T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler Ocak 2007 Yayımlandığı Tarih 23 Ocak 2007 Sayı 325 İÇİNDEKİLER - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde İnsan Ticareti İle Mücadele Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol (R.G. 22 Ocak ) - Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında 2007/11555 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 19 Ocak ) - Adalet Bakanlığından Atama Kararı (R.G. 19 Ocak ) - Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Gereğince Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 18 Ocak ) - İdarî Yargı Hâkimlerinin 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Gereğince Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 18 Ocak ) - Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Tarihinde Yapılan Ad Çekme Sonucuna Göre Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 20 Ocak ) - Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Tarihinde Yapılan Ad Çekme Sonucuna Göre Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 20 Ocak ) - Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 17 Ocak ) - Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 18 Ocak ) - Taşınır Mal Yönetmeliği (R.G. 18 Ocak ) - Başbakanlıktan Tasarruf Tedbirleri Konulu, 2007/3 Sayılı Genelge (R.G. 18 Ocak ) - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Eğitim Planı - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Yardım Kampanyası Konulu Duyuru - Yargıtay 11. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 20 Ocak )

2 - Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden 2 Adet Karar (R.G. 20 Ocak ) - Danıştay Başkanlar Kurulundan 1 Adet Karar (R.G. 17 Ocak ) - İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Eşidir ve Diğerleri/Türkiye Davası) - İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Sabri Taş/Türkiye) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra Numarası: 2007/1) (R.G. 17 Ocak ) Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2007/ Şubat 2006 tarihinde Ankara da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde İnsan Ticareti ile Mücadele Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı nın 26/12/2006 tarihli ve HUMŞ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 8/1/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MOLDOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇILIĞI, ULUSLARARASI TERÖRİZM VE DİĞER ÖRGÜTLÜ SUÇLARLA MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE ALANINDA İŞBİRLİĞİ YAPILMASINA DAİR PROTOKOL

3 Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti; 3 Haziran 1994 tarihinde Kişinev'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Örgütlü Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde insan ticareti ile mücadele alanında işbirliği yapılmasına uygun olarak, Dünyada ve bölgemizde, sınıraşan organize suçlardan birini teşkil eden ve her geçen gün yayılmakta olan insan ticaretinin, suç şebekelerine muazzam kârlar sağlaması ve bunun uyuşturucu ve silahın yanı sıra göçmen kaçakçılığı ile de ilişkisi olmasından derin endişe duyarak, Zamanında ve etkili bir uluslararası işbirliği sayesinde insan ticaretinin üstesinden gelinebileceğinin bilincinde olarak, İnsan ticareti mağdurlarına hukuki, insani, psikolojik ve tıbbi yardımın sağlanmasının, mağdurların ülkelerine geri gönderilmelerinin kolaylaştırılmasının ve entegrasyonlarının sağlanmasının, organizatörlerin tutuklanması için gerekli tedbirlerin alınmasının ve kamuoyunun bilinçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, İnsan ticareti şebekelerinin ortaya çıkartılması suretiyle insan ticaretinin durdurulması çabalarının önemini kabul ederek, İnsan ticareti ile mücadele alanında, Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin ve eşgüdümün güçlendirilmesi ihtiyacını vurgulayarak, Kendi ulusal mevzuatlarına ve usullerine uygun olarak, aşağıdaki konularda işbirliğini geliştirmek amacıyla adımlar atma hususunda anlaşmışlardır: 1. İnsan ticareti alanında tecrübe ve mevcut uygulamalar ile bu soruna son verilmesi için üstlenilen idari önlemlerin paylaşılması; 2. İnsan ticareti mağdurlarına Taraflar arasında belirlenecek koşullar çerçevesinde insani, psikolojik ve tıbbi desteğin verilmesi; 3. İnsan ticareti mağdurlarının, organizatörlerin tutuklanmalarını teminen, Tarafların ulusal kanunları genel sistemi içinde tanıklık yapmalarının sağlanması ve tanıklık yapacak mağdurların korunması; 4. İnsan ticareti hakkında kamuoyunun ve ilgili kurumların bilinçlendirilmesi; 5. Ülkeleri dışına seyahat edecek ve insan ticareti mağduru olabilecek kişilerin insan ticareti konusunda kendi ülkelerinde bilinçlendirilmeleri; 6. İnsan ticareti mağdurlarına ilişkin bilgileri toplayacak ve bu alanda eşgüdümü sağlayacak kendi ülkelerinin yetkili makamları hakkında bilgi paylaşılması ve insan ticareti mağdurlarına ilişkin derlenen bilgilerin diğer Taraf ile paylaşılması; 7. İnsan ticaretiyle mücadele eden kanun uygulayıcı birim görevlilerinin eğitilmesi, ortak eğitim programları düzenlenmesi, karşılıklı uzman değişimi yapılması ve işbirliği olanaklarının artırılması; 8. Bilimsel ve akademik kurumlar arasında işbirliğinin sağlanması ve her bir ülkenin tecrübesinin ve bilgisinin paylaşılması amacıyla uzman değişimi yapılması; 9. Taraflarca, devletlerinin ulusal mevzuatlarına ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak, insan ticaretine karışan kişilerin tespitinin ve cezalandırılmasının sağlanması için gerekli koşulların oluşturulması; 10. Sahte belgelerin tespit edilmesi ve göç ile bağlantılı cezai faaliyetlerde bulunduğundan ve suç işlediğinden şüphe edilen kişilerin yasadışı girişlerinin engellenmesi amacıyla, sınır kontrolü alanında ve yetkili kontrol birimlerinin teknik malzemesi hakkında bilgi paylaşılması; 11. Bu Protokol'ün içeriğinde yeralan konulara ilişkin istatistiksel verilerin, ulusal mevzuatın, kitapçıkların, yayınların ve bilimsel araştırma sonuçlarının paylaşılması; 12. Ortak çıkarları ilgilendiren acil sorunların incelenmesinin gerektiği hallerde uzman seviyesinde toplantılar düzenlenmesi; Taraflar ayrıca bu Protokol çerçevesinde işbirliği için yetkili makamlarda mutabık kalmışlardır;

4 a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için; 1.İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Yabancılar, Hudut ve İltica Daire Başkanlığı Tel: , Faks: gov.tr 2. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı Tel: Faks: b) Moldova Cumhuriyeti Hükümeti için; 1.İçişleri Bakanlığı, Örgütlü Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü Tel: , Fax: İçişleri Bakanlığı, İnsan Ticareti ile Mücadele Merkezi Tel: , Fax: Bu Protokol'e, Taraflarca kabul edilmelerinin ardından, Protokol'de öngörülen usule uygun olarak yürürlüğe girmek üzere, değişiklikler ve düzeltmeler önerilebilir. Bu Protokol, Tarafların ulusal onaylama işlemlerini tamamladıklarına dair diplomatik kanaldan yazıyla son bildirimin yapıldığı tarihte yürürlüğe girecektir. Protokol, yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıllık bir dönem için geçerli olacaktır ve Taraflardan biri diğer Tarafa bu Protokol'ün feshedilmesi niyetiyle Protokol'ün ilk veya müteakip süresinin sona ermesinden altı ay önce diplomatik kanaldan bildirimde bulunmamışsa, Protokol izleyen beş yıllık dönemler için uzatılacaktır. Yukarıdaki hususları tasdiken, Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti tarafından usulüne uygun şekilde yetkilendirilmiş, aşağıda imzaları bulunan kişiler, bu Protokol'ü imzalamışlardır. Ankara'da, 8/2/2006 tarihinde, ikişer asıl nüsha halinde, Türkçe, Moldovanca ve İngilizce'nin her birinde eşit ölçüde geçerli olarak yapılmıştır. Anlaşmazlık durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA ABDULLAH GÜL BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI MOLDOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA ANDREI STRATAN BAŞBAKAN YARDIMCISI DIŞİŞLERİ VE AVRUPA İLE ENTEGRASYON BAKANI Not: Andlaşmanın İngilizce ve Moldova dilindeki metinleri Bülten e alınmamıştır. [R.G. 22 Ocak ] Bakanlar Kurulu Kararı

5 Karar Sayısı : 2007/11555 Ekli Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının görüşüne dayanan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 17/11/2006 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar a göre, Bakanlar Kurulu nca 15/1/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ GEÇİCİ MAHİYETTEKİ İŞLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI VE BU PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETLER HAKKINDA KARAR Amaç-kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere, ekli Listede kurumu, teşkilatı, adedi ve sözleşme süresi belirtilen azami (21.193) kişi, 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar" çerçevesinde, her halükarda bir mali yılda on ayı geçmeyecek şekilde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre 2007 yılında, geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılabilir. Aranacak şartlar MADDE 2 (1) 1 inci madde uyarınca istihdam edilecek geçici personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Ücretler MADDE 3 (1) Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir. a) Yükseköğrenim mezunlarına gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar, b) Lise ve dengi okul mezunlarına gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar, c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar. (2) Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir. (3) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin asli personeli gibi iaşe edilir. (4) Geçici personel, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, yiyecek yardımından faydalandırılır. Ödeme günü MADDE 4 (1) Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz. (2) Bu Kararda belirlenen ücretler üst sınırlar olup, ödenecek miktarlar kurumlarınca ayrıca tespit edilir.

6 (3) Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14'ünde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenir. (4) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulamaz. Çalışma saatleri MADDE 5 (1) Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınır. Ancak, geçici personel kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır. Bu çalışma karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez. Başka iş yapma yasağı MADDE 6 (1) Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz. Suç sayılan fiil ve hareketler MADDE 7 (1) Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir. İzinler MADDE 8 (1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele; a) Çalıştıkları her ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilir. b) Yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez. c)geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilir. d) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Geçici personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır. Görev yeri MADDE 9 (1) Geçici personel, bu Kararda belirtilen işler dışında herhangi bir işte çalıştırılamaz. Sözleşmenin feshi halinde tazminat hakkı MADDE 10 (1) Geçici personelin hizmet sözleşmesinin feshinde, ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez. Sosyal sigortaya tabi olma MADDE 11 (1) Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir. Vize zorunluluğu MADDE 12 (1) Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz. Atama teklifleri MADDE 13 (1) Devlet Personel Başkanlığınca yapılan atama teklifleri doğrultusunda Kurumlarca 30 gün içerisinde geçici personelin atama işlemleri

7 tamamlanarak 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir ve sonucundan adı geçen Başkanlığa bilgi verilir. İşe başlama MADDE 14 (1) Geçici personel, atandıkları yerin, iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahalli sınırlar içerisinde olması halinde (1 inci maddede belirtilen Esasların geçici 1 inci maddesi kapsamında olanlar ise müracaat formunda belirttikleri ikametgah adresindeki mahalli sınırlarla aynı olması halinde) atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorundadırlar. (2) Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, yukarıda belirtilen süreler rapor müddetinin bitiminde başlar. (3) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilir. (4) Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar. (5) Askerlik görevini yapmakta olanlara ilişkin bu maddenin bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreleri terhislerini takip eden aybaşından itibaren başlar. Sözleşmenin sona ermesi MADDE 15 (1) Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekliliğe hak kazanacakları tarihte sona erer. İstihdam yasağı MADDE 16 (1) Bu Karar kapsamında, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçiler dışında personel istihdam edilemez. Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Karar, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. LİSTE Kurum Adı Teşkilatı Adedi Sözleşme Süresi Adalet Bakanlığı Taşra Mali Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Mali Yılı İçişleri Bakanlığı Taşra Mali Yılı Yargıtay Başkanlığı Merkez Mali Yılı Danıştay Başkanlığı Merkez Mali Yılı Devlet Personel Başkanlığı Merkez Mali Yılı Tapu ve Kadastro Genel Taşra Mali Yılı Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Taşra Mali Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Taşra Mali Yılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Taşra Mali Yılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Mali Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşra Mali Yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Taşra Mali Yılı

8 Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Taşra Mali Yılı Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Taşra Mali Yılı TOPLAM [R.G. 19 Ocak ] Atama Kararları Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2007/ Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (34142) Halit KIVRIL ın, Adalet Başmüfettişliğine,Adalet Müfettişi (34949) Bülent SAVTOK un, Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (35257) Mithat İNCE nin, Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (35857) İlhan ÖNKAL ın, Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (35989) Kenan KOÇER in, Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (35998) Tuncay ÖZTÜRK ün, Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (36092) Mustafa KAYIN ın, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 18/1/2007 [R.G. 19 Ocak ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir. KARAR: /01 1 Karabük Hâkimliğine, Aksaray Hâkimi Yaşar Kemal ALTINTAŞER, Kırşehir Hâkimliğine, Kumluca Hâkimi Hüseyin CUMAGİL, Adana Cumhuriyet Kozan Cumhuriyet Savcısı Mustafa GÖKAY, Ardeşen Hâkimliğine, Viranşehir Hâkimi Fatih KARAKULLUKÇU, Mardin Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi Mustafa Hakkı ÇETİN, Bolvadin Cumhuriyet Nizip Cumhuriyet Savcısı Kurtuluş Tayanç ÇALIŞIR, Silvan Cumhuriyet Midyat Cumhuriyet Savcısı Orhan AYDIN, Kandıra Cumhuriyet Eskipazar Cumhuriyet Savcısı Ali PEHLİVANOĞLU, Kâhta Cumhuriyet Kuyucak Cumhuriyet Savcısı Musa ERİŞ, Kağızman Cumhuriyet Hanak Hâkimi Seyit Abdülhakim ŞAHİN, Tunceli Cumhuriyet Demirköy Cumhuriyet Savcısı Ali Çetin YILMAZ,

9 Vezirköprü Cumhuriyet Bafra Cumhuriyet Savcısı Yaşar ADIGÜZEL, Bolvadin Hâkimliğine, Nizip Hâkimi Ayfer AKDEMİR ÇALIŞIR, Çaykara Hâkimliğine, Şarkışla Hâkimi Fatma AYDEMİR, Gürpınar Cumhuriyet Solhan Cumhuriyet Savcısı Fatih ÖZTÜRK, İslâhiye Cumhuriyet Kandıra Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Turgut İMAMGİLLER, Nizip Cumhuriyet Dicle Cumhuriyet Savcısı Cem ÜSTÜNDAĞ, Iğdır Cumhuriyet Çukurca Cumhuriyet Savcısı Ali Deniz TANRIVERDİ, İslâhiye Hâkimliğine, Çamlıhemşin Hâkimi Fatma Serap İMAMGİLLER, Keskin Hâkimliğine, Kozaklı Hâkimi Sibel DUMAN, Nizip Hâkimliğine, Malazgirt Hâkimi Canan TEKE, Nizip Cumhuriyet Bozüyük Cumhuriyet Savcısı Osman TEKE, Osmancık Cumhuriyet Görele Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal TUNÇ, Samandağ Hâkimliğine, Göle Hâkimi İrem GÜVEN, Hakkâri Hâkimliğine, Şenkaya Hâkimi Nazan ÇİÇEK, Ilgın Cumhuriyet Beylikova Cumhuriyet Savcısı İbrahim OF, Bingöl Cumhuriyet Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş BAL, Çamlıdere Hâkimliğine, Enez Hâkimi Sibel DEMİR SALDIRIM, Naklen, 2 1 inci derecenin 4 üncü kademesi olan gösterge karşılığı aylıkla; Kazan Cumhuriyet Adıyaman Cumhuriyet eski Savcısı Mustafa EROL, 3 1 inci derecenin 1 inci kademesi olan gösterge karşılığı aylıkla; Kozan Cumhuriyet Bayramiç eski Hâkimi Mehmet YÜZGEÇ, Çubuk Hâkimliğine, Karaisalı eski Hâkimi Jale YILMAZ, 4 3 üncü derecenin 2 nci kademesi olan gösterge karşılığı aylıkla; Silivri Cumhuriyet Bakırköy Cumhuriyet eski Savcısı Nejat ÇAKIR, Aksaray Hâkimliğine, Yargıtay eski Tetkik Hâkimi İlknur ACAR, 5 7 nci derecenin 1 inci kademesi olan gösterge karşılığı aylıkla; Çamlıhemşin Hâkimliğine, Arhavi eski Hâkimi Sevda ACARÖZMEN, Mesleğe kabul edilmeleri nedeniyle açıktan, Atanmışlardır. [R.G. 18 Ocak ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: İdarî yargı hâkimlerinin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir. KARAR: /02 1 Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi Öznur TURAN KILIÇ, Diyarbakır İdare Van İdare Mahkemesi Üyesi Selim ÖZTÜRK, Konya Vergi Muğla İdare Mahkemesi Üyesi Safiye YILMAZ,

10 Kayseri Vergi Hatay İdare Mahkemesi Üyesi Mehtap KÜÇÜK ÇİFTÇİOĞLU, Kayseri İdare Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi Yusuf Soner ÇİFTÇİOĞLU, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Konya Vergi Mahkemesi Üyesi Yüksel IRIZ, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Hatay İdare Mahkemesi Üyesi Selma GÖKTAŞ, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi Nilüfer SÜLKÜ KAYALI, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Van İdare Mahkemesi Üyesi Bihter AKDAŞ, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Tuğba DEMİRER, Kayseri İdare Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi Nalan GÜRGEN, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Engin KARABACAK, Van İdare Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Rabia ÖZTÜRK, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Mustafa ŞİŞANECİ, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Aydın İdare Mahkemesi Üyesi Demet BİLGİŞ, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Ulya EMİROĞLU, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Adana İdare Mahkemesi Üyesi Nihan Didem ÇAKMAK, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Aksaray İdare Mahkemesi Üyesi Zübeyir ÖZER, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Çorum İdare Mahkemesi Üyesi Nigar DİLİMEN, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi Sevil MEHEL TELLİ, Danıştay Tetkik Hâkimliğine, Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyesi Ayşe Bilge ÇAPRAZ, Naklen, 2 3 üncü derecenin 1 inci kademesi olan gösterge karşılığı aylıkla; Malatya Vergi Balıkesir eski Vergi Mahkemesi Üyesi Melek KARALI SAUNDERS, Mesleğe kabul edilmesi nedeniyle açıktan, Atanmışlardır. [R.G. 18 Ocak ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 13. maddesi gereğince atanmalarına ilişkin Kararname aşağıda gösterilmiştir. İdari Yargı Hâkim Adayları KARAR: 26/12/2006/1347

11 3. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 1 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Nigar DİLİMEN Çorum İdare Mahkemesi Üyeliğine, 5. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 2 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Aydın ERMİŞER Hatay İdare Mahkemesi Üyeliğine, 3 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet BOZKURT Ankara İdare 4 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ömer KAYA İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, 5 - Bursa İdari Yargı Hâkim Adayı Oğuzhan DEMİR Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 5. derecenin 2.kademesi ( gösterge ile) 6 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Muharrem AKSOY İstanbul İdare 6. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 7 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mesut TOKGÖZ Balıkesir Vergi 8 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Harun ORMAN Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine, 9 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Akif ÇELİK Edirne İdare Mahkemesi Üyeliğine, 10 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ali Rıza BABA İstanbul İdare 11 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Murat ÖCAL Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 12 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ender GÜNGÖR Ankara İdare 13 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Hakan MANAV Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine, 14 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Hasan Nafi KOCABEYOĞLU Ankara İdare 6. derecenin 2.kademesi ( gösterge ile) 15 - Aydın İdari Yargı Hâkim Adayı Bünyamin AKDAĞ Ankara İdare 16 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ayşe Bilge ÇAPRAZ Şanlıurfa İdare 17 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ahmet YANIK İstanbul İdare 7. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 18 - Antalya İdari Yargı Hâkim Adayı Okan ÖZKUL Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 19 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Nilüfer (KAYALI) SÜLKÜ Bursa İdare 20 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Erkan ALTIN Kastamonu İdare 21 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Zühal ÖZTÜRK Tekirdağ İdare 22 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Hamza MERCİMEK Kayseri İdare 23 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Murat MENGİ Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine,

12 24 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Nevzat YOLAÇAR Ankara İdare 25 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Lokman KILIÇ Kayseri İdare 26 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Bilal ACAR Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 27 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Bayram ÖZ İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, 28 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ahmet MERT Malatya İdare Mahkemesi Üyeliğine, 29 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet Ali DİNÇER Kayseri İdare 30 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Resul KAYMAZ Trabzon İdare 31 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mikail KILIÇ Isparta İdare Mahkemesi Üyeliğine, 32 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Orhan KARABACAK Edirne İdare 33 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İsmail SOLMAZGÜL Elazığ İdare 34 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Hüseyin Cem EREN Ankara İdare 35 - Antalya İdari Yargı Hâkim Adayı Erkan ARSLAN Ankara İdare 36 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Kadir SAY Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 37 - Kayseri İdari Yargı Hâkim Adayı Ömer AKDAMAR Erzurum İdare 38 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Yıldırım TURAN Bursa İdare 7. derecenin 2.kademesi ( gösterge ile) 39 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Yasin TOLAN Gaziantep İdare 40 - Malatya İdari Yargı Hâkim Adayı Levent YÜKSEL Afyonkarahisar İdare 41 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet Emin ÇAKALLI Ankara İdare 8. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 42 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Serhat İYİSAN Zonguldak İdare 43 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Zafer ŞEKER İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğine, 44 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mustafa PÜSKÜLLÜOĞLU Zonguldak Vergi 45 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ramiz ÖZDEL Muğla İdare Mahkemesi Üyeliğine, 46 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Abdulkadir ÖZDEMİR Kocaeli İdare 47 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Elif KARAKAŞ Malatya İdare 48 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mustafa Yusuf ALPERTONGA Kırıkkale İdare

13 49 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ahmet KANMAZ Sakarya İdare 50 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Özenç BOSTAN Denizli İdare 51 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Cüneyt UYAR Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 52 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İsmail ÖZTÜRK Ankara İdare 53 - İzmir İdari Yargı Hâkim Adayı Gözde KAAN Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyeliğine, 54 - İzmir İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet KARAMAN Van İdare 55 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mustafa UZUN Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 56 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Volkan MÜFTÜOĞLU Ankara İdare 57 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Zafer AKARSU İstanbul İdare 58 - İstanbul İdari Yargı Hâkim Adayı Berrin BULDU Manisa İdare 59 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ahmet AK Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 60 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Abdullah PERKTAŞ Manisa İdare 61 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Tuğba DEMİRER Ankara İdare 62 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Murat TEKELİOĞLU Samsun İdare 63 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Talip KURT Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyeliğine, 64 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Osman Ümit EKER Mardin İdare 65 - Antalya İdari Yargı Hâkim Adayı Nalan (BALCI) GÜRGEN Diyarbakır İdare 66 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Harun COŞKUN Zonguldak İdare 67 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Levent AKDOĞAN Edirne İdare 68 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Saim EKİCİ Mardin İdare Mahkemesi Üyeliğine, 69 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ali ÖKSÜZ Sivas İdare Mahkemesi Üyeliğine, 70 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Engin KARABACAK Erzurum İdare 71 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İlhan KARKA Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 72 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Muhiddin KARATAŞ Ankara İdare 73 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Sezgin MUTLU Hatay İdare Mahkemesi Üyeliğine, 74 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Murat AYAZ Sakarya İdare Mahkemesi Üyeliğine,

14 75 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İsmail SEPETÇİ Sakarya İdare 76 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Latif ÇELİK Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 77 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Aysel ŞAHİN Tekirdağ İdare Mahkemesi Üyeliğine, 78 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ertuğrul ÇEKİN Ankara İdare 79 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Hasan AKGEDİK Ankara İdare 80 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Erhan YILMAZ İstanbul İdare 81 - Antalya İdari Yargı Hâkim Adayı Rabia KAÇAR (ÖZTÜRK) Ankara İdare 82 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Zafer BİLGİ Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine, 83 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mustafa ŞİŞANECİ Ankara İdare 84 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Fatih CENİK Ankara İdare Mahkemesi Üyeliğine, 85 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Cüma MARAŞLI Erzurum İdare 86 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Fatih YILDIRIM Hatay İdare Mahkemesi Üyeliğine, 87 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Özcan ŞEVİK Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine, 88 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Halil YILDIRIM Ankara İdare 89 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Demet BİLGİŞ Aydın İdare Mahkemesi Üyeliğine, 90 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ulya EMİROĞLU Ankara İdare 91 - İstanbul İdari Yargı Hâkim Adayı Sabit Abdullah İŞLER Eskişehir İdare 92 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Selçuk AYHAN Ankara İdare 93 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Nihan Didem ÇAKMAK Adana İdare 94 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Firdevs (DURMAZ) ÇETİN Sivas İdare 95 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Burak Turan BENLİ Ankara İdare 96 - İstanbul İdari Yargı Hâkim Adayı Ekrem MUSAOĞLU Ankara İdare 97 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mustafa AK Mersin İdare Mahkemesi Üyeliğine, 98 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Vedat AYDOĞDU Ankara İdare 99 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Serdar ABURŞU Denizli İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Adem ÖZDAĞ Yozgat İdare

15 101 - Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mustafa ÖZDEMİR Antalya İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Osman ÇOLAK Ankara İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İsmail ÜZGÖR Şanlıurfa İdare Kayseri İdari Yargı Hâkim Adayı Erkan CEYLAN Kırıkkale İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ramazan BALKAYA Samsun İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Gökhan KORKMAZ Trabzon İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İbrahim UĞURLU Adana İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Nurullah KALKAN Eskişehir İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ümit Veysel ÖZTÜRK Ankara İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet KÖSEOĞLU Ankara İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Muharrem OCAK Bursa İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İrfan ÇAKMAK Ankara İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Esra HARMAN İstanbul İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ümit ŞAHİN Hatay İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Rafet TÜRKSOY Bursa İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Zübeyir ÖZER Aksaray İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Ercan GÖKTEPEOĞLU İzmir İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı Halil İbrahim ÖZGÜN Ankara İdare Ankara İdari Yargı Hâkim Adayı İsmail ŞAHBAZ Samsun İdare 8. derecenin 2.kademesi ( gösterge ile) İstanbul İdari Yargı Hâkim Adayı Mehmet Şenol BENLİ Aydın İdare Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları 4. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 1 - Sincan Adli Yargı Savcı Adayı Özkan DOĞRU Ulubey (Ordu) Cumhuriyet 2 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Özlem ULUSOY Arhavi Hâkimliğine, 4. derecenin 2.kademesi ( gösterge ile) 3 - Karşıyaka Adli Yargı Hâkim Adayı Remziye GÜLDÜR Savur Hâkimliğine, 5. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 4 - Yalova Adli Yargı Savcı Adayı Çimen EGE Gerger Cumhuriyet

16 5 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Ayşegül Sibel SİVRİ Yenipazar (Aydın) Hâkimliğine, 6 - Gaziantep Adli Yargı Hâkim Adayı Ali KARA Çat Hâkimliğine, 7 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Hatice ŞAHİN Kağızman Hâkimliğine, 8 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Banu DEMİRCİ Karapınar Cumhuriyet 5. derecenin 2.kademesi ( gösterge ile) 9 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Semra KAÇAN Mardin Cumhuriyet 10 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Murat ŞEN Ağlasun Cumhuriyet 11 - Eskişehir Adli Yargı Hâkim Adayı Adnan AKIN Narman Hâkimliğine, 12 - Manisa Adli Yargı Hâkim Adayı Nezihe DEMİR Nurhak Hâkimliğine, 6. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 13 - Eyüp Adli Yargı Savcı Adayı Erol DELİ Enez Cumhuriyet 14 - Kırklareli Adli Yargı Hâkim Adayı Nejla YILMAZ Tunceli Hâkimliğine, 15 - Kocaeli Adli Yargı Hâkim Adayı Onur Utku SEVİM Ardanuç Hâkimliğine, 6. derecenin 2.kademesi ( gösterge ile) 16 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı İnan MOROĞLU Kuluncak Hâkimliğine, 17 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Cüneyt UYSAL Osmaniye Cumhuriyet 18 - İzmir Adli Yargı Savcı Adayı Samir İMAMOĞLU Altunhisar Cumhuriyet 19 - İstanbul Adli Yargı Savcı Adayı Ayhan AKYOL Hizan Cumhuriyet 20 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Mehmet TUNCER Ulaş Hâkimliğine, 21 - Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı Özden GENÇLER ÜNAL Enez Hâkimliğine, 7. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 22 - Konya Adli Yargı Savcı Adayı Hasan Fatih EKİZ Kocaeli Cumhuriyet 23 - Diyarbakır Adli Yargı Hâkim Adayı Meral ÜSTÜNDAĞ Nizip Hâkimliğine, 24 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Ramazan ÜNAL Kırıkkale Cumhuriyet 25 - Oltu Adli Yargı Savcı Adayı Abdullah ÇİÇEK Hakkari Cumhuriyet 26 - İstanbul Adli Yargı Savcı Adayı İsmail ÜNSAL Batman Cumhuriyet 27 - Karabük Adli Yargı Hâkim Adayı Tuba ÖĞMEN PEHLİVANOĞLU Kandıra Hâkimliğine, 28 - Ereğli Adli Yargı Savcı Adayı Hakan KILIÇ Tonya Cumhuriyet 29 - İzmir Adli Yargı Savcı Adayı Neşe KİRTİL İkizce Cumhuriyet 7. derecenin 2.kademesi ( gösterge ile) 30 - Kayseri Adli Yargı Savcı Adayı Mustafa DAĞCI Bafra Cumhuriyet 31 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Ahmet Bülent KARAASLAN Bozcaada Hâkimliğine,

17 32 - Akşehir Adli Yargı Savcı Adayı Süheyla BİRİCİK Güney Cumhuriyet 8. derecenin 1.kademesi ( gösterge ile) 33 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Necip SARI Giresun Cumhuriyet 34 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Emine AKPEK Soma Hâkimliğine, 35 - Samsun Adli Yargı Hâkim Adayı Özlem AYDIN Silvan Hâkimliğine, 36 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Bayram KARA Genç Hâkimliğine, 37 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Ertan ÇUBUKÇU Artvin Cumhuriyet 38 - Ünye Adli Yargı Savcı Adayı Server ŞİMŞEK Güroymak Cumhuriyet 39 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Cemil GÖKKAYA Isparta Cumhuriyet 40 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Volkan PAMUKÇU Beydağ Hâkimliğine, 41 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Aykut BALCI Görele Cumhuriyet 42 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Volkan ALTUN Felahiye Cumhuriyet 43 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Hüseyin GÖKTEPE Hadim Cumhuriyet 44 - Karabük Adli Yargı Savcı Adayı Murat ÖZTEKİN Kadınhanı Cumhuriyet 45 - Salihli Adli Yargı Savcı Adayı Cemal KUZULU Eynesil Cumhuriyet 46 - İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı Abdurrahim GÖKBAY Çayırlı Hâkimliğine, 47 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı İsa ALTIPARMAK Bigadiç Cumhuriyet 48 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Hatice Emel IŞIK Hafik Cumhuriyet 49 - İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı Ferhan (AKKOYUNLU) ŞİMŞEK Çorlu Hâkimliğine, 50 - Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı Ramazan YILMAZ Gördes Hâkimliğine, 51 - Kayseri Adli Yargı Savcı Adayı Bekir GÜNEŞLEYİCİ Uşak Cumhuriyet 52 - Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı Ahmet SAVAŞ Denizli Hâkimliğine, 53 - Karşıyaka Adli Yargı Savcı Adayı Ferhat DENİZ Ardanuç Cumhuriyet 54 - İstanbul Adli Yargı Savcı Adayı Ramazan KEPOĞLU Mersin Cumhuriyet 55 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Yasin IŞIK Durağan Hâkimliğine, 56 - İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı İlhan ŞENGÜL Güney Hâkimliğine, 57 - Kırşehir Adli Yargı Savcı Adayı Çiğdem (EKİCİ)SAVAŞ Denizli Cumhuriyet 58 - İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı Hikmet UĞUR Kadışehri Hâkimliğine, 59 - Samsun Adli Yargı Savcı Adayı Adnan YAZICI Göynücek Cumhuriyet 60 - Erzurum Adli Yargı Savcı Adayı Gökmen GİRGİN Feke Cumhuriyet

18 61 - İstanbul Adli Yargı Savcı Adayı Bozan ÇEVİK Bozcaada Cumhuriyet 62 - Antalya Adli Yargı Savcı Adayı İlkay ZENGİN Sandıklı Cumhuriyet 63 - Elazığ Adli Yargı Hâkim Adayı Murat ÖZCAN Gürgentepe Hâkimliğine, 64 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Selçuk ÖZKAN Gölbaşı Hâkimliğine, 65 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Elgiz ATAN Gelendost Hâkimliğine, 66 - Gümüşhane Adli Yargı Savcı Adayı Alper ARITAN Bingöl Cumhuriyet 67 - Kayseri Adli Yargı Savcı Adayı Özhan İNCE Mihalıçcık Cumhuriyet 68 - Gaziantep Adli Yargı Savcı Adayı Murat DİLSİZ Karaman Cumhuriyet 69 - Bursa Adli Yargı Savcı Adayı Yılmaz GENÇ Şanlıurfa Cumhuriyet 70 - İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı Zeynep MERT Keşap Hâkimliğine, 71 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Fatih KEKLİKKIRAN Marmara Hâkimliğine, 72 - Kayseri Adli Yargı Savcı Adayı Hacı ERKEK Bayburt Cumhuriyet 73 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Derya ALTUN Kuluncak Cumhuriyet 74 - Konya Adli Yargı Hâkim Adayı Hayrettin KÖSE Saray (Van) Hâkimliğine, 75 - Kırşehir Adli Yargı Hâkim Adayı Ali KARAKAYA Kurucaşile Hâkimliğine, 76 - Salihli Adli Yargı Savcı Adayı Kenan ZURNACI İmranlı Cumhuriyet 77 - Kayseri Adli Yargı Hâkim Adayı Özgül YILMAZ Göle Hâkimliğine, 78 - Nazilli Adli Yargı Hâkim Adayı Faruk GÖKCE Kozaklı Hâkimliğine, 79 - İzmir Adli Yargı Hâkim Adayı Bülent KIRLANGIÇ Ortaca Hâkimliğine, 80 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Seyfettin ATAŞ Eskipazar Cumhuriyet 81 - Bursa Adli Yargı Hâkim Adayı Ramazan KAVAK Yeşilova Hâkimliğine, 82 - İzmir Adli Yargı Savcı Adayı Yasemin ÖZDEM Tefenni Cumhuriyet 83 - Adıyaman Adli Yargı Savcı Adayı Nusret ŞAHİN Bilecik Cumhuriyet 84 - Adıyaman Adli Yargı Savcı Adayı Mustafa YEŞİL Bafra Cumhuriyet 85 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Fatih AYDIN Keles Hâkimliğine, 86 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Mustafa Okan YAMAN Diyarbakır Cumhuriyet 87 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Selim UZUN Karahallı Cumhuriyet 88 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Uğur ÖĞER Beylikova Cumhuriyet 89 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Emine SERİN Ilgın Hâkimliğine, 90 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı İsa Emrah KÖSTÜ Çavdır Hâkimliğine, 91 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Kadir Tekin ULUÖZ Kurucaşile Cumhuriyet

19 92 - Erzincan Adli Yargı Savcı Adayı Sibel GÜLTÜRK Ardahan Cumhuriyet 93 - Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Birgül YİĞİT Erzurum Hâkimliğine, 94 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Said TOPTAŞ Erfelek Cumhuriyet 95 - Bafra Adli Yargı Hâkim Adayı Ülkü ADIGÜZEL Vezirköprü Hâkimliğine, 96 - Kayseri Adli Yargı Hâkim Adayı Serhat IŞIK Azdavay Hâkimliğine, 97 - Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Osman Deniz ŞAHİNGÖZ Posof Cumhuriyet 98 - Üsküdar Adli Yargı Hâkim Adayı Nuran (KÖYLÜ)KEPOĞLU Mersin Hâkimliğine, 99 - Çorlu Adli Yargı Hâkim Adayı Sonnur YILMAZ Bingöl Hâkimliğine, Kırıkkale Adli Yargı Hâkim Adayı Nermin ULUCAN Orta Hâkimliğine, Tokat Adli Yargı Hâkim Adayı Esma AYAR Mihalgazi Hâkimliğine, İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı Mesut BOZBUĞA Ladik Hâkimliğine, Samsun Adli Yargı Hâkim Adayı Emine DEMİR Düzce Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Onur YİĞİT Erzurum Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Erhan ERBİL Bartın Cumhuriyet Antalya Adli Yargı Savcı Adayı Gadem TAŞ Gümüşhane Cumhuriyet Uşak Adli Yargı Savcı Adayı Fidan DİNÇER Çukurca Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Rabiye (YALÇIN)UYSAL Osmaniye Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Meral GÖKKAYA Isparta Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Celal YÜCEL Trabzon Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Öner AYDIN Sinop Cumhuriyet Konya Adli Yargı Hâkim Adayı Tahsin TÜRKBEN Kulp Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Ebru (BİLİR) SARI Giresun Hâkimliğine, Bakırköy Adli Yargı Hâkim Adayı Barış BÜLBÜL Eskil Hâkimliğine, Diyarbakır Adli Yargı Hâkim Adayı Salahattin AFŞİN Köprübaşı Hâkimliğine, Muğla Adli Yargı Savcı Adayı Mehmet ALLI Kargı Cumhuriyet Bakırköy Adli Yargı Hâkim Adayı Mehmet Serhat AVCI Karahallı Hâkimliğine, Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı Erdem ERSOY Eynesil Hâkimliğine, Elbistan Adli Yargı Hâkim Adayı Kadir BAĞCI Karaisalı Hâkimliğine, Kadıköy Adli Yargı Hâkim Adayı Lale AKAN Düzce Hâkimliğine, Şanlıurfa Adli Yargı Savcı Adayı İbrahim TEMİR Alucra Cumhuriyet Antalya Adli Yargı Hâkim Adayı Merve YILMAZ Çatalzeytin Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Esra MÜFTÜOĞLU Şabanözü Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Süleyman Selçuk GÖKÇE Gaziantep Cumhuriyet

20 125 - Erzurum Adli Yargı Savcı Adayı Adem KARA Kocaeli Cumhuriyet Kayseri Adli Yargı Savcı Adayı Özlem YILMAZ Fethiye Cumhuriyet Silifke Adli Yargı Hâkim Adayı Ahmet YILDIRIM Gündoğmuş Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Selma TUNÇ Osmancık Hâkimliğine, Adana Adli Yargı Savcı Adayı Ayhan ALTUNBAŞLIER Ereğli (Konya ) Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Ekrem KARADERE Kilis Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Yılmaz ÇAĞLAYAN Ulus Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Fazıl BALTA Tokat Cumhuriyet Samsun Adli Yargı Savcı Adayı Selçuk DEMİR Düzce Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Fatma YAMAN Diyarbakır Hâkimliğine, Çanakkale Adli Yargı Savcı Adayı Hasan ÇAY Sinanpaşa Cumhuriyet Sivas Adli Yargı Savcı Adayı Adem AYDEMİR Çaykara Cumhuriyet Hatay Adli Yargı Hâkim Adayı Serdar KAYA Beylikova Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Aslı (KAHRAMAN)SADIÇ Zonguldak Hâkimliğine, Konya Adli Yargı Hâkim Adayı Çağatay DAL Kozluk Hâkimliğine, Beyoğlu Adli Yargı Savcı Adayı Abdulhadi OKULEVİ Demirköy Cumhuriyet Beyoğlu Adli Yargı Hâkim Adayı Olgun PORTAKAL Çorlu Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Kemalettin TAŞKIN Mazıdağı Hâkimliğine, Karabük Adli Yargı Savcı Adayı Osman GÖL Rize Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Volkan SADIÇ Zonguldak Cumhuriyet İstanbul Adli Yargı Savcı Adayı Kadriye ATALAY Kocaeli Cumhuriyet İstanbul Adli Yargı Hâkim Adayı Abdülkerim Ziya SÖYLER Sütçüler Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Duygu AHISKALIOĞLU Palu Hâkimliğine, Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Mehmet GÜVEN Samandağ Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Yonca ÖZCAN Arpaçay Hâkimliğine, Eskişehir Adli Yargı Savcı Adayı Ramazan TURHAL Çorum Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Savcı Adayı Ali BULUT Şereflikoçhisar Cumhuriyet Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı Nefise Tülay ÜNSAL Pertek Hâkimliğine,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve B Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 30/04/2013 TARİHLİ VE 712 SAYILI İDARİ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 30/04/2013 TARİHLİ VE 712 SAYILI İDARİ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 30/04/2013 TARİHLİ VE 712 SAYILI İDARİ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 32657 Zülküf Zeren AYHAN Ordu Vergi

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 4 Şubat 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27483 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15759 Ekli Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Đşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel Đstihdamı ve

Detaylı

15.06.2011 TARİH VE 1019 SAYILI 2011 YILI İDARÎ YARGI YAZ KARARNAMESİ. Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev

15.06.2011 TARİH VE 1019 SAYILI 2011 YILI İDARÎ YARGI YAZ KARARNAMESİ. Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 26426 Nuray EDİZEL İzmir Bölge İdare Mah. Üyesi Ankara Bölge İdare Mah. Üyeliği 2 26707 Fikret KASAPOĞLU İzmir Vergi Mah. Başkanı Denizli Bölge İdare Mah. Üyeliği 3 26729 İnci DEMİRCAN Balıkesir Vergi

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Nisan 2009; Nisan, Ağustos, Aralık 2011; Ağustos, Aralık 2012; Nisan, Ağustos, Aralık 2013; Nisan 2014 dönemleri

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY BALIKESİR BANDIRMA MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL MÜBAŞİR (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Adana

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 5 GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ www.tkhk.gov.tr 1 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ - 2015 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Kamu neleri Kurumu, 2016.

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Bu çalışmanın tüm yasal hakları Başkanlığa aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜ NEDİR?

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

61 ilin emniyet müdürü değişti

61 ilin emniyet müdürü değişti On5yirmi5.com 61 ilin emniyet müdürü değişti İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 34 İl Emniyet Müdürü merkeze alınırken, 61 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Yayın Tarihi

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA (1/419) TC eğl F Bekaıdğ Sayı :22671628 Konu : Atama mevzuat! konulu hizmet içi eğim semineri. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü YÖNETIM HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIZMETIÇI EĞITIM

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı :B030PER0000001/04-12 Konu :İhtisas mahkemeleri 10/05/2005 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Özel kanunlarına göre kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinin yargı

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ 1 ADANA ADANA BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 15 2 ADANA KOZAN PTT MERKEZİ. AFYONKARAHİSAR DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı