KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE Ö.İSMET UZUNYOL MYO BİRİM FAALİYET RAPORU 2010 YILI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE Ö.İSMET UZUNYOL MYO BİRİM FAALİYET RAPORU 2010 YILI"

Transkript

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE Ö.İSMET UZUNYOL MYO BİRİM FAALİYET RAPORU 2010 YILI

2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... I- GENEL BĠLGĠLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı.. 2- Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi... D. Diğer Hususlar... II- AMAÇ VE HEDEFLER... A. Amaç ve Hedefler... B. Temel Politikalar ve Öncelikler... C. Diğer Hususlar.... III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER... A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar.... B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri.. 2- Performans Hedef ve Gösterge Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar... 2

3 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... A. Üstünlükler B. Zayıflıklar... C. Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER... 3

4 I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon GeliĢmiĢlik düzeyinin bilgi ve teknoloji alanlarındaki baģarılarla ölçüldüğü günümüz dünyasında, ülkelerin kalkınmasındaki en önemli unsurların baģında eğitim seviyesi yüksek, nitelikli insan kaynağı yer almaktadır. Bu bilinçle yüksekokulumuz, rekabetin kıyasıya yaģandığı küresel iģ dünyasında en çok ihtiyaç duyulan ara elemanlar olarak görev alacak; Teorik Bilgilerini Pratiğe aktarabilen, Gerçeğe En Yakın ĠĢ Tecrübesini Elde Edebilen, Dünyanın, Türkiye nin ve Sektörün En Önde Gelen Firmalarını Tanıyan, Mezun Olduğunda Derhal ĠĢ Bulma Ġmkanı Elde Edebilen, BaĢta Ülkesine ve Toplumsal Çevresine karģı, ĠĢ Ahlakının Gereklerinin, Değerlerinin ve Sorumluluklarının Bilincinde olan. Önlisans mezunu nitelikli Ara ĠĢgücü yetiģtirmeyi kendisine misyon edinmiģtir. Vizyon Ülkemizde baģta ekonomik kalkınmada öncülük eden sektörlere katkıda bulunmak üzere, teknolojik geliģmeleri yakından takip ederek, ihtiyaç duyulan niteliklerde ara iģgücü yetiģtiren, kendini sürekli yenileyen ve geliģtiren, iģ dünyasına en yakın noktada, mesleki ve teknik geliģmelere uygun, Marmara bölgesinin en yenilikçi ve öncü meslek yüksek okulu olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kocaeli Üniversitesine bağlı Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol Yülsekokulu 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumu Kanununa göre kurulmuģ ve bu kanunda belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir. 4

5 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı YerleĢke Adı Hereke Marshall YerleĢkesi Kocaeli Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre TaĢınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m 2 ) KOÜ x 5038 m 2 Açıklama Toplam 5038 m 2 5

6 Kocaeli Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) YerleĢke Adı Üniversite Maliye Haz. Diğerleri Toplam (m 2 ) Hereke Marshall YerleĢkesi KOÜ x 6627 m 2 Toplam 6627 m 2 6

7 1.1- Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Toplam 0-50 KiĢilik Dersliklerin payı (%) KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik 251-Üzeri KiĢilik Toplam Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alanı/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Öğrenci Yemekhanesi m m 2 Personel Yemekhanesi m 2 50 m 2 Kantin m 2 75 m 2 Kafeterya Toplam m m 2 7

8 Misafirhaneler Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Kız Erkek Toplam Öğrenci Evi Konuk Evi Toplam Öğrenci Yurtları Oda BaĢına Yatak Sayısı Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Kız Erkek Toplam 2 KiĢilik 3-4 KiĢilik Toplam Lojmanlar Sayısı/Adet Kapasitesi Kapalı alanı/ m 2 Dolu BoĢ Toplam

9 Spor Tesisleri Bölümler Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Açıklamalar Kapalı Spor Tesisleri Çok amaçlı spor salonu Açık Spor Tesisleri Voleybol ve 1 basketbol sahası Toplam Kapasitesi Toplantı-Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Eğitim Salonu Toplam 0-50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik Toplam Öğrenci Kulüpleri Kulüp Adı Kapalı Alanı/ m 2 Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol MYO Öğrenci Kulubü 65 Toplam 65 9

10 Mezun Öğrenci Derneği Dernek Adı Kapalı Alanı/ m 2 Toplam 1.3- Hizmet Alanları ÇalıĢma Odası Akademik Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( KiĢi) x40 5x15 Toplam Servis İdari Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( KiĢi) 10 16x10 16 ÇalıĢma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: 4 Adet Ambar Alanı: 64 m 2 10

11 1.5- Arşiv Alanları ArĢiv Sayısı: 2 Adet ArĢiv Alanı: 20 m Atölyeler Atölye Sayısı: 1 Adet Atölye Alanı: 16 m Hastane Alanları Birimi Sayı (Adet) Kapalı Alan(m 2 ) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Poliklinikler Klinik Laboratuvar Eczane Radyoloji Nükleer Tıp Sterilizasyon Mutfak ÇamaĢırhane Teknik Servis Diğer ve Ortak Alanlar Toplam 11

12 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 1.8.DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü birimi Miktarı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Adet Makineler ve Aletler Grubu Adet Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri Adet İnşaat Makineleri ve Aletleri Adet Atölye Makineleri ve Aletleri Adet İş Makineleri ve Aletleri Adet Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet Posta Makineleri Adet Paketleme Makineleri Adet Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Adet Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Adet Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Adet Cihazlar ve Aletler Grubu Adet Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Adet Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Adet Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Adet Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Adet Müzik Aletleri ve Aksesuarları Adet Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Adet Taşıtlar Grubu Adet Karayolu Taşıtları Grubu Adet Otomobiller Adet Makam Araçları Adet Hizmet Araçları Adet Yolcu Taşıma Araçları Adet Otobüsler Adet Minibüsler Adet Midibüsler Adet Minivanlar veya Vanlar Adet Diğer Yolcu Taşıma Araçları Adet Yük Taşıma Araçları Adet Tırlar Adet Kamyonlar Adet Kamyonetler Adet Kargo Kamyonları Adet - 12

13 Pick-uplar Adet Diğer Yük Taşıma Araçları Adet Demirbaşlar Grubu Adet Döşeme ve Mefruşat Grubu Adet Döşeme Demirbaşları Adet Temsil ve Tören Demirbaşları Adet Koruyucu Giysi ve Malzemeler Adet Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet Büro Makineleri Grubu Adet Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet Haberleşme Cihazları Adet Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Aydınlatma Cihazları Adet Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet Mobilyalar Grubu Adet Büro Mobilyaları Adet Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Adet Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Adet Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Adet Yemek Hazırlama Ekipmanları Adet Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Adet Geleneksel Türk Süslemeleri Adet Güzel Sanat Eserleri Adet Mühür ve Mühür Baskıları Adet Kütüphane Demirbaşları Grubu Adet Kütüphane Mobilyaları Adet Basılı Yayınlar Adet Görsel ve İşitsel Kaynaklar Adet Bilgi Saklama Üniteleri Adet Eğitim Demirbaşları Grubu Adet Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Adet Derslik Süslemeleri Adet Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Adet Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Adet Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Adet Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Adet 3 13

14 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Adet Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Adet Büro Malzemeleri Adet Diğer Demirbaşlar Grubu Adet Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Adet Seyyar Tanklar ve Tüpler Adet - 14

15 2- Örgüt Yapısı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ HEREKE ÖMER ĠSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANĠZASYON ġemasi YÖNETĠM KURULU MÜDÜR YÜKSEKOKUL KURULU BÖLÜM BAġKANLIKLARI MÜDÜR YARDIMCISI MÜD YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ MÜLKĠYET KORUMA VE GÜVENLĠK BÖLÜMÜ KĠMYA VE KĠMYASAL ĠġLEME TEKNĠKLERĠ BÖLÜMÜ ĠNġAAT BÖLÜMÜ PAZARLAMA VE DIġ TĠCARET BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGĠ BÖLÜMÜ GÖRSEL-ĠġĠTSEL TEKNĠKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ ÇEVRE TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ BÖLÜMÜ 15

16 Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Ciltli Dergi Sayısı Tez Nota CD DVD Simülasyon Programları 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi Yazılım ve Bilgisayarlar Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Toplam Yazılım Masa Üstü Bilgisayarlar TaĢınabilir Bilgisayarlar Diğer Bilgisayar ve Sunucular (Thin Client) Kütüphane Kaynakları Basılı ve Görsel Koleksiyon Periyodik Yayın Tıp Fen Sosyal Diğerleri Toplam

17 Veritabanı Sayısı E-dergi E-kitap E-tez Elektronik Yayın Sayısı Abonelik Satın Alınan 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler TOPLAM

18 Dolu BoĢ Toplam Doluluk Oranı % Tam Zamanlı Yarı Zamanlı 4- Ġnsan Kaynakları (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam Ģekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.) 4.1- Akademik Personel Unvan Akademik Personel Kadro Durumları Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman 1 1 AraĢtırma Görevlisi Eğitim ve Öğretim Planlamacısı Sahne Uygulatıcısı Sanat Uygulatıcısı Sanatçı Öğretim Elemanı Uzman Çevirici Toplam

19 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Profesör Doçent Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm KiĢi Sayısı Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam 4.3- Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman 19

20 4.4- Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemiz Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman 4.5- Sözleşmeli Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel Unvan KiĢi Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent 11 Öğretim Görevlisi 31 Uzman Okutman 1 Sanatçı Öğrt. Elemanı Sahne Uygulatıcısı Toplam 43 20

21 4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde (%) İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Doluluk Oranı % Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 1 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 6 6 Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek.L. ve Doktora KiĢi Sayısı Yüzde (%)

22 4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri KiĢi Sayısı Yüzde (%) İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı KiĢi Sayısı 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ yaģ üzeri Yüzde (%)

23 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. K. E. Genel Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam 23

24 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı % Fakülteler Yüksekokullar % 97 Toplam % 97 *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam 24

25 Yatay Geçişle Eğitim- Öğretim Yılında Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri Birimler Kurum DıĢı Gelen Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları 5 Toplam Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Birim Kız Erkek Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam 25

26 5.2- Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Birim Yatak Sayısı Hasta Sayısı Tetkik Sayısı Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Sayısı Poliklinik Hastası Sayısı Labaratuar Hizmetleri Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hizmetler Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı Toplam 5.3- İdari Hizmetler Bu kısımda idarenin veya harcama biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi içersinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir. 26

27 5.4- Diğer Hizmetler Akademik Takvim çerçevesinde eğitim öğretim aksatılmadan yürütülmüģ, sınavlar zamanında yapılmıģ, idari hizmetler yerine getirilmiģtir Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri Bilim Ödülü Bilimde Hizmet Ödülü Bilimde TeĢvik Ödülü Sanat Ödülü Sanatta Hizmet Ödülü Sanatta TeĢvik Ödülü Ödül Türü AraĢtırma BaĢarı Ödülü(Grup) Toplam Yurtdışı Kongre Katılım Desteği Yıllar Desteklenen KiĢi Sayısı Destek Verilen Tutar (YTL) Genel Toplam (YTL) Toplam 27

28 Yılı Döner Sermaye İşletmesi Gelir Gider Tablosu* GELĠRLER GĠDERLER Birim Tahakkuk Eden Gelir (Cari) TAHAKKUKLAR 2009 Yılı Devir Alacaklar Kesinti Tutarı Toplam Tahakkuk Eden Gelir Tahsil Edilen Gelir TAHSĠLATLAR 2009 Yılı Devir Banka Mevcudu Toplam Banka Tahakkuk Eden Gider (Cari) 2009 Yılı Devir Ödeme Toplam Tahakkuk Eden Gider Toplam * Bu kısım AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi tarafından doldurulacaktır. 28

29 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) Birimimizde mali iģlerle ilgili kiģilerin ataması her sene baģında müdürlük tarafından yapılmaktadır. Malzeme Muayene Komisyon Üyelerinin, Piyasa AraĢtırma Üyelerinin seçiminde; üyelerin, okulumuzun alabileceği mal ve malzemeler konusunda genel bir bilgi ve birikim sahibi olmaları gözetilmektedir. Satın almada ise okulumuzun bütçesi ve açılan ödenek dilimlerinin miktarının getirdiği doğal bir sonuç olarak doğrudan temin yöntemi kullanılmaktadır. Okulumuzun her yıl eğitimden kaynaklanan kırtasiye ihtiyaçları, depo mevcudu kontrol edilerek ve o anki ödenek durumu gözetilerek Yüksekokul Sekreteri tarafından onay belgesi hazırlanıp, müdürlüğün onayına sunulur. Müdürlüğün onayı sonucunda piyasa fiyat araģtırma üyelerinin araģtırma ve firmalardan aldığı teklifler sonucunda en uygun firma tespit edilir. Tespit edilen firmanın okulumuza getirdiği kırtasiye malzemeleri, malzeme muayene komisyon üyelerince incelenir ve uygundur verilince firmanın kestiği fatura muhasebe birimimizce ödenir. Büro malzemesi, bakım onarım gibi satın alma ve harcamalar ise; çalıģan personelden gelen istekler, yeni personellerin bilgisayar, yazıcı vb. ihtiyaçlarının oluģması gibi farklı ihtiyaçlarla hasıl olmaktadır. Bu ihtiyaçlar müdürlük tarafından değerlendirilmekte ve ihtiyaç okul mevcudundan karģılanamıyorsa ; rektörlüğün birimlere ayırdığı ödenek içersinden ve uygunsa ilgili ödeneğimizden karģılanılmaktadır. Bütün bu satın almalarda yüksekokul sekreterliği okulumuzun muhasebe birimiyle beraber çalıģmakta, ödenek ve olanaklar muhasebe birimi tarafından sekreterliğe iletilmektedir. Muhasebe birimi, geçmiģ yıl içersinde oluģan harcama çizelgesini yorumlayarak ödenek üstüne çıkılmasını önlemek için yönetime bilgi vermektedir. Okulumuz bu kriterlere dikkat etmeye çalıģtığından satın alma noktasında iģleyiģ sıkıntısı yaģamamaktadır. D. Diğer Hususlar Meslek Yüksekokulumuzda kadrolu akademik ve idari personelin haricinde; idari birimlerde yardımcı eleman olarak rektörlük sağlık kültür daire baģkanlığınca ücretleri ödenen kısmi zamanlı çalıģan 12 kiģi istihdam edilmektedir. Bu geçici personelin 6 sı bayan, 6 sı erkek personeldir. Personeller aynı zamanda öğrenci olarak eğitim görmektedir. Sadece eğitim döneminde çalıģan bu personeller, üniversitemizin öngörmesi ve uygun bulması ile devam edebilecek bir süreçte görev yapmaktadırlar, durumları geçici personel Ģeklindedir. 29

30 II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri (Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi.. b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, birimin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir.) B. Temel Politikalar ve Öncelikler Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değiģmektedir. Ancak örnek olması açısından aģağıdaki politika belgeleri sayılabilir. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, C. Diğer Hususlar (Bu baģlık altında, yukarıdaki baģlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.) 30

31 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER ( Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi.. c) Faaliyetlere iliģkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. ) A. Mali Bilgiler ( Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali bilgiler baģlığı altında, Kullanılan kaynaklara, Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluģların faaliyetlerine iliģkin bilgilere, Temel mali tablolara ve bu tablolara iliģkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dıģ mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu baģlık altında yer alır. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe giderleri Toplamı 1.1. Bütçe Giderleri 2010 Bütçesi BaĢlangıç Ödeneği 2010 Bütçesi GerçekleĢme Durumu GerçekleĢme Oranı (%) 01 Personel Giderleri TL TL % Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri TL TL % Mal ve Hizmet Alım Giderleri TL TL % Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam TL TL % Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 03 Kodunun ödenen doğalgazın, kasım, aralık aylarının sıcak geçmesiyle düģük gelmesi. 31

32 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar (Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu baģlık altında yer verir ve tabloların önemli kalemlerine iliģkin değiģimler ile bunlara iliģkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.) 3- Mali Denetim Sonuçları (Birim iç ve dıģ mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karģı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak iģlemlere bu baģlık altında yer verilir.) 4- Diğer Hususlar (Bu baģlık altında, yukarıdaki baģlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.) B. Performans Bilgileri Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri baģlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleģme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara iliģkin değerlendirmelere yer verilir. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu baģlık altında, faaliyet raporunun iliģkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına iliģkin detaylı açıklamalara yer verilecektir. 32

33 1.1- Faaliyet Bilgileri Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyet Türü Sayısı Sempozyum ve Kongre Konfrerans Panel Eğitim Semineri Diğer Seminerler Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Toplam Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmeti Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmetinden Yararlanan KiĢi Sayısı Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün Oda BaĢına KiĢi Sayısı Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların Sayısı Medikodan 2. ve 3. Basamak Sevk Edilenlerin Sayısı Öğrenci Personel Toplam 33

34 Sporcu Bilgileri Katılınılan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan KiĢi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Sayısı Uluslar Arası Makale 7 Ulusal Makale 3 Uluslar Arası Bildiri 5 Ulusal Bildiri 5 Kitap 3 Toplam Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı 1 2 Toplam 3 34

35 Yılına Ait Atıf İndekslerde Yer Alan KOÜ Adresli Yayınlar WOS'da Ġndekslenen Tüm Dokümanlar Ġndeksleme Yılına Göre 1.3- Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Erasmus) No Üniversite Adı Ülke Adı Geçerlilik Süresi Fakülte/Bölüm 35

36 1.4- Proje Bilgileri Bilimsel Araştırma Proje Sayısı 2010 Projeler Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam Yıl Ġçinde Tamamlan an Proje Toplam Ödenek YTL DPT TUBĠTAK A.B. BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ DĠĞER DÖSE PAYINDAN Toplam Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi Yıllar DPT TÜBĠTAK A.B. DĠĞER DÖSE PAYI TOPLAM 36

37 2- Performans Hedef ve Gösterge Tablosu Bu bölümde, 2010 Yılı Performans Hedefleri ile gerçekleģmelerinde, gerçekleģen performans hedefi ile bütçe kısmını, sorumlu olarak belirtilen ilgili birim/birimler dolduracaktır. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Karamürsel Meslek Yüksekokulu, Kartepe Meslek Yüksek Okulu Hukuk Fakültesi Hereke Ömer Ġsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Kandıra MYO Gazanfer Bilge MYO Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanemizde bulundurulması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Üniversitemiz kütüphanelerinde öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda basılı yayın alımı ve bilgiye abonelik yapılacaktır. Performans Göstergeleri 1 Mevcut bulunan yayın sayısı Hedeflenen Yılı Gerçekleşen 2 Alımı yapılan basılı yayın sayısı 911 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Basılı yayın alım faaliyeti Genel Toplam 37

38 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynakların, öğrencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayıda sağlanarak kütüphanemizde bulundurulması hedeflenmiştir. Performans Hedefi İhtiyacımıza yetecek sayıda elektronik yayın alımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri Hedeflenen Mevcut bulunan Elektronik 1 yayın sayısı Yılı Gerçekleşen Faaliyetler Elektronik yayın alım 1 faaliyeti Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 38

39 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Devlet Konservatuvarı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Binaları tamamlanan ve ihtiyaç duyulan okullarda büro ve sınıfların mefruşat alımları sağlanacaktır Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Mefruşat ihtiyacı 1 tamamlanma oranı 100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Okul mefruşat alımı faaliyeti Genel Toplam 39

40 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tüm Akademik Birimler Tüm Ġdari Birimler SORUMLU BİRİM Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Binaları tamamlanan ve ihtiyaç duyulan okullarda büro ve sınıflarda laboratuar için kullanılacak büro makinaları alımı yapılacaktır 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Alımı yapılanj büro makinaları sayısı Yılı Gerçekleşen 2 İhtiyacın tamamlanma oranı 10 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Büro makineleri alım faaliyeti Genel Toplam 40

41 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Birimlerde kullanılmak üzere bilgisayar alımı yapılacaktır Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Mevcut bulunan bilgisayar sayısı 6100 Gerçekleşen 2 Yatırımlardan alımı yapılacak bilgisayar sayısı 150 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yatırıma yönelik bilgisayar alımı 1 faaliyeti Genel Toplam 41

42 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Birimlerde kullanılmak üzere yazılım alımı yapılacaktır 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Mevcut yazılım sayısı 115 Gerçekleşen 2 Alımı yapılan yazılım sayısı 10 Faaliyetler Yatırımlardan Bilgisayar 1 yazılımı alımı faaliyeti Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 42

43 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz alımı yapılacaktır. 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Mevcut bulunan tıbbi cihaz sayısı Yılı Gerçekleşen 2 Alımı yapılacak tıbbi cihaz sayısı 200 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tıbbi cihaz alım faaliyeti Genel Toplam 43

44 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Özel Kalem (Rektörlük) Tıp Fakültesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu Fen-Edebiyat Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri için gerekli laboratuar, sınıf, amfilerinin oluşturulması teknolojik donanımlarının sağlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Laboratuarda kullanılmak üzere kimyevi ve temrinlik malzeme ve zirai malzeme alımı yapılacaktır Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Laboratuar malzeme ihtiyacı 1 karşılanma oranı Zirai malzeme ihtiyacı karşılama oranı 100 Faaliyetler Labaratuvar malzemesi ve 1 Kimyevi temrinlik alım faaliyeti Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 44

45 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Özel Kalem (Rektörlük), Sağlık, Kültür Ve Spor Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Her yıl en az bir meslek yüksekokulu eğitim programına eğitim-öğretim, staj, teknik geziler, pratik uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarının sağlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Sanayi ortaklarımıza yönelik Üniversitemizin Tanıtım Organizasyonu düzenlenecektir. 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Düzenlenen tanıtım organizasyonu Yılı Gerçekleşen 1 Faaliyetler Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon faaliyetleri Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 45

46 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Sağlık, Kültür Ve Spor Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Bölge ve ülkemiz genelindeki orta eğitim kurumları için özel tanıtım programlarının oluşturulması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Yöre ve ülkemiz genelindeki orta eğitim kurumları için özel tanıtım programlarının oluşturulacaktır Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Yapılan tanıtım faaliyeti sayısı 40 Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ortaöğretim Kurumlarına tanıtım faaliyeti Genel Toplam 46

47 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tüm Akademik Birimler SORUMLU BİRİM Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Üniversitemizin şu anda sahip olduğu 28 öğrenci/öğretim elemanı oranının 20 öğrenci/öğretim elemanı oranına düşürülmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi 2010 yılı için mevcut kadro korunup yeni Akademik kadro alımı yapılacaktır. 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Mevcut Akademik personel Sayısı Yılı Gerçekleşen 2 Alınacak Akademik personel sayısı Mevcut Öğrenci sayısı Öğrenci Oranı/Öğretim elemanı 27,24 1 Faaliyetler Akademik personele ödenen maaş ve sosyal güvenlik giderleri faaliyeti Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 47

48 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tüm Akademik Birimler SORUMLU BİRİM Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Üniversitemizin şu anda sahip olduğu 28 öğrenci/öğretim elemanı oranının 20 öğrenci/öğretim elemanı oranına düşürülmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi 2010 yılı için 2547 sayılı kanunun 31.maddesine istinaden öğretim elemanı alınacaktır 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen 31. maddeden alınacak akademik personel sayısı Yılı Gerçekleşen Faaliyetler Dışarıdan görevlendirilen akademik personele ödenen 1 maaş ve sosyal güvenlik giderleri faaliyeti Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 48

49 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Öğrenci ilişkilerinin, mevcut sosyal yapının her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar ile zenginleştirilerek geliştirilmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi Öğrencilerin yemek ihtiyacını karşılamak için yiyecek alımı ve yemekhanenin ihtiyaçlarının temini sağlanacaktır. 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Yemekhaneden faydlanan günlük ortalama öğr. Sayısı Yılı Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Beslenme ihtiyaçları için yapılan harcamalar faaliyeti Genel Toplam 49

50 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Öğrenci ilişkilerinin, mevcut sosyal yapının her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar ile zenginleştirilerek geliştirilmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi Mediko Sosyal Biriminde öğrenci sağlığı için kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı yapılacaktır Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Alınan Tıbbı malzeme sayısı Gerçekleşen 2 Öğrencilerin ilaçlarını karşılama oranı 100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Öğrencinin sağlığına ilişkin yapılan harcama faaliyeti Genel Toplam 50

51 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Öğrenci ilişkilerinin, mevcut sosyal yapının her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar ile zenginleştirilerek geliştirilmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi Öğrencilere yönelik yapılan kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenip desteklenecektir Yılı 1 2 Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Öğrencilere yönelik yapılan Kültürel faaliyet sayısı 90 Öğrencilere yönelik yapılan sportif faaliyet sayısı 45 1 Faaliyetler Öğrencilerin Kültür ve spor faaliyetlerine yönelik yapılan harcamalar faaliyeti Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 51

52 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Öğrenci ilişkilerinin, mevcut sosyal yapının her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar ile zenginleştirilerek geliştirilmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini destekleyici diğer ihtiyaçlarına yönelik alımlar gerçekleştirilecektir. 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Çalışma karşılığı burs verilen öğrenci sayısı Yılı Gerçekleşen 2 Servisten yararlanan kişi sayısı Çevre düzenlemesi yapılan alan Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Öğrencilere yönelik diğer hizmet faaliyeti Genel Toplam 52

53 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Tüm Akademik Birimler Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Tüm öğretim elemanlarının ve idari personelin eğitim ve iletişim tekniklerinin geliştirilmesi için profesyonel anlamda eğitim alması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Öğretim Elemanlarının bir kısmına eğitim ve iletişim teknikleri verilmesi hedeflenmiştir. 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen İletişim ve eğitim teknikleri eğitimi verilme oranı Yılı Gerçekleşen Faaliyetler Akademik personelin geçici 1 görevlendirme faaliyeti Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 53

54 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Özel Kalem (Rektörlük) Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef Ulusal ve uluslararası yeni değişim programlarının oluşturulması mevcut değişim programlarındaki değişim sayılarının artırılması için planlamalar yapılması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Seçilen Öğrencilerin programı tamamlama oranı arttırılacaktır Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Eğitimi tamamlayan öğrenci oranı 87 Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Öğrenci Değişim faaliyeti Genel Toplam 54

55 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Özel Kalem (Rektörlük) Amaç Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Hedef İleri disiplinler arası endüstriyel araştırma-geliştirme laboratuvarlarının kurulması ve her yıl yeni araştırma projelerinin yürütülmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi İleri Disiplinlerarası Araştırmalar laboratuarları için gerekli cihaz, makine teçhizat, laboratuar gereçleri alınacaktır Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Alımı yapılacak tıbbi cihaz sayısı Mevcut Labaratuvar cihaz sayısı Faaliyetler İleri disiplinler arası araştırma laboratuarları için ihtiyaç alımları faaliyeti Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 55

56 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Özel Kalem (Rektörlük) Amaç Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Hedef İleri disiplinler arası endüstriyel araştırma-geliştirme laboratuvarlarının kurulması ve her yıl yeni araştırma projelerinin yürütülmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi İleri Disiplinlerarası Araş. Laboratuarların kurulmasında görev yapan proje personelinin yurtdışına bildiri sunmak ve proje çalışmasını yapmak üzere görevlendirilmesi yapılacaktır Yılı 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen Yurt dışına görevlendirilen personel sayısı 9 1 Faaliyetler Bildiri sunma ve proje çalışmalarında için personel görevlendirme faaliyeti Genel Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 56

57 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Özel Kalem (Rektörlük) Amaç Araştırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgi ve teknolojik katkı sağlamak. Hedef İleri disiplinler arası endüstriyel araştırma-geliştirme laboratuvarlarının kurulması ve her yıl yeni araştırma projelerinin yürütülmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi Rektörlüğümüzce yeni açılacak projelerin desteklenmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri 1 Desteklenecek proje sayısı Hedeflenen Yılı Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Proje destekleme faaliyeti Genel Toplam 57

58 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Tüm Akademik Birimler Tüm Ġdari Birimler Amaç Hedef İnsan kaynaklarını geliştirmek, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarını artırmak. Akademik ve idari insan kaynakları birimi oluşturularak, akademik çalışan seçiminde aday havuzlarının oluşturulması, tüm idari ve akademik birimlerde yapılacak iş analizleri, oluşturulacak görev tanımları ve iş gerekleri doğrultusunda gereksinim duyulan idari norm kadro sayılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi İdari personel sayısının dengede tutulup ihtiyacı olan yerlere yeni personel alınacak ve bunların maaş ve sosyal güvenlik ödemeleri yapılacaktır Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Mevcut İdari Personel Sayısı Alınacak İdari Personel Sayısı 50 1 Faaliyetler İdari personellerin maaş ve sosyal güvenlik ödeme faaliyeti Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam 58

59 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sorumlu Birim Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Amaç Hedef Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Üniversitemizin tüm birimlerine ait girişlerde akıllı kart geçiş, sabit detektör ve kameralı güvenlik sistemlerinin kurulması, fiziksel ve teknik önlemlerle güvenlik altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Performans Hedefi Okulların girişleri, yemekhane girişlerine yerleştirilen akıllı kart sistemi makinaları eksik ve bozulanlar tamamlanacak 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Alımı yapılan akıllı kart makinası sayısı 10 Gerçekleşen 2 Mevcut akıllı kart makinesi sayısı 65 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Akıllı kart sistemleri alımı faaliyeti Genel Toplam 59

60 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Amaç Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Hedef Eğitimin etkinlik ve verimliliğini sağlayacak ileri teknolojik donanımlı sınıf, amfi ve laboratuvarların oluşturulması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Ayniyat binası ve iç hizmetler binası etüd projesi yapılacaktır. 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Ayniyat binası ve iç hizmetler binası etüd 'Proje tamamlanma oranı Yılı Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Bina etüt proje yapım faaliyeti Genel Toplam 60

61 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Hedef Eğitimin etkinlik ve verimliliğini sağlayacak ileri teknolojik donanımlı sınıf, amfi ve laboratuvarların oluşturulması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Kampüs altyapı etüt-proje yapımına başlanacaktır. 1 Performans Göstergeleri Hedeflenen Kampus alt yapı etüd- projesi tamamlanma oranı yılı Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Altyapı etüd-proje faaliyeti Genel Toplam 61

62 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Hedef Eğitimin etkinlik ve verimliliğini sağlayacak ileri teknolojik donanımlı sınıf, amfi ve laboratuvarların oluşturulması hedeflenmiştir. Performans Hedefi İlave ödenek bulunması halinde yurt ve lojman binaları tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri 1 Yurt binasının tamamlanma oranı Hedeflenen Yılı Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yurt ve lojman yapım faaliyeti Genel Toplam 62

63 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Hedef Eğitimin etkinlik ve verimliliğini sağlayacak ileri teknolojik donanımlı sınıf, amfi ve laboratuarların oluşturulması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Okul binaları, sınıf, laboratuar, hastane ve diğer binaların onarımları gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Hedeflenen 2010 Yılı Gerçekleşen 1 Bakım onarımların tamamlanma oranı 100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Bakım onarım faaliyeti Genel Toplam 63

64 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Hedef Eğitimin etkinlik ve verimliliğini sağlayacak ileri teknolojik donanımlı sınıf, amfi ve laboratuarların oluşturulması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Tıp fakültesi ve Sağlık Yüksek okulu eğitim binası yapılmaya başlanıp bir kısmı tamamlanacaktır Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Tıp fakültesi binası tamamlanma oranı 60 2 Sağlık Yüksek Okulu binası tamamlanma oranı 90 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Eğitim binası yapım faaliyeti Genel Toplam 64

65 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Hedef Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Rekreasyon alanının, toplam yerleşke alanının %65 ine çıkarılması, bu amaçla mevcut alanlara ek olarak m2 spor ve rekreasyon alanının planlanması ve böylece öğrenci başına 0,30 m2 olan spor ve rekreasyon alanlarının 1 m2 ye çıkarılması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Yüzme havuzunun yapımına başlanacak bir kısmı tamamlanacaktır 2010 Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Yüzme havuzunun tamamlanma oranı 15 Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Hizmet tesisi yapım faaliyeti Genel Toplam 65

66 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Hedef Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Yerleşkelere, diğer birimlere ve yapımı düşünülen yeni binalara ait yol, kaldırım, yağmur suyu akıtımı, aydınlatma, ısıtma ve otopark ortak kullanım alanlarının projelendirilmesi ve yapılması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Alt yapı kapsamında yapılmakta olan binaların otopark ve yol yapımı gerçekleşecektir Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Yol yapımı tamamlanma oranı 100 Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yol yapım faaliyeti Genel Toplam 66

67 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Hedef Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Yerleşkelere, diğer birimlere ve yapımı düşünülen yeni binalara ait yol, kaldırım, yağmur suyu akıtımı, aydınlatma, ısıtma ve otopark ortak kullanım alanlarının projelendirilmesi ve yapılması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Kampüs enerji hattı getirilecektir Yılı Performans Göstergeleri Hedeflenen 1 Kampüs enerji hattı tamamlanma oranı 100 Gerçekleşen Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Enerji altyapı faaliyeti Genel Toplam 67

68 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Hedef Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Yerleşkelere, diğer birimlere ve yapımı düşünülen yeni binalara ait yol, kaldırım, yağmur suyu akıtımı, aydınlatma, ısıtma ve otopark ortak kullanım alanlarının projelendirilmesi ve yapılması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Kampüs kazan ve kızgın su tesisat hattı gerçekleştirilecektir 1 Performans Göstergeleri Kampüs kazan ve kızgın su tesisat hattı tamamlanma oranı 2010 Yılı Ölçü Birimi Hedeflenen Gerçekleşen Yüzde 100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tesisat altyapı faaliyeti Genel Toplam 68

69 PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGE TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SORUMLU BİRİM Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Amaç Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması. Hedef Mühendislik Fakültesi ne ait binalarının yapımının tamamlanması hedeflenmiştir. Performans Hedefi Mühendislik Fakültesi Binasının yapımı tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Hedeflenen 1 Fakülte Binası tamamlanma oranı Yüzde Yılı Gerçekleşen Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Fakülte Binası yapım faaliyeti Genel Toplam 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Biriminize ait Stratejik hedef ile iliģkilendirilen 2010 yılı performans hedeflerinize ait gerçekleģmeler ile aģağıdaki tabloda belirtilen ilgili sütunlar doldurulacaktır. 69

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2015 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2015 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2015 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE Ö.İSMET UZUNYOL MYO BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE Ö.İSMET UZUNYOL MYO BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE Ö.İSMET UZUNYOL MYO BİRİM FAALİYET RAPORU 202 YILI ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... I- GENEL BĠLGĠLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel Yapı.. 2- Örgüt Yapısı... 3- Bilgi ve

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 685.3,77 685.3,77 250.684,70 434.624, Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları 1.351,97 1.351,97 "KONTROL

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 1 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu FEN MERKEZLERİ 1. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma 2. Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 39 ADANA BILIM VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI 23 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.816.864,40 1.816.864,40 626.114,98 1.190.749,42 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı Muh. : 7 76 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 6 Döşeme ı Temsil ve Tören ı Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 95 AVRUPA BIRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞI 20 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.848,27 2.8.8,22 3.2.846,49 2.229.575,61 981.270,88 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 237.871,67 393.4,33 630.926,00 340.325,42 290.600,58 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...5

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 YILI 1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 YILI 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...4 I-GENEL BİLGİLER...5 A.Misyon ve Vizyon... 5 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C.İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , ,

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , , TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler...6

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ V. BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ...4 I- GENEL BĠLGĠLER...5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C.

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...4 I- GENEL BİLGİLER...5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 33.513.848,79 25.481.219,81 490.216,13 155.638,07 31.620,00 21.494,72 102.318,12 120.000,00 74.107,43 49.477.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 33.513.848,79 25.481.219,81 490.216,13 155.638,07 31.620,00 21.494,72 102.318,12 120.000,00 74.107,43 49.477. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Konu : 2011 Yılı Faaliyet Raporu 12.03.2012 Rektörlük Makamına, (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı) İlgi: 18.01.2012 tarih ve 09 sayılı yazınız; 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 6.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 6. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Verilen Gönderme Emirleri Hesabı..,..,.,..,.., BAP Özel larına

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU Dönemi

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU Dönemi GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., MERKEZ BANKASI,, - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası VERİLEN ÇEKLER HS.(ZİRAAT BANKASI)

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ALİ RIZA VEZİROĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , ,14 523, , ,85 49.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , ,14 523, , ,85 49. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarllara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ HEREKE Ö.ĠSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ HEREKE Ö.ĠSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ HEREKE Ö.ĠSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... I- GENEL BĠLGĠLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. Ġdareye

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı...,..., Vadeli...,...,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 35.393,58 36.735.212,05 22.152.995,89 1.642.168,80 6.545.194,60 207.821,80 196.125,39 606.734,18 3.759,66 18.342.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 35.393,58 36.735.212,05 22.152.995,89 1.642.168,80 6.545.194,60 207.821,80 196.125,39 606.734,18 3.759,66 18.342. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,11 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,11 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı