SUNUġ Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol"

Transkript

1

2 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve iģleyiģini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayıģ ile kamu idarelerine yılın ilk altı aylık dönemi sonunda Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlama gerekliliği vermiģtir. Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine iliģkin beklentilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklanması hükme bağlanmıģtır. Üniversitemiz 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuģtur. Prof. Dr. Rıza AYHAN REKTÖR ii

3 I. OCAK HAZĠRAN DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.BÜTÇE GĠDERLERĠ Üniversitemize Bütçe Kanunu ile 2011 Yılında toplam ,00 TL bütçe gideri karģılığı ödenek tahsis edilmiģtir Yılı Ocak-Haziran dönemi sonunda yapılan bütçe giderleri toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,27 oranında artıģ göstererek ,02 TL olarak gerçekleģmiģtir. Belirtilen dönemde gider grupları bazında yapılan harcamalar aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir Yılı OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDERLERİ 01- Personel Giderleri ,37 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ,36 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,07 05-Cari Transferler ,10 06-Sermaye Giderleri ,12 07-Sermaye Transferleri ,00 TOPLAM ,02 Bu rakamlar ile 2011 Yılı ilk yarısında baģlangıç ödeneğinin %51,59 una ulaģılmıģtır Yılına iliģkin gider gruplarındaki ilk altı aylık baģlangıç ödenekleri ve gerçekleģmeler 2010 Yılı karģılaģtırması ile aģağıdaki grafikte gösterilmektedir. Şekil 1: BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ-GERÇEKLEŞMELERİ , , , ,00 0,00 Personel Gid. Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Cari Trans. Sermaye Gid. Sermaye Trans. TOPLAM 2010 Yılı Ödeneği 2010 Ocak-Haziran Gerç Yılı Ödeneği 2011 Ocak-Haziran Gerç.

4 2011 yılının ilk altı ayında gider gruplarının yüzdesel dağılımına bakıldığında, Personel Giderlerinin %56 lık oranla en yüksek harcama kalemi olduğu görülmektedir. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu oran %67 e yükselmektedir.2011 Yılı Ocak-Haziran dönemine iliģkin yapılan harcamaların yüzdesel dağılımı aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDERLERİN YÜZDESEL DAĞILIMI 2011 OCAK-HAZİRAN GİDERLERİN YÜZDESEL DAĞILIMI 1% 6% 18% 8% 56% 11% Personel Gid. Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Cari Trans. Sermaye Gid. Sermaye Trans Yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,20 oranında artıģ göstermiģtir.2011 Yılı Ocak-Haziran dönemine ait gider grupları bazında bir önceki yıla göre değiģimler yüzde olarak aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir. Grafikten görüleceği gibi en yüksek değiģim oranı Cari Transferler hesabında meydana gelmiģtir. Bu durumun temel nedeni Görev Zararları hesabındaki artıģtır. Sermaye Giderleri Hesabında ise %48,44 azalıģ olmuģtur. Hesabın alt kalemlerine bakıldığında bu azalıģ Gayri Maddi Hak Alımları ve Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri Hesabından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte Mal ve Hizmet Alım giderleri bir önceki döneme göre %7,07 oranında artmıģ ve baģlangıç ödeneğine göre %29,14 gerçekleģme olmuģtur. Sermaye Transferleri Hesabında ise 2010 Yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir gerçekleģme olmamıģ,2011 Yılı ilk yarısında ,00 TL gider kaydedilmiģtir. 2

5 GİDERLERİN BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI GİDERLERİN BİR ÖNCEKİ YILA GÖREDEĞİŞİM ORANLARI (%) 1092,24% 40,20% 11,27% 11,61% 7,07% Personel Gid. Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Cari Trans. Sermaye Gid. Sermaye Trans. TOPLAM -48,44% Üniversitemizde 2011 Yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama ,34 gider yapılmıģtır. Bununla birlikte en yüksek harcama Haziran ayında gerçekleģmiģtir. Bu durum Sermaye Transferleri Hesabının alt hesap grubu Yurtiçi Sermaye Transferleri Hesabından kaynaklanmaktadır Yılı ilk yarısında gerçekleģen giderlerin aylık geliģmeleri aģağıdaki grafik ve tablolarda sunulmuģtur. GİDERLERİN AYLIK DAĞILIMI GİDERLERİN AYLIK DAĞILIMI , , , , , ,68 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 3

6 OCAK AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri ,20 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ,11 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,03 05-Cari Transferler 0,00 06-Sermaye Giderleri 0,00 07-Sermaye Transferleri 0,00 TOPLAM ,34 ŞUBAT AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri ,81 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ,36 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,82 05-Cari Transferler 375,00 06-Sermaye Giderleri ,00 07-Sermaye Transferleri 0,00 TOPLAM ,99 MART AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri ,68 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ,46 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,50 05-Cari Transferler 0,00 06-Sermaye Giderleri ,64 07-Sermaye Transferleri 0,00 TOPLAM ,28 NİSAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri ,70 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ,27 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,88 05-Cari Transferler 0,00 06-Sermaye Giderleri ,83 07-Sermaye Transferleri 0,00 TOPLAM ,68 4

7 MAYIS AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri ,82 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ,61 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,88 05-Cari Transferler ,98 06-Sermaye Giderleri ,93 07-Sermaye Transferleri 0,00 TOPLAM ,22 HAZİRAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri ,16 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ,55 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,96 05-Cari Transferler ,12 06-Sermaye Giderleri ,72 07-Sermaye Transferleri ,00 TOPLAM ,51 Üniversitemizde 2011 Yılı ilk altı aylık döneminde yapılan harcamalar hakkında özet olarak; Üniversitemizde 3592 si akademik, 3508 i idari personel için ,37 TL gider yapılmıģ olup, baģlangıç ödeneğine göre %50 oranında gerçekleģme sağlanmıģtır. Bu hesap grubunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,27 oranında artıģ meydana gelmiģtir. Bu hesap grubunun alt grupları incelendiğinde, ĠĢçiler Hesabının bir önceki yıla göre %9,40 ve Diğer Personel Hesabının ise %45 oranında azaldığı görülmektedir. 5

8 Mal ve Hizmet Alımları 2010 Yılı Ocak-Haziran dönemine göre %7,07 artarak ,07 TL olmuģ ve baģlangıç ödeneğine göre %29,14 gerçekleģme sağlanmıģtır. Bu hesabın alt grupları incelendiğinde; en yüksek gider grubu ,22 TL ve %33,13 gerçekleģme oranı ile Hizmet Alımları hesabı olduğu görülmektedir. Bu hesap bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,73 oranında artıģ göstermiģtir. Hizmet Alımları Hesabı içerisinde en yüksek gider kalemini Temizlik Hizmeti Alım Gideri ve Özel Güvenlik Hizmeti Alımı Hesapları oluģturmaktadır. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,60 TL (gerçekleģme oranı %26,88) ve Yolluklar Hesabı ise ,50 TL (gerçekleģme oranı %31,53 ) olmuģtur. Mal ve Hizmet Alımları Hesabı içerisinde bir önceki yıl karģılaģtırmalı dönemine göre düģüģ gösteren hesaplar %93,28 düģme oranıyla Temsil ve Tanıtma Giderleri Hesabı ile %51,14 oranıyla Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri Hesabıdır. Cari Transferler Hesabı 2010 Yılı ilk yarısına göre 2011 Yılında %1092,24 artarak ,10 TL ye ulaģmıģ ve baģlangıç ödeneğine göre %104,54 bütçe gerçekleģmesi yaģanmıģtır. Yüksek artıģın nedeni ,10 TL ile Görev Zararları Hesabı dır. Yine bu hesap içerisinde yer alan Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan Transferler Hesabı ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Sermaye Giderleri Hesabı 2011 Yılı ilk yarısında bir önceki yıl aynı dönemine göre %48,45 azalıģla ,12 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu azalıģ, bu hesap grubu içerisinde yer alan Gayri Maddi Hak Alımları Hesabı ndan kaynaklanmaktadır yılı baģlangıç ödeneğinde bu hesaba ,00 TL ödenek öngörülmüģ olup Ocak-Haziran döneminde herhangi bir gider gerçekleģmemiģtir. Yine bir alt harcama kalemi olan Mamul Mal Alımları Hesabı bir önceki yılın ilk yarısına göre %575,12 artarak ,05 TL olarak gerçekleģmiģtir Yılı Ocak-Haziran döneminde TÜBĠTAK destekli projeler ,27 TL, Sanayi Bakanlığı destekli SAN-TEZ projeleri için ,04 TL, Farabi Öğrenci ve Öğretim Üyesi DeğiĢim Programı için ,19 TL ve Üniversitemiz bünyesinde yürütülen BAP projeleri için ,36 TL ödeme yapılmıģtır. 6

9 B- BÜTÇE GELĠRLERĠ Üniversitemizin elde ettiği gelirler 2011 yılının ilk altı ayında bir önceki yılının ilk yarısına göre %30,31 artarak ,96 TL olarak gerçekleģmiģtir. Söz konusu gelirin %9,85 i Üniversitemizin öz gelirlerini de kapsayan TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %85,96 sı Alınan BağıĢ ve Yardımlar, %4,19 u ise Diğer Gelirlerdir. Bu gelirlerle birlikte, yılbaģında öngörülen ,00 TL gelirin %42,25 ine ulaģılmıģtır. Gelir gruplarındaki bütçe gerçekleģmeleri aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir YILI OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME ORANLARI 2011 YILI GELİR GERÇEKLEŞME ORANLARI , , , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05- Diğer Gelirler TOPLAM Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz gelirlerinin bütçe hesapları bakımından dağılımı Tablo 10 da gösterilmiģtir YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilat 0, Red ve İadeler (-) 2.700,24 TOPLAM ,96 7

10 Üniversitemizin ana gelir kaynağını Hazine Yardımları oluģturmaktadır yılı bütçesinin %85,96 sını Hazine Yardımları oluģturmakta olup ,00 TL Üniversitemiz hesabına yatırılmıģtır. Hazine Yardımları hesabında bir önceki yıla göre %35,40 oranında artıģ meydana gelmiģtir yılının ilk yarısında Hazine Yardımının bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,40 oranında artması, toplam gelir de %30,31 oranında artmasını sağlamıģtır. Hesap grupları açısında değiģim oranları incelendiğinde; Üniversitemizin öz gelirlerinin de yer aldığı TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %1,59 oranında azalmıģ ve Diğer Gelirlerin %2,07 oranında artmıģtır. Üniversitemizin 2011 yılının ilk yarısındaki bütçe gelirleri, 2010 yılının aynı dönemiyle karģılaģtırmalı olarak aģağıdaki grafikte sunulmuģtur GERÇEKLEŞEN GELİR OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TOPLAM 05- Diğer Gelirler 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05- Diğer Gelirler TOPLAM , , , , , , , , yılının Ocak Haziran döneminde elde edilen gelirler aylık olarak değerlendirildiğinde, en fazla gelirin ġubat ayında gerçekleģtiği görülmektedir. Hazine Yardımı nın %40 ı ile öğrenci harçlarının söz konusu ayda hesaplarımıza geçmesi bu duruma neden olmuģtur. Üniversitemizde aylık bazda elde edilen gelirler aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir. 8

11 OCAK AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilat 0, Red ve İadeler (-) 286,40 TOPLAM ,64 ŞUBAT AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilat 0, Red ve İadeler (-) 0,00 TOPLAM ,17 MART AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilat 0, Red ve İadeler (-) 188,00 TOPLAM ,21 NİSAN AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0, Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilat 0, Red ve İadeler (-) 0,00 TOPLAM ,87 9

12 MAYIS AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilat 0, Red ve İadeler (-) 0,00 TOPLAM ,81 HAZİRAN AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilat 0, Red ve İadeler (-) 2.225,84 TOPLAM , yılının ilk yarısında Üniversitemizin hesabına aktarılan kaynakların %85,96 sı Hazine Yardımı ve %14,04 ü Öz Gelirlerdir. Öz Gelirlerin yapısı incelendiğinde, en yüksek gelirin Örgün Öğretim Gelirlerinden oluģtuğu görülmektedir. Örgün Öğretim Gelirleri, toplam gelirin %4,84 ünü oluģturmaktadır. Örgün Öğretim Gelirleri 2011 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,79 oranında azalmıģtır. Bununla birlikte Ġkinci Öğretim Gelirleri %9,20 artmıģ ve AraĢtırma Projeleri Gelirleri ise %4,07 oranında azalıģ göstermiģtir. Üniversitemizin Öz Gelirleri ile Hazine Yardımı karģılaģtırmalı olarak aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tabloda Red ve Ġadeler gösterilmemiģtir. 10

13 BÜTÇE GELİRLERİ GELİR GRUBU 2010 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (BİN TL) 2011 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (BİN TL) TUTAR YÜZDE TUTAR YÜZDE Üniversite Geliri ,41 100,00% ,82 100,00% Hazine Yardımı ,40 82,07% ,96 %85,46 Örgün Öğretim Gelirleri 8.961,84 6,90% 8.174,18 4,84 İkinci Öğretim Gelirleri 6.188,15 4,77% 6.757,60 4,00 Araştırma Proje Gelirleri(DS) Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 6.408,42 4,94% 6.147,70 3,64 849,06 0,65% 307,50 0,18 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 765,56 0,59% 795,85 0,48 Kira Gelirleri 47,88 0,04% 468,82 0,28 Diğer Gelirler 62,10 0,05% 1.697,20 1,03 Sonuç olarak Üniversitemizin; 2011 Yılı Ocak-Haziran döneminde Bütçe Giderleri ,02 TL (gerçekleģme oranı %51,59) TL, Bütçe Gelirleri ise ,96 TL ( gerçekleģme oranı %42,25 ) olarak gerçekleģmiģ olup aradaki ,06 TL fark 05 Cari Transferler Hesabı içerisinde yer alan 05.1 Görev Zararları Hesabının alt harcama kalemi olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hesabından kaynaklanmaktadır. Bu hesaba karģılık gelen Hazine Yardımı Nisan ve Mayıs ayında Üniversitemiz hesaplarına ulaģmıģ olup geç tahakkuk etmiģ, gelir ve giderler arasındaki fark bu sebeple oluģmuģtur. Bütçe uygulamaları, stratejik yönetim anlayıģı çerçevesinde kaynakların etkili ve verimli kullanılması ilkesine bağlı kalınarak, stratejik amaçlarla ve hedeflerle uyumlu bir Ģekilde sürdürülecektir. 11

14 II. OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı tarafından düzenlenen ,74 TL bedelli dört ihaleye Ocak-Haziran döneminde ,51TL(KDV hariç) ödeme yapılmıģtır. Söz konusu ihaleler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. S.NO ĠġĠN ADI Genel Temizlik Hizmet Alımı Özel Güvenlik Hizmet Alımı Araç Kiralama Hizmet Alımı Akaryakıt Hizmet Alımı ĠġĠN BAġLANGIÇ VE BĠTĠM TARĠHLERĠ ĠHALE BEDELĠ OCAK- HAZĠRAN ARASI ÖDEME (KDV HARĠÇ) , , , , , , , ,17 TOPLAM , , YILINDA YAPILAN VE SONUÇLANAN İHALELER İŞİN ADI İHALE KAYIT NO. YAKLAŞIK MALİYET İHALE BEDELİ İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİM TARİHİ FİİLİ GERÇEKLEŞTİRME DURUMU G.Ü. MİMARLIK FAK. VE MÜHENDİSLİK FAK. LABORATUVARLAR VE KÜTÜPHANE TADİLAT VE YENİLEME İŞİ 2011/ , , Devam etmektedir. G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO ODASI TADİLAT VE ONARIM İŞİ 2011/ , , İŞ TAMAMLANMIŞTIR. G.Ü. TIP FAKÜLTESİ E BLOK OTOPARK BİNASI KOLON İLAVESİ VE KİRİŞ GÜÇ KONTROLLÜK HİZMETİ İLAVESİNE İLİŞKİN TAŞIYICI SİSTEM PROJE HAZ. VE TIP FAK. BİNASI İLE OTOPARK BİNASI RASINA ÇELİK KONST. TÜP GEÇİT PROJE YAPIM İŞİ 2011/ , , İŞ TAMAMLANMIŞTIR. G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM FAK. F BLOK KATLAR TADİLAT VE BAKIM ONARIMI ÇOK AMAÇLI SALON YAPILMASI İŞİ 2011/ , ,17 Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu yapılmış olup; inceleme devam etmektedir. G.Ü. ANFİ TİYATRO YIKIM İŞİ 2011/ , , Yıkım alanı tam boşaltılmadığından dolayı kısmi olarak yıkılmıştır. Süre uzatımı istenilmiştir. G.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TALAŞLI ÜRETİM ABD. ÇATI ONARIMI ASMA TAVAN SÖKÜLMESİ İLE DIŞ CEPHE ONARIM VE BOYA İŞİ 2011/ , , , tarihinde işe başlanılmış olup,imalatlar devam etmektedir. G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ ANAOKULU BAHÇESİ KAUÇUK ZEMİN KAPLAMASI YAPIMI İŞİ 2011/ , , tarihinde iş yeri teslimi yapılmış olup,imalatlara başlanılmıştır. 12

15 2011 YILINDA DÜZENLENEN EĞİTİMLER 15 Ocak Mart 2011 tarihleri arasında Üniversitemiz öğretim üye ve elemanları için ÜDS-KPDS Sınavı Hazırlık Kursu 15 Ocak ġubat 2011 tarihleri arasaında Üniversitemiz öğretim üye ve elemanlarının yabancı dil sınavına hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla Akademik KonuĢma Kursu düzenlenmiģtir. 11 Haziran Ekim 2011 tarihleri arasında Üniversitemiz öğretim üye ve elemanlarının yabancı dil sınavına hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla TOEIC Sınavı Hazırlık Kursu düzenlenmiģtir tarihleri arasında Üniversitemizde görev yapmakta olan idari personelimizin Microsoft Office Programlarına yönelik kursa tabi tutarak bilgisayar kullanımı ile ilgili eksiklikleri giderebilmek için Temel Düzey Bilgisayar Eğitimi düzenlenmiģtir tarihleri arasında Üniversitemiz Merkez Birimlerde görev yapmakta olan idari personeli birim içi sayfa tasarımı hususunda yetiģtirmek için Web Tasarımı kursu düzenlenmiģtir tarihleri arasında Gazi Üniversitesinde görev yapan, belirlenen kriterleri sağlayan Ġdari Personel için Görevde Yükselme Sınavı Eğitim Programı düzenlenmiģtir Nisan 2011 tarihinde Üniversitemiz Merkez Birimlerinde görev yapmakta olan Ġdari Personel için Antalya Hizmet içi Eğitim Programı düzenlenmiģtir. 13

16 III. TEMMUZ ARALIK DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER Bütçe Giderleri: ,00 TL baģlangıç ödeneğinden 2011 yılının ilk altı aylık döneminde ,02 TL bütçe gideri gerçekleģtirilmiģtir. Ödeneklerin Üniversitemiz ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, 2011 yılı Performans Programında belirtilen hedefler doğrultusunda kullanılmasına özen gösterilecektir. Bütçe Gelirleri: 2011 yılında Üniversitemizin ,00 TL tutarında gelir elde etmesi beklenmektedir. Yılın ilk altı aylık döneminde ,96 TL gelir elde edilmiģtir. Bu tutarın ,17 TL sinin Hazine Yardımından oluģması tahmin edilmektedir. 14

17 EK- 1: BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN GELĠġĠMĠ BÜTÇE GĠDERLERĠ 2010 GERÇEKLEġME 2011 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ OCAK-HAZĠRAN OCAK-HAZĠRAN OCAK GERÇEKLEġME ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME ARTIġ 2011 YILSONU GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇEK. ORANI ** (%) ORANI * GERÇEKLEġM (%) E TAHMĠNĠ BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , ,02 40,20 46,96 51, PERSONEL GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , , , , ,37 11,27 52,96 50, MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , SÖZLEġMELĠ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , ĠġÇĠLER , , , , , , , , , , , , , GEÇĠCĠ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , DĠĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , ,53 02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , , , , ,38 11,36 53,20 50, , , , ,15 20,15 50,64 52, , , , ,51-9,40 40,18 40, , , , ,80 15,74 36,10 44, , , , , ,90 118, , , , ,36 11,61 51,90 53, MEMURLAR , , , , , , , , , , , , SÖZLEġMELĠ PERSONEL , , , , , , , , , , , , ĠġÇĠLER , , , , , , , , , , , , GEÇĠCĠ PERSONEL , ,00 966, ,79 694, , , , , , , , DĠĞER PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , YOLLUKLAR , , , , , , , , , , GÖREV GĠDERLERĠ , ,00 834,66 815, , , , ,17 988, , HĠZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ , , , , , , ,50 0, MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , ,00 906, , , , , , , , , GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ , , , , , , ,99 0,00 04 FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARĠ TRANSFERLER , ,00 0,00 0,00 375, ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , ,35 0, ,73 0, , , , , , , , ,53 0, , , , ,04 11,81 52,12 53, , , , ,71-8,89 50,21 42, , , , ,13 19,14 41,32 55, , , , ,48 140,51 11,98 10, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,07 7,07 30,52 29, ,00 0,00 0, , , ,60 14,40 24,91 26, , , , ,50 49,07 20,92 31, ,00 683, , ,07 11,00 35,29 24, , , , ,22 22,73 37,07 33, , , , ,47-93,38 68,32 22, , , , ,57 6,25 14,45 20, , , , ,97-51,14 17,71 12, , , ,67-80, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,24 50,80 104, GÖREV ZARARLARI , , , , , , , ,23 50,94 100, , HAZĠNE YARDIMLARI 0,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER , ,00 375, , , , , ,00 378,60 50,86 229, , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0, DEVLET SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 0,00 0,00 0, YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER 5.087, ,00 0,00 0, , GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GĠDERLERĠ ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,12-48,45 21,69 7, MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , , , , ,05 575,12 2,91 14, MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 0, ,00 0,00 0,00 0, GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI , , ,00 0,00-100,00 7,52 0, GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMASI 0,00 0 0,00 0, GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ , , , , , , , ,99-97,83 36,51 0, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 0,00 0 0,00 0, GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ , , , , , , , , ,08 62,40 20,08 32, STOK ALIMLARI 0,00 0 0,00 0, DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ 0, ,00 0,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERĠ ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ , ,00 0, , YURTDIġI SERMAYE TRANSFERLERĠ 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

18 EK- 2: BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GELĠġĠMĠ EKONOMĠK KOD 2011 PLANLANAN GELĠR OCAK GERÇEKLEġME ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME OCAK-HAZĠRAN GERÇEKLEġME TOPLAMI OCAK-HAZĠRAN GERÇEK. ORANI ** (%) ARTIġ ORANI * (%) BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , ,96 30,31 41,37 42,25 01 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,99-1,59 30,00 40, Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,21-4,09 30,11 39, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0,00 0, KĠT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0, Kurumlar Hasılatı 0,00 0, Kurumlar Karları 0,00 0, Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,78 880,08 13,68 469, Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0, ,00 0, , , , ,08 0, , , , , , ,17 35,40 42,53 41, Yurt DıĢından Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar , , , , , , , , , , ,00 35,94 42,19 41, Diğer Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0,00 0, Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve BağıĢlar , , , , , , ,17-30, Proje Yardımları 0,00 0, Özel Gelirler 0,00 0,00 05 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,04 2,07 144,36 67, Faiz Gelirleri 5.000,00 424,90 335, ,58 865, , , , , ,81 902, , , , ,90 212, , KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , ,57-6,08 155,85 62, Para Cezaları ,00 750,00 750,00 0,00 1,50 0, Diğer ÇeĢitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,13 81,04 69,68 126,16 06 Sermaye Gelirleri 0,00 20,00 0, ,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri 0, TaĢınır SatıĢ Gelirleri 20, , ,10 0, Menkul Kıymet ve Varlık SatıĢ Gelirleri 0, Diğer Sermaye SatıĢ Gelirleri 0,00 08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 9 Red ve Ġadeler (-) 0,00 0,00 286, ,65 0,00 0,00 188, ,81 0,00 0,00 0, , , , ,24-99, Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 286,40 188, , ,00 474,40-99, Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 2.299, , , , , ,84-65, Sermaye Gelirleri 16

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol ~ i ~ SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 201 6

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 201 6 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 21 YILI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 21 I. OCAK - HAZİRAN 21 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2015 YILI

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU - 2013 MALİ HİZMEER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler SUNUŞ... II I. OCAK-HAZİRAN 2013

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 sayılı mükerrer Resmi Gazetede

Detaylı

III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ...

III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ... I İçindekiler SUNUġ... III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 GĠRĠġ... 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ... 3 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri... 9 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri...

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ OCAK-HAZİRAN 2012 ĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2009 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2009 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ 29 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ-29 İÇİNDEKİLER Sunuş..1 A. Ocak-Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları..2 1- Bütçe Giderleri...2

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2010 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEMMUZ İÇİNDEKİLER SunuĢ I.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri a) 01-Personel

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda Stratejik Yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 29 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 29 NĠĞDE ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 I. Ocak - Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KAMUOYUNA DUYURU 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinde,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER Rektör

SUNUŞ. Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER Rektör SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; Mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılmasını, Kalkınma

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 TEMMUZ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2012 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2013 Üniversitemiz, toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde, amaç ve hedeflerini

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Temmuz - 2012 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ORDU ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 SUNUŞ: Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca yüklendiği görevleri mevzuat çerçevesinde yerine getirme

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı :B.3.2.ULU..7.82.-15/ TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : 6.1.26 Bilindiği üzere, 5437 Sayılı 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 25 tarih ve 264 sayılı

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör Üniversitemiz 214-218 yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde faaliyetlerini sürdürme

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Temmuz KARAMAN

Temmuz KARAMAN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 0 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum Strateji ve Beklentiler Geliştirme Raporu Daire Başkanlığı Temmuz 2016 - KARAMAN İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Atakum Belediye Başkanlığı, www.atakum.bel.tr Sayfa 1 İçindekiler 1- OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 1.1

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak 2012 yılına ilişkin bütçe hazırlıkları çerçevesinde yaklaşık 34 Milyon TL bütçe tavanı içerisinde kalabilmek amacıyla,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2009, KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 0 Sunuş 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz 2011 Üst Yönetici Sunuşu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.

Detaylı