2014 Faaliyet Raporu. 61 Yıldır Sözümüz Anadolu...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 Faaliyet Raporu. 61 Yıldır Sözümüz Anadolu..."

Transkript

1 2014 Faaliyet Raporu 61 Yıldır Sözümüz Anadolu...

2 İçindekiler SUNUŞ 04 Misyon, Vizyon ve Değerler 05 Şekerbank ın Stratejisi ve Sektördeki Konumu 06 Olağan Genel Kurul Gündemi 07 Ortaklık Yapısı 08 Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri 09 İleriye Dönük İfadeler 10 Finansal Göstergeler 12 Geçmişten Bugüne Şekerbank 16 Adım Adım Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 22 Genel Müdür ün Mesajı Yılı Faaliyetleri 40 Bilgi Teknolojileri 41 İnsan Kaynakları 44 Şekerbank ın İştirakleri 46 Bağımsız Denetim Kuruluşu 47 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Uygunluk Görüşü YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 48 Yönetim Kurulu 50 Üst Yönetim 52 Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 54 Kurul ve Komitelerin Değerlendirme Açıklaması 56 Yönetim Kurulu nun Yedekleme Planlaması ve Yönetim Kurulu ndaki Atamalar 57 İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Üzerine Genel Politika 58 Yönetim Kurulu Faaliyetleri 59 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 79 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 80 Kurumsal Yönetim Uygulamaları 80 Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler 81 Kâr Dağıtım Politikası 81 Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere Ödenen Ücretler 82 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 82 İç Sistemler Kapsamındaki Birimlerin Yöneticileri 83 Destek Hizmeti Alınan Kuruluşlara İlişkin Açıklama 84 Şekerbank ın Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Politikası Yılı Faaliyet Raporu na İlişkin Sorumluluk Beyanı FİNANSAL BİLGİLER 86 Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Açıklamalar 87 İleriye Dönük Beklentiler 88 Şekerbank ın Kredi Notları 89 5 Yıllık Özet Finansal Bilgiler 90 İç Sistemlerin 2014 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim Komitesinin Değerlendirmesi 92 Risk Yönetimi Sistemi Stratejisi 98 Organizasyon Şeması 00 1 Ocak-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporu, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 00 1 Ocak-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Konsolide Bağımsız Denetim Raporu, Konsolide Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 00 Şubelerin İllere Göre Dağılımı

3 Üreten Türkiye için seferberiz! Tarım bankacılığındaki 61 yıllık tecrübemiz ve Anadolu Bankacılığı misyonumuz ile, çiftçilerimiz toprağını bırakıp gitmesin diye Aile Çiftçiliği Bankacılığı nı başlattık. Köyden kente göçü azaltarak tarımsal üretimi artırmak için dünyada bir ilki gerçekleştirerek, kırsal kalkınmanın önemini Türkiye nin gündemine taşıdık. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek küçülmesi, sulama olanaklarının kısıtlı olması, modern tarım tekniklerinin uygulanmaması gibi nedenlerle geliri azalan ve köyünü terk eden çiftçiye 10 yıla varan vadelerle sektörde ilk olan imkânlar tanıdık. Yerel üretimin ve kültürün devamlılığı için çözümler ürettik. Ülkemizin ve dünyanın ortak geleceği için Aile Çiftçiliği ni yaşatmaya devam edeceğiz.

4 Tarıma desteğimiz artarak sürüyor TARIMSAL KREDILERDE BÜYÜME (%) Bankacılık Sektörü 26 Şekerbank 53 Bereketin sürmesi ve kalkınmanın devam etmesi için toprağa, çiftçimize destek oluyor ve geleceğimize yatırım yapıyoruz.

5

6 4 ŞEKERBANK 2014 FAALİYET RAPORU Misyon, Vizyon ve Değerler Misyon Anadolu Bankacılığı anlayışıyla köyden kente; yerel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alan, bankası olmayanları da bankacılık hizmetleriyle tanıştıran, mutlu müşteri, çalışan ve ortaklarıyla değer yaratarak birlikte büyüyen, gücünü köklü geçmişinden alan çağdaş bir bankayız. Vizyon Türkiye de, aktif büyüklükte ilk 10 özel banka arasında, küçük işletmelerin finansmanında lider banka olarak yer almak. Değerler AÇIK İLETIŞIM Farklı bakış açılarına saygı duyuyoruz; çalışma arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin her türlü önerisine açığız. Kurum içinde, iletişim kanallarını açık tutarak Bankamıza ve çalışma arkadaşlarımıza katma değer sağlayacak her türlü düşünce ve birikimi, zamanında ve sağlıklı biçimde örgütsel zinciri oluşturan tüm halkalarla paylaşırız. SÜREKLI GELIŞIM Sorgulayıcı bir bakış açısıyla yeni düşünce, bilgi ve becerileri edinme isteği ve çabası içindeyiz; kendimizin ve diğerlerinin sürekli gelişimi için birlikte çalışmaya ve sorumluluk almaya istekliyiz. MÜŞTERI ODAKLILIK VE YEREL DAVRANABILME Yerel özellikleri de dikkate alarak tüm müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı, ürün ve hizmetleri hızlı ve güler yüzlü bir şekilde sunarak müşteri memnuniyetini sağlamayı önemsiyoruz. SONUÇ ODAKLILIK İstenen sonuçlara/hedeflere odaklanmayı, karşılaşılan problemleri çözmek için kendiliğinden zaman kaybetmeden harekete geçmeyi, takipçi olmayı, kârlılığı ve verimliliği artıracak şekilde işlerimizi sonuçlandırmayı benimsiyoruz. KURUM AIDIYETI Ortak hedef ve değerlerimiz doğrultusunda kendi çalışma ekibimizle ve diğer çalışma arkadaşlarımızla saygılı, adil, özverili, paylaşımcı, katılımcı bir şekilde ve dayanışma içinde çalışarak kurumumuzun performansına katkı sağlamanın ve kurumumuza bağlılığın değerine inanıyoruz.

7 SUNUŞ 5 Şekerbank ın Stratejisi ve Sektördeki Konumu Anadolu da yüz binlerce girişimcinin küçük birikimleriyle üretimi, girişimciyi teşvik etmek, tarımsal sanayinin finansmanını sağlamak amacıyla 12 Ekim 1953 te kurulan Şekerbank, faaliyetlerini, 61 yıllık yolculuğunda toplumsal kalkınma vizyonu çerçevesinde yürütmüştür. Şekerbank ı Türkiye de özel sektör bankacılığında üzerinde durulması, incelenmesi gereken örnek bir model kılan özelliği ise kuruluş amacını hâlâ koruyor olmasıdır. Şekerbank, kuruluşunda belirleyici olan kırsal kalkınmayı destekleme hedefini, bugün sürdürülebilir kalkınma perspektifine dönüştürmüş bir banka olarak yoluna devam etmektedir. Şekerbank, Anadolu Bankacılığı olarak tanımladığı bu misyon doğrultusunda, bankacılık hizmetleriyle tanışmamış kesimleri de bankacılıkla tanıştırıp, sadece büyük şehirleri ve büyük firmaları değil, Anadolu daki bölge ve şehirlerden gelen projeleri de öncelikleri arasına alarak, benimsediği odaklı strateji ile sektöründe ölçekten bağımsız olarak özel ve farklı bir yer edinmiştir. %62 si Anadolu da bulunan 312 şubesi ile çiftçi, esnaf ve işletmeleri en iyi anlayan ve onlara özel çözümler sunan Şekerbank, hem yerel bankacılıktaki bilgi birikimi hem de yaygın şube ağı ile rekabette farklılaşmaktadır. Banka nın 71 il ile 101 merkez dışı ilçeye yayılmış şubelerinin birçoğu yaklaşık yarım asırdır aynı yerde, yörede hizmet vermektedir. Şekerbank, tarım, işletme ve KOBİ bankacılığı, enerji verimliliğinin finansmanı gibi alanlara odaklanmış, bu alanlardaki uzmanlığı ile uluslararası finans kuruluşları nezdinde yereldeki yaygın müşteri profiline ulaşmak için Türkiye nin anahtar bankası olarak konumlanmıştır. Şekerbank, bu strateji bağlamında, her alanda pazar payı elde etmek yerine, Anadolu Bankacılığı misyonuyla odaklandığı alanlarda uzmanlığını artırarak üretimi ve tabana yaygın tasarrufu desteklemeye devam etmektedir. ŞEKERBANK TARIM KREDİLERI PAZAR PAYI (%) (KAMU HARİÇ) , , , , ,81

8 6 ŞEKERBANK 2014 FAALİYET RAPORU 19 Mart 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündemi 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın teşekkülü ile Olağan Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Rapor özetinin okunması ve 2015 yılı için Denetçi seçilmesi, 4. Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri, yılı kârının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi, 9. Banka nın 3 üncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 11. Dilek, temenniler ve kapanış. (*) Banka nın 26 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında verilen izin çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Banka nın faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri kapsamındaki faaliyetlerine Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu bölümünde yer verilmiştir.

9 SUNUŞ 7 Ortaklık Yapısı PAY SAHIPLERI PAY ADEDI TOPLAM NOMINAL DEĞER (TL) PAY ORANI (%) Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı , ,98 35,16 Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu , ,00 20,17 BTA Securities JSC , ,00 10,82 Pancar Kooperatifleri , ,27 0,09 Halka Arz , ,75 33,76 TOPLAM , , %33,76 Halka arz %10,82 BTA Securities JSC %35,16 Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı %0,09 Pancar Kooperatifleri %20,17 SamrukKazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu (*) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri Göktan halka arzdan 538 bin TL nominal tutarda (%0,049), Yönetim Kurulu Üyesi Khosrow Kashani Zamani halka arzdan 137 bin TL nominal tutarda (%0,013), Genel Sekreter Hüseyin Serdar halka arzdan 30 bin TL nominal tutarda (%0,003) hisseye sahiptir. (**) Şekerbank ta yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş, ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, banka veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmamış ve Banka nın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası adına yapmamış ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir. (***) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle banka hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin bilgilere tarihli Solo Bağımsız Denetim Raporu nun V. Bölüm III-3 Koşullu borçlar ve varlıklara ilişkin açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.

10 8 ŞEKERBANK 2014 FAALİYET RAPORU Ana Sözleşme de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri 2014 hesap dönemi içinde Banka Ana Sözleşmesi nin 8. maddesi değiştirilmiş, Ana Sözleşme nin değişen maddesinin eski ve yeni şekli tarih ve 8690 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Genel kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin esaslar, Banka nın Ana Sözleşmesi nde ve Kurumsal Yönetim Politikası nda yer almakta, bu dokümanlara Banka nın internet sitesinden (www.sekerbank.com.tr) ulaşılabilmektedir. DEĞIŞEN MADDE AÇIKLAMA 8 Sermayenin ,00 TL olarak güncellenmesi nedeniyle değiştirilmiştir.

11 SUNUŞ 9 İleriye Dönük İfadeler Bu rapor, ileriye dönük ifadeler teşkil edebilecek bilgiler içermektedir. Genel olarak, inanmak, ümit etmek, kastetmek, tahmin etmek, beklemek, öngörmek, -ecek, -acak ekleri ve benzer söylemler ileriye dönük ifadelerdir ve genelde geçmişe yönelik olarak kullanılmamaktadırlar. Ancak, bu kelimelerin veya benzer söylemlerin bulunmaması, ifadenin ileriye dönük olmadığı anlamına gelmemektedir. Hacim artışı, hisse satışları ve hisse başına elde edilen kazanç artışlarına ilişkin ifadeler ve gelecekteki faaliyet sonuçları hakkında genel görüş bildiren ifadeler dahil olmak üzere, işlem performansına, gelecekte gerçekleşmesini beklediğimiz veya tahmin ettiğimiz durum ve gelişmelere yönelik bütün ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. Yönetim Kurulu, bu ileriye dönük ifadelerin kullanımının uygun olduğunu düşünmektedir. Ancak, bu tarz ileriye dönük ifadelerin gereğinden fazla dikkate alınmaması için önlem alınmalıdır; çünkü bu ifadeler belirtildikleri tarih itibarıyla geçerlidir. Yeni bilgi, gelecekte yaşanacak olan gelişmeler veya benzeri durumlar sonucunda, yasalar tarafından gerekli görülen durumlar dışında, Bankamızın herhangi ileriye dönük bir ifadeyi açıkça güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Buna ilaveten, ileriye dönük ifadeler, Bankamızın geçmişteki tecrübesi, mevcut beklentileri ve tahminlerinden bariz şekilde farklı sonuçlar doğurabilecek bazı risk ve belirsizliklere tabidir. Bu risk ve belirsizlikler, İç Sistemlerin İşleyişi Hakkında Denetim Komitesinin Değerlendirmesi adlı Üçüncü Bölümde ve bu raporun diğer kısımlarında tanımlananlar ve de Sermaye Piyasası Kurumu nda dosyalanan geleceğe yönelik raporlarımızda zaman zaman tanımlananları kapsamaktadır; ancak bunlarla sınırlı değildir.

12 10 ŞEKERBANK 2014 FAALİYET RAPORU Finansal Göstergeler ŞEKERBANK, ANADOLU BANKACILIĞI ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDAKI FAALIYETLERI NETICESINDE 2014 YILINDA ÖZKAYNAKLARINI BIR ÖNCEKI YILA KIYASLA %16,36 ARTIŞLA MILYON TL YE YÜKSELTMIŞTIR. TOPLAM AKTIFLER (MILYON TL) %13, TOPLAM KREDILER (MILYON TL) %8, ÖZKAYNAKLAR (MILYON TL) %16, TOPLAM MEVDUAT (MILYON TL) %7,

13 SUNUŞ 11 KONSOLIDE OLMAYAN SEÇILMIŞ FINANSAL GÖSTERGELER (BİN TL) Toplam Aktifler Toplam Krediler (Net) Özkaynaklar Toplam Mevduat Vergi Öncesi Kâr Net Kâr KONSOLIDE OLMAYAN FINANSAL RASYOLAR (%) Sermaye Yeterlilik Rasyosu 13,24 14,48 13,54 14,60 Net Kâr/Toplam Aktifler 0,82 1,66 1,12 1,06 Net Kâr/Özkaynaklar 8,07 13,17 10,23 9,36 Menkul Kıymetler/Toplam Aktifler 24,65 13,96 9,03 11,46 Toplam Krediler/Toplam Aktifler 60,61 69,46 72,34 69,17 Toplam Mevduat/Toplam Aktifler 63,05 69,83 67,50 63,90

14 12 ŞEKERBANK 2014 FAALİYET RAPORU Geçmişten Bugüne Şekerbank 1953 Pancar Kooperatifleri Bankası A.Ş. Şekerbank ın temelleri, Anadolu daki yüz binlerce kooperatif üyesi pancar üreticisinin küçük birikimleriyle 12 Ekim 1953 te Pancar Kooperatifleri Bankası A.Ş. adıyla Eskişehir de atılır. Banka nın kuruluş misyonu; üreticinin, tarımın ve tarıma dayalı sanayinin finansal ihtiyaçlarını karşılamaktır LER Yeni Ürün ve Hizmetler Banka için değişim ve gelişim dönemidir. Kooperatif bankacılığından kademeli olarak tüm bankacılık ürün ve hizmetlerini sunan bir yapıya doğru geçiş başlar yılında Almanya nın Köln kentinde temsilcilik açılır yılında Şekerbank ın şube sayısı 134 e ulaşır Özel Banka Statüsü Kazandı T. Şeker Fabrikaları A.Ş. nin Banka daki %10 hissesi, Pankobirlik (%7) ve Şekerbank Personeli Sosyal Sigorta ve Munzam Sandıkları (%3) tarafından Kamu Ortaklığı İdaresi nden alınır. Böylece kamu iştiraki olmaktan çıkan Şekerbank, bu süreci takiben özel sektör bankası anlayışıyla yeniden yapılanır ler 1980 ler Eskişehir den Ankara ya Banka nın Genel Müdürlüğü Ankara ya taşınır ve unvanı Bakanlar Kurulu kararıyla Şekerbank Türk Anonim Şirketi olarak değiştirilir LER Ticari Bankacılığa Odaklanma Dönemi Şekerbank ın ticari bankacılığa odaklanma dönemine işaret eder yılında şube sayısı 161 e ulaşır. Dış ticarete aracılık işlemleri artarken, muhabir ilişkileri giderek güçlenir. Şeker Çocuk Dergisi yayın hayatına başlar ve Şekerbank, Türkiye nin ilk banka sanat galerilerinden birini Ankara da kurar.

15 SUNUŞ İlk Halka Arz Şekerbank ın ilk halka arzı gerçekleştirilerek kurumsallaşması sağlanır. Aynı dönemde başlatılan büyük gelişim projesiyle Banka da daha modern ve çağdaş bankacılığın temelleri atılır Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Bankası Şekerbank, uygulamaya koyduğu stratejik iş planını performansına da yansıtır ve finans dünyasının önde gelen yayınlarından The Banker Dergisi nin her yıl gerçekleştirdiği Dünyanın En Büyük İlk Bankası çalışmasında, dünyada yükseliş hızı en fazla olan ilk 50 banka arasında altıncı sırada yer alır; böylece Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Bankası olur Hisse Devri Şekerbank ın çoğunluk hisseleri el değiştirir. Banka nın %51 i Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ile Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı na geçer Müşteri Odaklı Hizmet Şekerbank ta müşteri odaklı ve çok kanallı bir bankaya dönüşüm süreci başlar Yıl Şekerbank, 50 nci yılında Türk bankacılık sektörünün köşe taşlarından biri konumuna ulaşır Yenilenen Kurumsal Kimlik Banka nın Genel Müdürlüğü İstanbul daki yeni ofisine taşınır; kurumsal kimliği ve logosu yenilenir Türkiye nin Kurumsal Yönetim Notu Alan İlk Bankası Şekerbank, dünyanın kurumsal yönetim alanında en saygın derecelendirme kuruluşlarından biri olan Sermaye Piyasası Kurulu onaylı ISS Corporate Services, Inc. nin pay sahipleri, kamuoyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu kriterlerini dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucunda aldığı not ile Türkiye nin kurumsal yönetim notu alan ilk bankası olur EKOkredi nin Lansmanı Enerji tasarrufu ve verimliliği yatırımlarının finansmanı konusunda Türkiye de bir ilk olan ve hem doğayı hem de boşa harcanan emeği korumayı amaçlayan EKOkredi nin lansmanı gerçekleştirilir. EKOkredi, 2009 yılının bireysel bankacılık ürünü seçilir.

16 14 ŞEKERBANK 2014 FAALİYET RAPORU Geçmişten Bugüne Şekerbank 2010 CDP Raporuna Giren Beş Banka dan Biri Dünyanın önde gelen iklim değişikliği ile mücadele platformlarından biri olan CDP (Carbon Disclosure Project- Karbon Saydamlık Projesi) 2010 raporuna Türkiye den ilk kez giren 5 Banka dan biri Şekerbank olur Türkiye nin Sürdürülebilir Kalkınma Temsilcisi Şekerbank ın EKOkredi projesi, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen değerlendirme süreci sonunda, Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı nda sunulmak üzere, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi alanlarındaki en iyi ülke uygulama örneklerinden biri seçilir. Şekerbank, Rio+20 de Türk finans sektörünün tek temsilcisi olarak yer alır Dünyada KOBİ Kredileri Teminatlı İlk VTMK İhracı Türkiye nin ilk Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracı gerçekleştirilir. Uluslararası piyasalarda yapılandırılan ilk Türk Lirası borçlanma işlemi olan ihraç, dünyada da KOBİ kredileri teminatlı gerçekleştirilen ilk VTMK ihracı dır. VTMK programı sayesinde uluslararası finans kuruluşları ile Türkiye nin esnaf ve küçük işletmeleri arasında önemli bir finansman köprüsü kurulmuş olur Kapımız Esnafa Açık: Her Ayın 15 i Esnaf Günü Anadolu Bankacılığı misyonu doğrultusunda, yerel kalkınma ve üretimin desteklenmesine odaklanan Şekerbank, 60 ıncı kuruluş yılında Türkiye de sayıları 1,5 milyonu aşan esnaf için ilk olan bir platform oluşturur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu nun (TESK) desteğiyle hayata geçen ve özel sektör, kamu, STK ve tüketicileri esnafla buluşturan Kapımız Esnafa Açık platformu kapsamında Şekerbank, her ayın 15 ini Esnaf Günü olarak belirleyerek tüketicileri esnaftan alışveriş yapmaya davet eder.

17 SUNUŞ Şekerbank, Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı Konferansı nda Nobel ödüllü Prof. J. Shiller i ağırladı Şekerbank, 60 ıncı kuruluş yılına özel İstanbul da düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı Konferansı nda, Yale Üniversitesi nin en üst akademik seviyesi olan sterling unvanlı dünyanın en önemli ekonomistlerinden ve 2013 yılında Nobel Ekonomi Ödülü nü almaya hak kazanan Prof. Robert J. Shiller i ağırlar. Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri Göktan ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek in açılış konuşmasını yaptığı konferansa, iş ve finans dünyasından yoğun katılım oldu.

18 16 ŞEKERBANK 2014 FAALİYET RAPORU Adım Adım 2014 OCAK Şekerbank, 61 yıldır esnafın yanında Anadolu da sayıları yüz binleri bulan kooperatif üyesi pancar çiftçisinin birikimleriyle yerel üretimi ve şeker sanayini desteklemek için kurulan Şekerbank, 61 inci yılında da üretene desteğini sürdürdü. Esnafın gelişimi için bugüne kadar çok sayıda çalışmaya imza atan Şekerbank, Türkiye de sayıları 1,5 milyonu bulan esnaf için Kapımız Esnafa Açık platformu kapsamında Anadolu nun farklı il ve ilçelerinde esnaf odaları ile birlikte özel indirim günleri gerçekleştirmeye devam etti. Şekerbank ın girişimleriyle esnaf için bir araya gelen dev markalar, her ayın 15 i Esnaf Günü kapsamında hem esnafa hem de esnaftan alışveriş yapan tüketicilere yönelik düzenlenen özel kampanyaları sürdürdü. ŞUBAT Emeklinin maaşı evinde teslim ediliyor Yaygın şube ağı ile yerel ihtiyaçları tespit ederek farklı segmentlerdeki müşterilerine özel çözümler sunan Şekerbank, emeklilerin hayatını kolaylaştırdı. Şekerbank, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek şubeye gidip maaşını alamayacak durumda olan emeklilerin maaşlarını evlerine teslim etmeye başladı. Maaşlarını Şekerbank şubelerinden alan emeklilere, numaratörlere ilave ettiği tuş ile sıra beklemeden hizmet sunan Banka, numaralı Emekli Destek Hattı ile emekli müşterilerine tuşlama yapmadan direkt müşteri temsilcisiyle iletişim kurabilme avantajı sağladı. Maaş ödemelerini Şekerbank a taşıyan emekliler, sunulan özel sigorta poliçesi ile de birçok avantaj ve hizmetten yararlanmaya başladı. MART Şekerbank, ticari kartlarda en hızlı büyüyen banka oldu Ticari kartlarda sektör ortalamasının 11 kat üzerinde artışla %248,6 oranında büyüyen Şekerbank ödüllendirildi. Banka, 2013 yılında ticari kartlarda gösterdiği göz alıcı büyüme ile ödeme sistemlerinin en önemli kuruluşları arasında yer alan MasterCard ın düzenlediği yarışmada Ticari Kartlarda En Hızlı Büyüyen Banka kategorisinde ödülün sahibi oldu.

19 SUNUŞ 17 NISAN Esnaf için kredi kartı ve banka kartı birleştirildi Anadolu Bankacılığı misyonu doğrultusunda, Türkiye genelinde sayıları 450 bine yaklaşan esnaf ve mikro işletmeye ulaşan Şekerbank, sektörde yine bir ilke imza atarak kredi kartı ve banka kartını Üreten Kart ismiyle tek bir kartta birleştirdi. Ticari kartlarda sadece Türkiye de değil, Avrupa da da ilk ve tek olan uygulama kapsamında, esnaf ve işletme sahipleri, ödeme noktasında harcamalarını ister kredi kartı limitlerinden isterlerse vadesiz hesaplarından Üreten Kart ile gerçekleştirmeye başladı. Esnaf ve işletmeler, Üreten Kart ile ayrıca ATM den kredi başvurusu yapıp krediyi kullanabilirken, işletme hesaplarına da para yatırıp çekebildi. MAYIS Gurbetteki birikimler Türkiye de değerlendi Şekerbank, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların tasarruflarına özel avantajlı koşullar sundu. Yaz aylarında memleketlerini ziyaret eden yurt dışında yaşayan vatandaşlara özel sunulan Memleketim Hesabı ürünüyle Şekerbank, binbir emekle edinilen tasarrufların değer kazanmasına destek oldu. Şekerbank ın Türkiye çapında 70 il ile101 merkez dışı ilçeye yayılmış, %62 si Anadolu da yer alan şube ağı, çoğunlukla gurbette çalışan vatandaşların yaz aylarında ziyaret ettiği bölgelerde bulunuyor. Yurt dışında yerleşik yaşayan vatandaşlar, 2014 yılında da Memleketim Hesabı ile birikimlerini avantajlı koşullarda Şekerbank şubelerinde değerlendirdi. HAZIRAN Şekerbank, Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı Konferansı nda Nobel ödüllü Prof. Robert J. Shiller i ağırladı Kuruluşundaki kırsal kalkınma ve tasarruf temelli iktisadi kalkınma hedefini bugün sürdürülebilir kalkınma perspektifinde geliştiren Şekerbank, 60 ıncı kuruluş yılına özel İstanbul da düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanı Konferansı nda, Yale Üniversitesi nin en üst akademik seviyesi olan sterling unvanlı dünyanın en önemli ekonomistlerinden ve 2013 yılında Nobel Ekonomi Ödülü nü almaya hak kazanan Prof. Robert J. Shiller i ağırladı. Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri Göktan ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek in açılış konuşmasını yaptığı konferansa, iş ve finans dünyasından yoğun katılım oldu.

20 18 ŞEKERBANK 2014 FAALİYET RAPORU Adım Adım 2014 TEMMUZ EYLÜL EKIM Esnaf, çiftçi ve işletme sahipleri Şekerbank ın iftarlarında buluştu Üretimi ve yerel kalkınmayı destekleyen Şekerbank, esnaf ve işletmeler ile Ramazan ayında da iftarlarda bir araya geldi. 89 Şekerbank Şubesi nin gerçekleştirdiği Üreten Anadolu Buluşmaları iftar davetlerinde yerel kamu yöneticileri, esnaf, çiftçi ve iş dünyası temsilcileri buluştu. AĞUSTOS Bono ihracına Anadolulu yatırımcıdan büyük ilgi Yüksek talep doğrultusunda toplam tutarın 350 milyon TL den 500 milyon TL ye çıkarıldığı Şekerbank Bonosu ihracı büyük ilgi gördü. Talebin adetsel bazda %99,5 i, tutar olarak %72 si bireysel yatırımcılardan geldi. Şubelerinin %62 si Anadolu da bulunan Şekerbank, TL den başlayan taleplerle Türkiye genelinde bireysel yatırımcıya ulaştı. Esnafın bankası Şekerbank a Ahilik ödülü Şekerbank, esnafa yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla Ahilik Hizmet Ödülü ne layık görülen ilk banka oldu. Anadolu daki yıllık köklü ticari geleneği yaşatmayı amaçlayan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında verilen Ahilik Hizmet Ödülü nü, Başbakan Ahmet Davutoğlu nun da katıldığı Kırşehir Ahi Evran Külliyesi ndeki törende, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri Göktan a sundu. Şekerbank 61 yaşında Ekim 1953 te, Eskişehir de, kooperatif üyesi yüz binlerce pancar çiftçisinin küçük birikimleriyle üretimi finanse etmek için kurulan Şekerbank, 61 inci yaşında da kuruluşundaki misyonu korumanın haklı gururunu yaşadı. Banka nın geleneksel yıl dönümü gazetesi Birlikte 61 Yıl da, tüm yıl boyunca bu kapsamda sürdürülen faaliyetlere ve Anadolu Bankacılığı stratejisinin önemine ilişkin makalelere yer verildi. Üçüncü çeyrekte %84 kâr artışı Şekerbank, yılın ilk dokuz ayında 104 milyon TL net kâr elde etti tarihli konsolide olmayan mali tablolarını açıklayan Banka, elde ettiği son üç aylık kârıyla bir önceki yılın üçüncü çeyrek kârını %84 artırmış oldu. İlk dokuz ayda toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %12 artışla 14,2 milyar TL ye yükselen Şekerbank ın aktif büyüklüğü yıllık bazda %15 artarak 20,5 milyar TL ye ulaştı. Banka nın tarihli solo bilanço verilerine göre, mevduat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %12 büyüdü ve 13,3 milyar TL ye yükseldi. Aynı dönemde Banka nın toplam özkaynakları %15 artışla 2,2 milyar TL ye ulaştı.

21 SUNUŞ 19 KASIM GRI A seviyeli Sürdürülebilirlik Raporu Şekerbank, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) gibi uluslararası finans kuruluşlarının görüşlerinin de yer aldığı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Banka nın insan ve yerel kalkınma odaklı bankacılık anlayışının rakamlarla anlatıldığı rapor, Küresel Raporlama Girişimi nden (Global Reporting Initiative; GRI) bu alanda en kapsamlı raporlara verilen GRI A seviyesinde onay aldı. EBRD den Şekerbank a konutlarda enerji verimliliği için kaynak EKOkredi ürünü ile Türkiye genelinde binlerce konutun enerji verimliliği yatırımlarını uygun koşullarda finanse eden ve apartman yönetimlerini kredilendiren ilk banka olan Şekerbank, bu alandaki çalışmaları için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ndan (EBRD) 60 milyon ABD doları kaynak sağladı. Böylece Şekerbank, EBRD nin 350 milyon ABD dolarlık Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Kredisi (TuREEFF) programı kapsamında ilk kaynak sağlayan banka oldu. Banka, temin edilen krediyle hem bireysel müşterilerine hem de işletmelere enerji verimliliğinde kullanılmak üzere finansal destek sağlamaya başladı. Çiftçi toprağını bırakıp gitmesin diye Tarımı ve yerel üretimi finanse etmek amacıyla kurulan Şekerbank, köyden kente göçü azaltarak tarımsal üretimi artırmak için dünyada bir ilki gerçekleştirerek Aile Çiftçiliği Bankacılığı nı başlattı. Banka, çiftçi tarlasını bırakıp gitmesin diye Türkiye genelinde 200 e yakın tarım bankacılığı uzmanı ile üreticilerin gelirini artıracak birçok ürün ve proje sundu. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek küçülmesi, sulama olanaklarının kısıtlı olması, modern tarım tekniklerinin uygulanmaması gibi nedenlerle geliri azalan ve köyünü terk eden çiftçiye Şekerbank, 10 yıla varan vadelerle sektörde ilk olan imkânlar tanıdı. Kırsalda yaşayan nüfusun refahını artırmayı amaçlayan Banka, çiftçi çocuklarının üniversite eğitim giderlerinden hane halkının aylık harcamalarının finansmanına kadar ihtiyaca özel çözümler geliştirdi. ARALIK Şekerbank tan turizme beş yıldızlı destek Şekerbank, Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıyan turizm sektörüne yönelik Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi ni geliştirdi. Hem turizm sektöründe faaliyette bulunan hem de turizm sektörüyle dolaylı olarak işbirliği içerisinde olan işletmeler için hazırlanan destek paketi, yerel ihtiyaçlara özel geliştirilmiş bankacılık ürünlerini ve indirimleri kapsadı. Şekerbank, destek paketinden daha fazla işletmenin faydalanması için Alanya, Manavgat, Antalya, Fethiye, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris te yerel işbirliği toplantıları düzenledi, protokollere imza attı. EKOkredi ile 150 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu Enerjinin %72 sinin ithal edildiği ülkemizde ekonomiye ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı amaçlayan Şekerbank, EKOkredi ile bugüne kadar 566 milyon TL yi aşkın kaynak sağlayarak toplamda 61 bini aşkın kişi olmak üzere 53 bin 753 bireysel ve 7 bin 277 KOBİ, esnaf ve çiftçiyi enerji tasarrufu ile tanıştırdı. EKOkredi ile yapılan enerji verimliliği yatırımları kapsamında bugüne kadar 17,2 milyar kilowatt-saat enerji tasarrufu elde edilirken, 3,8 milyon ton CO 2 salımı engellendi. Ayrıca, 82 bine yakın konutun yalıtıldığı EKOkredi kapsamında 150 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu gerçekleşti.

22 20 ŞEKERBANK 2014 FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı ŞEKERBANK IN KURULUŞUNDAN GELEN ANADOLU BANKACILIĞI MISYONU, SEKTÖRÜMÜZE, TÜRKIYE NIN ÜRETIME DAYALI SÜRDÜRÜLEBILIR BIR BÜYÜME HIZI YAKALAMASI IÇIN ÖRNEK BIR MODEL SUNMAKTADIR. Değerli Hissedarlarımız, Küresel krizin başlangıcından bu yana geçen 7 yıllık dönemin son evresine ve özellikle önümüzdeki döneme baktığımızda, dünya genelinde, zayıf ve dengesiz büyümenin en önemli sorun olduğu görülmektedir. Petrol fiyatlarının Haziran 2014 ten bu yana yaklaşık %60 oranında değer kaybedip 2008 dönemi seviyelerine gerilemesine ve ABD ekonomisindeki toparlanmaya karşın büyüme tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonlar devam etmektedir. Son olarak, ocak ayında, IMF Dünya Ekonomik Görünümü Raporu nda büyüme tahminleri revize edilerek bir kez daha geri çekilmiştir. Beklentilerin aşağı çekilmesinin çıkış noktasını ise özellikle emtia ihraç eden gelişmekte olan ülkelerdeki yavaşlama oluşturmaktadır. Dünya, büyüme iksirini, bilançosunu son 5 yılda dörde katlayan Amerika Merkez Bankası nın (FED), ABD ekonomisindeki toparlanmayla tahvil alımlarını sonlandırması ve ardından normalleşmeye geçmek için faiz artırımlarına işaret etmesi ile yitirmiştir. ABD ekonomisi büyümeye başlayınca, bütün ekonomilerde ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde küresel likiditenin kapattığı gerçek problemler su yüzüne çıkmıştır. Sermaye akımlarının eskisi gibi olmaması ve yanı sıra gelen siyasi gelişmeler, AB deki sorunların da daha görünür olmasına neden olmuştur. Avrupa Merkez Bankası (ECB), toplam bilançosunu Mart 2015-Eylül 2016 arasında 2 trilyondan 3 trilyon Avro ya çıkaracağını açıklamış ama bu cesur adıma rağmen endişeler kaybolmamıştır. Tüm dünyadaki yavaşlamadan elbette Türkiye de payını almıştır. Ancak, Türkiye de yavaşlamış da olsa bir büyüme hikâyesi halen devam etmektedir. Türkiye ekonomisi potansiyel büyüme hızı olan %5 in altında performans gösterse de, IMF nin 2015 yılına ilişkin %3,4 büyüme beklentisi, mevcut küresel konjonktürde parmakla gösterilecek bir orandır. Ayrıca, petrol fiyatlarındaki düşüş, cari açık ve enflasyona fayda sağlamaktadır. Diğer taraftan, tasarruf oranımız son 10 yılın en düşük seviyelerinde seyretmektedir. Türkiye nin tasarruf oranı, toplam GSYH nın %12,6 sı seviyesinde bulunurken, bu oran gelişmekte olan ülkelerde ortalama %33,5 tir. Bu makro dengeleri gözeten ekonomi otoriteleri, tasarrufları desteklemeye yönelik olarak, kredi kartları ve tüketici kredilerine ilişkin bir dizi kısıtlayıcı düzenlemeye imza atmıştır. Söz konusu düzenlemeler, kısa vadede sektörde kârları azaltsa da tüketimin dengelenmesi, cari açığın kontrolü ve finansal istikrar açısından uzun vadede bankacılık sektörünün sağlıklı büyümesini sağlayacaktır.

YEREL KALKINMA İÇİNDEKİLER. 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank. 10 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı. 14 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz

YEREL KALKINMA İÇİNDEKİLER. 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank. 10 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı. 14 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Değerlerimiz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 GENEL BAKIŞ STRATEJİ VE YÖNETİM YEREL KALKINMA ODAKLI BANKACILIK İNSAN ODAKLI BANKACILIK İÇİNDEKİLER 02 Hayalden Doğan Banka 04 Geçmişten Bugüne Şekerbank 06 Raporumuz Hakkında

Detaylı

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı...

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 4 Özet Yönetim Kurulu Raporu 6 Denetçiler Raporu 7 2010 Yılı

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

Akıllı Bankacılık Faaliyet Raporu 2009

Akıllı Bankacılık Faaliyet Raporu 2009 Akıllı Bankacılık Faaliyet Raporu 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Raporu 5 Denetçiler Raporu 6 2009 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66

Bölüm I Sunuş Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 66 İçindekiler Bölüm I Sunuş 1 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 1 DenizBank ın Misyonu, Vizyonu 2 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Kâr Dağıtım Önerisi 3 Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 2013 UYUM RAPORU

ŞEKERBANK T.A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 2013 UYUM RAPORU ŞEKERBANK T.A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 2013 UYUM RAPORU İÇERİK 1. Kurumsal İlkelerine Uyum Beyanı 3 BÖLÜM-1 PAY SAHİPLERİ 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası. Kurumsal Yönetim. Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi

Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası. Kurumsal Yönetim. Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi TÜRKİYE NİN BANKASI 2010 FAALİYET RAPORU İŞ BANKASI FAALİYET RAPORU 2010 Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası Kurumsal Yönetim 4 Rakamlarla İş Bankası 6 86 Yılın Öyküsü İlkler, Yenilikler

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

2014 FAALIYET RAPORU

2014 FAALIYET RAPORU 2014 FAALIYET RAPORU İÇINDEKILER KURUMSAL PROFİL 8 Kurumsal Profil 9 Kısaca Halkbank 9 2014 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 10 Ortaklık Yapısı 11 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 14 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar (2) 55. Olağan Genel Kurul Gündemi (2) Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu (2) Denetçiler Raporu

Detaylı

11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet. aliyet Raporu 2011 Faaliyet 2011 Raporu. poru 2011 Faaliyet Raporu Raporu 2011. poru 2011 Faaliyet Raporu 2011

11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet. aliyet Raporu 2011 Faaliyet 2011 Raporu. poru 2011 Faaliyet Raporu Raporu 2011. poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu 11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu 11 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet poru 2011 Faaliyet Raporu 2011 aliyet

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler KURUMSAL PROFİL 02 Kurumsal Profil 04 Kısaca Halkbank 04 2013 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 05 Ortaklık Yapısı 06 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 09 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

AKBANK FAALİYET RAPORU

AKBANK FAALİYET RAPORU 20 FAALİYET RAPORU 4 Akbank markasının yolculuğu 30 Ocak 1948 de Adana da tek şubeli bir banka olarak başladı. Aradan geçen 67 yılda Akbank, ekonomimizin ve reel sektörümüzün atılımlarına sağladığı finansman

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU. Paran burada değerli.

2012 FAALİYET RAPORU. Paran burada değerli. 2012 FAALİYET RAPORU Paran burada değerli. Türkiye ekonomisine artan oranda değer katmayı hedefleyen ING Bank, ürün ve hizmet yelpazesi, yaygın dağıtım ağı, sağlam özkaynağı ve deneyimli çalışanları ile

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sunuş 12 Kurumsal Profil 13 sermaye yapısı 14 Rakamlarla Halkbank 18 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz, Stratejilerimiz ve Kurumsal Değerlerimiz 20 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

2009 FAALİYET RAPORU

2009 FAALİYET RAPORU 2009 FAALİYET RAPORU İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 4 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 8 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz - 9 Halkbank ın Tarihsel Gelişimi - 10

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU İş Bankası, 2013 yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları, kredi büyüklüğü ve özkaynakları bakımından ülkemizin en büyük bankasıdır. Cumhuriyetin simgelerinden olan

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

2010 Faaliyet Raporu

2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil 2 Kurumsal Stratejimiz 3 Tarihçe 4 Rakamlarla AvivaSA Emeklilik ve Hayat 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Genel Müdür ün 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

ING BANK 2014 FAALİYET RAPORU 1

ING BANK 2014 FAALİYET RAPORU 1 2014Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Yıllık Faaliyet Raporuna Uygunluk Görüşü 1 Kurumsal Profil 2 ING Bank tan Satırbaşları 3 Strateji 4 ING Bank ın 2014 Yılı Ödülleri 6 Dünden Bugüne ING Bank 8 5 Yıllık Döneme

Detaylı

Vizyonumuz Sevilen ve tercih edilen bir güven ağı oluşturmak.

Vizyonumuz Sevilen ve tercih edilen bir güven ağı oluşturmak. İçindekiler 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerlerimiz 3 Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla AvivaSA Emeklilik ve Hayat 7 Başlıca Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 10 Genel Müdür ün 2009

Detaylı