alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems"

Transkript

1 Available online at alphanumeric ournal Volume 3, Issue 1, OR.02 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA İLE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK PLANLAMASI Murat ATAN * Sibel ATAN Şenol ALTAN Gazi Üniversitesi, İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi, Eonometri Bölümü, Beşevler - ANKARA Received: 11 October 2014 Accepted: 25 June 2015 Özet Bir ürünün üretim dağıtım planı üretimin il aşamasından başlayara, ürünün tüeticiye ulaşması ve geri dönüşümünü de içeren tüm süreçlerde yer alan tedariçi, üretici, dağıtıcı, peraendeci ve ulaştırmacılardan oluşan bir bütündür. Tedari zinciri yönetimi; tedariçiler, üreticiler, dağıtıcılar ve peraendecileri en verimli şeilde bütünleştiren bir yalaşımdır. Bu bütünün önemli bir parçası tedari zinciridir. Tedari zinciri malların ve bilginin aışını yöneten bütünleşi bir sistem şelinde tasarlanmalıdır. Tedari zincirinin ve bu zincir içinde yer alan tüm işletmelerin uzun vadeli performanslarını arttırma amacıyla, söz onusu işletmelere ait işletme fonsiyonları ve planlarının sistemati ve stratei oordinasyonu şelinde oluşturulmalıdır. Bu çalışmada, tedari zinciri yönetiminde üretim dağıtım planı probleminin etinliğinin planlanması ele alınmıştır. İşletmelerin çeşitli ısıtlayıcı oşulları altında bir üretim dağıtım problemi için matematisel programlama tabanlı alternatif bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Tedari Zinciri Yönetimi, Üretim Dağıtım Planı, Matematisel Programlama, Optimizasyon, Etinli Planlaması. Jel Kodu: C02, C44, C61, M11 * E- Mail Address: (Correspondence Author) E- Mail Address: E- Mail Address:

2 16 Murat ATAN, Sibel ATAN, Şenol ALTAN /, 3(1) (2015) Abstract AN EFFICIENCY PLANNING IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT WITH MATHEMATICAL PROGRAMMING Starting from the initial phase of production, suppliers involved in all the processes from consumers to recycling is a whole made up of consumers, producers and distributors. Supplier chain management is an approach that integrates suppliers, producers, distributors and retail sellers in a most efficient way. One of the most important pieces of this whole is supplier chain. Supplier chain should be designed in an integrated manner that will manage the flow of goods and information. In order to boost the long-term performance of the firms in the supplier chain, managerial functions and plans should be devised in a systematic and strategic manner. In this study, the problem of the distribution of production plan in supply chain management the effectiveness of planning is discussed. Under the terms of a production deployment of various enterprises, restrictive for mathematical programming problem-based alternative a model has been tried to be developed. Keywords: Supply Chain Management, Production Distribution Plan, Mathematical Programming, Optimization,Efficiency Planning. Jel Code: C02, C44, C61, M11 1. Giriş Tedari zinciri, bir veya daha fazla ürün grubuyla ilgili elde etme, üretim ve dağıtım faaliyetlerinden oletif bir biçimde sorumlu olan otonom veya yarı otonom iş faaliyetlerinden oluşan bir şebeedir. Tedari zinciri, malzemelerin sağlanması, bu malzemelerin ara ve nihai ürünlere dönüşümü ve nihai ürünlerin müşterilere ulaştırılma çabasını yerine getiren araç ve dağıtım seçenelerinin bir şebeesidir. Tedari zinciri yönetimi ise müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedari zinciri için mümün olan en az maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para aışını sağlayan uygulamalar bütünüdür (Tedari- ZinciriYönetimi-Nedir, Erişim Tarihi: Mayıs 2013). Özellile ar amaçlı işletmelerde bilişim tenoloisinin ullanımının yaygınlaşmaya başladığı 1960 yılların başlarında IBM tarafından geliştirilen il malzeme ihtiyaç planlaması MRP yazılımı ullanılmaya başlanmıştır lerde MRP II ile işletmelerinin üretim ile doğrudan ilişi olan üretim, satın alma, alite ontrol, sto ontrol, muhasebe ve maliyet analizi vb. uygulamaları taip altına alınmıştır lı yıllarda urumsal ayna planlaması ERP ile sadece üretim setörü değil hemen hemen tüm setörlerde uygulama başlamıştır. Bilişim setöründei hızlı ilerleme, internetin yaygınlaşması ile 2000 li yıllarda işletmeler müşteri ilişileri yönetimi (CRM) ve tedari zincir yönetimi (TZY) modüllerini de içeren ERP II urumsal ayna planlaması uygulaması ullanılmaya başlanmıştır. 2. Tedari Zincir Yönetimi Küreselleşme ve reabet oşullarının da etisiyle işletmeler azalan ar marlarını oruyabilme ya da arttırabilme amacıyla işletmesinin faaliyet alanlarını farlı alanlara yaymaya çalışmatadır. Son yıllarda bilgi tenoloilerinin gelişmesi, bilgi aışının hızlanması ve ulaşımın gidere olaylaşması işletmelerin piyasada reabet edebilmesini olaylaştırmıştır. Küreselleşme sadece ürün üretmete olan veya bunları pazarlayan işletmelerin çalışma oşullarını etilemele almamış bunun yanında hızlanan bilgi aışından payını alan tüeticilerin de bilinçlenmesine atıda bulunmuştur. Tüeticinin bilinçlenmesiyle birlite tüetici iste ve belentilerinde meydana gelen değişimler, o güne

3 17 Matematisel Programlama İle Tedari Zinciri Yönetiminde Etinli Planlaması /, 3(1) (2015) adar itme prensibi temelli çalışan işletmelerin üretim sistemleri üzerinde bası yaratmaya başlamıştır. Pazardai oyuncu sayısının artmasıyla şiddetlenen reabet işletmelerin mevcut pazar oşullarında çalışmalarını etilemiş ve üretimden yana olan talep dengesi, değişim rüzgârları ile tüetici odalı olara yön değiştirmeye başlamıştır (Zalluhoğlu, 2007: 3). Bugün gelinen nota da, çağdaş üretim ve işlemler fonsiyonun müşteri odalı olara hareet ettiğini, maliyetler yerine öncelile müşteri iste ve ihtiyaçlarını arşılayaca çeşitte ürünün, aliteli ve tüeticinin istediği fiyattan üretimi üzerine odalandığını görülmetedir (Soyuer ve Aracıoğlu, 2007:9) lı yılların başlarından itibaren işletmelerin süreçlerini müşteri odalı olara değerlendirmeye alması, reabet güçlerini arttırma ve yüse ar hedeflerine ulaşabilme için gelenesel pazarlama strateilerini ve tedari yönetimi alternatiflerini yeniden ve detaylı olara gözden geçirmelerine neden olmuştur. Bu notada hammadde satın alma ve tedariçilerden başlayara satış notalarına ve nihai ullanıcıya uzanan tedari zinciri yönetiminin verimli işletilmesi, maliyetlerin ısılması ve operasyonların hızlanması yönünde işletmelere önemli reabet avantaları yaratmatadır. Tedari zinciri yönetimi, işletmenin ihtiyaç duyduğu hammadde vb. ürünleri arşılaren tüm sistem içerisindei maliyeti minimize etme için üretilen ve dağıtılan doğru mitarda malın doğru yerde ve doğru zamanda olmasını sağlayan tedariçileri, imalatçıları, depoları ve dağıtım merezlerini verimli bir şeilde birleştirmeyi amaçlayan bir yönetim tarzı olara önemini hissettirir. Günümüzde artı sadece uygun fiyatla üretme değil, üretimde ullanılan malzeme ve hammaddelerin fabrialara, fabrialarda üretilen malların da piyasaya tam zamanında ve uygun fiyatlarla yapılması, hem işletmelerin faaliyetlerini geliştirebilmeleri hem de eonomi alınmanın hızlandırılması baımından önemli hale gelmiştir. Dolayısıyla, hem zincir boyunca bilgi aışının etin duruma getirilmesi, hem de tüetici hizmetleri düzeyleri ile ilişili amaçların sağlanabilmesi için tedari zinciri içinde eldei mevcut aynaların toplamının en uygun şeilde ullanılması sağlanmalıdır (Zalluhoğlu, 2007: 10). Kayna: Eymen, E. U., Tedari Zincir Yönetimi, Şeil 1. Tedari Zincir Yapısı Tedari zinciri yönetimini sadece te bir uzmanlı alanı olara algılama hatalıdır. Bir satın alma süreci ile gelen malın işletme içinde nasıl ullanılacağı farlı bir iştir. Üretilmiş malın depolanması ile depodan malın alınıp son ullanıcıya ulaştırılması da farlı bir süreçtir. Her biri endi içinde iyi bilinmesi gereen iş süreçleridir. Ama hepsi de birbirine bir zincirin halaları adar iyi bağlanmıştır. Tüm halaların sağlamlığı söz onusu oldutan sonra, zincirin sağlamlığından söz edilebilmetedir. Bunun yanında tedari zinciri yönetimi teni bir faaliyetin ötesinde bir yönetim felsefesi olara görülmesi elde edilebilece yararı en üst düzeye çıartacatır. Tedari zinciri yönetimi ile müşteri istelerini ısa sürede ve istenilen şeilde sağlama ve maliyetler, atma değer yaratmayan faaliyetler ile gereli olmayan malzemelerin azaltılmasını sağlar. Sonuçta etin bir tedari zinciri yönetimi, stoların azaltılmasına, daha düşü işlem maliyetlerine, ürünlerin uygun zamanda son ullanıcıya ulaştırılması sağlar. Bu durumda son

4 18 Murat ATAN, Sibel ATAN, Şenol ALTAN /, 3(1) (2015) ullanıcının tatmininin artmasına neden olur (Eymen, 2007: 9) Tedari Zinciri Modellemesi Tedari zinciri yönetim modellemesi oluşturuluren esin çizgiler ile model özellilerini belirleme mümün değildir. Her modelleme endi iç dinamilerine göre tanımlanmalıdır. Anca yine de literatür açısından bazı adımları orta olara tanımlama mümündür. Bu özelliler; problemin oluşturulması, hedeflerin oluşturulması, modelin formüle edilmesidir. Potansiyel problemleri olan sistem parçalarının incelenmesi ve çalışmanın buna göre hazırlanması etili bir çalışma yapabilme için gerelidir. Tedari zinciri modelinin amaçları, üzerinde çalışılaca problemin durumuna göre saptanır. Çalışmanın hedefinin belirlenmesi daha önce yapılan modelin sonuçlarının yeni verilere uyarlanmasını engelleyece şeilde dar planlanmamalıdır. Hedeflerin ve problemin belirlenmesinden sonra, modeli uraca olan işi modelin temel çatısını geliştirebilir. Bu çatı genellile olayların prensiplerini ve ullanılan elemanları içerir. Toplanan verilerin doğruluğunun, elde edilen sonuç üzerindei etisi büyütür. Yapılan il plan içerisinde; gereli olan verilerin, bilgi aynalarının ve bu bilgilerin nasıl elde edilebileceği belirtilmetedir (Pasoy, 2005: ) Tedari Zincirinde Üretim - Dağıtım Ağının Oluşturulması Tedari zincirinde bir ürünün tedariçi aşamasından müşteri aşamasına ulaşması için ürünün taşınması ve depolanmasına dağıtım denir. Dağıtım tedari zincirinin beş aşaması olan müşteri, peraendeci, dağıtımcı, imalatçı ve tedariçi aşamalarından herhangi iisi arasında gerçeleşebilir. Hammaddeler tedariçilerden imalatçılara ve nihai ürünler ise imalatçılardan müşterilere taşınır. Dağıtım, bir şiretin arlılığını etileyen en önemli fatörlerden biridir çünü hem tedari zinciri maliyetleri hem de müşteri memnuniyeti dağıtımdan doğrudan etilenir. Dağıtım ağı tercihi düşü maliyetten yüse servis düzeyi ve hızlı sipariş arşılamaya adar birço tedari zinciri amacını gerçeleştirmete ullanılabilir. Şiretler, dağıtım ağı tasarımında var olan birço seçeneten birini seçebilir. Kötü bir tasarım hem maliyetleri arttırır hem de hizmet düzeyini düşürür ve bir şiretin arlılığını önemli ölçüde etiler. Bir tedari zincirinin performansı ii boyutta incelenmelidir. 1. Karşılanan müşteri ihtiyaçları ve 2. Müşteri ihtiyaçlarını arşılamanın maliyeti dir. Dolayısı ile bir işletme, farlı dağıtım ağı seçenelerini arşılaştırıren, seçeneğin müşteri hizmeti ve maliyetler üzerindei etisini değerlendirmelidir; çünü arşılanan müşteri ihtiyaçları ve maliyetleri dağıtım ağının arlılığını belirler. Dağıtım ağı yapısının etilediği müşteri hizmeti performansları şunlardır: Tepi Zamanı Ürün Çeşitliliği Ürün Varlığı Müşteri Tecrübesi Sipariş Görünürlüğü Geri Verebilmedir. Tepi zamanı bir müşterinin sipariş vermesinden, ürünün endisine teslim edilene adar geçen zamandır. Ürün Çeşitliliği, bir müşterinin dağıtım analının sunmasını belediği ürün çeşitlerinin sayısıdır. Ürün Varlığı, bir müşteri siparişi geldiğinde stota ürünün bulunma olasılığıdır. Müşteri tecrübesi ise müşterinin sipariş verme ürünü teslim alma olaylığıdır. Sipariş görünürlüğü, verilen sipariş vermeden ürün teslimine adar olan tüm aşamalarda müşterinin siparişinin durumunu taip edebilme yeteneğidir. Geri verebilme ise bir müşterinin hatalı ya da herhangi bir nedenle ürünü geri verebilme olaylığı ve ağın bu tür geri vermelerden aynalanan sorunları çözebilme yeteneğidir. Tedari zinciri ağ tasarım ararları, imalat, depolama ve ulaşım ile ilgili tesislerin yerlerinin belirlenmesi ve her bir tesisin apasitesinin ve rolünün belirlenmesini içerir. Tedari zinciri tasarım ararları aşağıdai gibi

5 19 Matematisel Programlama İle Tedari Zinciri Yönetiminde Etinli Planlaması /, 3(1) (2015) sınıflandırılabilir (Gürdrama, 2009: 19 20): 1. Tesis Rolü: Her bir tesis nasıl bir rol oynamalıdır? Her bir tesiste hangi süreçler gerçeleştirilmelidir. 2. Tesis Yeri Seçimi: Tesisler nerelerde urulmalıdır? 3. Kapasite Atama: Her bir tesise ne adar apasite atanmalıdır? 4. Pazar ve Tedari Atama: Her bir tesis hangi pazarlara hizmet vermelidir? Her bir tesis hangi tedariçiler tarafından beslenmelidir? Kayna: Gürdrama, Tedari Zincir Yönetimi, ss 20. Şeil 2: Tedari Zincir Tasarımı Karar Aşamaları Birinci Aşama (Tedari Zinciri Strateisinin Tanımlanması): Ağ tasarımının il aşamasında amaç bir tedari zinciri onfigürasyonunun tanımlanmasıdır. Tedari zinciri strateisi, tedari zincirinin işletme strateisini desteleyece hangi özellilere sahip olması geretiğidir. İinci Aşama (Bölgesel Tesis Konfigürasyonun Tanımlanması): İinci aşamada amaç, tesislerin urulacağı bölgelerin, tesis rollerinin ve yalaşı apasitelerinin belirlenmesidir. Eğer, tedari zinciri üresel ise bu aşama ülelere göre taleplerin belirlenmesi, değil ise bölgelere göre taleplerin belirlenmesi ile başlamalıdır. Talep tahmini talep mitarlarının yanı sıra, müşteri talebinin farlı bölge ya da ülelerde homoen ya da değişen mi olduğunu içermelidir. Talep homoen ise yüse apasiteli büyü tesisler, talep değişen ise düşü apasiteli bölgesel tesisler urma gereebilir. İinci adım, var olan üretim tenoloileri göz önüne alınara, ölçe eonomisinin maliyetleri azaltmada önemli etisi olup olmadığının belirlenmesidir. Eğer ölçe eonomisi var ise, birço pazara biraç tesis ile hizmet sağlama daha arlı olabilir. Eğer ölçe eonomisi yo ise, beli de her bir pazar için ayrı bir tesis urma daha iyi olabilir. Daha sonra, talep risi, ur risi ve politi risler belirlenmelidir. Ayrıca, her bölgedei raipler ve tesislerin raiplerin tesislerine uza mı yosa yaın mı olacağı belirlenmelidir. Her bir pazar için yanıt süresinin ne olacağına arar verme gereir. Son olara, her bölge için bütünleşi düzeyde fatör ve loisti maliyetlerini belirlemelidir. Tüm bu bilgilere dayanara yöneticiler tedari zinciri ağ tasarım modellerini ullanara, tedari zinciri için bölgesel tesis onfigürasyonunu belirlemelidir. Bölgesel tasarım, ağda urulaca tesislerin yalaşı sayısını, tesislerin urulacağı bölgeleri ve urulan bir tesisin belirli bir pazar için var olan ürünlerin tümünü ya da belirli bir ısmını tüm pazarlar için üretip üretmeyeceğini belirler. Üçüncü Aşama (Aday Arsaların Seçimi): Bu aşamada amaç, belirli bir bölge içinde urulum yerinin belirlenmesidir. Yer seçimi, ullanılaca üretim metotlarını desteleyece altyapının durumu göz önüne alınara yapılmalıdır. Altyapı ihtiyaçları, somut ve soyut altyapı ihtiyaçları olara iiye ayrılabilir: Somut altyapı ihtiyaçları, tedariçilerin var olup olmadığı, ulaşım hizmetleri, iletişim, eletri, su, depolama altyapısından oluşur. Soyut altyapı ihtiyacı ise, vasıflı işgücünün var olup olmadığı, işgücü dönüşüm oranları, halın işletme ve endüstriye baışından oluşur. Dördüncü Aşama (Yer Seçeneleri): Bu aşamada amaç, esin bir yer seçilmesi ve apasite atamasının yapılmasıdır. Bu aşamada, çeşitli loisti ve tesis maliyetleri, vergiler, teşviler göz önünde bulundurulmalıdır.

6 20 Murat ATAN, Sibel ATAN, Şenol ALTAN /, 3(1) (2015) Tedari Zincirinde Üretim - Dağıtım Ağının Tasarımında Kullanılan Matematisel Modeller Tedari zincirinde dağıtım ağının tasarımında literatürde en sılıla ullanılan ii farlı yalaşım ile matematisel modelleme yapılabilir. Bunlar sırasıyla; 1. Matematisel Optimizasyon Tenileri: Bu yöntemler esin algoritmalar, en az maliyet, en yüse ar, en ısa yanıt süresi gibi en iyi çözüm verir. Bu yöntemlerin en bilinen ve ullanılanları Doğrusal programlama, Tamsayılı programlama, Dinami programlama, Envanter ve sto ontrol modelleri, Sezgisel (heuristic) algoritmalardır. 2. Simülasyon Modelleri: Gerçe sistemin bilgisayar üzerinde modellenere seçene strateilerin denenere sonuçlarının değerlendirildiği modeller bu grupta yer almatadır. 3. Tedari Zinciri Yönetiminde Etinli Planlaması: Alternatif Bir Matematisel Programlama Uygulaması 3.1. Araştırmanın Amacı Günümüzde raabet ortamında faaliyetini sürdüren işletmeler için tedari zincir yönetimi ço önemlidir. Reabet avantaı elde etme isteyen işletmelerin tedari zincir yönetimini etin olara yönetmesi gerelidir. Bu çalışmada bir işletmenin tedari zincir yönetiminde bu etinliği planlaması için matematisel modelleme ullanılara bir alternatif model önerisi yapılmıştır Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıları Araştırmada önerilen model için ullanılan tedariçi, fabria ve dağıtım merezlerine ait veriler hipoteti olara araştırmacılar tarafından üretilmiştir. Verilerin gerçe bir işletmeden ölçülere alınmamış olması çalışmanın sınırlılığıdır. Çalışmada ullanılma üzere tanımlanmış olan tüm veriler Eler bölümünde Tablo 2 ile Tablo 8 arasında verilen tablolar ile gösterilmiştir Araştırmanın Yöntemi Çalışmada Pasoy (2005) tarafından önerilen tedariçiler, üreticiler, dağıtım merezleri ve müşteri bölgelerinden oluşan ço aşamalı tedari zinciri için malzeme ihtiyaçlarını da göz önüne alan arma tamsayılı bir üretim dağıtım modeli temel alınara doğrusal programlama yapısı ullanılara model geliştirilmiştir. Oluşturulan matematisel modelin apalı notasyonla gösterimi aşağıda yapılmıştır. Amaç Fonsiyonu Min C X C Y C Z it it l l i t l Kısıtlayıcı Koşullar (1) Tedariçi apasite ısıtı;i x t adet ısıt X a, it it i t Fabria apasite ısıtı Y b, Fabria sayısı ısıtı P Dağıtım merezi apasite ısıtı l Z c, l Dağıtım merezi sayısı ısıtı i D Birinci aşama denge ısıtı; x t adet ısıt X Y 0,, it t t İinci aşama denge ısıtı Y Z 0, l l

7 21 Matematisel Programlama İle Tedari Zinciri Yönetiminde Etinli Planlaması /, 3(1) (2015) Üçüncü aşama talep denge ısıtı Z d, l l l, X Y Z ve,,,,, 0,1,,, 0 it l i l t olma üzere, (1) nolu eşitlite; X it : i inci tedariçiden inci fabriaya gönderilen t inci bileşenin mitarı. Y : inci fabriadan ıncı dağıtım merezine gönderilen nihai ürün mitarı. Z l : ıncı dağıtım merezinden l inci müşteriye gönderilen mitar. C it : i inci tedariçiden inci fabriaya t inci bileşenin birim tedari maliyeti (para birimi/ bileşen). C : inci fabriadan ıncı dağıtım merezine taşıma birim maliyeti (para birimi/ürün). C l : ıncı dağıtım merezinden l inci müşteriye taşıma birim maliyeti (para birimi/ürün). t : Bir birim nihai ürün içindei t inci bileşenin ullanım mitarı (bileşen/ürün). : inci fabrianın sabit işletme maliyeti. 1.fabriada üretim gerçeleştirilirse : 0 diğer durumlarda : ıncı dağıtım merezinin sabit işletme maliyeti 1 'ıncı dağıtım merezi açılırsa : 0 diğer durumlarda D: Açılaca toplam dağıtım merezinin üst sınırı. P : Açılabilece toplam fabria sayısının üst sınırı. a it : i inci tedariçinin t inci bileşen apasitesi. b : inci fabrianın apasitesi. c : ıncı dağıtım merezinin apasitesi. d l : l inci tüeticinin talebi şelinde tanımlanmıştır. İşletmenin ürettiği nihai ürün üç bileşenden oluşmatadır. Birinci bileşen üç tane, iinci bileşen ii tane ve son bileşende bir tane ullanılara nihai ürün oluşturulmatadır. İşletmenin oluşturduğu tedari zincir yöntemine dayalı üretim dağıtım planı için gereli olan veriler Eler bölümündei çizelgelerde tanımlanmıştır. Tanımlanan bu verilere göre (1) nolu eşitlite apalı notasyon ile verilen modelin açı hali aşağıda sunulmuştur. Amaç Fonsiyonu Min [( 4X111 5X112 3X113 5X114 6X115 6X121 5X122 7X123 2X124 4X125 3X131 4X132 6X133 5X134 5X135) ( 3X 211 2X 212 4X 213 6X 214 2X 215 5X 221 4X 222 4X 223 5X 224 3X 225 5X 231 4X 232 3X 233 4X 234 4X 235) ( 7X311 8X312 6X 313 2X 314 2X 315 6X 321 4X 322 2X 323 3X 324 4X 325 3X 331 4X 332 5X 333 7X 334 6X 335)] [ 5Y11 4Y12 6Y13 5Y14 3Y15 ( 8Y 21 2Y 22 3Y 23 7Y 24 8Y 25) ( 3Y 31 5Y 32 2Y 33 4Y 34 5Y 35) ( 4Y 41 7Y 42 7Y 43 3Y 44 6Y 45) ( 6Y 51 3Y 52 5Y53 8Y54 ( 4Y 55 ) 7Z11 5Z12 4Z13 7Z14 4Z15 8Z 21 7Z 22 9Z 23 3Z 24 5Z 25 2Z31 4Z32 3Z33 8Z34 7Z35) ( 3Z 41 8Z 42 5Z 43 2Z 44 2Z 45) ( )] [( )]

8 22 Murat ATAN, Sibel ATAN, Şenol ALTAN /, 3(1) (2015) Kısıtlayıcı Koşullar X111 X121 X X112 X122 X X113 X123 X X211 X221 X X212 X222 X X213 X223 X X311 X321 X X312 X322 X X 313 X323 X Y11 Y12 Y13 Y14 Y Y 21 Y 22 Y 23 Y 24 Y Y31 Y32 Y33 Y34 Y Y 41 Y 42 Y 43 Y 44 Y Y51 Y52 Y53 Y54 Y Z11 Z12 Z13 Z Z 21 Z 22 Z 23 Z Z31 Z32 Z33 Z Z 41 Z 42 Z 43 Z Z51 Z52 Z53 Z X111 X 211 X 311 3( Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 ) 0 X121 X 221 X 321 3( Y 21 Y 22 Y 23 Y24 Y25) 0 X131 X 231 X 331 3( Y31 Y32 Y33 Y34 Y35) 0 X112 X 212 X 312 2( Y11 Y12 Y13 Y14 Y15) 0 X122 X 222 X 322 2( Y 21 Y 22 Y 23 Y24 Y25) 0 X132 X 232 X 332 2( Y31 Y32 Y33 Y34 Y35) 0 X113 X 213 X 313 1( Y11 Y12 Y13 Y14 Y15) 0 X123 X 223 X 323 1( Y 21 Y 22 Y 23 Y24 Y25) 0 X133 X 233 X 333 1( Y31 Y32 Y33 Y34 Y35) 0 Y11 Y 21 Y31 Y 41 Y51 ( Z11 Z12 Z13 Z14 Z15) 0 Y12 Y 22 Y32 Y 42 Y52 ( Z 21 Z 22 Z 23 Z 24 Z 25) 0 Y13 Y 23 Y33 Y 43 Y53 ( Z31 Z32 Z33 Z34 Z35) 0 Y14 Y24 Y34 Y 44 Y54 ( Z 41 Z 42 Z 43 Z 44 Z 45) 0 Y15 Y 25 Y35 Y 45 Y55 ( Z51 Z52 Z53 Z54 Z55) 0 Z11 Z 21 Z31 Z Z12 Z22 Z32 Z Z13 Z 23 Z33 Z Z14 Z24 Z34 Z44 320, { 0,1 },, X, Y, Z 0 ve, it l i,,, l, t 3.4. Araştırma Modelinin Çözümü Bir öncei bölümde apalı ve açı notasyonla ifade edilen tedari zincir yönetiminde üretim dağıtım planı matematisel modeli Win QSB v.2.0 paet programı ullanılara çözümlenmiştir. Çözüm sonuçları Tablo 1 de verilmiştir.

9 23 Matematisel Programlama İle Tedari Zinciri Yönetiminde Etinli Planlaması /, 3(1) (2015) Değişen Tablo 1. Win QSB v.2.0 ile Çözüm Sonuçları Değer Değişen Değer X X Y Ø2 1 X X Y Ø3 1 X X Z X X Z X X Z X Y Z X Y Z X Y Z Amaç X Y Ø1 1 Tablo 1 dei çözüm sonuçlarına göre; Birinci aşamada bileşenlerin hangi tedariçiden hangi fabriaya ne mitarda temin edilmesi geretiği belirlenmiştir. Örneğin; birinci tedariçiden birinci fabriaya üçüncü bileşenden gönderilmesi gereen mitar 1640 birim olara hesaplanmıştır. (X113 = 1640). İinci aşamaya ilişin ise hangi fabriadan hangi dağıtım merezine ne adar nihai ürün gönderilmesi geretiği belirlenmetedir. Örneğin; Birinci fabriadan birinci dağıtım merezine gönderilmesi gereen nihai ürün mitarı 500 birimdir (Y11 = 500). Üçüncü aşamada ise, dağıtım merezlerinden müşterilere gönderilen mitar tespit edilmiştir. Örneğin; birinci dağıtım merezinden iinci müşteriye gönderilen mitar 120 birim olara hesaplanmıştır (Z12=120). Ayrıca, hangi fabriaların ve dağıtım merezlerinin açılması geretiği belirlenmetedir. Örneğin; 1, 2 ve 3 üncü fabrialar açı (Ø1=1; Ø2=1; Ø3=1), 4 ve 5 ci fabrialar apalıdır (Ø4 = 0 ve Ø5= 0). Dağıtım merezlerinden ise; 1, 2, 3 ve 5 açı, 4 apalıdır (Δ1=1; Δ2=1; Δ3=1; Δ4 = 0; Δ5 = 1). 4. Sonuç ve Tartışma Özellile modern işletmeler hızlı büyüyen ve artan reabet oşulları altında müşterilerinin ve tedariçilerin belentilerine ve istelerine en ısa sürede ve en iyi şeilde cevap vermesi zorunludur. Bu nedenle işletmelerin tedari zincir yönetimini etin şeilde ullanması gerelidir. Yöneticiler işletmelerin planlama, ontrol ve tasarım gibi pe ço stratei fonsiyonu içeren tedari zincir Değişen Değer Değişen Değer yönetiminin değerini daha iyi anlamayı başarmışlardır. Bu çalışmada, reabetçiliğin ön planda olduğu piyasalarda faaliyetini sürdüren işletmelerin bir yönetim aracı olara ullanılan tedari zincir yönetiminde üretim dağıtım probleminin etinli planlaması için alternatif bir matematisel modelleme problemi ele alınmıştır. Konuya ilişin avramsal çerçeve ısaca anlatıldıtan sonra, önerilen matematisel programlama tabanlı üretim dağıtım modeli anlatılmıştır. Önerilen alternatif modelde; üreticiler (fabrialar), dağıtım merezleri (depolar), tedariçiler ve müşteri gruplarınının bir araya gelmesi ile oluşan ço aşamalı tedari zinciri için üretim dağıtım probleminin ihtiyaçlarını da göz önüne alan bir matematisel model gerçeleştirilmeye çalışılmıştır. Sonrasında ise geliştirilen model sayısal olara hipoteti bir şeilde üretilmiş olan veriler ullanılara çözümlenmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Geliştirilen model önerisi deterministi (stati) bir modeldir. Günümüzde işletmelerin ihtiyaçları daha dinami yapılar içermetedir. Bu nedenle model dinami doğrusal programlama yapısıyla geliştirilebilir. Ayrıca yine üreticiler (fabrialar), dağıtım merezleri (depolar), tedariçiler ve müşteri gruplarınının ihtiyaç yapıları ararlı olmayabilir. Yani bulanı yapılar içerebilir. Bu durumda ise bulanı doğrusal programlama yapısı ullanılara çözümler üretilebilir. Kaynaça Eymen, E. U., (2007). Tedari Zincir Yönetimi, Erişim Tarihi: Mayıs Erişim Tarihi: Mayıs Gürdrama, S., (2009). Tedari Zincir Yöntemi, Ders Notları. Lee H. L., (1993). Design for Supply Chain Management: Concepts and Examples, Perspectives in Operations Management, (ed. R. Sarin), Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA. Pasoy, T., (2005). Tedari Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme İhtiyaç Kısıtı Altında Stratei Bir Üretim - Dağıtım Modeli Selçu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı: 14,

10 24 Murat ATAN, Sibel ATAN, Şenol ALTAN /, 3(1) (2015) Soyuer, H., Aracıoğlu, B. (2007). Üretim Yönetimi Alanında Yaşanan Paradigmal Değişimler ve Kullanılan Nicel Yöntemlere Etileri, Sıtı Gözlü ye Armağan, İstanbul, Zalluhoğlu, A. E., (2007). Tedari Zincir Yönetiminde Dış Kayna Kullanımı, Yayınlanmamış Yüse Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İzmir. Eler Tablo 2. Tedariçilerden Fabrialara Birim Taşıma Maliyetleri Tedariçiler A B C Bileşen Fabrialar F1 F2 F3 F4 F Tablo 3. Fabrialardan Dağıtım Merezlerine Birim Taşıma Maliyetleri Fabrialar Dağıtım Merezleri DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 F F F F F Tablo 4. Dağıtım Merezlerinden Müşterilere Birim Taşıma Maliyetleri Dağıtım Merezleri Müşteriler M1 M2 M3 M4 M5 DM DM DM DM DM Tablo 5. Fabriaların Üretim Kapasiteleri ve Sabit Maliyetler Dağıtım Merezleri Kapasite Tablo 6. Dağıtım Merezlerinin Dağıtım Kapasiteleri ve Sabit Maliyetler Tablo 7. Müşteri Nihai Ürün Talepleri Sabit Maliyeler DM DM DM DM DM Müşteriler Toplam Talep M1 550 M2 410 M3 480 M4 320 Fabrialar Kapasite Sabit Maliyeler F F F F F Tablo 8. Tedariçilerin Bileşen Temelli Kapasiteleri Tedariçiler Bileşenler A B C

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 168-182 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 96-115. 96 BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI ÖZ Arzu ORGAN* İrfan ERTUĞRUL**

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYNN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Cen GEZEGİN Muammer ÖZDEMİR Eletri Eletroni Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Ondouz Mayıs Üniversitesi, 559, Samsun e-posta:

Detaylı

Kalite Fonksiyon Yayılımı Quality Function Deployment. Ar. Gör. Serdar Kılınç 14.02.2008

Kalite Fonksiyon Yayılımı Quality Function Deployment. Ar. Gör. Serdar Kılınç 14.02.2008 Kalite Fonsiyon Yayılımı Quality Function Deployment Ar. Gör. Serdar Kılınç 14.02.2008 Ürün/Hizmet Tasarımı ve Müşteri Belentileri Reabet gücünü sağlamada riti başarı fatörü müşteri belentilerini tam olara

Detaylı

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği MADENCİLİK Haziran June 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 2 Açı işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinami Programlama Teniği A Three Dimensional Dynamic Programming Technique for Open Pit Design Ercüment YALÇE\(*)

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler.

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler. Eğitim ve Bilim Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41 Türiye dei Vaıf Üniversitelerinin Etinli Çözümlemesi Gamze Özel Kadılar 1 Öz Oran analizi ve parametri yöntemlerin eğitim urumlarını ıyaslaren yetersiz alması

Detaylı

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi M. Ozan AKI Yrd.Doç Dr. Erdem UÇAR ABSTRACT: Bu çalışmada, sıvıların seviye ölçümünde dalgalanmalardan aynalı meydana

Detaylı

TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI

TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI Uluslararası Yönetim İtisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, 2012 TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS)

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS) ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 49-54 Mayıs 2000 OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE

Detaylı

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler MADENCİLİK Aralı December 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 4 Dinami Programlama Teniğindei Gelişmeler Developments in Dynamic Programming Technique Ercüment YALÇIN (*) ÖZET Bu yazıda, optimum nihai açı işletme

Detaylı

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Politeni Dergisi Cilt:3 Sayı: 3 s. 09-3, 00 Journal of Polytechnic Vol: 3 No: 3 pp. 09-3, 00 Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Tevfi GÜLERSOY, Numan

Detaylı

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions)

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Öğr. Üyesi: Öznur Özdemir Kaynak: Waters, D. (2009). Supply Chain Management: An Introduction to Logistics, Palgrave Macmillan, New York

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi Bulanı Programlama Yöntemi ile Süre-- Eniyilemesi Eran Karaman, Serdar Kale BAÜ Mühendisli Mimarlı Faültesi, 045, Çağış, Balıesir Tel: (266) 62 94 E-posta: earaman@baliesir.edu.tr sale@baliesir.edu.tr

Detaylı

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003 Türiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındai Nedenselli İlişisi: 1984-2003 The Causal Relationship Between Exchange Rates and Inflation in Turey:1984-2003 Yrd.Doç.Dr. Erem GÜL* Yrd.Doç.Dr. Ayut EKİNCİ**

Detaylı

HETEROJEN EŞ-ZAMANLI TOPLA-DAĞIT ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ: MATEMATİKSEL MODELLER VE SEZGİSEL BİR ALGORİTMA

HETEROJEN EŞ-ZAMANLI TOPLA-DAĞIT ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ: MATEMATİKSEL MODELLER VE SEZGİSEL BİR ALGORİTMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 2, 185-195, 2015 Vol 30, No 2, 185-195, 2015 HETEROJEN EŞ-ZAMANLI TOPLA-DAĞIT ARAÇ ROTALAMA

Detaylı

BÖLÜM 3: TEDARİK ZİNCİRLERİNDE DAĞITIM AĞI TASARIMI-I

BÖLÜM 3: TEDARİK ZİNCİRLERİNDE DAĞITIM AĞI TASARIMI-I BÖLÜM 3: TEDARİK ZİNCİRLERİNDE DAĞITIM AĞI TASARIMI-I Bu bölümde, tedarik zincirlerinde dağıtımın rolünü ve bir dağıtım ağı tasarlarken hangi faktörleri gözönünde bulundurmamız gerektiğini ele alacağız.

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 08 BİLDİRİLER KİTABI SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ Fevzi ŞENLİTÜRK, Fuat ALARÇİN ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDATİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri: Mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından, üretimine ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar birbirini izleyen tüm halkaları kapsar. İş süreçleri açısından bakıldığında,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Ağ tasarımı, tedarik zinciri açısından üç karar düzeyini de ilgilendiren ve bu düzeylerde etkisi olan bir konudur. Zincirin

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '2012 Eletri - Eletroni ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 ralı 2012, Bursa Lineer Olmayan Dinami Sistemlerin Yapay Sinir ğları ile Modellenmesinde MLP ve RBF Yapılarının Karşılaştırılması

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Uluslararası Ham Petrol ve Altın Fiyatlarının Amerian Doları ile İlişisi: Amiri Bir Uygulama Mehmet Şentür 1 Yusuf Erem Abaş 2 Uğur Adıguzel 3 Özet Bu çalışmada, uluslararası altın ve etrol fiyatlarının

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0156 ENGINEERING SCIENCES Yavuz Ünal Received: October 010 Ufu Eim Accepted: January 011 Murat Kölü Series

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

ENDEKS SAYILAR. fiyat, üretim, yatırım, ücret ve satış değişimlerinin belirlenmesi. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör.

ENDEKS SAYILAR. fiyat, üretim, yatırım, ücret ve satış değişimlerinin belirlenmesi. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. ENDEKS SLAR Bir değişenin farlı birimler üzerinde veya zaman içerisindei değişimini oransal olara ifade sayılara ENDEKS SLAR adı verilir. Endes sayılar ısaca endesler olara ifade edilir. Kullanım alanları;

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 25(), 7-76, 23 25(), 7-76, 23 Matris Unutma Fatörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Özet Cener BİÇER * Esin KÖKSAL

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK YIL FAKÜLTESÝ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING CÝLT COLLEGE MÜHENDÝSLÝK BÝLÝMLERÝ SAYI DERGÝSÝ JOURNAL OF ENGINEERING SAYFA SCIENCES : 1995 : 1 : 2-3 : 95-103 ANKARA

Detaylı

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 6-8 Nisan 006 - BALIKESİR RSM TEKNİĞİ UYGULANARAK DERLİN MALZEMESİNİN OPTİMUM AŞINMA DEĞERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Aysun SAĞBAŞ 1, F.Bülent YILMAZ ve Fatih ALTINIŞIK 3

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA LBS u Lojistik Bilgi Sistemleri tedarik zinciri üzerinde yer alan şirketlerin her birinin kendi planlama veya operasyonel ihtiyaçlarını karşılayan,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... vii BİRİNCİ BÖLÜM: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE GİRİŞ 1.1 Tedarik Zincirinin Temel Fonksiyonları... 8 1.1.1 Üretim... 8 1.1.2 Envanter Yönetimi... 16 1.1.3 Taşıma ve

Detaylı

Tremalarla Oluşum: Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenle başlayalım. Bu üçgene S 0

Tremalarla Oluşum: Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenle başlayalım. Bu üçgene S 0 SİERPİNSKİ ÜÇGENİ Polonyalı matematiçi Waclaw Sierpinsi (1882-1969) yılında Sierpinsi üçgeni veya Sierpinsi şapası denilen bir fratal tanıttı. Sierpinsi üçgeni fratalların il örneğidir ve tremalarla oluşturulur.

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır.

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Deney : Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) & Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) Amaç Bu deneyin amacı Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Giriş Bir öncei deneyde ayrı-zamanlı

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Eletroni Dergisi Sayı 12 Oca 2015 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE İTHALAT İLİŞKİSİ ÖZET Canan SANCAR 1 Melie ATAY POLAT 2 Bu çalışmada Türiye de eonomi

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI Hamdi DEMİREL (a), Halil SAVURAN (b), Murat KARAKAYA (c) (a) Mühendisli Faültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMLI GRUPLARDA ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr BAĞIMLI İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators *

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators * MIXED EGESYON TAHMİN EDİCİLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI The Comparisions o Mixed egression Estimators * Sevgi AKGÜNEŞ KESTİ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Matemati Anabilim Dalı Selahattin KAÇIANLA Ç.Ü.Fen Edebiyat

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

STOKASTİK PARALEL MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ HAKAN ÇERÇİOĞLU DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

STOKASTİK PARALEL MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ HAKAN ÇERÇİOĞLU DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STOKASTİK PARALEL MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ İÇİN YENİ MODELLER HAKAN ÇERÇİOĞLU DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 009 ANKARA Haan ÇERÇİOĞLU tarafından

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Ocak 2011

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Ocak 2011 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Oca 2011 STOKASTİK KULLANICI DENGESİ TRAFİK ATAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL METOTLAR KULLANILARAK ÇÖZÜLMESİ (HEURISTIC METHODS

Detaylı

İstatistikçiler Dergisi

İstatistikçiler Dergisi www.istatisticiler.org İstatistiçiler Dergisi (008) 68-79 İstatistiçiler Dergisi BAĞIMLI RİSKLER İÇİ TOPLAM HASAR MİKTARII DAĞILIMI Mehmet PIRILDAK Hacettepe Üniversitesi Fen Faültesi, Atüerya Bilimleri

Detaylı

DİNAMİK ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ 1 A NOVEL APPROACH FOR SOLUTION OF DYNAMIC VEHICLE ROUTING PROBLEMS

DİNAMİK ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİ İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ 1 A NOVEL APPROACH FOR SOLUTION OF DYNAMIC VEHICLE ROUTING PROBLEMS Süleyman Demirel Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi Y.2017, C.22, S.3, s.807-823. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2017,

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ *

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ * GÜNEŞ TOPLAÇLARI VE HAVUZDAN OLUŞAN ENTEGRE BİR SİSTEMİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ * Investigation of The Performance of The Integrated Solar Collector and Pond System İsmail BOZKURT Fizi Anabilim Dalı

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

Cahit Arf Liseler Arası Matematik Yarışması 2008

Cahit Arf Liseler Arası Matematik Yarışması 2008 Cahit Arf Liseler Arası Matemati Yarışması 2008 İinci Aşama 11 Mayıs 2008 Notlar: Birnci tasla. 1. Tamsayılardan gerçel sayılara tanımlı fonsiyonlar ümesi üzerinde şöyle bir operatörü tanımlayalım: f(x)

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

Örnek Bir Tedarik Zincirinin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Modellenmesi

Örnek Bir Tedarik Zincirinin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Modellenmesi International Journal of esearch and Development, Vol.3, No., January 2 2 Örne Bir Tedari Zincirinin Sistem Dinamileri Yalaşımı İle Modellenmesi Murat Yegengil, Haan Arslan ve Ata Sevinç Kırıale Üniversitesi,

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI Dersin Orjinal Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

Vera ERP Malzeme İhtiyaçları Modülü Şeması

Vera ERP Malzeme İhtiyaçları Modülü Şeması Konu Başlıkları Vera ERP Malzeme İhtiyaç Planlama Şeması 3 Genel Özellikler 4 Hedefler.6 Kotalardan Hedeflere Aktarım...7 Ana Üretim Planı Oluşturma..8 Malzeme İhtiyacının Belirlenmesi.11 Malzeme İhtiyacını

Detaylı

KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ HASTALIĞINDA ÖNEMLĐ FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ

KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ HASTALIĞINDA ÖNEMLĐ FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ ISSN:0- e-journal of New World Sciences Academy 009, Volume:, Number:, Article Number: A000 PHYSICAL SCIENCES Received: November 00 Acceted: June 009 Series : A ISSN : 0-0 009 www.newwsa.com Yüsel Öner,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3 ONOKUZ MAYIS ÜNİVERSİESİ MÜHENİSLİK FAKÜLESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENİSLİĞİ LABORAUVARI - 3 ENEY 5: KABUK ÜP ISI EĞİŞİRİCİ ENEYİ (SHALL AN UBE HEA EXCHANGER) EORİ ISI RANSFERİ Isı,

Detaylı

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 1. Tanım 2. Tedarik Zinciri Nasıl İşler? 3. Mağazalarda Gerçekleştirilen Prosedürler 3.1 Temel Stok Kontrolü 3.2 Envanter Yönetimi 3.3 Miktar ve Hasar Raporları 3.4 Ürünlerin

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

BİR İŞLETMENİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME VE SEÇİM PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE AAS VE VIKOR YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

BİR İŞLETMENİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME VE SEÇİM PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE AAS VE VIKOR YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI Bir İşletmenin Tedariçi Değerlendirme ve Seçim Probleminin İ F Götür, A Y Eryılmaz, B Yörür, Y Yuluğural BİR İŞLETMENİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME VE SEÇİM PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE AAS VE VIKOR YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi

Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi Lojistik Yönetim Sürecinin Analitik Modeli Ve Sektörel Uygulaması Yrd.Doç.Dr. Safiye Turgay Doç.Dr. İsmail Erol Fulya Türkmen Abant Izzet Baysal Universitesi Giriş İş dünyasında uluslar arası düzeyde rekabetin

Detaylı

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything.

There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. There is an old saying: Without supplies, neither a general nor a soldier is good for anything. Eski bir deyim var: Malzemeleri olmadan, ne bir general ne de bir asker herhangi bir şey için iyidir. Giriş

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: IND 3907

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: IND 3907 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MATEMATİKSEL MODELLEME ve UYGULAMALARI Dersin Orjinal Adı: MATHEMATICAL MODELING AND APPLICATIONS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans,

Detaylı

Heterojen Filoya Sahip Elektrikli Araçların Rota Optimizasyonu

Heterojen Filoya Sahip Elektrikli Araçların Rota Optimizasyonu Heterojen Filoya Sahip Eletrili Araçların Rota Optimizasyonu İler Küçüoğlu 1 *, Nursel Öztür 2 1 Uludağ Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 0 224 294 20 91, iucoglu@uludag.edu.tr

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM VE TİCARİ AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TODA VE YAMAMOTO NEDENSELLİK YAKLAŞIMI 1

TÜRKİYE DE TURİZM VE TİCARİ AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TODA VE YAMAMOTO NEDENSELLİK YAKLAŞIMI 1 Eonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Yıl 2, Sayı, 206 The International Journal of Economic and Social Research, Vol. 2, Year 2, No., 206 TÜRKİYE DE TURİZM VE TİCARİ AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ:

Detaylı

COGRAFI BILGI SISTEMI DESTEKLI TRAFIK KAZA ANALIZI ÖZET

COGRAFI BILGI SISTEMI DESTEKLI TRAFIK KAZA ANALIZI ÖZET COGRAFI BILGI SISTEMI DESTEKLI TRAFIK KAZA ANALIZI Darçin AKIN *, Yasasin ERYILMAZ ** ÖZET Bu maalede cografi bilgi sistemi (CBS) desteli bir trafi aza analizinin nasil yapilabilecegi ve aza verilerinin

Detaylı

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ PI ONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ ONTROLÖR İLE TASARIM ontrolör Taarım riterleri Taarım riterleri genellile itemine yapmaı geretiğini belirtme ve naıl yaptığını değerlendirme için ullanılır. Bu riterler her bir

Detaylı

(b) ATILIM Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl.

(b) ATILIM Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl. ED Sistemleri için Etin Darbe Ayrıştırma ve Tehdit Kimlilendirme Algoritması Geliştirilmesi Development of Effective Pulse Deinterleaving and Threat Identification Algorithm for ESM Systems Ortaovalı H.

Detaylı

Çok Yüksek Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardaki OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi

Çok Yüksek Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardaki OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi 9-11 Aralı 2009 Ço Yüse Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardai OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi İstanbul Üniversitesi Eletri-Eletroni Mühendisliği Bölümü {myalcin, aan}@istanbul.edu.tr Sunum İçeriği Giriş

Detaylı

Çoklu Unutma Faktörleri ile Uyarlı Kalman Filtresi İçin İyileştirme

Çoklu Unutma Faktörleri ile Uyarlı Kalman Filtresi İçin İyileştirme Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 33, Sayı, 7 Erciyes University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 33, Issue, 7 Çolu Unutma Fatörleri ile Uyarlı Kalman Filtresi İçin

Detaylı

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SALINIM DİNAMİKLERİNİN KAOTİK OLAYLARININ İNCELENMESİ

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SALINIM DİNAMİKLERİNİN KAOTİK OLAYLARININ İNCELENMESİ ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE SALINIM DİNAMİKLERİNİN KAOTİK OLAYLARININ İNCELENMESİ Yılmaz Uyaroğlu M. Ali Yalçın Saarya Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, Eletri Eletroni Mühendisliği Bölümü, Esentepe Kampüsü,

Detaylı

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Dr. Hacer Güner Gören Esnek Üretim Sistemleri Esnek Üretim Sistemleri Bir esnek

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş Doç. Dr. Kazım Sarı Endüstri Müh. (İngilizce) Bölümü Beykent Üniversitesi Bu bölümün hazırlanmasında faydalanılan temel kaynaklar, 1. Simchi-Levi, D., Kaminsky,

Detaylı

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU Isı Bilimi ve eniği Dergisi, 33, 2, 111-117, 2013 J. of hermal Siene and ehnology 2013 IBD Printed in urey ISSN 1300-3615 DÜŞÜK SICAKLIKA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUMA SİSEMİNİN ERMOEKONOMİK

Detaylı

autürk k a z a n c ı n ı z, k a z a n c ı m ı z

autürk k a z a n c ı n ı z, k a z a n c ı m ı z autür R a a n c ı n ı, a a n c ı m ı Autür Türiye'nin il altınban ve altınmati ağı projesi Halımı en değerli varlığımı, profesyonelce çalışara dünyanın altın aynalarını eşfediyoru ve değerli hale getiriyoru.

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 01 Mayıs VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON KİRİŞTE BURUŞMA 1-03 Güven KUTAY Semboller ve Kaynalar için "1_00_CeliKonstrusiyonaGiris.doc" a baınız. Koordinat esenleri "GENEL GİRİŞ" de belirtildiği gibi DIN 18800

Detaylı

Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları

Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Yönetim için Sayısal Yöntemler AVM306 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: TEDARİK ZİNCİRİ MODELLEME VE ANALİZİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: TEDARİK ZİNCİRİ MODELLEME VE ANALİZİ Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEDARİK ZİNCİRİ MODELLEME VE ANALİZİ Dersin Orjinal Adı: TEDARİK ZİNCİRİ MODELLEME VE ANALİZİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

STOK VE STOK YÖNETİMİ.

STOK VE STOK YÖNETİMİ. STOK YÖNETİMİ STOK VE STOK YÖNETİMİ. Bir işletmede gereksinim duyulana kadar bekletilen malzemelere stok denir. Her kuruluş talep ile arz arasında bir tampon görevini görmesi için stok bulundurur. Stok

Detaylı

Sigma 27, 190-196, 2009 Research Article / Araştırma Makalesi EFFECT OF INSULATION MATERIAL THICKNESS ON THERMAL INSULATION

Sigma 27, 190-196, 2009 Research Article / Araştırma Makalesi EFFECT OF INSULATION MATERIAL THICKNESS ON THERMAL INSULATION Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendisli ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 7, 19-19, 9 Research Article / Araştırma Maalesi EFFECT OF INSULATION MATERIAL THICKNESS ON THERMAL INSULATION Derya

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206 99 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3- Yıl: 99-6 İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERENSİYEL DENKLEM SINIFI İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİNİN DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE TAM ÇÖZÜMLERİ THE

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler . TRANSFORMATÖRLER. Temel Bilgiler Transformatörlerde hareet olmadığından dolayı sürtünme ve rüzgar ayıpları mevcut değildir. Dolayısıyla transformatörler, verimi en yüse (%99 - %99.5) olan eletri maineleridir.

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

LOS Energy. Akaryakıt / Gaz Dağıtım Çözümü

LOS Energy. Akaryakıt / Gaz Dağıtım Çözümü LOS Energy Akaryakıt / Gaz Dağıtım Çözümü Exepto Bilgi Teknolojileri A.Ş. 2003 Yılında kuruldu. Alışan Group Şirketi ISO 9001 Certified Microsoft Çözüm Ortağı Custom Solutions Competency Data Management

Detaylı