İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3 Bölüm 1. GENEL BİLGİLER Yetki, Görev ve Sorumluluklar İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 24 Bölüm 2. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 31 Bölüm 3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Mali Bilgiler Faaliyet ve Proje Bilgileri 80 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 80 BASIN MÜŞAVİRLİĞİ 81 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 82 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 84 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 86 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 88 Yazı İşleri ve Genel Evrak Şube Müdürlüğü 88 Kararlar, Tutanaklar ve Arşiv Şube Müdürlüğü 88 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 89 Kadro ve Sicil Şube Müdürlüğü 89 Eğitim ve İşçi İlişkileri Şube Müdürlüğü 89 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 92 Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü 92 Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü 93 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 95 Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 97 HESAP İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 99 Bütçe Tarife ve Kontrol Şube Müdürlüğü 101 Gider Şube Müdürlüğü 104 Gelir Müdürlüğü 105 Kredi ve Katılım Payları Şube Müdürlüğü 107 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 109 İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü 109 Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü 109 İŞLETME ve İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI 111 Hal Müdürlüğü Faaliyetleri 111 Adana Büyükşehir Belediyesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1

2 Otogar ve Otoparklar Şube Müdürlüğü 113 Otobüs İşletme Müdürlüğü Faaliyetleri 116 Ticaret ve İştirakler Şube Müdürlüğü 118 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 119 Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 120 Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü 124 Zabıta Müdürlüğü 126 Mezarlıklar Müdürlüğü 128 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞI 130 Sağlık Şube Müdürlüğü 130 İktisat ve Küşat Şube Müdürlüğü 132 Veteriner Şube Müdürlüğü 134 İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI 135 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 137 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 137 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 140 Planlama Şube Müdürlüğü 140 İmar Uygulama Şube Müdürlüğü 142 Harita Şube Müdürlüğü 144 Proje Şube Müdürlüğü 149 Mevzuata Aykırı Yapılar ve Numarataj Şube Müdürlüğü 151 Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 152 FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 156 Yapım ve Onarım Şube Müdürlüğü 157 Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü 170 Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü 173 Yol Şube Müdürlüğü 175 MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI 177 Asfalt Üretim Şube Müdürlüğü 177 Makine Bakım Onarım Şube Müdürlüğü 179 Makine İşletme Müdürlüğü 180 Makine İkmal Şube Müdürlüğü 181 Sigorta Hasar Tespit Şube Müdürlüğü 183 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 185 Bölüm 4. ÖNERİ VE TEDBİRLER 187 Ekler 194 Ek 1- Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı 196 Ek 2- Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 197 Ek 3- Koza Kültür Sanat Ve Turizm Hizmetleri A.Ş Yılı Faaliyet Raporu 197 Ek 4- Yeni Adana İmar İnş. Tic. A.Ş Yılı Faaliyet Raporu 203 Ek 5- BELDETAŞ 2006 Yılı Faaliyet Raporu 211 Ek 6- TÜMAŞ 2006 Yılı Faaliyet Raporu 213 Ek 7-ÇUFAŞ 2006 Yılı Faaliyet Raporu 216 Ek 8- ASKİ Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 220 Adana Büyükşehir Belediyesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu 2

3 Değerli Meclis Üyeleri, Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve yönetime etkin katılımı tercih eden vatandaşların çabaları sayesinde çağdaş kamu yönetimi anlayışı ülkemizde kabul görmekte, toplumsal yapıyı ve vatandaş-devlet ilişkisini yeniden yapılandıran bir değişim süreci yaşanmaktadır. Güçlü merkeziyetçi yapıdan daha adem-i merkeziyetçi ve esnek yönetime, dışa kapalılıktan şeffaf ve hesap verilebilirliğin ön planda tutulduğu bir yönetime, hantal bürokratik yapıdan etkileşimli ve işlevsel yapıya, vatandaşı dışarıda bırakan karar alma süreçlerinden katılımcı uygulamaların yaygınlaştırılmasına geçilmektedir. Yaşanan değişim sürecinde, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, gerek kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak, sunulan hizmetin kalitesini artırmak ve gerekse yasal sorumlukları yerine getirmek amacıyla, titiz çalışmalar sonucu Adana Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı, ardından 2007 Yılı Performans Programı hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, mali yönetimde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla, 2006 Yılı Faaliyet Rapor umuz kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Adana Büyükşehir Belediyesi, 5393 sayılı Belediye Yasası ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası nın öngördüğü görev ve sorumlulukları 2006 mali yılında yeni kamu mali yönetim anlayışı doğrultusunda yerine getirmiş, sorumluluk alanında yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamıştır. Hizmet ve yatırımlarımızı hedef odaklı, tutarlı ve birbirini tamamlar nitelikte planlamakta ve gerçekleştirmekteyiz. Adana tarihi ve kültürel zenginlikleri, sosyal ve demografik yapısı ile Türkiye nin doğusu ve batısı arasında bir köprü görevi görerek kültürel çeşitlilik göstermektedir. Kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları olarak hepimiz Adana yı yaşam kalitesi yüksek bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu konuda en büyük görev ve sorumluluk bu kentte yaşamak onuruna sahip Adanalılara düşmektedir Adana yı örnek metropol haline getirmek için üzerimize düşen görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirme çabası içerisindeyiz. Ortak akıl ve ekip ruhu ile her zaman olduğu gibi dürüstlükten ödün vermeden, adilane, katılımcı ve işbirlikçi, vatandaş memnuniyetini ön planda tutan, kamu haklarını korumada cesur ve kararlı bir anlayışla Adanalı hemşehrilerimize siz değerli meclis üyelerimizle kaliteli ve kalıcı hizmet sunmaya devam edeceğiz. En derin saygılarımla, Aytaç DURAK Büyükşehir Belediye Başkanı Adana Büyükşehir Belediyesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu 3

4 I- GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar İdaremiz Belediyelerle ilgili temel mevzuat tablosunda belirtilen yasa ve yönetmeliklerden aldığı yetki ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Kanun No Kanun Adı BELEDİYELERLE İLGİLİ TEMEL MEVZUAT Kabul Tarihi Yayımlandığı Resmi Gazete 2709 TC Anayasası tarih ve mükerrer sayı 5393 Belediye Kanunu tarih ve sayı 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu tarih ve sayı 4721 Medeni Kanun tarih ve sayı 3152 İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında K tarih ve sayı İlgili Mad. 134 vd. maddeler 1,2,11, 15,32 mad İl İdaresi Kanunu tarih ve 7236 sayı 24,40 mad 5302 İl Özel İdaresi Kanunu tarih 4541 Şehir ve kasabalarda Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun tarih ve 5682 sayı 2464 Belediye Gelirleri Kanunu tarih ve sayı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun tarih ve sayı tarih ve 8469 sayı Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu İle Diğer Kanunlarla Belediyelere Verilen Payların Belediye Vergi ve tarih ve sayı 37 mad Resimleri Hükmünde Olduğuna Dair Kanun 1319 Emlak Vergisi Kanunu tarih ve sayı 2380 Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinde Pay tarih ve sayı Verilmesi Hakkında Kanun 2886 Devlet İhale Kanunu tarih ve sayı 4734 Kamu İhale Kanunu tarih ve sayı 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu tarih ve sayı 4078 Yapı Denetimi Hakkında Kanun tarih ve sayı 2998 Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun tarih ve sayı 4342 Mera Kanunu tarih ve sayı 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu tarih ve sayı Adana Büyükşehir Belediyesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu 4

5 775 Gecekondu Kanunu tarih ve sayı 2634 Turizmi Teşvik Kanunu tarih ve sayı 2918 Karayolları Trafik Kanunu tarih ve sayı 17,18,124 mad 2942 Kamulaştırma Kanunu tarih ve sayı 2946 Kamu Konutları Kanunu tarih ve sayı 831 Sular Hakkında Kanun tarih ve 368 sayı 3572 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin tarih ve sayı Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 3285 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu tarih ve sayı Mad Binaların Numaralandırılması ve Sokak İsimlerinin Verilmesi Hakkında Kanun tarih ve 585 sayı Kamu Görevlerinden Ayrılanların 2531 Yapamayacakları İşler Hakkında tarih ve sayı Kanun 1136 Avukatlık Kanunu tarih ve sayı 14, mad 4857 İş Kanunu tarih ve sayı 506 Sosyal Sigortalar Kanunu tarih ve sayı 2821 Sendikalar Kanunu tarih ve sayı 657 Devlet Memurları Kanunu tarih ve sayı 6245 Harcırah Kanunu tarih ve 8637 sayı 6301 Öğle Dinlenmesi Kanunu tarih ve 8652 sayı 4109 Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun tarih ve 4887 sayı 3,12 mad 237 Taşıt Kanun tarih ve sayı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevlileri Hakkında Kanun Hükmünde tarih ve sayı 37.mad Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değiştirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması tarih ve sayı Hakkında Kanun 3152 İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun tarih ve sayı 80 Hal Kanunu tarih ve sayı 5326 Kabahatler Kanun tarih ve sayı 4483 Memurlar ve diğer Kamu Görevlilerinin yargılanması tarih ve sayı Hakkında Kanun 5237 Türk Ceza Kanun tarih ve sayı 1608 Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 486 numaralı kanunun Bazı Maddelerinin Muadil tarih ve 1498 sayı Kanun 2872 Çevre kanunu tarih ve sayı 3621 Kıyı Kanunu tarih ve sayı 3194 İmar Kanunu tarih ve sayı Adana Büyükşehir Belediyesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu 5

6 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tarih ve sayı tarihli BKK tarih ve sayı tarih ve sayı 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu tarih ve sayı Mahalli İdareler ile Mahalle 2972 Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri tarih ve sayı Seçimi Hakkında Kanun 5199 Hayvanları Koruma Kanunu tarih ve sayı 1475 İş kanunu tarih ve sayı 14 mad Büyükşehir Belediyesi ile sınırları içindeki belediyeleri kapsayan Büyükşehir Belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacı ile düzenlenmiş olan 5216 sayılı yasa uyarınca: Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları: a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, b) Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak, c) Kanunlarla Büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, Adana Büyükşehir Belediyesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu 6

7 d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak,(1) f) Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek, h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak, i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak,(2) 1 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu bentte yer alan 68 ve 72 nci ibaresi, 69 ve 73 üncü şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 2 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu bende, ağaçlandırma yapmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere "gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu 7

8 j) Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve işletmek, k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek, l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek, m) Büyükşehir in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek, n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak, o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek, r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak, s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek, u) İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları Büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve Adana Büyükşehir Belediyesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu 8

9 malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek, v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, y) Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar planlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. Alt yapı hizmetleri Madde 8- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu Adana Büyükşehir Belediyesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu 9

10 kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, Büyükşehir Belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşünü alır. Ulaşım hizmetleri Madde 9- Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir belediye başkanı ya da Adana Büyükşehir Belediyesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu 10

11 görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Bu Kanun ile Büyükşehir Belediyesi ne verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile Büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Büyükşehir Belediye Başkanı nın onayı ile yürürlüğe girer. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Büyükşehir Belediyesi nin imar denetim yetkisi Madde 11- Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir. Adana Büyükşehir Belediyesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu 11

12 Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, Büyükşehir Belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir. Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, Büyükşehir Belediyesi tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 inci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 inci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez. Adana Büyükşehir Belediyesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu 12

13 B. İdareye İlişkin Bilgiler a. Fiziksel Yapı İdare Hizmet Binaları: ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI Birimler İdari Bina Alanları Toplam Alan (m 2 ) Başkanlık Genel İdare Binası Özel Kalem Müdürlüğü Genel İdare Binası Genel Sekreterlik Genel İdare Binası Genel Sekreter Yardımcılıkları Genel İdare Binası Teftiş Kurulu Başkanlığı Ek Hizmet Binası 120 Hukuk Müşavirliği Ek Hizmet Binası 120 Sivil Savunma Uzmanlığı İtfaiye Hizmet Binası 500 Basın Müşavirliği Genel İdare Binası Yazı İşleri Daire Başkanlığı Genel İdare Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Ek Hizmet Binası 120 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ek Hizmet Binası AYKOME Şube Müdürlüğü Ek Hizmet Binası UKOME Şube Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Hesap İşleri Daire Başkanlığı Genel İdare Binası İdari Mali Hizmetler Daire Başkanlığı M. Kemalpaşa Bulvarı Üzeri İdari Bina İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Genel İdare Binası Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü Otobüs Hizmet Binası 200 Otogar ve Otopark Şube Müdürlüğü Otogar Hizmet Alanı Hal Şube Müdürlüğü Hal Hizmet Alanı Ticaret ve İştirakler Şube Müdürlüğü Ekmek Fabrikaları (Bakımyurdu, Belediye Evleri, Yüreğir) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Ek Hizmet Binası Temizlik Şube Müdürlüğü Hizmet Binası 100 Mezarlık Şube Müdürlüğü Mezarlık İçerisinde 5 Adet Hizmet Binası Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 75. Yıl Sana Galerisi 100 Sağlık Müdürlüğü ASKİ Şantiye İçi Hizmet Binası 200 İktisat Küşat Şube Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Binası Veteriner Şube Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi Adana Büyükşehir Belediyesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu 13

14 İtfaiye Daire Başkanlığı 3 Adet Şube Hizmet Binası Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Genel İdare Binası Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 75. Yıl Sanat Galerisi 450 İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Ek Hizmet Binası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Merkez Park İçi Hizmet Binası 250 Fen İşleri Daire Başkanlığı Ek Hizmet Binası Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü 75. Yıl Sanat Galerisi 150 Yol Şube Müdürlüğü İdari Bina (M. Kemal Paşa Bulvarı üzeri) 200 Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Hizmet Binası (Çukurova Üniversitesi arkası) İdaremizin hizmet birimleri, genel idare binası ve ek hizmet binaları dışında belediyemize ait çeşitli hizmet binalarında görevlerini sürdürmektedir. Başkanlık, genel sekreterlik ve hizmet sahaları nedeni ile taşınamayan bazı birimlerimiz dışında kalan tüm birimler yapımı devam eden yeni hizmet binasında 2007 yılı ortalarından itibaren görevlerine devam edeceklerdir. Yeni hizmet binasına taşınma işlemleri tamamlandıktan sonra tarihi idare binamıza ek olarak yapılmış olan hizmet binaları yıkılarak, bahsi geçen alana yeşil alan düzenlemesi ve otopark yapılacaktır. Taşıt Araçları ve İş Makineleri: MAKİNE PARK GRUPLARI Araç / Makine Adet Araç / Makine Adet Binek 27 Motopomp 21 Traktör 4 Ağaç kesme motoru 10 Minibüs 7 Vinçli kamyon 1 Kapalı kasa panelvan 8 Seyyar yağ aracı 1 Su tankeri 6 Seyyar kaynak jeneratörü 1 Akaryakıt tankeri 3 Dalgıç (su tahliye pompası) 8 Akaryakıt dorsesi 3 Silindir 12 Çekici tır 4 Finişer 3 Relay tank 1 Dozer 2 Lobet tank 2 Greyder 4 Ağaç sökme 1 Lastikli yükleyici (loder) 4 Kasalı kamyon 2 Mini yükleyici (loder) 1 Toplu taşıma otobüsü 159 Paletli yükleyici 1 Otobüs 1 Paletli ekskavatör 1 Otobüs ses düzenli 1 Forklift 1 Pick-up 31 Mini tren 1 Pick-up kiralık 4 Asfalt freze makinesi 1 İtfaiye aracı 14 Çöp konteynırı 6 Adana Büyükşehir Belediyesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu 14

15 Damperli kamyon 37 Çim biçme mini traktör 2 Distribütör kamyon 1 Jeneratör 19 Yağ aracı kamyon 4 İlaçlama holderi 1 Asfalt tamir aracı 1 El traktörü 2 Çim biçme motoru 1 Hava kompresörü 2 İlaçlama motoru 1 Şekilli budama motoru 5 TOPLAM 430 ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN PROTOKOLLE ÇALIŞAN ARAÇLAR (Makine Park Grupları) Araç/Makine Adet Binek 7 İtfaiye aracı 3 Kazıcı yükleyici beko 4 Paletli ekskavatör 2 Greyder 2 Dozer 3 Su tankeri 3 Damperli kamyon 6 Mıcır serici kamyon 4 Kasalı kamyon 2 Lastikli ekskavatör 2 TOPLAM 38 Adana Büyükşehir Belediyesi 2006 Yılı Faaliyet Raporu 15

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 3 I- GENEL BİLGİLER 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Genel Bilgi 1.1. Nüfus ve Alan Bilgileri 1.2. Büyükşehir Belediye Sınırı 1.3. Coğrafi Konum 1.4. Tarihçe

İÇİNDEKİLER. 1. Genel Bilgi 1.1. Nüfus ve Alan Bilgileri 1.2. Büyükşehir Belediye Sınırı 1.3. Coğrafi Konum 1.4. Tarihçe 1. Genel Bilgi 1.1. Nüfus ve Alan Bilgileri 1.2. Büyükşehir Belediye Sınırı 1.3. Coğrafi Konum 1.4. Tarihçe 2. Stratejik Planlama Çalışmaları İÇİNDEKİLER 3. Durum Analizi 3.1. Kurumsal Yapı 3.1.1. Belediye

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. 2007 Yılı Performans Programı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. 2007 Yılı Performans Programı ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2007 Yılı Performans Programı İÇİNDEKİLER Misyon, Vizyon, İlkeler.. 1 Genel Bilgiler...... 2 Kurumsal Yapı.. 3 Mali Durum.. 9 Hizmet Binaları. 11 Personel. 12 Araç Envanteri.

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

"Ben Samsun u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın yerine getirilebilir olduğuna bir defa

Ben Samsun u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın yerine getirilebilir olduğuna bir defa "Ben Samsun u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın yerine getirilebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Faaliyet Raporu 2012

Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Güngören Belediyesi 2012 Faaliyet Raporu 2012 3 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 4 Güngören Belediyesi ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI Faaliyet Raporu 2012 5 RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN 6 Güngören

Detaylı

ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 2009 MALĐ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 2009 MALĐ YILI PERFORMANS PROGRAMI ĐZMĐR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ 2009 MALĐ YILI PERFORMANS PROGRAMI ĐLETĐŞĐM BĐLGĐLERĐ Đzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak Đzmir Telefon 232. 482 1170 Faks 232. 446 4818 www.izmir.bel.tr

Detaylı

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BüyükşehirBelediyesiAntalyaBüyükş ehirbelediyesiantalyabüyükşehirbel ediyesiantalyabüyükşehirbelediyesi AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar.

Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar. Özel idareler ve belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda hayat ucuzluğunu sağlayacak uygun önlemler almalı ve yetkilerini tam kullanmalıdırlar. (1 Kasım 1937, 3. Yasama Yılı Meclis Açılış Konuşması ndan)

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 PERFORMANS PROGRAMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2009 Yılı Performans Programı Yayına Hazırlık ve Baskı: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR 08 Fiziksel Kaynaklar 13 Örgüt Yapısı 14 Organizasyon Şeması 15 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun ve Düzenlemeler 16 Mali Hizmetler

Detaylı

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK I II Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı III R.Tayyip Erdoğan Başbakan IV Dr. Asım Güzelbey Gaziantep Büyükşehir Belediye

Detaylı

Hazırlayan. Grafik Tasarım. Baskı Arşiv. : strateji@kocaeli.bel.tr Web. : www.kocaeli.bel.tr

Hazırlayan. Grafik Tasarım. Baskı Arşiv. : strateji@kocaeli.bel.tr Web. : www.kocaeli.bel.tr Hazırlayan Grafik Tasarım Baskı Arşiv : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü : İlke Ajans www.ilkeajans.com : Şan Ofset : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2012 2013-2014 STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama,

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi

MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI MALİ YILI KOORDİNATÖR: Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı