OREN1066 TEKNİK FİZİK / TERMODİNAMİK ÖRNEK PROBLEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OREN1066 TEKNİK FİZİK / TERMODİNAMİK ÖRNEK PROBLEMLER"

Transkript

1 1 1. TERMODİNAMİK Örnek Problem 1.1: Isıl kapasite Yalıtımlı kapalı bir kapta bulunan 2.00 kg hava 10 0 C sıcaklıktan 22 0 C sıcaklığa kadar ısıtılmaktadır. Isıtmada harcanan enerji 5.76 kcal kadardır. Havanın özgül ısısını hesaplayınız ve tablo değeri ile karşılaştırınız. m = 2.00 kg T = 10 T = 22 Q = 5.76 kcal Isıl kapasite denklemi: Q = m C (T T ) C = C = ( ).. () C = 0.24 ; 1 kcal = kj C = kj/kg C = kj/kg (Tablo değeri) Örnek Problem 1.2: Kinetik enerji EN şirketi 50 kw güce sahip bir rüzgar çiftliği kurmayı planlamıştır. Tasarlanan rüzgar türbinine gelecek rüzgarın debisi 1000 kg/s dir. Rüzgar çiftliğinin kurulacağı bölgedeki hava hızı 9 m/s dir. Bu koşullarda sözkonusu rüzgar türbininin kurulmasının uygunluğunu tartışınız. Sözkonusu gücün sağlanması için rüzgar hızı ne olmalıdır? Mevcut koşullarda rüzgar türbini gücü nedir? N = 50 kw m = 1000 kg/s c = 9 m/s Kinetik enerji N = m c Sözkonusu güce uygun rüzgar hızı c = c = / ; 1 kw = 1 ; 1 kj = 1 knm; 1 N = 1kgm/s c = c = 10 m/s / / / c = 9 m/s < C = 10 m/s olduğundan, rüzgar türbini sözkonusu

2 2 koşullarda 50 kw gücü sağlayamaz, kurulması uygun değildir. Sözkonusu koşullarda, yani c = 9 m/s için rüzgar türbini N = 1000 N = N = kw güç sağlayabilir. (9 m/s) = kg m /s ; 1 J = 1 Nm = 1 kgm/s ; N = ; 1 kw = 1000 J/s / Örnek Problem 1.3: Hacim değiştirme işi İç çapı 250 mm olan bir silindir-piston sisteminde 500 kpa basınçta hava vardır. Silindir içerisindeki hava pistonu sabit basınçta 550 mm itmektedir. Sistemde yapılan hareketli işi bulunuz. d = 250 mm p = 500 kpa s = 550 mm W = p dv; dv = A ds W = p A ds = p A ds; ds = s W = p A s; A = W = p s W = 500 kpa 1 kn/m (.) 0.55 m ; 1 kpa = W = kpa m W = kj / Örnek Problem 1.4: Isıl kapasite 10 0 C sıcaklıkta 2 kg suya kj ısı verilmektedir. a) Suyun ulaşabileceği sıcaklığı bulunuz. b) Su, verilen ısı ile ulaştığı sıcaklıkta iken 20 0 C sıcaklıktaki ortam koşullarında bekletiliyor. Bu koşullarda suyun ulaşacağı denge sıcaklığını bulunuz ve sonucu yorumlayınız/tartışınız. T = 10 T = 20 a) Suyun verilen ısı ile ulaşacağı sıcaklık T : Q = m C (T T )

3 ?? PA m = 2 kg Q = kj C = kj/kgk (Tablo değeri) T = T = T + T = 10 +,./ = T = 25 b) 25 0 C sıcaklıktaki su, 20 0 C sıcaklıktaki ortamda 20 0 C sıcaklıkta dengeye ulaşacaktır. (TDK) Örnek Problem 1.5: Verim 30 m derinlikteki bir barajda türbin generatör grubu ile elektrik enerjisi üretilecektir. Suyun türbin giriş debisi 4000 kg/s, üretileek elektrik gücü 1500 kw ve generatör verimi % 93 tür. a) Türbün-generatör grubunun toplam verimini b) Türbünin mekanik verimini c) Türbinden generatöre geçirilen mil gücünü bulunuz. a) Toplam verim η = η η ise; η = N = m x e, e = gz (Giren enerji/güç) z = 30 m m = 4000 kg/s N = 1500 kw enerji/güç) η = 0.93 (Çıkan N = 4000 x 9.81 x 50 m N = kgm /s; 1 N = 1 kgm/s N = Nm/s ; 1 J = 1 Nm; 1 kj = 1000 J N = 1962 kj/s ; 1 kw = 1 kj/s ise; N = 1962 kw η = ise; η = = % b) η = η η η = ise; η =.. η = = % 82.2 c) Mil gücü (T-G arasında) N = η N ise; N = x 1962 kw N = kw

4 4 Örnek Problem 1.6: Gaz karışımı %79 azot ve % 21 oksijenden oluşan hava karışımı 100 kpa basınçta ve 20 0 C sıcaklıkta olduğuna göre havanın özgül hacmini/özgül kütlesini bulunuz. p = 100 kpa T = 20 = 293 K g. g. M = 28 kg/kmol (Tablo değeri) M = 32 kg/kmol (Tablo değeri) R = kj/kmol M = g M + g M M = 0.21 x x 28 M = kg/kmol İdeal gaz denklemi p v = R T ve R = ise p v = T ise; v = v =././ v = m /kg ; 1kJ = 1 knm; 1 kpa = 1kN/m ρ = =. / ise; ρ = kg/m Örnek Problem 1.7: Durum değişmesi 0.6 kg hava 200 kpa basınçtan 100 kpa basınca kadar sabit sıcaklıkta genişletiliyor. Havanın başlangıçtaki hacmi 0.5 m 3 tür. a) Havanın son haldeki hacmini bulunuz. b) Havanın sıcaklığını bulunuz. c) Durum değişmesi ile yapılan işi bulunuz. d) Durum değişmesi sonundaki iç enerji değişimini bulunuz. e) Durum değişmesi sonundaki ısı alışverişini bulunuz. f) Durum değişmesini ve ilgili değerleri pv- diyagramında gösteriniz. m = 0.6 kg V = 0.5 m p = 200 kpa p = 100 kpa İzoterm durum değişmesi için durum denklemleri p V = m R T p V = m R T p V = p V a) Durum değişmesi donunda hava hacmi

5 5 V = V ise; V = 0.5 m V 2 = 1. 0 m 3 b) Hava sıcaklığı p V = m R T ise; T = T =.../ ; 1 kpa = 1 ; 1 kj = 1 knm T = K Ve ikinci hal için; p V = m R T ise; T = T =.../ ; 1 kpa = 1 ; 1 kj = 1 knm T = K c) Durum değişmesinde yapılan iş W = p V ln ise; W = 200 kpa x 0.5 m. ln. W 12 = kj (sistemden iş alındı) d) İç enerji değişimi U = m C (T T ) İzoterm durum değişmesinde T = T T = 0 olduğundan U = m C (T T) ; U 12 = 0 e) Isı alışverişi Q = mrt ln ise; Q = 0.6 kgx0.287 Q 12 = kj (sisteme ısı verildi) f) İzoterm durum değişmesi için pv- diyagramı x K ln

6 6 Örnek Problem 1.8: Su buharı Sabit hacimdeki kapalı bir kap içerisinde 90 0 C sıcaklıkta kuruluk derecesi 0.15 olan 5 kg su buharı bulunmaktadır. a) Kap içerisindeki basıncı bulunuz. b) Kabın hacmini bulunuz. T = 90 x = 0,15 m = 5 kg a) p, = kpa (Doymuş su buharı tablosu) b) V = m v v = v + xv T = 90 için doymuş su buharı tablosundan; v = m /kg v = m /kg v = m /kg m /kg v = m /kg V = 5 kg m /kg V = m Örnek Problem 1.9: Durum değişmesi Basıncı 12 bar ve sıcaklığı C olan kapalı bir ortamdaki helyum gazı 4.8 bar basınca kadar izokor olarak genişletiliyor. Durum değişmesinin sürtünmesiz ve helyum gazının ideal gaz olduğu kabul ediliyor. a) Durum değişmesi sonunda helyum gazının sıcaklığı ne olur? b) Durum değişmesi sonunda işi ve ısı alışverişini hesaplayınız. c) İç enerji ve entalpi ne kadar değişmiştir? d) Helyum gazının özgül hacmini hesaplayınız. e) Durum değişmesini pv- diyagramında ölçekli olarak çiziniz. p = 12 bar T = 457 m = 730 K p = 4,8 bar a) Durum değişmesi sonunda helyum gazının sıcaklığı İki durum için ideal gaz denklemi V = V = V (1) p V = mrt ; V = (2)

7 7 p V = mr T ; V = (3) (1), (2) ve (3) denklemlerinden; = ise; = Bu eşitlikten ikinci durumdaki sıcaklık için yazılır. T = T. ise; T = 730 K T 2 = 292 K b) İş ve ısı alışverişi w = p (v v ); v = v ise; w = 0 TD1K: q + w = u ; q = u Helyum için; R = 2077 (Tablo değeri), k = (Tablo değeri) C = = /. q = C (T T ) = 3114 J/kgK q = ( ) K ise; q 12 = 1364 kj/kg c) İç enerji ve entalpi değişimi u = q ; w = 0 ise; u 12 = 1364 kj/kg h = C (T T ) C = R = = 7783 J/kgK h = ( ) K ise; h 12 = 3409 kj/kg d) Helyum gazı hacmi p V = mrt ; v = e) pv-diyagramı = / ise; v = m3 /kg

8 8 Örnek Problem 1.10: Durum değişmesi 2 m 3 hacminde silindir-piston sistemine doldurulan 8 kg ideal gazın basıncı 4 bar ve sıcaklığı C olarak ölçülmüştür. Silindir hacmi 1 m 2 ye düşürüldüğünde ideal gazın sıcaklığı C olarak ölçülmüştür. İdeal gazın gaz sabitini, kmol-kütlesini ve ikinci haldeki gaz basıncını hesaplayınız. V = 2 m V = 1 m m = 8 kg p = 4 bar = 4x10 N/m T = 100 = 273 K T = 10 = 263 K İdeal gaz denklemi; p V = m R T den ideal gaz sabiti; R = M = = = [ ]./ Gaz basıncı (ikinci hal için); ise; R = J/kgK ise; M = kg p V = m R T ise; p = 1 J = 1 Nm = [], [ ] p = [N/m ]; 1 bar = 10 ise; p 2 = bar ; Örnek Problem 1.11: Potansiyel enerji Bir hidroelektrik santral için yapılan barajda 22 m yükseklikten saniyede düşürülen su miktarı 25 kg dır. Brüt santral gücünü hesaplayınız. Sözkonusu santral 24 saatte ne kadar enerji üretir? h = 22 m N = m g Δz

9 9 m = 25 kg/s t = 24 saat N = m N = Nm /s 1 = 1 N = = 1 Nm = 1 J = ; 1 = 1 W ; N = J/s N = W E = N t E = h 3600 E = J E pot = kj Örnek Problem 1.12: Isıl kapasite Bir ısıtıcı, kapalı bir kapta bulunan 32 kg suyu 18 0 C sıcaklıktan 55 0 C sıcaklığa kadar 20 dakikada ısıtmaktadır. Isıtmada harcanan enerji miktarını ve ısıtıcı gücünü (verim değerlendirme dışı olmak üzere) hesaplayınız. m = 32 kg T = 18 T = 55 t = 20 dak C = kj/kg (Tablo değeri, su) Isı miktarı: Q = m C (T T ) Q = 32 kg Isıtıcı gücü; N = =. / (55 18) ise; Q = kj ise; N = 4.13 kj/s 1 = 1 kw ise; N = 4.13 kw Örnek Problem 1.13: Gaz karışımı Bir kap içerisinde argon (Ar) ve azot (N 2 ) karışımı vardır. Kabın hacmi 0,5 m 3, içindeki argon miktarı 6 kg ve azot miktarı 4 kg dır. Karışımın sıcaklığı 17 0 C olduğuna göre, karışımın basıncını ve karışımı meydana getiren gazların kısmi basınçlarını bulunuz. V = 0,5 m m = 6 kg ve m = 4 kg T = 17 = 290 K Karışımın kütlesi m = m + m = 6 kg + 4 kg = 10 kg Karışımın gaz sabiti R = g R + g R

10 10 g = g = = = 0,6 = = 0,4 R = (Tablo değeri) R = (Tablo değeri) R = Karışım basıncı, durum denkleminden R = J/kgK p V = m R T p = p = []. [/] []. [ ] ise; p = ; 1 bar = 10 ise p = bar Argon gazının kısmi basıncı p = p g p = bar 0.6, [/], [/] ise; p Ar = bar Azot gazının kısmi basıncı p = p g p = bar 0,4 Veya p + p = p p = p P. [/]. [/] ise; p N 2 = bar p = bar bar ise; p = bar Örnek Problem 1.14: Nemli hava Sıcaklığı 25 0 C olan nemli havanın basıncı 760 mmhg ve bağıl nemi 0.70 tir. a) 1 m 3 nemli hava içindeki kuru hava ve su buharı miktarını hesaplayınız. b) Özgül nemi, nemli havanın özgül kütlesini ve entalpisini hesaplayınız. R = 29,27 kpm/kgk R = 47,06 kpm/kgk t = 25 için a) Kuru hava ve su buharı miktarı p = φ p = 0.70 x mmhg = mmhg mmhg = 10 kp/m

11 11 p = 31,67 mmhg (Tablo) p = 760 mmhg /, p = mmhg = kp/m. = 302 kp/m p = p p = = kp/m Hava için ideal gaz denkleminden kuru hava miktarı m = =. = 1.15 kgh Su buharı hava içerisinde çok ince zerrecikler halinde düşük basınçlarda buhar ve ideal gaz olarak kabul edilebilir. İdeal gaz denkleminden su buharı miktarı m = =. b) Özgül nem x = =,, Nemli havanın kütlesi = kgb = kgb/kgh m = m + m = = kg nh Nemli havanın özgül kütlesi ρ = =. Nemli havanın entalpisi = kg/m h = C t + xc t + r h = = kcal/kg h = kj/kg , H = mh = kg x = kcal Örnek Problem 1.15: Durum değişmesi Bir silindir-piston sisteminde 57 0 C deki 1.5 kg hava 1.2 m 3 hacimden 4.8 m 3 hacme kadar izobar olarak genişletiliyor. R = 287 J/kgK a) Durum değişmesi başında ve sonundaki gaz basıncını, b) Durum değişmesinden sonraki gaz sıcaklığını,

12 12 c) Genişleme işini, d) İç enerji değişimini, e) Entalpi değişimini, f) Isı alışverişini hesaplayınız. T = 57 = 330 K m = 1.5 kg V = 1.2 m V = 4.8 m a) Gaz basıncı Başlangıç durumu ideal gaz denkleminden basınç hesaplanır. İdeal gaz denklemi: p V = m R T Başlangıç hali (1) için ieal gaz denklemi: p V = m R T p = =.,. ; 1 J = 1 Nm p = ,5 ; 1 bar = 10 N/m p = 1, 184 bar p 1 = p 2 = p b) Durum değişmesi sonunda hava sıcaklığı İki durum için ideal denklemi yazılarak birbirine oranlanırsa, durum değişmesi sonundaki sıcaklık eşitliği elde edilir. p V = m R T p V = m R T Bu iki bağıntı oranlanırsa, = bağıntısı elde edilir. Bu bağıntıdan T 2 parametresi için denklem düzenlenir. T = T T = 330 K c) Genişleme işi.. T 2 = 1320 K = 1047 Genişleme halinde sistem çevreye iş yaptığı için negatif işareti alır. W = p (V V ) W = ( ) m W = Nm; 1 J = 1 Nm W 12 = J =

13 kj d) İç enerji değişimi u = C (T T ) C = = /. u = = J/kgK ( ) K u = ; 1 kj = 1000 J u 12 = kj kg U = m u U = 1.5 kg U 12 = kj e) Entalpi değişimi h = C (T T ) C = =. /. = J/kgK h = ( )K h = ; 1 kj = 1000 J h 12 = kj kg H = m h H = 1.5 kg H 12 = kj f) Isı alışverişi q = h ; TD1K q 12 = kj/kg ve Q 12 = kj Örnek Problem 1.16: Isıl kapasite Bir kalorifer kazanına 15 0 C de giren 1 ton besleme suyu 45 dakikada 90 0 C ye kadar ısıtılmaktadır. Suyun ortalama özgül ısısı kj/kg 0 C olduğuna göre gerekli ısı miktarını ve kazanın gücünü hesaplayınız.

14 14 T = 15 T = 90 m = 1000 kg t = 45 dak C = kj/kgk Suya verilecek ısı miktarı E = m C (T T ) E = 1000 [kg] [kj/kg ] (90 15) E ter = kj Kazan gücü N = N =. = kj/saat ; 1 saat = 3600 sn; 1 kj = 1000 J N = N = [J/sn] N K = KW / = J/sn ; 1 W = 1 J/sn Örnek Problem 1.17: İdeal gaz Kütlesi 2 kg, mutlak basıncı 755 Torr olan CO 2 gazının sıcaklığı 17 0 C ve hacmi 1.7 m 3 olduğuna göre gaz sabitini hesaplayınız. p = 755 Torr p = N/m T = = 290 İdeal gaz denklemi p V = m R T şeklinde olduğuna göre gaz sabiti için R = eşitliği elde edilir. R = /, [] [] R = 295 = 295 J/kgK = 295 Nm/kgK ; 1 J = 1 Nm

15 15 Örnek Problem 1.18: Gaz karışımı 5 kmol azotun sıcaklığı 42 0 C ve basıncı 3 bardır. Üniversal gaz sabiti 8314 J/kgK, azotun kmol kütlesi 28 kg olduğuna göre azotun hacmini ve kütlesini hesaplayınız. n = 5 kmol T = 315 K p = 3x10 M = 28 Rg = 8314 J/kmolK İdeal gaz denklemi üniversal gaz sabiti cinsinden p V = n Rg T olarak yazılır. Bu bağıntıdan azot gazının hacmi V = eşitliğinden bulunabilir. V = / ; 1 J = 1 Nm V N2 = 43, 65 m 3 Azot gazının kütlesi m = m M = 5 kmol 28 m N2 = 140 kg Örnek Problem 1.19: Durum değişmesi 1 m 3 hacminde bir tüpe doldurulan 6 kg ideal gazın basıncı 5 bar, sıcaklığı 293 K olarak ölçülmüştür. Aynı gaz 2 m 3 lük bir tüpe doldurulup sıcaklığı 380 K e çıkarılırsa basıncı ne olur? İdeal gazın gaz sabitini ve kmol-kütlesini hesaplayınız. V = 1 m m = 6 kg T = 293 K V = 2 m T = 380 K İlk durum için ideal gaz denklemi yazılarak ideal gaz denklemi için R = eşitliği elde edilir. R = / ; 1 Nm = 1 J [] [] R = 284 J/kgK Gazın kmol-kütlesi M = = [/] [/] = kg İkinci durumda ideal gaz denklemi

16 16 p V = m R T p = = [] [/] [] [ ] ; 1 Nm = 1 J p = ; 1 bar = 10 N/m p 2 = bar Örnek Problem 1.20: Potansiyel enerji 20 m yükseklikte biriktirilen 100 kg suyun potansiyel enerjisi ne kadardır? z = 20 m m = 100 kg g = 9.81 m/s Potansiyel enerji denklemi: E = m g z E = 100 [kg] [m] E = kg Birim dönüşümü: 1 N = 1 kg m/s ; 1 J = 1 Nm ; 1 kj = 1000 J E = E = Nm E pot = J m = Nm = J 1 kj 1000 J = kj Örnek Problem 1.21: Isıl kapasite Kütlesi 10 kg olan bir çeliğin sıcaklığını 20 0 C den C ye yükseltmek için sabit basınç işleminde verilmesi gereken ısı ne kadardır? Katı ve sıvı maddelerde basınç ile hacmin değişmediği kabul edilir. Bu nedenle buı maddelerin ısıl hesaplarında sabit basınçta özgül ısı, Cp kullanılır. Çelik için Cp=0.46 kj/kgk Veriler : m = 10 kg T = 20 T = 140 Cp = 0.46 (tablo) Gerekli ısı miktarı (ısıl kapasite) Q = m Cp (T T ) Q = 10 [kg] 0,46 [kj/kg ] (140 20) [ ] Q = 552 kj Termodinamik hesaplamalarda sıcaklık farkları için Kelvin ve

17 17 Celsius ölçekleri birbirleri yerine kullanılabilir. Örnek Problem 1.22: Isıl kapasite Kütlesi 10 kg olan havanın sıcaklığını 20 0 C den C ye artırmak için sabit hacim işleminde verilmesi gereken ısı miktarı ne kadardır? Gazlar sıkıştırılabilir olduğundan, hesaplamalarda özgül ısı için sabit hacimdeki değeri kullanılır. m = 10 kg T = 20 T = 120 Q = m Cv (T T ) Q = 10 [kg] 0,7165 [kj/kgk] (120 20) [ ] Q = kj Cv = 0,7165 (tablo değeri) Örnek Problem 1.23: Isıl kapasite Bir motorun soğutma sistemindeki su, sabit basınçta 0.25 kg/sn lik debi ile devir daim yapmakta olup, sıcaklığı 293 K den 353 K dereceye yükselmektedir. Soğutma suyu tarafından saniyede taşınan ısı kaç kj dür? m = 0.25 T = 293 K T = 353 K Q = m Cp (T T ) Q = 0.25 [kg/s] [kj/kgk] ( ) [K] Q = kj/s Cp = (tablo değeri) Örnek Problem 1.24: Isıl kapasite Kütlesi 5 kg olan bir metalin sıcaklığını 283 K den 343 K dereceye yükseltebilmek için 138 kj lük ısı verildiğine göre bu metalin özgül ısısını bulunuz? m = 5 kg T = 283 K T = 343 K Q = m Co (T T ) Co = ( )

18 18 Q = 138 kj Co = [] [] () [] Co = [kj/kgk] Örnek Problem 1.25: İdeal gaz/özelik Bir kap içerisinde 350 kpa basınçta ve 27 0 C sıcaklıkta oksijen gazı bulunmaktadır. Oksijen gazının özgül hacmini ve özgül kütlesini hesaplayınız. Sözkonusu oksijen gazının bulunduğu kapta basınç sabit hacimde 175 kpa değerine düşürülürse özgül hacim ve özgül kütle ne olur? Son haldeki sıcaklığı hesaplayınız. Oksijen gazı için M = 32 kg/kmol, genel gaz sabiti R = kj/kmolk Bazı gazların M değerleri: Gaz Sembol M [kg/kmol] Argon Ar Azot N Helyum He Hidrojen H Karbondioksit CO Karbonmonoksit CO Oksijen O Su buharı H 2 O İdeal gaz denklemi p v = R T (1) Gaz sabiti R = ; R =./ p v = v = v = 1 N/m /. [/] [] v =. [/] [] ise R = kj/kgk (2) v = [m /kg] ; 1 J = 1 Nm; 1 kpa = ρ = ρ =. [ /] ρ = [kg/m ] P = 175 kpa olursa; p v = R T (1) p v = R T (2) = T = T = 300 T = 150 K

19 19 v = = [m /kg] ρ = [kg/m ], [/] [] [] v = Örnek Problem 1.26: Isıl kapasite Bir buhar kazanına 10 0 C de giren 1 ton besleme suyu 90 0 C ye kadar ısıtılmaktadır. Suyun ortalama özgül ısısı 4,186 kj/kgk olduğuna göre gerekli ısı miktarını hesaplayınız. T = 10 T = 90 m = 1 ton = 1000 kg C = 4,186 J/kgK Suya verilecek ısı miktarı ısıl kapasite denkleminden bulunur. Q = m C (T T ) Q = 1000 [kg] 4,186 [kj/kg ] (90 10) [ ] Q = kj Örnek Problem 1.27: İdeal gaz/özelik 3 m yükseklikte, 10 m uzunlukta ve 5 m genişlikte bir oda içerisinde 20 0 C sıcaklıkta ve 101 kpa basınçta hava bulunmaktadır. Havanın gaz sabiti kj/kgk dir. a) Hava kütlesini hesaplayınız. b) Havanın özgül hacmini hesaplayınız. c) Havanın özgül kütlesini hesaplayınız. a) Havanın kütlesi: p V = m R T ideal gaz denkleminden hava kütlesi için m = Parametreler: denklemi elde edilir. Hava hacmi: V = a x b x h = 10 m x 5 m x 3 m = 150 m Sıcaklık: T = 20 = = 293 K Basınç: 1 Pa = 1 N/m ; p = 101 kpa = 101 kpa x Gaz sabiti: 1 J = 1 Nm R = m = 101 kn m x 150 m knm/kgk x 293 K b) Hava özgül hacmi: / = knm/kgk m = kg = 101 kn/m

20 20 v = V m = 150 m kg v = m3 /kg c) Havanın özgül kütlesi: ρ = m V = 1 v = kg 150 m ρ = kg/m 3 Örnek Problem 1.28: Durum değişmesi Bir silindir-piston sistemi içerisinde 500 K sıcaklıkta ve 200 kpa basınçta 0,25 kg havanın hacmi tersinir olarak başlangıçtaki hacminin 3 katına çıkarılmaktadır. Hal değişiminin sabit basınçta gerçekleştiği kabul edilmektedir. a) Hal değişimi sonunda basıncı, b) Sistemin yaptığı işi, c) Hal değişimi sonunda sıcaklığı hesaplayınız. Hal değişiminin başlangıcında sonundaki durum için ideal gaz denklemleri p V = m R T (1) p V = m R T (2) Başlangıçta sistemin hacmi (1) denkleminden V = V = 0.25 kg x kj kgk x 500 K 200 kn/m V 1 = m 3 a) Durum değişmesi sonunda basınç: p = p 2 = 200 kpa olarak elde edilir. b) Yapılan iş: p = sabit V = 3 x V = 3 x 0.25 m W = p (V V ) = 200 kn m (0.75 m 0.25 m ) W 12 = 100 kj c) Durum değişmesi sonunda sıcaklık: (1) ve (2) nolu denklemlerden; T = T T = 500 K 0.75 m 0.25 m T 2 = 1500 K Bu problemde hal değişimi sabit sıcaklıkta gerçekleşseydi:

21 21 a) Her iki durumda idal gaz denklemlerinden p = p p = 200 kpa 0.25 m 0.75 m p 2 = kpa b) İş: T = sabit için; W = p V ln elde edilir. W = 200 kp m 0.75 m ln 0.25 m W 12 = kj = knm c) Sıcaklık: T = T 2 = 500 K Örnek Problem 1.29: İdeal gaz/özelik 500 m 3 hacmindeki bir derslik içerisinde bulunan havanın sıcaklığı 22 0 C ve özgül kütlesi 1.18 kg/m 3 tür. Derslikteki havanın oluşturduğu basıncı hesaplayınız. Hava için: R = kj/kgk (Tablo değeri) V = 500 m, T = 22 = = 295 K, m = 1.18 kg/m İdeal gaz denklemi: p V = m R T Basınç: p = m = ρ V = 1.18 kg m x 500 m m = 590 kg p = 590 kg x kj kgk x 295 K 500 m p = 99.9k J/m 1 J = 1 Nm p = 99.9 kj 1 Nm = 99.9 kn/m m 1 J 1 Pa = 1 N kn p = 99.9 m m 1 Pa p = kpa 1 N/m Örnek Problem 1.30: Durum değişmesi Bir kap içerisinde 600 K sıcaklıkta ve 300 kpa basınçta bulunan 0.5 kg hava tersinir olarak başlangıç hacminin iki katına çıkarılmaktadır. Hal değişimi sırasında; 1) p = sabit 2) T = sabit 3) pv n = pv 1,3 = sabit eşitlikleri geçerli olduğuna göre;

22 22 a) Sistemin yaptığı işi hesaplayınız. b) Hal değişimi sonundaki basınç ve sıcaklıkları hesaplayınız. c) Hal değişim değrilerini pv- diyagramında gösteriniz. Mevcut koşullarda hava ideal gaz olarak kabul edilebilir. Başlangıç hali için ideal gaz denklemi p V = m R T denkleminden başlangıç hacmi V = m R T p Hava için: R = kj/kgk V = 0.5 kg x kj kgk x 600 K 300 kpa V 1 = m 3 1) İzobar durum değişmesi: p = p = 300 kpa a) Sistemin yaptığı iş: W = p (V V ) W = 300 kpa (2 x )m W 12 = 86, 1 knm b) Sıcaklık: Her iki haldeki denklemden T = T T = 600 K 2 x m m T 2 = 1200 K c) p = p 2 = 300 kpa 2) İzoterm durum değişmesi: a) İş: W = p V ln, W = p V ln ; W = mrt ln 2 x W = 300 kpa x m m x ln m W 12 = knm b) Sıcaklık: T = T 2 = 600 K c) Basınç: P = p p = 300 kp m 2 x m p 2 = 150 kpa 3) Politrapik durum değişmesi: pv n = pv 1,3 = sabit a) İş: W =

23 23 p = p V, = 300 kpa V 2 x W = 121,84 x 2 x 0, x 0, ,3 p 2 = kpa W 12 = knm b) Sıcaklık: p V = p V ; p V = m R T ; p V = m R T T = T p. 121,84 = 600 p 300. T2 = K c) Hal değişim grafiği Yukarıdaki problemde; Isı alışverişini ve iç enerji değişimini hesaplayınız. 1) p = sabit q = C (T T ) q = kj kgk ( ) K q 12 = kj/kg u = C (T T ) u = kj kgk ( ) K u 12 = kj/kg 2) T = sabit Q = W = p V ln V V W = 300 kpa x m ln 2 W 12 = kj u = C (T T ); u 12 = 0 3) Q = m C (T T ) + W

24 24 Q = m (T T ) + m R ( ) Q = k 1 1 n m Cv (T T ) Q = Q 12 = kj U = m C (T T ) x 0.5 kg x kj kgk U = 0.5 kg x 0,7165 kj ( )K kgk U 12 = kj ( ) K Örnek Problem 1.31: Su buharı Bir silindir-piston sistemi içerisinde başlangıçta p 1 = 300 kpa basınçta ve V 1 = 0.2 m 3 hacimde bulunan 0.5 kg su buharına dışarıdan ısı verilerek sıcaklığı C a çıkarılmaktadır. Piston sürtünmesiz hareket etmektedir. a) Sisteme verilen ısı miktarını b) Buharın yaptığı işi c) Pistonun ve üzerindeki ağırlığın kaldırılması için yapılan faydalı işi hesaplayınız. p = sabit için; Q = H H = m (h h ) v = V m = = 0.4 m /kg p = 300 kpa için doymuş su buharı; v = (Tablo) v = (1 x)v + x v x = v v v v = h = h + x (h h ) = h = kj (Doymuş su buharı tablosundan; DSBT) kg h = kj kg (DSBT) h = ,6599 ( ) = kj/kg

25 kpa ve C kızgın buhar: v = 0,7164 m /kg h = kj/kg Q = m (h h ) = 0.5 kg ( ) Q = kj W = m p (V V ) = 0.5 x 300 ( ) W = kj U = Q W = = kj Atmosfer basıncının etkisi dikkate alınarak yapılan faydalı iş hesaplanmalı W () = Q U P (V V ) W () = W m p (V V ) W () = x 100 ( ) W 12(fay) = kj Örnek Problem 1.32: Su buharı 8.5 ata basınç altında buharlaşmakta olan nemli doymuş buharın kuruluk derecesi 0.95 olduğuna göre nemli buhar karakteristiklerini doymuş su buharı tablosu aracılığı ile bulunuz. x = 0.95 p = 8.5 ata için DSB tablosu t = h = kcal/kg h = kcal/kg S = kcal/kg S = kcal/kg v = m /kg v = m /kg r = kcal/kg Nemli buharın özgül hacmi: v = x v v = 0.95 x v = m /kg Nemli havanın entalpisi: h = h + x r h = x h = 637 kcal/kg Nemli buharın entropisi: S = S + x S ; S = S S S = S + x (S S ) S = x ( ) S = kcal/kg Nemli buharın iç enerjisi: u = h p v

26 26 kp p = p 1 = 7.5 at = 7.5 x 10 m = 9.81 x 7.5 x 10 N m = x 10 N/m h = 637 kcal kg x kj kcal x 1000 J = J/kg 1 kj u = J kg x N m 10 x m kg u = u = J = kj/kg kg 1 J 1 Nm Örnek Problem 1.33: Su buharı Sabit hacimdeki kapalı bir kap içerisinde 90 0 C sıcaklıkta kuruluk derecesi 0.15 olan 5 kg su buharı bulunmaktadır. c) Kap içerisindeki basıncı bulunuz. d) Kabın hacmini bulunuz. T = 90 x = 0.15 m = 5 kg a) p, = kpa (Doymuş su buharı tablosu) b) V = m v v = v + xv T = 90 için doymuş su buharı tablosundan; v = 0, m /kg v = m /kg v = m /kg m /kg v = m /kg V = 5 kg m /kg V = m Örnek Problem 1.34: Su buharı 10 ata basınçta kuruluk derecesi 0.90 olan nemli doymuş su buharının bütün ısısını ve buharlaşma gizli ısısını hesaplayınız.

27 27 p = 10 ata x = 0.90 Toplam ısı: q = q + x r q = x t [kcal/kg] q = x 178 q = [kcal/kg] q = C t q = 1 kcal kg x 178 q = 178 kcal/kg r = q r r = r = kcal/kg q = x q = kcal/kg r = q q r = r = kcal/kg Diğer şekilde; r = 0.90 x r = kcal/kg Örnek Problem 1.35: Su buharı Bir silindir-piston sistemi içerisinde başlangıçta p 1 = 300 kpa basınçta ve V 1 = 0.2 m 3 hacimde bulunan 0.5 kg su buharına dışarıdan ısı verilerek sıcaklığı C a çıkarılmaktadır. Piston sürtünmesiz hareket etmektedir. a) Sisteme verilen ısı miktarını b) Buharın yaptığı işi c) Pistonun ve üzerindeki ağırlığın kaldırılması için yapılan faydalı işi hesaplayınız. p = 300kPa V = 0.2 m m = 0.5 kg T = 200 p = sabit için; Q = H H = m (h h ) v = V m = = 0.4 m /kg p = 300 kpa için doymuş su buharı; v = (Tablo) v = (1 x)v + x v

28 28 x = v v v v = h = h + x (h h ) = h = kj (Doymuş su buharı tablosundan; DSBT) kg h = kj kg (DSBT) h = ( ) = kj/kg 300 kpa ve C kızgın buhar: v = m /kg h = kj/kg Q = m (h h ) = 0.5 kg ( ) Q = kj W = m p (V V ) = 0.5 x 300 ( ) W = kj U = Q W = = kj Atmosfer basıncının etkisi dikkate alınarak yapılan faydalı iş hesaplanmalı W () = Q U P (V V ) W () = W m p (V V ) W () = x 100 ( ) W () = kj Örnek Problem 1.36: Su buharı 10 ata basınç altındaki 12 kg doymuş su buharının toplam ısısını, buharlaşma gizli ısısını bulunuz. p = 10 ata m = 12 kg Sıcaklık Dupperet formülünden hesaplanır. p (ata) = t ( ) 100 t ( ) = 100 p (ata) t = t = 178 Sıcaklık, basınca göre düzenlenmiş doymuş su buharı tablosundan da bulunabilir. Buharın toplam ısısı Regnault formülünden hesaplanır.

29 29 q = x t [kcal/kg] q = x 178 q = [kcal/kg] Q = m q = 12 kg x kcal kg Q = kcal 1 kcal = kj Q = kcal x Sıvı ısısı: q = C t q = 1 kcal kg x 178 q = 178 kcal/kg q = 178 kcal kg kj x 1 kcal 4,186 kj 1 kcal q = kj/kg Q = m q = 12 kg x kj kg Q = kj q = q + r r = q r r = r = kcal/kg r = kcal kg kj x 1 kcal r = kj/kg Q = kj Örnek Problem 1.37: Nemli hava 27 0 C sıcaklıkta (P = mmhg) bağıl nemi % 72 olan nemli havanın özgül nemini, mutlak nemini, özgül kütlesini ve entalpisini hesaplayınız. Sözkonusu nemli hava 16 0 C ye kadar soğutulursa bağıl nemin sabit kalması için nemli havaya verilecek veya nemli havadan alınacak nem miktarı ne kadardır? t = 27 P = mmhg (Tablo) = % 72 t = 16 P = P = 0,72 x 26,74 P = mmhg x = P P P = x = Kgb/Kgh ρ = x P R + xr T = = ρ = Kg/m x

30 30 ρ = 1 + x P R + xr T = x461.5 ρ = 1.15 Kg/m = h = C t + x(c t + r ) C = 0.24 KCal/Kg K C = 0.46 KCal/Kg K r = 582 KCal (27 K için) Kg h = 0.24 x (0.46x ) h = h = KCal/Kg h = 66.9 KJ/Kg t = 13 P = mmhg P = 0.72 x P = 8.09 mmhg x = x = Kgb/Kgh x x = x = Kgb yoğuşarak ayrılır Örnek Problem 1.38: Nemli hava Bağıl nemi % 45 ve sıcaklığı 25 0 C olan nemli hava 1 bar sabit basınç altında 12 0 C sıcaklığa kadar soğutulup bağıl nemi % 65 e çıkarılırsa, nemli havadan ayrılacak veya nemli havaya verilecek su buharı miktarını hesaplayınız. Aynı şekilde nemli havanın entalpi değerini hesaplayınız. t = 25 Pb = mmhg [Tablo] t = 12 Pb = mmhg [Tablo] Pb = Pb = 0.45 x Pb = mmhg Pb = Pb = 0.65 x 10,52 Pb = mmhg Pb x = P Pb, P = 750 mmhg x =

31 31 x = Kgb/Kgh x = x = Kgb/Kgh x x = , x = Kg su yoğuşur ve ayrılır h = Cp t + x (Cp t + r ) Cp = 0.24(KCal/Kg ) = KJ/Kg Cp = 0.46 (KCal/Kg ) = KJ/Kg r = 583 KCal KJ = 2441 Kg Kg [t = 25 için] h = 0.24 x (0,46 x ) h = KCal = 47.5 KJ/Kg Kg h = Cp t + x (Cp t + r ) r = KCal KJ = 2472 Kg Kg [t = 12 için] h = 0.24 x (0.46 x ) h = 6.29 KCal = KJ/Kg Kg Örnek Problem 1.39: Nemli hava Özgül nemi x = 0.25, basıncı p = 1.5 at, sıcaklığı t = 35 0 C olan 10 Kg nemli havanın hacmi ne kadardır? Buradan elde edilen özgül hacimle, özgül hacim eşitliğinden bulunacak değerleri karşılaştırınız. Rh = kpm kgk Rb = kpm kgk Nemli hava için: PV = (mh Rh + mbrb)t Eşitliği yazılır ve hacım değeri; V = mh (Rh + xrb) T p eşitliği bulunur. Açıklama: m = mh + mb

32 32 eşitliğini etkisiz faktörü ile çarparsak m = (mh + mb) mh mh m = mh mh + mb mh mh mb mh = x İlişkisi ile; m = (1 + x)mh Elde edilir. m = mh + mb = 10 Kg m = (1 + x)mh mh = mh = m 1 + x 10 Kg ise; mh = 8 K p = 1.5 at = 1.5 x 10 Kp/m t = 35 T = 308 K 308 V = 8 ( ,25 x 47.06) [Kg] Kpm [ K] m 1.5 x 10 Kg K Kp V = m Özgül hacım: Nemli havanın hacmi ve kütlesi bilindiğinden v = V m Eşitliğinden hesaplanabilir. Buna göre özgül hacım, v = Olarak elde edilir. m Kg v = m /kg İlgili değerler bilindiğinden, özgül hacım; v = Rb (0,622 + x) T p v = v 1 + x eşitliklerinden de hesaplanabilir. 308T v = ( ) 1.5 x 10

33 33 Örnek Problem 1.40: Nemli hava Sıcaklığı 25 0 C olan nemli havanın basıncı 760 mmhg ve bağıl nemi 0.70 tir. c) 1 m 3 nemli hava içindeki kuru hava ve su buharı miktarını hesaplayınız. d) Özgül nemi, nemli havanın özgül kütlesini ve entalpisini hesaplayınız. R = kpm/kgk R = kpm/kgk t = 25 için p = mmhg (Tablo) c) Kuru hava ve su buharı miktarı p = φ p = 0.70 x mmhg = mmhg mmhg = 10 kp/m p = 760 mmhg /, p = mmhg = kp/m, = 302 kp/m p = p p = = kp/m Hava için ideal gaz denkleminden kuru hava miktarı m = =. = 1.15 kgh Su buharı hava içerisinde çok ince zerrecikler halinde düşük basınçlarda buhar ve ideal gaz olarak kabul edilebilir. İdeal gaz denkleminden su buharı miktarı m = =, d) Özgül nem x = =.. Nemli havanın kütlesi = kgb = kgb/kgh m = m + m = = kg nh Nemli havanın özgül kütlesi ρ = =. Nemli havanın entalpisi = kg/m h = C t + xc t + r h =

34 = kcal/kg h = kj/kg H = mh = kg x = kcal Örnek Problem 1.41: Nemli hava Bağıl nemi = % 80, sıcaklığı t = 10, basıncı p = 1 at olan nemli havanın entalpisini hesaplayınız. Cph = 0.24 KCal Kg K Cpb = 0.46 KCal Kg K r = 597 [KCal/Kg] t = 10 için p = Kp (Tablo) m p = p = 0.80 x p = Kg/m p = 1 at = 10 Kp/m x = x = p p p 21, h = 0.24 t + x (0.46 t + 597) x = Kgb/Kgh h = 0.24 ( 10) + 0,0013 [0.46 ( 10) + 597] h = KCal/Kg Örnek Problem 1.42: Nemli hava 20 0 C sıcaklıkta bağıl nemi %70 olan nemli havanın bağıl nemi %50 ye düştüğünde 1 Kg kuru havadan ayrılacak (yoğuşma) su buharı miktarı kaç gramdır? 20 de P = mmhg = 0.70 = 0.70 ise P = P = 0.70 x P = mmhg P x = = p p x = kgb kgh = gb/kgh = 0.50 ise; P = 0.50 x17.54 = 8.77 mmhg x = x = kgb = 7.26 gb/kgh kgh

35 35 Yoğuşan su buharı miktarı: x = x x = x = 2.96 gb/kgh Örnek Problem 1.43: Nemli hava 25 0 C sıcaklıkta bağıl nemi % 70 olan nemli havanın 1 kg kuru hava miktarı içerisindeki su buharı miktarını hesaplayınız. Sözkonusu nemli havanın çiğlenme noktası sıcaklığını yazınız. Aynı nemli hava en fazla ne kadar su buharı taşıyabilir? Doymuş nemli hava ilk durumuna getirilirse ne kadar su buharı yoğuşur? t = 25 P = mmhg P = 0.70 x = mmhg t ç = 19 x = x = = gb/kgh , = gb/kgh Yoğuşan su buharı miktarı: x = x x = x = 6.16 gb/kgh

36 36 YAKITLAR VE YANMA Isıl değer 1 kg yakıt için üst ısıl değer: Q = C H S [kj/kg] (1) Alt ısıl değer: Q = Q 2500 (w + 9H) [kj/kg] (2) Yakma havası miktarı: 1 kg katı veya sıvı yakıtı yakmak için gerekli teorik hava miktarı V = C H (S O ) [m hava/kg yakıt] (3) Gaz yakıtlar için teorik hava miktarı V = CO H H S + 2CH + m + C H O [m h/kg y] (4) Bir yakıtın yanabilmesi için gerekli gerçek hava miktarı V = n V (4) Hava fazlalık katsayıları (n); gaz yakıtlar için , sıvı yakıtlar için , katı yakıtlar için arasında değerler alır. Örnek Problem 1.44: Isıl değer Analizi yapılmış bir yakıtın bileşenleri 0.75 C; 0.06 H 2, 0.02 S; 0.05 O 2 ; 0.01 N 2 ; 0.01 W ve 0.05 A kg olarak belirlenmiştir. Bu yakıtın ısıl değerlerini bulunuz C; 0.06 H 2, 0.02 S; 0.05 O 2 ; 0.01 N 2 ; 0.01 W ve 0.05 A kg Q = C H S [kj/kg] Q = x x 0.02 Q = kj/kg Q = Q 2500 (W + 9H ) [kj/kg] Q = ( x0.06) Q = kj/kg

37 37 Örnek Problem 1.45: Isıl değer Bir kömürün ağırlık yüzdeleri cinsinden bileşimi aşağıda verilmiştir. C = 0.81; H = 0.05; O = 0.08; w = 0.015; a = Kömürün alt ve üst ısıl değerlerini bulunuz. C = 0.81; H = 0.05; O = 0.08; w = 0.015; a = Üst ısıl değer: Q = C H S [kj/kg] Q = x x 0 [kj/kg] Q = kj/kg Alt ısıl değer: Q = Q 2500 (w + 9H) [kj/kg] Q = ( x 0.05) [kj/kg] Q = [kj/kg] Örnek Problem Hava miktarı % C; %5.50 H 2 ; %9.50 O 2 ; %0.80 N 2 ; %3.00 S ve %4.00 A içeren kömürün 1 kg ının yanması için gereken gerçek hava miktarını bulunuz. Hava fazlalık katsayısı 1.35 tir. % C %5.50 H 2 %9.50 O 2 %0.80 N 2 %3.00 S %4.00 A n = 1.35 Teorik hava miktarı V = C H (S O ) V = x ,267 x (3 9.50) V = m hava/kgyakıt Gerçek hava miktarı V = av = 1.35 x V = m hava/kgyakıt

38 38 Örnek Problem 1.47: Hava miktarı Bir kömürün yüzde bileşenleri aşağıdaki gibidir. Hava fazlalık katsayısı 1.5 dir. C = %70.4; H = %5.02; O = %11.7; N = %0.88; S = %2 ; a = %5 C = %70.4 H = %5.02 O = %11.7 N = %0.88 S = %2 a = %5 Kömürün 1 kg ının yanması içine gerekli gerçek hava miktarını bulunuz. Teorik hava miktarı: V = C H (S O ) [m hava/kg yakıt] V = x x (2 11.7) [m hava/ kg yakıt] V = 7.34 [m hava/kg yakıt] Gerçek hava miktarı: V = n V V = 1.5 x 7.34 V = 11 [m hava/kg yakıt]

39 39 EV ÖDEVİ Problem 1.1: Basıncı 1 bar ve sıcaklığı 55 0 C olan kapalı bir ortamdaki hava 13 bar basınca kadar izokor olarak sıkıştırılıyor. Durum değişmesinin sürtünmesiz ve havanın ideal gaz olduğu kabul ediliyor. R = 287, k = 1.4 a) Durum değişmesi sonunda havanın sıcaklığı ne kadardır? b) Durum değişmesi sonunda işi ve ısı alışverişini hesaplayınız. c) İç enerji ve entalpi ne kadar değişmiştir? Problem 1.2: 80 0 C deki 1 kg ideal gaz 1 m 3 hacimden 6 m 3 hacme kadar izobar olarak genişletiliyor. R = 287 J/kgK a) Durum değişmesi başında ve sonundaki gaz basıncını hesaplayınız. b) Durum değişmesinden sonraki gaz sıcaklığını hesaplayınız. c) Genişleme işini hesaplayınız. d) İç enerji ve entalpideki değişmeyle ısı alışverişini hesaplayınız. Problem 1.3: Basıncı 1 bar ve sıcaklığı C olan 1 kg hava izoterm olarak 13 bar basınca kadar sıkıştırılıyor. Sıkıştırma işleminin sürtünmesiz ve havanın ideal gaz olduğu kabul ediliyor. a) Sıkıştırma işleminin başında ve sonunda özgül hacim ne kadardır? b) Sıkıştırma sırasında harcanan işi hesaplayınız. c) Sıkıştırma sırasında iç enerji ve entalpi ne kadar değişir? d) Sıkıştırmada ısı alışverişi ne kadardır? Problem 1.4: Basıncı 1 bar ve sıcaklığı C olan kapalı ortamdaki 1 kg hava sürtünmesiz adyabatik olarak 13 bar basınca kadar sıkıştırılıyor. a) Sıkıştırma sonunda özgül hacmi ve sıcaklığı b) Sıkıştırma işini c) İç enerji ve entalpi değişimi ile ısı alışverişini hesaplayınız. Problem 1.5: Bakırdan yapılmış (Cp=0.42kJ/kgK) 5 kg kütleye sahip bir kap içinde 20 ºC sıcaklıkta 15 kg su (Cp 3 = 4.20 kj/kgk) bulunmaktadır. Bu kap içine 2.5 kg kütleye sahip 85 ºC sıcaklıkta katı bir cisim atılıyor ve sistem 25 ºC sıcaklıkta dengeye ulaşıyor. Katı cismin özgül ısısını bulunuz. Olay sabit basınçta meydana geliyor. Problem 1.6: Bir silindir-piston sisteminde 27 0 C sıcaklıkta 0,8 kg karbonmonoksit ve argon gaz karışımı (ağırlık oranları %40 CO, %60 Ar) 3,5 m 3 hacimden 0,7 m 3 hacime kadar izoterm olarak sıkıştırılıyor. a) Durum değişimi başında gaz basıncını, b) Durum değişimi sonunda gaz basıncını, c) Sıkıştırma işini, d) İç enerji değişimini,

40 40 e) Entalpi değişimini, f) Isı alışverişini hesaplayınız. g) Durum değişmesinin pv- diyagramını, eksen parametre değerlerini de göstererek çiziniz. h) Durum değişmesini ısıl denge yönünden değerlendiriniz. Problem 1.7: Bir kapta bulunan nemli havanın özgül nemi kgb/kgh, nemli hava içindeki kuru hava kütlesi 2.4 kg, nemli havanın basıncı 101 kpa ve sıcaklığı 30 0 C dir. a) Nemli hava içindeki su buharı kütlesini ve nemli hava kütlesini bulunuz. b) Nemli havanın özgül kütlesini bulunuz.

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. Sorular eşit puanlıdır. SORU 1. Bir teknik sisteme 120 MJ enerji verilerek 80000

Detaylı

Gerekli ısı miktarı (ısıl kapasite)

Gerekli ısı miktarı (ısıl kapasite) . TERMODİNAMİK Örnek Problem: Isıl kapasite Kütlesi 0 kg olan bir çeliğin sıcaklığını 20 0 C den 40 0 C ye yükseltmek için sabit basınç işleminde verilmesi gereken ısı ne kadardır? Katı ve sıvı maddelerde

Detaylı

Soru No 1 2 3 4 5 Puan 15 15 20 20 30 Program Çıktısı 1 1,3 1,3 1,3 1,3,10

Soru No 1 2 3 4 5 Puan 15 15 20 20 30 Program Çıktısı 1 1,3 1,3 1,3 1,3,10 Öğrenci Numarası İmza Program Adı ve Soyadı NÖ İÖ SORU 1. ANADOLU enerji şirketi bir rüzgar santrali kurmayı planlamaktadır. Tesisin kurulacağı bölgedeki hava hızı 10 m/s dir. Tasarlanan rüzgar türbininden

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİK Öğr. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ISI Maddenin kütlesine, cinsine ve sıcaklık farkına bağımlı olarak sıcaklığını birim oranda değiştirmek için gerekli olan veri miktarına

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. SORU. Tersinir ve tersinmez işlemi tanımlayınız. Gerçek işlemler nasıl işlemdir?

Detaylı

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi 1 Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ 2 Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak karşılaşılan

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

ME-207 TERMODİNAMİK ÇALIŞMA SORULARI. KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Remzi ŞAHİN Arş. Gör. Sadık ATA

ME-207 TERMODİNAMİK ÇALIŞMA SORULARI. KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Remzi ŞAHİN Arş. Gör. Sadık ATA ME-207 TERMODİNAMİK ÇALIŞMA SORULARI Bölümü EKİM 2015 İÇİNDEKİLER BİRİM ANALİZİ 2 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 3 TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI KAPALI SİSTEMLER 5 TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI AÇIK SİSTEMLER

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 13.01.2017 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK 1 3. TERMODİNAMİK KANUNLAR (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu Termodinamiğin Birinci Kanununa göre, enerji yoktan var edilemez ve varolan enerji yok olmaz, ancak şekil değiştirebilir. Kanun

Detaylı

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik Enerji (Energy) Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir. İş, bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde tarif edilir.

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ 1 Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak karşılaşılan hareketli sınır işi veya PdV işi olmak üzere değişik iş biçimlerinin

Detaylı

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik I Bütünleme Sınavı (02/02/2012) Adı ve Soyadı: No: İmza:

HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik I Bütünleme Sınavı (02/02/2012) Adı ve Soyadı: No: İmza: HR. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Bölümü 050304-0506304-Termodinamik I Bütünleme Sınavı (0/0/0) Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan uanlar:..3.4.5.6.. Sınav sonucu. Süre: 90 dak. Not: erilmediği düşünülen

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

MAKİNA BİLGİSİ / 2. KISIM ÖRNEK PROBLEMLER

MAKİNA BİLGİSİ / 2. KISIM ÖRNEK PROBLEMLER 1 BUHAR KAZANLARI ÖRNEK PROBLEM (BUHAR KAZANI): Bir buar kazanında alt ısıl değeri 12.5 MJ olan 157 kg odun yakılarak 20 bar basınçta saatte 5 ton su buarı üretiliyor. Kazan besleme suyu sıcaklığı 60 olduğuna

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEMEL KAVRAMLAR. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN KÜTLE: Yeryüzünde hacim kaplayan cisimlerin değişmez madde miktarıdır. ( sıcaklığa, basınca, çekim ivmesine bağlı olarak değişmez. ) Terazi ile ölçülür. Kütle birimi SI birim sisteminde Kg dır. Herhangi

Detaylı

Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Eksik veya hatalı verildiği düşünülen değerler için mantıklı tahminler yapabilirsiniz.

Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Eksik veya hatalı verildiği düşünülen değerler için mantıklı tahminler yapabilirsiniz. HR. Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 0502304-0506304Termodinamik I Ara Sınavı (07/12/2011). Süre: 90 dak. Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan Puanlar: 1.2.3.4.5.6.. Sınav sonucu. Gözetmenlere

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

%20 Fazla hava dikkate alınarak yanma denklemi aşağıdaki şekilde yazılır:

%20 Fazla hava dikkate alınarak yanma denklemi aşağıdaki şekilde yazılır: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2010-2011 Güz Dönemi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 10 Kasım 2010 Çarşamba, 17:00 MAK 411 Yanma Teorisi Arasınav Sorular ve Çözümleri Soru 1 %90 Metan

Detaylı

!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*

! #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.* 2. BÖLÜM SAF MADDELERİN ERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Saf madde Saf madde, her noktasında aynı e değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye denir. Saf maddenin sadece bir tek kimyasal element eya bileşimden

Detaylı

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI İzotermal ve Adyabatik İşlemler Sıcaklığı sabit tutulan sistemlerde yapılan işlemlere izotermal işlem, ısı alışverişlerine göre yalıtılmış sistemlerde yapılan işlemlere ise adyabatik işlem adı verilir.

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

KOK PROSESİ EGZOSTERLERDE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMASI

KOK PROSESİ EGZOSTERLERDE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMASI III. TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ KOK PROSESİ EGZOSTERLERDE PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMASI Erdem ÖZDEMİR Kimya Mühendisi İş Güvenliği Bilim Uzmanı KOK PROSESİ EGZOSTERLERDE

Detaylı

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü

Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ. Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin bir Ölçüsü Bölüm 8 EKSERJİ: İŞ POTANSİYELİNİN BİR ÖLÇÜSÜ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci yasası ışığında, mühendislik düzeneklerinin verimlerini veya etkinliklerini incelemek. Belirli bir çevrede verilen bir halde

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram 2. ÇOK BASINÇLI SİSTEMLER 2.1 İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ: Basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi -30 ye kadar verimli olmaktadır. -40 C ile -100 C arasındaki sıcaklıklar için kademeli soğutma sistemleri

Detaylı

3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI. 3.1. Kapalı Sistemler

3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI. 3.1. Kapalı Sistemler 3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI 3.1. Kapalı Sistemler Termodinamiğin birinci yasasına (Enerjinin korunumu) göre, sistem ile çevresinin etkileşimi sırasında, sistem tarafından kazanılan enerji çevresi

Detaylı

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar 9-16. Kapalı bir sistemde gerçekleşen ideal hava çevirimi aşağıda belirtilen dört hal değişiminden oluşmaktadır. Oda

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

Adı- Soyadı: 01.12.2015 Fakülte No :

Adı- Soyadı: 01.12.2015 Fakülte No : Adı- Soyadı: 01.12.2015 Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Ara Sınavı Soru ve Çözümleri Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ 1. Aşağıda verilen birim çevirme işlemlerini yapınız. ) 554 ) 5.37x10.. h ) 760 h ) 921 ) 800, ) 25 ) 23.. ) 0.981.. ) 8.314... ) 0.052..h 2. Bir atık su

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ TERMODİNAMİK PROBLEMLERİ

ÇÖZÜMLÜ TERMODİNAMİK PROBLEMLERİ Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Q W m h ÇÖZÜMLÜ TERMODİNAMİK PROBLEMLERİ Prof.Dr. Hüsamettin BULUT Şanlıurfa, 2017 Önsöz Enerjinin bilimi olan Termodinamik, lisans

Detaylı

7. Bölüm: Termokimya

7. Bölüm: Termokimya 7. Bölüm: Termokimya Termokimya: Fiziksel ve kimyasal değişimler sürecindeki enerji (ısı ve iş) değişimlerini inceler. sistem + çevre evren Enerji: İş yapabilme kapasitesi. İş(w): Bir kuvvetin bir cismi

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 5 Eylül 00 Resmi Sınavı (rof Dr Ventsislav Dimitrov) Konu: Döngüsel süreçlerin ermodinamiği Soru Diyagramdaki döngüsel süreç iki izobar ve iki izotermal süreçten oluşuyor V V Eğer diyagramdaki - noktaları

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ 1. GENEL BİLGİLER Buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir rotor,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü TEKNİK FİZİK. Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ 1

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü TEKNİK FİZİK. Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü TEKNİK FİZİK Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ 1 0. GİRİŞ Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği enerji dönüşümleri ve

Detaylı

Buna göre bir işlemde transfer edilen q ısısı, sistemde A dan B ye giderken yapılan adyabatik iş ile nonadyabatik bir iş arasındaki farka eşittir.

Buna göre bir işlemde transfer edilen q ısısı, sistemde A dan B ye giderken yapılan adyabatik iş ile nonadyabatik bir iş arasındaki farka eşittir. 1 1. TANIMLAR (Ref. e_makaleleri) Enerji, Isı, İş: Enerji: Enerji, iş yapabilme kapasitesidir; çeşitli şekillerde bulunabilir ve bir tipten diğer bir şekle dönüşebilir. Örneğin, yakıt kimyasal enerjiye

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir.

formülü verilmektedir. Bu formüldeki sembollerin anlamları şöyledir: için aşağıdaki değerler verilmektedir. 11.YILLIK YAKIT MİKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 11.1 Yıllık

Detaylı

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ Rıdvan YAKUT Termal ve Enerji Mühendisliği Bu bölümde, içten yanmalı motorlar, uçak itki sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenemez

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SOĞUTMA DENEY FÖYÜ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim 5. ENTROPİ Entropi, moleküler düzensizlik olarak görülebilir. Entropi terimi genellikle hem toplam entropi hemde özgül entropi şeklinde tanımlanabilir. Bir sistem daha düzensiz bir hal aldıkça, moleküllerin

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

Psikrometri Esasları

Psikrometri Esasları Psikrometri Esasları Merkezi İklimlendirme Sistemlerinin Sınıflandırılması Merkezi iklimlendirme sistemleri tesis bakımından iki ana grupta toplanabilir. - Konfor iklimlendirme tesisleri, - Endüstriyel

Detaylı

KİM 2013 Fizikokimya. Yrd.Doç. Dr. Kinyas POLAT Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

KİM 2013 Fizikokimya. Yrd.Doç. Dr. Kinyas POLAT Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü KİM 03 Fizikokimya Yrd.Doç. Dr. Kinyas POLAT Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü kinyas.polat@deu.edu.tr YARARLANILABİLCEK KAYNAKLAR DEĞERLENDİRME Vize (%0) + Vize (%0) + Quiz/Ödev (%0)

Detaylı

MOTOR TERMODİNAMİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Seyfi POLAT Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

MOTOR TERMODİNAMİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Seyfi POLAT Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü MOTOR TERMODİNAMİĞİ Yrd. Doç. Dr. Seyfi POLAT Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü NOT: Bu ders notu MEGEP modüllerinden oluşmaktadır.

Detaylı

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1.

SORULAR - ÇÖZÜMLER. NOT: Toplam 5 (beş) soru çözünüz. Sınav süresi 90 dakikadır. 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. SORULAR - ÇÖZÜMLER 1. Aşağıdaki çizelgede boş bırakılan yerleri doldurunuz. Çözüm.1. Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0216-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru

Detaylı

Öğrenci No: Adı Soyadı:

Öğrenci No: Adı Soyadı: Final Sınavı 06.0.207 5:00 Öğrenci No: Adı Soyadı: İmza SORU. a) Debi nedir, debi ölçerler nelerdir? En hassas ve basit debi ölçme nasıl yapılır, avantajı ve dezavantajı nedir? Debinin enerji tasarrufu

Detaylı

FİZK Ders 1. Termodinamik: Sıcaklık ve Isı. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 1. Termodinamik: Sıcaklık ve Isı. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 104-202 Ders 1 Termodinamik: Sıcaklık ve Isı Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü www.aovgun.com http://fizk104.aovgun.com 1 Dersin İçeriği Bölüm A: Termodinamik 1.Sıcaklık 2.Isı ve Termodinamiğin 1. Kanunu

Detaylı

Çözüm: m 1 = m 2 = 1g, G = 6.66 x 10-8 cm 3 /s.g, r = 1 cm. m m 1 2 F = G r 2 1 x 1. F = 6.66 x 10-8 1 F = 6.66 x 10-8 din (= g.

Çözüm: m 1 = m 2 = 1g, G = 6.66 x 10-8 cm 3 /s.g, r = 1 cm. m m 1 2 F = G r 2 1 x 1. F = 6.66 x 10-8 1 F = 6.66 x 10-8 din (= g. 1 ÖRNEKLER (Ref. e_makaleleri) 1. Kütleleri 1g olan ve birbirlerinden 1 cm uzaklıkta bulunan iki kütle arasındaki çekim kuvveti, din cinsinden, ne kadar olur? 10-13 cm uzaklıktaki iki nötron arasındaki

Detaylı

4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri)

4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri) 4. ÇEVRİMLER (Ref. e_makaleleri) Rankine Çevrimi Basit güç ünitelerinin ideal veya teorik çevrimi, Şekil-1 de görülen Rankine çevrimi ile tanımlanır. Çevrim, uygun bir şekilde bağlantılanmış dört cihazdan

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Eylül 00 Resmi Sınavı (Prof. Dr. Ventsislav Dimitrov) Konu: Döngüsel süreçlerin ermodinamiği Soru. Diyagramdaki döngüsel süreç iki izobar ve iki izotermal süreçten oluşuyor. V V Eğer diyagramdaki - noktaları

Detaylı

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi Bölüm 7 ENTROPİ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin artış ilkesinin ne olduğunu

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR İdeal Gaz Yasaları Gazlarla yapılan deneyler, 17. yüzyılda başlamış olup fizikokimya dalında yürütülen ilk bilimsel nitelikteki araştırmalardır. Gazlar için basınç (p), hacim (v),

Detaylı

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI Soru 1: Aşağıdaki ifadeleri tanımlayınız. a) Sistem b)adyabatik sistem c) Kapalı sistem c) Bileşen analizi Cevap 1: a) Sistem: Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına verilen

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran ( Sabit oranlar kanunu Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bu sabit oranın varlığı ilk defa 799 tarihinde Praust tarafından bulunmuş ve sabit oranlar kanunu şeklinde

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Not: Termodinamik tablolar açıktır Tam sonuçlar değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Not: Termodinamik tablolar açıktır Tam sonuçlar değerlendirmede dikkate alınacaktır. Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik II. Vize Sınav soruları 9.5.6 Öğrencinin, Adı Soyadı - a- Gerçek buhar çevrimlerinin, ideal buhar çevrimleriyle olan farkları nelerdir? b- Basit ideal bir Rankin

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Gerçek motor çevrimi standart hava (teorik) çevriminden farklı olarak emme, sıkıştırma,tutuşma ve yanma, genişleme

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ 1. GENEL BİLGİLER Buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir rotor,

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramından Gazların Isınma Isılarının Bulunması Sabit hacimdeki ısınma ısısı (C v ): Sabit hacimde bulunan bir mol gazın sıcaklığını 1K değiştirmek için gerekli ısı alışverişi. Sabit basınçtaki

Detaylı

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları İÇERİK Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları Boyle Yasası Charles Yasası Avogadro Yasası Gaz Davranışları ve Standart Koşullar İdeal ve Genel Gaz Denklemleri Gaz Karışımları Gaz Yasalarına

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

DENEY 6 - HVAC SİSTEMLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI

DENEY 6 - HVAC SİSTEMLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü MM 410 Makina Mühendisliği Laboratuarı II DENEY 6 - HVAC SİSTEMLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI Deneyin Amacı: Kuru hava, atmosferik hava,

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİK Öğr. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİĞİN BİLİM OLARAK YERİ VE TEMEL KAVRAMLARI, TARİF EDİLEN SİSTEMLERİ VE BUNLARA AİT TEMEL ÖZELLİKLER. TERMODİNAMİĞİN TANIMI

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 9 Eylül 00 Resmi Sınavı (Prof Dr Ventsislav Dimitrov) Konu: Termodinamik ve Enerji koruma yasası Soru Kütlesi m=0g olan suyu 00 0 C dereceden 0 0 C dereceye kadar soğuturken çıkan ısıyı tamamen işe çevirirsek,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler KONVEKTİF KURUTMA Deneyin amacı Deneyin amacı, katı haldeki ıslak gıda maddelerin kritik ve denge nem değerlerini, kuruma eğrisi karakteristiğini ve kurutma prosesinin etkin parametrelerinin araştırılmasıdır.

Detaylı

YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II.

YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II. 007 008 YAZ DÖNEMİ UYGULAMA II I. & II. Yasa Arş. Gör. Mehmet Akif EZAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 05/08/08 roblem 4.40 roblem 4.40 q 6 kj/k Hava Soru: Hava sürekli akışlı bir

Detaylı

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Gıdalara uygulanan çeşitli işlemlere ilişkin bazı hesaplamalar için, gıdaların bazı fiziksel özelliklerini yansıtan sayısal değerlere gereksinim bulunmaktadır. Gıdaların

Detaylı

Bölüm 3 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

Bölüm 3 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE EKSERJİ UYGULAMASI ME412 - Soğutma Teknolojisi Bahar, 2017 Bölüm 3 SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNDE EKSERJİ UYGULAMASI Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Amaçlar Termodinamiğin

Detaylı

Termodinamik Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI

Termodinamik Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI Termodinamik Hareketli bir pistonla bağlantılı bir silindirik kap içindeki gazı inceleyelim (Şekil e bakınız). Denge halinde iken, hacmi V olan gaz, silindir çeperlerine

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır. SORU 1) Şekildeki (silindir+piston) düzeni vasıtası ile kolunda luk bir kuvvet elde edilmektedir. İki piston arasındaki hacimde yoğunluğu olan bir akışkan varıdr. Verilenlere göre büyük pistonun hareketi

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ Kütlenin korunumu: Kütle de enerji gibi korunum yasalarına uyar; başka bir deyişle, var veya yok edilemez. Kapalı sistemlerde: Sistemin kütlesi

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ

GAZLAR. Farklı sıcaklıklardaki iki gazın difüzyon hızları GAZLARIN ÖZELLİKLERİ GAZLAR GAZLARIN ÖZELLİKLERİ Aşağıdaki soruları doğru-yanlış olarak kodlayınız. 1. Maddenin en düzenli halidir. 2. Küçük hacimlere kadar sıkıştırılabilirler. 3. Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme

Detaylı