SUNUġ Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUġ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol"

Transkript

1

2 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve iģleyiģini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayıģ ile kamu idarelerine yılın ilk altı aylık dönemi sonunda Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlama gerekliliği vermiģtir. Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine iliģkin beklentilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklanması hükme bağlanmıģtır. Üniversitemiz 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuģtur. Prof. Dr. Rıza AYHAN REKTÖR ii

3 I. OCAK HAZĠRAN DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.BÜTÇE GĠDERLERĠ Üniversitemize Bütçe Kanunu ile 2011 Yılında toplam ,00 TL bütçe gideri karģılığı ödenek tahsis edilmiģtir Yılı Ocak-Haziran dönemi sonunda yapılan bütçe giderleri toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,27 oranında artıģ göstererek ,02 TL olarak gerçekleģmiģtir. Belirtilen dönemde gider grupları bazında yapılan harcamalar aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir Yılı OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDERLERİ 01- Personel Giderleri ,37 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ,36 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,07 05-Cari Transferler ,10 06-Sermaye Giderleri ,12 07-Sermaye Transferleri ,00 TOPLAM ,02 Bu rakamlar ile 2011 Yılı ilk yarısında baģlangıç ödeneğinin %51,59 una ulaģılmıģtır Yılına iliģkin gider gruplarındaki ilk altı aylık baģlangıç ödenekleri ve gerçekleģmeler 2010 Yılı karģılaģtırması ile aģağıdaki grafikte gösterilmektedir. Şekil 1: BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ-GERÇEKLEŞMELERİ , , , ,00 0,00 Personel Gid. Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Cari Trans. Sermaye Gid. Sermaye Trans. TOPLAM 2010 Yılı Ödeneği 2010 Ocak-Haziran Gerç Yılı Ödeneği 2011 Ocak-Haziran Gerç.

4 2011 yılının ilk altı ayında gider gruplarının yüzdesel dağılımına bakıldığında, Personel Giderlerinin %56 lık oranla en yüksek harcama kalemi olduğu görülmektedir. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu oran %67 e yükselmektedir.2011 Yılı Ocak-Haziran dönemine iliģkin yapılan harcamaların yüzdesel dağılımı aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDERLERİN YÜZDESEL DAĞILIMI 2011 OCAK-HAZİRAN GİDERLERİN YÜZDESEL DAĞILIMI 1% 6% 18% 8% 56% 11% Personel Gid. Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Cari Trans. Sermaye Gid. Sermaye Trans Yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,20 oranında artıģ göstermiģtir.2011 Yılı Ocak-Haziran dönemine ait gider grupları bazında bir önceki yıla göre değiģimler yüzde olarak aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir. Grafikten görüleceği gibi en yüksek değiģim oranı Cari Transferler hesabında meydana gelmiģtir. Bu durumun temel nedeni Görev Zararları hesabındaki artıģtır. Sermaye Giderleri Hesabında ise %48,44 azalıģ olmuģtur. Hesabın alt kalemlerine bakıldığında bu azalıģ Gayri Maddi Hak Alımları ve Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri Hesabından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte Mal ve Hizmet Alım giderleri bir önceki döneme göre %7,07 oranında artmıģ ve baģlangıç ödeneğine göre %29,14 gerçekleģme olmuģtur. Sermaye Transferleri Hesabında ise 2010 Yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir gerçekleģme olmamıģ,2011 Yılı ilk yarısında ,00 TL gider kaydedilmiģtir. 2

5 GİDERLERİN BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI GİDERLERİN BİR ÖNCEKİ YILA GÖREDEĞİŞİM ORANLARI (%) 1092,24% 40,20% 11,27% 11,61% 7,07% Personel Gid. Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Cari Trans. Sermaye Gid. Sermaye Trans. TOPLAM -48,44% Üniversitemizde 2011 Yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama ,34 gider yapılmıģtır. Bununla birlikte en yüksek harcama Haziran ayında gerçekleģmiģtir. Bu durum Sermaye Transferleri Hesabının alt hesap grubu Yurtiçi Sermaye Transferleri Hesabından kaynaklanmaktadır Yılı ilk yarısında gerçekleģen giderlerin aylık geliģmeleri aģağıdaki grafik ve tablolarda sunulmuģtur. GİDERLERİN AYLIK DAĞILIMI GİDERLERİN AYLIK DAĞILIMI , , , , , ,68 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 3

6 OCAK AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri ,20 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ,11 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,03 05-Cari Transferler 0,00 06-Sermaye Giderleri 0,00 07-Sermaye Transferleri 0,00 TOPLAM ,34 ŞUBAT AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri ,81 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ,36 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,82 05-Cari Transferler 375,00 06-Sermaye Giderleri ,00 07-Sermaye Transferleri 0,00 TOPLAM ,99 MART AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri ,68 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ,46 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,50 05-Cari Transferler 0,00 06-Sermaye Giderleri ,64 07-Sermaye Transferleri 0,00 TOPLAM ,28 NİSAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri ,70 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ,27 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,88 05-Cari Transferler 0,00 06-Sermaye Giderleri ,83 07-Sermaye Transferleri 0,00 TOPLAM ,68 4

7 MAYIS AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri ,82 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ,61 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,88 05-Cari Transferler ,98 06-Sermaye Giderleri ,93 07-Sermaye Transferleri 0,00 TOPLAM ,22 HAZİRAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri ,16 02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ,55 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,96 05-Cari Transferler ,12 06-Sermaye Giderleri ,72 07-Sermaye Transferleri ,00 TOPLAM ,51 Üniversitemizde 2011 Yılı ilk altı aylık döneminde yapılan harcamalar hakkında özet olarak; Üniversitemizde 3592 si akademik, 3508 i idari personel için ,37 TL gider yapılmıģ olup, baģlangıç ödeneğine göre %50 oranında gerçekleģme sağlanmıģtır. Bu hesap grubunda bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,27 oranında artıģ meydana gelmiģtir. Bu hesap grubunun alt grupları incelendiğinde, ĠĢçiler Hesabının bir önceki yıla göre %9,40 ve Diğer Personel Hesabının ise %45 oranında azaldığı görülmektedir. 5

8 Mal ve Hizmet Alımları 2010 Yılı Ocak-Haziran dönemine göre %7,07 artarak ,07 TL olmuģ ve baģlangıç ödeneğine göre %29,14 gerçekleģme sağlanmıģtır. Bu hesabın alt grupları incelendiğinde; en yüksek gider grubu ,22 TL ve %33,13 gerçekleģme oranı ile Hizmet Alımları hesabı olduğu görülmektedir. Bu hesap bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,73 oranında artıģ göstermiģtir. Hizmet Alımları Hesabı içerisinde en yüksek gider kalemini Temizlik Hizmeti Alım Gideri ve Özel Güvenlik Hizmeti Alımı Hesapları oluģturmaktadır. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,60 TL (gerçekleģme oranı %26,88) ve Yolluklar Hesabı ise ,50 TL (gerçekleģme oranı %31,53 ) olmuģtur. Mal ve Hizmet Alımları Hesabı içerisinde bir önceki yıl karģılaģtırmalı dönemine göre düģüģ gösteren hesaplar %93,28 düģme oranıyla Temsil ve Tanıtma Giderleri Hesabı ile %51,14 oranıyla Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri Hesabıdır. Cari Transferler Hesabı 2010 Yılı ilk yarısına göre 2011 Yılında %1092,24 artarak ,10 TL ye ulaģmıģ ve baģlangıç ödeneğine göre %104,54 bütçe gerçekleģmesi yaģanmıģtır. Yüksek artıģın nedeni ,10 TL ile Görev Zararları Hesabı dır. Yine bu hesap içerisinde yer alan Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan Transferler Hesabı ,00 TL olarak gerçekleģmiģtir. Sermaye Giderleri Hesabı 2011 Yılı ilk yarısında bir önceki yıl aynı dönemine göre %48,45 azalıģla ,12 TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu azalıģ, bu hesap grubu içerisinde yer alan Gayri Maddi Hak Alımları Hesabı ndan kaynaklanmaktadır yılı baģlangıç ödeneğinde bu hesaba ,00 TL ödenek öngörülmüģ olup Ocak-Haziran döneminde herhangi bir gider gerçekleģmemiģtir. Yine bir alt harcama kalemi olan Mamul Mal Alımları Hesabı bir önceki yılın ilk yarısına göre %575,12 artarak ,05 TL olarak gerçekleģmiģtir Yılı Ocak-Haziran döneminde TÜBĠTAK destekli projeler ,27 TL, Sanayi Bakanlığı destekli SAN-TEZ projeleri için ,04 TL, Farabi Öğrenci ve Öğretim Üyesi DeğiĢim Programı için ,19 TL ve Üniversitemiz bünyesinde yürütülen BAP projeleri için ,36 TL ödeme yapılmıģtır. 6

9 B- BÜTÇE GELĠRLERĠ Üniversitemizin elde ettiği gelirler 2011 yılının ilk altı ayında bir önceki yılının ilk yarısına göre %30,31 artarak ,96 TL olarak gerçekleģmiģtir. Söz konusu gelirin %9,85 i Üniversitemizin öz gelirlerini de kapsayan TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %85,96 sı Alınan BağıĢ ve Yardımlar, %4,19 u ise Diğer Gelirlerdir. Bu gelirlerle birlikte, yılbaģında öngörülen ,00 TL gelirin %42,25 ine ulaģılmıģtır. Gelir gruplarındaki bütçe gerçekleģmeleri aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir YILI OCAK-HAZİRAN GELİR GERÇEKLEŞME ORANLARI 2011 YILI GELİR GERÇEKLEŞME ORANLARI , , , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05- Diğer Gelirler TOPLAM Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz gelirlerinin bütçe hesapları bakımından dağılımı Tablo 10 da gösterilmiģtir YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilat 0, Red ve İadeler (-) 2.700,24 TOPLAM ,96 7

10 Üniversitemizin ana gelir kaynağını Hazine Yardımları oluģturmaktadır yılı bütçesinin %85,96 sını Hazine Yardımları oluģturmakta olup ,00 TL Üniversitemiz hesabına yatırılmıģtır. Hazine Yardımları hesabında bir önceki yıla göre %35,40 oranında artıģ meydana gelmiģtir yılının ilk yarısında Hazine Yardımının bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,40 oranında artması, toplam gelir de %30,31 oranında artmasını sağlamıģtır. Hesap grupları açısında değiģim oranları incelendiğinde; Üniversitemizin öz gelirlerinin de yer aldığı TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %1,59 oranında azalmıģ ve Diğer Gelirlerin %2,07 oranında artmıģtır. Üniversitemizin 2011 yılının ilk yarısındaki bütçe gelirleri, 2010 yılının aynı dönemiyle karģılaģtırmalı olarak aģağıdaki grafikte sunulmuģtur GERÇEKLEŞEN GELİR OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TOPLAM 05- Diğer Gelirler 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05- Diğer Gelirler TOPLAM , , , , , , , , yılının Ocak Haziran döneminde elde edilen gelirler aylık olarak değerlendirildiğinde, en fazla gelirin ġubat ayında gerçekleģtiği görülmektedir. Hazine Yardımı nın %40 ı ile öğrenci harçlarının söz konusu ayda hesaplarımıza geçmesi bu duruma neden olmuģtur. Üniversitemizde aylık bazda elde edilen gelirler aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir. 8

11 OCAK AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilat 0, Red ve İadeler (-) 286,40 TOPLAM ,64 ŞUBAT AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilat 0, Red ve İadeler (-) 0,00 TOPLAM ,17 MART AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilat 0, Red ve İadeler (-) 188,00 TOPLAM ,21 NİSAN AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0, Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilat 0, Red ve İadeler (-) 0,00 TOPLAM ,87 9

12 MAYIS AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilat 0, Red ve İadeler (-) 0,00 TOPLAM ,81 HAZİRAN AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilat 0, Red ve İadeler (-) 2.225,84 TOPLAM , yılının ilk yarısında Üniversitemizin hesabına aktarılan kaynakların %85,96 sı Hazine Yardımı ve %14,04 ü Öz Gelirlerdir. Öz Gelirlerin yapısı incelendiğinde, en yüksek gelirin Örgün Öğretim Gelirlerinden oluģtuğu görülmektedir. Örgün Öğretim Gelirleri, toplam gelirin %4,84 ünü oluģturmaktadır. Örgün Öğretim Gelirleri 2011 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,79 oranında azalmıģtır. Bununla birlikte Ġkinci Öğretim Gelirleri %9,20 artmıģ ve AraĢtırma Projeleri Gelirleri ise %4,07 oranında azalıģ göstermiģtir. Üniversitemizin Öz Gelirleri ile Hazine Yardımı karģılaģtırmalı olarak aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tabloda Red ve Ġadeler gösterilmemiģtir. 10

13 BÜTÇE GELİRLERİ GELİR GRUBU 2010 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (BİN TL) 2011 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (BİN TL) TUTAR YÜZDE TUTAR YÜZDE Üniversite Geliri ,41 100,00% ,82 100,00% Hazine Yardımı ,40 82,07% ,96 %85,46 Örgün Öğretim Gelirleri 8.961,84 6,90% 8.174,18 4,84 İkinci Öğretim Gelirleri 6.188,15 4,77% 6.757,60 4,00 Araştırma Proje Gelirleri(DS) Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 6.408,42 4,94% 6.147,70 3,64 849,06 0,65% 307,50 0,18 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 765,56 0,59% 795,85 0,48 Kira Gelirleri 47,88 0,04% 468,82 0,28 Diğer Gelirler 62,10 0,05% 1.697,20 1,03 Sonuç olarak Üniversitemizin; 2011 Yılı Ocak-Haziran döneminde Bütçe Giderleri ,02 TL (gerçekleģme oranı %51,59) TL, Bütçe Gelirleri ise ,96 TL ( gerçekleģme oranı %42,25 ) olarak gerçekleģmiģ olup aradaki ,06 TL fark 05 Cari Transferler Hesabı içerisinde yer alan 05.1 Görev Zararları Hesabının alt harcama kalemi olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hesabından kaynaklanmaktadır. Bu hesaba karģılık gelen Hazine Yardımı Nisan ve Mayıs ayında Üniversitemiz hesaplarına ulaģmıģ olup geç tahakkuk etmiģ, gelir ve giderler arasındaki fark bu sebeple oluģmuģtur. Bütçe uygulamaları, stratejik yönetim anlayıģı çerçevesinde kaynakların etkili ve verimli kullanılması ilkesine bağlı kalınarak, stratejik amaçlarla ve hedeflerle uyumlu bir Ģekilde sürdürülecektir. 11

14 II. OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı tarafından düzenlenen ,74 TL bedelli dört ihaleye Ocak-Haziran döneminde ,51TL(KDV hariç) ödeme yapılmıģtır. Söz konusu ihaleler aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. S.NO ĠġĠN ADI Genel Temizlik Hizmet Alımı Özel Güvenlik Hizmet Alımı Araç Kiralama Hizmet Alımı Akaryakıt Hizmet Alımı ĠġĠN BAġLANGIÇ VE BĠTĠM TARĠHLERĠ ĠHALE BEDELĠ OCAK- HAZĠRAN ARASI ÖDEME (KDV HARĠÇ) , , , , , , , ,17 TOPLAM , , YILINDA YAPILAN VE SONUÇLANAN İHALELER İŞİN ADI İHALE KAYIT NO. YAKLAŞIK MALİYET İHALE BEDELİ İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİM TARİHİ FİİLİ GERÇEKLEŞTİRME DURUMU G.Ü. MİMARLIK FAK. VE MÜHENDİSLİK FAK. LABORATUVARLAR VE KÜTÜPHANE TADİLAT VE YENİLEME İŞİ 2011/ , , Devam etmektedir. G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR MÜZİK BÖLÜMÜ PİYANO ODASI TADİLAT VE ONARIM İŞİ 2011/ , , İŞ TAMAMLANMIŞTIR. G.Ü. TIP FAKÜLTESİ E BLOK OTOPARK BİNASI KOLON İLAVESİ VE KİRİŞ GÜÇ KONTROLLÜK HİZMETİ İLAVESİNE İLİŞKİN TAŞIYICI SİSTEM PROJE HAZ. VE TIP FAK. BİNASI İLE OTOPARK BİNASI RASINA ÇELİK KONST. TÜP GEÇİT PROJE YAPIM İŞİ 2011/ , , İŞ TAMAMLANMIŞTIR. G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM FAK. F BLOK KATLAR TADİLAT VE BAKIM ONARIMI ÇOK AMAÇLI SALON YAPILMASI İŞİ 2011/ , ,17 Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu yapılmış olup; inceleme devam etmektedir. G.Ü. ANFİ TİYATRO YIKIM İŞİ 2011/ , , Yıkım alanı tam boşaltılmadığından dolayı kısmi olarak yıkılmıştır. Süre uzatımı istenilmiştir. G.Ü. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TALAŞLI ÜRETİM ABD. ÇATI ONARIMI ASMA TAVAN SÖKÜLMESİ İLE DIŞ CEPHE ONARIM VE BOYA İŞİ 2011/ , , , tarihinde işe başlanılmış olup,imalatlar devam etmektedir. G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ ANAOKULU BAHÇESİ KAUÇUK ZEMİN KAPLAMASI YAPIMI İŞİ 2011/ , , tarihinde iş yeri teslimi yapılmış olup,imalatlara başlanılmıştır. 12

15 2011 YILINDA DÜZENLENEN EĞİTİMLER 15 Ocak Mart 2011 tarihleri arasında Üniversitemiz öğretim üye ve elemanları için ÜDS-KPDS Sınavı Hazırlık Kursu 15 Ocak ġubat 2011 tarihleri arasaında Üniversitemiz öğretim üye ve elemanlarının yabancı dil sınavına hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla Akademik KonuĢma Kursu düzenlenmiģtir. 11 Haziran Ekim 2011 tarihleri arasında Üniversitemiz öğretim üye ve elemanlarının yabancı dil sınavına hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla TOEIC Sınavı Hazırlık Kursu düzenlenmiģtir tarihleri arasında Üniversitemizde görev yapmakta olan idari personelimizin Microsoft Office Programlarına yönelik kursa tabi tutarak bilgisayar kullanımı ile ilgili eksiklikleri giderebilmek için Temel Düzey Bilgisayar Eğitimi düzenlenmiģtir tarihleri arasında Üniversitemiz Merkez Birimlerde görev yapmakta olan idari personeli birim içi sayfa tasarımı hususunda yetiģtirmek için Web Tasarımı kursu düzenlenmiģtir tarihleri arasında Gazi Üniversitesinde görev yapan, belirlenen kriterleri sağlayan Ġdari Personel için Görevde Yükselme Sınavı Eğitim Programı düzenlenmiģtir Nisan 2011 tarihinde Üniversitemiz Merkez Birimlerinde görev yapmakta olan Ġdari Personel için Antalya Hizmet içi Eğitim Programı düzenlenmiģtir. 13

16 III. TEMMUZ ARALIK DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER Bütçe Giderleri: ,00 TL baģlangıç ödeneğinden 2011 yılının ilk altı aylık döneminde ,02 TL bütçe gideri gerçekleģtirilmiģtir. Ödeneklerin Üniversitemiz ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, 2011 yılı Performans Programında belirtilen hedefler doğrultusunda kullanılmasına özen gösterilecektir. Bütçe Gelirleri: 2011 yılında Üniversitemizin ,00 TL tutarında gelir elde etmesi beklenmektedir. Yılın ilk altı aylık döneminde ,96 TL gelir elde edilmiģtir. Bu tutarın ,17 TL sinin Hazine Yardımından oluģması tahmin edilmektedir. 14

17 EK- 1: BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN GELĠġĠMĠ BÜTÇE GĠDERLERĠ 2010 GERÇEKLEġME 2011 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ OCAK-HAZĠRAN OCAK-HAZĠRAN OCAK GERÇEKLEġME ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME ARTIġ 2011 YILSONU GERÇEKLEġME TOPLAMI GERÇEK. ORANI ** (%) ORANI * GERÇEKLEġM (%) E TAHMĠNĠ BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , ,02 40,20 46,96 51, PERSONEL GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , , , , ,37 11,27 52,96 50, MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , SÖZLEġMELĠ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , ĠġÇĠLER , , , , , , , , , , , , , GEÇĠCĠ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , DĠĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , ,53 02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , , , , ,38 11,36 53,20 50, , , , ,15 20,15 50,64 52, , , , ,51-9,40 40,18 40, , , , ,80 15,74 36,10 44, , , , , ,90 118, , , , ,36 11,61 51,90 53, MEMURLAR , , , , , , , , , , , , SÖZLEġMELĠ PERSONEL , , , , , , , , , , , , ĠġÇĠLER , , , , , , , , , , , , GEÇĠCĠ PERSONEL , ,00 966, ,79 694, , , , , , , , DĠĞER PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , YOLLUKLAR , , , , , , , , , , GÖREV GĠDERLERĠ , ,00 834,66 815, , , , ,17 988, , HĠZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ , , , , , , ,50 0, MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , ,00 906, , , , , , , , , GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ , , , , , , ,99 0,00 04 FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARĠ TRANSFERLER , ,00 0,00 0,00 375, ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , ,35 0, ,73 0, , , , , , , , ,53 0, , , , ,04 11,81 52,12 53, , , , ,71-8,89 50,21 42, , , , ,13 19,14 41,32 55, , , , ,48 140,51 11,98 10, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,07 7,07 30,52 29, ,00 0,00 0, , , ,60 14,40 24,91 26, , , , ,50 49,07 20,92 31, ,00 683, , ,07 11,00 35,29 24, , , , ,22 22,73 37,07 33, , , , ,47-93,38 68,32 22, , , , ,57 6,25 14,45 20, , , , ,97-51,14 17,71 12, , , ,67-80, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,24 50,80 104, GÖREV ZARARLARI , , , , , , , ,23 50,94 100, , HAZĠNE YARDIMLARI 0,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER , ,00 375, , , , , ,00 378,60 50,86 229, , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0, DEVLET SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 0,00 0,00 0, YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER 5.087, ,00 0,00 0, , GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 06 SERMAYE GĠDERLERĠ ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,12-48,45 21,69 7, MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , , , , ,05 575,12 2,91 14, MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 0, ,00 0,00 0,00 0, GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI , , ,00 0,00-100,00 7,52 0, GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMASI 0,00 0 0,00 0, GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ , , , , , , , ,99-97,83 36,51 0, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 0,00 0 0,00 0, GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ , , , , , , , , ,08 62,40 20,08 32, STOK ALIMLARI 0,00 0 0,00 0, DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ 0, ,00 0,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERĠ ,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ , ,00 0, , YURTDIġI SERMAYE TRANSFERLERĠ 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

18 EK- 2: BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GELĠġĠMĠ EKONOMĠK KOD 2011 PLANLANAN GELĠR OCAK GERÇEKLEġME ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME OCAK-HAZĠRAN GERÇEKLEġME TOPLAMI OCAK-HAZĠRAN GERÇEK. ORANI ** (%) ARTIġ ORANI * (%) BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , ,96 30,31 41,37 42,25 01 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,99-1,59 30,00 40, Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,21-4,09 30,11 39, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0,00 0, KĠT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0, Kurumlar Hasılatı 0,00 0, Kurumlar Karları 0,00 0, Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,78 880,08 13,68 469, Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0, ,00 0, , , , ,08 0, , , , , , ,17 35,40 42,53 41, Yurt DıĢından Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar , , , , , , , , , , ,00 35,94 42,19 41, Diğer Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0,00 0, Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve BağıĢlar , , , , , , ,17-30, Proje Yardımları 0,00 0, Özel Gelirler 0,00 0,00 05 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,04 2,07 144,36 67, Faiz Gelirleri 5.000,00 424,90 335, ,58 865, , , , , ,81 902, , , , ,90 212, , KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , ,57-6,08 155,85 62, Para Cezaları ,00 750,00 750,00 0,00 1,50 0, Diğer ÇeĢitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,13 81,04 69,68 126,16 06 Sermaye Gelirleri 0,00 20,00 0, ,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri 0, TaĢınır SatıĢ Gelirleri 20, , ,10 0, Menkul Kıymet ve Varlık SatıĢ Gelirleri 0, Diğer Sermaye SatıĢ Gelirleri 0,00 08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 9 Red ve Ġadeler (-) 0,00 0,00 286, ,65 0,00 0,00 188, ,81 0,00 0,00 0, , , , ,24-99, Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 286,40 188, , ,00 474,40-99, Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 2.299, , , , , ,84-65, Sermaye Gelirleri 16

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014)

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -2014) İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ -214) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde;

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖN BİLGİ Anadolu Üniversitesinin temelini,

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ 2015 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarda

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 30.07.2015 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. 2006 Yılı. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Süleyman Demirel Üniversitesi. 2006 Yılı. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Süleyman Demirel Üniversitesi 26 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu GİRİŞ Üniversitemiz; 67 akademik birimi, 41.566 öğrencisi, 1.98 akademik ve 1.135 idari personeliyle yaklaşık 45. kişinin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden 17.03.2006 tarih

Detaylı

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 31 TEMMUZ 2015 2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı