12 Referanslar Yayınlarımız...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12 Referanslar... 16 Yayınlarımız..."

Transkript

1

2

3 02 04 Şirket Profili Company Profile... Viżyon, Miṡyon... Vision, Mission Hizmetlerimiz... Services Referanslar... References Ar-Ge Çalışmaları... Research & Development 16 Yayınlarımız... Publications...

4 Şirket Profili... Company Profile...

5 Çakmanus Mühendislik Enerji San ve Tic. Ltd. Şti. Çakmanus Mühendislik Enerji San ve Tic. Ltd. Şti binalarda mekanik tesisat (serbest mühendislik müşavirlik hizmetleri), bina enerji simülasyonları (LEED sertifikalı ve Yüksek performanslı binalar için), bilgisayar destekli akışkanlar dinamiği-cfd (doğal havalandırma, mekanik havalandırma, basınç, sıcaklık, hız dağılımları), binalarda ve sanayide enerji verimliliği alanlarında danışmanlık ve tasarım hizmetleri vermektedir. Cakmanus Engineering And Energy Ltd. Co. Cakmanus Engineering, Energy Industry and Trade Ltd. is working on the service areas of design of HVAC systems for buildings, building energy simulations (for LEED certificated and high performance buildings), Computational Fluid Dynamics - CFD (natural ventilation, mechanical ventilation, pressure, velocity and temperature distributions), energy efficiency studies in building and isdustrial sectors as technical consultant and designer. 3 Eser A.Ş. Yönetim Binası - LEED Platin Sertifikalı LEED Platinium Certificated Eser Headquarter Office Buildung

6 Viżyon, Miṡyon... Vision, Mission...

7 İlkelerimiz İlkelerimiz; faaliyet gösterdiğimiz konularda yasalara ve etik kurallara uygun davranan, çevrenin korunmasına katkı sağlayan, katılımcı ve şeffaf bir yönetim şeklini benimseyen, müşteri ile bütünleşmeyi ön planda tutan, yeniliklere önem vererek topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde hareket eden, sahip olduğu vizyonu devamlı ileri taşıyan bir firma olmaktır. İşlevimiz Şirket olarak işlevimiz; teknolojik gelişmelerin ışığında mühendislik ilkelerine dayanan tasarım ve uygulamalarla ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak, ülkemizdeki tesisat hizmetleri standardını geliştirmek, deneyimlere dayanan birikimlerimizi nitelikli iş gücü ile bütünleştirip hizmet kalitesini yükseltmektir. Our Vision Our vision is to be a firm, behaving in according to the ethical rules and the laws, adopting a participative and clear management style, giving importance to the integration with the client, taking consideration the innovations in technologies, taking actions knowing its responsibilities against the society and the environment, bringing forward the vision it has. Our Mission Our mission as a corporation is to contribute our country s economy; to give more qualified services, to follow and contribute technological developments, to have a voice in the world markets integrating these issues with the human resources 5

8 Hizmetlerimiz... Services... Bina Mekanik Tesisat (HVAC) Tasarımı Serbest Mühendislik ve Danışmanlık Mechanical Installations (HVAC) Design- Engineering and Consultancy Enerji Verimliliği Energy Efficiency Test Ayar Dengeleme (TAD) Testing Adjusting Balancing (TAB) Bina Enerji Simülasyonu Building Energy Simulation Bilgisayar Destekli Akışkanlar Dinamiği (CFD) Computational Fluid Dynamics (CFD)

9 Bina Mekanik Tesisat (HVAC) Tasarımı Serbest Mühendislik ve Danışmanlık Firmamız yüksek performanslı çevre dostu binaların tasarımı kapsamında HVAC tasarım hizmetleri vermekte ve hizmet verdiği müşterileri için ekstra değer üretmeyi hedeflemektedir. Tasarım aşaması bir binanın veya tesisin oluşturulmasındaki en önemli adımdır. Bu aşamada yapılan tercihler tesisisin teknolojik ömrü boyunca etkisini sürdürmektedir. Bu çerçevede firmamız konutlar, banka binaları, ofis binaları, yüksek binalar, alışveriş merkezleri, sağlık tesisleri, müzeler, oteller, kongre merkezleri, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, data centerlar, laboratuarlar vb. de aşağıdaki konularda hizmetleri vermektedir. Mechanical Installations (HVAC) Design- Engineering and Consultancy Our firm gives HVAC design services for the environmentally friendly buildings (providing indoor environmental quality) and targets to produce extra value for the clients being serviced. Design step is the most important step of a building or facility s life. The preferences made in this step affect the building during all technological service life of the building. At this context, we are giving services of design, education buildings, consultancy and energy efficiency surveys and projects at the areas, banking buildings, high rise buildings, healthy facilities, data centers, hotels, labs etc mentioned below; 1.Isıtma ve/veya soğutma tesisatı 2. Havalandırma tesisatı 3. Yangın tesisatı 4. Bina otomasyonu 5. Güneş enerji destekli ısıtma, soğutma ve sıcak su tesisatları 6. Bina enerji simülasyonları 7. Buhar tesisatları 8. Isıl depolama 9. Sıhhi tesisat 1. Heating and/or cooling systems 2. Ventilation HVAC systems (including natural ventilation) 3. Fire systems 4. Building automation systems 5. Solar energy assisted cooling, heating and DHW systems 6. Building energy simulations 7. Steam systems 8. Thermal storage 9. Plumbing systems 7

10 8 Enerji Verimliliği Firmamız, sanayide ve binalarda enerji verimliliği çalışmaları yürütmektedir. Mevcut binalarda mekanik tesisat sistemleri yıl içinde ekonomik ömürlerini doldurmaktadır. Bu nedenle yenilenmeleri enerji verimliliği açısından ekonomik olmaktadır. Sanayi tesislerinde de önemli oranda enerji tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. Buradaki ana amaç; birim ürün veya hizmet başına daha az fosil yakıt tüketimi ve dolayısıyla rekabet gücüne katkı ve çevreyi korumaktır. Firmamız enerji verimliliği ile ilgili olarak aşağıdaki konularda hizmet vermektedir. Binaların enerji performansının yükseltilmesi (yüksek kaliteli mühendislik hizmeti), yeni ve/ veya yenilenebilir enerji teknolojileri. Endüstride mevcut fanların ve pompaların enerji tüketimleri incelenerek potansiyel bulunan yerlerde yeniden tasarım yapılarak verimli hale getirilmesi (geniş bilgi yayınlarımızda bulunmaktadır). Endüstriyel havalandırma, toz toplama ve egzos sistemlerindeki enerji verimliliğinin artırılması ve bu sistemlerin yeniden tasarımı. Endüstriyel ve binalarda kullanılan soğutma kulelerinin tasarımı ile verimlilik artışı sağlanması. Atık ısı geri kazanım sistemleri (ekonomizer, ısı geri kazanım sistemleri). Endüstriyel ısıtma, soğutma, yakma ve havalandırma sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılması. Energy Efficiency For the purpose of increasing energy efficiency, our firm has implemented energy efficiency surveys in buildings and industrial facilities. HVAC systems in existing buildings come to the end of their economical service life within years. Fort his reason, renovation of these systems becomes very economical from the point of view of energy efficiency. A significant energy saving potential exists also in industrial facilities. In the context of energy efficiency, our firm gives services in the topics below: Increasing energy efficiency of buildings (with high qualified engineering, new and renewable energy technologies). Investigating the energy efficiency in existing fans and pumps, when there is a potential. Making the fans efficient by new design processes (more information is present in our publications). Increasing the energy efficiency and design of industrial ventilation, dust collection systems and exhaust systems. Designing and improving industrial and household cooling towers Energy recovering using waste heat recovery systems (economizer, heat recovery systems etc.). Designing and improving energy efficiency in building and industrial heating, cooling, burning and ventilating systems.

11 Test Ayar Dengeleme (TAD) Fabrikalar, bilgi işlem merkezleri, hastaneler, ilaç fabrikaları, ofis binaları, eğitim kurumları, müzeler, temiz odalar, üretim tesislerine ait mekanik tesisat sistemlerinin projelere ve şartnamelere uygunluğunun ölçülmesi, testi ve kontrolü, cihaz ve/veya sistem olarak verimliliğin hesaplanması ve ayar işlemlerini yapmaktayız. Bu işlemler sistemlerin verimli biçimde işletilebilmesi için önemli katkılar sağlamaktadır. Testing Adjusting Balancing (TAB) We are testing and measuring of HVAC systems of industry, data centers, hospitals, office buildings, parmactual buildings, ecucational facilities, museums, clean rooms, production facilities etc. By doing this, energy efficiency is incraesed. Bina Enerji Simülasyonu Bina enerji simülasyonunda bir binanın yıl içindeki ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi enerji tüketiminin gerçek performans modellemesi(simülasyonu) yapılmaktadır. Burada dış hava koşullarının hangi aralıkta ve hangi saatlerde değiştiği dikkate alınmakta, aydınlatma ve elektrikli cihaz kullanımı da hesaba katılmaktadır. Daha da önemlisi, binanın enerji tüketiminin günlük ve saatlik değişimleri ile, ısıtma, havalandırma ve hava koşullandırma cihazlarının bu değişmelere verdiği tepkiler incelenmektedir. Sonuçta, enerji kullanımı miktarı ve saatine ilişkin kesin ve ayrıntılı veriler bulmak için yüksek kalitede veriler kullanılmış olmakta, firmamız bu alanda müşterilerine güvenilir ve ekonomik çözümler önermektedir. Building Energy Simulation In the energy simulation of a building, the annual energy consumption of the building is simulated as heating, cooling, lighting (modeling of the actual performance of the building). Here, the changing range and time of the outside conditions is taken into account. At the same time, lighting device utilization are also taken into consideration. What is more to the point, the hourly and daily variations in the building energy consımption and the response of ventilating and air conditioning equipments to these variations are simulated for the entire year. Ultimately, high quality data are used to obtain detailed data for consumption amount energy. Our firm presents reliable and economical solutions for the clients. 9

12 Bilgisayar Destekli Akışkanlar Dinamiği (CFD) Zaman içerisinde, bina inşaatı için uygulanması gereken standartlar giderek artmaktadır. Bina kodları, mühendis ve mimarların uygulayabileceği analiz yöntemlerinden de etkilenmektedir. Eskiden beri uygulanan yöntemler, elle ya da basit elektronik yollarla yapılan hesaplamalar, büyük emniyet katsayılarının kullanımını gerektirmektedir. Oysa bugün artık, bina tasarımı ısıl konfor, doğal havalandırma, hava kalitesi, yangın ve duman yönetimi ve rüzgar yükleri konusunda CFD ye dayanan pratik, hızlı ve güvenilir mühendislik araçları bulunmaktadır. Bu araçlar binaların tasarım ve inşaatının önemli bir duyarlılıkla yapılmasına olanak vermektedir. Bu araçların kullanımıyla ısıl konfor, hava kalitesi, yerel sıcaklık, basınç ve hız dağılımı ile kirlilik derişimi ( konsantrasyon) %5 den daha küçük hata ile belirlenebilmektedir. Benzer hususlar endüstriyel uygulamalar için de geçerlidir. Computational Fluid Dynamics (CFD) As the time went by, the number of necessary applicable standards increases. Building codes are influenced by the analysis methods available for architect and engineers. Traditionally, the calculations made by manual or simple electronic devices, utilization of higher safety coefficients, are applied for making the choice unnecessarily and deliberately higher than what is actually needed. Nowadays, more practical and more reliable engineering devices based on CFD, are available for building design, thermal comfort, natural ventilating, indoor air quality, fire and smoke management and wind loads. These devices make the building design and construction possible with higher accuracy degrees. Thermal comfort and air quality, local temperature, pressure, velocity distribution and concentration can be determined with an error lower than 5%. Similar issues are also valid for industrial applications. 10

13 11

14 Referanslar... References... Yüksek performanslı bina mekanik tesisat tasarımı ve danışmanlığı Design and consultancy of HVAC of high performance buildings. Bina Projelendirme ve Denetim Hizmetleri Design and consultancy of buildings Mevcut Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Improvement of energy efficiency of existing buildings Endüstride Enerji Verimliliğinin Artırılması Improvement of energy efficiency in industry

15 Yüksek performanslı bina mekanik tesisat tasarımı ve danışmanlığı Eser Holding Yönetim Yeşil Binası mekanik tesisat danışmanlığı (Ankara, yüksek performanslı yeşil bina, LEED PLatin sertifikası almıştır). OSTİM Yönetim Yeşil Binası mekanik tesisatın projelendirilmesi (Ankara, yüksek performanslı yeşil bina, LEED sertifikası alım sürecindedir). Projelendirme ve Denetim Hizmetleri T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi Restorasyon ve Renovasyon inşaatı (denetim). T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi Hizmet Binası mekanik tesisat ve bina otomasyon sistemi işleri (projelendirme ve denetim). T.C. Merkez Bankası İstanbul Hizmet Binası yerleşkesi projelendirilmesi (denetim). T.C. Merkez Bankası Gaziantep Şubesi hizmet binası inşaatı (denetim). T.C. Merkez Bankası Samsun Şubesi Mekanik Tesisat yenilemesi işi (projelendirme ve denetim). T.C. Merkez Bankası bilgi işlem merkezleri, para makinaları mahalleri gibi özel yerler için HVAC sistemleri. Mevcut Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Topkapı, İslam Eserleri, Ayasofya müzeleri enerji verimliliği etüt işleri. Yapı Kredi Plaza (İstanbul) enerji verimliliği etüt işleri. ITKİP Yönetim Kompleksi (İstanbul) enerji verimliliği etüt işleri. Medical Park Hastanesi (Göztepe-İstanbul) enerji verimliliği etüt işleri. Conrad Hilton Otel (İstanbul) enerji verimliliği etüt işleri. Eskişehir Tepebaşı Beldeiyesi Hizmet Binası Enerji Etüt ve Simulasyonu Endüstride Enerji Verimliliğinin Artırılması Mevcut Endüstriyel Fanlarda Enerji Verimliliğinin Artırılması ve Yüksek Verimli Fan Tasarımı: Tübitak Teydeb AR-GE Projesi, Mevcut fanların enerji verimliliklerinin arttırılması. Kastamonu ve Starwood Ağaç Entegre, Adana ve Trabzon Çimento vb. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.: Toz Toplama Sistemlerinin İncelenmesi İçin Mühendislik Hizmeti Alınması. Design and consultancy of HVAC of high performance buildings. Eser Hedquarter high performance building (Ankara, LEED Platinium Certificated). OSTİM Hedquarter high performance building (Ankara, LEED certificated). Design and consultancy of buildings Turkish Central Bank of Gaziantep Branch Office Building (new building, project and construction). Turkish Central Bank of Trabzon Branch Office Building (new building, project and construction). Turkish Central Bank of İstanbul Branch Office Building (new building, project). Turkish Central Bank of HVAC Retrofiting Head Office Building-Ankara (existing building, project and construction). Turkish Central Bank of Retrofiting and Renovation of Ankara Branch Office Building (existing building, project and construction). HVAC design of Turkish Central Bank of data centers and currency machines areas. Improvement of energy efficiency of existing buildings Topkapı, İslam Eserleri, Ayasofya museums. Yapı Kredi Plaza building (İstanbul). ITKİP Hedquarters buildings (İstanbul). Medical Park Hospital (Göztepe-İstanbul). Conrad Hilton Hotel (İstanbul). Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Office building. Improvement of energy efficiency in industry Energy improvement of industrial existing fans. Energy improvement of industrial heating, cooling, compressed air facilities. Energy improvement of dust collecting systems of Erdemir Steel Production Company. 13

16 Ar-Ge Çalışmaları... Research & Development Binaların güneş enerjisi destekli ısıtılması ve soğutulması Solar assisted building heating and cooling Kompozit aksiyal endüstriyel fanlar Composit industrial axial fans

17 Binaların güneş enerjisi destekli ısıtılması ve soğutulması Güneş enerjisi destekli absorbsiyonlu soğutma ve ısıtma sistemleri enerji verimliliği açısından çok önemlidir. Firmamız, bir güneş ülkesi olan Türkiyede bu sistemlerin gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalar yürütmektedir. Kompozit aksiyal endüstriyel fanlar Cam elyaf veya karbon fiber takviyeli malzemeler hafiflikleri ve dayanıklılıkları ile daha fazla uygulama alanı bulmaktadır. Bu malzemelerin aksiyal fanlarda kullanımı yüksek verimlilik ve ucuzluk gibi avantajlar getirmektedir. Solar assisted building heating and cooling Solar assisted absorbtion cooling and heating is very important for energy efficiency. Our firm works for improving and use of these systems in Turkey which is a solar country. Composit industrial axial fans Glass and carbon fibers find wide application areas with their light weight and strength. At this connection use of these materials in industrial fans, gives cheap and high efficiency opportunuties. 15

18 Yayınlarımız... Publications... Üyeliklerimiz ASHRAE Makina Mühendisleri Odası MMO Isı bilimi ve Tekniği Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi) Türk Tesisat Mühendisleri Derneğim (TTMD, Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Sekreterlik) Uygulamalı Termeodinamik Derneği-ICAT (Danışma Kurulu Üyesi) ODTÜ Mezunları Derneği Gazi Üniversitesi Mezunları Derneği Memberships ASHRAE Chamber of Turkish Mechanical Engineers MMO Turkish Society of HVAC and Sanitary Engineers ( Board member and General Secretary) Society of Applied Thermodynamics Society of Thermal Science and Technology (Member of Board) Middle East Technical University Alumni Society Gazi University Alumni Society

19 Yayınlarımız Kitaplar Binalarda Sürdürürülebilirlik: Ömür Boyu Maliyete İlişkin Yaklaşımlar. Doğa Yayıncılık, Endüstriyel Fanlar: Tasarım, İmalat ve Enerji Verimliliği. TTMD Yayınları, Teknik makaleler Rehva Dünya Klima Kongrelerinde sunulan, çeşitli dergilerde yayınlanan teknik makaleler. Diğer Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EİE bünyesinde düzenlenen enerji yöneticiliği kurslarında eğitmenlik. Uluslar arası ve ulusal kongrelere (Rehva Clima Dünya Kongreleri), seminerlere ve kurslara katılım. Örneğin ASHRAE, REHVA, TTMD, MMO seminer ve kursları. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği nde 3 dönem Genel Sekreterlik ( ), Isı Bilimi ve Tekniği Derneği nde 3 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, Uluslar arası Termodinamik Derneği nde Danışma Kurulu Üyeliği. Çakmanus Müh. Enerji San. Ltd. Şti. bünyesinde Mekanik Tesisat SMM, binalarda ve sanayide enerji verimliliği (ölçüm, raporlama, enerji simülasyonu, CFD analizleri) konularında proje ve danışmanlık hizmetleri. Publications Books: Sustainability of Buildings: Life Cycle Cost Analysis of HVAC Systems, 2008 Industrial Fans: Design, Construcion and Energy Efficiency, 2009 Articles: Articales are published in Rehva World Climate Congress and technical magazines Attended Trainings and Seminars TTMD International HVAC Symposiums, İstanbul REHVA World Climate Congress, Helsinki, Finland REHVA World Climate Congress, Antalya, Turkey Various seminars and courses. 17 Endüstriyel Fanlar: Tasarım, İmalat ve Enerji Verimliliği. TTMD Yayınları, Industrial Fans: Design, Construcion and Energy Efficiency, 2009 Binalarda Sürdürürülebilirlik: Ömür Boyu Maliyete İlişkin Yaklaşımlar. Doğa Yayıncılık, Sustainability of Buildings: Life Cycle Cost Analysis of HVAC Systems, 2008

20

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES

İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES BAŞKANIN MESAJI CHAIRMAN S MESSAGE 99 yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere kurmuş olduğumuz İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

İÇERİK / INDEX FİRMA TANITIMI COMPANY PROFILE TOPLULUK YAPISI ORGANIZATION CHART ÖZGÖRÜȘ - ÖZGÖREV MISSION - VISION

İÇERİK / INDEX FİRMA TANITIMI COMPANY PROFILE TOPLULUK YAPISI ORGANIZATION CHART ÖZGÖRÜȘ - ÖZGÖREV MISSION - VISION www.etkin.biz.tr İÇERİK / INDEX FİRMA TANITIMI COMPANY PROFILE TOPLULUK YAPISI ORGANIZATION CHART ÖZGÖRÜȘ - ÖZGÖREV MISSION - VISION SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİȘİM SUSTAINABLE DEVELOPMENT ÇALIȘMA ALANLARIMIZ OUR

Detaylı

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. GROUP Biz kimiz? 1997 yılında kurulan GROUP, alçak gerilim panoları imalatı ile ticaret hayatına başladı. Sektörün talepleri doğrultusunda 1999 yılında pano imalatı

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Seismic Isolation Methods and Practices Symposium 28 Şubat - 1 Mart 2013 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ODTÜ-TEKNOKENT işbirliğiyle Değerli Meslektaşım,

Detaylı

0XWOXOXN WHVDG I GHùLO GRùUX VHoLPOHUGH JL]OLGLU. www.kesb.com.tr

0XWOXOXN WHVDG I GHùLO GRùUX VHoLPOHUGH JL]OLGLU. www.kesb.com.tr 0XWOXOXN WHVDG I GHùLO GRùUX VHoLPOHUGH JL]OLGLU 2 KESB Proje Mühendislik Ltd. Şti. öncelikli olarak ısıtma, soğutma, havalandırma sektöründe faaliyet göstermek üzere geçmişten gelen tecrübelerimiz ile

Detaylı

KurumsaL InstItutIonalIzatIon

KurumsaL InstItutIonalIzatIon KurumsaL Institutıonalızatıon AMAÇ, YOLCULUĞUN KENDİSİDİR, BİRLİKTE... The Journey Is The Goal, Together... 1990 yılların sonlarında başlayan bu yolculuğumuza, başta Japon firmalar ve otomotiv firmaları

Detaylı

Telefon/Phone : +90 212 383 2980 Faks/Fax : +90 212 383 2989 E-posta/E-mail : gidf@yildiz.edu.tr. : www.gmim.yildiz.edu.tr

Telefon/Phone : +90 212 383 2980 Faks/Fax : +90 212 383 2989 E-posta/E-mail : gidf@yildiz.edu.tr. : www.gmim.yildiz.edu.tr İLETİŞİM BİLGİLERİ / Contact Informations Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Barbaros Bulvarı 34349 Beşiktaş/İSTANBUL GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ Naval Architecture and Maritime Faculty

Detaylı

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES)

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) GAZBİR 5 I 2008 1 ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIŞMANI PUBLISHING

Detaylı

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 Volume (1) İssue I (1) _April 2014 İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ YAPILARININ FİZİKSEL AÇIDAN KORUNMALARINDA ISI, NEM VE SESLE İLGİLİ YALITIM

Detaylı

Unique Solutions For Industries

Unique Solutions For Industries Unique Solutions For Industries SECTech Endüstriyel A.Ş. Su Soğutma Sistemleri, Pompa İstasyonları, Yardımcı Üniteler, Kondenserler, Eşanjörler, Kapalı Çevrim Su Soğutma Sistemleri, Buhar ve Gaz Turbin

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

KURULLAR KONGRE ZAMAN AKIŞ ŞEMASI TIME TABLE KURULLAR / BOARDS. 4 Aralık / December 2014 5 Aralık / December 2014

KURULLAR KONGRE ZAMAN AKIŞ ŞEMASI TIME TABLE KURULLAR / BOARDS. 4 Aralık / December 2014 5 Aralık / December 2014 ULUSLARARASI İLERİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KONGRE VE SERGİSİ 2014 KURULLAR / BOARDS KONGRE ZAMAN AKIŞ ŞEMASI TIME TABLE AKADEMİK KURUL ACADEMICAL BOARD DANIŞMA & YÜRÜTME KURULU COUNSELING AND EXECUTIVE

Detaylı

Haluk ÖZKIYICI tarafından 1985 yılında kurulan firmamız taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve ürün satışı alanlarında hizmet vermektedir.

Haluk ÖZKIYICI tarafından 1985 yılında kurulan firmamız taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve ürün satışı alanlarında hizmet vermektedir. Haluk ÖZKIYICI tarafından 1985 yılında kurulan firmamız taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve ürün satışı alanlarında hizmet vermektedir. Sektördeki gelişmeleri sürekli takip eden, endüstriyel tesisat,

Detaylı

KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE

KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 7-8 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, WOW Convention

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT 1 Aksoy Hakkında About Aksoy 30 yılı aşkın süredir, kalite anlayışından, insana ve çevreye olan saygısından ödün vermeden,

Detaylı

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği İbrahim Cakmanus 1, Ceyhan Erdem 2 Özet Telekominikasyon kurumları, üniversiteler, araştırma kurumları, bankalar, büyük şirketlere vb. e ait ana bilgisayar

Detaylı

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE UNIVERSITY Bu katalog, Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü,

Detaylı

Ülkemiz ve sektörümüzün öncü etkinliklerinden birisi olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi - TÜREK 2014 e hoş geldiniz.

Ülkemiz ve sektörümüzün öncü etkinliklerinden birisi olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi - TÜREK 2014 e hoş geldiniz. Değerli Sektör Paydaşları, Ülkemizdeki stratejik planlar doğrultusunda Türkiye deki rüzgar enerjisi sektörünün gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi ni 2012 ve 2013

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life İş hayatında zirve Pinnacle of business life İÇİNDEKİLER INDEX Anadolu Grubu Anadolu Group Anadolu Gayrimenkul Anadolu Real Estate Konum Location Mimari Architecture Bina Özellikleri Building Properties

Detaylı

10 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı

10 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı Energy 10 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı 11 14 Mart 2010 İstanbul, Türkiye 2 3 İçerik Giriş Program Content 4 6 7 Introduction Program 5 8 9 Sergi «Işık Dizisi» 10 11 Exhibit Light

Detaylı

Sayı / Number 85 Mayıs - Haziran / May - June 2013

Sayı / Number 85 Mayıs - Haziran / May - June 2013 Sayı / Number 85 Mayıs - Haziran / May - June 2013 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayımlanır. Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi Hafif Çelik Taşıyıcılı Yapım

Detaylı

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr 2011 04 MEKA BETON SANTRALLERİ HABER BÜLTENİ MEKA CONCRETE PLANTS BULLETIN Basım Tarihi / Issue Date Mart 2011 / March 2011 Ücretsizdir / Complimentary Genel Yayın Yönetmeni / Executive Editor Mustafa

Detaylı