T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler Ocak 2007 Yayımlandığı Tarih 23 Ocak 2007 Sayı 325 İÇİNDEKİLER - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde İnsan Ticareti İle Mücadele Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol (R.G. 22 Ocak ) - Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında 2007/11555 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 19 Ocak ) - Adalet Bakanlığından Atama Kararı (R.G. 19 Ocak ) - Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Gereğince Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 18 Ocak ) - İdarî Yargı Hâkimlerinin 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Gereğince Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 18 Ocak ) - Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Tarihinde Yapılan Ad Çekme Sonucuna Göre Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 20 Ocak ) - Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Tarihinde Yapılan Ad Çekme Sonucuna Göre Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 20 Ocak ) - Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 17 Ocak ) - Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 18 Ocak ) - Taşınır Mal Yönetmeliği (R.G. 18 Ocak ) - Başbakanlıktan Tasarruf Tedbirleri Konulu, 2007/3 Sayılı Genelge (R.G. 18 Ocak ) - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Eğitim Planı - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Yardım Kampanyası Konulu Duyuru - Yargıtay 11. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 20 Ocak )

2 - Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden 2 Adet Karar (R.G. 20 Ocak ) - Danıştay Başkanlar Kurulundan 1 Adet Karar (R.G. 17 Ocak ) - İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Eşidir ve Diğerleri/Türkiye Davası) - İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Sabri Taş/Türkiye) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra Numarası: 2007/1) (R.G. 17 Ocak ) Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2007/ Şubat 2006 tarihinde Ankara da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde İnsan Ticareti ile Mücadele Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı nın 26/12/2006 tarihli ve HUMŞ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 8/1/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MOLDOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞI, ULUSLARARASI TERÖRİZM VE DİĞER ÖRGÜTLÜ SUÇLARLA MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE ALANINDA İŞBİRLİĞİ YAPILMASINA DAİR PROTOKOL

3 Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti; 3 Haziran 1994 tarihinde Kişinev'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde insan ticareti ile mücadele alanında işbirliği yapılmasına uygun olarak, Dünyada ve bölgemizde, sınıraşan organize suçlardan birini teşkil eden ve her geçen gün yayılmakta olan insan ticaretinin, suç şebekelerine muazzam kârlar sağlaması ve bunun uyuşturucu ve silahın yanı sıra göçmen kaçakçılığı ile de ilişkisi olmasından derin endişe duyarak, Zamanında ve etkili bir uluslararası işbirliği sayesinde insan ticaretinin üstesinden gelinebileceğinin bilincinde olarak, İnsan ticareti mağdurlarına hukuki, insani, psikolojik ve tıbbi yardımın sağlanmasının, mağdurların ülkelerine geri gönderilmelerinin kolaylaştırılmasının ve entegrasyonlarının sağlanmasının, organizatörlerin tutuklanması için gerekli tedbirlerin alınmasının ve kamuoyunun bilinçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, İnsan ticareti şebekelerinin ortaya çıkartılması suretiyle insan ticaretinin durdurulması çabalarının önemini kabul ederek, İnsan ticareti ile mücadele alanında, Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin ve eşgüdümün güçlendirilmesi ihtiyacını vurgulayarak, Kendi ulusal mevzuatlarına ve usullerine uygun olarak, aşağıdaki konularda işbirliğini geliştirmek amacıyla adımlar atma hususunda anlaşmışlardır: 1. İnsan ticareti alanında tecrübe ve mevcut uygulamalar ile bu soruna son verilmesi için üstlenilen idari önlemlerin paylaşılması; 2. İnsan ticareti mağdurlarına Taraflar arasında belirlenecek koşullar çerçevesinde insani, psikolojik ve tıbbi desteğin verilmesi; 3. İnsan ticareti mağdurlarının, organizatörlerin tutuklanmalarını teminen, Tarafların ulusal kanunları genel sistemi içinde tanıklık yapmalarının sağlanması ve tanıklık yapacak mağdurların korunması; 4. İnsan ticareti hakkında kamuoyunun ve ilgili kurumların bilinçlendirilmesi; 5. Ülkeleri dışına seyahat edecek ve insan ticareti mağduru olabilecek kişilerin insan ticareti konusunda kendi ülkelerinde bilinçlendirilmeleri; 6. İnsan ticareti mağdurlarına ilişkin bilgileri toplayacak ve bu alanda eşgüdümü sağlayacak kendi ülkelerinin yetkili makamları hakkında bilgi paylaşılması ve insan ticareti mağdurlarına ilişkin derlenen bilgilerin diğer Taraf ile paylaşılması; 7. İnsan ticaretiyle mücadele eden kanun uygulayıcı birim görevlilerinin eğitilmesi, ortak eğitim programları düzenlenmesi, karşılıklı uzman değişimi yapılması ve işbirliği olanaklarının artırılması; 8. Bilimsel ve akademik kurumlar arasında işbirliğinin sağlanması ve her bir ülkenin tecrübesinin ve bilgisinin paylaşılması amacıyla uzman değişimi yapılması; 9. Taraflarca, devletlerinin ulusal mevzuatlarına ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak, insan ticaretine karışan kişilerin tespitinin ve cezalandırılmasının sağlanması için gerekli koşulların oluşturulması; 10. Sahte belgelerin tespit edilmesi ve göç ile bağlantılı cezai faaliyetlerde bulunduğundan ve suç işlediğinden şüphe edilen kişilerin yasadışı girişlerinin engellenmesi amacıyla, sınır kontrolü alanında ve yetkili kontrol birimlerinin teknik malzemesi hakkında bilgi paylaşılması; 11. Bu Protokol'ün içeriğinde yeralan konulara ilişkin istatistiksel verilerin, ulusal mevzuatın, kitapçıkların, yayınların ve bilimsel araştırma sonuçlarının paylaşılması; 12. Ortak çıkarları ilgilendiren acil sorunların incelenmesinin gerektiği hallerde uzman seviyesinde toplantılar düzenlenmesi; Taraflar ayrıca bu Protokol çerçevesinde işbirliği için yetkili makamlarda mutabık kalmışlardır;

4 a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için; 1.İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yabancılar, Hudut ve İltica Daire Başkanlığı Tel: , Faks: gov.tr 2. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı Tel: Faks: b) Moldova Cumhuriyeti Hükümeti için; 1.İçişleri Bakanlığı, Örgütlü Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü Tel: , Fax: İçişleri Bakanlığı, İnsan Ticareti ile Mücadele Merkezi Tel: , Fax: Bu Protokol'e, Taraflarca kabul edilmelerinin ardından, Protokol'de öngörülen usule uygun olarak yürürlüğe girmek üzere, değişiklikler ve düzeltmeler önerilebilir. Bu Protokol, Tarafların ulusal onaylama işlemlerini tamamladıklarına dair diplomatik kanaldan yazıyla son bildirimin yapıldığı tarihte yürürlüğe girecektir. Protokol, yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıllık bir dönem için geçerli olacaktır ve Taraflardan biri diğer Tarafa bu Protokol'ün feshedilmesi niyetiyle Protokol'ün ilk veya müteakip süresinin sona ermesinden altı ay önce diplomatik kanaldan bildirimde bulunmamışsa, Protokol izleyen beş yıllık dönemler için uzatılacaktır. Yukarıdaki hususları tasdiken, Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti tarafından usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş, aşağıda imzaları bulunan kişiler, bu Protokol'ü imzalamışlardır. Ankara'da, 8/2/2006 tarihinde, ikişer asıl nüsha halinde, Türkçe, Moldovanca ve İngilizce'nin her birinde eşit ölçüde geçerli olarak yapılmıştır. Anlaşmazlık durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA ABDULLAH GÜL BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MOLDOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA ANDREI STRATAN BAŞBAKAN YARDIMCISI DIŞİŞLERİ VE AVRUPA İLE ENTEGRASYON BAKANI Not: Andlaşmanın İngilizce ve Moldova dilindeki metinleri Bülten e alınmamıştır. [R.G. 22 Ocak ] Bakanlar Kurulu Kararı

5 Karar Sayısı : 2007/11555 Ekli Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının görüşüne dayanan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 17/11/2006 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar a göre, Bakanlar Kurulu nca 15/1/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ GEÇİCİ MAHİYETTEKİ İŞLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI VE BU PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETLER HAKKINDA KARAR Amaç-kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere, ekli Listede kurumu, teşkilatı, adedi ve sözleşme süresi belirtilen azami (21.193) kişi, 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar" çerçevesinde, her halükarda bir mali yılda on ayı geçmeyecek şekilde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre 2007 yılında, geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılabilir. Aranacak şartlar MADDE 2 (1) 1 inci madde uyarınca istihdam edilecek geçici personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Ücretler MADDE 3 (1) Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir. a) Yükseköğrenim mezunlarına gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar, b) Lise ve dengi okul mezunlarına gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar, c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar. (2) Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir. (3) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin asli personeli gibi iaşe edilir. (4) Geçici personel, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, yiyecek yardımından faydalandırılır. Ödeme günü MADDE 4 (1) Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz. (2) Bu Kararda belirlenen ücretler üst sınırlar olup, ödenecek miktarlar kurumlarınca ayrıca tespit edilir.

6 (3) Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14'ünde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenir. (4) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulamaz. Çalışma saatleri MADDE 5 (1) Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınır. Ancak, geçici personel kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır. Bu çalışma karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez. Başka iş yapma yasağı MADDE 6 (1) Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz. Suç sayılan fiil ve hareketler MADDE 7 (1) Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir. İzinler MADDE 8 (1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele; a) Çalıştıkları her ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilir. b) Yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez. c)geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilir. d) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Geçici personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır. Görev yeri MADDE 9 (1) Geçici personel, bu Kararda belirtilen işler dışında herhangi bir işte çalıştırılamaz. Sözleşmenin feshi halinde tazminat hakkı MADDE 10 (1) Geçici personelin hizmet sözleşmesinin feshinde, ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez. Sosyal sigortaya tabi olma MADDE 11 (1) Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir. Vize zorunluluğu MADDE 12 (1) Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. Atama teklifleri MADDE 13 (1) Devlet Personel Başkanlığınca yapılan atama teklifleri doğrultusunda Kurumlarca 30 gün içerisinde geçici personelin atama işlemleri

7 tamamlanarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir ve sonucundan adı geçen Başkanlığa bilgi verilir. İşe başlama MADDE 14 (1) Geçici personel, atandıkları yerin, iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahalli sınırlar içerisinde olması halinde (1 inci maddede belirtilen Esasların geçici 1 inci maddesi kapsamında olanlar ise müracaat formunda belirttikleri ikametgah adresindeki mahalli sınırlarla aynı olması halinde) atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorundadırlar. (2) Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, yukarıda belirtilen süreler rapor müddetinin bitiminde başlar. (3) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilir. (4) Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar. (5) Askerlik görevini yapmakta olanlara ilişkin bu maddenin bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreleri terhislerini takip eden aybaşından itibaren başlar. Sözleşmenin sona ermesi MADDE 15 (1) Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekliliğe hak kazanacakları tarihte sona erer. İstihdam yasağı MADDE 16 (1) Bu Karar kapsamında, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçiler dışında personel istihdam edilemez. Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Karar, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. LİSTE Kurum Adı Teşkilatı Adedi Sözleşme Süresi Adalet Bakanlığı Taşra Mali Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Mali Yılı İçişleri Bakanlığı Taşra Mali Yılı Yargıtay Başkanlığı Merkez Mali Yılı Danıştay Başkanlığı Merkez Mali Yılı Devlet Personel Başkanlığı Merkez Mali Yılı Tapu ve Kadastro Genel Taşra Mali Yılı Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Taşra Mali Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Taşra Mali Yılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Taşra Mali Yılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Mali Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşra Mali Yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Taşra Mali Yılı

8 Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Taşra Mali Yılı Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Taşra Mali Yılı TOPLAM [R.G. 19 Ocak ] Atama Kararları Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2007/ Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (34142) Halit KIVRIL ın, Adalet Başmüfettişliğine,Adalet Müfettişi (34949) Bülent SAVTOK un, Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (35257) Mithat İNCE nin, Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (35857) İlhan ÖNKAL ın, Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (35989) Kenan KOÇER in, Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (35998) Tuncay ÖZTÜRK ün, Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (36092) Mustafa KAYIN ın, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 18/1/2007 [R.G. 19 Ocak ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir. KARAR: /01 1 Karabük Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi Yaşar Kemal ALTINTAŞER, Kırşehir Hâkimliğine, Kumluca Hâkimi Hüseyin CUMAGİL, Adana Cumhuriyet Kozan Cumhuriyet Savcısı Mustafa GÖKAY, Ardeşen Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi Fatih KARAKULLUKÇU, Mardin Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi Mustafa Hakkı ÇETİN, Bolvadin Cumhuriyet Nizip Cumhuriyet Savcısı Kurtuluş Tayanç ÇALIŞIR, Silvan Cumhuriyet Midyat Cumhuriyet Savcısı Orhan AYDIN, Kandıra Cumhuriyet Eskipazar Cumhuriyet Savcısı Ali PEHLİVANOĞLU, Kâhta Cumhuriyet Kuyucak Cumhuriyet Savcısı Musa ERİŞ, Kağızman Cumhuriyet Hanak Hâkimi Seyit Abdülhakim ŞAHİN, Tunceli Cumhuriyet Demirköy Cumhuriyet Savcısı Ali Çetin YILMAZ,

9 Vezirköprü Cumhuriyet Bafra Cumhuriyet Savcısı Yaşar ADIGÜZEL, Bolvadin Hâkimliğine, Nizip Hâkimi Ayfer AKDEMİR ÇALIŞIR, Çaykara Hâkimliğine, Şarkışla Hâkimi Fatma AYDEMİR, Gürpınar Cumhuriyet Solhan Cumhuriyet Savcısı Fatih ÖZTÜRK, İslâhiye Cumhuriyet Kandıra Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Turgut İMAMGİLLER, Nizip Cumhuriyet Dicle Cumhuriyet Savcısı Cem ÜSTÜNDAĞ, Iğdır Cumhuriyet Çukurca Cumhuriyet Savcısı Ali Deniz TANRIVERDİ, İslâhiye Hâkimliğine, Çamlıhemşin Hâkimi Fatma Serap İMAMGİLLER, Keskin Hâkimliğine, Kozaklı Hâkimi Sibel DUMAN, Nizip Hâkimliğine, Malazgirt Hâkimi Canan TEKE, Nizip Cumhuriyet Bozüyük Cumhuriyet Savcısı Osman TEKE, Osmancık Cumhuriyet Görele Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal TUNÇ, Samandağ Hâkimliğine, Göle Hâkimi İrem GÜVEN, Hakkâri Hâkimliğine, Şenkaya Hâkimi Nazan ÇİÇEK, Ilgın Cumhuriyet Beylikova Cumhuriyet Savcısı İbrahim OF, Bingöl Cumhuriyet Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş BAL, Çamlıdere Hâkimliğine, Enez Hâkimi Sibel DEMİR SALDIRIM, Naklen, 2 1 inci derecenin 4 üncü kademesi olan gösterge karşılığı aylıkla; Kazan Cumhuriyet Adıyaman Cumhuriyet eski Savcısı Mustafa EROL, 3 1 inci derecenin 1 inci kademesi olan gösterge karşılığı aylıkla; Kozan Cumhuriyet Bayramiç eski Hâkimi Mehmet YÜZGEÇ, Çubuk Hâkimliğine, Karaisalı eski Hâkimi Jale YILMAZ, 4 3 üncü derecenin 2 nci kademesi olan gösterge karşılığı aylıkla; Silivri Cumhuriyet Bakırköy Cumhuriyet eski Savcısı Nejat ÇAKIR, Aksaray Hâkimliğine, Yargıtay eski Tetkik Hâkimi İlknur ACAR, 5 7 nci derecenin 1 inci kademesi olan gösterge karşılığı aylıkla; Çamlıhemşin Hâkimliğine, Arhavi eski Hâkimi Sevda ACARÖZMEN, Mesleğe kabul edilmeleri nedeniyle açıktan, Atanmışlardır. [R.G. 18 Ocak ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: İdarî yargı hâkimlerinin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir. KARAR: /02 1 Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi Öznur TURAN KILIÇ, Diyarbakır İdare Van İdare Mahkemesi Üyesi Selim ÖZTÜRK, Konya Vergi Muğla İdare Mahkemesi Üyesi Safiye YILMAZ,

10 Kayseri Vergi Hatay İdare Mahkemesi Üyesi Mehtap KÜÇÜK ÇİFTÇİOĞLU, Kayseri İdare Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi Yusuf Soner ÇİFTÇİOĞLU, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Konya Vergi Mahkemesi Üyesi Yüksel IRIZ, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Hatay İdare Mahkemesi Üyesi Selma GÖKTAŞ, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi Nilüfer SÜLKÜ KAYALI, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi Bihter AKDAŞ, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Tuğba DEMİRER, Kayseri İdare Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi Nalan GÜRGEN, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Engin KARABACAK, Van İdare Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Rabia ÖZTÜRK, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Mustafa ŞİŞANECİ, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi Demet BİLGİŞ, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Ulya EMİROĞLU, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Adana İdare Mahkemesi Üyesi Nihan Didem ÇAKMAK, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Aksaray İdare Mahkemesi Üyesi Zübeyir ÖZER, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Çorum İdare Mahkemesi Üyesi Nigar DİLİMEN, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi Sevil MEHEL TELLİ, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyesi Ayşe Bilge ÇAPRAZ, Naklen, 2 3 üncü derecenin 1 inci kademesi olan gösterge karşılığı aylıkla; Malatya Vergi Balıkesir eski Vergi Mahkemesi Üyesi Melek KARALI SAUNDERS, Mesleğe kabul edilmesi nedeniyle açıktan, Atanmışlardır. [R.G. 18 Ocak ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin Kararname aşağıda gösterilmiştir. İdari Yargı Hâkim Adayları KARAR: 26/12/2006/1347

11 3. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 1 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Nigar DİLİMEN Çorum İdare Mahkemesi Üyeliğine, 5. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 2 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Aydın ERMİŞER Hatay İdare Mahkemesi Üyeliğine, 3 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet BOZKURT Ankara İdare 4 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ömer KAYA İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, 5 - Bursa İdari Yargı Hâkim Adayı Oğuzhan DEMİR Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 5. derecenin 2.kademesi ( gösterge ile) 6 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Muharrem AKSOY İstanbul İdare 6. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 7 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mesut TOKGÖZ Balıkesir Vergi 8 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Harun ORMAN Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine, 9 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Akif ÇELİK Edirne İdare Mahkemesi Üyeliğine, 10 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ali Rıza BABA İstanbul İdare 11 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Murat ÖCAL Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 12 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ender GÜNGÖR Ankara İdare 13 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Hakan MANAV Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine, 14 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Hasan Nafi KOCABEYOĞLU Ankara İdare 6. derecenin 2.kademesi ( gösterge ile) 15 - Aydın İdari Yargı Hâkim Adayı Bünyamin AKDAĞ Ankara İdare 16 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ayşe Bilge ÇAPRAZ Şanlıurfa İdare 17 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ahmet YANIK İstanbul İdare 7. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 18 - Antalya İdari Yargı Hâkim Adayı Okan ÖZKUL Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 19 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Nilüfer (KAYALI) SÜLKÜ Bursa İdare 20 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Erkan ALTIN Kastamonu İdare 21 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Zühal ÖZTÜRK Tekirdağ İdare 22 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Hamza MERCİMEK Kayseri İdare 23 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Murat MENGİ Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine,

12 24 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Nevzat YOLAÇAR Ankara İdare 25 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Lokman KILIÇ Kayseri İdare 26 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Bilal ACAR Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 27 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Bayram ÖZ İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, 28 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ahmet MERT Malatya İdare Mahkemesi Üyeliğine, 29 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet Ali DİNÇER Kayseri İdare 30 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Resul KAYMAZ Trabzon İdare 31 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mikail KILIÇ Isparta İdare Mahkemesi Üyeliğine, 32 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Orhan KARABACAK Edirne İdare 33 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İsmail SOLMAZGÜL Elazığ İdare 34 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Hüseyin Cem EREN Ankara İdare 35 - Antalya İdari Yargı Hâkim Adayı Erkan ARSLAN Ankara İdare 36 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Kadir SAY Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 37 - Kayseri İdari Yargı Hâkim Adayı Ömer AKDAMAR Erzurum İdare 38 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Yıldırım TURAN Bursa İdare 7. derecenin 2.kademesi ( gösterge ile) 39 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Yasin TOLAN Gaziantep İdare 40 - Malatya İdari Yargı Hâkim Adayı Levent YÜKSEL Afyonkarahisar İdare 41 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet Emin ÇAKALLI Ankara İdare 8. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 42 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Serhat İYİSAN Zonguldak İdare 43 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Zafer ŞEKER İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, 44 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mustafa PÜSKÜLLÜOĞLU Zonguldak Vergi 45 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ramiz ÖZDEL Muğla İdare Mahkemesi Üyeliğine, 46 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Abdulkadir ÖZDEMİR Kocaeli İdare 47 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Elif KARAKAŞ Malatya İdare 48 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mustafa Yusuf ALPERTONGA Kırıkkale İdare

13 49 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ahmet KANMAZ Sakarya İdare 50 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Özenç BOSTAN Denizli İdare 51 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Cüneyt UYAR Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 52 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İsmail ÖZTÜRK Ankara İdare 53 - İzmir İdari Yargı Hâkim Adayı Gözde KAAN Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyeliğine, 54 - İzmir İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet KARAMAN Van İdare 55 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mustafa UZUN Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 56 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Volkan MÜFTÜOĞLU Ankara İdare 57 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Zafer AKARSU İstanbul İdare 58 - İstanbul İdari Yargı Hâkim Adayı Berrin BULDU Manisa İdare 59 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ahmet AK Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 60 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Abdullah PERKTAŞ Manisa İdare 61 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Tuğba DEMİRER Ankara İdare 62 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Murat TEKELİOĞLU Samsun İdare 63 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Talip KURT Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyeliğine, 64 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Osman Ümit EKER Mardin İdare 65 - Antalya İdari Yargı Hâkim Adayı Nalan (BALCI) GÜRGEN Diyarbakır İdare 66 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Harun COŞKUN Zonguldak İdare 67 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Levent AKDOĞAN Edirne İdare 68 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Saim EKİCİ Mardin İdare Mahkemesi Üyeliğine, 69 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ali ÖKSÜZ Sivas İdare Mahkemesi Üyeliğine, 70 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Engin KARABACAK Erzurum İdare 71 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İlhan KARKA Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 72 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Muhiddin KARATAŞ Ankara İdare 73 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Sezgin MUTLU Hatay İdare Mahkemesi Üyeliğine, 74 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Murat AYAZ Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine,

14 75 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İsmail SEPETÇİ Sakarya İdare 76 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Latif ÇELİK Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 77 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Aysel ŞAHİN Tekirdağ İdare Mahkemesi Üyeliğine, 78 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ertuğrul ÇEKİN Ankara İdare 79 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Hasan AKGEDİK Ankara İdare 80 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Erhan YILMAZ İstanbul İdare 81 - Antalya İdari Yargı Hâkim Adayı Rabia KAÇAR (ÖZTÜRK) Ankara İdare 82 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Zafer BİLGİ Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine, 83 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mustafa ŞİŞANECİ Ankara İdare 84 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Fatih CENİK Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 85 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Cüma MARAŞLI Erzurum İdare 86 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Fatih YILDIRIM Hatay İdare Mahkemesi Üyeliğine, 87 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Özcan ŞEVİK Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine, 88 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Halil YILDIRIM Ankara İdare 89 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Demet BİLGİŞ Aydın İdare Mahkemesi Üyeliğine, 90 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ulya EMİROĞLU Ankara İdare 91 - İstanbul İdari Yargı Hâkim Adayı Sabit Abdullah İŞLER Eskişehir İdare 92 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Selçuk AYHAN Ankara İdare 93 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Nihan Didem ÇAKMAK Adana İdare 94 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Firdevs (DURMAZ) ÇETİN Sivas İdare 95 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Burak Turan BENLİ Ankara İdare 96 - İstanbul İdari Yargı Hâkim Adayı Ekrem MUSAOĞLU Ankara İdare 97 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mustafa AK Mersin İdare Mahkemesi Üyeliğine, 98 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Vedat AYDOĞDU Ankara İdare 99 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Serdar ABURŞU Denizli İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Adem ÖZDAĞ Yozgat İdare

15 101 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mustafa ÖZDEMİR Antalya İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Osman ÇOLAK Ankara İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İsmail ÜZGÖR Şanlıurfa İdare Kayseri İdari Yargı Hâkim Adayı Erkan CEYLAN Kırıkkale İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ramazan BALKAYA Samsun İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Gökhan KORKMAZ Trabzon İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İbrahim UĞURLU Adana İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Nurullah KALKAN Eskişehir İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ümit Veysel ÖZTÜRK Ankara İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet KÖSEOĞLU Ankara İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Muharrem OCAK Bursa İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İrfan ÇAKMAK Ankara İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Esra HARMAN İstanbul İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ümit ŞAHİN Hatay İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Rafet TÜRKSOY Bursa İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Zübeyir ÖZER Aksaray İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ercan GÖKTEPEOĞLU İzmir İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Halil İbrahim ÖZGÜN Ankara İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İsmail ŞAHBAZ Samsun İdare 8. derecenin 2.kademesi ( gösterge ile) İstanbul İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet Şenol BENLİ Aydın İdare Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları 4. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 1 - Sincan Adli Yargı Savcı Adayı Özkan DOĞRU Ulubey (Ordu) Cumhuriyet 2 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Özlem ULUSOY Arhavi Hâkimliğine, 4. derecenin 2.kademesi ( gösterge ile) 3 - Karşıyaka Adli Yargı Hâkim Adayı Remziye GÜLDÜR Savur Hâkimliğine, 5. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 4 - Yalova Adli Yargı Savcı Adayı Çimen EGE Gerger Cumhuriyet

16 5 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Ayşegül Sibel SİVRİ Yenipazar (Aydın) Hâkimliğine, 6 - Gaziantep Adli Yargı Hâkim Adayı Ali KARA Çat Hâkimliğine, 7 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Hatice ŞAHİN Kağızman Hâkimliğine, 8 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Banu DEMİRCİ Karapınar Cumhuriyet 5. derecenin 2.kademesi ( gösterge ile) 9 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Semra KAÇAN Mardin Cumhuriyet 10 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Murat ŞEN Ağlasun Cumhuriyet 11 - Eskişehir Adli Yargı Hâkim Adayı Adnan AKIN Narman Hâkimliğine, 12 - Manisa Adli Yargı Hâkim Adayı Nezihe DEMİR Nurhak Hâkimliğine, 6. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 13 - Eyüp Adli Yargı Savcı Adayı Erol DELİ Enez Cumhuriyet 14 - Kırklareli Adli Yargı Hâkim Adayı Nejla YILMAZ Tunceli Hâkimliğine, 15 - Kocaeli Adli Yargı Hâkim Adayı Onur Utku SEVİM Ardanuç Hâkimliğine, 6. derecenin 2.kademesi ( gösterge ile) 16 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı İnan MOROĞLU Kuluncak Hâkimliğine, 17 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Cüneyt UYSAL Osmaniye Cumhuriyet 18 - İzmir Adli Yargı Savcı Adayı Samir İMAMOĞLU Altunhisar Cumhuriyet 19 - İstanbul Adli Yargı Savcı Adayı Ayhan AKYOL Hizan Cumhuriyet 20 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Mehmet TUNCER Ulaş Hâkimliğine, 21 - Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı Özden GENÇLER ÜNAL Enez Hâkimliğine, 7. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 22 - Konya Adli Yargı Savcı Adayı Hasan Fatih EKİZ Kocaeli Cumhuriyet 23 - Diyarbakır Adli Yargı Hâkim Adayı Meral ÜSTÜNDAĞ Nizip Hâkimliğine, 24 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Ramazan ÜNAL Kırıkkale Cumhuriyet 25 - Oltu Adli Yargı Savcı Adayı Abdullah ÇİÇEK Hakkari Cumhuriyet 26 - İstanbul Adli Yargı Savcı Adayı İsmail ÜNSAL Batman Cumhuriyet 27 - Karabük Adli Yargı Hâkim Adayı Tuba ÖĞMEN PEHLİVANOĞLU Kandıra Hâkimliğine, 28 - Ereğli Adli Yargı Savcı Adayı Hakan KILIÇ Tonya Cumhuriyet 29 - İzmir Adli Yargı Savcı Adayı Neşe KİRTİL İkizce Cumhuriyet 7. derecenin 2.kademesi ( gösterge ile) 30 - Kayseri Adli Yargı Savcı Adayı Mustafa DAĞCI Bafra Cumhuriyet 31 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Ahmet Bülent KARAASLAN Bozcaada Hâkimliğine,

17 32 - Akşehir Adli Yargı Savcı Adayı Süheyla BİRİCİK Güney Cumhuriyet 8. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 33 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Necip SARI Giresun Cumhuriyet 34 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Emine AKPEK Soma Hâkimliğine, 35 - Samsun Adli Yargı Hâkim Adayı Özlem AYDIN Silvan Hâkimliğine, 36 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Bayram KARA Genç Hâkimliğine, 37 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Ertan ÇUBUKÇU Artvin Cumhuriyet 38 - Ünye Adli Yargı Savcı Adayı Server ŞİMŞEK Güroymak Cumhuriyet 39 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Cemil GÖKKAYA Isparta Cumhuriyet 40 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Volkan PAMUKÇU Beydağ Hâkimliğine, 41 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Aykut BALCI Görele Cumhuriyet 42 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Volkan ALTUN Felahiye Cumhuriyet 43 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Hüseyin GÖKTEPE Hadim Cumhuriyet 44 - Karabük Adli Yargı Savcı Adayı Murat ÖZTEKİN Kadınhanı Cumhuriyet 45 - Salihli Adli Yargı Savcı Adayı Cemal KUZULU Eynesil Cumhuriyet 46 - İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı Abdurrahim GÖKBAY Çayırlı Hâkimliğine, 47 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı İsa ALTIPARMAK Bigadiç Cumhuriyet 48 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Hatice Emel IŞIK Hafik Cumhuriyet 49 - İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı Ferhan (AKKOYUNLU) ŞİMŞEK Çorlu Hâkimliğine, 50 - Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı Ramazan YILMAZ Gördes Hâkimliğine, 51 - Kayseri Adli Yargı Savcı Adayı Bekir GÜNEŞLEYİCİ Uşak Cumhuriyet 52 - Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı Ahmet SAVAŞ Denizli Hâkimliğine, 53 - Karşıyaka Adli Yargı Savcı Adayı Ferhat DENİZ Ardanuç Cumhuriyet 54 - İstanbul Adli Yargı Savcı Adayı Ramazan KEPOĞLU Mersin Cumhuriyet 55 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Yasin IŞIK Durağan Hâkimliğine, 56 - İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı İlhan ŞENGÜL Güney Hâkimliğine, 57 - Kırşehir Adli Yargı Savcı Adayı Çiğdem (EKİCİ)SAVAŞ Denizli Cumhuriyet 58 - İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı Hikmet UĞUR Kadışehri Hâkimliğine, 59 - Samsun Adli Yargı Savcı Adayı Adnan YAZICI Göynücek Cumhuriyet 60 - Erzurum Adli Yargı Savcı Adayı Gökmen GİRGİN Feke Cumhuriyet

18 61 - İstanbul Adli Yargı Savcı Adayı Bozan ÇEVİK Bozcaada Cumhuriyet 62 - Antalya Adli Yargı Savcı Adayı İlkay ZENGİN Sandıklı Cumhuriyet 63 - Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı Murat ÖZCAN Gürgentepe Hâkimliğine, 64 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Selçuk ÖZKAN Gölbaşı Hâkimliğine, 65 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Elgiz ATAN Gelendost Hâkimliğine, 66 - Gümüşhane Adli Yargı Savcı Adayı Alper ARITAN Bingöl Cumhuriyet 67 - Kayseri Adli Yargı Savcı Adayı Özhan İNCE Mihalıçcık Cumhuriyet 68 - Gaziantep Adli Yargı Savcı Adayı Murat DİLSİZ Karaman Cumhuriyet 69 - Bursa Adli Yargı Savcı Adayı Yılmaz GENÇ Şanlıurfa Cumhuriyet 70 - İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı Zeynep MERT Keşap Hâkimliğine, 71 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Fatih KEKLİKKIRAN Marmara Hâkimliğine, 72 - Kayseri Adli Yargı Savcı Adayı Hacı ERKEK Bayburt Cumhuriyet 73 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Derya ALTUN Kuluncak Cumhuriyet 74 - Konya Adli Yargı Hâkim Adayı Hayrettin KÖSE Saray (Van) Hâkimliğine, 75 - Kırşehir Adli Yargı Hâkim Adayı Ali KARAKAYA Kurucaşile Hâkimliğine, 76 - Salihli Adli Yargı Savcı Adayı Kenan ZURNACI İmranlı Cumhuriyet 77 - Kayseri Adli Yargı Hâkim Adayı Özgül YILMAZ Göle Hâkimliğine, 78 - Nazilli Adli Yargı Hâkim Adayı Faruk GÖKCE Kozaklı Hâkimliğine, 79 - İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı Bülent KIRLANGIÇ Ortaca Hâkimliğine, 80 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Seyfettin ATAŞ Eskipazar Cumhuriyet 81 - Bursa Adli Yargı Hâkim Adayı Ramazan KAVAK Yeşilova Hâkimliğine, 82 - İzmir Adli Yargı Savcı Adayı Yasemin ÖZDEM Tefenni Cumhuriyet 83 - Adıyaman Adli Yargı Savcı Adayı Nusret ŞAHİN Bilecik Cumhuriyet 84 - Adıyaman Adli Yargı Savcı Adayı Mustafa YEŞİL Bafra Cumhuriyet 85 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Fatih AYDIN Keles Hâkimliğine, 86 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Mustafa Okan YAMAN Diyarbakır Cumhuriyet 87 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Selim UZUN Karahallı Cumhuriyet 88 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Uğur ÖĞER Beylikova Cumhuriyet 89 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Emine SERİN Ilgın Hâkimliğine, 90 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı İsa Emrah KÖSTÜ Çavdır Hâkimliğine, 91 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Kadir Tekin ULUÖZ Kurucaşile Cumhuriyet

19 92 - Erzincan Adli Yargı Savcı Adayı Sibel GÜLTÜRK Ardahan Cumhuriyet 93 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Birgül YİĞİT Erzurum Hâkimliğine, 94 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Said TOPTAŞ Erfelek Cumhuriyet 95 - Bafra Adli Yargı Hâkim Adayı Ülkü ADIGÜZEL Vezirköprü Hâkimliğine, 96 - Kayseri Adli Yargı Hâkim Adayı Serhat IŞIK Azdavay Hâkimliğine, 97 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Osman Deniz ŞAHİNGÖZ Posof Cumhuriyet 98 - Üsküdar Adli Yargı Hâkim Adayı Nuran (KÖYLÜ)KEPOĞLU Mersin Hâkimliğine, 99 - Çorlu Adli Yargı Hâkim Adayı Sonnur YILMAZ Bingöl Hâkimliğine, Kırıkkale Adli Yargı Hâkim Adayı Nermin ULUCAN Orta Hâkimliğine, Tokat Adli Yargı Hâkim Adayı Esma AYAR Mihalgazi Hâkimliğine, İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı Mesut BOZBUĞA Ladik Hâkimliğine, Samsun Adli Yargı Hâkim Adayı Emine DEMİR Düzce Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Onur YİĞİT Erzurum Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Erhan ERBİL Bartın Cumhuriyet Antalya Adli Yargı Savcı Adayı Gadem TAŞ Gümüşhane Cumhuriyet Uşak Adli Yargı Savcı Adayı Fidan DİNÇER Çukurca Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Rabiye (YALÇIN)UYSAL Osmaniye Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Meral GÖKKAYA Isparta Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Celal YÜCEL Trabzon Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Öner AYDIN Sinop Cumhuriyet Konya Adli Yargı Hâkim Adayı Tahsin TÜRKBEN Kulp Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Ebru (BİLİR) SARI Giresun Hâkimliğine, Bakırköy Adli Yargı Hâkim Adayı Barış BÜLBÜL Eskil Hâkimliğine, Diyarbakır Adli Yargı Hâkim Adayı Salahattin AFŞİN Köprübaşı Hâkimliğine, Muğla Adli Yargı Savcı Adayı Mehmet ALLI Kargı Cumhuriyet Bakırköy Adli Yargı Hâkim Adayı Mehmet Serhat AVCI Karahallı Hâkimliğine, Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı Erdem ERSOY Eynesil Hâkimliğine, Elbistan Adli Yargı Hâkim Adayı Kadir BAĞCI Karaisalı Hâkimliğine, Kadıköy Adli Yargı Hâkim Adayı Lale AKAN Düzce Hâkimliğine, Şanlıurfa Adli Yargı Savcı Adayı İbrahim TEMİR Alucra Cumhuriyet Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı Merve YILMAZ Çatalzeytin Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Esra MÜFTÜOĞLU Şabanözü Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Süleyman Selçuk GÖKÇE Gaziantep Cumhuriyet

20 125 - Erzurum Adli Yargı Savcı Adayı Adem KARA Kocaeli Cumhuriyet Kayseri Adli Yargı Savcı Adayı Özlem YILMAZ Fethiye Cumhuriyet Silifke Adli Yargı Hâkim Adayı Ahmet YILDIRIM Gündoğmuş Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Selma TUNÇ Osmancık Hâkimliğine, Adana Adli Yargı Savcı Adayı Ayhan ALTUNBAŞLIER Ereğli (Konya ) Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Ekrem KARADERE Kilis Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Yılmaz ÇAĞLAYAN Ulus Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Fazıl BALTA Tokat Cumhuriyet Samsun Adli Yargı Savcı Adayı Selçuk DEMİR Düzce Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Fatma YAMAN Diyarbakır Hâkimliğine, Çanakkale Adli Yargı Savcı Adayı Hasan ÇAY Sinanpaşa Cumhuriyet Sivas Adli Yargı Savcı Adayı Adem AYDEMİR Çaykara Cumhuriyet Hatay Adli Yargı Hâkim Adayı Serdar KAYA Beylikova Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Aslı (KAHRAMAN)SADIÇ Zonguldak Hâkimliğine, Konya Adli Yargı Hâkim Adayı Çağatay DAL Kozluk Hâkimliğine, Beyoğlu Adli Yargı Savcı Adayı Abdulhadi OKULEVİ Demirköy Cumhuriyet Beyoğlu Adli Yargı Hâkim Adayı Olgun PORTAKAL Çorlu Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Kemalettin TAŞKIN Mazıdağı Hâkimliğine, Karabük Adli Yargı Savcı Adayı Osman GÖL Rize Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Volkan SADIÇ Zonguldak Cumhuriyet İstanbul Adli Yargı Savcı Adayı Kadriye ATALAY Kocaeli Cumhuriyet İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı Abdülkerim Ziya SÖYLER Sütçüler Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Duygu AHISKALIOĞLU Palu Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Mehmet GÜVEN Samandağ Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Yonca ÖZCAN Arpaçay Hâkimliğine, Eskişehir Adli Yargı Savcı Adayı Ramazan TURHAL Çorum Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Ali BULUT Şereflikoçhisar Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Nefise Tülay ÜNSAL Pertek Hâkimliğine,

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-24 Ekim 2011 Yayımlandığı Tarih 25 Ekim 2011 Sayı 497 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede İmza Yeri

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 14-20 Ekim 2008 Yayımlandığı Tarih 21 Ekim 2008 Sayı 385 İÇİNDEKİLER - Turizmi

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 08 25 Ağustos 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Ağustos 2011 Sayı 493 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede

Detaylı

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 119085 Abdulgani KÖKSAL Çardak Hâkimi Hilvan Hâkimliği 2 104846 Abdulhadi OKULEVİ Pazarcık C.Savcısı Adıyaman C.Savcılığı 3 101271 Abdulkadir

Detaylı

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev

13.06.2012 TARİH VE 1547 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ (İSİM SIRALI) S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 119085 Abdulgani KÖKSAL Çardak Hâkimi Hilvan Hâkimliği 2 104846 Abdulhadi OKULEVİ Pazarcık C.Savcısı Adıyaman C.Savcılığı 3 101271 Abdulkadir

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2931 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992, No: 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 20745 Ömer KESKİN Gaziosmanpaşa

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2263 MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/6/1986, No: 86/10782 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/7/1986,

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2010 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun

T.C. Resmi Gazete KANUN. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 10683 CUMARTESİ 17 ARALIK 1960. Devlet Personel Dairesi Kurulması hakkında Kanun T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 17 ARALIK 1960 CUMARTESİ Sayı : 10683 KANUN Devlet Personel

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 15/01/2015 TARİHLİ 24 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21525 Fethi AKÇAY Osmaniye Hâkimi Karşıyaka

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21807 Yalçın KARTOPU Erzurum C.Savcısı Kahramanmaraş

Detaylı

13.-14. DÖNEM ADLî YARGI HÂKİM ADAYLARININ KUR'A LİSTESİ

13.-14. DÖNEM ADLî YARGI HÂKİM ADAYLARININ KUR'A LİSTESİ 13.-14. DÖNEM ADLî YARGI HÂKİM ADAYLARININ KUR'A LİSTESİ S No Sicil Ad Soyad Atandığı Yer Atandığı Bölge Aday Olduğu Yer 1 139579 FİLİZ BATTIR ERBAA (Tokat) HÂKİMLİĞİ 3 ESKİŞEHİR ADAYI 2 150162 CEMAL PİŞİREN

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKÝYE BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419 21 00 Faks: (0312)

Detaylı

POLİS Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle erkek ve kadın adaylarda yaş sınırı değiştirildi. Polis Meslek Eğitim

POLİS Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle erkek ve kadın adaylarda yaş sınırı değiştirildi. Polis Meslek Eğitim Yönetmelik değişikliği ile yaş sınırı değiştirildi Servİsler sıkı takibe alındı POLİS Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle erkek ve kadın adaylarda yaş sınırı değiştirildi.

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-29 Şubat 2012 Yayımlandığı Tarih 29 Şubat 2012 Sayı 2012-4 İÇİNDEKİLER - - - Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org FAALİYET RAPORU 2011-2014 Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 5. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. KURUL HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 4 2. KURULUN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYET VE HİZMETLER... 17

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. KURUL HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 4 2. KURULUN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYET VE HİZMETLER... 17 0 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. KURUL HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 4 1.1. KURULUN MİSYON VE VİZYONU... 4 1.1.1. Misyon Bildirimi... 4 1.1.2. Vizyon Bildirimi... 5 1.2. KURULUN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI...

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları -T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 20 Ekim 1998 SALI Sayı: 23499 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması

Detaylı

PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE

PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE BAŞARI SIRASI PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ SINAV ADI PUAN SONUÇ 1 KAHRAMAN ÇAKAL MEMUR BOLU BAŞMÜD. MUDURNU PTT MERKEZ MÜD.

Detaylı

Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 03/04/2014 tarih ve 737 sayılı kararın ekidir.

Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin 03/04/2014 tarih ve 737 sayılı kararın ekidir. Adana Adana ACM ADANA 1 Adana Adana 24507 ABDULKADİR KILIÇ Hâkim 3.ACM Üye kaldırılarak 1.ACM Üye +Genel Adana Adana 40296 KADİR KURU Hâkim 5.ACM Bşk. +Genel Adana Adana 35923 SEVCAN KOKU Hâkim 5.AH 1/2

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

AĞUSTOS 2011 DÖNEMİNDE DERECE TERFİ YAPAN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT TERFİ SONUÇLARI

AĞUSTOS 2011 DÖNEMİNDE DERECE TERFİ YAPAN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT TERFİ SONUÇLARI Sayfa : 1 / 16 AĞUSTOS 2011 DÖNEMİNDE DEREE TERFİ YAPAN UMHURİYET AŞSAVI VE SAVILARINA AİT TERFİ SONUÇLARI 38960 Erdal ŞIMARMAZ Şanlıurfa umhuriyet Savcısı TERİHLİ YÜKSELMEYE LÂYIK 41815 Yavuz YÜZLÜ Karacabey

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Kitaplar Serisi: 25 ANKARA Mart 2010 1 Copyright, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası. Bu kitap bir telif eseridir. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 32. OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU Cilt: I 32. OLAĞAN GENEL KURULU 25-26 MAYIS 2013 ANKARA Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 229 Türkiye

Detaylı