ÖNSÖZ GİRİŞ A-) Genel Özeti B-) Araştırma Metodolojisi REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7"

Transkript

1 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK

2 ÖNSÖZ GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 A. DÜNYA REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ... 9 B. TÜRKİYE DE REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ C. UŞAK İLİNDEKİ REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ UŞAK REJENERE İPLİK KÜMELENME ÇALIŞMALARI A. KÜMELENME TANIMI B. DÜNYA DA VE AB ÜLKELERİNDE KÜMELENME ÇALIŞMALARI C. SEKTÖREL KÜMELENME YOL HARİTASI a. Uşak Rejenere İplik Kümesinin Oluşturulması b. Uşak Rejenere İplik Kümesinin Geliştirilmesi D. KÜMELENMENİN BAŞARI FAKTÖRLERİ VE OLASI PROBLEMLER a. Kümelenmenin Avantajları: b. Kümelenmenin Dezavantajları: GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER UŞAK REJENERE İPLİK KÜMELENMESİ DIŞ TİCARET EĞİLİMLERİ ve İHTİYAÇ ANALİZİ A. DIŞ TİCARET EĞİLİMLERİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ a. İşletme ve Katılımcıların Profili b. Dış Ticarette İhtiyaç Duyulan Unsurlar c. İşletmelerin Rekabet Güçleri ile Rekabet Stratejileri B. İŞLETMELERİN İHRACATA HAZIRLIK İHTİYAÇ ANALİZİ C. REJENERE İPLİK KÜMESİ SWOT ANALİZİ SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA

3 ÖNSÖZ Dünyada olduğu gibi tekstil Türkiye de de önemli sektörlerden biridir. Ülkemizdeki istihdamın ana kaynaklarından birisidir. İstihdam, üretim, ihracat ve dolayısıyla döviz girdisi sağlaması adına tekstilin önemi çok net şekilde görülmektedir. Buna paralel olarak ülkemizde de bu sektöre geçmiş yıllarda verilen teşvikler Türk Sanayicisi tarafından çok güzel değerlendirilmiş, doğru ve zamanında yatırımlar yapılmış olup sonuçta bugün kalite ve kapasite bakımından Türkiye dünyada en ön sıralara ulaşmıştır. Tekstil sektörünün en önemli alt birimlerinden biri olan endüstriyel iplik de irdelenmeye ve üzerinde geniş çapta çalışılmaya değer bir konudur. Bu amaçla dünyada nüfus artısına paralel olarak tekstil üretim artışını destekleyemeyen doğal lif üretiminin oluşturduğu boşluğun, sentetik liflerce doldurulması sürdükçe, sentetik sektörünün de önemi devam edecektir. Dünya konjonktüründe bundan sonra meydana gelecek değişiklikler bu önemi azaltmayacak sadece tür değişmesine neden olabilecektir. Ülkemizin de dünya üzerindeki en önemli tekstil ve hammaddeleri üreticisi olma konumu sürdükçe, Türk tekstilinin önemli bir tedarikçisi olan sentetik sektörü de bundan pay almaya devam edecektir. Bu çalışma endüstriyel iplik dünyasındaki gelişmeler ışığında, Türk ve Dünya Endüstriyel iplik sektörünün geçmiş yıllarını değerlendirirken, geleceğe yönelik hedeflerinin tespit edilmesi ve buna paralel olarak Uşak Tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin uluslararası pazarlara hangi stratejilerle ile gireceklerini ve bu süreçte karşılaştıkları sorunları saptamaktır. Uluslararası pazara giriş stratejileri ve bu süreçte ortaya çıkabilecek problemleri Rejenere iplik sektöründe faaliyette bulunan 33 işletme üzerinde anket çalışması yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bu sebeple çalışmada sektör profilinin çıkarılması ve arz - talep durumunun değerlendirilmektedir. Dünya endüstriyel iplik üretiminde ön sıralarda yer alan ülkemizin daha etkin bir konumda kalabilmesi için Uşak ili Rejenere iplik sektörünün üretim, tüketim ve kapasite durumu ile dış ticaret projeksiyonunun tespiti yapılmaya çalışılmıştır. 3

4 1. GİRİŞ A-) Genel Özeti Uşak Rejenere İplik Sektörü firmalarının ihracatlarının geliştirilmesi projesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ndaki 33 rejenere iplik firmalarına yönelik olarak uygulanacaktır. Proje Uşak bölgesine hitap edecektir. Belirsizlik ortamında ve yeterli bilgiye sahip olunmadan bölge hakkında kararların verilmesi ve gelişiminin sağlanması mümkün değildir. Buradan hareketle, projenin uygulanmasıyla iki temel amaç gerçekleştirilmiş olacaktır. Çalışmada öncelikle bölgenin ihtiyaç analizi yapılacaktır. Bölgede, farklı alanlarda faaliyet göstermekte olan çok sayıda işletme bulunduğu için bunların ortak parametreler etrafında değerlendirilebilecek ihtiyaçlarının neler olduğu tespit edilecektir. Bu bağlamda firmaların üretim, finans, personel, inovasyon, danışmanlık, pazarlama ve küresel rekabet alanlarında hissettikleri ihtiyaçların neler olduğu ortaya çıkarılacaktır. Çalışmada ikinci olarak, Üniversitemizin, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası rejenere iplik kümesi ile analiz edilen ihtiyaçlarını gidermek üzere hangi noktalarda devreye gireceği konusu tespit edilecektir. Buradan hareketle, Üniversitemizin, firmaların ortak ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte açılımların ve bunun alt ayaklarının neler olabileceği hususuyla ilgili tespitlere ulaşılacaktır. Dış ticaret 1980 sonrasında ülkemizde gerek sayısal olarak gerekse niteliksel olarak büyük bir gelişme ve değişme göstermiştir. Buna paralel olarak Uşak ilinde de dış ticaret açısından yıldan yıla artan bir gelişme gözlenmektedir. İlde genellikle sanayi, makine ve yedek parça ile hammaddeler dış ticarete konu olmaktadır. Yapılan ithalat, başta tekstil makine ve yedek parçaları ile ham deri, tekstil ve deri sanayinde kullanılan kimyevi maddeler ve sanayi maddelerini kapsamaktadır. Toplam ihracat değerinin % 67 sinin battaniye, toplam ithalat değerinin ise % 41 inin ham deri ile % 41 inin tekstil makinelerinden meydana gelmektedir. 1 Günümüzde küreselleşme süreci ve bölgesel entegrasyonlar kendine özgü bir rekabet yapısı doğurmaktadır. Yaşanan bu gelişmeler, işletmelerin yönetimi, faaliyetleri ve politikalarında önemli değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. İşletmelerin faaliyetlerini 1 81 İl Durum Raporu, Sanayi Genel Müdürlüğü, Nisan 2011 / ANKARA 4

5 sürdürmeleri için bu değişime ayak uydurmaları ve oluşan yeni rekabet yapısı içinde yer almaları bir zorunluluk olmuştur. Bugün, işletmeler birçok yeni meydan okumalarla yüz yüze gelmektedir. Bunlardan bir kısmını küreselleşme, teknolojik yenilikler, yeni ekonomik gelişmeler, bilgi-iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve de çok yönlü beceri gereksinimleri şeklinde sıralamak mümkündür. Uşak ilinde sektöründe faaliyette bulunan KOBİ niteliğinki firmaların dış ticaret ve rekabet edebilirlikleri bu çalışmanın konusudur. 2 Günümüz iş dünyasında değişimin baş döndürücü hızı ve rekabetteki çeşitlilik firmalarımızın sürekli dinamik ve çevre ile uyumlu faaliyette bulunmalarını zorunlu hale getirmiştir. İş dünyasında rekabette başarı biraz da mevcut şartlar altında firmaların çevre şartlarına duyarlılığı ile senkronize işlemektedir. Çalışmada; hem sektörel bazda gerekse firma temelinde başarının anahtarı; mevcut şartların analiz edilmesi, rekabette üstünlük için gerekli unsurların tespit edilmesi önemini artırmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek maksadıyla Uşak ta faaliyette bulunan rejenere iplik ürünleri firmalarının ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücü araştırılmıştır. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası rejenere iplik kümesi projesi ile proje süreci sonunda ilin tekstil üreticilerinin yurt dışında kendi başlarına pazar arayabilen ve tüm dış ticaret operasyonlarını gerçekleştirebilen firmalar haline gelmeleri planlanmaktadır. B-) Araştırma Metodolojisi Uşak Rejenere iplik sektöründeki rekabet olgusu, kaynakları ve sektörün performansının sürekliliği; sektörün ekonomideki önemi, oluşturduğu istihdam ve ihracattaki durumu ile araştırmaya konu olarak görülmüştür. Araştırmada izlenen yöntem, odak grup görüşmeleri ve anket olmak üzere iki aşama üzerine inşa edilmiştir. Odak grup içerisinde Uşak ilindeki rejenere iplik ürünleri alanlarında faaliyet gösteren işletmeler yer almıştır. Odak grup görüşmelerinde anket sorularının tespit edilmesi ve işletme yöneticileri ile sektörün dış ticaret durumları ve sektörün ihracat beklentileri ile ilgili görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Anket çalışması Uşak ilinde bulunan rejenere iplik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin tamamı olan 33 adet işletme ile gerçekleştirilmiştir. 2 Nurettin CAN, Hakan BAŞER, KOBİ lerin Uluslararası Rekabette Farkındalık İle İhracata Yönlendirilmesi: Mobilya Sektörü

6 Araştırmanın ana hatlarıyla beş ana safhası bulunacaktır. Araştırmanın kısa zamanda tamamlanması için bir safhayla ilgili çalışmalar devam ettirilmiş, diğer safhalarla ilgili çalışmalar da eş zamanlı yapılmıştır. Çalışma, toplamda 60 günlük bir süre içinde tamamlanmıştır. Tablo1: İhtiyaç Analizi safhaları Safhalar Yapılan Çalışmalar Süre 1. Safha Ön Çalışmalar (odak grupların oluşturulması, örneklem tespiti, gerekli temasların sağlanması vs.) 15 gün 2. Safha Odak grup çalışmaları 2 gün 3. Safha Anket uygulaması 7 gün 4. Safha Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi 21 gün 5. Safha Nihai Raporun Hazırlanması 15 gün TOPLAM SÜRE 60 gün Uşak ili rejenere iplik sektöründeki rekabet olgusu, kaynakları ve sektörün performansının sürekliliği; sektörün ekonomideki önemi, oluşturduğu istihdam ve ihracattaki durumu ile araştırmaya konu olarak görülmüştür. Yapılan araştırmalar Fatih Üniversitesi öğretim elemanları tarafından değerlendirilerek, analizlere tabi tutulmuştur. Mevcut durumun tespiti ve başarı için gerek duyulan unsurlar ihtiyaç analizi kapsamında sunulmuştur. 6

7 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU İnsanlığın var oluşundan itibaren, yün ve ipekle başlayan insan-doğal lif dostluğuna zaman içerisinde pamuk ve keten gibi diğer doğal liflerde katılmış, talebin sürekli artışı nedeniyle pamuk ve ketenin kullanımı yün ve ipek seviyesini yakalamıştır. Son asırlarda artan nüfus nedeniyle doğal lifler talebi karşılayamamıştır. Bundan sonraki süreçte sentetik liflerin keşfi ve gelişmeleri başlamıştır. İlk sentetik lif üretimi ise 1927 yılında gerçekleştirilmiştir. Sentetik liflerin ticari mahiyetteki yoğun üretimi ise 1940'lı yıllarda naylonla başlamıştır. İlk ticari akrilik elyaf üretimi 1950 li yılların ilk yarısında, polyester üretimi 1950 li yılların ortasında, polipropilen üretimi ise 1958 yılında başlamıştır. 3 Türkiye'de 1938 den itibaren devlete ait fabrikada, selülozik elyaf (viskon) üretimi yapılmasına karşılık sentetik elyaf üretimi ilk kez 1964 yılında başlamıştır. Üretim çeşitleri içinde önceleri polyamid elyafın payı fazla iken daha sonraları akrilik ve polyester elyafın payı artmış, polyamid elyafın payı çok küçük seviyelerde kalmıştır. Türk sentetik iplik sektörü 1997 yılından itibaren yeni bir geçiş ve dönüşüm sürecine girmiştir. Tekstilde kullanılan lifler beş kategoriye göre değerlendirilir. Bunlar hayvansal, bitkisel, madensel, suni ve sentetik liflerdir. Rejenere iplik, endüstriyel iplikler grubunda yer almaktadır. Endüstriyel iplikler genel amaçların dışında ihtiyaç duyulan yüksek dayanımlara sahip (yüksek mukavemet, yanmazlık veya güç tutuşurluk, kimyasallara karsı direnç, yüksek elektrik yalıtımı veya iletimi gibi) endüstriyel lif veya karışımlarından yapılmış ürünleri kapsamaktadır. Bu kullanım yerlerine göre çok geniş bir alanı kapsamaktadır. 4 Endüstriyel ipliğin en önemli özellikleri; sağlamlığı, büküm ayarlarının tam olması, iplikte düzgünlük, renk solmazlığı, uzaması, ipliğin içindeki yağ miktarı ve apreleri dir. İplik, belli bir inceliğe sahip, doğal ya da yapay kesikli elyafların eğrilerek bir arada tutulması ile oluşan sonsuz uzunluktaki tekstil ürünüdür. İplikler kesikli veya sürekli elyafların kullanılmasıyla ya da her ikisinin birleştirilmesi ile elde edilir. İplik eğirme, elyafın bir takım hazırlık işlemlerinden geçirildikten sonra elde edilen temiz, paralel ve düzgün olan 3 Dokuzuncu Kalkınma Planı, Sentetik Elyaf ve İplik Çalışma Grubu. Raporu, 2008 Ankara 4 Emir Zafer KORKMAZ, Kurulusu, Gelişme Süreci Ve Geleceği Açısından Türk Endüstriyel İplik Sektörü Yayınlanmış Yüksek lisans Tezi, Bursa,

8 ön ipliğin ( şerit, bant ) herhangi bir eğirme sistemi ile iplik haline getirilmesidir. Sentetik elyaf ve iplikler tüketim yerlerine göre iki ana grupta toplanabilir. a) Tekstil sektörüne yönelik lifler b) Endüstriyel lifler 8

9 A. DÜNYA REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ Dünya Ticaret Örgütünün 2009 uluslar arası ticaret istatistikleri raporuna göre 2008 yılı toplam dünya tekstil ihracatı 250,198 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye nin dünya tekstil ihracatı içindeki payı %3,75, AB nin ise %32 dir. Türkiye de toplam ihracatın %7,12 ini, AB de toplam ihracatın %1,4 ünü tekstil ihracatı teşkil etmektedir. Dünya tekstil ithalatının %2,1 ini Türkiye, %31,9 unu AB yapmaktadır yılında 52,6 milyon ton olan toplam dünya elyaf arzı, 2009 yılı itibarıyla 70,5 milyon tona yükselmiştir. Dünya elyaf arzındaki yükseliş daha çok suni ve sentetik elyaf arzındaki artıştan kaynaklanmıştır. Bu dönemde elyaf arzı, sentetik elyaflarda yıllık ortalama %4 artışla 40,3 milyon tona, suni elyaflarda (selülozik) yıllık ortalama %3,6 artışla 3,8 milyon tona ulaşmıştır. Doğal elyaflardan pamukta yıllık ortalama %2,6 artışla 23,4 milyon tona ulaşırken yün arzı yıllık ortalama %2,2 lik düşüşle 1,1 milyon tona gerilemiştir yılında %59 olan suni ve sentetik elyafların toplam elyaf arzı içindeki payı %63 e ulaşmıştır. 5 Dünya suni-sentetik elyaf üretiminin yarıdan fazlası Çin tarafından üretilmektedir. ABD, Hindistan, Tayvan, G.Kore, Endonezya ve Japonya senteik elyaf üretiminde önde gelen diğer ülkelerdir yılında 72,2 milyon tonla en yüksek seviyesine ulaşan toplam elyaf tüketimi 2008 yılında 67,3 milyon tona kadar gerilerken 2009 yılında 70,5 milyar dolara yükselmiştir. Dünya elyaf ve iplik sektöründe ticarete konu olan en önemli ürünler; sentetik ve suni filamentlerden iplikler, sentetik ve suni filament demet ve devamsız lifler, pamuk iplikler ve pamuktur. 5 Ümit SEVİM, Elyaf - İplik Raporu, İGEME,

10 Tablo2: Dünya Elyaf Tüketimi (bin ton) Pamuk Yün Sentetik Selülozik Toplam 1990 %48 %5 %40 % %42 %3 %48 % %38 %3 %54 % %38 %2 %55 % %39 %2 %54 % %37 %2 %56 % %35 %2 %57 % %36 %2 %57 % Kaynak: Oerlikon The Fiber Year 2009/10, A World Survey on Textile and Nonwovens Industry 2008 yılında 75 milyar dolar civarında gerçekleşen dünya elyaf ve iplik ticareti, küresel krizin etkisiyle 2009 yılında 60 milyar dolar civarına gerilemiştir. Sektördeki en büyük ticaret kaybı, yaklaşık 4,5 milyar dolarla pamukta ve 4,7 milyar dolarla suni sentetik filament ipliklerde görülmüştür. Tablo3: Dünya Suni - Sentetik Elyaf Üretimi (milyon ton) Polyester Filament 10,7 15,3 16,0 18,3 18,3 19,3 Polyester Kesikli Elyaf 8,1 11,0 11,5 12,4 12,1 12,6 Poliamid Filament 3,6 3,6 3,7 3,6 3,3 3,3 Poliamid Kesikli Elyaf 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 Polipropilen Elyaf 2,8 3,0 3,0 2,9 2,6 2,6 Akrilik Elyaf 2,6 2,6 2,5 2,4 1,9 1,9 Selülozik Elyaf 2,8 3,2 3,4 3,7 3,3 3,8 Diğer Elyaflar 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 TOPLAM 31,1 39,5 40,9 44,2 42,2 44,1 Kaynak: Oerlikon The Fiber Year 2009/10, A World Survey on Textile and Nonwovens Industry 10

11 Fransız Moda Enstitüsü (IFM) ile birkaç kuruluşun ortaklaşa hazırladıkları Tekstil ve Hazır giyim Sektöründe 2005 Ticaret Serbestisinin Etkileri başlıklı raporun; iş gücü, hammadde, ekipman ve pazarlama gibi faktörleri tablolara dayalı olarak detaylı bir şekilde analiz eden genel değerlendirmesine göre, Çin, Türkiye ve Güney Kore en rekabetçi ülke konumunda olan ülkelerdir. İpek ve ipek iplik ithalatında Hindistan ve İtalya, yün ithalatında Çin ve İtalya, yün iplik ithalatında Hong Kong ve İtalya, pamuk ithalatında Çin, Türkiye ve Endonezya, pamuk ipliği ithalatında Çin ve Hong Kong, bitkisel lif ithalatında Çin, bitkisel iplik ithalatında Türkiye, sentetik ve suni filamentlerden iplik ithalatında Çin, ABD, İtalya, Türkiye ve Almanya, sentetik ve suni filament demet ve devamsız lif ithalatında Çin, ABD, Türkiye, Almanya ve İtalya, sentetik ve suni devamsız liflerden iplik ithalatında Brezilya, Türkiye, Güney Kore, Hong Kong ve Çin, kauçuk, metalize ve gipe iplik ithalatında İtalya, ABD, Almanya, Belçika ve İspanya önde gelen ülkelerdir. 6 Dünyanın en büyük tekstil ve konfeksiyon tedarikçisi Çin, elyaf ve iplik ihracatında olduğu kadar ithalatında da en önemli ülke olarak dikkat çekmektedir. Bu durum İtalya ve Almanya gibi gelişmiş ülkeler ile önemli tekstil sanayisi bulunan ülkeler için de söz konusudur. Sektörün rekabet gücü açısından uluslararası karşılaştırma noktasında İşçilik ile ilgili faktörler, Hammadde ve Makineler ile İlgili Faktörler, Pazarlama ile İlgili Faktörleri gibi faktörler açısından bakılabilir. 6 Ümit SEVİM, Elyaf - İplik Raporu, İGEME,

12 Tablo 4: İşçilik ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj durumları 0 (rekabet gücü zayıf), 5 (rekabetçi) İşçilik Ücreti Birim Maliyet İşçi Sağlama Operasy on Becerisi Yönetim Becerisi Örme/ dokuma Bilgisi Terbiye/ Boyama Bilgisi Konfeksi yon/ Örme Bilgisi Genel Ortalama Çin Hindistan Pakistan Bangladeş Güney Kore Türkiye Bulgaristan Romanya Fas Tunus Kaynak: Consolidated Report T/C Liberalization IFM and partners-february 2004 Sektörde işçilik, rekabet gücünü etkileyen önemli bir maliyet unsurudur. Yukarıdaki tablo da görüldüğü gibi sadece işçiliğe dayalı rekabet dikkate alındığında Çin en rekabetçi ülke konumunda iken, onu Hindistan, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya takip etmektedir. Tablo 5: Pazarlama ile İlgili Faktörler (Ülkelerin Avantaj Durumları) Avantajlar 0 (rekabet gücü zayıf), 5 (rekabetçi) Güvenli Teslim Kalite Düzeyi Uygunluk Esneklik Tasarım ve Moda Kapasitesi AB ye Coğrafi Yakınlık Dil ve Kültür Genel Ortalama Çin Hindistan Pakistan Bangladeş Güney Kore Türkiye Bulgaristan Romanya Fas Tunus Kaynak: Consolidated Report T/C Liberalization IFM and partners-february

13 Tablo 5 te da açıkça görüldüğü gibi, Euro-Akdeniz ülkeleri Asya ülkelerinden çok daha rekabetçi görülmektedir. Türkiye, neredeyse bütün alanlarda üstün durumdadır. En önemlisi, AB ülkelerine en hızlı teslimatı yapabilen ve esneklik konusunda en başarılı olan ülke konumunda olmasıdır Günümüz şartlarında rekabetin en önemli unsurlarını barındıran aşağıdaki tabloya baktığımızda Türkiye, Bulgaristan ve Romanya en avantajlı konumda bulunmaktadır. Pakistan ve Bangladeş en zayıf halkayı oluştururken, Asya ülkeleri arasında en avantajlı konumda bulunan ülke ise Güney Kore dir. Tablo 6: Genel Faktörler (Ülkelerin Avantaj Durumları) Avantajlar 0 (rekabet gücü zayıf), 5 (rekabetçi) Finansman Sağlama Enerji Maliyeti İşletme Maliyeti Taşımacılık Altyapı Genel Ortalama Çin Hindistan Pakistan Bangladeş Güney Kore Türkiye Bulgaristan Romanya Fas Bir ülkenin verimlilik konusundaki rekabetçiliği başarının anahtarıdır. Bu çerçevede yukarıdaki konsolide sonuçlar değerlendirildiğinde, Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve bir ölçüde Fas verimlilik konusunda başarısız olurken, Çin ve Türkiye oldukça başarılıdır. Güney Kore bu anlamda gelişmiş bir ekonomi ve sağlam altyapısı nedeni ile iyi bir pozisyonda iken, gelişmişlikten de kaynaklanan nedenlerden ötürü fiyat rekabeti açısından negatif bir görüntü çizmektedir 13

14 B. TÜRKİYE DE REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ Tekstil ve hazır giyim sektörü elyaftan başlayarak mamul maddeye kadar oldukça uzun bir üretim zincirine sahiptir. Kabaca alt sektörleri iplik, dokuma, örme, dokusuz yüzey, terbiye, hazır giyim, konfeksiyon yan sanayi olarak sayabiliriz. Tekstil sanayi; otomotivden, inşaata, ağır sanayiden tıbba kadar geniş bir yelpazedeki sektörler ile ilişki içindedir. Tekstil sektörü, ulaştığı ihracat rakamı, istihdam kapasitesi ve GSMH içindeki payı ile ülkemizin sanayileşmesinin ve küresel pazarlarda var oluşunun temelini oluşturmaktadır. Türkiye de tekstil sektörünün geneli günümüzde olgunluk dönemine girmiştir. Sektör geçmişte gelişmiş ülkelerde olgunluk dönemine girerken, üretim Türkiye ye kaymaya başlamış ve sektör Türkiye de gelişme dönemini yaşamıştır. Ancak günümüzde daha düşük işgücü maliyetine sahip ülkelerin üretimde küreselleşmeyle birlikte dünya ticaretinden daha çok pay almaya başlaması Türkiye de sektörün olgunluk dönemine girmesine neden olmaktadır. Geçiş döneminin en iyi şekilde yönetilmesi ve değişen dünya rekabet şartlarına uyumun sağlanması Türkiye de bu sektörün geleceğini ve aynı zamanda tüm ekonomiyi etkileyecektir. 7 Ülkemiz istihdamında çok önemli bir yer işgal eden sektörü, fiyat-maliyet rekabetinden ziyade kalitenin rekabeti belirlediği, yüksek kalitede; moda, tasarım, marka ve bilgi bazlı ürünlerin üretildiği ve satıldığı bir yapıya dönüştürürken, sektörden orta vadede çıkmak zorunda kalacak iş gücünün yeniden istihdamının planlanması önem kazanmaktadır. Sektörde Türkiye nin Dünya daki yeri; AB ülkelerine Tekstil ve Hazır Giyim İhracatında 2 nci, Pamuk Üretiminde Dünya da 7 nci Pamuk Tüketiminde Dünya da 4 ncü, Elyaf Ring İplik Üretiminde Dünya da 5 nci, Openend İplik Üretiminde Dünya da 4 ncü, Organik pamukta dünya lideridir. Türkiye iplik sanayi yaklaşık 500 fabrika, 7,5 milyon iğ ve 600 bini aşan rotor sayısı ile Avrupa nın birinci, Dünya nın üçüncü büyüğüdür. Ayrıca, Türkiye kısa elyaf ring iplik 7 Sanayi Genel Müdürlüğü, Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sektörleri Raporu, Mart

15 üretiminde dünyada beşinci, openend iplik üretiminde ise dünyada dördüncü sırada bulunmaktadır. Sektörde iplik üretimi Kahramanmaraş, İstanbul, Adıyaman, Gaziantep, Bursa gibi illerde yoğun olarak yapılırken, Denizli de havlu, bornoz, ev tekstili, Uşak ta iplik, battaniye, Çorlu ve Çerkezköy de tekstil terbiyesi, Adana da pamuklu dokuma ve terbiye, Gaziantep te polipropilen, dokusuz yüzey, makine halıcılığı, İstanbul da konfeksiyon ve örme üretimi ön plana çıkmaktadır. Tablo 7: Sektörün Dış Ticareti / İhracat-İthalat ( Milyar Dolar ) Yıllar İhracat Değişim% İthalat Değişim% Denge ,845-3, , ,060 7,5 2,745-14,4 0, ,158 3,2 3,819 39,1-0, ,943 24,8 4,665 22,1-0, ,952 25,5 5,661 21,3-0, ,466 10,3 5,947 5,05-0, ,143 12,3 6,352 6,8-0, ,363 3,5 8,039 26,5-1, ,640 4,3 7,301-9,1-0, ,373-19,1 6,297-13,7-1,597 Kaynak: İTKİB Elyaf iplik sektöründe yurt içi üretim yurt içi talebi karşılayamamaktadır. Küresel krizin etkisiyle 2009 yılında 2,5 milyar dolardan 2,2 milyar dolara gerileyen sektörün dış ticaret açığı, 2010 yılında tekrar yükselişe geçmiş ve 3,8 milyar dolara ulaşmıştır. Sektör ihracatı küresel krizin etkisiyle 2009 yılında %17 oranında (315 milyon dolar) gerilerken 2010 yılında %26 oranında (391 milyon dolar) artış göstermiştir. Buna karşın, ithalat 2009 yılında %14 oranında (615 milyon dolar) küçülürken 2010 yılında %53 oranında (1,9 milyar dolar) artış göstermiştir. Sektörün ihracat miktarını son yıllarda sürekli ve istikrarlı şekilde arttırmaktadır yılında, küresel krizin de etkisiyle, ciddi bir gerileme yaşamış ve %17,4 oranında düşerek 1,8 milyar dolardan 1,5 milyar dolara gerilemiştir yılındaki toparlanma ile birlikte sektör ihracatı %26,1 lik artışla 1,9 milyar dolara ulaşarak 2008 yılındaki seviyesini de aşmıştır. 15

16 Türkiye nin iplik ve elyaf ihracatında en önemli yeri 465 milyon dolarla sentetik ve suni filamentlerden iplikler, 424 milyon dolarla sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler, 377 milyon dolarla sentetik ve suni filament demet ve devamsız lifler ve 324 milyon dolarla pamuk iplikler almaktadır yılında ürün grupları bazında en önemli ihracat artışı yukarıda sayılan ürün gruplarında görülmüştür. Bu ürün gruplarından sadece pamuk ipliği çeşitlerinde ihracat 2008 yılı seviyesinin gerisinde kalmıştır. Diğer üç grupta ise ihracat 2008 yılındaki düzeylerini geride bırakmıştır yılı iplik ve elyaf ihracatında %12 pay ile İtalya ilk sırada yer almıştır. İtalya yı, sırasıyla Almanya (%6), ABD (%5), Mısır (%5), Suriye (%5), İngiltere (%4), İran (%4), Belçika (%4) ve Rusya (%4) takip etmiştir. Tablo 8: Türkiye nin Elyaf ve İplik İhracatı (milyon dolar) Ürünler İpek ve ipek iplikler 0,9 0,8 0,4 Yün, yapağı, kıl ve bunların döküntüleri 28,7 14,5 24,7 Yün iplikler 58,3 41,2 49,8 Pamuk ve pamuk döküntüleri 169,1 113,1 137,3 Pamuk iplikler 347,1 266,6 323,9 Keten, kendir, jüt vb. bitkisel lifler 0,4 0,3 0,1 Keten, jüt vb. iplikler 5,8 4,4 5,5 Sentetik suni filamentlerden iplikler 422,0 330,8 464,8 Sentetik suni filament demet ve devamsız lifleri 343,2 278,2 377,2 Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler 361,6 377,4 423,6 Kauçuk, metalize ve gipe iplikler 77,9 72,3 83,6 Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı TOPLAM 1.815, , ,9 İhracatın kompozisyonu ise %60 ların üzerinde A.B. ülkelerine %10 civarında Afrika ve %10 civarında D.Avrupa Ülkeleri dir. Gümrük Birliği öncesinde A.B. nin ağırlığı %43-44 seviyesindeydi. Diğer yandan birim ihracat fiyatları yıllar içinde ciddi seviyelerde artmamaktadır. Son yıllarda geleneksel sentetik iplik ve elyafın yanı sıra endüstriyel sentetik iplik ve elyaf ihracatı da artmaya başlamıştır. Son yıllarda Polyester iplik daha ziyade yurt içi tüketiciler tarafından ısrarla talep edilmesi nedeniyle ihracat yönü daha düşük kalmaktadır. 16

17 Tablo 9: En Fazla Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatı Yapılan İlk 10 Ülke ($) ÜLKELER 2009 Ock/Haz Ock/Haz. 2009/10 Değişim Toplamda Pay Rusya ,4 Federasyonu İtalya ,8 Almanya ,7 Romanya ,2 İran ,8 Polonya ,6 Bulgaristan ,6 A.B.D ,5 Mısır ,4 İngiltere ,4 Toplam Tekstil İhracatı Kaynak: İTKİB Tüm bu göstergelere rağmen sektörün ihracat değeri, mevcut potansiyelinin çok altındadır. Türkiye her geçen gün yeni ürünlerle dünya pazarına açılmakta ve sanayileşme sürecini ihracatla güçlendirmektedir Dönemsel olarak ithalatın artışı azalışı sadece sektörün talebine bağlı olmayıp sektör dışı faktörlerde önemli rol oynamaktadır. Son dönemlerde daha sık yaşanamaya başlanan ekonomik krizler bir yandan taleplerin ertelenmesine diğer yandan da yerli üreticilerin rekabet güçlerinin azalmasına yol açmaktadır.1997 yılında ton seviyesine ulaşan ithalat 2003 yılında ton seviyesine ulaşmasıyla birlikte yerli endüstri üzerindeki yıkıcı etkisi de geçmiş yıllardan çok daha fazla ortaya çıkmıştır. Son yıllardaki aşırı değerlenmiş TL ve uzak doğu ülkelerinin dampingli ihracat politikaları ithalatın yerli endüstri üzerindeki yıkıcı etkisini hızlandırmıştır. 17

18 Tablo 10: Türkiye nin Elyaf ve İplik İthalatı (milyon dolar) Ürünler İpek ve ipek iplikler 9,9 6,0 6,5 Yün, yapağı, kıl ve bunların döküntüleri 174,6 106,0 148,8 Yün iplikler 65,9 56,2 59,6 Pamuk ve pamuk döküntüleri 1.005, , ,4 Pamuk iplikler 415,5 283,5 560,0 Keten, kendir, jüt vb. bitkisel lifler 2,8 1,9 3,5 Keten, jüt vb. iplikler 130,2 115,8 221,3 Sentetik suni filamentlerden iplikler 1.084,1 856, ,8 Sentetik suni filament demet ve devamsız lifleri 886,6 775, ,5 Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler 510,8 467,6 659,2 Kauçuk, metalize ve gipe iplikler 25,2 19,3 28,4 TOPLAM 4.311, , , yılında Uzakdoğu Asya ülkelerinin ucuz fiyatlarla dünya pazarlarına girmesiyle önemli ölçüde artan sentetik iplik ve elyaf ithalatı, 1998 yılında da artış eğilimi içinde olmuş, ancak 1999 yılında üretimin artmasına paralel olarak gerilemiştir yılında ise Türk lirasının yabancı paralar karsısında değer kazanması ve dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan iplik ve elyaf ithalatının antidamping vergilerinden muaf tutulması sebebiyle sentetik iplik ve elyaf ithalatında önemli oranda artış gerçekleşmiştir. İthalatın kıymet olarak değerlendirilmesinde ithal ürün birim fiyatlarının yıllar itibariyle azaldığı ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan ağır uluslararası rekabet nedeniyle ihraç fiyatlarında da düşüş sürmektedir. 18

19 Tablo 11: En Fazla Tekstil Ve Hammaddeleri İthalatı Yaptığı 10 Ülke ($) /10 Toplamda ÜLKELER 2009 Ock/Haz. Ock/Haz. Değişim Pay Çin Halk Cumh ,3 A.B.D ,7 Hindistan ,9 Endonezya ,7 İtalya ,3 Almanya ,7 Pakistan ,2 Suriye ,1 Güney Kore ,2 Cumh. Yunanistan ,1 Toplam Tekstil İthalatı Kaynak: İTKİB

20 C. UŞAK İLİNDEKİ REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ Uşak ilinde toplam adet sanayi sicil belgeli işletme mevcuttur. Uşak ilinde yer alan işletmenin %53 ü gıda sektöründe faaliyet göstermekte olup gıda sektörünü %25 ile tekstil, %12 ile dericilik ve %8 ile mobilya sektörleri takip etmektedir. İstihdam açısından bakıldığında Uşak ilindeki sanayi sicil belgeli adet işletmede istihdam edilen kişinin %35 inin tekstilde, %23 ünün gıdada, %18 inin seramikte, %16 sının dericilikte, %5 inin mobilyada ve %3 ünün madencilikte istihdam edildiği görülmektedir. Tablo12: Uşak İli Sanayi Sicil Belgeli İşletmeler ve Çalışan Sayılarının Sektörel Dağılımı Uşak İli nin sanayi yapısı üç ana sektörden oluşmaktadır. Bunlar; Tekstil (Pelüş battaniye, pamuklu dokuma, iplik, halı, kilim. vb.), Dericilik (Zig deri, deri konfeksiyon) ve Seramik sektörleridir. Uşak sanayisinin birinci öncelikli sektörü tekstildir. Bu sektörde şu ana imalat grupları yer almaktadır. 1-Pamuklu Dokuma (tülbent, mermerşahi, kaput, patiska) 2-Apre- boya- baskı 3-İplik İmalatı (pamuk, yün, sentetik) 4-Pelüş battaniye imalatı 5- Döşemelik Kumaş İmalatı 20

21 İl genelinde ortalama olarak pamuklu dokuma imalatı konusunda 500 işyeri, apre-boya baskı konusunda 11 işyeri, halı, kilim, battaniye, trikotaj, sentetik, akrilik, pamuk ve kamgarn iplikleri imalatı konusunda 152 işyeri faaliyet göstermektedir. İlde Pelüş battaniye üretimi konusunda ise 70 tesis faaliyet göstermektedir. 8 Uşak İlinde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda, % 64 ile Tekstil ürünleri imalatı, % 11 ile Gıda ürünlerinin imalatı sektörlerinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Rejenere İplik Sektörünün Uşak taki Durumu Ege'nin önde gelen sanayi şehirlerinden biri olan Uşak ilimiz yıllık tonluk üretimi ile bu sektörde öne çıkmış bulunmaktadır ve Türkiye de bulunan şifanoz tesislerince üretilen rejenere elyafın %62 sini tek başına yapmaktadır. Uşak ili rejenere iplik sektöründe de ülkemiz açısından önemli bir merkez haline gelmiş ve doğal bir kümeleme oluşturmuştur. Yıllık ton rejenere iplik üretimi ile sektöründe %75 lik payla birinci sırada olan Uşak ilimiz öncülüğünü yaptığı sektörün sürekliliğinin de sağlanması için sürekli olarak ar-ge ve projeler geliştirmektedir. Ayrıca Uşak ili Ürettiği rejenere ipliğin %35 sini de ihraç etmektedir. Geri dönüşüm ve Rejenere İplik konusunda Türkiye ekonomisinde büyük bir yer tutan Uşak ili bu sektörde doğal bir kümelenme oluşturmuş bulunmaktadır. Ülke ihracatının yaklaşık yüzde 9 unu gerçekleştirilen Ege Bölgesi nden sadece İzmir ve Denizli ülke sıralamasında ilk 10 il arasında yer almaktadır. Ege Bölgesindeki dış ticaretin % 64,8 lik oran ile aslan payını üstlenerek birinci sırada yer alan İzmir, kendisine en çok yaklaşan il olan Denizli den yaklaşık 4 kat daha fazla ihracat yapmıştır. Tablo13: Ege Bölgesine Ait İhracat Bilgileri IHRACAT IHRACAT IHRACAT İL ADI Değer Firma Adet Değer Firma Adet Değer Firma Adet Afyon , , , Aydın , , , Denizli , , , İl Durum Raporu, Sanayi Genel Müdürlüğü, Nisan 2011 / ANKARA 21

22 Kütahya , , ,00 83 Manisa , , , Muğla , , , Uşak , , , İzmir ,00 3, ,00 3, ,00 4,190 Uşak ta üretilen tekstil ürünlerinin ihracatı hemen hemen tamamına yakın başta İstanbul ve İzmir olmak üzere diğer illerde gerçekleştirilerek bu iller üzerinden ihraç edilmektedir. İlde tekstil konusunda faaliyet gösteren işletmelerin büyük bir çoğunluğunun üretim konusunu iplik, battaniye ve kumaş üretim tesisleri oluşturmaktadır. Uşak ilinde dış ticaret verileri sektörel dağılımı aşağıda tablolarda yansıtılmıştır. Tablo14: Uşak İli Sektör Bazında Dış Ticaret Verileri 2011 ( 1-12 ) Sektör Adı İHRACAT İTHALAT 1- TARIMSAL ÜRÜNLER , , i-gıda Maddeleri , , ii-tarımsal Ham maddeler , ,00 2- MADENCİLİK ÜRÜNLERİ , , i- (27, 28) Maden cevherleri ve döküntüleri , , ii- Mineral yakıtlar ve mineral yağlar (3) , iii- Demir dışı metaller (68) 2.847, ,00 3- SANAYİ , ,00 i-demir ve çelik (67) , ,00 ii-kimyasallar , ,00 iii-diğer yarı mamuller , ,00 iv- Makinalar ve ulaşım araçları , ,00 (75, 76, 776) Büro makinaları ve haberleşme cihazları ,00 (781,782,783,784,7132, 7783) Otomotiv sanayii ürünleri , ,00 Diğer makina ve ulaşım araçları , ,00 v- Dokumacılık ürünleri (65) , ,00 vi- Hazır giyim (84) , ,00 vii - Diğer tüketim malları (81,82,83,85,87, 88,89(-891) ) , ,00 Genel Toplam , ,00 Uşak ilinde Sektörel bazda ele alındığı zaman dokumacılık sektörünün ihracatta lokomotif bir rol aldığı gözlemlenmektedir. İlde yapılan ihracatın yaklaşık olarak %45 lik bir kısmını sanayi sektörünün alt dalı olan iplik- dokumacılık sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir. 22

23 Tablo15: Uşak İline Ait İthalat Bilgileri Yıl İTHALATÇI FİRMA SAYISI İTHALAT DEĞERİ (1.000 USD) Uşak İlinde sanayinin gelişimi tekstil ürünleri sektöründe olmuştur. Diğer sektörler bu yapıya uygun bir doğal kümelenme içerisindedir. Uşak İlinde sanayide çalışanların % 53 ü Tekstil ürünleri imalatı, % 13 ü Gıda ürünleri imalatı, % 10 u Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı sektöründe istihdam edilmektedir. Sanayideki istihdamın % 87 si işçi, %1 i mühendistir. Uşak İlinde bulunan sanayi işletmelerinin %61 i Mikro Ölçekli, % 33 ü Küçük Ölçekli, %5 i Orta Ölçekli, % 1 i Büyük Ölçekli işletmelerdir. 23

24 3. UŞAK REJENERE İPLİK KÜMELENME ÇALIŞMALARI Uşak Rejenere İplik sektöründe kümelenme çalışmasının fizibilite incelemesine başlarken ilk olarak kümelenme olgusunun anlamını iyi bir şekilde kavramak gerekmektedir. Bu nedenle raporun bu bölümü kümelenmenin tanımı ile başlamaktadır. Tanımın ardından sırasıyla Dünya da ve AB Ülkelerinde Kümelenme Çalışmaları ve Ülkemizde Kümelenme Çalışmaları alt başlıkları irdelenecektir. Son olarak ise Uşak Rejenere İplik Kümelenme Yol Haritası ile Kümelenmenin Başarı Faktörleri ve Olası Problemler konuları ele alınacaktır. A. KÜMELENME TANIMI 1990 lı yılların başlarından itibaren özellikle Avrupa da değişik ülkelerde ve bölgelerde uygulanmaya başlanan kümelenme olgusunun temelinde verimlilik ve inovasyon vardır. Bunların birleşimi olarak da bölgesel gelişimin sağlanması ve uluslar arası rekabet üstünlüğünün bu yolla elde edilmesi amaçlanmıştır. Avrupa Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü Kurumsal Kümeler ve Ağlar Uzman Grubu (2004) çalışmasında da küme bağımsız firmalar ve ilişkili kuruluşlar tarafından oluşturulan aşağıdaki özelliklere sahip bir grup olarak tanımlanmaktadır: Birbirleri ile işbirliği ve rekabet içerisinde olan, Coğrafi olarak bir veya birkaç bölgede yoğunlaşmış (global boyutta uzantısı olan kümeler de olabilir), Belirli bir alanda uzmanlaşmış, Ortak teknolojiler ve kabiliyetler ile birbirine bağlı, Bilimsel veya geleneksel bazda çalışan, Kurumsallaşmış (resmi bir küme yöneticisine sahip) veya kurumsallaşmamış olma. 24

25 B. DÜNYA DA VE AB ÜLKELERİNDE KÜMELENME ÇALIŞMALARI Kümelenme modelinin geçmişi çok uzaklara dayanmamasına rağmen dünya üzerinde bu çalışmaları çok başarılı bir şekilde uygulayan ülkeler bulunmaktadır. AB ülkeleri arasında özellikle İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa, Uzak Doğu da Çin ve Hindistan, ayrıca ABD dünyada kümelenme modelini başarıyla uygulayan ülkelere örneklerdir. Örneğin, İngiltere de kümelenme çalışmalarında devlet teşviki muazzam oranda hissedilmektedir. İngiltere'de yapılan çalışmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından merkezi düzeyde başlatılmış, daha sonra küme oluşturma yetkisi Bölgesel Gelişim Kurumlarına tamamen devredilmiştir hükümetinin Rekabetçilik Beyaz Raporunda kümeler bölgesel ekonomik gelişimde ayrıcalıklı bir araç kabul edilmiştir ve 2003 yılları arasında yapılan düzenli toplantılarda bir araya gelen Üst Düzey Kümelenme Politikası Yürütme Kurulu kümelenme yaklaşımının getirdiği avantajları ve önündeki engelleri ele almış ve genel öneriler oluşturmuştur. Ayrıca, 2001 yılında, ulusal düzeyde mevcut kümelenme faaliyetinin tespit edilmesine yönelik yapılan ve bir ilk olan çalışmada kapsamlı bir kümelenme haritalaması çalışması gerçekleştirilmiştir. Haritalama çalışması kümelerin seçiminde kullanılmamış olup, kümelenme yaklaşımına dikkatleri çekmek üzere araç olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, kümelenme modeli ile birçok ülke başarılı bir şekilde sektörlerinde rekabet güçlerini artırmış, ekonomik anlamda olumlu sonuçlar almışlardır. Burada vurgulanması gereken diğer bir önemli nokta ise yine İngiltere örneğinde yaşanmıştır. İngiltere de kümelenmelerin merkezi düzeyde başlatılan, tabandan tavana ve ticaretin yönlendirdiği yaklaşımların teşvik edilmesinin etkin bir yolunu ortaya koyarken sonuç olarak gelişen küme girişimlerinin çeşitliliği çok farklı ihtiyaçların karşılanabilmesi için esnekliğin gerekli olduğunu ortaya koymuştur. (Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi, 07/05/2009). 25

26 C. SEKTÖREL KÜMELENME YOL HARİTASI Uşak ta Rejenere İplik sektöründe Uşak Ticaret ve Sanayi Odası nın önderliğinde ve Ticaret Bakanlığı nın katkılarıyla gerçekleştirilen Uşak Rejenere İplik Sektörü Firmalarının İhracatlarının Geliştirilmesi Projesi ve beraberinde kümelenme çalışmasının kendisi belirli bir yol haritası izlenerek hayata geçirilmeye başlanmıştır. 9 Yol haritası kümenin oluşturulması ve kümenin geliştirilmesi adı altında iki ana başlıktan meydana gelmektedir. a. Uşak Rejenere İplik Kümesinin Oluşturulması Bölgedeki Kümelenme İhtiyacının Tanımlanması: Uşak ta ili rejenere iplik sektöründeki yatırımlar ve hareketlenmeler, bölgenin coğrafi konumu, lojistik anlamda iyi bir mevkide olması, sektördeki KOBİ lerin verimliliklerini, inovasyonlarını ve rekabet güçlerini artırma arzuları ve bu yoldaki işlem maliyetlerini azaltma ihtiyaçları gibi etkenler sonucunda bölgede bir kümelenme çalışması ihtiyacı doğmuştur. Kümelenme çalışmasının ilerleyen aşamalarında gerekli işbirliğinin sağlanması açısından bölgenin kanaat önderlerinin çalışma için oluru alınmıştır. Ayrıca bu durum bölgesel kaynak ve/veya imkânlarının ihtiyaç halinde kullanılmasına da olanak tanıyacaktır. Ulusal Kümelenme Politikalarının Araştırılması: Türkiye de ne tür kümelenme politikaları olduğu, örnek kümelenme çalışmaları, hangi birimlerin kümelenme çalışmalarına finansman kaynak sağladığı gibi konular hakkında ön bilgi araştırması yapılmıştır. Bölgenin SWOT Analizi: Bölgenin ve bağlantılı olarak bölgedeki iplik sektörünün SWOT analizi, yani güçlü yanları, zayıf yanları, fırsatları ve tehditlerini belirten çalışma gerçekleştirilmiştir. Genellikle bölgedeki kuruluşlar tarafından yapılan bu tür çalışmalarda ele alınan konu detaylı olarak incelenir. 9 Kümelenme için yol haritasında referans Barış Cihan Başer in sanayi ve ticaret odaları için hazırlamış olduğu Kümelenme Yol Haritası isimli çalışmasıdır. 26

27 Bölgedeki Mevcut Sektörlerin ve Bunların Rekabet Güçlerinin Tanımlanması: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası bölgede var olan sektörleri uzun zamandır mercek altında tutmakta ve gerekli verileri toplayarak bunları tahlil etmektedir. Bölgenin rekabet analizini de detaylı bir şekilde sonuçlandırdıktan sonra kümelenme çalışması için en uygun olan sektörün, iplik sektörü olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Sektörün Belirlenmesi: Bir üst adımda da belirtildiği gibi bölgedeki sektörlerle ilgili gerekli takip ve analizler yapıldıktan ve değerlendirildikten; ulusal politikalar ve küresel eğilimler de göz önünde bulundurulduktan sonra ortaya çıkan birkaç sektör arasından iplik sektöründe karar kılınmıştır. Ayrıca bölgedeki kanaat önderlerinin fikirleri alınmış, işbirliği içerisinde olunan farklı kurumlardan değerli uzmanların görüşlerinin de iplik sektörünün kümelenme çalışması için seçilmesinde rolü olmuştur. b. Uşak Rejenere İplik Kümesinin Geliştirilmesi Hedeflerin Belirlenmesi: Kümenin geliştirilmesi çalışmaları ile ulaşılmaya çalışılan bazı hedefler vardır. Bu hedefler kısa- orta ve uzun dönemli hedefler olarak gruplandırılmıştır. Özet halinde kısa- orta vadeli hedefler; devlet teşviklerinin ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle bölgeye olan yatırımların (hem ana sektör hem de yan sektörlerde) artması ve kümelenme çalışmalarının sektöre yeni katılacak firmalarla genişlemesi yoluyla firmaların verimlilik, yenilik ve inovasyonlarını artırmalarıdır. Uzun vadeli hedefler ise bölgesel rekabet gücünü artırarak, bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmışlığına katkıda bulunmak dolayısıyla da ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. 27

28 İş Planı Oluşturulması: Hedeflere kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde ulaşmak için iyi bir iş planı oluşturulmuştur. Başta kümelenmenin fizibilite çalışması olmak üzere tüm projeler önceliklerine göre sıralanmıştır ve bir iş planı haline getirilerek uygulanmaya başlanmıştır. Uygulama: Daha önce oluşturulan iş planının uygulanmasından belirtilen küme geliştirme ekibi sorumludur. Hazırlanan iş planında belirtilecek işler kümelenmenin gelişimi ve devamlılığının sağlanması açısından en önemli olanlarıdır ve sürekli olarak yapılmaktadır. D. KÜMELENMENİN BAŞARI FAKTÖRLERİ VE OLASI PROBLEMLER Kümelenme olgusunun temelinde aynı anda hem rekabet etme hem de işbirliği içerisinde bulunma durumları vardır. Kümelenmeler, gerek sanayilerin gerekse bulundukları bölgelerin rekabet gücünü artırmak amacıyla işbirliği bilinci çerçevesinde ortak hareket eden firmalar ve kurumlardan oluşmaktadır. Kümelenmenin temel dayanağı, kümeye dahil olan işletmeler arasında işbirliği ve koordinasyon yapılarının geliştirilmesidir. Böylece, karşılıklı güven tesis edilecek ve değişim daha hızlı sağlanacaktır. Nitekim kurumların veya işletmelerin bireysel çabalarının bir arada değerlendirilerek müşterek çalışma ile en yüksek katma değerin oluşturulabilmesi için kümelenme bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bir bölgenin ekonomik gelişmesinde, kümelenmenin arka planında oldukça fazla sayıda etken olduğu açıktır. Bu kapsamda kümelenme yaklaşımı rekabet avantajı ve bölgesel rekabet edebilirlik için gerekli olan genel çerçeveyi çizmektedir. Kümelenmenin yapılanması şeklinde görülen her bir unsur, kümenin etkin bir şekilde işlemesinde önem taşımaktadır. Zira bir bölgedeki küme içerisinde faaliyet gösteren lokomotif durumdaki işletmeler ihracat potansiyeli daha yüksek olan ve bölge için katma değer oluşturan işletmelerdir. Rekabet avantajının muhafaza edilmesinde lider firmalar, uzman tedarikçi ağına, hizmet ve altyapı sunucularına ihtiyaç duyarlar. İnsan kaynakları, Ar- Ge, mali kaynaklara erişim, iş ve yatırım ortamı ve fiziksel altyapı kümenin performansını doğrudan ya da dolaylı olarak 28

29 etkilemektedir. Aşağıda bulunan şekilde lider firmalar, tedarikçi firma ağı ve kurumlar arasındaki işbirliğinin nasıl işlediği bir döngü olarak sunulmuştur. a. Kümelenmenin Avantajları: Kümenin verimliliğine katkı yapan birçok faktörden bahsedilebilir. Bu faktörler aşağıdaki gibi özetlenebilir: İşçi ve Tedarikçilere Erişim: Kümelerde işletmeler mevcut bir uzmanlaşmaya ulaşmış durumdadırlar. Bu uzmanlaşma ile işletmeler deneyimli ve vasıflı işçiler havuzuna ulaşabilir, böylece işe alımlardaki deneyimsiz insan kaynakları maliyetleri azaltılabilir. Kümeler, iş fırsatları verdiği ve işçilerin yer değiştirme riskleri azaldığı için başka yerdeki uzman insanları daha kolay çeker, bu da bazı sanayiler için önemli bir avantajdır. Bilgiye Erişim: Yoğun pazar ve teknik ile rekabetçi bilgi, bir topluluk içinde birikir ve her üye bunlara ulaşma hakkına sahiptir. Buna ilaveten bireysel ilişkiler ve topluluk bağları, güven sağlar ve bilgi akışını kolaylaştırır. Bu şartlar bilginin transferini mümkün kılar ve de daha şeffaflaştırır. Tamamlayıcılar: Topluluk, üyeleri arasındaki karmaşık parçaların bir araya gelmesinden çok daha büyük sonuç elde eder. Örneğin Uşak iplik sektörü kümelenmesinde iplik üreten bir işletmenin başarısı sadece kendi üretimi ile değil bu ürünleri kullanan yan sektörlerdeki işletmelerin varlığı ve başarısına da bağlıdır. Ayrıca ihracat gerçekleştirilirken tamamlayıcı ürünler bir sepet halinde sunularak satılabilmekte, böylece aynı anda birden fazla firmanın satışı olmaktadır. Topluluğun üyeleri karşılıklı olarak bağımlı olduklarından birinin iyi performansı diğerlerinin başarılarını da etkileyebilir. Kurumlara ve Kamu Hizmetlerine Erişim: Özel altyapı ya da eğitim programları için devlet veya kamu kurumları tarafından yapılan yatırımlar, bir işletmenin verimliliğini artırabilir. Örneğin, KOSGEB in işletmelere sağladığı genel desteklerinden küme iştirakçileri birlikte yararlanarak daha hızlı bir şekilde faydalanabilirler ve bu durum işletmelerin eğitim maliyetlerini azaltır. Kümenin bilgi ve teknoloji havuzları ve diğer kamu malları, rekabetin doğal yan ürünleri olarak ortaya çıkmaktadır. 29

30 Maliyet Avantajı: Kümelenme çalışmasında olan bir işletme, rakiplerinin sahip olduğu faydalara daha düşük maliyetle ulaşabildiğinde veya bunları sunabildiğinde maliyet avantajı ortaya çıkmaktadır. Farklılık Avantajı: Bir işletme, rekabet ettiği firmaların ürünlerinin, sahip olmadığı faydalar sunabildiğinde ise farklılık avantajını elde etmiş olur. Bu farkındalığı kümelenme çalışması içerisinde bulunduğu işletmeler ile ortak hareket ederek oluşturması daha kolay olabilmektedir. Bahsedilen bu açıklamalar çerçevesinde genel olarak bir kümelenme uygulamasının verimliliğine katkı sağlayan faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda Uşak iplik sektörü kümelenmesinin, kümeye dahil olacak işletmeler açısından avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Firma maliyet avantajı sağlar, İşgücü ve ürün kalitesi, verimlilik ve istihdamı arttırır, Tedarik avantajı sağlar, Yerel rakiplerle yarışmayı öğretir, Yeniliklerin yayılmasını sağlar, Ar-Ge, pazarlama, finansal kaynaklara ulaşım gibi kaynakların daha etkin kullanılması sağlanır, Devlet teşviklerinden daha kapsamlı faydalanılır Taklit edilmesi güç rekabet avantajı ile bölgesel kalkınmayı destekler, Yerel ortak gereksinim ve menfaatler için çalışılmasını sağlar, Bölgeyi yatırımcılar için ilgi merkezi haline getirir, Üniversite/ sanayi işbirliğini destekler, Yeni iş ve girişim sayısını arttırır, Teşvik almayı kolaylaştırır, Bölge ekonomisini güçlendirir, Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini geliştirir. 30

31 b. Kümelenmenin Dezavantajları: Kümelenmelerde bazı problemlerin ortaya çıkması yalnızca başarısız kümelenmelere özgü bir durum değildir. Daha aktif ve başarılı olan kümelenmelerde de zaman zaman bazı sorunlarla karşılaşılması mümkündür. Ancak başarılı bir kümelenmeyi başarısız bir kümelenme ile kıyasladığımız zaman ortaya daha farklı problemler çıkabilir. Hızlı büyüyen bir kümelenme yerel ekonomi açısından bir takım gerginlikler oluşturabilir. Örneğin; yüksek arsa fiyatlarına, çalışan ücretlerinin ve barınma maliyetlerinin artmasına neden olabilir. Ayrıca, yerel ulaşım ve kamusal altyapı üzerinde bir baskı oluşabilir. Yerel firmaların ihtiyaçları nedeniyle aralarındaki gerilim artabilir ve yerel planyacılar daha geniş zorunluluklar ile yüz yüze gelebilir. Bazı çalışmalar, başarılı kümelenmelerin, farklı çalışan grupları arasında kendi sosyal eşitsizlik problemlerini üretebildiğini göstermektedir. Bunun nedeni; yerel işgücünün bütün bölümlerinin, kümelenmenin büyümesinden yeterince yararlanamaması ve firmalardaki çalışanlar için çalışma koşullarının uygun-elverişli olmamasıdır. Belirtilen hususlar göz önüne alındığında Uşak iplik sektörü kümelenme çalışmasını başarısız kılabilecek bazı olası etkenler vardır. Bunlar; 1. Küme içerisindeki üretim isteği eksikliği, 2. Eski teknoloji ve teçhizat, 3. Küme içerisindeki işletmelerin birbiri ile rekabeti, 4. Dayanışma etkinlikleri yeteneğinin kaybolması, 5. Kemikleşme içinde iç dinamizm kaybı. Bu noktada önemli olan Uşak Ticaret ve Sanayi Odasının ve kümeye dahil olacak işletmelerin muhtemel tehditlerin farkında olmaları ve buna göre ortak hareket etmelerinin gerekliliğidir. 31

32 4. GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Uşak Rejenere İplik Ürünleri Kümesi nin Dış Ticaret İhtiyaç Analizi Araştırması odak grup görüşmeleri ve anket olmak üzere iki ayak üzerine inşa edilmiştir. Odak grup içerisinde Uşak ilinde faaliyet gösteren iplik ürünleri işletmeleri yer almıştır. Hazırlanan anket soruları daha önceden yapılan ihtiyaç analizleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı nın düzenlemiş olduğu sorular ve alanlarında uzman olan bir kadro tarafından düzenlenmiş olan dış ticaret anketinden oluşacaktır. Araştırma, ana hatlarıyla üç konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. İlk olarak araştırma kapsamına alınan işletmeler ve bu işletmelerin dış ticaret eğilimleri incelenmiştir. İşletmelerin faaliyet türü, büyüklüğü, çalışan sayısı, kapasite kullanım oranı, ihracat hedef coğrafyaları, ihracat mevzuat bilgisi, dış ticarette yetersiz oldukları hususlar, bu işletmelerde çalışan/çalışacak dış ticaret işgücünün çalışma durumu ve firmanın ihracat teşviklerinden faydalanma durumu araştırma konusu edilmiştir. İkinci olarak, araştırmanın merkez konusu olan ihracata hazırlık durumları incelenerek ele alınmıştır. Firmaların rekabetçilik düzeyi, piyasada tanınırlıkları, kalite standart belgeleri, dış ticaret amaç ve stratejileri, firmanın finansal durumları ve firmanın ihracat konusunda bilgi ve birikimleriyle ilgili tespitler bu kapsamda irdelenmiştir. Araştırmada üçüncü olarak Uşak Rejenere İplik Ürünleri Kümesindeki işletmelerin eğitim ihtiyacı sorunu ele alınmıştır. Firmaların eğitim ihtiyaçlarının göstergeleri, işletmelerin yönetimlerinin mesleki eğitim ihtiyacı ve yöneticilerin bireysel eğitim ihtiyaç analizleri gibi konular bu çerçevede ele alınarak incelenmiştir. Ayrıca Uşak Rejenere İplik Ürünleri Kümesinin İhtiyaç Analizi uygulanırken buna paralel olarak Uşak ilinin Dış Ticaret Eğilimleri, İhtiyaç Analizi ve İşgücü Analizi ortaya konacaktır. Bölge işletmelerinin kapasite ölçümü hazırlanırken, gelecekte bölge ile ilgili yapılması düşünülen yatırımlarla alakalı potansiyel yatırımcılara bölgenin durum analizi (Fırsat/ Tehdit ve Üstün/ Zayıf Yönler) çıkarılmış olacaktır. 32

33 5. UŞAK REJENERE İPLİK KÜMELENMESİ DIŞ TİCARET EĞİLİMLERİ ve İHTİYAÇ ANALİZİ Dış Ticaret Eğilimleri ve İhtiyaç Analizi anketi 27 sorudan oluşmakta olup, dört aşamada ele alınmıştır. Birinci aşama, işletmeyi ve anketi dolduran yetkiliyi tanıtıcı demografik bilgilerden oluşmaktadır. İkinci aşamada, işletmenin dış ticaret departman kadrolarına eleman alımı, çalışan personelin durumu ve iş dünyasının beklentileri incelenmiştir. Üçüncü aşamada, işletmelere göre dış ticaret personellerinin hangi mesleki eğitimlere ihtiyaç duydukları, dış ticaret konusunda ne tür beklentileri olduğu incelenmiştir. Son aşamada ise küme içerisinde bulunan işletmelerin rekabet güçleri, işletme olarak yaşadıkları sorunlar ve rekabet güçlerini artırma yöntemleri ile rekabet stratejileri incelenmiştir. A. DIŞ TİCARET EĞİLİMLERİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ Dış Ticaret Eğilimleri ve İhtiyaç Analizi anketi dört ana başlık halinde düzenlenmiştir. İlk olarak firmalarımızın genel karakteristik özellikleri sorulmuştur. İkinci hususta firmalarımızın dış ticaret faaliyetleri düzeyleri, üçünce aşamada ihtiyaç duyulan unsurlara yönelik sorular değinilmiş olup son olarak ise işletmelerin rekabet güçleri, rekabet güçlerini artırma yöntemleri ile rekabet stratejileri incelenmiştir. a. İşletme ve Katılımcıların Profili Bu bölümde çalışma grubunda yer alan odak grup ve ankete katılan işletmeler ile katılımcıların analizi yapılacaktır. İşletmelerin sektörel ve işkoluna göre dağılımı, işletmelerin hukuki yapısı, işletmede çalışan sayısı, katılımcının pozisyonu, katılımcının eğitim düzeyi ve işletmelerin dış ticaret bölümünün durumu, E- Ticaret Yapma Durumu, Web Sayfası Olması, Kapasite Kullanım Oranları gibi hususlar ele alınıp incelenmiştir. Çalışma grubunu oluşturan işletmelerin hukuki yapısına göre dağılımı Grafik 1 te görülmektedir. 33

34 Grafik 1: İşletmelerin Hukuki Yapısı İşletmelerin Hukuki Yapısı 22% Limited A.Ş. 78% Uşak ili rejenere İplik kümesinde bulunan işletmelerin hukuki yapısı Grafik 1 de görüldüğü gibi tamamı sermaye şirketinden oluşmaktadır. İşletmelerin %78 i limited, %22 si ise Anonim Şirket oluşturmaktadır. Grafik 2: İşletmelerin Faaliyet Türü İşletmelerin Faaliyet Türü 28% 24% 48% Üretim İhracat İthalat Grafik 2 de görüldüğü üzere işletmelerin biri hariç hepsi üretim işletmesidir, %28 i ithalat ve %24 ü de ihracat işleri ile uğraşan işletmelerden oluşmaktadır. Uşak iplik ürünleri kümesinde bulunan şirketlerin çoğunun üretim alanında faaliyet gösterdiği belirlenmiş olup yarıya yakını da ithalat ve ihracat faaliyetinde bulunduğu gözlemlenmiştir. İşletmenizin faaliyet türü nedir? sorusuna alınan cevaplardan firmalarımızın üretim ağırlıklı faaliyette bulundukları gözlenmiştir. 34

35 Grafik 3: Katılımcıların İşletmedeki Pozisyonu Katılımcıların İşletmedeki Pozisyonu 16% 3% 81% İşletme Sahibi Genel Müdür Diğer Katılımcıların işletmedeki pozisyonunu Grafik 3 te yansıtmaktadır. Katılımcılardan %84 sı işletme sahibi, %13 ü ise genel müdür ve %3 ü dış ticaret müdüründen oluşmaktadır. Anket katılımcılarının tamamı işletme sahibi ve üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır. Nitekim araştırmanın neredeyse tamamını oluşturan işletmelerin kendi sahipleri tarafından yönetildikleri gözlemlenmiştir ve bu durum olağan olarak belirtilmiştir. Grafik 4: İşletmede Çalışan Kişi Sayısı 19% Çalışan Kişi Sayısı 3% 13% 12% 22% 31% 1-9 Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi Grafik 4 de işletmelerde çalışan kişi sayısı oransal olarak görülmektedir. Çalışanlarının 1-9 kişi olduğu işletmeler ankete katılanların %3 ünü, kişi olanlar %12 sini, çalışanı olan işletmeler %22 ini, çalışanı olan işletmeler %31 ini, kişi çalıştıran işletmeler %19 unu ve 100ve üzeri çalışanı bulunan işletmelerin oranı % 13 ünü oluşturmaktadır. Rejenere iplik sektöründe işletmelerde makine ağırlıklı çalışmasına rağmen Uşak ili rejenere iplik kümesinde çalışan sayısı fazla olmaktadır ve ortalama olarak 35

36 küme içerisinde bulunan işletmelerde 50 civarı kişi çalıştığı tespit edilmiştir. Bir başka özellik ise, anket uygulamamızda yer alan işletmelerin neredeyse yarısı orta ölçekli oluşmuştur. Grafik 5: Katılımcıların Eğitim Düzeyi 6% Katılımcıların Eğitim Düzeyi 3% 25% 10% 56% 0% İlk Öğretim Lise Çıraklık Eğitim MYO Lisans Grafik 5 de görüldüğü üzere katılımcıların %3 ü ilköğretim, %25 i lise, %10 si meslek yüksekokulu, %56 si ise lisans eğitimi ve %6 sı lisansüstü eğitiminden mezun olmuşlardır. Katılımcılar arasında çıraklık eğitimi mezunu olan kimse bulunmamaktadır. Aynı zamanda işletmelerin yönetici kademelerinde bulunan anket katılımcılarının %70 inden fazlası üniversite eğitimle donanımlı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Buna göre katılımcılar işletmelerinde istihdam etmek isteyecekleri meslek mensuplarının da bilgi birikimlerinin ve becerilerinin fazla olduğu eğitimli bireylerden oluşmasını istemektedirler. Grafik 6: Katılımcıların Meslek Örgütleri Üyeliği Meslek Örgütüne Üyelik 47% 53% Evet Hayır 36

37 Grafik 6 daki verilere göre katılımcıların %53 ü bir meslek örgütüne üye iken %47 oranındaki katılımcı herhangi bir meslek örgütüne üye değildir. Yaklaşık yarıdan fazla kısmın mesleki bir kuruluşa üye olmaması iplik sektöründeki işletmelerin birlikte hareket etme kültürünün tam olarak yerleşmediğinin bir göstergesidir. Grafik 7: İşletmelerin Dış Ticaret Departmanı İşletmede Dış Ticaret Departmanı 28% 72% Evet Hayır Grafik 7 de görüleceği üzeri rejenere iplik kümesinde bulunan işletmelerin %28 inde dış ticaret departmanlarının olduğu, %72 lik kısmında ise dış ticaret departmanının olmadığı tespit edilmiştir. Küme bünyesinde bulunan işletmelerde uşak ilinin genelindeki işletmeler gibi dış ticaretlerini genel olarak şehir dışındaki işletmeler aracılığı ile yapılmaktadır. Grafik 8: İşletmelerin Kapasite Kullanım Oranları E- Ticaret 28% 72% Evet Hayır 37

38 Grafik 8 de görüleceği üzeri rejenere iplik kümesinde bulunan işletmelerin E Ticaret yapma oranlarına bakıldığında %28 lik bir kısmı E-Ticaret yaparak malzeme aldığı veya sattığı görülmektedir. İşletmelerin %72 lik bir kısmı ise E-Ticaret yapmamaktadırlar. Grafik 9: İşletme Adına Web Sayfası Olma Oranı Web Sitesi 41% 59% Evet Hayır Grafik 9 da görüleceği üzeri rejenere iplik kümesinde bulunan işletmelerin Web sitelerinin olma durumları incelenmiştir. Buna göre işletmelerin %59 luk kısmının kendi adlarına bir web sayfalarının bulunmakta olup, %41 lik kısmının ise herhangi bir web sayfasının olmadığı gözlemlenmiştir. Grafik 10: İşletmelerin Kapasite Kullanım Oranları İşletmelerin Kapasite Kullanım Oranları 28% 31% 0% 6% 35% 40% 41 %- 60% 61% - 80 % 81%-90% Tam Kapasite 38

39 İşletmelerin kapasite kullanım oranları Grafik 10 da gösterilmiştir. Buna göre iplik kümesinde bulunan işletmelerin hiçbirisi %40 kapasitenin altında çalışmamakta, %6 sı %41 - %60 kapasiteyle, %35 si %61 - %80 kapasiteyle, %31 si ise %81- %90 kapasite ile çalışmakta olup işletmelerin %28 tam kapasite ile çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu verilere bakıldığında Uşak iplik ürünleri kümesinde yer alan işletmelerin yarısından fazlası %80 kapasitenin üzerinde üretim yapmaktadırlar. Grafik 11: İşletmelerin İhracat Kapasite Kullanım Oranları İhracat Kapasitesi 34% 19% 31% 16% İhracat Yok 0 %- 10% 11% - 20 % 21%-40% 41% ve Üzeri 0% İşletmelerin ihracat oranlarının genel kapasite oranları içerisindeki oranlarını Grafik 11 de gösterilmiştir. Küme içerisinde bulunan işletmelerin %31 i mevcut durumda ihracat yapmakta, %31 i kapasitelerinin %10 u kadar, %16 sı %11 -%20 ihracat kapasitesinde, %19 u %21-%40 oranında ihracatta bulunmakta iken işletmelerin %34 %41 ve üzerinde bir ihracatta bulunmaktadırlar. Genel olarak baktığımızda küme dahilinde bulunan işletmelerin üretim kapasitelerinin yüksek olduğu ve bu üretiminde büyük bir çoğunluğunun dış Pazar ağırlıklı olduğu görülmektedir. 39

40 Grafik 12: İşletmelerin İhracat Açısından Hedef Coğrafyaları İşletmelerin İhracat Açısından Hedef Coğrafyaları 10% 5% 28% 16% 8% 7% 26% Avrupa Kuzey Afrika Dağ. Sovyet Cumhuriyetleri Orta Asya Ortadoğu ve Körfez Kuzey Amerika Güney Amerika Grafik 12 de Uşak ili iplik kümelenmesinin ihracat açısından hedef coğrafyalarının dağılımı görülmektedir. Dağılımda işletmelerin sırasıyla %28 i Avrupa ülkelerini, %26 sı Rusya ve Dağılan Sovyet Cumhuriyetlerini, %16 sı Ortadoğu ve Körfez ülkelerine, %10 Kuzey Amerika ülkelerini, %8 Orta Asya ülkelerine, %7 ile Kuzey Afrika ülkelerine ve % 5 i de Güney Amerika ülkeleri hedef Pazar ülkeleri olabilir denilmiştir. Bu sonuca göre Uşak iplik kümesinin hedef ihracat coğrafyasına baktığımız zamanda %50 den fazlasını Avrupa ve Rusya oluşturduğu görülmektedir. Buna ilave olarak küme içerisinde bulunan işletmeler özellikler Amerika kıtasının yeni bir Pazar olduğunu belirtmiş olup gelecek zamanlarda Pazar paylarının bu ülkelere kaydıracaklarını belirtmişlerdir. Grafik 13: İşletmelerin Rakipleri İşletmelerin Rakipleri 33% 13% 4% 15% 35% Küçük Yerel Ulusal Büyük Yerel Uluslararası Rakibim Yok 40

41 Grafik 13 de Uşak ili iplik kümelenmesinde bulunan işletmelerin rakipleri incelenmiştir. Buna göre işletmelerin rakipleri incelendiğinde %35 lik bir kısmının rakibi ulusal firmalar, %33 büyük ölçekli yerel firmalar, %15 i küçük ölçekli yerel firmalar, %13 ünün uluslar arası firmalardan oluşmaktadır. Küme dahilinde bulunan işletmelerin %4 ü ise rakibinin olmadığını belirtmiştir. Grafik 14: İşletmelerin İhracat Bağlantıları İşletmelerin İhracat bağlantısı var mı? 31% Evet 69% Hayır Grafik 14 deki verilere göre katılımcıların %69 gibi yüksek bir oranının ihracat bağlantısının olduğunu, ancak %31 inin herhangi bir ihracat bağlantısının bulunmadığı olduğu görülmektedir. İhracat yapan firmaları kendi bağlantıları ile bulmadıkları ve büyük bir çoğunluğunun ihraç kayıtlı satış yaptıkları görülmüştür. b. Dış Ticarette İhtiyaç Duyulan Unsurlar Bu bölümde çalışma grubunda yer alan odak grup ve ankete katılan işletmelerin dış ticarette ihtiyaç duydukları bilgileri, işletmelerin dış ticarette yetersiz olduğu konular, işletmelerin dış ticaret elemanına ihtiyacı, dış ticaret personelinin kişilik özellikleri ve temel yetenekleri incelenmiştir. Sonrasında ihracat teşviği kullanma durumu ve işletmelerin ihracat teşviklerinden haberdar olma durumları gibi hususlar ele alınıp incelenmiştir. Çalışma grubunu oluşturan işletmelerin dış ticarette elemanına duyulan ihtiyaç bilgiler Grafik 15 te görülmektedir. 41

42 Grafik 15: İşletmelerin Dış Ticaret Elemanına İhtiyacı İşletmelerin Dış Ticaret Elemanına İhtiyacı 31% Evet 69% Hayır Ankete katılan işletmelerin dış ticaret elemanına karşı duydukları ihtiyacı olduğu Grafik 15 de yansıtılmıştır. Grafik 15 a göre İplik Kümesinde bulunan işletmelerin %69 si bir dış ticaret elamanına ihtiyaçları olduğunu söylerken, %31 ü ise dış ticaret personeline ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir. Dış ticaret personeli ihtiyacı olmayan işletmelerin bazılarının bu alanda yeterli personeli olduğu gözlemlenmektedir. Bunların da Grafik 14 deki ihracat yapan işletmeler olduğu tespit edilmiş veya ihracatlarını ihraç kayıtlı yaptıklarından dolayı buna gerek görmemektedirler. Grafik 16: İşletmelerin Dış Ticarette İhtiyaç Duydukları Bilgiler r1l Dış Ticarette İhtiyaç Duyulan Bilgiler r1l r1l r1l r1l r1l r1l Çok Önemli Önemli Fark Etmez Önemli Değil Hiç Önemli Değil 42

43 Grafik 16 de işletmelerin dış ticaret yaparken ihtiyaç duydukları bilgilerin önem derecelerine göre sıralanmasında işletmeler için öncelik sırasına göre; 1. Müşteriye ulaşım kanalları ve müşteri bilgisi, 2. İhracat teşviklerinin nasıl kullanılacağı, 3. İhracatın devamında alacakların tahsilâtı, 4. Sözleşme yapma bilgisi, 5. İhracat yapılacak ülke bilgisi, 6. Incoterms, gelmektedir. Bu bilgileri takiben dış ticaret mevzuat bilgisi, ve dış ticarette kullanılan belgelerle ilgili bilgiler en az öneme sahip olanlar şeklinde sıralanmaktadır. Grafik 17: İşletmelerin Dış Ticarette Yetersiz Olduğu Konular İşletmelerin Dış Ticarette Yetersiz Olduğu Konular r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l İhraca Uyg. Standart Uyg. Bilgi Eksikliği Mali Kaynak Yet. Y.İhracat Maliyet Ürünün Olmaması Ürün Maliyeti Çok Önemli Önemli Fark Etmez Önemli Değil Hiç Önemli Değil Kültürel ve Dil Farklılığı Ayrıca işletmelere sorulan diğer bir soru, işletmelerin dış ticarette yetersiz oldukları konular Grafik 17 de incelenmiştir. Uşak ili rejenere iplik kümesi işletmelerinin dış ticarette yetersiz oldukları konular önem derecelerine göre sıralanmasında işletmeler için öncelik sırasına göre; 1. İhracat ve uluslar arası ticaretteki bilgi eksikliği 2. Yüksek ihracat maliyeti, 3. Hedef ülkelerdeki gümrük oranları ve ithalat uygulamaları, 43

44 4. Kültürel ve yabancı dil farklılıkları gelmektedir. Bu bilgileri takiben standart uygulamaları, vasıflı işgücü eksikliği, ürün maliyetleri ve ürün bulunamayışı gibi konuların geldiği görülmektedir. Grafik 18: Dış Ticaret Personelinde Aranan Özellikler r1l Dış Ticaret Personeli Özellikleri r1l r1l r1l r1l r1l r1l Çok Önemli Önemli Fark Etmez Önemli Değil Hiç Önemli Değil Dış ticaret departmanında çalıştırmayı düşündüğünüz elemanın en çok hangi bilgiyle donanımlı olmasını isterdiniz sorusu, Grafik 18 de verilmektedir. Çalışma grubunda yer alan işletmelerin, mesleğe giren adayların dış ticaret alanlarında yetersiz kalmalarının nedenlerini önem derecelerine göre sıralaması aşağıdaki gibidir. 1. Yabancı dil yetersizliği, 2. Müşteri ile yazışma yapmak, 3. Sözleşme yapmak, 4. İhracat teşviklerinden faydalanmak, 5. Dış ticarette kullanılan belgeler, 6. Müşteri bilgisi, 7. İhracattan doğan alacağın tahsilâtı, 8. Dış ticaret mevzuat bilgisi, İşletmelerin dış ticaret personelinde istedikleri yeterlilikler ile Grafik 16 da verilen işletmelerin dış ticarette ihtiyaç duyduğu bilgiler birbirine paralellik arz etmektedir. 44

45 İşletmelerin dış ticaret departmanında istihdam edecekleri elemanlarda aradıkları kişilik özellikleri ve temel yetenek Grafik 19 ve Grafik 20 de verilmiştir. Grafik 19: Dış Ticaret Personelinin Kişilik Özellikleri Dış Ticaret Personelinin Kişilik Özellikleri r2l r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l Çok Önemli Önemli Fark Etmez Önemli Değil Grafik 19 daki veriler doğrultusunda, araştırma grubunda yer alan işletmelere göre dış ticaret biriminde çalışan\çalışacak kişilerin özellikleri önem derecesine göre aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 1. Dürüst ve ahlaklı olma, 2. Ekip çalışmasına yatkın olabilme, 3. Verilen işi eksiksiz yapabilme, 4. Konular arasında ilişki kurabilen 5. Analitik düşünebilen 6. Özeleştiri yapabilen Görüldüğü üzere dış ticaret biriminde çalışan\çalışacak kişilerde işletmelerin aradıkları kişilik özelliklerinden en önemlisi bireylerin dürüst ve ahlaklı olmalarıdır. Bunun sebebi işletmenin ülke dışındaki faaliyetlerinde firmayı temsil eden kişinin güvenilir ve adil kimselere ihtiyaç duyulmasıdır. İşletmeler bu özellikten sonra ikinci olarak kişilerin verilen işi eksiksiz yapabilmelerine, üçüncü olarak da ekip çalışmalarına yatkın olmalarına önem vermektedirler. Bu iki özellik de genel olarak işin verimliliği, etkinliği ve kalitesi açısından düşünüldüğünde dış ticaret personeli elemanlarında istenilen özellikler arasında üst sıralarda 45

46 yer almaktadır. Anket katılımcıları bilhassa ekip çalışması sayesinde ortaya çıkan sinerji ve çalışanlar arasındaki uyuma önem verdiklerini de belirtmişlerdir. Grafik 20: Dış Ticaret Personelinin Temel Yetenekleri Dış Ticaret Personelinin Temel Yetenekleri r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l Çok Önemli Önemli Fark Etmez Önemli Değil Hiç Önemli Değil Araştırmada yer alan işletmelerin dış ticaret birimlerinde istihdam edilecek elemanlarda aradıkları genel özellikler ve bireylerin kişilik özelliklerinden sonra, bu kimselerde aranan temel yetenekler de Grafik 20 de gösterilmiştir. Çalışmaya katılan işletmelere göre, dış ticaret meslek çalışanları\adaylarında aranan temel yetenekler önem derecelerine göre sıralandığında aşağıdaki gibidir. 1. Yabancı dil bilmesi, 2. Üretken ve gelişime açık olan 3. Bilgisayar kullanabilme 4. Sistemli çalışma 5. Araştırmacı olma 6. Sorun çözebilme Grafik 20 de görüldüğü gibi işletmelerin dış ticaret meslek çalışanları\adaylarında aradıkları temel yeteneklerin en önemlileri, bireylerin sistemli çalışan ve sorun çözebilen 46

47 kişiler olmalarıdır. Araştırmada öne çıkan bir nokta ise dış ticaret bölümünde çalışan/ çalışacak olan personelin yabancı dil bilgisine çok fazla önem verilmesidir. Katılımcılar genelde KOBİ olduklarından ve de yurt içindeki sektörde faaliyet gösterdiklerinden dolayı, işletmelerin yurt dışına açılımları esnasında dış ticaret personelinin yabancı dil bilmesini bilhassa gerekli görmektedirler. Bu sıralamaya göre mesleğe giren adayların dış ticaret bölümünde yetersiz kalmalarının en önemli nedenleri pratik deneyim yetersizliği ve çalışma hayatını algılayamamalarıdır. Çalışmaya dahil olan katılımcıların belirttiği böyle bir sonuç, yeni mezunların donanımlarında mevcut eğitim sisteminin yol açtığı bazı eksikliklerin olduğunu göz önüne sermektedir. Yeni mezun bir genç iş yaşantısını algılamada sıkıntı çekiyor ve pratik çalışma hayatında yetersiz bulunuyorsa, bu durum eğitim sisteminin teorik eğitim üzerinde yoğunlaşarak, pratik eğitimden yoksun kalındığının göstergesidir. Grafik 20: İhracat Teşviği Kullanma İhracat Teşviği Kullanma Oranı 31% Evet 69% Hayır Araştırmada yer alan işletmelerin dış ticaret alanında devlet teşviklerinden faydalanma durumlarını incelediğimizde işletmelerin %31 i devlet desteklerinden kullanmışlardır. İşletmelerin büyük çoğunluğunun ise devlet teşviklerini kullanmadıkları gözlemlenmiştir. Küme içerisinde devlet teşviki kullandım diyenlerin büyük bir kısmı da KOSGEB aracılığı ile istifade ettiklerini bildirmişlerdir. İşletmelerin, ihracat teşvikleri ve bunların kullanma düzeylerine ilişkin sorularımıza aşağıda gösterilmekte olan oranlarla cevap vermiş bulunmaktadırlar. 47

48 Grafik 21: İşletmelerin İhracat Teşviklerinden Haberdar Olma Durumları r1l r1l r1l r1l r1l Evet Hayır r1l r1l Pazar Araştırması Yurt Dışı Ofis Belgelendirme Yurt Dışı Fuar AR - GE Diğer URGE Uşak ili rejenere iplik kümesinde bulunan işletmelerin dış ticarette devlet destekleri ile ilgili bilgilerini incelediğimizde işletmelerin büyük bir bölümü devlet desteklerini yalnızca duyduklarını ama bunlardan faydalanmadıklarını belirtmişlerdir. Teşviklerden faydalanmama nedenlerini de bürokratik zorluk olarak nitelemektedirler. İşletmelere dahil oldukları devlet desteğinden haberdar olma durumlarını sorduğumuzda da işletmelerin yarıdan fazlasının URGE desteğinin bilincinde olmadıkları gözlemlenmiştir. c. İşletmelerin Rekabet Güçleri ile Rekabet Stratejileri Bu bölümde çalışma grubunda yer alan odak grup ve ankete katılan işletmelerin rekabet gücünü artırma yöntemleri, işletmelerin geçmiş yıllarda yaşadığı sorunlar, işletmelerin rekabet gücünü artırma yöntemleri ve işletmelerin rekabet stratejileri gibi hususlar ele alınıp incelenmiştir. Çalışma grubunu oluşturan işletmelerin rekabet gücünü artırma yöntemleri dağılımı Grafik 22 te görülmektedir. 48

49 Grafik 22: İşletmelerin Rekabet Gücünü Artırma Yöntemleri r1l r1l r1l r1l r1l Evet Hayır r1l r1l Pazar Payı Mak. Yatırımı Yeni Ürün Y. Bölg. Pazar Y. İhrc. Pazar AR-GE Birleşme Satınalma Ortak Girişim Kümelenerek Rejenere iplik kümesi içerisinde yer alan işletmelerin rekabet gücünü artırma yöntemleri rekabet stratejileri önem derecelerine göre sıralandığında aşağıdaki gibidir; 1. Yeni üretim tesislerine veya makinalarına yatırım yaparak 2. Yeni ürün veya hizmetler sunarak 3. Yeni bölgesel pazarlara açılarak 4. Pazar payı veya satışları artırarak 5. Yeni ihracat pazarlarına açılarak 6. Ar-Ge ve yenilikçilikle grafik 22 de görüldüğü gibi işletmelerin rekabet gücünü artırmada kümelenme yöntemine işletmelerin yarısı uzak durmaktadırlar. Bunun en önemli etkeni sektörel kümelenme faaliyeti ile ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 49

50 Grafik 23: İşletmelerin Geçmiş Yıllarda Yaşadığı Sorunlar r1l r1l r1l r1l r1l Çok Önemli Önemli Fark Etmez Önemli Değil r1l Hiç Önemli Değil r1l r1l Finansman İstihdam Kalite Standart Satın Alma Vergiler Pazarlama İmkanları Makine - Tech Paketleme Ürün Fiyatlaması Nakliye- Dağ İhracat Pazarlama- Promosyon Satış Rejenere iplik kümesi içerisinde yer alan işletmelerin geçmiş yıllarda yaşadığı sorunları önem derecelerine göre sıralandığında aşağıdaki gibidir; 1. Vergiler 2. İstihdam maliyetleri 3. Satın alma mal kalitesi ve tedariki 4. Düşük kalite standartları 5. Pazarlama ve satış 6. Pazarlama imkânlarına erişim 7. Makine ve teçhizat 8. Paketleme ve etiketleme 9. Finansmana erişmek 10. İhracat promosyonu fuar ve diğer faaliyetlere katılma Küme dâhilinde olan işletmelerin en az karşılaştıklar sorunların başında finansmana ulaşım, nakliye ve ihracat promosyonları gelmektedir. Finansmana ulaşmada Firmaların cirolarının yüksek olması ve kredi imkânlarının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. İhracat promosyonu - fuar ve diğer faaliyetlerde sorun yaşamamalarının sebebi ise bu ve buna benzer faaliyetlerinin çok az olmasından kaynaklanmaktadır. 50

51 Grafik 24: İşletmelerin Rekabet Gücünü Artırma Yöntemleri r1l r1l Çok Önemli r1l Önemli Fark Etmez r1l Önemli Değil r1l Hiç Önemli Değil r1l Satışları Art Pazarlama Faal. Art. Verimliliği Art. Ürün Kalt. Art. Makine Yatırımı Yeni Ürün Geliştirme Çalışmaya katılan işletmelere göre, dış ticarette işletmenin rekabet gücünü artırma yöntemleri önem derecelerine göre sıralandığında aşağıdaki gibidir; 1. İç ve dış pazarda Satışları artırarak 2. Pazarlama faaliyetini artırarak 3. Maliyet verimliliğini artırarak 4. Ürün kalitesini artırarak 5. Yeni ürün geliştirmeye yatırım yaparak 6. Üretim ekipmanlarına yatırım yaparak olacağını düşünmektedirler. İşletmeler yurt içinde ve yurt dışında satışları artırdıkları zaman rekabet güçlerinin artacaklarına inanmaktadırlar. Satışlarını artırmanın yollarının en önemlileri ise pazarlama faaliyetini artırmak, maliyet verimliliğini artırmak ve ürün kalitesini artırarak olacaklarını söylemektedirler. 51

52 Grafik 25: İşletmelerin Rekabet Stratejileri r1l r1l r1l r1l r1l r1l r1l Çok Önemli Önemli Fark Etmez Önemli Değil Hiç Önemli Değil Rejenere iplik kümesi işletmelere göre, işletmelerinin rekabet stratejileri yöntemleri önem derecelerine göre sıralandığında aşağıdaki gibidir; 1. Kalite (Marka) 2. Çeşitlendirme (farkli urun/servis) 3. Pazarlama Politikaları 4. Fiyat (Maliyet) 5. Hedeflenmek (tek bir urun/servis) olarak sıralanmaktadır. Küme dahilindeki işletmeler rekabet stratejilerinde kaliteye öncelik vermektedirler. Kaliteden sonra ise ürün yelpazesini çeşitlendirme gelmektedir. İşletmelerin geneli tek bir ürün üzerinde pazarda olmak istememektedirler. İşletmelerin geneli bir pazarlama politikalarının olmadığını ve bunun üzerinde yoğunlaşmak istediklerini vurgulamaktadırlar. 52

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EKİM 2013 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş... 2

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER AĞUSTOS 2016 Tekstil, Deri, Halı AR&GE ve Mevzuat Şubesi DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş...

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1.BÖLÜM TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 TEKSTİL İMALATI SANAYİ 1.2 TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN KAPSAMI 2.BÖLÜM SEKTÖRÜN GELİŞİMİ

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

MAYIS Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

MAYIS Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Toplam Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mayıs Ayı İhracatı Performans Raporu MAYIS Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI MAYIS AYI

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman 1 İÇİNDEKİLER I. 2011 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TÜRKİYE İHRACATI

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: N. ÜLKÜ AYIK 23-24 MART 2016 KAHRAMANMARAŞ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM TEKSTİL

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ yılı Ekim ayından bu

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Şubat 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ... 2 1.1.Dünya Ticareti... 3 2.Türkiye Hazır Giyim Sektörü... 5 2.1.Türkiye nin Dış Ticaret... 6 3.SWOT ANALİZİ... 11 1 HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Ekim On Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Ekim döneminde geçen yılın

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 05/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

Mart Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Mart Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Mart 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Tekstil sanayiinin birçok alt dalında her çeşit iplik, kumaş, giyim eşyası, ev tekstili, hazır giyim tekstil ürünlerini üretebilen Türkiye nin son yıllar itibariyle

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Şubat 2018 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2018 OCAK

Detaylı

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ TÜRKİYE NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER 2011 2012 YILLIK Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 2012 yılında yaptığı 15,8 milyar dolar değerinde ihracat ile, kapasitesi ve sağladığı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

2012 YILI TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman

2012 YILI TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman 2012 YILI TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman İÇİNDEKİLER 1 AKİB TEKSTİL İHRACATINDA % 11,9 ARTIŞ YAKALADI 2012 YILI

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu Ocak 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 1/2016 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu Temmuz 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği 08/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ Genel Bilgiler Türkiye de tekstil üretiminin tarihi Osmanlı dönemine uzanmaktadır. 16. ve 17. yüzyılda tekstil üretimi oldukça yaygın ve ileri düzeyde yapılmakta idi. İmparatorluğun

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ SEKTÖRÜN TANIMI GTİP NO: 5204- Pamuktan dikiş iplikleri 5401- Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği 5508- Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği 5601-

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Aralık. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Aralık. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Aralık 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Ekim. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Ekim. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Ekim 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ocak 2016 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Yılında 17 Milyar Dolarlık

Detaylı

Tekstil-İplik Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Temmuz 2014

Tekstil-İplik Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Temmuz 2014 Tekstil-İplik Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Temmuz 2014 Tekstil-Hazır Giyim Sektörü Genel Görünüm 1980 ve 1990 lı yıllar boyunca Türkiye de sanayi üretimin ve ihracatın lokomotif

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ KASIM 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI KASIM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DÜNYA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ... 3 2.1. Dünya Takım Tezgâhları İhracatı... 3 2.2. Dünya Takım Tezgâhları

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ RAPORU Ar-Ge Şubesi Nisan, 2017 1 EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ RAPORU Dünya Ev Tekstili Ticareti Dünya ev tekstili ticaret bilançosu incelendiğinde bu alanda yapılan ticaret verileri 2014 yılında

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2010 yılında 113,9 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2011 yılında

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ OCAK 2016 AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ Türkiye 2016

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Ocak-Eylül Döneminde

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER Türkiye nin Teknik Tekstil Dış Ticareti Ürün Grupları Bazında İhracat ve İthalat Dünya da Teknik Tekstil İhracat ve İthalatı Önemli İhracatçılar ve İthalatçılar

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 80 ine yakın kısmını ithalatla karşılayan,

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT...

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... 9 EV TEKSTİLİ SEKTÖR RAPORU Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü

Detaylı

Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi. 0532-2817363 a.gurel2@gmail.com

Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi. 0532-2817363 a.gurel2@gmail.com Prof. Dr. Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi 0532-2817363 a.gurel2@gmail.com Şarap Üretimi (Dünya ve Türkiye) Her iki yarıkürede 30-50 o enlemler arasındaki bant, üzümlerin en iyi şekilde yetişmesini

Detaylı

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 TEMMUZ /

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU Modern yaşamın gerekleri olarak ihtiyaç duyduğumuz bir çok ürünün üretimini yapan tekstil, gıda, kimya, otomotiv sanayilerinin yanında elektronik ve haberleşme, savunma, havacılık

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK Shaping Cotton s Future COTTON USA CONFERENCE TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK CEM NEGRİN TGSD BAŞKANI TÜRK EKONOMİSİ GÖSTERGELER 2012 2013 2014 TAHMİNLERİ EKONOMİK BÜYÜME % 2,1 4,0 4,0 MİLLİ GELİR MİLYAR

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı