmet Çelebi sonuç olarak, Türkler in hukuk ve yeni düzeni kabul etme konusunda öteki halkları geride bıraktıklarını kaydederek; yeni askeri bilim ve teknikleri öğrenip uyguladıkları takdirde, Osmanlı Devleti ne karşı kimsenin duramayacağını söylemektedir. Askeri konulara verdiği ağırlıktan dolayı Mehmet Çelebi nin raporu, eksik de olsa, Lale Devri nde sağlanan uyanışı yansıtması ve 19. Yüzyıl da Osmanlı yöneticilerinin askeri alanda gerçekleştirmeye çalıştıkları reformlara yol gösterici niteliğiyle gerçekten, gelecek yeniliklerin çıkış noktasıdır.[27] Bu raporun etkisiyle, Şeyhülislam dan Kuran ve öteki kutsal kitaplar dışındaki bilimsel yapıtların bastırılması fetvası da alınmıştır. * Yirmisekiz Mehmet Çelebi Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Patrona Halil İsyanı (28-30 Eylül 1730) sırasında canını zor kurtarır. Ancak Saray ın ve Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa nın has adam ı olduğu gerekçesiyle Kıbrıs a sürgüne gönderilir. Osmanlı tarihinin bu ünlü ve bilge diplomatı Mehmet Çelebi, yaşamının son iki yılını çilelerle boğuşarak geçirmek üzere, kendini Kıbrıs taki Osmanlı otoritesine emanet eder İbrahim Müteferrika Basım sanatının Osmanlı ülkesinde uygulanması onuru İbrahim Müteferrika ya aittir ( ). Aslen Macar ve Kalvinist olan (bazı kaynaklara göre Unitarist) ve papaz yetiştirilmek üzere, anayurdu Macaristan da, Protestan papazlar tarafından eğitilen İbrahim, 18 yaşındayken Osmanlı akıncılarının eline esir düşmüş ve İstanbul a getirilerek esir pazarında satılmıştır (1692). İbrahim, Müslüman olarak esirlikten kurtulmuş; çağının İslâm bilgilerini ve Türkçe yi öğrenerek devlet hizmetine girmiştir.[28]

17 İbrahim Ağa, Müslüman dinini övmek için 1711 de, Risale-i İslamiye adlı bir broşür (risale) yazmış ve bu sayede Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa nın ilgisini çekerek yakını olmuştur. Hayatını kazanmak için klişeciliği kendisine sanat olarak seçen İbrahim Ağa, şimşir ağacından klişeler yapmaya başlamıştır. İbrahim Ağa, ileride bir basımevi kurma düşüncesiyle, 1719 da şimşir üzerine oyma bir Marmara haritası klişesi hazırlamıştır. Sadrazam İbrahim Paşa ya sunulmak üzere hazırlanan ve halen İstanbul daki Millî Eğitim Bakanlığı Basımevi nde saklanan bu klişenin üzerinde, Benim devletlü efendim, eğer fermanınız olursa daha büyükleri yapılır. Sene 1132 (1719) ibaresi yazılıdır. Bu sanatından dolayı, o dönemlerde kendisine Basmacı İbrahim Ağa denilmiştir.[29] 2.6. Yirmisekiz Çelebizade Sait Efendi Basımevi konusunda İbrahim Ağa yı destekleyen aydın kişi, Yirmisekiz Çelebizade Sait Efendi dir. Sait Efendi, Osmanlı tarihinde Paris elçiliği ile ün yapmış Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi nin oğludur de babasının, Fransa Kralı 15. Louis nezdinde elçi atanması üzerine, Sait Efendi de divan efendisi sıfatıyla Paris e gitmiş; Batı medeniyetinin ilerleyişini ve bu arada basımın yararlarını, yerinde görmek ve incelemek olanağını bulmuştur. Sait Efendi Fransa da kaldığı dört yıl içinde, ülkenin siyasal düzeni ve toplumsal yaşamını, bilimsel, teknik ve kültürel kuruluşlarını incelemiş; ayrıca kitap yayımcılığının tekniğiyle yakından ilgilenmiştir. Sait Efendi, 1724 te İstanbul a dönünce, basımevi kurmak için girişimde bulunmuş ve daha önceden tanıdığı, baskıcılık sanatındaki yeteneğini bildiği, Dergah-ı Ali müteferrikalarından tercüman İbrahim Efendi yi kendine ortak ve yardımcı seçmiştir.[30] 2.7. Vesiletü t-tıbaa İbrahim Müteferrika, İstanbul da Türkçe eserler basımı için bir matbaa kurulmasıyla ilgili düşüncelerini Vesiletü t-tıbaa adlı bir risalede toplamış ve bu risaleyi, 1726 da Sait Efendi aracılığıyla Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ya sunmuştur. Risalede, basılmış eserin önemi, gereği, yararları ayrıntılı bir biçimde anlatılmakta, basım sanat ve tekniği 10 maddede özetlenerek, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelam gibi İslâm diniyle ilgili konular dışında kalan sözlük, tarih, tıp, astronomi ve öteki bilimlerle ilgili kitapların, Osmanlı ülkesinde basılması için sadrazamdan izin istenmektedir. Risaleye ayrıca, basılması düşünülen Vankulu Sözlüğü nün birkaç sayfasına ait dizgi provası örnek olarak eklenmiş ve bu kitabın çok aranan bir eser olduğu belirtilerek, öncelikle 500 nüsha basılması önerilmiştir. İbrahim Müteferrika, bu risalenin basılışından sonra 1726 da, ayrı bir dilekçeyle sadrazama başvurmuştur. Müteferrika, o dönemin uyanık ve ileri fikirli bilginlerine, Vesiletü t-tıbaa adlı risaleye, basımevi kurulması için önsözler de yazdırmıştır.[31] 2.8. Dar üt-tıba at-ül-amire (Basmahane) Sadrazamın olumlu karşılaması ve Sait Efendi nin çabaları sonucu, zamanın Şeyhülislam ı Mevlana Abdullah Efendi, Basımevi kurulmasında din açısından sakınca bulunmadığı yolunda fetva vermiştir. Bu fetva üzerine, Padişah 3. Ahmet de 1726 Temmuz ayında, din kitapları basmamak koşuluyla izin verdiğini belirten fermanını çıkartmıştır. Resmi adı Dar üt-tıba at-ül-amire olan, fakat halk tarafından Basmahane diye adlandırılan ilk Türk Basımevi, İbrahim Müteferrika nın Sultan Selim semtindeki evinin alt katında kurulmuştur. (14-16 Aralık 1727) Öte yandan, basımevinde yayımlanacak eserlerin fermana uygun olduğunu denetlemek üzere, bazı atamalar da yapılmıştır. Basımevinin düzeltmenliğine, İstanbul eski kadısı İshak Efendi, Selanik eski kadısı Pirizade Sahip Efendi, Galata eski kadısı Yanyalı Esat Efendi, Kasımpaşa Şeyhi Musa Efendi getirilmişler; İbrahim Efendi nin unvanı da Dergâh-ı Mualla Müteferrikası olarak belirlenmiştir.[32] İlk kitap dizgisine, 16 Aralık 1727 tarihinde başlanmış, iki yıllık bir çalışmadan sonra Sait Efendi ile

18 İbrahim Müteferrika, ilk kitaplarını basıp yayınlamayı başarmışlardır. (31 Ocak 1729). Bu kitabın baş tarafına, Padişah ın fermanı ile Şeyhülislam ın fetvasının yanı sıra İstanbul un ünlü bilginlerinin, basımı öven yazıları da eklenmiştir. İbrahim Müteferrika, basımevini kurarken nasıl sabırla ve dikkatle davranmışsa, basacağı eserleri seçerken de benzer titizliği göstermiştir. Ayrıca işi, bilim bakımından da ciddi tutmuş; basıla cak eserlerin yanlışsız olması için, zamanın bilginlerinin de basımevinde çalışmalarını sağlamıştır. O zamanlar İstanbul un en usta baskıcısı sayılan İona Eskenazi Usta basımevinde görevlendirilmiş; ayrıca Hollanda dan, Viyana dan, Almanya dan harf kalıpları getirilmiş ve harf dökümü İstanbul da yapılmıştır. İlk Osmanlı harfleri, 16 puntodan biraz daha kalınca, 18 puntoya yakın bir ölçüde hazırlanmıştır. [33] 2.9. Kitab-ı Lügat-ı Vankulu İlk Türk Basımevi Dar üt-tıba at-ül-amire de, ilk olarak Kitab-ı Lügat-ı Vankulu (Vankulu Sözlüğü), 31 Ocak 1729 tarihinde basılmıştır. Bu eser, 1002 yılında ölen İmam Ebu Nasr İsmail Cevheri nin, Sihah-ül Arabiyye adlı kitabının çevirisidir. Arapça dan Türkçe ye çeviri yapmaya yarayan bir sözlük olan Sihah ül-arabiyye, Vankulu lakabıyla tanınan Mehmet Efendi tarafından derlenmiştir. Bin nüsha olarak 2 yılda basılabilen bu eserin ilk cildi 666, ikinci cildi 756 sayfadır. Sait Efendi ile İbrahim Müteferrika nın başvurusu üzerine İstanbul kadısına yazılan hatt-ı hümayunda adı geçen lugatın çoğaltılmasından asıl maksat talebe-i ulumun (medrese öğrencilerinin) bu kitabı ucuz fiyatla satın alması olduğundan 35 kuruşa alınıp satılması iki tarafın da zararına yol açmayacağı denilmiştir.[34] Basılan Öteki Kitaplar İbrahim Müteferrika yaşamı boyunca, Vankulu Sözlüğü nün yanı sıra 16 kitap daha basmıştır. Dar üt Tıba at-ül-amire de basılan öteki kitaplar şunlardır: Tuhfe tül Kibar fi Esfar ül-bihar (1729). (Katip Çelebi nin [Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan] adlı, içinde 5 harita bulunan kitabı.) Tarih-i Seyyah (1730). (Polonyalı papaz Judas Thaddeus Krusinsky tarafından Latince yazılan, İbrahim Müteferrika tarafından Türkçe ye çevrilmiş, [Afgan-İran Savaşları] konulu kitap.) Kitab-ı İklim-i Cedid (Tarih-i Hind-i Garbi) (1730). (Mehmed bin Emir Hasan el-suudi nin yeni keşfedilen Amerika kıtasını anlatan kitabı. İbrahim Müteferrika bu kitaba resimler, haritalar eklediğinden, bu kitap [Resimli İlk Türkçe Kitap] sayılmaktadır.)[35] Tarih-i Timur Gürgan (1730). (Muhammed İbni Arapşah tarafından yazılan, Nazmizade Hüseyin Murteza tarafından Türkçe ye çevrilen, [Timurlenk in Hayatı] konulu kitap.) Tarih-i Misr al-kadim ve Misr al-cadid (1730). (Mısır divan katiplerinden Süheyli tarafından çevrilerek hazırlanan ve o tarihe kadar Mısır a gönderilen yöneticilerin adlarını içeren kitap.) Grammaire Turque (1730). (Rahip Holderman tarafından yazılmış, [Türkçe-Fransızca Dilbilgisi ve Konuşma Kitabı] Kitabın baş tarafına, [Cardinal de Fleury]ye ithaf edildiği yazılmıştır. O dönemlerde, Doğu ülkeleriyle kumaş ticareti yapan Fransız tüccarların, Türkçe öğrenmeleri için yazılan 220 sayfalık kitap, 1000 adet basılmıştır. Basımda kullanılan Latin harflerin Paris ten getirildiği kitaba, Türkçe kelimelerin ve cümlelerin, Latin harfleriyle okunuşları da eklenmiştir.) Gülşen-i Hulefa (1731). (Nazmizade Hüseyin Murteza Efendi tarafından yazılan ve Yüzyıllar arasında, özellikle İslam ülkelerinde gelişen olayları konu alan kitap.) Usul ül-hikem fi Nizam il-ümem (1732). (İbrahim Müteferrika nın, okuduğu Latince kitaplardaki ilginç bilgilerden derlediği kitap. İbrahim Müteferrika bu kitapta, Osmanlı ülkesinin Batı ülkelerinden geri kalma nedenlerini incelerken, söz konusu ülkelerin kısa tarihçesi, askeri teşkilatları, savaş yöntemleri, devlet düzenleri konularında bilgiler vermiştir.)[36]

19 Füyuzat-ı Miknatisiye (1732). (İbrahim Müteferrika nın Latince den Türkçe ye çevirdiği, [Mıknatısın Özellikleri] kitabı.) Kitab-ı Cihan Nüma (1732). (Katip Çelebi tarafından 1648 yılında hazırlanan coğrafya kitabı. İbrahim Müteferrika, Kitab-ı Cihan Nüma nın, Orta Anadolu, İzmir, İzmit, Üsküdar ve Boğaziçi ni anlatan 698 sayfalık ilk bölümünü yayımlamış; İstanbul ve çevresini konu alan ikinci bölümü, hazırladığı halde basamamıştır. Basılan ilk bölümde 27 harita bulunmaktadır.) Takvim-üt Tevarih (1734). (Katip Çelebi nin ünlü tarih kitabı. Kitapta, tarihin başlangıcından 1734 yılına kadar meydana gelen olaylara yer verilmiştir. Ancak 1648 yılına kadarki olaylar, Katip Çelebi tarafından yazılmış; bu tarihten sonrası Emir Buhari Şeyhi Mehmet Efendi nin eserinden aktarılmış; son iki yılın olayları da İbrahim Müteferrika tarafından eklenmiştir.) Tarih-i Naima (1735). (Vak a-nüvis Mustafa Naima nın, yıllarını kapsayan, 2 ciltlik [Osmanlı Tarihi Kitabı]. Bu kitap halen, Osmanlı tarihinin anılan bölümleri için başvurulan ana kaynaktır.) Tarih-i Raşit (1740). (Vak a Nüvis Mehmet Raşit Efendi nin, yıllarını kapsayan, 3 ciltlik [Osmanlı Tarihi] kitabı. Sait Efendi nin babası Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi nin ünlü Seyahatnamesi de bu kitabın içinde yayımlanmıştır.) Asım Tarihi (1741). (Tarih-i Çelebizade denilen bu eserin yazarı Çelebizade İsmail Asım Efendi dir. İlk Türk basımevinin açılışı hakkında ayrıntılı bilgilerin de bulunduğu kitap, Naima üslubunda yazılmış ve olayların sıralanışı açısından [Raşit Tarihi]ne benzetilmiştir.) Ahval-i Gazevat-ı Diyar-ı Bosna (1741). (Türkler in Bosna topraklarında, yılları arasında, Avusturyalılar a karşı giriştikleri savaşlar ile iç isyanların anlatıldığı kitap, Salta da kadılık yapmış olan Bosnalı Ömer Efendi tarafından yazılmıştır.) Ferheng-i Şuuri (Neval ül-fudala ve Lisan ül-acem) (1742). (Halepli Hasan Şuuri Efendi tarafından yazılan 2 ciltlik, kelimelik Farsça-Türkçe sözlük. Kitabın 1. cildi 454, 2. cildi 451 çift sayfadan oluşmaktadır.)[37] İbrahim Müteferrika, yılları arasındaki 17 yıllık sürede, 23 baskıda adet kitap yayımlamıştır.[38] Matbaa-i Amire İkinci basımevi, 1796 yılında, 3. Selim in emriyle kurulmuştur. Bu basımevi Hasköy de, Mühendishane-i Berri-i Hümayun ile Mühendishane-i Bahri-i Hümayun un bulunduğu yeni binada, çağın bilginlerinden geometri öğretmeni Abdurrahman Efendi nin gözetimi altında çalışmaya başlamıştır. Bu basımevinin en büyük özelliği, kitaplarda resim ve şekillere yer verilmesi olmuştur. Öğrencilerin ders kitaplarını basmak üzere kurulan bu matbaanın adı, basılan kitaplarda, Dar üt Tıba at-ül-mamuretü s- Sultaniye ya da Dar üt Tıba at-ül-mamure olarak geçmiştir yılında, bu basımevinde basılan ilk eser, Ayıntabi Ahmet Asım ın çevirdiği Burhan-ı Katı adlı Farsça-Türkçe sözlüktür. Bu eser, ilk kez iki renkli olarak basılmıştır.[39] Mühendishane basımevinde çalışmalar sürdürülürken, 1802 de, devlet tarafından Üsküdar da bir basımevi daha kurulmuş; bunun başına da Müderris Abdurrahman Efendi getirilmiştir yılına kadar Üsküdar da çalışan basımevi, 2. Mahmut un emriyle, Beyazıt ta Takvimhane Caddesi nde Kaptan İbrahim Paşa Hamamı na taşınmıştır. Buranın bitişiğindeki bir konakta da ilk gazete Takvim-i Vakayi i basmak üzere, Takvimhane-i Amire adıyla dördüncü basımevi kurulmuştur te bu iki basımevi birleştirilerek Matbaa-i Amire adını almıştır. Vakanüvis Lutfi nin yeni matbaanın hizmete girişi dolayısıyla yazdığı tarih dörtlüğü şöyledir: Huda tahtında daim eylesin Abdülaziz Han ı Bu darü t-tab ı ol hakan-ı Zişan eyledi te sis O şahın himmeti neşr-i uluma olmada masruf Ulum ü san ata kıldı ahali sınıfın te sis [40] Cumhuriyet döneminde basımevinin adı, Milli Matbaa ya dönüştürülmüş; 1939 da da Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi haline getirilmiştir.

20 2.12. Bulak Basımevi İbrahim Müteferrika Basımevi nden sonra açılan ilk basımevleri arasında, 1822 de Mısır da Kavalalı Mehmet Ali Paşa* tarafından, hem Vakayi-i Mısriye adlı gazeteyi çıkarmak hem de bilimsel yayınlar yapmak üzere kurulmuş bulunan Bulak Basımevi ni de özellikle belirtmek gerekir. Bulak Basımevi, İstanbul dan giden Aziz Efendi yönetiminde, tarihi ve edebi eserleri talik harflerle basarak, Osmanlı kültürüne hizmet yolunda uzun yıllar, Matbaa-ı Amire ile yarışmıştır yılları arasında, Bulak Basımevi nde 125 i Türkçe, 112 si Arapça, 6 sı da Farsça olmak üzere 243 kitap basılmış; bunların 56 sı 1830 yılına kadar yayımlanmıştır.[41] * Kavalalı Mehmet Ali Paşa Padişah II. Mahmut, Yanya Ayanı Tepedelenli Ali Paşa nın isyanını bastırmaya uğraşırken, 1821 yılında Mora Rumlar ı ayaklanıp bağımsızlık mücadelesine başladılar. Mora daki Müslüman halk isyancılar tarafından kılıçtan geçirilirken Padişah II. Mahmut, Ali Paşa ya karşı mücadeleden vazgeçmedi. Yanya düştükten sonra Osmanlı ordusu güneye yöneldiğinde, hem Mora hem de Atina gibi yerler ihtilalcilerin eline geçmiş bulunuyordu. Yeniçeriler 3 yıl boyunca ne Atina ya ne de Mora ya girebildiler. Bunun üzerine II. Mahmut Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa dan yardım istedi (1824). Paşa, oğlu İbrahim komutasında bir ordu gönderdi ve kısa zamanda ihtilal bastırıldı. İngiltere, Fransa ve Rusya donanma göndererek Osmanlı-Mısır Donanması nı Navarin de yaktıkları için bu başarı bir işe yaramadı de çıkan Osmanlı-Rus Savaşı nın sonunda imzalanan Edirne Antlaşması (14 Eylül 1829) ile Yunanistan, Sırbistan ve Memleketeyn in (Romanya) özerkliği kabul ettirildi da Yunanistan ın bağımsızlığı ilan edildi.[42] Bu gelişmeler Yeniçeri Ocağı nın sonunu getirdi. Yeni bir talimli ordu kurma girişimi başlatıldı. Yeniçeriler tekrar isyan edince buna hazırlıklı olan hükümet, öteki askerlerin ve halkın katıldığı kanlı bir harekatla Yeniçeri Ocağı nı ortadan kaldırdı (Vaka-i Hayriye-16 Haziran 1826) yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı talimli bir ordu kuruldu. Vaka-i Hayriye ile Osmanlı da yeni bir ıslahat dönemi başlatılmış oldu. Bu konuda Mısır daki ıslahat uygulamaları örnek alındı.[43] * Cezayir de Fransız İşgali Cezayir, Kanuni Sultan Süleyman döneminde, büyük Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa tarafından İspanyollar dan alınmış ve Osmanlı sınırları içine katılmıştı Trablusgarp ın ele geçirilmesinden sonra kuzey Afrika daki bu ülkelere Garp Ocakları adı verilmişti yılından beri Osmanlı egemenliği altında bulunan Cezayir, 300 yıllık bir süreden sonra Fransa tarafından işgal edildi. Fransa da uyguladığı ekonomik politikanın başarısızlığını örtmek, baskı yönetimine karşı ayaklanmalardan dikkati dışarıya çekmek ve Batı Akdeniz de, Fransa nın üstünlüğünü sağlamak isteyen Kral 10. Charles, Cezayir deki Osmanlı Valileri nin (dayı) Akdeniz de korsanlık yapmalarını bahane ederek 1830 yılında ülkeyi işgal etti. Navarin de donanmasını yitiren ve böylece eli kolu bağlı bulunan Osmanlı Devleti de olayı protesto etmekten başka bir şey yapamadı.[44] * Kütahya Antlaşması (Mayıs 1833) Mora olayları sırasında Mehmet Ali Paşa dan istenen yardıma karşılık Girit ve Suriye valilikleri sözü verilmişti. Paşa nın isyan tam bastırılmadan askerlerini geri çekmesine kızan Padişah II. Mahmut, Mehmet Ali Paşa ya yalnızca Girit Valiliği ni vermiştir.[45] Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa da 1831 sonlarında oğlu İbrahim Paşa yı Suriye üzerine göndererek yöreyi kısa sürede ele geçirmiştir. Mısır Ordusu üzerine gönderilen Osmanlı askerleri, önce Antakya ile İskenderun arasındaki Belek te, (Temmuz 1832) sonra da Konya da (Aralık 1832) iki kez yenildiler. Bu gelişmeler çerçevesinde, önüne İstanbul yolu açılan Mehmet Ali Paşa karşısında her kimden olursa

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA GECMIŞTEN GUNÜMUZE HABER YAZILARI Halka günlük olayları haber verme geleneğinin şimdilik Atina da başladığı sanılmaktadır. Eski Atina da, halk günün belirli saatinde,

Detaylı

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri:

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri: Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. KanunlaşDrma iki anlamda kullanılır: a) Genel anlamda kanunlaş'rma (Taknin): Kanun halinde kural koyma yani mevcut kuralın yazılı hukuk

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu.

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Askeri alanda birçok yenilik yapıldı. Eğitim alanında bir çok yenilik yapıldı. İdari alanda yenilikler yapıldı. Milliyetçilik etkisi ile ayaklanmalar

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur.

Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur. BULUŞLARVE TEKNOLOJİK GELİŞMELER Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur. Buluşlar teknolojik gelişmeleri

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56 III. Selim ve Nizam-ı Cedit Yenilikçi bir padişah olan III. Selim ıslahatları planlı ve programlı bir şekilde yapmak istiyordu. Bu amaçla ileri gelen devlet adamlarından bir heyet oluşturdu. Bu heyetlerden

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya daki en eski kültür merkezidir? A)Andronova B)Anav C)Afenesyevo D)Tagar E)Karasuk 2. Aşağıda verilen eserler

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa daki gelişmeler,

Detaylı

MISIR MESELESİ---MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA'NIN İSYANI

MISIR MESELESİ---MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA'NIN İSYANI MISIR MESELESİ---MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA'NIN İSYANI (Denize düşen yılana sarılır) Sebepleri: 1) Yunan isyanının bastırılmasında II. Mahmut'a yardım eden Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya vaat

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güz Dönemi Ortak Vize Sınavı Soru Örnekleri 1- Birinci Balkan Savaşı nın sonunda, Balkan ülkelerinin kendi aralarında anlaşmazlığa düşmelerinin

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

10. HAFTA YUNANĐSTAN IN BAĞIMSILIĞI VE MEHMED ALĐ PAŞA ĐSYANI

10. HAFTA YUNANĐSTAN IN BAĞIMSILIĞI VE MEHMED ALĐ PAŞA ĐSYANI 10. HAFTA YUNANĐSTAN IN BAĞIMSILIĞI VE MEHMED ALĐ PAŞA ĐSYANI ÖNERĐLEN OKUMALAR: - Ağacan, Đbrahim Ç., Paşanın Adamları ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Ordu ve Modern Mısır, Đstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları,

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA

YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA DOĞUM :29/07/1962-KONYA ÖĞRENİM DURUMU : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Tarih SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ!

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor. Afganistan - Kabil Almanya

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı