ÖZGEÇMĠġ YRD. DOÇ. DR. ÖZGÜL GÖK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ YRD. DOÇ. DR. ÖZGÜL GÖK"

Transkript

1 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ: ÖZGEÇMĠġ YRD. DOÇ. DR. ÖZGÜL GÖK ĠĢ Telefon: Dahili: 3347 E-posta : Adres : Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü P.K Merkez-HAKKARĠ KĠġĠSEL BĠLGĠLER: Medeni Durum Yabancı Dil Görev Yaptığı Kurum : BEKAR : ĠNGĠLĠZCE : HAKKARĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KĠMYASAL TEKNOLOJĠLER ANABĠLĠM DALI ĠDARĠ GÖREVLER : Ġç Denetim Birimi Üyeliği 2014 Halen Devam Ediyor Kimya Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı Halen Devam Ediyor Gıda Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı V Halen Devam Ediyor Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2013-Halen Devam Ediyor Yabancı Uyruklu Personel Değerlendirme Komisyonu Üyeliği Kalite Güvence Sistemleri Birimi Koordinatörlüğü

2 EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı (Doktora) Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü (Lisans) Adana Anadolu Öğretmen Lisesi, Fen-Matematik Bölümü (Lise) DOKTORA TEZĠ: Increasing Energy Efficiency in Dishwashers By Using Thermal Energy Storage in Phase Change Materials (Bulaşık Makinelerinde Faz Değiştiren Maddelerde Termal Enerji Depolamayla Enerji Verimliliğinin Artırılması) (İngilizce) YÜKSEK LĠSANS TEZĠ: Faz Değiştiren Maddelerin Destekleyici Maddelerde Tutuklanması ve Termal Performansı (Türkçe) LĠSANS EĞĠTĠMĠNDE YAPILAN PROJE ÇALIġMASI: Yeraltında Termal Enerji Depolamasında Termal Duyarlılık Testi ile Jeolojik Formasyonun Termal Özelliklerinin Belirlenmesi BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR VE YAYINLAR: 1.1. Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler: ÖNAL, E., ŞAHİN YARBAY, R.Z., YARGIÇ, A.Ş., ÖZBAY, N., GÖK, Ö., Biosorption of Zinc(II) from Aqueous Solution by Impregnated with Hydrochloric Acid Sunflower Pulp Journal of Selçuk University Natural and Applied Science PAKSOY H. Ö., EVLİYA H., ABACI Ş., MAZMAN M., KONUKLU Y., TURGUT B., GÖK Ö., YILMAZ M., YILMAZ S., BEYHAN B., CO 2 Mitigation with Thermal Energy Storage, International Journal of Global Warming GÖK Ö., PAKSOY H. Ö., Waste Heat Recovery in Dishwashers Using Latent Heat Storege Bulaşık Makinelerinde Gizli Isı Depolamayla Atık Isı Geri Kazanma, Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 Sf:

3 1.2. Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler: ÖNAL, E., ÖZBAY, N., YARGIÇ, A.Ş., YARBAY, R.Z., GÖK, Ö., Performance Evaluation in the Heavy Metal Removal of Bio-Char Produced from Tomato Factory Waste The Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-6), Recep Tayyip Erdoğan University 1-4 July 2013, Rize-Turkey ÖNAL, E., ŞAHİN YARBAY, R.Z., YARGIÇ, A.Ş., ÖZBAY, N., GÖK, Ö., Biosorption of Zinc(II) from Aqueous Solution by Impregnated with Hydrochloric Acid Sunflower Pulp The International Conference on Environmental Science and Technology THE ICOEST 2013-Cappadocia, June 18 21, 2013, Nevşehir-Turkey PAKSOY H. Ö., EVLİYA H., TURGUT B., MAZMAN M., KONUKLU Y., GÖK Ö., YILMAZ M., YILMAZ S., BEYHAN B., ŞAHAN N., KURT S., Temiz Enerji Kaynaklarından Termal Enerji Depolama ile Yararlanmak Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES-2010), 1-3 Aralık 2010, Bursa-Türkiye YILMAZ S., GÖK Ö., BEYHAN B., ŞAHAN N., PAKSOY H.Ö., Düşük Sıcaklıkta Termal Enerji Depolama Sistemleri için İkili Alkan Karışımları Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-9), 22-25, Haziran, 2010, Gazi Üniversitesi, Ankara-Türkiye PAKSOY H. Ö., EVLİYA H., TURGUT B., MAZMAN M., KONUKLU Y., GÖK Ö., YILMAZ M., YILMAZ S., BEYHAN B., ŞAHAN N., Alternatif Enerji Kaynaklarının Termal Enerji Depolaması ile Değerlendirilmesi Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 11. Türkiye Enerji Kongresi Ekim 2009 İzmir-Türkiye GÖK Ö., YILMAZ M. Ö., YILMAZ S., TURGUT B., MAZMAN M., BEYHAN B., SAHAN N., PAKSOY H. Ö., EVLİYA H., Phase Change Material Applications for Domestic Appliances EFFSTOCK 2009 Thermal Energy Storage for Efficiency and Sustainability, 11 th International Conference on Thermal Energy Storage, June , Stockholm-Sweden YILMAZ, S., SAYIN, K., GÖK, Ö., YILMAZ, M.Ö., BEYHAN, B., ŞAHAN, N., PAKSOY, H., New Binary Alkane Mixtures as PCMs for Cooling Applications EFFSTOCK 2009 Thermal Energy Storage for Efficiency and Sustainability, 11 th International Conference on Thermal Energy Storage, June , Stockholm, Sweden. GÖK, Ö., KONUKLU, Y., YILMAZ, M.Ö., YILMAZ, S., TURGUT, B., MAZMAN, M., BEYHAN, B., ŞAHAN, N., PAKSOY, H.Ö., EVLİYA, H., Faz Değiştiren Maddelerde Termal Enerji Depolamanın Enerji Verimliliği Uygulamalarında Kullanılması II. Enerji Verimliliği Kongresi, Bildiriler Kitabı, 9-11 Nisan 2009, Kocaeli, Türkiye PAKSOY, H.Ö., EVLİYA, H., TURGUT, B, MAZMAN, M., GÖK, Ö., YILMAZ, M.Ö., YILMAZ, S Efficient Utilization of Waste Heat with Thermal Energy Storage in Phase Change Materials, 58th Canadian Chemical Engineering Conference, October, 2008, Ottawa-Canada 3

4 PAKSOY H. Ö., EVLİYA H., ABACI Ş., MAZMAN M., KONUKLU Y., TURGUT B., GÖK Ö., YILMAZ M., YILMAZ S., BEYHAN B., CO 2 Mitigation with Thermal Energy Storage, Global Conference on Global Warming 2008 (GCGW-08), July 6-10, 2008, İstanbul-Turkey GÖK Ö., YILMAZ M. Ö., YILMAZ S., TURGUT B., MAZMAN M., BEYHAN B., ŞAHAN N., PAKSOY H. Ö., EVLİYA H., Beyaz Eşyalarda Faz Değiştiren Maddelerde Gizli Isı Depolama Yöntemi ile Enerji Verimliliğinin Artırılması VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES 2008, Aralık 2008, İstanbul-Türkiye GÖK Ö., YILMAZ M. Ö., YILMAZ S., TURGUT B., MAZMAN M., BEYHAN B., PAKSOY H. Ö., EVLİYA H., Enerji Verimliliğini Arttırmak için Faz Değiştiren Maddelerde Termal Enerji Depolamanın Kullanılması Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-8), 26-29, Ağustos, 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya-Türkiye GÖK, Ö., PAKSOY, H.Ö., Faz Değiştiren Maddelerin Destekleyici Maddelerde Tutuklanması ve Termal Performansı XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, 30 Eylül 4 Ekim 2005, Kuşadası-Aydın-Türkiye 1.3 Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Poster Bildirileri: GÖK, Ö., PAKSOY, H.Ö., Stabilization of Glauber s Salt for Latent Heat Storage ECOSTOCK-2006 The Tenth International Conference on Thermal Energy Storage, The Richard Stockton College of New Jersey, 29 May 2 June 2006, New Jersey-USA GÖK Ö., PAKSOY H.Ö., "Stabilization of Phase Change Materials with Supporting Materials and Thermal Performance NATO Advanced Study Institute (ASI) on Thermal Energy Storage for Sustainable Energy Consumption (TESSEC) Fundamentals Case Studies and Design June, , Çeşme-İzmir-Türkiye 1.4 Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolaması ile Enerji Tasarrufu Uygulama AnlaĢması (IEA ECES-IA) ÇalıĢtay ve Uzmanlar Toplantılarında Sunulan Bildiriler: TURGUT, B., PAKSOY, H.Ö., GÖK, Ö., In-Situ Thermal Response Test in Turkey. International Energy Agency (IEA) Energy Conservation through Energy Storage Implementing Agreement (ECES-IA) Annex 14 Cooling in All Climates with Thermal Energy Storage Workshop. İstanbul, Türkiye (CD-ROM) 1.5 Uluslararası ve Ulusal Projeler: Yıkama Cihazlarında Termal Enerji Depolamayla Enerji Verimliliğinin Artırılması, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 105M (ARÇELİK A.Ş. ile ortak proje), Bursiyer Araştırmacı 4

5 Bulaşık Makinelerinde Faz Değiştiren Maddelerde Termal Enerji Depolamayla Enerji Verimliliğinin Artırılması, Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No FEF2008D8, Araştırmacı Doktora (PhD) Tezi Faz Değiştiren Maddelerin Destekleyici Maddelerde Tutuklanması ve Termal Performansı, Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No FEF2003YL46, Araştırmacı Yüksek Lisans (MSc) Tezi 1.6. Diğer Uluslararası Akademik ve Bilimsel Aktiviteler: 1. Katılım: Uluslararası Enerji Ajansı Termal Enerji Depolaması ile Enerji Tasarrufu Uygulama Anlaşması (IEA ECES-IA) Annex 14 Termal Enerji Depolaması ile Tüm İklimlerde Soğutma araştırma grubu 6. Uzmanlar Toplantısı Kasım 2001, Adana - Türkiye. 2. Katılım: International Energy Agency (IEA) Energy Conservation through Energy Storage Implementing Agreement (ECES-IA) Annex 17, Advanced Thermal Energy Storage Through Phase Change Materials and Chemical Reactions - Feasibility Studies and Demonstration Projects, 8 th Expert Meeting and Workshop April 2005, Kızkalesi- Mersin-Türkiye Alınan Bilimsel Ödüller: Poster Onur Ödülü, NATO Advanced Study Institute (ASI) on Thermal Energy Storage for Sustainable Energy Consumption (TESSEC) June Çeşme-İzmir- Türkiye 5

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora 1994

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora 1994 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nalan (Adaşoğlu) AKGÜN Doğum Tarihi: 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans 1987 Yüksek Lisans Kimya Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ. Teknik Üniversitesi (40b ile görevlendirme)

DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ. Teknik Üniversitesi (40b ile görevlendirme) DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ ÖZGEÇMİŞ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği Yıldız 1990 Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Yıldız Teknik

Detaylı

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN Doç. Dr. Sezai TAŞKIN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Marmara Üniversitesi Elektrik Eğitimi / Enerji Tesisleri Dalı 99-999 Y. Lisans Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ (CV) Gülek İlköğretim Okulu Başlama Tarihi-Mezuniyet Tarihi 1987 1995. Trabzon Lisesi

ÖZGEÇMĠġ (CV) Gülek İlköğretim Okulu Başlama Tarihi-Mezuniyet Tarihi 1987 1995. Trabzon Lisesi ÖZGEÇMĠġ (CV) KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Dr. Mehmet YÜKSEL Doğum Yeri : Tarsus Doğum Tarihi : 18.01.1981 Medeni Durum : Bekar E-mail : mehmetyuksel1980@gmail.com Web : www.yukselmehmet.com ÖĞRENĠM BĠLGĠLERĠ

Detaylı

Isı Transferi, Kütle Transferi, Termodinamik, Kurutma Tekniği, İklimlendirme ve Soğutma Tekniği

Isı Transferi, Kütle Transferi, Termodinamik, Kurutma Tekniği, İklimlendirme ve Soğutma Tekniği ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Prof.Dr. Ahmet CİHAN Adres : - Doğum Tarihi : 31 Mart 1951 Doğum Yeri : Artvin Yabancı Dil : Fransızca, İngilizce Telefon : - Fax : - e-mail : acihan@trakya.edu.tr EĞİTİM: Derece

Detaylı

BEYAZ E YALARDA FAZ DE T REN MADDELERDE G ZL ISI DEPOLAMA YÖNTEM LE ENERJ VER ML L N N

BEYAZ E YALARDA FAZ DE T REN MADDELERDE G ZL ISI DEPOLAMA YÖNTEM LE ENERJ VER ML L N N VII.Ulusal Temiz Enerji Sempozyomu,UTES 2008 17-19 Aralık VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES 2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul BEYAZ E YALARDA FAZ DE T REN MADDELERDE G ZL ISI DEPOLAMA YÖNTEM LE

Detaylı

Prof. Dr. Bekir KARASU

Prof. Dr. Bekir KARASU Adı Soyadı : Bekir KARASU Doğum Tarihi : 04 Eylül 1965 Unvanı : Prof. Dr. Medeni Hâli : Evli Telefon : 0 222 335 05 80 Dahili 6353 Belge Geçer : 0 222 323 95 01 E-Posta : bkarasu@anadolu.edu.tr Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feridun DEMİR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1993

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yeliz YÜKSELEN AKSOY

Yrd. Doç. Dr. Yeliz YÜKSELEN AKSOY Yrd. Doç. Dr. Yeliz YÜKSELEN AKSOY ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 994-998 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği/Geoteknik

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Ahmet FENERCĐOĞLU Doğum Tarihi: 08/08/1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Marmara Üniversitesi 1990-1994 Y.

Detaylı

Adı Soyadı : Fatih İLHAN KİŞİSEL Doğum Tarihi : 18.05.1983 Doğum Yeri : Dernekpazarı - Trabzon Askerlik Durumu : Terhis - 2013 EĞİTİM Lise Lisans Lisansüstü Doktora : Esenler İbrahim Turhan Lisesi 1996-19991999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Bilim Dalı : Termodinamik, Nükleeer Mühendislik, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Isıl-Akış, Mühendislik Matematiği

ÖZGEÇMİŞ. Bilim Dalı : Termodinamik, Nükleeer Mühendislik, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Isıl-Akış, Mühendislik Matematiği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Ali Erişen Doğum Tarihi ve Yeri: İletişim: 25/09/1951, İzmir Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Bölümü 71451, Yahşihan, Kırıkkale, Türkiye GSM: +90 (535)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Field of New Frontier Sciences, Department of Pulsed Power Sciences

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Field of New Frontier Sciences, Department of Pulsed Power Sciences 1. Adı Soyadı: Ruhan AŞKIN UZEL 2. Doğum Tarihi: 25.04.1983 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi, Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Field of New Frontier Sciences,

Detaylı

Doç. Dr. Nilsun SARIYER

Doç. Dr. Nilsun SARIYER Doç. Dr. Nilsun SARIYER 1. Adres: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Kocasinan KAYSERİ 2. Telefon No: 352 324 00 00-3251 3. Öğrenim Durumu: Derece Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ARIF HEPBASLI WITH SOME ESSENTIAL SCIENTIFIC INDICATORS (As of January 21, 2013) http://scholar.google.com.tr/citations?user=abimzamaaaaj&hl=en&oi=ao

ARIF HEPBASLI WITH SOME ESSENTIAL SCIENTIFIC INDICATORS (As of January 21, 2013) http://scholar.google.com.tr/citations?user=abimzamaaaaj&hl=en&oi=ao ARIF HEPBASLI ARIF HEPBASLI WITH SOME ESSENTIAL SCIENTIFIC INDICATORS (As of January 21, 2013) http://scholar.google.com.tr/citations?user=abimzamaaaaj&hl=en&oi=ao URL: http://www.researcherid.com/rid/i-5733-2012

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 986-990 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Doç. Dr. Hakan Cengizler

Doç. Dr. Hakan Cengizler Doç. Dr. Hakan Cengizler FOTO ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü 975 Makina Fakültesi 979 Dokuz Eylül Maden Mühendisliği Bölümü 985 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel Bilgiler: Adı ve Soyadı: Ümit ŞENGÜL Doğum Yeri : Sivas Yabancı Dil : İngilizce E-posta adresi : umit.sengul@giresun.edu.tr Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya

Detaylı

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA Prof.Dr. GÜNAY KOCASOY un ÖZGEÇMİŞİ EĞİTİM 1964 Arnavutköy Amerikan Kız Koleji, İstanbul 1969 Robert Kolej, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul 1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü,

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 986-990 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU KĠġĠSEL BĠLGĠLER

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi LEVENT DEĞĠRMENCĠ YRD. DOÇ. DR KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ĠZMĠR BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU KĠġĠSEL BĠLGĠLER E-Posta levent.degirmenci @bilecik.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ

Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 02040 / ADIYAMAN Tel : 0416 2233800 dahili 2808 Faks: 0416 2231774 E -Posta : ckirilmis@adiyaman.edu.tr / ckirilmis@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR Gebze Teknik Üniversitesi e-mail: acakir@gyte.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Çayırova Kampüsü Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 Doğum Yeri: Şişli/İstanbul/Türkiye

Detaylı

Ultrases ile Çam ve Kavak Ağaçlarında Nem Oranı Tayini, Danışman: Prof. Ertunç ARAL

Ultrases ile Çam ve Kavak Ağaçlarında Nem Oranı Tayini, Danışman: Prof. Ertunç ARAL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ercan UÇGUN Doğum Tarihi: 8 Ocak 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Anadolu Üniversitesi 1984-26.09.1988 Tezli Yüksek Lisans Fizik

Detaylı

Dr. Burak Olgun. EV Cevdetpaşa Cad. No:191 / 1 Fındıkzade - FATİH / İSTANBUL Telefon : (0 212) 586 32 22 / (0 532 ) 314 70 88 e-mail: burak@zetabt.

Dr. Burak Olgun. EV Cevdetpaşa Cad. No:191 / 1 Fındıkzade - FATİH / İSTANBUL Telefon : (0 212) 586 32 22 / (0 532 ) 314 70 88 e-mail: burak@zetabt. Dr. Burak Olgun Ġġ Zeta Bilgi Teknolojileri Yatırım Danışmanlığı Proje Araştırma Eğitim İç ve Dış Tic. Ltd.Şti. Mazhar Osman Sokak No:31 D.7 Kuyubaşı KADIKÖY / İSTANBUL Telefon : (0 216) 449 29 38 EV Cevdetpaşa

Detaylı

Doktora Tezi: Marmara Bölgesi ndeki Deniz ve Hava Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyon Envanterinin Oluşturulması ve Hava Kirliliğinin Modellenmesi

Doktora Tezi: Marmara Bölgesi ndeki Deniz ve Hava Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyon Envanterinin Oluşturulması ve Hava Kirliliğinin Modellenmesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. Alper KILIÇ Telefon : +90 266 738 09 45 / 445 e-posta : alperkilic@balikesir.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Deniz Ulaştırma ve İşletme

Detaylı