LAR II. Aşama TR FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir."

Transkript

1 Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından hazırlanan Yerel Yönetimler Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu FİNAL RAPORU Haziran 2010 Ankara Eylem Betimine Göndermeler Bileşen Faaliyet Çıktı Açıklamaa C.1. Yerel Yönetimlerde Kapasite Geliştirme C Yerel Yönetim Personelininn Eğitim İhtiyaç Analizi C Eğitim İhtiyaç Analiz Araçları (Anketler, mülakatlar, odak grup toplantıları yöntemi) Seçimle gelen yerel görevlileri (başta ilk kez seçilen belediye başkanlarını), üst yöneticileri (belediye başkan yardımcıları, büyükşehir belediyeleri ve İl Özel İdarelerinin genel sekreterleri ve genel sekreter yardımcılarını) ve daire başkanları ile birim müdürlerini hedefleyen bir eğitim ihtiyaç analizi yapılacaktır. Bu eğitim ihtiyaç analizinin sonuçları eğitim stratejileri ile araçlarının geliştirilmesi faaliyetlerine rehberlik edecektir. Stratejiler ayrıca eğitimlerin verilmesi için gerekli olacak kurumsal düzenlemeler ile eğitim faaliyetlerinin izleme ve değerlendirme çalışmalarında faydalanılacak yöntemleri de tespit edecektir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi (LAR 2. Aşama) Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında Avrupa Birliği tarafındann finanse edilmektedir. Projenin yararlanıcısı Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığıdır. Projenin ihale yetkilisi Merkezi Finans ve İhaleler Birimidir. Projenin uygulamasına ilişkin teknik destek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca verilmektedir.

2 İçindekiler Listesi Yönetici Özeti... iii Kısaltmalar... viii 1. Giriş Yerel Yönetim Reformu Projesi: 1. Aşamadan 2. Aşamaya EİA Başlangıç Raporu ndaki Temel Konular EİA Süreci Tanımlar, Hedefler ve Hedef Kitleler Eğitim Tedariki ile İlgili Mevcut Durum Metodoloji Başlıca Bulgular Yerel Yönetimlerin Öncelikli Sorunları EİA nın Kapsamı Seçilmiş Temsilciler ve Diğer Memurlar Arası Görev Dağılımları Ve İlişkiler Seçilmiş Temsilciler, Yöneticiler ve Vatandaşlar Arasındaki İlişkiler ve Roller Kent Konseyi Temsilcilerinin Algıları Eğitim Tedarikiyle İlgili Tutum ve Deneyimler İl Özel İdareleriyle İlgili Ek Bulgular Algılanan Eğitim İhtiyaçları Sonuç ve Öneriler Genel Sonuçlar Eğitim Stratejilerine İlişkin Öneriler LAR 2. Aşama Projesine İlişkin Öneriler ii

3 Yönetici Özeti Eğitim İhtiyaç Analizinin (EİA) Hedefleri ve Metodolojisi 1. Elinizdeki belge, Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek projesi (LAR II. Aşama) kapsamında hazırlanan eğitim ihtiyaç analizi raporunun özeti niteliğine sahiptir. Eylül 2009 ile Kasım 2011 dönemini kapsayan LAR II. Aşama projesi, Avrupa Birliği finansmanı ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ndan sağlanan teknik destek ile yürütülmektedir. 2. Eğitim İhtiyaç Analizi nin genel amacı, Ulusal Yerel Yönetim Eğitim Stratejisi nin oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca, LAR 2. Aşama Projesi kapsamında yürütülecek eğitim faaliyetlerinin kısa vadede sağlayabileceği katma değeri tespit etmektir. 3. Eğitim İhtiyaç Analizi, Türkiye genelinde seçilen 11 pilot yerel yönetimde 27 Nisan 5 Haziran 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Analiz kapsamında, pilot yerel yönetimlerde atama ya da seçimle göreve gelen yöneticilere yönelik olarak 367 anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, belediye başkanları, başkan yardımcıları, valiler, il genel meclisi başkanları, genel sekreterler ile diğer üst düzey yöneticiler, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ile kent konseyi temsilcilerinden oluşan toplam 398 katılımcı ile mülakat ve odak grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Pilotlardaki uygulamalar yanında, Türkiye de yerel yönetimlere yönelik eğitim hizmeti sunan kurumlarla İstanbul ve Ankara da mevcut durumu analize yönelik toplantılar yapılmıştır. Eğitim Tedariki Konusunda Başlıca Bulgular 4. Eğitimin yerel yönetimlerin kapasitenin geliştirilmesine sağlayabileceği katkı açısından bakıldığında, eğitim sunan kuruluşlar arasında bir koordinasyon eksikliği olduğu, genel anlamda kabul gören bir ana müfredat ın (ya da bir eğitim programı paketi) bulunmadığı görülmektedir. Aynı zamanda, her ne kadar yerel yönetimlere eğitim veren kurumların ve eğitimin sunumuna ilişkin yenilikçi yaklaşımların sayısında artış olsa da, yerel yönetim eğitimine ilişkin piyasa kabul görmüş standartlara ve eğiticilerin akreditasyonuna yönelik bir sisteme sahip değildir. 5. Eğitim İhtiyaç Analizi ne katılanlar, yerel yönetimlerin eğitimiyle ilgili geçmiş ve devam eden tecrübelerini son derece açık biçimde paylaşmışlardır: Eğitim kurumlarının sunduğu hizmetlerin kalite düzeyi olumlu ya da olumsuz yönde çok değişkenlik göstermektedir. Ayrıca, eğitimlerde bir sertifika sistemi de çoğunlukla uygulanmamaktadır. Eğitimlerin verilmesinde yararlanılan yöntemler çoğunlukla teorik ve mevzuata dayanan bir nitelik göstermektedir. Dolayısıyla pratik uygulamaya dayalı ve akran öğrenim metotlarının kullanıldığı eğitimler yeterli düzeyde değildir. Seçimle gelen görevlilerin atamayla gelen yöneticilere nazaran bu eğitimlerden yararlanma fırsatları daha azdır. Eğitim mekânları ve ortamı çoğunlukla hizmet içi eğitim özelliğinden yoksun, daha ziyade dinlenme ve işyeri ortamından uzaklaşma kaygıları güdülerek seçilmiş yerler olmaktadır. iii

4 Eğitim faaliyetleri sonrasında kişinin aldığı eğitimin uygulamaya yansıması konusunda izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmamaktadır. Yerel Yönetimlerin Karşılaştığı Başlıca Sorunlar ve Kapasite Geliştirme İhtiyacı 6. Eğitim İhtiyaç Analizi çalışması, yerel yönetimlerin kapasitelerini güçlendirme noktasında karşılaştıkları sorunların yoğunlaştığı birkaç önemli alana vurgu yapmaktadır. Bu alanların ilki yerel yönetimlerin temel uzmanlık alanlarından imar planlaması ve uygulaması, bayındırlık hizmetleri ve hizmet sunumudur. İkincisi mali konular ve bilhassa gelir oluşturma ve borç yönetimi, üçüncüsü tüm temel aktörler arasında koordinasyon ve iletişim kapasitelerinde görülen zaaflardır. Dördüncü idari kapasite ve performans yönetimine ilişkindir. Beşincisi toplumsal katılım mekanizmalarının geliştirmesi ve dolayısıyla işbirliği ve ortaklıklara daha iyi bir zemin hazırlama, altıncısı desteklenmesi gereken gruplar (yaşlılar, gençler, engelliler, yoksul halk) ve cinsiyet duyarlılığı ile ilgili olup, yedincisi de yeni proje önerilerinin geliştirilmesi, hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin kapasite eksikliğidir. Öncelikli Eğitim İhtiyaçları Yöneticilerce ifade edilen öncelikli eğitim ihtiyaç alanları şunlardır: Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin En İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği Hibe Fonlarından Yararlanma Uluslararası Standartlara Uygun Proje Hazırlama Finansal ve Ekonomik Proje Analizi Acil Durum Planlaması ve Afet Yönetimi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çevre Eylem Planı Çevre Yönetiminde Yerel Yönetimler Arası İşbirliği İhale Mevzuatı Kaynak Oluşturma ve Finans Temini Meclis üyelerince ifade edilen öncelikli eğitim ihtiyaç alanları şunlardır: Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları Meclis Üyelerinin Özlük Hakları Yerel Yönetimlerde İç ve Dış Denetim İhale Mevzuatı Performans Esaslı Bütçeleme Mali Yönetim Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Planlama ve İmar Hizmetleri Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Kentsel Dönüşüm Sonuçlar 7. Gerek merkezi ve gerekse yerel bakış açısından bakıldığında, belli bir kalite kontrolünün yapılması, eğitim piyasasının genişlemesinin sağlanması ve daha iyi kaynak oluşturulabilmesi için eğitim tedarikine yaklaşım daha stratejik olmalıdır. Bu hususun önemli bir yönü, eğitim faaliyetlerine katkıda bulunabilecek ve bu faaliyetleri yönetecek yerel düzeyde kapasiteye olan ihtiyaçtır. Hâlihazırda, eğitim ihtiyaçlarını değerlendirecek ve izleyecek kapasiteye sahip insan kaynakları birimi olan yerel yönetim sayısı son derece azdır. Yerel yönetim birlikleri eğitim ihtiyaçlarını analiz etme ve bu ihtiyaçlardan herhangi birinin karşılanmasına katkıda bulunma yönünde kısıtlı kapasiteye sahiptir. Bu duruma bazı istisnalar olup (örneğin Marmara Belediyeler Birliği gibi), bu kuruluşların eğitim çalışmalarını başarıya taşıyan uygulamalarını paylaşmaya teşvik edilmesi gerekmektedir. 8. Süregelen hizmet içi eğitim, yerel yönetimin daha işlevsel olmasını sağlamakla beraber, bu kurumların performans seviyeleri ancak, çalışma yol ve yöntemlerinde yapacakları bazı iv

5 değişikliklerle iyileştirilebilecektir. Bu değişiklikler şu hususlarla ilgili kapasite geliştirilmesine bağlıdır: Görev ve sorumlulukların daha iyi anlaşılması, Daha etkili genel yönetim metotlarının uygulanması ve yöneticilere özel eğitim programlarının düzenlenmesi, İşbirliği ve dayanışmayı teşvik edecek bir ortamın oluşturulması, Etkili iletişim, Planlamanın daha stratejik ve katılımcı bir şekilde yapılması, Desteklenmesi gereken gruplara daha iyi hizmet götürülmesi ve cinsiyet konularına daha fazla duyarlı olunması, Akran öğreniminin özendirilmesi, Proje bazlı çalışma aracılığıyla sosyo ekonomik kalkınmanın başlatılması. 9. İl Özel İdarelerini oluşturan temel yapıların (il özel idaresi genel sekreterliği, il genel meclisi ve valilik) işlevlerinin gözden geçirilmesine ve bu şekilde yerel hemşerileri de kapsayan bütün paydaşların farklı roller ve sorumluluklar konusunda farkındalığını artıracak tedbirler alınmasına acil ihtiyaç vardır. Genel Tavsiyeler 10. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve/veya Türkiye Belediyeler Birliği, bir Ulusal Yerel Yönetim Eğitim Stratejisi nin geliştirilebileceği, en azından eğitim konularında bilgi paylaşımı ve koordinasyona imkân verecek bir platform oluşturmak amacıyla yerel yönetimlerin eğitimine dâhil olan başlıca paydaşlarla bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemelidir. 11. Eğitimin kalite kontrolünü, eğitim tedarikçilerinin akreditasyonunu ve eğitim programlarının tanımlanmış sertifikasyonunu mümkün kılacak bir sistemin kurulması Ulusal Yerel Yönetim Eğitim Stratejisi ve paydaşlar arası tartışmaların önemli bir bölümünü oluşturmalıdır. 12. Ulusal Yerel Yönetim Eğitim Stratejisi, yetişkin öğrenimi ilkelerine dayalı, uygulama esaslı, sonuçlara yönelimli, belirlenmiş reel ihtiyaçlara odaklı, kapsamlı ve dolayısıyla da takip desteği, izleme ve değerlendirme unsurlarını bünyesinde toplayan eğitim metodolojilerini teşvik edici bir rehber niteliğine sahip olmalıdır. 13. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve diğer paydaşların kısa ve orta vadede hem yerel yönetimlerin sürekli hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak hem de a) yerel yönetim reformu süreci ve yeni mevzuatın getirdiği düzenlemelerinin anlaşılmasını kolaylaştıracak, b) görev ve sorumlulukların açıklıkla anlaşılmasını sağlayacak, c) yerel yönetimdeki muhtelif aktörler arası geliştirilmiş işbirliği için bir ortamı teşvik edecek, d) katılımı güçlendirecek, e) daha verimli yönetim tekniklerini yaşama geçirecek, f) cinsiyet yaklaşımı çerçevesinde desteklenmesi gereken gruplara yönelik politikalar geliştirmelerinde yönetimlere yardımcı olacak ve g) projeler geliştirecek ve bu projelere kaynak sağlayacak yeni eğitim faaliyetlerini derhal yaşama geçirecek strateji unsurlarını detaylandırmaları gerekmektedir. v

6 LAR 2. Aşama Projesiyle İlgili Tavsiyeler 14. Başlıca paydaşlar arasında bir Yuvarlak Masa tartışması vasıtasıyla Ulusal Yerel Yönetim Eğitim Stratejisi nin geliştirilmesine destek verilmeli ve paydaşları bilgilendirmek amacıyla özet raporlar hazırlanmalıdır. 15. Yeni metodolojilerin örnek uygulamalarla yaygınlaştırılması sağlanmalıdır ve Eğitim İhtiyaç Analizi çerçevesinde belirlenen öncelikli eğitim ihtiyaçlarının bazılarını karşılayan eğitim materyalleri ve eğitim programları tasarlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Bu modüller eğitim tedarikçilerinden biri ki Türkiye Belediyeler Birliği nin yeni Belediye Akademisi uygun olabilir ile ortaklaşa geliştirilip verilebilir ve bunun ardından kararlaştırılan ana müfredatın bir parçası haline gelebilir. Avrupa Birliği nden iyi uygulama örneklerini resimlerle gösteren materyaller geliştirilmesine fevkalade önem verilmelidir. 16. Seçilmiş temsilciler ile atamayla gelen yöneticilerin bir arada öğrenim görebileceği eğitim yol ve yöntemleri, eğitim arzının bazı yanlarının her iki kesimi de içine almasını sağlayarak gösterilmelidir. 17. Projenin eğitim faaliyetlerinin karşılanmasına rehberlik yapacak bir eğitim stratejisi geliştirilmesinde aşağıdaki konulardan yararlanılabilir: Seçme bir grup yerel yönetim dâhilinde modüler bir eğitim programı hazırlanmalıdır. Bu seçim ağırlıkla 11 pilot belediyeyi esas alabilir ve tüm yerel yönetim tiplerini kapsayabilir. Hem seçilmiş temsilcilerin hem de atanmış yöneticilerin dahil olduğu karma eğitimler yapılmalıdır. Her eğitim grubu çeşitli yönetimlerden gelen 18 ila 25 katılımcıdan oluşmalı ve eğitim mekânının katılımcıların mensubu bulunduğu idarelere yakın bir bölge merkezinde olması sağlanmalıdır. Katılımcılardan modüler programın bir parçası olarak ev ödevlerini yapacağı taahhüdü alınmalıdır. Bir (ya da daha çok) eğitim sağlayıcısından temin edilen eğitimciler, eğitimin geliştirilmesi ve verilmesi aşamalarında danışmanlarla ortak çalışma yürütmek üzere projeye dahil edilmelidir. Eğitim programlarının verimli ve etkili bir şekilde nasıl izlenip değerlendirileceği ve bu sürecin gelecekteki örgütsel gelişime nasıl katkıda bulunabileceğinin gösterimine yönelik bir çerçeve çizilmelidir. 18. LAR II. Aşama projesi seçilen yönetimlerin öncelikli eğitim ihtiyaçlarından bazılarının teminini amaçlamalı ve projenin sürmekte olan herhangi bir eğitim arzının üzerinde ve ötesinde katma değer vermesini mümkün kılacak konulara odaklanmalıdır. Dolayısıyla, proje kapsamında verilecek eğitimlerin şu alanlar etrafında toplanması tavsiye edilmektedir: İdareler ile seçilmiş görevliler arasındaki çalışma ilişkilerinin güçlendirilmesi. Gerek idareler bünyesinde ve gerekse yerel yönetimler ile yerel vatandaşlar arasında etkin iletişim ve diyalogun desteklenmesi (Projenin 3. Bileşen faaliyetleri ile bağlantılı olarak). Yerel yönetimlere yönelik cinsiyet yaklaşımı çerçevesinde savunmasız kesim politikalarının geliştirilmesi. vi

7 Proje geliştirme ve yönetimi faaliyetleri ile Avrupa Birliği fonlarının etkin kullanımı. Avrupa Birliği dâhilinde yerel yönetimler konusundaki en iyi uygulamaların karşılaştırmalı incelenmesi (Projenin 5. Bileşeninin parçası olarak). vii

8 Kısaltmalar AB MİGM LAR STK UYYES EİA TODAİE TBB Avrupa Birliği Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yerel Yönetim Reformu Sivil Toplum Kuruluşu Ulusal Yerel Yönetim Eğitim Stratejisi Eğitim İhtiyaç Analizi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Türkiye Belediyeler Birliği viii

9 1. Giriş Bu EİA raporunun temel amacı, LAR 2 Projesi nin 1. Bileşeni kapsamında yürütülecek eğitim faaliyetlerinin planlanmasıdır. Bununla birlikte rapor, Türkiye de yerel yönetimlere yönelik ulusal bir eğitim stratejisinin geliştirilmesi konusunda çeşitli paydaşlar arasındaki tartışmalara ilk elden bilgi temin ederek katkıda bulunabilmeyi de amaçlamaktadır. Bu noktada eğitim programlarının planlanması sürecine dahil olacak herhangi bir paydaşın yerel yönetimi güçlendirmeye yönelik çabalarına da katkıda bulunulması öngörülmüştür. Projenin 1. Aşamasında benimsenen yaklaşım ve hedef, yerel yönetimlerin seçilmişş temsilcilerii ile atanmışş yönetici ve personelinin kapasitelerinin güçlendirilmesi olmuştur. Bu hedefe, 111 pilot yerel yönetim bünyesinde yürütülecek eğitim ve örnek uygulama projeleri vasıtasıyla ulaşılacaktır. Bileşen 1 kapsamında yürütülecek faaliyetler, projenin birinci aşaması (LAR 1) boyunca yürütüle gelen kapasite geliştirme faaliyetlerinin üzerine bina edilerek bunları tamamlayacaktır. Bu kapsamda, seçimle göreve gelen yerel temsilciler (özellikle ilk kez seçilen belediye başkanları) ve atanmış yöneticileri hedefleyecektir. Bu raporun hazırlanmasının gerekçesi ve önemli bağlamsal etmenler aşağıdaki bölümde kısaca açıklanmıştır. 1.1 Yerel Yönetim Reformu Projesi: 1. Aşamadan 2. Aşamaya LAR 2 projesininn tasarımı büyük ölçüde ilk aşamadaa yürütülen (LAR 1) ve 2007 yılında sonuçlanann projeden elde edilen deneyimlere ve Mart 2009 da yapılan yerel seçimlerin hemen ardından ikinci aşamanın uygulamaya konması yolundaki beklentilere dayanmaktadır. Bu nedenle, LAR 2 ninn faaliyet tanımında Bileşen 1 in eğitim analizi hedef kitleleri seçimlee gelen temsilciler ve atanmış yöneticiler olarak belirlenmiştir. Bu kesimlere yönelik beş adet ikişer günlük seminerle (her bir organizasyona 200 belediye başkanı katılmak kaydı ile) toplamda kadar belediye başkanı ile arası üst düzey yöneticiye eğitim verileceği belirtilmiştir. Bunun ardında yatan fikir, ilk defa seçilen belediye başkanlarının eğitimine proje tarafından destek sağlanması ve yeni yönetimlerin değişim sürecine projeden katkıda bulunulması olmuştur. 1

10 Yerel yönetimlerde kapasite geliştirme süreci, LAR 2. Aşama 1. Bileşen faaliyeti olarak, proje bütününü kapsayacak daha geniş bir bağlam içerisinde görülmeli, özellikle yerel karar alma süreçlerine katılımı geliştirme temasına vurguyla ele alınmalıdır. LAR 2. Aşama Projesinin beş bileşeninin tamamı yukarıdaki şematik gösterimde toplu olarak verilmiştir LAR 1 kapsamında, yeni yönetimlerin beklenen en acil eğitim ihtiyaçlarına dayanan öncelikli kapasite geliştirme hedefleri belirlenmiştir. Bunlar: Hizmetlerin sunumunda (performans, kalite, standartlaşma), cinsiyete duyarlı planlama ve bütçelemeyi de içeren toplumsal cinsiyet eşitliğine ve enerjinin etkin kullanımını da dikkate alan çeşitli vasıtalarla çevrenin korunmasına özel vurgu yapılması, Stratejik planlama, çok yıllık bütçe hazırlanması ve yatırım planlaması, Malî yönetim ve kontrol, Yerel toplulukların sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasını hedefleyen projelerin belirlenmesi, oluşturulması ve yönetimi LAR 2. aşama projesinin uygulanmasına 2009 yılı sonlarına doğru başlanmış, EİA ise Nisan Mayıs 2010 tarihlerinde yürütülmüştür. İlk kez göreve gelen seçilmiş temsilcilerin görevlerinin ikinci yılında bulundukları dikkate alındığında, belediye başkanına yönelik olarak yürütülmesi yerine, eğitimlerin seçimle gelen temsilcilere yönelik verilmesi daha gerçekçidir. 1.2 EİA Başlangıç Raporu ndaki Temel Konular LAR 1. Aşamadan elde edilen bulgu ve çıktıların yeniden gözden geçirilmesine ek olarak, EİA kapsamında yerel yönetimlerin süregelen ve planlı eğitim tedarik faaliyetlerinin genel bir haritasının çıkarılması gerektiğine karar verilmiştir. Bu uygulama, eğitim ihtiyaçları analizi ile birlikte Ulusal Yerel Yönetim Eğitim Stratejisi nin hazırlanmasına yol gösterici olarak katkıda bulunabilir Proje tanıtımında belirtilen hedef kitleler temel odağı oluşturmakla birlikte, Başlangıç Raporu nda Eğitim İhtiyaç Analizi nde pilot yerel yönetimlerin karşılaştıkları sorunlar bakımından genel kapasitesinin araştırılması da önerilmiştir. Esasen bu Proje Faaliyet Planı nın başlangıç öngörülerinde yer alan parametrelerin üzerinde ve ötesinde bir eğitim ihtiyaç analizidir. Bu nedenle, yerel yönetime dâhil olan tüm baş aktörlerden bilgi toplanmasına karar verilmiştir Türkiye de eğitim planlaması ve yerel yönetimlerde yürütülen eğitim çalışmalarından elde edilen son deneyimler, talep yönelimli olmaktan çok arzın yönlendirdiği bir eğitim kültürünün oluştuğunu göstermektedir. Bu anlamda yapılan eğitim ihtiyaç analizleri, eğitim alacaklara sunulan eğitim konuları listesinden tercih ettiklerini işaretlemeleri biçiminde yapılmaktadır. Eğitimin tedariki açısından AB deki daha yaygın yaklaşım, yerel yönetimlerin performans düzeylerini artırmak için onların ihtiyaçlarına uygun bir eğitimin verilmesidir. Dolayısıyla eğitim planlanması sürecine yön veren en önemli etken, yerel yönetimlerin özel talepleridir. Bu talepler yerel yönetimlerin performansındaki yetersizlikler konusunda yapılan bir analizi temel almaktadır. Bu ise eğitime yönelik dilek ve temenniler listesi oluşturmasından daha fazla bilgi toplanmasını gerektirmektedir. Bunun sonucu olarak bu EİA nın veri toplama faaliyetleri, AB uygulamalarına dayandırılmıştır Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda EİA Raporu, LAR 2. Aşama Projesi eğitim faaliyetlerinin içeriği ve bu faaliyetlere yaklaşımın Proje Tanıtımında öngörülen şekilde olacağı sabit fikrine takılmaksızın gerçekleştirildiği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla çalışmalar, proje 2

11 kapsamında planlanıp verilecek eğitimin ne olacağına dair herhangi bir ön fikir olmaksızın yürütülmüştür Son olarak, EİA Başlangıç Raporu nda TODAİE ve Türkiye Belediyeler Birliği gibi kurumlar tarafından yürütülen önemli eğitim faaliyetleri bulunduğu, LAR 2. Aşama projesinin bu kurumlara nazaran çok kısıtlı kaynaklara sahip olduğu, dolayısıyla da EİA Raporunun LAR 2. Aşama kapsamında yürütülecek eğitim faaliyetlerinin sunabileceği katma değerin ne olduğunu saptayabilmesinin önemli olduğu ayrıca vurgulanmıştır. 3

12 2. EİA Süreci 2.1 Tanımlar, Hedefler ve Hedef Kitleler EİA nın genel amacı, Ulusal Yerel Yönetim Eğitim Stratejisi nin oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca, LAR 2. Aşama Projesi kapsamında yürütülecek eğitim faaliyetlerinin kısa vadede sağlayabileceği katma değeri tespit etmektir. EİA nın özel hedefleri ise; Yerel yönetimlerin performansının toplu bir resmini çıkartmak ve pilot illerde tüm paydaşlarca karşılaşılan başlıca sorunları saptamak, Eğitim yoluyla giderilebilecek öncelikli performans zaaflarını ve varsa bu konudaki herhangi engelleri ortaya koymak, Geçmiş eğitim deneyimlerinden elde edilen izlenimleri, algılanan hâlihazırdaki ihtiyaçlar ile bunları karşılamanın yollarını anlamak, Yerel yönetimlerdeki seçilmiş temsilciler ile atanmış yöneticilerin kendi performansları üzerinde eğitimin nasıl bir etkide bulunacağına dair algılarını daha iyi kavramak olarak sayılabilir. Buna ek olarak, EİA da bir Ulusal Eğitim Stratejisi nin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik uygun kurumsal düzenlemeler ile buna etki etmesi olası herhangi dış faktörlerin tespit edilmesi mümkündür Proje Tanıtımında Yerel Yönetimlerin il özel idareleri, belediyeler ve köyler olarak tasnif edildiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda proje faaliyetleri il özel idareleri ile kendi içerisinde büyükşehir, il, ilçe ve belde olarak gruplara ayrılan belediyelere odaklanacaktır. İl özel idaresi yetkilileri atama ve seçimle gelenler olmak üzere ikiye ayrılır. Mülki idarenin başı olan vali atamayla gelirken il genel meclisi üyeleri seçilir. İl özel idaresi bir büyükşehir sınırları içinde ise üst yönetim, il özel idaresi genel sekreteri, genel sekreter yardımcısı, daire başkanları ve birim müdürlerinden oluşur. Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri seçimle gelir. Atamayla göreve gelen üst düzey yöneticiler büyükşehir belediyesi genel sekreteri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleridir Proje Tanıtımında yukarıda belirtilen yerel yöneticilerin şu şekilde 3 gruba ayrılabileceği ifade edilmektedir: (a) Seçimle gelen temsilciler (belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri), (b) Atanmış Yöneticiler (belediye başkan yardımcıları, il özel idaresi genel sekreterleri ile bunların yardımcıları, büyükşehir belediyesi genel sekreterleri ve bunların yardımcılarının yanı sıra daire başkanları) (c) Birim Amirleri (il özel idarelerinin, büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin müdür/şube müdürleri) Uygulamanın ilk ayı boyunca LAR 2. Aşama Proje Ekibi proje faaliyetlerini yürütmek amacıyla pilot yönetim seçilecek idareler için kriterleri belirlemiştir. İlk olarak LAR 1. Aşama projesinden edinilen dersler dikkate alınarak genel bazı ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütler şunlar olmuştur: Yerel yönetimin Proje kapsamında verilecek teknik desteği almaya hazırlık düzeyi, Yerel yönetimin diğer yerel yönetimlere model görevi görme ve pilot faaliyet çıktılarını dağıtma potansiyeli, 4

13 Yerel yönetimin nüfus büyüklüğü, Yerel yönetimin kurumsallaşmışlık düzeyi ve kurumsal kapasitesi, Yerel yönetimin Proje kapsamında verilecek desteği almaya hazırlık düzeyi, Coğrafi konum ve ulaşım kolaylığı, Siyasi partilerin dağılımı, Cinsiyetle ilgili hususlar. Bu genel kriterlerden yola çıkarak, Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir İlçe Belediyeleri, İl Belediyeleri, İlçe Belediyeleri ile İl Özel İdarelerinden oluşma toplam 36 farklı yerel yönetimin oluşturduğu bir uzun liste Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanmıştır. Bunun ardından, bu yönetimlere birer kapsamlı anket formu gönderilmiş ve kendilerince doldurulup tamamlanan cevaplar bilahare Proje Ekibi (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve Proje Teknik Destek Ekibi) tarafından son kısa liste için seçim yapmak amacıyla kullanılmıştır. Seçilen yönetimler daha sonra Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki şekilde onaylanmıştır: Yerel Yönetimin Adı Bağlı Bulunduğu il Belediye Başkanı /Vali Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit İbrahim Karaosmanoğlu Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Macit Özcan Büyükşehir İlçe Belediyesi Nilüfer Belediyesi Bursa Mustafa Bozbey Şehitkamil Belediyesi Gaziantep M. Rıdvan Fadıloğlu İl Belediyesi Balıkesir Belediyesi Balıkesir İsmail Ok Malatya Belediyesi Malatya Ahmet Çakır İlçe Belediyesi Polatlı Belediyesi Ankara Yakup Çelik Bandırma Belediyesi Balıkesir Sedat Pekel Nazilli Belediyesi Aydın Haluk Alıcı İl Özel İdareleri Trabzon İl Özel İdaresi Trabzon Recep Kızılcık Şanlıurfa İl Özel İdaresi Şanlıurfa Nuri Okutan 5

14 2.1.5 Dolayısıyla, EİA için bilgi toplama faaliyeti bu 11 pilot yönetimdenn üç farkı hedef kitleden alınan örneklere dayandırılmıştır EİA Türkiye genelinde yerel yönetimlerin ortak eğitim ihtiyaçlarına ilişkin bir tahlil sunma amacı taşımaktadır. Buradan hareketle değerlendirme kapsamında her ne kadar, yönetimlerin coğrafi ve topografya özelliklerininn yönetimlere farklı sorunlar getirdiği tabii kabul edilse de, farklı konumların özel karşılaştırmalı birer tahlili dâhil edilmemiştir. 2.2 Eğitim Tedariki ile İlgili Mevcut Durum Eğitim İhtiyaç Analizi nden önce ve değerlendirmenin yapıldığı sırada analizciler ayrıca özlü bir haritalama çalışması yaparak Türkiye deki yerel yönetimlere hâlihazırda verilmekte olan eğitimlerin niteliği ve veriliş şekline ilişkin bir fotoğraf ortaya koymak istemiştir. Bu çalışma yalnızca baş aktörlerin tespitine yardımcı olmakla kalmamış, aynı zamanda gelecekteki eğitim stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin fırsatları gözler önüne sermiştir. Haritalamaa çalışmasından elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir: Türkiye de dahaa iyi yerel yönetim için kapasite geliştirme amaçlı önemli çalışmalar yürüten farklı kurumlarr (gerek kamu ve gerekse özel sektörden) bulunmaktadır. Bu kurumların çoğu yeterli kaynaklara ve eğitim tedariki konusunda iyi bir birikime sahiptir. Ayrıca bu kurumlar arasında (özellikle birlikler düzeyinde) belli düzeyde işbirliği mevcuttur. Bununla beraber, her ne kadar bu kurumların çoğu kendi eğitim programlarını profesyonel olarak hazırlıyor olsa da (söz gelişi, Türkiye Belediyeler Birliği nin yılında Genel Meclisindee yaptığı anket benzeri detaylı eğitim ihtiyaç değerlendirmeleri örnek gösterilebilir), bu eğitimlerin geliştirilmee ve verilmee aşamalarını tam anlamda kapsayacak ulusal düzeyde bir çerçeve bulunmamaktadır. Bu durum, kurumlar arasında açık bir uzmanlaşma olmadığına ve 1 Türkiye Bele ediyeler Birliği Eğitim Dairesi Başkanlığınca onay bekleyen ve yayınlanmayaa hazırlanan anket raporu. 6

15 tanımlanmış bir rekabet alanı olmadığına, eğitim tedarikiyle ilgili tanınmış herhangi bir standart bulunmadığına, eğitim hizmetleri ve eğitimler hakkında bilgiye ulaşımın yerel yönetimlerdeki çeşitli paydaş grupları arasında eşit düzeyde olmadığına (bazı grupların diğerlerine nazaran daha iyi hizmet aldığına) ve eğitim tedarikçilerinin (özellikle eğitimin değerlendirilmesi ve etkilerinin tayini noktasındaki) deneyimlerini ve ellerinde bulunan materyalleri paylaşabilecekleri herhangi bir forum bulunmadığına işaret etmektedir Yukarıdaki tespitlerden de anlaşılabileceği üzere, yerel yönetimlere yönelik eğitim tedarikine ilişkin yeni gelişmekte olan bir piyasa olmakla birlikte, bu piyasa büyük ölçüde kamu sektörü hâkimiyetindedir. Bu durum özel sektör tedarikçilerinin (STK lar ya da ticari işletmeler) amaçları hakkında kamu sektöründe şüpheler doğurmaktadır. İçişleri Bakanlığı belediyelere eğitim tedariki faaliyetleri üzerinde tam denetim işlevine sahiptir (ve belediyeler de herhangi harici bir kaynaktan eğitim hizmeti almadan önce Bakanlığın onayını almakla mükelleftir). Ancak, bu denetim yaklaşımının piyasanın olgunlaşmasına yardımcı olmadığı gözlemlenmektedir. Eğitim hizmetlerini ihaleler yoluyla temin eden belediyeler açısından ilginç diğer bir husus da, sürecin kalite zaafları bulunan bir dizi eğitimle neticelenen salt fiyat kıstasına dayalı ihale usullerinin hâkimiyetinde olmasıdır. (Bu yorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin yaşadığı deneyimlerden alınmıştır) İçişleri Bakanlığı nın istatistikleri eğitmenlerin büyük ölçüde kamu görevlilerinden oluştuğu, diğer bir kısmının akademi ve üniversitelerden ya da bağımsız müşavir firmalardan temin edildiğini ortaya koymaktadır. İstatistiklerin gösterdiği bir diğer husus, eğitimlerin çoğunlukla belli konularda (mali ve mevzuatla ilgili konularla) yoğunlaştığıdır Yerel yönetimlere eğitim veren bazı kuruluşlar (örneğin, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından üst yöneticilere ve seçilmiş temsilcilere eğitimler verilmekte, Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) de özellikle üst düzey yöneticileri hedef almaktadır) mevcut olup bunlardan bazıları (esasen küçük belediyelere hizmet götüren Belediye Teknik & Sosyal Hizmet Organizasyonu Derneği gibi) daha küçük ölçekli yapıları hedef almış durumdadır. İl Özel İdarelerindeki yöneticiler, eğitim hizmetlerinden en az yararlanan kesimi oluşturmaktadır. Çünkü 2009 yılında eğitim çalışmalarına başlayan Vilayetler Hizmet Birliği son derece kısıtlı bir program dâhilinde hizmet sunmaktadır Eğitim tedarikine ilişkin gelecek dönem planları konusunda bölgesel belediye birlikleri, belediye yöneticilerine ve seçilmiş temsilcilere arz edebilecekleri eğitim desteğinin içerik ve tür yönünden genişletmeye en uygun konumdadır. Bölgesel birliklerin çoğu eğitim verme kapasitelerini arttırmaktadırlar. Özellikle Marmara Belediyeler Birliği yalnızca yeni eğitim kurslarına önderlik yapmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi başına eğitim imkânları bulunmayan daha küçük birliklere de destek vermeyi sürdürmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu, 2009 yılında aldığı bir kararla, bir Belediye Akademisi kurmak suretiyle üyelerine buradan eğitim tedarik etme yolunda adım atarak çalışmalarını yeni bir boyuta taşımıştır. Türkiye Belediyeler Birliği nin oynadığı rolün önemi göz önünde bulundurularak, bu yeni Akademiyle ilgili planlara aşağıda özetle değinilecektir Teknik alanlarda belediye yöneticilerine ve seçilmiş temsilcilere sınırlı kapsamda ancak ücretsiz olarak düzenli biçimde sunmakta olduğu uygulamaya hazır kısa süreli eğitim programlarına ek olarak, Türkiye Belediyeler Birliği çok daha kapsamlı modüler eğitim programlarını yürütmek ve belediye yönetimi konusunda uzmanlık düzeyinde bir eğitim vermek amacıyla bir Belediye Akademisi kurmaktadır. Bu Akademinin 2 haftayı aşkın süre ile devam eden ve teknik konuları içeren ilk modüler eğitim programı, Mayıs ayı içerisinde çeşitli belediyelerden rekabete dayalı olarak seçilen 40 katılımcıya verilmiştir. 12 aylık bir dönem üzerinden verilecek ilk tam kapsamlı Belediye Yönetimi eğitim programının 2011 Baharında 7

16 başlatılması planlanmakta, hâlihazırda Akademiye mevzuatla resmiyet kazandırılması beklenmekte (ki, bunun 2010 yılı içerisinde gerçekleşmesi umut edilmekte) ve yönetim ve teknik konulardan oluşturulacak modüllerin karma eğitim modelinde verilmesi tasarlanmaktadır. Kursların maliyeti Türkiye Belediyeler Birliği ile rekabet esasına dayalı olarak seçilen katılımcılarca karşılanacaktır Türkiye Belediyeler Birliği nin kuracağı Akademide uygulamada görev alan kamu görevlileri ve Üniversitelerden alınacak eğitmenlerin kullanılması, eğitimlerin çeşitli metodolojilerden yararlanılarak verilmesi planlanmaktadır. Eğitim klâsik sınıf içi tarzda sürdürülecek olmakla birlikte, Akademi diğer iki önemli yöntemin de öncülüğünü yapacaktır: Bunlardan birincisi, yöneticilerin ve seçilmiş temsilcilerin Birliğin internet portalı üzerinden yayınlanacak sunumları izleme olanağı bulacakları Belediye İnternet Televizyonu ve diğeri de eğiticilerin belediyeleri ziyaret edip kendi yöresel mekânlarında ders vermelerini sağlayacak bir Seyyar Akademi dir. Buna ek olarak, uzun vadede, Akademinin kullanıcıları derslerin, ödevlerin ve sınavların çevrimiçi yapıldığı, belgelendirme süreçlerini de içerecek tam kapsamlı uzaktan eğitim programına katılabilecektir. Belediye İnternet Televizyonu uygulamasından katılımcıların yönelttiği sorulara uzmanlarca canlı yayında cevap verilmesinde ve yerli ve yabancı misafir uzmanların katılımıyla hazırlanan yayınların katılımcılara aktarılmasında istifade edilecektir. Son olarak, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı bazında, yerel yönetimleri ilgilendiren konularda bir dizi seminer, sempozyum ve konferanslar verilmesi de Akademinin planları arasında yer almaktadır Türkiye Belediyeler Birliği Akademisi, AB deki eğitim tedarik yöntemleri konusunda çalışmalar yapmakta (örneğin Hollanda Yerel Yönetimler Birliği ile istişareler yaparak) ve daha pratiğe yönelik eğitime olan ihtiyaca dikkat çekmektedir. Eğitime dâhil olan kuruluşların çoğunluğu, gitgide artan bir şekilde, daha etkin ve verimli oldukları kabul edilen eğitim yöntemlerinin, karşılıklı etkileşim, akranlar arası öğrenme ve pratik alıştırmalar gibi yöntemler olduğunu kabul etmelerine karşın, şu ana kadar, Türkiye de yapılan çoğu eğitimin dizaynı ve sunumu, didaktik yaklaşımları temel alma eğilimi göstermektedir. Bu kurumlardan hiçbiri özellikle erişkinlere yönelik eğitim yöntemleri takip ettikleri yolunda bir beyanda bulunmamıştır. Bu farklı metodolojilerin kısa bir karşılaştırılması aşağıdaki tabloda görülebilir. Eğitim metodolojilerine yaklaşımlar yelpazesi Didaktik metodoloji: Öğrenim sürecinin merkezinde eğitimci bulunur, böylece bilgi, beceri ve deneyimlerini bazen çeşitli görsel işitsel desteklerden faydalanarak bir sınıf içi ders aracılığıyla aktarmaya çalışır. Yetişkin Öğrenimi Teknikleri: Sürecin merkezinde öğrenici yer alır, öğretici, sunular aracılığıyla girdi yüklemesi yaparak, tartışmaları ve soru cevap seanslarını yöneterek ve pratik çalışmaların hayata geçirilmesine yardımcı olarak bir kolaylaştırıcı rolü oynar Eğitim veren kurumların çoğu birer değerlendirme sistemine sahip olduklarını, ancak bu değerlendirmelerin, eğitim faaliyetlerinin tepkisel analizlerine (en yaygın kullanılan şekli ile eğitim sonu değerlendirme formları ile) dayandığını ifade etmişlerdir. Bu kurumların hiçbirisi eğitimin etkisini bireysel veya örgütsel performans açısından değerlendirmeye yarayan herhangi bir mekanizmaya sahip değildir. Dolayısıyla bu kurumların hiçbiri, verdikleri eğitimlerden hangilerinin verimli hangilerinin verimsiz olduğunu ortaya koyabilecek bilgi ya da verilere sahip değildir. Gerek kamu gerekse özel sektördeki örgütler için eğitimle alakalı olarak bir izleme ve değerlendirme sisteminin uygulaması çoğu zaman zor olmasına rağmen, örgütlerin bilmesi gereken kritik husus, eğitim faaliyetlerinin kapasite geliştirmenin yalnızca bir kısmını ifade ettiği, bütün boyutların genel örgütsel gelişmeye katkı yaptığının farkında olmaları 8

17 gerektiğidir. Bundan ötürü, herhangi bir sistematik eğitim izleme ve değerlendirme sisteminin olmaması, örgütsel gelişmeyi anlama açısından bir yetersizliğin ve yerel yönetimlerin stratejik planlarında kendi örgütsel gelişme stratejilerinin yeterince yansıtılmadığının da bir belirtisidir. 2.3 Metodoloji Yukarıda de açıklandığı üzere, bu EİA için veri toplamak amacıyla örnek olarak 11 pilot yerel yönetim kullanılmış ve veriler 27 Nisan 5 Haziran 2010 tarihleri arasını kapsayan dönemde saha çalışmasıyla toplanmıştır Veri toplama faaliyetlerinde temel olarak üç farklı araç kullanılmıştır: i) İki farklı hedef kitle için yazılı anket soru formları: Birincisi birim müdürü ve daha üst düzeydeki atanmış yöneticiler, ikincisi Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri. ii) Yarı yapılandırılmış mülakat: Belediye başkanı, seçilmiş ve atanmış başkan yardımcıları, genel sekreterler ve genel sekreter yardımcıları, il genel meclisi başkanları, insan kaynakları birim yöneticileri ve Kent Konseyi Başkan/Genel Sekreterleri. iii) Odak grup tartışmaları: Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri, birim yöneticileri ve Kent Konseylerinin üyeleri. Anket, yarı yapılandırılmış mülakat ve odak grup toplantılarına ilişkin örnek formları raporun ekinde yer almaktadır Anket, mülakat ve odak grup toplantılarına katılanlara ilişkin sayılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Toplam Doldurulan Anket Mülakat ve Odak Grup Pilot Yerel Formu Sayısı Toplantılarına Katılan Yönetimler Yöneticiler Meclis Üyeleri Toplam Katılımcı Sayısı Balıkesir Bandırma Kocaeli Malatya Mersin Nazilli Nilüfer Polatlı Şanlıurfa Şehitkamil Trabzon Genel Toplam Nicel veri toplama sürecine (mülakat ve odak grubu görüşmelerine) dâhil olan katılımcıların profilleri aşağıda özetlenmiştir: 9

18 Vali Belediye Başkanı ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı İl Genel Meclisi Başkanı Genel Sekreter, Gen. Sek. Yard. ve Atanmış Belediye Başkan Yardımcısı Birim Yöneticisi (Daire Başkanı/Müdür) İnsan Kaynakları Birim Yöneticisi Meclis Üyesi İl Genel Meclisi Üyesi Kent Konseyi Üyesi Kent Konseyi Başkanı/ Genel Sekreteri Toplam Sayı Erkek Kadın Ortalama Fiili Hizmet Yılı 1,0 3,4 4,5 2,5 16,4 8,6 1,6 3,7 1,4 3,8 4,7 Yaş Ortalaması 43,0 49,8 47,0 47,8 42,2 47,0 45,7 48,3 47,0 50,9 46,9 Siyasi Eğilim: AK Parti CHP MHP Diğer Toplam Yukarıdaki metodolojiye göre toplanan ilk verilere ilaveten, mevcut literatürden aşağıdaki şekilde çeşitli ikincil bilgiler de elde edilmiş ve kullanılmıştır: TBB tarafından 2009 da yürütülen Belediye Başkanlarının Beklentileri Projesinden elde edilen Bulgular Hakkında Rapor LAR 1. Aşama EİA Raporu 11 Pilot yerel yönetimin Stratejik Planları, Faaliyet Raporları ve Performans Programları 11 Pilot yerel yönetimden alınan personel memnuniyet ve halk memnuniyet anketleri sonuçlarından bir derleme. 11 Pilot Yönetimden bazısında son 5 yıl içerisinde uygulanan Eğitim Programlarından bir derleme 10

19 3. Başlıca Bulgular Eğitim İhtiyaç Analizi hem nitel hem de nicel verilerin toplanması yoluyla yürütülmüştür. Mülakatlar ve odak grubu tartışmaları ile toplanan nitel veriler aşağıda 3.1 ila 3.6 bölümleri dâhilinde sunulurken, yazılı anket formlarına verilen yanıtlardan derlenen nicel verilerin bir özeti de 3.7 bölümünde verilmektedir. 3.1 Yerel Yönetimlerin Öncelikli Sorunları EİA nın Kapsamı Bu bölümde 11 pilot yönetimdeki çeşitli paydaşların, Türkiye deki yerel yönetimlerin önündeki başlıca temel sorunların neler olduğu ve hangi alanlarda değişiklik yapılmasına dair görüşlerine ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır. Bölüm içeriğinde çeşitli paydaşların nasıl faaliyet yürüttükleri ve bu faaliyetlerin güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğu ile ilgili bağlamsal bir anlayış ortaya konulacak olup, bu anlayış söz konusu zayıf yönlerden hangilerinin eğitim yoluyla aşılabileceğinin belirlenmesine katkıda bulunacaktır. Eğitim İhtiyaç Analizi kapsamında yapılan analiz sonucunda bu öncelikli sorunlar yedi alt konu başlığı altında toplanmıştır. Bunlardan ilki İmar Planlaması ve Uygulaması, Bayındırlık Hizmetleri ve Hizmet Sunumu, ikincisi Bütçeleme, Finansal Yönetim ve Gelir Oluşturma, üçüncüsü Kurum İçi ve Kurumlar Arası Koordinasyon ve İletişim, dördüncüsü İdari Kapasite ve Performans, beşincisi Toplumsal Katılma Mekanizmaları, altıncısı Desteklenmesi Gereken Gruplar ve Cinsiyet Duyarlılığı, yedincisi ise Proje Geliştirme ve Yönetimi ile ilgilidir İmar Planlaması ve Uygulaması, Bayındırlık Hizmetleri ve Hizmet Sunumu İmarla ilgili karar alma ve ruhsat verme işlemleri araştırmaya katılanlar tarafından ortaklaşa en önemli sorun görülmektedir. Paydaşlardan bazıları belediye personelinin ve meclis üyelerinin imar konusunda doğru kararların alınması için yeterli teknik ehliyetlerinin olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Diğerleri sorunun kökünde yatan temel neden olarak süreçlerin ağır ilerlemesine neden olan bürokratik darboğazları göstermektedir. Katılımcılardan bazıları ayrıca karar alma süreçlerinin çoğu kez yerel kalkınma planlanması noktasında Stratejik Planlar içeriğinde kararlaştırılmış bulunan hususları yansıtmadığını belirtmiştir. İkinci en yaygın dile getirilen sorun toplu taşıma altyapısı ve trafiğin sevk ve idaresiyle ilgilidir. Bu sorun tüm kent belediyeleri açısından geçerli olup, il özel idarelerinin kırsal alanlarında sorun daha ziyade yol kalitesi ve en ücra yerleşim yerlerine kadar hizmet götürülmesi ve bakım faaliyetleriyle ilgilidir. İç göçler ve hızlı nüfus artışının sonuçlarıyla uğraşmak gibi sosyo ekonomik sorunlar ile özellikle uyuşturucu bağımlılığı gibi tırmanan toplumsal sorunlarla uğraşan bir belediye dikkate alındığında, yerel yönetimler üzerindeki baskının 2005 reformlarından bu yana özellikle artış kaydettiği görülmektedir. Bu belediyelerden birine mensup bir yöneticinin önemli olan belediyenin çoğu kez ilgili makam ve mercilere yardım talep etmek üzere ulaşamayan toplumun en yoksul kesimlerine ulaşma yeteneğini geliştirmesidir şeklindeki yorumları dikkate şayandır Bütçeleme, Finansal Yönetim ve Gelir Oluşturma 2005 te yürürlüğe giren kanundan bu yana belediyelerin sorumlulukları ve öngörülen yetki alanlarının genişlemiş olmasına karşın, katılımcıların çoğunluğu işlevlerdeki bu genişlemeye denk bir bütçe artışı olmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla da çoğu yerel yönetim bu sıkıntıyı aşmak üzere gelir oluşturma mücadelesi içerisindedir. Ayrıca bir grup belediye daha çok yerel 11

20 hizmeti finanse edebilmek adına bağımsız bir şekilde daha çok gelir temin edebilmek istemektedir. Diğer bir genel sorun ise borçlarla mücadele sorunudur. Özellikle bir önceki yönetimden devreden borçlar önemli bir problem oluşturmaktadır. Birçok yerel yönetim fayda maliyet analizi yapma kapasitesinden yoksun olduğunu, bu nedenle de kaynaklarını etkin bir biçimde kullanma konusunda problemler yaşadığını ifade etmiştir. Bazı belediyeler sanayi bölgelerinde faaliyet yürüten işletmelere yönelik hizmetler için harcama yapmakta, ancak bu işletmelerden elde edilen gelirler farklı idarelerce tahsil edilmektedir (örn. Kocaeli nden İstanbul a, Bandırma dan Balıkesir e vergi kaymaları olmaktadır). Bu durum, söz konusu belediyelerin bütçeleri üzerinde yük oluşturmaktadır Kurum İçi ve Kurumlar Arası Koordinasyon ve İletişim Tüm pilot idarelerdeki katılımcılar hem kurum içi hem de kurumlar arası koordinasyonun zafiyeti ile ilgili çok sayıda endişeyi hep bir ağızdan dile getirmiştir. Keza yerel yönetimlerdeki baş aktörlerin etkili ve verimli bir şekilde iletişimle kapasiteleri hakkında da pek çok olumsuz görüş alınmıştır. Kurumlar arası koordinasyona ilişkin olarak, alınan görüşlerin çoğunluğu AYKOME (Büyükşehir Belediyeleri Altyapı Koordinasyon Merkezleri) ve benzeri kurumların altyapı çalışmalarının koordinasyonu konusundaki verimliliklerini geliştirmede başarısız olduğu hakkındadır. (Yine de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu anlamda bir takım başarılara imza atmıştır). Bazı idareler ise Valilikler, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile özel sektör arasında yatırımların koordinasyonu noktasında sıkıntılar yaşandığını belirtmiştir. Pilot yerel yönetimlerde koordinasyon ve iletişim sorunları da mevcuttur. Bu sorunlar bazen işyerinin fiziki niteliğinden, bazen de bürokratik engellerden, genelde ise işbirlikçi tutum eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bir belediyede üst düzey yöneticilerin düzenli aralıklarda toplantı yaptığı ancak bu toplantılardan yararlanacak beceriye sahip olunmadığı ve muhtemelen koordinasyon ve verimliliğin geliştirilmesi amacıyla üst yönetime özel eğitim verilmesi gerektiği beyan edilmiştir. Üst düzey yöneticiler ile üst ve orta düzey arasında çoğu zaman kötü bir iletişimin var olduğuna da dikkat çekmişlerdir. Aşağıda de daha detaylı irdelendiği üzere, yerel yönetimlerdeki kurum içi koordinasyon, her bir birim için özel olarak hazırlanmış görev ve sorumluluk tanımlarının olmamasından kaynaklanmaktadır. Çeşitli paydaşlar arasındaki iletişim kanalları açısından bakıldığında, elde mevcut bir kaç seçenek vardır. Aşağıda Toplumsal Katılma Mekanizmaları Bölümünde ve görev ve sorumluluklara ilişkin 3.2 ve 3.3 bölümlerinde bu sorun daha geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmakla birlikte, iletişim eksikliği temelde etkileşim sağlayan mekanizmaların yokluğuna dayanmaktadır. Örneğin yerel yönetimler, mesajlarını iletmede yerel medyayı (gazete, TV vs.) kullanmaktadır ve vatandaşların soru ve sorunlarını belediye personeline ya da halkla ilişkiler birimlerine intikal ettirmesi söz konusu olabilmekle birlikte, vatandaş ve kuruluşların doğrudan doğruya Belediye Başkanları ve yardımcıları ile Valiler 2 ya da Vali Yardımcıları ile doğrudan görüşme taleplerini karşılayacak bir diyalog da olmalıdır reformları ile birlikte İl Özel İdarelerinde her ne kadar Genel Meclisin yetkilendirilmiş seçimle gelen bir Başkanı olsa da, bu mevki hâlâ vatandaşlar arasında bilinmemektedir. Zira, Vali en önemli ve tek yetke sahibi olmayı sürdürmektedir. 12

SEÇİLMİŞ YEREL TEMSİLCİLERİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMADA BİR ARAÇ OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM

SEÇİLMİŞ YEREL TEMSİLCİLERİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMADA BİR ARAÇ OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM SEÇİLMİŞ YEREL TEMSİLCİLERİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMADA BİR ARAÇ OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM Yrd. Doç. Dr.Mustafa Lütfi ŞEN * Yrd. Doç. Dr. Tarkan OKTAY ** Yrd. Doç. Dr. Sedat AZAKLI *** Son zamanlarda kamu yönetiminin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5216 ve 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesine dayanılarak Tuşba Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararıyla kurulmuş

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

Örnek Yol Haritası (Example roadmap)

Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Bu belge, katılım yol haritası için önerilen bir şablon sunmaktadır. Planın kurumun stratejik hedefleriyle ilgili olmasını ve bunların yol haritasında yansıtılmasını

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU GİRİŞ Takım Çalışmanın kapsamı İş planı Yöntem İş Takvimi Çıktılar TAKIM EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ TAKIMI İnsan Kaynaklar Uzmanı: Zeynep Kırhan Yasatekin Eğitim İhtiyaç

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

Arnavutluk ta MYK Reformu

Arnavutluk ta MYK Reformu A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Arnavutluk ta MYK Reformu Anila Çili, MYK/MUB Başkanı Maliye Bakanlığı EUROPEAN COMMISSION Ankara, 04 06 Haziran 2013

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

of Turkey. Cumhuriyeti tarafından ortak and the Republic Ocak 2017 Devleti sağlayacaktır. deniz suları ile

of Turkey. Cumhuriyeti tarafından ortak and the Republic Ocak 2017 Devleti sağlayacaktır. deniz suları ile Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi ile ilişkili olarakk Türkiye nin Yasal ve Kurumsal Çerçevesinin Taslak Programı 23 27 Ocak 2017 Türkiye de iyi çevresel duruma ulaşılmasını ve sürdürülebilirliğin sağlanmasını

Detaylı

Kamu Mali Yönetim Eğitimi

Kamu Mali Yönetim Eğitimi Hollanda Maliye Bakanlığı Maliye ve Ekonomi Ulusal Akademisi ve Türkiye Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından işbirliği içinde hazırlanan Eğitim Programı Kamu Mali Yönetim Eğitimi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1: Bu yönergenin amacı; İzmir Büyükşehir

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013)

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) I. GİRİŞ Globalleşen dünyada yaşanan ve olumsuz sonuçlarının genelde ilgili ülkenin veya bu ülkenin üyesi olduğu ülkeler topluluğunun kamu kaynağı kullanımıyla

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMA. Afyonkarahisar

STRATEJİK PLANLAMA. Afyonkarahisar STRATEJİK PLANLAMA Afyonkarahisar Soru 1 : Çalışma konusu ile ilgili temel sorunlar nelerdir? KARŞILAŞILAN SORUNLAR : 1) İlk stratejik planların yapılma döneminde, stratejik planlama ekiplerinde yer alan

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı