T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA"

Transkript

1 l o S T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : f*s62- Konu: Korkuteli 2496 parsel NİP. EXP02016 ANTALYA alübp/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA Korkuteli Belediyesi sınırlan içerisinde, 024A-08B nolu imar paftasında yer alan Ulucak Mahallesi 2496 parselin turizm tesis alanı, LPG-Akaryakıt Bakım ve Servis İstasyonu ve konutdışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim. Uygun görüşle..../09/201 i r Bedrullah Genel Sekreter Uygun gö( derim. Birol EKİCİ Genel Sekreter Menderes TÜREL Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. fot. -Açıklama raporu Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi ANTALYA Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. Lale DARICI T e l: Fax : Web: E-posta:

2 A N T A L Y A - K O R K U T E L İ - U L U!< g /h V Z 2 & m N O L U P A R S E L D E N A Z f M İ M A R P L A N I GÖSTERİM PLAN ONAMA SINIRI K U Z EY A KARAYOLU KAMUŞTIRMA SINIRI M TURİ2 TURİZM TESİS ALANI VE LPG-AKARYAKIT SERVİS VE BAKIM İSTASYONU M LPG-' Ö L Ç E IC s 1 / KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALFANI TASARLANAN KARAYOLU PLMM NOTLARI: 1-AKARYAKIT, BAKIM VE LPG İSTASYONUNDA TRAFİK AKIŞINI ENGELLEMEYECEK ŞEKİLDE AĞAÇLANDIRMA YAPILACAKTIR. 2-LPG İKMAL İSTASYONLARINDA; İSTASYONLA İLGİLİ GENEL KURALLAR, EMNİYET KURALLARI VE İSTASYONDA BULUNAN BÖLÜMLERİN (TANKLAR, DİSPANSERLER, YAPILAR, POMPA VE AKŞAMI VB.) BİNALAR VB. YERLERE OLAN MESAFELERİ TSE STANDARTINA UYGUN OLACAKTIR. 3-KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI: J l_ HER TÜRLÜ TARIM ÜRÜNLERİNİN DEPOLANDIĞI, YIKAMA, İ KURUTMA, YÜKLEME VE BOŞALTMA İŞLEMLERİNİN YAPILDIĞI AÇIK SAHALAR, BEKÇİ KULÜBESİ, AKARYAKIT POMPALARI, SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ POMPA VE KAİDALERİ, MEKANİZE HALE GETİRİLMEMİŞ YÜKLEME VE BOŞALTMA RAMPALARI, BÜFE, MANAV, YÖRESEL ÜRÜN SATIŞ VE SERGİ ÜNİTELERİ VB. 2. DERECE YAPILAR YAPILABİLİR. 4- TURİZM TESİS ALANI ve LPG-AKARYAKIT SERVİS ve BAKIM İSTASYONU İÇERİSİNDE; DİNLENME TESİSİ, OTEL, RESTORAN, ALIŞ-VERİŞ BİRİMLERİ, MARKET, HEDİYELİK ve YÖRESEL EŞYA SERGİ ve SATIŞ ÜNİTELERİ ' KÖY PAZARI, LPG, AKARYAKIT BAKIM ve SERVİS İSTASYONU, ARAÇ YIKAMA vb. YAPILABİLİR. 5-KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇjlLACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE UYULACAKTIFÜ AYRICA BU YÖNETMELİĞİN 41. MADDESİNDE BELİRTİLEN YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 6-DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİH VE SAYILI YAZISINDA KANALİZASYON HATTININ BULUNMADIĞI SAHADA HATTIN TESİSİNE KADAR EVSEL ATIK SULARININ SIZDIRMAZ FOSSEPTİK ÇUKURLARDA, KATI ATIKLARIN DA KAPALI SIZDIRMAZ DEPOLARDA DEPOLANIP İLGİLİ İDARECE UYGUN GÖRÜLECEK YERLERE NAKLİ VE DEŞARJI İLE YER ALTI VE YER ÜSTÜ SULARININ KORUNMASI ŞARTTIR SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNUNA VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİNE UYULACAKTIR SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞ Ü HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN "TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HÜKÜMLERE UYULACAKTIR. 10-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ NCE TARİHİNDE ONAYLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. 11- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA ONAYLANAN ANTALYA-ISPARTA-BURDUR PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR- 12- BURADA BULUNMAYAN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK _J_ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. 1 1

3 A M T A B.Y A - Ü L U O /& K 249 NUMARALI PARSEL ıim m E.ÇEKLS (MZBRfl fittsaot PL&KİO PLAN AÇIKLAMA RAPOKM HAZIRLAYAN FUNDA YÖRÜK (ŞEHİR PLANCISI) NİLÜFER TOPCUOĞLU (ŞEHİR PLANCISI) AKDENİZ PLANLAMA BÜROSU Funda Y&RÜK Şehir Pianciaı

4 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA - icöütcuteli- ULUCAIC NUMARALI PARSEL w m m. a u ç E c c ü i n i F L & m PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.GENEL TANIM Antalya İli Korkuteli İlçesi Ulucak Köyü sınırlarında 024A-08B nolu 1/5000 ölçekli halihazır harita paftası kapsamında kalan 2496 nolu parselde 1/5000 Nazım İmar Planı yapılmak istenmektedir. I.U ydu Görüntüsü

5 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kadastronun 2496 nolu parselinin aianı yaklaşık 1.7 ha dır. 2. Kadastral Durum

6 ANT AL YA-KORKUTEÜ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU 'VçfıOvUryü^ f?fk î -f ** " '',v \ ATorunıaçj \ 1 rf«ve^,v4,j.. \ -.0 ;. \^v «25* V.VİVV'' )Şe\-^j-dır 4. Onaylı 1/5000 ölçekli halihazır harita

7 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanı 024a numaralı 1/25000 ölçekli halihazır paftasında kalmaktadır nolu parselin içerisinde yer aldığı O24a-O8b numaralı 1/5000 ölçekli halihazır harita ITRF 96 koordinat sisteminde ve EPOK olarak yapılan 3194 Sayılı İmar Kanununun 7/a maddesine göre Korkuteli Belediyesince tarihinde onaylanmıştır. Üst ölçekli plan kararlarını incelediğimizde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından tarihinde onaylanan Antalya-Isparta-Burdur Planlama Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı 024 nolu pafta kapsamında planlama alanı tarım arazisi içersinde kalmaktadır. Planlama alanı her ne kadar tarım arazi kapsamında kalsa da bu planın maddesindeki Karayolu Kenarında Yapılacak Yapı ve Tesisler başlığı altındaki plan hükümleri geçerlidir maddesinin bölümünde; "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki güzergahlarda akaryakıt ve LPG istasyonları ile bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme-içme tesisi vb. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu alanlarda yapılacak imar planları ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda, bu planda değişiklik yapılmaksızın ilgili idarece onaylayabilir. Bu alanlarda yapılanma koşulları; MAKS Emsal=0.40 ve yapı yapılabilecek min. parsel büyüklüğü=5000m2 olacaktır" denilmektedir. 5Antalya-Isparta-Burdur Planlama Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı-024nolu pafta Planlama alanı kuzeyindeki 20 metre genişliğindeki Antalya-Korkuteli-Elmalı Karayolu güzergahına cephelidir. Ancak söz konusu karayolunun yetersiz kalmasından ötürü, Karayolları 13. Bölge Müdüriüğü'nce yeni karayolu kamulaştırma planlaması yapılarak, 20 metrelik ana yol aksı 60 metreye çıkarılmış ve yaklaşık 40 metre güneye doğru kaydırılmıştır. Bu karayolunun genişletilme sebebi; sadece Elmalı-Korkuteli arasındaki ulaşımı sağlamak amacıyla değil ilave olarak sahil yerleşimlerine (Kaş, Kalkan, Patara, Finike, Kumluca vb.) yayla yolu olarak daha kısa sürede ulaşılabilirliği arttırmaktır. Bu durumda Antalya- Korkuteli- Elmalı Karayolu 2496 nolu parselin ortasından 60 metre genişliğinde geçerek parseli ikiye bölmektedir. 4

8 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Elmalı-Korkuteii arasında yer alan yerleşimlerde; yoğun tarım kullanımlarının olması (seracılığın özellikle bu bölgelerde artış göstermesi ile Antalya Merkez toptancı haline satış amaçlı gidiş-gelişin yoğunlaşması), yayla turizmin artış göstermesi(antalya merkez ve sahil yerleşimlerde yaşayan halkın büyük çoğunluğunun bu bölgelerde ikinci ev temin ederek yazlık nüfusunu arttırması ve yabancı turistlerin tarihi ve doğal güzellikleri ziyaretlerinde artış olması) hem bölgenin gelişmesine hem de karayolunun aktif olarak yoğun kullanılmasına sebep olmuştur. Planlama alanı içerisinde; dinlenme tesisi, otel, restoran, alış-veriş birimleri, market, hediyelik ve yöresel eşya sergi ve satış üniteleri, köy pazarı, akaryakıt, LPG bakım ve servis istasyonu, araç yıkama, tarım ürünlerinin depolandığı, yıkama, kurutma, yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapıldığı açık sahalar, bekçi kulübesi, mekanize hale getirilmemiş yükleme ve boşaltma rampaları, büfe, manav vb. 2. derece yapılar yapılması düşünülmektedir. Söz konusu karayolu güzergahında bölge ihtiyacına hitap edebilecek düzeyde her hangi bir tesis bulunmamaktadır. Yapılması düşünülen tesis yukarıda da bahsedilen tüm birimlerle bölgede oluşmuş eksikliği giderecektir. Ayrıca tesis bünyesinde bulunan farklı kullanım fonksiyonlarının yer almasından dolayı farklı meslek gruplarını içeren yaklaşık 50 kişilik iş istihdamı oluşturulacaktır. Tesis; Elmalı, Korkuteli ve civar köylerinin yöre dokusunu ve ürünlerini hem ülkemize hem de yurt dışına tanıtarak turizme ve bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır. 2. KURUM GÖRÜŞLERİ VE JEOLOJİK DURUM Planlama alanında imar planı yapılması hususunda ilgili resmi kurumlardan olumlu görüşler alınmıştır. Söz konusu kurumların görüşleri aşağıda belirtilmiş olup imar planı önerisi resmi kurum görüşleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Antalya Valiliği İl Ticaret Müdürlüğünün tarih ve 153 sayılı Kamu Yararı yazısında; Yapılacak tesisin Korkuteli-Elmalı-Kumluca-Finike-Demre-Kaş D-635 karayolu üzerinde bulunmasından dolayı belirtilen karayolunun genişletme ve yenileme çalışmaları tamamlandığında söz konusu mevkiden geçen araç sayısında önemli bir artış olacağı düşünülmektedir. Bu tesisin Korkuteii-Elmalı D-635 karayolunu kullanan tüm araç sahiplerine ve çevre köylerde bulunan yöre halkına akaryakıt sağlayacağı ve bu alan üzerine kurulacak yöresel tarım ürünleri depolama alanı, dinlenme tesisi, otel, restoran, köy pazarı, market, hediyelik ve yöresel eşya sergi ve satış üniteleri, araç bakım istasyonu, araç yıkama ve park istasyonu gibi ekonomik faaliyetlerin ve bu tesiste öngörülen 50 kişilik istihdam planlamasının ilçe ve bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak, yukarıda izah edilen olumlu etkenler nedeniyle: 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 13. Maddesinin (d) bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük ün (I) bendi gereğince belirtilen arazi üzerinde söz konusu tesisin yapılmasında kamu yararının bulunduğu görüş ve kanaatine varılmıştır denilmektedir. Antalya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü nün tarih ve 5899 sayılı yazısında; Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2496 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Akaryakıt - LPG ve dinlenme tesisi yapılabilmesi için 1,7675 ha yüz ölçümlü Kuru Mutlak Tarım Arazisi

9 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU sahanın tarım dışı amaçla kullanımı tarihli Toprak Koruma Kurulu gündemine alınmış oy birliğiyle uygun görülmüştür5' denilmektedir. Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısında; Söz konusu alan Doğal Sit Sınırları ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri dışında bulunmaktadır tarihi onaylı Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin Karayolu Kenarında Yapılacak Yapı ve Tesisler başlıklı maddesi hükümlerine ve Tarım Arazisi başlıklı 9.5. maddesi hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir denilmektedir. Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Mah. Mevkiinde Hidayet Ulubahşi tarafından yapılması planlanan Akaryakıt LPG Servis Bakım ve Dinlenme Tesisi (90 ton kapasiteli yer altı depolama tankı ve 10 m3 depolama kapasiteli yer altı LPG depolama tankı) projesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Listelerinde yer almadığından kapsam dışı olarak değerlendirilmiştir denilmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. ve 18. Maddeleri ve bu maddelere bağlı olarak çıkartılan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, tasarlanan 2x2 bölümmüş yol projesine göre hazırlanacak 1/1000 ölçekli 2 adet halihazır haritalarının hazırlanarak Bölge Müdürlüğümüzce onaylanması durumunda, imar planı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır5 denilmektedir. Orman Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; Söz konusu saha, mevcut ve mutasavver projelerimiz dışında kalmaktadır. Kanalizasyon hattının bulunmadığı sahalarda hattın tesisine kadar evsel atık suların sızdırmaz fosseptik çukurlarda katı atıkların kapalı sızdırmaz depolarda depolanıp ilgili idarece uygun görülecek yerlere nakli ve deşarjı yapılarak, yer altı ve yerüstü sularının korunması kayıt ve şartıyla imar planı yapılmasında Kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. Antalya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü nün tarih ve 368 sayılı yazısında; Sağlık koruma bandı oluşturularak gerekli izinlerin alınması, Tesisten çıkacak her türlü atıkların usulüne uygun bertarafının sağlanması, her aşamada; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine uyularak, çevre ve toplum sağlığının korunmasına yönelik gerekli her türlü tedbirlerin alınması kaydıyla faaliyetin belirtilen alanda gerçekleştirilmesinde sıhhi yönden herhangi bir sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; İlçemiz Ulucak Mahallesi mülki hudutları içerisindeki 2496 parsel numaralı taşınmazın incelenmesinde; 6

10 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Sayılı yasanın 1.maddesine göre, orman sayılmayan yerlerden olduğu, -Aynı yasa ile 2. veya 2/B maddesi ile hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden olmadığı, -Genel Müdürlüğümüz tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerden olmadığı, Sayılı yasa kapsamında izin işlemlerine konu yerlerden olmadığı, -Satış, Kiralama, Tahsis, İmar planı vb. yapılmasında kurumumuzca bir sakınca olmadığı tespit edilmiştir denilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 1849 sayılı yazısında; İmar planı yapılması söz konusu edilen 2496 parsel üzerinde Müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda; bahse konu parselin yüzeyinde 2863 sayılı yasanın Kültür Varlıkları ile ilgili kısmı kapsamına giren kültür varlığına rastlanılmadığı ve bu alanda ilan edilmiş arkeolojik, tarihi, kentsel sit alanı bulunmadığının tespit edildiği belirtildiğinden anılan 2496 parselde imar planı yapılmasında mevzuatımızca bir sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin tarih ve 1765 sayılı yazısında; 2496 nolu parsellerde Akaryakıt ve LPG İstasyonu amaçlı imar planı yapımında bir sakınca bulunmamaktadır1 denilmektedir. Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü Hidrolik Santraller Dairesi Başkanlığının tarih ve sayılı yazısında; İmar planı yapılacak alanın İşletme Müdürlüğümüz uhdesindeki tesislerle ilişkisi bulunmamaktadır5 denilmektedir. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğü nün tarih ve 1816 sayılı yazısında; 1/25000 ölçekli haritada işaretli sahaya isabet eden, Teşekkülümüze ait mevcut bir Enerji İletim Hattı bulunmamaktadır denilmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığının tarih ve sayılı yazısında; Adı geçen taşınmazın konumu incelendiğinde, karstik kireçtaşı üzerinde bulunduğu ve yeraltı suyu besleniminin bu bölgelerde çok hızlı olduğu tespit edilmiş olup, yapılması planlanan faaliyetin tehlikeli ve toksit özellikli kimyasallar içeriyor olması nedeniyle yer altı suyu kaynaklarını etkilenmemesi için hazırlanacak imar planlarında; -Yapılacak faaliyetlerin yeraltı depolama tanklarının sızdırmazlığının iyi şekilde sağlanması ve sürekli kontrol edilmesi, -Tesisin etrafı drenaj sistemiyle izole edilmesi ve drenaj hatlarının yağ tutucu ile sonlandırılması, suların sızdırmaz tankta toplanması, -Tesiste üretilen evsel nitelikli atık suların sızdırmaz özellikli fosseptikte toplanarak vidanjörler vasıtasıyla atıksu arıtma tesisine taşınması, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uyulması ve yapılacak imar plan notlarına bu hususların eklenmesi koşuluyla yapılacak faaliyet birimimizce uygundur5 denilmektedir.

11 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanında; Antalya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik etüt raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır. Bu raporda belirtilen önemli hususlar aşağıda verilmiştir; "İnceleme alanında yapılan jeoteknik amaçlı sondaj verilerinden elde edilen SPT -N30 Değerleri aralığında tespit edilmiş olup Sertlik Tanımı, Sıkılık Tanımı Arasındaki İlişkisine göre (Tablo 11) inceleme alanı sertlik tanımı " Sert-Çok Sert", sıkılık tanımı "Orta Sıkı-Sıkı" olarak tanımlanmıştır. İnceleme alanında yapılan sismik ölçümler sonucu Vs30 'a göre zemin grubu "C2" ve yerel zemin sınıfı "Z3" olarak değerlendirilmiştir. İnceleme alanında açılan 15 metrelik jeoteknik amaçlı sondajlarda (SK-1, SK- 2, SK-3) yüzeyden itibaren metrelik kısımda alüvyon birimi geçilmiştir. Elek analizi deney sonuçlarına (Ek. 16) göre, silt-kil miktarı % %68.76, kum miktarı % %46.93 ve çakıl miktarı % %9.28 aralığında bulunmuştur. İnceleme alanı; Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan ve tarih ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Mülga Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2133 sayılı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası nda 2. derece deprem bölgesinde yer aldığından (Şekil.11 - Ek.4). yapılaşma Esnası nda Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ile "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına mutlaka uyulmalıdır. Derece Deprem Bölgesinde inşa edilecek yapılar için en büyük yer ivmesi değeri amax= aralığında, etkin ivme katsayısı A0= g aralığında seçilmelidir. İnceleme alanındaki gözlemsel jeolojik çalışmalar, jeoteknik amaçlı açılan sondajlar ile jeofizik ölçümler (Sismik ve Özdirenç), laboratuar deneyleri ve analiz sonuçlarından elde edilen veriler doğrultusunda, inceleme alanı; zemin indeks - fiziksel özellikleri, sertlik, sıkılık, zemin dinamik ve elastik parametreleri, şişme, oturma, taşıma gücü, sıvılaşma, zemin büyütmesi ve hakim periyodu vb. yönleri ile incelenmiştir. İnceleme alanının da yapılan arazi deneylerinde SPTN30 değeri aralığında ve yapılan elek analizi deney sonuçlarına (Ek.16) göre, silt-kil miktarı % %68.76, kum miktarı % %46.93 ve çakıl miktarı % %9.28 aralığında olması ve bu SPTN30 değerlerinden elde edilen Terzaghi (1967)- Pack'e göre kg/cm2 aralığında olup, yerleşime uygunluk değerlendirmesi açısından Uygun Alanlar-1 (Zemin Ortamlar) içerisinde tanımlanmış eklerde belirtilen jeoloji, yerleşime uygunluk ve eğim haritalarında "UA-1" simgesi ile karakterize edilmiştir. Söz konusu alanda yapılaşma esnasında yapı temel alanlarında yapılacak yapı bazlı zemin etüdü çalışmalarına bağlı olarak temel tipi, temel boyu ve bu alanlarda yapılacak derin kazılarda yapı temel alanlarının yağışlı havalarda yağmur sularından etkilenmemesi için proje müellifi tarafından gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır." 8

12 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Qaf,.i*» %ö-10 i-. DES-1 öâ-î ÎSO-SÛ " A N T A L Y A İLİ rtö R K U T E L İ İL Ç E S İ U L U C A K 24BS PA R S E L Qai İM A R P L A N IM A E S A S J E O L O J İK -J E O T E K N İK E T Ü T ^ J " S K 2 J EOLOJİ, Y ER LEŞİME LDfGlfr'JLUK EĞİHfVe LÖÎÖ1SYON HARİTASI' a ç ık l a m a l a r O5' AKVyor ^3asKSj. ua-i I UVGUNALANLAR-*' * MMO EĞİl^VLfeÖeSİ 3 İNCEt MHAWNİ amri İNCELEMEALANI t^çjşenoktala 6. Onay// f/f 000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik Etüt 3. PLANLAMA ÜCARAftLâRB Planlama alanında; karayoluna hizmet vermesi düşünülen Turizm Tesis Alanı ve LPG-Akaryakıt Servis ve Bakım İstasyonu ve konut dışı kentsel çalışma alanı yapılmak istenmektedir. Kadastronun 2496 numaralı parseli 60 metre genişliğindeki Antalya- Korkuteli- Elmalı karayolu ikiye bölmektedir. Planlama alanının kuzeyinde yaklaşık 0.2 ha lık, güneyinde 0.9 ha lık ve karayolu içerisinde 0.6 ha lık alan kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında karayolunun kuzeyinde kalan kısımda; konut dışı kentsel çalışma alanı kullanım fonksiyonu ve karayolunun güneyinde kalan kısımda ise; turizm tesis alanı ve LPG-Akaryakıt servis ve bakım istasyonu kullanım fonksiyonu önerilmektedir. Planlama alanında yapı kullanma koşulları E=0.40, Hmax=11.50m şeklinde belirlenmiştir. Planlama alanın kuzeyinde yer alacak konut dışı kentsel çalışma alanı içerisine Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yapı yaklaşma mesafeleri başlıklı 41. maddesi "c" bendinde belirtilenler birimler yapılabilir. Yönetmeliğin 41. maddesinin "c" bendinde; " her türlü tarım ürünlerinin depolandığı, yıkama, kurutma, yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapıldığı açık sahalar, bekçi kulübesi, akaryakıt pompaları, sıvılaştırılmış gaz pompa ve kaideleri, mekanize hale getirilmemiş yükleme ve boşaltma rampaları, büfe vb. ikinci derece yapılar ve meskenler için en az 5 metredir." denilmektedir.

13 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Turizm tesis alanı ve LPG-Akaryakıt servis ve bakım istasyonu içerisinde; dinlenme tesisi, otel, restoran, alış-veriş birimleri, market, hediyelik ve yöresel eşya sergi ve satış üniteleri, köy pazarı, akaryakıt, LPG bakım ve servis istasyonu, araç yıkama vb. yapılabilir. LPG ikmali satışı için; akaryakıt ve LPG tankları, pompalar vb. kullanımların birbirine mesafeleri; TSE sayılı sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) - ikbal istasyonu - karayolu taşıtları için emniyet kuralları genelgesinin, gereken asgari emniyet mesafelerine uygun olarak yerleşmektedir nolu parsel içerisinde LPG- Akaryakıt Servis ve Bakım İstasyonunun yerleşim planını gösteren 1/200 ölçekli Vaziyet Planı rapor ekinde sunulmuştur. LPG İstasyonu için, gün ve sayılı resmi gazetede yayınlanan LPG yönetmelik hükümleri geçerlidir. Nazım imar planı önerisi; ana plan kararlarını bozmadan, ulaşım sisteminde arazi kullanımlarının konumunda, yoğunluğunda değişiklik yapılmadan, plan bütünüyle uyumlu olacak şekilde, şehircilik ilkelerine uygun, kamu yararı amacıyla hazırlanmıştır. Gereği için bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla. AKDENİZjPLANLAMA BÜROSU undd^förü,

14 KURUM GÖRÜŞLERİ LİSTESİ 1- İL TECARET MÜDÜRLÜĞÜ (KAMU YA R A R I) 2- İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ(TOIPRAK KORULU KARARI) 3- İL GSOA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 4- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 5- KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 6- DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 7- HALK SAĞLIĞI! MÜDÜRLÜĞÜ 8- ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(KADASTRQ VE MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) 9- ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 10- AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 11- ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 12- TÜRK İYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 13- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) 14- KORKUTELİ BELEDİYESİ (MESAFE TAHDİT TESPİTİ)

15 !\(\ A N T A L Y A VALİLİĞ İ İlTicareâ.VI ödü i'lüüiı v * * '' Sayı: ~<T.İ) Konu: Kamu Yararı K ORK l T I :I,İ UELi- i) İ Y E B A Ş K A,\ L l ĞI İm a r ve ^cjıirciiilv M üdürlii&ii İliii tarih ve sayılı vazıru/ 0 gö ndcnlmck ted i ı. ilgi yazınızda talep edilen "kanıtı yaran" kararı Valilik MakııınıiKa îstıhsai edilmiş olup ekte Bilgilerinizi ve gereğini arz ederini. FK : Valilik Oluru (2 Sayla) O A lalürk C addesi l '! V Sokak \o:2 Raşiî Hl.K Ill-.K O (ıl,l. islıaııı k a ;:5 (> \I«fi üt prı^u / A N! / M V'-\ A y n n H lı h ılg i iç iır A lp e r K O D A / IV>':( tp 4 2 i 24.1&SI2-13- M IKslıii-. U-1 I :ıi%\ d'74 '. ı MJ-S-SI ç

16 T.C ANTALYA VALİLİĞİ İl Ticaret Müdürlüğü? v #'* *% * \ # W / n j. K FXPD ' Sayı: < *&» K o n u : Kamu Yararı UM Gl 10» OH VALİLİK MAKAMINA İ L C İ : îi) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç l iearet Genel Miklürlüğli nün J2.06.2U13 tarih ve /4705 sayılı yazısı b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'niin */) î tarih ve /5968 say) 11 yazısı Korkuteli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüsünün 18/07/2014 iarih, >858 sayılı yazısı ve Hidayet ULUBAHŞİ vekili FUNDA YÖRÜK ün 15/07/2.014 tarihli dilekçesi ile (ekinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Antalya Toprak Koruma Kunılıfnun tarih ve /1 Sayılı Kararı yer almaktadır.) ilimiz Korkuteli İlçesi Ulucak Mevki sınırları İçerisinde yer alan, 2496 parselde kayıtlı olduğu belirtilen toplam m" yüz üıçümlıi arazi üzerinde Akaryakıt ve LPG salış istasyonu, yöresel tarım ürünleri depolama alanı, dinlenme tesisi, otel, restoran, köy pazarı, market, araç yıkama ve park istasyonu, hediyelik ve yöresel ürümerin sergilendiği ve satışa sunulduğu stantlardan oluşan tesisi kurmak üzere söz konusu arazinin kullanımı için gerekli olan kamu yararı kararı talep edilmektedir. Konuyla ilgili olarak Müdürlüğümüzce oluşturulan Komisyon arazi mahallinde ve dosya üzerinde incelemelerde bulunmuştu!. Yapılan incelemede: Söz konusu taşınmazın tarımsal alanda bulunması nedeniyle konunun Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne intikal ettirildiği, buna istinaden Toprak Koruma Kuruluşlun tarih ve /1 Sayılı Kararı ile belirtilen yerin "'kuru mutlak iarım arazi" konumundan tarım dışı amaçla kullanımına karar verilmiş olup, arazinin Korkuteli ni Flmah'ya bağlayan D-6.C karayoluna cephe tarla vasfında olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Yapılacak tesisin Korkııteli-FJmalı-Kumluca-Finîke-Demre-Kaş D-635 karayolu üzerinde bulunmasından dolayı belirtilen karayolunun genişletme ve yenileme çalışmaları tamamlandığında söz konusu mevkiden geçen araç sayısında önemli bir artış olacağı düşünülmektedir. 1.5li tesisin KorkuteJilllmalı D-635 karayolunu kullanan tüm araç sahiplerine ve çevre köylerde bulunan yöre halkına akaryakıt sağlayacağı ve bu alan üzerine kurulacak yöresel tarım ürünleri depolama alanı, dinlenme tesisi, otel, restoran, köy pazarı, market, hediyelik ve yöresel eşya sergi ve sat)? üniteleri, araç bakım istasyonu, araç yıkama ve park istasyonu gibi ekonomik faaliyetlerin ve bu tesiste öngörülen.50 kişilik istihdam planlamasının ilçe ve bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmekledir. Autlürk Liutde.ii 1252 Sokak V>:2 Rıışit Bt'IUÎI'ROULl.. hlunıı K.u:5-(> Mııra ı. ı. AN 1\i YA Avrmnlı bilgi için: Alımcı M- MM f ol:(0242) I3--M Dâir!» ('»2 12,12)3X81^

17 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İI Tîcs» ret M üd îi rl îi ü :m.): Sonuç olarak, yukarıda izah edilen olumlu etkenler nedeni} ie Suv 111 loprak Koj uma ve Arazi Kullanımı Kanunun 13 Maddesinin (d) bendi ve larını Ara/ilermin Korunması kütlanılması ve Arazi J opiıılaştırılmasına İlişkin Tüzük ün (h bendi gereğince belirtilen ara/i üzerinde söz konusu tesisin yapılmasında kamu yararının bulunduğu göriiş ve kanaatine varılmıştır. Olur larınız.a arz ederim ^./(W 0 İ4 Mehmet YAVUZ Vali Yardımcısı \lau lrk Caddesi 1252 Sokak No:2 Rusiı B U K B U K tk il.l. İşbum K.u(:5 '> Mı. raspa*. t ANIALYA Ayrıntılı lıiljîi için: Alımcı YKTİM Tcl:(0242) D.'bili i3--i iaks ti;242) 24

18 I.r -r*,- \ ^ *»«$ acvhptn**' OİÖA TA 3İ M ve h a y y a n c m k fa'â NtiĞ C SAYI : / / KONU:Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımı T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık M üdürlüğü KORKUTELİ KAYMAKAMLIĞINA (Belediye B aşkanlığı) ANTALYA Antalya İl Gıda, T arım ve Hayvancılık M üdürlüğü f İLG İ: a-) tarih ve 1989 sayılı yazınız b-)müdürlüğümüzün tarih ve 5682 sayılı yazısı c-)hidayet ULUBAHŞİ nin tarihli Toprak Koruma Kuruluna müracaatı İlgi yazı (a) ile Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan 2496 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Akaryakıt - LPG İstasyonu ve dinlenme tesisi yapmak amaçlı mevzi imar planı yapılabilmesi için 1,7675 ha yüzölçümüne sahip Kuru M utlak Tarım Arazisi sahanın tarım dışı amaçlı kullanımı için kurum görüşümüz talep edilmiş ilgi (b) yazımız ile de tarafınıza cevap verilmiştir.ilgi ( c) yazı ile ; Hidayet ULUBAHŞİ nin tarihli dilekçesine istinaden söz konusu alanların Toprak Koruma Kurulu tarafından değerlendirilmesi istenmektedir. Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan 2496 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Akaryakıt -LPG ve dinlenme tesisi yapılabilmesi için 1,7675 ha yüz ölçümlü Kuru M utlak Tarım Arazisi sahanın tanm dışa amaçla kullanımı tarihli Toprak Koruma Kurulu gündemine alınmış oy birliğiyle uygun görülmüştür. Ancak arazinin tarım dışı amaçla kullanımı için; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 13. Maddesi gereği Bakanlığımız Tanm Reformu Genel Müdürlüğüne iletilmek ve değerlendirilmek üzere gerekli olan Kamu Yararı Kararı belgesinin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi hususunu; Gereğini rica ederim. Serdar CEVHEROG Vali a. Vali Yardımcısı EKİ: 1 Adet Toprak Koruma Kurul K ararı ÇprlirM ah Vatan Rnlvarı 07040

19 T.C. ANTALYA V A LİLİĞ İ f " jç * II Gıda Tarım ve Hayvancılık M üdürlüğü t. w EXP0. "'" un ANTALYA T O PR A K KORUM A KURULU KARARI K a ra r Tarihi : K a ra r No : /1 Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2496 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Akaryakıt - LPG İstasyonu ve dinlenme tesisi yapmak amaçlı mevzi imar planı yapılabilmesi için 1,7675 ha yüz ölçümlü K uru M utlak Tarım Arazisi sahanın tarım dışına çıkarılması halinde tarımsal bütünlük bozulmayacaktır. Söz konusu alanın alternatif alan değerlendirmesi yapılmış ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün hazırlamış olduğu rapora istinaden tarım dışı amaçla kullanım talep edilen alanın sınıfı, konumu, çevre arazilerle olan ilişkileri ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü nün güzergah ve kamulaştırma alanlarının gösterildiği dosya ekinde sunulan tarihli belgeden yeni yol güzergahının söz konusu 2496 parsel numaralı taşınmazın içerisinden geçtiği ve taşınmazın yaklaşık ha'lık kısmının kamulaştırıldığı, taşınmazın geri kalan 1,2095 ha lık kısmının yola sınır durumda kaldığı görüldüğü için: yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu alanın alternatifi yoktur. Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2496 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Akaryakıt -LPG ve dinlenme tesisi İstasyonu yapılabilmesi için 1,7675 ha yüz ölçümlü K uru M utlak T arım Arazisi sahanın tarım dışı amaçla kullanımı oy birliğiyle uygun görülm üştür.. Sahanın farklı bir amaçla kullanılmak istenmesi halinde Kanun kapsamında yeniden iziniendirilmesi gerekmektedir. J U R U L Ü Y E L E R İ ali /Y ardım cısı Veli T U N Ç E Z D efterd arlık I B edrettin TA ŞK ESEN ^ 1 Ç evre ve Ş ehircilik M ü Üye. İb rahim ACA R İl K ü ltü r ve T urizm M üdürlüğü Üye Prof. D r. D ursun BÜYÜKTAŞ Z ira a t M ühendisleri O dası (K A T ILM A D I) IRAN Z ira a t O dası Z ira a t Yüksı Üye Doç. Dr. Şule ORMAIN A kdeniz Ü niversitesi (K A T ILM A D I)!\ Süldym an G O N Ü L K IR M A Z NsD^İ h3. Bölge M üdürlüğü Adres: Sedir Mah. Vatan Bulvarı A N T A LY A Tel : Faks: Web:

20 T.C. t.c. ^ ANTALYA VALİLİĞİ '*./ W*- / b a k a n üij5eh1rc1lik Çevre ve Şehircilik!l Müdürlüğü? 2 W'u20H Sayi : E S. > /-' 7 ^5 21/07/2014 Konu : Akaryakıt Lpg Servis Bakım ve Dinlenme Tesisi Sayın Hidayet ULUBAHŞİ (Elmaiı Mah.l.Sok.Çıragö2 İşhanı 19/1} ilg i; 21/07/2014 tarihli ve Referans No'lu Başvuru Muratpaşa/Antalya Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak iviah. mevkiinde Hidayet Ulubahşi tarafından yapılması planlanan Akaryakıt Lpg Servis Bakım ve Dinlenme Tesisi (90 ton kapasiteli yer altı depolama tankı ve 10 m3 depolama kapasiteli yer altı Lpg depolama tankı) projesi, 03/10/2.013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Listelerinde yer almadığından kapsam dışı olarak değerlendirilmiştir. Ancak, planlanan yatırım ile ilgiü olarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve diğer mer'i mevzuat çerçevesinde öngörülen gerekli izinlerin alınması, ekolojik dengenin bozulmamasma, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. ' ( / r v u. n B edrettin TAŞKESEii Vali a. İl Müdür V, Not:Evrak Hidayet UI UBAHŞIffC: ) tarafından elden takiplidir. M eltem Mah. Dumlupınar Bulvarı No: M uratpaşa/antalya Bilgi için: t.akdoğan /Çevre Müh. Tel : ü Faks : e-tsifc l antalva ffcsh go\..tr web http/'syvav.csh.pov tı/iller/antab K u n m u m u z, "'IS -L N -İS O 9001:2008 Kalite Yönelim Ş ulem i Belgesi ne sahip olup.nı s n ;cjar 'i u lu la m a k la d ır.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEH İRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:22.04.2015 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA ÇANAKKALE ÇAN - ALİBEYÇİFTLİĞİ Köyü PAFTA:4 PARSEL: 60 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU Planlama alanı Çanakkale ili, Çan ilçesi, Alibeyçiftliği köyü, Ilıca mevkiinde

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR V E ŞEH İRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞJ Tarih:22.04.2015 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir.

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir. 12.1.4- RAPOR FORMATLARI : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular komisyonumuz ile üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarında bu konuda görev yapan meslektaşımızın katılımı ile 5-6 Aralık 2009

Detaylı

İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014)

İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014) İZMİR- ALARES RÜZGÂR ENERJİSİ SANTRALİ ÜRETİM MERKEZİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU (AĞUSTOS 2014) İÇİNDEKİLER 1. İZMİR-KİRAZLI İLÇESİNE GENEL BAKIŞ......2 1.1.COĞRAFİK KONUM VE BÖLGENİN TANITILMASI....2

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 1/1 000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1 İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ

Detaylı

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER GENEL HÜKÜMLER 1. Planlama alanı içerisinde ilgili koruma kurulu kararları ile tescil edilmiş bulunan parseller ve bu parsellere komşu olan parsellerde ilgili koruma bölge kurulu tarafından alınacak karara

Detaylı

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com.

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com. TEİAŞ TÜRKİYE İ ELEKTRİK İ İLETİM İ A.Ş. 380 kv PERVARİ HES TM-PERVARİ HAVZA TM 380 kv SİİRT TM-PERVARİ HAVZA TM ENERJİ İ İLETİM İ HATTI Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri ÇED Raporu

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 16 Aralık 2004 Perşembe Sayı : 25672 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZYONU

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZYONU Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 17.06.2011 tarih ve 01/59 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Revize edilmesine

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532 KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM:8+600 10+500 KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ (KARAAĞAÇLIK MEVKİİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1.

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. I-Tower Bomonti Projesi 28 Adet Ofis, 4 Adet Mağaza Şişli, İSTANBUL Rapor Tarihi: 26 Aralık 2013 Revizyon Tarihi: 09 Temmuz 2014 Rapor No: 2013/SGYO/01-R

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0062 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2 Adet Arsa Değerleme Raporu, Ümraniye/İstanbul 25.12.2014 Küçükbakkalköy Mah. 3328 Ada

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü Karar Tarihi : 04.12.2003 Karar No : 72-18 I. BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu Yönetmeliğin

Detaylı