Benelux International Claim Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Benelux International Claim Services"

Transkript

1 HOLLANDA - T ÜRKİYE - BULGARİSTAN - M A R O K K O Benelux International Claim Services Türkiye deki Trafik Kazalarının Yol Göstericisi İstanbul, Ocak 2005

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 I. TÜRKİYE DE ZARAR TAZMİNİ... 6 A. Motorlu Taşıtlar-ZMMS Sigorta Hukukuna İlişkin Temel İlkeler Yasal Limit Eksik Sigorta Koruması Garanti Fonu Talep Hakkının Temellei... 7 II. ZARARNI MAHKEME HARİCİNDE KARŞILANMASI Kazanın Kaydı Kazaya Yol Açanın ve Sigorta Şirketinin Araştırılması Sigorta Uygulaması Zararın Tazmin Süresi Sigortacılığın Denetimi Yeşil Kart Bürosu Tazminat Talebi ve Döviz Kuru III. HASARIN TAZMİNİ Tamir Masrafları Toplam Hasar Aracın Çekilmesine İlişkin Masraflar Ekspertiz Ücreti Değer Takdiri Araç Kiralama Masrafları Aracın Kullanılamamasından Doğan Kaybın Giderilmesi Kasko Sigortasının Bulunması Konaklama ve Bakım Masrafları Hasar Finansmanına İlişkin Masraflar Götürü Masraflar Hasara İlişkin Diğer Masraflar IV. BEDENSEL ZARARLARIN TAZMİNİ Doktor, Tedavi ve Bakım Masrafları Kazanç Kayıpları Manevi Tazminat Bedensel Sonstige Schadensposten Zararlara İlişkin bei Diğer Personenschaeden Durumlar V. RESMİ OLMAYAN AVUKATLIK MASRAFLARI Hesaplama Prensipleri Geri Ödeme

3 VI. ZARARIN YARGI YOLU İLE TAZMİNİ Yetkili Mahkeme Şahsi hak Davası Avukat Görevlendirme Vekalet ve Onay Deliller Temyiz Yargılama Süresi Yargılama Giderleri Zamanaşımı İcra Prosedürü VII. MASRAFLAR Mahkeme Masrafları ve Harçlar Avukatlık ücreti Bilirkişi Masrafları Garanti Fonu Çeviri Masrafları Rüşvet Ek 1 Türkiye detrafik Sigorta Poliçesi Koruması 01 Ocak Ek 2 Benelüks ün Araştırma Tarifesi Ek 3 Türk Sigorta Şirketlerinde Bedensel Zarara İlişkin Kayıpların Genel Vekaletname (Türkçe) Ek 4 Alkol Test Raporu Örneği Ek 5 Tespit Tutanağı Ek 6 Genel Vekaletname Ek 7 Türk Sigorta Şirketlerinin Listesi KISALTMALAR KAYNAKÇA

4 Önsöz Türkiye, Avrupa ve Asya arasında köprü olan eşsiz bir konumda bulunmaktadır. Türkiye nin çevresi, Batıda, Bulgaristan ve Yunanistan; Kuzeyde Karadeniz; Kuzey-Doğuda Gürcistan ve Ermenistan; doğuda Orta Doğu ve güneyde Akdeniz le örülmüştür. Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizinde, binlerce kilometrelik sahil bulunmaktadır. Ülke üzerinde, Efes, Troya, Konstantinopol ve Antikos gibi geçmiş medeniyetlerin kalıntıları bulunmaktadır. Güzel ve uzun sahil, sayısız seyre değer manzaralar ve güzel hava, uzun süren yaz ve Türk misafirperverliği, milyonlarca batı avrupalı turisti Türkiye ye çekmektedir. Aynı zamanda bu ülke, Batı Avrupa da ikamet eden Türk işçileri tarafından da ziyaret edilmektedir. Maalesef, çoğu kez, milyonlarca ziyaretçinin bir bölümü, tatil sırasında hırsızlığa maruz kalmakta ve kazaya karışmaktadır. Genellikle, avrupalı - avrupalı yolculara ilişkin- sigorta şirketleri ve diğer sigorta şirketleri tarafından, Türkiye de uğranılan zararın ortadan kaldırılması sağlanmaktadır. Ancak eğer, kazaya yola açan belli ise, Sigorta şirketi veya mağdur, bir çok olayda, zararı, Türk sigorta şirketi ve kazaya yol açandan doğrudan tazmin edebilir. Hollanda-Türk şirketi olan Benelux-İstanbul, batı avrupadaki sigorta şirketlerinin bu bölgedeki zararlala ilgili işlemlerden doğan görevlendirmelerini 13 yıldan beri üstlenmekte ve aktif olarak yürütmektedir. Türkiye deki zarar giderimine ilişkin yöntemler, diğer ülkelerdekinden bir çok noktada sapma gösterdiğinden dolayı Benelux, bir çok kişinin talebini göz önünde tutarak, Türkiye deki işleyişe ilişkin tecrübesini yansıttığı bu broşürü hazırlamıştır. İstanbul, Haziran, 2005 Benelux Int. Claims Dpt. Bu metnin tamamının veya bir bölümünün kopyalanmasına, sadece kaynak gösterilmesi koşulu ile izin verilmiştir. Her ne kadar bu metin büyük bir sorumluluk duygusu ile hazırlanmış ise de, tarafımızdan hukuki sorumluluk üstlenilmemiştir. 4

5 5

6 Türkiye de ZararTazmini A. Motorlu Taşıt Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası 1. Sigorta Hukukuna İlişkin Temel İlkeler: Her araç sürücüsü, aracı için, 2918 sayılı ve tarihli Kara Yolları Trafik Kanunu nun (KYTK) 91. maddesine göre Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (ZMMS) yaptırmak zorundadır. KYTK nun md. 91/1 ve 85/1 e göre, bu sigorta hem kişileri hem de maddi zararları kapsamaktadır. Devlete ait ve kamusal araçlar da, bu sigortayı yaptırma yükümlülüğünden muaf tutulmuş değildir. Bakanlar Kurulu nun tarihli kararı ve tarihli tüzük ile ZMMS sı bu araçlara da uygulanmaktadır. KYTK nun 97. maddesine göre, zarar gören, sigortanın kanuni olarak öngördüğü limit dahilinde sigortadan talepte bulunabileceği gibi, doğrudan dava da açabilir. Eğer zarar görenin zararı, sigorta limitinin üzerinde olursa, sigorta, toplam zararın bir kısmını karşılamış olur (KYTK md. 96/1). 2. Yasal Limit Farklı türdeki araçlara ilişkin ZMMS limitleri, Ticaret Bakanlığı tarafından KYTK nun 93. maddesine uygun olarak belirlenmekte ve yayımlanmaktadır. 24 Aralık 2004 tarihinde son düzenleme yapılmış olup 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.. Maddi zararlarda limit, aracın türü ile bağlı olmaksızın 5 bin YTL dir. Kişisel zararlarda, zarar gören her şahıs için, tedavi masrafları, diğer kişisel zararlar ve ölümden doğan zararlar için genel olarak 50 bin YTL şeklinde belirlenmiştir. Her bir kaza için, sigorta limitleri, araç türlerine göre ayrı ayrı tespit edilmiştir. Bu şekilde örneğin, bir çok kişinin bedensel zarar gördüğü bir motor kazasında 150 bin YTL; Otomobil kazasında 250 bin YTL; Kamyonette 500 bin YTL; ve 25 kişinin üzerinde yolcu taşıyan otobüslerde YTL lik limit belirlenmiştir. 3. Eksik Sigorta Koruması Türk KYTK, kazazedelerin zararlarını, ancak düşük bir yasal limit çerçevesinde, mümkünse tamamıyla teminat altına almak istemektedir. Bu nedenle, KYTK md. 95/1 de, sorumluluğun kaldırılmasına veya sınırlandırılmasına dönük sigorta sözleşmeleri veya emredici hükümler dışında zarar gören aleyhine sigorta sözleşmeleri yapılamayacağı düzenlenmiştir. KYTK nun 92. maddesinde ZMMS kapsamı dışında olan hususlar düzenlenmiştir. Ancak sigorta kapsamı dışında tutulan bu hususlar, zarar gören üçüncü kişileri etkilemez. KYTK md. 95/2 ye göre, belirli şartlar dışında, sigortacının, sigotra ettirene rücu imkanı bulunmamaktadır. Sigorta primlerinin ödenmemesi durumunda, sigorta şirketi, sigorta sözleşmesini feshedebilir. Bu fesih, araç ruhsatı ve plaka bilgileri ile birlikte, Karayolları Trafik Müdürlüğü ne bildirilmek zorundadır. Sigorta şirketinin sorumluluğu, feshin Karayolları Trafik Müdürlüğü ne bildirilmesinden itibaren 15 gün daha devam etmektedir. 6

7 4. Garanti Fonu KYTK nun 108. maddesinde Garanti Fonu öngörülmüştür. Garanti Fonu nun kurulmasındaki maksat, ZMMS kapsamında olan araçların verdikleri zararları, emredici yasal hükümler çerçevesinde, devlet koruması altında tazmin etmektir. Bu zarar giderimi, Sigorta şirketlerinin ödemek zorunda oldukları tutar oranındadır. Garanti Fonu, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur. Trafik kazalarında bedensel zarar ve ölüm durumlarında, 1-Kazayı yapan tespit edilemezse 2-Araç sigortasız ise maddede düzenlendiği şekilde, araç çalınmışsa ve aracın sahibi kazadan sorumlu değilse. 4-Sigorta şirketi iflas etmişse 5-Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu zararların tazmini Garanti Fonu tarafından üstlenilir. Garanti Fonu, bu durumlarda zararı gidermektedir. Bu Fon için, ZMMS için ödenen sigorta primlerinin brüt tutarı üzerinden, %1-%2 oranında kesinti yapılmaktadır. Bu Fona, yetkisiz araç kullanan kişilerin yol açtığı kişiler de dahildir; zarar gören, ona yönelik doğrudan talepte de bulunabilir. Zarar gören bir yabancının Garanti Fonundan yararlanabilmesi için, vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye arasında karşılıklı anlaşmaya varılmış olmalıdır. Yukarıda belirtilen tutarların zamanında ödenmemesi durumunda, ticaret bakanlığı tarafından yapılan düzenleme uyarınca YTL para cezası öngörülmüştür. Garanti Fonunun adresi aşağıdaki gibidir: Garanti Fonu Büyükdere Caddesi Büyükdere Plaza Nr.195 Kat 1, Daire Levent/Istanbul Telefon: 0090 (0) Telefax: 0090 (0) Internet: 5. Talep Hakkının Temelleri Trafik kazalarına ilişkin maddi zararların tazminine ilişkin talep hakkı, KYTK ve Borçlar Kanunu nda (BK) düzenlenmiş olup; bu kanunlar İsviçre Hukuku ndan iktibas edilmiştir. Araç sürücüsü, sahibi ve sigorta şirketi arasında farklı sorumluluklar öngörülmüştür. 7

8 Araç sürücüsü, BK md. 55 e göre sorumludur. BK nın 41. maddesinde, haksız fiil durumunda sorumluluğa ilişkin düzenleme öngörülmüştür. BK nın 44. maddesine göre zarar görenin birlikte kusuru halinde, sorumluluğun daha az oranda göz önünde tutulması durumu düzenlenmiştir. KYTK nun 85. maddesinde, işletenin sorumluluğu düzenlenmiştir. Eski KYTK zamanında, sadece araç işleticisi sorumlu tutulmakta iken, 1996 yılında yapılan değişiklikle, işletenin bağlı bulunduğu teşebbüs sahibi de sorumluluk kapsamına alınmıştır. KYTK nun 85. maddesinin 1. fıkrasına göre, zarara yol açanın, yaralama, ölüm ve maddi zarardan dolayı sorumluluğu bulunmaktadır. Aynı durum, araçları kazaya yol açan kamu makamları için de geçerlidir. Böylelikle, Yargıtay içtihadı, yeni KYTK unda yer bulmuştur. ( Karşılaştırınız: İsviçre KYTK nu md. 58) KYTK 86/1 e göre, işleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemeksizin, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur. Eğer, KYTK nun 85/2/3.; 87/1/2 veya 107. maddesinde yer alan özel düzenlemeler çerçevesinde bir tehlike söz konusu olmazsa, BK nun 41 vd. nda düzenlenen genel hükümler uygulama olanağı bulur. (Örneğin, hareket halinde olmayan bir aracın yol açtığı zarar veya hatır taşıması vs.) II. ZARARIN MAHKEME HARİCİNDE KARŞILANMASI 1. Kazanın Kaydı KYTK nun 4 ve 5. maddelerine göre, Türkiye de meydana gelen trafik kazaları, ilkesel olarak polis tarafından tutanağa geçirilir. Polis, maddi hasar durumunda hazır bulunmalıdır ki, polis tarafından düzenlenen ve sigorta şirketlerinde çoğunlukla örneği mevcut olan trafik tespit tutanağı, hasarın tazminini kolaylaştırmaktadır. Çoğunlukla uygulamada, Yargıtay tarafından bağlayıcı kabul edilmemesine rağmen, kusur oranları tutanağa geçirilmektedir.bu durumda, çoğu kez, polis tarafından tespit edilen kusur oranı, mahkemelerin bununla bağlı olmamasına ve uzmanlar tarafından bu oranlar kontrol edilmesine rağmen, mahkeme tarafından kabul edilmektedir. Zarar gören yabancılar açısından, bu tutanakların, anlaşma güçlüğü nedeniyle bazı dezavantajları bulunmaktadır; zira bu tutanaklar çoğu kez düzgün tutulmamaktadır. Bu nedenle, bir tercümanın yardımı olmaksızın bu tutanaklar imzalanmamalıdır. Ağır trafik kazalarında, örneğin yaralamalı kazalarda, konunun takibine, yetkili tahkikat hakimi tarafından devam edilir. Tahkikat sonunda gerekli görüldüğünde, dava açılır. Çoğunlukla, trafik tespit tutanağının ardından polis tarafından ifade alınarak tutanağa geçirilir. ( Mağdur olarak bu süreçte bulunmak gerekir) KYTK nun 81. maddesi gereği, kazaya karışan kişilerin kaza yerini ve mevcut durumu değiştirmemeleri; talep üzerine kişisel ve araca ilişkin evrakların gösterilmesi gereği; kazanın polise haber verilmesi ve polis gelene kadar beklenilmesi yönündeki yükümlülüklere dikkat edilmelidir. Yaralanmalar yardım gerektirir. 8

9 Kazaya karışanların tamamının aralarında anlaşmaya varmaları ve bunu yazılı olarak tespit etmeleri halinde, hasarın meydana geldiği kaza yeri terk edilebilir (Yargıtay K. Tarih: , E.: 459, K.: 613). Bu durum dışında, ispat için gerekli olan güvencelere dair gerekenler yapılmalıdır (Kaza Krokisi, Fotoğraf, Tanık adresleri vs.) Trafik polisi, kazanın kaydedilmesi konusunda yetkilidir. Emniyet Müdürlüğü ne bağlı polisler kazaya ilişkin ve mahkemeye dair emirleri yürütür. Ayrıca, bazı büyük şehirlerde Turizm polisi de bulunmaktadır. 2. Kazaya Yol Açanın ve Sigorta Şirketinin Araştırılması Eğer sadece kazaya sebep olan aracın plakası biliniyor ise, aracın kaydedildiği İl Trafik Şube Müdürlüğünden, motorlu aracın sahibini ve ZMMS nı bulmak mümkündür. Gerçi her zaman yapılan kayıtlar tam olmamaktadır. Buna karşın, araç sahibinin araştırılmasında, Alman Konsolosluğu ve Motorlu Taşıtlar Bürosundan yardım almak da mümkündür. 3. Sigorta Uygulaması Bugüne kadar, trafik kazalarından doğan zararların, yargı yoluna başvurulmaksızın giderilmesi, çok istisnai olmuştur. Bu nedenle bu konunun Almanya dan yürütülmesi, zor, hatta imkansızdır. Sigorta şirketleri, KYTK nun 99. maddesine göre, kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya ekspertiz raporunu iletmesinden itibaren, 8 gün içerisinde ZMMS nı ödeme yükümlülüğüne, çok az uymaktadırlar. Sigorta limitlerinin zararı yeterli ölçüde karşılaması çok istisnaidir. Araç sahibi ve sürücüsünün kendi isteği ile geri kalan zararı ödemesi ise çok ender rastlanan bir durum olduğundan, neredeyse her zaman bu talebi yargıya intikal ettirmek gerekmektedir. Bir çok sigorta şirketi ile, Almanca, İngilizce veya Fransızca kontakt kurmak mümkündür. 4. Zararın Tazmin Süresi Zarar bedellerinin mahkeme dışında giderilmesi çok ender olduğundan, süre, esas olarak hukuk mahkemesindeki yargılama sürecine dayanmaktadır. Zarar gideriminin bir yıldan az sürmesi çoğu kez mümkün olmamaktadır. 5. Sigortacılığın Denetimi Ticaret Bakanlığı, Sigortacılığın denetimi konusunda yetkili bulunmaktadır. Bu kuruma aşağıda yer alan adresten ulaşmak mümkündür: Ticaret Bakanlığı Sigorta Murakebe Kurulu Gümüşsuyu Caddesi No. 96 Kat.2 Taksim TR Istanbul 9

10 6. Yeşil Kart Bürosu Eğer yabancı bir araç sürücüsü, Türkiye de bir trafik kazası yaparsa, kazadan zarar gören kişi yeşil-kart-bürosuna başvurabilir. Ancak zarar gören kişinin, talebini doğrudan yabancı aracın sigortacısına yöneltmesi daha doğru olur; zira, Türkiye de hızlı bir süreçten bahsetmek pek mümkün değildir. Büronun Adresi: Türkisches Motor Insurance Bureau Türkiye Sigortacılar ve Reasürans Şirketler Birliği Motorlu Taşıt Bürosu Büyükdere cad. Oya Sokak, Devran Apt. No.2/1 Gayrettepe/TR-Istanbul 7. Tazminat Talebi ve Döviz Kuru Şayet bir zarar, mahkeme dışında giderilme noktasına gelirse, sigorta şirketi, devamında bir taleple karşılaşılmasını önlemek için, zarar görenden bir ibraname imzalamasını ister. Avukat aracılığı ile sonuçlandırılılan bir talepte, çoğu kez, avukatın elinde olan vekaletnamede, kendisine zarar bedelinin takibi konusunda ahzukabz yetkisi verilmiş olur. KYTK md. 111/2 de, tazminat miktarlarına ilişkin, zarar, az veya fahiş miktarlı olarak belirlenen anlaşmalar, iki yıl içinde iptal edilebilir (aynı yönde; Yargıtayın, tarihli, E.: 8360 ve sy. Kararı) Eğer, sigorta şirketi veya zarar veren, zarar bedelinin tazminine hazır olur veya buna mahkeme tarafından mahkum edilirse, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kuru üzerinden dönüşüm talep edilebilir. Çoğu kez, bu talep, zarar gören yararına, icraya konabilen mahkeme ilamının ortaya konulmasından itibaren başlar. III. Hasarın Tazmini 1. Tamir Masrafları Bir çok olayda, hasar bedelinin dava edilmesi durumunda, hasara ilişkin belgeler, özellikle de Türkiye de düzenlenmeyen belgeler yargısal nedenlerle kontrol edilmektedir. Mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişi (bazen birden çok bilirkişi), tamire ilişkin yabancı ülkede düzenlenen fatura; ekspertiz raporu; proforma fatura; mevcut olan fotoğraflar; kaza tespit tutanağında polis tarafından tasvir edilen hasar bilgilerini kontrol eder. Kazadan hemen sonra hasara ilişkin düzenlenen tespit tutanağının ardından düzenlenen ekspertiz raporundan sonra, mahkeme, bilirkişi ile yeniden hasar tespiti öngörebilir. Tamir masrafları, Türkiyede yapılan tamir veya tamir Türkiye de yapılmış gibi düşünülerek tespit edilen oranda belirlenmktedir. Türkiye deki oto tamircilerinin talep ettikleri tamir masrafları, Almanya ya nazaran oldukça düşük olduğundan bu çerçevede tamir masrafının tamamı talep edilebiliniyordu. Ancak daha sonraki yargıtay kararlarında (Yargıtay K.: 1984/952) yabancı ülkede düzenlenen ekspertiz raporu ve faturalar oranındaki yükseklikte tazmin kabul edilmeye başlandı. 10

11 Yabancı hasar belgeleri ortaya konulduktan sonra, KDV de, yerleşmiş olmamakla birlikte iade edilmektedir. Bazı mahkeme kararlarında KDV zarar görene yükletilmektedir. 2. Toplam Hasar Eğer bir araç tamamen hasar görürse ve bu sebeple Türkiye de kalırsa, burada bir ekspertiz raporu düzenlenmelidir. Bu ekspertiz raporunun yardımı ile bir sorun çıkmaz. Eğer araç, Türkiye de bir ekspertiz raporu düzenlenmeksizin, yabancı bir ülkeye, örneğin Almanya ya götürülür ve tamamen hasar gören araca ilişkin, bu ölçülere göre yabancı bir ekspertiz raporu alınırsa, büyük bir ihtimalle bu rapor, Türkiye de tazmin oranının azaltılması yönünde düzeltilir. Yabancı bir ülkede düzenlenen bir ekspertiz raporunun tespit edilen oranda kabul edilmesi istisnai bir durumdur. Hasar gören bir şey, örneğin araba, eğer yalnızca yabancı bir ülkede kullanılıyorsa ve elde edilebiliyorsa, hakim bunun bedelini, yabancı ülkedeki değeri esas alarak tespit edebilir. ( Bu yönde kararlar verilmektedir.) Eğer araç, (teknik olarak tamamen hasar görmesi veya geri götürülmesinin anlamsız olması nedeniyle) Türkiye de bırakılırsa, gümrük vegisi ödememek için, Türk devletinin gümrük makamına devredilmesi gerekir. Araca ilişkin kaydın silinmesi, Almanya dan yapılacak olan bir yetkilendirme ile takip edilebilir ( Bunun için yetki belgesi ile birlikte, aracın plakası ve kağıtlarının da eklenmesi gerekir). Pasaporta işlenen aracın, yetkili gümrük memuru tarafından yeniden silinmesi gerekir. Kendi aracı olmaksızın geri dönüş yapanlar, tassarruf edebilecekleri kişisel masraflarına ilişkin geri dönüş harcamalarını talep edebilirler. Aracın geri götürülmesine ilişkin masraflara dair yargı içtihatlarında birlik mevcut değildir. 3. Aracın Çekilmesine İlişkin Masraflar Aracın çekilmesine ilişkin masrafların, sadece en yakın ve uygun oto tamircisinin bulunduğu yere kadar olan kısmı talep edilebilir. 4. Ekspertiz Ücreti Eğer, Türkiye de bir motorlu taşıtlar ekspertiz raporu tutulursa, bu ekspertiz ücreti geri istenebilir. Eğer ekspertiz raporunun Türkiyede tutulması mümkün olmazsa, istisnai olarak yabancı ekspertiz raporu ücreti de göz önünde tutulur. 5. Değer Takdiri Kazaya uğrama nedeniyle, değerin azalması halinde, çoğunlukla, ekspertiz tarafından, oldukça düşük oranda bir bedel öngörülmekte ve bu mahkeme tarafından da kabul edilerek ödenmektedir. Takdir sırasında zararın yüksekliği kriter olarak alınmaktadır. Buna karşın, araç, kaza anında üç yaşından büyük olmamalıdır. Yabancı bir ekspertiz tarafından takdir edilen kıymeti kabul ettirmek kolay değildir. 11

12 6. Araç Kiralama Masrafları Bu durum tek düze olarak belirlenmeyip olaydan olaya farklılıklar göstermektedir. Bu durumda herşeyden önce, aracın meslek icabı mutlaka gerekli olup olmadığı ve diğer araçların (örn. Kamu araçlarının) ihtiyacı karşılayıp kaşlamadığı göz önünde tutulur. Araç için kiralama bedeli, ilkesel olarak sadece otomobil kiralanması için söz konusu olur. Araç kiralama ihtiyacının, aracın tamamen hasar görmüş olması veya aracın tamiri sebebinden doğmuş olması arasında fark bulunmamaktadır. Ama her durumda, tasarruf edilen kişisel masraflar aracın kiralanmasından doğan masraftan çıkarılır. 7. Aracın Kullanılamamasından Doğan Kaybın Giderilmesi Kural olarak, aracın kullanılamamasından doğan zarar ödenmez. 8. Kasko Sigortasının Bulunması Tam kasko sigortasının bulunması durumunda, ispatlanan (Örneğin tamire ilişkin fatura ile) zararın tamamı sigorta şirketi tarafından giderilir. 9. Konaklama ve Bakım Masrafları Bu tür yan masraflar, kaza soncunda gerekli olması durumunda ve sadece az bir oranda tazmin edilmektedir. 10. Hasar Finansmanına İlişkin Masraflar Borçlanmadan doğan masraflar tazmin edilmez. Buna karşılık, tarihli Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanuna dayanarak belirlenen ve en son, tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile %12 olarak tespit edilen yasal faiz hesaplanır. Yukarıda belirtilen faiz, en geç dava açılması, ancak dava açarken talep edilmesi koşulu ile, kazanın meydana geldiği andan itibaren, masrafların ve zararın meydana gelmesi koşulu ile işlemeye başlar. 11. Götürü Masraflar Götürü olarak herhangi bir masraf ödenmemektedir. Posta ve telefon giderleri, zorunlu olduğu ve makbuzla belgelendiği takdirde talep edilebilir. 12. Cenaze Masrafları Ölüm halinde, mirasçılar tarafından, ölüm olayı ile doğrudan ilgili olan, defin, otopsi, yemek, davetiye vs. gibi masraflar da, ölenin sosyal ve ekonomik durumu ile dini inanışına uygun olmak koşulu ile talep edilebilir. Ölüm derhal gerçekleşmemişse, ölümün gerçekleştiği ana kadar yapılan tedavi masraflar da talep edilebilir. 12

13 13. Hasara İlişkin Diğer Masrafları Kazadan kaynaklanan eşya veya elbise vs. gibi hasara ilişkin diğer masraflar, ayrı ayrı ispatlanmak koşuluyla prensip olarak tazmin edilir. IV. Bedensel Zararların Tazmini 1. Doktor, Tedavi ve Bakım Masrafları BK md. 46/1 e göre zarar görenin, sağlık sigortasından karşılanmamış olması koşuluyla, tedavi ve bakım masrafları karşılanır. Sağlığın ve çalışma gücünün yeniden sağlanmasına yönelik olarak uygun oranda yapılan masraflar ve yabancı ülkede yapılan tedavi giderlerine ilişkin her bedel karşılanır. KYTK nun 98. maddesinde de, sigortacının, diğer temel tedavi taleplerinin sigorta sınırları kapsamında karşılanacağı belirtilmiştir. 2. Kazanç Kayıpları Bir kazanç kaybı, eğer zarar görenin, işvereninin sağlık sigortası tarafından ücret/maaş veya tazminat olarak karşılanmazsa, talep edilebilir. Zarar gören, çalışma gücünden yoksun olduğu süreleri gösteren bir doktor raporu ortaya koymak zorundadır. Aynı zamanda, işverenden, kazanç kaybına ilişkin bir belge de ortaya koymak zorundadır. Serbest olarak çalışan kişiler de, sağlam belgelerle (vergi belgeleri vs.) gelirinden yoksun kaldığını ispatlamak koşulu ile, bu yönde bir talepte bulunabilirler. Eğer zarar gören yaralanma sebebiyle, kısmi çalışma engeliyle karşılaşırsa, bu olumsuz durum için, kendisine taminat ödenir. Diğer şeyerin yanı sıra, zararın hesaplanmasında, zarar görenin sakatlıktan dolayı mesleki anlamda gördüğü zararlar da gündeme gelir. Sürekli sakatlığın zarar sebebiyle tazminata konu olabilmesi için, sakatlığın, zarar görenin ekonomik yaşamını ağırlaştırıp ağırlaştırmadığı esas alınır. BK nın 43. maddesine göre, zarar irat veya toplu tazminat olarak ödenebilir. Ölüm halinde, ölenin, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, o ana kadar somut olarak bakılması koşulu ile, yoksun kaldıkları yardımdan doğan zararı talep edebilirler. 3. Manevi Tazminat Manevi tazminata ilişkin talepler, yaralanan ve geride kalanlara ilişkin olarak, BK nın 47 ve 49. maddelerinde düzenlenmiştir. Talep hakkı olanlar, eşler, çocuklar ve anne-babadır. Yaralanmada, yaralanma derecesinin ağırlığı ve çekilen acı önemli bir rol oynamaktadır. Hakim, manevi tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını göz önünde tutar tarihli bir Yargıtay kararına göre, manevi tazminat, zarar görenin zenginleşmesine sebep olacak büyüklükte olamaz. 13

14 4. Kişisel Zararlara İlişkin Diğer Durumlar TTK nun maddesine göre, zarar görenin, tedavi ve devam eden ücrete ilişkin zararları, rücuen kendi ülkesindeki sigorta şirketi tarafından takip edilebilir. İşveren de, devam eden ücret için rücu hakkına sahiptir. Rücu talepleri, doğrudan zarar veren ve araç sahibine de yöneltilmelidir; zira, sigorta limitleri, alacak toplamını karşılamak için yetersiz kalmaktadır. V. Resmi Olmayan Avukatlık Masrafları 1. Hesaplama Prensipleri Türkiye de, resmi avukatlık ücret tarifesi bulunmaktadır. Ancak bu tarifelerin bağlayıcılığı olmayıp en az ücret tarifesi olarak göz önünde tutulması gerekmektedir. Avukat ve müvekkil, serbestçe avukatlık ücreti kararlaştırabilirler. Ayrıca avukat ve müvekkil arasında bir ücret sözleşmesi olmaması halinde de, yukarıda belirtilen tarifeye göre avukatlık ücreti doğar. Anlaşılan ücretin yarısı, görevlendirme sırasında, diğer yarısı ise sorunun çözümlenmesi veya hükmün verilmesi anında ödenir. Müvekkil ile avukat arasında, vekil tayininden önce bir avukatlık sözleşmesi yapılması avantajlı olacaktır. 2. Geri Ödeme Uygulamada, resmi olmayan avukatlık ücreti geri ödenmemektedir. VI. Zararın Yargı Yolu İle Tazmini 1. Yetkili Mahkeme KYTK nun 110. maddesine göre, motorlu araç kazalarından dolayı açılacak olan davalarda, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentanın veya kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde açılabilir. HUMK 9 a göre, kazadan doğan davalar, kazaya yol açan sürücünün veya araç sahibinin ikametgahında da açılabilir. Birçok davalının olması durumunda, bunlardan herhangi birisinin ikametgahında da dava açılabilir. Esasen bu durumda genel olarak kazanın meydana geldiği yerde dava açılması alışkanlığı vardır; zira burada kazaya yol açan herkesi birden dava etme olanağı göz önünde tutulur YTL ye kadar olan davalarda sulh hukuk bunun üzerindeki davalarda ise Asliye hukuk mahkemesi yetkilidir. 2. Şahsi Hak Davası Türk hukukunda, şahsi hak davası düzenlenmiştir. Ancak kural olarak hukuk davası açılmaktadır. Genellikle, sürücüye yönelik yürütülen ceza davalarında, zarar gören, bu dava sonucuna etki edebilmek için, bir Türk avukat aracılığı ile davaya müdahil olmaktadır. Bir ceza davasında, zarar görenin mali durumu araştırıldığından ve ZMMS zararın genellikle 14

15 sadece az bir kısmını karşıladığından ve ayrıca savcılar her durumda davayı temyiz etmediğinden dolayı ceza davası büyük bir önem taşımaktadır. Ceza mahkemesinin, zarar verenin kusurlu olması yönündeki kararı, hukuk mahkemesini de bağlamaktadır. Buna karşılık, BK nın 53. maddesine göre, hukuk mahkemesi, ceza mahkemesinin delil yetersizliğinden dolayı verdiği beraat kararı ile bağlı değildir (Yargıtay Kararı; , E.: 1856, K.: 6724) Ancak hukuk hakimi, kusur oranı ile ilgili olarak, ne ceza mahkemesi kararı ne de trafik tespit tutanağı ile bağlıdır. Yargıtayın (5543/10286) tarihli kararına göre, hukuk hakimi, ceza mahkemesinin maddi olay ile ilgili kararı ile bağlı olmakla birlikte, kusur oranı ve hasar miktarı konusunda bağlı değildir. Ancak uygulamada genellikle hukuk mahkemesi ile ceza mahkemesi, aynı noktada birleşmektedir. 3. Avukat Görevlendirme Türkiye de, bir dava açmaksızın zarar bedelinin tazmin ile sonuçlanması neredeyse imkansız olduğundan, zarar bedelinin bir avukat aracılığı ile talep edilmesinde büyük bir avantaj vardır. Ancak mahkemede avukat tarafından temsil edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Türkiye nin bazı büyük şehirlerinde, Almanca konuşan ve trafik kazalarından doğan zararların tazmin edilmesi ile uğraşan avukatlar bulunmaktadır. Bu avukatların adreslerine, Alman yabancı temsilcileri, yabancıların ilişkilerine dair enformasyon merkezi (Köln), otomobil kulübü ve hukuki koruma sigortasından ulaşılabilir. Türkiye de, Türk avukatların ülkenin her yerinde bulunan mahkemelerde müvekkillerini temsil etme olanakları bulunmaktadır. Yetkili mahkemenin bulunduğu yer, eğer, Almanca konuşan avukatların bulunduğu yerden uzakta ise, o bölgede ikamet eden bir avukatla diyalog içerisinde dava yürütülür. 4. Vekalet ve Onay Bir müvekkilin bir Türk avukatı, Türk mahkemesi önünde temsil edilmek amacıyla görevlendirebilmesi için, noter onaylı bir vekaletnameye ihtiyaç vardır. Vekaletnamenin sadece imzalanarak düzenlenmesi yeterli olmamaktadır. Ancak, yabancı ülkedeki bir noter tarafından onaylanan bir vekaletnamenin, o ülkenin sulh hukuk mahkemesi tarafından düzenlenen Apostil ile birlikte düzenlenmesi mümkündür. Hazırlanmış olan vekaletnamenin, Türkçe ye çevrilmesi ve Türk konsolosluğu tarafından yasal hale getirilmesi gerekmektedir. Vekaletname için, standart bir metin öngörülmüştür, bu metin ile prensip olarak avukata ahzukabz yetkisi verilmesi de düzenlenmiştir (vekaletname örneği Almanca ve Türkçe olarak ekte yer almaktadadır. Bizim için gerekli olan Türkçe metin olup, Almanca metin sadece bilgilendirme amaçlıdır.). 5. Deliller Hukuk yargılama usulünde, haksız fiile ilişkin en önemli deliller, polis tarafından düzenlenen trafik tespit tutanağı ve tanıklardır. Zarar görenin akrabalarının ve yolcuların tanıklığı da geçerlidir. Ancak bu tanıkların beyanları mahkeme tarafından bu durum gözetilerek değerlendirilir. 15

16 Expertiz tarafından düzenlenen rapor, ilk planda göz önünde tutulur. Kısmen yabancı motorlu taşıt ekspertiz raporları da geçerlidir. Ancak bu raporlar çoğu kez Türk tamir masrafları oranında indirilir. Aynı durum, tamirle ilgili fatura ve proforma fatura için de geçerlidir. Deliller Bir Türk Sigorta şirketinin, ödeme yapmadan önce, aşağıdaki dökümanları elde etmesi gerekmektedir. Türk makamlarından elde edilen dökümanların öncelikle gönderilmesi gerekmektedir. 1. Ruhsat; 2. Alkol testi raporunun fotokopisi 3. Eşya tanımı ile ilgili rapor (ve tamir faturası); 4. Araç sahibinin ehliyetinin fotokopisi; 5. Yerleşme izninin fotokopisi (Hollanda da 1. ve 2. bölüm) zarar gören araçla ilgili kağıtlar; 6. Zarar gören aracın ruhsatı; 7. Karşı tarafla ilgili her türlü bilgi ve belge (Adres, Ehliyet, Yerleşme izni vs.); 8. Tanıklara ilişkin bilgiler; 9. Hasar gören aracın fotoğrafı; 10. Hollanda veya Belçika da zarara ilişkin hiçbir kullanılabilir şeyin elde edilmediğine dair delil; 11. Tedaviye ve muayneye ilişkin fatura, hastanede kalındığına dair deliller vs. 6. Temyiz İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlar, YTL yi aşması durumunda Yargıtayda temyiz edilebilir. Temyiz süresi 15 gündür. 7. Yargılama Süresi Hukuk davaları genellikle en az bir yıl sürmektedir. Ancak çoğu kez iki yıl veya daha uzun sürmektedir. Yargıtay da temyiz süresi en az bir-birbuçuk yıl sürmektedir. 8. Yargılama Giderleri Dava açan tarafın, mahkeme, avukatlık ve diğer yargılama giderlerini (örneğin çeviri, onay masrafları vs.) üstlenmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda, davacı masrafları bölüşerek karşılar. MÖHUK un 32. maddesine göre, her yabancı (gerçek veya tüzel) kişi bir Türk vatandaşını dava ettiği takdirde, (veya icra taibi yaptığı takdirde) mahkemeye teminat göstermek zorundadır. Hakim, davacıyı teminat yükümlülüğünden muaf tutmaya yetkilidir. (Yargıtay K , 6595/7379). 16

17 Davalı üzerinde bırakılan avukatlık ücreti, resmi avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. Ancak uygulamada, çok daha yüksek avukatlık ücreti talep edildiğinden, davayı kazanan taraf, bir çok kez geri alınandan çok daha fazla avukatlık ücreti ödemiş olmaktadır. 9. Zamanaşımı BK nın 60. maddesine göre, maddi zararın tazminine ilişkin taleplerde, fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl ve her halde zararın doğmasından itibaren 10 yıllık zamanaşımı (BK md. 125) öngörülmüştür. Eğer söz konusu haksız fiil, aynı zamanda 10 yıldan uzun zamanaşımına tabi olan bir suç niteliğinde ise, ceza davası açılmış olsun ya da olmasın daha uzun olan zamanaşımı süresi uygulanır. Eğer dava konusu suç hakkında, bir genel af ilan edilirse, bir yıllık zamanaşımı süresi, genel af kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren başlar. KYTK nun 109. maddesine göre, tazminat yükümlüsünün ve zararın öğrenilmesinden itibaren 2 yıl ve kazanın meydana gelmesinden itibaren her halde 10 yıldır. ZMMS şirketi ve araç sahibi olarak kamuya açılan maddi tazminatlar için de aynı durum söz konusudur. Ancak Manevi tazminata konusunda KYTK nun 90. maddesine göre BK nın genel hükümlerinin uygulanması gerektiğinden, manevi tazminat davalarında zamanaşımı süresi için yukarıda belirtilen 1 ve 10 yıllık zamanaşımı sürelerinin uygulanması gerekmektedir. BK md. 135/1/2 ye göre, borç bir senetle ikrar edilmiş veya bir hüküm ile sabit olmuş ise, yeni süre daima 10 yıldır. Zamanaşımı süresi kesilince, kesilmeden sonra yeni bir süre başlar. KYTK nun 109. maddesine göre, sigortacı açısından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü için de kesilir ve bu husus tersi durumda da geçerlidir. Zamanaşımının kesilmesi, bir ceza davasını da takip edebilir. 10. İcra Prosedürü İcra aşaması için, mahkeme ilamını borçluya göndermek üzere icra dairesine başvurulur. Borçlu, kendisine tanınan süre içerisinde borcunu ödemezse, alacaklının talebi üzerine haciz ve bunun ardından satış vs. işlemler gerçekleştirilir. Maaş ve ücretlerin sadece ¼ üne haciz konulabilirken, emekli maaşına hiç haciz konulamaz. VII. MASRAFLAR Davanın kazanılmasından sonra, kazanan taraf, ödemiş olduğu masrafları ve avukatlık ücretinin bir kısmını geri alır. Ancak zararın tamamı kabul edilmediği takdirde, masraflar taraflar arasında oransal olarak bölüştürülür. 1. Mahkeme Masrafları ve Harçlar Mahkeme masrafları ve harçlar için toplam olarak dava değerinin % 12 si alınır. Buna icra masrafları da dahildir. Bu oranın %6 sı dava başlarken geri kalan %6 sı ise takip sırasında alınır. Mahkeme masrafları ve harçlar %100 oranında iade edilir. 17

18 2. Avukatlık Ücreti Avukatlık ücreti, iki usulle belirlenebilir: Birinci olarak %15 (%15 dava, %10 tahsil için) oranında ücret alınabilir, ikinci olarak ise her bir saatlik çalışma için, 80 Euro + KDV lik ücret tespit edilebilir. İstanbul Barosu, her yarıyıl için avukatlar tarafından yararlanılan ücret tarifesi tespit edilmektedir. Bu tarife bağlayıcı olmayıp en az ücret tarifesi olarak göz önünde tutulmaktadır. Her il, kendi avukatları için farklı oranlar tespit etmektedir. Tazmin edilen avukatlık ücretleri, bu tarifenin altında kalmaktadır. Avukatlık ücreti, karmaşık değildir. Sorunun maddi değeri ile hesap yapılır. Oransal hesaplamalarda, her bir olay için, en az 350 Euro hesaplanır. Bir dava konusu, para tahsili ile ilgili değil ise, ( Örneğin yaralanma sonucunda ki cezai olayla ilgili ise) saat ücretine dayalı tarife kullanılır. Avukatlık ücreti, avukatın toplam çalışmasının az bir bölümü veya bir kısmı üzerinden hesaplanır. Deliller ve hukuki değerlendirmelerle, telefon ve posta ücreti vs. gibi masraflar da karşılanır. Avukatık ücretleri, hal ve şartlara göre, örneğin sorunun ağırlığı, ücret durumu vs. ele alınır. Ekonomik güçlük içerisinde olan tarafları korumak için, ortalama tarifeden sapmalar söz konusu olabilir. Avukat tarafından hesaplanan masraflar için standart bir tutar hesaplanır. Aşağıda bunu gösteren bir diyagrama yer verilmiştir. Soldaki sütun toplam, sağdaki sütun ise Hollandada kullanılan vergi gruplarına göre belirlenmiştir. Avukatlık masrafları tam olarak hakim tarafından belirlenir ancak aşağı yukarı belirtilen tutarlara denk gelir. İlerleyen Yüzde En Az En Çok Birinciye dair 750,- 7,5 57,- 57,- Devam edenle ilgili 375,- 6,0 23,- 79,- Devam edenle ilgili 375,- 4,5 17,- 97,- Devam edenle ilgili 190,- 3,0 6,- 103,- Devam edenle ilgili 95,- 1,5 1,50 104,- İlerleyen 1.780,- 0,7 - - Hakim tarafından onaylanan ve diğerleri birlikte ele alınmıştır. 3. Bilirkişi Masrafları Bazı olaylarda, bir tarafın bilirkişi raporundaki karardan hoşnut kalmadığı görülür. Bu durumda, ikinci ve ihtimal olarak üçüncü (Komisyon) defa rapor düzenlenebilir. Elbetteki masraflar bu şekilde artabilir. 4. Teminat Yabancılar, bir Türk vatandaşına karşı dava açtıklarında, mahkemeye teminat ödemek durumundadırlar. Bu tutar, aşağı yukarı talebin %5 ile %15 arasındadır. Bazen, para yerine, banka teminat mektubu da geçerlidir. Bazı durumlarda, mahkeme, yabancı bir tarafı, ödeme yükümlülüğünden muaf tutabilir. 18

19 5. Çeviri Masrafları Elbette ki Türk mahkemeleri yabancı dildeki belgeleri tanımamaktadırlar. Bu sebeple, Ruhsat, Ehliyet vs.nin Türkçe ye çevrilmesi gerekmektedir. Bununla ilgili iki tarife öngörülmüştür; birincisi onaylanması gerekmeyenler, ikincisi ise noter tarafından onaylanması gerekenler içindir. 6. Rüşvet Türkiye de genellikle, devlet memurları, yasak olmasına rağmen rüşvet almaktadırlar. Bu durum, Türkiye de maaşların az olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye deki mamurlar, bu durumla çok ilgilenmektedirler. Eğer ekstra para verilmezse, meselelerin çözümünde daha dikkatsiz davranılmakta ve daha uzun sürmekte ve bazı olumsuz koşullarda hiç bir işlem yapılmamaktadır. Hollanda, Almanya ve Belçika da, maaşlar yüksek olduğundan dolayı bu durum anlayışla karılanmamaktadır. Türkiye de, orta-doğu ve güney Amerika da olduğu gibi bu yönde bir alışkanlık bulunmaktadır. Bu alışkanlığa uyulması mantıklı olabilir. 19

20 Ek 1 Türkiye de Trafik Sigorta Poliçesi Koruması 01 Ocak 2005 Bilgi: Benelux 2005 YTL Tedavi ve Bakım Yaralanma veya Ölüm Maddi Hasar Giderleri Aracın Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza başına Araç Başına Kaza Başına Türü Otomobil 50, ,000 ± 137,000 50, ,000 ± 137,000 5,000 ± 2,730 10,000 ± 5,480 Taksi 50, ,000 ± 137,000 50, ,000 ± 137,000 5,000 ± 2,730 10,000 ± 5,480 Minibüs (9-15 Kişi.) 50, ,000 ± 275,000 50, ,000 ± 275,000 5,000 ± 2,730 10,000 ± 5,480 Otobüs (16-25 Kişi) 50,000 50, ,000 ± 466,000 1,300,000 50,000 50, ,000 ± 466,000 1,300,000 5,000 ± 2,730 5,000 10,000 ± 5,480 10,000 Otobüs(>25Kişi) ± 712,600 ± 712,600 ± 2,730 ± 5,480 Kamyonet 50, ,000 ± 275,000 50, ,000 ± 275,000 5,000 ± 2,730 10,000 ± 5,480 Kamyon 50, ,000 ± 275,000 50, ,000 ± 275,000 5,000 ± 2,730 10,000 ± 5,480 İş Makinası 50, ,000 ± 275,000 50, ,000 ± 275,000 5,000 ± 2,730 10,000 ± 5,480 Traktör 50, ,000 ± 137,000 50, ,000 ± 137,000 5,000 ± 2,730 10,000 ± 5,480 Römork 50, ,000 ± 275,000 50, ,000 ± 275,000 5,000 ± 2,730 10,000 ± 5,480 Motosiklet ve 50, ,000 50, ,000 5,000 10,000 Yük Motosikleti ± 82,240 ± 82,240 ± 2,730 ± 5,480 Diğer Araçlar 50, ,000 ± 137,000 50, ,000 ± 137,000 5,000 ± 2,730 10,000 ± 5,480 20

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2016-YILI AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1]

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1] AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ[1] GENEL HÜKÜMLER Konu ve Kapsam : Madde 1- Bütün hukuki yardımlarda, avukat ile iş sahibi arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI MADDE 1-GENEL KURALLAR a) 14 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye den Kıbrıs a gidiş ve 19 Mayıs 2009 tarihinde Kıbrıs tan Türkiye ye dönüş olacak şekilde bilet tercihi yapılacaktır.

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TUÜ 2012 MALİ REHBER 185. q TECİL FAİZİ ORANLARI

TUÜ 2012 MALİ REHBER 185. q TECİL FAİZİ ORANLARI TUÜ TECİL FAİZİ ORANLARI (6183 Sayılı.Kan.Md.48) TEŞVİKLİ İLLER LİSTESİ (5084 SAYILI YASA KAPSAMINDA) TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK Md.352) ÜCRETLİLERDE YEMEK BEDELİ

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı