qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop ANADOLU LĠSESĠ asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq STRATEJİK wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw PLANI ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

2 T.C. MARDĠN VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ KIZILTEPE ĠPEKYOLU ANADOLU LĠSESĠ STRATEJĠK PLANI 1

3 Hiçbirşeye ihtiyacınız yok,yalnız bir şeye ihtiyacınız var,çalışkan olmak! Mustafa Kemal Atatürk 2

4 ĠSTĠKLAL MARġI Korkma, sönmez bu Ģafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu Ģiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal! Ben ezelden beridir hür yaģadım, hür yaģarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmıģ? ġaģarım! KükremiĢ sel gibiyim, bendimi çiğner, aģarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taģarım. Garbın afakını sarmıģsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 'Medeniyet!' dediğin tek diģi kalmıģ canavar? ArkadaĢ! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: DüĢün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen Ģehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? ġühedâ fıģkıracak toprağı sıksan, Ģühedâ! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, Ġlahi, Ģudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar-ki Ģahadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taģım, Her cerihamdan, Ġlahi, boģanıp kanlı yaģım, FıĢkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'ģım; O zaman yükselerek arģa değer belki baģım. Dalgalan sen de Ģafaklar gibi ey Ģanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: Hakkıdır, hür yaģamıģ, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal! Mehmet Akif Ersoy

5 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. Ġstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, Ġstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düģersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve Ģerâitini düģünmeyeceksin! Bu imkân ve Ģerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Ġstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düģmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiģ bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiģ, bütün tersanelerine girilmiģ, bütün orduları dağıtılmıģ ve memleketin her köģesi bilfiil iģgal edilmiģ olabilir. Bütün bu Ģerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri Ģahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düģmüģ olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! ĠĢte, bu ahval ve Ģerâit içinde dahi, vazifen; Türk Ġstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim

6 SUNUġ Devleti oluģturan millet unsurunun bir arada yaģamasını sağlayan ve toplum olgusunu güçlü kılan temel etmen EĞĠTĠM dir. Eğitim çalıģmalarını planlı ve belirgin hedefler doğrultusunda düzenlemek bizi hedeflerimize daha kolay ulaģtıracaktır. Kızıltepe Ġpekyolu Anadolu Lisesi olarak en büyük amacımız yalnızca lise mezunu gençler yetiģtirmek değil, yüksek öğretime hazır olan, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ıģık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek gençler yetiģtirmektir Okul, iyi bir toplum yaratmak için, bireyler üzerinde çalıģan bir atölyedir. Okulda bireyin planlı ve programlı bir Ģekilde yetiģtirilmesi ile sonuçta planlı ve programlı bir toplumun yaratılması amaçlanır. Dünya, sürekli olarak yenileģme sürecinden geçmekte, bilgi toplumunda geliģmeler çok hızlı ve baģ döndürücü bir Ģekilde devam etmektedir. Günümüz çağında ayakta kalmanın ilk Ģartı, hızlı değiģimle baģedebilecek bilgiye sahip olmaktır. Bilgi, kullanıldığı zaman iģe yarar. BaĢarı, insanın yapmak ve baģarmak istediği güzel bir Ģeyi yapabilmesi, ulaģmak istediği güzel bir hedefe varabilmesidir. Bu da bilgi paylaģımı ile konulan hedefleri yakalamakla olacaktır. HazırlamıĢ olduğumuz bu stratejik plan sayesinde neleri neden ve nasıl yapmamız gerektiğini daha iyi görebilecek ve hak ettiğimiz yerlere gelebileceğiz. Bu süreçte tüm ekibimize baģarılar diliyorum. 5 Uzm. Öğret. EĢref SARUHAN Okul Müdürü

7 GĠRĠġ Toplam kalite yönetimi, müģteri tarafından tanımlanan kaliteye öncelik verilerek verimliliği artırmayı, çalıģanların bilgilendirilmesini, yetkilendirilmesini ve takım çalıģmalarıyla tüm süreçlerin sürekli iyileģtirilmesini hedefleyen bir yönetim sistemidir. Dünyada yaģanan değiģim ve geliģmeler doğrultusunda 1980 li yıllardan itibaren Türkiye de de yeniden yapılanma ihtiyacından sıklıkla söz edilmektedir. Özel sektör ve bazı kamu kuruluģları, yeniden yapılanarak değiģen ihtiyaç ve beklentilere daha etkili bir Ģekilde karģılık vermeye çalıģmaktadırlar. Mevcut koģullar, Türkiye de eğitim sisteminin de yeni ihtiyaçları karģılayacak Ģekilde kendisini yenilemesini zorunlu kıldığını ifade etmektedir. Eğitim sisteminin kendisinden beklenen rolü oynayamadığı, ülkenin ihtiyacı olan insan gücünü yetiģtiremediği noktasında birleģen tartıģmalar sonucu eğitimde yeniden yapılanma; sistemin tıkanıklığını giderecek bir çözüm olarak görülmüģtür. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı; merkez, taģra ve yurt dıģı teģkilatı ile bağlı okul ve kurumlarda yürütülen faaliyetlerin toplam kalite yönetimi anlayıģıyla gerçekleģtirilmesi kararını almıģtır. Türkiye de Milli Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi uygulaması hazırlık çalıģmalarına TKY Uygulama Yönergesi ve TKY Uygulama Projesi nin tarih ve 401 sayılı makam oluru ile yürürlüğe konmasıyla baģlamıģtır. Milli Eğitim Bakanlığı 25 Kasım 1999 tarihinde KALDER ile imzalamıģ olduğu iyi niyet bildirgesiyle sistemde birikmiģ olan sorunları toplam kalite yönetimi yaklaģımıyla çözme kararını ifade etmiģtir. Eğitim kurumlarının yönetiminde TKY felsefesi ve ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesi esas kabul edilmiģ, tüm illerde TKY Uygulama Projesinin hayata geçirilmesi için çalıģmalar baģlatılmıģtır. TKY Uygulama Projesinin 1.maddesinde; TKY uygulamalarında hedef okulda/sınıfta kaliteyi artırmaktır. Bu sebeple Bakanlığımıza bağlı okul/kurumların biran önce TKY anlayıģı ile yönetilir hale gelmesi gerekmektedir denilmektedir. Eğitimde toplam kalite yönetimi sonucunda veli ve öğrenci beklentilerine cevap vermeyi asıl amaç edinen,çalıģanlarına değer veren, ekip çalıģması ile tüm iģlemlerde sürekli iyileģtirmeyi hedefleyen, kendi kendini geliģtiren, yenileyen, değerlendiren ve sorgulayan bir okul ortaya konulmak istenmektedir. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 6

8 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO SUNUġ GĠRĠġ 1.BÖLÜM:STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ 1.1:HAZIRLIK SÜRECĠ :STRATEJĠK PLANIN AMACI :STRATEJĠK PLANIN KAPSAMI :STRATEJĠK PLAN KURULU VE EKĠBĠ :YASAL DAYANAKLAR :YASAL SORUMLULUKLAR :ÇALIġMA TAKVĠMĠ 16 2.BÖLÜM:MEVCUT DURUM ANALĠZĠ 2.1:TARĠHĠ GELĠġĠM :YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ :BĠRĠMLER VE ÜRÜN HĠZMET MATRĠSĠ :PAYDAġ ANALĠZĠ :KURUM ĠÇĠ ANALĠZ :ÖRGÜTSEL YAPI :ĠNSAN KAYNAKLARI :FĠZĠKSEL KAYNAKLAR :TEKNOLOJĠK DÜZEY :MALĠ DURUM :KURUM KÜLTÜRÜ :ÇEVRE ANALĠZĠ :PEST-E ANALĠZĠ :ÜST POLĠTĠKA BELGELERĠ :GZFT ANALĠZĠ :SORUN ALANLARI 60 3.BÖLÜM:GELECEĞE YÖNELĠM 3.1:MĠSYON :VĠZYON :ĠLKE VE DEĞERLER : AMAÇLAR,HEDEFLER,FAALĠYETLER/PROJELER,PERFORMANS 64 GÖSTERGELERĠ 3.4.1:EYLEM PLANLARI :MALĠYET TABLOSU 74 4.BÖLÜM:ĠZLEME,DEĞERLENDĠRME 4.1:ĠZLEME-DEĞERLENDĠRME-RAPORLAMA 76 7

9 KURUM KĠMLĠK BĠLGĠSĠ Kurum Adı MARDĠN KIZILTEPE ĠPEKYOLU ANADOLU LĠSESĠ Kurum Türü ANADOLU LĠSESĠ Kurum Kodu Kurum Statüsü KAMU Öğretim ġekli NORMAL ÖĞRETĠM Okulun Hizmete GiriĢ Tarihi 2010 KURUM PERSONEL BĠLGĠLERĠ Kurumda ÇalıĢan Personel Sayısı YÖNETĠCĠ 4 ÖĞRETMEN 33 MEMUR 2 HĠZMETLĠ 4 TOPLAM 43 Kurum Adresi Sanayi Mahallesi,Ġpekyolu üzeri,petrotürk KarĢısı Kızıltepe/Mardin Okul Müdürü: EĢref SARUHAN TEL: Kurum Müdür Yardımcıları: BaĢmüdür Yardımcısı: Semih KURT TEL: Müdür Yardımcısı: Abdullah ÇEÇEN TEL: Müdür Yardımcısı: ġehmus KIZIL TEL:

10 KIZILTEPE ĠPEKYOLU ANADOLU LĠSESĠ 1.BÖLÜM STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ 9

11 1.1) HAZIRLIK SÜRECĠ Kamu idarelerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesinde, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliģkin misyon ve vizyonlarını oluģturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiģ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiģtir sayılı Kanunun 9. maddesi Ģöyledir; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye iliģkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu durumda okulumuzun planlı çalıģmalar yapması, politika geliģtirmesi, bu çerçevede uygulamalar içerisinde olması, uygulamaları etkili bir Ģekilde izleme ve değerlendirmesi bir zorunluluk olmuģtur. Bu kapsamda; Stratejik Plan hazırlık çalıģmaları için öncellikle okulumuz bünyesinde Stratejik Planlama Ekibi oluģturulmuģ ve sonra ekip çalıģma takvimini oluģturmuģtur. ÇalıĢma takvimine uygun olarak çalıģmalarına baģlamıģtır. Okulun mevcut durumu tespit edilmiģtir. Kurumun iç ve dıģ değerlendirmesi yapılmıģ, paydaģları belirlenmiģtir. Okulun GZFT analizi yapılmıģtır. Alınan verilerle önem derecesine göre hedefler sıralanmıģtır. Okulun kuruluģ gerekçesi dikkate alınarak öz görevi, ilkeleri, değerleri belirlenmiģ, buna göre ulaģılmak istenen nokta tespit edilerek uzak/geniģ görüģ oluģturulmuģtur. Yapılan bu çalıģmalar sonucunda okulumuzun mevcut durumu tespit edilmiģ ve stratejik plan haritası oluģturulmuģtur. Bu plan ile GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan zayıf yanlar iyileģtirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye, güçlü yanlar ve fırsatlar okulun planda belirtilen hedeflerine varıģ noktasında değerlendirilecektir. Okul Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler belirlenirken üst politika belgeleri olan, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve MEB Stratejik Planı, Mardin Eğitim Stratejik Planı,Kızıltepe Ġlçe Milli Eğitim Stratejik Planı dikkate alınmıģtır. Okulumuzun hedeflerini gerçekleģtirmek için planlanan faaliyetlerin finansman kaynakları belirlenmiģ, maliyetlendirilmiģ ve performans programı oluģturulmuģtur yıllarını kapsayan Ġpekyolu Anadolu Lisesi Stratejik Planı 3 Tema,3 Amaç ve 3 Hedef ten oluģmaktadır. Kızıltepe Ġpekyolu Anadolu Lisesi Strateji Planlama Ekibi 1.2) STRATEJĠK PLAN AMACI: Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dıģ çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaģmak üzere yeni stratejiler geliģtirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini, belirlenen hedeflerinin gerçekleģmesini amaçlamaktadır 1.3) STRATEJĠK PLAN KAPSAMI: Bu stratejik plan dokümanı Kızıltepe Ġpekyolu Anadolu Lisesi nin yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır 10

12 1.4) STRATEJĠK PLAN KURULU VE EKĠBĠ: Kızıltepe Ġpekyolu Anadolu Lisesi olarak ilgili kurulları oluģtururken bu görevi layıkıyla yerine getirecek üyeleri seçmeye özen gösterdik. Bu bağlamda üyelerin gönüllülük esasının yanı sıra temsil yeteneği, katılımcı olma isteği, aldıkları eğitimler, bilgi birikim ve ilgileri dikkate alınmıģtır KIZILTEPE ĠPEKYOLU ANADOLU LĠSESĠ STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA VE ÇALIġMA EKĠPLERĠ 1)STRATEJĠK PLAN ÜST KURULU OKUL GELĠġĠM YÖNETĠM EKĠBĠMĠZ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVĠ 1 EġREF SARUHAN OKUL MÜDÜRÜ 2 SEMĠR KURT MÜDÜR BAġ YARDIMCISI 3 MEHMET AKGÜÇ ÖĞRETMEN 4 VEJDĠ ÖZMEN OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ BAġKANI 5 FEHĠME ERGÜN OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ 2)STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVĠ 1 ġehmus KIZIL MÜDÜR YARDIMCISI 2 SUAT ESER P.D. ve REHBER ÖĞRETMEN 3 ENGĠN AYDIN MATEMATĠK ÖĞRETMENĠ 4 NURETTĠN ALTUĞ BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENĠ 5 SABRĠ ĠDGÖ T.DĠLĠ VE EDEBĠYATI ÖĞRETMENĠ 6 AHMET TEKĠN GÖNÜLLÜ VELĠ Kızıltepe Ġpekyolu Anadolu Lisesi olarak kurulumuz ve ekibimiz Stratejik Planı nın daha verimli iģleyebilmesi için aģağıdaki kararları almıģtır. 1) Stratejik plan uygulama sürecinde gerekli bilgilere sahip olmak ve bunları paydaģları ile paylaģmak 2) Stratejik planın etkili ve verimli çalıģması için gerekli hassasiyeti göstermek,paydaģlarla iģ birliği içinde çalıģmak. 3) Ġlgili kurumlara gerekli bilgileri zamanında göndermek 4) Stratejik planın uygulanmasını izlemek,değerlendirmek ve sonuçlandırmak. 5) Stratejik planda belirlenen performans performans programının izlenmesini sağlayacak temel göstergeleri ve performans hedeflerinin izlenmesi için ölçme araçlarını geliģtirerek süreci rapor haline getirmek. 11

13 1.5 )YASAL DAYANAKLAR SIRA NO: DAYANAĞIN ADI yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu(temel yasal dayanak) 2 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi(temel yasal dayanak) 3 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlık Programı 4 Yüksek Planlama Kurulu Kararları Kalkınma Planı ( ) Sayılı Kanun(23. Maddesi) Sayılı Kanun(1. Madde) 8 TÜBĠTAK Vizyon 2023 Eğitim ve Ġnsan Kaynakları Raporları 9 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 10 Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 11 DPT-Kamu KuruluĢları için Stratejik Planlama Kılavuzu 12 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 13 Milli Eğitim Strateji 1.6) YASAL SORUMLULUKLAR MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU KANUNLAR KANUN NUMARASI:1739 SAYI:14574 YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETE: AMAÇ: Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliģtiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalıģan; demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karģı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranıģ haline getirmiģ yurttaģlar olarak yetiģtirmektir. 12

14 ORTA ÖĞRETĠM PARASIZ YATILI VE BURSLU ÖĞRENCĠ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA ĠLĠġKĠN KANUN KANUN NUMARASI:2684 SAYI:17729 YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETE: AMAÇ: Madde 1- Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğrencilerin parasız yatılı veya burslu okumalarına ve bunlara yapılacak sosyal yardımlara iliģkin esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Kanun, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan öğrencileri kapsar. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠLKÖĞRETĠM VE ORTAÖĞRETĠMDE PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCĠ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA ĠLĠġKĠN KANUNU KANUN NUMARASI:439 SAYI:11654 YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETE: AMAÇ: Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğrencilerin parasız yatılı veya burslu okumalarına ve bunlara yapılacak sosyal yardımlara iliģkin esasları düzenlemektir DĠĞER KANUNLAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU 4982 SAYILI BĠLGĠ EDĠNME KANUNU 5018 SAYILI KANUN MALĠ YÖNETĠMĠ VE KONTROL KANUNU YILLIK BÜTÇE KANUNLARI 4483 DEVLET MEMURLARININ YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 2429 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATĠLLER HAKKINDA KANU DĠĞER YÖNETMELİKLER MEB ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARI ÖDÜL VE DĠSĠPLĠN YÖNETMELĠĞĠ TARİH VE SAYISI: AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumlarında ödül ve disiplin işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 13

15 MEB ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARI SINIF GEÇME YÖNETMELĠĞĠ TARĠH VE SAYISI: /25971 AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel orta öğretim kurumlarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ TARĠH VE SAYISI AMAÇ Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların okul-aile birliklerinin kuruluģ ve iģleyiģi, birlik organlarının oluģturulması ve seçim Ģekilleri; sosyal ve kültürel etkinlikler ile kampanya ve kurslardan sağlanan maddî katkılar, bağıģların kabulü, harcanması ve denetlenmesiyle kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin iģlettirilmesi veya iģletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri, oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esasları kapsar. MEB SĠCĠL AMĠRLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ TARĠH VE SAYISI: AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taģra ve yurt dıģı teģkilâtında görevli personelin sicil amirlerini tespit etmektir. Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taģra ve yurt dıģı teģkilâtında görevli personeli kapsar. MEB OKUL SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ TARİH VE SAYIS: /26627 AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı; zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taģıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taģıma yapacak gerçek ve tüzel kiģilerin yeterlilik ve çalıģma Ģartlarını belirlemek, bu Yönetmeliğin gerekli kıldığı denetim hizmetlerini yapmaktır. MEB REHBERLĠK PSĠKOLOJĠK DANIġMAN HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ TARİH VE SAYISI: AMAÇ:Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danıģma hizmetlerinin ve bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve araģtırma merkezleri ile eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danıģma servislerinin kuruluģ ve iģleyiģine iliģkin esasları düzenlemektir. ULUSAL BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELĠĞĠ TARĠH VE SAYISI: AMAÇ 1.Bayramların anlam ve önemine uygun olarak coģku ile kutlanmasını sağlamak ve böylece Büyük Atatürk'e ve ilkelerine bağlılığı geliģtirmek ve Ulusal birliği pekiģtirmek,2. Ulusal ve Resmî Bayramlarda yapılacak törenleri düzenlemek, bütün koordinatör kuruluģ ve Bakanlıkları belirlemek, resmî ve özel kuruluģların bu konuyla ilgili hizmetlerinde birlik ve beraberliği sağlamak,3. KuruluĢ ve Bakanlıkların törenlerle ilgili düzenlemelerine dayanak olacak esasları belirlemektir. 14

16 MEB ADAY MEMURLARININ YETĠġTĠRĠLMELERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠĞĠ TARĠH VE SAYISI: AMAÇ:Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taģra teģkilatındaki görevlere aday olarak atanan Devlet memurlarının yetiģtirilmeleri ve aslî memurluğa geçirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. MEB ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARI SOSYAL ETKĠNLĠKLER YÖNETMELĠĞĠ TARĠH VE SAYISI AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı, resmî, özel ilköğretim ve orta öğretimde ders programlarının yanında öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliģtirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluģturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalıģmalarıyla ilgili iģ ve iģlemleri düzenlemektir. 15

17 1.7)ÇALIġMA TAKVĠMĠ

18 Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Birimleri Stratejik Planlama Takvimi SI RA Kurum SP Taslağının Kontrol İçin Gönderileceği Birim Tarih Onay ve Yayınlanma Tarihi 1 İl Millî Eğitim Strateji Geliştirme Başkanlığı 30 Ocak Şubat İlçe Millî Eğitim İl AR-GE 13 Şubat Mart Okul ve Kurumlar (Büyükşehirlerde Yer Alan ) İlçe Millî Eğitim 29 Mayıs Haziran Okul ve Kurumlar (Diğer Şehirlerde) İl Merkezlerindeki okul ve kurumlar İlçelerdeki okul ve kurumlar İl AR-GE İlçe Millî Eğitim 29 Mayıs Haziran 2015

19 KIZILTEPE ĠPEKYOLU ANADOLU LĠSESĠ 2. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALĠZĠ 18

20 2.1:TARĠHĠ GELĠġĠM Köklü bir tarihe sahip olan okulumuz 1969 yılında kurulmuş olup ilçede ortaokulla aynı binada hizmet vermiştir. Öğrenci sayısında ve okuma oranında meydana gelen artış sebebi ile 1979 yılında bundan önceki binaya taşınmıştır yılına kadar ilçenin tek lisesi olarak hizmet vermiştir.1987 yılında ilçede tek bir ortaokulun bulunması ve öğrenci mevcutlarının artması nedeni ile okulumuz bünyesinde ortaokul açılmıştır eğitim öğretim yılında ilçede ilköğretimlerin açılması ile birlikte öğrencilere açılan ilköğretim okullarına devredilerek ortaokul kapatılmıştır yılına kadar öğrenci mevcutlarının hızlı bir artış göstermesi nedeni ile okul binamız yetersiz kalmış, 2000 yılında ilçede kız meslek lisesi binasının faaliyete girmesi sonucunda bu binanın bir katında bulunan 10 adet sınıf derslik olarak kullanılmaya başlanmıştır. Öğrenci mevcudumuzun hızla artması sebebi ile ve 2003 eğitim ve öğretim yıllarında binanın tamamı kullanılmıştır. Mevcut idari kadronun iki binayı yönetip idari işleri yürütmekte zorlanması nedeni ile kullanılan binada yeni bir lise açılması konusunda teklifte bulunulmuş ve eğitim ve öğretim yılında Atatürk Lisesi adında ikinci bir lise açılmıştır. Buna rağmen öğrenci sayısında hızlı artışın devem etmesi nedeni ile okulumuz bünyesinde bulunan Yabancı Ağırlıklı Lisenin dört sınıfı ilçemiz Anadolu lisesi binasında geçici olarak eğitim görmüşlerdir bu öğrencilerimizin Anadolu lisesine uyum sağlayamamaları nedeni ile okulumuz laboratuarları yeniden düzenlenip sınıflara çevrilerek okulumuzda eğitim ve öğretime devam etmeleri sağlanmıştır. Okulumuz bünyesindeki yabancı dil ağırlıklı lise eğitim öğretim yılında son mezunlarını vererek kapatılmıştır. Uzun süre Kızıltepe Lisesi adıyla faaliyet gösteren okulumuz tarihinde Anadolu lisesine dönüştürülüp Kızıltepe İpekyolu Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir ve Anadolu lisesi olarak ilk mezunlarını 2014 yılında vermiştir.mevcut okul binasının çok eski olmasından dolayı spor salonu yıkılarak yerine yeni bir okul yapma kararı alınmış ve 2015 Şubat ayından yeni okulun tamamen bitmesiyle okulumuz yeni binasına kavuşmuştur. Eski okul binası ise tamamen yıkılmıştır. 19

21 2.2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Yasal Yükümlülük (Görevler) Milli Eğitim Temel Kanunu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen LiseleriYönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Parasız Yatılılık Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği Dayanak(Kanun,genelge,yönetmelik ve no su) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı kanun 31/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de Yayımlandığı Resmî Gazete : 06/09/ Son Değişiklik Dahil / RG: /1/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de Resmî Gazete / /08/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/ /5/ /13763 Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 22/01/2002 Sayı : Kamu İhale Kanunu Kanun Numarası : Kabul Tarihi :4/1/

22 2.3 BĠRĠMLER VE ÜRÜN- HĠZMET MATRĠSĠ FAALĠYET ALANI: EĞĠTĠM FAALĠYET ALANI: YÖNETĠM ĠġLERĠ Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Koro Satranç Tiyatro Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol Atletizm Masa Tenisi Basketbol Hizmet 1 Öğrenci iģleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb Sosyal Kulüpler Hizmet 2 Öğretmen iģleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Hizmet 3 Büro iģleri hizmeti Resmi Yazışmalar FAALĠYET ALANI: ÖĞRETĠM Hizmet 1 Müfredatın iģlenmesi Öğrenci Merkezli Eğitim-Öğretim Hizmet 2 Kurslar Yetiştirme Hazırlama Etüt FAALĠYET ALANI: ÖĞRETĠM Hizmet- 3 Proje çalıģmaları AB Projeleri Sosyal Projeler Fen Projeleri Hizmet 4 Muhasebe iģleri hizmeti Maaş Hazırlık İşleri Ek ders hazırlık işleri Satın alma ve Ödeme İşleri Öğrencilere yapılan ayni ve nakdi yardım işleri Yatılı Öğrencilerin iaşe ve ibade işleri 21

23 Kızıltepe Ġpekyolu Anadolu Lisesi Ürün/Hizmet Listesi Öğrenci kayıt, kabul ve devam iģleri Eğitim Hizmetleri Eğitim hizmetleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi( Ders Öğretim hizmetleri başarısı ve Toplum hizmetleri YGS / LYS başarısı ) Kulüp çalışmaları Sınav işleri Diploma Sınıf geçme işleri Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Öğrenim belgesi düzenleme işleri Burs hizmetleri Personel işleri Yatılılık - Yurt hizmetleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Bilimsel vs araştırmalar Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre Mezunların takip edilmesi ilişkileri Anma ve Kutlama Günleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Staj çalışmaları Hazırlık Kursları a) YÖNETĠM HĠZMETLERĠ 1- Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerce kendilerine verilen görevleri yapmak, 2- Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliģtirilmesini sağlama konusunda gerektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak, 3- Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaģtırılmasını sağlamak, 4- n bünyesindeki gerekli iģ bölümünün yapılmasını, yazıģma ve iģlemlerin hızlı, düzgün ve doğru bir Ģekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak, b) PERSONEL HĠZMETLERĠ 1- Okulda görevli personel için personel bilgi defteri ve formlarını tutmak, bu konuda ilçe Milli Eğitim ile koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili makamlara bildirmek, 2- Kurumda görevlerinde üstün baģarıları tespit edilenlerin taltif edilmelerini sağlamak veya ilgili makamlara teklifte bulunmak, 3- Görev alanındaki personelin iģ verimini artırmak, moral gücünü yükseltmek için; sosyal tesisler, dinlenme kampları ve benzeri tesislerden yararlanmaları için destek sağlamak 4- Sicil Amirleri Yönetmeliği gereğince alt birimlerde görevli personelin sicil iģlemlerini zamanında yürütmek, 5- Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına iliģkin iģlemlerden yetkisi dâhilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak. 22

24 c) EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM HĠZMETLERĠ 1- Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleri ile Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliģtiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten insan haklarına saygılı, cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karģı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranıģ hâline getiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, geliģmiģ bir kiģiliğe, hür ve bilimsel düģünme gücüne, geniģ bir dünya görüģüne sahip topluma karģı sorumluluk duyan yapıcı, yaratıcı ve verimli kiģiler olarak yetiģmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, okul-aile birliği ve ilgili diğer paydaģlarla iģ birliği yapması istenir. Bu doğrultuda öğrenciler için; a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları, b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları, c) Doğru sözlü, dürüst, erdemli ve çalıģkan olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri; kaba söz ve davranıģlarda bulunmamaları; barıģ, değerbilirlik, hoģgörü, sabır, özgürlük, eģitlik ve dayanıģmadan yana davranıģ göstermeleri, ç) Yöneticilere, öğretmenlere, diğer görevlilere, arkadaģlarına ve çevresindeki kiģilere karģı saygılı, hoģgörülü davranmaları; küçükleri ve yaģlıları korumaları, engelliler ile yardıma muhtaç durumda olanların yardımına koģmaları, d) BaĢkalarının da kendisi gibi insanlık ailesinin onurlu ve saygın bir üyesi olduğunu unutmamaları; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karģı iyi davranmaları; insan hak ve özgürlüğü ile onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri, e) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve okul eģyasını kendi öz malı gibi korumaları, zarar vermemeleri ve zarar verdiklerinde ödemeleri, f) Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları, g) Her çeģit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları, ğ) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri, h) Çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları, çevreyi kirletmemeleri ve güzelleģtirmek, geliģtirmek için katkıda bulunmaları, ı) Kitapları sevmeleri ve korumaları; kitap sevgisi ve okuma alıģkanlığı kazanmaları; boģ zamanlarını faydalı iģler yaparak geçirmeleri, i) Sorumluluk bilinciyle trafik kurallarına uymaları ve davranıģlarıyla örnek olmaları, j) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duyguları ile bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliģtirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliģtirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları, k) Ġnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiģ ve davranıģa dönüģtürmüģ olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karģı duyarlı olmaları, l) Toplam kalite yönetimi anlayıģı ile ekip çalıģmalarında rol almaları, m) Okul, öğrenci veli sözleģmesine uygun davranmaları, n) Ġnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri, o) SavaĢ, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları, ö) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiģ, rozet, yayın ve benzerlerini taģımamaları ve bulundurmamaları, p) BiliĢim araçlarını kiģisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları, r) BiliĢim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kuralları ile bağdaģmayan ve Ģiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taģınmasına yardımcı olmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları konusunda gerekli tedbirleri almak. 23

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Işığınla Aydınlanıyoruz,

Detaylı

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi 2011 Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Plan Bu plan Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesinin 2010-2011/2013/2014 öğretim yılı dönemini kapsamaktadır. Nevzat Saygan-Levent Saygan

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü 2010 2014 STRATEJİK PLAN REVİZYONU (2012-2013) AKDENİZ/MERSİN 2012 Az zamanda çok büyük işler yaptık... Fakat yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz.

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011 2014 Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlmin ve fennin

Detaylı

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan 2015 2019 T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu 2015-2019 Stratejik Plan 1 Ey Türk! Yüksel, senin için yüksekliğin hududu yoktur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY ÖZEL KADIKÖY/BAKIRKÖY DİL VE KONUŞMA TEMEL LİSESİ Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır,

Detaylı

2015-2019 Stratejik plan

2015-2019 Stratejik plan 2015-2019 Stratejik plan 2014 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir

Detaylı

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014 T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014 Yunus Emre İlköğretim Okulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 1 ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI "OKUL GENÇ DİMAĞLARA, İNSANLIĞA HÜRMETİ, MİLLET VE MEMLEKETE MUHABBETİ ŞEREFİ

Detaylı

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır.

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu

Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu YILDIRIM TURGAY CİNER İLK ve ORTAOKULU ADRES: BAĞLARALTI MAHALLESĠ YILDIRIM /BURSA TELEFON : (224) 341 94 44 BELGEGEÇER : (224) 342 21 11 E-MAĠL : 719519@meb.k12.tr WEB

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 1 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2014 STRATEJİK PLANI 2 Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ.3 1. GĠRĠġ... 4 1.1 STRATEJĠK PLANIN AMACI... 4 1.2 STRATEJĠK PLANIN KAPSAMI...

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 5. A Misyon ve Vizyon.5. B Yetki, Görev ve Sorumluluklar.6. 1 Tarihçe.6. 2 Mevzuat...6. C Teşkilat Yapısı 21

İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 5. A Misyon ve Vizyon.5. B Yetki, Görev ve Sorumluluklar.6. 1 Tarihçe.6. 2 Mevzuat...6. C Teşkilat Yapısı 21 İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 5 A Misyon ve Vizyon.5 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar.6 1 Tarihçe.6 2 Mevzuat...6 C Teşkilat Yapısı 21 1 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi..24 D Fiziki Kaynaklar 27 1 Bilişim

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

Detaylı