Dyned; Bilgisayar Destekli İngilizce Programının İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarına Uygunluğu Yönünden İçerik Analizi (5.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dyned; Bilgisayar Destekli İngilizce Programının İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarına Uygunluğu Yönünden İçerik Analizi (5."

Transkript

1 1128 Dyned; Bilgisayar Destekli İngilizce Programının İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarına Uygunluğu Yönünden İçerik Analizi (5. Sınıf Örneği) Ali DÖNGEL Ankara Eğitim Müfettişi Özet DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi, Bakanlığımızda kurulan ana sunucu bilgisayarlar üzerinden öğrencilerin İngilizce öğrenmelerini sağlayan bir eğitim aracıdır. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi ilköğretimin 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında uygulanan İngilizce öğretim programlarını destekler niteliktedir. 1 Bilgisayar destekli interaktif bir sistem olan DynEd yazılımlarının kullanımı ile öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı yapılması sağlanacaktır. Öğrenme stilleri farklı olan öğrencilerin çoklu zekâ kuramı çerçevesinde bir çok duyu organına hitap eden bu tür yazılımların kullanılması ile öğrenme kalıcı ve anlamlı olacaktır. Ayrıca gramer ağırlıklı bir dil eğitimi değil, okuma, yazma, dinleme, konuşma temelinde dil eğitimi sağlamaya yönelik bu yazılım sayesinde öğrencilerin İngilizceyi tam olarak öğrenmesi amaçlanmaktadır. 2 Çağdaş ölçme değerlendirme yöntemlerine bakıldığında; gramer ağırlıklı bir dil eğitimi değil, okuma, yazma, dinleme, konuşma temelinde dil eğitimi sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması beklenmektedir. İlköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf İngilizce Dersi (A Bölümü) Öğretim Programı Öğretim Yılında 5. Sınıfta uygulanmaya başlanmıştır. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi bilgisayar üzerinden interaktif bir eğitim programı olup 4-8 inci sınıflar İngilizce dersi öğretiminde yardımcı ders aracı olarak kullanılmaktadır. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sisteminin ön uygulaması, eğitim-öğretim yılında ilköğretim okulunda yapılmıştır eğitim öğretim yılından itibaren de ülke genelindeki İnternet bağlantısı olan tüm resmi ilköğretim okullarında uygulanmaktadır öğretim yılında uygulamaya konan yeni yabancı dil öğretim programı ile DynEd İngilizce Dil Eğitim Sisteminin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. DynEd programının İlköğretim İngilizce 5 programının amaçları ile ne derece örtüştüğü, içerik analizi yapılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: DynEd Eğitim Yazılımı, Yabancı Dil Eğitimi, İlköğretim 5 İngilizce Dersi öğretim Programı, Bilgisayar Destekli Öğretim, Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi, DynEd. Giriş İlköğretim İngilizce Dersi(4-8.Sınıflar) Öğretim Programı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilmiş ilköğretim 5. Sınıflarda Öğretim Yılında uygulanmaya başlanmıştır. Programda karma tip program geliştirme modeli kullanılmıştır. Programın açıklamalar bölümümde; Avrupa Dil Pasaportunu (ELP) nun programla kolayca bütünleşebileceği görülmektedir. ELP, öğrencilerin iletişim yeterliklerini geliştirmeyi amaçlayan her yabancı dil programını desteklemektedir. Dolayısıyla programda iletişimsel yön (işlevler ve kavramlar) bulunmalıdır. Ayrıca, ELP in pedagojik işlevleri dil öğrenme sürecini öğrenciler için daha saydam yapmak, düşünme ve kendini

2 1129 değerlendirme kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve böylece yavaş yavaş onların kendi öğrenimleri için daha çok sorumluluk üstlenmelerini sağlamak dil öğretimindeki çağdaş yaklaşım ve yöntemlerde vurgulanan öğrenmeyi öğrenme ve eleştirel düşünceyi geliştirme konularıyla da örtüşmektedir. Bundan dolayı, gerek dil gerekse çalışma becerileri ve görevler programda yer almalıdır. 4 Denilmektedir. Avrupa Ortak Başvuru Metni Nedir? Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni, Avrupa ülkelerinde dil öğretim programlarını, program yönergelerini, sınav ve ders kitapları vb. konulardaki çalışmaları yönlendirmek için ortak bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Yabancı dil öğrenenlerin, bu dili iletişim kurmada kullanabilmek için neleri bilmeleri ve bu dilde etkinlik kazanmak için hangi bilgi ve yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğini kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır. Bu açıklamalar aynı zama dillerin kurulmuş olduğu kültür bağlamını da kapsamaktadır. Başvuru metni aynı zama yabancı dil öğrenenlerin gerçekleştireceği ilerlemenin, öğrenmenin her aşamasında ve yaşam boyu öğrenme temeliyle ölçülebilmesini sağlayan dil yeterlilik düzeylerini de tanımlamaktadır. Diller için Avrupa ortak başvuru metni ile modern diller alanında çalışan uzmanların karşılaştığı Avrupa daki farklı eğitim sistemlerinden kaynaklanan iletişim engellerinin üstesinden gelmek amaçlanmıştır. Eğitim yöneticilerine, ders tasarımcılarına, öğretmenlere, eğitici (formatör) öğretmenlere, sınav kurullarına, vb. birimlere çabalarını düzenleyip eşgüdümleştirerek ve sorumlusu oldukları öğrencilerin gerçek ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayarak mevcut uygulamalarını yansıtabilecekleri ortak bir zemin sağlamaktadır. İngilizce dersi öğretim programı hazırlanırken bu metnin dikkat alınarak hazırlığı programı hazırlayanlar tarafından ifade edilmektedir. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu Nedir? Ülkemiz, Avrupa da ortak eğitim uygulamalarını öngören Socrates Projesine 24 Ocak 2000 tarihinde 253/2000/EC sayılı Avrupa Konseyi kararıyla katılmıştır. Bu nedenle, Avrupa ülkelerindeki yabancı dil öğretim uygulamaları ülkemizde de benimsenmiştir. Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce belirlenen eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. Avrupa da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir start, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages) nı oluşturmuştur. Bugün tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi bu çerçeve programa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. (Mirici, 2011) 5 İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programının İngilizce açıklamaları bölümünde ders programı ile Avrupa dilleri öğretimi ortak çerçeve programı ile ilişkilendiği görülmektedir (İngilizce porgramı, s. 23) DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi, Bakanlığımızda kurulan ana sunucu bilgisayarlar üzerinden öğrencilerin İngilizce öğrenmelerini sağlayan bir eğitim aracıdır. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi ilköğretimin 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında uygulanan İngilizce öğretim programlarını destekler niteliktedir. Ayrıca, öğrencilere, okul veya evlerinde bilgisayarları başında çalışma imkânı sunmakta, öğrencilerin çalışmalarının sonuçlarının öğretmenleri tarafından izlenmesi ve onlara rehberlik edilmesine olanak sağlamaktadır. Sistem, kullanıcıların kurulum CD sini bilgisayara kurmasının ardından kullanıcı adı ve şifre girilmesi ile kullanılmaktadır. Bakanlığımız bünyesinde kurulan sunuculara öğrencilerin çalışmaları kaydedilecektir. Bu suretle öğretmenler ve yöneticilerce öğrencilerin çalışmaları izlenebilecek ve geri dönüt sağlanabilecektir. Öğrencilerin çalışmaları esnasında bilgisayarlarında kurulum CD sinin takılı olması veya kesintisiz İnternet bağlantısı kurmaları gerekmemektedir. Kurulum yapıldıktan sonra çalışmalar, 15 güne kadar kendi bilgisayarımızda tutulmakta, internete bağlanıldığı a Bakanlığımız sunucularına aktarılmaktadır. Ayrıca, sistem öğrenciye çalışma performansı hakkında tutor yazılımı vasıtasıyla geri bildirim sağlamaktadır. Bilgisayar destekli interaktif bir sistem olan DynEd yazılımlarının kullanımı ile öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı yapılması sağlanacaktır. Öğrenme stilleri farklı olan 4 5

3 1130 öğrencilerin çoklu zekâ kuramı çerçevesinde birden çok duyu organına hitap eden bu tür yazılımların kullanılması ile öğrenme kalıcı ve anlamlı olacaktır. Ayrıca gramer ağırlıklı bir dil eğitimi değil, okuma, yazma, dinleme, konuşma temelinde dil eğitimi sağlamaya yönelik bu yazılım sayesinde öğrencilerin İngilizceyi tam olarak öğrenmesi amaçlanmaktadır. İngilizce öğretiminde geleneksel yöntemlerle dinlediğini anlama ve okuduğunu anlama becerisi çok geri kalmaktadır. Okullarımızda ağırlıklı olarak gramer öğretimine odaklı çalışmalar yapılmakta bunları hatırlama düzeyine göre öğrenciler notla değerlendirilmektedir. Çalışmaların bu şekilde sürdürülmesinin temel nedenlerinden biri, öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimde benzer yöntemle dil öğretilmeye çalışılmasındır. Hizmetiçi eğitimlerle de öğretmenlerin sınıf diline hâkim olmaları ve bunu tüm ders süreçlerinde yabancı dili etkin olarak kullanmaları sağlanmamaktadır. Türkiye de, zaman içinde uygulanan farklı eğitim politikalarının etkisiyle de yenilikler yapılmaya çalışılmasına karşın, bugün hala ilköğretimden başlayarak yükseköğretim süresince yabancı dil dersleri alan öğrencilerin ciddi sorunlar yaşadıkları herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir (Demirel, 2003). Bilgisayar destekli eğitimin yararları Konu başlıkları: Öğrenme Hızı, Katılımcı Öğrenme, Öğretimsel Etkinliklerin Çeşitliliği, Öğrenci Etkinlik'lerinin ve Performansının İzlenebilmesi, Zaman ve Ortamdan bağımsızlık ve Yapabilirlikleri; olarak belirlenebilir. 6 Bu yazılımla öğrencilerin, dil öğrenme becerilerine önemli katkılar sağlayacağı beklenmektedir. DynEd Hakkında Genel Bilgi 7 Günümüzde uluslararası iletişim dili olan İngilizce yi konuşmak, anlamak ve bu dilde iletişim kurabilmek bir gerekliliktir. Ancak, İngilizce öğrenmek geliştirilmesi gereken bir beceridir ve klasik eğitim yöntemleri yeterince etkili olmamaktadır. Diğer taraftan, bilgisayarların yaygınlaşması, internet in artık hayatımızın bir parçası olması ve yeni teknolojilerin yardımı ile uzaktan eğitim sistemleri gelişmiş ve İngilizce eğitiminde yeni olanaklar doğmuştur. DynEd, dil eğitimcileri, bilgisayar programcıları, nörologlar ve sanatçılardan oluşan bir ekip tarafından tasarlanan dünyadaki ilk ve en etkin çoklu ortam dil eğitimi programıdır. Nöro-bilimsel araştırmaların ışığında anlama becerisinden otomatikleşme durumuna geçmeyi ve İngilizce dilinin kalıcı hafızaya yerleşmesini hedefler. DynEd, dil eğitimini bilgisayarlar üzerine taşıyan ve gerçek hayat benzeri uygulamalarla bireylerin kendi kendilerine İngilizce öğrenmelerini sağlayan bir eğitim sistemidir. Bilgisayarları başında çalışan kullanıcılar DynEd yazılımları ve eğitmenleri tarafından izlenerek yönlendirilmekte ve geleneksel sınıf içi eğitim sisteminden 2-3 misli daha verimli bir eğitim yapılabilmektedir. DynEd eğitim sistemine yeni giren kullanıcılara kendi bilgisayarları üzerinde bir Yerleştirme Sınavı (Placement Test) verilmektedir. Bu sınav başlangıç düzeyi sorularla başlayıp, verilen yanıtlara göre soruları zorlaştırmakta ve kullanıcının sorulara cevap veremeyeceği düzeye gelmesi ile sonucu belirlemektedir. Sınav sonucunda kullanıcının düzeyine uygun DynEd eğitim yazılımları ve bu yazılımlara hangi düzeyden başlayacağı belirlenmektedir. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Dünya nın en geniş eğitim içeriğine sahip programıdır. Her yaş ve her düzeydeki kullanıcının her türlü gereksinimini karşılayan eğitim yazılımları bulunmaktadır. Kullanıcılar tüm yazılımlardan faydalanabilirler, ancak en verimli eğitimi alabilmeleri için kişiye özel bir eğitim paketi önerisi eğitmenler tarafından sunulacaktır. Kullanıcıların çalışmaları sırasında DynEd in Kayıt Yöneticisi (Records Manager) sistemi ile Kullanıcıların çalışma ve davranışlarının adım adım izlenmesi, Kullanıcıların kendi çalışmalarını denetleyebilmeleri, Kullanıcıların daha başarılı olabilmeleri için eğitmenler tarafından kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi, Kullanıcıların birey veya sınıf olarak yaptıkları çalışmalar hakkında rakamsal tablolar ve yazılı raporların otomatik olarak hazırlanması sağlanmaktadır. DynEd programlarına özgü bir özellik olan Düzey AyarlamaTM (ShufflerTM) sistemi, yazılımın hızını ve zorluk derecesini kullanıcının çalıştığı konudaki becerisine göre ayarlamaktadır. Bu özellik sayesinde DynEd

4 1131 kullanıcıların gereksinimleri yazılım tarafından bire bir karşılanmakta ve her kullanıcının kendi hedefine yönelik çalışması sayesinde daha kısa zama başarı elde edilmektedir. Tamamlama Yüzdesi (Completion Percentage) ile öğrencinin her dersi tanımlanan öğrenme hedefine oranlı olarak ne kadar tamamladığı izlenmektedir. Bu sistem sayesinde beceri kazanmak için gerekli olan tekrarlar yeterince yaptırılmaktadır. Kullanıcılar, eğitmenleri tarafından belirlenen tamamlama yüzdesine erişmeden beceri sınavlarına giremezler. Beceri Sınavları ile kullanıcıların çalıştıkları konularda ilerlemeleri ve başarıları bilgisayar tarafından değerlendirilir. Sınavların zamanlaması ve sorular kullanıcıya göre düzenlenmekte ve sınav tekrar edildiğinde sorular değiştirilmektedir. DynEd in Tutor yazılımı ise kullanıcılara çalışmaları sırasındaki davranışları hakkında yazılı bir rapor ve not vererek daha verimli bir çalışma için yapılması gerekenleri belirtmektedir. Kullanıcılar, Çalışma Kayıtları (Study Records) ile kendi çalışmalarını denetleyebilirler. Çalışma kayıtlarında, her konuda ve konuyu her tekrarlarında çalışma sürelerini, tüm çalışmalarının tarih ve saatlerini, sorulara doğru cevap verip vermediklerini, çalışmalarına göre yazılımdaki düzey değişimlerini, çalışmalarının Tamamlama Yüzdesi ni ve test sonuçlarını görebilirler. Eğitmenler, Kayıt Yöneticisi ile kullanıcıların çalışmalarını izleyebilirler ve kullanıcıların Çalışma Kayıtları bölümünde gördüklerine ilave olarak; çalışmaları sırasındaki davranışlarını (tekrar, altyazı veya tercüme kullanımı, mikrofon ve kulaklık kullanımı, sözlük kullanımı, kendi sesini dinleme ve konuşmasının anlaşılırlığı) ve en son ne zaman çalıştıklarını görebilirler. Ayrıca sınıf ortalamalarına göre kullanıcıların durumunu inceleyebilir, sınıflar ve kullanıcılar hakkında yazılı rapor alabilirler. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi, yukarıda anlatılan Destek Yazılımları, aşağıda tanıtılan Eğitim Yazılımları ve DynEd Eğitmenleri nden oluşan üçlü bir sistemdir. Destek Yazılımları kullanıcıların çalışmalarının bilgisayar tarafından izlenmesini ve yönlendirilmesini, Eğitim Yazılımları İngilizce dilinin en iyi şekilde öğrenilmesini ve Eğitmenler ise kullanıcıların en doğru yöntemlerle çalışmasını ve dilin kişiselleştirilmesini sağlarlar. DynEd eğitim sistemi bu üç unsurun birlikte kullanılması sayesinde Dünya nın en başarılı eğitim sistemi olmuş ve sayısız ödüller kazanmıştır. Yabancı dil öğrenmenin önemi ve öğretim yöntemleri Ülkelerin, uluslararası ilişkilerini, sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda daha ileri götürmek için yabancı dil bilen insanlara ihtiyacı vardır. Dil öğretiminde son yaklaşımlarda dikkatlerin üründen süreç e kaydığını görülmektedir. Son yıllarda öğretmen merkezli yaklaşımlardan öğrenci ve öğrenme merkezli yaklaşımlara geçildiğini göz önüne alarak, program tasarımlarında süreç odaklı yaklaşımların benimsenmesi gerektiği söylenebilir. Günümüzde uygulanan programlarda; ürüne odaklı davranışçı yaklaşım (Ne Kadar Biliyor) yerine, sürece odaklı yapılırmacı yaklaşım (Nasıl Daha İyi Öğrenir?) ön plana çıkmaktadır. Programın bu özelliği uygulama alanına hala aktarılabilmiş değildir. Yine çağdaş ölçme değerlendirme yöntemlerine bakıldığında; gramer ağırlıklı bir dil eğitimi değil, okuma, yazma, dinleme, konuşma temelinde dil eğitimi sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması beklenmektedir. İlköğretim düzeyinde 4-8. sınıflar için hazırlanan ve 2006 yılı Mayıs ayından bu yana yürürlükte olan İlköğretim İngilizce programı incelendiğinde, bu geleneksel yaklaşımın terk edilmesi yönünde ciddi adımlar atıldığı görülmektedir. Yeni müfredatın, dilin dilbilgisel kurallarını öğretmek yerine, öğrenci odaklı olup, dil öğreniminin değerlendirmesinde sürece dayalı bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. Benzer şekilde, yöntemsel açıdan dilin gramer kurallarının analizine dayalı bir yaklaşımdan çok, günlük yaşamda dili işlevsel olarak kullanabilmeyi gerçekleştirici öğretim tekniklerine yer verilmiştir. 8 Toefl Sınavının Formatı 9 Bölümler Zaman Toplam Soru 8 Haznedar,

5 1132 Rehberle Çalışma Süresiz Dakika Structure Dakika Break 5 Dakika Dakika Dakika 1 Topic Yukarıdaki tablo incelendiğinde dil eğitimi ile ilgili çalışmaların nasıl yapılması gerektiği hakkında bir fikir edinilmektedir. TOEIC sınavları da benzer etkinliklere göre yapılmaktadır. Benzer başka sınavlarda da dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, konuşma ve yazma ağırlıklı yapılmaktadır. Okullarımızda derslerin büyük bir bölümü dilbilgisine ayrılmakta ve diğer alanlar için yeterince zaman ayrılmamaktadır. Yukarıdaki sınav örneğinde dilbilgisi için ayrılan zaman tüm sınavın % 15 i kadardır. Bu durum dil öğretimi ile ilgili sorunların büyümesine ve çok büyük zaman kaybına yol açmaktadır. İlköğretim okullarının 4-8. sınıflarında 5 yılda her öğretim yılı 180 işgünü kabul edildiğinde 648 saat İngilizce dersi yapılmaktadır. Kullanılan bu zamanla öğrenilenler karşılaştırıldığında durumumu ne kadar vahim olduğu ortaya çıkmaktadır. Bilgisayar destekli öğretimin yararları (Keser, 1988) şöyle sıralanmaktadır: Anlaşılmayan noktalar öğrenci tarafından istenildiği kadar tekrar edilebilir. Öğrenme sırasında başkasına bağımlılık söz konusu değildir. Her öğrenci kendi öğrenme hızında öğrenim sağlar. Bilgisayar destekli öğretimin uygulanması sırasında öğrenci derse aktif olarak katılmak zorundadır. Hatalar, eksikler öğrenme sırasında anında görülür ve düzeltilir. Yanlışa karşı hoşgörü vardır. Öğrencinin her zaman yemden cevaplama şansı vardır. Öğrencilerin derse karşı olan ilgilerini her zaman canlı tutar. DynEd programına bilgisayar destekli eğitim (BDE) bağlamında bakıldığında, okullarımızda bulunan tek interaktik ve BDE e uygun bir program olduğu görülmektedir. Programın pilot uygulamalarla kullanılmaya başlanması ve tüm ilköğretim okullarına yaygınlaşması sırasında teknik alt yapı eksikliklerinden kaynaklanan bazı sorunlar yaşanmıştır. Ancak 2009 Ekim ayından sonra çok önemli bir sorunla karşılaşılmamaktadır. Programın öğretmenler tarafından etkili bir şekilde kullanılabilmesi için kurulumundan kullanımına kadar olan süreçte yeterli ve etkili bir hizmetiçi eğitim yapılmaması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanmamaya gerekçe gösterilen bir durum da DynEd programı ile ilgili protokolün 2010 yılında biteceği ve bundan sonra kullanılmayacağı söylemidir. Programın lisansını Bakanlığımız süresiz olarak almıştır. Bu konudaki endişeler yersizdir. İngilizce dersiyle ilgili ölçme ve değerlendirme yapılırken dersi öğretim programındaki kazanımlara uygun, dinlediğini anlama ve konuşma ağırlıklı, farklı ölçme ve değerlendirme yöntemlerine yer veren, öğrenci profiline uygun bir yapılırma gerçekleştirilmelidir. Çalışmanın kapsamı Bu çalışma; DynEd programının I. Bölümü olan First English bölümünün içeriği ile İlköğretim İngilizce Dersi 5. Sınıf Öğretim Programının içeriğinin karşılaştırılması ile sınırlıdır.

6 1133 Yöntem ve teknikler Bu araştırmada; Doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Nitel araştırmada doküman incelenmesi tek başına bir veri toplama yöntemi olabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte kullanılabilir (Yıdırım ve Şimşek, 2005 ). İngilizce dersi 5. Sınıf programı ve DynEd yazılımı programının analizleri ve karşılaştırmalarının yapılması düşünüldüğünden en uygun yöntemin doküman incelemesi olacağı kararına varılmıştır. Veri toplama süreci İlköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf İngilizce Dersi (A Bölümü) Öğretim Programına Milli Eğitim bakanlığının web sitesindeki adresinden ulaşılarak program indirilmiştir. DynEd Programı ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilköğretim okullarına gönderilen DynEd CD sinden First English bölümü incelenerek ilköğretim 5. Sınıfla ilişkilendirilen ve 8. Üniteler MEB programındaki başlıklara göre düzenlenen materyale ulaşılmıştır. Bu programlar karşılaştırılan birbiriyle örtüşen konular tespit edilmiştir. İngilizce Dersi Öğretim Programının İçeriği (İlköğretim 5) UNIT 1: COUNTRIES TOPIC SKILLS CONTEXT (Situations Texts) FUNCTIONS TASKS My Country * to texts which are short clear for comprehension * to recorded texts to match country names nationalities * matching parts to make sense * to recognize familiar words phrases * to get an idea of the content of simple informational material short simple descriptions, especially if there is visual support. * nationalities, country names * simple sentences about themselves other people * Asking answering questions about themselves * Producing simple, mainly isolated phrases about people places * Asking answering simple questions, initiate respond to simple statements in areas of immediate need or on very familiar topics. Greeting people informally formally Introducing yourself other people Following written instructions to colour a flag, finding writing the name of the country that the flag belongs to.

7 1134 UNIT 2: REGIONS TOPIC SKILLS CONTEXT (Situations Texts) FUNCTIONS TASKS My Region * to dialogues conversations to follow speech which is very slow carefully articulated, with long pauses for him/her to assimilate meaning. * to recorded texts to find specific information to fill in a chart. * Understing very short, simple texts a single phrase at a time, picking up familiar names, words basic phrases rereading as required. * Understing short, simple messages on postcards. * Getting an idea of the content of simpler informational material short simple descriptions, especially if there is visual support. * Copying out single words short texts presented in stard printed format. * Producing simple mainly isolated phrases about people places. * Describing where he/she lives. * a very short, rehearsed statement to introduce a geographical region * Asking answering questions about themselves other people where they live. Asking for giving information Describing geographical locations features Asking talking about places Constructing a model to show basic geographical features of their region. UNIT 3: CITIES TOPIC SKILLS CONTEXT (Situations Texts) FUNCTIONS TASKS Capital Cities * to recorded texts to match pieces of information * to information to move objects or people to their correct location. * simple texts to pick up familiar names, words phrases. * Using clues to make predictions. * simple phrases sentences about where people live * Asking answering simple questions, initiating responding to simple statements on familiar topics * Producing simple mainly Describing locations Naming buildings in a community Asking talking about places Asking for giving directions Choosing 4-8 countries, writing their capital cities.

8 1135 isolated phrases about people places. * Describing where he/she lives. * Giving following simple directions instructions e.g. explain how to get somewhere. UNIT 4: SCHOOL LIFE TOPIC SKILLS CONTEXT(Situations Texts) FUNCTIONS TASKS Classroom Rules * Understing instructions addressed carefully slowly to them. * Following short, simple directions. * short, simple texts, a single phrase at a time * Picking up familiar names, words, very basic phrases in common everyday situations. * Getting the idea of the content of simpler informational material * Following short, simple written directions * Asking for or passing on instructions in written form. * Understing everyday expressions aimed at the satisfaction of simple needs of concrete type. * Understing questions instructions addressed carefully slowly to him/her follow short, simple directions. * Asking people for things, giving people things. UNIT 5: SCHOOL STORES Asking for giving information Asking talking about rules Giving orders comms the rules of their classroom. TOPIC SKILLS CONTEXT(Situations Texts) FUNCTIONS TASKS Stationery * to a recorded text to pick up familiar words phrases * to information to move objects or people to their correct location. * short simple texts. * Recognizing categorizing related terms with the help of visual supports * simple isolated sentences * Asking answering questions about prices of things * Asking answering questions about other people. * Asking people for things giving people things. * Hling numbers, quantities cost. * Making simple purchases by stating what is wanted asking the price. * Asking for attention. Asking for giving information Getting attention Exchanging greetings Identifying category of goods required Seeking giving information about numbers, quantities cost. Receiving/hing over payment. Receiving/hing over goods ( receipt). Exchanging thanks Preparing the price list of the items sold in the stationery store.

9 1136 UNIT 6: PHYSICAL EDUCATION TOPIC SKILLS CONTEXT(Situations Texts) FUNCTIONS TASKS Physical Exercises * to singing a song. * to a recorded text to fill in the missing information. * Understing extracting the essential information from short recorded passages dealing with predictable everyday matters which are delivered slowly clearly. * short simple texts * Using clues to make predictions * Getting an idea of the content of simpler informational material short simple descriptions, especially if there is visual support. * simple sentences about themselves * Asking answering questions about their abilities * Repeating simple phrases for correct pronunciation * Ask answering simple questions, initiating responding to simple statements in areas of immediate need or on very familiar topics. appropriate ones from the list. Asking for giving information Asking talking about ability Ticking the given checklist about their abilities (e.g. I can jump a 100 times. YES NO) UNIT 7: LIKES AND DISLIKES TOPIC SKILLS CONTEXT(Situations Texts) FUNCTIONS TASKS Favourite Dishes * to a recorded text to fill in a chart * to clear short texts to assimilate meaning * to a chant singing it * simple texts for comprehension * Picking up familiar names, words, very basic phrases in common everyday situations. * Getting the idea of the content of simple informational material * Following short, simple written directions * simple sentences about their likes dislikes * a series of simple phrases sentences linked with simple connectors like, but, or * Asking for or passing on personal details in written form * Copying out single words short texts presented in stard printed format. Asking for giving information about likes dislikes Making a list of your likes (5 food items) dislikes (5 food items)

10 1137 * Asking answering questions about likes dislikes. * Interacting in a simple way but communication is totally dependent on repetition at a slower rate of speech, rephrasing repair. * Asking answering simple questions, initiating responding to simple statements in areas of immediate need or on very familiar topics. * Understing questions instructions addressed carefully slowly to him/her * Replying in an interview to simple direct questions spoken very slowly clearly in direct non-idiomatic speech about personal details. UNIT8: MY FAVORITE ACTIVITIES TOPIC SKILLS CONTEXT(Situations Texts) FUNCTIONS TASKS Leisure Time Activities * to a recorded text to tick correct words * Extracting specific information from a listening text * to clear short texts to assimilate meaning * simple texts for comprehension * simple phrases to fill in the missing information * Scanning a short text for specific information * Interpret tables, charts graphs in writing * simple sentences about their likes dislikes * a series of simple phrases sentences linked with simple connectors like, but, or * Transforming the written word into another form (chart) * Using the most common punctuation marks appropriately * Asking answering questions about likes dislikes. * Interacting in a simple way but communication is totally dependent on repetition at a slower rate of speech, rephrasing repair. * Asking answering simple questions, initiating responding to simple statements in areas of immediate need or on very familiar topics. * Understing questions instructions addressed carefully slowly to him/her * Replying in an interview to simple direct questions spoken very slowly clearly in direct non-idiomatic speech about personal details. Asking for giving information about likes dislikes Asking for giving information about favourite activities Decoding the secret message with the clues given in the key word. Then forming their own secret message with the same symbol system.

11 1138 UNIT9: FARM LIFE TOPIC SKILLS CONTEXT(Situations Texts) FUNCTIONS TASKS A Farmer His Family * to a recorded song singing it. * to a story to underst it. * Understing short simple texts at a time * Recognizing familiar names, basic phrases * Using clues to make predictions * Categorizing related terms using visual supports * simple sentences about animals * simple isolated sentences to fill in a chart * Producing simple sentences to describe animals * Dramatization repeating short sentences in a story * Asking answering questions about a familiar topic Asking for giving information about other people s likes dislikes Asking for giving information About other people s favourite activities Describing people animals Predicting what people on a farm like doing in the given picture. UNIT10: CARTOON CHARACTERS TOPIC SKILLS CONTEXT(Situations Texts) FUNCTIONS TASKS Cartoon Movies * to a text to match pieces of information with pictures. * to a recorded text to extract specific information * a simple text to transfer information to fill in a table * Using clues to make predictions * Recognizing simple phrases for general comprehension with visual support * a simple poem * Asking answering questions about familiar topics. * Producing simple sentences about other people Asking for giving information about likes dislikes of other people Asking for giving information about favourite activities of other people Describing people Preparing a poster of your favourite cartoon character to express his/her likes dislikes. UNIT11: PERSONAL POSSESSIONS TOPIC SKILLS CONTEXT(Situations Texts) FUNCTIONS TASKS Professionals Their Tools * to short recorded texts to spot incorrect information * to sentences to match with pictures * short simple texts to pick up familiar names basic phrases * understing the relation between subject pronouns possessive pronouns * Recognizing simple phrases for general Asking for giving information about possessions Describing people objects Drawing pictures of five tools used by different professionals. whose they are.

12 1139 comprehension with visual support * Spotting incorrect information writing the correct forms * Understing answering questions addressed slowly carefully to them * Asking answering questions about possessions UNIT12: HEALTH PROBLEMS TOPIC SKILLS CONTEXT(Situations Texts) FUNCTIONS TASKS Aches Pains * to a text to match pieces of information with pictures. * to a recorded text to extract specific information * simple phrases to fill in the missing information * Recognizing simple phrases * for getting information about a specific situation * simple isolated phrases sentences * words phrases for correct spelling (dictation) * Understing answering questions addressed slowly carefully to them * Asking answering questions about familiar topics. * Interacting in a simple way but communication is totally dependent on repetition at a slower rate of speech, rephrasing repair. * Asking answering simple questions, initiating responding to simple statements in areas of immediate need or on very familiar topics. Asking giving information about health Identifying illnesses Giving advice (about what one should shouldn t do to stay healthy) Finding out a home remedy for the given illness writing it down. UNIT13: FUN AT THE PARK TOPIC SKILLS CONTEXT(Situations Texts) FUNCTIONS TASKS Having Fun * to a recorded text to tick the correct actions names. * to a recorded text to extract specific information * simple phrases to match visuals. * Using clues to make predictions * short simple texts * simple isolated phrases sentences to fill in blanks * Rewriting the sentences to correct the word order * Asking answering questions to Asking giving information about what people are doing at the moment Finding the differences between the given pictures.

13 1140 complete a picture (information gap activity) * a loud a very short rehearsed text (poem) * Asking answering simple questions, initiating responding to simple statements in areas of immediate need or on very familiar topics. UNIT14: HELP TOPIC SKILLS CONTEXT(Situations Texts) FUNCTIONS TASKS Helping the Family * to a text to match pieces of information with pictures. * to a recorded text to extract specific information * short clear texts at a time, picking up familiar words basic phrases * Recognizing familiar names, words basic simple sentences in the most common everyday situations * simple isolated phrases sentences * Asking answering questions about a familiar topic * Understing answering questions addressed slowly carefully to them * Asking answering simple questions, initiating responding to simple statements in areas of immediate need or on very familiar topics. * Asking for help * Accepting * Refusing * Expressing an excuse Filling in the speech bubbles using the clues in the picture. DynEd İngilizce Programının İçeriği (Firs English) GRADE : 5 th Grade ELP (English Language Program) LEVEL : A1 DYNED: First English Unit 5-8 DynEd & ELP Embedded ELT Curriculum, SANKO Model TOPIC SKILLS CONTEXT (Situations Texts) FUNCTIONS TASKS METHODS & TECHNIQUES TEACHING MATERIALS TESTING & EVALUATION Invitation / Suggestion Frequency Transportation Daily schedule Directions : Students will be able to comprehend the teacher s instructions (classroom language) addressed carefully clearly. comprehend daily schedules the sequence of events. comprehend transportation items directions. comprehend letters from X- Z. comprehend some simple informal interpersonal dialogues conversations between people. Very short recorded dialogues passages. Very short, simple reading texts. Visuals (pictures, Making suggestions invitations. Using should for advice Expressing someone s daily routines or schedule by using frequency adverbs. Identifying transportation items. Giving directions Making a poster of the rules in the classroom. a diary. Preparing a calendar. Role play techniqu e Pair work Individual work Student conversa tions. Drama Short dialogs. DynEd : First English Unit-5 Worksheet Authentic Material s Cassettes Cassette s Recorde r. Fill in the blanks Match Reordering comprehension check speaking

14 1141 Letters & Numbers: X-Z Letters & Numbers: Calendar UNIT 5 songs rhymes. Interaction: Students will be able to use the language for getting what they need asking questions in the classroom. ask answer the simple questions about daily routines. Invite or make suggestion to people around them. have simple conversations about transportations. repeat the words uttered by the teacher or the tape recorder. Production : Students will be able to give personal information about their daily activities. count from 1 to 100 give the letters of the alphabet. sing some songs rhymes. talk about someone s daily activities. express transportation items. : Students will be able to photos, DynEd program) Short phrases sentences. Students conversati on Teacher- talk. Common everyday classroom language. Short descriptive paragraph. Games Drama dramatizat ion Songs chants Various reading texts Information gap activities Expressing the days of the week the months of the year. Expressing what someone is doing Identifying the adjectives. read aloud comprehend some words which they have practiced. match some simple words pictures. read comprehend short simple sentences which they have practiced. read comprehend the most important comms rules in the classroom on the walls. Follow some written simple directions when looking for a place. Comprehend the comms in a computer programme. : Students will be able to compose a diary about their daily activities. write the numbers between GRADE : 5 th Grade ELP LEVEL : A1 DYNED : First English Unit 5-8 DynEd & ELP Embedded ELT Curriculum, SANKO Model TOPIC SKILLS CONTEXT (Situations Texts) FUNCTIONS TASKS METHODS & TECHNIQUES TEACHING MATERIALS TESTING & EVALUATION Food&drink Telephone expressions Promise Needs ability Location- prepositions of place : Students will be able to comprehend the teacher s instructions (classroom language) addressed carefully clearly. comprehend the countable uncountable food items. Comprehend quantifiers informal interpersonal dialogues conversations between people. Very short recorded dialogues passages. Very short, simple reading texts. Visuals (pictures, photos, DynEd Asking answering the questions about countable uncountable food items. Using quantifiers. Talking about needs abilities Talking about what someone is Making a list of likes dislikes. Preparing presenting a telephone dialogue. Role play technique Pair work Individual work Student conversations. Drama Short dialogs. Games DynEd : First English Unit-6 Worksheet Authentic Materia ls Cassettes Cassett e Record er. Fill in the blanks Match Reordering comprehensio n check speaking

15 1142 Letters& Numbers: b,p,d,t,l,r final consonants Letters&Numbers:m,n,f,g,k final consonants. Letters & Numbers: large numbers, decimal fractions. UNIT 6 comprehend the whquestions. comprehend a dialogue on telephone. comprehend final consonants. comprehend large numbers decimal fractions. comprehend some simple songs rhymes. Interaction: Students will be able to ask answer the questions about countable uncountable food items. repeat the words uttered by the teacher or the tape recorder have simple telephone dialogues. describe durations to each other. use the language for getting what they need asking questions in the classroom. Production : Students will be able to program) Short phrases sentences. Students conversation Teacher- talk. Common everyday classroom language. Short descriptive paragraph. Games Drama dramatization Songs chants Various reading texts Information gap activities doing. Talking about what someone is going to do Expressing adjectives of state.( hungry, thirsty) Expressing likes dislikes. express what she/he is doing. express what she/ he is going to do. promise for something. : Students will be able to read aloud comprehend some words which they have practiced. match some simple words pictures. read comprehend short simple sentences which they have practiced. locate a concert or a film on a poster identify where it takes place what time it starts. underst location of some important places such as; school, hospital, railway station, car park. read comprehend the most important comms rules in the classroom on the walls. : Students will be able to compose a dialogue on the telephone. write a note to tell someone where they are when they can meet. compose a short text about their future plans. Write the numbers between GRADE : 5 th Grade ELP LEVEL : A1 DYNED : First English Unit 5-8

16 1143 DynEd & ELP Embedded ELT Curriculum, SANKO Model TOPIC SKILLS CONTEXT (Situations Texts) FUNCTIONS TASKS METHODS & TECHNIQUES TEACHING MATERIALS TESTING & EVALUATION Prices,buying, selling Countable uncountable food items. Schedule w/past Telephone Expressions Occupations & activities Letters & numbers: Consonant Clusters+ ch, sh, th UNIT 7 Students will be able to comprehend the teacher s instructions (classroom language) addressed carefully clearly. recognize some words sentences about food drink comprehend the quantities of food drink items. recognize some words sentences about countable uncountable food items. comprehend price list, prices of lunch price comparisons. comprehend simple questions about someone s job. comprehend phone calls. comprehend some simple songs rhymes. interaction: Students will be able to repeat the words uttered by the teacher or the tape recorder. ask answer the questions about the quantities of food items. ask answer questions about previous following events. ask answer simple questions about occupation to the people around them. lead a simple phone call. use the language for getting what they need asking questions in the classroom. production: Students will be able to informal interpersonal dialogues conversations between people. Very short recorded dialogues passages. Very short, simple reading texts. Visuals (pictures, photos, DynEd program) Short phrases sentences. Students conversation Teacher- talk. Common everyday classroom language. Short descriptive paragraph. Games Drama dramatization Songs chants Various reading texts Information gap activities Expressing countable uncountable food items. Expressing what someone did. Expressing what someone is going to do Expressing what someone has to do. Identifying the quantities of food items. Comparing the prices of food items. Identifying occupations activities at work. Preparing the price list of the items sold in the stationa ry store. Preparing a menu. Role play technique Pair work Individual work Student conversations. Drama Short dialogs. Games DynEd : First English Unit- 7 Worksheet Authentic Materials Cassettes Cassette Recorder. Fill in the blanks Match Reordering comprehension check speaking give the prices of food drink. talk about a menu of a restaurant talk about past future events. talk about some occupations. give the names of some people around them their jobs places of work. sing some songs rhymes. :Students will be able to read aloud comprehend some words which they have practiced. match some simple words pictures according to occupation. read comprehend short simple sentences which they have practiced. Comprehend a menu of a restaurant according to what is meant, the price quantity. comprehend the most important comms rules in the classroom on the walls. Read comprehend a simple text about previous

17 1144 following events. : Students will be able to compose a restaurant dialogue. compose a simple paragraph about someone s job. write the numbers between GRADE : 5 th Grade ELP LEVEL : A1 DYNED : First English Unit 5-8 DynEd & ELP Embedded ELT Curriculum, SANKO Model TOPIC SKILLS CONTEXT (Situations Texts) FUNCTIONS TASKS METHODS & TECHNIQUES TEACHING MATERIALS TESTING & EVALUATION Weekly schedule Weather Times of day Letter&numbers: ee,er,ing,le,or,dy,ty,own,rn,rm,st(final) Letters & numbers: Numerical Operations & Numerical Relations UNIT 8 : Students will be able to comprehend the teacher s instructions (classroom language) addressed carefully clearly. comprehend a following activity how long it will last. comprehend the weather, seasons seasonal activities. comprehend simple questions about weather conditions. comprehend past events. comprehend comparisons to numerical relations. comprehend some simple songs rhymes. Interaction: Students will be able to repeat the words uttered by the teacher or the tape recorder. use the language for getting what they need asking questions in the classroom. ask answer questions about previous following events. ask answer questions about seasonal activities weather. Production : Students will be able to informal interpersonal dialogues conversation s between people. Very short recorded dialogues passages. Very short, simple reading texts. Visuals (pictures, photos, DynEd program) Short phrases sentences. Students conversation Teachertalk. Common everyday classroom language. Short descriptive paragraph. Games Drama dramatizatio n Songs chants Various reading texts Information gap activities Explaining a weekly schedule. Identifying needs in different weather conditions. Talking about past events. Expressing future activities. Expressing times of the day. Using the preposition s of time. Preparing a weekly schedule. Preparing a weather poster. Role play technique Pair work Individual work Student conversations. Drama Short dialogs. Games DynEd : First English Unit-8 Worksheet Authentic Materials Cassettes Cassette Recorder. Fill in the blanks Match Reordering comprehensi on check speaking talk about past future events. talk about daily

18 1145 activities the duration of these activities. talk about weather conditions. sing some songs rhymes. give the names of some seasonal activities. express their opinions about the seasons seasonal activities. talk about their past future activities. express their favorite seasons with reasons. : Students will be able to read aloud comprehend some words which they have practiced. match some simple words pictures according to occupation. read comprehend short simple sentences which they have practiced. comprehend a menu of a restaurant according to what is meant, the price quantity. comprehend the most important comms rules in the classroom on the walls. read comprehend a simple text about previous following events. read comprehend a simple written weather forecast report. : Students will be able to compose a short dialogue about seasons seasonal activities.

19 1146 FIRST ENGLISH UNIT 4 TOPIC SKILLS CONTEXT FUNCTIONS TASKS (Situations Texts) Parts of the body Emotions Senses Use Likes Abilities Location Address Schedule Letters&Numbers:Q-W Letters & Numbers:Ordinals fractions Time: W/fractions, a quarter past : Students will be able to: comprehend the teacher s instructions (classroom language) addressed carefully clearly. recognize some words sentences about the parts of the body their usages. comprehend the location, address, abilities, emotion, likes dislikes of people. comprehend the time. comprehend ordinal numbers fractions. comprehend the sound-letter relationships for initial Q-W. comprehend some simple songs rhymes. interaction: Students will be able to: repeat the words uttered by the teacher or the tape recorder. ask answer questions about the time. use the language for getting what they need asking questions in the classroom. ask answer questions about locations address. ask answer questions about schedules (bus schedules, school schedules) ask answer some simple questions about a race or competition. ask answer questions about body parts. Production: Students will be able to informal inter-personal dialogues conversations between people. Very short recorded dialogues passages. Very short, simple reading texts. Visuals (pictures, photos, DynEd program) Short phrases sentences. Students conversation Teacher- talk. Common everyday classroom language. Short descriptive paragraphs. Games Drama dramatization Songs chants Various reading texts Information gap activities. Asking for giving information about parts of the body. Identifying mood. Identifying describing physical appearance. Placing things in order. Asking about stating the date date of birth. Asking about describing the schedule. Asking for telling the time. Making a calendar in which the birthdays of the relatives friends are listed. Preparing a birthday card. Drawing labeling the body parts. sing some songs rhymes. talk about the time. talk about their own abilities about the abilities of someone else. talk about the likes dislikes. talk about the results of a race or competition talk about schedules bus schedules, school schedules) give personal information such as telephone number, address, birthday. talk about their some one else s feeling. : Students will be able to: read aloud comprehend some words which they have practiced. match some simple words pictures. read comprehend short simple sentences about occupations,locations, directions suggestions. comprehend the most important comms rules in the classroom on the walls. : Students will be able to compose a simple paragraph about abilities, likes dislikes. write a birthday card.

20 1147 Veri analizi ve bulgular İlköğretim 5 İngilizce Dersi Öğretim Programı ile DynEd (First English) programının karşılaştırılması sonunda aşağıdagi bulgulara ulaşılmıştır. ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM FOR PRIMARY EDUCATION (GRADE 5) UNIT 1:Greeting people informally formally Introducing yourself other people UNIT 3:Describing locations UNIT 3:Asking for giving directions UNIT 4:Asking talking about rules Giving orders comms UNIT 5:Seeking giving information about numbers, quantities cost UNIT 6:Asking talking about ability UNIT 7:Asking for giving information about likes dislikes UNIT 8:Asking for giving information about likes dislikes Asking for giving information about favourite activities UNIT 9: Asking for giving information about other people s likes dislikes Asking for giving information about other people s favourite activities UNIT 9: Asking for giving information about likes dislikes of other people Asking for giving information about favourite activities of other people DYNED (FIRST ENGLISH) UNIT 1:Country&Nationality UNIT 2:Age UNIT 3:Relative location UNIT 4:Location&Address UNIT 2:Asking&Giving directions UNIT 3:Asking&Giving directions UNIT 1:Classroom actions UNIT 4:Classroom actions UNIT 7:Prices, Buying, Selling Letters&Numbers UNIT 2:Ability UNIT 4:Likes&Abilities UNIT 4:Likes&Abilities UNIT 4:Likes&Abilities UNIT 4:Likes&Abilities UNIT 4:Likes&Abilities Bu bulgulara göre İlköğretim 5 İngilizce programının 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ünitelerle DynEd (First English) programının 1, 2, 3, 4 ve 7. Ünitelerinin önemli ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Bu analiz dikkate alınarak dersler işlendiğinde dersler hem dersin öğretim programına uygun hem de yabancı dil öğreniminin dört temel becerisinin kazanılmasına yönelik bir süreç yaşanabilecektir. İngilizce öğretmenleri birbiriyle tam örtüşen bir program beklediklerinden DynEd programının kullanılmasında tereddütler yaşamaktadırlar. DynEd yazılımının First English bölümünün 1, 2, 3, 4. Üniteleri 4. Sınıf, 5, 6, 7, ve 8. Üniteleri 5. Sınıf olarak belirlendiğinden öğretmenler kullanırken kararsızlık göstermektedirler. Program bir bütün olarak ele alındığında bu kararsızlık ve tereddütler ortadan kalkabilecektir. Öğretmenler gerek ders programını gerekse DynEd yazılımını ayrıntılı olarak incelemelidirler. Sonuç ve öneriler 1. İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programı ve DynEd İngilizce Öğretim Programı hazırlanırken her ikisinde de Avrupa Ortak Başvuru Metni temel alınmıştır. 2. İlköğretim İngilizce dersi öğretim programı ve DynEd programının yöntem ve teknikleri arasında önemli ölçüde benzerlikler bulunduğu gürülmektedir.

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Yaygın Eğitim İlköğretim Dördüncü Sınıfa Yönelik ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, nisan 2007 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı 2 UNMIK INSTITUCIONET

Detaylı

Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz!

Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz! Öğretmen El Kitabı Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz! Bu kitapta, öğrenci el kitaplarında bulunan Nöro-bilimsel Altyapı, Doğru Çalışma Yöntemleri,

Detaylı

BEDAF. European Language Portfolio. Avrupa Dil Portfolyosu. Young Learners (Age 6-12) BRITISH EDUCATIONAL AFFAIRS. www.bedaf.org.

BEDAF. European Language Portfolio. Avrupa Dil Portfolyosu. Young Learners (Age 6-12) BRITISH EDUCATIONAL AFFAIRS. www.bedaf.org. I ECL European Language Portfolio vrupa il Portfolyosu Young Learners (ge 6-12) ll rights reserved 2011,2012 European Language Portfolio: registered model o. 2012.R007 warded to: British Educational ffairs

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Alt seviye ortaöğretim sekizinci sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, şubat 2005 1 Yayın Sorumlusu İsuf Zeneli Yayına Hazırlayanlar: Agim Bërdyna Ramush Lekaj Ilaz

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Üst Seviye Orta Öğretim On Üçüncü Sınıf Genel Lise ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi

Detaylı

Yelkin Diker Coşkun 1

Yelkin Diker Coşkun 1 Türkçe Ders Kitaplarının Pısa Sınavı Okuma Ölçütleri Açısından İncelenmesi * Examination of the Turkish Textbooks In Terms of PISA Reading Skills Criterias Yelkin Diker Coşkun 1 Alındığı Tarih:03.04.2013,

Detaylı

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(2), 806-830 Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training Based On European Standarts Elif KIR 1 Abstract One of

Detaylı

DynEd İngilizce Dil Eğitimi Kullanım Kılavuzu

DynEd İngilizce Dil Eğitimi Kullanım Kılavuzu DynEd İngilizce Dil Eğitimi Kullanım Kılavuzu FuturePrints Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Sürüm 2.2 - Mart 2006 Her hakkı saklıdır. İçindekiler Genel bilgi... 3 Yetişkinler

Detaylı

Sabri AĞIRMAN (1996)

Sabri AĞIRMAN (1996) 1127 1117 Sabri AĞIRMAN (1996) USE OFUNFOCUSED COMMUNICATION TASKS IN TEACHING OF GRAMMAR: WITH A PARTICULAR REFERENCE TO BY PHRASE IN PASSIVE CONSTRUCTIONS Tez Danışmanı: Doç Dr. İlknur KEÇİK Bu çalışma,

Detaylı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Örgün Okulları. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Kullanım Kılavuzu

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Örgün Okulları. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Kullanım Kılavuzu T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Resmi Örgün Okulları DynEd İngilizce Dil Eğitimi Kullanım Kılavuzu Sürüm 2.9-2013 DynEd, DynEd International, Inc. in Tescilli Markasıdır. FuturePrints Bilgisayar Sanayi ve

Detaylı

İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi*

İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi* İkinci Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi* Evaluation of the 2 nd Grade English Language Curriculum M. Fatih ALKAN**, Mehmet ARSLAN*** 1 Öz Bu araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında

Detaylı

DynEd İngilizce Dil Eğitimi DVD Kullanım Kılavuzu

DynEd İngilizce Dil Eğitimi DVD Kullanım Kılavuzu DynEd İngilizce Dil Eğitimi DVD Kullanım Kılavuzu FuturePrints Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Sürüm 2.7 - Eylül 2009 Her hakkı saklıdır. İçindekiler Genel bilgi... 3 Yetişkinler

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BAHÇEŞEHİR FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BT YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN BİR MODEL H.

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BAHÇEŞEHİR FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BT YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN BİR MODEL H. T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BAHÇEŞEHİR FEN ve TEKNOLOJİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BT YETERLİLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN BİR MODEL Yüksek Lisans Tezi H.DENİZ GÜRCAN İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2697 Number: 31, p. 235-247, Winter II 2015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayarı Kullanımlarına İlişkin Görüşleri

Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayarı Kullanımlarına İlişkin Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 3, Ağustos 2011, Sayfa 75-92 Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayarı Kullanımlarına İlişkin Görüşleri Vedat AKTEPE 1 ÖZET Öğretmenlerimizin

Detaylı

Journal of Business Research

Journal of Business Research İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Business Research ISSN: 1309-0712 Cilt: 1 Sayı:2 2009 Vol.1 No.2 DERGİ HAKKINDA İşletme Araştırmaları Dergisi 2009 Ocak ayında alt yapısı oluşturulan ve Haziran

Detaylı

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği NK! SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği İsmail GÜLEÇ * Tuğba DEMİRTAŞ ** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi DOI: 10.13114/MJH.201416428 Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr IV/1, 2014, 115-128 Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı

Detaylı

Web Temelli Bir Eğitim Yazılımının Kullanılabilirliği: TTNet Vitamin İlköğretim 6.Sınıf Matematik Örneği

Web Temelli Bir Eğitim Yazılımının Kullanılabilirliği: TTNet Vitamin İlköğretim 6.Sınıf Matematik Örneği Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 215-226 Web Temelli Bir Eğitim Yazılımının Kullanılabilirliği: TTNet Vitamin İlköğretim 6.Sınıf Matematik

Detaylı

Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi

Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi Eğitim ve Bilim 2013, Cilt 38, Sayı 169 Education and Science 2013, Vol. 38, No 169 Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi The First Step in

Detaylı

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I V E Ö Ğ R E T İ M D E R N E Ğ İ T U R K I S H C U R R I C U L U M A N D I N S T R U C T I O N A S S O C I A T I O N ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Detaylı

Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Özerk Öğrenme Becerilerine İlişkin Algıları. Perceptions of Graduate Students about Autonomous Learning Skills

Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Özerk Öğrenme Becerilerine İlişkin Algıları. Perceptions of Graduate Students about Autonomous Learning Skills Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Özerk Öğrenme Becerilerine İlişkin Algıları Perceptions of Graduate Students about Autonomous Learning Skills Nesrin HARK SÖYLEMEZ 1, Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ 2, Kerem SÜTÇÜ

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:02 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:02 ISSN: 2146-9199 ÜNİVERSİTE YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA UYGULANAN MODÜLER SİSTEMDEKİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Okt. Baki Karakuş Yalova Üniversitesi bakikarakus@hotmail.com Özet Bilgi çağı olarak adlandırdığımız günümüzde,

Detaylı

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 210/223 TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı

Detaylı

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2 Elementary Education Online, 13(3), 726-745, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 726-745, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1 Mehmet

Detaylı

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ *

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ * Yılmaz, N. (2015). Cebir öğretiminde yazma etkinliklerini kullanmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 357-376. Geliş

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1691 İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ Dil yeterliği bölümünde toplamda 25

Detaylı