BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor tarih ve 6085 ve 4046 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulunun tarih, 75 karar sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Kuruluş unvanı Merkez Bağlı olduğu kuruluş : Başkent Doğal gaz Dağıtım A.Ş : Ankara : Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sermaye Durumu Ortaklar Pay adedi Taahhüt edilen ve Pay ödenen sermaye oranı Bin TL % Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Tamamı Not: tarihinde kabul edilen 6353 Sayılı Kanun ile Şirketin tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na devredilmiştir. Karar Organı Karar organındaki görevi Adı-Soyadı Kuruluştaki Görevi ve Mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Bitiş tarihi 1-Başkan V. Bahadır ÖZKAN Maliye Bak. Eğt. Mer. Başkanı Devam ediyor 2-Üye M.Günden ÇINAR ÖİB 3.Grup Başkanı Devam ediyor 3-Üye Faruk BOSTANCI Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı Devam ediyor 4-Üye Mustafa GÜNEŞ Gelir Dairesi Başkan Yard Devam ediyor 5-Üye Ömer KOCA Petrol İşleri Genel Müdür Yard Devam ediyor 6-Üye İbrahim Halil Kırşan Genel Müdür V. ÖİB Başkan Üye İbrahim Halil KIRŞAN Yard Devam ediyor Denetim kurulundaki unvanı Adı-Soyadı Denetim Kurulu Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre Başlama tarihi 1-Üye Mehmet KILCI ÖİB Hukuk Müşaviri Üye Uğur YÜKSEL Başbakanlık Halkla İlişkiler Müşaviri Ayrılış tarihi Devam ediyor Üye Mustafa DOĞAN Kanunlar ve Kararlar Gen.Md.Yard Devam ediyor 4-Üye 5-Üye İftihar BAYRAKTAR Ahmet KESİK TEDAŞ Elektrik Dağ.A.Ş Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Bşk Devam ediyor Devam ediyor

4

5 İÇİNDEKİLER I. TOPLU BAKIŞ I A-Dünyada ve Türkiye de Doğalgazın Durumu B-Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş nin Tarihçesi Ve Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri B-Öneriler II. İDARİ BÜNYE 1 A-Mevzuat 1 B-Teşkilat 5 C-Personel Durumu 12 III. MALİ BÜNYE 23 A-Mali Durum 23 B-Mali Sonuçlar 29 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 34 A-İşletme Bütçesinin Genel Durumu 34 B-Finansman 35 C-Giderler 37 D-Tedarik işleri 39 E-Üretim ve Maliyetler 43 F-Pazarlama 57 G-Sigorta İşleri 63 H-İşletme Sonuçları 65 I-Bağlı Ortaklık ve İştirakler 68 J-Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar 69 V. BİLANÇO 85 -Aktif 86 -Pasif 110 VI. GELİR TABLOSU ( Kar ve Zarar Hesabı) 121 VII. EKLER 134 Sayfa No I II X

6 ABD ASKİ Raporda yer alan kısaltmalar : Amerika Birleşik Devletleri :Ankara Su Kanalizasyon İdaresi Gn Md.lüğü AYKOME : Altyapı Koordinasyon Merkezi BOTAŞ EGO EPDK LNG KDV KHK KİT KİK :Boru Hatları ile Petrol Taşımacılık Anonim Şirketi : Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Gaz Otobüs Gn. Md.lüğü : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu : Liquid Natural Gas (sıvılaştırılmış doğal gaz) : Katma Değer Vergisi : Kanun Hükmünde Kararname : Kamu İktisadi Teşebbüsü : Kamu İhale Kurumu K Katsayısı: Faturalamaya esas doğal gaz satış miktarının hesaplanmasında kullanılan düzeltme katsayısı ÖİB ÖTV PE RMS RMS-A RMS-B RMS-C Sm 3 SCADA : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı : Özel Tüketim Vergisi : Polietilen : Doğal gaz basınç düşürme istasyonu : 75 bar basınçda gelen doğal gaz bara indirilir. Şehir girişinde bulunur : bar basınçda gelen doğal gaz 1-4 bara indirilir. İlçelerin ve büyük sanayi kuruluşların, fabrikaların girişinde bulunur. : 1-4 bar basınçda gelen doğal gaz 1 barın altına indirir.fabrika, imalathane ve mahalle girişlerinde bulunur. : Standart metre küp : Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi TEFE/ÜFE : Tüketici Fiyatları Endeksi/Üretici Fiyatları Endeks TOBAŞ TOKİ TÜİK YPK : Toplu Konut-Büyükşehir Belediyesi İnş.Eml.Mim Proj.A.Ş. : Toplu Konut İdaresi :Türkiye İstatistik Kurumu : Yüksek Planlama Kurulu

7 I I.TOPLU BAKIŞ A- Dünya da ve Türkiye de doğal gazın durumu: Dünyada doğal gaz rezervlerinin 188 trilyon m 3 olduğu ve 57 yıl ömrü olduğu hesaplanmaktadır. Doğal gaz rezervlerinin yarısından fazlası Rusya, İran ve Katar da bulunmaktadır. Dünya doğal gaz rezervinin %41 i İran ve Katar ın dahil olduğu Orta Doğu Ülkelerine, %34 dü de Rusya ve Hazar Bölgesinin içinde olduğu Avrupa- Avrasya Ülkelerine aittir. Buna karşın, en fazla rezerve sahip Orta Doğu Ülkeleri doğal gaz üretiminin ancak %12 ni karşılarken, Avrupa-Avrasya Ülkeleri %35 ni karşılamaktadır. Kuzey Amerika bölgesi, dünya doğal gaz rezervinin %4,8 ne sahipken, üretimdeki payı %26,5 dur. Dünya doğal gaz üretiminin %44 ü Rusya, Kanada ve ABD tarafından gerçekleştirilmektedir yılı verilerine göre (2012 yılı neticelerini içeren veriler denetim tarihi Nisan 2013 itibarıyla henüz yayınlanmamıştır) dünyada doğal gaz üretimi ve tüketimi 3,1 trilyon m 3 tür. Dünya doğal gaz tüketiminin %27 si ABD de, %38 i Avrupa- Avrasya ülkelerinde gerçekleşmiştir. Avrupa-Avrasya Ülkelerinin toplam tüketiminin %42 sini Türkiye nin de dahil olduğu Avrupa ülkeleri, %37 sini ise Rusya karşılamıştır yılında dünya doğal gaz talebinin 4,3 trilyon m 3 olması beklenmektedir. Türkiye de, enerji kaynakları arasında, doğal gaz tüketimi ikinci sırada yer almaktadır. Ancak, Türkiye nin sahip olduğu doğal gaz rezervi çok az olup, üretilebilir rezerv miktarı 17,5 milyar m 3 dür yılında yurt içi doğal gaz üretimi 632 milyon m 3 olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle doğal gaz gereksinimi dış alımla karşılanmaktadır yılında toplam doğal gaz ithalatı 45,9 milyar m 3 olmuş, bu miktarın 42,6 milyar m 3 nü BOTAŞ, 3,3 milyar m 3 nü de (BOTAŞ ın 6 milyar m 3 lük doğalgaz kontrat devri yaptığı) diğer tedarikçiler ithal etmiştir. Buna göre doğal gaz ithalatının yaklaşık %58 i Rusya Federasyonu ndan, %18 i İran dan, %7 si Azerbaycan dan, %9 u Cezayir den, %3 ü Nijerya dan yapılmış, %5 i de spot alımla tedarik edilmiştir yılında tüketilen doğal gazın %48 i elektrik ve enerji sektöründe, %26 sı konut ve hizmet sektöründe ve %26 sı sanayi sektöründe kullanılmıştır. Avrupa kıtasında petrol fiyatına endekslenmiş olan doğal gaz fiyatı, petrol fiyatlarına göre değişim göstermektedir. Ancak, Amerika nın kaya gazı üretim teknolojisini geliştirerek son 4 yılda 200 milyar metreküp üretime ulaşması doğal gaz ithalatçısı konumundan ihraç eden ülke konumuna dönüşmüştür. Amerika da kaya gazı üretimi ile birlikte ülkedeki doğal gaz fiyatının Avrupa Ülkelerine göre 5 kat ucuzladığı ifade edilmektedir. Bunun neticesinde doğal gaz fiyatının petrolden bağımsız oluşmasına imkan tanıyacak ve en büyük doğal gaz üreticisi konumundaki

8 II Sayıştay Rusya, İran, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkelerin fiyat politikalarını etkileyecektir. Doğal gaz fiyatları farklı kaynaklarda farklı değerlerde verilmektedir. İngiltere ve Hollanda doğal gaz ticaret merkezlerinde doğal gaz fiyatının 2012 yılında 305,7-394,7 ABD Doları/1000 Sm 3, Amerika Henry Hub ticaret merkezinde 102,7-124,5 ABD Doları/1000 Sm 3 olarak verilmektedir. Türkiye nin uzun vadeli kontratlarla Rusya, Azerbaycan ve İran dan tedarik ettiği doğalgazın ortalama fiyatı 420 ABD Doları/1000 Sm 3 civarındadır. yeri: B-Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.nin tarihçesi ve Türkiye ekonomisinde Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş., Ankara nın ihtiyacı olan doğal gazı BOTAŞ tan alarak şehir içi dağıtım şebekesi vasıtasıyla abonelere ulaştırmaktadır yılları arasında Ankara da konutların ve sanayinin enerji ihtiyacının karşılanmasında havagazı ve kömür kullanılmıştır. Zamanla yoğunlaşan hava kirliliğine çözüm arayışında doğalgaz alternatif yakıt olarak ortaya çıkmış, Ekim 1988 de BOTAŞ ve EGO arasında yapılan sözleşme ile Belediye sınırlarındaki mücavir alan kapsamında doğalgaz dağıtımının başlaması üzerine 1990 yılında Güvercinlik ve Maltepe hava gazı fabrikaları kapatılmıştır. EGO Genel Müdürlüğü faaliyetleri arasında yer alan doğal gaz faaliyetleri, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun yayımladığı tebliğ, karar ve yönetmelik hükümlerine tabi olarak yürütülmüştür tarih, 5669 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih, sayılı kararları ile Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. kurulmuştur. Şirket Ana Sözleşmesi tarihinde Ticaret Siciline tescil edilerek tüzel kişilik kazanmış, tarih ve 6874 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yayımlanmıştır. EGO bünyesinde bulunan doğal gaz dağıtım faaliyetleri ile ilgili tüm varlık ve yükümlülükler tarihi itibarıyla Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ye devredilmiş ve EPDK tarafından Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ne, Ankara Belediyesi mücavir alan sınırları içinde tarihinden itibaren 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansı verilmiştir sayılı Yasa da Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. nin tarihinden başlamak üzere 2 yıl içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından

9 III özelleştirilemediği takdirde, şirket hisselerinin %80 nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca özelleştirileceği hükmü yer almıştır. Bu hüküm gereğince, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 2009/43 sayılı kararı ile şirket hisselerinin %80 ni özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam ve programına alınmış, bu tarih itibarıyla faaliyetini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında sürdürmeye başlamış ve Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine tabi olmuş, tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu nun 19 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmesini takiben de Şirketin denetimi Sayıştay tarafından yapılmaya başlanmıştır tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun Geçici 3. maddesinin (e) bendi ile Başkent gazın sermayesinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Belediyenin iştiraklerine ait kalan toplam %20 oranındaki hissenin özelleştirme kapsam ve programına alınması hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanun çerçevesinde alınan tarih ve 2012/120 sayılı ÖYK Kararı ile; Başkent Doğalgazın %20 oranındaki hissesinin de özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, söz konusu hisselerin daha önceden özelleştirme kapsam ve programına alınmış % 80 oranındaki hisse ile birlikte blok satış yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilmesine ve özelleştirme işlemlerinin iki yıl içinde tamamlanmasına karar verilmiştir.

10 IV Sayıştay Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. nin faaliyetine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Toplu bilgiler Ölçü Son iki Yıl Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye " " Öz kaynaklar " " Yabancı kaynaklar " " Finansman giderleri " " (980) (2) Maddi duran varlık.(edinme değeri) " " Maddi dur.varlık.birk. amortisman " " Yatırım nakdi ödemeleri " " (9.442) (21) Tüm alım tutarı (hizmet alm. dahil Bin TL Taşınan gaz miktarı Bin Sm (88.232) (4) Taşıma verimliliği Bin m 3 /saat (88) (5) Doğalgaz satış maliyeti Bin TL Doğalgaz satış miktarı Bin Sm Net satış tutarı Bin TL Stoklar : - İlk madde ve malzeme Bin TL Yarı mamuller " " Mamuller " " Ticari mallar " " Diğer stoklar " " (16.417) (89) İşçi ortalama (geçici işçiler dahil) Kişi (15) (3) Personele yapılan tüm giderler Bin TL Cari yıla ilişkin : - İşçilere yapılan giderler Bin TL İşçi başına aylık ortalama gid. TL Dönemine ilişkin vergi ve diğ, yas. yük. Bin TL Tahakkuk eden vergiler Bin TL GSYİH'ya katkı (üretici fiyatları) " " GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatları) " " GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " " Faaliyet karlılığı(öz kay.yönünden) % 5,2 3,1 4,9 8, Mali kar.veya zar.(öz kayn. yön.) % - 4,5 6,9 8,1 1,2 17 İktisadi karlılık % - - 6,2 6,2 - - Zararlılık (öz kayn. Yönünden) % 5, Faaliyet kar veya zararı Bin TL Dönem kar veya zararı " " (39.592) Bilanço kar veya zararı " " (37.179) (6.717) Farkı Artış veya azalış %

11 V Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. nin ana faaliyet konusu doğalgaz satın almak, satmak, sorumluluk alanındaki abone ve serbest tüketicilerin dağıtım şebekesine girmesini sağlamak ve tüketicilerin doğalgazı kullanabilmeleri ile ilgili her türlü hizmeti ve yan hizmeti sağlamak, şehir içi doğalgaz dağıtım faaliyeti dışında başka bir faaliyette bulunmamaktır. EPDK, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ye Ankara Belediyesi mücavir alan sınırları içinde tarihinden itibaren 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansı vermiştir. İlk mahalli idareler genel seçiminden sonra yürürlüğe girmek üzere düzenlenen ve tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, tarihinde kabul edilen 6360 sayılı Kanun un Büyükşehir Belediyesi Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi ile ilgili 1 inci maddesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin sınırı, il mülki sınırı olarak belirlenmiştir. Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. nin, Ankara Belediyesi mücavir alan sınırları içinde 30 yıl süreyle sahip olduğu doğal gaz dağıtım lisansının geçerli olduğu hinterlantın Ankara nın merkez ilçeleri dışındaki tüm ilçelerini kapsayacak şekilde genişlemiş olması dolayısıyla şirketin abone potansiyelinde ve gelirinde ciddi artış beklenmektedir. Bu suretle, özelleştirme neticesinde şirketi devir alacak firma da önemli bir avantaja sahip olmuştur sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun gereği tarihinden başlamak üzere 2 yıl içinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından özelleştirilemeyen Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş., Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 2009/43 sayılı kararı ile şirket hisselerinin %80 ni özelleştirme kapsam ve programına alınmış, 700 milyon TL olan şirket sermayesinin 560 milyon TL si Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na devredilmiş, bu tarih itibariyle de Şirket, Yüksek Denetleme Kurulu nun denetimine girmiştir tarihi itibarıyla da bu denetim 6085 sayılı Sayıştay Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Şirketin sevk ve idaresinde son derece önemli görev ve sorumlulukları bulunan genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, I.hukuk müşaviri gibi pozisyonlar, genel idare esasları açısından, asli ve sürekli görevler olup, bu görevlerin asaleten ve sürekli personel eliyle yürütülmesi gerekmektedir yılı da dahil olmak üzere 2009 yılından beri belirtilen bu pozisyonlar vekaleten görevlendirmelerle yürütülmüştür. Bu görevlere biran önce asaleten atama yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Şirket personelinin tamamının 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edildiği de göz önüne alınarak, Şirketin genel personel statüsünün, ücret sisteminin, özlük uygulamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesi için, farklı statüdeki kişilerin Şirkette vekaleten görevlendirme yapılmaması gereklidir.

12 VI Sayıştay 1988 yılında havagazı boru hatlarının doğalgaz kullanımına uygun hale dönüştürülmesiyle başlayan doğal gaz kullanımında şirketin abone sayısı 2012 yılı sonu itibarıyla olmuştur. Yılda yaklaşık bin yeni abone sisteme dahil olmaktadır. 2 milyar Sm 3 ü aşan doğalgaz tedariki ile Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Türkiye nin 2. büyük dağıtım şirketidir. Yüksek Planlama Kurulu nun tarih, 2010/T-24 sayılı kararı ile BOTAŞ a ait 26 serbest tüketici konumundaki müşterinin tarihli protokolle Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ye devredilmesiyle yılda yaklaşık 1,5 milyar Sm 3 doğal gaz iletimi ile birlikte sistemde gaz çevrim hacmi 3,6 milyar Sm 3 e erişmiştir. Şehir içi doğal gaz şebekesi her yıl yapılan yatırımlarla sürekli büyürken, abone sayısı ve gaz çevrim hacmı artarken özelleştirme sürecinin uzaması, şirketin modern işletmecilik anlamında organizasyon yapısına kavuşamamasına ve yüksek risk taşıyan doğal gaz dağıtım faaliyetinin sağlıklı bir şekilde yürütülememesine neden olmaktadır. Mevcut durumu itibarıyla son derece yetersiz bir organizasyon yapısı sergileyen Şirketin; faaliyet alanının gereklerine ve modern işletmeciliğe uygun olarak ve özelleştirme sürecinin şirketin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde daha etkin, kaliteli ve verimli çalışmasına engel teşkil etmeyeceği dikkate alınarak; kurumsal yapısını ve işleyişini kaliteli, verimli, etkin ve kontrol edilebilir bir düzeye getirilebilmesini teminen yeniden yapılandırması, nitelikli personel gereksinimini mutlaka gidermesi, araç gereç donanım gibi alt yapı eksikliklerinin giderilmesi, birimlerin görev yetki ve sorumluluklarını belirlemesi, iç mevzuatını düzenlemesi gerekmektedir. Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş., 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2/d maddesinde belirtilen kuruluşlar arasında yer aldığından Kamu İhale Kanunu na tabidir. Şirket özelleştirme kapsam ve programına alındığı den beri ilk defa 2012 yılı Programı ile Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil edilmiştir yılında doğal gaz alt yapı yatırımlarına 34,5 milyon TL harcama yapılmış, dağıtım şebekesinin uzunluğu km yi bulmuştur. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na ait Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. nin %80 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi için tarihinde yapılan ilk ihalede 1 milyar 211 milyon ABD Doları olarak en yüksek bedeli veren Firma, tanınan ek sürelere rağmen, tarihine kadar ihale bedelini karşılayamadığı için ihale iptal edilmiş, 92,660 milyon ABD Doları olan teminatı irat kaydedilmiştir. Diğer yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve son teklif verme tarihi olan %20 hissesinin satış ihalesine çıkmış, ihalede en yüksek 310 milyon ABD Doları teklif verilmiş, ancak firma yükümlülüğünü yerine getirmediği için bu ihale de iptal olmuş,

13 VII tarihinde yapılan ikinci ihaleye de teklif gelmemiştir. Başkentgazın %80 hissesinin satışı için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, tarihinde ikinci kez ihaleye çıkmış, ihalede oluşan en yüksek teklif 585 milyon ABD Doları olmuş, ancak verilen fiyat açık arttırma sınırı olan 626 milyon ABD Dolarının altında kaldığı ve teklifini yükselten katılımcı olmadığı için ihale iptal edilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6353 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. nin Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan % 20 hissesi ile ilgili olarak,.bu paragrafın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan %20 oranındaki hissenin de Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından özelleştirme kapsam ve programına alınarak daha önceden özelleştirme kapsam ve programına alınmış %80 oranındaki hisse ile birlikte blok satış yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilmesi konusunda düzenleme yapılması üzerine; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ınca Başkentgaz ın %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi için son teklif verme tarihi olmak üzere tarihinde ihale açılmış ve tarihinde gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmesinde 1,162 milyon ABD Doları ile en yüksek teklifi Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. vermiştir. İhalenin sonuçlandırılmasını teminen EPDK dan tarih ve 4293 sayılı ve Rekabet Kurumundan tarih ve 13-12/ sayılı olumlu kararlar verilmiş, tarih, sayılı Resmi Gazetede Başkentgaz ın %100 oranındaki hissesinin blok satışına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih, 2013/54 sayılı Nihai Devir Kararı yayımlanmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarih, 2741 sayılı yazısı ile Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye 60 gün süre verilmiş, tarihinde de Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarihinde yaptığı ve tarihine kadar ihale bedeli yatırılmadığı için iptal edilen %80 hissenin satışında en yüksek teklifin 1,211 milyar ABD Doları olduğu, keza tarihli Ankara Büyükşehir Belediyesi nin %20 hisse satış ihalesinde en yüksek teklifin 310 milyon ABD Doları olduğu, böylece şirketin %100 hissesi için ulaşılan toplam teklif bedelinin 1,521 milyar ABD Doları olduğu dikkate alındığında; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarihli, %100 hissenin blok satışı ihalesinde en yüksek teklif fiyatı olan 1,162 milyar ABD Dolarının, 2011 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan

14 VIII Sayıştay ihalelerde ulaşılan toplam 1,521 milyar ABD Doları bedele göre 359 milyon ABD Doları (yaklaşık olarak 646 milyon TL) daha düşük olduğu, bu meblağın da yaklaşık olarak Ankara Büyük Şehir Belediyesi ve EGO'nun Şirkete olan toplam borcuna karşılık geldiği görülmektedir. Ancak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarihli, %100 hissenin blok satış ihalesindeki en yüksek 1,162 milyar ABD Doları teklif verilirken; -BOTAŞ tan tarih, 2010/24 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararına istinaden tarihli protokol ile 21,7 milyon ABD Doları bedel karşılığı devredilen Baymina Enerji Santralı, Yapracık RMS-A istasyonu ve 25 serbest tüketiciye ait tesislerin şirketin doğal gaz taşıma potansiyelini yılda yaklaşık 2 milyar m 3 arttırarak önemli gelir kaynağı yarattığı, tarihinde kabul edilen 6360 sayılı Kanun un Büyükşehir Belediyesi Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi ile ilgili 1 inci maddesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırının il mülki sınırı olarak tespit edilmesinin şirkete kazandıracağı potansiyel abone sayısının dolayısı ile gelirin artacağı, sayılı Kanunun 1 inci maddesinden farklı olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6353 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.nin %100 hisse satışından elde edilen gelirden özelleştirme giderleri düşüldükten sonra, EGO Genel Müdürlüğünün tarihine kadar olan doğalgaz alım anapara borçları BOTAŞ a ödendikten sonra kalan gelirden Hazine Müsteşarlığı na ödenmesi gereken meblağ da düşüldükten sonra kalan miktardan; EGO Genel Müdürlüğünün ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin hisse satış sözleşmesi imza tarihi itibarıyla Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. bilançosunda kayıtlı borçları ve ödeme tarihleri itibarıyla hesaplanacak faiz ve fer ileri ile birlikte Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.ye ödenir. hükmünün getirildiği, hususları dikkate alındığında, Başkentgazı satın alacak şirketin sağlayacağı avantajlar gözardı edilmiş ve %100 hisse için 1,162 milyar ABD Dolar gibi çok düşük bir fiyatla satış kararı verilmiştir. Ayrıca, nihai satış fiyatı 1,162 milyar ABD Doları, önceki ihalenin toplam bedeli olan 1,521 milyar ABD Doları ile karşılaştırıldığında, (%20 hisse karşılığı) 350 milyon ABD Doları civarında düşük olması yanında, özelleştirme gelirinden EGO Genel Müdürlüğünün ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin hisse satış sözleşmesi imza tarihi itibarıyla Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. bilançosunda kayıtlı borçları ve ödeme tarihleri itibarıyla faiz ve fer ileri ile birlikte Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.ye ödenmesiyle (yaklaşık 650 milyon TL), şirketin satış fiyatı 810 milyon ABD Dolarına düşecektir.

15 IX Şirketin özelleştirilmesi çalışmalarında sona yaklaşıldığı ve yapılacak devir işlemlerinde şeffaflığın sağlanması hususu da gözetilerek, Şirketin öncelikle hukuk, yatırımlar, muhasebe işlemlerinin bir tarih esas alınmak suretiyle incelenmesinde yarar görülmektedir. Bu nedenle, şirket iş ve işlemlerinin, uygun görülecek bir tarihten başlatılmak üzere denetlenmesi için, yapılan girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir. Şirketin kuruluşuna ilişkin 5669 sayılı kanun ile 4046 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde yer alan; EGO tarafından, yeni kurulacak şirkete devredilecek varlık ve borçların, doğal gazın şehir içi dağıtımı ile ilgili olması şartı getirilmesine rağmen, EGO ile Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. arasında imzalanan tarihli protokolün 15 inci maddesi çerçevesinde, EGO ya ait kredi borçlarının Şirket tarafından ödenmesi nedeniyle, EGO dan alacak tutarı faizi ile birlikte 2012 yıl sonu itibariyle 147,3 milyon TL ye yükselmiştir. Buna ilaveten, EGO tarafından alınan gaz bedelleri Şirketin özelleştirme programına alındığı tarihten Eylül 2011 ayına kadar, ödenmediğinden faizi ile birlikte sürekli artış göstermiş, EGO dan devirle gelen diğer çeşitli alacaklar ve lojman ve yakıt bedeli ile birlikte 2012 yıl sonu itibariyle alacak tutarı 342,9 milyon TL olmuştur. Diğer yandan, 2008 yılı sonunda oluşacağı düşünülen kara karşılık olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi ne peşin ödenen 86 milyon TL temettüye karşılık, 2008 yılı dönem sonunda 2,4 milyon TL net kar teşekkül etmesi, bu karın da dağıtıma tabi tutulmaması nedeniyle, 2012 yıl sonu itibariyle EGO dan faizi ile birlikte 156,7 milyon TL ye yükselen alacağı bulunmaktadır. Şirket ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında tarihinde yapılan protokol de; tarihi itibariyle hesap mutabakatı sağlanmasına çalışılmışsa da, kuruluş kayıtları ile EGO nun borçları için TL, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçları için de TL olmak üzere toplam TL farkın ortaya çıktığı görülmüştür Söz konusu farkın; daha önce yapılan protokollerde uygulanacak faiz oranı hakkında herhangi bir hüküm yer almamakla birlikte, Şirket tarafından T.C. Merkez Bankasının avans işlemlerine uygulanan faiz oranı uygulanmakta iken, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu defa T.C. Merkez Bankasının reeskont işlemlerine uygulanan iskonto oranını uygulayarak gecikme faizi hesaplamasından ileri geldiği tesbit edilerek, konu hakkında kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak görüş ve bilgiler çerçevesinde her iki tarafın itiraz hakkının saklı tutulmasına ilişkin şerh konulmuştur. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, Şirket in EGO dan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi nden olan ve 2012 yılsonu itibariyle ,3 bin TL ye yükselen vadesi geçmiş alacaklarının tahsili, Şirketin özelleştirilmesi sonrasına bırakılmıştır.

16 X Sayıştay Ancak denetim tarihi itibariyle (Nisan 2013) söz konusu alacaklara uygulanan faiz oranları ile ilgili olarak hala mutabakat sağlanamamış olup Şirket in hisse satış işlemlerinin son aşamaya geldiği dikkate alınarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bir an önce mutabakata varılması için girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Diğer yandan, 2012 yıl sonu itibariyle Şirketin, Ankara Büyük Şehir Belediyesi ve EGO'dan toplam 651,8 milyon TL alacağına karşılık, yine bu kuruluşlara 102,6 milyon TL borcu bulunmaktadır. Söz konusu alacaklara, T.C. Merkez Bankasının avans işlemlerine uygulanmak üzere belirlediği faiz oranı uygulanırken, Şirketin BOTAŞ a olan gaz bedelinden doğan borçlarına, BOTAŞ tarafından 6183 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenen faiz oranı uygulanmaktadır. Daha önceki yıllarda 6183 sayılı Kanun uyarınca belirlenen faiz oranı, T.C. Merkez Bankasının avans işlemlerinde uygulanan faiz oranından yüksek olduğundan Şirketin alacaklarını tahsil edememesi, dönem sonuçlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak Merkez Bankası avans kredi işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında tarihinde yapılan değişiklik ile 6183 sayılı kanun faiz oranları hemen hemen eşitlendiği, tarihinden itibaren de Şirket lehine döndüğü görülmektedir. Öneriler: Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. nin 2012 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- Doğalgazın faturalandırılması ile ilgili olarak gerek abonenin gerekse şirketin mağdur olmayacağı, tüketim ve satış dengesinin sağlanabileceği adil bir faturalama sisteminin getirilmesi, ön ödemeli sayaç ve mekanik sayaç abonelikleri arasında gaz alım yöntemi ve miktarı arasındaki farklılığın ortadan kaldırılması yönünde bir düzenleme yapılması için EPDK nezdinde girişimlerde bulunulması (Sahife: 47 ), 2- Şehir içi doğal gaz dağıtım şebekesinin güvenirliliğini ve emniyetini sağlamak üzere, 2007 yılından beri gerçekleştirilen yatırımlar ile BOTAŞ tan 2011 yılında devir alınan istasyonlarında SCADA sistemi ile entegrasyonunu ve acil durumlarda sistem üzerinde kontrolü ve müdaheleyi sağlayacak yatırımların acilen yapılarak tüm sistemin izlenebilir hale getirilmesi (Sahife: 53), 3-Sözleşme bedelinin %80 ninden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan altyapı yatırım işlerinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun usul ve esasları ile örtüşmeyen uygulamalarla yüklenicilere sözleşme bedelinin tamamlatılmaması, sözleşmenin ilgili maddesine uygun olarak yükleniciye fark bedel ödenerek sözleşmenin sonlandırılması, ihalelere esas metraj verilerinin hatalı hesaplanmamasına dikkat edilmesi (Sahife: 78), 4-Şirketin sigorta ihalelerinde kullanılacak şartnamelerin, sigorta işlemlerini yürüten birimler arasında gerekli koordinasyon sağlanarak ayrıntılı olarak

17 XI hazırlanması, Sigorta şirketince düzenlenen poliçelerin teknik şartname ve hizmet sözleşmesine aykırı ve Şirket aleyhine hükümler içermemesi için uygulayıcı birimlerce incelenmesinin sağlanması, ihalelerde rekabet ortamını sağlayacak önlemlerin alınması ile sigorta şirketinden hasar bedeline ait KDV alacağının tahsili için hukuki sürecin daha yakından takip edilerek tahsilinin sağlanması (Sahife: 65 ), 5- Muhasebe kayıtlarında bin TL olarak yer alan vergi ve diğer yasal yükümlülüklerinin, Kurumlar Vergisi beyannamesi düzenlenme aşamasında kanunen kabul edilmeyen giderlere yapılan ilaveler sonucu bin TL ye yükseltilmiş olmasına rağmen, Bilanço ve Gelir Tablosunun ilgili hesaplarına alınamaması dönem net karının, 62,2 bin TL yüksek görünmesine neden olduğundan, bu tür hatalı uygulamalara meydan verilmemesi için muhasebe kayıtlarının dönemsellik ilkesi çerçevesinde yapılması konusunda daha titiz davranılması, (Sahife: 133), 6-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin yerine getirilmesi (Ek:14). Sonuç: Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarih ve 2013/ÖİB K-24 sayılı kararı ile kabul edilen 2012 yılı bilançosu ve ,82 TL dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunlar uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ 01.01.2013 31.07.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ 01.01.2013 31.07.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ 01.01.2013 31.07.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 06.06.1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca alınan

Detaylı

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03.10.2013

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor 24.11.1984 tarih ve 4046 sayılı Kanun gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş; Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU Bu rapor 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun un 5798 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi ile 03.12.2010 tarih ve

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU (TRT) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU (TRT) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU (TRT) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 2954 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıştır. Kuruluşun unvanı :Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Merkezi :Ankara İlgili

Detaylı