Ay: ,88. Kurum Kodu :39.6 Adı: ANKARA SOSYAL BILIMLER ONlvERSITESI Yılı : Ekonomık GELIRIN TORO Cari Yıl (N) Kodlar..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ay: 6 26.765.670,88. Kurum Kodu :39.6 Adı: ANKARA SOSYAL BILIMLER ONlvERSITESI Yılı : 2015. Ekonomık GELIRIN TORO Cari Yıl (N) Kodlar.."

Transkript

1 TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı 830 GIDERLER HESABı , BuTÇE GELıRLERı HESABı , PERSONEL GIOERLERI , Te~ebbüs ve Mülkyet Gelrler 3,601,4< MEMURLAR , Mal ve Hzmet Satış Gelrler 3.601, O Sosyal Güvenlk Kurumlanna Devlet Prm , Alınan Bağış ve Yardımlar le ozel Gelrler ,0 Gderler 830 O 01 Memurlar , ~eerkez Yönetm Btçesne Dahldarelerden Alınan 8a{llş 16, , O Mal ve Hızmet Alım Gıderlerı 2,060,267, Dğer Gelrler ,4 830 O 02 Tüketme Yönelk Mal ve Malzeme Alımları , Yolluldar ,3 830 O 04 Görev Gderler ,6 830 O 05 Hzmet Alımları ,4 830 O 06 Temsl ve Tanrıma Gderler 1.624,3 830 O 07 Menkul Mal, Gayrmadd Hak Alım, Bakım ve Onarım ,6 Gderler Gayrmenkul Mal Bak,m ve Onarım Gderler ,8 830 O Car Transferler ,1l Faz Gelrler , Para Cezalan 3.015, D{ler Çeşll Gelrler 6,686,74 BÜTÇE GELIRLERI HESABı (B) 16,810,986, O 01 Görev Zararları , Kar Amacı Gutmeyen Kuruluşlara Yapılan ,0 Transferler , Mamul Mal Alımları , Gayr Madd Hak Alımları , Gayrmenkul Alımları ve Kamulaştırması , Gayrmenkul Büyük Onarım Gderler ,4 BÜTÇE GIDERI TOPLAMı (A) : ,02 NET GELIR TOPLAMI( D= B. C): BÜTÇE GIDERI. BÜTÇE GELIRI (A. Dj: , , :34 Sayfa 111

2 TABLO 1.2 GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurum Kodu :39.6 Adı: ANKARA SOSYAL BILIMLER ONlvERSITESI Yılı : 2015 Ekonomık GELIRIN TORO Car Yıl (N) Kodlar.. ' , Teşebbüs ve Mülkyet Gelrler 3.601, Mal ve Hzmet Satış Gelrler 3.601, Alınan Bağış ve Yardımlar Ile Ozel Gelrler Merkez Yönetm Bütçesne Dahldarelerden Alınan Bağış ve , Dğer Gelrler Faz Gelrler Para Cezaları 3.015, Dığer Çeştl Gelrler 6.686,75. GELIRLER TOPLAMı: ,88 28/ :34 sayfa 1 '1

3 T.C.Mslye Baksnlı{jı Muhasebal Genel Müdür1ü{jü 1.3 GIDERLERIN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI' TABLOSU KurumKodu: 39.6 Adı: ANKARA SOSYAL BILIMLER ÜNIvERSITESI Ku~ı:::;~aı KURUMADI ~ Ust Yönetm, Akademk ve Idar Blmler ( Gderler Toplamı Yılı : 2015 Car Yıl (N) ,03 ) 28107/ :35 Sayfa 1/1

4 1.4 GIDERLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurum Kodu 39.6 Ekonomk Kodlar Adı: ANKARA SOSYAL BILIMLER ONlvERSITESI Yılı GIDERIN TORO Car Yıl (N) , , MEMURLAR , nO, Memurlar , , Tüketma Yönelk Mal ve Malzeme f'ı,lımları , Yolluklar , Görev Gderler , Hzmet Alımları , Temsl ve Tanıtma Gderler 1.624, Menkul Mal, Gayrmadd Hak Alım, Bakım ve Onarım Gderler , Gayrmenkul Mal Bakım ve Onarım Gderler 743, , Görev zararları , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , , Kırtasye Malzemeler , Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketm Malzeme 501, Temzleme Ekpmanları 2,435, Gyecek, Metruşat ve Tuhafye Malzemeler , Zra Maddeler 174, Bakım Onarım ve Uralm Malzemeler , Yedek Parçalar 8.087, Basınçlı Ekpmantar 208, D~erTüketm Amaçlı Malzemeler 3.241, ,46, Proje Kapsamında Yapılan Car Gderler 1.237,426, , Yukarıda Tanımlanamayan Dğer Gdeter ,91 GIDERLER TOPLAMı: ,03 28/ :35 Sayfa 1 '1

5 TABLO 1.5 BOTÇE GELIRLERININ EKONOMIK SINIFLANDIRILMASI Kurum 800 Ekonomk Kodlar Kodu '39.6 Adı: ANKARA SOSYAL BILIMLER ONlvERSITESI. BÜTÇE GELIRININ TORO. Yılı: 2015 Car Yıl (N) , , Mal ve Hzmet Satış Gel,rler Mer1<ez Yönetm Bütçesne Dahılıdarelerden Ahnan Ba~rşve Faz Gelrler Para Cezaları Dger Çeştt Gelrler , NET BOTÇE GELIRLERI TOPLAMı: , :35 Sayfa 1/1

6 T.C.Ma1ye Bakanlığı Muhasebat Genel MOdür!üı:tO 1.6 BÜTÇE GIDERLERININ KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurum Kodu: Adı: KUZ.~~ ANKARA SOSYAL BILIMLER ÜNIvERSITESI KURUMADI. ~ Ust Yönetm, Akademk ve Idar Blmler Bütçe Gıderlerı Toplamı Yılı : 2015 Ay 6 Car Vı (N) ,02 28/ :35 Sayfa 1/1

7 T.C.Malye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 1.7 BÜTÇE GDERLERINN FONKSvONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurum Kodu.39.6 Adı ANKARA SOSYAL BlMLER ÜNvERSITESI Vılı: 2015 Fonksyon KOdl.rı:ııl::r'],atı':!''t~ ~'!t~... ı:t&..,., '....'.,',,,...'lt.,,!,ma''''''.''''!:!! ''j...)!:!'j!:!:f ;'ı;:: '.ı'. 01 GENEL KAMU HIZMETLERI ,49 ;tit' Genel Hzmetler , Genel personel hzmetler , Genel personel hzmetler , Genel planlama ve statstk hzmetler , Genel planlama ve statstk hzmetler , O' Dğer genel hzmetler , O' 00 Dğer genel hzmetler ,93 03 KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI , Güvenlk Hzmetler , O' Kurumsal güvenlk hzmetler , O' 00 Kurumsal güvenlk hzmetler ,92 08 DINLENME, KULTUR VE DIN HIZMETLERI , Kültür hzmetler , Kültür hzmeller , Kültür hzmetler ,95 09 EGITIM HIZMETLERI ,66 09 O' Yükseköğretm Hzmetler ' , Onverslteler ve yükseköğretm hzmet veren kurumlar ,79 O' Unversteler ve yükseköğretm hzmet veren kurumlar ,79 O' O' 02 Doktora eğtm veren yükseköğretm hzmetler ,21 O Doktora eğtm veren yükseköğretm hzmetler ,21 O' 06 Eğtme yardımcı hzmetler ,26 O Eğtme yardımcı hzmetler ,26 O' Eğtme yardımcı hzmetler ,96 O Oğrenclern Beslenmelerne Ilşkn Gderler 7.652,30 O' 08 Eğtme lşkn Araştırma ve Gelştrme Hzmetler ,00 28/07/ :35 Sayfa 1 (2

8 T.e.Malye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 1.7 BÜTÇE GIDERLERININ FONKSlvONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurum Kodu 39.6 Adı ANKARA SOSVAL BILIMLER ÜNIVERSITESI Vılı: Eğtme lşkn araştırma ve gelştrme hzmetler , Eğtme lşkn araştırma ve gelştrme hzmetler , Sınıflandırmaya Grmeyen Eğtm Hzmetler , Sınıflandırmaya grmeyen eğtm hzmetler , Sınıflandırmaya grmeyen eğtm hzmetler , Iç denetım hızmetlerı ,49 BÜTÇE GIDERLERI TOPLAMı: ,02 28/07/ :35 Sayfa 2/2

9 T.C. Malye Bakanlığı 1.8.BOTÇE GIDERLERININ FINANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Muhasebat Genel Müdürlüğü Kurum Kodu: 39.6 Adı ANKARA SOSYAL BILIMLER ÜNIvERSITESI Yılı: 2015 Fınans Kodu FI~ANSAL AYıRıM Car Yı' (N) 2 ÖZEL BÜTÇELIıDARELER ,0, TOPLAM: ,02 ~ / :35 Sayfa 1/1

10 1.9 BÜTÇE GIDERLERININ EKONOMIK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Kurum Kodu :39.6 Ekonomk Kodlar Adı: ANKARA SOSVAL BILIMLER ÜNIVERSITESI Vılı : 2015 BÜTÇE GIDERININ TÜRÜ Car Vı (N) 830 BUTÇE GIDERLERI HESABı , PERSONELGIDERLERI , MEMURLAR , Sosyal Güvenlk Kurumlarına Devlet Prm Gderler , Memurlar , Mal ve Hızmet Alım Gıderlerı , Tüketme Yönelk Mal ve Malzeme Alımları , Yolluklar , Görev Gderler , Hzmet Alımları , Temsl ve Tanıtma Gderler 1.624, Menkul Mal. Gayrmadd Hak Alım, Bakım ve Onarım Gderler , Gayrmenkul Mal Bakım ve Onarım Gderter , Car Transferler , Görev Zararları , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , Sermaye Gderler , Mamul Mal Alımları , Gayr Madd Hak Alımları , Gayrmenkul Alımları ve Kamulaştırması , Gayrmenkul Büyük Onarım Gderler ,46 BÜTÇE GIDERLERI TOPLAMı: , f :35 sayfa 1 f 1

11 o --_.,. TABLO 1.10 BÜTÇE GIDERLERI VE ÖDENEKLER TABLOSU Kurum Kodu 39.6 Bütçe Yılı: 2015 Kurum Adı ANKARA SOSYAL BILIMLER ONIVERSITESI Ay,6!(ulUm Kodu: 39 6 O, KurumAdı, Ost Y/lnelm, Ak&demk ve Ider Blmlet - _..-.- FONKSIYONEL FfNANS EKONOMIK OOEME EMIRLERI OOEMELER Yılı ıçınde Yap,lın Kıl'n Yııılçlrntekl Mahsup Dönemı TOPLAM Ödenek OstO Alınan Tınklsl.r Od'm.lor Içrndokl6clıımoler Harcınıalar v O ı, MEMURLAR ,00 '''1.594, , ,40 O ı ı, Meml/r1l1r , ,190, O ı 3 Yolluklar 6.000, , ,00 O ı, 5 Hızmet Alımları ,00 0,00, O ı 5, G&evzıı,erlan , , ,00 ı O ı MEMURLAR , , , ,00,, ı ı ı Memurlar , ı O ı 3 Yolluklar , ,98 1 ı O ı, 5 Hzmet Alımları 2.000, , O ı MEMURLAR , , O 2 ı 1 Memurlar , , , ,98,,, O ı, 2 Tüketme Y6neh~ , , Mal ve Malzeme Alımlan,, O ı 3 YolIuIdar , , , ,96,, O 2 4 Görev Gldetter , , , ,00,, ı 5 Hızmet Alımları , , , ,,, O ı, 7 Menkul Mal ,00 0, , ,80 Gllyrımıdd Hak Alım, Bl!lkım ve Onanm Glder1t' ,61 566,~ ,86 139,797,86,,, O ı, 8 Gııyrlmenkul Mal ,00 0, ,00 20,727,89 0, Bakım ve ONınm Gderler,,, O ı 5 3 Kıır AmIıCl , , ,04 Gütmeyen Kunıluşlara Yapılan Trttnsfer1tlr 0, Of 28/ ;3$ sayfa 115 TABLO 1.10 B Ü T ÇE GIDERLERI VE ÖDENEKLER TABLOSU Kurum Kodu 39.6 BOtçe Yılı: 2015 Kurum Adı ANKARA SOSYAL BILIMLER ONIvERSITESI Ay,. Kurum KOdu: 5 O, Kurum Adı Ost Yönetm, AkademK ve Idar SHmler _o. _. _. _ _..._. - FONKSIYONEL FINANS EKONOMIK ODEME EMIRLERI ODEMELER v Yılı ıçınde Ahnan Yıpıbn Tenkl.r Kıllın Yılı ıçındıkı Mıhıup Dönaml TOPLAM Ödlnek OstO Oderneler Içlnetekl6demelt'f Harçem.ll.r... - ı ı O O ı, 2 Tüketlme YOnelk 5.000,00 0, ,00 0, Mel ve Malzeme Alımlan ı 2 O O 2, 7 MenkUl Mal U.OOO,OO 0, GeyrllNtdd Hek Alım, Sakım ve Onenm Glderkıı,, O ı, 5 HvMt Alım18n 476,000,00 0, , , ,92 8 ı O O 2 1 MEMURlAR , , ,00 125,813, , ı O O 2 ı, Memuıtar , , O ı, 2 Tüketlrmı Yönelk , , , MalveMa~me Alımlan 8 ı O O ı, 3 Yolluklar , ,00 831,98 8 ı O O ı, 5 Hzmet Alımlan , , ı O O ı 8 MamUl Mal , ,00 836,71.,604 Alımlan ı O O ı 6 5 GayrlmenkUl , Sermaye Oretlm Glderleı1 8 ı O O ı 5 7 Gayrımenkul , , , ,426,46 Büy(lk Onanm GIderler,, O ı,, MEMURlAR , ,09 0, _ , O ı ı, Memurlar , , , O ı, 1 Oretlme Y6neM , ,00 0,00 0, Mal ve Malzeme Alımlan, 1 O ı 2 TOkcllme Y6nc1k , , ,38 M,Ive Malzeme Alıınlan,., O ı 3 3 Yollut.lar , , D15 11:SG

12 _.. TABLO 1.10 B OT ç E GIDERLERI VE ÖDENEKLER TABLOSU Kurum Kodu Bütçe Yılı: 2015 Kurum Ad, ANKARA SOSYAL BILIMLER ONlvERSITESI Ay,6 Kurum Kodu: J9, O, Kurum Adı, Ost YOnctm, Akademlk ve Idar Bınınler. _._ _----_....._- _. -- n FONKSIYONEL finans EKONOMIK OOEME EMRlERI ODEMELER Yaprnın Kılın Yılı Içlnd. Yılllçlnd'ld Mah.up Dön.ml TOPLAM Ochn.k OstO Ahnan T.nkı.ı.r Odemel.r IçIndek öctmoı.t' Hal'Cllmalır v,, 1 O 2, 4 G6rev Glderen , ,60,, 1 O S Hızmet Alımlan , ,00 1.U7.483,87,, 1 O,, 7 Menkul Mal, , ,00 Gayrmadd Hak Alım, Bekım ve Onarım GM;lorlllfl,,, O,, 8 G8yrlT\flnku!Mll , ,00 0,00 Bakım ve Onarım Gderter,,, O Mamul Mal , , , Alımları,, O,, 3 Gayr Mllddl Hak ,28 0, ,28 AlımIın,, 1 O 2,. Gayrmenkul , ,067,00 0, ,00 Alımlan ve KlIlmulııIlrtnllSI,, 1 O,, 5 Gayrlmenkul , ,00 0,00 Sermey8 Dmlm Gldertıırt,, 1 O,, 7 Gayrlmenkul ,00 0, , ,00 0,00 BOyak Onanm Gldencfl,, O 1 MEMURlAR , ,60 0, ,60,, O 1 Momur1ar ,00 0, , , ,49,,, O,, 2 TOItetme yonııllk ,00 0,00 130, ,00 0, ,00 Mllve M8lZcme Alımları,,, O,, 3 YoIIuklıır ,00 0, ,00 0,00 0,00 9,, O,, 5 Hmıııt Alımları , , , ,, O,, 1 MClnku1Mal, ,00. 0, ,00 Gayflmlldd Hllk Alım. Bılkım ve OnllnmGlclıırter :3fl sayfa 3/5 TABLO 1.10 BOTÇE GIDERLERI VE ÖDENEKLER TABLOSU Kurum Kodu 39.6 BOtçe Yılı: 2015 Kurum Adı ANKARA SOSYAL BILIMLER üniversitesi Ay Kurum Kodu: 39, O, Kurum Ad,, Ost Y6nııtm, Aluıdeml<ylIdııırBmmlııır..,..... _._....._..-.. FONKSIYONEL FINANS EKONOMIK ÖDEME EMIRLER! ODEMELER Yılı ıçınd. YlIlp,I,rı Klıl.n Yıhlçl~kJ ı M8h.up Daneml TOPLAM OdeMk OIJtü III v 11 Alının T.ııkl.kr /)dornelor Içlnclokt Ödemeler H.teamıl.r _... -,,, O,, 8 Gnyrmenkul Mel 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Bakım ye OMm Gldertert,, O O,, 1 MEMURlAR ,531,'1 0, ,, O O,, 4 GEçICI ,00 0,00 0, PERSONEL,, O O 1 MlIfTlurtar , , <116,91,, O O,, < Geçk:l P~1ı , , ,00 0,00,, O O,, 2 Tlllcelme Yönelık , ,40 0, Mal ve Mılzeme Alımları,, O O 3 Yolluldar ,00 0, ,00 131,<18,, O O,, 5 Hızmet Alımlan , , , , 6 O O,, 1 Merılı:ul~l, ,00 0, , ,80 0, ,80 G8yrmaddI Hak Alım, Bakım ve Onarım Glclcrlorl 9, O O,, 8 G8yrmcnkvl Mal ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 B8kım YıLOntınm Gldertert,, O,,, 2 Tlllcctme Y6noll1ı; ,00 0, ,30 0, ,30 Me!ve Melzeme Alımları 9, O 5 Hzmol Alımları , , , ,00,,, O,, 1 MEMURLAR , , ,, O 1 Memı.ırt8r , , ,15 83,619.15,,, O 3 Yolluklar ,00 0, , ,40 0,00 48, ,, O 5 Hzmol Alımları , ,3'l 0, ,31,, 9 O,, G 6 Temsll ve Tamrna , , S11::ı.ıı

13 o _._- o... TABLO 1.10 BÜTÇE GIDERLERI VE ÖDENEKLER TABLOSU Kurum Kodu 39.6 BOtçe Vılı: Kurum Ad, ANKARA SOSYAL BILIMLER ünversitesi Ay,. Kurum Kodu: 39 O, Kurum Adı, Osı Yönetm. Akııdcmlk ve Idar Bamler o.- -- _...-.._- _.._..... FONKSIYONEL FINANS EKONOMIK ÖDEME EMIRLERI ÖDEMELER Yılı ıçınde Yeprt.n Kılan yrtlçındekl Mahsup 05n~1 TOPl.AM (xtonak 0ııt1l LI v LI Ahn. T.nkı,ıer. Od.metor lçlndekt 6demolOl Hareamlllllf,,, O Yurtdışına , ,00 0,00 0,00 0,00, 8P~~~f 3 2, MEMURlAR , , ,19 0, ,, Menıuıtar , , ,30 0, ,30 ı TOPLAM{KKO(4) : e.oO ,00 1U7U97, , ,49 KURUM TOPLAMı: 33.* , ,02 0, , ,49 Sayfıı S S

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U TABLO. B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U. Bütçe Yılı : Ay : : : Geçici Personel Hizmet Memurlar Hizmet Memurlar GEÇİCİ PERSONEL Memurlar Görev Zararları.......................................,.,.,.,,,,.,.,.,.,.,.,,..,.,.,.,.,.,.,,,,.,.,.,.,.,.,,..,.,.,.,.,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U TABLO. B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U. Bütçe Yılı : Ay : Memurlar Hizmet Memurlar Hizmet Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Transferler SÖZLEŞMELİ........................................,.,.,.,...,.,.,.,.,..,.,..,.,.,.,...,.,.,.,.,..,.,.,

Detaylı

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U TABLO. B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U. Bütçe Yılı : Ay : : : İŞÇİLER Memurlar İşçiler Hizmet Görev Zararları Memurlar Hizmet Memurlar Görev Hizmet Onarım Mal Kar Amacı Gütmeyen.............................................,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,

Detaylı

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U TABLO. B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U. Bütçe Yılı : Ay : : Memurlar Hizmet Memurlar Hizmet İŞÇİLER Görev Zararları GEÇİCİ PERSONEL Memurlar İşçiler...............,...................,.....,.,.,.,...,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,...,.,,,.,.,.,.,.,.

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 24 İÇERİK EGE ÜNİVERSİTESİ 1 EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 21 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EGE ÜNİVERSİTESİ 23 YILI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U TABLO. B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLĞ Bütçe Yılı : Ay : Özel Kalem Müdürlüğü V Hizmet Hizmet Diğer Temsil ve Tanıtma T O P L A M (KKOD)

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

Eski ehir Büyük ehir Belediyesine Ait Araçların Sayısal Durumu A aç Sökme Aracı 1 Ambulans 1 Arazöz 15 Asfalt Distribütörü 2 Asfalt Kesme Makinası 3 Asfalt Onarım Aracı 1 Asfalt Serme Makinası 3 Asfalt

Detaylı

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U TABLO. B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U. SİVİL HAVACLK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe Yılı : Ay : ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ V Hizmet Temsil ve Tanıtma Giderleri Yurtdışına Transferler T

Detaylı

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U TABLO. B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U. SİVİL HAVACLK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe Yılı : Ay : ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ V Hizmet Temsil ve Tanıtma Giderleri Yurtdışına Transferler T

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇESİ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Bütçesi MADDE - 1 İETT İşletmeleri

Detaylı

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U TABLO. B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U. SİVİL HAVACLK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe Yılı : Ay : ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ V Hizmet Temsil ve Tanıtma Giderleri Yurtdışına Transferler T

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe

Detaylı