2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ"

Transkript

1 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe nedenolduğunugörüyoruz. Buçerçevede,herbirprogramiçin,herbirpuantüründeveherbirbölümiçinkontenjandeğişimininetkisibiraradadeğerlendirilmiştir. Elbetetoplumsalolaylarıntaleplerietkisinibirebiröngörmekmümkündeğildir.ÖrneğinTıp,HukukvePsikoloji yeolantalebinartışı,örneğinsağlıkalanında2 yılıkönlisansprogramlarınaolantalebinartışı,etkisiniöngörmeninzorolduğuancakyorumlarımızakatığımızkonular. Analiziyaparkenherbirprogramiçinkontenjanartışlarınıgözönündebulundurmakveetkisinigörmekdahakolayolacaken,yeniaçılanprogramlarınkontenjanlarınınhangibaşarısırasıaralığınaetkisiolacağınıöngörmekçokkolayolmamıştır.Ancakyenikontenjanlardageçtiğimizyılardaaynıüniversitelerinbenzer programlardadiğerüniversiteleregörekonumunabakılarakminimumetkininolabileceğiaralığatopluolarakeklenmiştir. ElbeteverilentümsayılarbuyılaaitTAHMİNler,veyukarıdakiyöntemdedesapmalarolabilecektir.Buyılıntabanpuanlarınıbelirleyecekolantercihyapan gençlerolacak,ancakbizlerinamacı,kimiyerdehede erineulaşabileceken Nasılolsatutmaz düşüncesindekigençlerintercihlerinedahayukarısıralamaları eklemeleri,kimiyerdededahadüşüksıralardanalternati erekleyerekaçıktakalmamaları. KULANIMKILAVUZU Buyılkisıralamanızlageçenyılhangisıradakiadayıngirdiğiprogramagirebileceğiniziöngörmekiçin;(PsikolojivePDRörneği) 1.Şuandakibaşarısırasınabakarak2014BaşarıSırasıBulunur.Ör: Karşısındabulunan2014kümülekontenjanınabakılır;7.038,yanigeçtiğimizyılTMpuanıhesaplananilk78.0kişinin7.038 ipsikolojiyadapdr yeyerleşmiş. 3.3.Buyılaynısayıdakontenjanıkaçıncıkişikarşılayacak?Yani2015Kümüle de7.038 eenyakınyerbulunur,karşısındaki2014sıralamasınabakılır:48.70.yani geçenyıl48.0 inciningirdiğiyerekadarbuyılaynısayıdakontenjanaulaşılmış.ilk48.70 debubölümüntoplamkontenjanı70kişi=%10artırılmış.yani geçenyılilk48.70 de6.36olankontenjanbuyıl7.038 eçıkarılmış. 4.Yanidüzmantıkbakacakolsak,78.0 incigeçenyıl48.0 inciningirdiğiyeregirebilir,ancakdiyoruzki,sizbuaradakifarkınyarısınıalarakdahagerçekçibir sonucayaklaşabilirsiniz = /2= = Hede ediğinizprogramıngeçenyılvebuyılkikontenjanlarınıdagözönündebulundurmayıunutmamalısınız.kontenjanartıysadahadüşüksıralamaile azaldıysadahayükseksıralamailegirmeihtimalinizyüksektir.örneğin15kişilikkontenjanıolanve90.0 inciningirdiğiprogramınkontenjanı45 eçıktıysa, inciningirmeihtimaliolacaktır. DİĞERETKİLER 6.TMprogramlarındailk150.0 dehukuk ta2.10kişilikkontenjanartışıda,diğertümtmprogramlarındailk150.0 debeklenendendahayukarılara yerleşmeihtimalinitetikleyecektir.ancak150.0sonrasındaiseazalanhukukkontenjanlarıdiğerprogramlaratalebiartırarakbaşarısıralarınınyükselmesine nedenolabilir. 7.Birdiğerönemlietki,2yılıkÖnlisansprogramlarınaYGSkontenjanındangirmeşansınınverilmişolması.ÖzelikleSağlıkprogramlarınayönelmesimuhtemel öğrencilernedeniyle,özelikle20.0vesonrası4yılıklisansprogramlarınıetkileyecektir.

2 ENERJİ JEOLOJİ JEOFİZİKMÜH. PROGRAMLARISIRALAMA DEĞİŞİMİTAHMİNLERİ TABLOSU GENELANALİZ -Jeoloji,Jeo zikvebenzerienerjisistemleriileilgilimühendisliklerintoplam kontenjanlarında azalmaolduğunugörmekteyiz. -İlk desıralamalaraetkiedecekciddibirfarklılıkgörülmezken, arasıciddi kaymalaranedenolabilecekazdaolsakontenjanartışlarıgörülmekte.buaralıktakiadaylarmevcut sıralarının10.000veüzerindebulunanprogramlarayerleşebilirler sonrasıiseazalankontenjanlarnedeniyleadaylarınbuprogramlaragirebilmekiçinenaz dahadüşüksıralarıhede emelerindefaydavardiyebiliriz. AnalizYapılanProgramlar PetrolveDoğalgazMühendi,EnerjiSistemleriMühendi,JeolojiMühendi,MeteorolojiMühendi Jeo zikmühendi,hidrojeolojimühendi,nüklerenerjimühendi

3 ÜNİVERSİTE TÜRÜ BULUNDUĞU İL ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM ADI ANKARA ANKARA TEKNİK TEKNİK BİLGİ TEKNİK KADİR HAS İZMİR YAŞAR BURS ORANI EĞİTİM DİLİ FARK 2015 KÜMÜLE KÜMÜLE KONTENJANI 2014 KONTENJAN 2014 BAŞARI SIRASI di ÜCRETSİZ İNGİLİZCE di ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE di ÜCRETSİZ İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE ANKARA TEKNİK Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ İNGİLİZCE TEKNİK di ÜCRETSİZ İNGİLİZCE TEKNİK Meteoroloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE OKAN BURSLU İNGİLİZCE ANKARA ANKARA Jeofizik Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni ANKARA HACETTEPE Hidrojeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni ANKARA HACETTEPE Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni ANKARA ATILIM ANKARA HACETTEPE BEYKENT BURSLU İNGİLİZCE Nükleer Enerji Mühendisli ği ÜCRETSİZ İNGİLİZCE BURSLU TÜRKÇE ANKARA GAZİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni TEKNİK Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE TEKNİK Jeofizik Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA ATILIM ANKARA GAZİ TEKNİK KAYSERİ ERCİYES BATMAN BATMAN YALOVA YALOVA MUĞLA KONYA KOÇMAN NECMETTİN ERBAKAN OKAN -LEFKOŞA TEKNİK KIBRIS BURSLU İNGİLİZCE ÜCRETSİZ TÜRKÇE di ÜCRETSİZ İNGİLİZCE ÜCRETSİZ TÜRKÇE di ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE ÜCRETSİZ TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE MUSTAFA KEMAL di ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA HACETTEPE Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEMİREL BATMAN BATMAN KAYSERİ ERCİYES ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL ÜCRETSİZ TÜRKÇE di İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE di ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA HACETTEPE Hidrojeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARAMANOĞLU KARAMAN MEHMETBEY ÜCRETSİZ TÜRKÇE RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR YAŞAR BURSLU İNGİLİZCE Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni KARABÜK KARABÜK ÜCRETSİZ TÜRKÇE MUSTAFA KEMAL GİRESUN GİRESUN DEMİREL di İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANKARA ANKARA Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE

4 OSMANİYE OSMANİYE KORKUT ATA ÜCRETSİZ TÜRKÇE ERZURUM ATATÜRK di ÜCRETSİZ TÜRKÇE TEKNİK ÜCRETSİZ TÜRKÇE MUĞLA BURDUR KOÇMAN DEMİREL MEHMET AKİF ERSOY ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni İZMİR Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA ANKARA Jeofizik Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT ÜCRETSİZ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE KARABÜK KARABÜK ÜCRETSİZ TÜRKÇE NİĞDE NİĞDE Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE Jeofizik Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE BATMAN BATMAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE DEMİREL GİRESUN GİRESUN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ANTALYA AKDENİZ Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE SİVAS Jeofizik Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE OSMANİYE OSMANİYE KORKUT ATA İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE KADİR HAS BURSLU İNGİLİZCE KARABÜK KARABÜK İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE SİNOP SİNOP ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni SİNOP SİNOP Nükleer Enerji Mühendisli ği ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni YOZGAT BOZOK Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE BEYKENT -GİRNE BİLGİ -LEFKOŞA YAKIN DOĞU GİRNE AMERİKAN di BURSLU TÜRKÇE BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU İNGİLİZCE Yeni İZMİR Jeofizik Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE BATMAN BATMAN ÜCRETSİZ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARA Ş SÜTÇÜ İMAM Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Jeofizik Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE ANKARA ATILIM -LEFKOŞA YAKIN DOĞU BURSLU İNGİLİZCE TEKNİK Jeofizik Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE TEKNİK di ÜCRETSİZ İNGİLİZCE BATMAN BATMAN di BURSLU İNGİLİZCE ÜCRETLİ İNGİLİZCE İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE BATMAN BATMAN Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE ELAZIĞ FIRAT Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE SAKARYA SAKARYA Jeofizik Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE KIRKLARELİ KIRKLARELİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni KIRKLARELİ KIRKLARELİ ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni

5 ŞIRNAK ŞIRNAK ÜCRETSİZ TÜRKÇE VAN YÜZÜNCÜ YIL Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE BALIKESİR BALIKESİR Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE BATMAN BATMAN İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE SİVAS Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE ADANA ÇUKUROVA Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE MERSİN MERSİN ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni MERSİN MERSİN ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni İSKENDERUN TEKNİK ELAZIĞ FIRAT -GİRNE di İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE Yeni İÖ ÜCRETLİ TÜRKÇE GİRNE AMERİKAN TEKNİK BURSLU İNGİLİZCE ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni SAMSUN ONDOKUZ MAYIS Meteoroloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni TEKNİK Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE KOCAELİ KOCAELİ Jeofizik Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE MERSİN MERSİN Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE MUĞLA KOÇMAN Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ İNGİLİZCE DENİZLİ PAMUKKALE Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE KONYA SELÇUK Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE İSKENDERUN TEKNİK di ÜCRETSİZ TÜRKÇE Yeni DEMİREL Jeofizik Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE TEKNİK TEKNİK di ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni di ÜCRETSİZ İNGİLİZCE Yeni AFYONKARAHİSAR AFYON KOCATEPE Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE AKSARAY AKSARAY Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE SİVAS Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE İZMİR Jeofizik Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE KÜTAHYA DUMLUPINAR Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE KAYSERİ ERCİYES ÜCRETSİZ TÜRKÇE LEFKOŞA YAKIN DOĞU -GİRNE -GİRNE di GİRNE AMERİKAN BURSLU İNGİLİZCE Yeni BURSLU İNGİLİZCE GİRNE AMERİKAN ÜCRETLİ İNGİLİZCE ODTU KUZEY %25 KIBRIS KIBRIS KAMPUSU di BURSLU İNGİLİZCE OKAN ÜCRETLİ İNGİLİZCE DEMİREL Jeoloji Mühendi ÜCRETSİZ TÜRKÇE KIBRIS KIBRIS ÜCRETLİ İNGİLİZCE KIBRIS -LEFKOŞA KIBRIS KIBRIS KIBRIS YAKIN DOĞU BURSLU İNGİLİZCE BURSLU İNGİLİZCE di ÜCRETLİ İNGİLİZCE

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL En 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 232 8342 5 5 27215056 6,728 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAR REHBERİ

ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAR REHBERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Program Türü :Lisans Puan Türü :MF3 www.salimunsal.com İstanbul 207610036 Vakıf Biruni Ü. Sağlık Bilimleri Fak. Tam Burslu - 303,026 108.000 307,503 106.000 4 4 - İstanbul

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN GASTRONOMİ OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (Tam Burs) YGS- 4 410.17048 480.54548 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. Gastronomi YGS- 4 370.26257 439.92981 OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (%50 Burs) YGS- 4 361.40437

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI

2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

1 www.acidershaneleri.com.tr - www.aciyayinlari.com.tr

1 www.acidershaneleri.com.tr - www.aciyayinlari.com.tr Sevgili gençler, 2014 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih dönemleri: 7 Temmuz- 17 Temmuz 2014

Detaylı

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

ABC. Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

ÜNİVERSİTELER Kodu Adı

ÜNİVERSİTELER Kodu Adı Kodu Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1002 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 1003 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1004 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 1005 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli .. lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI..9. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları Adaylara yardımcı olmak üzere 2014-2015 ders yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınması düşünülen PROGRAMIN yükseköğretim KODU VE ADI programları

Detaylı

Kurumlar Kod Kurum Adı

Kurumlar Kod Kurum Adı Kod Kurum Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1065 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2001 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 9005 ADALET BAKANLIĞI 1104 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) 2015 URAP Alan Sıralaması nda 2015 URAP Alan ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik

Detaylı

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE Yerleşen Sayı En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 44 71,36 91,158

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

TABLO-1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO-1. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3024321 İL ÖZEL İDARESİ (SAKARYA) AMBAR MEMURU( SAKARYA ) GİH 7 1 4001 3024323 BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ANBAR

Detaylı

K O N T E N J A N L A R

K O N T E N J A N L A R 585 ÜNİVERSİTELER I 316057 38 316095 136789 147054 2 215 284060 DİL VE EDEBİYAT 922 922 464 464 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK 922 922 464 464 İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK 682 682 369 369 FATİH Ü.-ANKARA MYO.

Detaylı

KURUM LİSTESİ Kod Kurum Adı

KURUM LİSTESİ Kod Kurum Adı Kod Kurum Adı 1001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1065 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 2001 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 9005 ADALET BAKANLIĞI 1104 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MUDURNU MESLEK YÜKSEKOKULU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU

MESLEK YÜKSEKOKULLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MUDURNU MESLEK YÜKSEKOKULU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU Kod Üniversite Adı Meslek Yüksekokulu Adı 100110 ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) MUDURNU MESLEK 100109 ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 100101 ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) BOLU MESLEK 100102 ABANT İZZET

Detaylı