T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIĞI BARAJI VE HES - BİNGÖL. DSİ 2016 Yılı Performans Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIĞI BARAJI VE HES - BİNGÖL. DSİ 2016 Yılı Performans Programı"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIĞI BARAJI VE HES - BİNGÖL DSİ 2016 Yılı Performans Programı

2 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1

3 Performans Programı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA KAPAK FOTOĞRAFI : Kığı Barajı ve HES-BİNGÖL İLETİŞİM Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: Çankaya / ANKARA Santral Telefon: (0312) Faks: (0312)

4 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su işlerinin teşkilatı, etüdleri henüz başlangıcındadır. İktisadiyatımızın ana tedbirlerinden olan su işleri umumi idaresinin fenni kabiliyet ve kudreti, çok sağlam kurulmak lazımdır

5 Performans Programı 4

6 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü BAKAN SUNUŞU Yaşamın suyla var olduğu Dünya mızda bu temel maddenin önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmakta, onu sonsuz bir kaynak olarak gören anlayışlar artık değişmektedir. Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve mevcut suyun her damlasının bilinçli kullanılması insanlığın önünde alternatifsiz bir yol olarak durmaktadır. Aksi halde suyla başlayan yaşam onunla birlikte son bulacaktır. Bu gelişmelere bir de küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tesirlerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği gerçeğini eklediğimizde ülkemizin yer aldığı kurak ve yarı kurak iklimlerde su yönetiminin önemi bir kat daha artırmaktadır. Ülkemizde suyla alakalı konularda en yetkili kamu kuruluşu olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bağlı kuruluşlarımızla birlikte çalışmalarını belli bir plan ve program dahilinde devam ettirmekte, günü kurtaran geçici çözümlerin yerine gelecek nesillerin su ihtiyacını karşılayacak çalışmaları uygulamaya koymaktadır. Bu sebeple; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun bizim orta ve uzun vadeli çalışmalarda bize yol gösteren, önümüzü açan önemli bir kanun olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. 5

7 Performans Programı Merkezden idareyi esas alan, kaynak dağılımı ve girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayışını terk ederek stratejik planlamayı temel gaye olarak benimseyen, yetki ve sorumluluk dağılımı yaparak kaynakların etkin ve verimlilik ilkelerine göre yerinden idaresi esasına dayalı bir mali yönetim anlayışının benimsenmesinin Kamu yönetiminin işleyişini daha kolay ve şeffaf hale getireceği aşikardır. Bu kanunun en önemli neticelerinden birinin çıktı ve netice odaklı Performans Esaslı Bütçeleme uygulamasını kamu yönetiminde ön plana çıkarmasıdır. Performans esaslı bütçeleme ise bize; mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerini hayata geçirmemiz imkanı sağlamaktadır. Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş gaye ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Program dönemine ilişkin olarak hedeflere ulaşılmasına yönelik uygulanan stratejiler neticesinde, yarım asırdır hayali kurulan, henüz inşaatına başlanmamış ya da başlanmış fakat yıllardır beklenen fayda sağlanamamış yüzlerce tesis tamamlanarak milletimizin hizmetine sunulmuştur. Ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol üstlenen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün, önümüzdeki bir yıllık dönemde yapılacak çalışmalarını içeren, DSİ 2016 Yılı Performans Programı titiz bir çalışma neticesinde tamamlanmıştır. DSİ 2016 Yılı Performans Programı nın hazırlanmasında emeği geçen başta DSİ Genel Müdürü olmak üzere bütün personele teşekkür eder, başarı ile uygulanmasını ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı 6

8 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü GENEL MÜDÜR SUNUŞU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, faaliyetlerini Orman ve Su İşleri Bakanlığı na bağlı olarak 4 ana sektörde sürdürmekte olan, yatırımlarıyla halkımızın takdirini kazanmış, Ülkemizin en büyük yatırımcı kamu kuruluşlarından biridir. Genel Müdürlük olarak 1954 yılından bu yana 1053 adet barajı, 65 adet HES i tamamlamış, 3,935 milyon dekar tarım arazisini sulamaya açmış, 3,76 milyar m³ içme ve kullanma suyunu vatandaşımızın hizmetine sunmuştur. Gelecekte karşılaşabilecek en önemli meselelerden birinin sağlıklı suya ulaşım olduğu gerçeği Ülkemizin su kaynaklarını son damlasına kadar kullanmasını zorunlu kılmakta; bu da DSİ yatırımlarının önemini ortaya koymaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bu çalışmaları yaparken Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ni kendine rehber edinmiştir. Bu sistemle kaynaklarını performans esasına göre dağıtan, şeffaf, hesap verebilir, sonuç odaklı, çağın gereklerini yerine getirebilecek bir yapıda, etkin ve verimli hizmet gerçekleştirilmektedir. 7

9 Performans Programı DSİ Stratejik Yönetim anlayışının bir aracı olarak gördüğü dönemini kapsayan Stratejik Plan ı ile Kuruluşun temel ilke ve politikalarını; orta, uzun vadeli maksatlarını, hedeflerini ve önceliklerini belirlemiş, bütün birimlerinin katılımı ile oluşturulan faaliyet ve projelerden yola çıkarak aynı zamanda Stratejik Plan ve Bütçe arasında köprü görevini üstlenen 2016 Yılı Performans Programı Tasarısını hazırlayarak bunların dayanağı olan mali tablolarını oluşturmuştur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik gereği hazırladığımız Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Performans Programı nın hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyor, mensuplarımızın aktif katılımı ve azimli çalışmaları ile başarıya ulaşacağına inancıyla; Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ali Rıza DİNİZ DSİ Genel Müdürü 8

10 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu Genel Müdür Sunuşu I- GENEL BİLGİLER 10 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 11 B- Teşkilat Yapısı 13 C- Fiziksel Kaynaklar 20 D- İnsan Kaynakları 26 E- Diğer Hususlar 29 II- PERFORMANS BİLGİLERİ 32 A- Temel Politika ve Öncelikler 33 B- Amaç ve Hedefler 54 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 57 D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 121 9

11 Performans Programı I GENEL BİLGİLER 10

12 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü A Yetki, Görev ve Sorumluluklar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, Merkezi Yönetim Bütçesine tabi özel bütçeli yatırımcı bir kuruluştur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı na bağlı iken 31/08/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Başbakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanlığı Makamının onayı ile Çevre ve Orman Bakanlığı na bağlanmıştır tarihli Kararname onayından itibaren Orman ve Su İşleri Bakanlığı bağlı kuruluşu olarak çalışmalarına devam etmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü 6200 sayılı Kanunla 18 Aralık 1953 tarihinde kurulmuş ve 1954 yılında teşkilatlanmıştır. Bir kamu kuruluşu olarak kendine verilen; taşkın koruma, sulu ziraatı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve büyük şehirlere içme suyu temini yanı sıra Belediye Teşkilatı olan yerleşim yerlerine de içme suyu teminini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi bakımından, söz konusu dört maksadın ortak noktası olan baraj çalışmaları konusunda öncelikli faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sebeple DSİ Genel Müdürlüğü ülkemizde barajlar yapan bir kuruluş olarak bilinir. Aynı zamanda ülkemizdeki su kaynaklarının çeşitli kullanım maksatlarına tahsisinde otorite kuruluştur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün Mevzuatı 6200 sayılı DSİ Genel Müdürlüğü nün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun Kabul Tarihi : 18/12/1953 Yayım tarihi : 25/12/1953 Yürürlük Tarih : 28/02/1954 Değişiklik Tarihi: 02/11/ sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun Kabul Tarihi : 03/07/1968 Yayım tarihi: 16/07/1968 Değişiklik Tarihi: 26/04/ sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun Kabul Tarihi : 16/12/1960 Yayım tarihi : 23/12/ sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu Kabul Tarihi : 14/01/1943 Yayım tarihi : 21/01/

13 Performans Programı DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetlerini; 6200, 167 ve 1053 sayılı Kanunlara göre yürütür. Bu kanunlar aşağıda özetlenmiştir: 28/02/1954 tarih ve 6200 sayılı Teşkilat ve Vazifeler Hakkındaki Kanun ile, Baraj yapımı, Taşkın koruma, Sulama, Bataklık alanların ıslahı, Hidroelektrik enerji üretimi, Akarsularda ıslahat yapmak ve icap edenleri seyrüsefere elverişli hale getirmek, Bu işlerle ilgili her türlü etüt, proje ve inşaatları yapmak/yaptırmak, Bu tesislerin işletme, bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak. 16/12/1960 tarih ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile, Yeraltı suyu etüt ve araştırmaları için kuyu açmak veya açtırmak, Yeraltı suyu tahsisi yapmak, Yeraltı sularının korunması ve tescili, arama, kullanma ve ıslah-tadil belgesi vermek, 03/07/1968 tarih ve 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun ile, Baraj ve isale hattı, Su tasfiye tesisi inşaatları, Su depoları yapmak görevleri DSİ ye verilmiştir. 19/07/2005 tarih ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu nun 17. maddesine 31/01/2007 tarih ve 5578 Sayılı Kanun un 4. maddesi gereğince eklenen fıkraya göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük ün tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kendi sulama alanlarında arazi toplulaştırma yapmasının yolu açılmıştır. 18/04/2007 tarih ve 5625 sayılı Kanun ile 1053 sayılı Kanunun Ankara, İstanbul ve Nüfusu den Büyük Şehirlere İçme Suyu Temini Hakkında, 10. maddesinin değişmesi neticesinde nüfus kriteri kaldırılarak Belediye Teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerinin içme kullanma ve endüstri suyu ve gerekmesi halinde atıksu tesislerinin yapımında DSİ yetkili kılınmıştır tarih ve 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6. maddesi ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un 14. maddesi, tarihli ve 662 sayılı KHK ile de 6200 sayılı Kanunun bir kısım maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. 02/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 49. maddesiyle 6200 sayılı Kanunun 1.maddesinde yapılan değişiklikle DSİ, 02/11/2011 tarihinden itibaren kamu tüzel kişiliğine sahip özel bütçeli bir kuruluş halini almıştır. 12

14 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü B Teşkilat Yapısı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) üç aşamalı bir organizasyon yapısına sahiptir. Üst yönetim birimi Ankara'daki Genel Müdürlük makamıdır. Organizasyonun ikinci basamağında Daire Başkanlıkları ve eşdeğer statüdeki Merkez Teşkilatı Birimleri ile DSİ Bölge Müdürlükleri yer almaktadır. Ana hizmet, danışma ve denetim ile yardımcı hizmet fonksiyonlarını üst yönetim adına takip eden merkez teşkilatı birimleri kurmay; Bölge Müdürlükleri ise kendi görev sahaları kapsamında fonksiyonların tümünü merkez teşkilatı adına yürüten kumanda birimleridir. Bugün Türkiye genelinde Akarsu Havzaları dikkate alınarak yapılandırılmış durumda ikisi geçici olmak üzere 26 adet Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu Bölgelerden ikisi DSİ Çoruh Projeleri 26.Bölge Müdürlüğü (Artvin) ile DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü (Mardin) geçici Bölge Müdürlükleridir. Organizasyonun üçüncü kademesi ise Bölge Müdürlükleri teşkilatında çalışmalarını sürdüren bölge müdürlüğü adına belli bir coğrafi alanda görevli ve/veya entegre bir projeyi/işletmeye alınmış tesisleri sevk ve idare etmekten sorumlu şube müdürlükleri veya müstakil başmühendisliklerden oluşmaktadır. Yurt dışı teşkilatı olarak; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) nin ihtiyacı olan sulama, içme ve kullanma suyunun temini maksadıyla geçici statülü, yurt dışı temsilcilik vasfı bulunmayan KKTC Proje Şube Müdürlüğü (Lefkoşa) bulunmaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ana Faaliyetleri 1. Teftiş Kurulu Başkanlığı Kurum içi her türlü soruşturma, denetleme ve incelemeyi yaparak sonuçlandırmak amacıyla kurulmuştur. 2. İç Denetim Birimi Başkanlığı DSİ çalışmalarına değer katma ve geliştirme için kaynakların iktisadi, etkililik ve verimlilik esaslarına göre idaresini değerlendirme-rehberlik amacıyla yapılan objektif güvence sağlama ve danışma faaliyetini yürütmek amacıyla kurulmuştur. 3. Hukuk Müşavirliği Genel Müdürlük hizmetlerinin daha sağlıklı ve verimli şekilde yürütülmesi için Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan kanun, tüzük, yönetmelik taslaklarını incelemek ve gerektiğinde ilgili birimlerden görüş alarak yeniden düzenlemek, diğer kuruluşlar tarafından veya hükümet tarafından hazırlanan ve görüş belirtmek üzere idaremize intikal ettirilen mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek amacıyla kurulmuştur. 13

15 Performans Programı 4. Özel Kalem Müdürlüğü Genel Müdürlük Makamının sekretarya hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. 5. Dış İlişkiler Müşavirliği İkili teknik yardım ve işbirliği çerçevesinde yabancı ülkelerle hükümet ve DSİ birimleriyle diğer kuruluşların arasında iletişim ve koordinasyonu sağlaması amacıyla kurulmuştur. 6. Umumi Münasebetler Müşavirliği Bakan, Milletvekilleri ve Genel Müdürlük Makamı tarafından talep edilen her türlü bilgi ve soru önergelerinin cevaplanmasını koordine etmek amacıyla kurulmuştur. 7. Basın Müşavirliği Kamuoyunun Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri hakkında yazılı ve görsel medyada doğru, zamanında ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi, basın-yayın kuruluşlarının bilgi-belge taleplerinin karşılanması ile yanlış, yanıltıcı ve eleştiri sınırlarını aşan haberlere müdahale etmek amacıyla kurulmuştur. 8. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedeflere ulaşmak için Genel Müdürlüğün Stratejik Planının, Performans Programının, Faaliyet Raporunun hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlandırmak, Yatırım Programını ve Bütçesini hazırlamak, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve bütçe uygulamalarını yürütmek, 5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince verilen diğer görevleri yerine getirmek ve buna uygun olarak işlerin sevk ve idaresini temin etmek üzere teşkilatlanmıştır. 9. Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Yurdumuzdaki su ve ilgili toprak kaynaklarından ekonomik ölçülerde yararlanmak amacıyla her çeşit doneyi toplamak, bunları değerlendirmek ve istikşaf, master plan ve fizibilite çalışmaları yapmak, yaptırmak veya bu çeşit çalışmaları Genel Müdürlük adına kontrol etmek amacıyla kurulmuştur. 10. Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Bir nehir havzasının veya bir bölgenin toprak ve su kaynaklarından en fazla faydanın sağlanması yolunda planlanan çalışmaların projelerini düzenlemek, incelenerek onaylanması işlemlerini yürütmek, programlarda yer alan, raporu yayımlanmış projelerin daireyi ilgilendiren tesislerinin inşaatını teknik, ekonomik ve mali koşullara uygun ihale ederek, tesislerin amaca hizmet edecek şekilde en uygun zaman, nitelik ve fiziki imkânlar kapsamında inşa edilmelerini izlemek, kontrol etmek, ayrıca proje konusunda norm ve ölçütler geliştirmek amacıyla kurulmuştur. 11. Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı DSİ tarafından yaptırılacak barajların, hidroelektrik santralların ve bunlarla ilgili enerji tesisleri ile yapımı sürdürülmekte olan baraj ve hidroelektrik santralların yapım çalışmalarının izlenip denetlenmesi, diğer kamu ve özel kuruluşlarca hazırlanıp DSİ ce onaylanması gereken baraj projelerinin incelenip onaylanması işlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. 14

16 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Belediye teşkilatı olan yerleşim birimlerine içme, kullanma ve sanayi suyu temin tesislerinin kati, uygulama projelerini, ihalelerini, inşaatlarını ve ilgili işlerini yapmak amacıyla kurulmuştur. 13. Atıksu Dairesi Başkanlığı Belediye teşkilatı olan yerleşim birimlerinde, öncelikle içmesuyu amaçlı baraj göllerini veya eylem planları kapsamında ele alınan nehir havzalarını kirleten evsel atıksuların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesini sağlayacak atıksu toplama ve arıtma tesislerinin uygulama projelerini, inşaatlarını ve ilgili işlerini yapmak veya yaptırmak maksadıyla kurulmuştur. 14. Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı Ülkemizin yeraltısuyu potansiyelini saptamak amacıyla tüm ova ve havzalarda hidrojeolojik etütler yapmak, etüdü bitirilen ovaları "Yeraltısuyu İşletme Alanı" olarak belirlemek, 167 Sayılı Kanunun DSİ'ye verdiği görevleri yürütmek; içme, kullanma ve sulama suyu sağlama amacıyla yeraltısuyu pompaj tesislerini yapmak, tüm jeoteknik hizmetlerini ve buna bağlı olarak temel, drenaj ve enjeksiyon sondajları ile temel malzeme ile kaya ve zemin mekaniği etüt işlerini yapmak amacıyla kurulmuştur. 15. Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı DSİ faaliyet alanına giren işleri yapmaya lüzumlu taşıt araçlarını, yapı makinalarını ve atölye tezgahlarını tespit etmek, temin etmek, çalıştırmak ve çalışmalarını yerinde kontrol etmek, envanterini yapmak, sicil kayıtlarını tutmak, onarım atölyeleri, bakım garajları ve ambarları kurmak, tüm makinalar için gerekli yedek parça ve her çeşit gereci, akaryakıtı, demirbaşları ve kırtasiye gerecini saptama, sağlama ve ambarlama ile dağıtımını yapmak, hurdaya ayrılacak makina, donatım ve gereci belirlemek, müteahhitlere verilecek gereçlerin kira bedellerini saptamak, sulama sistemleri için gerekli olan pompa istasyonu malzemelerini temin etmek, Etlik tesislerindeki yapıların bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma, telefon ve asansör gibi ortak teknik hizmetlerin işletme ve sürdürülmesini sağlamak üzere kurulmuştur. 16. Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı DSİ nin çalışmalarını modern teknik, bilim ve ekonomi kurallarına uygun olarak yürütebilmesi için, kalkınma planı stratejisi ve ilkeleri içinde, ülkemizin su ve ilgili toprak kaynaklarının geliştirilmesi amacına yönelen DSİ'nin teknik araştırma ve laboratuvar fonksiyonunun yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. 17. İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı DSİ ce inşa edilerek işletmeye açılan sulama, taşkından korunma, drenaj, taşkın kontrolü gibi tek veya çok amaçlı tesislerin işletilmesi ve bakımını yürütmek amacıyla kurulmuştur. 18. Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı DSİ projeleri için gerekli olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin mülkiyetindeki bulunan taşınmaz malları 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuatlara göre kamulaştırır. Kamulaştırılan taşınmaz malların ve irtifak haklarının bedellerinin tespiti ve DSİ adına tescilini sağlar, Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların DSİ adına tahsisini, mera parsellerinde cins değişikliği ve tahsisi, orman arazilerinde ise DSİ adına irtifak hakkı tesis eder. Kullanılmayan taşınmaz malların elden çıkarılması, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini yapar. Projelerde 15

17 Performans Programı ihtiyaç duyulan malzeme ocaklarına 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mevzuat gereği, hammadde üretim izni alır. Baraj projelerinden etkilenen ailelerin zamanında iskânının sağlanması için gerekli koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, kullanımdaki taşınmazları yönetmek ayrıca projelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. 19. Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü faaliyet alanında Ulusal ölçekte su kaynaklarından hidroelektrik enerji potansiyeline dair azami faydayı sağlamak düşüncesiyle DSİ-(Mülga EİE) tarafından hazırlanan projeler ile özel sektörde gerçek ve tüzel kişilerce geliştirilen ve inşa edilen hidroelektrik enerji sağlama amaçlı proje işlemlerini Genel Müdürlük adına yönetmek, kontrol etmek; hazırlanan plan-proje ve ilgili raporları incelemek, onaylamak ve/veya reddetmek su yapılarının denetiminde yetki talep eden gerçek ve tüzel kişilerin DSİ adına işlemlerini sevk, idare ve koordine etmek için her türlü idari alt yapı işlemlerinin kurumsal boyutta gerçekleşmesini, işlerliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. 20. Teknoloji Dairesi Başkanlığı DSİ nin bilgisayar iletişim, program, donanım ve bilgi yönetimi ile depolanması işlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. 21. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek ve mevcut insan gücünün hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek bunların karşılanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştur 22. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bütçe imkânları ve güncel ihale mevzuatlarına bağlı olarak; kaliteli ve insan odaklı bir şekilde sosyal tesislerimizin yönetimi, çalışma alanımızdaki tesislerin bakımı, onarımı, temizliği, güvenliği, Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin gelişen teknolojiyle uyumlu olarak en dinamik şekilde tanıtılması, teknik yayımların takip edilerek çalışanlarımızın hizmetine sunulmasının yanı sıra, çalışanlarımızın çocuklarının bakımı ve eğitimine katkı sağlamak gibi görevlerini büyük bir titizlikle sürdürmek amacıyla kurulmuştur. 23. Bölge Müdürlükleri Organizasyonun ikinci kademesi kumanda birimleri olan Bölge Müdürlükleri ise; görev alanlarındaki fonksiyonların tümünü merkez teşkilatı adına yürüten birimlerdir. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki etüt, planlama, proje, inşaat, işletme vb. hizmetlerini nehir havzalarını da dikkate alarak Genel Müdürlük adına yürütmektir. 16

18 17

19 Performans Programı 18

20 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE VE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ F i z i k s e 19

21 Performans Programı C Fiziksel Kaynaklar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatı Ankara dadır. Merkez birimleri, Yücetepe adresinde bulunan ana hizmet (A,B,C Blok), Etlik ve Esenboğa olmak üzere 3 ayrı yerleşkede konuşlanmıştır. Ülkemizin en önemli yatırımlarını gerçekleştiren Kuruluşumuz, çalışanlarının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için eğitim tesisi, kamp, lokal, misafirhane, kreş, lojman gibi sosyal tesisleri ile hizmet vermektedir. Yücetepe Ana Hizmet Binasında; Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müşavirliği, Umumi Münasebetler Müşavirliği, Strateji Geliştirme, Etüt Planlama ve Tahsisler, Proje ve İnşaat, Barajlar ve HES, İçmesuyu, Jeoteknik Hizmetler ve YAS, Emlak ve Kamulaştırma, İşletme ve Bakım, Personel ve Eğitim, Destek Hizmetleri, Teknoloji Dairesi Başkanlıkları, Etlik Tesislerinde; Makina, İmalat ve Donatım, Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı ile ana hizmet binasında hizmet veren Daire Başkanlıklarına bağlı Birimlerin bir kısmı, Esenboğa Havaalanı Yolunda Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı, 5. Bölge Müdürlüğü Tesislerinde ise Atıksu Dairesi Başkanlığı yer almaktadır. DSİ Makine Parkı: DSİ Genel Müdürlüğü makina parkı ile taşkın öncesi, taşkın anında ve taşkın sonrası müdahale ile bakım - onarım ve temizlik çalışmaları yapmaktadır. İşletme ve bakım hizmetleri çerçevesinde; ana sulama kanalı ve drenaj kanalları temizliği, gölet ve baraj ulaşım yolları, sondaj ve enjeksiyon, malzeme ve ekipman taşınması, etüt ve kontrollük hizmetleri, taşkın koruma, taşkın ve rüsubat kontrolü vb. işler yapılmaktadır. Ayrıca deprem gibi doğal afetlerde; DSİ makina parkı ile devlet gücü olarak acil yardımda bulunulmaktadır. Mevcut makina parkındaki araçların çoğu 25 yaş üzeri olduğundan 3-4 yıl içerisinde ekonomik ömürlerini doldurmaları sebebiyle hurdaya ayrılacaktır yılından sonra satın alınan ve yeni satın alınan ve 2014 yılında makine parkımıza girmeye başlayan az sayıdaki iş makineleri ile beraber taşkına müdahale için çekirdek makine parkı oluşturulmaya başlanmıştır. 20

22 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü FİZİKSEL YAPI Fiziki Kaynaklar Merkez Taşra Toplam Sosyal Tesisler Taşıtlar İş Makineleri Bilgisayar, Yazıcı ve diğer Telefon, Faks ve Bilgiye Abonelik Sistemleri Eğitim ve Dinlenme Tesisi Lokal Misafirhane Kreş Lojman Toplam Binek Otomobil Arazi Kaptıkaçtı Arazi Binek Minibüs Kaptıkaçtı Pick-Up Otobüs Kamyon Ambulans Motorsiklet Toplam Paletli Ekskavatör Lastik Tekerlekli Ekskavatör Paletli Traktör Paletli Yükleyici Lastik Tekerlekli Yükleyici Motorlu Greyder Müt. Kar. Kamyon Toplam Sunucu Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Toplam Müstakil Milletlerarası açık Şehirlerarası açık Şehiriçi Santrale Bağlı Cep Telefonu Faks Toplam

23 Performans Programı 2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 2.1. Bilgi Teknolojileri DSİ de ilk internet bağlantısı 1995 yılında 64 Kilobit/s lik hızla sağlanmış, 1997 yılında kurum ağı (network) kurulmuş ve bu ağ üzerinde çalışan programların yazılımına başlanmıştır. Halen İnternet çıkışı 600 Mbit/s hızında tek bir noktadan sağlanmakta olup, Bölge Müdürlükleri, Etlik Tesisleri ve TAKK Dairesi Başkanlığı 5-15 Megabit/s bant genişliğine sahiptir. Bölgelerimize bağlı 102 adet Şube Müdürlüğü ise 2-8 Megabit/s band genişliğine haiz fiber optik kablo ile toplamda 134 noktadan 500 Mbit/s TTVPN Sanal Ağ üzerinden Genel Müdürlüğümüzde sonlanarak TTVPN Sanal Ağ altyapısına geçirilmişlerdir. Network Operasyon Merkezi (NOC), Ana Sistem Odası, Veri Tabanı sunucularının yüksek fiziksel güvenliği için oluşturulan Kök Hücre Odası, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Odası, Soğutma Sistemi Pompa Odası ve Depo, bölümlerinden oluşan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Teknoloji Merkezi 240 metrekare alanda İleri teknoloji ürünleri kullanılarak yapılandırılmış, Genel Müdürlük binasının tüm katlarında kablosuz ağ erişimi sağlamak üzere toplam 68 adet kablosuz erişim cihazı ile kesintisiz hizmet sağlanmıştır. Yedekli yapıda DSİ Omurga sistemi yenilenerek, Güvenlik duvarı, Saldırı Tespit ve Önleme cihazı (IPS), WAN trafiğini optimize etmek için Trafik Optimizasyon cihazı, internet çıkışlarının filtre edilmesini sağlayan URL-İçerik filtreleme yazılımı devreye alınmıştır. Dev ekrandan tüm cihazların izlenebileceği altyapı yönetim sistemi kurulmuştur. Gelen e-postaları virüs ve spam kontrollerinden geçiren antivirus program yüklü sunucular devreye alınmış olup, elektronik posta hizmeti 6 adet sunucu üzerinden güvenli bir şekilde sağlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimleri arasındaki telefon görüşmeleri DSİ iç ağı (intranet) üzerinden VOIP Telefon sistemi ile gerçekleşmekte olup, Genel Müdürlük Makamı ile 26 Bölge Müdürlüğü ve Atıksu, Hidroelektrik Enerji, Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol ve Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlıkları arasında tek tuş kullanarak doğrudan erişim sağlanması maksadıyla IP Telefon hizmeti sağlanmıştır. Merkez ve taşra birimleri arasında toplantı, seminer, sunum, eğitim ve yatırım projelerinin izlenmesi amacıyla aynı anda birden çok nokta arasında SD ve HD kalitesinde video konferans görüşmeleri yapılmaktadır. Tüm yönetici personelimiz için Genel Müdürlük yerleşkesi içinde istediği lokasyonda kablosuz telefon görüşme yapabilme imkanı sağlayan, santral sistemine entegre dect telefonlar kullanılmaktadır. e-devlet DSİ, e-dönüşüm programı tespit edilerek, e-devlet (e-dsi) için en önemli unsur olan kurum içi yönetim bilgi ağ yapısı çalışmaları yürütülmekte olup, Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) ile pek çok işlemin elektronik ortamda yapılması ve izlenebilmesi sağlanmaktadır. 22

24 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kâğıt ortamında bulunan dokümanların elektronik belge olarak bilgisayar ortamında üretimi, takibi, kontrolü, dosyalanması, arşivlenmesi, kurum dışında üretilen evrakların sisteme dâhil edilmesi, aranılan dokümanlara bilgisayar ortamında ulaşılması, elektronik imza kanununun gereği olarak elektronik imza kullanılması, belgelerin veritabanı üzerinde güvenli bir şekilde saklanması, belge ve bilgi kaynaklarına hızlı ve etkin ulaşımın sağlanması için Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanılmaktadır. Kurum genelinde kullanılan Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) sayısı 10 bini geçmiştir. Su Veri Tabanı (SVT), DSİ nin kullandığı her türlü su kaynağına ait ölçme, değerlendirme ve modelleme çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin saklanması, raporlanması ve diğer uygulamalarda kullanılmasını sağlamaktadır. Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından geliştirilmekte olan Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS), tüm izlenebilir su kaynaklarının tek bir noktada birleştirilmesi amacı ile geliştirilmektedir. SVT, USBS için veri sağlayacak olan en önemli kaynaklardan biridir. DSİ bünyesinde, geliştirilen yazılım projelerini kullanacak kullanıcıların sisteme giriş bilgileri ve yetkilerinin tek veritabanında toplanması ve tek uygulama üzerinden bu bilgilerin yönetilmesi amacıyla YetkiNET uygulaması geliştirilmiştir. Teknik Belge Yönetim Sistemi (TBYS), arşiv niteliği kazanmış dokümanların erişimi için tasarlanmış ve geliştirilmiş olup arşiv belgelerinin taranmış olarak elektronik ortama aktarılmasını ve kullanılmasını sağlamaktadır. TBYS ile elektronik ortamda bulunan pafta, proje, harita, rapor gibi evraklar izlenebilmekte üzerlerinde digital olarak değişiklik yapılabilmektedir. DSİ nin Kurum dışına açılan web uygulaması ile DSI ile ilgili kurumsal yapı, faaliyetler vb. bilgiler DSIpersoneli olmayan internet kullanıcılarının erişimine sunulmuştur. Genel Müdürlüğümüze bağlı 26 Bölge Müdürlüğü içinde bölge web siteleri hazırlanmış olup kullanıma açılacaktır. Ayrıca DSI ağına bağlı bilgisayarlardan erişilebilen iç hizmet web uygulaması DSİ Portal ile kurum içi iletişim ve bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları Bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanılmaya başlanılması ve bilginin mekânsal olarak yönetilmesi gerekliliği çerçevesinde; bireysel veri tabanlarında muhafaza edilen gözlem, analiz, araştırma, üretim sonuçlarının, harita ve benzeri verilerin, organize bir şekilde sayısal olarak ilişkisel veri tabanlarında derlenmesi ve saklanması, bu verilere kurum içinde hızlı ve doğru bir şekilde erişim sağlanmasıyla inceleme ve uygulama alanında daha detaylı çalışmalar yapmak, mekânsal bilgiyi depolamak, yönetmek ve analiz etmek için, CBS teşkilatımızda etkin olarak kullanılmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tarih ve 2006/7 saylı CBS Genelgesi uyarınca, DSİ tarafından yürütülen faaliyetlerin CBS ortamında iş sonu projelerinin hazırlanarak İdareye teslim edilmesini ve İdare tarafından uygun görülmesine müteakip kabul işlemleri yürütülmektedir yılı için 650 adet Genelge incelenmesi öngörülmüş, Haziran 2016 itibarıyla 390 adet CBS çalışması incelenmiştir. 23

25 Performans Programı Coğrafi Bilgi Sisteminin kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla "CBS Eğitimi" verilmekte olup hali hazırda Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü personelini kapsamak üzere yaklaşık DSİ personeline Temel Düzey ve İleri Düzey CBS Eğitimi verilmiştir yılı içerisinde 3 gruba eğitim verilmesi planlanmış, Haziran Ayı itibarıyla bu hedefe ulaşılarak 3 gruba, (Şanlıurfa, İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerine) eğitim verilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün faaliyetlerinin yer aldığı 1: ölçekli kabartma harita Harita Genel Komutanlığı-HGK ile yapılan çalışma sonucu üretilmiştir yılı içerisinde CBS verileri ortak bir veritabanında toplanılmış olup farklı yazılımların tek bir veritabanı yapısı üzerinden çalıştırılması imkanı sağlanılmış olup daha önceki yıllarda temin edilen CBS yazılımlarıyla bu verilerin üretilmesi ve güncellenmesi sürdürülürken diğer taraftan 3 Boyutlu bir sanal küre yazılımı temini edilerek, ilk etapta Bölge Vaziyet Planları kapsamında toplanan tüm verilerin 3 Boyutlu sanal küre ortamında sunulması sağlanmıştır. Sanal Küre uygulaması Daire Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda uygulama içi ek özellik ve güncelleme faaliyetleri 2016 yılında da devam ettirilmiştir. Kurum içinde yapılan uygulama geliştirme ve mevcut yazılımların kullanılması çalışmalarının verimli ve kurum kaynaklarını efektif bir şekilde kullanılması adına, servis tabanlı bir altyapının kurulması yaklaşımı benimsenmiş olup, arka planda servislerin kurum içerisinde halihazırda çalışan veri tabanlarına bağlantısı da bulunmaktadır. Ayrıca kurum dışarısından temin edilen (örn: Tapu, Kadastro bilgileri) servisler de hazırlanan uygulamalara kolaylıkla entegre edilebilmektedir. Yukarıda bahsedilen servis mimarisi kullanılarak aşağıda listesi verilen uygulamalar Genel Müdürlüğümüz bünyesinde geliştirilmiştir ve gelecek yıllar içerisinde de ilgili kullanıcılarından gelen talepler doğrultusunda yazılımların güncellenmesi planlanmaktadır. CBS portalı ( Barajlar Uygulaması ( Taşkın Uygulaması ( Su Tahsis Uygulaması ( Rasatlar Uygulaması ( Su Kalitesi Uygulaması ( Geoportal ( yılı içinde CBS Şube Müdürlüğü aşağıda belirtilen CBS yazılım geliştirme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Bölge Vaziyet Planları kapsamında kendi bünyemizde 2016 yılında geliştirilen Geoportal uygulaması ile tüm bölgelerimizin vaziyet planlarını görüntüleyebilir bir yapı tasarlanarak sürdürülebilir bir yapıda olması hedeflenmektedir yılı içerisinde gis.dsi.gov.tr adresinin de güncellenmesi hedeflenerek tapu servisleri bütünleşik çalışmanın devamı planlanmaktadır. Bu sisteme ek olarak 24

26 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü cbsportal.dsi.gov.tr adresi Rasatlar Şubesi desteği ile açılarak çevrimiçi gelen AGİ, GGİ, KGİ ve Baraj Seviye İstasyonlarının hem liste hem de harita üzerinde sunumu devam ettirilip şubesinin yeni talepleri doğrultusunda alarm sistemleri, uyarı bilgilendirmeleri ve benzeri ek özelliklerin 2016 yılı içerisinde geliştirilmesi planlanmaktadır. Devlet Su İşleri bünyesinde yer alan, 81 ilin belirli şartlar göz önünde bulundurularak oluşturulmuş 26 Bölgesinin içerisinde yer alan ve bilgileri DSİ arşivlerinde saklanan su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesi amacı ile Taşkın Bilgi Sistemi Müdahale Bilgi Sistemi Arıza Bilgi Sistemi (TAMBİS) isimli 3 adet sistemin tek bir mobil uygulama olarak kurulması ile birlikte bu sistemlerin kontrolünün web tabanlı bir uygulama ile desteklenmesi, saha çalışmalarının mobil bir uygulama ile gerçekleşmesi işinin geliştirme süreci 2016 yılında tamamlanarak 2017 yılında hem vatandaşlarımız hem de kurum personelimiz tarafından efektif bir şekilde kullanılması planlanmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğünün tasarrufunda bulunan ve yeni planlanan/mutasavver malzeme ocaklarının, talep edilmesi, hizmete alınması, çalıştırılması ve terk edilmesine kadar ki süreç dâhilindeki tesis edilecek tüm iş ve işlemlerinin, başta (D-6592) 3213 sayılı Maden Kanunu, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, Maden Kanununun I (a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği olmak üzere ilgili diğer tüm mer i mevzuata uygun olarak arşivlenmesi, izlenmesi ve yönetilmesini sağlayacak Coğrafi Bilgi Sisteminin MOBİS (Malzeme Ocakları Bilgi Sistemi) 2016 yılı içerisinde geliştirme süreci tamamlanmıştır. DSİ Genel Müdürlüğü nün merkez ve taşra teşkilatı tarafından sözleşmeye bağlanmış olan proje yapımı ve inşaat yapım işlerinin coğrafi bilgi sistemleri altlığı üzerinden sözleşme ilişkilerinin takip edilmesi ve yönetilmesi amacıyla web tabanlı Mekânsal Yatırım Takip Programı (MEYTAP) sistemi hizmetinin alınması 2016 yılında planlanarak gerekli çalışmalara başlanılmıştır. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen veya işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu devredilen tesislerin işletme, bakım ve yönetim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasını sağlamak amacıyla CBS tabanlı bir uygulamanın İdarenin İhtiyaçları doğrultusunda SUTEM Sulama Tesisleri Mekansal Bilgi Sisteminin 2016 yılında geliştirilmesi ihtiyacı gündeme gelmiş olup ihale süreci tamamlanarak geliştirme aşamasına geçilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından tekli ve ardışık su yapılarına gelecek akımının tahmin edilmesi ve buna bağlı olarak depolama tesislerinin su bütçelerinin hazırlanarak saatlik, günlük, aylık ve yıllık bazda işletilmesini sağlayacak bir modelin geliştirilmesini ve bir web tabanlı uygulama ile yönetilmesini planlanarak ATHOM (Akım Tahmin Havza Optimizasyon Modeli ) adı altında 2016 yılında TÜBİTAK MAM ile birlikte geliştirilecek bir model geliştirilmesi hedeflenmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından üretilen CBS verileri, ihtiyaç dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel firmalarla da paylaşılmaktadır. 25

27 Performans Programı D İnsan Kaynakları DSİ nin kuruluş kanunu ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yerine getirecek insan kaynağının temin edildiği çeşitli mesleki alan mensuplarının hizmetin özelliğine istinaden koordinasyon halinde çalışma mecburiyeti ilk planda hissedilmektedir. DSİ insan gücü politikası ve ilkeleri çerçevesinde Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanunu nun istihdamı düzenleyen usul ve esaslarına göre hizmet arzı ve görevin gereklerine uygun insan kaynağı temin edilmekte; en verimli olabileceği göreve-kadroya yerleştirilmektedir. Hizmet üretim alanları dikkate alındığında teknik (ana hizmet) birimlerin uygulamaları ve yardımcı-destek hizmetlerinin belirgin ayrımı görülmektedir. Hemen ardından mühendislik ve fen alanındaki faaliyetler; iş akışı mantığıyla etüt çalışmaları, harita alımı, planlama, projelendirme, tatbikat ve kontrollük ile işletme fonksiyonları gibi temel ve tali konularda uzmanlaşma olgusunu yanında getirmektedir. Aynı unvan mezuniyetiyle DSİ de işbaşı yapan meslek mensuplarının yukarıda sayılan fonksiyon ve süreçlerde farklı yeterlikler ya da uzmanlık formasyonu kazanmasının doğal bir sonucu olarak, mesleki çeşitlilik giderek daha da artmaktadır. İşgücü ihtiyacı duyulan görev alanlarında kuruma yeni katılan personele işinde yeterlilik(bilgi x beceri) kazandırmak hem de sonuca ulaşmada anlamlı bir bütünün kendi sürecindeki işlemleri gerçekleştirirken takım ruhuyla çalışma alışkanlıkları; hizmet arzında ve iş karşısında olumlu tutum geliştirmek düşüncesiyle ihtiyaç nispetinde eğitim faaliyetleri plan dâhilinde planlanmakta ve uygulanmaktadır. Kuruma intibak(oryantasyon), yetiştirme, geliştirme, uzmanlaşma maksatlı eğitim faaliyetlerinin paralelinde; hizmet arzının sonuçları veya görevin tabiatından kaynaklı problemlerin çözüm yöntem ve teknikleri, stratejik araç ve yöntemlerin paylaşımı maksadıyla aynı meslek mensupları veya aynı alanda çalışanların belli periyotlarda bir araya gelerek durum değerlendirmeleri de eğitsel etkileşim ve disiplinle kayıt altına alınmaktadır(seminer, çalıştay, sempozyum, panel vb). DSİ öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen hizmet içi eğitim etkinliklerinin yanında diğer kamu idareleri ve ulusal/uluslararası akademik organizasyonlar ile meslek odalarının faaliyetlerine de görev gereği veya ihtiyaç hissedilen nispette katkı verilmekte; katılım sağlanmaktadır. Tüm kamu idarelerinde görülebilen ortak alanlarda hem DSİ nin asli fonksiyonlarının idamesi için gerekli danışma/denetim ve destek hizmet sistemleri işletilmekte hem de üretime esas işlemlerin mevzuata uygunluk, kalite, verimlilik kriterleri izlenmekte ayrıca kamunun idari ve mali disiplin, usul ve esaslarının kurum tasarrufları üzerindeki yönetsel denetimi gerçekleştirilmektedir. 26

28 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ PERSONELİ (31/12/2015 TARİHİ İTİBARİYLE) Pozisyonu Sınıfı / Statüsü Merkez Taşra Toplam Daimi Personel Oran (%) Genel İdari Hizmetleri ,88 Teknik Hizmetler ,11 Avukatlık Hizmetleri ,73 Sağlık Hizmetleri ,86 Yardımcı Hizmetler ,42 Devlet Memurları Toplamı ,57 Sözleşmeli Personel ,06 Daimi İşçi ,58 Daimi Personel Toplamı ,21 Part-Time Rasatçı ,27 4/C ,52 GENEL TOPLAM ,00 27

29 Performans Programı DSİ'DEKİ TEKNİK PERSONEL ( TARİHİ İTİBARİYLE) M/S Personel Sayısı Merkez Taşra Toplam İnşaat Yüksek Mühendisi / Mühendis Makina Yüksek Mühendisi / Mühendis Elektrik Yüksek Mühendisi / Mühendis Elektronik Yüksek Mühendisi / Mühendis Maden Yüksek Mühendisi / Mühendis Mimar - Yüksek Mimar Meteoroloji Yüksek Mühendisi / Mühendis Fizik Yüksek Mühendisi / Mühendis Kimya Yüksek Mühendisi / Mühendis Harita Yüksek Mühendisi / Mühendis Endüstri Yüksek Mühendisi / Mühendis Ziraat Yüksek Mühendisi / Mühendis Orman Yüksek Mühendisi / Mühendis Jeoloji Yüksek Mühendisi / Mühendis Jeofizik Yüksek Mühendisi / Mühendis Matematik Yüksek Mühendisi / Mühendis Çevre Yüksek Mühendisi / Mühendis Metalurji Mühendisi Su Ürünleri Mühendisi Bilgisayar Mühendisi Şehir Plancısı Toplam Lisansiyerler Teknikerler - Yüksek Teknikerler Teknisyenler Toplam GENEL TOPLAM

30 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü E Diğer Hususlar Ar-Ge ve Kalite Kontrol Ülkemizin toprak ve su kaynaklarını geliştirmek ve kullanıma sunmak gayesiyle Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda modern teknoloji ve ekonomi kurallarına uygun olarak gerekli araştırma-geliştirme, laboratuvar, kalite kontrol ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir gelişimine yönelik olarak hazırlanan projeler ile ilgili araştırma faaliyetleri merkezde 7 laboratuvar tarafından; uygulama ile ilgili kalite kontrol hizmetleri ise merkezdeki laboratuvarlar ile birlikte, Bölge Müdürlükleri merkezi ile şube ve şantiyelerinde kurulu bulunan 590 adet çeşitli tipte (Beton, Zemin, Kimya) laboratuvar tarafından gerçekleştirilmektedir. Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulu merkez laboratuvarlar 2004 yılından beri akredite laboratuvar olarak hizmet vermekte olup, laboratuvar akreditasyonu uygulamasının bölge laboratuvarlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi çalışmalarına 2008 yılında başlanılmış ve kademeli olarak 2012 yılında tamamlanmıştır yılı itibariyle TAKK Dairesi Başkanlığı Laboratuvarları, Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Su ve Toprak Laboratuvarı ile 25 Bölge Müdürlüğümüzde kurulu Kalite Kontrol ve laboratuvarları Şube Müdürlükleri akredite laboratuvar olarak hizmet vermektedir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen laboratuvarlara 4 yıl süreyle geçerli olan akreditasyon belgesi verilmekte olup, akredite edilen kuruluşlar ayrıca her yıl gözetim denetimlerine tabi tutulmaktadır. DSİ Laboratuvarları Ocak 2013 tarihi itibariyle ikinci 4 yıllık akreditasyon süresini doldurmuş ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen belge yenileme denetimleri neticesinde, Mayıs 2013 tarihinden itibaren, üçüncü kez, 4 yıllık süreyle akreditasyon belgesi almaya hak kazanmıştır. Akreditasyon belgesinin yenilenmesi sonrasında 2014 yılında planlandığı üzere TÜRKAK tarafından TAKK Dairesi Başkanlığı laboratuvarlarında ve 15 ayrı bölge müdürlüğü laboratuvarında kapsam genişletme ve gözetim denetimleri yapılmıştır Yılı içerisinde ise; TAKK Dairesi Başkanlığı, Etüt, Planlama Su ve Toprak Laboratuvarı, Elazığ, Van, Samsun, Aydın Bölge Müdürlükleri Laboratuvarları TÜRKAK tarafından denetlenmiş ve toplam 50 adet deneyde kapsam genişletme sağlanmıştır Yılı içerisinde ise TÜRKAK tarafından merkez ve Bursa Eskişehir, Şanlıurfa, Kars, Artvin Bölge Müdürlükleri Laboratuvarlarının denetimlerinin yapılması planlanmaktadır. TAKK Dairesi Başkanlığı laboratuvarları akredite laboratuvar olma özelliği dolayısıyla yürütmekte olduğu faaliyetlerde ulusal ve uluslararası alanda tanınır laboratuvarlar 29

31 Performans Programı arasında yer almaktadır. Bu sayede, deneylerin uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş laboratuvarlarda yapılması mümkün hale gelmekte ve ortaya çıkan deney neticelerinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde teknik olarak yeterli ve geçerli olması sağlanmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki tartışmalı deney neticelerinin çözümlenmesinde hakem laboratuvar ihtiyacına cevap verebilmek maksadıyla TS EN ISO/IEC standardına göre laboratuvar akreditasyonu çalışmalarının, laboratuvarlarımızda yapılmakta olan ve kritik öneme sahip bütün deneyleri kapsayacak şekilde genişletilmesi ile ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir. Bu amaçla Bölge Laboratuvarlarının 2016 yılı kapsam genişletme talepleri belirlenmiş ve bu doğrultuda kapsam genişletmelerin sağlanması hedeflenmektedir. Merkez ve bölge laboratuvarlarında kullanılan deney cihazlarının yerinde ve laboratuvar şartlarında kalibrasyonu amacıyla kurulan Kalibrasyon Laboratuvarı 2008 yılından itibaren TÜRKAK tarafından akredite edilmiş laboratuvar olarak hizmet vermektedir. Kalibrasyon Laboratuvarının hizmet kapsamı, kuvvet makinaları (beton test presleri), terazi, sıcaklık (klimatik kabinler-etüv, inkübatör, kül fırın, su banyosu) ve boyut (elek, komparatör saati, kumpas) kalibrasyonundan oluşmaktadır. Ayrıca Hidrolik Model Laboratuvarı bünyesinde faaliyet gösteren Muline Ayar ve Kalibrasyon Merkezi de TS EN ISO/IEC standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. TAKK Dairesi Başkanlığında faaliyet göstermekte olan Kalibrasyon Laboratuvarı birinci 4 yıllık akreditasyon süresini tamamlamış olup 2012 yılında belge yenileme denetimlerinden başarıyla geçerek Eylül Eylül 2016 dönemini kapsamak üzere akreditasyon belgesinin 4 yıl süreyle yenilenmesine hak kazanmıştır. Kalibrasyon Laboratuvarlarının TÜRKAK Denetimlerinin 2016 yılı Mart ayı içerisinde gerçekleştirilmesi ve manometre kalibrasyonu alanında akreditasyon kapsam genişletmesi hedeflenmektedir. DSİ projelerinde her aşamada yürütülen kalite kontrol faaliyetlerinde uygulamada birliğin, etkinliğin, verimliliğin ve sürekliliğin sağlanması maksadıyla yürürlüğe konulan Kalite Kontrol Rehberi ve Kalite Kontrol Genelgesi gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde sürekli güncellenmekte ve böylelikle kalite kontrol faaliyetlerinin etkinliği artırılmaktadır yılı içerisinde kalite kontrol faaliyetlerindeki etkinliğin artırılabilmesine olanak sağlayacak olan, ihale dokümanlarına, gerekli kritik kontrol noktalarına ilişkin, aydınlatıcı ve yönlendirici bilgileri içeren düzenlemelerin ilave edilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. DSİ deki Ar-Ge faaliyetlerinin usul ve esaslarının belirlenmesi, yürütülmesi, kontrolü ve sonuçlarının izlenmesi ile ilgili olarak DSİ Genel Müdürlüğünce DSİ Ar-Ge Yönergesi hazırlanarak tarihinde yürürlüğe konulmuş olup, elde edilen tecrübe ışığında söz konusu yönerge Ekim 2012 de güncellenerek yeniden yayımlanmıştır. Bu yönergeyle, DSİ nin ihtiyaç duyduğu alanlarda yürütülecek Ar-Ge faaliyetlerinde, üniversiteler, kamu araştırma enstitüleri ve ilgili özel sektör kuruluşlarıyla yakın ilişki ve işbirliği içerisinde, su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetilmesinde geleceğe dönük verimli araştırma projelerinin geliştirilerek hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, DSİ de Ar-Ge faaliyetlerinin, teknolojik, emniyetli ve ekonomik geliştirme esası hedeflenerek, bir plan ve program dâhilinde 30

32 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü disiplin altına alınması ve sürekli gelişmelere açık sistematik bir yapıya kavuşturulması hedeflenmiştir. Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla mevzuat yönünden güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmacı kişi ve kurumların bu çalışmalara katılım şartlarının belirlenmesi kapsamında Hizmet Sözleşmesi oluşturulmuş olup bu sayede Ar-Ge çalışmalarına araştırmacı kişi ve kurumların katılımının teşvik edilmesi sağlanmıştır yılı içerisinde Ar-Ge Yönergesinin revizyonu amacıyla oluşturulan komisyon tarafından, yönergenin tekrar gözden geçirilerek proje katılımcılarının, projelerde aktif olarak yer almasını teşvik edici düzenlemeler yapılması öngörülmektedir. DSİ projelerinin uygulanmasında, gerekli kontroller yapılmakta ve ilgili deneyler mevcut laboratuvarlarımızda başta Türk Standardları Enstitüsü (TSE) olmak üzere, Avrupa Normları EN (European Norm), Uluslararası standartlar Teşkilatı ISO (İnternational Organization for Standardization), Amerika Malzeme Test Kurumu ASTM (American Society of Testing Materials) ve gerektiğinde diğer kabul görmüş resmi standardlar tarafından yayımlanan standardlara uygun olarak yapılmaktadır. Su Ürünleri İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı bünyesinde Su Ürünleri ve Çevre Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde 7 adet Su Ürünleri İstasyonu tarafından yürütülen geliştirme çalışmaları ile öncelikle rezervuarların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri belirlenmektedir. DSİ ce geliştirilen su kaynaklarında mevcut su ürünlerinin korunması ve geliştirilmesi gayesiyle yürütülen su ürünleri faaliyetleri ile alâkalı olarak günümüze kadar 273 baraj gölünde limnolojik etüt çalışmaları tamamlanmıştır. DSİ Su Ürünleri İstasyonlarında bugüne kadar üretilen toplam adet pullu sazan yavrusu ile 218 adet baraj gölü balıklandırılmıştır. Ticari avcılığa açılan ve her yıl istihsal kontrolü yapılarak stok miktarları yenilenen 164 adet baraj gölünde yılda toplam ton çeşitli türde su ürünleri istihsal edilmektedir. Ayrıca, baraj ve göletlerin projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliğine açılması ile uygulamaya geçirilen 752 adet projenin toplam üretim kapasitesi yılda yaklaşık ton olmuştur. Rezervuarlardaki su ürünleri faaliyetleri kapsamında; ticari avcılık, ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği, göletlerde yetiştiricilik, amatör avcılık ile diğer yetiştiricilik modellerinin geliştirilmesi ve baraj göllerinin uygun balık türleri ile balıklandırılması yönünde Ar-Ge çalışmaları sürdürülmekte, ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır. 31

33 Performans Programı II-PERFORMANS BİLGİLERİ 32

34 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü A Temel Politika ve Öncelikler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ülkemizde su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerden sorumlu en etkin kuruluş olup, Tarım (Sulama ve Taşkın), Enerji, DKHS-Hizmetler (İçmesuyu ve atıksu) ve DKHS-Kırsal Alan Planlaması sektörlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. DSİ projeleri, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refah ve mutluluğunun artırılmasında son derece önemli yatırımlardır. Bu projelerin bilinen ekonomik faydaları yanında, gözle görülmeyen sosyal yararları da vardır. Ana menşei su olan elektrik, gıda, içme-kullanma ve sanayi suyu taleplerinin karşılanmasında su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik projelerin önemi büyüktür. Tarım: Türkiye'nin 78 milyon hektar olan yüzölçümünün yaklaşık olarak üçte birini teşkil eden 28 milyon hektar olan ekilebilir tarım arazisinin 25,8 milyon hektarı sulanabilir araziler olup, bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 8,5 milyon hektar olarak belirlenmiştir. Ülkemizde, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarının 2015 yılı başı itibarıyla geliştirdikleri projeler sonucu çeşitli maksatlara yönelik yıllık su tüketimi 44 milyar m 3 'e ulaşmıştır. Bu suyun; 32 milyar m 3 'ü (%73) sulama, 7 milyar m 3 'ü (%16) içme-kullanma suyu, 5 milyar m 3 'ü (%11) ise sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Türkiye de 2015 yılı başı itibarıyla sulamaya açılan araziler toplamı brüt 6,09 milyon hektara ulaşmış olup, bu alan ekonomik olarak sulanabilir araziler toplamının %72 sine tekabül etmektedir. Sulanmakta olan alanın brüt 3,80 milyon hektarı DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılmış bulunmaktadır. Sulama tesislerinin faydalananlara devrinin yaygınlaştırılması ile 2005 yılı sonuna kadar geliştirilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sulamalarının yüzde 96 sının işletme ve bakım hizmetleri çeşitli organizasyonlara devredilmiştir. Enerji: Enerji her ülke için kalkınma, refah, istikrar ve hayat kalitesi anlamına gelmektir. Enerjinin yerinde, zamanında ve makul fiyatlarla temin edilmesi kalkınma için vazgeçilmezdir. Ülkelerin gelişmişlik durumu sürdürülebilir enerji kaynaklarının varlığı ile değer kazanmaktadır. Sürdürülebilir enerji, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını kar 33

35 Performans Programı şılayabilmeleri için gerekli olan kaynakları tehlikeye atmadan bugünün ihtiyacını karşılayabilmektir. Ülkemiz ekonomisinin son yıllarda önemli bir gelişme göstermesine paralel olarak elektrik enerjisi tüketiminin de arttığı görülmektedir. Artan bu elektrik enerjisi talebinin karşılanması, oluşan cari açığımızın azaltılmasında işletme maliyetinin düşük, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidroelektrik enerji santrallerinin devreye alınmasının önemi açık ve net bir şekilde görülmektedir. Bununla birlikte enerji ekonomik, sosyal ve çevresel yönleri bulunan aynı anda pek çok sektörle bağlantılı bir konudur. Ülkemizde tüketilen enerjinin yarıdan fazlası dışa bağımlı olduğumuz doğalgaz ve ithal kömür gibi ithal kaynaklardan karşılanmaktadır. Bu durumun enerjide dışa bağımlılık, cari açığın artması vs. gibi bir çok olumsuz etkisi söz konusudur. Türkiye nin elektrik enerjisi üretim sektöründe uzun vadeli hedeflerini ortaya koyan Elektrik Enerjisi Piyasası Arz Güvenliği Strateji Belgesi, 2009 yılında Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile uygulamaya konulmuş olup, söz konusu Strateji Belgesi ne göre; 2023 yılına kadar elektrik üretimi için; -Tüm yerli kömür ve hidrolik potansiyelimizin elektrik üretiminde kullanılması, -Yenilenebilir enerji kaynaklarımızın elektrik üretimi içindeki payının en az %30 a çıkarılması, -Doğalgazın elektrik üretimindeki payının %30 un altına düşürülmesi, hedeflenmiştir. Bu çerçevede ülkemizin öz kaynakları olan yenilenebilir enerji potansiyelinin azami ölçüde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Hidroelektrik potansiyelin geliştirilerek ülke ekonomisinin istifadesine sunulması, netice olarak Türkiye deki toplam enerji üretiminde hidroelektrik enerjinin payı arttırılmalıdır. Hidroelektrik potansiyelin geliştirilerek ülke ekonomisinin istifadesine sunulmasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tek yetkili kurumdur. Ülkemiz su kaynakları açısından zengin olmadığı bilinen bir gerçektir. Ülkemiz coğrafi konumu sebebiyle her mevsim yağış alan bir ülke olmadığından baraj ve hidroelektrik santralleri yapmaya diğer ülkelere göre daha fazla ihtiyaç duymaktadır yılından bu yana hidroelektrik enerji üretimi konusunda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuruluşumuz bugün itibariyle Ülkemizin dört bir tarafında 65 adet hidroelektrik santralı işletmeye almıştır. Bu tesislerin kurulu gücü MW olup, yıllık üretim kapasiteleri 43,4 milyar kwh dir. Ülkemiz son yıllarda atağa kalkarak hidroelektrik potansiyelinin değerlendirilmesinde büyük mesafe kat etmiştir. Devletin kendi imkanlarıyla bu potansiyeli kısa zamanda geliştirmesinin zor olacağı gerçeğiyle özel sektörün de elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunabilmesine imkan tanıyan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 2001 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda çıkarılan ve Kurumumuz faaliyetlerini düzenleyen. Elektrik Piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak üzere, su kullanım hakkı anlaşması imzalanmasına ilişkin usul ve 34

36 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü esaslar hakkında yönetmelik tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu kapsamda ÖZEL SEKTÖRÜN elektrik üretiminde bulunabilmesinin önü açılmıştır. Bu çerçevede, 2015 yılı Haziran ayı itibarıyla 65 adeti DSİ Genel Müdürlüğü tarafından işletmeye açılan toplam 529 adet HES projesinin toplam kurulu gücü MW olup, elektrik üretim kapasitesi yılda ortalama 83,7 milyar kwh dir. Bu değer, geliştirilen potansiyelimizin yaklaşık % 54,9'sini oluşturmaktadır. Hidroelektrik potansiyelin geliştirilerek ülke ekonomisinin istifadesine sunulmasında yetkili tek kurum olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hedefimiz; Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız 2023 yılına kadar 216 GWh/yıl olarak hesaplanan teknik hidroelektrik potansiyelimizin çevresel, teknik, ekonomik ve sosyal olarak yapılabilir kısmının tamamının ülke ekonomisine özel sektörün desteğiyle kazandırılmasıdır. İçmesuyu: Su yaşamın başladığı ilk yerdir ve canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Dünyamızın %70 ini kaplayan su, bedenimizin de önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Türkiye su kıtlığı çeken ülkeler arasında yer almamakla birlikte, hızlı nüfus artışı, sanayileşme, kirlenme ve yıllık yağış ortalamasının dünya ortalamasından düşük olması, mevcut kaynakların daha dikkatli kullanılmasını ve kirlenmeye karşı gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını gerektirmektedir. Kalkınma Bakanlığı ile varılan mutabakat neticesinde nüfusu in üzerinde olan yerleşimlerin münferit içmesuyu tesisleri SUKAP kapsamında İller Bankası tarafından yapılacaktır. Ancak grup projesi olması halinde DSİ tarafından yapılacaktır. Atıksu: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 3 Temmuz 1968 tarihinde yürürlüğe giren 1053 sayılı kanun ile nüfusu 100 binden büyük olan şehirlerin içme suyu temini için yetkilendirilmiştir sayılı Kanunun 10. maddesinin 26 Nisan 2007 tarihinde değişmesi neticesinde nüfus kriteri kaldırılarak belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerinin içme, kullanma ve endüstri suyu temini ve gerekmesi halinde atıksu tesislerinin yapımında DSİ yetkili kılınmış olup kanunun adı da "Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir. İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi, Genel Müdürlük bünyesinde 1978 yılında kurulmuş ve 2011 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüştür. 02 Kasım 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı kapatılarak, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı ve Atıksu Dairesi Başkanlığı olmak üzere iki yeni Daire Başkanlığı kurulmuştur. 9 Mart 2012 tarihinden itibaren çalışmalarını yürüten Başkanlık bünyesinde, atıksu sektöründe ülke genelinde nehir ve içmesuyu temin edilen havzaları kirleten evsel atık suların toplanması, arıtılması ve ihtiyaca göre yeniden kullanılması çalışmaları sürdürülmektedir. 35

37 Performans Programı Çevre ve Taşkın: Bilindiği üzere Kuruluşumuz 1979 yılından beri su kalitesi izleme çalışmalarını yürütmektedir. Son yıllarda Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında ülkemiz mevzuatının AB Su Çerçeve Direktifine uyumlaştırılması ve su yönetiminin yeniden yapılandırılması gündeme gelmiştir. Bu amaçla 2011 yılında kurulan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) ile Kuruluşumuz arasında görev paylaşımı yapılmıştır. 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile SYGM tarafından hazırlanan yıllık programlara göre yerüstü ve yeraltı sularını kalite yönünden izleme görevi Genel Müdürlüğümüze verilmiş olup, bu kapsamda Bölge Müdürlüklerimizde İzleme Başmühendislikleri oluşturulmuştur yılında Kuruluşumuzun da katkıları ile yürütülen Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme AB Projesi kapsamında öncelikle 6 havza (Büyük Menderes, Akarçay, Ergene, Susurluk, Sakarya ve Konya Kapalı) için su kütleleri belirlenerek Su Çerçeve Direktifine uyumlu izleme planları oluşturulmuş, ilgili Bölge Müdürlüklerine bu planlara uygun olarak izleme çalışmalarının yürütülmesi talimatı verilmiş ve çalışmalar Ekim 2014 tarihinden itibaren başlatılmıştır. Akabinde 7 havza (Yeşilırmak, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Asi, Seyhan, Ceyhan) için SYGM tarafından izleme planları oluşturulmuş ve bu havzalar için Ocak 2015 yılında izleme çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda 13 havzada (Büyük Menderes, Akarçay, Ergene, Susurluk, Sakarya ve Konya Kapalı, Yeşilırmak, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Asi, Seyhan, Ceyhan havzalarında) toplam 619 izleme noktasında su kalitesi izleme çalışmaları yürütülmektedir. Diğer 13 havzada ise (Marmara, Kuzey Ege, Gediz, Küçük Menderes, Antalya, Burdur, Kızılırmak, Fırat, Doğu Karadeniz, Çoruh, Aras, Van, Dicle) 687 adet su kalite izleme istasyonunun %54 ü genel, %56 sı içme suyu maksatlı olarak izlenmektedir. Türkiye 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi ni imzalamış olup, bugüne kadar 14 adet sulak alan Ramsar Alanı olarak ilan edilmiştir. 13 adet uluslararası öneme sahip sulak alan belirlenmiştir. Uluslararası öneme sahip yeni sulak alanların belirlenmesi çalışmaları da devam etmektedir. Bu çerçevede DSİ Genel Müdürlüğünce, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen toplantılara ve teknik çalışma gruplarına aktif katılım sağlanmakta, gerek duyulan her türlü destek verilmektedir yılında yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği hükümlerine göre sulak alanların çevresinde oluşturulması gereken koruma bölgelerini belirleme çalışmalarına Kuruluşumuz aktif destek vermekte olup, oluşturulan teknik çalışma gruplarına hem teknik eleman hem de teknik bilgi temin edilmektedir. Ayrıca yılda 2 defa gerçekleştirilen Ulusal Sulak Alan Komisyon Toplantıları nın üyelerinden bir tanesi de DSİ Genel Müdürlüğü dür. DSİ Genel Müdürlüğü tabii hayatın korunmasına büyük önem vermekte ve bu doğrultuda gerek tek başına gerekse ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Geliştirilmesi çalışmalarını yapmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü, geliştirdiği projelerde tarihi ve arkeolojik kültürel mirasın gün ışığına çıkarılması, kurtarılması ve belgelenerek gelecek nesillere aktarılmasına büyük hassasiyet göstermekte ve bu konuda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu tür çalışmalara teknik ve finansman destek sağlamaktadır. 36

38 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sosyo-ekonomik kalkınmaya bağlı olarak gelişen çevre sektörü kapsamında su kaynakları geliştirme projelerimizden ÇED yönetmeliği kapsamına girenler için çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmek için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmaları ÇED mevzuatına uygun olarak kuruluşumuzca yapılmaktadır. Ayrıca diğer faaliyetlerin Bakanlıkça gerçekleştirilen toplantılarına da katılım sağlanmaktadır. Planlama Raporları içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi başlığı altında projelerimizin çevreye olabilecek etkileri incelenmektedir. Taşkın Yönetimi Çalışmaları: DSİ Genel Müdürlüğünün taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili faaliyetleri; yapısal önlemler içeren projeli faaliyetler ve yapısal önlemler içermeyen faaliyetler olarak iki ana başlıkta sınıflandırılabilir. Taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik yapısal unsur içeren projeli faaliyetleri; taşkın koruma ve kontrol ihtiyacını akarsu havzasının bütününde ve diğer su developmanı gerektiren ihtiyaçlarla birlikte ele alan çok maksatlı Büyük Su İşleri Projeleri ile ivediliği nedeniyle taşkından koruma ihtiyacını akarsu havzasının sınırlı bir bölümünde ele alan Küçük Su İşleri Projeleri oluşturmaktadır. Yapısal önlemler içermeyen faaliyetler kapsamında yer alan ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak hizmetlerin yöntem ve kurallarını belirlemek amacıyla hazırlanan DSİ Taşkından Korunma Talimatında; yasaların ilgili maddeleri, taşkın alanlarının tespit ve ilanı, taşkın tesisi olan veya olmayan yerlerde yapılacak işler, Bölge Taşkın Planlarının yapılması ve uygulama esasları ile bu planlara girmeyen işler belirtilmektedir. Bu kapsamda, DSİ Genel Müdürlüğü nün taşra ünitelerince oluşturulan, akarsu havzaları esas alınarak ve havzadaki su developmanına yönelik çalışmaların sonuçlandırılma durumuna göre güncelleştirilerek hazırlanan Bölge Taşkın Planları, il afet planlarına entegre edilmek üzere ilgili Valiliklere gönderilmektedir. Ayrıca, il ve ilçe sınırları içerisinde yapılmış ve yapılacak olan taşkından koruma tesislerinin işletilmesi ve akarsu yataklarının korunması amacıyla 81 ilde Taşkından Koruma Tesisleri İşletme Tebliğleri yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. Uygulamada karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılması amacıyla, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2006/27 sayılı Dere Yatakları ve Taşkınlar ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2010/5 sayılı Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı konulu Başbakanlık Genelgeleri yürürlüğe konmuştur. Bunlara ilaveten yağış, akış ve baraj seviyeleri günlük olarak izlenerek taşkın önleme çalışmalar etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Taşkın Öncesi Yapılacak İşler Rasat istasyonlarının kurulması, 37

39 Performans Programı Uyarı sistemlerinin kurulması, Haberleşme sistemlerinin kurulması, Taşkın planlarının hazırlanması, A- Taşkın Sırasında Yapılacak İşler Bölge Taşkın Planının uygulanması, Taşkın Planında olmayan işlerin koordinasyonu ve uygulaması, B- Taşkın Sonrası Yapılacak İşler Taşkın zararlarının saptanması, Geçici ve acil tedbirlerin alınması, Taşkın koruma tesislerindeki zararların tespit edilmesi, Erozyon ve Rüsubat Kontrol Çalışmaları: DSİ Genel Müdürlüğü erozyon ve rüsubat kontrolü konusunda daima hassas bir yaklaşım içerisinde olmuştur. Bu çerçevede Kuruluşumuz, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve etkinliğinin artırılması maksatlarıyla; yukarı havzalardaki erozyondan kaynaklanan ve akarsularla mansaba taşınan rüsubatın; yerleşim yerleri, taban tarım arazileri, DSİ ye ait mansap tesisleri, baraj ve göletler ile diğer kamu kuruluşlarının tesislerinde oluşturacağı zararların önlenmesine yönelik olarak taşkın ve rüsubat kontrolü konularında etütler yapmakta, buna yönelik projeler hazırlayarak uygulamaya koymaktadır. Park ve Rekreasyon Ağaçlandırma: DSİ ce işletilen baraj, gölet, regülatör gibi rezervuarlar ve su yapıları ile sosyal tesislerin çevresinin prezante edilmesi kapsamında yapılan aktif ve pasif reaktif gereksinimi karşılayacak alanların tespiti, planlaması ve ağaçlandırma çalışmalarını yürütmektedir. 38

40 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Performans Programının Üst Politikalar ve Eylem Planları ile İlişkisi Temel politika (Üst Politika) belgeleri, Onuncu Kalkınma Planı, 62. Hükümet Eylem Planı, Orta Vadeli Mali Plan ( ), Orta Vadeli Program ( ), Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi vb. olup, bu belgelerde DSİ Genel Müdürlüğünü ilgilendiren bölümler aşağıda özet olarak verilmiştir. İKİNCİ BÖLÜM Yatırım Politikaları Kamu Yatırımları b. Amaç ve Hedefler Onuncu Kalkınma Planı ( ) Su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve talebin en yüksek olduğu tarım sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir kullanımını sağlayacak bir yönetim sisteminin geliştirilmesi temel amaçtır. c. Politikalar Su yönetimine ilişkin mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikler giderilerek kurumların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilecek, su yönetimiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon geliştirilecektir Ulusal havza sınıflama sistemi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına imkân verecek şekilde geliştirilecektir Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü sağlanacaktır Ülkemiz su potansiyelinin tamamının ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve kullanımın tarifelendirilmesi sağlanacaktır İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır Sulamada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeraltı su kaynaklarına yönelik miktar kısıtlaması, farklı fiyatlandırma gibi alternatifler geliştirilecektir Sulama birliklerinin çalışma süreçleri gözden geçirilecek, sistemin daha etkin hale getirilmesi yönünde alternatifler oluşturulacaktır. 39

41 Performans Programı TARIMDA SU KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI i. Programın Amacı ve Kapsamı Su kaynaklarının etkin kullanımı ve yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvenliği için önem taşımaktadır. Bu programla tarımda su kullanımının etkinleştirilmesinden başlanarak ülke çapında ve havza bazında iklim şartları, yanlış ve aşırı su kullanımından kaynaklanan veya kaynaklanması beklenen sorunların çözümü amaçlanmaktadır. ii. Program Hedefleri DSİ tarafından geliştirilen sulama tesislerinde, su tasarrufu sağlayan tarla içi modern sulama yöntemlerinin (damlama ve yağmurlama) uygulandığı alanın toplam sulama alanı içindeki payının Plan döneminde yüzde 20 den yüzde 25 e yükseltilmesi Plan döneminde, DSİ sulamalarında yüzde 62 olan sulama oranının yüzde 68 e, yüzde 42 olan sulama randımanının ise yüzde 50 ye çıkarılması Su tasarrufu sağlayan toplam modern sulama sistemi sayısının Plan döneminde her yıl yüzde 10 oranında artırılması Yeraltı suyu kullanımının Plan dönemi boyunca yüzde 5 düşürülmesi iii. Performans Göstergeleri Sulama randımanı Sulama oranı Modern sulama yöntemleriyle sulanan alanların büyüklüğü Yer altı suyu kullanım miktarı Düzenlenen sulama eğitimlerine katılan çiftçi sayısı Ticari hale gelen kuraklığa dayanıklı ürün çeşidi sayısı Sulama alanlarında toplulaştırılan arazi büyüklüğü Sulama amaçlı kurulan örgütlerin bütçe yeterlilik oranı Yer altı ve yer üstü su kaynaklarında nitrat kirliliği gözlenme oranı iv. Program Bileşenleri 1. Bileşen: Mevcut Sulama Altyapısının Modernizasyonu ve Etkinliğinin Artırılması Eskiyen kanal ve şebekelerin belirlenecek öncelikler dâhilinde yenilenmesi ve kapalı sisteme geçilmesi Suyu tasarruflu kullanan modern sulama yöntemlerinin (damlama ve yağmurlama) mevcut ve yeni gerçekleştirilecek küçük sulama işlerinde yaygınlaştırılması Sulamada yeni tekniklere ilişkin Ar-Ge çalışmalarının ve yeni uygulamaların artırılması Arazi toplulaştırmasının sulama alanlarında hızlandırılması ve şebeke dağıtımında etkinliğin artırılması 40

42 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bileşen: Su Havzaları Bazında Su Bütçesi Çalışmaları Yapılması Suyun bölgesel kısıtlar dikkate alınarak fiyatlandırılması ve fiyatların uygulamaya geçirilmesi Tarımsal su kullanımında tasarrufa yönelik yeni politikaların havza bazında yürürlüğe konulması Sulamada yeraltı sularının kullanımının sınırlandırılması ve kayıt altına alınması 5. Bileşen: Sulamada Kurumsal Yapıların Etkinleştirilmesi Tarımsal üretim ve sulama altyapısına yönelik destek veren ve politikayı belirleyen kurumlar arasında işbirliği ve eşgüdümün geliştirilmesi Sulama amaçlı kurulan örgütlerin borç yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri için idari kapasitelerinin ve kamu denetim sistemlerinin güçlendirilmesi Sulama yatırımlarında cazibeli ve düşük pompajlı sulamaların öncelikle tamamlanması Kamu Yatırımları T.C. 65. Hükümet Programı Eylem Planı Kamu yatırımlarını, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştıracağız. Kamu yatırımlarını, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmada ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirmede etkili bir araç olarak kullanacağız. GAP, DAP, KOP, DOKAP gibi bölgesel eylem planları kapsamındaki projelere öncelik vereceğiz. Yatırım programının rasyonel yapısını koruyacağız, projelerin geciktirilmeden hayata geçirilmesini sağlayacağız. Büyük altyapı projeleri yürüten kurumların planlama ve uygulama aşamalarında bilgi paylaşımı ve ortak karar alma süreçleri geliştirilerek projeler arası çakışmalar ve oluşabilecek ilave maliyetler önlenecektir. Bu amaçlara yönelik düzenlemeler yapılacak ve idari mekanizmalar oluşturulacaktır. Tarım ve Gıda Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı yla ülkemizde toplam su kullanımının yüzde 70 inden fazlasının gerçekleştiği tarım sektöründe israfı önlemek ve suyu etkin kullanmayı amaçlıyoruz. Yeni yatırımlarımızda suyun tasarruflu kullanımını sağlayacak, geçmişten devraldığımız sistemlerde ise suyun verimli kullanımına yönelik iyileştirme çalışmalarına hız vereceğiz. DSİ sulamalarında yüzde 62 olan sulama oranını yüzde 68 e, yüzde 42 olan sulama randımanını ise yüzde 50 ye çıkarmayı hedefliyoruz. Program kapsamında; Sulanan arazi varlığının nihai hedef olan 8,5 milyon hektara ulaştırılmasını sağlayacak; özellikle su tasarrufuna imkân sağlayan basınçlı modern sulama yatırımlarına devam edeceğiz. Mevcut sulama tesislerinin rehabilitasyonunu bir program dâhilinde gerçekleştireceğiz. Su yönetimini ve fiyatlandırma sistemini, su tasarrufunu artırıcı bir yaklaşımla gözden geçireceğiz. 41

43 Performans Programı Uygun geçiş düzenlemeleriyle, yeraltı suyu kullanımında kayıt ve kontrolü sağlayacağız. Sulama birliklerinin çalışma süreçlerini gözden geçirecek, sistemin daha etkin hale getirilmesi yönünde alternatifler oluşturacağız yılına kadar 10 milyon dekar ilave araziyi sulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. GAP ta büyük oranda tamamlamış olduğumuz ana kanallar sonrasında şebeke inşaatlarına daha da hız vereceğiz. Orta vadede, GAP sulamalarının tamamı olan 10 milyon 580 bin dekarın tamamını sulamaya açmayı hedefliyoruz. Sulamalar tamamladığında GAP, gıda üreten ve dünyaya ihraç eden bir üretim ve ihracat merkezi haline gelecektir. Konya Ovası Projesi ile Akdeniz e boşa akan suların Konya Ovası na yönlendirilmesi, baraj, gölet ve sulama sistemlerinin tamamlanması, vahşi yeraltı sulamalarının yağmurlama veya damlamalı sulama usullerine dönüştürülerek su ve enerji sarfiyatında tasarruf sağlanmasını hedeflemekteyiz. KOP ta 2014 yılı sonu itibarıyla 9 milyon 240 bin dekar arazi sulanmaktadır yılı sonuna kadar hedeflenen 11 milyon dekar arazinin tamamını sulamaya açmayı hedefliyoruz. 14 ilimizi kapsayan Doğu Anadolu Projesi yle 2019 yılı sonuna kadar 2,3 milyon dekar araziyi daha sulamaya açmayı hedefliyoruz. Sulama alanında özellikle 5,7 milyar TL lik kaynak ayırdığımız Silvan I. Merhale Projesi yle 200 bin hektar alanın sulanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmaların tamamlanması özellikle Diyarbakır ilimizde önemli oranda gelir ve istihdam artışını sağlayacaktır. Enerji Güvenliği Dolgu hacmi bakımından Türkiye nin 2. büyük, MW lık kurulu gücüyle 4. büyük baraj ve HES olacak Ilısu Santrali ile yıllık ortalama 3,8 milyar KW/s enerji üreteceğiz. 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye nin en yüksek, dünyanın 3 ncü yüksek barajı olacak Artvin Yusufeli Barajı nı tamamlayacağız. Kentsel Altyapı İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirliği gözeteceğiz. Melen Barajı nın inşaatını 2016 yılında tamamlayacağız. Gerede Projesi ni tamamlayarak Ankara nın 2050 yılına kadar içmesuyu problemini çözeceğiz. KKTC nin uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için, Anamur Dragon Çayından 75 milyon m3/yıl suyun, Akdeniz e askıda döşenen borular vasıtasıyla KKTC tarafında Girne yakınlarında inşa edilen Geçitköy Barajı na aktarılarak adaya götürülmesini sağladık. Çevrenin Korunması Küçük hidroelektrik santrallere (HES) ilişkin çevre duyarlılığını en üst düzeyde hayata geçirecek, bu amaçla gerekli düzenlemeleri hızlı bir şekilde yaparak etkili bir şekilde uygulayacağız. Prensip olarak 10 MW kurulu gücün altındaki HES lere izin vermeyeceğiz. 42

44 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yer üstü ve yer altı su kaynaklarını kapsayacak şekilde, hukuki ve kurumsal olarak Bütüncül Su Kaynakları Yönetimi Modeli ne geçeceğiz. Böylece bütün su havzalarını koruma altına alacak, kirlenmeye karşı önleme stratejileri geliştirecek ve vatandaşın buna katılımını sağlayacağız. Su kaynaklarımızın daha etkin yönetimi ve korunması için havza esaslı su yönetimine geçiyoruz. 25 havza için Havza Koruma Eylem Planı nı tamamlayarak uygulamaya geçtik. Trakya nın kanayan yarası Ergene Nehrinin temizlenmesi için Ergene Havza Koruma Eylem Planı ve projelerini hazırlayarak uygulamaya koyduk. Havza bazında entegre atıksu ve su yönetimi sistemi oluşturma çalışmalarına hız vereceğiz. Ulusal havza yönetim sistemini, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına imkân verecek şekilde geliştireceğiz yılına kadar havza koruma eylem planlarının tamamını nehir havza yönetim planlarına dönüştüreceğiz. Taşkınlarla mücadelede etkili yönetime geçiyoruz. Taşkınları; öncesinde, esnasında ve sonrasında tüm havzalarda nehir havzası bütününde yöneteceğiz. 17 havzanın kuraklık ve taşkın yönetim planlarını hazırlayacağız. Su kaynaklarımızın kalitesini koruyacağız. Su kaynaklarının kalitesinin evsel atık, sanayi atık, zirai ilaç ve zehirli maddelere karşı korunması maksadıyla standartlar ve alınması gereken tedbirleri belirleyeceğiz. Evsel, sanayi ve sulamadan dönen suların iyileştirilerek yeniden kullanılmasını sağlayacağız. Orta Vadeli Mali Plan ( ) I. Merkezi Yönetim Bütçesinin Dayandığı Temel Makroekonomik Göstergeler Ve Politikalar B. Bütçe Giderlerine İlişkin Temel Politikalar döneminde, kamu harcama politikasının çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde, belirlenen politika Öncelikleri dikkate alınarak ve kamu idarelerine tahsis edilen ödenek tavanları doğrultusunda yürütülmesi esas olacaktır. Kaynak kullanımında etkinliği artırmak ve hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla, başta hizmet alımları olmak Üzere kamu harcamalarına ilişkin karar alma sürecinde fayda- maliyet analizlerinden yararlanılacak, benzer ihtiyaçların ortak alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılacaktır. Diğer taraftan bütçeleme süreçlerinde kullanılan kamu kaynağıyla elde edilen çıktı ve sonuçların daha etkin bir şekilde ilişkilendirilmesi amacıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçiş konusunda çalışmalar sürdürülecektir. Mali Plan döneminde kamu yatırımları, büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyellerini harekete geçilmeye, istihdamı ve ülke refahını artırmaya azami katkı sağlayacak alanlara yönlendirilecektir. Bu doğrultuda kamu ve özel kesim yatırımları birbirini tamamlayacak şekilde bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak, yatırım ödenekleri özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına yönlendirilecektir. GAP, DAP, KOP ve DOKAP bölgelerinde eylem planları kapsamında özel sektör yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı ile beşeri kaynakların geliştirilmesine yönelik projelerin 43

45 Performans Programı gerçekleştirilmesine devam edilecektir. Kamu yatırımlarında sektörel olarak, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütülenler dahil olmak üzere, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilimteknoloji, bilişim, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir. Mali Plan döneminde, tarımsal destekleme amacıyla yapılan transferler; etkinlik, verimlilik ve katma değerin artırılması hedefi çerçevesinde gözden geçirilerek bu alanda gerekli düzenlemeler yapılacaktır döneminde kamu idarelerinin kamu iç kontrol standartlarına uyum kapasitesi artırılacak, kamuda risk yönetimi uygulamaları yaygınlaştırılacak ve kamu iç kontrol mevzuatı güncellenecektir. Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanındaki hikmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik olarak insan kaynaklan alt yapısını güçlendirmek amacıyla faaliyetler yürütülecektir. Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin izleme fonksiyonu güçlendirilecektir. Bu çerçevede, kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrole ilişkin kurumsallaşma, düzenleme ve uygulama düzeylerinin elektronik ortamda izlenmesine ve yönlendirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecektir. Mali Plan döneminde iç denetim sisteminin idarelerde daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla iç denetimin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. Kamu idarelerinin Kamu Iç Denetim Standartlarına uyum düzeylerinin artırılması sağlanacaktır. Mevcut iç denetim uygulamalarının desteklenmesi ve iç denetçilerin teknik kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Performans Denetimi Rehberi yayımlanarak kamu idarelerinde performans denetimi uygulamasına başlanacaktır. İç denetim faaliyetleri ile denetimin yönetimi faaliyetleri Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) üzerinden yürütüleceğinden, İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulan idarelerde söz konusu yazılımın hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Kamu idarelerinde Kalite Güvence ve Geliştirme Programının, Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) üzerinden uygulanmaya başlanılması sağlanacaktır. Kamu İdarelerinde iç denetim faaliyetlerinin dış değerlendirmesi faaliyetlerine devam edilecektir döneminde genel yönetim mali istatistikleri kullanıcıların ihtiyaçlarım karşılayacak detayda, uluslararası standartlarla uyumlu ve düzenli olarak yayımlanacaktır. Kamu mali yönetimi ile ilgili fonksiyonel süreçleri destekleyen, birbirleri ile etkileşimli çalışan ve bilgi paylaşımında bulunan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi oluşturulacaktır. Kamu idarelerinin muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla muhasebe düzenlemelerinin Devlet Muhasebe Standartlarına uyumunun artırılması çalışmalarına devam edilecektir. Kamuya ait taşınmazların tasarrufunda, satış dâhil tüm alternatifler değerlendirilecek ve taşınmazların tasarrufunda bulunurken taşınmaz bazında etkinlik, ekonomiklik, verimlilik ilkeleri gözetilecektir. II. Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri B. Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri Sermaye giderlerinin belirlenmesinde Orta Vadeli Mali Plan döneminde kamu yatırımlarına ilişkin belirlenen hedefler ile bölgesel kalkınma projeleri kapsamında yapılacak yatırımlar dikkate alınmıştır. 44

46 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü III. Merkezi Yönetim Bütçe Açığının Finansmanı B. Bütçe Sürecine İlişkin Hususlar 2016, 2017 ve 2018 yılları bütçe teklifleri 5018 sayılı Kanunun 15, 16, 17 ve 18 inci maddelerine uygun olarak çok yıllı bütçeleme anlayışı ile uyumlu bir şekilde hazırlanacaktır. Çok yıllı bütçelemenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, bütçe uygulamalarında kamu idareleri arasında gerekli işbirliği ve eşgüdümün sağlıklı bir şekilde yürütülmesine bağlı bulunmaktadır. Bütün kamu idareleri, önceki dönemlerde olduğu gibi yıllarım kapsayan çok yıllı bütçe döneminde de aynı anlayışla hareket edeceklerdir. III. Makroekonomik Hedefler ve Politikalar B. Makroekonomik Politikalar a. Kamu Harcama Politikası Orta Vadeli Program ( ) Kamu harcama politikasının, belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda, orta vadeli bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Kurumlar tarafından öngörülen hizmet genişlemelerinde de ilgili yıl kurum bütçe ödeneği içinde kalınmasına özen gösterilecektir. Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması ve hesap verilebilirliğin güçlendirilmesi çerçevesinde kamu hizmetlerinin program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçiş konusunda çalışmalar sürdürülecektir. Bütçe hazırlık sürecinde, mal ve hizmet alıntılarına yönelik ödeneklerin sıfır tabanlı bütçe ilkesiyle belirlenmesine özen gösterilecektir. Kamu harcamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla kamu mali yönetimi ve denetiminde kullanılan bilgi teknolojileri altyapısının bütünleşik hale getirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik plan ve performans programlarında yer alan öncelik ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılacaktır. Başta hizmet alımları olmak üzere kamu harcamalarına ilişkin karar alma sürecinde faydamaliyet analizlerinden yararlanılacak, benzer ihtiyaçların ortak alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılacaktır. Kamu hizmet binası ve taşıt temini ile kullanımında ihtiyaca uygunluk ve maliyet etkinlik gözetilecektir. Kamuda e-dönüşüm hızlandırılarak hizmet maliyetlerinin azaltılmasıyla birlikte hizmet kalitesi de artırılacaktır. b. Kamu Yatırım Politikası 45

47 Performans Programı Kamu yatırımlarının büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyellerini harekete geçirmeye, istihdamı ve ülke refahını artırmaya katkısının azami seviyeye çıkarılması temel amaçtır. Kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınacak, kamu yatırımları, özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki ekonomik ve sosyal altyapı alanlarına yönlendirilecektir. Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, sulama, bilim-teknoloji, bilişim ve başta demiryolu, liman, lojistik merkezleri olmak üzere ulaştırma sektörlerine öncelik verilecektir. Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, bilişim, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir. Kamu yatırım projeleri önceliklendirilerek kısa sürede tamamlanacak projelere odaklanılacak, mevcut sermaye stokundan daha etkin yararlanmak amacıyla idame- yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir. GAP, DAP, KOP ve DOKAP bölgelerinde eylem planları kapsamında özel sektör yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı ile beşeri kaynakların geliştirilmesine yönelik projelerin gerçekleştirilmesine devam edilecektir. Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci ile KÖİ politika ve uygulamalarının koordinasyonu güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir. d. Kamu Mali Yönetimi ve Denetim Çok yıllı bütçeleme anlayışı çerçevesinde, kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plan ve performans programlarıyla ilişkisi güçlendirilecektir. Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılmasına devam edilecektir. Kamu mali yönetiminin beşeri kaynak altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay'ın uygulama altyapısı güçlendirilecektir. Kamuda iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır. GAP Eylem Planı Güney Doğu Anadolu Bölgesi nde bulunan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri 46

48 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Plan dönemi sonunda GAP kapsamında toplam 1,1 milyon hektar alanın sulanması için depolama altyapılarının tamamlanması ve şebeke inşaatlarının da önemli ölçüde bitirilerek sulamaya açılması hedeflenmektedir. Devam eden ve yeni başlayacak büyük sulama işleri kapsamındaki, başta şebeke inşaatları olmak üzere, depolama ve ana kanal inşaatları hızlandırılarak sulamaya açılacak alan miktarı artırılacaktır. Plan çerçevesinde devam eden 362 km ana kanal inşaatı tamamlanacaktır. Yüksek terfili sulama projelerinin etüt çalışmalarının yapılmasına devam edilecek ve bunun sonucunda öncelik görülmesi halinde uygun olan projeler hayata geçirilecektir. Ayrıca, sulamaya açılmış alanlarda şebekelerin rehabilitasyonu için talep oluşması halinde etüt çalışmaları yapılacaktır. Sulamaya açılmış alanlarda şebekelerin rehabilitasyonu için talep oluşması halinde etüt çalışmaları yapılacaktır. Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile arazi ıslahı çalışmaları yürütülecektir. Ilısu Barajı ve HES tamamlanacaktır. Cizre Barajı ve HES yaptırılacaktır. Bölge de devam eden ve yeni başlayacak büyük sulama işleri kapsamındaki, başta şebeke inşaatları olmak üzere, depolama ve ana kanal inşaatları hızlandırılarak sulamaya açılacak alan miktarı artırılacaktır. DAP Eylem Planı Doğu Anadolu Bölgesi nde bulunan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, İğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri, Sulanan tarım arazisi varlığını artırmak üzere altyapı yatırımları hızlandırılacak ve modern sulama sistemleri yaygınlaştıracaktır. DSİ'nin Yatırım Programında yer alan ve devam eden büyük ölçekli toplam 22 adet tarımsal sulama projesinin hektarlık kısmı 2014 yılı öncesi sulamaya açılmış olup kalan ha alandan 165 bin hektarı Eylem Planı döneminde tamamlanacaktır. DSİ tarafmdan bölgede devam eden küçük su işi çalışmaları (yerüstü sulamaları, gölet sulamaları, Göl-Su projeleri) hızlandırılacaktır. İhtiyaç duyulan alanlarda sulama altyapısının oluşturulması amacıyla etüt-proje işleri gerçekleştirilecek ve etüt-proje çalışmaları tamamlanmış olan yatırımlar önceliklendirme yapılarak hayata geçirilecektir. içme ve kullanma suyu altyapısı ve atık su şebekesi bulunmayan yerleşim birimlerinde altyapı hızla tamamlanacak, mevcut şebekeler iyileştirilecektir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında su kirliliğinin tespit edilerek su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 47

49 Performans Programı KOP Eylem Planı KOP Bölgesini oluşturan iller; Konya, Karaman, Niğde, Aksaray illeridir. Tarım altyapısının yeterli olmaması ve çiftçilerin ekonomik nedenlerle su ihtiyacı fazla olan bitkilere yönelmesi (Bölüm 1.6.1) tarım alanlarının ancak %30'u sulanabilen bölgede su varlığını tehdit eder hale gelmiştir. Kullanılabilir su potansiyelinin %44 ünü oluşturan yerüstü su kaynağı yetersiz olduğundan, sulama büyük ölçüde sayıları 100 bini aşan ve çoğunluğu ruhsatsız yeraltı suyu kuyularından yüksek enerji sarfiyatları ile gerçekleştirilen çekimlere bağlı olarak sürdürülebilmektedir. Arazi varlığına göre kullanılabilir su kaynakları kısıtlı olmasına rağmen geniş ve tarıma uygun arazileri olan bölgede tarımsal üretim ağırlıklı bir kapasite geliştirme ve kalkınma politikası uygulanmıştır. Bu kapsamda başta bölgeye havza dışından su getirecek olan Mavi Tünel Projesi olmak üzere çok sayıda sulama yatırımı hayata geçirilmiştir (Tablo 11). Mavi Tünel Projesi ne su sağlayacak olan Bağbaşı Barajı nda 204,9 milyon m3 su depolanacak olup, Bağbaşı Baraj ı nı besleyen Afşar ve Bozkır Barajlarının da tamamlanmasıyla birlikte yılda ortalama 414 milyon m3 su, 17 km uzunluğundaki Mavi Tünel Projesi ile Konya Kapalı Havzası na akıtılacaktır. Bölgede DSİ tarafından 246 bin ha alan sulamaya açılmış olup, 3 adet baraj/depolama tesisi ve 47 adet gölet sulaması inşa halindedir. Bu projelerin inşaatının tamamlanmasıyla da 32 bin ha alan daha suya kavuşacaktır. Plan döneminde etüt ve plan çalışmaları devam eden 2 adet baraj/depolama ve 40 adet gölet ve sulamaları ile ha alanın sulamaya açılması öngörülmektedir. Bölgenin yeraltı su seviyesi aşırı çekimler nedeni ile her yıl ortalama 3 metre azalmakta ve sulamada sürdürülebilirlik dengesi bozulmaktadır. Bu bakımdan su temini projelerinin hızla tamamlanması kadar bölgenin sahip olduğu kısıtlı suyu daha verimli ve daha tasarruflu kullanabilmesine imkân sağlayacak başta arazi toplulaştırması (AT) ve tarla içi geliştirme hizmetleri (TÎGH) ile kapalı sulama sistemine geçişler olmak üzere; tarım altyapısının modernleştirilmesine yönelik uygulamaların ivedilikle hayata geçirilmesi ve bitki deseninde suyu az tüketen ürünlere geçilerek sulama eğitimlerinin verilmesi bölge tarımının sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Yeraltı suyuna olan bağımlılığın azaltılabilmesi, Mavi Tünel Projesi ve diğer projeler kapsamında temin edilecek suyun, AT ve TÎGH hizmetleriyle paralel olarak kapalı sistemle arazilere ulaştırılması ve yüksek su kayıpları yaşanan eski sulama şebekelerinin kapalı sisteme geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Bahsedilen çalışmalar ile bölgede en az 20 bin yeraltı sulama kuyusuna olan ihtiyaç ortadan kalkacaktır. Diğer taraftan havza dışından su transferi olanaklarının değerlendirilmesi ile yeraltı suyuna olan ihtiyaç daha da azaltılabilecektir. Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı: Bölgenin sahip olduğu su kaynakları varlığı ile toprak kaynakları varlığı arasındaki dengesizlik, son yıllarda kullanılabilir su potansiyeli aleyhine bozularak tarımsal ve çevresel sürdürülebilirliği tehdit eder duruma gelmiştir. Bu nedenle bölgede, salt tarım odaklı kalkınma anlayışından çok sektörlü bir kalkınma 48

50 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü anlayışına geçilmesi gerekmektedir. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği bölgede, kullanılabilir su varlığı da dikkate alındığında, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için tarım sektöründe köklü bir değişime gidilmesi zaruri hale gelmiştir. Toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımına ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak; tarım arazilerinin toplulaştırılması (AT), tarla içi geliştirme hizmetlerinin (TÎGH) tamamlanması, klasik açık kanal sulama sistemine sahip sulama birliği ve sulama kooperatifi sahalarında sulama sistemlerinin rehabilitasyonu, tarla içi basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi, kuraklıkla mücadele edilmesi, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmalarının desteklenmesi sağlanacaktır. Arazi toplulaştırması, arazi ihtiyacı olan kamu yatırımlarında öncelikli olarak dikkate alınacak bir uygulama olacaktır. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen baraj ve gölet sulama projeleri tamamlanacaktır. Devam eden ve planlanan sulama projelerinin tamamlanması ile bölgedeki toplam sulanan alanın ha dan, ha a çıkartılması amaçlanmaktadır. Plan döneminde büyük sulama projeleri ile yaklaşık ha alan DSİ tarafından sulamaya açılacaktır ha alanda ise sulama şebekelerinin rehabilitasyonu ve YAS sulama sahasında bulunan yaklaşık ha alanın yer üstü su kaynaklarından desteklenmesi öngörülmektedir. Havza dışından su transferi yapılmasına yönelik etüt çalışmaları tamamlanacaktır. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiş olan Konya Kapalı Havzası Master Planı tamamlanacak, havza dışından su transferi etütleri sürdürülecek ve sonuçları değerlendirilecektir. Büyük sulama projeleri tamamlanacaktır. Mevcut büyük sulama projelerinin alt yapı rehabilitasyonu gerçeklekştirilecektir. Yatırım programında bulunan Ereğli İvriz Sulaması (3. sulama birliği) rehabilitasyon projesi tamamlanacaktır. Bölgede önemli görülen ve gerçekleştirilmesi yönünde birliklerin mutabakatı sağlanan diğer rehabilitasyon projelerinin proje hazırlıkları sonrası ihale süreçlerinin tamamlanarak başlatılması hedeflenmektedir. Küçük ölçekli sulama projeleri kapsamında gölet, sulama alt yapısı ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanacaktır. Küçük su işleri yatırımları kapsamındaki gölet, gölet sulaması, YAS rehabilitasyonu ve taşkın koruma işleri devam edecektir. YAS potansiyeli ve geleceğine ilişkin araştırmalar yapılacaktır. Bölgede tektonik oluşumlar, havzadaki akiferlerin (1. Katman, 2. Katman) ve su kalitesinin araştırılarak, bölgenin hidrojeolojik haritasının çıkarılması ve yeraltı su rezervi potansiyelinin modellenmesine yönelik araştırma projesi yapılacaktır. Bölge yeraltı ve yerüstü suyu kullanımı yol haritası hazırlanacaktır. Bölge'de yerüstü sularından ha, yeraltı sularından ha (yaklaşık 100 bin kuyu) alan olmak üzere sulu tarım yapılan toplam ha alanda yeraltı ve yerüstü kaynaklarındaki değişimlerin ve su kullanımının izlenerek, su tahsislerinin su varlığı ile ııyıımlulaştırılmasını ve bu sayede suyun sürdürülebilir kullanımını sağlayacak havza tabanlı modeller geliştirilecektir. 49

51 Performans Programı İçme suyu ve kanalizasyon projeleri desteklenecektir. DOKAP Eylem Planı DOKAP Bölgesini oluşturan iller; Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illeridir. DOKAP Bölgesinin heterojen agro-ekolojik koşulları dikkate alındığında sulama ihtiyacı bazı bölgelerde elzemken bazı bölgelerde yağışın 2000 mm ve üzeri olması nedeniyle ihtiyaç duyulmamaktadır. Bölge genelinde toplam sulanabilir arazi ha dır. Bu alan içerisinde sulanan toplam alan ise ha dır Sulama faaliyetleri DSİ ve İl Özel İdarelerince yürütülmektedir. Bu alanlarda tamamlayıcı faaliyet olarak ve sulamanın faydasını maksimize edebilmek için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülmektedir. Ayrıca sulu tarım ile birlikte çiftçi eğitim ihtiyaçları farklılaştığından bu alanlarda tarımsal yayım ve eğitim programları yürütülmektedir. Bilindiği üzere DOKAP Bölgesi oldukça zengin su kaynaklarına sahiptir. Bununla birlikte yıl içi aldığı yoğun yağış miktarı bölge genelinde taşkın riskini artıran en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca sahip olunan zengin su kaynaklarının özellikle tarım alanlarında etkili bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bölgenin sulama altyapısının modernize edilerek güçlendirilmesi, taşkın ve ıslah faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi önemli ihtiyaç alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda; bölge genelinde ıslah ve taşkın koruma faaliyetlerinin hızlandırılması, taşkın risk faktörlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknikleri kullanılarak belirlenmesi ve taşkın alanlarının haritalanması, sulama altyapısının geliştirilmesi ve arazi toplulaştırma (AT) ve tarla içi geliştirme hizmetleri (TİGH) çalışmalarının tamamlanması bölge için önem arz etmektedir Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Onuncu Kalkınma Planı ( ) Onuncu Kalkınma Planı, döneminde program, bütçe ve yatırım programı hazırlık ve uygulama çalışmalarının temel politika çerçevesini oluşturacaktır. Orta Vadeli Program ( ) ve Orta Vadeli Mali Plan ( ) Onuncu Kalkınma Planında ortaya konulan temel politika ve öncelikler ile ülkemizde ve dünyada yaşanan son ekonomik gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan ve makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayacak şekilde yayımlanan Orta Vadeli Program ( ) ve aynı döneme ilişkin bütçe büyüklüklerini, genel bütçeli ve özel bütçeli kamu idarelerinin ödenek tavanlarını kapsayacak şekilde yayımlanan Orta Vadeli Mali Plan ( ), kuruluşların üç yıllık perspektifle yapacakları program, bütçe ve yatırım programı hazırlıklarına esas teşkil edecektir. İdare Stratejik Planı ve Performans Programı İdare stratejik planını hazırlamış olan kuruluşlar, 2016 yılı yatırım tekliflerini stratejik planlarında ve performans programlarındaki amaç, hedef ve performans göstergelerine 50

52 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü dayandıracaklar ve projelerini stratejik plan ve performans programı ile ilişkilendirerek teklif edeceklerdir. III DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ Kamu yatırım teklif ve kararları, ihtiyaç, sorun ve bunlara ilişkin çözümleri analiz eden sektörel ve bölge plan ve stratejileri, eylem planları ve nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılacaktır. Sektörel, Bölgesel ve Proje Bazında Öncelikler Sektörel Öncelikler : dönemi kamu yatırım tahsislerinde KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir. Bölgesel Öncelikler: Kamu yatırım teklifleri, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlanacaktır. Bu amaçla yatırımların mekânsal dağılımında, geçmiş yıllardaki yatırım tahsislerinin dağılımı ve gelecek döneme ilişkin bölgesel politikalar dikkate alınacaktır. GAP, DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdarelerinin sorumluluk alanındaki iller için hazırlanmış bulunan eylem planları kapsamındaki yatırımlar ve bunların etüt ve projelendirme çalışmalarına öncelik verilecektir. Proje Bazında Öncelikler : dönemi yatırım tavanları çerçevesinde yapılacak proje bazındaki ödenek tekliflerinde sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra; yılı içinde tamamlanarak hizmete girebilecek projelere, - Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış projelere, - Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken projelere, - Mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve korunmasına yönelik idameyenileme, bakım-onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon türü yatırım projelerine, - Afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ile afet hasarlarının telafisine yönelik projelere, - e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu projelere, Kalkınma Planında belirlenen Öncelikli Dönüşüm Programlarının eylem planlarının hayata geçirilmesine yönelik projelere, ağırlık verilecektir. Sektör / Alt Sektör Öncelikleri Kuruluşlar, yatırım programı hazırlıklarında ve proje stokunun önceliklendirilmesinde, yukarıda verilen genel, sektörel, bölgesel ve proje bazında önceliklerin yanı sıra aşağıdaki alt sektör bazındaki kriter ve öncelikleri dikkate alacaklardır. Tarım / Sulama sektöründe; proje stokunun oluşturulmasında 2015 Yılı Yatırım Programında 10 yılın üstünde olan ortalama tamamlanma süresinin düşürülmesi amaçlanacaktır. 51

53 Performans Programı DSİ Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan büyük su işi projelerinden; başta Bölgesel Kalkınma Projeleri kapsamında yürütülenler olmak üzere depolaması tamamlanmış veya depolamasız, su iletim tesisleri (tünel/ana kanal) inşaatı bitmiş veya devam eden cazibeyle sulama yapılacak projeler ile barajı 2016 yılında tamamlanacak projeler birinci öncelikli projeler olarak değerlendirilecek ve ödenek teklifleri bu husus göz önüne alınarak yapılacaktır. Yine yatırım programında yer alan taşkın ve rusubat kontrolü amaçlı projelere programlandıkları sürede tamamlanacak şekilde öncelik verilecektir. Yeni proje teklifleri Kalkınma Bakanlığına iletilmeden önce DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan fizibilite raporları projelerin kırsal kalkınmaya katkısı ve tarımsal üretim potansiyelinin değerlendirilmesi açılarından incelenmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilecek ve yeni proje teklifleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan değerlendirme raporuyla birlikte Kalkınma Bakanlığına iletilecektir. DSİ Genel Müdürlüğünce; büyük su işi projelerine dair gerçekleştirilecek yıllık fiziki hedefler (sulama, taşkın koruma, bitirilecek baraj, vb.) proje bazında; küçük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler ise (taşkın, taşkın-rusubat, sulama, vb.) faaliyet bazında ve her iki fiziki hedef seti ödenek teklif tavanları doğrultusunda belirlenerek yatırım teklifleri ile birlikte gönderilecektir. Diğer Kamu Hizmetleri / İçmesuyu ve Kanalizasyon sektörlerinde; su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelere öncelik verilecektir. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içmesuyu temini projelerinden nüfusu ve üzeri olan belediyelere öncelik verilecektir. Diğer Kamu Hizmetleri / Kırsal Alan Planlaması sektöründe; iskân projelerinde geçmiş yıllarda programa alınmış ancak ödenek yetersizliğinden veya mücbir sebeplerden dolayı tamamlanamamış projelerin uygulama yılında öncelikle tamamlanması esastır. Bunun yanında, iskân projelerinde fiziksel yerleşim işleri de dâhil olmak üzere; afet riski nedeniyle köy nakli gereken yerleşimlerden gelen talepler, yerleri baraj altında kalıp devlet eliyle iskânı kabul etmeyen hak sahibi ailelerin talepleri ve İskân Kanunu kapsamında daha önce iskân edilip yeni yerleşim yerinin devamı niteliğindeki talepler öncelikle programa alınacaktır. IV. YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİNDE UYULACAK ESASLAR Kamu yatırımları döneminde yeniden önceliklendirilerek etkinleştirilecektir. Bu kapsamda, kamu idareleri tarafından harcama programları gözden geçirilerek değerlendirilecek; önceliğini ve yapılabilirliğini yitirmiş projeler tasfiye edilecektir. Kalkınma Bakanlığı gerekli gördüğü taktirde yatırım programında yer alan projelerin ortalama tamamlanma süresini azaltma yönünde ihtiyaç duyulabilecek ilave tedbirleri almaya yetkilidir. Güncelliğini yitirmiş projelerin fizibilite raporları kuruluşlar tarafından revize edilecektir. Proje maliyetinde sabit fiyatlarla yüzde 30 u aşan oranda artış olması halinde Kalkınma Bakanlığı tarafından güncel keşfe dayanan yeni yapılabilirlik etüdü istenecek ve proje hakkındaki nihai karar bu etüde dayandırılacaktır. Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Getirilen bu sınırlamaya yatırım programı uygulama sürecinde de devam edilecektir. Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında azami ölçüde seçici olunacak, mevcut varlıkların ömrünü uzatan yatırımlara (bakım-onarım, yenileme vb.) ağırlık verilecektir. 52

54 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kalkınma Bakanlığı, projenin özelliğini dikkate alarak maliyeti ne olursa olsun gerektiğinde ayrıntılı Fizibilite Raporu istemeye yetkilidir. Proje maliyeti veya özelliği gereği ayrıntılı Fizibilite Raporu veya Proje Teklif Formu bulunmayan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından incelenerek onaylanmamış projeler yatırım programına alınmayacaktır. Fizibilite Raporlarının, değerlendirme sürecinin alacağı süre göz önünde bulundurularak, projenin başlatılmasının düşünüldüğü yatırım programı döneminden en az 6 ay önce, 2 basılı nüsha halinde ve elektronik ortamda Kalkınma Bakanlığına ( ) iletilmesi gerekmektedir. Kuruluşlar, Orta Vadeli Program daki hedefler, Orta Vadeli Mali Plan ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi nde belirtilen yatırım teklif tavanları ve proje öncelikleri çerçevesinde döneminde gerçekleştirebilecekleri fiziki hedeflerin boyutunu ve maliyetini belirleyecekler ve yatırım teklifleriyle birlikte Kalkınma Bakanlığına göndereceklerdir. Kuruluşlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında sari ihalesini yaptıkları projeleri ve bunlar için döneminde her yıl için tahsis edilmesi gereken asgari ödenek miktarını belirtecekler, proje bazındaki ödenek tekliflerinde ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde bu hususları dikkate alacaklardır. Öncelikli Dönüşüm Programları arasında yer alan Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı kapsamında "Bütçe sisteminde yatırım - cari harcama sınıflandırması gözden geçirilecek, söz konusu sınıflandırmaların kapsamları ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılacaktır." eylemi çerçevesinde, proje tekliflerinde cari nitelikteki harcamalara yer verilmeyecektir. Yatırımlarla bağlantılı kamulaştırma teklifleri proje tutarı ve yatırım ödenek tekliflerine dahil edilmeyecek, projelerle bağlantısı kurularak ayrıca listelenerek verilecektir. Ancak, yeni projeler için hazırlanan yapılabilirlik etütlerinde kamulaştırma bedelleri de dikkate alınarak hesaplamalar yapılacaktır. Valilikler, kamu kuruluşlarının yatırım projeleri ile ilgili tekliflerini, bunlar hakkında il koordinasyon kurullarında oluşan valilik görüşleri ile birlikte kalkınma ajansı yönetim kurulunda da görüşüldükten sonra doğrudan ilgili yatırımcı kuruluşa ileteceklerdir. Bölge Kalkınma İdareleri (BKİ), eylem planlarının kapsamındaki yatırımlara ilişkin tekliflerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlayacak, önceliklendirecek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Kalkınma Bakanlığına da gönderecektir. Ayrıca, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olacak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlayacaktır. Ayrıca, bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerinin izleme ve değerlendirmesini de yapacaktır. Kuruluşlar, Bölge Kalkınma İdareleri Eylem Planlarının kapsamındaki illerde yer alan projelerin proje adının sonuna GAP, DAP, DOKAP ve KOP kısaltmalarını ekleyerek belirteceklerdir. Yeni yatırımlar bu bölgeler için mümkün olduğu ölçüde ayrı projeler olarak teklif edilecektir. 53

55 Performans Programı B Amaç ve Hedefler Misyon Ülkemiz su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak, faydalananların kullanımına sunmak ve suyun zararlarından korunmak amacıyla, su ve ilgili toprak kaynaklarımızın çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dahilinde geliştirilmesini sağlamak. Vizyon Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde lider kuruluş olmak. DSİ, hayatın temel unsuru olan suyu, ihtiyaç duyulduğu yer ve zamanda, yeterli miktar ve kalitede hazır bulundurabilmek, zararlarından insanlarımızın can ve mallarını koruyabilmek amacıyla benimsediği temel değerler doğrultusunda hizmetlerini sürdürmektedir. Temel Değerler Sürdürülebilirlik Teknik ve Bilimsellik Verimlilik Etkinlik ve Etkililik Çevreye Duyarlılık Grup Ruhu Kalite Şeffaflık Rasyonellik Katılımcılık 54

56 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Stratejik Amaç ve Hedefler Amaç 1 Ülkemizin Su Kaynaklarının Korunmasını, Geliştirilmesini, Verimli Kullanılmasını ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 Hedef 4 Hedef 5 Hedef 6 Hedef 7 Ülkemizdeki 25 akarsu havzasının master planlarının tamamlanması için kalan 16 havzada master plan çalışmaları yapılacaktır. Etüt, planlama (fizibilite) ve proje çalışmalarına etkinlik kazandırılacaktır. Suyun kalitesinin, miktarının korunması, iyileştirilmesi ve izlenmesi sağlanacaktır. Taşkın tehlike haritaları hazırlanarak erken uyarı sistemi kurulacaktır. Deney laboratuvarlarının alt yapısı, verilere dayalı kalite kontrol hizmeti, AR-GE alt yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecek, deneysel faaliyetlerle ilgili akreditasyon kapsamı genişletilecek. Etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanarak, hizmetiçi eğitim faaliyetleri, özlük hakları ve diğer motivasyon artırıcı faktörler etkili bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bilginin elektronik ortamda üretilmesi, takibi ve paylaşılması sağlanacak e-dönüşüm oluşumuna uygun olarak e-dsi gerçekleştirilecektir. Amaç 2 Belediyelerin İçme, Kullanma ve Sanayi Suyu İhtiyaçlarını Yeterli Miktar ve Kalitede Karşılamak, Atıksu Kirliliğini Önlemek Hedef 1 Hedef 2 Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. İçmesuyu barajları ve nehir havzaları evsel kirliliğe karşı korunacaktır. 55

57 Performans Programı Amaç 3 Suyun Oluşturacağı Taşkın, Taşkın ve Rusubat Zararlarından Yerleşim Yerlerini, Tesisleri ve Tarım Arazilerini Korumak Hedef 1 Hedef 2 Taşkın riski olan akarsular bütüncül havza yaklaşımı ile planlanan akarsu ıslah ve taşkın koruma tesisleri inşa edilecek ve mevcut tesislerin hizmetini sürdürmesi sağlanacaktır. Taşkın koruma, önleme ve müdahale çalışmalarında kullanılacak makine ve ekipmanlar modernize edilerek güçlendirilecektir. Amaç 4 Hedef 1 Hedef 2 Tarımda Su Kullanımını Etkinleştirmek. DSİ tarafından sulama şebekesi tamamlanan alan 4,85 milyon hektara çıkarılacaktır. DSİ tarafından işletmeye açılan sulama alanlarında; %62 olan sulama oranı %68 e, %42 olan sulama randımanı da %50 ye çıkarılacaktır. Amaç 5 Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Tamamını Ülke Ekonomisine Kazandırmak Hedef 1 Hidrolik enerji arzının artırılması. 56

58 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü C Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Mavi Tünel-Konya 57

59 Performans Programı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1 Havza master planları yapılacaktır. A1 H1 PH1 1 Gerçekleştirilecek Master Plan Sayısı 2 Su kaynaklarının verimli kullanılacaktır. A1 H2 PH1 2 İhale Edilecek Planlama Rapor Sayısı 8 3 Tamamlanacak Planlama Raporu Sayısı 9 4 İhale Edilecek Baraj Proje Yapımı Sayısı 10 5 Tamamlanacak Baraj Proje Yapım Sayısı 11 6 İhale Edilecek Sulama,Gölet Sulaması, Taşkın Koruma ve Tesis Proje Yapımı Sayısı 12 7 Tamamlanacak Sulama, Gölet Sulaması, Taşkın Koruma ve Tesis Proje Yapımı Sayısı 13 İhale Edilecek İçmesuyu Tesisi Proje Yapımı Sayısı Tamamlanacak İçmesuyu Tesisi Proje Yapımı Sayısı İhale Edilecek Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Sayısı Tamamlanacak Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Sayısı 3 Gözlem istasyonları artırılacaktır. A1 H3 PH1 14 Gerçekleştirilecek İlave Rasat Gözlem İstasyon Sayısı 16 Su Kalitesi Gözlem Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilecek Numune (YAS) Sayısı 15 Su Kalitesi Gözlem Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilecek Numune (YÜS) Sayısı 4 Taşkın erken uyarı sistemi kurulacaktır. A1 H4 PH1 17 Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi Gerçekleştirilecek Havza Sayısı Taşkın Tehlike Haritası Hazırlanacak İl Sayısı 5 Laboratuvarlar akreditasyon kapsamında genişletilecektir. A2 H5 PH1 20 Akredite Deney Sayısı 6 Hizmetiçi eğitim faaliyetleri artırılacaktır. A1 H6 PH1 İSG Mevzuatına Göre İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 21 Planlı Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleşme Oranı 22 Gerçekleşme Oranı 7 Personele etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanacaktır. A1 H7 PH2 23 Bakım ve Onarımı Gerçekleştirilecek Tesis Sayısı 8 e-dönüşüm oluşumuna uygun olarak e-dsi gerçekleştirilecektir. A1 H7 PH1 24 Yenilenecek Bilgisayar Sayısı 25 9 Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. A2 H1 PH1 26 İhale Edilecek Baraj Sayısı 29 İhale Edilecek İçmesuyu Tesis Sayısı 27 Tamamlanacak Baraj Sayısı 30 Tamamlanacak İçmesuyu Tesis Sayısı 28 Temin Edilecek İçmesuyu Miktarı (hm3/yıl) 31 Kamulaştırılacak Alan (ha) 10 İçmesuyu barajları ve nehir havzaları evsel kirliliğe karşı korunacaktır. A2 H2 PH1 32 İhale Edilecek Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı 34 Kamulaştırılacak Alan (ha) 33 Tamamlanacak Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı 11 Suyun oluşturacağı Taşkın, Erozyon ve Rusubat zararları önlenecektir. A3 H1 PH1 35 Taşkınlardan Korunacak Alan (ha) 37 Tamamlanacak Taşkın Koruma Tesisi Sayısı 36 İhale Edilecek Taşkın Koruma Tesisi Sayısı Makine ve ekipmanlar güçlendirilecektir. A3 H2 PH1 39 Gerçekleştirilecek İş Miktarı (Kazı 1000 m3) 41 Servis Dışı Kılınacak 25 Yaş Üstü Makine Sayısı 40 Gerçekleştirilecek İş miktarı (Taşıma 1000 m3 x km) İhale Edilecek Gölet Proje Yapımı Sayısı Tamamlanacak Gölet Proje Yapımı Sayısı Taşkın Tahmini Erken Uyarı Sistemi Kurulacak Akarsu Havza Sayısı Gerçekleştirilecek Yazılım Sayısı Bakım Onarım Gerçekleştirilecek Taşkın Tesisi Sayısı 13 Sulama talepleri etkin bir şekilde karşılanacaktır. A4 H1 PH1 42 Şebekesi Tamamlanacak Sulama Alanı (ha) 49 İhale Edilecek Gölet Sayısı 43 İhale Edilecek Sulama Tesisi Sayısı 50 Tamamlanacak Gölet Sayısı 44 Tamamlanacak Sulama Tesisi Sayısı 51 Açılacak Araştırma Kuyusu Sayısı 45 İhale Edilecek Baraj Sayısı 52 Açılacak İşletme Kuyusu Sayısı 46 Tamamlanacak Baraj Sayısı 53 Kamulaştırılacak Alan (ha) 47 İhale Edilecek Yerüstüsuyu Sulaması ve Gölet Sulaması Sayısı 54 Bakım Onarımı Gerçekleştirilecek Tesis Sayısı 48 Tamamlanacak Yerüstüsuyu Sulaması ve Gölet Sulaması Sayısı 14 Sulama oranı ve randımanı artırılacaktır. A4 H2 PH1 55 Gerçekleşecek Sulama Oranı (%) 57 Sulama Sahası Sayısallaştırılacak Alan (ha) Gerçekleşecek Sulama Randımanı (%) 15 Hidrolik enerji arzı artırılacaktır. A5 H1 PH1 58 Tamamlanacak Baraj Sayısı 61 Gerçekleştirilecek Enerji Miktarı (GWh/yıl) 59 Tamamlanacak HES Sayısı 62 Bakım Onarımı Gerçekleştirilecek Tesis Sayısı 60 Gerçekleştirilecek Kurulu Güç Miktarı (MW) 63 Kamulaştırılacak Alan (ha) 58

60 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 1 A1 H1 PH1 İdare Adı DSİ Genel Müdürlüğü Amaç Hedef Ülkemizin su kaynaklarının korunmasını, geliştirilmesini, verimli kullanılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak Ülkemizdeki 25 akarsu havzasının master planlarının tamamlanması için kalan 16 havzada master plan çalışmaları yapılacaktır. Performans Hedefi Açıklamalar: Havza master planları yapılacaktır. Yapılacak olan akarsu havzalarının master plan çalışmalarının tamamlanması ile birlikte su kaynakları kayıt altına alınacak, mevcut kullanımlar ile kullanım öncelikleri tespit edilerek su kaynaklarının optimum değerlendirilmesine yönelik politikalar geliştirilerek alternatif projeler üretilecektir. Ayrıca, ihtiyaçların emniyetli temini için küresel ısınma ve kuraklık da dikkate alınarak havzalar arası su aktarımı ve diğer alternatifler araştırılacaktır. Performans Göstergeleri Gerçekleştirilecek Master Plan Sayısı 3 17 Açıklama: Havza master planlarının tamamlanmasının takibi Kaynak ihtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Etüt ve Proje Genel Toplam Bu stratejik amaç kapsamında 25 Nehir Havzasında 1950 li yıllardan itibaren yapılan havza istikşaf, master plan ve planlama çalışmalarının ve tüm havzaların master plan çalışmalarının tamamlanması ile; su ve ilgili toprak kaynakları potansiyeli belirlenecek, su kaynakları kayıt altına alınacak, mevcut kullanımlar ile kullanım öncelikleri tespit edilerek su kaynaklarının optimum değerlendirilmesine yönelik ihtiyaç-kaynak dengesi dikkate alınarak sektörel su ihtiyaçları belirlenecek ve havza yönetim planlarına esas teşkil edecek alternatif projeler geliştirilecektir. 59

61 Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 2 A1 H2 PH1 İdare Adı Amaç Hedef DSİ Genel Müdürlüğü Ülkemizin su kaynaklarının korunmasını, geliştirilmesini, verimli kullanılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak Etüt, planlama (fizibilite) ve proje çalışmalarına etkinlik kazandırılacaktır. Performans Hedefi Su kaynaklarının verimli kullanılacaktır. Tarım alanlarının sulanması, belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme suyu temini, içmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atıksuların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesi, tarım alanlarının ve meskûn alanların taşkınlardan korunması ve hidroelektrik enerji üretimi için gerekli her türlü gözlem, ölçüm, etüt-ana done temini faaliyetleri (harita alımı, toprak analizleri ve sınıflandırma, tarımsal ekonomi etütleri, kamulaştırma etütleri, jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik ve jeofizik etütler, yeraltı suyu etüt ve araştırmaları, su yapıları modellemesi, gerekli her türlü deneyler, çevresel etütler vb.) ile teknik, ekonomik ve çevresel açıdan en uygun projeler geliştirilerek planlama (fizibilite) raporları hazırlanması, Açıklamalar: Küresel ısınma ve iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve gelişen sanayileşme gibi etkenlerle artan içme suyu ihtiyacını karşılanması, tarım alanlarının sulanması, hidroelektrik enerji üretiminin artırılması için Bölgesel Kalkınma Planları kapsamında yer alan illerdeki projeler öncelikli olmak üzere planlama raporları onaylanmış projelerdeki barajların inşaatlarına başlanabilmesi için proje yapımlarının tamamlanması, Tarım alanlarının sulanması, tarım alanları ile meskûn mahallerin taşkınlardan korunması amacıyla planlama raporları onaylanmış projelerdeki sulama, taşkın koruma, gölet, gölet sulamaları ve tesis inşaatlarına başlanabilmesi için proje yapımlarını tamamlamak, Öncelikle 81 il merkezinden içmesuyu ihtiyacı olan iller olmak üzere Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme suyu temini amacıyla planlama raporları onaylanmış projelerdeki içmesuyu tesislerinin inşaatlarına başlanabilmesi için proje yapımlarını tamamlamak, Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin, içmesuyu amaçlı nehir havzaları ve baraj göllerini kirleten evsel atıksuların toplanması, taşınması, arıtılması ve arıtılmış atıksuyun havza dışına çıkarılması için gerekli atıksu altyapı tesislerinin proje yapımlarını tamamlamak. Performans Göstergeleri İhale Edilecek Planlama Raporu Sayısı Açıklama: Bölgesel Kalkınma Planları kapsamında yer alan illerdeki projeler öncelikli olmak üzere yatırım programına alınması öncelik arz eden projelerin planlama raporları, önceki yıllarda tamamlanan planlama raporlarından gerekli olanları planlama revizyonunun ihale edilme durumunun takibi 2 Tamamlanacak Planlama Raporu Sayısı Açıklama: Bölgesel Kalkınma Planları kapsamında yer alan illerdeki projeler öncelikli olmak üzere yatırım programına alınması öncelik arz eden projelerin planlama raporları, önceki yıllarda tamamlanan planlama raporlarından gerekli olanları planlama revizyonunun tamamlanma durumunun takibi 3 İhale Edilecek Baraj Proje Yapımı Sayısı Açıklama: Planlama raporları hazır olan projelerin kapsamında inşaatı öngörülen baraj ve baraj ilgili ünitelerin proje yapımlarının ihale durumunun takibi 4 Tamamlanacak Baraj Proje Yapımı Sayısı Açıklama: Planlama raporları hazır olan projelerin kapsamında inşaatı öngörülen baraj ve baraj ilgili ünitelerin proje yapımlarının tamamlanma durumunun takibi 60

62 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 2 A1 H2 PH1 Performans Göstergeleri İhale Edilecek Sulama, Gölet Sulaması, Taşkın Koruma ve Tesis Proje Yapımı Sayısı Açıklama: Sulama, yenileme-rehabilitasyon, taşkın koruma, taşkın ve rusubat kontrolu, gölet sulaması, tesis proje yapımlarının ihale durumunun takibi Tamamlanacak Sulama, Gölet Sulaması, Taşkın Koruma ve Tesis Proje Yapımı Sayısı Açıklama: Sulama, yenileme-rehabilitasyon, taşkın koruma, taşkın ve rusubat kontrolu, gölet sulaması ve tesis proje yapımlarının tamamlanma durumunun takibi 7 İhale Edilecek Gölet Proje Yapımı Sayısı Açıklama: Gölet, gölet ve sulamasının proje yapımlarının ihale durumunun takibi 8 Tamamlanacak Gölet Proje Yapımı Sayısı Açıklama: Gölet, gölet ve sulamasının proje yapımlarının tamamlanma durumunun takibi 9 İhale Edilecek İçmesuyu Tesisi Proje Yapımı Sayısı Açıklama: Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme suyu temini için içmesuyu tesisleri proje yapımlarının ihale durumunun takibi Tamamlanacak İçmesuyu Tesisi Proje Yapımı Sayısı Açıklama: Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme suyu temini için içmesuyu tesisleri proje yapımlarının tamamlanma durumunun takibi İhale Edilecek Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Sayısı Açıklama: Tamamlanacak Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Sayısı Açıklama: Faaliyetler Kaynak ihtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Etüt ve Proje Genel Toplam Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinim içmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atıksuların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesi, için atıksu tesisi proje yapımlarının ihale durumunun takibi Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinim içmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atıksuların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesi, için atıksu tesisi proje yapımlarının tamamlanma durumunun takibi

63 Performans Programı Dünyanın ekolojik dengesinin olumsuz etkilerle bozulmaya başladığı genel kabul görmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve gelişen sanayileşmegibi etkenlerle başta içme suyu olmak üzere suya bağlı diğer sektörlerdeki talep sebebiyle suyun giderek ticari mala dönüşmesi özellikle temiz su kaynaklarının önemini artırmıştır. Diğer yandan genelde yaygın olan bilinçsiz su tüketimi, suyun kalite ve miktarının korunmasına, iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yetersizliği suyun yönetimi ve denetiminin yeterli bilgi ve tecrübe birikimine sahip bir kuruluş tarafından yapılmasının gerekli olduğunu göstermektedir. Yapılan yeni düzenlemelerle suyun temini, arıtılması ve tüketiciye ulaştırılması ve atıksuların uzaklaştırılması gibi konularda yerel yönetimlere daha fazla yetki devredilmesine rağmen su mühendisliği ve suyun yönetimi konusunda yeterli bilgi ve tecrübe birikiminin olmaması sebebiyle yerel yönetimler ve suyla ilgili diğer kurumlar kendilerinden beklenen hizmetleri karşılayamamaktadır. DSİ, kurulduğu 1954 yılından itibaren içmesuyu, tarım ve enerji sektörlerinde işletmeye alınan projelerle edinilen kurumsal tecrübesi, bilgi birikimi ve güvenilirliği ile suyun yönetimi ve denetimi alanlarında kanunla kendisine verilen görevleri başarıyla yürütmektedir. Bu stratejik amacın hedefleriyle birlikte, projelerin yatırım programlarına alınması ülke geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yapılacak olan akarsu havzalarının master plan çalışmalarının güncellenmesi ile birlikte su kaynakları kayıt altına alınacak, mevcut kullanımlar ile kullanım öncelikleri tespit edilerek su kaynaklarının optimum değerlendirilmesine yönelik politikalar geliştirilerek alternatif projeler üretilecektir. Ayrıca, kuraklık ve iklim değişikliğinin su kaynaklarına olan etkileri, bu konularda mücadele metotları ve adaptasyon yöntemlerinin belirlenmesi, suyun kullanımı, suyun miktar ve kalitesinin korunması ve atıksuların yeniden kullanılması konularında yapılan çalışmalar değerlendirilecektir. Böylece DSİ, suyu kontrol eden ve yönlendiren politikalar üreten bir kuruluş olarak yetkinliğini artıracaktır. PLANLAMA VE AŞAMALARI Planlama: Gelecekte yapmayı planladığımız işleri bugünden karar verme olarak tanımlayabiliriz. Kalkınmayı hızlandırmak için ekonomik ve politik ortam ne olursa olsun, öncelikle doğru karar vermek ve uygulamak gereklidir. Bu nedenle ülkelerin refahı ve halkın mutluluğu için geleceği doğru planlayıp uygulama aşamasını ciddi bir şekilde takip etmek hem gereksiz masrafların azaltılması hem de zaman israfını önlemek adına yapılması zorunludur. Planlamanın Amacı: Su ve toprak kaynaklarının planlamasında su potansiyeli, sulanabilecek tarım alanlarını ve üretilebilecek enerji miktarını yani her çeşit su ihtiyacını belirleyen en önemli etkendir. Su kaynaklarının geliştirilmesi geçmişte olduğu gibi bugün de daha yoğun bir şekilde gelişmekte, suyun sınırlı olmasına karşın nüfus artışları ve sanayideki gelişme suya talebi büyük ölçüde artırmaktadır. Bu noktada; ihtiyaçlarla imkanların çeşitli kullanımları arasındaki tercihleri inceleyen bir bilim dalı olan Ekonomi, karmaşık hidrolik yapılarla dolu Hidrolik Mühendisliği ile bir araya gelerek Su Kaynakları Planlama Mühendisliği adı altında çok yönlü bilgi ve yetenek gerektiren bir disiplin ortaya çıkmaktadır. Diğer kaynak planlamalarına göre daha karmaşık olması ve pek çok değişkeni ihtiva etmesi nedeniyle su kaynakları planlaması 62

64 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tecrübeli, iyi eğitim görmüş geniş ufuklu mühendislere ihtiyaç gösterir. Arazide topoğrafik ve jeolojik koşulların elverdiği ölçüde kaynakta var olan suyu depolayarak yapılacak faaliyetin miktarı artırılabilir. Bazı hallerde de topoğrafik ve jeolojik koşulların imkânsızlığı bu faaliyetleri yapmamızı kısıtlayıcı etken olarak rol oynar. Böylece ekonomik anlamda planlama, elde olan imkânlardan (verilerden) öngörülen hedeflere ulaşmak için en akılcı biçimde kullanılması tekniğidir. Su Kaynakları Planlama Çalışmalarının Aşamaları: Gelişmekte olan ülkelerde her çeşit kaynağın yanlış kullanılmasını önlemek, kaynaktan optimum faydayı sağlamak için her konuda planların yapılması gereklidir. DSİ Genel Müdürlüğü su kaynakları geliştirme çalışmalarını çoğunlukla üç aşamada yapar; Ön İnceleme (İstikşaf) Master Plan (Ana Plan) Fizibilite (Planlama, Yapılabilirlik) a) Ön İnceleme (İstikşaf) Çalışmasının Ana İlkeleri: Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi çalışmaları için yapılacak işin nerede, hangi koşullarda ve nasıl bir amaca hizmet edeceğini bilmemizi gerektirir. Bu bilgiler kaynağın yeri, debisi, niteliği ile ilgili hidrolojik, topoğrafik ve jeolojik bilgiler yanında, gelişme ile yakından ilişkisi olan tarımsal ekonomi ve ülkenin enerji ve güç gereksinimlerine ait olabilmektedir. Ön inceleme aşamasında elde bulunan veriler genellikle kısıtlıdır. Bu verilerle yapılacak çalışmalarda zaman zaman ampirik formüllerden de yararlanılır. Çalışmanın sıhhat derecesi elde bulunan verilerin yeterlilik ve doğruluk derecesine bağlıdır. Ön inceleme çalışmaları tek bir proje için yapılabileceği gibi tüm havza için de yapılabilir. Fırat Havzası İstikşaf Raporu, Kızılırmak Havzası İstikşaf Raporu vb. gibi. Bu çalışma Master Plan çalışmalarına bir altlık oluşturur. b) Master Plan (Ana Plan): Planlama çalışmalarının büyük havza boyutunda yapılması oldukça güçtür. Uygulamaları uzun dönemleri kapsadığı için ilerde gelişen koşullara bağlı olarak revize edilmeleri gerekir. Bu nedenle havza istikşafının gözden geçirilmesi ile bir genel plan (Master Plan) hazırlanır. Ana planda önerilen projeler istenildiği zaman teker teker fizibilite aşamasında incelenir. Master Plan çalışmasında havza bütünüyle ele alınır. Yan havzalarla olan ilişkileri araştırılır. Su ve toprak kaynaklarının büyüklüğüne göre bir havzadan diğerine su aktarımının yapılabilirliği konusunda araştırmalar yapılır. Bu aşamada toparlanan veriler daha da artmış olduğu için yapılan işin sıhhat derecesi o nispette artar. c) Fizibilite (Planlama Yapılabilirlik): Ön İnceleme ve Master Plan çalışmalarını üçüncü ve son olarak fizibilite aşaması takip etmektedir. Bu aşamada planlama çalışmaları için gerekli ve güvenilir veriler toplanarak değerlendirilmesi yapılır. Projenin en iyi ekonomik çözümü olan formülasyonu saptamak üzere öngörülen tüm seçenekler arasından teknik, ekonomik ve yapılabilirlik yönünden en uygun olanı seçilir. Proje formülasyonu, esnek ve uygulanabilir, zaman içinde değişen teknoloji, ekonomik ve sosyal yönden çağın gereksinimlerine cevap vermelidir. Fizibilite aşamasında, 63

65 Performans Programı projenin başarılı olması için; suyun zararlı etkilerinin giderilmesi, su kaynağının korunması, taşkın zararları varsa bunların bertaraf edilmesi için yeni projeler geliştirilmelidir. Irmak veya nehir fazla rüsubat taşıyorsa yukarı havzada bunları önleyici tedbirler alınmalıdır. Eğer bu havzadan içme ve kullanma suyu alınacaksa suyun kirletilmemesi için bazı yasal tedbirler önerilmeli ve sonuçları iyi takip edilmelidir. Yapılacak olan projenin hangi amaca hizmet edeceği belirlendikten sonra (sulama, enerji, içme-kullanma ve taşkın koruma gibi ayrı ayrı olabildiği gibi bazen hepsi bir arada olabilir) işletme çalışmaları yapılarak baraj, gölet, regülatör, kanal, tünel vb. ünitelerin boyutları belirlenir. Daha sonra proje hangi yılda yapılacaksa o yılın birim fiyatları kullanılarak keşif bedeli, yatırım bedeli ve yıllık giderler hesaplanarak proje rantabilitesi ile birlikte diğer ekonomik göstergeler ortaya konulur. Bundan sonra projeye ait plan, görünüş ve tüm kesitler çizilir (önerilen ölçeklerde) ve rapor yazılarak projenin teknik, ekonomik, mali ve çevresel yönden kesin olarak yapılabilirliğinin belirlendiği fizibilite aşaması tamamlanmış olur. BARAJ PROJE YAPIMI Küresel ısınma ve iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve gelişen sanayileşme gibi etkenlerle artan içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere, tarım alanlarının sulanabilmesi, hidroelektrik enerji üretiminin artırılması için planlama raporları onaylanmış projelerdeki barajların inşaatlarına başlanabilmesi için proje yapımları tamamlanmalıdır. Planlama Raporu temin edilir, tasdik edilme tarihine bakılmaksızın Planlama Raporundaki hidrolojik veriler ve malzeme sahalarındaki bilgiler güncelleştirilir. Bu güncelleştirme sonucunda bulunan değer ve bilgiler tasarım çalışmalarında kullanılır. Aynı şekilde proje sahasında daha önce açılmış olan temel sondaj verileri değerlendirilerek raporla uyumu kontrol edilir. Tüm yapılarla ilgili çalışılan alternatiflere ait metraj detayları, hesap yöntemleri ve aşamaları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde ve İlgili Özel ve Genel Teknik Şartnamelere uygun olarak Ön Rapor hazırlanır. Ön Rapor onay aşamasında, İdareye sunulan baraj tip alternatiflerinden uygun olanı gerekli etütler ve mukayeseler yapılarak seçilir. Maliyet mukayeseleri yapılırken; ayrı bir maliyet gerektiren kamulaştırma, enjeksiyon, yol vb. kalemler mukayeseler içerisinde yer alır. Planlama Raporuna ve Ön Rapora ilave olarak başka etütlerin de yapılması gerekli görüldüğü koşullarda, ek etütler yapılarak sonuçların değerlendirildiği Ara Rapor hazırlanır. Ara rapor kapsamında, ilgili deneyler yapıldıktan sonra Mühendislik Jeolojisi Raporu ve Doğal Yapı Gereçleri Raporu, baraj tesislerinin konumu ve yapısı gibi özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanır. İdare tarafından Ara Raporun onayından itibaren sırasıyla Birinci İş İlerleme Raporu ve İkinci İş İlerleme Raporu İdareye verilir. İş ilerleme raporları ilgili tüm hidrolojik, stabilite, statik-betonarme ve çelik yapısal tasarım hesaplarını ve proje çizimlerini 64

66 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kapsar. Yeteri kadar görünüş, plan, kesit ve idarenin talep edeceği tüm detaylar projede verilir. Ayrıca yüklenici, işin inşaat yapım ihalesinin yapılması için gerekli inşaat, makine ve elektrik özel teknik şartnamelerini de hazırlar. Baraj gövdesi, dolusavak - su alma yapısı ve barajın diğer kısımları ile ilgili tüm hesaplar teknik anlamda uluslararası platformda ve üniversiteler tarafından uygunluğu kanıtlanmış olan ve İdarenin uygun bulduğu yazılımlarla yapılır. İdare yazılımlarla elde edilen sonuçların kontrolü için mevcut klasik yöntemler kullanılarak hesap yapılmasını da isteyebilir. İnşaat sırasında lüzumlu olacak servis, depo sahasına ulaşım, malzeme sahasına ulaşım, baraj ve şantiye ulaşım yollarına ait güzergahlar mevcut harita üzerinden belirlenir. İdare tarafından bu güzergâhlar onayladıktan sonra gövde, dolusavak, derivasyon, HES vb. baraj tesislerinin projelendirilmesinde de kullanılmak üzere İdarece uygun görülen uzunluk ve genişlikte Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Özel Teknik Şartnamesi ile 1/1000 Ölçekli Sayısal Halihazır Harita yapımı İşi İhalesi Ek Teknik Şartnamesi esaslarına uygun olarak 1/1000 ölçekli sayısal haritalar temin edilir ve yolların projelendirilmesine geçilir. Yol güzergâhları boyunca uygun görülen derinlikte ve aralıklarda araştırma çukurları açılarak jeolojik formasyonlar, yarma/dolgu şev eğimleri, palye yükseklikleri belirlenir. Araştırma çukurunun yetersiz olacağı durumlarda ise İdarece gerekli görülen yerlerde şev stabilite analizleri yapılarak kazı şevi eğimleri, palye yükseklikleri yol güzergahı boyunca zemin özelliklerine göre belirlenir. Barajın projelendirilmesi aşamasında; barajın durabilitesinin belirlendiği stabilite analizleri, barajın kendi içerisinde yapacağı oturma ve gerilme dağılımının hesaplanacağı gerilme ve deplasman analizleri, boşluk suyu basınçlarının ve barajda oluşacak toplam su kaybı ile kazı esnasında temel zeminine gelebilecek toplam su miktarının hesaplandığı sızma analizleri, deprem yükleri altında barajın ve temelin nasıl davranacağının belirlendiği dinamik analizler yapılır. Temele gelecek su miktarı, stabilite analizleri ve temel mühendislik özelliklerine göre temel kazı şevleri belirlenir. Ayrıca yüklenici tarafından hazırlanan temel kazı metodolojisi ve suya ilişkin önlemler de bu kapsamda hazırlanır. Baraj temel zemininin taşıma gücü için ayrıntılı laboratuvar ve arazi deneyleri yapılarak temelde iyileştirmenin gerekliliğine ve kazı sınırlarına karar verilir. Barajın oturacağı temel zemininde kritik yükleme durumlarında oluşacak oturmalar ve gerilme davranışı tespit edilir. Malzeme sahaları ve kayaocağı, buralarda açılan galeri ve kuyuların profilleri, kullanılmasına karar verilen malzemenin laboratuvar deneyleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilir. Yapılan bütün sondajlar ve diğer zemin mekaniği ile kaya deneyleri için alınan malzemenin yerleri harita üzerinde gösterilir. Kesin projelerin hazırlanmasında kullanılan bilgileri içeren jeolojik kesitler ve sondaj logları kesin proje raporu ile birlikte verilir. Baraj genel yerleşimi, en ve boy kesitleri, su alma yapısı dolusavak profili, kanal kaplamaları, enerji kırıcı tesisler, derz ve drenaj detayları, istinat duvarları, kütlesel yapılar, köprüler ve diğer benzeri yapıların tasarım ve betonarme çizimleri, ulaşım yolları, teçhizatın taşınacağı yolların gabarileri ve taşıma kapasiteleri çizimlerde gösterilir. Arazi ve laboratuvardan elde edilen veriler ile yapılan stabilite ve kinematik analizler sonucunda su alma yapısı ve dolusavak kazı şev açılarına karar verilir. 65

67 Performans Programı Planlama raporunda önerilen ve yapılan alternatif çalışmalar doğrultusunda uygun HES ve yardımcı yapıların yerleşimi 1/1000 ölçekli harita üzerine yapılır. Bu yapıların hidrolik ve stabilite hesapları yapılarak gerekli detaylar paftalara çizilir. Baraj gövdesi içerisine yerleştirilecek ölçüm aletlerinin tipleri ve yerleri detaylı olarak uygulama projesinde gösterilir. Proje süresince üretilen tüm uydu görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlık oluşturacak şekilde Ulusal Koordinat Sistemine uygun olarak hazırlanır. Projesi yapılan bütün kısımların metraj ve keşifleri ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır, yeşil dosyası tanzim edilir. Yeşil dosyada proje karakteristikleri, muhtıra, inşaat için araç listesi, inşaatın özel teknik şartnamesi ve keşif özetleri yer almaktadır. İnşaat sırasında kullanılacak geçici bina ve yapılar ile işletme sırasında kullanılacak yapıları içine alan geçici ve daimi site sahalarının genel yerleşim planlarının tanzimi, bu sitelerin hangi yapılardan ibaret olması gerektiğine dair bir tavsiye raporu hazırlanır. Yukarıda belirtilen uygulamalar sonucunda İlgili Genel ve Özel Teknik Şartnamelere uygun olarak projeler yüklenici tarafından hazırlanır. Hazırlanılan Baraj Projesi İdare tarafından kurulan Kabul Komisyonunca incelenir. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesine müteakip kabul yapılır ve proje tamamlanmış olur. İSALE HATTI PROJELERİNİN YAPIMI Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme suyu temini için planlama raporları onaylanmış projelerdeki içmesuyu tesisleri (arıtma ve isale) inşaatlarına başlanabilmesi için proje yapımlarını tamamlanması gereklidir. Yatırım programına alınan işin Planlama Raporu, Proje ile ilgili tüm bilgiler ilgili kurum ve kuruluşlardan toplanarak proje kapsamı belirlenir. Yaklaşık Maliyet Hesabı, İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı hazırlanılarak ihale ilanına çıkılır. Proje İhalesi yapılarak sözleşme imzalanır ve yükleniciye yer teslimi yapılır. Proje sahasının tanıtılması, nüfus ve şehircilik çalışmalarının yapılması, su ihtiyaçlarının ve kaynakların belirlenmesi, projelendirme kriterlerinin belirlenmesi ve önerilen tesisler ile proje güzergahına ilişkin alternatiflerin belirlenmesi konularını içeren Ön Rapor hazırlanır. Hazırlanan ön rapor hakkında ilgili Bölge Müdürlüğü ve Daire Başkanlıklarının görüşleri alınır. Ön raporda belirlenen güzergahların incelenmesi için araziye gidilerek güzergah tespit tutanağı hazırlanır. Ön raporda eksik görülen hususlar veya yapılmasına ihtiyaç duyulan ek çalışmalar hazırlanır. Ön rapora son şeklinin verilmesinin ardından tasdik edilir ve projelendirme kriterleri belirlenmiş olur. Ön raporun tasdik edilmesinden sonra Fizibilite Raporu hazırlanarak tasdik için idareye teslim edilir. Fizibilite Raporuna ilişkin görüşler yükleniciye bildirilir ve yüklenici tarafından gerekli düzeltmeler yapılarak yeniden tasdike sunulur. Fizibilite Raporu uygun bulunması halinde tasdik edilir. 66

68 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ön raporun tasdiki ile kesinleşen proje güzergahına ait şeritvari haritaların alınması ile inşaat ve projelendirme için gerekli jeolojik çalışmaları içeren arazi çalışmalarının hazırlanmasına başlanılır. Arazi çalışmaları ilgili Bölge Müdürlüklerince tasvip edilir ve harita çalışmaları Etüd Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı nca, jeolojik çalışmalar ise Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı nca tasdik edilir. Arazi çalışmalarının tasdikinden sonra projelendirme çalışmalarına başlanılır. İsale hatları plan profil uygulama projeleri, hesap raporları ve ihtiyaç olması halinde servis yolu projeleri tasdik için İdareye sunulur. Söz konusu projeler incelenir ve arazide proje güzergahı incelenerek yersel tetkik tutanağı hazırlanır. Gerekli düzeltmeler yükleniciye bildirilir. Yüklenici tarafından düzeltmeler yapılarak projeler tekrar tasdike sunulur ve uygun bulunması halinde tasdik edilir. İsale hattı plan profil uygulama projelerinin tasdik edilmesinden sonra sanat yapıları uygulama projelerinin hazırlanması aşamasına geçilir. Söz konusu projeler yüklenici tarafından hazırlanarak tasdike sunulur. İdare tarafından verilen görüşler doğrultusunda düzeltilir ve uygun bulunması halinde tasdik edilir. Uygulama projelerinin tasdik edilmesinden sonra proje orijinalleri hazırlanır ve tasdik edilir. Kamulaştırma planları, uygulama projelerine göre hazırlanır, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı veya Bölge Müdürlüğü nce kontrol edilir ve Kadastro Müdürlüğü Onayı yaptırılır. CBS çalışmaları hazırlanır ve ilgili Daire Başkanlığınca tasdik edilir. Metraj, Yeşil Dosya ve Şartnameler hazırlanılarak İdareye sunulur ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından tasdik edilir. Yukarıda belirtilen uygulamalar sonucunda hazırlanan proje ve proje dokümanları sözleşmede belirtilen sayıda çoğaltılır ve İdare tarafından kurulan Kabul Komisyonunca incelenir. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesine müteakip kabul yapılır ve proje tamamlanmış olur. ARITMA TESİSİ PROJELERİNİN YAPIMI Ulusal Standartlara uygun içmesuyu teminine yönelik talepte bulunan ilgili belediye başkanlığı ile protokol yapılarak, İçmesuyu Temin Projesi yapılacak olan yerleşim alanı belirlenir. Yörede içmesuyu temini amacıyla kullanılabilecek hamsu kaynakları belirlenir, varsa bunlara yönelik planlama raporları temin edilir. Bu planlama raporu esas alınarak, "İçmesuyu İsale Hatları ve Arıtma Tesisi Projelendirilmesi İşi" ile ilgili ihale süreci başlatılır. İşin kapsamının tanımlanması amacıyla "Proje Yapımı Özel Teknik Şartnameler" ve "Genel Teknik Şartnameler" tarafımızca hazırlanır ve proje yapım ihalesine çıkılır. İhale sonucuna göre yüklenici ile sözleşme imzalanır. Teknik Şartnameler doğrultusunda ilk olarak "Tatbikat Projesi Ön Raporu" hazırlanır. Bu raporda, İçmesuyu Arıtma Tesisi' ne yönelik detay projelendirme çalışmaları yapılmamakla birlikte, arıtma tesisi için önerilen alternatif alanlar ile ilgili bilgi verilerek arıtma tesisi yeri netleştirilir. Ayrıca arıtma tesisine giriş ve çıkış piyozometre 67

69 Performans Programı kotları belirlenerek bu değerin 8-9 m civarında olmasına dikkat edilir. İçmesuyu temini amacıyla kullanılacak olan hamsu kaynağına yönelik uzun vadeli kalite ölçümleri de bu raporda yer alır. Tatbikat projesi ön raporunun tasdik edilmesinden sonra, yörede belirlenen uzun vadeli nüfus ve su ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlenen, kaynağımızdan alınabilecek hamsu debi değeri ve hamsu kalite kriterlerine göre aşağıda aşamaları belirtilen içmesuyu arıtma tesisi projelendirme çalışmaları gerçekleştirilir: 1. Aşama: Bu kapsamda ilk olarak; "Arıtma Tesisi Proje Ön Raporu" hazırlanır. Ön rapor aşağıdaki hususları ihtiva eder. A - Özet Projenin adı ve yeri Projenin takdimi Projenin karakteristikleri B - Giriş Proje sahasının sınırları Mevcut tesislerin durumu Daha önce yapılmış çalışmalar Projelendirmede kullanılacak kriterler, doneler ve faydalanılan kaynaklar Nüfus ve su ihtiyaçları hesapları C - Genel Bilgiler Proje sahası hidrolojisi Proje sahası topoğrafyası ve jeolojik yapısı İnşaat malzemeleri etüdü Enerji durumu etüdü Mevcut sistemin A4 normunda şematik genel durum planı Projelendirilecek sistemin A4 normunda şematik genel durum planı Mevcut ve projelendirilen sistemlerin bir arada gösterildiği A4 normunda şematik genel durum planı Mevcut sisteme ait 1/ lik harita üzerinde şematik genel durum planı Projelendirilecek sisteme ait 1/ lik harita üzerinde şematik genel durum planı Mevcut ve projelendirilen sistemin 1/ lik harita üzerinde şematik genel durum planı İlgili bütün tablo, şekil ve grafikler Yapılan hesaplarda kullanılan ve projelendirme kriterlerinde yer alan hesaplara ait abak, tablo vb... doküman Raporda su kaynağının kalite analizleri değerlendirilerek teknik ve ekonomik açıdan en uygun arıtma prosesi seçilir. Buna göre arıtma tesisi taslak genel yerleşim planı hazırlanır. 68

70 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Hazırlanan arıtma tesisi proje ön raporu ilgili birimlere de görüşe sunularak; eksik görülen hususlar, yapılmasına ihtiyaç duyulan ek çalışmalar varsa tamamlandıktan sonra tasdiklenir. 2. Aşama: Arıtma tesisi ön proje raporu tasdik edildikten sonra fonksiyonel projeler (proje raporları, harita alımı, proses raporu, hidrolik rapor ve hesaplar, hesap dosyaları, fonksiyonel kesin proje ozalit kopyaları) ilgili şartnamelere uygun olarak hazırlanır. Hazırlanan fonksiyonel projeler ve raporlar ilgili birimlere de görüşe sunularak; eksik görülen hususlar, yapılmasına ihtiyaç duyulan ek çalışmalar varsa tamamlandıktan sonra tasdiklenir. 3. Aşama: Fonksiyonel kesin projeler tasdik edildikten sonra arıtma tesisi mimari kesin projeler (proje raporları (zemin etüd raporu ve hesaplar dahil), hesap dosyaları, mimari kesin proje ozalit kopyaları) ilgili şartnamelere uygun olarak hazırlanır. Hazırlanan mimari projeler ve raporlar ilgili birimlere de görüşe sunularak; eksik görülen hususlar, yapılmasına ihtiyaç duyulan ek çalışmalar varsa tamamlandıktan sonra tasdiklenir. 4. Aşama: Fonksiyonel ve mimari kesin projelerin onayına müteakip tatbikat projelerinin yapımına geçilir. İlgili şartnamelere uygun olarak mekanik, inşaat, elektrik, EKO tatbikat proje ozalit kopyaları, hesap dosyaları, projeye ait yeşil dosyalar, keşif, metrajlar ve birim fiyat tarifeleri hazırlanır. Hazırlanan tatbikat projeleri ve raporlar ilgili birimlere de görüşe sunularak; eksik görülen hususlar, yapılmasına ihtiyaç duyulan ek çalışmalar varsa tamamlandıktan sonra tasdiklenir. Projeler, raporlar, hesap esasları ve yeşil dosyalar aşağıdaki hususları ihtiva eder. A - Raporlar ve Projeler Proje Raporu, Ön Raporda sunulan çalışmalardan proje için kabul görmüş olan bütün bilgileri, proje çözümü ve tablo, şekil, grafikler. Proje özeti ve A4 normunda genel durum planları Proje Üniteleri i) Proses ve hidrolik raporu, ii) Arıtma tesisinin fonksiyonel, inşaat, mekanik ve elektrik, EKO projeleri iii) Sanat yapıları (vana, vantuz, tahliye, dirsek, tespit kitlesi, denge bacası, yol, dere, alt sel ve demiryolu geçişleri, yangın musluğu, enerji kırıcı vana, maslak vb.) İnşaat programı ve inşaat metotları İnşaat tatbikat safhasına göre malzeme, mekanik ve elektrik teçhizat ile aksam listesi ve karakteristikleri Sistem işletme düzeni ve tavsiyeler Metraj cetveli, birim fiyatlar, birim fiyat tarifleri İnşaat tatbikat safhalarına göre yatırım maliyetleri ve döviz ihtiyacı Kamulaştırma planları Zemin etüd raporları 69

71 Performans Programı B - Hesap Esasları Hidrolik hesap esasları Proses hesap esasları Statik ve betonarme hesap esasları Mekanik hesap esasları Elektrik ve EKO hesap C - Yeşil Dosyalar a) Takdim Raporu Projenin adı, yeri, gayesi ve muhtevası İnşaat malzemeleri Projenin maliyeti İş programı ve inşaat süresi İnşaat makinaları (ekipman) b) Özel Teknik Şartname Projenin adı, yeri ve gayesi İhale muhtevası İşveren tarafından inşaat müteahhidine verilecek projeler Yüklenici tarafından hazırlanacak projeler Malzemelere ait özel teknik şartnameler Metraj cetveli Fiyat analizi, birim fiyatlar ve tarifleri Keşif cetveli 5. Aşama: Onaylı projeler ve dokümanların orijinallerine son halleri işlenir. Projeler son haliyle incelenip tasdik edilir. Tüm onaylı orijinal projeler ve dokümanları orijinallerinden çoğaltılarak Autocad ve Pdf formatında CD'ye kaydedilir. Projelerle birlikte tüm Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları da hazır hale getirilir. Proje çalışması tamamlanmış olur. ATIKSU TESİSLERİ PROJELERİNİN YAPIMI Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin, içmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atıksuların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesini sağlayacak atıksu tesislerinin (arıtma, şebeke ve kollektör) inşaatlarına başlanabilmesi için öncelikle uygulama projelerinin tamamlanması gereklidir. Atıksu projeleri iki farklı yaklaşımla ele alınmaktadır. İçmesuyu baraj havzaları için yürütülen çalışmalarda öncelikle havza koruma mesafeleri belirlenir. Havzada yer alan yerleşimlere ait nüfus (yerleşim yeri nüfusu ve içmesuyu barajının hizmet ettiği nüfus), debi, kirlilik yükü ve su kaynağına yakınlık gibi faktörler değerlendirilir. Belirlenen yöntem ve kriterlere göre yerleşim yerlerine ait evsel atıksuların toplanması, arıtılması ve arıtma sonrasında baraj mansabına deşarj edilmesi projelendirilir. Nehir havzalarında ise; nüfus, debi, kirlilik yükü, belirlenen güzergah ve konumlar dikkate alınarak yerleşim yerlerine ait evsel atıksuların mevcut atıksu toplama hattının sonlandığı yerden evsel atıksu arıtma tesisine (EAAT) iletilmesini sağlayacak kolektör hatları projelendirilir. 70

72 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü EAAT uygulama projeleri; "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ile "Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği (KAAY) deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde tasarlanır. Proje kapsamında EAAT ye ait proje raporları ile birlikte (proses raporu, hidrolik rapor ve hesaplar dahil), proses, inşaat, mimari, mekanik, elektrik, SCADA/otomasyon uygulama projeleri hazırlanır. Gerekli olması halinde projelendirilecek tesislerin kapasitesi için kademelendirme yapılabilir. Arıtılmış suyun yeniden kullanılması söz konusu olduğu durumlarda ise "Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği sulama suyu kriterleri dikkate alınarak bu suyun sulama amaçlı kullanılabilmesine imkan sağlayacak arıtma tesisi üniteleri ve bağlantı hatları uygulama projeleri yapılır. Projelendirme Çalışmaları Ön Proje Raporu: Hazırlanacak Uygulama Projesi Ön Raporu nun, Özel Teknik Şartnamesinde belirtilen Ön Proje Raporu için istenilen kriterleri taşıması gereklidir. Proje çalışmaları yapılırken, Özel Teknik Şartnamede belirtilen genel şartnameler dikkate alınır. Bunlarda belirtilmeyen hususlarda ilgili Türk Standartları esas alınır. Harita çalışmaları: Harita tasdik işlemleri, uygulama projeleri incelemeye sunulmadan önce tamamlanır. Ayrıca; Harita alımı işleri ilgili şartnamelere uygun olarak yapılır. Projelerin tetkiki tasdikli haritalar üzerinden gerçekleştirilir. Atıksu toplama, kolektör ve deşarj hatlarının tamamı için boru ekseninden itibaren sağlı sollu olacak şekilde işin niteliğine göre belirlenen genişlikte 1/1.000 lik şeritvari haritalar alınır. Atıksu arıtma tesisi yerlerinde 1/500 ölçekli plankote çalışmaları yapılır. Zemin etütleri ve jeolojik çalışmalar: Zemin etütlerinin tasdik işlemleri, uygulama projeleri tetkike sunulmadan önce tamamlanır. Ayrıca; Yapıların yapılacağı alanda proje için gerekli jeoteknik parametreleri ortaya koymak amacıyla; ilgili şartnamesine uygun olarak sondaj talimatı, zemin ve kayalarda arazi ve laboratuvar deneyleri, jeolojik harita ve kesitler vb. hazırlanır. Atıksu toplama, kolektör ve deşarj hatlarında hat derinliğine ve çapına göre araştırma çukuru ve sondaj kuyusu sayısı ve derinliği belirlenir. Atıksu arıtma tesislerinde ise yapıların temel derinliği, boyutu ve ağırlığı dikkate alınarak gerekli sondaj kuyusu sayısı ve derinliği belirlenir. Arazi ve laboratuvar çalışmalarından sonra; zemin parametrelerini içeren Zemin Etüdü ve Değerlendirme Raporu hazırlanır. Gerekli durumlarda zemin iyileştirme projesi de yapılır. Uygulama Proje Raporu: Evsel atıksu arıtma tesislerinde tesisle ilgili tüm su hattı, proses, çamur, hidrolik, hava ihtiyacı, koku kontrol, atıksu geri kazanım vb. konular Uygulama Proje Raporunda ortaya konur. Atık su kolektör hattı projelerinde ise hat ile ilgili hesaplar, bacalar, terfi merkezleri gibi hususlar detaylı olarak raporda yer alır. İlgili raporlarda; tüm ünite, bina, su yapısı, ekipman ve malzemeler ile boru cins ve özellikleri, kapasitesi, adedi gibi bilgiler bulunur. Hesap Raporu: Belirtilen tesislerin projeleri ile alakalı işler için gerekli bütün hesaplar yapılıp bunlara ait "Hesap Rapor u bütün detayları ihtiva edecek şekilde İdareye sunulur. Metraj yeşil dosya ve keşif: Proje muhtevasındaki tüm tesislerin metraj, yeşil dosya, keşifleri hazırlanarak ödemeye esas pursantaj tablosu hazırlanır. 71

73 Performans Programı İnşaat özel teknik şartnameleri: Yaptırılacak inşaat ihalesi için her türlü detayı içeren İnşaat Özel Teknik Şartnamesi hazırlanır. Tesislerin çevreye etkisi: Mevzuat gereği ÇED konusunda herhangi bir rapor hazırlanması gerekmiyor ise, Uygulama Projesi Ön Raporu nda "Tesislerin Çevreye Etkisi bölümü yer alır ve çevre ile ilgili hassasiyetler bu bölümde açıklanır. ÇED Raporu hazırlanmasını gerektiren yatırımlarda ÇED Raporu hazırlanır ve "ÇED Olumlu kararı alınır. CBS - Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları: Proje kapsamında uygulama projeleri hazırlanacak tüm tesislerin CBS çalışmaları; DSİ Atıksu Dairesi Başkanlığı tarafından belirtilen esaslar dahilinde ve Genel Müdürlüğün 31/12/2010 tarih 2010/27 sayılı Genelgesi kapsamında yürütülür. Proje etapları, projelendirme çalışmalarının süreleri ve teslim edilecek doküman miktarları: Proje dokümanlarının tetkik ve tasdiki ile ilgili hususlarda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün 27/08/2010 tarihli ve 4484 sayılı (2010/14 nolu) Genelgesine uyulmaktadır. AAT projelerinin yapımı kapsamındaki etaplar ana hatları ile aşağıda sıralanmıştır. Yüklenici tarafından bu etaplar iş programına uygun olarak yerine getirilmekte, her etap bitiminde İdarenin tasdiki alınarak bir sonraki etaba geçilmektedir. Proje etapları şunlardır; Proje etapları Etap Başlığı Uygulama Projesi Ön Raporu, Atıksu Toplama ve Deşarj Hatları ile ıtma Tesisine ait Taslak Planlar Arazi Harita Çalışmaları ve Jeoteknik Etüt Raporu Etap İsmi A B Hidrolik Hesap Raporları, Proses, Mimari Uygulama Projeleri ve aporu Detay proje çalışmaları: Betonarme, Elektrik, Mekanik Tesisat gulama Projeleri ve Fizibilite Raporu Metraj, Yeşil Dosya, Keşif, Özel Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri, rtnameler, Proje ve Dokümanların Teslimi, Kamulaştırma ve CBS alışmaları C D E Etap A - Ön proje raporu: Ön rapor kapsamında yapılması gereken çalışmalar: Proje yerinin tanıtılması, İklim Özellikleri, Jeoloji ve Topoğrafya Durumu, İçmesuyu Durumu, Kanalizasyon Durumu, Alıcı Ortam Özellikleri, Atıksu ve Alıcı Ortam Analizleri, Nüfus tahminleri, Debi Hesapları, Kirlilik Yükü Hesapları, Kolektör Bağlantısı, Enerji temin noktası, Mimari Planlar, Hidrolik Profil, Genel Yerleşim Planı, Su, Atıksu miktarları, Genel Vaziyet Planı ve Arıtılmış suyun sulamada kullanımı gibi hususlardan oluşmaktadır. 72

74 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ön Proje Raporu nun hazırlanması safhasında, taslak rapor hazır olduğunda, yüklenici DSİ Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü ile beraber yersel tetkik yapar. İnceleme yapıldığına dair düzenlenen tutanağın ismi Yersel Tetkik Tutanağı dır. Yersel Tetkik Tutanağı, iş yeri teslim tutanağından ayrı olarak Ön Raporda yer alan hususların arazide tetkik ve teyit edildiğine dair bilgiler ihtiva edecek, Yüklenici ile birlikte İdarenin de imzasını taşıyacaktır. Yersel Tetkik Tutanağı bulunmayan Ön Proje Raporu, tasdik edilmemektedir. Tasdik işlemleri tamamlanan Ön Proje Raporu renkli olarak çoğaltılarak, sözleşmesinde belirtilen miktar ve formatta İdareye sunulmaktadır. Kalkınma Bakanlığı Fizibilite Raporları: Yüklenici, Ön Proje Raporunun İdare tarafından tasdikinden sonra, Kalkınma Bakanlığı tarafından istenilen formatta Fizibilite Raporlarını hazırlayarak İdareye sunmakta, uygun bulunan Fizibilite Raporları çoğaltılmaktadır. Etap (B)- Arazi Harita Çalışmaları ve Jeoteknik Etüt Raporu: Yüklenici, A etap çalışmalarının tasdikinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren iş programında B etabı için öngörülen süre içerisinde harita çalışmaları ile jeoteknik etüt raporunu tamamlayarak İdareye sunar. Etap (C)- Uygulama Proje Raporu, proses ünite projeleri, mimari projeler: Yüklenici, B etap çalışmalarının tasdikinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren iş programında C etabı için öngörülen süre içerisinde aşağıda belirtilen ölçek ve detayda uygulama proje raporu, proses ve mimari proje çalışmalarını yapar. Uygulama Proje Raporu: Uygulama Proje Raporu verilen şartnamelere uygun detayda hazırlanır. Hesap raporu ve projeler hazırlanırken uluslararası standart ve literatürlerden yararlanılarak tüm kabuller ve ilgili bilgilendirmeler yapılır. Mimari projeler: Mimari Projelerin Hazırlanmasına Ait Teknik Şartname ve Sanat Yapıları Uygulama Projelerinin Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanan AAT mimari projeleri kapsamında, Proses ünitelerine ait mimari planlar, kesitler, detay projeler ( 1/50, 1/100 ölçekli olacak ) ve mahal listeleri, lojman, idari bina ve giriş kontrol ünitesine ait mimari planlar, kesitler ve cepheler ile Genel Yerleşim Plan ve Kesitleri verilir. Etap D- Detay Proje Çalışmaları: Betonarme, elektrik, mekanik, tesisat uygulama projeleri Yüklenici, uygulama proje raporu ve proses-mimari projeler başlıklı C etabı tasdikinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren iş programında D etabı için öngörülen süre içerisinde kapsamı sözleşmesinde ayrıntılı olarak belirtilen Mekanik Projeleri, Statik, Betonarme Projeleri ve Elektrik Projeleri hazırlayarak İdareye verir. Bu bölümdeki çalışmaların hazırlanma, sunum, tetkik, tasdik ve çoğaltma işlemleri, Etap C çalışmalarının tasdik tarihinden itibaren sözleşmesinde belirtilen sürede tamamlayıp takım halinde İdareye verir. Etap E- Metraj, Yeşil Dosya, Keşif, Şartnameler, Proje ve Dokümanların Teslimi: Bu bölümdeki çalışmaların hazırlanma, sunum, tetkik, tasdik ve çoğaltma işlemleri, Etap D çalışmalarının tasdik tarihinden itibaren sözleşmesinde ayrıntılı olarak verilen süreçte tamamlanır. Projenin düzeltme ve değişiklik yapılmış kısımları ile onanma şartına göre değiştirilmesi gereken kısımları, ayrıca mimari planlarda taşıyıcı elemanların betonarme projesindeki ölçülere göre düzeltilmiş şeklini yaparak temiz şekilde (Karalama, kazıntı, okunaksız yazı ve silinti olmadan) hazırlar ve planlar üzerindeki değişiklikleri orijinallere işleyerek ve proje ile ilgili tüm bilgi ve çizimler CD kaydına alınarak takım halinde İdareye teslim eder. 73

75 Performans Programı Projelerin Bakanlık tarafından onaylanması: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın 2013/4 sayılı "Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi nin II. bölümü (e) bendi gereği DSİ proje onayı istenmeyen kurumlar arasında yer almaktadır. Söz konusu Genelgede DSİ tarafından doldurulan Ek-7A/Ek-7B formu ile projenin yürütüldüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından doldurulacak Ek-6 formunun Bakanlığa sunulması durumunda, atıksu arıtma tesisi proje dosyası bu Genelge hükümlerinden muaf tutulmaktadır. SULAMA VE DRENAJ PROJELERİNİN YAPIMI Tarım alanlarının sulanması, drenajı, tarım alanları ile meskun mahallerin taşkınlardan korunması için planlama raporları onaylanmış projelerdeki sulama ve taşkın tesisleri ile gölet ve gölet sulamalarının inşaatlarına başlanabilmesi için proje yapımlarını tamamlamak. Depolama, sulama ve taşkın tesisleri inşaatlarının gerçekleştirilmesi ile işletme aşamalarının ihtiyaç duyulan tesis projelerinin yapımı, mevcut tesislerden ihtiyaç duyulanların depreme karşı güçlendirme projelerinin yapılması zorunludur. İşin Planlama Raporu, tüm yazışma ve proje dosyaları temin edilir. Proje ile bağlantısı olabilecek diğer projeler araştırılarak incelenir. Proje ile ilgili tüm bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan toplanması, değerlendirilmesi, eksik bulunan harita, done doküman ve arazi çalışmalarının tanımlanarak güncel şartlara uygun olarak gerekli planlama revizyonlarının yapılması sağlanır. Proje sahasında toplulaştırma çalışmalarının olup olmadığı tespit yapılır. Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi ndeki esaslar çerçevesinde; proje sahasının tanıtılması, sahada yapılacak işlerin özetlenmesi, arazi tasnifi ve zirai patern hakkında bilgi verilmesi, sulama sahasının drenaj durumu ve tahliye etütleri ile ilgili hidrolojik çalışmaların yapılması, alternatif anakanal ile pilot saha çalışmasının hazırlanması, sulama suyu ihtiyaçlarının hesaplanması, mevcut ve mutasavver tesislerle birlikte Jeolojik durum hakkında bilgilerin verilmesini içeren işe ait Ön Rapor hazırlanır. Hazırlanan ön rapor hakkında ilgili Bölge Müdürlüğü ve Daire Başkanlıklarının görüşleri alınır. Ön raporda eksik görülen hususlar veya yapılmasına ihtiyaç duyulan ek çalışmalar hazırlanır. Ön raporun tasdikinden sonra Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi ndeki esaslar çerçevesinde; sulama sahasına ait mevcut 1/ 5000 ölçekli haritalar üzerinde, toplanmış bilgilere göre, arazinin topoğrafyasına, jeolojisine, sabit tesislerine, toplulaştırma veya kamulaştırma ihtiyaçlarına, parselasyon dağılımına, malzeme varlığına uygun, teknik, emniyetli ve ekonomik, işletmede kolaylık sağlayacak sulama ve drenaj kanallarının güzergâhlarının belirlenmesi, kilometrajlarının yapılması, sulama, drenaj ile taşkın debileri belirlenerek hidrolik karakteristiklerinin hesaplanması, tip enkesitlerin belirlenmesi ve kanallar üzerinde emniyet, işletme ve ulaşım için gerekli olan tüm sanat yapılarının yerlerinin, cinslerinin ve tiplerinin belirlenmesi ile hizmet ve taşkın sahalarının sınırlarının belirlenerek alanlarının ölçülmesi suretiyle gerekli tüm projelerin hazırlanarak aplikasyona müstenit 74

76 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü projelerin üretimi için hazır hale gelinmesi amaçlanarak aplikasyon öncesi projeler hazırlanır. Aplikasyon öncesi projelerin tasdikinden ve gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra aplikasyon talimatı hazırlanır. Hazırlanan aplikasyon talimatına göre DSİ Harita Yapımı ve Aplikasyon İşleri Genel Teknik Şartnamesi esaslarına uygun olarak harita alımları, direk aplikasyon, plankote ve en kesit alımları yapılır. Aplikasyona müstenit projelerin hazırlanması safhasında gerek duyulan ilave jeolojik etütler Jeoteknik Etüt Şartnamesi esaslarına göre yapılır ve hazırlanan jeolojik rapor Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığına sunularak onay alınır. Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi ndeki esaslar çerçevesinde; güzergâhları belirlenmiş sulama ve drenaj kanallarının inşaatı için gerekli şerit vari harita genişliğinin kanal güzergâhı boyunca aplikasyonu yapılarak, haritaları ve plankoteleri alınan arazinin inşaat ve projelendirme için gerekli zemin etütleri, klasları, uygulamaya esas olacak şevleri yerinde tespit edilir ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde elde edilen arazi ve zemin doneleri kullanılarak, sulama ve drenaj kanallarının ve her türlü gerekli tesisin ilgili kriterlerine uygun olarak aplikasyona müstenit projeler hazırlanır. Sulama şebekesi ile ilgili proje ve arazi çalışmaları neticesinde gerekli görülen şebeke revizyonları yapılır. Proje kapsamındaki sanat yapıları ait oldukları kilometrelerde Fen ve Sanat Kaidelerine göre projelendirilir. Sanat yapıları yerlerinde yeterli kot ve tesviye eğrisi içerecek şekilde harita ve plankote alımları yapılır. Sanat yapılarına ait hidrolojik bilgiler, tasdikli havza planlarından alınır. Sanat yapılarının yer aldığı proje sahasının deprem bölgesi belirlenir. Sanat yapılarının yer aldığı proje sahasının don bölgesinde olup olmadığı araştırılır. Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi ndeki esaslar çerçevesinde yürütülecek olan proje yapım işleri, ön projeye tabi ve tabi olmayan sanat yapıları projeleri olmak üzere iki ana grupta toplanır. Projelendirilecek sanat yapısı. Tabi olduğu grubun kriterlerine göre tasarlanır ve gerekli hesapları yapılır. Ön projeye tabi sanat yapıları (regülatör yapıları, pompa istasyonları ve tüneller) iki aşamalı olarak projelendirilir. Birinci aşamada hidrolik hesaplara dayalı ön proje hazırlanır. Ön projenin tasdikini takiben ikinci aşamada stabilite, statik ve betonarme hesaplara dayalı uygulama projeleri, ön projede belirlenen eksiklikler de göz önünde bulundurularak hazırlanır. Ön projeye tabi olmayan sanat yapıları projeleri ise, tek aşamalı olarak hidrolik, stabilite, statik ve betonarme hesaplara dayalı olarak hazırlanır. Projenin her aşamasında ihtiyaç duyulması halinde proje sahasına teknik gezi düzenlenerek güzergâhlar ve yapı yerleri jeolojik, topoğrafik ve çevre şartları açısından tetkik edilir. Gezinin tamamlanmasını müteakip Teknik Gezi Raporu hazırlanır. Raporda önerilen hususlar projelendirme aşamasında dikkate alınır. Tasdik edilen projeler, hesaplar ve raporlar ilgili birimlerce kullanılmak üzere arşivde muhafaza edilir. Projenin 75

77 Performans Programı her aşamasında proje üniteleri için ilgili şubelerle koordineli olarak çalışılır. Projelere ait hesap ve ozalit çizimlerin tamamlanıp onaylanmasına müteakip orijinal (aydınger) çizim paftaları hazırlanır. Orijinal çizim paftalarının antet bölümlerinde; projenin uygulanacağı yerden sorumlu Bölge Müdürlüğünün adı ve işin yatırım programındaki adı yazılır. Ayrıca projeyi yapan, çizen ve tasvip edenin unvanı, adı, soyadı ve imzaları yer alır. Projeler Şube Müdürü tarafından incelenip imza edildikten sonra tasdik edilmek üzere Daire Başkanlığına sunulur. Önem arz eden bazı sanat yapıları (regülatör, pompa istasyonu gibi) projelerinin tamamlanmasını müteakip, yapının ekonomik ömrü boyunca fonksiyonelliğini sürdürebilmesi için detaylı bir İşletme ve Bakım Talimatı hazırlanır. Projenin tamamlanmasından sonra, işin metrajı çıkarılarak ihaleye esas dokümanlar ile inşaata esas Özel Teknik Şartname hazırlanır. Onaylanmış aplikasyona müstenit projeler üzerinde ünite ve gruplar oluşturularak, bu ünite ve gruplara ait mahal listesi, metrajlar ile ilgili imalat tarifleri hazırlanarak yeşil dosya oluşturulur. 76

78 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 3 A1 H3 PH1 İdare Adı DSİ Genel Müdürlüğü Amaç Hedef Performans Hedefi Ülkemizin su kaynaklarının korunmasını, geliştirilmesini, verimli kullanılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak Suyun kalitesinin, miktarının korunması, iyileştirilmesi ve izlenmesi sağlanacaktır. Gözlem istasyonları artırılacaktır. Açıklamalar: Havzalarda kurulan yeraltı suyu ölçüm istasyonları ile yeraltısuyunun, mevcut hidrometeorolojik gözlem ağı geliştirilerek yüzey suyunun miktar ve su kalitesi izlenecektir. Mevcut su depolama hacimlerindeki değişim miktarının belirlenerek periyodik olarak izlenmesi sağlanacaktır. İklim değişikliğinin su kaynaklarının miktar ve kalitesine etkileri,bu konularda mücadele metotları ve adaptasyon yöntemleri belirlenerek pilot havzalar bazında çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca, suyun miktarı ve kalitesinin korunması ile atıksuların dönüşümü konularında yapılan çalışmalar değerlendirilecektir. Performans Göstergeleri Gerçekleştirilecek İlave Rasat Gözlem İstasyonu Sayısı Açıklama: AGİ, GGİ, MGİ, KGİ dan kaliteli veri alınmasının takibi (EİE istasyonları dahil). Su Kalitesi Gözlem Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilecek Numune (YÜS) Sayısı Açıklama: Bazı ölçüm parametreleri ile su kalitesi takibi Su Kalitesi Gözlem Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilecek Numune (YAS) Sayısı Açıklama: Bazı ölçüm parametreleri ile su kalitesi takibi Kaynak ihtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Etüt ve Proje Genel Toplam Türkiye Hidrometeorolojik Gözlem Ağında yer alan havzalarda kurulu yerüstü suyu ölçüm istasyonları ile su potansiyeli (miktarı) ve su kalitesi takip edilmektedir. İhtiyaçların emniyetli temini için küresel ısınma ve kuraklık da dikkate alınarak havzalar arası su aktarımı ve diğer alternatifler araştırılacaktır. Mevcut su depolama hacimlerindeki değişim miktarının belirlenerek periyodik olarak izlenmesi sağlanacaktır. İklim değişikliğinin su kaynaklarının miktar ve kalitesine etkileri belirlenerek pilot havzalar bazında çalışmalar yapılacaktır. Havzalarda potansiyel su kirlilik sahaları, kirletici faktörler ve iyileştirme şartları belirlenerek ilgili kurumlara bildirilecektir. Muhtemel iklim değişikliği senaryolarına göre adaptasyon politikaları ve uygulama önerileri geliştirilecek ve uygulanması sağlanacaktır. 77

79 Performans Programı Güvenilir su bilgilerinin temin edilmesi amacıyla, DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, Rasatlar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, DSİ Bölge Müdürlükleri Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü Rasatlar Baş Mühendislikleri sorumluluğunda ülke genelinde tesis edilmiş olan hidrometeorolojik gözlem ağındaki istasyonlarda rasat faaliyetleri yürütülmektedir. Akım Gözlem İstasyonları vasıtası ile nehir akımları, Göl Gözlem İstasyonları vasıtası ile göl seviye gözlemleri, Meteoroloji Gözlem İstasyonları vasıtası ile yağış, sıcaklık, buharlaşma, Kar Gözlem İstasyonları vasıtası ile kar derinliği ve yoğunluğu gözlemleri yapılmaktadır. DSİ nin hidrometeorolojik gözlem sistemi; 1300 akım gözlem istasyonu (AGİ), 96 göl gözlem istasyonu (GGİ), 247 kar gözlem istasyonu (KGİ), 191 meteoroloji gözlem istasyonu (MGİ), 155 sediment gözlem istasyonu olmak üzere toplam 1989 adet gözlem istasyonundan oluşmaktadır. Su kalitesini izlemek amacıyla da 2015 yılı itibariyle de 1378 adet su kalitesi gözlem istasyonu mevcuttur. Ülkemizde 1980 li yıllardan sonra su kaynakları yönetiminde çevresel faktörler kendini hissettirmeye başlamıştır. Hızlı şehirleşme ve sanayileşme neticesi su kalitesi hızla bozulmaya başlamış, kullanılabilir su kaynakları giderek azalmıştır. Akarsu havzası boyunca görülen kirlilik sebebiyle su kalitesinde meydana gelen bozulmalar, esasen başta sanayi ve evsel atıklar olmak üzere tarımsal maksatlı su kullanımları ve arazi kullanım şekilleri, toprak yapısı, sediment taşınmış ve erozyon gibi faktörlere bağlı bulunmaktadır. Akarsu havzasındaki çevresel etkilerin tanımlanabilmesi için, su-toprak ilişkileri başta olmak üzere havzadaki bütün ekonomik faaliyetlerin, su kullanım ve deşarj sistemlerinin izlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 78

80 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 4 A1 H4 PH1 İdare Adı DSİ Genel Müdürlüğü Amaç Hedef Ülkemizin su kaynaklarının korunmasını, geliştirilmesini, verimli kullanılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak Taşkın tehlike haritaları hazırlanarak erken uyarı sistemi kurulacaktır. Performans Hedefi Taşkın erken uyarı sistemi kurulacaktır. Açıklamalar: Taşkın tehlike haritası hazırlanan ve gerekli görülen akarsu havzalarında taşkın tahmini ve erken uyarı sistemi kurulacaktır. Performans Göstergeleri Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi Gerçekleştirilecek Havza Sayısı 3 10 Açıklama: Taşkın riski ön değerlendirmesi gerçekleştirilecek havza sayısnın takibi 2 Taşkın Tehlike Haritası Hazırlanacak İl Sayısı 6 5 Açıklama: Taşkın tehlike haritası hazırlanacak il sayısının takibi Taşkın Tahmini Erken Uyarı Sistemi Kurulacak Akarsu Havza Sayısı Açıklama: Taşkın tahmini erken yarı sistemi kurulacak akarsu havza sayısının takibi Kaynak ihtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Etüt ve Proje Genel Toplam Ülkemiz genelinde taşkın yaşanmış veya yaşanması muhtemel alanlar başta olmak üzere, çalışma yapılacak sahaların tespiti amacıyla risk ön değerlendirmede çalışmaları yapılarak, akarsularda öncelik sırasına göre ihtiyaç duyulan alanlarda 1 ve/veya 2 boyutlu hidrolik modelleme çalışmaları ile Taşkın Tehlike Haritaları hazırlanacaktır. Taşkın tehlike haritası tamamlanmış alanlarda taşkın erken uyarı sistemi için MGM ve DSİ verilerinin entegrasyonu sağlanarak, gerekli olan istasyonlar kurulacak ve mevcut istasyonların revizyonları yapılarak taşkın tahmini ve erken uyarı sisteminin kurulması sağlanacaktır. 79

81 Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 5 A1 H5 PH1 İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi DSİ Genel Müdürlüğü Ülkemizin su kaynaklarının korunmasını, geliştirilmesini, verimli kullanılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak Deney laboratuvarlarının alt yapısı, verilere dayalı kalite kontrol hizmeti, AR-GE alt yapısı geliştirilecek ve güçlendirilecek, deneysel faaliyetlerle ilgili akreditasyon kapsamı genişletilecek. Laboratuvarlar akreditasyon kapsamında genişletilecektir. Açıklamalar: Ülkemizin su ve toprak kaynaklarını geliştirmek ve kullanıma sunmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda modern teknoloji ve ekonomi kurallarına uygun olarak gerekli araştırma-geliştirme, laboratuvar, kalite kontrol ve ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek. Performans Göstergeleri Dsi Laboratuvarlarının Akreditasyon Deney Kapsamlarının Genişletilmesi Açıklama: DSİ Laboratuvarları olarak TÜRKAK tarafından akredite edilen laboratuvarlarımızın akredite deney kapsamlarının artırılması hedeflenmektedir. Faaliyetler Kaynak ihtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ar-Ge Genel Toplam Ülkemizin su kaynaklarının planlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesinde DSİ nin AR-GE altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, bu yolla elde edilecek bilimsel bilgi ve teknolojik uygulamaların ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşılması kurumsal vizyon açısından son derece önemlidir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak, mühendislik ve AR-GE faaliyetlerinde bilgisayar destekli simülasyon ve analiz programlarının etkin bir biçimde kullanılması sayesinde, DSİ nin mühendislik gücü artacak, ayrıca bu alandaki çalışmalarda önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacaktır. 80

82 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 6 A1 H6 PH1 İdare Adı Amaç Hedef DSİ Genel Müdürlüğü Ülkemizin su kaynaklarının korunmasını, geliştirilmesini, verimli kullanılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak Etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanarak, hizmetiçi eğitim faaliyetleri, özlük hakları ve diğer motivasyon artırıcı faktörler etkili bir şekilde gerçekleştirilecektir. Performans Hedefi Açıklamalar: Hizmetiçi eğitim faaliyetleri artırılacaktır. İnsan kaynağını planlamak, temin etmek; niteliğini artırarak güvenli, etkin ve verimli çalışma düzeni sağlamak modern teknoloji ve ekonomi kurallarına uygun olarak gerekli eğitim faaliyetleri yürütülecektir. Performans Göstergeleri Planlı Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleşme 1 95% Oranı Açıklama: İSG Mevzuatına Göre İş Sağlığı ve Güvenliği 3 96% Eğitimlerinin Gerçekleşme Oranı Açıklama: Planlı Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde Yer Alan Eğitimlerden Gerçekleştirilenlerin Sayısı / Eğitim Kurulunda Karara Bağlanan Planlı Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Sayısı Genel Müdürlüğümüz Merkez İşyerinde İSG Mevzuatına Göre Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Almış Personel Sayısı / Genel Müdürlüğümüz Merkez İşyerinde Çalışan Toplam Personel Sayısı Faaliyetler Kaynak ihtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim Genel Toplam Suyun önemine dayalı olarak; hem üzerinde çalışılan malzemenin hassas bir dengeyle planlanması ve faydalanmaya sunumu hem de yatırım kalemi olarak büyük mali kaynakların harcanma potansiyelinden dolayı su konusundaki süreçler, titizlikle ve profesyonel yaklaşımlarla ele alınmalıdır yılından bu yana tüm gerçekleşen işlerin kurumsal hafızaya kaydedildiği çalışanların kuşaklar boyunca birbirlerini görev başında yetiştirerek görev ve sorumlulukları bayrak yarışı usulüyle devrederek geldiği bir çalışma ortamının günün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılması ve daha iyi hizmet götürecek biçimde işletilmesi kaçınılmazdır. Kamu istihdam politikalarıyla özlük haklarındaki beklentilerin sürekli ertelenmesinin de etkisiyle kurumda hızlı bir personel erozyonunun varlığı bilinmektedir. Sistemin işlemesi ağırlıklı olarak donanımlı insan kaynağına muhtaçtır. Mevcut nitelikli personel varlığının öncelikle korunması ve ardından geliştirilmesi, iş yüküyle dengeli biçimde sevk ve idare edilmesi üstlenilen görevleri gerçekleştirmek açısından önemlidir. Gelecekteki projelerin gerçekleştirilmesi ve işletmeye alınan yatırımların kesintisiz yönetimi açısından ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının istihdam edilişinden başlayarak görevine atanması, iş başında yetiştirilip geliştirilmesi, sistemin ve kurumsallaşmanın bir gereğidir. 81

83 Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 7 A1 H6 PH2 İdare Adı Amaç Hedef DSİ Genel Müdürlüğü Ülkemizin su kaynaklarının korunmasını, geliştirilmesini, verimli kullanılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak Etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanarak, hizmetiçi eğitim faaliyetleri, özlük hakları ve diğer motivasyon artırıcı faktörler etkili bir şekilde gerçekleştirilecektir. Performans Hedefi Açıklamalar: Personele etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanacaktır. Hizmetin gereği olarak yapılması zorunlu görülen Bölge ve Şube Müdürlükleri bünyesindeki idari binalar, misafirhaneler, kreşler, öğrenci yurtları, lojmanlar, atölyeler, depolar, ambarlar, garajlar ve benzeri tesisler ile bu tesislerin bakım-onarımları yapılacaktır. Performans Göstergeleri Bakım ve Onarımı Gerçekleştirilecek Tesis Sayısı Açıklama: İdari binalar, misafirhaneler, kreşler, öğrenci yurtları, lojmanlar, atölyeler, depolar, ambarlar, garajlar ve benzeri tesislerin bakım-onarımlarının Şube Müdürlükleri bazında takibi Faaliyetler Kaynak ihtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Bina ve Tesis İnşa Bakım-Onarım Genel Toplam Ülkemizin toprak ve su kaynaklarını geliştirmek ve kullanıma sunmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda modern teknoloji ve ekonomi kurallarına uygun olarak gerekli araştırma-geliştirme, laboratuvar, kalite kontrol ve ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, e-dönüşüm kuruluşların iş hedefleri doğrultusunda iş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak etkinlik ve verimlilik sağlayacak şekilde maliyet tasarrufu ve yeni iş yapış şekilleri için gerekli değişimi gerçekleştirmek üzere izlenen yol olarak tarif edilebilir. İletişim teknolojilerinden yararlanarak bilgi üretmek, bilgiye hızlı bir şekilde erişmek ve bilgiyi etkin kullanmak, küreselleşen dünyada ülkelerin rekabet güçlerini artırmalarında ve kalkınmalarında vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Bu nedenle, vatandaşa daha kaliteli hizmet sunabilmek için katılımcı, şeffaf, etkin ve yalın iş süreçlerine sahip bir yapı oluşturulması gerekmektedir. 82

84 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 8 A1 H7 PH1 İdare Adı DSİ Genel Müdürlüğü Amaç Hedef Performans Hedefi Ülkemizin su kaynaklarının korunmasını, geliştirilmesini, verimli kullanılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak Bilginin elektronik ortamda üretilmesi, takibi ve paylaşılması sağlanacak e-dönüşüm oluşumuna uygun olarak e-dsi gerçekleştirilecektir. e-dönüşüm oluşumuna uygun olarak e-dsi gerçekleştirilecektir. Açıklamalar: Teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara bağlı olarak bilgisayar ağı ve donanım alt yapısı iyileştirilecek, yazılım uygulamaları geliştirilecek veya temin edilecek, tüm büro personeli bilgisayar kullanıcısı yapılacak, Su Veritabanı Su Çerçeve Direktifi kapsamında revize edilecektir. Performans Göstergeleri Yenilenecek Bilgisayar Sayısı 200 Açıklama: Yenilenecek bilgisayarların takibi. 2 Gerçekleştirilicek Yazılım Sayısı 5 Açıklama: Planlanan yazılım ve yazılım güncelleştirmelerinin takibi. Faaliyetler Kaynak ihtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Bilişim Genel Toplam

85 Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 9 A2 H1 PH1 İdare Adı DSİ Genel Müdürlüğü Amaç Hedef Performans Hedefi Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını yeterli miktar ve kalitede karşılamak, atıksu kirliliğini önlemek Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. Açıklamalar: İnsanların en önemli haklarından biride temiz ve içmeye elverişli suya sahip olmalarıdır. Öncelikle insanımızın ihtiyacı olan sağlıklı içme ve kullanma suyunun sürdürülebilir bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Sosyal ve ekonomik gelişme ile birlikte yaşam standartlarının yükselmesi, kişi başına içme ve kullanma suyu ihtiyacını da önemli ölçülerde artırmaktadır. Bu nedenle, yeni su kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların toplumun kullanımına sunulması için baraj ve içmesuyu tesisleri inşaatlarının ve bu inşaatların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan kamulaştırmaların yapılması Performans Göstergeleri İhale Edilecek Baraj Sayısı Açıklama: Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve sanayi suyu sağlanması için baraj ihalelerin takibi 2 Temin Edilecek İçmesuyu Miktarı (hm3/yıl) Açıklama: Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine sağlanan içme, kullanma ve sanayi suyunun takibi 3 İhale Edilecek İçmesuyu Tesis Sayısı Açıklama: Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve sanayi suyu sağlanması konusunda içmesuyu tesisleri (Arıtma, isale hattı) inşaatları ihalelerinin takibi 84

86 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 9 A2 H1 PH1 Performans Göstergeleri Tamamlanacak İçmesuyu Tesis Sayısı Açıklama: Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme, kullanma ve sanayi suyu sağlanması konusunda bitirilen içmesuyu tesislerinin (Arıtma, isale hattı) inşaatlarının takibi 5 Kamulaştırılacak Alan (ha) Açıklama: Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme suyu temini için gerekli depolama ve içmesuyu tesisleri (Arıtma, isale hattı) yapımı için gerektiğinde kamulaştırma yapılması Faaliyetler Kaynak ihtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İçmesuyu Tesisleri İnşa Kamulaştırma Genel Toplam İnsanların en önemli haklarından biride temiz ve içmeye elverişli suya sahip olmalarıdır. Öncelikle insanımızın ihtiyacı olan sağlıklı içme ve kullanma suyunun sürdürülebilir bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Sosyal ve ekonomik gelişme ile birlikte yaşam standartlarının yükselmesi, kişi başına içme ve kullanma suyu ihtiyacını da önemli ölçülerde artırmaktadır. Bu nedenle, yeni su kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların toplumun kullanımına sunulması için yeterli finansmanın sağlanması sadece gerekli değil, aynı zamanda bir zorunluluk haline gelmiştir. Su, özellikle içme suyu, olmazsa olmaz olarak nitelendirilmesi gereken tartışılmaz temel bir gereksinimdir. Dolayısıyla, içme suyu olmayan ya da çok yetersiz durumda bulunan yerleşimler için bu gereksinimin ertelenmesi veya başka bir gerekçeyle yatırımdan kaçınılması söz konusu olmamalıdır. İçme, kullanma ve endüstri suyu sektörü ile ilgili tüm çalışmalarda ideal hedeflere ulaşabilmek için, projeler her türlü politik amaç ve kaygıdan arınmış olarak planlanmalı ve yatırımı gerçekleştirilmelidir. Bu esasın sağlanabilmesi için bu konuda faaliyet gösteren kamu kuruluşları özerkleştirilmelidir. İçmesuyu temini için kamulaştırması yapılacak taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 6. Maddesinin g fıkrasına göre kamu yararı kararının alınması, kamulaştırma planlarının yapılması, taşınmaz maliklerinin adreslerinin tespitlerinin yapılması ve yeterli ödeneği temin edilerek kamulaştırma kararının alınması sağlanacaktır. Kamulaştırma Kanununun ilgili maddelerinde yer alan bilimsel esaslara göre taşınmazların gerçek değerlerinin belirlenmesi için gerek etüt gerekse veri toplama ve analiz aşamalarında üniversiteler ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapılarak bilimsel kriterlere göre değer tespiti yapılacaktır Sayılı Kanunun 8. Maddesine göre öncelikle satın alma yöntemi ile taşınmaz sahibi ile uzlaşma görüşmesi yapılacaktır. Taşınmaz malikleriyle kamulaştırma bedelinde uzlaşma sağlanırsa, en geç 45 gün içinde taşınmazın DSİ adına tesciline müteakip ödemesi yapılacak, uzlaşma olmazsa 2942 Sayılı Kanunun 10.maddesine göre Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili davası açılacaktır. Mahkemenin vereceği karara göre kamulaştırma bedeli hak sahibi adına bankaya yatırılacak, taşınmazın DSİ adına tescili yapılacaktır. 85

87 Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 10 A2 H2 PH1 İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi DSİ Genel Müdürlüğü Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını yeterli miktar ve kalitede karşılamak, atıksu kirliliğini önlemek İçmesuyu barajları ve nehir havzaları evsel kirliliğe karşı korunacaktır. İçmesuyu barajları ve nehir havzaları evsel kirliliğe karşı korunacaktır. Açıklamalar: Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin içmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atıksularının toplanıp arıtılması için gerekli tesis (şebeke, kollektör, arıtma, vb) inşaatlarının yapılması Performans Göstergeleri İhale Edilecek Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı Açıklama: Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin içmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atıksuların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesi için atıksu toplama ve arıtma tesisi inşaatlarının ihalelerinin takibi 2 Tamamlanacak Atıksu Arıtma Tesisi Sayısı Açıklama: Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin içmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atıksuların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesi için tamamlanan atıksu tesislerinin inşaatlarının takibi 3 Kamulaştırılacak Alan (ha) 1 1 Açıklama: Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin içmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atıksuların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesi için tamamlanan atıksu tesislerinin inşaatları için gerektiğinde kamulaştırmların yapılması Faaliyetler Kaynak ihtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Atıksu Tesisleri İnşa Kamulaştırma Genel Toplam

88 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 11 A3 H1 PH1 İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi DSİ Genel Müdürlüğü Suyun oluşturacağı taşkın, taşkın ve rusubat zararlarından yerleşim yerlerini, tesisleri ve tarım arazilerini korumak Taşkın riski olan akarsular bütüncül havza yaklaşımı ile planlanan akarsu ıslah ve taşkın koruma tesisleri inşa edilecek ve mevcut tesislerin hizmetini sürdürmesi sağlanacaktır. Suyun oluşturacağı Taşkın, Erozyon ve Rusubat zararları önlenecektir. Açıklamalar: Dünyadaki iklim değişiklikleri sonucu bazı bölgelerde ciddi kuraklık hüküm sürerken diğer bazı bölgelerde ise aşırı yağışlar sonucu oluşan taşkınlar önemli can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Yağışlardaki bu farklılaşma ülkemiz için de büyük bir risk oluşturmaktadır. DSİ suyun her damlasından istifade edecek şekilde projeler geliştirirken diğer taraftan suyun oluşturabileceği zararlardan (taşkın, erozyon ve rusubat) yerleşim yerlerinin ve tarım arazilerinin korunmasına yönelik çalışmaları da yürütmektedir. İnşa edilmiş tesislerin hizmet sürelerini artırmak ve akarsu yataklarının uygun hale getirmek maksadıyla gerekli bakım ve onarım çalışmalarının zamanında ve eksiksiz yapılması önem arz etmektedir. Performans Göstergeleri Taşkınlardan Korunacak Alan (ha) Açıklama: Büyük ve Küçük Su İşleri Projeleri kapsamında taşkınlardan korunacak alanın (taşkın rusubat kontrolu dahil) takibi 2 İhale Edilecek Taşkın Koruma Tesisi Sayısı Açıklama: Büyük ve Küçük Su İşleri Projeleri kapsamında ihale edilen taşkın koruma tesisi (DSİ drenaj projeleri, taşkın rusubat kontrolu ve ksi drenaj tesisleri dahil) takibi 3 Tamamlanacak Taşkın Koruma Tesisi Sayısı Açıklama: Büyük ve Küçük Su İşleri Projeleri kapsamında tamamlanan taşkın koruma tesisi (taşkın rusubat kontrolu dahil) takibi Bakım Onarım Gerçekleştirilecek Taşkın Tesisi Sayısı Açıklama: İdaremizce İnşa edilmiş taşkın tesislerin hizmet sürelerini artırmak ve akarsu yataklarının uygun hale getirmek maksadıyla gerekli bakım ve onarım çalışmaları Şube bazında yapılacaktır. Faaliyetler Kaynak ihtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Islah ve Taşkın Koruma Tesisleri İnşa Bakım-Onarım Genel Toplam

89 Performans Programı Dünyadaki iklim değişiklikleri sonucu bazı bölgelerde ciddi kuraklık hüküm sürerken diğer bazı bölgelerde ise aşırı yağışlar sonucu oluşan taşkınlar önemli can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Yağışlardaki bu farklılaşma ülkemiz için de büyük bir risk oluşturmaktadır. İç Anadolu bölgesinde kuraklık etkileri artarken Karadeniz bölgesinde aşırı yağışlar sonucu oluşan taşkınların şiddetinde ve tekerrüründe artışlar meydana gelmektedir. DSİ suyun her damlasından istifade edecek şekilde projeler geliştirirken diğer taraftan suyun oluşturabileceği zararlardan (taşkın, erozyon ve rusubat) yerleşim yerlerinin ve tarım arazilerinin korunmasına yönelik çalışmaları da yürütmektedir. İnşaatı tamamlanan tesislerin beklenen faydayı sağlayabilmeleri, bu tesislerin ekonomik ömürleri boyunca uygulanacak rasyonel işletme programları ile bakım onarım çalışmalarına bağlıdır. İşletme ve bakım çalışmalarında olabilecek aksamalar ilk yıllarda tesislerin hizmet üretimine olumsuz etki ederken bir süre sonra tesisin fiziki varlığını da tehdit eder duruma gelerek, çok daha yüksek mali boyutu olan rehabilitasyon çalışmalarını gerektirecektir. 88

90 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 12 A3 H2 PH1 İdare Adı DSİ Genel Müdürlüğü Amaç Hedef Suyun oluşturacağı taşkın, taşkın ve rusubat zararlarından yerleşim yerlerini, tesisleri ve tarım arazilerini korumak Taşkın koruma, önleme ve müdahale çalışmalarında kullanılacak makine ve ekipmanlar modernize edilerek güçlendirilecektir. Performans Hedefi Açıklamalar: Makine ve ekipmanlar güçlendirilecektir. Çekirdek makine parkı ile taşkın koruma, önleme ve müdahale faaliyetlerinde verimli çalışılacaktır.baraj ve gölet havzalarındaki erozyon ve rusubat kontrol çalışmalarında kullanılmak üzere uygun makine ve ekipman tedarik edilecektir. Yeni makinaların parka girmesini müteakip tamiri mümkün olmayan ve ekonomik ömrünü tamamlayan makinaların servis dışı bırakılması işlemleri devam etmektedir. Performans Göstergeleri Gerçekleştirilecek İş Miktarı (Kazı 1000 m3) Açıklama: Gerçekleştirilecek iş miktarı (Kazı 1000 m3) 2 Gerçekleştirilecek İş miktarı (Taşıma 1000 m3 x km) Açıklama: Gerçekleştirilecek iş miktarı (Taşıma 1000 m3 x km) 3 Servis Dışı Kılınacak 25 Yaş Üstü Makine Sayısı Açıklama: Mevcut Makine parkındaki araçların çoğu 25 yaş üzeri olduğundan 4 5 yıl içerisinde ekonomik ömürlerini doldurmaları sebebiyle servis dışı kılınacaktır. Kaynak ihtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Makina ve Teçhizat Temini Genel Toplam

91 Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 13 A4 H1 PH1 İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi DSİ Genel Müdürlüğü Tarımda su kullanımını etkinleştirmek DSİ tarafından sulama şebekesi tamamlanan alan 4,85 milyon hektara çıkarılacaktır. Sulama talepleri etkin bir şekilde karşılanacaktır. Açıklamalar: Beslenme ihtiyacının karşılanması, sanayinin ihtiyacı olan tarımsal ürünlerin dengeli ve sürekli üretilebilmesi, tarım kesiminde çalışan nüfusun işsizlik sorununun çözülmesi ve hayat seviyesinin yükseltilmesi için tarım alanlarının sulamaya açılması sağlanacak. Öncelikle yatırım programında bulunan sulama projeleri gözden geçirilerek su kaynağı hazır, ana kanal inşaatı süren, tasarımı büyük ölçüde tamamlanmış ve cazibeyle sulama yapılacak projeler ile ekonomik görülen birinci kademe pompaj sulamaları tamamlanacak ve gerekli olması halinde kamulaştırma ve toplulaştırma çalışmaları yapılacaktır. Tarım alanlarının sulanması için gerekli olan Pompa, Mekanik Aksam, Transformatör vb. satınalımları yapılacaktır. Arazi toplulaştırma kriterlerine teknik olarak uygun olmayan yerlerde ise, ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırma haritaları hazırlanıp bilimsel kriterlere bağlı olarak adil ve hakkaniyete uygun bedelle mevzuatına göre kamulaştırılarak yönetilmesi sağlanacaktır. İnşa edilmiş tesislerin hizmet sürelerini artırmak ve akarsu yataklarının uygun hale getirmek maksadıyla gerekli bakım ve onarım çalışmalarının zamanında ve eksiksiz yapılması önem arz etmektedir. Performans Göstergeleri Şebekesi Tamamlanacak Sulama Alanı (ha) Açıklama: Tarım alanlarının suya kavuşturulabilmesi için şebekesi tamamlanan alanların takibi 2 İhale Edilecek Sulama Tesisi Sayısı Açıklama: Tarım alanlarının suya kavuşturulabilmesi için yapılacak sulama tesislerinin (sulama, drenaj, yenileme) ihale durumunun takibi 3 Tamamlanacak Sulama Tesisi Sayısı Açıklama: Tarım alanlarının suya kavuşturulabilmesi için tamamlanan sulama tesislerinin takibi 4 İhale Edilecek Baraj Sayısı Açıklama: Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için gerekli baraj ihalelerinin takibi 5 Tamamlanacak Baraj Sayısı Açıklama: Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için gerekli baraj inşaatlarının takibi İhale Edilecek Yerüstüsuyu Sulaması ve Gölet Sulaması Sayısı Açıklama: Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için gerekli yerüstüsuyu ve gölet sulaması inşaatları ihalelerinin takibi 90

92 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU - 13 A4 H1 PH1 Performans Göstergeleri Tamamlanacak Yerüstüsuyu Sulaması ve Gölet Sulaması Sayısı Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için gerekli yerüstüsuyu ve gölet sulaması Açıklama: inşaatlarının takibi 8 İhale Edilecek Gölet Sayısı Açıklama: Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için gerekli gölet inşaatları ihalelerinin takibi 9 Tamamlanacak Gölet Sayısı Açıklama: Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için gerekli gölet inşaatlarının takibi 10 Açılacak Araştırma Kuyusu Sayısı Açıklama: Hedeflenen hidrojeolojik etütlerin gerçekleşmesi için akiferlerin hidrojeolojik parametrelerinin belirlenmesi ve gözlemlerinin yapılması amacıyla araştırma su sondaj kuyusu açılması 11 Açılacak İşletme Kuyusu Sayısı Açıklama: 12 Kamulaştırılacak Alan (ha) Açıklama: 13 Bakım Onarımı Gerçekleştirilecek Tesis Sayısı Açıklama: Hedeflenen sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için Yeraltısuyu Sulamaları kapsamında işletme (yeni+yenileme), içme suyu, bedelli ve Afrika faaliyetlei kapsamında su sondaj kuyusu açılması Hedeflenen Sulama alanlarının gerçekleştirilmesi için gerekli kamulaştırmaların takibi İşletmeye açılan sulama tesislerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Faaliyetler Kaynak ihtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Sulama Tesisleri İnşa Kamulaştırma Bakım-Onarım Genel Toplam Ülkemizde halen, ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar tarım alanının yaklaşık %65 i sulanabilmektedir. Beslenme ihtiyacının karşılanması, sanayinin ihtiyacı olan tarımsal ürünlerin dengeli ve sürekli üretilebilmesi, tarım kesiminde çalışan nüfusun işsizlik sorununun çözülmesi ve hayat seviyesinin yükseltilmesi için geri kalan alanın da sulanması ve bunun için gereken sulama tesislerinin bir an önce inşa edilmesi özel bir önem taşımaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü nce inşa edilen yüzey sulamalarını takviye etmek veya kombine bir sulama yapmak maksadıyla YAS sulama projeleri de geliştirilmektedir. Ayrıca sadece yeraltı suyundan faydalanarak inşa ve işletmesi DSİ tarafından yapılan sulamalar da bu kapsam içerisindedir. Ancak bilindiği gibi son yıllarda bu sulamaların işletme hakkı, kurulmakta olan sulama örgütlerine devredilmektedir. Sulama projelerinin gerçekleştirilmesi için, kamulaştırması yapılacak taşınmazların öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 6. Maddesinin g fıkrasına göre kamu yararı kararının alınması, kamulaştırma planlarının yapılması, taşınmaz maliklerinin adreslerinin tespitlerinin yapılması ve yeterli ödeneği temin edilerek kamulaştırma 91

93 Performans Programı kararının alınması sağlanacaktır. Kamulaştırma Kanununun ilgili maddelerinde yer alan bilimsel esaslara göre taşınmazların gerçek değerlerinin belirlenmesi için gerek etüt gerekse veri toplama ve analiz aşamalarında üniversiteler ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapılarak bilimsel kriterlere göre değer tespiti yapılacaktır Sayılı Kanunun 8. Maddesine göre öncelikle satın alma yöntemi ile taşınmaz sahibi ile uzlaşma görüşmesi yapılacaktır. Taşınmaz malikleriyle kamulaştırma bedelinde uzlaşma sağlanırsa, en geç 45 gün içinde taşınmazın DSİ adına tesciline müteakip ödemesi yapılacak, uzlaşma olmazsa 2942 Sayılı Kanunun 10.maddesine göre Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili davası açılacaktır. Mahkemenin vereceği karara göre kamulaştırma bedeli hak sahibi adına bankaya yatırılacak, taşınmazın DSİ adına tescili yapılacaktır. Sulama tesislerinde işletme ve bakım faaliyetlerinin aksatılmadan yapılması proje alanının tamamına su iletilebilmesi bakımından önemli olduğu gibi su iletim kayıplarının azaltılmasını da sağlayacaktır. Tesislerin ekonomiye katkılarının azami düzeyde tutulabilmesi için sulama oranının artırılması, sulamada kullanılan su miktarının azaltılabilmesi için ise sulama randımanının yükseltilmesi gerekmektedir. 92

94 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -14 A4 H2 PH1 İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi DSİ Genel Müdürlüğü Tarımda su kullanımını etkinleştirmek Sulama oranı %63'e çıkarılacak, % 50 olan sulama randımanı mevcut haliyle korunacaktır. Sulama oranı ve randımanı artırılacaktır. Açıklamalar: Sulamaya açılan alan miktarının giderek artması, su kaynaklarının kıt oluşu, sulama dışında diğer sektörler için kullanımı yönündeki taleplerin her geçen gün artması, sulamada suyun etkin kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Gerekli su tasarrufu, suyun isalesinde, dağıtımında, sistemin işletilmesinde ve araziye tatbikinde gerçekleştirilmelidir. Yeni geliştirilen sulama projelerinde, basınçlı borulu sulama sistemlerinin tercih edilmesi ile tarla içi sulama sistemlerinde damla ve yağmurlama sulama yöntemlerinin yaygınlaşmasını sağlayacak ve etkin su kullanımı sağlanarak tarla içi su kayıplarının azaltılması ile gerekli tasarruf sağlanabilecektir. DSİ tarafından işletmeye açılan sulama alanlarında; 2014 yılında %61 olan sulama oranı 2016 yılında %63'e çıkarılacak, % 50 olan sulama randımanı mevcut haliyle korunacaktır. Performans Göstergeleri Gerçekleşecek Sulama Oranı (%) Açıklama: Gerçekleşecek sulama oranı takibi 2 Gerçekleşecek Sulama Randımanı (%) Açıklama: Gerçekleşecek sulama randıman takibi 3 Sulama Sahası Sayısallaştırılacak Alan (ha) Açıklama: İşletme haritaları tamamlanarak sulama sahası sayısallaştırılacaktır. Kaynak ihtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Etüt-Proje Genel Toplam

95 Performans Programı PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU -15 A5 H1 PH1 İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi DSİ Genel Müdürlüğü Hidroelektrik enerji potansiyelinin tamamını ülke ekonomisine kazandırmak Hidrolik enerji arzının artırılması Hidrolik enerji arzı artırılacaktır. Açıklamalar: Hidroelektrik enerji üretiminde; öncelikle teknik ve ekonomik üretim potansiyeline ulaşılması, özel sektör yatırımlarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi, özel sektörün talip olmadığı hidroelektrik enerji tesislerinin gerçekleştirilmesi. Bu tesislerin yapımı için gerektiğinde kamulaştırma yapılması, vatandaşların yeniden yerleşimlerinin ve bakım onarımlarının sağlanması. Performans Göstergeleri Tamamlanacak Baraj Sayısı 2 2 Açıklama: Hidroelektrik enerji üretiminin artırılması için tamamlanan barajların takibi 2 Tamamlanacak HES Sayısı Açıklama: Hidroelektrik enerji üretiminin artırılması için elektromekanik teçhizatların takibi 3 Gerçekleştirilecek Kurulu Güç Miktarı (MW) Açıklama: Hidroelektrik enerji üretiminin artırılması için elektromekanik teçhizatların takibi 4 Gerçekleştirilecek Enerji Miktarı (GWh/yıl) Açıklama: Hidroelektrik enerji üretiminin artırılması için elektromekanik teçhizatların takibi 5 Bakım Onarımı Gerçekleştirilecek Tesis Sayısı Açıklama: İşletmeye açılan enerji tesislerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir. 6 Kamulaştırılacak Alan (ha) Açıklama: Baraj ve HES tesislerinin yapımı sırasında gerekli olan kamulaştırmaların takibi Faaliyetler Kaynak ihtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Enerji Tesisleri İnşa Yeniden Yerleşim Kamulaştırma Bakım-Onarım Genel Toplam

96 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Hidroelektrik enerji üretiminde; öncelikle teknik ve ekonomik üretim potansiyeline ulaşılması, Hidroelektrik enerji üretimimizin bir an önce artırılması için özel sektör yatırımlarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi, özel sektörün talip olmadığı hidroelektrik enerji tesislerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Milli, çevre dostu, yerli enerji kaynağı ve en ucuz seçenek olan hidroelektrik enerjinin teşvik edilmesinde ülke çıkarı bulunmaktadır. Bakanlığımızın uzun dönem enerji planlamasında öngörülen hidroelektrik kurulu güç ve üretim rakamlarına ulaşılabilmesi için kurulu güçleri 100 MW ın üzerindeki büyük kapasiteli hidroelektrik santrallerin yapımına öncelik verilmelidir. Baraj ve hidroelektrik santral yapımında ana kamu kuruluşu olan DSİ nin projeleri etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesi için kurumumuzun milli bütçe ödeneklerinin artırılmasına ve ayrıca kredili olarak gerçekleştirilmesi öngörülen hidroelektrik projelerin finansmanına ilişkin kredi anlaşmalarının Hazine Müsteşarlığı nca makul sürelerde neticelendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji sektöründe ithal oranının düşürülmesi ve yerli imalat sanayinin desteklenmesi için özel sektörün hidroelektrik enerji üretimi teşvik edilmelidir. Ülkemizdeki baraj yapım tatbikatı yönü ile büyük hidroelektrik projelerin ancak DSİ ce gerçekleştirilebileceğini göstermiştir. Yüksek verimli olan hidroelektrik projeler en düşük işletme gideri ile atık yaratmayan çevreci bir özelliği ve taşkın riskini önleme, tarımsal alanlara sulama sağlaması, balıkçılık ve su ürünleri yetiştirilmesine imkan yaratması ve ayrıca rekreasyon alanı yaratması kabiliyetlerine de sahiptir. Hidroelektrik enerji üretim projeleri kapsamında kamulaştırması yapılacak taşınmazların öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 6. Maddesinin g fıkrasına göre kamu yararı kararının alınması, kamulaştırma planlarının yapılması, taşınmaz maliklerinin adreslerinin tespitlerinin yapılması ve yeterli ödeneği temin edilerek kamulaştırma kararının alınması sağlanacaktır. Kamulaştırma Kanununun ilgili maddelerinde yer alan bilimsel esaslara göre taşınmazların gerçek değerlerinin belirlenmesi için gerek etüt gerekse veri toplama ve analiz aşamalarında üniversiteler ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapılarak bilimsel kriterlere göre değer tespiti yapılacaktır Sayılı Kanunun 8. Maddesine göre öncelikle satın alma yöntemi ile taşınmaz sahibi ile uzlaşma görüşmesi yapılacaktır. Taşınmaz malikleriyle kamulaştırma bedelinde uzlaşma sağlanırsa, en geç 45 gün içinde taşınmazın DSİ adına tesciline müteakip ödemesi yapılacak, uzlaşma olmazsa 2942 Sayılı Kanunun 10.maddesine göre Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili davası açılacaktır. Mahkemenin vereceği karara göre kamulaştırma bedeli hak sahibi adına bankaya yatırılacak, taşınmazın DSİ adına tescili yapılacaktır. 95

97 Performans Programı FAALİYETLERİN KAYNAK İHTİYACININ NASIL TESPİT EDİLDİĞİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Stratejik Planında yer alan stratejik amaç ve hedeflerine göre belirlenen performans hedefleri ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin maliyet tespitlerinde; harcama birimlerinden (Merkez-Taşra) yatırım programında yer alan projeler ile yatırım programına alınması hedeflenen projelerin ödenek ihtiyaçları derlenmiştir. Kalkınma Planları, Yıllık Programlar, Bölgesel Programlar, Hükümet Programları, Ekonomik Programlar ile uyumlu olması gerektiğinden Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu nun 2015/8355 Karar Sayısı ile kabul edilen ve 11 Ocak 2016 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Orta Vadeli Program ( ), Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu nun 2016/1 Karar Sayısı ile kabul edilen Orta Vadeli Mali Plan ( ) ve Kalkınma Bakanlığı nca 31 Mart 2016 tarih ve Mükerrer Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi çerçevesinde hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nca vize edilen 2016 Yılı Bütçesi esas alınmıştır. Bu ödeneklerin faaliyet ve proje bazında dağılımında sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra devam eden projelerden; kısa sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek, uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış, dış finansmanı sağlanarak onaylanmış, başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması gereken projelere, Afetlerin önlenmesi ve afet hasarlarının telafisine yönelik projelere öncelik verilmiştir. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü ayrılan ödeneklerin daha verimli kullanılması ve ülke ekonomisine en kısa sürede kazandırılması için sulama projelerinde gerek yatırım programında yer alan projelerin ihtiyaçlarının karşılanma süreçlerini tespitte, gerekse yatırım programına yeni alınması planlanan projelerin belirlenmesinde; su kaynağının (Depolama Tesisleri) hazır olması, çiftçilerin sulama talebinin olması, arazinin verimli olması, cazibe sulaması yapılabilmesi, toplulaştırmanın yapılmış olması gibi öncelikler de dikkate alınmıştır. 96

98 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 1 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Açıklamalar DSİ Genel Müdürlüğü Havza master planları yapılacaktır. Etüt ve Proje Daire Başkanlıkları Bölge Müdürlükleri Yapılacak olan akarsu havzalarının master plan çalışmalarının tamamlanması ile birlikte su kaynakları kayıt altına alınacak, mevcut kullanımlar ile kullanım öncelikleri tespit edilerek su kaynaklarının optimum değerlendirilmesine yönelik politikalar geliştirilerek alternatif projeler üretilecektir. Ayrıca, ihtiyaçların emniyetli temini için küresel ısınma ve kuraklık da dikkate alınarak havzalar arası su aktarımı ve diğer alternatifler araştırılacaktır. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Prim Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

99 Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 2 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, planlama (fizibilite) ve proje çalışmalarına etkinlik kazandırılacaktır. Etüt ve Proje Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Atıksu Dairesi Başkanlığı Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Tarım alanlarının sulanması, belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine içme suyu temini, içmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atıksuların toplanıp arıtılarak bertaraf edilmesi, tarım alanlarının ve meskûn alanların taşkınlardan korunması ve hidroelektrik enerji üretimi için gerekli her türlü gözlem, ölçüm, etüt-ana done temini faaliyetleri (harita alımı, toprak analizleri ve sınıflandırma, tarımsal ekonomi etütleri, kamulaştırma etütleri, jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik ve jeofizik etütler, yeraltı suyu etüt ve araştırmaları, su yapıları modellemesi, gerekli her türlü deneyler, çevresel etütler vb.) ile teknik, ekonomik ve çevresel açıdan en uygun projeler geliştirilerek planlama (fizibilite) raporları ve proje yapımlarının hazırlanması, Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

100 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 3 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı DSİ Genel Müdürlüğü Gözlem istasyonları artırılacaktır. Etüt ve Proje Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Atıksu Dairesi Başkanlığı Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Açıklamalar Bölge Müdürlükleri Havzalarda kurulan yeraltı suyu ölçüm istasyonları ile yeraltısuyunun, mevcut hidrometeorolojik gözlem ağı geliştirilerek yüzey suyunun miktar ve su kalitesi izlenecektir. Mevcut su depolama hacimlerindeki değişim miktarının belirlenerek periyodik olarak izlenmesi sağlanacaktır. İklim değişikliğinin su kaynaklarının miktar ve kalitesine etkileri,bu konularda mücadele metotları ve adaptasyon yöntemleri belirlenerek pilot havzalar bazında çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca, suyun miktarı ve kalitesinin korunması ile atıksuların dönüşümü konularında yapılan çalışmalar değerlendirilecektir. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Prim Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

101 Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 4 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı DSİ Genel Müdürlüğü Taşkın erken uyarı sistemi kurulacaktır. Etüt ve Proje Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Teknoloji Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Taşkın tehlike haritası hazırlanan ve gerekli görülen akarsu havzalarında taşkın tahmini ve erken uyarı sistemi kurulacaktır. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Prim Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

102 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı DSİ Genel Müdürlüğü Laboratuvarlar akreditasyon kapsamında genişletilecektir. Ar-Ge Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Atıksu Dairesi Başkanlığı Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Ülkemizin su ve toprak kaynaklarını geliştirmek ve kullanıma sunmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda modern teknoloji ve ekonomi kurallarına uygun olarak gerekli araştırma-geliştirme, laboratuvar, kalite kontrol ve ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

103 Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 6 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DSİ Genel Müdürlüğü Hizmetiçi eğitim faaliyetleri artırılacaktır. Eğitim Daire Başkanlıkları Bölge Müdürlükleri Açıklamalar İnsan kaynağını planlamak, temin etmek; niteliğini artırarak güvenli, etkin ve verimli çalışma düzeni sağlamak modern teknoloji ve ekonomi kurallarına uygun olarak gerekli eğitim faaliyetlerini yürütülecektir. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

104 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 7 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DSİ Genel Müdürlüğü Personele etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanacaktır. Bina ve Tesis İnşa Daire Başkanlıkları Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Hizmetin gereği olarak yapılması zorunlu görülen Bölge ve Şube Müdürlükleri bünyesindeki idari binalar, misafirhaneler, kreşler, öğrenci yurtları, lojmanlar, atölyeler, depolar, ambarlar, garajlar ve benzeri tesisler yapılacaktır. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Prim Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

105 Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 8 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DSİ Genel Müdürlüğü Personele etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanacaktır. Bakım-Onarım Daire Başkanlıkları Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Bölge ve Şube Müdürlükleri bünyesindeki idari binalar, misafirhaneler, kreşler, öğrenci yurtları, lojmanlar, atölyeler, depolar, ambarlar, garajlar ve benzeri tesislerin bakım ve onarımları yapılacaktır. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

106 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 9 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DSİ Genel Müdürlüğü e-dönüşüm oluşumuna uygun olarak e-dsi gerçekleştirilecektir. Bilişim Daire Başkanlıkları Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara bağlı olarak bilgisayar ağı ve donanım alt yapısı iyileştirilecek, yazılım uygulamaları geliştirilecek veya temin edilecek, tüm büro personeli bilgisayar kullanıcısı yapılacak, Su Veritabanı Su Çerçeve Direktifi kapsamında revize edilecektir. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

107 Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 10 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı DSİ Genel Müdürlüğü Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. İçmesuyu Tesisleri İnşa İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamalar İnsanların en önemli haklarından biride temiz ve içmeye elverişli suya sahip olmalarıdır. Öncelikle insanımızın ihtiyacı olan sağlıklı içme ve kullanma suyunun sürdürülebilir bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Sosyal ve ekonomik gelişme ile birlikte yaşam standartlarının yükselmesi, kişi başına içme ve kullanma suyu ihtiyacını da önemli ölçülerde artırmaktadır. Bu nedenle, yeni su kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların toplumun kullanımına sunulması için baraj ve içmesuyu tesisleri inşaatlarının yapılması Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

108 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 11 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DSİ Genel Müdürlüğü Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. Kamulaştırma Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklama Baraj ve içmesuyu tesisleri inşaatlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan kamulaştırmaların yapılması Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

109 Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 12 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu barajları ve nehir havzaları evsel kirliliğe karşı korunacaktır. Atıksu Tesisleri İnşa Atıksu Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinim içmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atıksuların toplanıp arıtılması için gereken tesislerin (şebeke, kollektör, arıtma, vb) inşaatının yapılması Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

110 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 13 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu barajları ve nehir havzaları evsel kirliliğe karşı korunacaktır. Kamulaştırma Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinim içmesuyu amaçlı baraj göllerini kirleten evsel atıksuların toplanıp arıtılması için gereken tesislerin (şebeke, kollektör, arıtma, vb) inşaatının yapılması için gerekli kamulaştırmaların yapılması Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Prim Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

111 Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 14 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DSİ Genel Müdürlüğü Suyun oluşturacağı Taşkın, Erozyon ve Rusubat zararları önlenecektir. Islah ve Taşkın Koruma Tesisleri İnşa Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Dünyadaki iklim değişiklikleri sonucu bazı bölgelerde ciddi kuraklık hüküm sürerken diğer bazı bölgelerde ise aşırı yağışlar sonucu oluşan taşkınlar önemli can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Yağışlardaki bu farklılaşma ülkemiz için de büyük bir risk oluşturmaktadır. DSİ suyun her damlasından istifade edecek şekilde projeler geliştirirken diğer taraftan suyun oluşturabileceği zararlardan (taşkın, erozyon ve rusubat) yerleşim yerlerinin ve tarım arazilerinin korunmasına yönelik çalışmaları da yürütmektedir. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Prim Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

112 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 15 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DSİ Genel Müdürlüğü Suyun oluşturacağı Taşkın, Erozyon ve Rusubat zararları önlenecektir. Bakım-Onarım İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamal İnşa edilmiş tesislerin hizmet sürelerini artırmak ve akarsu yataklarının uygun hale getirmek maksadıyla gerekli bakım ve onarım çalışmalarının zamanında ve eksiksiz yapılması önem arz etmektedir. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

113 Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 16 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri DSİ Genel Müdürlüğü Suyun oluşturacağı Taşkın, Erozyon ve Rusubat zararları önlenecektir. Makina ve Teçhizat Temini Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Çekirdek makine parkı ile taşkın koruma, önleme ve müdahale faaliyetlerinde verimli çalışılacaktır.baraj ve gölet havzalarındaki erozyon ve rusubat kontrol çalışmalarında kullanılmak üzere uygun makine ve ekipman tedarik edilecektir. Yeni makinaların parka girmesini müteakip tamiri mümkün olmayan ve ekonomik ömrünü tamamlayan makinaların servis dışı bırakılması işlemleri devam etmektedir. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

114 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 17 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı DSİ Genel Müdürlüğü Sulama talepleri etkin bir şekilde karşılanacaktır. Sulama Tesisleri İnşa Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Beslenme ihtiyacının karşılanması, sanayinin ihtiyacı olan tarımsal ürünlerin dengeli ve sürekli üretilebilmesi, tarım kesiminde çalışan nüfusun işsizlik sorununun çözülmesi ve hayat seviyesinin yükseltilmesi için tarım alanlarının sulamaya açılmasını sağlanacak. Öncelikle yatırım programında bulunan sulama projeleri gözden geçirilerek su kaynağı hazır, ana kanal inşaatı süren, tasarımı büyük ölçüde tamamlanmış ve cazibeyle sulama yapılacak projeler ile ekonomik görülen birinci kademe pompaj sulamaları tamamlanacak. İnşaatların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan kamulaştırmaların yapılacak. Sulama alanlarının işletmeye açılabilmesi için gerekli olan Pompa, Mekanik Aksam, Transformatör vb. temini yapılacaktır. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

115 Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 18 İdare Adı Performans Hedefi DSİ Genel Müdürlüğü Sulama talepleri etkin bir şekilde karşılanacaktır. Faaliyet Adı Kamulaştırma Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Arazi toplulaştırma kriterlerine teknik olarak uygun olmayan yerlerde ise, ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırma haritaları hazırlanıp bilimsel kriterlere bağlı olarak adil ve hakkaniyete uygun bedelle mevzuatına göre kamulaştırılarak yönetilmesi sağlanacaktır. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

116 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 19 İdare Adı Performans Hedefi DSİ Genel Müdürlüğü Sulama talepleri etkin bir şekilde karşılanacaktır. Faaliyet Adı Bakım-Onarım İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamalar İnşa edilmiş tesislerin hizmet sürelerini artırmak ve akarsu yataklarının uygun hale getirmek maksadıyla gerekli bakım ve onarım çalışmalarının zamanında ve eksiksiz yapılması önem arz etmektedir. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

117 Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 20 İdare Adı Performans Hedefi DSİ Genel Müdürlüğü Sulama oranı ve randımanı artırılacaktır. Faaliyet Adı Etüt-Proje İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Sulamaya açılan alan miktarının giderek artması, su kaynaklarının kıt oluşu, sulama dışında diğer sektörler için kullanımı yönündeki taleplerin her geçen gün artması, sulamada suyun etkin kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Gerekli su tasarrufu, suyun isalesinde, dağıtımında, sistemin işletilmesinde ve araziye tatbikinde gerçekleştirilmelidir. Yeni geliştirilen sulama projelerinde, basınçlı borulu sulama sistemlerinin tercih edilmesi ile tarla içi sulama sistemlerinde damla ve yağmurlama sulama yöntemlerinin yaygınlaşmasını sağlayacak ve etkin su kullanımı sağlanarak tarla içi su kayıplarının azaltılması ile gerekli tasarruf sağlanabilecektir. DSİ tarafından işletmeye açılan sulama alanlarında; 2014 yılında %61 olan sulama oranı 2016 yılında %63'e çıkarılacak, % 50 olan sulama randımanı mevcut haliyle korunacaktır. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Prim Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

118 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 21 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı DSİ Genel Müdürlüğü Hidrolik enerji arzı artırılacaktır. Enerji Tesisleri İnşa Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Hidroelektrik enerji üretiminde; öncelikle teknik ve ekonomik üretim potansiyeline ulaşılması, Hidroelektrik enerji üretimimizin bir an önce artırılması için özel sektör yatırımlarını desteklenmesi ve teşvik edilmesi, Özel sektörün talip olmadığı hidroelektrik enerji tesisleri inşaatlarının gerçekleştirilmesi Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

119 Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 22 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı DSİ Genel Müdürlüğü Hidrolik enerji arzı artırılacaktır. Yeniden Yerleşim Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Baraj projelerinden etkilenen nüfusun tümünü kapsayan Yeniden Yerleşim Eylem Planları ve gelir iyileştirme uygulama planlarının yapılması, izlenmesi, değerlendirilmesi çalışmalarını sürdürerek iskanın zamanında gerçekleşmesini sağlamaktadır. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Prim Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

120 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 23 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı DSİ Genel Müdürlüğü Hidrolik enerji arzı artırılacaktır. Kamulaştırma Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Baraj projeleri için ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırma haritaları hazırlanıp bilimsel kriterlere bağlı olarak adil ve hakkaniyete uygun bedelle mevzuatına göre kamulaştırılarak yönetilmesi sağlanacaktır. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

121 Performans Programı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 24 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı DSİ Genel Müdürlüğü Hidrolik enerji arzı artırılacaktır. Bakım-Onarım Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Açıklamalar Enerji amaçlı barajların cebri boru, vana, dolusavak kapakları gibi mekanik aksamların bakım onarım veya yenilenmesi işleri yapılacaktır. Ekonomik Kod 2016 Yılı Ödeneği (TL) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Prim Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner sermaye Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

122 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü D İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Deriner Barajı ve HES-Artvin 121

123 Performans Programı İDARE PERFORMANS TABLOSU İdare Adı DSİ Genel Müdürlüğü 2016 YILI Performans Hedefi Faaliyet Performans Hedefi / Faaliyet BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) Havza master planları yapılacaktır , ,14 1 Etüt ve Proje , ,14 Etüt, planlama (fizibilite) ve proje çalışmalarına , ,49 etkinlik kazandırılacaktır. 1 Etüt ve Proje , ,49 Gözlem istasyonları artırılacaktır , ,06 1 Etüt ve Proje , ,06 Taşkın erken uyarı sistemi kurulacaktır , ,00 1 Etüt ve Proje , ,00 Laboratuvarlar akreditasyon kapsamında , ,17 genişletilecektir. 1 Ar-Ge , ,17 Hizmetiçi eğitim faaliyetleri artırılacaktır , , Eğitim , ,28 Personele etkin ve verimli çalışma ortamı , ,44 sağlanacaktır. 1 Bina ve Tesis İnşa , ,96 2 Bakım-Onarım , ,48 e-dönüşüm oluşumuna uygun olarak e-dsi , ,33 gerçekleştirilecektir. 1 Bilişim , ,33 Belediyeler tarafından talep edilen içme, , ,68 kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. 1 İçmesuyu Tesisleri İnşa , ,75 2 Kamulaştırma , ,93 İçmesuyu barajları ve nehir havzaları evsel , ,39 kirliliğe karşı korunacaktır. 1 Atıksu Tesisleri İnşa , ,38 2 Kamulaştırma , ,01 Suyun oluşturacağı Taşkın, Erozyon ve Rusubat zararları önlenecektir , ,61 1 Islah ve Taşkın Koruma Tesisleri İnşa , ,58 2 Bakım-Onarım , ,36 3 Makina ve Teçhizat Temini , ,66 Sulama talepleri etkin bir şekilde karşılanacaktır , ,54 1 Sulama Tesisleri İnşa , ,06 2 Kamulaştırma , ,24 3 Bakım-Onarım , ,24 Sulama oranı ve randımanı artırılacaktır , ,01 1 Etüt-Proje , ,01 Hidrolik enerji arzı artırılacaktır , ,43 1 Enerji Tesisleri İnşa , ,77 2 Yeniden Yerleşim , ,29 3 Kamulaştırma , ,34 4 Bakım-Onarım , ,03 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , ,57 Genel Yönetim Giderleri , ,43 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 122 Genel Toplam

124 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU (TL) İdare Adı DSİ Genel Müdürlüğü Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçe Kaynak İhtiyacı 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç verme 09 Yedek ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt içi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

125 Performans Programı Barajı ve HES-Karaman FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU İdare Adı DSİ Genel Müdürlüğü Performans hedefi Faaliyetler Sorumlu Birimler A1 H1 PH1 A1 H2 PH1 Havza master planları yapılacaktır. Su kaynaklarının verimli kullanılacaktır. Etüt ve Proje Etüt ve Proje Daire Başkanlıkları Bölge Müdürlükleri Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Atıksu Dairesi Başkanlığı Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı A1 H3 PH1 Gözlem istasyonları artırılacaktır. Etüt ve Proje Atıksu Dairesi Başkanlığı Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı A1 H4 PH1 Taşkın erken uyarı sistemi kurulacaktır. Etüt ve Proje Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Teknoloji Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı A1 H5 PH1 Laboratuvarlar akreditasyon kapsamında genişletilecektir. Ar-Ge Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Atıksu Dairesi Başkanlığı Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri A1 H6 PH1: Hizmetiçi eğitim faaliyetleri artırılacaktır. Eğitim Daire Başkanlıkları Bölge Müdürlükleri A1 H6 PH2: 124 Personele etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanacaktır. Bina ve Tesis İnşa Bakım-Onarım Daire Başkanlıkları Bölge Müdürlükleri Daire Başkanlıkları Bölge Müdürlükleri

126 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU A1 H7 PH1 e-dönüşüm oluşumuna uygun olarak e-dsi gerçekleştirilecektir. Bilişim Daire Başkanlıkları Bölge Müdürlükleri İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı A2 H1 PH1 Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçları karşılanacaktır. İçmesuyu Tesisleri İnşa Kamulaştırma Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Atıksu Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı A2 H2 PH1 İçmesuyu barajları ve nehir havzaları evsel kirliliğe karşı korunacaktır. Atıksu Tesisleri İnşa Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı A3 H1 PH1 A3 H2 PH1 Suyun oluşturacağı Taşkın, Erozyon ve Rusubat zararları önlenecektir. Makine ve ekipmanlar güçlendirilecektir. Kamulaştırma Islah ve Taşkın Koruma Tesisleri İnşa Bakım-Onarım Makina ve Teçhizat Temini Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri 125

127 Performans Programı FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı Sulama Tesisleri İnşa Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı A4 H1 PH1 Sulama talepleri etkin bir şekilde karşılanacaktır. İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Bakım-Onarım Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı A4 H2 PH1 Sulama oranı ve randımanı artırılacaktır. Etüt-Proje Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Enerji Tesisleri İnşa Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı A5 H1 PH1 Hidrolik enerji arzı artırılacaktır. Bölge Müdürlükleri Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Yeniden Yerleşim Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Bakım-Onarım Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bölge Müdürlükleri 126

128 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 127

129 Performans Programı EK TABLOLAR 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER (İCMAL) YILINDA BİTECEK İŞLER (TABLO-1) YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER (İCMAL) YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER (TABLO-2) YILINDA SAĞLANACAK FAYDALAR (İCMAL) YILINDA ŞEBEKELERİ TAMAMLANACAK SULAMA ALANI (İCMAL) YILINDA ŞEBEKELERİ TAMAMLANACAK SULAMA ALANI (TABLO-3) YILINDA ŞEBEKELERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK İÇMESUYU (TABLO-4) YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TAŞKIN KORUMA (TABLO-5) YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAMULAŞTIRMA (TABLO-6)

130 Toplam adet FAALİYETLER 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER (Adet) n Etiketleri BÖLGE ETÜD PROJE PLANLAMALAR PLANLAMA* PROJE YAPIMI BARAJ PROJE YAPIMI SULAMA TESİSLERİ PROJE YAPIMI YENİLEME VE REHABİLİTASYON PROJE YAPIMI GÖLET SULAMASI PROJE YAPIMI TESİS PROJE YAPIMI TAŞKIN PROJE YAPIMI*** GÖLET, GÖLET VE SULAMASI PROJE YAPIMI İÇMESUYU TESİSLERİ PROJE YAPIMI** ATIKSU ARITMA TESİSLERİ PROJE YAPIMI İNŞAAT BÜYÜK SU İŞLERİ BARAJLAR HES 1 1 SULAMA TESİSLERİ TAŞKIN TESİSLERİ İÇMESUYU TESİSLERİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ KÜÇÜK SU İŞLERİ TAŞKIN KORUMA TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ GÖLET, GÖLET VE SULAMASI YERÜSTÜSUYU SULAMALARI GÖLET SULAMASI TESİSLER TESİSLER Genel Toplam Not(*): "Planlama Kademesi İçin Çok Amaçlı Rezervuar İşletme Modelinin Oluşturulması İşi Danışmanlık Hizmet Alımı, Taşkın Kılavuzu Hazırlanması İşi Danışmanlık Hizmet Alımı" işleri 5. Bölge Müdürlüğü'nün, "Atatürk Baraj Gölü Üzerinde Güneş Enerji Santrali ile Elektrik Enerjisi Üretme İmkanlarının Araştırılması Danışmanlık Hizmet Alımı İşi" 15. Bölge Müdürlüğü'nün planlamalarına eklenmiştir. (**):"İçmesuyu Tesisleri Tip Projeleri Hazırlanması" işi 5. Bölge Müdürlüğü'nün planlamalarına eklenmiştir. (***):"Kemer Köprü Tip Projelerinin Hazırlanması" işi 5. Bölge Müdürlüğü'nün taşkın proje yapımlarına eklenmiştir. Genel Topla 129

131 TABLO-1: 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli 0 ETÜD PROJE 0 PLANLAMALAR 0 PLANLAMA 1 1 Kocaeli Akmeşe Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Kocaeli Bİ 2 1 Bursa-Osmangazi Ahmetbey Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Bursa Bİ 3 1 Uluabat Pompaj Sulaması Rehabilitasyon Planlama Mühendislik Hizmetleri Bursa Bİ 4 1 Kocaeli Kartepe Madendere Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Kocaeli Bİ 5 1 Yalova Altınova Kaytazdere Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Yalova Bİ 6 1 Bursa İli 1. Kısım (Yenişehir Eğerce ve İncirli) Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Yalova Bİ 7 1 Bursa İli 2. Kısım (Mustafakemalpaşa Danakıran ve Kuzpınarlar) Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik Bursa Bİ Hizmetleri 8 2 Gediz Sulamaları Rehabilitasyonu Planlama Revizyonu Yapımı Manisa Bİ 9 3 Kütahya-Simav Projesi Planlama Raporu Yapımı Kütahya Bİ 10 3 Eskişehir İli Sarıcakaya Çatak Göleti Planlama Raporu Yapımı Eskişehir Bİ 11 3 Eskişehir ili Seyitgazi-Gökbahçe Göleti Planlama Raporu Yapımı Eskişehir Bİ 12 3 Kütahya İli Merkez Yanıkhisar, Eskişehir İli Alpu Büğdüz, Bilecik İli İnhisar Samrı Göletleri Planlama Raporları Kütahya Bİ Yapımı 13 3 Kütahya ili Simav-Örenli, Dağardı, Kızılcık Göletleri Planlama Raporları Yapımı Kütahya Bİ 14 3 Kütahya ili Hisarcık-Beyköy, Yenipınar Göletleri Planlama Raporları Yapımı Kütahya Bİ 15 3 Kütahya ili Gediz-Kayacık, Pazarlar-Sofular Göletleri Planlama Raporları Yapımı Kütahya Bİ 16 3 Kütahya ili Tavşanlı-Sekbandemirli Göleti, Tavşanlı-Tunçbilek Göleti, Bilecik ili Merkez-Elmabahçe Göleti, Bilecik Bİ Merkez-Yukarıçaylı Göleti, Pazaryeri-Alınca Göleti Planlama Raporları Yapımı 17 3 Kütahya ili Altıntaş-Yeşilyurt Göleti Planlama Raporu Yapımı Kütahya Bİ 18 3 Kütahya ili Domaniç İlçesi İçmesuyu ve Sulama Göletleri (Domur, Pazaralan ve Yeşilköy) Planlama Raporları Kütahya Bİ Yapımı 19 3 Kütahya ili Merkez-Başören Regülatörü ve Depolaması Planlama Raporu Yapımı Kütahya Bİ 20 3 Eskişehir-Mihalıççık Kayı, Sivrihisar Memik Göletleri Planlama Raporu Yapımı Eskişehir Bİ 21 3 Kütahya İli Porsuk ve Felent Çayları Islahı Planlama Raporu Yapımı Kütahya Bİ 22 3 Sakarya ili Pamukova-Çilekli,Kemaliye (Deveboynu) ve Turgutlu,Merkez-Beşevler,Kütahya ili Pazarlar- Sakarya, Kütahya, Bİ Orhanlar,Tavşanlı Kışlademirli,Bilecek ili Söğüt-Savcıbey Göletleri Planlama Mühendislik Hizmetleri Bilecik 23 4 Konya Sarayönü Beşgözler Projesi Planlama Revizyonu Konya Bİ 24 4 Konya Ilgın Pompaj ve Atlantı Sulaması Yenileme Planlama Raporu Yapımı Konya Bİ 25 4 Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu 1. Kısım (Meram-Kumralı, Seydişehir-Yenice, Doğanhisar- Konya Bİ Çınaroba, Güneysınır-Ağaçoba) 26 4 Konya İli Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 8.Kısım Konya Bİ Bölge Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 6.Kısım Niğde- Aksaray Bİ 28 4 Niğde İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu 1. Kısım (Merkez-Elmalı, Çiftlik-Asmasız, Çiftlik-Sultanpınarı, Niğde Bİ Ulukışla-Emirler) 29 4 Karaman İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu 1. Kısım (Merkez-Bayır, Merkez-Çatak, Merkez -İhsaniye, Karaman Bİ Başyaya Kışla-Katran) 30 4 DSİ 4.Bölge Taşkın Kontrolu İstikşaf Raporu 7.Kısım Konya-Niğde- Bİ Aksaray 31 5 Çankırı Çerkeş Hacılar Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri Çankırı Bİ 32 5 Çorum-Osmancık Gökdere Barajı Planlama Mühendislik Hizmetleri Çorum Bİ 33 6 Aşağı Ceyhan Kozan Barajı I. II. Merhale Sulamaları Rehabilitasyonu Planlama Mühendislik Hizmetleri Adana Bİ 34 6 Mersin-Tarsus Berdan Nehri ve Yan Kolları Taşkın Tehlike Alanlarının Belirlenmesi Mühendislik Hizmetleri Mersin İ 35 7 Samsun-Terme Çayı ve Yan Kolları Taşkın Önleme ve Rusubat Kontrolü Planlama Raporu Samsun Bİ 36 7 Sinop-Dikmen Güzelceçay(Kanlıçay),Ayancık-Ayancık Çayı,Türkeli-Türkeli Çayı Havzaları-Yukarı Havza Sinop Bİ Yamaç Islahı,Rüsubat Kontrolü,Taşkın Modellemesi ve Islah Tesisleri Master Planı 37 7 Samsun Terme İlçesi Evci Mah. Evci Deresi Rüsubat Kontrolü Geçirgen Tersip Bendi Planlama Raporu Yapımı Samsun Bİ 38 7 Tokat İli 3.Grup Göletleri Planlama Mühendislik Hizmetleri Yapımı (Tokat Merkez Aydınca Göleti,Tokat Tokat Bİ Merkez Güryıldız Göleti,Tokat Artova Ağmusa Göleti,Tokat Reşadiye Büşürüm Göleti ve Tokat Reşadiye İsmailiye Göleti) 39 7 Amasya-Merzifon ve Havza İlçeleri İçmesuyu Temini Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri Amasya Bİ 40 8 Erzincan İçmesuyu Projesi Dereköy Barajı Planlama Raporu Erzincan Bİ 41 8 Erzurum Uzundere Çamlıyamaç Göleti ve Sulaması Planlama Raporu Erzurum Bİ 42 8 Erzurum Horasan Yörükatlı Göleti ve Sulaması Planlama Raporu Erzurum Bİ 43 8 Ağrı Patnos Güvercinli İçmesuyu Göleti Planlama Raporu Ağrı Bİ 44 8 Ağrı Tutak Çırpılı Göleti ve Sulaması Planlama Raporu Ağrı Bİ 45 8 Ağrı-Tutak Projesi Planlama Revizyonu Ağrı Bİ 46 9 Malatya-Yeşilyurt İnekpınarı Barajı ile Şahnahan A ve Derme İlave Sulamalarına Su Takviyesi Planlama ve Malatya Bİ Mühendislik Hizmetleri 47 9 Malatya Aliağa Barajı ve Sulaması Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri Malatya Bİ 48 9 Malatya İli Sulamaları Rehabilitasyon Planlama Raporlarının Yapımı (Derme,Akçadağ, Akçadağ-Suçatı, Medik- Malatya Bİ Yazıhan, Doğanşehir, Sultansuyu, Medik-Şahnahan, Polat) 49 9 Malatya-Doğanşehir-Melet Göleti (Suçatı ve Sultansuyu Sulamalarına Su Takviyesi) Planlama ve Mühendislik Malatya Bİ Hizmetleri 50 9 Bingöl-Sancak Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Bingöl Bİ 51 9 Tunceli-Çemişgezek Erkalkan Göleti ve Sulaması Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Tunceli Bİ 52 9 Tunceli-Çemişgezek Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri Tunceli Bİ Yapılış Şekli 130

132 TABLO-1: 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Yapılış Şekli Edirne-İpsala-Aliçopehlivan Köyü Arazileri Sulaması Planlama Raporu Edirne Bİ Edirne 3.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri Edirne Bİ Edirne-Keşan Sulaması Yenilemesi Planlama Raporu Edirne Bİ Kırklareli-Kayalıköy Sulaması Yenilemesi Planlama Raporu Kırklareli Bİ Tekirdağ-Bıyıkali Sulaması Yenilemesi Planlama Raporu Tekirdağ Bİ Tekirdağ-Hayrabolu Sulaması Yenilemesi Planlama Raporu Tekirdağ Bİ Tekirdağ-Çerkezköy Ambardere Regülatörü ve YAS Besleme Planlama Raporu Tekirdağ Bİ Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporu Yapımı 3. Kısım Antalya Bİ İstanbul Asya Yakası Muhtelif Dere Islahı II.Kısım Planlama Raporu Hazırlanması, Proje ve Kamulaştırma İstanbul Bİ Planları Projesi Yapımı Şanlıurfa-Siverek Kazanlı Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Şanlıurfa Bİ Şanlıurfa Halfeti İlçesi Sulama Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri Şanlıurfa Bİ Şanlıurfa-Kengerli Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Şanlıurfa Bİ Suruç Sol Sahil Ana Kanalı 2.Kısım Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Şanlıurfa Bİ Sivas Gemerek Çepni Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ Sivas Merkez Gazibey Barajı Sulaması Rehabilitasyonu Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ Sivas Suşehri Sulaması Rehabilitasyonu Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ Sivas Ulaş Karaşar Gülbahçe Göleti Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ Sivas-Kangal Mancılık,Ulaş Baharözü Göletleri ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ Sivas Gürün Çamlıca ve Sularbaşı Regülatörleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ Sivas Altınyayla Deliilyas Göleti Rehabilitasyonu Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ Sivas-Yıldızeli Kaleköy Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ Kahramanmaraş-Andırın Yeniköy ve Kirazlı, Afşin Kaşanlı Göletleri ve Sulamaları Planlama Raporları Yapımı Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Pazarcık Köseçayı ve Doğanlıkarahasan, Çağlayancerit-Oruçpınarı Göletleri ve Sulamaları Kahramanmaraş Bİ Planlama Raporları Yapımı Kahramanmaraş-Aksu Projesi Planlama Yapımı Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Hasanali ve Söğütlü Projeleri Planlama Yapımı Kahramanmaraş Bİ Gaziantep-İslahiye Çubuk, Kilis-Musabeyli Şenlikçe, Adıyaman-Merkez Kuşakkaya Göletleri ve Sulamaları Gaziantep Bİ Planlama Raporları Yapımı Adıyaman-Kahta Teğmenli Sulaması ve Atatürk Baraj Gölünden Pompaj Sulaması Akpınar-Atakent Sulaması Adıyaman Bİ Planlama Yapımı Adıyaman-Göksu Araban Projesi II.Merhale Planlama Yapımı Adıyaman Bİ Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat İstikşaf Raporu 4.Kısım Aydın- Muğla Bİ Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat İstikşaf Raporu 5.Kısım Denizli Bİ Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat İstikşaf Raporu 6.Kısım Aydın- Denizli- Bİ Muğla Gölhisar Acıpayam Projesi Revize Planlaması Denizli İ Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat İstikşaf Raporu 7.Kısım Aydın-Denizli- Bİ Muğla Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat İstikşaf Raporu 8.Kısım Aydın-Denizli- Bİ Muğla Batı Akdeniz Havzası 1.Kısım Baraj Planlama Mühendislik Hizmetleri Muğla Bİ Acıpayam Akdere Barajı İKES ve Sulaması Planlama Raporu Denizli Bİ Muğla-Yatağan Projesi Muğla, Yatağan ve Ula Yöreleri İçmesuyu Temini Planlama Mühendislik Hizmetleri Muğla Bİ Bölge Müdürlüğü Gölet ve Sulama Planlama Raporu Hazırlanması 2. Kısım Trabzon Bİ Trabzon-Karakaya Barajı Planlama Raporu Hazırlanması Trabzon Bİ Doğu Karadeniz - Alt Havza Islah Projesi 1. Kısım Trabzon, Giresun Bİ Doğu Karadeniz - Alt Havza Islah Projesi 2. Kısım Rize Bİ Doğu Karadeniz - Alt Havza Islah Projesi 3. Kısım Trabzon Bİ Yeşilırmak - Alt Havza Islah Projesi 1. Kısım Gümüşhane,Gires Bİ un Çoruh - Alt Havza Islah Projesi 1. Kısım Bayburt Bİ Gümüşhane İli Taşkın ve Rusubat Kontrolü İstikşaf Raporu Yapımı Gümüşhane Bİ Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporu Yapımı 4.Kısım Trabzon, Giresun Bİ Aydıntepe-Çayıryolu (2. Merhale) Çamur Sulaması Planlama Revizyonu Yapımı Bayburt Bİ Karabük İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik Hizmetleri Karabük Bİ Karabük İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik Hizmetleri 2. Kısım Karabük Bİ Filyos Havzası Yerleşimleri İçmesuyu Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri (Çaycuma, Gökçebey, Devrek Zonguldak Bİ İlçeleri ve Belde Merkezleri) Zonguldak İli Göletleri Planlama Raporları Hazırlanması 2. Kısım Zonguldak Bİ Kastamonu İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik Hizmetleri Kastamonu Bİ Kastamonu İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik Hizmetleri 2. Kısım Kastamonu Bİ Filyos Havzası Taşkın Koruma Projesi Aktaş Barajı ve HES Planlama Mühendislik Hizmetleri Karabük Bİ Kastamonu Gokırmak Daday Goncalar Projesi Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri Kastamonu Bİ Karabük İli Göletleri Planlama Raporları Hazırlanması 3.Kısım Karabük Bİ Kastamonu İli Dereleri Taşkın Rusubat Kontrolü 4.Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması Kastamonu Bİ Kastamonu İli Göletleri Planlama Raporları Hazırlanması 3.Kısım Kastamonu Bİ Bölge Müdürlüğü Planlama Revizyonları Kastamonu Bİ 131

133 TABLO-1: 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Yapılış Şekli Karabük İli Dereleri Taşkın ve Rusubat Kontrolü 4.Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması Karabük Bİ Zonguldak İli ve İlçeleri Yukarı Havza Islahı İstikşaf Raporu Hazırlanması Zonguldak Bİ Kastamonu İli ve İlçeleri Yukarı Havza Islahı İstikşaf Raporu Hazırlanması Kastamonu Bİ Ardahan Kura Projesi, Göle ve Hanak Ovaları Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Ardahan Bİ Kars Çayı Havzası II.Merhale Projesi Alabalık Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Kars Bİ Kars Çayı ve Yan Kolları Taşkın Master Plan Yapımı Kars Bİ Ardahan Kura Nehri ve Yan Kolları Taşkın Master Plan Yapımı Ardahan Bİ Balıkesir Küçükkuyu-Dikili Arası Sahil Şeridi Su Temin Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri Balıkesir Bİ Balıkesir Kepsut Projesi ve Çanakkale Menderes Çayı Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri Balıkesir Bİ Çanakkale Balıkesir Gölcük Projesi ve Çanakkale Atikhisar Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri Balıkesir Bİ Çanakkale Balıkesir Erdek-Gönen-Susurluk Göletleri (Erdek2, Gönen-Koçbayır, Gönen-Muratlar, Susurluk-Dereköy, Balıkesir Bİ Susurluk-Ümiteli) Planlama Mühendislik Hizmetleri Balıkesir Dursunbey Gönen Sındırgı Göletleri (Dursunbey Su Çıktı Sulaması, Gönen-Geyikli, Sındırgı- Balıkesir Bİ Yusufçam) Planlama Mühendislik Hizmetleri Çanakkale Ezine-Lapseki-Merkez Göletleri (Ezine-Geyikli, Lapseki-Çavuş, Lapseki-Güreci, Merkez-Kemal Çanakkale Bİ Musa) Planlama Mühendislik Hizmetleri Balıkesir Dursunbey-Kepsut-Merkez-Savaştepe-Sındırgı Göletleri (Dursunbey-Hamzacık, Dursunbey-Küçükler, Balıkesir Bİ Kepsut-Bükdere, Merkez-Bağalan, Savaştepe-Kapu, Sındırgı-Büyükdağdere) Planlama Mühendislik Hizmetleri Balıkesir Balya-Gönen-Manyas-Marmara Göletleri (Balya-Mancılık, Gönen-Ömerler, Marmara-Topağaç) Balıkesir Bİ Planlama Mühendislik Hizmetleri Artvin-Şavşat Erikli ve Meydancık Köyleri Sulama Kanalı Planlama Raporu Hazırlanması Artvin Bİ Artvin İl Sınırları Dahilinde Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporu Hazırlanması Artvin Bİ Artvin İli Taşkın Tehlike Haritaları Yapımı ve Mühendislik Hizmetleri Artvin Bİ Bölge Sulama Göletleri Planlama Raporu Hazırlanması Artvin Bİ Planlama Kademesi İçin Çok Amaçlı Rezervuar İşletme Modelinin Oluşturulması İşi Danışmanlık Hizmet Alımı Ankara İ Taşkın Kılavuzu Hazırlanması İşi Danışmanlık Hizmet Alımı Ankara İ Atatürk Baraj Gölü Üzerinde Güneş Enerji Santrali ile Elektrik Enerjisi Üretme İmkanlarının Araştırılması Şanlıurfa İ Danışmanlık Hizmet Alımı İşi 132

134 TABLO-1: 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Yapılış Şekli 0 PROJE YAPIMI 0 BARAJ PROJE YAPIMI 1 1 Bursa-İznik Barajı Proje Yapımı Bursa İ 2 2 İzmir Sarıcalar Barajı Proje Yapımı İzmir Bİ 3 2 Manisa Çağlayan Barajı Proje Yapımı Manisa Bİ 4 3 Sakarya-Pamukova Ahiler Barajı Proje Yapımı Sakarya Bİ 5 6 Osmaniye-Kadirli Savrun Barajı Proje Yapımı Osmaniye İ 6 8 Söylemez Barajı Proje Yapımı Erzurum İ 7 8 Erzurum Pasinler Alvar Barajı Proje Yapımı Erzurum İ 8 11 Edirne-Çömlekköy Barajı Proje Yapımı Edirne İ 9 11 Tekirdağ-Çıkrıkçı Barajı Proje Yapımı Tekirdağ Bİ Tekirdağ-Hayrabolu Projesi İnecik-Dedecik Barajları Proje Yapımı Tekirdağ İ İstanbul-Sungurlu Barajı Proje Yapımı İstanbul İ İstanbul-Osmangazi Barajı Proje Yapımı İstanbul İ Sivas Kangal Akçakale Barajı Proje Yapımı Sivas Bİ Sivas Şarkışla Bozkurt Barajı Proje Yapımı Sivas Bİ Gaziantep-Ballıkaya Barajı Proje Yapımı Gaziantep Bİ Aldeğirmen Barajı Proje Yapımı Karabük Bİ Kura Projesi Durançam Barajı Proje Yapımı Kars Bİ 0 SULAMA TESİSLERİ PROJE YAPIMI 1 1 Kocaeli-Karamürsel Avcıdere ve İhsaniye Barajları Sulaması Proje Yapımı Kocaeli Bİ 2 1 Bursa-Gemlik Umurbey Pompaj Sulaması Proje Yapımı Bursa Bİ 3 1 Bursa-Karacabey Gölecik Barajı Sulaması Proje Yapımı Bursa Bİ 4 2 İzmir-Bayındır Uladı Sulaması Proje Yapımı İzmir Bİ 5 2 Manisa Kelebek Sulaması Proje Yapımı Manisa Bİ 6 2 Manisa-Salihli Yeşilkavak Sulaması Proje Yapımı Manisa Bİ 7 3 Sakarya-Pamukova Ahiler Barajı Sulaması Proje Yapımı Sakarya Bİ 8 3 Bilecik-Pazaryeri Dereköy Barajı Sulaması Proje Yapımı Bilecik Bİ 9 3 Bilecik-Gölpazarı Akçay Barajı Sulaması Proje Yapımı Bilecik Bİ 10 3 Eskişehir-Merkez Gündüzler Barajı Sulaması Proje Yapımı Eskişehir Bİ 11 4 Konya-Hotamış Sulamaları Proje Yapımı Konya Bİ 12 4 Konya Ovası 5,6 Sulamaları Proje Yapımı Konya Bİ 13 4 Göksu Havzası Yamaç Arazilerinin Sulanması Projesi Planlama Raporu ve Proje Yapımı Niğde Bİ 14 5 Çorum Obruk Dutludere Sol Sahil Osmancık Pompaj Sulaması Proje Yapımı Çorum Bİ 15 5 Çankırı-Koyunbaba Barajı Sulaması Proje Yapımı Çankırı İ 16 6 KKTC Güzelyurt Ovası Sulaması Proje Yapımı Adana İ 17 6 Mersin-Mezitli Erçel Değirmençay Barajı Sulaması Proje Yapımı Mersin Bİ 18 6 Adana-Misis 2.Merhale Projesi Pompaj Sulaması Proje Yapımı Adana Bİ 19 6 KKTC Orta Mesarya Ovası Sulaması Proje Yapımı Adana İ 20 7 Samsun Bafra Ovası Sulaması 2.Kısım Proje Yapımı Samsun Bİ 21 8 Erzurum Narman Projesi Şehitler Barajı Sulaması Proje Yapımı Erzurum Bİ 22 8 Erzincan-Kemah Özdamar Regülatör Sulaması Proje Yapımı Erzincan Bİ Kralkızı-Dicle P6 Pompaj Sulaması Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı Diyarbakır İ Kralkızı-Dicle P4 Pompaj Sulaması Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı Diyarbakır İ Edirne-Meriç Sulaması Proje Yapımı Edirne Bİ Edirne-Enez Yamaç Arazileri Sulaması Proje Yapımı Edirne Bİ Çıkrıkçı Barajı Sulaması Proje Yapımı Tekirdağ Bİ Yozgat-Yerköy Delice Sulaması Proje Yapımı Yozgat Bİ Yozgat-İnandık Barajı Sulaması Proje Yapımı Yozgat Bİ Yozgat-Sarıkaya Kanlıdere Göleti Sulaması Borulu Şebeke Proje Yapımı Yozgat Bİ Antalya Küçük Aksu Barajı Sulaması Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Antalya Bİ Antalya-Kaş Kasaba Kıbrıs Barajı Sulaması Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Antalya Bİ Antalya-Manavgat Çardak Barajı Sulaması Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Antalya Bİ Şanlıurfa-Birecik Hobap Pompaj Sulaması Proje Yapımı Şanlıurfa Bİ Gölet Pompa Tesisleri Proje Yapımı Şanlıurfa Bİ Suruç Ovası Pompaj Sulaması Pompa İstasyonları Proje Yapımı Şanlıurfa Bİ Van Erciş Pay Sulaması Proje Yapımı Van İ Hakkari-Dilimli Barajı Sulaması Proje Yapımı Hakkari İ Afyonkarahisar-Çay Barajı Sulaması Proje Yapımı Afyon Bİ Sivas-Kangal Kocakurt Sulaması Proje Yapımı Sivas Bİ Kahramanmaraş-Geben Sulaması Proje Yapımı Kahramanmaraş Bİ Adıyaman-Besni Barajı Sulaması Proje Yapımı Adıyaman Bİ Gaziantep-Kayacık Sol Sahil Sulaması Proje Yapımı Gaziantep Bİ Gaziantep-Ballıkaya Barajı Sulaması Proje Yapımı Gaziantep Bİ Kilis-Musabeyli Sulaması Proje Yapımı Kilis Bİ Adıyaman-Çelikhan Sulaması Proje Yapımı Adıyaman İ Aydın-Çine Sulaması Proje Yapımı Aydın Bİ 133

135 TABLO-1: 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Yapılış Şekli Denizli-Buldan Ovası Sulaması Proje Yapımı Denizli Bİ Muğla-Seki Barajı Sulaması Proje Yapımı Muğla Bİ Selim Barajı Sulaması Proje Yapımı Kars İ Balıkesir-Bigadiç İlyaslar Projesi Bigadiç İlyaslar Ovaları Sulaması Proje Yapımı Balıkesir Bİ Balıkesir-Dursunbey Suçıktı Sulaması Proje Yapımı Balıkesir Bİ 0 YENİLEME VE REHABİLİTASYON PROJE YAPIMI 1 18 Burdur İli Sulamaları Rehabilitasyonu Proje Yapımı Burdur Bİ 2 18 Isparta İli Sulamaları Rehabilitasyonu Proje Yapımı 2. Kısım Isparta Bİ 3 18 Afyonkarahisar İli Sulamaları Rehabilitasyonu Proje Yapımı 1. Kısım Afyon Bİ 4 20 Kahramanmaraş-Kartalkaya Sol Sahil Sulaması Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı Kahramanmaraş Bİ 5 20 Kahramanmaraş-Kalealtı Sulaması Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı Kahramanmaraş Bİ 6 20 Adıyaman Atatürk Baraj Gölünden Pompaj Sulaması Bebek-1 ile Aslanoğlu Ünitelerinin Planlama Revizyonu ve Adıyaman Bİ Proje Yapımı 7 21 Denizli-Çürüksu Sağ Sahil Sulaması Rehabilitasyonu Proje Yapımı Denizli Bİ 0 GÖLET, GÖLET VE SULAMASI PROJE YAPIMI 1 1 Bursa-Osmangazi Kocakırdere ile Keles Kocayayla Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Bursa Bİ Proje Yapımı 2 1 Bursa Gemlik Hamidiye Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı Bursa Bİ 3 1 Bursa Mudanya Yalıçiftlik Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı Bursa Bİ 4 1 Bursa-Büyükorhan Gedikler Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Bursa Bİ 5 1 Yalova-Çiftlikköy Çukurköy Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı Yalova Bİ 6 1 Kocaeli Kandıra Safalı Göleti Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı Kocaeli Bİ 7 1 Bursa Harmancık Ballısaray Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı Bursa Bİ 8 1 Bursa-Orhaneli Fadıl Projesi (Darıtarla Dere, Kovalı Dere, Dağdere) Göletleri ve Sulamaları Planlama Bursa Bİ Mühendislik Hizmetleri ve Göletlere Ait Proje Yapımı Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje Yapımı 1. Kısım (İzmir-Dikili-Esentepe, Manisa-Demirci- İzmir Bİ Mahmutlar, Demirci-Çanakçı, Demirci- Kuzuköy, Merkez-Mustafa Altundal, Merkez-Beydere, Gördes- Kobaklar, Kula-İbrahimağa, Alaşehir-Zeytinçay Gölet ve Sulamaları) Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje Yapımı 2. Kısım (İzmir-Bergama-Seklik, Bergama-Narlıca, Foça- İzmir Bİ Kışla, Kemalpaşa-Akalan, Menemen-Bozalan, Tire-Dereli, Tire-Sarılar Gölet ve Sulamaları) Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı 3. Kısım (İzmir-Kemalpaşa-Ansızca,Seferihisar-Yeniorhanlı, İzmir Bİ Beydağ-Ovacık, Manisa-Merkez-Beydeğirmeni, Demirci-Boyacık, Demirci-Sayık, Uşak-Banaz Şabanköy Göletleri) 12 3 Bilecik-İnhisar Samrı Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Bilecik Bİ 13 3 Sakarya-Merkez Kışlaköy Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Sakarya Bİ 14 3 Sakarya-Pamukova Turgutlu Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Sakarya Bİ 15 3 Bilecik-Merkez Elmabahçe Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Bilecik Bİ 16 3 Kütahya-Tavşanlı Karacakaş Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 17 3 Kütahya-Emet, Kütahya-Gediz-Gürkuyu, Üzümlü Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Kütahya Bİ 18 3 Kütahya-Simav Örenli Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 19 3 Eskişehir-Seyitgazi Gökbahçe Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Eskişehir Bİ 20 3 Sakarya-Söğütlü Kantar Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Sakarya Bİ 21 3 Sakarya-Merkez Elmalı Göleti Projesi Yapımı Sakarya Bİ 22 3 Sakarya-Pamukova-Çilekli Göleti Proje Yapımı Sakarya Bİ 23 3 Sakarya-Merkez-Beşevler Göleti Proje Yapımı Sakarya Bİ 24 3 Sakarya-Kaynarca Topçu Göleti ve Sulaması Projesi Yapımı Sakarya Bİ 25 3 Kütahya-Tavşanlı Kayı Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 26 3 Kütahya-Domaniç Çamlıca Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 27 3 Kütahya-Pazarlar Orhanlar Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 28 3 Bilecik-Bayırköy Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Bilecik Bİ 29 3 Kütahya-Tavşanlı Sekbandemirli Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 30 3 Kütahya-Tavşanlı Tunçbilek Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 31 3 Bilecik-İnhisar Tarpak, Çaltı, Osmaneli-Soğucakpınar, Kütahya-Simav Yağmurlar Göletleri Projeleri Yapımı Bilecik Bİ 32 3 Kütahya-Gediz Yunuslar Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 33 3 Bilecik-Söğüt-Savcıbey Göleti Proje Yapımı Bilecik Bİ 34 3 Bilecik-Yenipazar Yukarıçaylı Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Bilecik Bİ 35 3 Bilecik-Pazaryeri Alınca Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Bilecik Bİ 36 3 Kütahya-Tavşanlı-Kışlademirli Göleti Proje Yapımı Kütahya Bİ 37 4 Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 4.Kısım (Hadim-Yarıcak, Taşkent-Balcılar ve Konya Bİ Taşkent-Afşar) 38 4 Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 3. Kısım (Hüyük-İlmen, Güneysınır, Derebucak- Konya Bİ Çamlık, Bozkır-Dereiçi ve Seydişehir-Bostandere) 39 4 Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 6.Kısım (Meram-Yeşildere, Selçuklu- Konya Bİ Tepekent, Bozkır-Harmanpınarı, Hadim-Bolat ve Taşkent-Borboğazı) 40 4 Niğde İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 2. Kısım (Ulukışla-Handeresi, Çamardı-Ören, Niğde Bİ Bor-Kılavuz ve Çiftlik-Kayırlı) 41 4 Niğde İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 4.Kısım (Ulukışla-Aktoprak, Ulukışla-İmrahor, Niğde Bİ Bor-Halaç ve Bor-Kemerhisar) 42 4 Niğde İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 3. Kısım (Çamardı-Bademdere ve Merkez- Hacuabdullah) Niğde Bİ 134

136 TABLO-1: 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Yapılış Şekli 43 4 Aksaray İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 3. Kısım (Ortaköy-Harmandalı ve Gülağaç- Aksaray Bİ Sofular) 44 4 Karaman İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 2. Kısım (Sarıveliler-Arkbendi ve Merkez- Karaman Bİ Çukur) 45 4 Karaman İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 3. Kısım (Merkez-Yılangömü, Merkez- Karaman Bİ Yollarbaşı, Merkez-Taşkale ve Başyayla Üzümlü) 46 5 Ankara-Kızılcahamam Üçbeş ve Karagüney Göletleri Yenileme Proje Yapımı Ankara Bİ 47 5 Ankara Göletleri (Şereflikoçhisar Karabük, Şereflikoçhisar Seymenli, Haymana Evliyafakı ve Haymana Ankara Bİ Yeniköy) Proje Yapımı 48 5 Ankara Göletleri (Kalecik Yalım Mahallesi, Kızılcahamam Bağören, Nallıhan Çalıcaalan, Nallıhan Uluhan) Ankara Bİ Proje Yapmı 49 5 Ankara-Haymana Sırçasaray Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Ankara Bİ 50 5 Ankara (Güdül Çukurören ve Kazan Tekkeköy) Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Ankara Bİ 51 5 Çankırı Göletleri (Orta Özlü, Yapraklı Sarıkaya, Çerkeş Saçak ve Kurşunlu Hocahasan) Proje Yapımı Çankırı Bİ 52 5 Çankırı-Korgun Demirçevre Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Çankırı Bİ 53 5 Bolu Göletleri (Göynük Dedeler, Değirmenözü ve Hasanlar) ve Düzce Çilimli Yenivakıf Göleti Proje Yapımı Bolu Bİ 54 5 Kırıkkale-Keskin Büyükceceli Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kırıkkale Bİ 55 5 Ankara Bala Göletleri (Çavuşlu, Evciler ve Süleymanlı) ve Sulamaları Proje Yapımı Ankara Bİ 56 5 Ankara-Ayaş Göletleri(Arıklar Bağı, Bayram) ve Sulamaları Proje Yapımı Ankara Bİ 57 5 Çorum Göletleri (Merkez Serban, Dağkarapınar, Alaca Küçükhırka ve Ortaköy Aşdavul) Proje Yapımı Çorum Bİ 58 6 DSi 06. Bölge Müdürlüğü 7. Grup Göletleri Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı Adana Bİ 59 6 DSİ 06. Bölge Müdürlüğü 9. Grup Göletleri Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı Adana Bİ Bölge Müdürlüğü İçmesuyu Göletleri Proje Yapımı (Tokat Zile Yünlü, Tokat Niksar Çamiçi, Tokat Merkez Tokat Bİ Dartaş Göleti, Ordu Gölköy) 61 7 Sinop-Boyabat Ilıksu Göleti Proje Yapımı Sinop Bİ 62 7 Ordu-Kumru Göleti Proje Yapımı Ordu Bİ 63 7 Tokat ili Gölet Projeleri Yapımı (2.Grup) (Tokat Zile Üçkaya, Niksar Arpaören, Artova Yağcımusa, Reşadiye Tokat Bİ Bereketli, Erbaa Sokutaş, Niksar Gürçeşme, Niksar Sorhun) 64 7 Sinop İli Gölet Projeleri Yapımı (Sinop Gerze Yenikent, Erfelek Balıfakı,Türkeli Zimarı) Sinop Bİ 65 7 Tokat ili Gölet Projeleri Yapımı (1. Grup) (Tokat Merkez Batmantaş, Niksar Serenli, Niksar Gökçeli, Merkez Tokat Bİ Günçalı, Sulusaray-Çime) 66 7 Ordu Gölet Projeleri Yapımı (Ordu Müslümsarıca, Çağlayan, Korgan, İlküvez, Üniversite) Ordu Bİ 67 7 Samsun İli Gölet Projeleri Yapımı (Vezirköprü Doluca, Asarcık Armutlu) Samsun Bİ 68 7 Amasya İli Göl-Su Gölet Projeleri Yapımı (1.Grup)(Merkez Duruca Göleti) Amasya Bİ 69 7 Amasya İli Gölet Projeleri Yapımı (2. Grup) (Amasya Gümüşhacıköy Beden, Gümüşhacıköy, Merkez Ziyaret Amasya Bİ Saraycık, Göynücek Ağılönü Ortaköy, Taşova Kozluca) 70 7 Tokat Merkez Musullu Göleti Proje Yapımı Tokat Bİ 71 8 Erzincan İli Göletleri ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 1.Kısım Erzincan Bİ 72 8 Erzurum İli Göletleri ve Sulama Planlama Raporu ve Proje Yapımı 3. Kısım (Maden-Köprübaşı, Pasinler- Erzurum Bİ Taşkaynak Göletleri ve Sulamaları) 73 8 Erzincan Merkez Ağılözü Göleti Planlama ve Proje Yapımı Erzincan Bİ 74 8 Ağrı İli Göletleri ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 1.Kısım Ağrı Bİ 75 8 Erzurum İli Göletleri ve Sulama Planlama Raporu ve Proje Yapımı 2. Kısım (Tortum-Bağbaşı, Büyükbahçe, Erzurum Bİ Pehlivanlı, Çiftlik, Uzundere Göletleri ve Sulamaları) 76 9 Malatya İli (GÖL-SU) Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı(Akçadağ-Taşevler, Darende- Malatya Bİ Çınarköy Gölet ve Sulamaları) 77 9 Elazığ-Bingöl İli(GÖL-SU) Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı(Elazığ-Karakoçan- Elazığ Bİ Yukarıovacık, Bingöl-Genç-Çaytepe Gölet ve Sulamaları) Batman-Bahçeli Göleti Proje Yapımı Batman Bİ Edirne 2. Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı (Keşan Altıntaş, Edirne Bİ Keşan Lalacık, İpsala Karaağaç, Uzunköprü Salarlı, Meriç Umurca, Lalapaşa Büyüköğünlü, Lalapaşa Doğanköy) Tekirdağ 1.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı (Merkez Tekirdağ Bİ Kılavuzlu, Merkez Hüsünlü, Merkez Karaevli, Şarköy Güzelköy, Malkara Çimendere-1, Malkara Çimendere-2, Malkara Gözsüz) Tekirdağ-Şarköy Eriklice Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Tekirdağ Bİ Tekirdağ 2.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı Tekirdağ Bİ Kırklareli 2.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı Kırklareli Bİ Kırklareli 1. Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı (Merkez Kırklareli Bİ Kadıköy, Pınarhisar Yenice, Kofçaz-1, Kofçaz-2, Demirköy Sivriler) Kayseri-Pınarbaşı Aşağıborandere ve Yozgat Sorgun Eymir Göletleri ve Sulamaları Planlama ve Proje Yapımı Yozgat Bİ Yozgat-Merkez -Sarımbey ve Aydıncık-Kösrelik Göletleri ve Sulamaları Planlama ve Proje Yapımı Yozgat Bİ Antalya İli Gölet ve Sulamaları 4. Kısım Planlama Raporu Yapımı Antalya Bİ Antalya Korkuteli Osmankalfalar Göleti Tamamlama İnşaatı Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Antalya Bİ Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 10.Kısım (Dazkırı-Hisaralan Göleti ve Sulaması, Sandıklı- Afyon Bİ Ballık Göleti ve Sulaması, Sinanpaşa-Elvanpaşa Göleti ve Sulaması, Sinanpaşa-Kılıçarslan Göleti ve Sulaması, Sultandağı-Dereçine Regülatörü, İhsaniye-Kayıhan Göleti ve Sulaması) Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 11. Kısım Afyon Bİ Isparta İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 6. Kısım Isparta Bİ Isparta İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 7. Kısım Isparta Bİ Burdur İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 6.Kısım (Bucak-Taşyayla Göleti ve Sulaması, Tefenni-Sazak Göleti ve Sulaması, Ağlasun-Mamak Göleti ve Sulaması, Yeşilova-Örencik Regülatörü) Burdur Bİ 135

137 TABLO-1: 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Yapılış Şekli Burdur İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 4. Kısım Burdur Bİ Burdur İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 7. Kısım Burdur Bİ Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Koçyatağı Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Afyon Bİ Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve Proje Yapımı 8. Kısım Afyon Bİ Burdur İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve Proje Yapımı 3. Kısım Burdur Bİ Burdur İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 5. Kısım Burdur Bİ Isparta Şarkikaraağaç Pompaj Sulaması Rehabilitasyonu Proje Yapımı Isparta Bİ Isparta İli Gölet ve Sulamaları 8.Kısım Planlama Raporu ve Proje Yapımı Isparta Bİ Isparta İli Gölet ve Sulamaları 9.Kısım Planlama Raporu ve Proje Yapımı Isparta Bİ Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları 12.Kısım Planlama Raporu ve Proje Yapımı Afyon Bİ Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 9. Kısım Afyon Bİ Sivas Zara Akören, Divriği Güresin, Merkez Elbeyli, Ulaş Karacalar Göletleri ve Sulamaları Planlama Sivas Bİ Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı Sivas Divriği Kevendüzü, Ulaş Küpeli Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Sivas Bİ Yapımı Sivas-Ulaş Karataş, Kangal Davulbaz, Merkez Armutlu, Tatlıcak, Hayranlı Gölet ve Sulamaları Mühendislik Sivas Bİ Hizmetleri ve Proje Yapımı Sivas Merkez Demiryazı, Yıldızeli Eşmebaşı, Zara Girit Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik Sivas Bİ Hizmetleri ve Proje Yapımı Sivas-Gürün-İncesu, Gürün-Eskimahal, Gürün-Ayvalı, Yıldızeli-Cizözü Gölet ve Sulamaları Mühendislik Sivas Bİ Hizmetleri ve Proje Yapımı Kahramanmaraş Merkez Başderviş ile Pazarcık Sakarkaya Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş Nurhak Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Merkez Çamlıbel, Göksun-Yeniyapan ve Afşin-Binboğa Göletleri ile Sulamaları Planlama Kahramanmaraş Bİ Raporları ve Proje Yapımı Kahramanmaraş-Pazarcık-Armutlu, Gaziantep-İslahiye Bozgüney, Adıyaman-Gölbaşı Çınarlıgöl Göletleri ile Kahramanmaraş Bİ Sulamaları Planlama Raporları ve Proje Yapımı Adıyaman-Merkez Akçalı 2 ve Adıyaman Sincik Arıkonak Göleti ve Sulamaları Proje Yapımı Adıyaman Bİ Adıyaman-Çelikhan Yeşiltepe Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Adıyaman Bİ Adıyaman-Merkez Pınaryayla ile Gerger Çifthisar Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Adıyaman Bİ Gaziantep-Merkez Burç Çamlık Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Gaziantep Bİ Gaziantep-Merkez Yamaçoba Göleti Proje Yapımı Gaziantep Bİ Kilis-Merkez Narlıca Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kilis Bİ Kahramanmaraş Göksun Bozhüyük ile Andırın Geben Kaleboynu Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Kahramanmaraş Bİ Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje Yapımı 2.Kısım Aydın Bİ Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje Yapımı 1.Kısım Aydın Bİ Büyük Menderes ve Batı Akdeniz Havzaları Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 9.Kısım Aydın Bİ Giresun İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı Giresun Bİ Giresun İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 2.Grup Giresun Bİ Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 1.Grup Gümüşhane Bİ Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 3.Grup Gümüşhane Bİ Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 4.Grup Gümüşhane Bİ Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 5.Grup Gümüşhane Bİ Balıkesir-Balya Narlı ve Balıkesir Balya Gökmusa Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Balıkesir Bİ Balıkesir-Merkez Bayat ve Balıkesir-Merkez Bahçedere Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Balıkesir Bİ Balıkesir-Dursunbey Ericek ve Balıkesir-Dursunbey Odaköy Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Balıkesir Bİ Balıkesir-Dursunbey Akçagüney Dada ve Balıkesir-Kepsut Yaylabaşı Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Balıkesir Bİ Balıkesir-Merkez Sarıalan Dallımandıra ve Balıkesir-Merkez Küpeler Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Balıkesir Bİ Balıkesir-Savaştepe Çavlu ve Balıkesir-Savaştepe Tütünlük Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Balıkesir Bİ Balıkesir-Balya Dörtyol ve Balıkesir-İvrindi Çukurlar Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Balıkesir Bİ Çanakkale-Yenice Kovancı ve Çanakkale-Yenice Yukarıinova Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Çanakkale Bİ Çanakkale-Bayramiç Karaköy ve Çanakkale-Bayramiç Çavuşlu Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Çanakkale Bİ Balıkesir-Balya Değirmendere ve Balıkesir-Balya Kayapınar Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Balıkesir Bİ Balıkesir-Balya Orhanlar ve Balıkesir-Balya Dereköy Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Balıkesir Bİ 0 TAŞKIN PROJE YAPIMI 1 2 Manisa ili Taşkın Koruma Projeleri Yapımı 2. Kısım Manisa Bİ 2 2 Uşak İli Taşkın Koruma Projeleri Yapımı 1. Kısım Uşak Bİ 3 3 Sakarya-Geyve Karaçay Deresi 3.Kısım Harita Alımı ve Islahı Proje Yapımı Sakarya Bİ 4 5 Düzce-Yığılca İlçe Merkezi Dereleri Islahı Planlama ve Proje Yapımı Düzce Bİ 5 5 Çorum Sungurlu İlçe Merkezi Dereleri Islahı Planlama ve Proje Yapımı Çorum Bİ 6 8 Erzurum Ovası Karasu Çayı Yatak Tanzimi Planlama ve Proje Yapımı Erzurum Bİ 7 13 Antalya Muratpaşa Düden Taşkın Koruma Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Antalya Bİ 8 13 Antalya-Kumluca İlçesi Akmaz ve Yapraklı Dereleri Taşkın Koruma Proje Yapımı Antalya Bİ 9 13 Antalya-Kaş Eşen Çayı Taşkın Koruma Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Antalya Bİ Antalya-Karpuz Çayı Islahı Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Antalya Bİ Antalya İli Dereleri Taşkın Koruma Proje ve Kamulaştırma Planları Yapımı 2.Kısım Antalya Bİ Antalya-Akseki İlçesi Cevizli Beldesi Taşkın Koruma Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Antalya Bİ Antalya-Demre Çayı ve Yan Kolları Taşkın Koruma Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Antalya Bİ Antalya-Korkuteli Deresi Taşkın Koruma Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Antalya Bİ 136

138 TABLO-1: 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Yapılış Şekli Antalya-Demre Çevreli Mahallesi Taşkın Koruma Proje Yapımı Antalya Bİ Van İli Başkale İlçesi Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı Van Bİ Van İli Erciş İlçesi Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı Van Bİ Van İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 2. Kısım Van Bİ Van İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 3. Kısım Van Bİ Van İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 4. Kısım Van Bİ Muş İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 2. Kısım Van Bİ Bitlis İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı Bitlis Bİ Bitlis İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 2. Kısım Van Bİ Hakkari İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 2.Kısım Van Bİ Kahramanmaraş-Elbistan İlçe Merkezinin Söğütlü Çayı ile Adıyaman Merkez Eğriçay Deresi (Vadiyaman) Kahramanmaraş Bİ Proje Yapımı Aşağı Büyük Menderes Nehri Islahı Proje Yapımı Aydın Bİ Denizli İli Taşkın Koruma İstikşaf Raporu ve Proje Yapımı 1.Kısım Denizli Bİ Bartın Irmağı ve Yan Kolları Islahı Proje Yapımı Bartın Bİ 29 5 Kemer Köprü Tip Projelerinin Hazırlanması İ 0 TESİS PROJE YAPIMI 1 3 Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü 31. Şube, 32. Şube ve 34. Şube Tesisleri Deprem Tahkiki ve İyileştirmesi Proje Eskişehir Bİ Yapımı 2 5 Ankara-Etlik Eğitim Tesisleri Proje Yapımı Ankara İ 3 12 Yozgat 123.Şube Müdürlüğü Tesisleri Proje Yapımı Yozgat Bİ 4 17 DSİ (Van) 17. Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri XIV. Bölge Müdürlüğü Van İ ve Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Hizmet Binaları Proje Yapımı Bölge Tesislerinin Depreme Karşı Risk Analizlerinin Yapılması Isparta Bİ 6 22 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bayburt İli Kampus Alanı Proje Yapımı Bayburt Bİ 7 24 Ardahan 243.Şube Müdürlüğü Tesisleri Proje Yapımı Ardahan İ Bölge Müdürlüğü Tesislerinin Deprem Etüdü Balıkesir Bİ 0 GÖLET SULAMASI PROJE YAPIMI 1 3 Bilecik-Gölpazarı Demirhanlar Göleti Sulaması Proje Yapımı Bilecik Bİ 2 3 Sakarya-Pamukova-Çilekli Göleti Sulaması Proje Yapımı Sakarya Bİ 3 3 Sakarya-Merkez Beşevler Göleti Sulaması Proje Yapımı Sakarya Bİ 4 3 Kütahya-Tavşanlı Kışlademirli Göleti Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 5 3 Sakarya-Geyve Doğantepe Göleti Sulaması Proje Yapımı Sakarya Bİ 6 3 Sakarya-Merkez Elmalı Göleti Sulaması Proje Yapımı Sakarya Bİ 7 3 Kütahya-Gediz Muratdağı Göleti Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 8 3 Sakarya-Pamukova Kemaliye (Deveboynu) Göleti Sulaması Proje Yapımı Sakarya Bİ 9 7 Samsun-Asarcık Armutlu Göleti Sulaması Proje Yapımı Samsun Bİ 10 7 Tokat-Erbaa Sokutaş Göleti Sulaması Proje Yapımı Tokat Bİ 11 7 Tokat-Niksar Arpaören Göleti Sulaması Proje Yapımı Tokat Bİ 12 7 Tokat-Sulusaray Çime Göleti Sulaması Proje Yapımı Tokat Bİ 13 9 Elazığ-Karakoçan Sarıcan Göleti Sulaması Proje ve Kamulaştırma Planlarının Yapımı Elazığ Bİ Antalya Korkuteli Kozağacı Göleti Sulaması Yenileme Proje Yapımı Antalya Bİ Antalya Korkuteli Yelten Göleti Sulaması Yenileme Proje Yapımı Antalya Bİ 0 İÇMESUYU TESİSLERİ PROJE YAPIMI 1 3 Kütahya-Tavşanlı İlçesi İçmesuyu Arıtma Tesisleri Projesi Yapımı Kütahya İ 2 3 Adapazarı (Ballıkaya Barajı) İçmesuyu İsale Hattı Uygulama Proje Yapımı Sakarya İ 3 3 Adapazarı (Ballıkaya Barajı) İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Proje Yapımı Sakarya İ 4 4 Aksaray İçmesuyu Tesisleri Uygulama Proje Yapımı Aksaray İ 5 4 Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Aksaray İ 6 5 Çorum-Koçhisar Barajı 2. Kısım İsale Hattı Proje Yapımı Çorum Bİ 7 5 Düzce-Akçakoca İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Düzce İ 8 6 Mersin-Pamukluk Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Proje Yapımı Mersin İ 9 7 Samsun-Bafra ve 19 Mayıs (Samsun) İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Proje Yapımı Samsun İ 10 7 Samsun-Bafra ve 19 Mayıs (Samsun) İçmesuyu İsale Hattı Uygulama Proje Yapımı Samsun Bİ 11 7 Sinop Boyabat-Durağan İçmesuyu İsale Hattı Uygulama Proje Yapımı Samsun Bİ 12 7 Sinop Boyabat-Durağan İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Sinop İ 13 8 Ağrı-Patnos İçmesuyu Proje Yapımı Ağrı İ 14 9 Elazığ-Palu İlçe Merkezi İçmesuyu Tesisleri Rölekasyonu Proje Yapımı Elazığ Bİ Tekirdağ-Hayrabolu Projesi İnecik-Dedecik Barajları İsale Hattı Proje Yapımı Tekirdağ Bİ Kırşehir İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Kırşehir İ Antalya İçmesuyu-Karacaören 2 Barajı Arıtma Tesisi Uygulama Proje Yapımı Antalya İ Şanlıurfa Suruç İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Proje Yapımı Şanlıurfa İ Şanlıurfa Birecik ve Halfeti İlçeleri ile Civarı Yerleşimler İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Şanlıurfa İ Hakkari-Yüksekova İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Uygulama Proje Yapımı Hakkari İ Afyonkarahisar Çay ve Bolvadin İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Afyonkarahisar İ Afyonkarahisar İlçe ve Beldeleri İçmesuyu Proje Yapımı Afyonkarahisar Bİ Kilis Yukarı Afrin 2.Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Kilis İ Aydın-Kuşadası-Söke ve Yöresi İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Aydın İ 137

139 TABLO-1: 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Yapılış Şekli Aydın Nazilli ve Civar Yerleşimleri İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Aydın İ Aydın-Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçmeuyu İsale Hattı Proje Yapımı Aydın Bİ Denizli İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Denizli İ Denizli İçmesuyu İsale Hattı Proje Yapımı Denizli Bİ Rize Civar Yerleşimler 2.Kısım İçmesuyu Proje Yapımı Rize İ Kastamonu İl Merkezi İçmesuyu Acil Eylem Planı Proje Yapımı Kastamonu İ 31 5 İçmesuyu Tesisleri Tip Projeleri Hazırlanması İ 0 ATIKSU ARITMA TESİSLERİ PROJE YAPIMI 1 3 Bilecik-Bozüyük Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Antalya İ 2 4 Niğde II. Kademe Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Niğde İ 3 5 Ankara İçmesuyu II.Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi Proje Ankara İ Yapımı 4 18 Afyonkarahisar-Dinar Çölovası Kapalı Havza Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Afyon İ 0 İNŞAAT BÜYÜK SU İŞLERİ 0 BARAJLAR 1 2 Ödemiş Aktaş Barajı İzmir Bİ 2 2 Kelebek Barajı Manisa Bİ 3 4 Afşar Hadimi Barajı Konya Bİ 4 7 Alpu Barajı Tokat Bİ 5 8 Başköy Barajı ve Tesisleri Erzurum İ 6 9 Kığı Barajı Bingöl İ 7 10 Ergani Barajı Diyarbakır İ 8 10 Ambar Barajı Diyarbakır İ 9 11 Çayırdere Barajı İkmali Kırklareli Bİ Ilısu Barajı Mardin İ Yavaşlar Barajı Afyon Bİ Kocakurt Barajı Sivas Bİ Ardıl Barajı Gaziantep Bİ Doğanpınar Barajı Gaziantep Bİ Gökbel Barajı Aydın Bİ Kars Barajı Kars İ ELEKTROMEKANİK TEÇHİZATLAR 1 7 Topçam Barajı Elektromekanik Teçhizatı Ordu İ 0 SULAMA TESİSLERİ 1 1 Mustafakemalpaşa Döllük Sulaması ve Devecikonağı Pompaj Sulaması Bursa Bİ 2 2 Kınık Sağ Sahil Sulaması İzmir Bİ 3 2 Ödemiş Aktaş Sulaması İzmir Bİ 4 2 İzmir Seferihisar Sulaması İletim Hattı Yenileme İzmir Bİ 5 3 Eskişehir Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması Projesi (Yaralı Pompaj Sulamaları) Eskişehir Bİ 6 4 Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması İkmal Konya Bİ 7 4 Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı Konya Bİ 8 5 Çorum-Obruk Dutludere Dodurga Pompaj Sulamaları Çorum Bİ 9 6 İmamoğlu Sulaması İletim Kanalı Adana Bİ YP 1 Sahası Sulama Tesisleri (2.Ünite) Adana Bİ YP 2 Sahası Sulama Tesisleri (2.Ünite) Adana Bİ 12 9 Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması Malatya Bİ 13 9 Akpazar Ovası Pompaj Sulaması 1.Kısım Tunceli Bİ Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3.Kısım Anakanal İkmali Diyarbakır İ Garzan Kozluk Sulama Kanalları Yenilenmesi 2. Kısım Batman Bİ Çayırdere Barajı Sulaması 2.kısım Kırklareli Bİ Koyuntepe Regülatörü Edirne Bİ Köprübaşı-Ekrek Sulaması Kayseri Bİ Develi Ovası Sağ Sahil Sulaması 1.Kısım Kayseri Bİ Doyduk Sulaması Nevşehir Bİ Yamula Barajı Mansap Cazibe ve Pompaj Sulaması Kayseri Bİ Naras Barajı Sulaması Antalya Bİ Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 2.Kısım Ana Kanal Şanlıurfa İ Taşbasan Sol Sahil 1.Kısım Şebeke Şanlıurfa İ Taşbasan Sağ Sahil Şebeke Şanlıurfa İ Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 3.Kısım Şebekesi Şanlıurfa Bİ Gürpınar Sulaması 2.Kısım (Tersiyerler) İkmali Van İ Van-Erciş Pay Sulaması Regülatörü Van İ Pusat-Özen Sulaması 2.Kısım Sivas Bİ Ardıl Barajı Sulaması Gaziantep Bİ Gaziantep P2 Pompaj Sulaması 1. Kısım Gaziantep İ Milas Ovası Sulaması İkmali Muğla Bİ Tavas Ovası Sulaması Denizli Bİ 138

140 TABLO-1: 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Yapılış Şekli Yenice Ovası Sulaması Aydın Bİ Kulaksızlar Sulaması Kastamonu Bİ 0 TAŞKIN TESİSLERİ 1 2 Küçükmenderes Ana Yatak Düzenlemesi 1.Kısım İzmir Bİ 2 3 Sakarya Nehri Kıyı Tahkimleri 4. Kısım Sakarya Bİ 3 7 Kızılırmak Islahı Samsun Bİ 4 11 Ergene Nehri Anakol ve Yan Kolları Sanat Yapıları 7.Kısım Edirne Bİ 5 21 Dalaman Çayı Islahı Yenilenmesi 2.Kısım Denizli Bİ 6 23 Filyos Çayı Taşkın Koruma 4.Kısım Zonguldak Bİ 0 İÇMESUYU TESİSLERİ 1 2 İzmir İletim Hattı 3. Kısım (Kavaklıdere-Buca-Bornova) İzmir İ 2 5 Düzce-Akçakoca Barajı İçmesuyu İsale Hattı Düzce Bİ 3 5 Bolu-Merkez İçmesuyu Hamsu Pompa İstasyonu Arıtma Tesisi Arası Terfi Hattı Bolu İ 4 6 Dipkarpaz Bölgesi İçmesuyu İsale Hattı Mersin İ 5 6 Gazimağusa Bölgesi İçmesuyu İsale Hattı Mersin İ 6 6 Girne Bölgesi İçmesuyu İsale Hattı Mersin İ 7 7 Sinop Merkez ve Civar Yerleşimler İçmesuyu Tesisleri SCADA Otomasyon Sistemi Yapımı Sinop İ 8 10 Mardin-Ömerli İçmesuyu İsale Hattı Mardin İ 9 10 Mardin-Dargeçit İçmesuyu İsale Hattı Mardin İ Mardin-Midyat İçmesuyu İsale Hattı Mardin İ Şırnak-Cizre İçmesuyu İsale Hattı Şırnak İ Şırnak-Silopi İçmesuyu Arıtma Tesisi Şırnak İ Edirne İçmesuyu (Kayalıköy Barajı) İsale Hattı Edirne Bİ Tekirdağ İçmesuyu İsale Hattı Tekirdağ İ Tekirdağ İçmesuyu Projesi Arıtma Tesisi Tekirdağ İ Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri Yozgat İ Alanya İçmesuyu İsale Hattı Antalya İ Alanya İçmesuyu Arıtma Tesisi Antalya İ Van Erciş İçmesuyu İsale Hattı 1.Kısım Van İ Sivas-Divriği İlçesi ve Civarı Arıtma Tesisi, Bağlantı Hattı ve Depo Yapımı Sivas İ Sivas-Divriği İlçesi ve Civarı İçmesuyu İsale Hattı Sivas İ Kilis İçmesuyu Tesisleri ve Depo İkmali Kilis Bİ Aydın ve Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı 2.Kısım Aydın İ Zonguldak-Ereğli İçmesuyu İsale Hattı Zonguldak İ 0 ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 1 5 Çankırı Güldürcek Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi Çankırı İ 2 11 Tekirdağ İli Muratlı Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Tekirdağ İ 3 11 Tekirdağ İli Saray Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Tekirdağ İ 4 11 Tekirdağ İli Çerkezköy Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Tekirdağ İ 5 11 Tekirdağ İli Çorlu Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Tekirdağ İ 6 11 Edirne Keşan Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Edirne İ 7 11 Çorlu Atıksu Kolektör Hattı Ana Toplayıcı Tekirdağ İ TESİSLER Bölge Müdürlüğü Tesisleri Rehabilitasyonu Konya Bİ Bölge Ilgın İşletme Tesisleri Sıcak Su İletim Konya Bİ 3 9 Tunceli 93.Şube Müdürlüğü Tesisleri Doğalgaz Dönüşümü Yapım İşi Tunceli Bİ 4 10 Diyarbakır 10.Bölge Müdürlüğü 101 Şube Hizmet Binası, Konferans Salonu, Lojman ve Sosyal Tesisleri Diyarbakır Bİ 5 15 Atatürk Barajı Site Tesisleri Yenilenmesi Şanlıurfa Bİ 6 21 DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Dizel Jenaratör, Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Tesisatı Yapımı Aydın Bİ KÜÇÜK SU İŞLERİ 0 TAŞKIN KORUMA 1 3 Bilecik-Söğüt Hamitabat-Tuzaklı Köprüsü Yapımı Bilecik Bİ 2 3 Bilecik-Merkez Karasu Çayı 3.Kısım Islahı Bilecik Bİ 3 3 Sakarya- Adapazarı İlçesi Göktepe Mahallesi Arışburun Deresi Sakarya Bİ 4 3 Sakarya-Hendek İlçe Merkezi Uludere 2. kısım Sakarya Bİ 5 4 Konya-Sarayönü İlçesi Ladik Kasabası Konya Bİ 6 4 Konya Taşkent Çetmi Kasabası Konya Bİ 7 4 Konya Bozkır Kildere Köyü Konya Bİ 8 4 Konya-Kadınhanı Bulgurpınarı Köyü Konya Bİ 9 4 Niğde-Çamardı Burç Kasabası Niğde Bİ 10 4 Aksaray-Merkez Altınkaya Kasabası Aksaray Bİ 11 4 Aksaray-Sarıyahşi İlçesi Aksaray Bİ 12 5 Çankırı-Özlü Kasabası Purçay Deresi Çankırı Bİ 13 5 Çankırı-Şabanözü İlçe Merkezi Sanı Çayı 2. Kısım Çankırı Bİ 14 6 Mersin Anamur Bahçe Mahallesi Kuşaklama Kanalı Mersin Bİ 15 6 Osmaniye-Bahçe İlçesi Kocadere, Bekdemir (Bilalik) Harami ve Kar Deresi Osmaniye Bİ 16 7 Samsun-Kavak Köseli Köyü Marsullu Mahallesinin Kurudere Deresi Samsun Bİ 17 7 Samsun-Yakakent Küplüağzı Köyü Arazisi Celevit Deresi Samsun Bİ 139

141 TABLO-1: 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Yapılış Şekli 18 7 Samsun-Bafra Kuşluğan Terzili Köyleri Samsun Bİ 19 7 Tokat-Başçiftlik İlçe Merkezi Karacaören Mahallesi Hıra ve Kocaoluk Dereleri Islahı Tokat Bİ 20 7 Tokat-Merkez Güzeldere Köyünün Kırkgöz Deresi Tokat Bİ 21 7 Tokat-Niksar Gökçeli Beldesinin Gökçeli Deresi (2. Kısım) Tokat Bİ 22 7 Amasya-Gümüşhacıköy Pusacık Köyü Pusacık Deresi Amasya Bİ 23 7 Ordu-Perşembe Efirli Köyünün Efirli (Eledere) Deresi Taşkın ve Kıyı Oyuntularından Korunması Ordu Bİ 24 7 Ordu- Fatsa Bolaman Kasabasının Çalışlar Deresi (2.Kısım) Ordu Bİ 25 8 Erzurum-Horasan Kemerli Köyü Erzurum Bİ 26 8 Ağrı-Merkez Şeryan Çayı Ağrı Bİ 27 8 Erzurum-Tekman Katranlı ve Yiğitler Köyleri Erzurum Bİ 28 8 Erzurum-Narman Kilimli Köyü ve Merkez Ekrek Çayı Erzurum Bİ 29 8 Erzurum-Aşkale Dağyurdu Köyü Erzurum Bİ 30 8 Ağrı-Taşlıçay Kumluca Köyü Ağrı Bİ 31 8 Ağrı-Taşlıçay Aşağı Dumanlı Köyü İkmali Ağrı Bİ 32 8 Erzurum İspir Avcı Köyü Erzurum Bİ 33 9 Elazığ-Arıcak Bükardi Beldesi Elazığ Bİ 34 9 Elazığ-Merkez Yenikapı Köyü Elazığ Bİ 35 9 Elazığ-Arıcak Üçocak Beldesi Merivan Çayı ve Çobançeşme (Rızvan) Çayı Elazığ Bİ 36 9 Elazığ-Keban-Denizli Köyü Elazığ Bİ 37 9 Elazığ-Kovancılar Karınca Köyü Elazığ Bİ 38 9 Elazığ-Arıcak Kayahisar Köyü Elazığ Bİ 39 9 Malatya-Hekimhan Çanakpınar Köyü Malatya Bİ 40 9 Malatya-Hekimhan İlçe Merkezi 3. Kısım Malatya Bİ 41 9 Malatya-Kuluncak İlçe Merkezi Boğaziçi Mah. Malatya Bİ 42 9 Malatya-Darende Çınar Köyü Malatya Bİ 43 9 Bingöl-Merkez Sancak Beldesi Oğuldere Köyü Arazileri Kilise Deresi Bingöl Bİ 44 9 Tunceli-Mazgirt Akpazar Beldesi Kepektaşı Mahallesi Mahalle İçi Deresi Tunceli Bİ 45 9 Tunceli-Merkez Çemçeli Köyü Rabat (Örtülü) Mezrası Köyiçi Deresi Tunceli Bİ Diyarbakır-Çınar İlçesi Çataltarla Köyü Diyarbakır Bİ Diyarbakır-Hani İlçesi Uzunlar Köyü Diyarbakır Bİ Diyarbakır-Hani İlçesi Yukarı Turallı Köyü Sultanik ve Turallı Dereleri Diyarbakır Bİ Batman-İl Merkezi İkmali Batman Bİ Batman-Beşiri İlçe Merkezi Kandiladızan Deresi Batman Bİ Batman-Kozluk İlçesi Ganisermi ve Ganikodik Dereleri Batman Bİ Mardin-Kızıltepe İlçe Merkezi Gümüş, Gündük 1 ve Gündük 2 Dereleri Mardin Bİ Mardin-Kabala Beldesi Mardin Bİ Mardin-Yeşilli İlçesi Çay Deresi İkmali Mardin Bİ Siirt-Eruh İlçesi Savaşköy Siirt Bİ Siirt-Şirvan İlçesi Ormanbağı Siirt Bİ Şırnak-Uludere Ortaköy Köyü Şırnak Bİ Şırnak-Beytüşşebap İlçesi Ayvalık Köyü Şırnak Bİ Şırnak-Beytüşşebap İlçesi Boğazören Köyü Kocakadın Deresi Şırnak Bİ Kırklareli-Lüleburgaz Umurca Köyü ve Arazilerinin Kavak Dere Kırklareli Bİ Tekirdağ-Çerkezköy Pınarca Deresi Tekirdağ Bİ Yozgat-Sorgun Doğankent Arazileri Çayırlık ve Dedefakılı Deresi Yozgat Bİ Şanlıurfa-Akçakale Taşkın Koruma Şanlıurfa Bİ Şanlıurfa-Hilvan Korçik Deresi Şanlıurfa Bİ Van-Gürpınar Geraf ve Kezi Dereleri Van Bİ Van-Karasu Çayı Yatak Islahı 3.Kısım Van Bİ Muş-Bulanık İlçe Merkezi Körsu Deresi Muş Bİ Muş-Korkut İlçe Merkezi Şeyhali Deresi Muş Bİ Muş-Korkut İlçesi Karakale ve Suluk Dereleri Muş Bİ Bitlis-Mutki İlçesi Cevizliçeşme ve Sinor Dereleri Bitlis Bİ Bitlis-Ahlat Güzelsu Köyü Bitlis Bİ Hakkari-Çukurca İlçe Merkezi Beytunk Deresi Hakkari Bİ Hakkari-Merkez Küçük Babişk Deresi Hakkari Bİ Isparta-Eğirdir İlçe Merkezi 2.Kısım Isparta Bİ Isparta-Aksu Yılanlı Köyü Isparta Bİ Isparta-Eğirdir Ağılköy Köyü Isparta Bİ Isparta-Sütçüler Kasımlar Kasabası Isparta Bİ Isparta-Sütçüler Belence Köyü Isparta Bİ Isparta-Yalvaç Dedeçam Kasabası ve Arazisi 2.Kısım Isparta Bİ Isparta-Atabey İlçe Merkezi Akçay Deresi Isparta Bİ Isparta- Keçiborlu Kozluca Köyü Isparta Bİ Isparta-Yalvaç Mısırlı Köyü Isparta Bİ Burdur-Bucak Anbahan Köyü Burdur Bİ Burdur-Merkez İğdeli Köyü Burdur Bİ 140

142 TABLO-1: 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Yapılış Şekli Burdur-Merkez İlyas Köyü Burdur Bİ Burdur-Bucak İlçe Merkezi 2.Kısım Burdur Bİ Burdur-Tefenni Beyköy 2. Kısım Burdur Bİ Burdur- Yeşilova Doğanbaba Köyü 2.Kısım Burdur Bİ Burdur-Gölhisar İlçe Merkezi 2.Kısım Burdur Bİ Burdur-Ağlasun İlçe Merkezi Burdur Bİ Afyonkarahisar-İhsaniye Gazlıgöl Kasabası İkmali Afyon Bİ Afyonkarahisar-Emirdağ Gedikevi Köyü Afyon Bİ Afyonkarahisar-İscehisar Cevizli Köyü Afyon Bİ Afyonkarahisar Taşkın Koruma 5. Grup Afyon Bİ Afyonkarahisar Taşkın Koruma 6. Grup Afyon Bİ Afyonkarahisar Taşkın Koruma 7. Grup Afyon Bİ Afyonkarahisar-Şuhut Dadak Köyü Afyon Bİ Afyonkarahisar-Şuhut Akyuva Köyü Afyon Bİ Afyonkarahisar-Şuhut Koçyatağı Köyü Afyon Bİ Afyonkarahisar-Merkez Erkmen Kasabası Afyon Bİ Afyonkarahisar-Sandıklı Alamescit Köyü Afyon Bİ Afyonkarahisar-Şuhut Ortapınar Köyü Afyon Bİ Afyonkarahisar-İşcehisar İlçe Merkezi Afyon Bİ Sivas-Divriği Akmeşe Köyü Sivas Bİ Sivas-Yıldızeli Kalın Beldesi 2.Kısım Sivas Bİ Sivas Zara Korkut Köyü Sivas Bİ Sivas Zara Culhaali Köyü Sivas Bİ Sivas-Akıncılar İlçe Merkezi Su Deresi Sivas Bİ Kahramanmaraş-Çağlayancerit İlçesi Helete (Düzbağ) Mahallesi Kuru Deresi Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Türkoğlu Şekeroba Kasabası Meskun Mahal Kar Deresi ve Kolları ile Öz Deresi 2.Kısım Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Türkoğlu İlçe Merkezi İmalı Çayı, Kanlı Dere ve Kuru Dere Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Türkoğlu Beyoğlu Kasabası Arazileri Sarılar ve İnönü Deresi Kahramanmaraş Bİ Adıyaman-Merkez Taşgedik Köyünün Haydaran Deresi Adıyaman Bİ Adıyaman-Kahta İlçe Merkezinin Kahta ve Değirmen Dereleri Adıyaman Bİ Adıyaman-İl Merkezi Beşpınar Mevkii Ziyaret Çayı Adıyaman Bİ Gaziantep-Nizip Uluyatır Kasabası Yerleşim Yeri Akdere 2. Kısım Gaziantep Bİ Gaziantep-İslahiye İlçe Merkezi Çerçili, İslahiye ve Değirmencik Dereleri Gaziantep Bİ Aydın-Koçarlı Boydere Köyü Aydın Bİ Aydın-Köşk Köşk Çayı Aydın Bİ Aydın-İli Taşkın Koruma 4.Kısım Aydın Bİ Denizli-İli Taşkın Koruma 3.Kısım (Çivril-Küfi Çayı Derivasyonu, Çivril-Gümüşsu Akçay Islahı 1.Kısım) Denizli Bİ Muğla-İli Taşkın Koruma 1.Kısım (Merkez-Gazeller Köyü Kurudere, Kavaklıdere-Çayboyu Beldesi Gökçay Muğla Bİ Deresi) Muğla-İli Taşkın Koruma 2.Kısım (Köyceğiz-Zeytinalanı Harmandere 2.Kısım, Yatağan-Katrancı Köyü Köyiçi Muğla Bİ Deresi) Muğla-Fethiye Merkez Çerçi ve Üzümlü Deresi Muğla Bİ Muğla-Köyceğiz İlçe Merkezi Kargıcak Deresi 2.Kısım Muğla Bİ Muğla-İli Taşkın Koruma 4.Kısım Muğla Bİ Trabzon-Beşikdüzü İlçe Merkezi Dereleri 2.Kısım Trabzon Bİ Bayburt-Merkez Zahit Mahallesi Dağardı Mevkii Bayburt Bİ Bayburt-Demirözü Beşpınar Lori ve Çallı Dereleri İkmali Bayburt Bİ Bayburt-Merkez Kaleardı Mahallesi Bayburt Bİ Bayburt-Aydıntepe Yerleşim Yerlerinin Kozlak (Gavnez) Deresi Bayburt Bİ Giresun-Dereli İlçesi Tepeköknarlı, Çağlayan Köyü, Karakaya Mahallesi ve Yağmurca Köyü Yerleşim Giresun Bİ Yerlerinin Aksu Çayı Giresun-Alucra İlçesi Suyurdu ve Karabörk Köyleri Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerinin Bağırsak, Moran ve Giresun Bİ Erikkavak Dereleri Bartın-Merkez Kavallar Mahallesi Subalığı Deresi 2.Kısım Bartın Bİ Karabük-Merkez Dökecek Deresi Kapullu Tersip Bendi İkmali Karabük Bİ Zonguldak-Merkez Beycuma Beldesi Karadere Üst Havza Çalışmaları ve Çaycuma İlçesi Sünnetler, Tabakhane, Zonguldak Bİ Seban Dereleri Zonguldak-Çaycuma İlçesi Çay Mahallesi Temizlik (Cevizlik) Deresi 2.Kısım Zonguldak Bİ Kars-Sarıkamış Kızılçubuk Deresi Kars Bİ Kars-Digor Varlı Köyü Kars Bİ Balıkesir-Edremit İlçe Merkezi ve Arazilerinin, Kanlıdere ve Ağıllıdere İkmali Balıkesir Bİ Çanakkale - Ezine İlçesi Merkez Akçin, Üsküfçü (Küçükçay), Dalyan Köyü Yağnacı Dereleri 1.Kısım Çanakkale Bİ Çanakkale-Lapseki İlçesi Yeniceköy Akyar ve Suluca Köyü Sümbüllü Dereleri Çanakkale Bİ Artvin-Yusufeli İlçesi Morkaya Köyü Tortum Çayı Artvin Bİ 0 TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ 1 2 İzmir-Bergama Alibeyli Köyü TRK 2.Kısım İzmir Bİ 2 2 Manisa-Bakırçay Havzası Taşkın ve Rusubat Kontrolu 1.Kısım (Kırkağaç Yan Dereleri, Soma ve Kırkağaç Manisa Bİ İlçeleri ile Turgutalp Beldelerinin Bakırçay Yan Dereleri) 3 6 Hatay-Erzin İlçesi Erzin Deresi ve Yan Kolları Islahı 2.Kısım Hatay Bİ 141

143 TABLO-1: 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Yapılış Şekli 4 7 Samsun-Vezirköprü Çorakdere Köyü Osman Deresi Mahallesi Osman Deresi Samsun Bİ 5 7 Ordu-Merkez Akçaova Dereleri Islahı İkmali Ordu Bİ 6 8 Erzurum-Pasinler Demirdöven ve Deliler Deresi Erzurum Bİ 7 17 Van-Başkale Gelenler Köyü Van Bİ 8 17 Van-Saray Bakışık Köyü Van Bİ 9 20 Kahramanmaraş-Nurhak Tatlar Kasabası Sulutekne Deresi Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Türkoğlu Şekeroba Kasabası Kar Deresi ve Kolları İkmali Kahramanmaraş Bİ Denizili Çürüksu Sulaması Yandereleri Yukarı Havza Islahı 2.Kısım Denizli Bİ Muğla Köyceğiz Kargıcak Deresi Yukarı Havza Islahı 3.Kısım Muğla Bİ Kastamonu-Merkez İnceboğaz Köyü Kuru Dere Kastamonu Bİ Kastamonu-Hanönü Yenice Köyü Gözcü Dere Kastamonu Bİ Ardahan-Göle Kuytuca Köyü Ardahan Bİ Artvin-Merkez Aşağımaden Köyünün Aşağımaden Deresi 2.Kısım Artvin Bİ Artvin-Borçka Karagöl Gölü Üst Havza Tedbirlerinin Alınması Artvin Bİ 0 YERÜSTÜSUYU SULAMALARI 1 8 Erzurum-Aşkale Regülatör Sulaması Erzurum Bİ 2 11 Edirne-Cimra Ovası Sulaması İkmali Edirne Bİ 3 11 Edirne-Merkez Kemalköy Yamaç Arazileri Sulaması Edirne Bİ 4 19 Sivas-Divriği Yılanlıçay Regülatörü ve Sulaması Sivas Bİ 5 19 Sivas-Gürün Sarıca Regülatörü ve Sulaması Sivas Bİ 6 19 Sivas-Merkez Zengi Regülatörü ve Sulaması Sivas Bİ 0 GÖLET, GÖLET VE SULAMASI 1 1 Bursa-Kestel Nüzhetiye Göleti ve Sulaması Bursa Bİ 2 1 Bursa Yenişehir Gökçesu Göleti İkmali Bursa Bİ 3 1 Bursa-İznik Derbent Göleti Bursa Bİ 4 1 Bursa-Kestel Ağlaşan Kayacık Göleti Bursa Bİ 5 1 Bursa-Büyükorhan Aktaş Göleti Bursa Bİ 6 1 Kocaeli-Karamürsel Tepeköy Göleti Kocaeli Bİ 7 2 İzmir-Bergama Karalar ve Bornova Karaçam Gölet ve Sulamaları İzmir Bİ 8 2 İzmir-Karaburun Bozköy Göleti İkmali İzmir Bİ 9 2 İzmir-Kemalpaşa Savanda Göleti ve Sulaması İzmir Bİ 10 2 İzmir-Kemalpaşa Bağyurdu ve Yukarıkızılca Gölet ve Sulamaları İzmir Bİ 11 2 İzmir-Menderes Gümüldür Göleti ve Sulaması İzmir Bİ 12 2 Manisa-Alaşehir Kemaliye ve Kula Yurtbaşı Gölet ve Sulamaları Manisa Bİ 13 2 Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması Manisa Bİ 14 2 Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması Manisa Bİ 15 2 Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması Manisa Bİ 16 2 Manisa-Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması Manisa Bİ 17 2 Uşak-Banaz Bahadır Göleti Uşak Bİ 18 2 Uşak-Eşme Dervişli Göleti ve Sulaması Uşak Bİ 19 2 Uşak-Merkez Uzundere Göleti Uşak Bİ 20 2 Uşak-Merkez Aşağıkaracahisar Göleti ve Sulaması Uşak Bİ 21 3 Eskişehir-Mihallıççık Bahtiyar Göleti ve Sulaması Eskişehir Bİ 22 3 Eskişehir-Sivrihisar Nasrettin Hoca Göleti Eskişehir Bİ 23 3 Eskişehir-Alpu Dereköy Göleti Eskişehir Bİ 24 3 Eskişehir-Mihalıçcık Güreş Göleti Eskişehir Bİ 25 3 Bilecik-Gölpazarı Akçay Göleti Bilecik Bİ 26 3 Bilecik-Bayırköy Göleti ve Sulaması Bilecik Bİ 27 3 Bilecik-Söğüt Savcıbey Göleti Bilecik Bİ 28 3 Kütahya-Domaniç Çukurca Göleti ve Sulaması Kütahya Bİ 29 3 Kütahya-Gediz Yağmurlar Göleti Kütahya Bİ 30 3 Kütahya-Tavşanlı Doğanlar Göleti Kütahya Bİ 31 3 Kütahya-Simav Yemişli Göleti ve Sulaması İkmali Kütahya Bİ 32 3 Sakarya-Pamukova Kemaliye (Deveboynu) Göleti Sakarya Bİ 33 4 Aksaray-Sarıyahşi Sırabük 2 Göleti ve Sulaması Aksaray Bİ 34 4 Aksaray-Merkez Altınkaya Göleti ve Sulaması Aksaray Bİ 35 4 Karaman-Merkez Çukur Göleti ve Sulaması Karaman Bİ 36 5 Ankara-Ayaş Arıklar Bağı Göleti Ankara Bİ 37 5 Ankara-Ayaş Bayram Göleti Ankara Bİ 38 5 Ankara-Güdül Çukurören Göleti Ankara Bİ 39 5 Çorum-Bayındır Göleti İkmali Çorum Bİ 40 5 Çorum-Geykoca Göleti İkmali Çorum Bİ 41 5 Çorum-Sungurlu Ortakışla Göleti Çorum Bİ 42 5 Çankırı-Eldivan Ekinne Göleti Çankırı Bİ 43 5 Çankırı-Orta Kalfat Göleti Çankırı Bİ 44 5 Çankırı-Korgun Demirçevre Göleti Çankırı Bİ 45 5 Çankırı-Yapraklı Yukarıöz Göleti Çankırı Bİ 142

144 TABLO-1: 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Yapılış Şekli 46 5 Çankırı-Korgun Yolkaya Göleti Çankırı Bİ 47 5 Bolu-Göynük Gökçesaray Göleti Bolu Bİ 48 5 Bolu-Kıbrıscık Alanhimmetler Göleti ve Sulaması Bolu Bİ 49 6 Adana-Karaisalı Demirçit Göleti ve Sulaması Adana Bİ 50 6 Adana-Pozantı Yağlıtaş Göleti 2. Kısım Adana Bİ 51 6 Adana-Kozan Meletmez Göleti ve Sulaması Adana Bİ 52 6 Hatay-İskenderun Pirinççik Göleti ve Sulaması Hatay Bİ 53 6 Hatay-Merkez Tanışma Göleti ve Sulaması Hatay Bİ 54 6 Hatay-Kırıkhan Kurtlusoğuksu Göleti ve Sulaması Hatay Bİ 55 6 Hatay-Samandağ Çökek Göleti ve Sulaması Hatay Bİ 56 6 Mersin-Merkez Değirmendere Göleti ve Sulaması Mersin Bİ 57 6 Mersin-Merkez Cemilli Çevlik Göleti ve Sulaması Mersin Bİ 58 6 Mersin-Aydıncık Göleti ve Sulaması Mersin Bİ 59 6 Mersin-Gülnar Taşoluk Göleti ve Sulaması Mersin Bİ 60 6 Mersin-Erdemli Güzeloluk Göleti ve Sulaması Mersin Bİ 61 6 Mersin-Erdemli Avgadı Aydınlar Göleti ve Sulaması Mersin Bİ 62 6 Mersin-Silifke Kıca Göleti ve Sulaması Mersin Bİ 63 6 Osmaniye-Düziçi Karacaören Göleti ve Sulaması Osmaniye Bİ 64 7 Sinop-Boyabat Kurusaray Göleti İkmali Sinop Bİ 65 8 Erzurum-Oltu Sivridere Göleti Erzurum Bİ 66 8 Erzincan-Tercan Çadırkaya Göleti Erzincan Bİ 67 9 Elazığ-Baskil İçlikaval Göleti ve Sulaması Elazığ Bİ 68 9 Elazığ-Maden Durmuştepe Göleti ve Sulaması Elazığ Bİ 69 9 Malatya-Kuluncak Karaçayır Göleti ve Sulaması Malatya Bİ 70 9 Malatya-Merkez Yaygın Göleti ve Sulaması Malatya Bİ 71 9 Malatya-Hekimhan Kurşunlu Göleti ve Sulaması Malatya Bİ Kayseri-Pınarbaşı Çerkezsöğütlü Göleti Kayseri Bİ Kayseri-Sarız Çörekdere Göleti Kayseri Bİ Kırşehir-Akçakent Boğazevci Göleti Kırşehir Bİ Kırşehir-Kaman Değirmenözü Göleti İkmali Kırşehir Bİ Yozgat-Kadışehri Halıköy Göleti Yozgat Bİ Yozgat-Merkez Büyükmahal Göleti İkmali Yozgat Bİ Antalya-Konyaaltı Geyikbayırı Karadere Göleti ve Sulaması İkmali Antalya Bİ Antalya-Manavgat Yeşilbağ Göleti ve Sulaması Antalya Bİ Antalya-Kumluca Adrasan Göleti ve Sulaması Antalya Bİ Antalya-Manavgat Çaltepe Saçıdere Göleti ve Sulaması Antalya Bİ Van-Özalp Boncuklu Göleti ve Sulaması Van Bİ Van-Saray Sırımlı Göleti Van Bİ Bitlis-Tatvan Göllü Göleti Bitlis Bİ Isparta-Sütçüler Ayvalıpınar Göleti ve Sulaması Isparta Bİ Isparta-Yenişarbademli Şehit Hüseyin Gökhan ERİÇ Göleti Isparta Bİ Isparta-Şarkikaraağaç Belceğiz Göleti ve Sulaması Isparta Bİ Isparta-Gönen Gölbaşı Göleti ve Sulaması Isparta Bİ Isparta-Aksu Terziler Göleti ve Sulaması Isparta Bİ Isparta-Gönen Güneykent Göleti ve Sulaması Isparta Bİ Isparta-Eğirdir Bademli Göleti ve Sulaması Isparta Bİ Isparta-Yalvaç Özbayat Göleti ve Sulaması Isparta Bİ Burdur-Merkez Büğdüz Göleti ve Sulaması Burdur Bİ Burdur-Yeşilova Güney Göleti ve Sulaması Burdur Bİ Burdur-Çavdır Söğüt 2 Göleti ve Sulaması Burdur Bİ Afyonkarahisar-Sinanpaşa Çobanözü Tokuşlar Göleti ve Sulaması Afyon Bİ Afyonkarahisar-Çay Armutlu Göleti ve Sulaması Afyon Bİ Afyonkarahisar-Bolvadin Kemerkaya Göleti ve Sulaması Afyon Bİ Afyonkarahisar-Şuhut 25 Ağustos Zafer ve Aydın Mahmut Göleti ve Sulamaları Afyon Bİ Afyonkarahisar-Sandıklı Kızık Gölet ve Sulaması Afyon Bİ Konya-Akşehir Değirmenköy Gölçayır Göleti ve Sulaması Konya Bİ Sivas-Yıldızeli Gündoğan Göleti Sivas Bİ Sivas-Gürün İncesu Göleti Sivas Bİ Sivas-Yıldızeli Cizözü Göleti Sivas Bİ Sivas-Yıldızeli Güneykaya (Yusufoğlan) Göleti Sivas Bİ Sivas Merkez Tutmaç Göleti ikmali ve Ulaş Karaşar Göleti İkmali Sivas Bİ Aydın-Nazilli İsabeyli Göleti ve Sulaması Aydın Bİ Aydın-Yenipazar Hamzabali Göleti ve Sulaması Aydın Bİ Aydın-Yenipazar Katrancı Göleti ve Sulaması Aydın Bİ Denizli-Çal Bayıralan Göleti ve Sulaması Denizli Bİ Denizli-Tavas Yahşiler Göleti ve Sulaması Denizli Bİ Denizli-Beyağaç Sarp Deresi Göleti ve Sulaması Denizli Bİ 143

145 TABLO-1: 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Yapılış Şekli Denizli-Tavas Kozlar Göleti ve Sulaması Denizli Bİ Gümüşhane-Kelkit Örenbel Göleti Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Şiran Beydere Göleti Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Merkez Aktutan Göleti Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kelkit Günbatur Göleti Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Köse Oylumdere Göleti İkmali Gümüşhane Bİ Giresun-Alucra Yeşilyurt Göleti Giresun Bİ Gümüşhane-Köse Kabaktepe Göleti Gümüşhane Bİ Giresun-Şebinkarahisar Dönençay Göleti Giresun Bİ Balıkesir-Merkez Deliktaş Göleti ve Sulaması Balıkesir Bİ Balıkesir-Gönen Körpeağaç Göleti ve Sulaması Balıkesir Bİ Balıkesir-Susurluk Asmalıdere Göleti ve Sulaması Balıkesir Bİ Balıkesir-Merkez Gökköy Göleti ve Sulaması Balıkesir Bİ Çanakkale-Biga Gürgendere Göleti ve Sulaması Çanakkale Bİ Çanakkale-Lapseki Balcılar Göleti ve Sulaması Çanakkale Bİ 144

146 TABLO-1: 2016 YILINDA BİTECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Yapılış Şekli GÖLET SULAMASI 1 1 Bursa İnegöl Çavuşköy Göleti Sulaması Bursa Bİ 2 2 Uşak-Merkez Göğem Göleti Sulaması Uşak Bİ 3 2 Uşak-Banaz Bahadır Göleti Sulaması Uşak Bİ 4 3 Eskişehir-Sivrihisar Nasrettin Hoca Göleti Sulaması Eskişehir Bİ 5 6 Adana-Pozantı Yağlıtaş Göleti Sulaması Adana Bİ 6 11 Tekirdağ-GÖLSU 4.Grup Sulamaları (Merkez Ferhadanlı, Malkara Karacahalil Gazi) Tekirdağ Bİ 7 11 Edirne-GÖLSU 3.Grup Gölet Sulamaları (Merkez Tayakadın, Keşan Seydiköy) Edirne Bİ 8 11 Kırklareli-Pınarhisar Kurudere Göleti Sulaması Edirne Bİ 9 12 Kayseri-Sarız Çörekdere Göleti Sulaması Kayseri Bİ Kayseri-Pınarbaşı Çerkezsöğütlü Göleti Sulaması Kayseri Bİ Kayseri-Felahiye Kepiç Göleti Sulaması Kayseri Bİ Kırşehir-Mucur Aksaklı, Karacalı Göleti Sulaması Kırşehir Bİ Kırşehir-Akçakent Boğazevci Göleti Sulaması Kırşehir Bİ Isparta-Gönen Bağarası Göleti Sulaması Yenileme Isparta Bİ Burdur-Merkez Büğdüz Göleti Sulaması Burdur Bİ Sivas-Yıldızeli Yakup Göleti Sulaması Sivas Bİ Kahramanmaraş-Çağlayancerit Zorkun Göleti Sulaması Kahramanmaraş Bİ Gümüşhane-Köse Oylumdere Göleti Sulaması Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kelkit Söğütlü Göleti Sulaması Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kelkit Örenbel Göleti Sulaması Gümüşhane Bİ Bayburt-Merkez Yukarı Pınarlı Göleti Sulaması İkmali Bayburt Bİ 145

147 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER (Adet) BÖLGE FAALİYETLER Genel Toplam ETÜD PROJE PLANLAMALAR PLANLAMA* GÖLET PLANLAMA PROJE YAPIMI BARAJ VE İLGİLİ ÜNİTESİ PROJE YAPIMI SULAMA PROJE YAPIMI** GÖLET SULAMASI PROJE YAPIMI GÖLET VE GÖLET SULAMASI PROJE YAPIMI TAŞKIN PROJE YAPIMI TESİS PROJE YAPIMI İÇMESUYU TESİSLERİ PROJE YAPIMI*** ATIKSU ARITMA TESİSLERİ PROJE YAPIMI DİĞER* 2 2 İNŞAAT BÜYÜK SU İŞLERİ BARAJLAR SULAMA TESİSLERİ YENİLEME TESİSLERİ DRENAJ TESİSLERİ 1 1 ARITMA TESİSLERİ İSALE HATTI TESİSLERİ TAŞKIN TESİSLERİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 1 1 YOLLAR 1 1 DİĞER TAMAMLAMA YENİLEME TESİSLERİ 1 1 ARITMA TESİSLERİ 1 1 İSALE HATTI TESİSLERİ 1 1 TAŞKIN TESİSLERİ DİĞER KÜÇÜK SU İŞLERİ TAŞKIN KORUMA TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ DRENAJ 1 1 GÖLET SULAMASI GÖLET VE SULAMASI GÖLETLER YERÜSTÜSUYU SULAMALARI DİĞER TESİSLER TESİSLER Genel Toplam Not (*): "Taşkın Kılavuzu Hazırlanması İşi Danışmanlık Hizmet Alımı, Su Kalitesi İzleme ve DSİ Kapasite Geliştirme Projesi (Akarçay Havzası, Batı Akdeniz Havzası, Sakarya Havzası, Yeşilırmak Havzası), Planlama Kademesi İçin Çok Amaçlı Rezervuar İşletme Modelinin Oluşturulması İşi Danışmanlık Hizmet Alımı, Su Elçileri Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Farkındalık Arttırma Projesi" işleri 5. Bölge Müdürlüğü'nün planlamalarına eklenmiştir. (**): "Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Proje Yapımı, Estetik Taşkın Koruma Duvarları ve Korkuluk Tip Proje Yapımı" işleri 5. Bölge Müdürlüğü'nün sulama proje yapımlarına eklenmiştir. (***): "Karabük 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı" işi 23. Bölge Müdürlüğü'nün, "Kütahya İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı" işi 3. Bölge Müdürlüğü'nün içmesuyu tesisleri proje yapımlarına eklenmiştir. 146

148 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) 0 ETÜD PROJE 0 PLANLAMALAR 0 PLANLAMA 1 1 Yalova Altınova Karadere ve Kınalı Barajları, İçmesuyu Tesisleri ve Sulamaları Planlama Yalova Bİ Mühendislik Hizmetleri 2 1 Bursa İnegöl Ortaköy ve Hamamlı Regülatörleri ve Sulamaları Revize Planlama Mühendislik Bursa Bİ Hizmetleri 3 1 Bursa-Orhangazi Keramet Pompaj Sulaması Rehabilitasyon Planlama Mühendislik Hizmetleri Bursa Bİ Bölge Baraj Alanlarında Kalan Kültür Varlıklarını Koruma Projesi Yapımı İzmir Bİ 5 2 İzmir İçmesuyu Projesi Süngüllü Barajı Planlama Mühendislik Hizmetleri İzmir Bİ Bölge Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 9.Kısım Konya Bİ 7 4 Konya İli Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 10.Kısım Konya Bİ 8 4 Konya İli Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 11.Kısım Konya Bİ 9 4 Ermenek Çayı ve Akçay'dan Konya Kapalı Havzasına Su Aktarılması Planlama Mühendislik Konya İ Hizmetleri Bölge Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 8.Kısım Konya Bİ 11 5 Bolu İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi Çalışmaları Bolu Bİ 12 5 Çankırı İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi Çalışmaları Çankırı Bİ 13 5 Çorum-Dövenci Alıcık ve Mecitözü Tanrıvermiş Projeleri Planlama Mühendislik Hizmetleri Çorum Bİ 14 5 Çorum İli Göletleri 2.Grup Planlama Raporu Yapımı Çorum Bİ 15 5 Çorum Cemilbey Projesi Planlama Raporu Yapımı Çorum Bİ 16 5 Ankara-Kızılırmak Balaban Projesi (Çukurcak Barajı) Planlama Mühendislik Hizmetleri Ankara Bİ Bölge Projeleri Planlama Raporu Yapımı Ankara Bİ 18 5 Ankara İli Göletleri 2.Grup Planlama Raporu Yapımı Ankara Bİ 19 5 Ankara- Nallıhan Hıdırlar Projesi Demtepe Barajı Planlama Raporu Yapımı Ankara Bİ 20 5 Ankara-Kızılırmak Akkoşan Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri Ankara Bİ 21 5 Ankara-Bala Sofular Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri Ankara Bİ 22 5 Ankara-Ayaş İlhan Barajı Planlama Raporu Yapımı Ankara Bİ 23 5 Ölçümü Olmayan Havzalar için Hidroistatistiksel Akım Tahmini Modelinin Oluşturulması Ankara İ 24 6 Mersin ili Bozyazı ve Aydıncık Gilindre Sulamaları Rehabilitasyonu Planlama Raporu Mersin Bİ 25 6 İmamoğlu Projesi Ek Saha Sulamaları Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Adana Bİ 26 6 DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 2.Kısım Taşkın Kontrol ve Taşkın Rüsubat Kontrol Planlama Raporu ve Adana Bİ Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 27 6 Seyhan Nehri Taşkın Tehlike Haritalarının Hazırlanması Adana Bİ 28 6 DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Aşağı Seyhan Ovası Sulamaları Yenileme Planlama Raporlarının Adana Bİ Hazırlanması Mühendislik Hizmetleri Bölge Madencilik Faaliyetleri Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Adana Bİ 30 7 Amasya Gümüşhacıköy Yeniköy Göleti Sulaması, Amasya Gümüşhacıköy İmirler Göleti Sulaması ve Amasya Bİ Amasya Merkez Ortaköy Göleti Sulaması Yenileme Teknik Raporu Planlama Mühendislik Hizmetleri Hazırlanması İşi 31 7 Amasya Gümüşhacıköy Sulaması Yenileme Teknik Raporu Planlama Mühendislik Hizmetleri Amasya Bİ Hazırlanması İşi 32 7 Amasya Suluova Sağ ve Sol Sahil Sulamaları Yenileme Teknik Raporu Planlama Amasya Bİ 33 7 Tokat İli 5.Grup Göl-Su Göletleri ve Sulamaları Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Yapımı (Tokat Tokat Bİ Niksar-Yeşilhisar Göleti, Tokat Reşadiye-Baydarlı Göleti,Tokat Sulusaray-Balıkhisar Göleti, Tokat Başçiftlik Göleti) 34 7 Tokat Kazova Sağ ve Sol Sahil Sulamaları Yenileme Teknik Raporu Planlama Tokat Bİ 35 7 Tokat Erbaa Sol Sahil Sulaması Yenileme Teknik Raporu Planlama Mühendislik Hizmetleri Tokat Bİ Hazırlanması 36 7 Samsun Terme İlçesi Evci Mah. Evci Deresi Rüsubat Kontrolü Geçirgen Tersip Bendi Planlama Samsun Bİ Raporu Yapımı 37 8 Ağrı 1.Grup Taşkın Korumaya Yönelik İstikşaf Raporu Hazırlanması (Ağrı-Merkez Yazıcı Ovası Ağrı Bİ Yan Dereleri, Taşlıçay-Tanrıverdi, Tutak-Zegerek Deresi, Doğubeyazıt-İncesu ve Patnos Zirekli Köyleri) 38 8 Erzincan 1.Grup Taşkın Korumaya Yönelik İstikşaf Raporu Hazırlanması (Erzincan-Merkez Vasgirt Deresi, Tercan-Yaylayolu, Refahiye-Gölköy, Üzümlü-Çardaklı ve Kemah-Çiğdem Köyleri) Erzincan Bİ 39 8 DSİ 8.Bölge Müdürlüğü Erzurum Erzincan ve Ağrı İlleri Taşkın Tehlike Haritalarının Hazırlanması Erzurum Bİ Danışmanlık Hizmet Alımı 40 8 Erzurum 2.Grup Taşkın Korumaya Yönelik İstikşaf Raporu Hazırlanması (Aziziye-Yoncalık, Erzurum Bİ Halilkaya, Tortum-Suyatağı, Uzundere-Dikyar ve Uzundere-Altınçanak Köyleri) 41 8 Erzurum 1.Grup Taşkın Korumaya Yönelik İstikşaf Raporu Hazırlanması (İspir-Köprüköy Mahallesi, Erzurum Bİ Madenköprübaşı-Elmalı Mahallesi, Olur-Köprübaşı Mahallesi, Oltu-İnci Mahallesi ve Aşkale Nahiye Çatören Mahalleri) 42 8 DSİ 8.Bölge Müdürlüğü Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Küçük Ölçekli Sulama Alt Erzurum Bİ Yapısı Faaliyetlerinin İyileştirilmesi Proje Yapımı 43 8 Erzurum Projesi Elmalı Tüneli ve Sulaması Revize Planlama Raporu Hazırlama İşi Erzurum Bİ 44 9 Elazığ-Maden Behramaz Havzası ve Hazar Çevirme Kanalı Master Plan Raporu Hazırlanması Elazığ Bİ 45 9 Tunceli İli Dereleri (Pertek İlçe Merkezi 2.Kısım Büyükmağara Deresi ve Yandereleri ile Merkez- Atatürk Mahallesi Sığenk ve Telekom Dereleri) Taşkın Koruma Planlama Mühendislik Hizmetleri Elazığ Bİ 46 9 Elazığ-Uluova Projesine Dair Alternatif Değerlendirme Elazığ Bİ 47 9 Elazığ İli Küçük Su İşleri Ön İnceleme Raporlarının ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması Elazığ Bİ (Karakoçan Yeşilbelen, Yenice, Yeniköy-Palu Bozçanak, Gemtepe, Grup Köy Yolları, Merkez, Karasalkım, Akbulut, Akyürek-Alacakaya Esenlik, Halkalı-Kovancılar Gedikyurt, Payamlı, Gevla Çayı, Yoncalıbayır-Arıcak La Deresi, Erimli Beldesi, Sivrice Hazar-Ağın İlçe Merkezi) 48 9 Tunceli-Çemişgezek Tagar Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Elazığ Bİ Mardin-Nusaybin-Cizre-İdil Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri Mardin Bİ Kırklareli-Lüleburgaz İçmesuyu Projesi Kırklareli Kofçaz Çağlayık Barajı Planlama Raporu Kırklareli Bİ Yapılış Şekli 147

149 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Tekirdağ-Çorlu Çerkezköy İçmesuyu Projesi Kömürköy Kızılağaç ve Balaban Barajları Planlama Tekirdağ Bİ Raporu Edirne-Ergene Nehri Taşkın Koruma Revize Planlama Raporu Edirne Bİ Meriç Nehri Tekirdağ-Çorlu İçme ve Kullanma Suyu Temini Projesi Planlama Raporu ve Edirne Bİ Mühendislik Hizmetleri Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporu Yapımı 5.Kısım Antalya Bİ Antalya-Manavgat Beşkonak Barajı ve HES-Lalelibükü Barajı ve HES Sulamaları Planlama Antalya Bİ Mühendislik Hizmetleri Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporu Yapımı 4.Kısım Antalya Bİ Sakarya Kaynarca Yırtmaçdere Barajı Planlama Raporu Hazırlanması İstanbul Bİ Sakarya Kaynarca Kemerdere Barajı Planlama Raporu Hazırlanması İstanbul Bİ Şanlıurfa-Siverek Güher Göleti ve Sulaması Planlama Revizyonu Mühendislik Hizmetleri Şanlıurfa Bİ Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Şanlıurfa Bİ Şanlıurfa Suruç Ovası Pompaj Sulaması Taşbasan Menba Çökeltim Havuzu Planlama Mühendislik Şanlıurfa Bİ Hizmetleri Bitlis-Adilcevaz Akyuva Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Bitlis İ Bitlis-Tatvan Küçüksu Barajı ve Rahva Ovası Revize Planlama Mühendislik Hizmetleri Bitlis İ Van-Özalp Tepedam Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Van İ Van-Çaldıran Abdalağa Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Van İ Muş-Murat Çayı Islahı Planlama Mühendislik Hizmetleri Van Bİ Bölge Afyonkarahisar İli Taşkın Koruma ve Rusübat Kontrolü Planlama Raporu Hazırlanması Afyonkarahisar Bİ Bölge Burdur İli Taşkın Koruma ve Rusübat Kontrolü Planlama Raporu Hazırlanması Burdur Bİ Burdur İlçeleri ve Beldeleri İçmesuyu Master Plan Hazırlanması Burdur Bİ Bölge Isparta İli Taşkın Koruma ve Rusübat Kontrolü Planlama Raporu Hazırlanması Isparta Bİ Isparta İli ve İlçeleri İçmesuyu Master Plan Hazırlanması Isparta Bİ Sivas-Merkez Kızılırmak Taşkın Kontrolü ve Rekreasyon Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ Sivas Divriği Susuzlar Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmeteleri Sivas Bİ Sivas Kangal Mahmudiye-Şekerpınar Barajı Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ Sivas Yıldızeli Yıldız Irmağı Regülatörü Sulaması Yenileme Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ DSİ 20.Bölge Müdürlüğü 2.Grup Taşkın Kontrol Raporları Yapımı Gaziantep Bİ Kilis-Afrin Projesi Planlama Revizyonu Yapımı Kilis Bİ DSİ 20.Bölge Müdürlüğü 1.Grup Taşkın Kontrol Raporları Yapımı Kahramanmaraş Bİ DSİ 20.Bölge Müdürlüğü TRK Raporları Yapımı Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Kısık Barajı İçmesuyu Tesisleri Planlama Yapımı Kahramanmaraş İ Muğla Milas Eşence ve Köyceğiz Balcılar Barajları Planlama Mühendislik Hizmetleri Muğla Bİ Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat İstikşaf Raporu 9.Kısım Aydın Bİ Aydıntepe-Çayıryolu Projesi (1.Merhale) Masat Sulaması Rehabilitasyonu Planlama Raporu Yapımı Bayburt Bİ Bayburt İli Dere Yatakları Rekreasyon ve Rehabilitasyon Planlama Raporu Yapımı Bayburt Bİ Giresun İli Dere Yatakları Rekreasyon ve Rehabilitasyon Planlama Raporu Yapımı Giresun Bİ Gümüşhane İli Dere Yatakları Rekreasyon ve Rehabilitasyon Planlama Raporu Yapımı Gümüşhane Bİ Rize İli Dere Yatakları Rekreasyon ve Rehabilitasyon Planlama Raporu Yapımı Rize Bİ Doğu Karadeniz Havzası Taşkın İhbar Sistemi (DOKTİS) Trabzon İ Trabzon İli Dere Yatakları Rekreasyon ve Rehabilitasyon Planlama Raporu Yapımı Trabzon Bİ Ekolojik Değerlendirme Raporu Yaptırılması Trabzon Bİ Bartın İli ve İlçeleri Yukarı Havza Islahı İstikşaf Raporu Hazırlanması Bartın Bİ Karabük İli ve İlçeleri Yukarı Havza İstikşaf Raporu Hazırlanması Karabük Bİ Iğdır Ovası Planlama Revizyonu Mühendislik Hizmetleri Iğdır Bİ Susuz Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Kars Bİ Çanakkale-Biga ve Çan İlçeleri İçmesuyu Temin Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri Çanakkale Bİ Bölge Müdürlüğü Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik 3. Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması Balıkesir Bİ İşi Artvin İl Sınırları Dahilinde Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik 2.Kısım İstikşaf Raporu Artvin Bİ Hazırlanması Artvin-Ardanuç İlçesi İle Kızılcık-Harmanlı-Boyalı-Akarsu-Aşıklar ve Müezzinler Köylerinin Artvin Bİ Bulanık Deresinden Sulama Yapılması İçin Planlama Raporu Hazırlanması Artvin İline Bağlı İlçe Merkezlerinden Geçen Derelerin Üzerinde Bulunan Sanat Yapılarına ait Artvin Bİ İstikşaf Raporu Hazırlanması Taşkın Kılavuzu Hazırlanması İşi Danışmanlık Hizmet Alımı Ankara İ Su Kalitesi İzleme ve DSİ Kapasite Geliştirme Projesi (Akarçay Havzası, Batı Akdeniz Havzası, Ankara İ Sakarya Havzası, Yeşilırmak Havzası) Planlama Kademesi İçin Çok Amaçlı Rezervuar İşletme Modelinin Oluşturulması İşi Danışmanlık Ankara İ Hizmet Alımı Su Elçileri Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Farkındalık Arttırma Projesi - Ulusal Katkı Ankara İ 0 GÖLET PLANLAMA 1 1 Yalova-Çınarcık Karacakaya Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Yalova Bİ 2 1 Bursa İli 5. Kısım (Büyükorhan Danacılar, Ürküntüdere ve Derindere) Göletleri ve Sulamaları Bursa Bİ Planlama Mühendislik Hizmetleri 3 1 Bursa İli 4. Kısım (İznik Nüzhetiye, Mudanya Evciler ve Mustafakemalpaşa Karapınar) Göletleri ve Bursa Bİ Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri 4 1 Bursa İli 6. Kısım (Büyükorhan Karaağız, Keles Dağdemirci ve Gemlik Çöl Gölü) Göletleri ve Bursa Bİ Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri 5 3 Bilecik-Osmaneli Ağlan, Kütahya Simav Koyunoba Göletleri Planlama Raporu Yapımı Bilecik Bİ 6 3 Bilecik ili Ayvacık ve Bozüyük İçmesuyu Göletleri Planlama Raporu Yapımı Bilecik Bİ 7 3 Kütahya-Tavşanlı Şapçıdede, Simav Şenköy ve Yeşilköy Göletleri Planlama Raporu Yapımı Kütahya Bİ 8 3 Kütahya-Aslanapa Çömlekçi ve Abaş Göletleri Planlama Raporu Yapımı Kütahya Bİ 9 3 Kütahya-Simav Karacahisar, Öreyler, Kalkan Göletleri Planlama Raporu Yapımı Kütahya Bİ Yapılış Şekli 148

150 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) 10 3 Kütahya-Merkez Suluköy Emet-Günlüce Göletleri Planlama Raporu Yapımı Kütahya Bİ 11 3 Eskişehir-Mihalıççık Dereçatı, Bilecik-Gölpazarı Türkmen Göletleri Planlama Raporu Yapımı Eskişehir Bİ 12 3 Eskişehir-Seyitgazi Akin, Han Kayı Göletleri Planlama Raporu Yapımı Eskişehir Bİ 13 3 Eskişehir-Merkez Yusuflar, Yörükkırka Göletleri Planlama Raporu Yapımı Eskişehir Bİ 14 5 Bolu, Düzce ve Kırıkkale İlleri Göletleri 1.Grup Planlama Raporu Yapımı Bolu Bİ 15 5 Bolu İli Göletleri 2.Grup Planlama Raporu Yapımı Bolu Bİ 16 5 Çankırı İli Göletleri 1.Grup Planlama Raporu Yapımı Çankırı Bİ 17 5 Çankırı İli Göletleri 2.Grup Planlama Raporu Yapımı Çankırı Bİ 18 5 Çorum İli Göletleri 1.Grup Planlama Raporu Yapımı Çorum Bİ Bölge Göletleri Yükseltilmesi Planlama Raporu Yapımı Ankara Bİ 20 5 Ankara İli Göletleri 1.Grup Planlama Raporu Yapımı Ankara Bİ 21 6 Mersin-Erdemli Çiftepınar Barajı Planlama Raporu Mersin Bİ 22 7 Amasya İli 3. Grup Göl-Su Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Yapımı Amasya Bİ (Amasya Suluova Dereköy Göleti, Amasya Göynücek Sığırçayı Göleti, Amasya Hamamözü Gökdere Göleti, Amasya Hamamözü Gölköy Göleti) 23 7 Tokat İli 4. Grup Göl-Su Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Yapımı (Tokat Tokat Bİ Niksar Çiçekli Göleti, Tokat Merkez Bakışlı Göleti, Tokat Merkez Aşağıfırındere Göleti, Tokat Pazar Çayköy Göleti, Tokat Pazar Bağlarbaşı Göleti, Tokat Pazar Dereçaylı Göleti) 24 7 Samsun İli 2.Grup Göl-Su Göletleri İçmesuyu ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Samsun Bİ Yapımı (Samsun Tekkeköy Çırakman Göleti, Samsun Havza Çamyatağı Göleti) 25 9 Malatya İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve Mühendislik Hizmetleri (Malatya-Pütürge Miryaylası, Malatya Bİ Malatya-Pütürge-Kubbedağı Gölet ve Sulamaları) 26 9 Malatya İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve Mühendislik Hizmetleri (Malatya-Darende Malatya Bİ Yukarıulupınar, Malatya-Darende Ilıca, Malatya-Hekimhan Hasançelebi - Karapınar Gölet ve Sulamaları) 27 9 Elazığ İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve Mühendislik Hizmetleri ( Elazığ-Sivrice Başkaynak, Elazığ Bİ Elazığ-Sivrice Gözeli Gölet ve Sulamaları) Bölge Batman Siirt Gölet ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Batman İ Bölge Mardin Gölet ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Mardin İ Bölge Şırnak Gölet ve Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Şırnak İ Kırklareli 3.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu Kırklareli Bİ Tekirdağ 3.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu Tekirdağ Bİ Tekirdağ 4. Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu Tekirdağ Bİ Edirne 6.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu Edirne Bİ Antalya İli Gölet ve Sulamaları 6.Kısım Planlama Raporu Yapımı Antalya Bİ Antalya İli Gölet ve Sulamaları 7.Kısım Planlama Raporu Yapımı Antalya Bİ Şanlıurfa Gölet ve Sulamaları 3.Kısım Planlama Mühendislik Hizmetleri Şanlıurfa Bİ Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi 4.Grup Planlama Raporu ve Proje Yapımı Van İ Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi 5.Grup Planlama Raporu ve Proje Yapımı Van İ Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi 7.Grup Planlama Raporu ve Proje Yapımı Van İ Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi 6.Grup Planlama Raporu ve Proje Yapımı Van İ Sivas Kangal Avşarören Göleti Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ Sivas Şarkışla Baltalar Göleti Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ Sivas Divriği Çamşıhı Göleti Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ Sivas Yıldızeli Ortaklar Göleti Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ Bölge Müdürlüğü (Sivas) Göletleri (Merkez-Başsöğüt, İmranlı-Türkkeşlik, Ulaş-Ovacık, Yıldızeli- Sivas Bİ Banaz ve Yıldızeli-Geynik) Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas-Merkez Herekli Göleti Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ Sivas Gölova Kızıldağ Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ DSİ 20. Bölge Müdürlüğü 1. Grup Gölet Planlama Raporları Yapımı Kahramanmaraş Bİ Bölge GÖLSU Planlama Yapımı 5. kısım Aydın Bİ Bölge Müdürlüğü Gölet ve Sulama Planlama Raporu Hazırlanması 4.Kısım Trabzon Bİ Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporu Yapımı 6.Kısım Trabzon Bİ Bölge Müdürlüğü Gölet ve Sulama Planlama Raporu Hazırlanması 5. Kısım Trabzon Bİ Kastamonu Devrekani Alibeyoğlu Göleti ve Sulaması, Merkez Darıbükü Göleti ve Sulaması Kastamonu Bİ Planlama Raporu Hazırlanması Kastamonu Taşköprü Hızar Göleti ve Sulaması ile Taşköprü Akseki Göleti ve Sulaması Planlama Kastamonu Bİ Raporu Hazırlanması Çanakkale Bayramiç Göletleri (Bayramiç-Cazgırlar, Bayramiç-Hacıbekirler, Bayramiç-Külcüler, Çanakkale Bİ Bayramiç-Nebiler) Planlama Mühendislik Hizmetleri Balıkesir Altıeylül-Bigadiç-Kepsut-Sındırgı Göletleri (Altıeylül-Pamukçu, Bigadiç-Okçular, Kepsut- Balıkesir Bİ Durak, Sındırgı-Sindel) Planlama Mühendislik Hizmetleri Çanakkale Merkez-Yenice Göletleri (Merkez-Dümrek-Halileli, Yenice-Akpınar, Yenice-Bekten, Balıkesir Bİ Yenice-Çakır) Planlama Mühendislik Hizmetleri 0 PROJE YAPIMI 0 BARAJ VE İLGİLİ ÜNİTE PROJE YAPIMI 1 2 Uşak-Eşme Kocabey Barajı Proje Yapımı Uşak İ 2 2 Uşak Konak Barajı Proje Yapımı Uşak İ 3 2 İzmir-Alionbaşı Barajı Proje Yapımı İzmir Bİ 4 2 Manisa Selendi Barajı Proje Yapımı Manisa İ 5 3 Eskişehir-Gürsöğüt Barajı ve HES Proje Yapımı Yenilenmesi Eskişehir İ 6 4 Afşar Hadimi Barajı Taşkent Afşar-Balcılar Karayolu Relakasyonu Proje Yapımı Konya Bİ 7 4 Afşar Hadimi Tüneli İle Mavi Tüneline ait Yaklaşım Tünelleri Proje Yapımı Konya Bİ 8 5 Çankırı-Çerkeş Hacılar Barajı Proje Yapımı Çankırı İ 9 6 Mersin-Gülnar Sipahili Barajı Proje Yapımı Mersin İ 10 6 Mut Barajı Proje Yapımı Mersin İ 11 7 Tokat-Sulusaray Barajı Proje Yapımı Tokat İ Yapılış Şekli 149

151 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) 12 7 Samsun Alaçam Taşkelik Barajı Proje Yapımı Samsun İ 13 7 Yeni Merzifon Barajı Proje Yapımı Amasya İ 14 8 Erzurum-Sancaktar Barajı Proje Yapımı Erzurum İ 15 8 Erzincan Ballı Barajı Proje Yapımı Erzincan İ 16 9 Tunceli-Cevizlidere Barajı Proje Yapımı Elazığ İ 17 9 Malatya-Yeşilyurt Barajı Proje Yapımı Elazığ İ Cizre Barajı ve HES Proje Yapımı Diyarbakır İ Diyarbakır-Dilaver Barajı Proje Yapımı Diyarbakır İ Antalya-Elmalı Türkmentepe Selkapanı (Barajı) Proje Yapımı Antalya Bİ İstanbul-Pirinççi Barajı Proje Yapımı İstanbul İ Sivas Kangal Projesi Eymir ve Armağan Barajları Proje Yapımı Sivas İ Sivas Yıldızeli Kemerkaya Barajı Proje Yapımı Sivas İ Kahramanmaraş-Helete (Düzbağ) Barajı Proje Yapımı Kahramanmaraş İ Gaziantep-Harmancık Barajı Proje Yapımı Gaziantep İ Gaziantep-Çatboğazı Barajı Proje Yapımı Gaziantep İ Kahramanmaraş-Aşağı Haydarlı Barajı Proje Yapımı Kahramanmaraş İ Muğla-Çataloluk Barajı Proje Yapımı Muğla İ Karabük Aktaş Barajı Proje Yapımı Karabük İ Yusufeli Barajı Köy Yolları Proje Yapımı Artvin Bİ 0 SULAMA TESİSLERİ PROJE YAPIMI 1 1 Babasultan Barajı Sulaması NATO Akaryakıt Boru Hattı Deplasesi Proje Yapımı Bursa Bİ 2 1 Bursa-Mustafakemalpaşa Sulaması Yenileme Proje Yapımı Bursa İ 3 2 Manisa Merkez Sarma Sulaması Proje Yapımı Manisa Bİ 4 2 Manisa-Akhisar Gürdük Sulaması Proje Yapımı Manisa Bİ 5 2 İzmir-Kemalpaşa Yiğitler Sulaması Proje Yapımı İzmir Bİ 6 2 Bakırçay Mansap Ovaları Sulaması Proje Yapımı(Geyikli, Kapıkaya, Karadere, Musacalı, Sarıcalar) İzmir Bİ 7 3 Yukarı Sakarya Gökpınar Sulamaları ve Yenidoğan Regülatörü Teknik Raporu ve Proje Yapımı Eskişehir Bİ 8 4 Aksaray-Sarıyahşi Pompaj Sulaması Planlama Revizyonu Teknik Raporu Hazırlanması ve Proje Aksaray Bİ Yapımı 9 4 Konya Çumra 2-B Projesi Beyşehir, Seydişehir Pompaj Sulamaları Planlama Revizyonu Teknik Konya Bİ Raporu Hazırlanması ve Proje Yapımı 10 5 Bolu-Tekke Barajı Sulaması Proje Yapımı Bolu İ 11 5 Çankırı-Devrez Kızlaryolu Barajı Sulaması Proje Yapımı Çankırı İ 12 5 Çorum-Alaca Sulaması Yenileme Planlama ve Proje Yapımı Çorum Bİ 13 5 Çorum-Tımarlı Pompaj Sulamaları Proje Yapımı Çorum Bİ 14 5 Kırıkkale-Kesikköprü Köprüköy Sulaması Yenileme Proje Yapımı Kırıkkale Bİ 15 5 Ankara-Beypazarı Sami Demirbilek Barajı Sulaması Proje Yapımı Ankara Bİ 16 5 Ankara-Hirfanlı Çıkınağıl Pompaj Sulaması Proje Yapımı Ankara Bİ 17 6 Mersin Gülnar Sipahili Barajı Sulaması Proje Yapımı Mersin Bİ 18 6 Mersin-Pamukluk Barajı Pompaj Sulaması Proje Yapımı Mersin Bİ 19 6 Adana-Körkün Sulaması Proje Yapımı Adana Bİ 20 6 Aşağı Ceyhan Kesiksuyu Mehmetli Barajı I ve II. Merhale Rehabilitasyonu Proje Yapımı Adana İ 21 6 Aksıfat Barajı Sulaması Proje Yapımı Adana Bİ 22 6 Adana-Kozan Sulama Rehabilitasyonu ve İyileştirme Proje Yapımı Adana Bİ 23 7 Taşova Özbaraklı Barajı Sulaması Proje Yapımı Amasya Bİ 24 7 Sinop-Boyabat Ilıksu Göleti Sulaması Proje Yapımı Sinop Bİ 25 7 Tokat-Turhal Gülüt Sulaması Proje Yapımı Tokat Bİ 26 7 Tokat-Niksar Arpaören Göleti Sulaması Proje Yapımı Tokat Bİ 27 7 Tokat-Sulusaray Çime Göleti Sulaması Proje Yapımı Tokat Bİ 28 7 Tokat-Erbaa Sokutaş Göleti Sulaması Proje Yapımı Tokat Bİ 29 7 Samsun-Asarcık Armutlu Göleti Sulaması Proje Yapımı Samsun Bİ 30 7 Salıpazarı Barajı Sulaması Proje Yapımı Samsun Bİ 31 7 Alaçam Taşkelik Barajı Sulaması Proje Yapımı Samsun Bİ 32 7 Samsun-Vezirköprü Kapaklıeşme Barajı Sulaması Proje Yapımı Samsun Bİ 33 8 Aşağı Pasinler Sulaması Rehabilitasyonu Proje Yapımı Erzurum Bİ 34 8 Erzurum-Çatalören Barajı Sulaması Proje Yapımı Erzurum Bİ 35 8 Erzurum Sancaktar Barajı Sulaması Proje Yapımı Erzurum İ 36 9 Bingöl-Merkez Çapakçur Mikrohavzası (Alıncık, Aşağıköy, Balpınar, Ortaköy, Şaban, Üçyaka, Bingöl Bİ Yenimahalle, Kırkağu, Yelesen) Sulamaları Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 37 9 Bingöl-Genç Lediz Mikrohavzası (Sürekli, Ardıçdibi, Meşedalı, Dereköy, Balgöze, Yiğitbaşı, Bingöl Bİ Şehittepe) Sulamaları Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 38 9 Bingöl-Ilıcalar Mikrohavzası (Ağaçeli, Alatepe, Çobantası, Elmalı, Hacılar, Yenibaşlar) Sulamaları Bingöl Bİ Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 39 9 Bingöl-Genç Vahkin Mikrohavzası (Bayırlı, Binekli, Çanakçı, Çaytepe, Dilektaşı, Doğanevler, Bingöl Bİ Elmagünü, Gözütok, Kepçeli, Koçsırtı, Meşedalı, Pınaraltı, Sarmakaya, Yağızca, Yenisu, Garip) Sulamaları Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 40 9 Tunceli-Ovacık Havaçor Regülatörü ve Sulaması Proje Yapımı Elazığ Bİ 41 9 Elazığ-Palu Büyükdere Mikrohavzası (Bozçanak Havey Mezrası, Bozçanak Hanönü Mezrası, Elazığ Bİ Baltaşı) Sulamaları Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 42 9 Elazığ-Palu Sipini Mikrohavzası (Keklikdere, Karasalkım) Sulamaları Proje Yapımı Mühendislik Elazığ Bİ Hizmetleri 43 9 Malatya-Battalgazi Şahnahan(A+B+C) Sulaması Rehabilitasyon Proje Yapımı Elazığ Bİ 44 9 Keban Barajı Gövde (Menba-Mansap)Tesisleri Rehabilitasyon Proje Yapımı Elazığ Bİ Silvan Projesi Rolekasyonları (ENH, Yol, Telefon v.b.) Proje Yapımı Diyarbakır Bİ Yapılış Şekli 150

152 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Kayalıköy Sulaması Yenilemesi Proje Yapımı Kırklareli Bİ Bıyıkali Sulaması Yenilemesi Proje Yapımı Tekirdağ Bİ Hayrabolu Sulaması Yenilemesi Proje Yapımı Tekirdağ Bİ Meriç Edirne Sulaması Filtre İstasyonu Proje Yapımı Edirne Bİ Keşan Sulaması Yenilemesi Proje Yapımı Edirne Bİ Kırşehir Savcılı Büyükoba Göleti Sulaması Borulu Şebeke Proje Yapımı Kırşehir Bİ Kırşehir-Mucur Kargın Göleti Sulaması Borulu Şebeke Proje Yapımı Kırşehir Bİ Kayseri-Melikgazi Kıranardı Göleti Sulaması Proje Yapımı Kayseri Bİ Antalya Finike Sulaması Yenileme Proje Yapımı Antalya İ Antalya Aksu 1. ve 2. Merhale Sulamaları Yenileme Proje Yapımı Antalya İ Antalya Akseki Cevizli Göleti ve Sulaması Yenileme Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Antalya Bİ Antalya Kaş Çamlıova Barajı Proje Yapımı Antalya Bİ Şanlıurfa Suruç Ovası Pompaj Sulaması TP4 Pompa İstasyonu ENH Yenilenmesi Proje Yapımı Şanlıurfa Bİ Bitlis-Ahlat Sulaması Yenileme Proje Yapımı Bitlis Bİ Muş-Varto Alistan Mikrohavzası Sulama Alt Yapısı ve Muş-Hasköy Değirmendere Havzası Sulama Muş Bİ Alt Yapısı Projeleri Yapımı Muş-Bulanık ve Güllüova Sulaması Yenileme Proje Yapımı Muş Bİ Van-Muradiye Sulaması Yenileme Proje Yapımı Muş Bİ Van-Gürpınar Eski Şamran Kanalı Yenilenmesi Proje Yapımı Van Bİ Afyonkarahisar-Çay Bulanık Sulaması Proje Yapımı Afyonkarahisar Bİ Burdur-Ağlasun Sulamaları Yenilemesi Planlama ve Proje Yapımı Burdur Bİ Bölge Sulamaları Yenileme Proje Yapımı Isparta Bİ Isparta Gönen, Keçiborlu Sulaması Proje Yapımı Isparta Bİ Sivas Kangal Mancılık Göleti Sulaması Proje Yapımı Sivas Bİ Sivas Merkez Gazibey Sulaması Yenileme Proje Yapımı Sivas Bİ Sivas Gürün Sularbaşı Regülatörü ve Sulaması Proje Yapımı Sivas Bİ Sivas Suşehri Serpinti Çataloluk Sulaması Proje Yapımı Sivas Bİ Sivas Suşehri Sulaması Yenileme Proje Yapımı Sivas Bİ Adıyaman Göksu Araban Projesi Besni-Keysun-Kızılin ve Pazarcık- Kızkapanlı Sulamaları Proje Adıyaman İ Yapımı Adıyaman-Gölbaşı Sulaması (Aksu Barajı Sulaması) Proje Yapımı Adıyaman Bİ Gaziantep-Araban-Yavuzeli Sulamaları Proje Yapımı Gaziantep İ Kahramanmaraş-Göksun Sulaması Rehabilitasyonu ve Salyan Barajı Sulaması Proje Yapımı Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Hasanali ve Tapkırankale (Söğütlü) Barajı Sulaması Proje Yapımı Kahramanmaraş Bİ Acıpayam Ovası Sulaması 2.Kısım Proje Yapımı Denizli Bİ Bayburt-Kırklartepe Sulaması Proje Yapımı Bayburt Bİ Gümüşhane-Tersun Sulaması Proje Yapımı Gümüşhane Bİ Bartın Kozcağız Barajı Sulaması Proje Yapımı Bartın Bİ Kirazlıköprü Barajı Sulaması Proje Yapımı Bartın Bİ Araç Barajı Sulaması Proje Yapımı Kastamonu Bİ Gökırmak Kırık Barajı Sulaması Proje Yapımı Kastamonu Bİ Çanakkale-Çan Koyunyeri, Gelibolu-Fındıklı ve Lapseki-Alpagut Gölet Sulamaları Yenileme Proje Çanakkale Bİ Yapımı Balıkesir-Havran Ovası Sulaması 2.Kısım Proje Yapımı Balıkesir Bİ Balıkesir-Savaştepe Sarıbeyler Sulaması Yenileme Proje Yapımı Balıkesir Bİ Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Proje Yapımı Belirsiz İ Estetik Taşkın Koruma Duvarları ve Korkuluk Tip Proje Yapımı Belirsiz İ 0 GÖLET, GÖLET VE SULAMASI PROJE YAPIMI 1 1 Bursa-İnegöl Olukman Tekke Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Bursa Bİ 2 1 Bursa Osmangazi Güneybayır Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Bursa Bİ 3 1 Bursa Büyükorhan Kocadere Göleti Proje Yapımı Bursa Bİ Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 3. Kısım (Manisa-Kırkağaç Manisa Bİ Çaltıcak ve Manisa-Kırkağaç Alifakı Göleti ve Sulamaları) Planlama ve Proje Yapımı Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 5. Kısım (Manisa-Sarıgöl Manisa Bİ Eziler ve Curalar Derivasyonları Buldan ve Manisa-Saruhanlı Hatipler Göleti ve Sulamaları)Planlama ve Proje Yapımı Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 9. Kısım (Manisa-Demirci Manisa Bİ Yeşiloba ve Manisa-Demirci Kuzeyir Göleti ve Sulamaları)Planlama ve Proje Yapımı Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 1. Kısım (Manisa Sarıgöl Manisa Bİ Alemşahlı ve Manisa Sarıgöl Karacaali Göleti ve Sulamaları)Planlama ve Proje Yapımı Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 8. Kısım (Manisa-Selendi Manisa Bİ Tepeeynihan ve Manisa-Selendi Pınarlar Göleti ve Sulamaları) Planlama ve Proje Yapımı Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 6. Kısım (Uşak-Merkez Buğdaylı Göleti ve Sulaması ve Uşak-Merkez Poyrazköy YAS Sulaması)Planlama ve Proje Yapımı Uşak Bİ Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 2. Kısım (İzmir Kiraz Suludere İzmir Bİ Göleti ve Sulaması)Planlama ve Proje Yapımı Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 7. Kısım (İzmir-Dikili İzmir Bİ Yahşibey ve Manisa-Kırkağaç Yağmurlu Göleti ve Sulamaları)Planlama ve Proje Yapımı Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri 4. Kısım (İzmir-Menemen İzmir Bİ İğnedere ve İzmir-Bergama Koyuneli Göleti ve Sulamaları) Planlama ve Proje Yapımı 13 3 Kütahya-Simav Dağardı Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 14 3 Kütahya-Domaniç Yeşilköy Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 15 3 Kütahya-Hisarcık Beyköy Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 16 3 Kütahya-Altıntaş Yeşilyurt Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 17 3 Kütahya-Domaniç Pazaralan Göleti Proje Yapımı Kütahya Bİ 18 3 Kütahya-Merkez Yanıkhisar Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 19 3 Kütahya-Simav Kızılcık Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 20 3 Kütahya-Gediz Kayacık Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ Yapılış Şekli 151

153 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) 21 3 Kütahya-Pazarlar Sofular Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 22 3 Kütahya-Hisarcık Yenipınar Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 23 3 Kütahya-Domaniç Domur Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kütahya Bİ 24 3 Eskişehir-Alpu Büğdüz Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Eskişehir Bİ 25 3 Eskişehir-Mihalıççık Kayı Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Eskişehir Bİ 26 3 Eskişehir-Sarıcakaya Çatak Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Eskişehir Bİ 27 3 Eskişehir-Sivrihisar Memik Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Eskişehir Bİ 28 4 Karaman İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 1. Kısım (Merkez-Bayır, Merkez-Çatak, Merkez - Karaman Bİ İhsaniye, Başyaya Kışla-Katran) 29 4 Niğde İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 1. Kısım (Merkez-Elmalı, Çiftlik-Asmasız, Çiftlik- Niğde Bİ Sultanpınarı, Ulukışla-Emirler) 30 4 Konya İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 2. Kısım (Meram-Kumralı, Seydişehir-Yenice, Konya Bİ Doğanhisar-Çınaroba, Güneysınır-Ağaçoba) 31 5 Çankırı İli Göletleri Proje Yapımı Çankırı Bİ 32 5 Çorum İli Göletleri Proje Yapımı Çorum Bİ 33 5 Ankara-Kızılcahamam Üçbeş ve Karagüney Göletleri Yenileme Proje Yapımı Ankara Bİ 34 6 DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 10. Grup Göletleri Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı Mersin Bİ 35 6 DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 1.Grup Küçük Gölet ve Regülatör Sulamaları Teknik Raporu, Planlama ve Adana Bİ Proje Yapımı 36 6 DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 2.Grup Küçük Gölet ve Regülatör Sulamaları Teknik Raporu, Planlama ve Adana Bİ Proje Yapımı 37 6 DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 11. Grup Göletleri Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı Adana Bİ 38 6 DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 12. Grup Göletleri Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı Adana Bİ 39 7 Tokat-Zile Yünlü Göleti Karayolu Relokasyonu Proje Yapımı Tokat Bİ 40 7 Tokat İli Gölet Projeleri Yapımı 2.Grup (Erbaa Sokutaş, Niksar Arpaören ve Niksar Gürçeşme) Tokat Bİ Bölge Müdürlüğü Gölet Projeleri Yapımı (Sulusaray Çime,Sinop Balıfakı) Samsun Bİ 42 8 Erzincan İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 3.Kısım (Erzincan-Sütpınar, Erzincan Bİ Erzincan-Dereyurt, Refahiye-Aydıncık, Kemah-Kömürköy ve Tercan-Yuvalı) 43 8 Erzurum Pasinler Küçüktüy Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Erzurum Bİ 44 8 Erzurum İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 4.Kısım (Tortum-Demirciler, Erzurum Bİ 45 8 Erzurum İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 5.Kısım (Oltu-Handere, Oltu- Erzurum Bİ Çengelli, Narman-Yukarıyayla, Olur-Ormanağzı ve Tortum-Aksu) 46 8 Erzurum İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 6.Kısım (Aziziye-Kavaklı Dere, Erzurum Bİ Aziziye-Karakale, Aziziye-Kuzuluk, Aziziye-Bingöze ve Pasinler-Yayladağ) 47 8 Erzurum Merkez Nebi Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Erzurum Bİ 48 9 Malatya-Yazıhan Ansur Göleti ve Sulaması Planlama Raporu ve Proje Yapımı Elazığ Bİ 49 9 Elazığ-Bingöl İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı (Elazığ-Merkez Salkaya, Elazığ Bİ Elazığ-Kovancılar Topağaç, Bingöl-Karlıova Yiğitler Göleti ve Sulamaları) 50 9 Malatya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı (Malatya-Doğanyol Gökçe, Elazığ Bİ Malatya-Merkez Yenice Göleti ve Sulamaları) Antalya Korkuteli Kızılaliler Göleti ve Sulaması Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Antalya Bİ Antalya İli Gölet ve Sulamaları 5.Kısım Planlama Raporu Yapımı Antalya Bİ Antalya Manavgat Yeniköy Yerköprü Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Antalya Bİ Antalya Manavgat Kızıldağ Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Antalya Bİ Antalya Kumluca Erentepe Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Antalya Bİ Antalya Demre Çağman Göleti ve Sulaması Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Antalya Bİ Şanlıurfa İli Küçük Göletleri Teknik Rapor ve Proje Yapımı 2. Kısım Şanlıurfa Bİ Şanlıurfa İli Küçük Göletleri Teknik Rapor ve Proje Yapımı 1. Kısım Şanlıurfa Bİ Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları 12.Kısım Planlama Raporu ve Proje Yapımı Afyonkarahisar Bİ DSİ 18.Bölge Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 1. Grup Afyonkarahisar Bİ Burdur İli Gölet ve Sulamaları 8.Kısım Planlama Raporu ve Proje Yapımı Isparta Bİ Isparta İli Gölet ve Sulamaları 9.Kısım Planlama Raporu ve Proje Yapımı Isparta Bİ Sivas Ulaş Baharözü Göleti Proje Yapımı Sivas Bİ Sivas Kangal Mancılık Göleti Proje Yapımı Sivas Bİ Sivas Yıldızeli Kaleköy Göleti Proje Yapımı Sivas Bİ Sivas Gürün Çamlıca Göleti Proje Yapımı Sivas Bİ Gaziantep-İslahiye Çubuk, Kilis-Musabeyli Şenlikçe, Adıyaman-Merkez Kuşakkaya Göletleri ve Gaziantep Bİ Sulamaları Proje Yapımı Kahramanmaraş-Andırın Yeniköy ve Kirazlı, Afşin Kaşanlı Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Pazarcık Köseçayı ve Doğanlıkarahasan, Çağlayancerit-Oruçpınarı Göletleri ve Kahramanmaraş Bİ Sulamaları Proje Yapımı Bayburt İli Küçük Göletleri Teknik Rapor ve Proje Yapımı Bayburt Bİ Giresun İli Küçük Göletleri Teknik Rapor ve Proje Yapımı Giresun Bİ Gümüşhane İli Küçük Göletleri Teknik Rapor ve Proje Yapımı Gümüşhane Bİ Rize İli Küçük Göletleri Teknik Rapor ve Proje Yapımı Rize Bİ Trabzon İli Küçük Göletleri Teknik Rapor ve Proje Yapımı Trabzon Bİ Kastamonu-Taşköprü Hasanlı Göleti Arkeojeofizik Raporu Hazırlanması Kastamonu Bİ Ardahan Posof Türközü Göleti ve Sulaması Planlama-Proje Yapımı Ardahan Bİ Çanakkale-Çan Dondurma Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Çanakkale Bİ Çanakkale-Yenice Haydaroba Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Çanakkale Bİ Çanakkale-Ezine Geyikli Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Çanakkale Bİ Çanakkale-Biga Sarıca Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Çanakkale Bİ Çanakkale-Yenice Sofular Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Çanakkale Bİ Çanakkale-Ayvacık Kısacık Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Çanakkale Bİ Çanakkale-Çan Dereoba Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Çanakkale Bİ Yapılış Şekli 152

154 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Balıkesir-Marmara Topağaç Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Balıkesir Bİ Balıkesir-Dursunbey Küçükler Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Balıkesir Bİ Balıkesir-Gönen Ömerler Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Balıkesir Bİ Balıkesir-Dursunbey Hamzacık Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Balıkesir Bİ Balıkesir-İvrindi Evciler Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Balıkesir Bİ Balıkesir-Altıeylül Bağalan Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Balıkesir Bİ Balıkesir-Balya Mancılık Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Balıkesir Bİ Balıkesir-Savaştepe Kapu Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Balıkesir Bİ Kılıçkaya ve Aşağımaden Gölet ve Sulaması İle Meydancık Regülatörü ve Sulaması Proje Yapım İşi Artvin Bİ Yapılış Şekli 0 TAŞKIN PROJE YAPIMI 1 2 Efes Antik Kanalı ve Denize Çıkış Yapısı Proje Yapımı İzmir Bİ Bölge Müdürlüğü Köprü Projeleri Yapımı İzmir Bİ Bölge Taşkın Koruma Projeleri Yapımı 1. Kısım İzmir Bİ 4 3 Kütahya ili Porsuk ve Felent Çayları Islahı Proje Yapımı Kütahya Bİ 5 3 Sakarya-Geyve Karaçay Deresi 3.Kısım Harita Alımı ve Islahı Proje Yapımı Sakarya Bİ 6 5 Bolu İli Dereleri 1.Kısım Taşkın ve Rusubat Kontrolu Planlama ve Proje Yapımı Bolu Bİ 7 5 Çorum İli Dereleri 1. Kısım Taşkın ve Rusubat Kontrolü Planlama ve Proje Yapımı Çorum Bİ Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı 2.Kısım Antalya Bİ 9 13 Antalya İli Dereleri 3.Kısım Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Antalya Bİ Antalya İli Dereleri Mahmuz Yapıları 1.Kısım Proje Yapımı Antalya Bİ Antalya İli Dereleri 4.Kısım Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Antalya Bİ Antalya İli Dereleri Köprü Yapıları Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı 1.Kısım Antalya Bİ Şanlıurfa-Harran Cullap Deresi Yukarı Havza Tedbirleri Proje Yapımı Şanlıurfa Bİ Şanlıurfa ve İlçeleri Taşkın Koruma Proje Yapımı 1.Kısım Şanlıurfa Bİ Bitlis İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 3. Kısım Bitlis Bİ Hakkari İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 3.Kısım Hakkari Bİ Van İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 5. Kısım Van Bİ Van İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 6. Kısım Van Bİ Van-Merkez Akköprü Deresi Taşkın Koruma Proje Yapımı Van Bİ Burdur-Bucak Kestel Dut Deresi Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Afyonkarahisar Bİ Sivas İli Merkez ve İlçeleri Taşkın Kontrolü Planlama ve Proje Mühendislik Hizmetleri Sivas Bİ Bölge Müdürlüğü 1.Grup Taşkın Tesisleri Proje Yapımı Kahramanmaraş Bİ Bartın İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 2.Kısım Bartın Bİ Bartın İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 1.Kısım Bartın Bİ Karabük İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 1.Kısım Karabük Bİ Karabük İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 2.Kısım Karabük Bİ Zonguldak İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 1.Kısım Zonguldak Bİ Zonguldak Kozlu Deresi Taşkın Koruma Proje Yapımı Zonguldak Bİ Zonguldak İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 2.Kısım Zonguldak Bİ Kastamonu İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 2.Kısım Kastamonu Bİ Kastamonu İli Taşkın Tesisleri Proje Yapımı 1.Kısım Kastamonu Bİ 0 TESİS PROJE YAPIMI Bölge Müdürlüğü Tesisleri Proje Yapımı Bursa Bİ Bölge Müdürlüğü Bölge Tesisleri Proje Yapımı İzmir Bİ Bölge Müdürlüğü Tesisleri Proje Yapımı Eskişehir Bİ Bölge Tesislerinin Depreme Karşı İyileştirilmesi Proje Yapımı Samsun Bİ 5 8 DSİ 08.Bölge Müdürlüğü 85.Şube Müdürlüğü Kampüsü Proje Yapımı Ağrı Bİ Bölge Müdürlüğü Tesislerinin Deprem Tahkiki ve Güçlendirilmesi Projelerinin Yapımı 2.Kısım Erzurum Bİ 7 8 DSİ 08.Bölge Müdürlüğü Kampüsü ve 81.Şube Müdürlüğü Kampüsü Proje Yapımı Erzurum Bİ 8 8 DSİ 08.Bölge Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonları Proje Yapımı Erzurum Bİ 9 9 Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü İdare Binaları Revize Projeleri ile Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerin Elazığ Bİ Proje Yapımı Mardin 102 Şube Müdürlüğü İdare ve Hizmet Binaları ile Sosyal Tesisler Proje Yapımı Mardin Bİ Siirt 104 Şube Müdürlüğü İdare ve Hizmet Binaları ile Sosyal Tesisleri Proje Yapımı Siirt Bİ Bölge Depreme Karşı Güçlendirme Tamamlama Proje Yapımı Antalya Bİ Muş İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 3. Kısım Muş Bİ Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Proje Yapımı Isparta Bİ Bölge Müdürlüğü İdari Bina ve Ek Tesisler Proje Yapımı Kahramanmaraş Bİ Bölge Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonları Proje Yapımı Balıkesir Bİ 0 GÖLET SULAMASI PROJE YAPIMI 1 2 Uşak Merkez Mesudiye-Altıntaş Gölet Sulaması Proje Yapımı Uşak Bİ 2 4 Aksaray-Merkez Sarıağıl Göleti ve Sulaması Planlama Raporu ve Proje Yapımı Aksaray Bİ 3 4 Karaman İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 4. Kısım (Merkez Adaköy, Karaman Bİ Merkez Damlapınar, Merkez Çukurbağ, Ermenek Elmayurdu) 4 4 Niğde İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 5. Kısım (Ulukışla, Ulukışla Gedelli, Niğde Bİ Merkez Tepeköy, Bor Okçu) 5 4 Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 9.Kısım (Ahırlı Akkise, Seydişehir Konya Bİ Tol, Halkapınar Delimahmutlu, Seydişehir Ufacık) 6 4 Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 8.Kısım (Ilgın Barakmuslu, Derbent Konya Bİ Değiş - Derbenttekke, Meram Karadiğin, Meram Sağlık) 7 4 Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı 7.Kısım (Hadim Kaplanlı, Hadim Konya Bİ Aşağıhadim, Hadim Bağbaşı) 8 5 Çorum-İskilip Derekargın Göleti Sulaması Proje Yapımı Çorum Bİ 9 5 Çorum Göletleri (Alaca Seyitnizam, Alaca İbrahimköy, Mecitözü Söğütyolu ve Ortaköy Kızılhamza) Çorum Bİ Sulamaları Proje Yapımı 10 5 Çorum-Sungurlu Göleti Sulaması Proje Yapımı Çorum Bİ 11 5 Çorum-Oğuzlar Göleti Sulaması Proje Yapımı Çorum Bİ 12 5 Çorum-İncesu Göleti Sulaması Proje Yapımı Çorum Bİ 153

155 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) 13 5 Çorum-Ortaköy İncesu Regülatörü ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı Çorum Bİ 14 5 Çorum-Ortaköy Pınarlı Göleti Sulaması Yenileme Planlama ve Proje Yapımı Çorum Bİ 15 7 Amasya-Duruca Göleti Sulaması Proje Yapımı Amasya Bİ 16 7 Sinop-Erfelek Balıfakı Göleti Sulaması Proje Yapımı Sinop Bİ 17 7 Tokat-Niksar Gürçeşme Göleti Sulaması Proje Yapımı Tokat Bİ 18 8 Erzurum Tortum Serdarlı Göleti Sulaması Proje Yapımı Erzurum Bİ Afyonkarahisar-Emirdağ Çaykışla Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sinanpaşa Kayadibi Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Merkez Sarık Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sinanpaşa Güney Sarıyar Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sinanpaşa Tınaztepe Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı Afyonkarahisar Bİ Konya-Akşehir Altuntaş Depolaması ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı Konya Bİ Konya-Akşehir Çakırlar Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı Konya Bİ Konya-Akşehir Çamlı Regülatörü ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı Konya Bİ Konya-Akşehir Tekke Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı Konya Bİ Isparta-Eğirdir Mahmatlar Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı Isparta Bİ Isparta-Eğirdir Gökçehöyük Şeyh Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı Isparta Bİ Isparta-Eğirdir Baklan Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje Yapımı Isparta Bİ Isparta-Merkez Andık Göleti Planlama ve Proje Yapımı Isparta Bİ Sivas Gemerek Yumağın Göleti Sulaması Proje Yapımı Sivas Bİ Sivas Altınyayla Deliilyas Göleti Sulaması Yenileme Proje Yapımı Sivas Bİ Sivas Ulaş Baharözü Göleti Sulaması Proje Yapımı Sivas Bİ Sivas Ulaş Karaşar Gülbahçe Göleti Sulaması Proje Yapımı Sivas Bİ Adıyaman-Besni Akpınar Göleti Sulaması Proje Yapımı Adıyaman Bİ Bölge Müdürlüğü 1.Grup Gölet Sulamaları Proje Yapımı Adıyaman Bİ Adıyaman-Merkez Akçalı1 Göleti Sulaması Proje Yapımı Adıyaman Bİ Kahramanmaraş-Göksun Büyükkızılcık Güller Göleti Sulaması Proje Yapımı Kahramanmaraş Bİ Kastamonu Merkez Kemerler Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Kastamonu Bİ 0 İÇMESUYU TESİSLERİ PROJE YAPIMI 1 1 Bursa İnegöl İçmesuyu Tesisleri Proje Teknik Raporu Hazırlanması Kocaeli Bİ 2 1 Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Tesisleri Proje Teknik Raporu Hazırlanması Bursa Bİ 3 1 Bursa Çınarcık Barajı İçmesuyu Tesisleri Proje Teknik Raporu Hazırlanması Bursa Bİ 4 1 Bursa Çınarcık Barajı İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı Bursa İ 5 1 Bursa-İnegöl İçmesuyu İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı Bursa İ 6 1 Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı Kocaeli İ 7 2 Manisa Gürdük Göleti İçmesuyu İletim Hattı ve Arıtma Tesisi Proje Yapımı Manisa İ 8 2 İzmir-Karaburun Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu, İletim Hattı ve İçmesuyu Arıtma İzmir İ Tesisi Proje Yapımı 9 4 Niğde-Ulukışla İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı Niğde Bİ 10 4 Niğde Bor Ecemiş Kaynaklarından Niğde İle Aksaray İlleri İçmesuyu Temini Planlama ve Proje Yapımı Konya Bİ 11 5 Tekke Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Bolu İ 12 5 Çorum-Osmancık İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Çorum İ 13 5 Ankara (Beypazarı-Güdül İlçeleri) Sami Demirbilek Barajı İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı Ankara Bİ 14 7 Terme,Çarşamba,Salıpazarı,Ayvacık İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı Samsun İ 15 7 Tokat-Turhal İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Proje Yapımı Tokat İ 16 8 Erzincan İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Proje Yapımı Erzincan İ 17 9 Tunceli İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı Tunceli İ Siirt-Pervari İçmesuyu Tesisi Proje Yapımı Siirt İ Kırklareli Lüleburgaz (Ahmetbey Göleti ) İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı Kırklareli Bİ Kırşehir Çiçekdağı İçmesuyu İsale Hattı Proje Yapımı Kırşehir İ Antalya Küçük Aksu Barajı İçmesuyu Projesi İsale Hattı Proje Yapımı Antalya Bİ Şanlıurfa Birecik ve Halfeti İlçeleri ile Civarı Yerleşimler İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Şanlıurfa İ Muş İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı Muş İ Burdur-İl Merkezi İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Burdur İ Adıyaman Recep İçmesuyu Ana İsale Hattı Proje Yapımı Adıyaman İ Kahramanmaraş-Kısık Barajı İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı Kahramanmaraş İ Muğla İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Muğla İ Aydın-Didim-Akbük İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Aydın İ Gümüşhane İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Proje Yapımı Gümüşhane Bİ Karabük 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Karabük İ Kütahya İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı Kütahya İ 0 ATIKSU ARITMA TESİSLERİ PROJE YAPIMI 1 3 Sakarya Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri Şemsiye Proje Yapımı Sakarya İ 2 18 Akarçay Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Sistemleri Proje Yapımı 1.Kısım Afyonkarahisar İ 3 18 Akarçay Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Sistemleri Proje Yapımı 2.Kısım Afyonkarahisar İ 4 18 Burdur Karacaören Baraj Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri Proje Yapımı Burdur İ 5 18 Isparta Eğirdir Gölü Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Proje Yapımı Isparta İ 6 26 Artvin Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı Artvin İ DİĞER 1 20 Kayacık Barajı İş Sonu Proje Yapımı Gaziantep Bİ 2 20 Kılavuzlu Barajı İş Sonu Proje Yapımı Kahramanmaraş Bİ 0 İNŞAAT BÜYÜK SU İŞLERİ 0 BARAJLAR 1 1 Gölecik Barajı Bursa İ 2 2 Kınık-Kapıkaya Barajı İzmir İ 3 2 Bergama-Musacalı Barajı İzmir İ 4 2 Yiğitler Barajı İzmir Bİ Yapılış Şekli 154

156 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) 5 6 Hatay-Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi Hatay Bİ 6 6 Savrun Barajı Osmaniye İ 7 6 Büyük Karaçay Barajı İkmali Adana Bİ 8 6 Hatay Gönençay Barajı Hatay Bİ 9 7 Aydınca Barajı İkmali Amasya Bİ 10 7 Alpu Barajı İkmali Tokat Bİ Şırnak Kavşaktepe Barajı İkmali Şırnak İ Karacalar Barajı Diyarbakır İ Bulaklıdere Barajı Diyarbakır İ Kıbrıs Barajı Diyarbakır İ Şırnak Uludere-Ballı Barajları İkmali Şırnak İ Kartalkaya Barajı Sivas İ Gömükan Barajı Adıyaman İ Sarıçay Barajı Aydın İ Boğalar Seki Barajı İkmali Muğla Bİ Kastamonu Andıraz Barajı Kastamonu İ Aldeğirmen Barajı Karabük Bİ Kırık Barajı Kırık İ 0 SULAMA TESİSLERİ 1 1 Karacabey Yeşildere Barajı Sulaması Bursa İ 2 2 Kelebek Sulaması Manisa Bİ 3 2 Ergenli Sulaması İzmir Bİ 4 3 Kütahya Aslanapa Kureyşler Barajı Sulaması Kütahya Bİ 5 3 Beylikova Cazibe Sulaması 2.Kısım Eskişehir Bİ 6 4 İbrala Sulaması İkmali Karaman Bİ 7 4 Konya Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Konya İ 8 5 Koyunbaba Barajı Sulaması Çankırı Bİ 9 6 Reyhanlı Barajı Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Hatay Bİ 10 6 Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım Hatay İ 11 6 Mersin Sorgun Barajı Sulaması Mersin Bİ 12 6 İmamoğlu Sulaması 2.Kısım Adana İ 13 7 Geldingen Ovası Sulaması 3.Kısım Amasya Bİ 14 7 Aydınca Barajı Sulaması Amasya Bİ 15 7 Aşağı Çekerek 1.Merhale Projesi Zile,Maşat Reşadiye,Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması Tokat İ 1.Kısım İnşaatı 16 7 Çarşamba Ovası Sağ Sahil Sulaması 1.Kısım İkmali Samsun Bİ 17 7 Ladik İbi ve Havza Ovaları Sulama Şebekesi Samsun Bİ Mayıs Barajı Sulaması Samsun Bİ 19 8 Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması 2. Kısım Ağrı İ 20 8 Ağrı Ekincik Ovası Sulaması Ağrı İ 21 8 Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması Batı Derivasyon Tüneli İkmali Ağrı Bİ 22 8 Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması Erzurum İ 23 9 Bingöl-Genç Sulaması Bingöl Bİ 24 9 Malatya-Yoncalı Sulaması Malatya Bİ 25 9 Malatya-Yoncalı Sulaması İsale Tüneli Malatya İ 26 9 Kuzova Pompaj Sulaması İkmali (Ziyarettepe Pompa İstasyonu) Elazığ Bİ Batman Sağ Sahil Sulaması 2.Kısım Malzeme Temini Diyarbakır Bİ Ergani Barajı Sulaması Diyarbakır İ Kralkızı-Dicle P-3 Pompaj Sulaması İletim Kanalı, Pompa İstasyonu ve Anakanal Yapımı Diyarbakır İ Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Anakanalı Geçici Kabul Eksiklikleri (Km: Diyarbakır Bİ ) Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4.Kısım Anakanalı 2.Kısım (Km: ) Diyarbakır İ Başlar Barajı Sulaması Diyarbakır İ Kuruçay Barajı Sulaması Diyarbakır İ Batman Sağ Sahil Sulaması 2.Kısım Boru Döşenmesi Batman İ Batman Sol Sahil Sulaması 2.Kısım Batman İ Kırklareli-Kızılcıkdere Sulaması İkmali Edirne Bİ Çakmak Barajı Sulaması 1.Kısım Edirne İ Meriç Edirne Sulaması Edirne Bİ Bünyan- Sarıoğlan Sulaması Kayseri İ Anailetim ve Sulamaları Tamamlama Kayseri Bİ Bünyan Elbaşı-Karadayı Sulaması Kayseri Bİ Alanya Yeniköy Barajı Sulaması Antalya Bİ Küçük Aksu Barajı Sulaması 1.Kısım Antalya Bİ Gazipaşa Ovası Sulaması İkmali Antalya Bİ Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Mardin İ Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 1.kısım Şebeke İkmali Mardin İ Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe Şanlıurfa İ Viranşehir Pompaj Sulaması 2.Kademe ENH Şanlıurfa İ Hakkari-Dilimli Barajı Sulaması Hakkari İ Pay Sulaması Van İ Afyonkarahisar-Çay Barajı Sulaması Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar Sandıklı Yavaşlar Barajı Sulaması Afyonkarahisar Bİ Sivas Kangal Kocakurt Sulaması Sivas Bİ Sivas-Yıldızeli Nevruz Sulaması Sivas İ Koçali Sulaması Ana İletim Hattı Adıyaman Bİ Samsat Pompaj Sulaması 2.Kısım (Şebeke+Anakanal) Adıyaman İ Samsat Pompaj Sulaması 1.Kısım Pompa İstasyonu İkmali Adıyaman Bİ Kayacık Sulaması 1. Kısım (Kayacık+Doğanpınar) Gaziantep Bİ Musabeyli Barajı Sulaması Kilis Bİ Yapılış Şekli 155

157 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Adatepe Sulaması 3.Kısım Kahramanmaraş Bİ Sireşanlı Pompaj Sulaması 1. Kısım Kahramanmaraş Bİ Kılavuzlu Sulaması 2.Kısım (Cazibe+P4,P5,P6) Kahramanmaraş İ Kılavuzlu Sulaması 4. Kısım Kahramanmaraş Bİ Kılavuzlu Sulaması 3. Kısım Kahramanmaraş Bİ Adatepe Sulaması 2.Kısım (Cazibe+P1+P2) Kahramanmaraş Bİ Dalaman Ovası Sulaması Muğla Bİ Seki Ovası Sulaması Muğla Bİ Koçarlı Bağarası Sulaması 2.Kısım Aydın İ Obrucak Sulaması Kastamonu İ Selim Barajı Sulaması Kars İ Bigadiç İlyaslar Ovası Sulaması Malzeme Alımı Balıkesir Bİ Bigadiç İlyaslar Ovası Sulaması Balıkesir Bİ 0 YENİLEME TESİSLERİ 1 2 Sarıgöl Sulaması Yenilemesi Malzeme Alımı Manisa Bİ 2 2 Manisa Sarıgöl Sulaması Yenilemesi (Katkı Paylı) Manisa Bİ 3 4 Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme (Katkı Paylı) Konya Bİ 4 18 Atabey Ovası Sulaması Yenilemesi (Katkı Paylı) Isparta Bİ 0 DRENAJ TESİSLERİ 1 21 Çine Sulaması Drenaj Kanalları Aydın Bİ 0 TAŞKIN TESİSLERİ 1 8 Sakalıkesik Ovası Gez Tahliye Kanalı İkmali Erzurum Bİ 2 11 Meriç Nehri Tunca Yan Kol Sanat Yapıları Edirne Bİ 3 17 Hakkari-Yüksekova İlçe Merkezi Taşkın Koruma (Dilimli Barajı Mansap Düzenlemesi) Hakkari İ 4 21 Denizli-Buldan Ovası Sulaması Arazilerinin Akgedik ve Ballık Dereleri Denizli Bİ 5 21 Çine Çayı Islahı 1. Kısım Aydın Bİ 6 23 Bartın Irmağı ve Yan Kolları Islahı Bartın Bİ 7 23 Filyos Çayı Taşkın Koruma 5.Kısım Zonguldak Bİ 0 ARITMA TESİSLERİ 1 4 Aksaray İçmesuyu Arıtma Tesisi Aksaray İ 2 4 Karaman-İbrala Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi İkmali Karaman Bİ 3 5 Düzce-Akçakoca Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi Düzce İ 4 6 Mersin Pamukluk Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi Mersin İ 5 7 Samsun 19 Mayıs İçmesuyu Arıtma Tesisleri Samsun İ 6 8 Ağrı Patnos İçmesuyu Arıtma Tesisi Ağrı İ 7 9 Elazığ-Palu ve Kovancılar İlçe Merkezleri İçmesuyu Tesisi Duktil Boru Temini Elazığ Bİ 8 15 Siverek İçmesuyu Arıtma Tesisi Şanlıurfa İ 9 15 Şanlıurfa Suruç İçmesuyu Arıtma Tesisi Şanlıurfa İ Hakkari Yüksekova İçmesuyu Arıtma Tesisi Hakkari İ Afyonkarahisar Çay ve Bolvadin İçmesuyu Arıtma Tesisi Afyonkarahisar İ Denizli İçmesuyu Arıtma Tesisi Denizli İ Milas İçmesuyu Arıtma Tesisi Muğla İ Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçmesuyu Arıtma Tesisi Aydın İ Safranbolu İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Karabük Bİ Çanakkale İçmesuyu 2 Kademe Arıtma Tesisi Çanakkale Bİ Artvin İçmesuyu Arıtma Tesisi Artvin İ Yapılış Şekli 156

158 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) 0 İSALE HATTI TESİSLERİ 1 3 Akyazı İlçesi İçmesuyu Hattı Deplasesi Sakarya Bİ 2 4 Aksaray İçmesuyu 1.Kısım İsale Hattı Aksaray İ 3 4 Aksaray İçmesuyu 2.Kısım İsale Hattı Aksaray İ 4 6 Hatay İçmesuyu İsale Hattı İkmali Hatay İ 5 6 Mersin Pamukluk Barajı İçmesuyu İsale Hattı Mersin İ 6 7 Samsun 19 Mayıs Barajı İsale Hattı Samsun Bİ 7 9 Elazığ-Palu ve Kovancılar İlçe Merkezleri İçmesuyu Tesisleri Elazığ Bİ 8 10 Şırnak-Silopi Başverimli Beldesi İçmesuyu İsale Hattı Şırnak İ 9 11 Tekirdağ-Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri Tekirdağ Bİ Nevşehir İçmesuyu İsale Hattı İkmali Nevşehir İ Nevşehir İçmesuyu İsale Hattı Su Alma Tesisleri Nevşehir İ Siverek İçmesuyu İsale Hattı Şanlıurfa İ Hakkari Yüksekova İçmesuyu İsale Hattı Hakkari İ Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı Kilis İ Denizli İçmesuyu İsale Hattı Denizli İ Milas İçmesuyu İsale Hattı ve Terfi Merkezi Muğla Bİ Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçmesuyu İsale Hattı Aydın İ Aydın-Koçarlı İçmesuyu İsale Hattı ve Terfi Merkezi Aydın Bİ Rize Merkez İçmesuyu İsale Hattı İkmali Rize Bİ Rize Civar Yerleşimler 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı Rize İ Iğdır İçmesuyu İsale Hattı Iğdır İ 0 ATIKSU ARITMA TESİSLERİ PROJE YAPIMI 1 22 Atasu Barajı Atık Su Arıtma Tesisleri İkmali Trabzon İ 0 TESİSLER Bölge Gümüldür Eğitim Tesisleri Yenilemesi İzmir Bİ Bölge Makine İmalat ve Donanım Şube Müdürlüğü Tesisleri 1.Kısım İzmir Bİ 3 3 Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü 32. Şube Tesisleri Güçlendirilmesi Sakarya Bİ Bölge Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonları İnşaat Yapımı Eskişehir Bİ 5 3 Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü 31. Şube ve 34. Şube Tesisleri Güçlendirilmesi Eskişehir Bİ 6 4 Konya-Aksaray 44.Şube Müdürlüğünün Yıkılmasına Karar Verilen Bina ve Tesislerinin Yapımı Aksaray Bİ Şube Müdürlüğü İdari Bina Tesisleri Rehabilitasyonu Karaman Bİ Şube Müdürlüğü İdari Bina Tesisleri Rehabilitasyonu Niğde Bİ Bölge Müdürlüğü Tesisleri Rehabilitasyon İkmali Konya Bİ Bölge Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü İdari Bina ve Laboratuvarların Yapımı Konya Bİ Bölge Müdürlüğü Binalarının Depreme Karşı Yapısal Risk Analizlerinin Yapılması ve Konya Bİ Değerlendirilmesi 12 5 Düzce 55.Şube Tesis Rehabilitasyonu Düzce Bİ 13 5 TAKK Dairesi Başkanlığı Hidrolik Model Laboratuvarı Şube ve Teknik Hizmetler Şube Ankara Bİ Müdürlükleri Binalarının Rehabilitasyonu 14 5 TAKK Dairesi Başkanlığı Beton Laboratuvarı Şube ve Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Şube Ankara Bİ Müdürlükleri Binalarının Rehabilitasyonu 15 5 DSİ Genel Müdürlüğü ve 5. Bölge Tesisleri Güçlendirmesi Ankara Bİ 16 5 DSİ Genel Müdürlüğü Ek Eğitim Tesisleri Ankara Bİ 17 5 TAKK Dairesi Başkanlığı Yemekhane Binasının Rehabilitasyonu Ankara Bİ 18 5 DSİ Genel Müdürlük Binası Yerleşkesinden Etkilenen Tesislerin Deplasesi Ankara Bİ 19 5 Personel Yemekhanesi, Isı Merkezi Veri İşleme Merkezi ve Çevre Tanzimi Ankara İ 20 5 TAKK Dairesi Başkanlığı Su Makinaları ve Hidrolik Model Laboratuvarı Tesisleri ve Hidrolik Ankara Bİ Tesisatları Rehabilitasyonu 21 5 TAKK Dairesi Başkanlığı Kimya ve Kalibrasyon Laboratuvarı Şube Müdürlükleri Binası Ankara Bİ 22 5 DSİ Genel Müdürlüğü Eğitim Tesisleri Ankara Bİ 23 5 DSİ Etlik Tesisleri Ambar, Arşiv, Isı Merkezi, Yıkama, Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Binaları Ankara Bİ Reahabilitasyonu Bölge Müdürlüğü Yerleşkesindeki Konut ve Tesislerin İç Aksamlarının Yenilenmesi Ankara Bİ Bölge Müdürlüğü Yerleşkesindeki Konut ve Tesislerin Islak Alanlarının Yenilenmesi Ankara Bİ 26 5 DSİ Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Ankara İ Bölge Müdürlüğü Kurum Arşivi ve İşçi Yemekhanesi Yapımı Adana Bİ Bölge Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonları Rehabilitasyonu İnşaatı Samsun Bİ 29 8 Erzincan 82. Şube Müdürlüğü Tesisleri Erzincan Bİ 30 8 Erzurum 8. Bölge Tesislerinin Depreme Karşı İyileştirilmesi Erzurum Bİ 31 9 Malatya 92.Şube Müdürlüğü Tesisleri Belediye Protokolü Dışında Kalan Eksik Tesislerin Malatya Bİ (Laborutuvar Binası, Atölye, Kapalı Garaj, Ambarlar) Yapımı 32 9 Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü İdari, Hizmet ve Sosyal Tesis Binalarının Yıkımı, Yapımı, Altyapı ve Elazığ Bİ Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Bölge Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne ait Tesislerin Güçlendirilmesi Elazığ Bİ Batman 103. Şube Müdürlüğü Isı Santralinin Doğalgaza Dönüşümü Batman Bİ Batman 103. Şube Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonu Yenileme Batman Bİ Diyarbakır 10.Bölge Müdürlüğü Laboratuar Ek Hizmet Binası Diyarbakır Bİ Diyarbakır Silvan Proje Müdürlüğü Isı Santralinin Doğalgaza Dönüşümü Diyarbakır Bİ Diyarbakır 10. Bölge Akaryakıt İstasyonu Yenileme Diyarbakır Bİ Silvan Proje Müdürlüğü Hizmet Binaları Diyarbakır İ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü Tesisleri İkmali 2.Kısım Edirne Bİ Bölge Müdürlüğü Ambar Binasının Arşiv Binası, Laboratuvar Ek Hizmet Binası ve Konferans Kayseri Bİ Salonuna Dönüştürülmesi Rehabilitasyonu ve Yapımı Bölge Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonları Yapımı Kayseri Bİ Bölge Müdürlüğü Doğalgaz Dönüşümü Antalya Bİ Bölge Alara Eğitim Tesisleri Rehabilitasyonu 1.Kısım Antalya Bİ Bölge Akaryakıt İstasyonlarıYenileme Antalya Bİ Yapılış Şekli 157

159 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Antalya 13.Bölge Müdürlüğü Tesisleri Isı Yalıtımı İkmali Antalya Bİ Bölge Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonları Yenilenmesi Şanlıurfa İ Bölge Konferans Salonu Rehabilitasyonu Şanlıurfa Bİ Bölge Müdürlüğü Tesisleri Deprem Analizi Yaptırılması Şanlıurfa Bİ Bölge Yapı Malzemeleri Deneyleri Pilot Bölge Laboratuar Bina Yapımı Şanlıurfa Bİ Bölge ve 183 Şube Tesisleri Isparta Bİ Bölge Müdürlüğü ve 192. Şube Müdürlüğü Akatyakıt İstasyonları Elektromekanik Teçhizatı Sivas Bİ Yenilenmesi DSİ 19.Bölge 192.Şube Müdürlüğü Tesisleri Yenileme Sivas Bİ DSİ 19.Bölge Müdürlüğü Altyapı Tesisleri ve Merkez Atelye Çatı Yenileme Sivas Bİ Şube Müdürlüğü Tesisleri Adıyaman Bİ Şube Müdürlüğü Tesisleri Gaziantep Bİ Denizli 212 Şube Müdürlüğü Konferans Salonu Yapımı Denizli Bİ Muğla 213.Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Ek Tesisleri Yapımı Muğla Bİ DSİ 21.Bölge Müdürlüğü Personel Yemekhanesi Güçlendirmesi Aydın Bİ Aydın-211.Şube Tesislerine Doğalgaza Dönüşüm Tesisi Yapımı Aydın Bİ Bölge Müdürlüğü İdare Binası Yapımı Aydın Bİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bayburt İli Kampus Alanı Yapımı Bayburt Bİ Giresun-226. Şube Müdürlüğü İdare Binası Merkezi Klima Sistemi Yapımı Giresun Bİ Gümüşhane 223. Şube Müdürlüğü Doğalgaz Dönüşüm ve Kalorifer Tesisatı Yenilemesi Gümüşhane Bİ Rize-224. Şube Müdürlüğü İdare Binası Merkezi Klima Sistemi Yapımı Rize Bİ Bölge Müdürlüğü Laboratuvar Tesisleri Rehabilitasyonu 2.Kısım Trabzon Bİ Bölge Müdürlüğü Doğalgaz Dönüşüm ve Kalorifer Tesisatı Yenilemesi Trabzon Bİ Bölge Müdürlüğü Trafo Tesisi Yapımı Trabzon Bİ Bölge Müdürlüğü Ses Perdesi Yapımı Trabzon Bİ Bölge Müdürlüğü Memur Öğle Tabldot Yemekhanesi Rehabilitasyonu Trabzon Bİ Bölge Merkez ve Taşra Şube Müdürlükleri Akaryakıt İstasyonları Rehabilitasyonu Trabzon Bİ Karabük 234.Şube Tesis Yapımı Karabük Bİ Karabük Şube Geçici Prefabrik Tesisleri Karabük Bİ Zonguldak 232.Şube Tesislerinin İkmali Zonguldak Bİ Zonguldak 232.Şube Tesislerinin Zemin İyileştirilmesi Zonguldak Bİ Kastamonu 23.Bölge Tesis İkmali Kastamonu Bİ Ardahan 243.Şube Müdürlüğü Tesisleri Ardahan Bİ Iğdır 242. Şube Müdürlüğü Doğalgaz Dönüşüm ve Tesis İkmali İnşaatı Iğdır Bİ Bölge Engelli Kullanım Alanları İyileştirilmesi ve Tesis İkmali Kars Bİ YOLLAR 1 26 Yusufeli Barajı Köy Yolları Yapımı Artvin Bİ DİĞER 1 1 Gemlik Büyükkumla Barajı Tamamlaması ve Havza İletim Hattı Bursa Bİ 2 1 Babasultan Barajı Sulaması NATO Akaryakıt Boru Hattı Deplasesi Bursa Bİ 3 1 Karacabey Yeşildere Barajı Sulaması Malzeme Alımı Bursa Bİ 4 2 Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 1.Kısım İkmali Manisa Bİ 5 2 Beydağ İlave Su Temini - 1. Kademe (Tasavra Çayı) İzmir Bİ 6 3 Kütahya Aslanapa Kureyşler Barajı Sulaması Malzeme Alımı Kütahya Bİ 7 3 Ballıkaya Barajı Enerji Nakil Hatları Deplasesi Sakarya Bİ 8 4 Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli İkmali Konya Bİ 9 4 BSA Kanalı Çift Taraflı Tel Çit Yapımı Konya Bİ 10 4 Hotamış Depolaması Çevre Düzenlenmesi Konya Bİ 11 5 Koçhisar Barajı Şamandralı Su Alma Yapısı Çorum İ 12 6 Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1.Kısım (Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı) Hatay Bİ 13 6 Mersin Anamur Alaköprü Sulaması Boru ve Özel Parçalarının Temini Mersin Bİ 14 7 Geldingen Ovası Sulaması 3. Kısım Malzeme Alımı Amasya Bİ 15 7 Aydınca Barajı Sulaması Malzeme Alımı Amasya Bİ 16 7 Ladik İbi ve Havza Ovaları Sulama Şebekesi Malzeme Alımı Samsun Bİ Mayıs Barajı Sulaması Malzeme Alımı Samsun Bİ 18 8 Sakalıkesik Ovası Sulaması 2.Kısım Malzeme Alımı Erzurum Bİ 19 9 Malatya-Boztepe Elektromekanik Teçhizatı Malatya İ 20 9 Malatya-Boztepe ENH Hattı Malatya Bİ 21 9 Malatya-Yoncalı Sulaması Malzeme Alımı Malatya Bİ 22 9 Elazığ İçmesuyu İsale Hattı Düktil Boru Temini Elazığ İ 23 9 Elazığ İçmesuyu İsale Hattı Çelik Boru Temini Elazığ İ 24 9 Hamzabey(Baltaşı) Barajı Yukarı Havza Tedbirleri Elazığ Bİ Batman Barajı Ağaçlandırılması ve Site Parkı 2.Kısım Batman Bİ Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1.Kısım Dere Tahliye Kanallarının Açılması Diyarbakır Bİ Ergene Nehri Anakol ve Yan Kolları Sanat Yapıları 8.Kısım Kırklareli Bİ Naipköy Barajı Mansap Şartı Tedbirleri Tekirdağ Bİ Çakmak Barajı Sulaması 1.Kısım Malzeme Alımı Edirne Bİ Tunca Regülatörü Edirne Bİ Meriç Edirne Sulaması Malzeme Alımı Edirne Bİ Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve Deliceırmak Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli ve Yozgat Bİ Irmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması) 3. Kısım DİM Barajı Dolusavak Heyelan Önleme Antalya Bİ Düzce Cumayeri İçmesuyu İsale Hattı Deplase İnşaatı İstanbul Bİ Sulama vetahliye Kanalları ile Rezervuar Etrafı Güvenlik Amaçlı Tel Çit ve Uyarı Levhası Yapımı Şanlıurfa İ Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Ana Kanalı Şanlıurfa İ Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe Malzeme Alımı Şanlıurfa İ Şanlıurfa Harran Ovaları Kapakları Kontrol Sistemi Otomosyonu Şanlıurfa İ Yapılış Şekli 158

160 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 2.Kısım Ana Kanalı Altında Kalan Sahalar İle Tekağaç Sulaması Şanlıurfa İ Sivas Kangal Kocakurt Sulaması Malzeme Alımı Sivas Bİ Sivas-Yıldızeli Nevruz Sulaması Malzeme Alımı Sivas İ Adatepe Sulaması 2.Kısım (Cazibe+P1+P2) Malzeme Alımı Kahramanmaraş Bİ Kılavuzlu Sulaması 2. Kısım (Cazibe+P4,P5,P6) Malzeme Alımı Kahramanmaraş Bİ Yenicekent İletim Kanalı Sanat Yapıları Denizli Bİ Dalaman Ovası Sulaması Malzeme Alımı Muğla Bİ Koçarlı Bağarası Sulaması 2.Kısım Malzeme Alımı Aydın Bİ Sadak Barajı Sulaması Boru Alımı Gümüşhane İ Obrucak Sulaması Malzeme Alımı Kastamonu Bİ Kars Barajı Sulaması 1.Kısım Malzeme Alımı Kars Bİ Kars Barajı Ağaçlandırma ve Rekreasyon Sahası Kars Bİ Kars Barajı Sulaması 1.Kısım Kars İ Selim Barajı Sulaması Malzeme Alımı Kars Bİ Yusufeli Barajı Müteferrik Tesis İşleri Artvin Bİ Yusufeli Barajı ve HES (İş İlerleyişi Gözlemleri için Kamera Yerleştirilmesi) Artvin Bİ TAMAMLAMA TAŞKIN TESİSLERİ 1 6 Asi Nehri Tevsii İkmal Hatay Bİ 2 21 Dalaman Çayı Islahı Yenilenmesi 3.Kısım Denizli Bİ YENİLEME TESİSLERİ 1 6 Erzin-Dörtyol Sulaması BS5-Y4 İkmali Hatay Bİ ARITMA TESİSLERİ 1 6 Sumbas İlçesi İçmesuyu Relokasyon Hattı Osmaniye Bİ İSALE HATTI TESİSLERİ 1 13 Alanya İçmesuyu İsale Hattı İkmali Antalya Bİ DİĞER 1 3 Kütahya Hasanlar Barajı Tünel Onarımı ve Elektrik, Aydınlatma ve Havalandırma İmalatları Kütahya Bİ 2 3 Kütahya-Hasanlar Barajı Rölekasyon Yolu Üst Yapı İşleri Kütahya Bİ 3 3 Kütahya Hasanlar Sulaması Tarla İçi Yollarının Teşkil Edilmesi Kütahya Bİ 4 3 Eskişehir Sulama Kanalları Korkuluk Yapılması Eskişehir Bİ 5 4 Gezende Barajı Enerji Tüneli Kaçaklarının İyileştirilmesi 4.Kısım Konya Bİ 6 4 Gezende Barajı Enerji Tüneli Kaçaklarının İyileştirilmesi 4.Kısım Malzeme Giderleri Konya Bİ 7 6 AS0-BS0 İsale Kanallarının Yükseltilmesi Osmaniye Bİ 8 9 Bingöl-Gayt Sulamaları Karayolu Geçişleri ve Sanat Yapıları Bingöl Bİ 9 9 Elazığ-Keban Barajı Mekanik ve Elektrik Teçhizatı Elazığ Bİ Yapılış Şekli 159

161 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) KÜÇÜK SU İŞLERİ 0 TAŞKIN KORUMA 1 1 Yalova Armutlu İlçesi Armutlu Deresi 2.Kısım Islahı Yalova Bİ 2 1 Yalova-Çınarcık Aydere ve Değirmendere Islahı Yalova Bİ 3 1 Yalova Armutlu Fıstıklı Köyü Fıstıklıdere Çağlayandere ve Uzundere Islahı Yalova Bİ 4 1 Yalova Kazımiye Deresi 1. Kısım Islahı Yalova Bİ 5 1 Bursa Orhangazi Nadır Deresi Islahı Bursa Bİ 6 2 Manisa-Sarıgöl Bahadırlar ve Güneydamları Mahalleleri Karal Dere 2.Kısım Manisa Bİ 7 2 Manisa-Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2. Kısım Manisa Bİ 8 2 Manisa-Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve İğdelidere ve 1 Nolu Dere Manisa Bİ 9 2 Manisa-Köprübaşı İlçe Merkezi Manisa Bİ 10 2 Manisa-Saruhanlı Yeni Osmaniye Mahallesi Kuru Dere ve Yunusemre Akgedik Mahallesi Gürle Manisa Bİ Dere 11 2 Manisa-Akhisar Selçikli Mahallesi Köyiçi Deresi Manisa Bİ 12 2 Uşak-Eşme Elvanlar Dere ve Serinkuyu Dere 1.kısım Uşak Bİ 13 2 Uşak Merkez Bozkuş, İkisaray, Kılcan Köyleri ve Uşak Havaalanı 1.kısım Uşak Bİ 14 2 Uşak Banaz İlçe Merkezinin Banaz Çayı 1. kısım Uşak Bİ 15 2 Uşak Karahallı İlçe Merkezinin Boyalıdere Yankolu Uşak Bİ 16 2 Uşak-Merkez Yeşildere Köyü T.K. Uşak Bİ 17 2 Uşak-Merkez Bölme Beldesi 2. Kısım T.K. Uşak Bİ 18 2 İzmir-Kınık Yayakent Kırkgeçit Deresi Islahı (Köprü Yapımı) İzmir Bİ 19 2 İzmir-Tire Sarılar Mahallesi Künk Deresi İzmir Bİ 20 2 İzmir-Kemalpaşa Nif Çayı Islahı 1.Kısım İzmir Bİ 21 2 İzmir-Bergama Yerlitahtacı Mahallesi Ağa Deresi İzmir Bİ 22 2 İzmir-Ödemiş Küre Mahallesi Büyük Dere İzmir Bİ 23 3 Bilecik-Gölpazarı İlçe Merkezi Araplı Deresi Bilecik Bİ 24 3 Bilecik-Yenipazar Tozman Köyü Bilecik Bİ 25 3 Bilecik-Yenipazar Yukarıboğaz Köyü Bilecik Bİ 26 3 Bilecik-Pazaryeri Büyükelmalı Köyü Bilecik Bİ 27 3 Bilecik-Merkez Kurtköyü Bilecik Bİ 28 3 Bilecik-Merkez Bekdemir Köyü Bilecik Bİ 29 3 Bilecik-Bozüyük Muratdere Köyü Bilecik Bİ 30 3 Bilecik-İnhisar Koyunlu Köyü Bilecik Bİ 31 3 Bilecik-Merkez Küplü Köyü Bilecik Bİ 32 3 Bilecik-Bozüyük Yenidodurga Köyü Bilecik Bİ 33 3 Bilecik-Bozüyük Aşağı Armutlu Köyü Bilecik Bİ 34 3 Bilecik-Yenipazar Danişment Köyü Bilecik Bİ 35 3 Bilecik-Bozüyük Saraycık Köyü Bilecik Bİ 36 3 Bilecik-Pazaryeri Dereköy Köyü Bilecik Bİ 37 3 Bilecik-Merkez Demirköy 2.Kısım Bilecik Bİ 38 3 Bilecik-Söğüt Geçitli Köyü Bilecik Bİ 39 3 Kütahya-Merkez Şehiriçi Dereleri 1. Kısım Kütahya Bİ 40 3 Kütahya-Tavşanlı Elmaağacı, Burhan, Köseler İkmali, Kışlademirli, Derecik, Demirbilek İkmali Kütahya Bİ 41 3 Kütahya İli Muhtelif Yerlerde Köprü Yapımı Kütahya Bİ 42 3 Kütahya-Merkez Çöğürler Köyü, Merkez Körpe Köyü, Merkez Ilıca Köyü Soğukçeşme Mahallesi Kütahya Bİ 43 3 Kütahya-Çavdarhisar Ağarı Köyü, Simav Akdağ Köyü Kütahya Bİ 44 3 Kütahya-Hisarcık İlçe Merkezi, Emet Kabaklar Kütahya Bİ 45 3 Kütahya-Yoncalı Termal Merkezi Maslakbaşı Deresi, Merkez Gevrekseydi Köyü Kütahya Bİ 46 3 Kütahya-Aslanapa Dereköy Kütahya Bİ 47 3 Kütahya-Simav İlçe Merkezi ve Eynal, Pazarlar Sofular İkmali, Gediz Yenikent Kütahya Bİ 48 3 Sakarya-Geyve İlçesi Karaçam Mahallesi İlimbey ve Karaçam Dereleri Sakarya Bİ 49 3 Sakarya-Karapürçek İlçesi Arazilerinin Uludere Taşkın ve Kıyı Erozyonundan Korunması Sakarya Bİ 50 3 Sakarya-Erenler Çaybaşı ve Değirmendere Mahallelerinin Değirmendere Kanalı Sakarya Bİ 51 3 Sakarya-Geyve İlçesi Nuruosmaniye Mahallesi Cibi Deresi ve Yan Dereleri Sakarya Bİ 52 3 Sakarya-Hendek Dikmen Mahallesi Yurt Deresi Sakarya Bİ 53 3 Sakarya-Akyazı Küçücek Organize Sanayi Bölgesinin Küçücek Deresi Sakarya Bİ 54 3 Sakarya-Erenler İlçesi Ekinli Mahallesi Ali Ağa Deresi Sakarya Bİ 55 3 Sakarya-Pamukova İlçesi İsabalı Mahallesi Akseki Deresi Sakarya Bİ 56 3 Sakarya-Geyve Karaçay Deresi 3.Kısım Islahı Sakarya Bİ 57 3 Sakarya-Serdivan İlçesi Serdivan Deresi Sakarya Bİ 58 3 Sakarya-Hendek İlçesi Hendek Organize Sanayi Bölgesi ve Kargalıhanbaba Mahallesi Kargalı Deresi Sakarya Bİ 59 3 Sakarya-Kocaali Demiraçma Mahallesi Demiraçma Deresi Sakarya Bİ 60 3 Sakarya-Arifiye Yukarı Kirazca Mahallesi Köyiçi Deresi ve Mumcu Deresi Sakarya Bİ 61 3 Sakarya-Kaynarca İmamlar Mahallesi İmamlar Deresi Sakarya Bİ 62 3 Sakarya-Geyve Doğançay Mahallesi Doğançay Deresi Sakarya Bİ 63 3 Sakarya-Kocaali İlçesi Hızar Deresi, Alan Deresi ve Çınarköprü Deresi Sakarya Bİ 64 3 Eskişehir-Merkez Kızılcaören Mahallesi Eskişehir Bİ 65 3 Eskişehir-Seyitgazi Kırka Mahallesi Eskişehir Bİ 66 3 Eskişehir-Mihalgazi Karaoğlan Köyü Eskişehir Bİ 67 3 Eskişehir-Seyitgazi Örencik Mahallesi Eskişehir Bİ 68 3 Eskişehir-Seyitgazi Üçsaray Köyü Eskişehir Bİ 69 4 Aksaray Güzelyurt Yaprakhisar Köyü Aksaray Bİ 70 4 Aksaray Merkez Helvadere Kasabası Aksaray Bİ 71 4 Aksaray Merkez Yenikent Kasabası Aksaray Bİ 72 4 Aksaray-Merkez Taşpınar Kasabası İkmali Aksaray Bİ 73 4 Aksaray-Merkez Sevinçli Köyü Aksaray Bİ 74 4 Aksaray Gülağaç Demirci Kasabası Aksaray Bİ 75 4 Karaman-Ermenek Zeyve Köyü Karaman Bİ Yapılış Şekli 160

162 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) 76 4 Niğde-Merkez Alay Kasabası 1.Kısım Niğde Bİ 77 4 Niğde-Ulukışla Darboğaz Kasabası Niğde Bİ 78 4 Niğde-Bor Postallı Kasabası Niğde Bİ 79 4 Niğde-Ulukışla Yeniyıldız Kasabası Niğde Bİ 80 4 Niğde-Ulukışla Madenköy Kasabası Niğde Bİ 81 4 Niğde-Çamardı Yeniköy (Üskül Köyü) Niğde Bİ 82 4 Niğde-Çamardı Mahmatlı Köyü Niğde Bİ 83 4 Niğde Çiftlik İlçesi Divarlı Beldesi Niğde Bİ 84 4 Niğde Çiftlik Ovalıbağ Köyü Niğde Bİ 85 4 Niğde-İl Merkezi İkmali Niğde Bİ 86 4 Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabası Niğde Bİ 87 4 Niğde-Merkez Gümüşler Kasabası Niğde Bİ 88 4 Niğde Çiftlik Bozköy Beldesi Niğde Bİ 89 4 Niğde Çiftlik Çardak Köyü Niğde Bİ 90 4 Niğde-Çiftlik İlçe Merkezi Küllüce Çayı Niğde Bİ 91 4 Niğde Çamardı İlçe Merkezi 3.Kısım Niğde Bİ 92 4 Niğde-Merkez Karaatlı Kasabası Niğde Bİ 93 4 Konya-Seydişehir Ortakaraören Kasabası Konya Bİ 94 4 Konya-Beyşehir Gökçekuyu Köyü Konya Bİ 95 4 Konya-Doğanhisar İlyaslar Kasabası Konya Bİ 96 4 Konya-Beyşehir Göçü Köyü Konya Bİ 97 4 Konya-Seydişehir Tarasçı Kasabası Konya Bİ 98 4 Konya-Beyşehir Mesutlar Köyü Konya Bİ 99 4 Konya Bozkır Kozağaç Köyü Konya Bİ Konya-Ilgın İlçe Merkez Kuru Dere Konya Bİ Konya-Seydişehir İlçe Merkezi 2.Kısım Konya Bİ Konya Kulu Tavşançalı Kasabası Konya Bİ Konya-Hüyük Selki Kasabası Konya Bİ Konya-Beyşehir Merkez Çiğdem Deresi Konya Bİ Konya Kulu Zincirlikuyu Kasabası Konya Bİ Konya Bozkır Hamzalar Kasabası Konya Bİ Konya-Ilgın Yukarıçiğil Kasabası 2.Kısım Konya Bİ Konya-Seydişehir Bostandere Kasabası Konya Bİ Konya-Beyşehir Karahisar Köyü Konya Bİ konya Ilgın Aşağıçiğil Kasabası 2. Kısım Konya Bİ Konya Meram Güneydere Mahallesi Konya Bİ Konya Cihanbeyli Çimen Kasabası Konya Bİ Konya Cihanbeyli Mutlukonak Mahallesi 1.Kısım Konya Bİ Konya Ereğli Büyükdede Mahallesi Konya Bİ Konya Halkapınar Körlü Mahallesi Konya Bİ Konya Yunak İlçe Merkezi 2. Kısım Konya Bİ Konya Derbent İlçe Merkezi Konya Bİ Konya-Beyşehir Karaali Kasabası Konya Bİ Konya-Beyşehir Yenidoğan Kasabası Konya Bİ Konya-Beyşehir Başgöze Köyü Konya Bİ Konya Derebucak İlçe Merkez Konya Bİ Konya-Hüyük Burunsuz Kasabası Konya Bİ Konya-Sarayönü Kurşunlu Kasabası Konya Bİ Konya-Selçuklu Sızma Kasabası Konya Bİ Konya Hüyük İlçe Merkez Konya Bİ Konya Doğanhisar Yazlıca Mahallesi Konya Bİ Konya Akören Orhaniye Mahallesi Konya Bİ Konya Taşkent Asar Deresi Konya Bİ Konya Güneysınır İlçe Merkez 2. Kısım Konya Bİ Konya-Hadim İlçe Merkezi 2.Kısım Konya Bİ Konya-Cihanbeyli İlçe Merkezi 1.Kısım Konya Bİ Konya-Güneysınır Kızılöz Köyü Konya Bİ Konya-Hadim Korualan Kasabası 2.Kısım Konya Bİ Konya-Beyşehir Gölü Kıyı İyileştirilmesi İkmali Konya Bİ Konya Meram İlçesi Meram Deresi 1. Kısım Konya Bİ Konya-Hüyük Görünmez Kasabası Konya Bİ Konya Kulu Canımana Mahallesi Konya Bİ Konya Ereğli Sol Sahil Yukarıhavza Konya Bİ Konya-Hadim Göynükışla Köyü Konya Bİ Bolu-Gerede İlçe Merkezi Dayıoğlu Deresi Mansap Kısmı Islahı Bolu Bİ Bolu İl Merkezi Büyüksuderesi 1.Kısım Rehabilitasyonu Bolu Bİ Bolu-Mudurnu İlçesi Alpagut Köyü Subaşı Deresi Bolu Bİ Çankırı-Kurşunlu İlçe Merkezi Kurudere Çankırı Bİ Çorum-Osmancık İlçe Merkezi Gemici Mahallesi Kavaközü Deresi Çorum Bİ Çorum-Uğurludağ İlçe Merkezi Kızıldere ve Kurudere Çorum Bİ Çorum-Boğazkale Örenkaya Köyü Çorum Bİ Çorum-Merkez Küçük Düvenci Köyü Çorum Bİ Düzce-Efteni Gölü Islahı Düzce Bİ Düzce-Asarsuyu Deresi Islahı 2. Kısım Düzce Bİ Düzce-Küçük Melen Çayı Islahı 2. Kısım Düzce Bİ Ankara-Haymana İlçesi Yaprakbayırı Köyü Yerleşim Yeri ve Arazilerinin Köyiçi (Asi, Ağıl, Pilli, Ankara Bİ Kol) Dereleri Ankara-Haymana Evliyafakı Köyü Ankara Bİ Ankara Haymana Büyükyağcı Serenli Deresi Ankara Bİ Ankara-Bala Aydoğan Keklik Deresi Ankara Bİ Yapılış Şekli 161

163 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Ankara İli Mamak İlçe Merkezi Hatip Çayı 1.Kısım Rehabilitasyonu Ankara Bİ Düzce-Akçakoca İlçe Merkezi Orhanlı, Haciz ve Sarma Dereleri İkmali Düzce Bİ Hatay-Antakya Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi Islahı) 2.Kısım İkmali Hatay Bİ Hatay-Kırıkhan İlçesi Kurtlusoğuksu Deresi 2.Kısım İkmali Hatay Bİ Hatay Payas Çayı 2. Kısım Islahı Hatay Bİ Hatay-Arsuz Hacıahmetli, Höyük, Avcılarsuyu Dereleri Islahı Hatay Bİ Hatay-Merkez Ekinciler Beldesi Büyükçay Deresi Islahı Hatay Bİ Hatay-Merkez Kuzeytepe Deresi Islahı İkmali Hatay Bİ Hatay-Merkez Altınçay Deresi Islahı 4.Kısım Hatay Bİ Hatay-Arsuz Gökmeydanı Deresi Islahı Hatay Bİ Mersin-Silifke Afşar Deresi Mersin Bİ Mersin-Erdemli Lamas Çayı 2.Kısım Mersin Bİ Mersin-Mezitli Tece Deresi Islahı Mersin Bİ Mersin-Aydıncık Soğuksu Deresi Islahı Mersin Bİ Mersin-Tarsus Nacarlı Deresi Islahı Mersin Bİ Mersin-Mut Hacısait (Gelemiç) Deresi Islahı Mersin Bİ Mersin-Anamur Anıtlı (Kaledran) Deresi Islahı 1. kısım Mersin Bİ Mersin-Mut Kurtsuyu Deresi Islahı Mersin Bİ Mersin-Mut Pirinçsuyu Deresi Islahı Mersin Bİ Mersin-Mut Göksu Nehri (Fakırca Mevkii) Deresi Islahı Mersin Bİ Mersin-Mezitli Deresi Islahı Mersin Bİ Osmaniye-Bahçe İlçesi Aslanlı Deresi Islahı Osmaniye Bİ Adana-Ceyhan İlçe Merkezi Ceyhan Nehri Kıyı Erozyonu 2.Kısım Islahı Adana Bİ Osmaniye-Merkez Cebeli Çardak Köyü Arazisi Kurtuluş Mahallesi Eşe ve Gökbekir Dereleri Osmaniye Bİ 2.Kısım Osmaniye-Merkez Fakıuşağı Mahallesi Hopur, Akyar ve Kürtül ve Merkez Karacalar Köyü Çulluk Osmaniye Bİ (Çultuğun) Dereleri Islahı Osmaniye-Merkez Dereli Köyü ve Arazileri Murtluca Deresi Osmaniye Bİ Amasya-Merkez Musa Köy İmampınar ve Keziğin Dereleri Amasya Bİ Amasya-Suluova Kolay Köyünün Kolay Deresi Amasya Bİ Amasya-Merkez Albayrak Köyünün Ağılyeri, Köyiçi, Köyiçi Sağ Kol Dereleri Amasya Bİ Amasya-Göynücek Çulpara Köyü Kamburlu Deresi Amasya Bİ Amasya-Göynücek Harmancık Köyü Harmancık Deresi Amasya Bİ Amasya-Göynücek Şeyhoğlu Köyü ve Arazilerinin Keşlik Deresi ve Yankolları Amasya Bİ Amasya Merzifon Akören Köyünün Kağnı Deresi ve Yankolları Taşkın Koruması Amasya Bİ Amasya-Gümüşhacıköy Kiziroğlu ve Yazıyeri Köyleri Ambar ve Karadere Amasya Bİ Amasya-Göynücek Ilısu Köyü ayvalı ve Alan Dereleri Amasya Bİ Amasya-Merkez Kızseki Köyü Divanlı Deresi Amasya Bİ Amasya-Hamamözü Gölköy Aşlama Deresi Amasya Bİ Ordu- Mesudiye Güzle Köyü Sivrice Mahallesinin Derin (Muzamana) Deresi Ordu Bİ Ordu-Perşembe Hamidiye Mahallesi Molla (Hamidiye) ve Yan Deresi Döşemedibi Deresi 2.Kısım Ordu Bİ Ordu-Büyükşehir Merkez Yemişli Mahallesinin (Köyü) Çavuşlar Deresi Taşkınlarından Korunması Ordu Bİ Ordu-Merkez Akçatepe ve Turnasuyu Çırcıp ve Karkın Dereleri Ordu Bİ Ordu-Perşembe Aziziye ve Çaytepe Köyleri Caka Deresi Ordu Bİ Ordu-Merkez Yıldızlı Köyü İmamoğlu Deresi Taşkınlarından Korunması Ordu Bİ Ordu-Altınordu Kumbaşı Mahallesinin Hasan Deresi 2.Kısım Ordu Bİ Ordu-Fatsa Bolaman Kasabası Kale Mahallesinin Devret (Domuz) Deresi Ordu Bİ Ordu-Gülyalı Taşlıçay Köyü Tepealtı Mahallesinin Divane Deresi Ordu Bİ Ordu-Gülyalı Taşlıçay Köyünün Fasılcık Deresi Ordu Bİ Ordu-Kumru Demircili (Köyü) Mahallesi Elekçi Irmağı 3.Kısım Ordu Bİ Ordu-Kabataş İlçe Merkezinin Eceli ve Reşadiye Çayları 4.Kısım Ordu Bİ Ordu-Gülyalı Turnasuyu ve Altınordu Saraycık Mahallesi Arazlerinin Turnasuyu Irmağı Ordu Bİ Taşkınlarından Korunması 3. Kısım Ordu-Merkez Kayabaşı Köyünün Kurduç Deresi Ordu Bİ Ordu-Merkez Karacaömer Köyünün Çarıkcıpınar Deresi Taşkınlarından Korunması Ordu Bİ Ordu-Kumru İlçe Merkezinin Elekçi Irmağı İkmali Ordu Bİ Ordu-Kumru İlçe Merkezinin Karaçalı (Dereboğazı) ve Akçadere (Kemet) Dereleri Ordu Bİ Ordu-İkizce Fatih Mahallesinin Akçay Deresi Ordu Bİ Ordu-Fatsa Karalı (Karaoğlan) Deresi Ordu Bİ Ordu-Ünye Gürecülü Mahallesinin Döşemedibi Deresi 2.Kısım Ordu Bİ Sinop-Ayancık Tarakçı Köyünün Gebelit ve Tarakçı Dereleri Sinop Bİ Sinop-Ayancık Çaylıoğlu Köyünün Çaylıoğlu Deresi Sinop Bİ Sinop-Erfelek İlçe Merkezinin Karasu Deresi (3. Kısım) Sinop Bİ Sinop-Boyabat Çorak Köyü ve Arazilerinin Kabaasma ve Çorak Dereleri Sinop Bİ Sinop-Saraydüzü Çorman Köyü Arazilerinin Çorman (Çit) Deresi Sinop Bİ Tokat-Merkez-Ormanbeyli Köyünün Yukarı Deresi Islahı Tokat Bİ Tokat-Merkez Yeşilırmak Islahı Taş Tahkimatı Tokat Bİ Tokat-Merkez-Güryıldız Beldesinin Değirmen Deresi (Revize) Tokat Bİ Tokat-Erbaa-Gölönü Köyünün Köyiçi Deresi Tokat Bİ Tokat-Niksar-Korulu Köyünün Ortaçay Deresi Tokat Bİ Tokat-Erbaa Keçeci Köyünün Kendirli Deresi Islahı Tokat Bİ Tokat-Erbaa İsmetpaşa Mahallesi Killik Deresi İkmali 2.Kısım Tokat Bİ Tokat-Merkez Çöreğibüyük Köyü ve Arazilerinin Köyün Deresi Islahı Tokat Bİ Tokat-Artova Ağmusa Köyü Oltu Deresi Islahı Tokat Bİ Tokat-Erbaa Doğanyurt Köyünün Çağlak Deresi Islahı Tokat Bİ Tokat-Yeşilyurt Çıkrık Köyü Sarıhamza ve Yan Kolları (Bakır ve Karakaya) Dereleri Islahı Tokat Bİ Tokat-Turhal Akbuğday Köyünün Karakaya Deresi Islahı Tokat Bİ Tokat-Sulusaray Ballıkaya Köyünün Köyiçi Deresi Islahı Tokat Bİ Yapılış Şekli 162

164 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Tokat-Zile Narıkışla Köyü Taşlıca Deresi Islahı Tokat Bİ Tokat-Merkez Şehitler Köyü ve Arazisinin Büyükdere ve Nefer Deresi Tokat Bİ Tokat-Niksar-İlçe Merkezinin Çanakçı Deresi 3.Kısım Tokat Bİ Tokat-Reşadiye Çayırpınar Köyü Bük Mahallesinin Killik Deresi Tokat Bİ Tokat-Almus-Çayönü Köyünün Taşardı Deresi Tokat Bİ Tokat-Zile-Özyurt Köyünün Köy Deresi Tokat Bİ Tokat-Zile-Yücepınar Köyü Ciğerbağı Mahaesi Kamışlı Deresi Tokat Bİ Tokat-Zile-Söğütözü Köyünün Söğütlü Deresi Tokat Bİ Tokat-Reşadiye Karacaağaç Köyü Çağlayan Deresi Islahı Tokat Bİ Tokat-Niksar İlçe Merkezi Bahçelievler Mahallesi Tekeli Deresi Islahı Tokat Bİ Tokat-Yeşilyurt-Karagözgöllüalan Köyü Karadere Mahallesi Karadere Deresi Tokat Bİ Tokat-Zile Çeltek Köyünün Çeltekbaşı Deresi Tokat Bİ Tokat-Yeşilyurt-Kavunluk Köyünün Soğuksu Deresi Tokat Bİ Tokat-Zile Acıpınar Köyünün Acısu Deresi ve Yan Kolları Tokat Bİ Tokat-Niksar Bilgili Köyünün Kovanlık ve Yankolu Tokat Bİ Tokat-Zile Haremikışla Köyü Harami Deresi Tokat Bİ Tokat-Erbaa Ağcakeçi Köyünün Ağcakeçi Deresi Tokat Bİ Tokat-Artova Mertekli Köyünün Torluk ve Hasanağa Deresi Tokat Bİ Tokat Reşadiye Baydarlı Kasabası Köy Deresi Tokat Bİ Tokat-Reşadiye Bereketli Kasabasının Hebüllü(Karahamzalı) ve Suluçayır (Mağara) Dereleri Tokat Bİ Tokat-Merkez Batmantaş Köyünün Söğütlü Deresi Tokat Bİ Tokat-Merkez Çayören Köyü Köy Deresi Tokat Bİ Tokat-Merkez-Kızılkaya Köyünün Keşenlik ve Gavurören Dereleri Tokat Bİ Tokat-Erbaa-Tepekışla Köyü ve Araz.Kelkit Irmağı 2.Kısım Tokat Bİ Tokat-Artova-İlçe Merkezi Alpaslan Mahallesi Aşağıpınar Deresi Tokat Bİ Tokat-Almus Ataköy Kasabasının Köy Deresi Islahı Tokat Bİ Samsun-Canik Mert Irmağı Islahı 1.Kısım Samsun Bİ Samsun Büyükşehir-Alaçam İlçe Merkezi Uluçay Irmağı (2. Kısım) Samsun Bİ Samsun-Atakum Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Kişilik Öğrenci Yurdunun Otağın Deresi Samsun Bİ Samsun-19 Mayıs İlçe Merkezi Engiz Çayı 2.Kısım Samsun Bİ Samsun-Havza İlçe Merkezi Havza Deresi Islah Tesisleri İkmali Samsun Bİ Samsun-Kavak İlçe Merkezinin Aksu ve Cevizlik (Mert) Dereleri Islahı Samsun Bİ Samsun-Vezirköprü Saraycık Songur Deresi Islahı Samsun Bİ Samsun-Kavak Büyükçukur Köyü Aksu Deresi Islahı Samsun Bİ Samsun-Çarşamba Demiraslan Köyü Cilme Deresi Islahı Samsun Bİ Samsun Asarcık Aydın Köyünün Aynapınarı Deresi Samsun Bİ Samsun Yakakent İlçe Merkezi Liman Mahallesi ve Küplüağzı Köyü Arazilerinin Celevit Deresi Samsun Bİ 2.Kısım Samsun-Merkez Taflan Kasabasının Taflan Deresi Taşkın ve Kıyı Oyuntusundan Korunması Samsun Bİ Samsun-Ladik Daldere (Köyü) Mahallesi Fındıcak Deresi Islahı Samsun Bİ Samsun-Havza İlçe Merkezinin Tersakan Irmağı (2. Kısım) Samsun Bİ Samsun-Terme Bağsaray Köyünün Fındıklı (Üsküdü) Deresi Samsun Bİ Samsun-Asarcık Akyazı Köyü Hacıosmanlar Mahalesi Kurudere Deresi Samsun Bİ Samsun-Çarşamba Çatak Köyü Göksu Deresi Islahı Samsun Bİ Samsun-Ladik Ayvalısokağı Köyü Evrak Deresi Samsun Bİ Samsun-Ladik Büyükkızoğu Köyü Göz Deresi Islahı Samsun Bİ Samsun-Vezirköprü Güldere Köyünün Girnal ve Kirazın Dereleri Islahı Samsun Bİ Samsun-Canik Yukarıavdan, Aşağıavdan ve Demitci Köyleri ile Tarım Arazileri Mert Irmağı 1.Kısım Samsun Bİ Samsun-Havza Kaleköy Küçükören Deresi Islahı Samsun Bİ Samsun-Kavak Duman Köyü Aşağıdere Deresi Islahı Samsun Bİ Samsun-19 Mayıs Kuşkayası Köyü ve Tarım Arazilerinin Engiz Çayı Islahı Samsun Bİ Samsun-Havza Şehsafi Köyü Ahmetpınarı ve Fındıklı Dereleri Islahı Samsun Bİ Samsun-Terme Bazlamaç Kasabası Karagöl Deresi Islahı Samsun Bİ Samsun-Vezirköprü Kumral Köyü Bakır Deresi Islahı Samsun Bİ Samsun-Canik Gölalan Köyü Eviçi Deresi Islahı Samsun Bİ Samsun-Kavak Yenigün Karabalçak Mahallesinin Dumanlı Deresi Islahı Samsun Bİ Samsun-Havza Çamyatağı Köyü Karaboğazı ve Yukarıdere Deresi Islahı Samsun Bİ Ağrı Taşlıçay Aşağı Dumanlı Köyü 2. Kısım Ağrı Bİ Ağrı Diyadin İlçe Merkezi Göl Mahallesi Kuru Dere İkmali Ağrı Bİ Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi Şeryan Çayı Ağrı Bİ Ağrı Merkez Taşlıçay Deresi Ağrı Bİ Erzincan Refahiye Kayı Köyü Kagın ve Koylavaz Dere Erzincan Bİ Erzincan-Merkez Ekşisu Mesire Alanı Erzincan Bİ Erzincan Çayırlı İlçe Merkezi Mans ve Yan Dereler 2. Kısım ve İkmali Erzincan Bİ Erzurum Tekman Akdamar Köyü Erzurum Bİ Erzurum Aşkale Karahasan Köyü Erzurum Bİ Erzurum İspir Cibali Köyü İkmali Erzurum Bİ Erzurum Horasan Karapınar Köyü Erzurum Bİ Erzurum Yakutiye Köşk köyü Aydınlar Mahallesi Erzurum Bİ Erzurum Horasan İncesu Köyü Erzurum Bİ Erzurum Şenkaya Yürekli Köyü Erzurum Bİ Erzurum-Tortum Demirciler Köyü Erzurum Bİ Erzurum-Şenkaya Kömürlü Köyü Erzurum Bİ Erzurum-İspir İlçe Merkezi Şehir Deresi Rehabilitasyonu İkmali Erzurum Bİ Erzurum Horasan Arpaçayır Köyü Erzurum Bİ Erzurum Tortum Dikmen Köyü Sulu Dere Erzurum Bİ Erzurum Şenkaya Susuz Köyü Erzurum Bİ Erzurum-Horasan Akçataş ve Alagöz Köyleri İkmali Erzurum Bİ Yapılış Şekli 163

165 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Yapılış Şekli Erzurum-Merkez Karagöbek ve Dereboğaz 2.Kısım Köyleri İkmali Erzurum Bİ Erzurum Horasan Yaylacık Köyü Erzurum Bİ Erzurum Tortum Arılı Köyü Erzurum Bİ Erzurum Karayazı Çelikli Köyü Erzurum Bİ Erzurum Horasan Dönertaş Köyü Erzurum Bİ Erzurum Aziziye Başkurt Dere Erzurum Bİ Erzurum Köprüköy Duatepe Köyü Erzurum Bİ Erzurum Horasan Yukarı Tahirhoca Köyü Erzurum Bİ Erzurum Karayazı Karşıyaka Köyü Erzurum Bİ Erzurum Şenkaya Balkaya Köyü Erzurum Bİ Erzurum-Uzundere İlçe Merkezi Tortum Çayı Islahı 2.Kısım Erzurum Bİ Erzurum İspir Ortaören Köyü Erzurum Bİ Erzurum Aziziye Kavaklıdere Köyü Erzurum Bİ Erzurum Yakutiye Aktoprak Mahallesi Erzurum Bİ Erzurum Palandöken Yağmurcuk Mahallesi Erzurum Bİ Erzurum Çat Karaca Köyü Erzurum Bİ Erzurum Narman İlçesi Camii Kebir Mahallesi Kanlıtaş Dere Erzurum Bİ Erzurum Aziziye Kabaktepe Köyü Erzurum Bİ Erzurum Pasinler Kevenlik Köyü Erzurum Bİ Erzurum-Merkez Dumlu Mahallesi Karasu Çayı 1.Kısım Erzurum Bİ Erzurum Horasan Döllek Köyü Erzurum Bİ Erzurum-Oltu İlçe Merkezi Rehabilitasyonu 2.Kısım Erzurum Bİ Erzurum-Narman İlçesi Şehitler Köyü Erzurum Bİ Erzurum-Hınıs Yeniköy Köyü Erzurum Bİ Erzurum-Narman İlçesi Gökdağ, Beyler, Karadağ ve Sapanlı Köyleri Erzurum Bİ Erzurum Horasan Aras Nehri 4. Kısım Arazileri Erzurum Bİ Erzurum Karaçoban Duman Çatalgül Arazileri Erzurum Bİ Erzurum Pasinler Aşıtlar Köyü 2.Kısım Erzurum Bİ Erzurum Çat Köseler Köyü Teslim Dere Erzurum Bİ Erzurum-Pasinler Otlukkapı ve Altınbaşak Köyleri Kurdi Çayı İkmali Erzurum Bİ Erzurum-Pasinler Alvar, Övenler ve Yastıktepe Köyleri İkmali Erzurum Bİ Erzurum Horasan Kepenek Köyü Erzurum Bİ Erzurum Tortum Çardaklı Köyü Erzurum Bİ Erzurum Narman Demirdağ Köyü Erzurum Bİ Erzurum-Tortum Yukarı Sivri Köyü Sivri Çayı ve Kurudere Erzurum Bİ Bingöl-Merkez Aşağıçavuşlar Köyü Geleşek Deresi Bingöl Bİ Bingöl-Genç Servi Beldesi Yaydere Köyü Bingöl Bİ Bingöl-Merkez Güveçli Köyü Değirmen Deresi Bingöl Bİ Bingöl-Merkez Yelesen Köyü Köyiçi Deresi Bingöl Bİ Bingöl-Karlıova Dörtyol Köyü Köyiçi Deresi Bingöl Bİ Bingöl-Merkez Sancak Beldesi Kuşkondu Köyü Köyiçi Deresi Bingöl Bİ Bingöl-Solhan Asmakaya Köyü Köyiçi Deresi Bingöl Bİ Bingöl-Merkez Kırkağıl Köyü Soğuksu Mahallesi Yusufbeğan Deresi 2.Kısım Bingöl Bİ Bingöl-Yedisu Elmalı Köyü Yukarısalkımlar Mezrası ve Ekşipınar Köyü Yeşilgöl Mezrası Peri Çayı Bingöl Bİ Bingöl-Karlıova Kızılağaç Köyü Lolanyayla Deresi Bingöl Bİ Bingöl-Adaklı İlçesi Erler Köyü Köyiçi Deresi Bingöl Bİ Bingöl-Merkez Bahçeli ve Suvaran Köyleri Suveran Deresi ve Yan Dereleri Bingöl Bİ Bingöl-Karlıova Kümbet Köyü Ev ve Arazileri Köyiçi Deresi Bingöl Bİ Bingöl-Yedisu İlçesi ve Köyleri Peri Çayı Bingöl Bİ Bingöl-Merkez Kurudere Köyü Kadran Mah. Bayram(Gayt) Çayı ve Yan Dereleri 2.Kısım Bingöl Bİ Bingöl-Karlıova Taşlıçay Köyü Taşlıçay Deresi Bingöl Bİ Bingöl-Merkez Dikme Köyü Köyiçi Deresi Bingöl Bİ Bingöl-Karlıova Karabalçık ve Devecik Köyleri Göynük Çayı ve Yan Dereleri Bingöl Bİ Bingöl-Merkez Ilıcalar Beldesi Çal ve Köyköskomları Dereleri 2.Kısım Bingöl Bİ Bingöl-Karlıova Aşağıderinçay Köyü Göynük Çayı ve Yan Dereleri Bingöl Bİ Malatya-Battalgazi İlçesi 2.Kısım Derme Deresi Malatya Bİ Malatya-Yazıhan Kuruçay Deresi Malatya Bİ Tunceli-Ovacık Çakmaklı Köyü Köyiçi Deresi Tunceli Bİ Tunceli-Çemişgezek Sarıbalta Köyü Köyiçi Deresi Tunceli Bİ Tunceli-Mazgirt Arslanyurdu Köyü Köyiçi Deresi Tunceli Bİ Elazığ-Palu Beyhan Belde Merkezi, Akyürek Köyü Yaylacık Mezrası ile Alacakaya İlçe Merkezi Elazığ Bİ Elazığ-Merkez Gümüşkavak Mahallesi 2.Kısım Elazığ Bİ Elazığ-Merkez Sarıgül Köyü Elazığ Bİ Elazığ-Baskil İlçe Merkezi Elazığ Bİ Elazığ-Maden Durmuştepe ve Altıntarla Köyü Elazığ Bİ Elazığ-Merkez Gümüşkavak Mahallesi Elazığ Bİ Elazığ-Merkez Sedeftepe,Hoş,Kıraç ve Güzelyalı Köyleri Islahı 1.Kısım Elazığ Bİ Batman-Merkez İluh ve Avşo Dereleri Batman İ Batman-Beşiri İlçesi Asmedere Köyü Batman Bİ Batman-Gercüş İlçesi kayapınar Beldesi Kurudere 2. Kısım Batman Bİ Mardin-Nusaybin İlçesi Tepealtı Köyü Aşar Deresi Mardin Bİ Mardin-Nusaybin İlçesi Akçatarla Köyü Karakaş Deresi Mardin Bİ Mardin-Nusaybin İlçe Merkezi Çağ 2. Kısım İkmali Mardin İ Siirt-Baykan İlçesi Bitlis Çayı ve Çınar Deresi Siirt İ Siirt-Baykan İlçesi Veyselkarani Beldesi Mirgan Deresi Siirt İ Şırnak-Uludere İlçesi Boğaz Deresi ve Yeşilyuva Mahallesi 1-2 Nolu Yan Dereleri Şırnak İ Şırnak-Balveren Beldesi Cevizlipınar Deresi Şırnak Bİ Şırnak-Uludere İlçesi Dağdibi Köyü Şırnak İ 164

166 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Şırnak-Uludere İlçesi Andaç Köyü 2.Kısım Şırnak İ Şırnak-Cizre İlçesi Koçbey Köyü Bangestin Deresi Şırnak Bİ Şırnak-Uludere İlçesi Hilal Beldesi Deresi Şırnak Bİ Şırnak-Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Hişet Deresi 2.Kısım Şırnak Bİ Şırnak-Beytüşşebap İlçesi Bolağaç Köyü Kocakadın Deresi 2.Kısım Şırnak Bİ Diyarbakır-Dicle İlçesi Yeşilsırt Köyü Diyarbakır Bİ Diyarbakır-Çermik ilçesi Aşağı Taşmalı Köyü Serik Çayı Diyarbakır Bİ Diyarbakır-Çüngüş İlçesi Balcılar (Külbastı) Köyü Diyarbakır Bİ Diyarbakır-Dicle İlçesi Kocaalan Köyü Diyarbakır Bİ Diyarbakır-Bismil Tepe Beldesi İncir Pınarı Deresi İkmali Diyarbakır Bİ Diyarbakır-Sur İlçesi Konacık Köyü Akkanat Mezrası Diyarbakır Bİ Diyarbakır-Bismil İlçesi Esentepe Mahallesi Kamışlı Deresi İkmali Diyarbakır Bİ Diyarbakır-Çüngüş İlçesi Malkaya köyü Çatal Deresi Diyarbakır Bİ Diyarbakır-Çüngüş İlçesi Yeniköy Köyü Çimerzek Deresi Diyarbakır Bİ Diyarbakır-Sur İlçesi Çarıklı Mahallesi Karamuk Deresi Diyarbakır İ Diyarbakır-Çüngüş İlçesi Aydınlı Köyü Diyarbakır Bİ Diyarbakır-Ergani İlçesi Kesentaş Köyü Diyarbakır Bİ Diyarbakır-Merkez 7.Kolordu Komutanlığı General Galip DENİZ Kışlası Dere Yatağı Diyarbakır Bİ Diyarbakır-Sur İlçesi Derviş Hasan Köyü Kuruderesi Diyarbakır Bİ Diyarbakır-Bismil İlçesi Yukarıdarlı Köyü Devebatlak Deresi Diyarbakır Bİ Kırklareli Lüleburgaz Merkez 1.Kısım Kırklareli Bİ Kırklareli 4. Grup (Vize-Doğanca, Lüleburgaz-Emirali) Kırklareli Bİ Kırklareli 5. Grup (Lüleburgaz-Ayvalı, Pınarhisar-Sütlüce) Kırklareli Bİ Tekirdağ Saray, Çerkezköy, Çorlu, Muratlı İlçesi Ergene Deresi 1.Kısım Tekirdağ Bİ Tekirdağ Taşkın Koruma 4.Grup Tekirdağ Bİ Tekirdağ-Çerkezköy, Çorlu ve Muratlı İlçeleri Çorlu Suyu 1.Kısım Tekirdağ Bİ Edirne-7.Grup (Lalapaşa-Çömlekakpınar, Merkez-Kemalköy, Merkez-Yenikadın, Merkez- Edirne Bİ Büyükismalice, Süloğlu-Sülecik, Lalapaşa-Vaysal, Merkez-Musabeyli, Süloğlu-Büyükgerdelli) Edirne-8.Grup (Merkez-Orhaniye, Merkez-Demirkapı, Havsa-Osmanlı, Havsa- Abalar, Uzunköprü- Değirmenci, Havsa-Çukurköy, Havsa-Habiller, Havsa-Naipyusuf, Havsa-Şerbettar) Edirne Bİ Edirne-9.Grup (Uzunköprü-Hamidiye, Uzunköprü-Karapınar, Uzunköprü-Kırkkavak) Edirne Bİ Edirne-11.Grup (Keşan-Merkez, Keşan-Akçeşme, İpsala-Sarıcaali) Edirne Bİ Kırşehir-Çiçekdağ Beşikli Köyü ve Arazileri Kırşehir Bİ Nevşehir- Acıgöl-Ağıllı Köyünün Kuru Deresi Nevşehir Bİ Nevşehir- Acıgöl-Topaç Köyünün Kuru Dere ve Yan Kolu Nevşehir Bİ Yozgat-Aydıncık Hacıilyas Köyü ve Arazisinin Yol (Ol) Dere İle Çamlıdere Yozgat Bİ Yozgat-Akdağmadeni Paşabey Köyünün Üzümlü Deresi Yan Kolu Yozgat Bİ Yozgat-Kadışehri Halıköy Beldesinin Keşlik Deresi Yozgat Bİ Yozgat-Boğazlıyan Yenikışla Köyü Arazilerinin Tabansuyu Zararlarından Korunması Yozgat Bİ Yozgat-Sorgun Eymir Kasabası Akocak Mahallesinin Yerleşim Alanlarının Kuru Deresi Yozgat Bİ Yozgat-Kadışehri Kabalı Köyü Yozgat Bİ Yozgat-Şefaatli İlçe Merkezinin Kanak Çayı, Karasu ve Karan Dereleri Yozgat Bİ Yozgat-Çekerek Kalederesi Köyünün Yerleşim Alanlarının Kurmul ve Zincanlı Dereleri Yozgat Bİ Yozgat-Sorgun Gevrek Köyünün Hasanbey ve Kuru Dereleri Yozgat Bİ Yozgat-Merkez-Tekneyenicesi Köyünün Tatarbağ Deresi Yozgat Bİ Yozgat-Akdağmadeni-Yukarıçulhalı Köyünün Tad Deresi Yozgat Bİ Yozgat-Aydıncık-Dereçiftlik Köyünün Yerleşim Alanlarının Gerebiye Deresi Yozgat Bİ Antalya Kumluca Akmaz-Baymak Dereleri Taşkın Kontrolü 1.Kısım Antalya Bİ Antalya-Kumluca Üleşik Deresi Antalya Bİ Antalya-Kumluca Gavur Deresi 4.Kısım Antalya Bİ Antalya-Gazipaşa Hacımusa Çayı Antalya Bİ Antalya Elmalı İlçe Merkezi Taşkın Kontrolü 1.Kısım Antalya Bİ Antalya-Elmalı Yuva Mahallesi Antalya Bİ Antalya-Kemer Sarıören Deresi 1.Kısım Antalya Bİ Antalya-Finike Başgöz Çayı 1.Kısım Antalya Bİ Antalya-Gazipaşa Bıçkıcı Deresi 1.Kısım Antalya Bİ Antalya İli Dereleri Köprü Yapımı Antalya Bİ Viranşehir Eyyüpnebi Satıcık ve Sakalar Köyleri Şanlıurfa İ Şanlıurfa Merkez Sırrın Deresi Mansap Şanlıurfa İ Ceylanpınar Aşağı ve Yukarı Doruklu Köyü Şanlıurfa İ Bitlis-Adilcevaz Aydınlar Beldesi Karsuyu ve Kopdak Dereleri İkmali Bitlis Bİ Bitlis-Ahlat İlçe Merkezi Kızıl Deresi İkmali Bitlis Bİ Hakkari Merkez Keklikpınar Deresi Hakkari İ Hakkari-Merkez Çanaklı Köyü Köyiçi Deresi (Türkün Deresi) Hakkari İ Hakkari Çukurca İlçesi Cevizli Deresi Hakkari İ Van Merkez İlçesi Seyran Tepe Mah.Curna Deresi Van Bİ Van Özalp İlçesi Şehittepe Köyü Van İ Van Başkale Savaş Köyü Köyiçi Deresi Van Bİ Van-Özalp İlçe Merkezi İkmali Van İ Van Gürpınar Uzun Gedik Köyü Gıkacani ve Geli Deresi Van İ Van-Karasu Çayı Yatak Islahı 3.Kısım Van İ Van Başkale Eşmepınar Köyü Köyiçi Deresi Van İ Van Saray İlçesi Koçbaşı Köyü 2.Kısım Van İ Van Özalp Çamurlu Köyü Van İ Van Başkale Tahıl Köyü Köyiçi Deresi Van Bİ Van Başkale Yavuzlar Köyü Kurudere Van Bİ Van Başkale Bölekli Köyü Dargeçit Deresi Islahı Van Bİ Van Başkale Yolmaçayır Köyü Köyiçi Kurudere Van Bİ Van Başkale Yavuzlar Köyü Köyiçi Deresi Van Bİ Yapılış Şekli 165

167 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Van Gürpınar İlçesi Taşdönderen Köyü Keşiş Deresi Van İ Van Özalp İlçesi A.Balçıklı Köyü ve Y.Balçıklı Köyü Karasu Deresi Van İ Van Başkale Savaş köyü Terova Deresi Islahı Van Bİ Van Özalp Hazine Köyü Kuleta Deresi Van İ Afyonkarahisar-Sinanpaşa Taşoluk Köyü 2.Kısım Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Emirdağ Çay Kışla Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Merkez Ataköy-Kışlacık Köyleri Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Emirdağ KılıçlıKavlaklı Köyü Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Çay Pınarkaya Köyü Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Hocalar İlçe Merkezi 2.Kısım Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-İhsaniye Bayramaliler Köyü Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-İhsaniye Yaylabağı 2.Kısım Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-İhsaniye Yukarıtandır Köyü Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sandıklı Kızık Kasabası Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sinanpaşa Ahmetpaşa Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sinanpaşa Yıldırım Kemal Köyü Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sinanpaşa Serban Kasabası 2.Kısım Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sultandağı İlçe Merkezi 2.Kısım Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Emirdağ Güneysaray köyü Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sultandağı Dereçine Kasabası 2. Kısım Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sultandağı Çamözü Köyü Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Akarçay ve Yandereleri 2.Kısım Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-İhsaniye Üçlerkayası 2.Kısım Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Şuhut Dadak Köyü 2.Kısım Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Şuhut Mahmutköy Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Çobanlar İlçe Merkezi Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Bayat İlçe Merkezi Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-İscehisar Seydiler Kasabası Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sandıklı Baştepe Köyü Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sandıklı İlçe Merkezi 2.Kısım Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sandıklı Ekinhisar Kasabası Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sinanpaşa Tınaztepe Köyü Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Emirdağ Adayazı Kasabası Afyonkarahisar Bİ Burdur-Merkez Köyleri Taşkın Koruma 1. Grup Burdur Bİ Burdur Yeşilova Taşkın Koruma 1. Grup Burdur Bİ Burdur-Ağlasun-2. Kısım Burdur Bİ Burdur-Karamanlı Taşkın Koruma 1. Grup Burdur Bİ Burdur-Merkez Kumluca Köyü Burdur Bİ Burdur-Yeşilova Taşkın Koruma 2. Grup Burdur Bİ Burdur-Karamanlı İlçe Merkezi 1.Kısım Burdur Bİ Burdur Bucak İlçe Merkezi 4. kısım Burdur Bİ Burdur-Bucak Taşyayla Köyü 2.Kısım Burdur Bİ Burdur Taşkın Koruma 1. Grup Burdur Bİ Burdur-Altınyayla Kızılyaka Köyü Burdur Bİ Burdur-Çavdır Taşkın Koruma 1. Grup Burdur Bİ Burdur-Yeşilova Taşkın Koruma 5. Grup Burdur Bİ Burdur-Merkez Suludere Köyü Arazileri Burdur Bİ Burdur-Çeltikçi Taşkın Koruma 1. Grup Burdur Bİ Burdur-Gölhisar Dalaman Çayı ve Kolları 1. Kısım Burdur Bİ Burdur-Kemer İlçe Merkezi ve Akpınar Mevkii Burdur Bİ Burdur-Karamanlı Taşkın Koruma 2. Grup Burdur Bİ Burdur-Kemer Taşkın Koruma 1. Grup Burdur Bİ Burdur-Yeşilova Taşkın Koruma 4. Grup Burdur Bİ Burdur-Merkez Askeriye Köyü Burdur Bİ Burdur-Gölhisar Elmalıyurt Köyü Burdur Bİ Burdur-Bucak Taşkın Koruma 1. Grup Burdur Bİ Burdur-Çavdır Taşkın Koruma 2. Grup Burdur Bİ Burdur-Yeşilova Taşkın Koruma 3. Grup Burdur Bİ Konya-Akşehir Ilıcak Köyü Konya Bİ Konya-Akşehir Savaş Köyü Konya Bİ Isparta-Yalvaç Hisarardı Köyü Yeri ve Arazileri Isparta Bİ Isparta-Eğirdir Akdoğan Köyü Isparta Bİ Isparta-Eğirdir Barla Köyü Boyalı Mahalesi Isparta Bİ Isparta-Uluborlu Dereköy Köyü Isparta Bİ Isparta İli Merkez İlçe Gelincik Köyü Isparta Bİ Isparta-Şarkikaraağaç Çavundur köyü Isparta Bİ Isparta-Şarkikaraağaç Çarıksaraylar Kasabası Isparta Bİ Isparta İli Merkez İlçe Sav Kasabası 4. Kısım Isparta Bİ Isparta- Yalvaç Bağkonak Köyü 2. kısım Isparta Bİ Isparta-Yalvaç Kozluçay Kasabası Çayıraltı Deresi Isparta Bİ Isparta-Sütçüler Güldallı Köyü Isparta Bİ Isparta- Aksu Karağı Köyü Isparta Bİ Isparta-Şarkikaraağaç Belceğiz Köyü 2. Kısım Isparta Bİ Isparta-Gelendost Yaka Köyü Isparta Bİ Isparta-Keçiborlu İlçe Merkezi 2. Kısım Isparta Bİ Isparta-Şarkikaraağaç Salur Köyü 3. kısım Isparta Bİ Isparta-Yalvaç Eyüpler Köyü 2. Kısım Isparta Bİ Isparta-Eğirdir Çayköy Köyü Kuruçay Deresi 2. Kısım Isparta Bİ Isparta -Yalvaç Ayvalı Köyü ve Arazisi Isparta Bİ Yapılış Şekli 166

168 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Isparta İl Merkezi-Kayı Deregüme ve Yakaören Köyleri 2.Kısım Isparta Bİ Isparta İl Merkezi-Kayı Deregüme ve Yakaören Köyleri 3.Kısım Isparta Bİ Isparta-Atabey İlçe Merkezi Yerleşim Yerinin Akçay Deresi 2.Kısım Isparta Bİ Isparta-Eğirdir Tepeli Köyü Isparta Bİ Isparta-Eğirdir Serpil Köyü Isparta Bİ Isparta-Eğirdir Sipahi KöYü 2. kısım Isparta Bİ Isparta- Aksu Yaka Köyü Isparta Bİ Isparta-Şarkikaraağaç Çiçekpınar kasabası Isparta Bİ Isparta-Şarkikaraağaç Köprüköy Köyü Isparta Bİ Sivas Yıldızeli Ortaçakmak Köyü Sivas Bİ Sivas Divriği Atmalıoğlu Köyü Sivas Bİ Sivas İmranlı Boğanak Köyü Sivas Bİ Sivas Gürün Tepecik Köyü Sivas Bİ Sivas Zara Yayıközü Köyü Sivas Bİ Sivas Hafik Pirhüseyin Köyü Sivas Bİ Sivas Gemerek Karagöl Köyü Sivas Bİ Sivas İmranlı Çukuryurt Köyü Sivas Bİ Sivas Gürün İlçe Merkezi ve Yukarı Havza Islahı Sivas Bİ Sivas Merkez Karayün Köyü Sivas Bİ Sivas Merkez Zengi Köyü Sivas Bİ Sivas Koyulhisar Karaçam Köyü Sivas Bİ Sivas Merkez Çallı Köyü Sivas Bİ Sivas-Zara İlçe Merkezi Sivas Bİ Sivas Merkez Esenyurt Köyü Sivas Bİ Sivas Merkez Gazibey Köyü Sivas Bİ Sivas Şarkışla Gücük Köyü Sivas Bİ Sivas Yıldızeli Yeniyapan Köyü Sivas Bİ Sivas Hafik Oymadere Köyü Sivas Bİ Sivas Zara Pazarcık Keloş Mezrası Sivas Bİ Sivas Gürün Karadoruk Köyü Sivas Bİ Sivas Merkez Apa Köyü Sivas Bİ Sivas İmranlı İlçe Merkezi Sivas Bİ Sivas Zara Karacahisar Köyü Sivas Bİ Sivas Gürün İncesu Köyü Sivas Bİ Sivas-Ulaş Eskikarahisar Köyü Sivas Bİ Sivas Yıldızeli Sandal Köyü Sivas Bİ Sivas Gemerek Burhan Köyü Sivas Bİ Sivas Yıldızeli Doğanlı Köyü Sivas Bİ Adıyaman-İl Merkezi Beşpınar Mevkii Ziyaret Çayı 2. Kısım Adıyaman Bİ Adıyaman-Merkez Eğriçay Deresi (Vadiyaman) Adıyaman Bİ Adıyaman-Merkez Battalhöyük Köyünün Buğdaypınar Deresi Adıyaman Bİ Adıyaman-Sincik İlçe Merkezi Kuru Dere ve Kara Dere Adıyaman Bİ Adıyaman-Gerger İlçesi Kuşaklama Kanalı Adıyaman Bİ Adıyaman-Çelikhan İlçesi Çelikhan Çayı ve 8 nolu Kuru Dere Adıyaman Bİ Adıyaman-Gölbaşı İlçesi Hayıtlı Deresi 2. Kısım Adıyaman Bİ Adıyaman-Gölbaşı Ozan Köyünün Gölderesi Adıyaman Bİ Adıyaman-İl Merkezi Kuşaklama Kanalı Adıyaman Bİ Gaziantep-Nurdağı İlçesi Belpınar Mahallesi Kuru Dere Gaziantep Bİ Gaziantep-İslahiye İlçesi Yolbaşı Mahallesi Kuru Deresi Gaziantep Bİ Gaziantep-Nizip İlçesi Nizip Çayı 3. Kısım Gaziantep Bİ Kilis-Merkez Doğançay Köyü Kuru Dere Kilis Bİ Kilis-İl Merkezinin Narlıca ve Alifakı Derelerinin Taşkından Korunması ile Kışla Deresinin İkmali Kilis Bİ Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu İlçesi Güzelyurt Mahallesi Masil Dere, Karaçay1, Karaçay2 ve Kuru Kahramanmaraş Bİ Dere 2. Kısım Kahramanmaraş-İl Merkezinin Domuz (Boğaz) Deresi 2. Kısım Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu İlçesi Eyüp Sultan Mahallesi Cicice ve Kerhan Dereleri Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Merkez Aksu Mahallesi Kuru Dere 2. Kısım Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Türkoğlu İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Kuru Dere 1-2 ve Sazak Deresi Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesi Ak ve Hopuriçi Deresi Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Pazarcık ilçesi Mezere Mahallesi Yüzey Suları Kontrolü Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Pazarcık İlçe Merkezi İncirli Deresi Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Andırın İlçesi Yeşiltepe Mahallesi Kiraz ve Kilise Dereleri Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Afşin Dokuztay Mahallesi Hurman Çayı Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Göksun İlçesi Kanlıkavak Mahallesi Üvezli ve kocaötek Dereleri Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Göksun Büyük Çamurlu Eskiköy ve Fındık Dereleri Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Elbistan İlçe Merkezinin Söğütlü Çayı Kahramanmaraş Bİ Denizli Acıpayam Bademli Mahallesi ve Arazileri Bademli Deresi Denizli Bİ Denizli Acıpayam Hisar Mahallesi yerleşim yeri ve arazileri Bozalan ve Hisar dereleri Denizli Bİ Denizli Acıpayam-Serinhisar Ovası Ana Tahliye Kanalı Sanat Yapıları 3.Kısım Denizli Bİ Denizli-Acıpayam Boğazdere Çaylı Deresi Denizli Bİ Denizli Çivril İlçe Merkezi Adamhacı, Akpınar, Kuzgunluk ve Taşocağı Dereleri Islahı Denizli Bİ Muğla-Seydikemer Ören Köyü Yavlak Deresi Muğla Bİ Muğla-Köyceğiz Çayhisar Deresi Muğla Bİ Muğla-Köyceğiz Ekincik Köyü Kurudereler Muğla Bİ Muğla-Seydikemer Uğurlu Köyü Boynuz Deresi Muğla Bİ Muğla-Seydikemer Kıncılar Akçay Deresi Muğla Bİ Muğla-Seydikemer Eşen Çayı Islahı 2.Kısım Muğla Bİ Muğla-Köyceğiz Yangı Köyü Yangı Deresi Muğla Bİ Muğla-Ula Gökçe Mahallesi Ferek Çayı Muğla Bİ Yapılış Şekli 167

169 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Muğla-Kavaklıdere Çayboyu Mahallesi Gökçay Deresi 2.Kısım Muğla Bİ Muğla-Marmaris Aksaz Deniz Üssü Yerleşim Yeri Kuru Dereleri Muğla Bİ Aydın-Koçarlı İlçe Merkezi İlhanlı, Orhaniye ve Hacı Hamzalar Mahalleri Madran Deresi Aydın Bİ Aydın-Köşk Köşk Çayı 2.Kısım Aydın Bİ Aydın Buharkent Ortakçı Mah, Kuru Dere, Kızıldere Mahallesi Kızıldere, Savcılllı Mahllesi Millik Aydın Bİ Deresi ve Gelenbe Mahallesi Feslek Çayı Aydın-Kuyucak Kargılı Deresi 2.Kısım Aydın Bİ Aydın-Buharkent Merkez Pamuklu ve Bıçıklı deresi Aydın Bİ Aydın-Yenipazar İlçe Merkezi Yenipazar Deresi 2.Kısım, Eğridere Mahallesi Aydın Bİ Aydın-Kuşadası İlçe Merkezi Yan Dereleri (Söğüt dere) 1.Kısım Aydın Bİ Bayburt-Merkez İlçesi Yeşilyurt Köyü Bayburt Bİ Bayburt-Aydıntepe İlçesi Çatıksu, Sorkunlu, Yukarıkırzı Köyleri Bayburt Bİ Bayburt-Demirözü İlçesi Serenli, Yakupabdal, Elmalı Köyleri Bayburt Bİ Bayburt-Merkez Aşağı Kop Köyü Bayburt Bİ Bayburt-Merkez Üzengili Köyü Bayburt Bİ Bayburt-Merkez Göldere Köyü ve Arazileri Göldere Deresi Bayburt Bİ Bayburt-Demirözü İlçesi Karayaşmak Köyü Bayburt Bİ Bayburt-Merkez Çiğdemtepe, Rüştü Köyleri Bayburt Bİ Bayburt -Merkez Danişment Köyü Bayburt Bİ Bayburt-Merkez Kavlatan Köyü Bayburt Bİ Bayburt-Merkez İlçesi Dağtarla Köyü Bayburt Bİ Bayburt-Merkez Bayraktar Köyü Bayburt Bİ Bayburt-Merkez Çoruh Nehri ve Yan Kolları 2.Kısım Bayburt Bİ Bayburt-Merkez Konursu Beldesi Bayburt Bİ Bayburt-Merkez Örence Köyü Demirtaş Deresi İkmali Bayburt Bİ Giresun-Çamoluk ilçe Merkezi Kelkit Çayı Giresun Bİ Giresun-Çamoluk Kaledere, Hacıören ve Çakılkaya Köyleri Yerleşim Birimleri ve Tarım Arazilerinin Giresun Bİ Hacıören, Yurt, Yurdun ve Kamışlının Dereleri Giresun-Tirebolu Harşit Vadisi Islahı 2.Kısım Giresun Bİ Giresun-Bulancak Ezeltere ve Kuzköy Yerleşim Yerleri ve Arazileri Küçük Dere, Ezeltre, Şepli ve Giresun Bİ Kaynaş Dereleri Giresun-Espiye Adabükü Mahallesi ve Hacıköy Yerleşim Yerleri ve Arazileri Güzlük Deresi 2. Giresun Bİ Kısım Giresun-Merkez Erikliman Yerleşim Yerleri ve Arazilerinin Kozluk, Yalıköy ve Takıl Dereleri Giresun Bİ Giresun-Dereli Kümbet Sel Kapanı Giresun Bİ Giresun-Bulancak İlçe Merkezi Beşoğlan Bulancak Karadere ve İncüvez Dereleri 2.Kısım Giresun Bİ Giresun-Bulancak Aydındere Beldesi Camiyanı Deresi Giresun Bİ Giresun-Merkez Mesudiye, Demirci ve Homurlu Köyleri Yavşan Deresi 2.Kısım Giresun Bİ Giresun-Görele Çavuşlu Beldesi Çavuşlu Dereleri Giresun Bİ Giresun-Görele Merkezi Yerleşim Yerlerinin Gemitaş, Kabadere, Okluobuz, 1, 2, 3 ve 4 Nolu Yan Giresun Bİ Dereleri Giresun-Eynesil İlçe Merkezi Murcu, Topallı, Dizgine ve Kelli Dereleri 2.Kısım Giresun Bİ Giresun-Şebinkarahisar Altınçevre ve Altınova Köylerinin Alucra Çayı ve Deyin Deresi Giresun Bİ Giresun-Bulancak Kovanlık Belde Merkezi Yerleşim Yerleri ve Arazileri Pazarsuyu Deresi Giresun Bİ Gümüşhane-Merkez Yeniköy Yerleşim Yeri ve Bahçeleri Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kelkit Öbektaş Beldesi, Köse, Övünce ve Oylumdere Köyleri Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kelkit Gümüşgöze Beldesi Yerleşim Yeri ve Arazilerini Kovalığın Dere, Taşlı Dere ve Gümüşhane Bİ Köyiçi Dereleri Gümüşhane-Kürtün İlçesi Kürtün Belediyesi Özkanlar Cami Düzü Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kelkit Gerdekhisar Köyü Yerleşim Yerleri ve Arazileri Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Torul İlçesi Merkez Herek Deresi Yerleşim Yeri ve Bahçeleri Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kürtün Üçtaş Köyü 2.Kısım Y.İ.B.O. Yerleşim Yerleri Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Merkez Süngübayır Köyü Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Şiran İlçe Merkezi ve Arazileri Şiran Dereleri 2.Kısım Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kelkit Çambaşı Köyü Yerleşim Yeri ve Bahçeleri Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Torul Güvemli Köyü Yerleşim Yeri ve Bahçeleri Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Merkez Alçakdere Köyü Yandereleri Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kelkit İlçesi Başpınar Köyü Yerleşim Yeri Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Merkez Çalık Köyü Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Torul Gülaçar Köyünün Artabel, Küçük, Hıdırellez Dereleri Gümüşhane Bİ Rize-Merkez Elmalı Köyünün Kaçaran Deresi İle Yan Dereleri Rize Bİ Rize-Pazar İlçesi Solacari Deresi Rize Bİ Rize-Çayeli Sarısu ve Yamaç Köyleri 1.Kısım Rize Bİ Rize-İyidere Vadisi Taşkın Koruma, Rehabilitasyon ve Çevre Düzenlemesi (4.tersib bendi) Rize Bİ Rize İli Köprü ve Menfez Yapımları Rize Bİ Rize-Fındıklı İlçe Merkezi Arılı Deresi 2. Kısım Rize Bİ Rize-Merkez Azaklıhoca Beldesi Rize Bİ Rize-Pazar Bodasarı Deresi 1.Kısım Rize Bİ Rize-Kalkandere Fındıklı, Yeşilköy ve Esendere Köyleri 1.Kısım Rize Bİ Rize-Ardeşen Bahar ve Barış Mahalleleri Yerleşim Yerleri Rize Bİ Rize-Güneysu İlçe Merkezi Ballıdere Deresi Rize Bİ Rize-Fındıklı Çağlayan ve Beydere Köylerinin Abuçağlayan ve Yenimahalle Dereleri Rize Bİ Rize-Pazar İlçesi Melyat Deresi Rize Bİ Rize-İyidere Deresi ve Yan Kolları Rize Bİ Trabzon-Akçaabat İlçesi Eskiköy Taşlıtepe Deresi Trabzon Bİ Trabzon-Akçaabat Kavaklı, Akçakale, Darıca, Mersin Dereleri 2.Kısım Trabzon Bİ Trabzon-Arsin Yeşilyalı Mahallesi Çiçekli Deresi Trabzon Bİ Trabzon-Araklı Kalecik Köyü Zerdali Deresi Trabzon Bİ Trabzon-Yomra Vadisinin Islahı Trabzon Bİ Trabzon-Vakfıkebir Tonya Fol Deresi Islahı 2.Kısım Trabzon Bİ Yapılış Şekli 168

170 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Trabzon-Merkez Atasu Beldesi Galyan Deresi Trabzon Bİ Trabzon-Arsin Yanbolu Vadisi Islahı 2. Kısım Trabzon Bİ Trabzon-Arsin Yeşilyalı Beldesi Koyak Deresi Trabzon Bİ Trabzon-Köprübaşı Arpalı Köyü Trabzon Bİ Trabzon-Merkez Gürbulak Beldesi 2.Kısım Trabzon Bİ Trabzon-Merkez Akyazı ve Yeşilova Mahallesi Kozan ve Beşirli Deresi 2. Kısım Trabzon Bİ Trabzon-Arsin İlçesi Harmanlı Deresi Trabzon Bİ Trabzon-Beşikdüzü Şalpazarı Ağasar Vadisi 3.Kısım Trabzon Bİ Trabzon-Arsin Yeşil Yalı Mah. Madenli Deresi Trabzon Bİ Trabzon-Yomra İlçesi Şana Beldesi Kayabaşı Köyü Ekşili Deresi Trabzon Bİ Trabzon-Akçaabat Çiçeklidüz Köyü Trabzon Bİ Trabzon-Akçaabat Söğütlü Vadisi Islahı 2.Kısım Trabzon Bİ Trabzon-Of İlçe Merkezi Dereleri Trabzon Bİ Trabzon-Araklı Karadere Vadisi Islahı 2. Kısım Trabzon Bİ Trabzon-Maçka İlçesi Zigana Köyü Ayeser Deresi Trabzon Bİ Trabzon-Yomra İlçesi Kaşüstü Beldesi Muratlı Deresi Trabzon Bİ Bartın-Merkez Budakdüzü ve Kutlubeydemirci Köyleri 1 ve 2 Nolu Dereler Bartın Bİ Bartın-Amasra Göçgün, Göçgündermirci, Yahyayazıcılar, Kalaycı, Cumayanı, Esenler ve Acarlar Bartın Bİ Grup Köyleri Büyük Dere Bartın Merkez Kumluca Beldesi Kendirlik Deresi 1,2,3 Nolu Kuru Dereler Bartın Bİ Bartın-Merkez Kutlubey Yazıcılar Köyü Elmalı Deresi Bartın Bİ Bartın Merkez Sütlüce Köyü Cafal Deresi Bartın Bİ Bartın Merkez Kızılelma ve Akbaba Köyleri Çıvgınlar Deresi Bartın Bİ Bartın Ulus Abdipaşa Beldesi Derecik Mahallesi Kav Deresi ve Yenihan Mahallesi Kuzluk Deresi Bartın Bİ Bartın Merkez Karasu Köyü Karasu Deresi Bartın Bİ Karabük Safranbolu Toprakcuma Köyü Kırgaklık Deresi Karabük Bİ Karabük Safranbolu Bostanbükü Köyü Karabük Bİ Karabük Merkez Acıöz Köyü Yan Dereleri Karabük Bİ Karabük Yenice Çay Deresi ve Satuk Köyü Uzunkum Mahallesi ile Akmanlar Köyü Sağurlar Deresi Karabük Bİ Karabük Eflani Paşabey Köyü Karabük Bİ Karabük Eskipazar Karahasanlar Köyü Köyiçi Deresi Karabük Bİ Karabük Merkez Mahalleleri Eskipazar Çayı Karabük Bİ Karabük-Safranbolu Bulak Deresi Karabük Bİ Karabük-Yenice Kelemen Deresi Karabük Bİ Zonguldak-Devrek Çomaklar Deresi İkmali Zonguldak Bİ Zonguldak Merkez Göbü Köyü Göbü Deresi Zonguldak Bİ Zonguldak Alaplı Gümeli Beldesi Bulanıkdere ve Aydınyayla Köyü Göktepe Deresi Zonguldak Bİ Zonguldak Gökçebey İlçesi Örmeci Köyü Örmeci Deresi Zonguldak Bİ Zonguldak Alaplı İlçesi Koğukavla Deresi ve Kasımlı Köyü Zonguldak Bİ Zonguldak Çatalağzı Gelik Beldesi Ayiçi Deresi ve Altıncısokak Deresi Zonguldak Bİ Zonguldak Çaycuma İlçesi Nebioğlu Beldesi 1,2,3,4,5 Nolu Kuru Dereler Zonguldak Bİ Zonguldak Kozlu İlçesi Esenköy Ilıksu Deresi Zonguldak Bİ Zonguldak Devrek İlçesi Özbağı Deresi Zonguldak Bİ Zonguldak-Ereğli İlçesi Gülüç Çayı 2.Kısım Zonguldak Bİ Zonguldak-Devrek İlçe Merkezi Devrek Çayı Islahı Zonguldak Bİ Kastamonu Taşköprü İlçesi Karapürçek ve Davutpaşa Köyleri Kastamonu Bİ Kastamonu Cide İlçesi Cide Irmağı,Çayüstü Deresi,Ece Deresi, Kuz Deresi ve Yankolları Islahı Kastamonu Bİ Kastamonu İnebolu Gemiciler Köyü Evrenye Çayı Kastamonu Bİ Kastamonu Merkez Gölköy ve Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı Arazileri Daday Çayı Kastamonu Bİ Kastamonu Şenpazar İlçe Merkezi Valay Çayı Kastamonu Bİ Kastamonu Merkez Yukarı Elyakut Köyü Karasu Deresi Kastamonu Bİ Kastamonu Merkez Kasaba,Hacışaban,Başköy Köyleri Kastamonu Bİ Kastamonu İhsangazi Sarıpınar Köyü Sayvanlar Deresi Kastamonu Bİ Kastamonu-Merkez Damlaçay Köyü Eğrek Deresi Kastamonu Bİ Kastamonu-Doğanyurt İlçe Merkezi Meset, Kavlandüzü ve Karaşlı Dereleri 3.Kısım Kastamonu Bİ Kastamonu Seydiler İlçe Merkezi Devrekani Çayı Kastamonu Bİ Kastamonu Tosya Ekincik Köyü Tıkının Deresi 2.Kısım Kastamonu Bİ Kastamonu Azdavay Bakırcı Köyü Kıraç Deresi Kastamonu Bİ Ardahan-Merkez Taşlıdere Ardahan Bİ Ardahan-Hanak Arıkonağı Köyü Ardahan Bİ Ardahan-Göle İlçe Merkezi 2.Kısım Ardahan Bİ Ardahan-Posof Sütoluk Köyü Ardahan Bİ Ardahan-Merkez Çatalköprü Köyü Ardahan Bİ Iğdır Tuzluca İlçe Merkezi Iğdır Bİ Kars-Susuz İlçe Merkezi II.Kısım Kars Bİ Kars-Akyaka İlçe Merkezi II.Kısım Kars Bİ Kars-Merkez Kars Çayı ve Yan Kolları I.Kısım Kars Bİ Kars-Digor İlçe Merkezi 2.Kısım Kars Bİ Kars-Merkez Ağadeve Köyü Kars Bİ Çanakkale-Çan İlçesi Yuvalar Köyü Yuvalar Deresi Çanakkale Bİ Çanakkale-Gökçeada İlçesi Merkez Çınarlı Bülbül Sanayi Yeni Bademli Köyü Köyiçi Dereleri Çanakkale Bİ Çanakkale Merkez Karacaören Köyü Çayır ve Alahır Dereleri Çanakkale Bİ Çanakkale-Merkez Kepez Beldesi Kepez Çayı Çanakkale Bİ Çanakkale-Lapseki İlçesi Gürecialtı Mahallesi Uyuz ve Güreci Dereleri ile Güreci Köyü Değirmen Çanakkale Bİ ve Çaldurak Dereleri Çanakkale-Ayvacık Geme Dere 1.Kısım Çanakkale Bİ Çanakkale-Biga İlçesi Yolindi Köyü Sarıot Deresi Çanakkale Bİ Yapılış Şekli 169

171 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Çanakkale-Bayramiç İlçesi Bezirganlar Köyü Köyiçi (Yağcı kuyu), Yenice İlçesi Kuzupınarı Köyü Çanakkale Bİ Köyiçi ve Sofular Köyü Taşeğrek Dereleri Çanakkale-Çan İlçesi Bahadınlı Köyü Köyiçi 1, 2 ve 3 Dereleri Çanakkale Bİ Çanakkale-Ezine İlçesi Merkez Akçin, Üsküfçü (Küçükçay), Dalyan Köyü Yağnacı Dereleri 2. Çanakkale Bİ Kısım Çanakkale-Ayvacık İlçesi Çayırlar, Kuyualanı ve Kaklık Dereleri Çanakkale Bİ Çanakkale-Çan İlçesi Kocabaş Çayı 2.Kısım Çanakkale Bİ Çanakkale-Çan İlçesi Çomaklı Köyü Ihlamur, Yan Kol ve Ana Dereleri Çanakkale Bİ Balıkesir-Edremit İlçesi Avcılar Köyü Gürlek ve Ayı Dereleri Balıkesir Bİ Balıkesir-Gönen İlçesi Gelgeç Mahallesi Gürgenli ve Kumlubalık, Sarıköy Mahallesi Fatma Dereleri Balıkesir Bİ Balıkesir-Edremit İlçesi Güre Beldesi Çamlıbel, Güre ve Mehmetler Dereleri Balıkesir Bİ Balıkesir-Edremit İlçesi Zeytinli Beldesi Şarlak (Asmalı) Deresi Balıkesir Bİ Balıkesir-Edremit İlçesi Merkez Alibeytepe, Eşmecik, Sinekboğazı Dereleri ile Bostancı ve Çıkrıkçı Balıkesir Bİ Köyleri Ilıcaayağı ve Gebekesik Dereleri Balıkesir-Havran İlçesi Küçükçay (Kalabak) Deresi Taşkın ve Rusubat Zararlarından Korunması 2. Balıkesir Bİ Kısım Balıkesir-Gönen İlçesi Buğdaylı Mahallesi Acısubaşı ve Merkez Sabuncu Dereleri Balıkesir Bİ Balıkesir-Gönen İlçesi Dereköy Mahallesi Keçi Deresi Balıkesir Bİ Balıkesir-Burhaniye İlçesi Merkez Mezarlık (Hocazade), Kuşça, Kadıncık, Çoruk Dereleri Balıkesir Bİ Balıkesir-Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesi Şahin Deresi Balıkesir Bİ Balıkesir-Altıeylül İlçesi Dallımandıra Mahallesi Yerleşim Alanları ile Düdükçü Deresi Balıkesir Bİ Balıkesir-Gönen İlçesi Asmalıdere Mahallesi Gürgen Deresi Balıkesir Bİ Balıkesir-Marmara İlçesi Merkez Asmalıköyü Çimen, Topağaçköyü Değirmen ve Çamyolu Balıkesir Bİ (Lokman), Çınarlıköyü Değirmen, Kaymak 1, 2, 3 Dereleri ve Saraylar Beldesi Ahmetler (Zolta) Dereleri Balıkesir-Burhaniye İlçesi Karadere Deresi Balıkesir Bİ Balıkesir-Burhaniye İlçesi Karınca Dere 2.Kısım Balıkesir Bİ Balıkesir-Marmara İlçesi Avşa Adası Akdere, Köyiçi, Gavur ve Kumbaşı Dereleri Balıkesir Bİ Artvin Murgul İlçe Merkezinin Murgul Deresi Taşkınlarından Korunması 2.Kısım Artvin Bİ Artvin Yusufeli İlçesi Köprügören Köyünün Kızıl Deresi ve Yan Dereleri Artvin Bİ Artvin İli Merkez Şehiriçi Dereleri ve Seyitler Köyü Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerinin Artvin Bİ Godrahov Deresinin Taşkın Zararlarından Korunması İşi 2.Kısım Artvin Hopa İlçesi Esenkıyı Köyü Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerinin Esenkıyı Deresi ve Yan Artvin Bİ Kollarının Taşkın Zararlarından Korunması Artvin Hopa İlçesi Kemalpaşa Beldesi Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerinin Çamdere(Halvaşi) Artvin Bİ Deresi ve Yeşilce Deresi Taşkınlarından Korunması Artvin-Hopa Sundura Mahallesi Yerleşim Yerlerinin Berzerat Deresi, Subaşı Köyü Yerleşim Yerleri Artvin Bİ ve Tarım Arazilerinin Subaşı Deresi ve Yan Kolları Artvin-Borçka İlçesi İçkale Deresi Havzasında Bulunan Köylerin İçkale Deresi 2.Kısım İle Çaylı Artvin Bİ Köyünün Çaylı Deresi İkmali TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ 1 1 Kocaeli-Gölcük Hisardere Islahı İkmali Kocaeli Bİ 2 1 Kocaeli-Kartepe Eşme, Topağaç, Liman, Maden ve Kuru Dereleri Islahı Kocaeli Bİ 3 1 Kocaeli-Körfez Hereke Köyiçi Dere Tersip Bendi Yapımı Kocaeli Bİ 4 1 Bursa-İnegöl Dipsizgöl (km: 3+335) Islah Sekisi Bursa Bİ 5 2 İzmir-Bergama-İsmailli Mahallesi Sarpanlar Dere ve 1 nolu dere TRK İzmir Bİ 6 3 Sakarya-Merkez Çaybaşı Değirmendere Köyü Yukarı Havza Sakarya Bİ 7 5 Çorum-Kargı Gölköy Nargazan Deresi Çorum Bİ 8 5 Çorum-Osmancık Karalargüney Köyü Çorum Bİ 9 5 Çorum-Merkez Ertuğrul Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolu Çorum Bİ 10 5 Düzce-Kaynaşlı Sığırlık Deresi Düzce Bİ 11 5 Ankara-Çamlıdere İlçesi Eşik Deresi Erozyon Rusubat Kontrolü Ankara Bİ 12 6 Hatay-İskenderun Sarıseki ve Azkanlık Beldeleri Kelle ve Dutlu Dereleri 2.Kısım Hatay Bİ 13 6 Mersin-Göksu Deltası Kıyı Erozyonu Önlenmesi Mersin Bİ 14 6 Mersin-Bozyazı Doğancılar Deresi Mersin Bİ 15 6 Osmaniye-Bahçe İlçe Merkezi Horu Çayı Osmaniye Bİ 16 6 Osmaniye-Düziçi Ellek Beldesi ve Yazlamazlı Köyü İçerisinden Geçen Derelerin Islahı 1.Kısım Osmaniye Bİ (Yıldızlar-Oğmaca-Keklik-Mamo) 17 6 Osmaniye-Düziçi Ellek Beldesi ve Yazlamazlı Köyü İçerisinden Geçen Derelerin Islahı 2.Kısım Osmaniye Bİ (Kurtgölü-Koca-Ağdere-Çığırganlı-Tedirli-Kirazlı) 18 7 Amasya Merkez Ziyaret Göleti Yukarı Havza Islahı Amasya Bİ 19 7 Amasya Merkez Helvacı Mahallesi Çanak Deresi Rüsubat Kontrolü Amasya Bİ 20 7 Amasya-Göynücek Tencirli Köyünün Köyün Deresi Taşkın ve Rusubat Zararlarından Korunması Amasya Bİ 21 7 Amasya-Merkez Yeşilyenice Beldesi İnişdibi Deresi Amasya Bİ 22 7 Amasya-Küçükkızılca Teknetaş Deresi Taşkın ve Rusubat Zararlarından Korunması Amasya Bİ 23 7 Amasya-Merkez Ezinepazarı Kuruçay Deresi Havzası (1.Kısım) Amasya Bİ 24 7 Ordu Merkez Bülbül Deresi 2 Nolu Tersip Bendi Ordu Bİ 25 7 Ordu-Perşembe Kırlı Beldesinin Teknepınar Deresi Taşkın ve Rüsubat Zararlarından Korunması Ordu Bİ 26 7 Ordu-Ünye İlçesi İçmesuyu Regülatörünün Rüsubat Zararlarından Korunması Ordu Bİ 27 7 Ordu-Büyükşehir Çamaş İlçesi Budak Deresi Rüsubat Kontrolü Ordu Bİ 28 7 Ordu- İl Merkezinin Acısu Deresi Ordu Bİ 29 7 Sinop Durağan Hacıoğlan Köyü Arazileri Büyük, Ulutepe, Ambar, Küçük, Posuk, Değirmen Kolu, Sinop Bİ Karakaya ve Köy Dereleri 30 7 Sinop-Durağan-Boyabat İlçeleri Arasındaki Tarım Araz. Gökırmak ve Yan Dereleri (Kolaz, Çarşak, Sinop Bİ Karasu, ve Arım) 1.Kısım 31 7 Sinop-Türkeli Hamamlı Köyü Çayırlar Mahallesinin Bolla Deresi Rüsubat Zararlarından Korunması Sinop Bİ Yapılış Şekli 170

172 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) 32 7 Tokat-Niksar Çanakçı Deresi Taşkın ve Rüsubat Zararlarından Korunması Tokat Bİ 33 7 Tokat- Reşadiye - Umurca Köyü Darboğaz Deresi Tokat Bİ 34 7 Tokat-Artova Kunduzağılı Köyünün Kaçaksuyu Deresi Taşkın ve Rüsubat Zararlarından Korunması Tokat Bİ 35 7 Tokat-Almus Çilehane Köyünün Köy Deresi Taşkın ve Rüsubat Zararlarından Korunması Tokat Bİ 36 7 Tokat-Merkez Karşıyaka Mahallesi Geksi Deresi Tersip Bendi Tokat Bİ 37 7 Samsun-Bafra Asar Köyü ve Arazilerinin Taşkın ve Rüsubat Zararlarından Korunması Samsun Bİ 38 7 Samsun-Vezirköprü Kürtler Çayı Yukarı Havza Yamaç Islahı (1.Kısım) Samsun Bİ 39 7 Samsun-Ayvacık Cami Deresi Tersip Bendi Samsun Bİ 40 7 Samsun-Vezirköprü Susuz Çayı Havzası Taşkın ve Rüsubat Zararlarından Korunması 1.Kısım Samsun Bİ 41 7 Samsun-Bafra Kolay Beldesinin Kolay ve İbişler Dereleri Samsun Bİ 42 7 Samsun Büyükşehir - Bafra Ozan ve Dereler Köyü Darboğaz Deresi ve Yan Dereleri Samsun Bİ 43 7 Samsun Büyükşehir-Bafra Bengü Köyü Değirmenyanı ve Ambaryanı Mahallesi Karanlık Çayı ve Yan Samsun Bİ Kolları 44 8 Erzurum-Aziziye Sorkunlu Köyü İkmali Erzurum Bİ 45 8 Erzurum-Olur İlçesi Taşlıköy Köyü Erzurum Bİ 46 8 Erzincan-Merkez Çukurkuyu, Keklikkayası ve Işıkpınar Köyleri Erzurum Bİ 47 8 Erzurum-Olur İlçesi Eğlek Köyü Erzurum Bİ 48 9 Bingöl-Karlıova-Merkez Yeşilyurt Mahallesi, Kanitaht Kümeevleri ve Devlet Hastanesinin, Yerleşim Bingöl Bİ Yerleri ve Tarım Arazilerinin Derin Dere ve Çeşme Deresi 49 9 Malatya-Arguvan Çavuşlar Köyü Köyiçi Deresi Malatya Bİ 50 9 Tunceli-Pertek Ayazpınarı Köyü Köyiçi Deresi 2.Kısım Tunceli Bİ 51 9 Tunceli-Pülümür Sansa Boğazı Karasu Nehri Yatağı ve E80 Karayolunun Yan Dereleri 2.Kısım Tunceli Bİ 52 9 Tunceli-Pülümür Turnadere Köyü Turna Deresi Tunceli Bİ Tekirdağ-Şarköy Hoşköy Deresi Yukarı Havza Islahı 3.Kısım Tekirdağ Bİ Antalya Demre Çayı Tersip Bendi Yapımı Antalya Bİ Şanlıurfa-Harran Cullap Deresi Yukarı Havza Tedbirleri Şanlıurfa İ Bitlis-Adilcevaz Merkez Gazo Deresi Bitlis Bİ Van Erçek Arıtoprak Köyü Suzan ve Kuru Dereleri Van Bİ Van Çatak İlçesi Göremiş-Görentaş Köyü Yandereler Van Bİ Van Gürpınar İlçesi Yolaşan Köyü Papoç Deresi Van Bİ Van Özalp İlçesi Damlacık Mahallesi Reşkan Deresi Van İ Van Özalp Gendelova Köyü Van Bİ Van Özalp Şemsettin Köyü Kuru Dereleri Van Bİ Afyonkarahisar-Merkez Demirçevre Sel Kapanı Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Emirdağ Dereköy Köyü Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Çay Kılıçkaya Köyü Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Hocalar Güre Köyü Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Başmakçı Çığrı Köyü Kocaçay Deresi İkmali Afyonkarahisar Bİ Isparta-Gelendost Esinyurt Köyü ve Arazisi Isparta Bİ Isparta-Merkez Aliköy, Küçük Hacılar ve Büyük Hacılar Köyleri Yerleşim Yeri ve Tarım Arazileri Isparta Bİ Isparta-Yalvaç Yukarıtırtar Köyü Isparta Bİ Isparta-Yalvaç Taşevi Köyü Isparta Bİ Isparta-Sütçüler Ayvalıpınar Köyü Isparta Bİ Isparta-Gelendost Madenli Köyü Isparta Bİ Isparta-Keçiborlu Aydoğmuş Köyü Isparta Bİ Isparta-Yalvaç İlçe Merkezi Yeri ve Arazileri Isparta Bİ Sivas-Ulaş İlçe Merkezi Tecer Deresi Yukarı Havza Islahı Sivas Bİ Sivas Koyulhisar Ortaseki Köyü Yukarı Havza Islahı Sivas Bİ Sivas-Gürün Çamlıca Köyü Yukarı Havza Islahı Sivas Bİ Adıyaman-Besni İlçesi Gümüş Deresi Adıyaman Bİ Kilis-Musabeyli Üçpınar Göleti Yukarı Havza Islahı Kilis Bİ Kahramanmaraş-Türkoğlu Hopurlu, Yeşilyöre (Bahçelievler), Kırmakaya ve Yolderesi Mahallelerinin Kahramanmaraş Bİ Çakmak, Helder, Kara ve kuyu Dereleri Kahramanmaraş-Menzelet Barajı Sapçağın Deresi Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Onikişubat İlçesi Hacıağalar Mahallesi Gedikli Deresi Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Merkez Fatih Kasabası Deliçay Deresi ve Kolları 2. Kısım Kahramanmaraş Bİ Denizli Acıpayam Dalaman Çayı Akdere, Kırmızı, Sugiden, Kavaklı, Doğan, Deveuçan, Kululu, Denizli Bİ Kömürlüksırtı, Söğütlü, Çevlik, Karaböcüğükırığı, Kopuz, Abdal ve Sarıyer Yandereleri Yukarı Havza Denizli B.Menderes Nehri Cindere Barajı-Yenice Regülatörü Arası Yandereleri Yukarı Havza Denizli Bİ Denizli-Honaz Menteş Bulancıkdere 6.Kısım Denizli Bİ Denizli Kale Narlı Yenidere çayı Yandereleri Yukarı Havza Denizli Bİ Muğla-Bodrum İlçe Merkezi Yandereleri Yukarı Havza Islahı Muğla Bİ Muğla-Seydikemer Güneşli Köyü Arazileri Zeyve Deresi Yukarı Havza Islahı Muğla Bİ Muğla-Ula İlçe Merkezi Akarca Deresi ve Yan Kolları, Turgut Mahallesi Çöller Deresi Yukarı Muğla Bİ Havza Islahı Muğla Ula Kavakçalı Mahallesi Yerleşim Yeri ve Yandereleri Yukarı Havza Islahı Muğla Bİ Muğla-Ula Namnam Çayı Yukarı Havza Islahı 2.Kısım Muğla Bİ Muğla-Köyceğiz Çayhisar Deresi Yukarı Havza Islahı Muğla Bİ Muğla-Seydikemer Akbük Mahallesi Aykırtça Deresi Yukarı Havza Islahı Muğla Bİ Muğla-Yatağan Ovası Arazileri Kamış Çayı ve Yan Dereleri, Menteşe Zeytinköy Mahallesi Muğla Bİ Kocadere ve Kavaklıdere Çamlıbel Mahallesi Yerleşim ve Arazileri Genek Çayı Yukarı Havza Islahı Muğla Milas Derince ve Akgedik Barajı, Seydikemer Söğütlüdere Mah. Çukurcagözü Deresi, Paşalı Muğla Bİ Mah.Kapan Deresi ve Ula Çörüş Regülatörü Yukarı havza ıslahı Aydın-Bozdoğan Ovası Sulaması Yandereleri Yukarı Havza Islahı 4. Kısım İnşaatı Aydın Bİ Aydın-Yenipazar (Katrancı Göleti) Madran Deresi Aydın Bİ Aydın-Kemer Barajı Yandereleri Siltasyondan Koruma 3. Kısım İnşaatı Aydın Bİ Yapılış Şekli 171

173 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Yapılış Şekli Aydın-Çine Adnan Menderes Çine Barajı Siltasyondan Korunma Aydın Bİ Aydın-Karacasu Barajı Yandereleri Siltasyondan Koruma 2.Kısım Aydın Bİ Aydın-Feslek Çayı Taşkın ve Rüsubat Kontrolü 2.Kısım İnşaatı Aydın Bİ Aydın-Merkez Tabakhane Çayı Taşkın ve Rüsubat Kontrol İnşaatı Aydın Bİ Aydın-Buharkent Çağlayandere 8. Kısım İnşaatı Aydın Bİ Aydın-Büyük Menderes Yandereleri Yukarı Havza Islahı 3.Kısım Aydın Bİ Bayburt İli Yukarı Havza Önlemleri (Tersip Bendi ve Sekiler) Bayburt Bİ Giresun İli Yukarı Havza Önlemleri (Tersip Bendi ve Sekiler) Giresun Bİ Gümüşhane İli Yukarı Havza Önlemleri (Tersip Bendi ve Sekiler) Gümüşhane Bİ Rize İli Yukarı Havza Önlemleri (Tersip Bendi ve Sekiler) Rize Bİ Trabzon-Akçaabat Yıldızlı Sera Deresi Islahı 2.Kısım Trabzon Bİ Trabzon İli Yukarı Havza Önlemleri (Tersip Bendi ve Sekiler) Trabzon Bİ Trabzon-Çaykara Uzungöl Göl Temizliği Trabzon Bİ Trabzon-Düzköy İlçe Merkezinin Kale Deresi Yan Kolları Trabzon Bİ Trabzon -Düzköy İlçesi Çalköy 2.Kısım Trabzon Bİ Trabzon-Düzköy İlçesi Çayırbağı Köyü Doğankaya Mahallesi Trabzon Bİ Bartın Merkez Epçiler Köyü Atak Deresi ile Aşağı Mahallesi Acısu ve Acıelmatarlası Dereleri Bartın Bİ Bartın Merkez Hasankadı Beldesi Güney,Yağısıkuzu,Eskicuma Dereleri Bartın Bİ Zonguldak Merkez Beycuma Beldesi Karadere Üst Havza İkmali ve Karapınar Köyü Zonguldak Bİ Kastamonu Tosya Yenidoğan Köyü Eski Mahalle Hacıkızı Deresi Kastamonu Bİ Ardahan Göle Karlıyazı İkmali Ardahan Bİ Ardahan-Göle Kayaaltı Köyü İkmali Ardahan Bİ Kars-Sarıkamış İlçesi Köyleri 1. Kısım Kars Bİ Kars-Aras Nehri ve Yan Dereler 2.Grup Kars Bİ Kars-Sarıkamış Parmakdere İkmali Kars Bİ DRENAJ 1 21 Denizli-Tavas-Kızılca Ovası Drenajı Denizli Bİ YERÜSTÜSUYU SULAMALARI 1 3 Sakarya-Seyfiler Karasu Arası YEN Ünitesi Pompaj Sulaması Sakarya Bİ 2 3 Sakarya-Seyfiler Karasu Arası Seyfiler Ünitesi Pompaj Sulaması Sakarya Bİ 3 8 Erzurum İspir İlçesi Cankurtaran,Taşbaşı ve Halilpaşa Köyleri Sulaması Erzurum Bİ 4 8 Erzurum İspir İlçesi Duru ve Koç Köyleri Sulaması Erzurum Bİ 5 8 Erzurum Oltu İlçesi Başaklı, Büyükorcuk ve Özdere Köyleri Sulaması Erzurum Bİ 6 8 Erzurum Uzundere İlçesi Altınçanak, Çağlayan ve Kirazlı Köyleri Sulaması Erzurum Bİ 7 12 Yozgat-Yerköy Delice Sulaması Yozgat Bİ 8 12 Kayseri-Kocasinan Sarımsaklı Elagöz ve Hasan Arpa YAS Sulama Şebekesi İkmali Kayseri Bİ 9 12 Kayseri-Kocasinan Yamula Barajı Ebiç Pompaj Sulaması Kayseri Bİ Antalya-Manavgat Sarılar Pompaj Sulaması İsale Hattı Antalya Bİ Muş-Varto Alistan Mikrohavzası Sulama Alt Yapısı Muş Bİ Muş-Hasköy Değirmendere Havzası Sulama Alt Yapısı Muş Bİ Afyonkarahisar-Sultandağı Dereçine Regülatörü ve Sulaması Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Sulaması Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sinanpaşa Yörükmezarı Regülatörü ve Sulaması Afyonkarahisar Bİ Burdur-Yeşilova Harmanlı Regülatörü ve Sulaması Burdur Bİ Burdur-Bucak Anbahan Regülatörü ve Sulaması Burdur Bİ Burdur-Çavdır Büyükalan Regülatörü ve Sulaması Burdur Bİ Burdur-Yeşilova Örencik Regülatörü ve Sulaması Burdur Bİ Burdur-Merkez Suludere Regülatörü ve Sulaması Burdur Bİ Burdur-Merkez Günalan Regülatörü ve Sulaması Burdur Bİ Burdur-Merkez Yaylabeli Regülatörü ve Sulaması Burdur Bİ Burdur-Merkez Başmakçı Regülatörü ve Sulaması Burdur Bİ Konya-Akşehir Ilıcak Regülatörü ve Sulaması Konya Bİ Isparta-Eğirdir Sarıidris Sulaması Isparta Bİ Isparta-Sütçüler Ayvalıpınar Sulaması Isparta Bİ Isparta-Sütçüler Aşağıyaylabel Regülatörü ve Sulaması Isparta Bİ Isparta-Yalvaç Tırtar Sulaması Isparta Bİ Isparta-Eğirdir Barla Pompaj Sulaması Yenileme Isparta Bİ Adıyaman-Atatürk Baraj Gölü Bebek 1 Pompaj Sulaması Adıyaman Bİ Denizli-Honaz Pınarbaşı Sulaması Denizli Bİ Denizli-Karakıran Kabaağaç Sulaması Denizli Bİ Balıkesir-Dursunbey Suçıktı Sulaması Balıkesir Bİ GÖLET VE SULAMASI 1 2 Manisa-Kula Emre Göleti ve Sulaması Manisa Bİ 2 2 Manisa-Şehzadeler Belenyenice Göleti ve Sulaması Manisa Bİ 3 2 Manisa-Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve Sulamaları İkmali Manisa Bİ 4 2 Manisa-Demirci Sayık Göleti ve Sulaması Manisa Bİ 5 2 Manisa-Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması İkmali Manisa Bİ 6 2 Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması İkmali Manisa Bİ 7 2 Manisa-Yunusemre Beydeğirmeni Göleti ve Sulaması Manisa Bİ 8 2 Manisa-Alaşehir Horzum Alayaka Göleti ve Sulaması Manisa Bİ 9 2 Manisa-Alaşehir Şahyar Göleti ve Sulaması Manisa Bİ 10 2 Manisa-Alaşehir Toygarlı Göleti ve Sulaması Manisa Bİ 11 2 Manisa-Demirci Kılavuzlar Göleti ve Sulaması Manisa Bİ 12 2 Manisa-Yunusemre Beydere Göleti ve Sulaması Manisa Bİ 13 2 Manisa-Demirci Boyacık Göleti ve Sulaması Manisa Bİ 14 2 Manisa-Kırkağaç Çobanlar Göleti ve Sulaması Manisa Bİ 15 2 Uşak-Eşme Ağabey Göleti ve Sulaması Uşak Bİ 16 2 Uşak-Merkez Sorkun Göleti ve Sulaması Uşak Bİ 17 2 Uşak-Sivaslı Karaboyalık Göleti ve Sulaması Uşak Bİ 172

174 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) 18 2 İzmir-Bergama Kırcalar Göleti ve Sulaması İzmir Bİ 19 3 Bilecik-Merkez Elmabahçe Göleti ve Sulaması Bilecik Bİ 20 4 Aksaray-Gülağaç Sofular Göleti ve Sulaması Aksaray Bİ 21 4 Karaman-Merkez Yollarbaşı Göleti ve Sulaması Karaman Bİ 22 4 Karaman-Ermenek Kazancı Göleti ve Sulaması İkmali Karaman Bİ 23 4 Niğde-Bor Halaç Göleti ve Sulaması Niğde Bİ 24 4 Niğde-Ulukışla İmrahor Göleti ve Sulaması Niğde Bİ 25 4 Niğde-Bor Kemerhisar Gökbez Göleti ve Sulaması Niğde Bİ 26 4 Konya-Taşkent Afşar Göleti ve Sulaması Konya Bİ 27 4 Konya-Doğanhisar İlyaslar Göleti ve Sulaması İkmali Konya Bİ 28 4 Konya-Güneysınır Göleti ve Sulaması Konya Bİ 29 4 Konya-Ilgın Aşağıçiğil 2 Göleti ve Sulaması Konya Bİ 30 4 Konya-Meram Kayalı Göleti ve Sulaması Konya Bİ 31 4 Konya-Selçuklu Tepekent Göleti ve Sulaması Konya Bİ 32 4 Konya-Doğanhisar Deveyolu Göleti ve Sulaması Konya Bİ 33 4 Konya-Bozkır Harmanpınarı Göleti ve Sulaması Konya Bİ 34 4 Konya-Meram Yeşildere Göleti ve Sulaması Konya Bİ 35 6 Hatay-Merkez Kisecik Göleti ve Sulaması Hatay Bİ 36 6 Hatay-Hassa Yoluklar Göleti ve Sulaması Hatay Bİ 37 6 Hatay-Samandağ Eriklisuyu Göleti ve Sulaması Hatay Bİ 38 6 Mersin-Gülnar Üçoluk Göleti ve Sulaması Mersin Bİ 39 6 Mersin-Gülnar Çukurasma Göleti ve Sulaması Mersin Bİ 40 6 Mersin Toroslar Güzelyayla Göleti ve Sulaması İkmal Mersin Bİ 41 6 Mersin-Anamur Demirören Göleti ve Sulaması Mersin Bİ 42 6 Mersin-Erdemli Kargıcak Göleti ve Sulaması Mersin Bİ 43 6 Adana-Atınova-Demirçit Göleti ve Sulaması Adana Bİ 44 9 Bingöl-Solhan Şimşirpınarı Göleti ve Sulaması İkmali Bingöl Bİ 45 9 Malatya-Kuluncak Bicir Göleti ve Sulaması İkmali Malatya Bİ 46 9 Tunceli-Pertek Biçmekaya Göleti ve Sulaması İkmali Tunceli Bİ 47 9 Elazığ-Baskil Akuşağı Göleti ve Sulaması İkmali Elazığ Bİ Kırklareli-Merkez Eriklice Göleti ve Sulaması Kırklareli Bİ Kırklareli-Merkez Kadıköy Göleti ve Sulaması Kırklareli Bİ Kırklareli-Pınarhisar Yenice Göleti ve Sulaması Kırklareli Bİ Kırklareli-Kofçaz-2 Göleti ve Sulaması Kırklareli Bİ Kırklareli-Babaeski Kumrular Göleti ve Sulaması Kırklareli Bİ Kırklareli-Kofçaz-1 Göleti ve Sulaması Kırklareli Bİ Kırklareli-Merkez Erikler Göleti ve Sulaması Kırklareli Bİ Kırklareli-Demirköy Sivriler Göleti ve Sulaması Kırklareli Bİ Kırklareli-Kofçaz Beyci-1 Göleti ve Sulaması Kırklareli Bİ Kırklareli-Kofçaz Beyci-2 (Malkoçlar) Göleti ve Sulaması Kırklareli Bİ Kırklareli-Lüleburgaz Ahmetbey Göleti Yükseltilmesi ve Sulaması Kırklareli Bİ Tekirdağ-Şarköy Eriklice Göleti ve Sulaması Tekirdağ Bİ Tekirdağ-Malkara Gözsüz Göleti ve Sulaması Tekirdağ Bİ Tekirdağ-Şarköy Güzelköy Göleti Göleti ve Sulaması Tekirdağ Bİ Tekirdağ-Malkara Çimendere-1 Göleti ve Sulaması Tekirdağ Bİ Tekirdağ-Malkara Çimendere-2 Göleti ve Sulaması Tekirdağ Bİ Tekirdağ-Merkez Karaevli Göleti ve Sulaması Tekirdağ Bİ Tekirdağ-Merkez Kılavuzlu Göleti ve Sulaması Tekirdağ Bİ Edirne-Lalapaşa 1-2 Göletleri ve Sulaması İkmali Edirne Bİ Edirne-Keşan Altıntaş Göleti ve Sulaması Edirne Bİ Edirne-İpsala Karaağaç Göleti ve Sulaması Edirne Bİ Edirne-Uzunköprü Salarlı Göleti ve Sulaması Edirne Bİ Edirne-Meriç Umurca Göleti ve Sulaması Edirne Bİ Edirne-Lalapaşa Büyüköğünlü Göleti ve Sulaması Edirne Bİ Edirne-Lalapaşa Doğanköy Göleti ve Sulaması Edirne Bİ Edirne-Keşan Lalacık Göleti ve Sulaması Edirne Bİ Antalya-Serik Kırkgeçit Göleti ve Sulaması İkmali Antalya Bİ Şanlıurfa Birecik Karakız Göleti ve Sulaması Şanlıurfa İ Afyonkarahisar-Sandıklı Bekteş Göleti ve Sulaması İkmali Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar - Hocalar Uluköy Göleti ve Sulaması Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar - Şuhut Başören,Tekke,Kavaklı Göleti ve Sulaması Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Emirdağ Yedikapı Göleti Yükseltmesi ve Sulaması Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Hocalar Yeşilhisar Göleti ve Sulaması İkmali Afyonkarahisar Bİ Burdur-Merkez Aziziye Kocapınar Göleti ve Sulaması İkmali Burdur Bİ Burdur-Gölhisar Yusufca Göleti ve Sulaması Burdur Bİ Burdur- Yeşilova Kayadibi Göleti ve Sulaması Burdur Bİ Burdur- Tefenni Yaylaköy Göleti ve Sulaması Burdur Bİ Burdur- Çavdır Küçükalan Göleti ve Sulaması Burdur Bİ Konya-Akşehir Yaylabelen Göleti ve Sulaması İkmali Konya Bİ Konya-Akşehir Atakent Göleti ve Sulaması İkmali Konya Bİ Isparta-Yalvaç Yukarıkaşıkara Göleti ve Sulaması Isparta Bİ Isparta-Keçiborlu Kozluca Göleti ve Sulaması İkmali Isparta Bİ Isparta-Eğirdir Yukarı Gökdere Göleti ve Sulaması İkmali Isparta Bİ Isparta-Yalvaç Kırkbaş Göleti ve Sulaması İkmali Isparta Bİ Isparta-Aksu Sofular Göleti ve Sulaması İkmali Isparta Bİ Isparta-Yalvaç Çakırçal Göleti ve Sulaması İkmali Isparta Bİ Isparta-Yenişarbademli Şehit Hüseyin Gökhan ERİÇ Göleti İkmali ve Sulaması Isparta Bİ Adıyaman-Çelikhan Yeşiltepe Göleti ve Sulaması Adıyaman Bİ Adıyaman-Merkez Pınaryayla Göleti ve Sulaması Adıyaman Bİ Adıyaman-Merkez Akçalı 2 Göleti ve Sulaması Adıyaman Bİ Yapılış Şekli 173

175 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Yapılış Şekli Adıyaman-Sincik Arıkonak Göleti ve Sulaması Adıyaman Bİ Gaziantep-Merkez Burç Çamlık Göleti ve Sulaması Gaziantep Bİ Gaziantep-Güneş Göleti ve Sulaması Gaziantep Bİ Gaziantep-Yesemek Göleti ve Sulaması Gaziantep Bİ Kilis-Merkez Narlıca Göleti ve Sulaması Kilis Bİ Kahramanmaraş-Göksun Büyükkızılcık Güller Göleti ve Sulaması Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Merkez Başderviş Göleti ve Sulaması Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Türkoğlu İmalı Göleti ve Sulaması Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Merkez Çokyaşar Göleti ve Sulaması Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Göksun Bozhüyük Göleti ve Sulaması Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Andırın Geben Kaleboynu Göleti ve Sulaması Kahramanmaraş Bİ Kahramanmaraş-Nurhak Göleti ve Sulaması Kahramanmaraş Bİ Denizli Çameli İmamlar Göleti ve Sulaması Denizli Bİ Denizli-Bozkurt Emirçay İnceler Göleti ve Sulaması Denizli Bİ Denizli Tavas Kızılca Göleti ve Sulaması Denizli Bİ Denizli Beyağaç Sazak Göleti ve Sulaması Denizli Bİ Muğla-Merkez Kozağaç Göleti ve Sulaması Muğla Bİ Muğla-Fethiye Arpacık Göleti ve Sulaması Muğla Bİ Muğla Göletleri 1. Kısım (Çayboyu ve Kadıköy) Gölet ve Sulamaları Muğla Bİ Muğla-Kavaklıdere Menteşe Göleti ve Sulaması Muğla Bİ Aydın-Karacasu Ataköy Göleti ve Sulaması İkmali 2.kısım Aydın Bİ Aydın Karpuzlu Hatip Kışla Göleti ve Sulaması Aydın Bİ Giresun-Şebinkarahisar Toplukonak Göleti Yükseltilmesi ve Sulaması Giresun Bİ Karabük Eflani Gökgöz Göleti ve Sulaması Karabük Bİ Karabük Merkez Hanköy Regülatörü ve Sulaması Karabük Bİ Karabük Eskipazar Ova Göleti ve Sulaması Karabük Bİ Karabük-Haslı Göleti ve Sulaması Karabük Bİ Karabük Safranbolu Ovacuma Göleti ve Sulaması Karabük Bİ Kastamonu Pınarbaşı Aşağısökü Göleti ve Sulaması Kastamonu Bİ Kastamonu Tosya Çukurhan Göleti ve Sulaması Kastamonu Bİ Kastamonu Hanönü Gökçeağaç Göleti ve Sulaması Kastamonu Bİ Kastamonu İhsangazi Sevindik Göleti ve Sulaması Kastamonu Bİ 0 GÖLETLER 1 1 Kocaeli-Kandıra Safalı Göleti Kocaeli Bİ 2 1 Bursa-Büyükorhan Gedikler Göleti Bursa Bİ 3 2 Manisa-Selendi Ayanlar Göleti İkmali Manisa Bİ 4 3 Kütahya-Simav Yağmurlar Göleti Kütahya Bİ 5 3 Kütahya-Gediz Yunuslar Göleti Kütahya Bİ 6 3 Kütahya-Domaniç Çamlıca Göleti Kütahya Bİ 7 3 Kütahya-Pazarlar Orhanlar Göleti Kütahya Bİ 8 3 Kütahya-Tavşanlı Karacakaş Göleti Kütahya Bİ 9 3 Kütahya-Emet Göleti Kütahya Bİ 10 3 Kütahya-Tavşanlı Kışlademirli Göleti Kütahya Bİ 11 3 Kütahya-Gediz Gürkuyu Üzümlü Göleti Kütahya Bİ 12 3 Kütahya-Tavşanlı Kayı Göleti Kütahya Bİ 13 3 Sakarya-Söğütlü Kantar Göleti Sakarya Bİ 14 3 Sakarya-Merkez Elmalı Göleti Sakarya Bİ 15 3 Eskişehir-Sarıcakaya Laçin Göleti Eskişehir Bİ 16 3 Eskişehir-Merkez Gündüzler Göleti Eskişehir Bİ 17 5 Bolu-Göynük Dedeler Göleti Bolu Bİ 18 5 Bolu-Göynük Hasanlar Göleti Bolu Bİ 19 5 Çankırı-Orta Özlü Göleti Çankırı Bİ 20 5 Çankırı-Merkez Dereçatı Göleti Çankırı Bİ 21 5 Çankırı-Yapraklı Sarıkaya Göleti Çankırı Bİ 22 5 Çankırı-Kurşunlu Hocahasan Göleti Çankırı Bİ 23 5 Çankırı-Kurşunlu İğdir Göleti Çankırı Bİ 24 5 Çankırı Saçak Göleti Çankırı Bİ 25 5 Çorum-Sungurlu Göleti Çorum Bİ 26 5 Çorum-Sungurlu Aşağı Fındıklı Göleti İkmali Çorum Bİ 27 5 Çorum-Şeyhmustafa Göleti İkmali Çorum Bİ 28 5 Düzce Akçakoca Altunçay Göleti Düzce Bİ 29 5 Düzce-Çilimli Yenivakıf Göleti Düzce Bİ 30 5 Kırıkkale-Merkez Ulaş Göleti Kırıkkale Bİ 31 5 Ankara-Şereflikoçhisar Karabük Göleti Ankara Bİ 32 5 Ankara-Haymana Evliyafakı Göleti Ankara Bİ 33 5 Ankara-Haymana Yeniköy Göleti Ankara Bİ 34 5 Ankara-Nallıhan Uluhan Göleti Ankara Bİ 35 5 Ankara-Nallıhan Çalıcaalan Göleti Ankara Bİ 36 5 Ankara-Nallıhan Uzunöz Göleti İkmali Ankara Bİ 37 5 Ankara-Kızılcahamam Bağören Göleti Ankara Bİ 38 5 Ankara-Kalecik Yalım Göleti Ankara Bİ 39 5 Ankara-Kalecik Alibeyli Göleti Ankara Bİ 40 5 Ankara-Şereflikoçhisar Seymenli Göleti Ankara Bİ 41 6 Mersin-Erdemli Üçtepe Göleti Mersin Bİ 42 6 Mersin-Erdemli Ayaş Göleti Tamamlanması Mersin Bİ 43 7 Amasya-Ziyaret Saraycık Göleti Amasya Bİ 44 7 Amasya-Merkez Ağılönü Göleti Amasya Bİ 45 7 Amasya-Gümüşhacıköy Camiboğazı Göleti Amasya Bİ 46 7 Amasya-Gümüşhacıköy Beden ve Saraycık Göletleri Amasya Bİ 47 7 Amasya-Merkez Duruca Göleti Amasya Bİ 174

176 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) 48 7 Ordu-Gölköy Kırtaş Göleti Ordu Bİ 49 7 Tokat-Niksar Sorhun Göleti Tokat Bİ 50 7 Tokat-Merkez Dartaş Göleti Tokat Bİ 51 7 Tokat-Merkez Musullu Göleti Tokat Bİ 52 7 Tokat-Artova Yağcımusa Göleti Tokat Bİ 53 7 Tokat-Merkez Batmantaş Göleti Tokat Bİ 54 7 Tokat-Niksar Çamiçi Göleti Tokat Bİ 55 7 Tokat-Niksar Gökçeli Göleti Tokat Bİ 56 7 Samsun-Doluca Göleti Samsun Bİ 57 7 Samsun-Asarcık Armutlu Göleti Samsun Bİ 58 8 Ağrı-Patnos Yeşilhisar Göleti Ağrı Bİ 59 8 Ağrı-Patnos Yukarıgöçmez Göleti Ağrı Bİ 60 8 Ağrı Taşlıçay Derecek Göleti Ağrı Bİ 61 8 Erzincan-Merkez Davarlı Göleti Erzincan Bİ 62 8 Erzincan Refahiye Avşarözü Göleti Erzincan Bİ 63 8 Erzincan-Refahiye Yurtbaşı Göleti Erzincan Bİ 64 8 Erzincan Kemah Karadağ Göleti Erzincan Bİ 65 8 Erzincan-Kemah Tuzlaköy Göleti Erzincan Bİ 66 8 Erzurum-Oltu Şendurak Göleti Erzurum Bİ 67 8 Erzurum-Merkez Aziziye Depolaması (Göleti) Erzurum Bİ 68 8 Erzurum-Merkez Karagöbek Göleti Erzurum Bİ 69 8 Erzurum-Merkez Köşk Göleti Erzurum Bİ 70 8 Erzurum-Şenkaya Tütenocak Göleti Erzurum Bİ 71 8 Erzurum-Tortum Büyükbahçe Göleti Erzurum Bİ 72 8 Erzurum-Şenkaya Sarıyar Göleti Erzurum Bİ 73 8 Erzurum-Pasinler Taşkaynak Göleti Erzurum Bİ 74 9 Bingöl-Merkez Ilıcalar Göleti Bingöl Bİ 75 9 Bingöl-Genç Çaytepe Göleti Bingöl Bİ 76 9 Malatya-Hekimhan-Güzelyurt Karamahmut Göleti Malatya Bİ 77 9 Elazığ-Kovancılar Kapıaçmaz Göleti Göl Alanı İçinde Kalan Sağ Sahil Köy Ulaşım Yolu Heyelan Elazığ Bİ İyileştirmesi ve Sanat Yapıları Yapım İşi 78 9 Elazığ-Kovancılar Tatar Göleti İkmali Elazığ Bİ 79 9 Malatya-Darende Çınarköy Göleti Malatya Bİ Batman-Bahçeli Göleti Batman İ Diyarbakır-Çınar Alabaş (İhliyan) Göleti Diyarbakır İ Diyarbakır-Çınar Dişlibaşak Göleti Diyarbakır İ Diyarbakır-Merkez Kolludere Göleti Diyarbakır İ Diyarbakır-Çınar Soğansuyu (Küştiyan) Göleti Diyarbakır İ Yozgat-Sorgun Erkekli Göleti İkmali Yozgat Bİ Yozgat-Sorgun Araplı Göleti İkmali Yozgat Bİ Yozgat-Sorgun Sarıhamzalı Göleti Yozgat Bİ Yozgat-Sorgun Taşlık Göleti İkmali Yozgat Bİ Yozgat-Şefaatli Kumkuyu Göleti İkmali Yozgat Bİ Yozgat-Merkez Sarımbey Göleti Yozgat Bİ Kayseri-Bünyan Koyunabdal Göleti İkmali Kayseri Bİ Antalya-Manavgat Çardak Göleti Antalya Bİ Bitlis-Tatvan Göllü Göleti Göl Alanı İçinde Kalan ENH'ların Deplase Edilmesi Bitlis Bİ Afyonkarahisar-Hocalar Güre Göleti Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-İhsaniye Kayıhan Göleti Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Şuhut Arızlı Göleti Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sandıklı Eşören Göleti Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sinanpaşa Kılıçarslan Göleti Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-İhsaniye Yeşilayaz Göleti Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Dazkırı Çiftlik Göleti Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Dazkırı Hisaralan Göleti Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sinanpaşa Elvanpaşa Göleti Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sandıklı Akin Göleti İkmali Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sandıklı Ballık Göleti Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sandıklı Ekinhisar Göleti Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Şuhut Koçyatağı Göleti Afyonkarahisar Bİ Burdur-Ağlasun Mamak Kurtuluş Göleti Burdur Bİ Burdur-Bucak Taşyayla Göleti Burdur Bİ Burdur-Altınyayla Göleti Burdur Bİ Burdur-Tefenni Sazak Göleti Burdur Bİ Burdur-Bucak Kızılsu Göleti Burdur Bİ Burdur-Çavdır Ambarcık Koca Mustafa Göleti Burdur Bİ Isparta-Atabey Akçay Göleti Isparta Bİ Isparta-Gelendost Yeşilköy Göleti Isparta Bİ Isparta-Sütçüler Çandır Göleti Isparta Bİ Isparta-Merkez Sav Göleti Isparta Bİ Sivas-Yıldızeli Kemerkaya Göleti Sivas Bİ Sivas Merkez Tutmaç Göleti ikmali ve Ulaş Karaşar Göleti İkmali Sivas Bİ Sivas-Kangal Davulbaz Göleti Sivas Bİ Sivas-Zara Akören Göleti Sivas Bİ Sivas-Divriği Kevendüzü Göleti Sivas Bİ Sivas-Divriği Güresin Göleti Sivas Bİ Sivas-Ulaş Küpeli Göleti Sivas Bİ Sivas Zara Kanlıgöl Göleti Sivas Bİ Sivas Kangal Mancılık Göleti Sivas Bİ Sivas Gemerek Yumağın Göleti Sivas Bİ Yapılış Şekli 175

177 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Sivas Ulaş Baharözü Göleti Sivas Bİ Sivas Ulaş Karaşar Gülbahçe Göleti Sivas Bİ Kahramanmaraş-Andırın Geben Göleti Kahramanmaraş Bİ Bayburt-Merkez Soğukgöze Göleti Bayburt Bİ Bayburt-Aydıntepe Erikdibi Göleti Bayburt Bİ Bayburt-Merkez Aydıncık Göleti Bayburt Bİ Bayburt-Merkez Çimağıl Göleti Bayburt Bİ Bayburt-Merkez Dövmekaya Göleti Bayburt Bİ Bayburt-Aydıntepe Pınargözü Göleti Bayburt Bİ Bayburt-Merkez Sarımeşe Göleti Bayburt Bİ Giresun-Çamoluk Gücer Göleti Giresun Bİ Giresun-Çamoluk Alısız Göleti Giresun Bİ Giresun-Çamoluk Akyapı Göleti Giresun Bİ Giresun-Alucra Tepeköy Göleti Giresun Bİ Giresun-Bulancak Karagöl Göleti Giresun Bİ Giresun-Alucra Çalgan Göleti İkmali Giresun Bİ Giresun-Alucra Aktepe Göleti Giresun Bİ Gümüşhane-Bahçecik Göleti Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kelkit Deredolu Göleti Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Şiran Arıtaş Göleti Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Şiran Çakırkaya Göleti Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Şiran Karatepe Göleti Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kelkit Aydoğdu Göleti Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kelkit Gültepe Göleti Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Şiran Ceviz Göleti Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Şiran Çevrepınar Göleti Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Şiran Yeşildağ Göleti Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Şiran Yayla Göleti Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kelkit Ağılköy Göleti Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kelkit Ünlüpınar Göleti Gümüşhane Bİ Kastamonu-Tosya Akbük Göleti Kastamonu Bİ Kastamonu Taşköprü Çay Göleti Kastamonu Bİ Kastamonu Tosya Kayser Göleti Kastamonu Bİ Ardahan Göle Durançam Göleti Ardahan Bİ Kars-Kağızman Göleti Kars Bİ Digor Göleti Van Bİ Balıkesir-Sındırgı Çamalan Göleti Balıkesir Bİ Çanakkale-Bayramiç Çavuşlu Göleti Çanakkale Bİ Çanakkale-Bayramiç Karaköy Göleti Çanakkale Bİ Balıkesir-Reşitköy Göleti Balıkesir Bİ Balıkesir-İvrindi Çukurlar Göleti Balıkesir Bİ Balıkesir-Balya Değirmendere Göleti Balıkesir Bİ Balıkesir-Balya Orhanlar Göleti Balıkesir Bİ Balıkesir-Balya Kayapınar Göleti Balıkesir Bİ Balıkesir-Dursunbey Odaköy Göleti Balıkesir Bİ Balıkesir-Savaştepe Tütünlük Göleti Balıkesir Bİ Balıkesir-Altıeylül Sarıalan Dallımandıra Göleti Balıkesir Bİ Balıkesir-Altıeylül Bahçedere Göleti Balıkesir Bİ Balıkesir-Dursunbey Akçagüney Dada Göleti Balıkesir Bİ Balıkesir-Savaştepe Çavlu Göleti Balıkesir Bİ Balıkesir-Balya Dereköy Göleti Balıkesir Bİ Balıkesir-Balya Dörtyol Göleti Balıkesir Bİ Balıkesir-Kepsut Yaylabaşı Göleti Balıkesir Bİ Balıkesir-Balya Gökmusa Göleti Balıkesir Bİ Yapılış Şekli 176

178 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) GÖLET SULAMASI 1 1 Yalova-Armutlu Sarpdere Göleti Sulaması Yalova Bİ 2 1 Bursa-Gemlik Hamidiye Göleti Sulaması Bursa Bİ 3 1 Bursa-Gemlik Küçükkumla Göleti Sulaması Bursa Bİ 4 1 Bursa-İnegöl Alangünü Göleti Sulaması Bursa Bİ 5 1 Bursa-Kestel Gözede Göleti Sulaması Bursa Bİ 6 2 İzmir-Kemalpaşa Savanda Göleti Sulaması Mekanik Teçhizat ve Malzeme Temini İzmir Bİ 7 2 İzmir Ödemiş Rahmanlar Sulaması İzmir Bİ 8 3 Bilecik-Pazaryeri Küçük Elmalı Göleti Sulaması Bilecik Bİ 9 3 Bilecik-Gölpazarı Akçay Göleti Sulaması Bilecik Bİ 10 3 Bilecik-Söğüt Savcıbey Göleti Sulaması Bilecik Bİ 11 3 Kütahya-Gediz Yağmurlar Göleti Sulaması Kütahya Bİ 12 3 Kütahya-Şaphane Göleti Sulaması Kütahya Bİ 13 3 Kütahya-Tavşanlı Doğanlar Göleti Sulaması Kütahya Bİ 14 3 Sakarya-Ferizli Nalköy İlave Sahalar Pompaj Sulaması Sakarya Bİ 15 3 Sakarya-Pamukova Çilekli Göleti Sulaması Sakarya Bİ 16 3 Sakarya-Merkez Büyük Hataplı Göleti Sulaması Sakarya Bİ 17 3 Sakarya-Kaynarca Topçu Göleti Sulaması Sakarya Bİ 18 3 Sakarya-Pamukova Kemaliye (Deveboynu) Göleti Sulaması Sakarya Bİ 19 3 Eskişehir-Mihalıçcık Güreş Göleti Sulaması Eskişehir Bİ 20 3 Eskişehir-Alpu Dereköy Göleti Sulaması Eskişehir Bİ 21 3 Eskişehir-Sarıcakaya Laçin Göleti Sulaması Eskişehir Bİ 22 4 Karaman-Merkez Akın Göleti Sulaması Karaman Bİ 23 4 Karaman-Sarıveliler Göktepe Göleti Sulaması Karaman Bİ 24 4 Niğde-Merkez Hançerli Göleti Sulaması Niğde Bİ 25 4 Niğde-Çiftlik Azatlı Göleti Sulaması Niğde Bİ 26 4 Niğde-Çamardı Ören Göleti Sulaması Niğde Bİ 27 4 Konya Doğanhisar Karaağa Göleti Sulaması İkmali Konya Bİ 28 4 Konya-Meram Gökyurt Göleti Sulaması Konya Bİ 29 4 Konya-Hadim Yarıcak Göleti Sulaması Konya Bİ 30 5 Bolu-Seben Taşlıyayla Göleti Sulaması Malzeme Alımı Bolu Bİ 31 5 Bolu Seben Taşlıyayla Göleti Sulaması Bolu Bİ 32 5 Çankırı-Merkez Dereçatı Göleti Sulaması Çankırı Bİ 33 5 Çankırı-Korgun Demirçevre Göleti Sulaması Çankırı Bİ 34 5 Çankırı-Şabanözü Kutluşar Göleti Sulaması Çankırı Bİ 35 5 Çankırı-Korgun Karatekin Göleti Sulaması Çankırı Bİ 36 5 Çankırı-Korgun Yolkaya Göleti Sulaması Çankırı Bİ 37 5 Çorum-Sungurlu Ortakışla Göleti Sulaması Çorum Bİ 38 5 Çorum-Ortaköy Daniş Göleti Sulaması Çorum Bİ 39 5 Kırıkkale-Keskin Büyükceceli Göleti Sulaması Kırıkkale Bİ 40 5 Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak, Yahşihan Mahmutlarşarklısı Göletleri Sulamaları Kırıkkale Bİ 41 5 Ankara-Haymana Sırçasaray Göleti Sulaması Ankara Bİ 42 5 Ankara-Güdül Kırkkavak Göleti Sulaması Ankara Bİ 43 5 Ankara-Ayaş Bayram Göleti Sulaması Ankara Bİ 44 5 Ankara-Güdül Çukurören Göleti Sulaması Ankara Bİ 45 5 Ankara-Bala Süleymanlı Göleti Sulaması Ankara Bİ 46 5 Ankara-Kazan Tekkeköy Göleti Sulaması Ankara Bİ 47 5 Ankara-Ayaş Arıklarbağı Göleti Sulaması Ankara Bİ 48 5 Ankara-Nallıhan Uzunöz Göleti Sulaması Ankara Bİ 49 5 Ankara-Bala Evciler Göleti Sulaması Ankara Bİ 50 5 Ankara-Bala Çavuşlu Göleti Sulaması Ankara Bİ 51 7 Sinop-Boyabat Ilıksu Göleti Sulaması Sinop Bİ 52 7 Tokat-Niksar Serenli Göleti Sulaması Tokat Bİ 53 7 Tokat-Merkez Günçalı Göleti Sulaması Tokat Bİ 54 7 Samsun-Ladik Göleti Sulaması İkmali Samsun Bİ 55 7 Samsun Hacıdede Göleti Sulaması İkmali Samsun Bİ 56 8 Erzurum İspir Maden Köprübaşı Göleti Sulaması Erzurum Bİ 57 8 Erzurum-Pasinler Taşkaynak Göleti Sulaması Erzurum Bİ 58 8 Erzurum-Oltu Şendurak Göleti Sulaması Erzurum Bİ 59 8 Erzurum-Şenkaya Tütenocak Göleti Sulaması Erzurum Bİ 60 8 Erzurum-Merkez Karagöbek Göleti Sulaması Erzurum Bİ 61 8 Erzurum Tortum Bağbaşı Göleti Sulaması Erzurum Bİ 62 8 Erzurum Tortum Pehlivanlı Göleti Sulaması Erzurum Bİ 63 8 Erzurum-Merkez Köşk Göleti Sulaması Erzurum Bİ Kırklareli-Merkez Üsküp Göleti Sulaması Kırklareli Bİ Edirne-GÖLSU 6.Grup Gölet Sulamaları (Uzunköprü-Gazihalil, Keşan-Yenimuhacir, Merkez- Edirne Bİ Keramettin ve Meriç-Merkez) Yozgat-Boğazlıyan Oğulcuk Göleti Sulaması Yozgat Bİ Antalya Kumluca Adrasan Göleti Sulaması Antalya Bİ Antalya Doyran Boyalı Göleti Sulaması 2.Kısım Antalya Bİ Antalya Kumluca Toptaş Göleti Sulaması Yenileme Antalya Bİ Antalya Döşemealtı Ekşili Göleti Sulaması Yenileme Antalya Bİ Antalya Finike Kapıçay Göleti Sulaması Antalya Bİ Şanlıurfa-Viranşehir Nohutlu Göleti Sulaması Şanlıurfa İ Bitlis-Koçluköy Göleti Sulaması Bitlis İ Bitlis Tatvan Göllü Göleti Sulaması Bitlis İ Van-Saray Sırımlı Göleti Sulaması Van İ Afyonkarahisar-Bayat Göleti Sulaması Yenilemesi Afyonkarahisar Bİ Bölge Gölet Sulamaları İkmali 3.Kısım Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Sandıklı Bekdeş Göleti Sulaması Afyonkarahisar Bİ Yapılış Şekli 177

179 0 TABLO-2: 2016 YILINDA İHALE EDİLECEK İŞLER Sıra Bölge İşin Adı İli Toplam Keşif (TL) Afyonkarahisar Sandıklı Akın Göleti Sulaması Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Bayat Asarcık Göleti Sulaması Yenilemesi Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Çobanlar Göynük Sulaması Afyonkarahisar Bİ Afyonkarahisar-Şuhut Akyuva Göleti Sulaması İkmali Afyonkarahisar Bİ Burdur Çeltikçi Bağsaray Göleti Sulaması Burdur Bİ Isparta Gölet Sulamaları İkmali Isparta Bİ Isparta Merkez Sav Göleti Sulaması Isparta Bİ Isparta-Şarkikaraağaç Köprüköy Gölet Sulaması İkmali Isparta Bİ Sivas-Yıldızeli Aşağıçakmak Göleti Sulaması Sivas Bİ Sivas Merkez Hayranlı Göleti Su Alma Yapısı İletim Hattı ve Sulaması Sivas Bİ Sivas Gürün Ayvalı Göleti Sulaması Sivas Bİ Sivas Yıldızeli Cizözü Göleti Sulaması Sivas Bİ Sivas Gürün Eskihamal Göleti Sulaması Sivas Bİ Sivas-Yıldızeli Kapıköy Göleti Sulaması Sivas Bİ Sivas-Gürün İncesu Göleti Sulaması Sivas Bİ Sivas-Ulaş Şenyurt Göleti Sulaması Sivas Bİ Sivas Kangal Davulbaz Göleti Su Alma Yapısı İletim Hattı ve Sulaması Sivas Bİ Sivas Merkez Armutlu Göleti Su Alma Yapısı iletim Hattı ve Sulaması Sivas Bİ Sivas Merkez Demiryazı Göleti Sulaması Sivas Bİ Sivas Divriği Güresin Göleti Sulaması Sivas Bİ Sivas Zara Akören Göleti Sulaması Sivas Bİ Sivas Ulaş Küpeli Göleti Sulaması Sivas Bİ Sivas Yıldızeli Eşmebaşı Göleti Sulaması Sivas Bİ Sivas Ulaş Karacalar Göleti Sulaması Sivas Bİ Sivas Divriği Kevendüzü Göleti Su Alma Yapısı İletim Hattı ve Sulaması Sivas Bİ Adıyaman Göletleri ve YÜS Sulaması (İndere, Ilıcak, Gerger Geçitli) Adıyaman Bİ Bayburt-Demirözü Gökçedere Göleti Sulaması Bayburt Bİ Bayburt-Demirözü Eymür Göleti Sulaması Bayburt Bİ Giresun-Şebinkarahisar Ovacık Göleti Sulaması Giresun Bİ Giresun-Şebinkarahisar Dönençay Göleti Sulaması Giresun Bİ Giresun-Şebinkarahisar Şaplıca Göleti Sulaması Giresun Bİ Giresun-Alucra Göleti Sulaması Giresun Bİ Gümüşhane-Merkez Aktutan Göleti Sulaması Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kelkit Güdül Göleti Sulaması Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Şiran Bahçeli Göleti Sulaması Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Köse Kabaktepe Göleti Sulaması Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Şiran Beydere Göleti Sulaması Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kelkit Günbatur Göleti Sulaması Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Kelkit Sütveren Göleti Sulaması Gümüşhane Bİ Gümüşhane-Köse Yaylım Şehit Osman Yıldız Göleti Sulaması Gümüşhane Bİ Kastamonu Taşköprü Hasanlı Göleti Sulaması Kastamonu Bİ Kastamonu Tosya Akbük Göleti Sulaması Kastamonu Bİ Karabük-Ovacık Hatipoğlu Göleti Sulaması Karabük Bİ Karabük-Merkez Düzçam Göleti Sulaması Karabük Bİ Çanakkale-Çan Altıkulaç Göleti Sulaması Çanakkale Bİ DİĞER 1 2 Manisa Kula Yurtbaşı Göleti Malzeme Temini Manisa Bİ 2 3 Bilecik-Söğüt Savcıbey Göleti Enjeksiyonu Bilecik Bİ 3 3 Kütahya-Örencik Sulaması Doğalgaz Geçişleri Kütahya Bİ 4 6 Mersin-Mut Hacınuhlu Kelce Göleti Geçirimsizlik Tedbirlerinin Alınması Mersin Bİ 5 6 Mersin-Erdemli Akdeniz Mahallesi Madenler Çayı 3.Kısım Mersin Bİ 6 6 Osmaniye Merkez Karaçay Deresi Üzerine Köprü Yapımı Osmaniye Bİ 7 8 Erzurum Uzundere Kirazlı Sulama ve HİS Göleti Dolusavak İmalatı Erzurum Bİ 8 8 Erzurum Tortum Konak Sulama ve HİS Göleti Dolusavak İmalatı Erzurum Bİ 9 8 Erzurum Pasinler Otlukkapı Sulaması Dolusavak İmalatı Erzurum Bİ Antalya-İli Göletleri Telekom Hattı-Yol-ENH Rölekasyonu Antalya Bİ Antalya-Demre Çevreli Mahallesi Antalya Bİ Bölge Sulama ve Taşkın Koruma Tesisleri Güvenlik Önlemleri Antalya Bİ Şanlıurfa-Ceylanpınar Maden Köyü ve Antep Deresi Deşarj Kanalı Şanlıurfa Bİ Bölge Kanaletlerin Kaldırılması Isparta Bİ Kahramanmaraş-Merkez Püren Göleti Rezervuarı Kaplaması Kahramanmaraş Bİ Denizli-Çardak Gemiş Sulaması Pompa İstasyonu Mekanik ve Elektrik İşleri Denizli Bİ Denizli Honaz Aşağıdağdere Mahallesi Dağdere İkmali Denizli Bİ Aydın-Nazilli İsabeyli Göleti Rölekasyon Yolu İyileştirilmesi ve Mansap Düzenlemesi Aydın Bİ Kastamonu Karaçomak Sulaması Ana Kanal Yenilenmesi Kastamonu Bİ Yapılış Şekli 178

180 2016 YILINDA SAĞLANACAK FAYDALAR FAALİYET Birimi TOPLAM A - BÜYÜK SU İŞLERİ Sulama ha Taşkın ha meskun mahal 15 Kurulu Güç MW 60 Ort. Üretim GWh/yıl 199 İçmesuyu hm3/yıl 306 İsale Hattı km B - KÜÇÜK SU İŞLERİ Taşkın Koruma ha meskun mahal 719 Taşkın Rusubat Kontrolu ha meskun mahal 43 Yerüstüsuyu Sulamaları ha Yeraltısuyu Sulamaları ha Gölet Sulamaları ha C - KAMULAŞTIRMA ha Tarım ha Büyük Su İşleri ha Küçük Su İşleri ha Tesisler ha Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6.Maddesi Kapsamında Yapılan Kamulaştırmalar ha 16 SULAMA TOPLAMI TAŞKIN TOPLAMI 2 - Enerji ha Hizmetler ha Arıtma ha 1 ha ha meskun mahal

181 2016 YILINDA ŞEBEKELERİ TAMAMLANACAK SULAMA ALANI Faaliyet Hektar BÜYÜK SU İŞLERİ Sulama KÜÇÜK SU İŞLERİ Yerüstüsuyu Sulamaları (YAS Şebeke dahil) Gölet Sulamaları Yeraltısuyu Sulamaları SULAMA TOPLAMI TABLO-3: 2016 YILINDA ŞEBEKELERİ TAMAMLANACAK SULAMA ALANI Sıra Böl İşin Adı İli Sulama (ha) A BÜYÜK SU İŞLERİ Babasultan Barajı Sulaması Bursa Mustafakemalpaşa Döllük Sulaması ve Devecikonağı Bursa 440 Pompaj Sulaması 3 1 Boğazköy Barajı Sulaması Bursa Kınık Sağ Sahil Sulaması Bursa Ödemiş Beydağ Sulaması İzmir Gördes Sol Sahil Sulaması Manisa Gördes Sağ Sahil Sulaması Manisa Eskişehir Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması Projesi Eskişehir Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması İkmal Konya Kalecik Cazibe Sulaması Ankara Sulakyurt Barajı Sulaması Kırıkkale Çankırı Kızılırmak Hamzalı Sulaması Çankırı Çorum-Obruk Dutludere Sulaması Çorum Tımarlı Sulaması 2.Kısım Çankırı Koçhisar Sulaması Çorum YP 1 Sahası Sulama Tesisleri (2.Ünite) Adana YP 2 Sahası Sulama Tesisleri (2.Ünite) Adana Adana Misis 2.Merhale Cazibe Sulaması Adana Geldingen Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı Amasya Güzelce Barajı Sulaması İnşaatı Tokat Saraydüzü Barajı Sulaması Sinop Vezirköprü Ovası Sulaması 2. Kısım Samsun Ortabahçe Ovası Sulaması Erzurum Pasinler Tımar Regülatörü Sulaması Erzurum Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması Malatya Boztepe Sulaması Malatya Malatya-Derme Sulaması Borulu Şebeke Filtreleme ve Malatya Akpazar Ovası Pompaj Sulaması 1.Kısım Tunceli Gözeler Sulaması Bingöl Hamzadere Barajı Sulaması Edirne Kırklareli-Kızılcıkdere Sulaması İkmali Kırklareli Çayırdere Barajı Sulaması 2.kısım Kırklareli Köprübaşı-Ekrek Sulaması Kayseri Develi Ovası Sağ Sahil Sulaması 1.Kısım Kayseri Doyduk Sulaması Nevşehir Yamula Barajı Mansap Cazibe ve Pompaj Sulaması Kayseri Naras Barajı Sulaması Antalya Şanlıurfa Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım Şebeke 1. Şanlıurfa Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2.Kısım Şanlıurfa Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 3.Kısım Mardin Viranşehir Pompaj Sulaması 2.Kademe Şanlıurfa

182 TABLO-3: 2016 YILINDA ŞEBEKELERİ TAMAMLANACAK SULAMA ALANI Sıra Böl İşin Adı İli Sulama (ha) Gürpınar Sulaması 2. Kısım (Tersiyerler) İkmali Van Pusat Özen Sulaması 2.kısım Sivas Zara Sulaması Sivas Hafik Sulaması Sivas Ardıl Barajı Sulaması Gaziantep Denizli-Karakıran Kabaağaç Sulaması Denizli Yenice Ovası Sulaması Aydın Milas Ovası Sulaması İkmali Muğla Tavas Ovası Sulaması Denizli Demirözü Sulaması Bayburt Kulaksızlar Sulaması Kastamonu Çanakkale-Biga Taşoluk Sulaması Çanakkale Balıkesir-İvrindi Gökçeyazı Ovaları Sulaması Balıkesir 367 KÜÇÜK SU İŞLERİ YERÜSTÜSUYU SULAMALARI Ankara-Kızılcahamam Doğanözü Karakaya ve Köprübaşı Ankara Regülatörleri Sulamaları 2 6 Hatay-Samandağ Sulaması Hatay Hatay Yayladağı Sulaması (Aydınbahçe- Hatay Ayışığı-Çabala-Leylekli-Kulaç) Edirne Edirne-Cimra Ovası Sulaması İkmali Edirne Merkez Kemalköy Yamaç Arazileri Sulaması Edirne Edirne-Meriç Subaşı Sulaması Antalya Antalya Manavgat Sarılar Pompaj Sulaması İsale Hattı Sivas Sivas-Gürün Akınözü Regülatörü ve Sulaması Sivas Sivas-Divriği Yılanlıçay Regülatörü ve Sulaması Sivas Sivas-Gürün Sarıca Regülatörü ve Sulaması Sivas Muğla-Köyceğiz Çayhisar Sulaması 160 GÖLET SULAMALARI Bursa Keles Dağdibi Göleti Sulaması Bursa Bursa İnegöl Çavuşköy Göleti Sulaması Bursa İzmir-Kemalpaşa Savanda Göleti ve Sulaması İzmir Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması Manisa Manisa-Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması Manisa Manisa-Gördes Çiçekli Göleti Sulaması Manisa Manisa-Selendi Ayanlar Göleti Sulaması Manisa Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması Manisa Uşak-Eşme Dervişli Göleti ve Sulaması Uşak Uşak-Banaz Bahadır Göleti Sulaması Uşak Eskişehir-Mihallıççık Bahtiyar Göleti ve Sulaması Eskişehir Eskişehir-Sivrihisar Nasrettin Hoca Göleti Eskişehir Bilecik-Bayırköy Göleti ve Sulaması Bilecik Kütahya-Gediz Yağmurlar Göleti Sulaması Kütahya Kütahya-Simav Kiçir Göleti Sulaması Kütahya Kütahya-Tavşanlı Doğanlar Göleti Sulaması Kütahya

183 TABLO-3: 2016 YILINDA ŞEBEKELERİ TAMAMLANACAK SULAMA ALANI Sıra Böl İşin Adı İli Sulama (ha) 17 3 Kütahya-Şaphane Göleti Sulaması Kütahya Kütahya-Domaniç Çukurca Göleti ve Sulaması Kütahya Kütahya-Simav Yemişli Göleti ve Sulaması İkmali Kütahya Sakarya-Taraklı Kayaboğazı Göleti Sulaması Sakarya Konya-Meram İnlice Göleti ve Sulaması Konya Konya-Seydişehir Karacaören Göleti ve Sulaması Konya Aksaray-Sarıyahşi Sırabük 2 Göleti ve Sulaması Aksaray Aksaray-Merkez Altınkaya Göleti ve Sulaması Aksaray Karaman-Merkez Çukur Göleti ve Sulaması Karaman Ankara-Çubuk Yukarı Çavundur Göleti Sulaması Ankara Ankara-Polatlı Karaahmetli Göleti Sulaması Ankara Bolu-Göynük Gökçesaray Göleti Sulaması Bolu Çorum-Mecitözü Köprübaşı Göleti Sulaması ve Çorum Derivasyon Çorum-Mecitözü Tesisleri Göletleri (Figani ve Kozören) Çorum Çorum-Mecitözü Göletleri (Bayındır ve Geykoca) Çorum Adana-Karaisalı Demirçit Göleti ve Sulaması Adana Adana-Kozan Meletmez Göleti ve Sulaması Adana Hatay-İskenderun Pirinççik Göleti ve Sulaması Hatay Hatay-Merkez Tanışma Göleti ve Sulaması Hatay Hatay-Kırıkhan Kurtlusoğuksu Göleti ve Sulaması Hatay Hatay-Samandağ Çökek Göleti ve Sulaması Hatay Mersin-Merkez Değirmendere Göleti ve Sulaması Mersin Mersin-Merkez Cemilli Çevlik Göleti ve Sulaması Mersin Mersin-Gülnar Yassıbağ Göleti ve Sulaması Mersin Mersin-Aydıncık Göleti ve Sulaması Mersin Mersin-Gülnar Taşoluk Göleti ve Sulaması Mersin Mersin-Erdemli Güzeloluk Göleti ve Sulaması Mersin Mersin-Erdemli Avgadı Aydınlar Göleti ve Sulaması Mersin Osmaniye-Düziçi Karacaören Göleti ve Sulaması Osmaniye Erzincan-Tercan Göktaş Göleti Sulaması Erzincan Erzincan Tercan Çadırkaya Göleti Sulaması Erzincan Elazığ-Baskil Akuşağı Göleti ve Sulaması Elazığ Elazığ-Baskil İçlikaval Göleti ve Sulaması Elazığ Elazığ-Baskil Odabaşı Göleti ve Sulaması Elazığ Elazığ-Maden Durmuştepe Göleti ve Sulaması Elazığ Elazığ-Alacakaya Esenlik Göleti ve Sulaması Elazığ Elazığ-Karakoçan Bazlama Göleti ve Sulaması Elazığ Malatya-Kuluncak Bicir Göleti ve Sulaması Malatya Malatya-Kuluncak Karaçayır Göleti ve Sulaması Malatya Malatya-Doğanşehir Erkenek Göleti ve Sulaması Malatya Bingöl-Karlıova Kale Sulaması Malatya Bingöl-Genç Servi Göleti ve Sulaması Malatya

184 TABLO-3: 2016 YILINDA ŞEBEKELERİ TAMAMLANACAK SULAMA ALANI Sıra Böl İşin Adı İli Sulama (ha) 59 9 Bingöl-Göltepesi Göleti ve Sulaması Bingöl Tunceli-Pertek Biçmekaya Göleti ve Sulaması Bingöl Tunceli-Çemişgezek Göleti ve Sulaması Bingöl Uzunköprü Harmanlı Göleti ve Sulaması Bingöl Uzunköprü Kırkkavak Göleti ve Sulaması Tunceli Lalapaşa 1-2 Göletleri ve Sulaması Tunceli Uzunköprü Gazimehmet Göleti ve Sulaması Edirne Edirne-Gölsu 1.Grup Gölet ve Sulamaları (Uzunköprü Edirne Edirne-GÖLSU 2.Grup Gölet Sulamaları (Keşan Çeltik, Edirne Edirne-GÖLSU 3.Grup Gölet Sulamaları (Merkez Edirne Edirne-GÖLSU 6.Grup Gölet Sulamaları (Uzunköprü Edirne Kırklareli-Merkez Üsküp Göleti Sulaması Kırklareli Kırklareli-Pınarhisar Kurudere Göleti Sulaması Kırklareli Tekirdağ-GÖLSU 4.Grup Sulamaları Tekirdağ Kayseri-Sarız Çörekdere Göleti Sulaması Kayseri Kayseri-Pınarbaşı Çerkezsöğütlü Göleti Sulaması Kayseri Kırşehir-Mucur Aksaklı, Karacalı Göleti Sulaması Kırşehir Kırşehir-Akçakent Boğazevci Göleti Sulaması Kırşehir Kırşehir-Akpınar Pekmezci Göleti Sulaması Kırşehir Yozgat-Sorgun Gevrek Göleti Sulaması Yozgat Yozgat-Merkez Büyükmahal Göleti Sulaması Yozgat Yozgat-Sorgun Taşlık Göleti Sulaması Yozgat Antalya-Serik Kırkgeçit Göleti ve Sulaması Antalya Antalya-Elmalı Özdemir Göleti Sulaması İkmali Antalya Antalya Kaş İkizce Göleti ve Sulaması İkmali Antalya Antalya Karaöz Çepeli Göleti ve Sulaması İkmali Antalya Antalya Konyaaltı Geyikbayırı Karadere Göleti ve Antalya Antalya Manavgat Yeşilbağ Göleti ve Sulaması İkmali Antalya Antalya Kumluca Adrasan Göleti ve Sulaması İkmali Antalya Isparta-Gönen Bağarası Göleti Sulaması Yenileme Isparta Isparta-Eğirdir Sorkuncak Göleti Sulaması İkmali Isparta Burdur Merkez Büğdüz Göleti Sulaması Burdur Bölge Gölet Sulamaları İkmali 2. Kısım Afyonkarahis Afyonkarahisar-Merkez Halımoru Göleti Sulaması Afyonkarahis Isparta-Sütçüler Ayvalıpınar Göleti ve Sulaması Isparta Isparta-Şarkikaraağaç Belceğiz Göleti ve Sulaması Isparta Isparta-Gönen Gölbaşı Göleti ve Sulaması Isparta Isparta-Sütçüler Çobanisa Göleti ve Sulamas Isparta Isparta-Sütçüler Kesme Göleti ve Sulaması Isparta Isparta-Aksu Terziler Göleti ve Sulaması Isparta Isparta-Gönen Güneykent Göleti ve Sulaması Isparta Isparta-Merkez Direkli Göleti ve Sulaması Isparta

185 TABLO-3: 2016 YILINDA ŞEBEKELERİ TAMAMLANACAK SULAMA ALANI Sıra Böl İşin Adı İli Sulama (ha) Isparta-Eğirdir Bademli Göleti ve Sulaması Isparta Isparta Yalvaç Bağkonak Göleti Su Kaçaklarının Isparta Isparta-Eğirdir Akdoğan Göleti ve Sulaması Isparta Burdur-Yeşilova Güney Göleti ve Sulaması Burdur Burdur-Merkez Aziziye Kocapınar Göleti ve Sulaması Burdur Burdur-Çavdır Söğüt 2 Göleti ve Sulaması Burdur Afyonkarahisar-Dinar Çayüstü Göleti ve Sulaması Afyonkarahis Afyonkarahisar Çay Karamık Göleti Sulaması Afyonkarahis Afyonkarahisar Bolvadin Kemerkaya Göleti Sulaması Afyonkarahis Afyonkarahisar Şuhut 25 Ağustos Zafer Aydın Göleti Afyonkarahis Konya Akşehir Değirmenköy Gölçayır Göleti Sulaması Afyonkarahis Afyonkarahisar Sultandağı Doğancık Göleti Sulaması Afyonkarahis Afyonkarahisar Sandıklı Kızık Göleti Sulaması ar Konya Afyonkarahisar-Sandıklı Menteş Göleti Sulaması Afyonkarahis Afyonkarahisar-Başmakçı Çığrı Göleti Sulaması Afyonkarahis Afyonkarahisar Sandıklı Bekdeş Göleti Sulaması Afyonkarahis Dinar Yeşilçat Göleti Su Kaçaklarının Önlenmesi Afyonkarahis Sivas-Ulaş Şenyurt Göleti Sulaması ar Sivas Sivas-Kangal Hüyüklüyurt Göleti Sulaması Sivas Sivas-Yıldızeli Kapıköy Göleti Sulaması Sivas Sivas-Yıldızeli Kaman Göleti ve Sulaması Sivas Sivas-Yıldızeli Yakup Göleti Sulaması Sivas Sivas Yıldızeli Cizözü Göleti Sulaması Sivas Aydın-Yenipazar Katrancı Göleti Sulaması Sivas Bayburt-Merkez Yukarı Pınarlı Göleti Sulaması İkmali Sivas Giresun-Şebinkarahisar Şaplıca Göleti Sulaması Sivas Gümüşhane-Kelkit Söğütlü Göleti Sulaması Sivas Sivas-Kangal Hüyüklüyurt Göleti Sulaması K.maraş Sivas-Yıldızeli Kapıköy Göleti Sulaması K.maraş Sivas-Yıldızeli Kaman Göleti ve Sulaması Bayburt Sivas-Yıldızeli Yakup Göleti Sulaması Bayburt Sivas Yıldızeli Cizözü Göleti Sulaması Bayburt Aydın-Yenipazar Katrancı Göleti Sulaması Giresun Bayburt-Merkez Yukarı Pınarlı Göleti Sulaması İkmali Gümüşhane Giresun-Şebinkarahisar Şaplıca Göleti Sulaması Gümüşhane Gümüşhane-Kelkit Söğütlü Göleti Sulaması Kastamonu YERALTISUYU SULAMALARI

186 TABLO: YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İÇMESUYU-İSALE HATTI Sıra Bölgesi İşin Adı İli İçmesuyu (hm3/yıl) İsale Hattı (km) İÇMESUYU 141,63 749, İzmir İletim Hattı 3. Kısım (Kavaklıdere-Buca-Bornova) İzmir Düzce-Akçakoca Barajı İçmesuyu İsale Hattı Düzce 6, Bolu-Merkez İçmesuyu Hamsu Pompa İstasyonu Arıtma Tesisi Arası Bolu 20,49 10,4 Terfi Hattı 4 6 Dipkarpaz Bölgesi İçmesuyu İsale Hattı Mersin Gazimağusa Bölgesi İçmesuyu İsale Hattı Mersin 153,7 6 6 Girne Bölgesi İçmesuyu İsale Hattı Mersin Mardin-Ömerli İçmesuyu İsale Hattı Mardin 17,81 54, Mardin-Dargeçit İçmesuyu İsale Hattı Mardin 0,95 9, Mardin-Midyat İçmesuyu İsale Hattı Mardin 2,05 32, Şırnak-Cizre İçmesuyu İsale Hattı Şırnak 3, Şırnak-Silopi İçmesuyu Arıtma Tesisi Şırnak 16, Edirne İçmesuyu (Kayalıköy Barajı) İsale Hattı Edirne Tekirdağ İçmesuyu İsale Hattı Tekirdağ Tekirdağ İçmesuyu Projesi Arıtma Tesisi Tekirdağ 6, Yozgat İçmesuyu Arıtma Tesisleri Yozgat 17, Alanya İçmesuyu İsale Hattı Antalya 13, Alanya İçmesuyu Arıtma Tesisi Antalya 47, Van Erciş İçmesuyu İsale Hattı 1.Kısım Van Sivas-Divriği İlçesi ve Civarı Arıtma Tesisi, Bağlantı Hattı ve Depo Sivas 1,99 Yapımı Sivas-Divriği İlçesi ve Civarı İçmesuyu İsale Hattı Sivas 32, Kilis İçmesuyu Tesisleri ve Depo İkmali Kilis 9, Aydın ve Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı 2.Kısım Aydın 10,2 27,7 185

187 TABLO-5: 2016 YILINDA TAŞKINLARDAN KORUNMASI HEDEFLENEN ALANLAR Sıra Bölgesi İşin Adı İli Hektar Meskun Mahal BÜYÜK SU İŞLERİ Küçükmenderes Ana Yatak Düzenlemesi 1.Kısım İzmir Sakarya Nehri Kıyı Tahkimleri 4. Kısım Sakarya Kızılırmak Islahı Samsun Koyuntepe Regülatörü Edirne Muş-Karasu Yatak Islahı 3.Kısım (km km) Muş Dalaman Çayı Islahı Yenilenmesi 2.Kısım Denizli Filyos Çayı Taşkın Koruma 4.Kısım Zonguldak 1 KÜÇÜK SU İŞLERİ TAŞKIN KORUMA Yalova-Termal Kadıköy Beldesi Kızılcık Deresi Islahı Yalova Bursa İznik Kırandere Islahı Bursa İzmir-Bayındır Yusuflu Arpacılar Deresi İzmir Uşak-Merkez Dokuzsele Deresi Uşak Bilecik-Bozüyük Kocadere Islahı 2.Kısım Bilecik Bilecik-Söğüt Hamitabat-Tuzaklı Köprüsü Yapımı Bilecik Kütahya-Tavşanlı Elmaağacı, Burhan, Köseler İkmali, Kışlademirli, Derecik, Demirbilek Kütahya 6 İkmali 8 3 Kütahya-Simav İlçe Merkezi ve Eynal, Pazarlar Sofular İkmali, Gediz Yenikent Kütahya Kütahya-Hisarcık İlçe Merkezi, Emet Kabaklar Kütahya Kütahya-Aslanapa Dereköy Kütahya Kütahya-Tavşanlı Kocaçay Çayı Islahı Kütahya Kütahya-Merkez Kapan Çayı Sel Kapanı Kütahya Sakarya-Adapazarı İlçesi Göktepe Mahallesi Arışburun Deresi Sakarya Sakarya-Pamukova İlçesi İsabalı Mahallesi Akseki Deresi Sakarya Sakarya-Akyazı İlçe Merkezi Karacasu Kanalı Sakarya Sakarya-Hendek İlçe Merkezi Uludere 2. kısım Sakarya Konya-Sarayönü İlçesi Ladik Kasabası Konya Seydişehir İlçe Merkezi 1. Kısım Konya Konya Ereğli Merkez Konya Konya Taşkent Çetmi Kasabası Konya Konya Ilgın Mahmuthisar Köyü Konya Konya Sarayönü İlçe Merkez Konya Konya Emirgazi İlçesi Konya Konya Bozkır Kildere Köyü Konya 1 186

188 TABLO-5: 2016 YILINDA TAŞKINLARDAN KORUNMASI HEDEFLENEN ALANLAR Sıra Bölgesi İşin Adı İli Hektar Meskun Mahal 25 4 Konya Halkapınar İvriz Mahallesi Karacasu ve Hadırlı Dereleri Konya Konya-Seydişehir Kuran Köyü Konya Konya-Kadınhanı Bulgurpınarı Köyü Konya Konya-Hadim Korualan Kasabası 2.Kısım Konya Niğde-Çamardı Burç Kasabası Niğde Niğde Merkez İçmeli Kasabası Niğde Niğde Çiftlik İlçe Merkez Niğde Niğde-Ulukışla Başmakçı Köyü Niğde Aksaray-Merkez Altınkaya Kasabası Aksaray Aksaray-Sarıyahşi İlçesi Aksaray Aksaray Gülağaç İlçe Merkez Aksaray Aksaray Merkez Yuva Kasabası Aksaray Karaman-Gödet Deresi Karaman Karaman Sarıveliler İlçe Merkez Karaman Karaman Başyayla İlçe Merkez Karaman Karaman Sarıveliler Göktepe Kasabası Karaman 1 Ankara-Haymana İlçesi Yaprakbayırı Köyü 41 5 Yerleşim Yeri ve Arazilerinin Köyiçi (Asi, Ankara 1 Ağıl, Pilli, Kol) Dereleri 42 5 Bolu-Dörtdivan İlçe Merkezi Ulusu Deresi 2.Kısım ve Eğrice Deresi Bolu Bolu-Göynük Kuyupınar, Demirhanlar, Ahmetbeyler Köyleri Bolu Çankırı-Özlü Kasabası Purçay Deresi Çankırı Çankırı-Şabanözü İlçe Merkezi Sanı Çayı 2. Kısım Çankırı Çankırı İl Merkezi Yeni Hükümet Konağı Yeri Ağıl Deresi Deplasesi Çankırı Çorum-Osmancık İlçe Merkezi Gemici Mahallesi Kavaközü Deresi Çorum Çorum-Merkez Sülüklü Deresi İkmali ve Fitne Deresi Deplasesi Çorum Çorum-Sungurlu Çulhalı Köyü Delikli ve Karamınaltı Dereleri Çorum Çorum-Bayat İlçe Merkezi Yerleşim Yeri ve Arazilerinin Bayat Çayı Çorum Çorum-Merkez Güney Köyü Köm Deresi Çorum Çorum-54.Şube Taşkın Koruma Tesisleri Korkuluk Yapımı Çorum Düzce-Merkez Koçyazı Mahallesi Ev ve Arazilerinin Karaca Deresi ve Yandereleri Düzce Düzce-Kaynaşlı İlçe Merkezi Yandereleri Düzce Düzce-Merkez Karacahacımusa Deresi Mansap Kısmı Islahı Düzce Düzce-Uğursuyu Deresi Islahı İkmali Düzce Kırıkkale-Balışeyh Işıklar Köyü Çukurtarla Deresi Kırıkkale 1 187

189 TABLO-5: 2016 YILINDA TAŞKINLARDAN KORUNMASI HEDEFLENEN ALANLAR Sıra Bölgesi İşin Adı İli Hektar Meskun Mahal 58 6 Hatay-Merkez Serinyol Beldesi Bedirge Deresi Hatay Hatay-Merkez İlçesi Karlısu Beldesi Karaksi Çayı ve Küçükçay Deresi Hatay Hatay-İskenderun Azganlık Beldesi Suluca Deresi Islahı Hatay Hatay-İskenderun Karaçalılık Deresi Islahı Hatay Hatay-İskenderun İlçesi Karapelit Köyü Şekere Deresi Yukarı Havza 2.Kısım Hatay Hatay Kırıkhan Yılanlı Deresi Islahı Hatay Hatay Yayladağı Kureyşi Deresi Islahı Hatay Hatay Yayladağı Ağrımaz Deresi Hatay Mersin-Bozyazı Gözce Köyü Arazileri Mersin Mersin-Gülnar Sipahili Köyü Arazisi Babadıl Deresi Mersin Mersin-Bozyazı Yuva Deresi Islahı 2.Kısım Mersin Mersin-Anamur İlçesi Bahçe Mahallesi Kuşaklama Kanalı Mersin Osmaniye-Bahçe İlçesi Kocadere, Bekdemir (Bilalik) Harami ve Kar Deresi Osmaniye Samsun-Kavak Sarıalan Hatap Deresi 2. Kısım Samsun Samsun-Kavak Köseli Köyü Marsullu Mahallesinin Kurudere Deresi Samsun Samsun-Atakum Yanbey Deresi Samsun Samsun-19 Mayıs İlçe Merkezi Engiz Çayı 3. Kısım Samsun Samsun Yakakent İlçe Merkezi Liman Mahallesi ve Küplüağzı Köyü Arazilerinin Samsun 1 Celevit Deresi 2.Kısım 76 7 Samsun-Bafra Kuşlağan Terzili Köyleri Samsun Samsun-Bafra Kozağzı Köyü Samsun Tokat-Başçiftlik İlçe Merkezi Karacaören Mahallesi Hıra ve Kocaoluk Dereleri Islahı Tokat Tokat-Merkez Güzeldere Köyünün Kırkgöz Deresi Taşkınlarından Korunması İnşaatı Tokat Tokat-Niksar Gökçeli Beldesinin Gökçeli Deresi 2. Kısım Tokat Amasya-Gümüşhacıköy Pusacık Köyü Pusacık Deresi Amasya Amasya-Merkez Sarılar Köyü ve Arazisi Taşlığın Deresi (2. Kısım) Amasya Sinop-Durağan İlçe Merkezi Akbel Çayı İkmali Sinop Sinop-Durağan Yandak ve Yalnızkavak Köyleri ve İlçe Merkezi Arazileri İkmali Sinop-Gerze İlçe Merkezinin Gürleyik (Gerze) Deresi Sinop Sinop 1 188

190 TABLO-5: 2016 YILINDA TAŞKINLARDAN KORUNMASI HEDEFLENEN ALANLAR Sıra Bölgesi İşin Adı İli Hektar Meskun Mahal 86 7 Sinop-Saraydüzü Asarcıkkazaklı Köyünün Asarcık Çayı ve Temiz Deresi Sinop Sinop-Ayancık Çaylıoğlu Köyünün Çaylıoğlu Deresi Sinop 1 Ordu-Perşembe Efirli Köyünün Efirli (Eledere) 88 7 Deresi Taşkın ve Kıyı Oyuntusundan Ordu 15 1 Korunması 89 7 Ordu-Fatsa Bolaman Kasabasının Çalışlar Deresi (2. Kısım) Ordu Ordu-Mesudiye Güzle Köyü Sivrice Mahallesinin Derin (Muzamana) Deresi Ordu Ordu-Kumru Demircili (Köyü) Mahallesi Elekçi Irmağı Taşkın Kontrolü (3.Kısım) Ordu Erzurum Horasan Kemerli Köyü Erzurum Ağrı-Merkez Şeryan Çayı Ağrı Erzurum Tekman Katranlı ve Yiğitler Köyleri Erzurum Erzurum Pasinler Çiçekli, Çögender ve Tepecik Köyleri Erzurum Erzurum Narman Kilimli Köyü ve Merkez Ekrek Çayı Erzurum Ağrı Merkez Tezeren ve Yakınca Köyleri Ağrı Ağrı Eleşkirt İlçe Merkezi Alakış Deresi 2.Kısım ve Yücekapı Beldesi Çetinsu Köyü Ağrı Erzurum Karayazı Karasu ve Çakmaközü Köyleri Erzurum Erzurum Aşkale Dağyurdu Köyü Erzurum Ağrı Taşlıçay Kumluca Köyü Ağrı Ağrı Taşlıçay Aşağı Dumanlı Köyü İkmali Ağrı Erzurum İspir Avcı Köyü Erzurum Erzurum Oltu İlçe Merkezi F Tipi Cezaevi 2. Kısım Erzurum Elazığ-Arıcak Bükardi Beldesi Elazığ Elazığ-Merkez Yenikapı Köyü Elazığ Elazığ-Arıcak Üçocak Beldesi Merivan Çayı ve Çobançeşme (Rızvan) Çayı Elazığ Elazığ-Merkez Sarıkamış Kuşhane Köyleri Elazığ Elazığ-Maden Işıktepe, Çitli Köyleri Elazığ Elazığ-Keban-Denizli Köyü Elazığ Elazığ-Merkez-Korucu Köyü Elazığ Elazığ-Kovancılar Karınca Köyü Elazığ Elazığ-Arıcak Kayahisar Köyü Elazığ Malatya-Hekimhan Çanakpınar Köyü Malatya Malatya-Hekimhan İlçe Merkezi 3. Kısım Malatya Malatya-Kuluncak İlçe Merkezi Boğaziçi Mah. Malatya Malatya-Darende Çınar Köyü Taşkın Koruma Malatya Bingöl-Merkez Çapakçur Çayı Bingöl 1 189

191 TABLO-5: 2016 YILINDA TAŞKINLARDAN KORUNMASI HEDEFLENEN ALANLAR Sıra Bölgesi İşin Adı İli Hektar Meskun Mahal Bingöl-Genç Meşedalı Ardıçdibi ve Sürekli Köyleri Bingöl Bingöl-Genç Servi Beldesi Fatih Mahallesine Ait Tarımsal Arazilerin Güvere Ve Tuverehan Bingöl 36 Dereleri Bingöl-Merkez Sancak Beldesi Oğuldere Köyü Arazileri Kilise Deresi Bingöl Tunceli-Mazgirt Akpazar Beldesi Kepektaşı Mahallesi Mahalle İçi Deresi Tunceli Tunceli-Merkez Çemçeli Köyü Rabat (Örtülü) Mezrası Köyiçi Deresi Tunceli Tunceli-Ovacık Munzur Çayı, Havçor ve Kızık Dereleri Tunceli Diyarbakır-Silvan İlçe Merkezi Dereleri Diyarbakır Diyarbakır-Hani İlçesi Uzunlar Köyü Diyarbakır Diyarbakır-Hani İlçesi Yukarı Turallı Köyü Sultanik ve Turallı Dereleri Diyarbakır Diyarbakır-Sur İlçesi Konacık Köyü Akkanat Mezrası Diyarbakır Batman-İl Merkezi İkmali Batman Batman-Beşiri İlçe Merkezi Kandiladızan Deresi Batman Batman-Kozluk İlçesi Ganisermi ve Ganikodik Dereleri Batman Mardin-Kızıltepe İlçe Merkezi Gümüş, Gündük 1 ve Gündük 2 Dereleri Mardin Mardin-Kabala Beldesi Mardin Siirt-Kurtalan İlçesi Cazıvarı Deresi Siirt Siirt-Eruh İlçesi Savaşköy Siirt Siirt-Şirvan İlçesi Ormanbağı Siirt Şırnak-Silopi Çalışkan Beldesi Hişet Deresi Şırnak Şırnak-Uludere Ortaköy Köyü Şırnak Şırnak-Beytuşşebap İlçesi Akçayol Köyü Kocakadın Deresi Şırnak Şırnak-Beytüşşebap İlçesi Boğazören Köyü Kocakadın Deresi Şırnak 1 Edirne-1.Grup Taşkın Koruma (Merkez Helvacı Dere, Süloğlu-Geçkinli Köyünün Reseli Dere (Revize), Uzunköprü-Sığrcılı Köyü Edirne 2 Yerleşim Alanı Sığrcılı Dere) Edirne-4.Grup Taşkın Koruma Edirne Edirne-5.Grup Taşkın Koruma Edirne Edirne-6.Grup Taşkın Koruma Edirne Kırklareli-Lüleburgaz Umurca Köyü ve Arazilerinin Kavak Dere Kırklareli Kırklareli-Merkez Dokuzhöyük ve Karahalil Köyleri Arazilerinin Teke Dere Kırklareli

192 TABLO-5: 2016 YILINDA TAŞKINLARDAN KORUNMASI HEDEFLENEN ALANLAR Sıra Bölgesi İşin Adı İli Hektar Kırklareli-1.Grup Taşkın Koruma (Merkez- Kavaklı Beldesi Yerleşim Alanı Karahıdır Deresi (İncidere), Merkez-Karahıdır ve Bademlik Mahallelerinin İnci Dere, Demirköy- Sivriler Köyü Longoz Orman Fidanlığı Bulanık Dere, Pınarhisar-Cevizköy Köy İçi Deresi (Revize), Pehlivanköy-İlçesinin Çoroğlu Dere, Lüleburgaz-Sakızköy Beldesi Belde İçinden Geçen Tırtan, Killik ve Karadere (Revize) Meskun Mahal Kırklareli Kırklareli-2.Grup Taşkın Koruma Kırklareli Kırklareli-3.Grup Taşkın Koruma Kırklareli Tekirdağ Marmaraereğlisi Dereağzı Mahallesi Bağlar Deresi İkmali Tekirdağ Tekirdağ-Çerkezköy Pınarca Deresi Tekirdağ Tekirdağ-Çorlu Kumluca Dere ve Yankolu Sinan Dede Deresi Tekirdağ Tekirdağ-1.Grup Taşkın Koruma (Merkez- Naipköy Yerleşim Alanı Köy İçi Deresi (Naipköy Dere), Malkara Müstecep Köyünün ve Arazilerinin Köyderesi, Çerkezköy Kızılpınar Beldesi Yerleşim Alanı Domuz ve Demirhan Dereleri, Çerkezköy İlçesi Karağaç Beldesi Yerleşim Alanının Karağaç Deresi) Tekirdağ Tekirdağ-2.Grup Taşkın Koruma (Saray- Beyazköy Beldesinin Vişne Dere, HayraBolu- Çerkezmüsellim Beldesinin Koca Dere, HayraBolu-Aydınlar Köyünün Köy Deresi, Tekirdağ 6 HayraBolu-Umurcu Köyünün Çiftlik Dere ve Kavak Dereleri) Tekirdağ-3.Grup Taşkın Koruma Tekirdağ Yozgat-Sorgun Doğankent Arazileri Çayırlık ve Dedefakılı Deresi Yozgat Yozgat-Akdağmadeni Paşabey Köyünün Üzümlü Deresi Yan Kolu Yozgat Yozgat-Kadışehri Kabalı Köyü Yozgat Yozgat Şefaatli İlçe Merkezinin Kanak Çayı, Karasu ve Karan Dereleri Yozgat Yozgat-Sorgun Eymir Kasabası Akocak Mahallesinin Yerleşim Alanlarının Kuru Dere Yozgat Yozgat-Boğazlıyan Yenikışla Köyü Arazilerinin Tabansuyu Zararlarından Yozgat 800 Korunması Yozgat-Akdağmadeni-Yukarıçulhalı Köyünün Tad Deresi Yozgat Yozgat-Çekerek-Kalederesi Köyünün Kurmul ve Zincanlı Dereleri Yozgat Kırşehir-Çiçekdağ Beşikli Köyü ve Arzaileri Kırşehir

193 TABLO-5: 2016 YILINDA TAŞKINLARDAN KORUNMASI HEDEFLENEN ALANLAR Sıra Bölgesi İşin Adı İli Hektar Meskun Mahal Antalya Manavgat Çolaklı Şarlavuk Deresi 1.Kısım Antalya Antalya Demre Köşkerler Köyü Sakar Deresi Antalya Antalya Elmalı İlçe Merkezi Taşkın Kontrolü 1. Kısım Antalya Antalya Kumluca Üleşik Deresi Taşkın Kontrolü Antalya Antalya Kumluca Gavur Deresi 4. Kısım Antalya Şanlıurfa-Akçakale Taşkın Koruma Şanlıurfa Şanlıurfa-Cavsak Deresi 3.Kısım Şanlıurfa Şanlıurfa-Hilvan Korçik Deresi Şanlıurfa Van-Saray Kurucan Van Van-Özalp Boğazkesen Köyü Van Van-Gürpınar Geraf ve Kezi Dereleri Van Muş-Merkez Çarçayı Muş Muş-Bulanık İlçe Merkezi Körsu Deresi Muş Muş-Korkut İlçe Merkezi Şeyhali Deresi Muş Muş-Korkut İlçesi Karakale Suluk Dereleri Muş Bitlis-Mutki İlçesi Cevizliçeşme ve Sinor Dereleri Bitlis Hakkari-Çukurca İlçe Merkezi Beytunk Deresi Hakkari Hakkari- Merkez Serink Deresi Hakkari Isparta-Şarkikaraağaç İlçe Merkezi Isparta Isparta-Eğirdir İlçe Merkezi 2.Kısım Isparta Isparta-Aksu Yılanlı Köyü Isparta Isparta-Eğirdir Ağılköy Köyü Isparta Isparta-Sütçüler Kasımlar Kasabası Isparta Isparta-Sütçüler Belence Köyü Isparta Isparta-Sütçüler İlçe Merkezi Yandereleri 2.Kısım Isparta Isparta-Yalvaç Dedeçam Kasabası ve Arazisi 2.Kısım Isparta Isparta-Yenişarbademli İlçe Merkezi ve Arazisi Isparta Isparta-Atabey İlçe Merkezi Akçay Deresi Isparta Isparta- Keçiborlu Kozluca Köyü Isparta Burdur-Çavdır Karaköy Köyü Burdur Burdur-Yeşilova Büyükyaka Köyü Burdur Burdur-Bucak Anbahan Köyü Burdur Burdur-Merkez İğdeli Köyü Burdur Burdur-Merkez İlyas Köyü Burdur Burdur-Bucak İlçe Merkezi 2. Kısım Burdur Burdur-Tefenni Beyköy 2. Kısım Burdur Yeşilova Doğanbana Köyü Burdur Afyonkarahisar-İhsaniye Gazlıgöl Kas. İkmali Afyonkarahisar Afyonkarahisar-Emirdağ Gedikevi Köyü Afyonkarahisar 1 192

194 TABLO-5: 2016 YILINDA TAŞKINLARDAN KORUNMASI HEDEFLENEN ALANLAR Sıra Bölgesi İşin Adı İli Hektar Meskun Mahal Afyonkarahisar-Emirdağ Tezköy Köyü Afyonkarahisar Afyonkarahisar-İscehisar Cevizli Köyü Afyonkarahisar Afyonkarahisar Taşkın Koruma 1. Grup Afyonkarahisar Afyonkarahisar Taşkın Koruma 3. Grup Afyonkarahisar Afyonkarahisar Taşkın Koruma 5. Grup Afyonkarahisar Afyonkarahisar-Şuhut Dadak Köyü Afyonkarahisar Afyonkarahisar-Şuhut Akyuva Köyü Afyonkarahisar Afyonkarahisar-Şuhut Koçyatağı Köyü Afyonkarahisar Afyonkarahisar Taşkın Koruma 2. Grup Afyonkarahisar Afyonkarahisar-Sandıklı Alamescit Köyü Afyonkarahisar Afyonkarahisar Taşkın Koruma 8. Grup Afyonkarahisar Afyonkarahisar-Şuhut Ortapınar Köyü Afyonkarahisar Sivas-Deliilyas Göleti Mansap Düzenlemesi Sivas Sivas-Divriği Akmeşe Köyü Sivas Sivas-Hafik İlçe Merkezi Gölayağı 2.Kısım Sivas Sivas-Yıldızeli İlçe Merkezi Kümbet Deresi Sivas Sivas-Yıldızeli Kalın Beldesi 2.Kısım Sivas Sivas-Zara Korkut Köyü Sivas Sivas-Zara Ütükyurdu Sivas Sivas-Gürün Yukarı Ayvalı Köyü Sivas Sivas-Zara Culhaali Köyü Sivas Sivas-Tutmaç Göleti Mansap Düzenlemesi Sivas Sivas-Merkez Emirhan Köyü Sivas Kahramanmaraş-Afşin 204.Şube Taşkın Koruma Tesislerine Korkuluk ve Kanal Taban Kaplaması Kahramanmaraş-Çağlayancerit İlçesi Helete (Düzbağ) Mahallesi Kuru Deresi Kahramanmaraş-Türkoğlu Şekeroba Kasabası Meskun Mahal Kar Deresi ve Kolları ile Öz Deresi 2.Kısım Kahramanmaraş-Türkoğlu İlçe Merkezi İmalı Çayı, Kanlı Dere ve Kuru Dere Kahramanmaraş-Türkoğlu Beyoğlu Kasabası Arazileri Sarılar ve İnönü Deresi Adıyaman-Merkez Taşgedik Köyünün Haydaran Deresi Kahramanmara ş Kahramanmara ş Kahramanmara ş Kahramanmara ş Kahramanmara ş Adıyaman

195 TABLO-5: 2016 YILINDA TAŞKINLARDAN KORUNMASI HEDEFLENEN ALANLAR Sıra Bölgesi İşin Adı İli Hektar Meskun Mahal Adıyaman-Kahta İlçe Merkezinin Kahta ve Değirmen Dereleri Adıyaman Adıyaman-İl Merkezi Beşpınar Mevkii Ziyaret Çayı Adıyaman Gaziantep-Nizip Uluyatır Kasabası Yerleşim Yeri Akdere 2. Kısım Gaziantep Gaziantep-İslahiye İlçe Merkezi Çerçili, İslahiye ve Değirmencik Dereleri Gaziantep Kilis-İl Merkezi Alifakı Deresi Kuşaklama Kanalı Kilis Aydın-Aşağı Büyük Menderes Nehri ve Yan Kolları Yatak Islahı Aydın Aydın-Koçarlı Boydere Köyü Aydın Aydın-Köşk Köşk Çayı Aydın Aydın-Kuyucak Kargılı Deresi Aydın Aydın-Kuyucak Göçmen Mahallesi Mustafapaşa Kuyusu Deresi Aydın 1 Denizli-İli Taşkın Koruma 3.Kısım (Çivril-Küfi Çayı Derivasyonu, Çivril-Gümüşsu Akçay Denizli Islahı 1.Kısım) Denizli-Acıpayam ve Serinhisar Ovası Ana Tahliye Kanalı Sanat Yapıları 1.Kısım Denizli Muğla-İli Taşkın Koruma 1.Kısım (Merkez Gazeller Köyü Kurudere, Kavaklıdere-Çayboyu Muğla 30 2 Beldesi Gökçay Deresi) Muğla-İli Taşkın Koruma 2.Kısım (Köyceğiz Zeytinalanı Harmandere 2.Kısım, Yatağan- Muğla 15 2 Katrancı Köyü Köyiçi Deresi) Muğla-Fethiye Merkez Çerçi ve Üzümlü Deresi Muğla Muğla-Köyceğiz İlçe Merkezi Kargıcak Deresi 2.Kısım Muğla Muğla-Seydikemer Eşen Çayı 1.Kısım Muğla Trabzon-Merkez Şehiriçi Dereleri Islahı 2.Kısım Trabzon Trabzon-Araklı Küçükdere Deresi Trabzon Trabzon-Değirmendere Vadisi Islahı 2.Kısım Trabzon Trabzon-Hayrat İlçesi Balaban Beldesi Balaban ve Baltacı Dereleri Islahı Trabzon Trabzon-Of Solaklı Vadisi Taşkın Koruma, Rehabilitasyon ve Çevre Düzenlemesi Trabzon Trabzon-Yomra İlçe Merkezi Şana Deresi Islahı 2.Kısım Trabzon Trabzon-Beşikdüzü İlçe Merkezi Dereleri 2.Kısım Trabzon Trabzon-Sürmene Çamburnu Sargona Deresi ve Tersane Dereleri ile Yazlık ve Soğukpınar Köyü Gelincik Deresinin Islahı 2.Kısım Trabzon 1 194

196 TABLO-5: 2016 YILINDA TAŞKINLARDAN KORUNMASI HEDEFLENEN ALANLAR Sıra Bölgesi İşin Adı İli Hektar Meskun Mahal Trabzon-Çarşıbaşı İlçe Merkezinin Çarşıbaşı, Taşlıtepe ve Kaldırım Dereleri İkmali Trabzon Trabzon-Manahos Vadisi Islahı İkmali Trabzon Trabzon-Akçaabat Şinik Beldesi Trabzon Trabzon-Çarşıbaşı İlçe Merkezi Yan Dereleri Trabzon Trabzon-Akçaabat Söğütlü Mahallesi Kanziga Deresi 2.Kısım Trabzon Bayburt-Merkez Zahit Mahallesi Dağardı Mevkii Bayburt Bayburt-Demirözü Beşpınar Lori ve Çallı Dereleri İkmali Bayburt Bayburt-Merkez Kaleardı Mahallesi Bayburt Bayburt-Aydıntepe Yerleşim Yerlerinin Kozlak (Gavnez) Deresi Bayburt Bayburt-Merkez İlçesi Yolaltı Köyü Bayburt Bayburt-Merkez Örence Köyü Demirtaş Deresi İkmali Bayburt Bayburt-Merkez Harmanözü Köyü Yerleşim Alanlarının Kale ve Yayla Dereleri Bayburt 4 Giresun-Dereli İlçesi Tepeköknarlı, Çağlayan Köyü, Karakaya Mahallesi ve Yağmurca Köyü Giresun 10 4 Yerleşim Yerlerinin Aksu Çayı Giresun-Merkez Batlama Vadisi Islahı 2.Kısım Giresun Giresun-Alucra İlçesi Suyurdu ve Karabörk Köyleri Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerinin Bağırsak, Moran ve Erikkavak Dereleri Giresun-Çanakçı İlçe Merkezi ile Karabörk Belde Merkezi İkmali Giresun 1 Giresun Giresun-Espiye Karadona Vadisi Islahı 1.Kısım Giresun Giresun-Dereli Alancık Köyü Tarım Arazileri ve Yerleşim Yerleri, Aksu Deresi Giresun 4 Gümüşhane-Kelkit Deredolu Beldesinin Komun ve Boğazın Dereleri ile Özlüce Gümüşhane 1 Köyünün Balahor Deresi Gümüşhane-Merkez Şehiriçi Dereleri Gümüşhane Gümüşhane-Merkez Arzular Beldesi Gümüşhane Gümüşhane-Merkez Akocak Köyü Gümüşhane Gümüşhane-Torul Atalar Köyü Gümüşhane Gümüşhane-Şiran Koyunbaba Köyü Gümüşhane Rize-Derepazarı İlçe Merkezi ve Tarım Arazilerinin Eriklimanı ve Tersane Dereleri Rize Kısım Rize-Merkez Şehiriçi Dereleri (Değirmendere ve Müftü Dereleri) Rize Rize-Fırtına Vadisi Islahı (Memba ve Mansap Tedbirleri) Rize 4 195

197 TABLO-5: 2016 YILINDA TAŞKINLARDAN KORUNMASI HEDEFLENEN ALANLAR Sıra Bölgesi İşin Adı İli Hektar Meskun Mahal Rize-Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5.Kısım Rize Rize-Ardeşen İlçesi Kahveciler, Cami, Kuzey ve Baş Mahalleleri Dolana Deresi Rize Rize-Merkez Şehiriçi Dereleri (Kale ve Hamam Dereleri) Rize Rize-Merkez Kendirli Beldesi Elmalı Deresi ve Yankolları Rize Rize-Pazar Hemşin Deresi 2.Kısım Rize Rize-Pazar İlçe Merkezi Yan Dereleri Rize Rize-Çayeli Yenihisar Deresi Köyiçi Deresi İkmali Rize Rize-Çayeli Büyükdere Vadisi Islahı İnşaatı 2.Kısım Rize Kastamonu-Daday İlçe Merkezi Daday Çayı Kastamonu Kastamonu-Azdavay İlçe Merkezi Kastamonu Kastamonu Merkez Dereberçin Köyü Dereberçin Çayı Kastamonu Kastamonu Azdavay Yumacık Köyü Büyük Dere Kastamonu Kastamonu-Taşköprü Duruca Köyü Seyitler Mahallesi Kastamonu Kastamonu-Araç Çaykaşı Köyü Soğanlıdere Mahallesi Değirmenderesi Kastamonu Kastamonu-Devrekani İlçe Merkezi İsmailbey Deresi İkmali Kastamonu Kastamonu Tosya İlçesi Dağardı Köyü Avşar Mahallesi Kastamonu Bartın Ulus Kumluca Beldesi Kumluca Çayı ve Yan Dereleri Bartın Bartın Amasra Çakraz Büyükdere Bartın Bartın Merkez Kutlubey Yazıcılar Köyü Ana Deresi Bartın Bartın-Ulus İlçe Merkezi Ulus Çayı ve Çerçi Deresi Bartın Bartın Merkez Gerişkatırcı Köyü Gerişkatırcı Deresi Bartın Bartın Ulus Ulukaya Köyü Budamış Mahallesi Budamış Çayı Bartın Karabük-İl Merkezi Atatürk Mahallesi Aksöke Dereleri Karabük Karabük-Merkez Karabük Köyü Soğanlı Çayı Karabük Karabük-Merkez İlçesi Kahyalar Köyü Pirinçlik Mah Küçükçay Der. Karabük Karabük-Merkez Hanköy Evarkası Deresi Karabük Karabük-Merkez Kurtuluş Mahallesi Gökdere Karabük 1 196

198 TABLO-5: 2016 YILINDA TAŞKINLARDAN KORUNMASI HEDEFLENEN ALANLAR Sıra Bölgesi İşin Adı İli Hektar Meskun Mahal Karabük Yenice Gökbel Mahallesi Balıkısık Deresi Karabük Karabük Eskipazar Deresoplan Köyü Karabük Karabük SafranBolu İlçesi Karıt Navsaklar Kuzyakaköseler Satköy Köylerinin Araç Çayı Karabük Karabük Yenice İlçe Merkezi Yenice Çayı Islahı Karabük Karabük Merkez Cumayanı Köyü Kızıldere Karabük Karabük Yenice Değirmenyanı Köyü Bostancılar Kadıoğlu Deresi Karabük Karabük Yenice Kayadibi Gelecek Deresi Karabük Zonguldak-Karadeniz Ereğli Penceş Menba Dereleri (Sakindere, Alkaya, Güldere) Zonguldak Zonguldak-Merkez Karaman Beldesi Karamanlar Mahallesi Çay Deresi Zonguldak Zonguldak-Devrek Ataköy Karasu (Uzunöz) Deresi Zonguldak Zonguldak-Kozlu Beldesi Kozlu Deresi 2.Kısım İkmali Zonguldak Zonguldak-Gökçebey İlçesi Bakacakkadı Beldesi 1 Nolu Kurudere Zonguldak Zonguldak Devrek İlçesi Karakoçlu Köyü Çaylara Deresive Sofular Köyü Çengeri Deresi Zonguldak Balıkesir-Karesi Çay Deresi Balıkesir Balıkesir-Susurluk İlçesi Ev ve Arazilerinin Hatap Deresi Balıkesir Balıkesir-Karesi Çay Deresi 2. kısım Balıkesir Balıkesir-Burhaniye Pelitköy Ev ve Arazilerinin Hayıttarla (Sülüklü) Deresi Balıkesir Balıkesir - Sındırgı Kalemdere Balıkesir Çanakkale-Biga Merkez Kocabaş Çayı ve Kolları Islahı Çanakkale Çanakkale-Ayvacık Küçükkuyu Beldesi Ilıca Deresi Çanakkale Çanakkale-Eceabat Kilye Deresi Çanakkale Çanakkale-Ezine İlçesi Merkez Akçin,Üsküfçü (Küçükçay),Dalyan Köyü Yağnacı Dereleri 1. Çanakkale 2 Kısım Çanakkale-Lapseki İlçesi Yeniceköy Akyar ve Suluca Köyü Sümbüllü Dereleri Çanakkale Çanakkale-Bayramiç İlçesi Karamenderes Çayı 1. Kısım Çanakkale 1 Artvin Şavşat Meydancık Beldesi, Şavşat Tepeköy Bahçecik Mahallesi ve Köprüyaka Artvin 7 Köyü, Şavşat Erikli Köyü Agara Mahallesi Artvin - Yusufeli İlçesi Morkaya Köyü Tortum Çayı Artvin 5 197

199 TABLO-5: 2016 YILINDA TAŞKINLARDAN KORUNMASI HEDEFLENEN ALANLAR Sıra Bölgesi İşin Adı İli Hektar Artvin - Hopa Yoldere, Koyuncular ve Yukarı Sundura Köylerinin Sundura Deresi, Yoldere Deresi ve Koyuncular Deresi Artvin-Arhavi İlçesi Yolgeçen Köyü Tarım Arazilerinin Lome Deresi Artvin İli Merkez Şehir İçi Dereleri Ve Seyitler Köyü Yerleşim Yerleri Ve Tarım Arazilerinin Godrahov Deresinin Taşkın Ve Rusubat Zararlarından Korunması İşi (1. Kısım İskebe Deresi) Artvin-Borçka İlçesi Demirciler Köyü Ormanlı ve Elmalı Mahallelerinin Azura ve Elmalı Dereleri, Borçka Merkez Mahallesi Taşlıtarla Mevkiindeki Arazi ve Yerleşim Birimlerinin Napaşman Deresi Artvin-Ardanuç İlçesi Torbalı Köyü ve Tarım Arazilerinin Eşkinar Deresi Artvin 26.Bölge Taşkın Koruma Tesislerine Korkuluk Yapılması 26. Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı Artvin-Şavşat İlçesi Dereiçi Köyü ve Arazilerinin Meydancık Çayı, Çağlayan Deresi ve Agara Deresi 2.Kısım Artvin - Borçka İlçesi İçkale Deresi Havzasında Bulunan Köylerin İçkale Deresi 2. Kısım ile Çaylı Köyünün Çaylı Deresi Artvin Yusufeli İlçesi Köprügören Köyünün Kızıl Deresi ve Yan Dereleri Artvin Hopa ilçesi Yeşil Köy yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin Güverginlik ve Çaylık Dereleri taşkınlarından korunması ile Artvin Hopa ilçesi Çamlı Köyü Çamlı Deresi Artvin Hopa Sundura Mahallesi Yerleşim Yerlerinin Berzerat Deresi, Subaşı Köyü Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerinin Subaşı Deresi ve Yan Kollarının Taşkınlardan Korunması İnşaatı İşi Meskun Mahal Artvin 2 Artvin 1 Artvin 1 Artvin 2 Artvin 1 Artvin 3 Artvin 1 Artvin 1 Artvin 1 Artvin 1 Artvin 1 Artvin 1 TAŞKIN RUSUBAT KONTROLU 1388, İzmir-Bergama Alibeyli Köyü TRK 2.Kısım İzmir Manisa-Bakırçay Havzası Taşkın ve Rusubat Kontrolu 1.Kısım (Kırkağaç Yan Dereleri, Soma ve Kırkağaç İlçeleri ile Turgutalp Beldelerinin Bakırçay Yan Dereleri) Manisa Ankara-Çamlıdere İlçesi Eşik Deresi Erozyon Rusubat Kontrolü Ankara Çorum-Osmancık Karalargüney Köyü Çorum Çorum-Kargı Gölköy Nargazan Deresi Çorum 1 198

200 TABLO-5: 2016 YILINDA TAŞKINLARDAN KORUNMASI HEDEFLENEN ALANLAR Sıra Bölgesi İşin Adı İli Hektar Meskun Mahal 6 5 Çorum-Merkez Ertuğrul Köyü Taşkın ve Rusubat Kontrolu Çorum Düzce-Kaynaşlı Sığırlık Deresi Düzce Hatay-Erzin İlçesi Erzin Deresi ve Yan Kolları Islahı 2.Kısım Hatay Samsun Vezirköprü Çorakdere Köyü Osmanderesi Mahallesinin Osman Deresi Samsun Tokat Erbaa Gökal Kasabasının Karakuş Çayı ve Yan Dereleri Tokat 1 1 Sinop Türkeli Hamamlı Köyü Çayırlar 11 7 Mahallesinin Bolla Deresi Rüsubat Sinop 1 Zararlarından Korunması 12 7 Ordu Merkez Akçaova Deresi Islahı İkmali Ordu Ordu İl Merkezinin Acısu Deresi Ordu Erzurum Pasinler Demirdöven ve Deliler Deresi Erzurum 600 Bingöl-Merkez Yukarıçavuşlar Köyünün Ev ve 15 9 Arazilerini Geleşek Deresi Ve Yan Dereleri 2. Bingöl 9 Kısım 16 9 Malatya Arguvan Çavuşlar Köyü Köyiçi Deresi Malatya Tekirdağ-Şarköy Hoşköy Deresi Yukarı Havza Islahı 3.Kısım Tekirdağ Yozgat Akdağmadeni Tarhana Köyünün Çayderesi Yozgat Van-Başkale Gelenler Köyü Van Van-Saray Bakışık Köyü Van Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Van Erçek Memedik Deresi İstifli Van 1 Taş Tahkimatı) Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı (Bitlis Mutki İlçesi Yalıntaş Köyü ve Bitlis 2 Göztepe Köyü Dereleri İstifli Taş Tahkimatı) Hakkari Merkez Serink ve Sulu Dereleri Hakkari Burdur İl Merkezi 4. Kısım Burdur Sivas-Ulaş İlçe Merkezi Tecer Deresi Yukarı Havza Sivas Sivas Kutanözü Regülatörü Yukarı Havza Sivas Sivas Koyulhisar Orta Seki Köyü Yukarı Havza Sivas Kahramanmaraş-Nurhak Tatlar Kasabası Kahramanmara Sulutekne Deresi ş Kahramanmaraş-Türkoğlu Şekeroba Kasabası Kahramanmara Kar Deresi ve Kolları İkmali ş 2 Denizli-Acıpayam Dalaman Çayı İğdeli, Pekmeztoprak, Değirmendere, Çatak, Derin, Sulu ve Süleymanlar Yandereleri Yukarı Havza Islahı Denizli

201 TABLO-5: 2016 YILINDA TAŞKINLARDAN KORUNMASI HEDEFLENEN ALANLAR Sıra Bölgesi İşin Adı İli Hektar Meskun Mahal Denizili Çürüksu Sulaması Yandereleri Yukarı Havza Islahı 2.Kısım Denizli Zonguldak-Ereğli Ormanlı Beldesi Karabalçık Deresi Zonguldak Zonguldak-Ereğli Çaylıoğlu Beldesi Hızarbendi Deresi Zonguldak Zonguldak Gökçebey Agustu Deresi İkmali Zonguldak Zonguldak-Merkez İnağzı Mahallesi Karıncak Deresi 2.Kısım Zonguldak Ardahan Göle Kuytuca Köyü Ardahan Kars Digor Varlı Köyü Kars Artvin Borçka İlçesi Karagöl Gölü Üst Havza Tedbirlerinin Alınması Artvin Artvin-Borçka Karagöl Gölü Üst Havza Tedbirlerinin Alınması Artvin Artvin-Merkez Aşağımaden Köyünün Aşağımaden Deresi 2.Kısım Artvin 1 TOPLAM

202 TABLO-6: 2016 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAMULAŞTIRMA Sıra İşin Adı Hektar 0 TARIM SEKTÖRÜ 4998,18 BÜYÜK SU İŞLERİ 3382, Bursa-İnegöl 3, Bursa-Karacabey Yeşildere 1. Merhale 25, Bursa-Yenişehir I. Merhale 3, Emet - Orhaneli I. Merhale 2, İznik II.Merhale 5, Salihli-Yeşilkavak 2, Bakırçay Mansap Ovaları 2, Akhisar-Gördes 37, Bakırçay-Kınık 8, Bayındır-Ergenli 30, İzmir-Kemalpaşa (Yiğitler Barajı ve Sulaması) 3, Küçükmenderes Beydağ 15, Küçükmenderes-Bayındır 30, Manisa-Güneşli 2, Manisa Kelebek 25, Ödemiş-Aktaş 10, Küçükler İkmal 1, Altıntaş I. Merhale 0, Beylikova 0, Bilecik-Pazaryeri - Günyurdu (ikmal) 20, Eskişehir-Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması (Yaralı Pompaj Sul) 5, Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması 2. Merhale (Gökpınar Barajı) 1, Hasanlar 1, Kızıldamlar (ikmal) 5, Kütahya-Aslanapa-Kureyşler 1, Orta Sakarya II. Merhale 8, Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli (KOP) 3, Beyşehir-Damlapınar (KOP) 3, Konya-Beyşehir-Kıreli Pompaj Sulaması (İkmal) (KOP) 1, Derebucak Barajı ve Gembos Derivasyonu ve Sulaması (İkmal) (KOP) 8, Konya-Çumra 2-B Merhale (KOP) 2, Konya-Çumra III.Merhale (KOP) 120, Konya-Çumra II.Merhale (KOP) 1, Konya-İvriz Sağ ve Sol Sahil Sulaması Rehabilitasyonu (KOP) 0, Niğde Gebere II.Merhale (KOP) 1, Devrez Kızlaryolu 1, Baraj Rezervuarlarının Ağaçlandırılması 2, Ankara-Kalecik 4, Bolu-Gerede Dörtdivan 20, Çankırı Kızılırmak Hamzalı 1, Çankırı-Acıçay I. Merhale 10, Çerkeş-Akhasan 3, Çorum Hatap 2, Kırıkkale-Sulakyurt 25, Kızılırmak Tımarlı 2 Sulaması 0, Koçhisar (YHGP) 3, Obruk-Dutludere Sulaması (YHGP) 12,50 201

203 TABLO-6: 2016 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAMULAŞTIRMA Sıra İşin Adı Hektar 48 5 Şereflikoçhisar 0, Hatay-Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi 0, Kadirli Savrun Barajı 1, Misis 2.Merhale Cazibe Sulaması 0, Adana-Karaisalı-Nergizlik (İkmal) 9, Adana-Yumurtalık Ovası Cazibe Sulaması (İkmal) 0, Amik-Afrin (Reyhanlı Barajı ve Sulaması) 9, Amik-Tahtaköprü 1.Merhale 0, Aş.Ceyhan Aslantaş III.Merhale 10, Aş.Ceyhan Aslantaş II.Merhale 8, Aş.Göksu II.Merhale 1, Aş.Seyhan 4.Merhale Sulaması ve Drenajı 16, Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması I.Merhale 10, Hatay-Gönençay 1, Mehmetli Barajı Yükseltilmesi 3, Mersin-Sorgun Barajı ve Sulaması 5, Mersin-Aksıfat 20, Mersin Anamur Alaköprü Sulaması 1, Mersin-Berdan II. Merhale (İkmal) 4, Mersin-Mut 0, Osmaniye-Kesiksuyu-Savrun (İkmal) 5, Terme Salıpazarı Barajı 1, Alpu (YHGP) 1, Aş.Çekerek I.Merhale (YHGP) 60, Aydınca 5, Bafra Ovası Sulaması (YHGP) 15, Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı (YHGP) 35, Güzelce (YHGP) 2, Ladik-Derinöz (YHGP) 2, Samsun-19 Mayıs (YHGP) 33, Saraydüzü 2, Sinop-Gökırmak-Dodurga (Durağan) (İkmal) 0, Sinop-Karasu 15, Tokat-Turhal-Gülüt (YHGP) 7, Vezirköprü (YHGP) 7, Ağrı-Yazıcı (DAP) 10, Çayırlı I. Merhale 20, Demirdöven (DAP) 4, Erzurum (Kuzgun-Daphan I.Merhale) (DAP) 2, Erzurum-Narman (DAP) 12, Erzurum-Palandöken (DAP) 6, Hınıs I.Merhale (DAP) 30, Pazaryolu (DAP) 2, Bingöl-Genç Sulaması (DAP) 1, Bingöl-Gözeler (DAP) 0, Darende-Gökpınar (DAP) 1, Elazığ-Kanatlı (DAP) 1, Kuzova Pompaj Sulaması (DAP) 1, Malatya-Çat (DAP) 1,10 202

204 TABLO-6: 2016 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAMULAŞTIRMA Sıra İşin Adı Hektar 97 9 Malatya-Kapıkaya (DAP) 5, Malatya-Kuruçay (DAP) 0, Malatya-Yoncalı (DAP) 6, Tunceli-Akpazar (DAP) 5, Batman II. Merhale (GAP) 2, Çermik-Kale 30, Diyarbakır-Ergani (GAP) 8, Kralkızı Dicle II. Merhale (GAP) 0, Kralkızı Dicle I. Merhale (GAP) 2, Silvan I.Merhale (GAP) 450, Şırnak Kavşaktepe Barajı (GAP) 0, Şırnak Musatepe ve Çetintepe Barajları (GAP) 3, Şırnak Uludere ve Ballı Barajları (GAP) 2, Şırnak-Şırnak Barajı (GAP) 0, Aşağı İpsala (Hamzadere Barajı ve Koyuntepe Regülatörü) 1, Gelibolu-Gökbüet 20, İpsala 2.Merhale 1, Kırklareli 6, Meriç Çakmak I.Merhale 12, Meriç Taşkın 30, Meriç-Edirne Sulaması 2, Poyralı 20, Akdağmadeni-Bahçecik 25, Bahçelik 35, Develi II. Merhale 5, Doyduk 8, Gelingüllü 0, Sarıoğlan 0, Yamula 10, Alanya II.Merhale 18, Alanya Yeniköy Barajı ve Sulaması 1, Aksu Çayı Taşkın Koruma 0, Antalya-Çayboğazı (ikmal) 3, Antalya-Korkuteli Sulaması Rehabilitasyonu 0, Antalya-Küçük Aksu 33, Gazipaşa II.Merhale 20, Kaş Kasaba (Kıbrıs Barajı ) 20, Antalya-Köprüçay II.Merhale (Deniztepesi-Zırlankaya) (İkmal) 5, Antalya Manavgat Havzası Taşkın Önleme(Naras) 3, Aş.Fırat II.Merhale (GAP) 900, Aşağı Fırat I.Merhale (GAP) 6, Suruç Ovası Pompaj Sulaması (GAP) 5, Ş.Urfa-Bozova Pompaj Sulaması (GAP) 2, Van Çaldıran (Çubuklu Barajı) ( DAP ) 0, Bitlis-Ahlat (Ovakışla Sulaması) (İkmal) (DAP) 1, Erciş-Pay (DAP) 5, Hakkari Aslandağı ve Beyyurdu Barajları (DAP) 0, Hakkari Gölgeliyamaç ve Çocuktepe Barajları (DAP) 0, Hakkari-Yüksekova (DAP) 1,00 203

205 TABLO-6: 2016 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAMULAŞTIRMA Sıra İşin Adı Hektar Van-Engil II.Merhale (DAP) 9, Van-Karasu (İkmal) (DAP) 4, Afyonkarahisar Çay Barajı 5, Burdur-Karaçal 0, Burdur-Gölhisar-Acıpayam II.Merhale (İkmal) 1, Sandıklı-Yavaşlar 28, Isparta-Senirkent II. Merhale (İkmal) 2, Tokmacık-Çaltı 5, Gölhisar Acıpayam I.Merhale (İkmal) 0, Kocakurt Projesi 25, Sivas-Yıldızeli-Nevruz 31, Gemerek 5, Adatepe 5, Adıyaman-Çamgazi (İkmal) (GAP) 13, Adıyaman -Göksu Araban I.Merhale (Çetintepe Barajı) (GAP) 6, Adıyaman-Kahta(Koçali Brj ve Sul.) 9, Adıyaman-Kahta (Samsat Pompaj Sulaması) (GAP) 0, K.Maraş-Aksu Çayı Islahı (İkmal) 3, Ayvalı 10, Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması (GAP) 2, Gaziantep P2 Pompaj Sulaması(GAP) 5, Gaziantep-Ardıl (GAP) 5, K.Maraş-Kalealtı I.Merhale (İkmal) 1, Kayacık (GAP) 80, Kilis-Musabeyli (GAP) 15, Orta Ceyhan Kartalkaya II. Merhale 1, Orta Ceyhan Menzelet II.Merhale (GAP) 20, Acıpayam-Akalan 1, Akçay-Bozdoğan 10, Aş.Büyük Menderes 10, Aşağı Dalaman 0, Büyük Menderes Cindere 10, Çine 25, Çine-Karpuzlu 12, Çivril-Işıklı Baklan 5, Çürüksu-Akbaş 5, Çürüksu Gökpınar (İkmal) 0, Muğla-Eşen-Konak-Fethiye II.Merhale (İkmal) 2, Karacasu-Dandalaz 2, Milas 12, Tavas 4, Yatağan 2. Merhale(Girme Barajı ve Sulaması) 15, Yukarı-Eşen 10, Aydıntepe-Çayıryolu II. Merh.(Kırklartepe Barajı) 0, Aydıntepe-Çayıryolu II.Merh.(Demirözü Barajı ve Sulaması) (DOKAP) 8, Gümüşhane-Koruluk Barajı ve Sulaması (İkmal) (DOKAP) 5, Yukarı Kelkit (Köse Barajı ve sulaması) (DOKAP) 5, Yukarı Kelkit (Sadak Barajı ve Sulaması) (DOKAP) 40, Gökırmak Kırık 1,00 204

206 TABLO-6: 2016 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAMULAŞTIRMA Sıra İşin Adı Hektar Bartın Irmağı ve Yankolları Islahı 1, Karabük Safranbolu Aldeğirmen Barajı 0, Kastamonu Filyos Havzası Taşkın Koruma (Andıraz Barajı) 2, Bartın Kışla Sel Kapanı (ZBK) 15, Bartın-Kozcağız (ZBK) 5, Devrekani-Kulaksızlar 1, Zonguldak-Ereğli-Kızılcapınar Sulaması (DA) (ZBK) (ikmal) 1, Filyos Çayı Taşkın Koruma(Depolama ve Sedde Alanları) 0, Filyos Havzası Taşkın Koruma 1.Merhale (Araç Barajı) 1, Gökırmak-Karadere İkmal 3, Kastamonu-Gökırmak-Obrucak 10, Iğdır (DAP) 2, Iğdır-Tuzluca Projesi (DAP) 30, Kars Çayı Havzası I.Merhale (DAP) 100, Kars-Selim (DAP) 0, Altınova 7, Balıkesir-İvrindi-Gökçeyazı 20, Bigadiç İlyaslar 18, Biga Taşoluk 26, Çanakkale-Biga-Bakacak ( İkmal) 5, Çanakkale-Umurbey 12, Edremit Havran 3, Ege Tuzla 25, Gönen 15, Lapseki Bayramdere 7, Manyas II.Merhale 20, Menderes Çayı 15,00 TESİSLER 11, Şube Tesis Yapımı (GAP) 7, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Van Yeni Yerleşkesi (DAP) 3, Ardahan 243.Şube Müdürlüğü Tesisleri (DAP) 0,50 KÜÇÜK SU İŞLERİ 1615, Bölge Sulama ve Göletler 30, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, Bölge Sulama ve Göletler 130, Bölge Sulama ve Göletler 150, Bölge Sulama ve Göletler 50, Bölge Sulama ve Göletler 70, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, Bölge Sulama ve Göletler 100, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, Bölge Sulama ve Göletler 20, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, Bölge Sulama ve Göletler 15, Bölge Sulama ve Göletler 90, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, Bölge Sulama ve Göletler 5, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, Bölge Sulama ve Göletler 90, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0,01 205

207 TABLO-6: 2016 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAMULAŞTIRMA Sıra İşin Adı Hektar Bölge Sulama ve Göletler 250, Bölge Sulama ve Göletler 30, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, Bölge Sulama ve Göletler 30, Bölge Sulama ve Göletler 5, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, Bölge Sulama ve Göletler 100, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, Bölge Sulama ve Göletler 150, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, Bölge Sulama ve Göletler 15, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, Bölge Sulama ve Göletler 50, Bölge Sulama ve Göletler 50, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, Bölge Sulama ve Göletler 20, Bölge Sulama ve Göletler 15, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, Bölge Sulama ve Göletler 150, Bölge Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolu 0, SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN GEÇİCİ 16,47 6.MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN KAMULAŞTIRMALAR Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesi 0,50 Kapsamında Yapılan Kamulaştırmalar Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesi 0,50 Kapsamında Yapılan Kamulaştırmalar Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6.Maddesi Kapsamında 5,00 Yapılan Kamulaştırmalar Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6.Maddesi Kapsamında 3,00 Yapılan Kamulaştırmalar Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6.Maddesi Kapsamında 2,00 Yapılan Kamulaştırmalar Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6.Maddesi Kapsamında 0,50 Yapılan Kamulaştırmalar Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6.Maddesi Kapsamında 3,00 Yapılan Kamulaştırmalar Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6.Maddesi Kapsamında 0,50 Yapılan Kamulaştırmalar Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesi Kapsamında 1,00 Yapılan Kamulaştırmalar Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesi Kapsamında 0,07 Yapılan Kamulaştırmalar Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesi Kapsamında 0,20 Yapılan Kamulaştırmalar Bölge 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesi Kapsamında 0,20 Yapılan Kamulaştırmalar ENERJİ SEKTÖRÜ 2525, Gürsöğüt Barajı ve HES 0, Ermenek Barajı ve HES (KOP) 15,00 206

208 TABLO-6: 2016 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAMULAŞTIRMA 207 Sıra İşin Adı Hektar 3 5 Filyos-Köprübaşı (DA)(ZBK) 1, Obruk Barajı ve HES (YHGP) 1, Kığı Barajı ve HES (DAP) 1, Ilısu Barajı ve HES (GAP) 2300, Alpaslan I.Barajı ve HES (DAP) 30, Sınır Fırat (Karkamış Barajı ve HES) (İkmal) (GAP) 1, Doğu Karadeniz Harşit I.Merhale (Torul Barajı) (İkmal) (DOKAP) 6, Kirazlıköprü (DA) (ZBK) 20, Artvin-Borçka Barajı ve HES (İkmal) (DOKAP) 0, Deriner Barajı ve HES (DOKAP) 0, Yusufeli Barajı ve HES (DOKAP) 150,00 HİZMETLER SEKTÖRÜ 722, Gemlik İçmesuyu 20, Kocaeli Karamürsel 2, Bursa-İnegöl İçmesuyu Hocaköy Barajı 15, İzmir İçmesuyu II. Merhale 10, İzmir Karaburun İçmesuyu 20, Ödemiş-Rahmanlar İçmesuyu 30, Adapazarı İçmesuyu 120, Karaman (İçmesuyu) II.Merhale (KOP) 1, Mavi Tünel (Konya İçmesuyu) (KOP) 22, Ankara İçmesuyu II. Merhale (Gerede Sistemi) 4, Çankırı İçmesuyu 10, Çorum (Hatap) İçmesuyu (İkmal) (YHGP) 2, Düzce Akçakoca İçmesuyu 2, Büyük Karaçay 10, İskenderun İçmesuyu 5, Kıbrısa Anamur (Dragon) Çayından Boruyla Su Götürme 3, Mersin-Tarsus (Pamukluk) 5, Ordu İçmesuyu (DOKAP) 3, Sinop İçmesuyu 3, Ünye İçmesuyu (Tamamlama)(DOKAP) 0, Ağrı Patnos İçmesuyu 1, Bingöl-İçmesuyu (DAP) 0, Elazığ İçmesuyu (DAP) 25, Diyarbakır-Ergani İçmesuyu 3, Mardin-Midyat-Dargeçit-Ömerli - Yeşilli- Kabala İçmesuyu (GAP) 13, Siirt Acil İçmesuyu (GAP) 1, Şırnak İçmesuyu (İkmal) (GAP) 3, Şırnak-Cizre İçmesuyu Projesi (GAP) 1, Şırnak-Silopi İçmesuyu (GAP) 1, Edirne İçmesuyu 10, Gelibolu-Gökbüet İçmesuyu 10, Tekirdağ İçmesuyu 10, Kırşehir İçmesuyu 20, Musabeyli (Yozgat İçmesuyu) 2, Nevşehir İçmesuyu 0, Alanya-İçmesuyu 1, Antalya-İçmesuyu II.Merhale 5, Büyük İstanbul İçmesuyu III.Merhale (Melen Barajı) 290, Büyük İstanbul İçmesuyu II.Merhale (Büyük Melen) 1, Bitlis İçmesuyu 0,20

209 TABLO-6: 2016 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAMULAŞTIRMA Sıra İşin Adı Hektar Hakkari Yüksekova İçmesuyu 0, Van İçmesuyu (Acil-Van civar-erciş) (DAP) 2, Afyonkarahisar İçmesuyu 1, Gaziantep Acil İçmesuyu (İkmal) (GAP) 0, Adıyaman İçmesuyu (İkmal) (GAP) 0, Kahramanmaraş İçmesuyu (Ayvalı) (İkmal) 1, Kahramanmaraş- Afşin İçmesuyu 2, Kilis İçmesuyu (İkmal) (GAP) 3, Seve (Kilis İçmesuyu) (İkmal) (GAP) 0, Yukarı Afrin (Kilis İçmesuyu) (GAP) 3, Aydın-Nazilli Yöresi İçmesuyu 1, Milas ve Yöresi İçmesuyu Temini 1, Bodrum Yarımadası İçmesuyu 1, Aydın-Kuşadası-Söke ve Yöresi İçmesuyu Temini 0, Aydın (Ortaklar) İçmesuyu 10, Denizli İçmesuyu 0, Bayburt İçmesuyu (İkmal) (DOKAP) 1, Rize İçmesuyu Projesi (DOKAP) 0, Trabzon İçmesuyu (DOKAP) 3, Zonguldak-Ereğli İçmesuyu 5, Safranbolu İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi 0, Iğdır İçmesuyu Projesi (DAP) 1,00 ARITMA 0, Çorum Hatap Yenihayat ve Yozgat Musabeyli Baraj Havzaları Atıksu 0,50 Toplama ve Arıtma Sistemleri BÖLGE TOPLAMI 8262,68 208

210 ILISUY BARAJI VE HES - MARDİN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2016

DSİ 2015 Yılı Performans Programı

DSİ 2015 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 2015 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü www.dsi.gov.tr STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Programı www.dsi.gov.tr STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ DE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (BT) UYGULAMALARI VE SU BİLGİ SİSTEMLERİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ DE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (BT) UYGULAMALARI VE SU BİLGİ SİSTEMLERİ Devlet Su İşleri Genel üdürlüğü DSİ DE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (BT) UYGULAALARI VE SU BİLGİ SİSTELERİ DSİ nin BT Yapısı 2005 Yılı DSİ İçin Bilgi Teknolojileri Yılıdır. İdari Yapılanma Tamamlanmıştır Teknoloji

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Programı www.dsi.gov.tr STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Ankara Sosyal

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri...

Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri... Su Hayatı, Biz Suyu Şekillendiriyoruz... 1993 den beri... HAKKIMIZDA AKAR-SU Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. 1993 yılında kurulmuş olan çeşitli alanlardaki geniş kapsamlı projelerle ilgili mühendislik,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.13.06.04/411 02/07/2010 Konu: Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE 2010/81 Bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzun 06/02/2008 tarihli ve 2008/51 sayılı Kararı ile bünyesinde,

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *BEL9B1H4* Sayı : 82018567-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ) ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN

Detaylı

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ MART/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADDE-1-HUKUKİ YAPI: Bu iç yönetmelik 21.11.1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3505 sayılı kanuna eklenen ek 4. Madde ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih 87/11594 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile Ankara

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALİYET RAPORU

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALİYET RAPORU DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL ANA YATIRIMCI KURULUŞTUR. 1 DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALİYET RAPORU

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DSİ İSG UYGULAMALARI

DSİ İSG UYGULAMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ İSG UYGULAMALARI Şahin KUMBAROĞLU Personel ve Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı A Sınıfı iş Güvenliği Uzmanı Devlet Su İşleri Genel

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 52 53 54 55 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı