TÜRKĠYE NĠN ENERJĠ ARZ POLĠTĠKALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE NĠN ENERJĠ ARZ POLĠTĠKALARI"

Transkript

1 REX/270 Türkiye-AB Karma Ġstişare Komitesi Istanbul, 27 Nisan 2009 Türkiye-AB Karma Ġstişare Komitesi 26. Toplantısı Ġstanbul, Türkiye Nisan, 2009 RAPOR TÜRKĠYE NĠN ENERJĠ ARZ POLĠTĠKALARI RAPORTÖR Selahattin HAKMAN TÜSİAD Enerji Çalişma Grubu Üyesi

2 TÜRKĠYE NĠN ENERJĠ ARZ POLĠTĠKALARI 1 Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve küresel iklim değişikliği ile mücadele zorunluluğu, ülkeleri bütüncül bir konu ve bütüncül bir piyasa ile karşı karşıya bırakıyor. Türkiye nin enerji vizyonunu en iyi şekilde çizebilmesi için, küresel düzlemdeki gelişmeleri çok yakından takip etmesi gerekmektedir. Gelişmekte olan ülkemizin enerji talebi artma eğilimindedir. Uluslararası Enerji Ajansı projeksiyonları gelecek 25 yıl içerisinde dünya enerji tüketiminin %60 ın üzerinde artacağını öngörmektedir. Türkiye de ise enerji tüketiminin, 2020 yılına kadar, dünya ortalamasının üzerinde artacağı tahmin edilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde, neredeyse her türlü sanayinin, her çeşit üretim kolunun en önemli girdisi olan enerjinin arz güvenliğinin sağlanması ve ekonomik istikrarın sürdürülebilmesi için dünyanın ekonomik bölgeleri birbirlerine bağımlıdırlar. Sektörlerin rekabet gücünü artırabilmek için, kaliteli enerjinin, uygun fiyattan temin edilebilmesi ve verimli kullanılabilmesi gerekmektedir. Birincil enerjide arz güvenliğinin sağlanması ise enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini ile mümkündür. Türkiye de birincil enerji kaynaklarında çeşitlilik istenilen ölçüde sağlanamamıştır. Ülkenin enerji kaynakları arasında da belirli bir denge gözetmek gerekmektedir. Türkiye enerjisinin % 33 ü petrolden, %28 kömürden, % 29 doğalgazdan ve %10 u yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaktadır yılında doğal gazın % 37 pay ile petrolü geçmesi beklenmektedir. Türkiye petrol ve doğal gaz enerji kaynakları bakımından sınırlı ve ithalatçı bir ülkedir yılında enerji tüketiminin %70 inden fazlasını ithalat ile karşılamıştır. Enerjide arz güvenliğinin sağlanması, kaynak ve ülke çeşitlendirmesini gerektirmektedir. Türkiye, 2006 yılında ithal ettiği doğalgazın % 64 ünü Rusya dan, % 19 unu ise İran dan tedarik etmiştir. Tek kaynağa bağımlılık, enerjinin her çeşidinde hem ekonomik, hem de siyasi risk unsuru barındırmaktadır. Bu durumun etkileri hem 2006 yılı, hem de 2009 yılında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizde bir kere daha ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği nin, Türkiye kadar derin olmasa da benzer sıkıntıları bulunmaktadır. AB enerji ihtiyacının yaklaşık %50 sinde dışa bağımlıdır ve bu rakamın 2020 yılına kadar %70 e ulaşması beklenmektedir. AB ülkelerine ihraç edilen doğalgaz ve petrolün % 25 i Rusya Federasyonu ndan gelmektedir. Orta Doğu nun AB enerji arzındaki payı ise % 45 tir. Dünya petrol ve doğalgazının % 70 i Türkiye yi çevreleyen Ortadoğu, Kafkasya ve Rusya bölgesindedir. Türkiye nin bu konumu Avrupa ya transit taşımalar için de idealdir: Kaynak ülkelerinin çeşitlendirilmesi: Irak, İran ve Rusya Federasyonu gibi petrol ve doğalgaz kaynak ülkelerine yakınlığı ile Türkiye enerji transiti için en uygun adaydır. Güzergah çeşitlendirilmesi: Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında gerginlik 2006 ve 2009 yıllarında hem Avrupa Birliği ne, hem de Türkiye ye doğalgaz akışını durdurmuştur. Yaşanan doğalgaz kesintileri, enerjide arz güvenliğinin 1 Bu Rapor, Sanayi, Hizmetler ve Tarım Bölüm Sorumlusu Hale Altan ve Sanayi, Hizmetler ve Tarım Bölümü Uzmanı Hande Baloğlu tarafından, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu görüşleri esas alınarak hazırlanmıştır. 1

3 Bin Varil/gün sağlanması için güzergah çeşitlendirmesinin, kaynak ülkeleri çeşitlendirmek kadar önemli olduğunu göstermiştir. Türkiye, bu coğrafi konumundan yararlanarak uluslararası enerji arenasında daha etkin bir rol alarak, istediği projeleri gerçekleştirdiği takdirde hem kendi arz güvenliğini sağlayacak, hem de AB nin kendi içersinde arz güvenliğini sağlamasına yardımcı olacaktır. Enerjide arz çeşitliliğinin sağlanması, arz güvenliğinin sağlanmasının en önemli unsurlarındandır. Türkiye bu amaç doğrultusunda, Doğu-Batı Enerji koridoru çerçevesinde çeşitli çalışmalara başlamıştır. Doğu-Batı Enerji Koridoru, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin enerji kaynaklarının Batı pazarlarına güvenli ve çeşitli güzergahlardan ulaştırılmasını öngörmektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ile Hazar Geçişli (Türkmenistan-Türkiye-Avrupa) Doğal Gaz Boru Hattı tasarılarını kapsamaktadır. Türkiye bu proje kapsamında, ülke içerisinde yaklaşık 3,400 km ham petrol ve 9,800 km doğal gaz hattını tamamlamıştır. Bu hatlar ile yılda 130 milyon ton doğal gaz ve ham petrol taşınabilmektedir. PETROL Türkiye de bilinen üretilebilir petrol rezervleri 2007 yılı itibarı ile 37.3 milyon ton, yılda tüketilen petrol (ürünü) tüketimi ise 31 milyon tondur. Rafinerilerimizde işlenen 25.5 milyon tonun, sadece 2.2 milyon tonu yerli üretimdir. Türkiye petrol ve petrol ürünlerinin net ithalatçısıdır. Türkiye nin Petrol Üretimi ve Tüketimi Tüketim Net İthalat Üretim Yıl Türkiye de etkili bir petrol kanunun tasarlanması, petrol üretimine de ivme kazandıracaktır. Potansiyel kara alanlarımızın %80 inde, denizlerimizin ise %99 unda henüz hiçbir arama faaliyeti yürütülmemiştir. Dünyada bir yılda 20,000 den fazla kuyu açılırken, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sadece 3,326 kuyu açılabilmiştir. Birincil enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılabilmesi için Türkiye nin petrol arama, nükleer enerji, yenilenebilir enerji kaynakları gibi çok boyutlu bir enerji politikasına sahip olması gerekmektedir. Bu çerçevede, Karadeniz, Trakya ve Güneydoğu bölgelerinde arama ve yatırım faaliyetlerinin sürdürülmeli ve geliştirilmelidir. Bu kapsamda, yerli ve yabancı özel 2

4 şirketlerin de arama faaliyetlerine katkıda bulunması amacı ile Türk Petrol Kanunu nun günümüz şartlarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Türkiye, enerjide arz güvenliğini sağlamak ve Avrupa ve dünya pazarlarına açılan etkin bir ülke olabilmek amacıyla uluslararası alanda da belirli projeler gerçekleştirmektedir. Türkiye nin tamamlanmış ve yürütülen uluslararası projeleri şunlardır: Tamamlanmış uluslararası projeler Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Hazar Denizi nden Akdeniz e Rusya topraklarını geçmeden ve Boğazlar ı kullanmadan geçiş sağlayan ilk projedir. 13 Temmuz 2006 tarihinde işlerliğini kazanmıştır. 1,776 km uzunluğundaki hattın azami kapasitesi günde 1 milyon varildir. Bu kapasitenin 1.6 milyon varile çıkarılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Kerkük-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Kuzey Irak ın Kerkük kentinden Türkiye nin Ceyhan Limanı na 600 mil uzunluğunda iki paralel boru hattı ile günde azami 1.6 milyon varil taşınmaktadır. Ancak, hat düzensiz bir şekilde çalışmaktadır. Enerji terminali rolünü üstlenebilmek için boru hatlarının güvenliğinin sağlanması önem taşımaktadır. Planlama aşamasında olan projeler Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı projesi, her ne kadar yurtiçi petrol taşıma projesi gibi görünse de, aslında dünyadaki günlük petrol tüketiminin yaklaşık % 3.7 sinin geçtiği Türk Boğazlarının yerine ikame bir proje olması açısından uluslararası bir niteliği bulunmaktadır yılında İstanbul Boğazı ndan geçen petrol ve petrol ürünlerinin miktarı 60 milyon ton iken, 10 yıl sonra 2006 yılında milyon tona ulaşmıştır. Bu rakamın, 2009 yılında Hazar Denizi nden Karadeniz e ulaştırılması beklenen petrol ve büyük miktarlardaki Rus petrolüyle yaklaşık milyon tonu bulması öngörülmektedir yılında Rusya Federasyonu nun doğalgaz ihracatının %25 i Türkiye Boğazlarından geçmiştir. Bu sebeple, hem Türkiye Boğazlarının güvenliği, hem de petrolun daha etkin bir şekilde taşınması için başlanan Samsun-Ceyhan projesinin temel atma töreni 24 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. DOĞALGAZ Diğer fosil kaynaklara göre çevre açısından daha temiz ve verimliliği yüksek bir kaynak olması nedeniyle doğal gaz, 1980 li yılların ikinci yarısından itibaren, enerji tüketimi içerisinde daha yüksek bir paya sahip olmuştur. TPAO nun Hamitabat sahasından üretilen gazın yanı sıra, 1987 yılında Rusya Federasyonu ile imzalanan anlaşma kapsamında ülkemiz ilk kez enerji tüketimi için doğal gaz ithal etmiştir. 3

5 Bin Varil/gün Türkiye nin Doğalgaz Üretimi ve Tüketimi Tüketim Net İthalat Üretim Yıl 2007 yılı sonu itibariyle ülkemizin kalan üretilebilir doğal gaz rezervi yaklaşık 8 milyar m³ tür. Türkiye de aynı yıl milyar m³ gaz tüketilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2008 yılı sonunda tüketimin bir önceki yıla oranla % 5.5 oranında artarak 33.6 MTEP olmasını beklemektedir. Türkiye nin 2007 yılında anlaşmaları çerçevesinde doğalgaz ithal ettiği ülkeler: Rusya : % milyar m³ Ġran : % milyar m³ Cezayir (LNG) : % milyar m³ Nijerya (LNG) : % milyar m³ Azerbaycan : % milyar m³ Spot (LNG) : % milyar m³ Toplam: 36.1 milyar m³ Kaynak: BOTAŞ Anlaşma Ġmza Tarihi Ġşletim Tarihi Süre (Yıl) Miktar (Plato-miyar m³ / yıl) Rusya (Batı) Şubat 1986 Haziran Cezayir Nisan 1988 Ağustos (LNG) Nijerya Kasım 1995 Kasım (LNG) İran Ağustos 1996 Aralık Rusya Aralık 1997 Şubat (Mavi Akım) Rusya (Batı) Şubat1998 Mart Türkmenistan Mayıs Azerbaycan Mart Bitiş Tarihi Kaynak: BOTAŞ 4

6 TÜRKĠYE NĠN DOĞALGAZ ARZ-TALEP DENGESĠ Talep Arz Kaynak: Deloitte Yukarıdaki tablolarda da görülebileceği üzere Türkiye nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde, 2012 yılında Gazexport-Rusya Federasyonu ile 6 milyar m³ ve 2014 yılında Sonatrach-Cezayir ile 4 milyar m³ olmak üzere toplam 10 milyar m³ lük ithalat sözleşmesi sona erecektir. Bahse konu sözleşmelerin bu konuda yeterli bilgi, deneyim ve finansal gücü olan özel sektör şirketleri tarafından yenilenmesinin önünün açılması AB kriterleri ile uyumlu olarak sektörün serbestleşmesine katkıda bulunacaktır. Yurt içi tüketim tahminleri dikkate alındığında, artan iç talep karşısında, BOTAŞ ın var olan ithalat sözleşmeleri ve yukarıda sözü geçen sözleşmeler yenilense dahi, Türkiye de yıllarından itibaren doğal gaz açığı ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki sözleşmelere ek olarak Türkiye nin doğal gaz açığını giderecek yeni ithalat sözleşmelerinin özel sektör şirketleri tarafından yapılmasının da önü açılmalıdır. Türkiye nin doğalgaz tedariğindeki bir diğer sorunu da yeterli ölçüde doğalgaz deposunun bulunmayışıdır yılından beri Türkiye nin gündeminde yer alan konu ile ilgili belirli adımlar atılmıştır. Silivri de 2006 yılında 1.6 milyar m³ kapasiteli bir doğalgaz deposu faaliyete alınmıştır. Ancak, bu oran 2007 yılında 36 milyar m³ doğalgaz tüketen ülkemizin, yaklaşık 18 günlük tüketimine denk gelmektedir. Kaldı ki, bu sene Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan doğalgaz krizinde ülkemizin 17 günlük ihtiyacına denk olan doğalgaz deposundaki mevcut stokları ciddi bir şekilde azalmıştır. Sorunun çözümü için Mavi Akım ın kapasitesi 8 milyon m³ arttırılmış, maliyetler artırılarak spot piyasadan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) temin edilmiş, termik santrallerde ikincil yakıtlara geçilmiş ve elektrik üretimi için hidrolik santrallere ağırlık verilmiştir. Bir diğer ifadeyle, bu deponun geç de olsa devreye girmesi, ülkemizin enerji arz güvenliği açısından önemli olsa da, kapasitesi ihtiyacı karşılamaya yeterli değildir. Uzun yıllardır gündemde olan ve yıllık depolama kapasitesinin 1 milyar m³ olması düşünülen Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesinin bir an önce devreye alınması Türkiye de enerji arzının güvenliği için büyük önem arz etmektedir. 5

7 Tamamlanmış Uluslararası Projeler Türkiye hem yurtiçi tüketim amaçlı, hem de enerji geçiş ve terminal ülkesi olma iddiasını güçlendirmek için belirli uluslararası projeleri tamamlamış ve yürütmektedir. Bu projeler: Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı Mavi Akım, Karadeniz in altından geçerek Rus gazını doğrudan Türkiye ye ulaştıran ve Samsun dan Ankara ya kadar uzanan, azami seviyede ülkemize yılda 16 milyar m³ gaz ulaştıracak bir boru hattıdır. Bu seviyeye 2010 yılında erişilmesi beklenmektedir. Mavi Akım ile Türkiye ye gaz sevki 2003 yılı Şubat ayında başlamıştır. Mavi Akım Projesi, Türkiye nin Rusya ya bağımlılığını artırmasından ve gerçekleştirilebilecek diğer projelere yer bırakmamasından dolayı eleştirilmektedir. Baku-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı Büyük bir kısmı Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı na paralel bir şekilde inşa edilen doğal gaz boru hattı, 2007 yılında tamamlanmış ve ilk doğal gaz 3 Temmuz 2007 tarihinde Türkiye ye ulaşmıştır. Bu hattan gelecekte yılda 5 milyar m³ doğalgaz satın alınması hedeflenmektedir. Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı Azerbaycan dan alınacak doğal gazın Türkiye üzerinden Yunanistan a ulaştırılacağı doğalgaz hattı 18 Kasım 2007 tarihinde işlerlik kazanmıştır. Bu hat, ilk kez Rusya yı by-pass ederek Kafkasya dan Avrupa ya doğalgaz sağlama imkanı doğurmuştur. Bu açıdan Avrupa Birliği nin kaynak çeşitlendirme prensibi açısından çok önemlidir. Türkiye-Yunanistan boru hattı projesi ile Yunanistan a yılda 750 milyon m³ doğal gaz iletilecektir. Hattın Yunanistan üzerinden İtalya ya kadar uzatılmasını öngören Doğu Avrupa Gaz Ringi Projesi üzerinde mutabakat sağlanmıştır. İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı 2002 Ocak ayında, İran ile Türkiye arasındaki 10 milyar m³ lük doğal gaz boru hattı çalışmaya başlamıştır. 750 mil uzunluğundaki boru hattı Tebriz den Ankara ya kadar uzanmaktadır. Hattın azami doğal gaz sevkiyat kapasitesinin yılda 495 Bcf olmasına rağmen, yılda Bcf doğal gaz elde edilmektedir. Ayrıca bu hatta doğal gaz akımı, İran kaynaklı kesintilere de uğramıştır. Türkiye, üzerinde anlaşılan 495 Bcf lik gaz miktarının tedarik edilmemesinden dolayı 2006 yılında tahkim sürecini başlatmıştır. Tahkim sürecinin Türkiye lehine sonuçlandığı basında yer almış ve BOTAŞ Genel Müdürü Hüseyin Saltuk Düzyol tarafından da onaylanmıştır. Bu kararın Türkiye'nin diğer satıcı ülkelerle olan hali hazırdaki kontratları açısından da önemli olduğu düşünülmektedir. 6

8 Planlama aşamasında olan projeler Doğu Avrupa Gaz Ringi Türkiye-Yunanistan doğal gaz boru hattına İtalya nın dahil olmasıyla oluşturulacak boru hattıdır. Boru hattından Yunanistan a 3 milyar m³, İtalya ya ise 8 milyar m³ doğal gaz iletilmesi hedeflenmektedir yılında tamamlanması planlanan boru hattı AB nin kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesi hedefleri ile örtüşmektedir. Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi Avrupa nın hızla artan gaz ithalat gereksiniminin, özellikle Türkiye üzerinden geçecek alternatif hatlarla karşılanması kapsamındaki en önemli proje, Türkiye üzerinden geçecek Orta Doğu, Hazar ve/veya Orta Asya kaynaklı doğal gazın Avrupa ya taşınmasını hedefleyen Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi dir. Hattın Türkiye den sonra Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya ya ulaşması hedeflenmektedir. Fizibilite çalışmasının 2007 sonunda tamamlanması, inşaata 2008 yılında, hattan gaz sevkine ise 2012 yılından itibaren başlanması hedeflenmektedir. Çalışmalar yılları arasında yılda milyar m³ doğalgazın bu hattan iletileceğini öngörmektedir. Avrupa nın gaz temininde kaynak çeşitliliğini hedefi ile birebir örtüşen bu projede ne yazık ki istenen gelişme gerçekleşmemektedir. Projeye kaynak bulmak için Türkiye nin insiyatifi ile projeye davet edilmiş olan Gazprom, projeye katılmayacağını açıklamıştır. Projenin kaynak bulma konusundaki endişelerinin bir türlü giderilememiş olması dolayısı ile Nabucco, Avrupa Birliği nin öncelikli projeleri arasından çıkarılma aşamasına gelmiştir. Avrupa nın Burgaz- Dedeağaç ve Güney Akım gibi alternatiflerle de ikinci plana ötelediği proje, AB nin enerjide arz güvenliğinin sağlanması açısından çok farklı bir niteliğe sahiptir. Enerjide arz güvenliğinin sağlanmasının, Türkiye ile AB nin ortak hedefi olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu ortak hedef doğrultusunda, Doğu-Batı enerji Koridoru çerçevesinde, durma noktasına gelen Nabucco Projesi ne hem AB, hem de Türkiye açısından gereken önemin verileceğine inanmaktayız. Bu proje, gerçekleştiği takdirde, enerji güvenliğine büyük katkı sağlayacaktır. Diğer Uluslararası Projeler Türkiye, Irak ve İran ile ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalara devam etmektedir. Bunun yanı sıra, Kuzey-Güney ekseninde ise Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattının ardından Türkiye-İsrail Enerji Koridoru projesini geliştirmektedir. Türkiye nin kaynak ülkesi olmaması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için yerli kaynakların ve nükleer enerjinin kullanımını önemli kılmaktadır. Türk iş dünyası olarak, nükleer enerjinin Türkiye için önemli bir kaynak olduğunu düşünmekteyiz. Ancak, bir yandan kaynak çeşitliliği sağlanırken, enerjide tek ülkeye bağımlılığın artırılmamasına özen gösterilmelidir. Ülkemizde ilk defa kurulacak olan nükleer enerji santrallerinin hayata geçirilmesi için belirli koşulların da sağlanması gerektiği inancındayız. Nükleer santrallerin ihale, inşaat ve de üretime geçiş süreçleri, öngörüldüğünden daha uzun bir süre alabilecektir. Nükleer enerji 7

9 santrallerinin bir an önce işlerlik kazanması için halen özel sektörün önünde bulunan altyapı ve finansman konusundaki engellerin giderilmesi sürece önemli katkı sağlayacaktır. Yerli kaynaklarımızın gelişimi için yenilenebilir enerji kaynakları, enerjinin etkin kullanımı ve temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımının teşvik edilmesi önem taşımaktadır. Ancak, etkilerini giderek daha fazla hissetmeye başladığımız küresel finansal kriz, enerjinin her alanı için gerekli yatırımların gerçekleştirilmesini daha da güçleştirmektedir. Bu ortamda, yeni yatırımların yapılabilmesi için devlet özel sektör yatırımları için uygun bir yatırım ortamı yaratmalıdır. Liberal bir piyasanın oluşturulması, gerek Türk iş dünyası, gerekse Türkiye nin AB müzakere süreci açısından önemlidir. Enerji faslında katılım müzakerelerinin yakın bir dönemde açılması beklenmektedir. Bu çerçevede, enerjinin sektörlerinde rekabeti öngören, gerekli düzenlemeleri yapılmış, işleyen bir piyasa yapısının oluşturulması gerekmektedir. Elektrik Türkiye nin enerji arz politikaları sadece birincil enerji kaynaklarından oluşmamaktadır. Türkiye, hali hazırda 42,000 MW lık kurulu güç kapasitesi ve yıllık 198 milyar kwh elektrik tüketimi ile bölgesinde elektrik ticareti yapılması ve elektrik arzının dengelenmesi açısından çok önemli bir konumdadır. Özellikle Avrupa ile olan zaman farkı, Türkiye nin AB ile enterkonneksiyonu sağlandığı takdirde iki taraf için de elektrik arzının dengelenmesinde önemli rol oynayacaktır. Böyle bir enterkonneksiyon sisteminin kurulması, yedek kapasitenin ortak kullanılarak yeni üretim tesislerinden tasarruf edilmesini, arızalar sonucu oluşan üretim kayıplarında kesintilerin asgari seviyeye indirilmesini, ülkeler arası elektrik ticaretinin artırılmasını ve maliyeti en düşük tesislerin çalıştırılmasıyla ortak işletme tasarrufu sağlayacaktır. Türkiye nin değişik enterkonneksiyon projeleri olsa da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın Türkiye nin Avrupa Elektrik İletimi Koordinasyon Birliği nin bir parçası olmayı öncelikli bir proje olarak değerlendirmesini iş dünyası olarak desteklemekteyiz. Türkiye 1970 lerden beri takip ettiği UCTE nin bir parçası olmak için 2001 yılından beri daha ciddi çalışmalar yapmaktadır. Projeye Türkiye nin dahil olmasına ilişkin Avrupa Birliği ne kıyasla Türkiye elektrik sisteminin yüksek hidrolik santral kapasitesi ve Sırbistan-Romanya enterkonneksiyon hattının termal limiti gibi kısıtlar belirlenmiştir. AB Türkiye nin elektrik sisteminin UCTE bağlantısının oluşturulmasını Akdeniz elektrik ringinin (MEDRING) gerçekleştirilmesi için bir ön koşul olarak görerek konuya ayrı bir hassasiyet göstermektedir. Ülkemizin altyapı eksikliklerinin giderilerek UCTE projelerinin bir an önce tamamlanması Avrupa Birliği ne katılım öncesinde gerekli altyapıların oluşturulması için büyük önem taşımaktadır. Doğalgaz ve ham petrol boru hattı projelerinde olduğu gibi elektrik üretim, iletim ve ticaretinde Türkiye nin ülkemiz çıkarları doğrultusunda uluslararası projelerde yer almasını desteklemekteyiz. Ayrıca bu tarz bir projeyi ülkemiz elektrik üreticileri ve özellikle ülkemiz elektrik piyasasının serbestleşmesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz. Enerji faslında katılım müzakerelerinin yakın bir dönemde açılması beklenmektedir. Bu çerçevede, elektrik sektöründe de rekabeti öngören, gerekli düzenlemeleri yapılmış, işleyen bir piyasa yapısının oluşturulması şarttır. Avrupa Enerji politikası arz güvenliğinin sağlanmasında ve enerjinin rekabetçi fiyatlardan temininde, ulusal kamu idaresinin piyasadaki 8

10 hakimiyetinin azaltılmasını, piyasada şeffaflığın sağlanmasını öngörmektedir. Ayrıca bu sürecin işlerlik kazanması için ikili anlaşmalar piyasasının oluşturulması da gereklidir yılında yürürlüğe giren dengeleme ve uzlaştırma sistemini piyasanın arz güvenliğini sağlayacak yatırımların, kamuya yük getirmeksizin gerçekleşebilmesi ve büyük ölçüde, şeffaf, güvenilir ve fiyatın maliyetlere dayalı olarak arz-talep dengesine göre oluştuğu bir piyasanın tesis edilmesi için bir ilk adım olarak görmekteyiz. Bunun devamı olarak gün öncesi ve vadeli işlemler piyasalarının ve bunların gerekliliği olarak öne çıkan ikili anlaşmalar piyasası modelinin tesis edilmesi özellikle üreticiler açısından öngörülebilir ve şeffaf bir piyasanın oluşturulması ve gerekli yatırım kararlarının daha sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için bir zemin oluşturacaktır. Türkiye de elektrik piyasalarında liberalizasyonun gecikmesi, ülkemizi yaşanmakta olan mali krizin etkilerinin aşılması ile beraber arz sıkıntısı riski ile karşı karşıya bırakacaktır. Sektörlerimizin, enerjiye rekabetçi fiyatlardan ve sürekli olarak erişimi için liberalizasyon sürecinde hız kesilmemeli ve dağıtım ve üretim özelleştirmelerine devam edilmelidir. 9

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2010 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA İ ç i n d e k i l e r Sayfa No I. B0TAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 3-11 II. DÜNYADA SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 11 1. Doğal Gaz 12 1.1.

Detaylı

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU 2013 Bilkent - ANKARA İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Dünyada Sektörün Görünümü... 4 2.1. Enerji Talebi... 4 2.2. Enerji Rezervleri... 6 2.3. Enerji

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU 2013 YILI BÜTÇE SUNUMU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın, Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesini TBMM Plân ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Metni 14 Kasım 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Sayın

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 TÜRKIYE NIN ENERJİDEKI DURUMU VE GELECEĞI YUSUF YAZAR S

Detaylı

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre

Detaylı

Tablo 18: 2007 Yılı Türkiye Elektrik Üretimi. Üretim (milyon kwh) EÜAŞ 73,794 38,6. İşletme Hakkı devri 4,265 2,2. Mobil 726 0,4 16,129 8,4

Tablo 18: 2007 Yılı Türkiye Elektrik Üretimi. Üretim (milyon kwh) EÜAŞ 73,794 38,6. İşletme Hakkı devri 4,265 2,2. Mobil 726 0,4 16,129 8,4 2007 yılında 191,2 milyar kilovat/saatlik Türkiye toplam elektrik enerjisi üretiminin yüzde 33,2'si, mevcut sözleşmesi bulunan üretim tesislerinden, yüzde 48,8'i kamu mülkiyetindeki üretim tesislerinden

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

4.5. BORU HATLARI. Türkiye deki Durum

4.5. BORU HATLARI. Türkiye deki Durum 4.5. BORU HATLARI Gelişmenin temel öğelerinden biri olan enerjinin temini ve verimli şekilde kullanımı, dünya ve ülkeler düzeyinde enerji arz ve talep merkezlerinin değişik taşıma türleri ile birbirine

Detaylı

MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği

MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği 1/20 MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği Sinan OĞAN ASAM Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Kıdemli Araştırmacı Avrupa'nın en hızlı büyüyen doğal gaz pazarı olan Türkiye'nin

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

BAŞKANIN MESAJI. Bu çerçevede, 2013 yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporunun ilgili tüm kişi, Kurum ve Kuruluşlara faydalı olmasını temenni ederim.

BAŞKANIN MESAJI. Bu çerçevede, 2013 yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporunun ilgili tüm kişi, Kurum ve Kuruluşlara faydalı olmasını temenni ederim. BAŞKANIN MESAJI Düzenleyici Kurum olarak piyasanın sağlıklı işlemesi ve geleceğe dönük stratejilerin belirlenmesinde, piyasa izlemenin ve sağlıklı ve güncel verilerin zamanında üretilmesinin çok önemli

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

TANAP Raporu. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

TANAP Raporu. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ TANAP Raporu Yazarlar: Gulmira Rzayeva Dr. Burcu Gültekin Punsmann M. Mete Göknel HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ TANAP Raporu

Detaylı

DOĞU-BATI ENERJİ KORİDORU DOĞAL GAZ İLE TAMAMLANIYOR: BOTAŞ IN AVRUPA YA AÇILIM STRATEJİSİ

DOĞU-BATI ENERJİ KORİDORU DOĞAL GAZ İLE TAMAMLANIYOR: BOTAŞ IN AVRUPA YA AÇILIM STRATEJİSİ 38 EMRE ENGÜR DO U-BATI ENERJ KOR DORU DO AL GAZ... DOĞU-BATI ENERJİ KORİDORU DOĞAL GAZ İLE TAMAMLANIYOR: BOTAŞ IN AVRUPA YA AÇILIM STRATEJİSİ Emre ENGÜR* Especially with the increasing demand of the European

Detaylı

Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları Üzerine Genel Bir Değerlendirme Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 87, s. 4-14, 2005 Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları Üzerine Genel Bir Değerlendirme Necip Fazıl YILMAZ* Özet Bu çalışmada dünyada ve ülkemizde en yaygın olarak kullanılan

Detaylı

Kırgızistan İş Fırsatları Sektör Raporları Serisi - 3

Kırgızistan İş Fırsatları Sektör Raporları Serisi - 3 Kırgızistan İş Fırsatları Sektör Raporları Serisi - 3 KIRGIZİSTAN ENERJİ PİYASASINDA İŞ OLANAKLARI T.C Ekonomi Bakanlığı Bişkek Ticaret Müşavirliği Kasım 2013 İÇİNDEKİLER... 2 1- KIRGIZİSTAN ENERJİ SEKTÖRÜNÜN

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI TMMOB TÜRKİYE VI. ENERJİ SEMPOZYUMU-KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE GERÇEĞİ DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Oğuz Türkyilmaz- Endüstri Mühendisi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji

Detaylı

www.botas.gov.tr 2010 Faaliyet Raporu

www.botas.gov.tr 2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır. BOTAŞ sayfa 4 sayfa 6 sayfa 8 sayfa 10 sayfa 18 Genel Müdürün Sunuşu Yünetim Kurulu ve Üst Yönetim

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

HAZAR BORU HATLARI, BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ VE TÜRKİYE

HAZAR BORU HATLARI, BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ VE TÜRKİYE AVRASYA DOSYASI 231 HAZAR BORU HATLARI, BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ VE TÜRKİYE Dr. Cenk PALA* In this article, a historical overview of the developments that have lead to the launch

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey Arzu YORKAN* Özet: Yazar bu çalışmasında ilk olarak Avrupa Birliği nin geçmişten

Detaylı

KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme

KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme IS THE QATAR IRAQ - TURKEY-EUROPE NATURAL GAS PIPELINE PROJECT

Detaylı

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ ENERJİ RAPORU İçindekiler GİRİŞ...6 1. SEKTÖR ANALİZİ...8 2. ELEKTRİK

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı