T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA"

Transkript

1 l o S T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : f*s62- Konu: Korkuteli 2496 parsel NİP. EXP02016 ANTALYA alübp/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA Korkuteli Belediyesi sınırlan içerisinde, 024A-08B nolu imar paftasında yer alan Ulucak Mahallesi 2496 parselin turizm tesis alanı, LPG-Akaryakıt Bakım ve Servis İstasyonu ve konutdışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim. Uygun görüşle..../09/201 i r Bedrullah Genel Sekreter Uygun gö( derim. Birol EKİCİ Genel Sekreter Menderes TÜREL Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekler: -1/5000 ölçekli NİP. fot. -Açıklama raporu Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi ANTALYA Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. Lale DARICI T e l: Fax : Web: E-posta:

2 A N T A L Y A - K O R K U T E L İ - U L U!< g /h V Z 2 & m N O L U P A R S E L D E N A Z f M İ M A R P L A N I GÖSTERİM PLAN ONAMA SINIRI K U Z EY A KARAYOLU KAMUŞTIRMA SINIRI M TURİ2 TURİZM TESİS ALANI VE LPG-AKARYAKIT SERVİS VE BAKIM İSTASYONU M LPG-' Ö L Ç E IC s 1 / KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALFANI TASARLANAN KARAYOLU PLMM NOTLARI: 1-AKARYAKIT, BAKIM VE LPG İSTASYONUNDA TRAFİK AKIŞINI ENGELLEMEYECEK ŞEKİLDE AĞAÇLANDIRMA YAPILACAKTIR. 2-LPG İKMAL İSTASYONLARINDA; İSTASYONLA İLGİLİ GENEL KURALLAR, EMNİYET KURALLARI VE İSTASYONDA BULUNAN BÖLÜMLERİN (TANKLAR, DİSPANSERLER, YAPILAR, POMPA VE AKŞAMI VB.) BİNALAR VB. YERLERE OLAN MESAFELERİ TSE STANDARTINA UYGUN OLACAKTIR. 3-KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI: J l_ HER TÜRLÜ TARIM ÜRÜNLERİNİN DEPOLANDIĞI, YIKAMA, İ KURUTMA, YÜKLEME VE BOŞALTMA İŞLEMLERİNİN YAPILDIĞI AÇIK SAHALAR, BEKÇİ KULÜBESİ, AKARYAKIT POMPALARI, SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ POMPA VE KAİDALERİ, MEKANİZE HALE GETİRİLMEMİŞ YÜKLEME VE BOŞALTMA RAMPALARI, BÜFE, MANAV, YÖRESEL ÜRÜN SATIŞ VE SERGİ ÜNİTELERİ VB. 2. DERECE YAPILAR YAPILABİLİR. 4- TURİZM TESİS ALANI ve LPG-AKARYAKIT SERVİS ve BAKIM İSTASYONU İÇERİSİNDE; DİNLENME TESİSİ, OTEL, RESTORAN, ALIŞ-VERİŞ BİRİMLERİ, MARKET, HEDİYELİK ve YÖRESEL EŞYA SERGİ ve SATIŞ ÜNİTELERİ ' KÖY PAZARI, LPG, AKARYAKIT BAKIM ve SERVİS İSTASYONU, ARAÇ YIKAMA vb. YAPILABİLİR. 5-KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇjlLACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE UYULACAKTIFÜ AYRICA BU YÖNETMELİĞİN 41. MADDESİNDE BELİRTİLEN YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 6-DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİH VE SAYILI YAZISINDA KANALİZASYON HATTININ BULUNMADIĞI SAHADA HATTIN TESİSİNE KADAR EVSEL ATIK SULARININ SIZDIRMAZ FOSSEPTİK ÇUKURLARDA, KATI ATIKLARIN DA KAPALI SIZDIRMAZ DEPOLARDA DEPOLANIP İLGİLİ İDARECE UYGUN GÖRÜLECEK YERLERE NAKLİ VE DEŞARJI İLE YER ALTI VE YER ÜSTÜ SULARININ KORUNMASI ŞARTTIR SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNUNA VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİNE UYULACAKTIR SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞ Ü HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN "TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HÜKÜMLERE UYULACAKTIR. 10-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ NCE TARİHİNDE ONAYLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. 11- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA ONAYLANAN ANTALYA-ISPARTA-BURDUR PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR- 12- BURADA BULUNMAYAN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK _J_ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. 1 1

3 A M T A B.Y A - Ü L U O /& K 249 NUMARALI PARSEL ıim m E.ÇEKLS (MZBRfl fittsaot PL&KİO PLAN AÇIKLAMA RAPOKM HAZIRLAYAN FUNDA YÖRÜK (ŞEHİR PLANCISI) NİLÜFER TOPCUOĞLU (ŞEHİR PLANCISI) AKDENİZ PLANLAMA BÜROSU Funda Y&RÜK Şehir Pianciaı

4 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA - icöütcuteli- ULUCAIC NUMARALI PARSEL w m m. a u ç E c c ü i n i F L & m PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.GENEL TANIM Antalya İli Korkuteli İlçesi Ulucak Köyü sınırlarında 024A-08B nolu 1/5000 ölçekli halihazır harita paftası kapsamında kalan 2496 nolu parselde 1/5000 Nazım İmar Planı yapılmak istenmektedir. I.U ydu Görüntüsü

5 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kadastronun 2496 nolu parselinin aianı yaklaşık 1.7 ha dır. 2. Kadastral Durum

6 ANT AL YA-KORKUTEÜ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU 'VçfıOvUryü^ f?fk î -f ** " '',v \ ATorunıaçj \ 1 rf«ve^,v4,j.. \ -.0 ;. \^v «25* V.VİVV'' )Şe\-^j-dır 4. Onaylı 1/5000 ölçekli halihazır harita

7 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanı 024a numaralı 1/25000 ölçekli halihazır paftasında kalmaktadır nolu parselin içerisinde yer aldığı O24a-O8b numaralı 1/5000 ölçekli halihazır harita ITRF 96 koordinat sisteminde ve EPOK olarak yapılan 3194 Sayılı İmar Kanununun 7/a maddesine göre Korkuteli Belediyesince tarihinde onaylanmıştır. Üst ölçekli plan kararlarını incelediğimizde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından tarihinde onaylanan Antalya-Isparta-Burdur Planlama Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı 024 nolu pafta kapsamında planlama alanı tarım arazisi içersinde kalmaktadır. Planlama alanı her ne kadar tarım arazi kapsamında kalsa da bu planın maddesindeki Karayolu Kenarında Yapılacak Yapı ve Tesisler başlığı altındaki plan hükümleri geçerlidir maddesinin bölümünde; "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki güzergahlarda akaryakıt ve LPG istasyonları ile bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme-içme tesisi vb. gibi karayoluna hizmet verecek tesisler yer alabilir. Bu alanlarda yapılacak imar planları ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda, bu planda değişiklik yapılmaksızın ilgili idarece onaylayabilir. Bu alanlarda yapılanma koşulları; MAKS Emsal=0.40 ve yapı yapılabilecek min. parsel büyüklüğü=5000m2 olacaktır" denilmektedir. 5Antalya-Isparta-Burdur Planlama Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı-024nolu pafta Planlama alanı kuzeyindeki 20 metre genişliğindeki Antalya-Korkuteli-Elmalı Karayolu güzergahına cephelidir. Ancak söz konusu karayolunun yetersiz kalmasından ötürü, Karayolları 13. Bölge Müdüriüğü'nce yeni karayolu kamulaştırma planlaması yapılarak, 20 metrelik ana yol aksı 60 metreye çıkarılmış ve yaklaşık 40 metre güneye doğru kaydırılmıştır. Bu karayolunun genişletilme sebebi; sadece Elmalı-Korkuteli arasındaki ulaşımı sağlamak amacıyla değil ilave olarak sahil yerleşimlerine (Kaş, Kalkan, Patara, Finike, Kumluca vb.) yayla yolu olarak daha kısa sürede ulaşılabilirliği arttırmaktır. Bu durumda Antalya- Korkuteli- Elmalı Karayolu 2496 nolu parselin ortasından 60 metre genişliğinde geçerek parseli ikiye bölmektedir. 4

8 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Elmalı-Korkuteii arasında yer alan yerleşimlerde; yoğun tarım kullanımlarının olması (seracılığın özellikle bu bölgelerde artış göstermesi ile Antalya Merkez toptancı haline satış amaçlı gidiş-gelişin yoğunlaşması), yayla turizmin artış göstermesi(antalya merkez ve sahil yerleşimlerde yaşayan halkın büyük çoğunluğunun bu bölgelerde ikinci ev temin ederek yazlık nüfusunu arttırması ve yabancı turistlerin tarihi ve doğal güzellikleri ziyaretlerinde artış olması) hem bölgenin gelişmesine hem de karayolunun aktif olarak yoğun kullanılmasına sebep olmuştur. Planlama alanı içerisinde; dinlenme tesisi, otel, restoran, alış-veriş birimleri, market, hediyelik ve yöresel eşya sergi ve satış üniteleri, köy pazarı, akaryakıt, LPG bakım ve servis istasyonu, araç yıkama, tarım ürünlerinin depolandığı, yıkama, kurutma, yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapıldığı açık sahalar, bekçi kulübesi, mekanize hale getirilmemiş yükleme ve boşaltma rampaları, büfe, manav vb. 2. derece yapılar yapılması düşünülmektedir. Söz konusu karayolu güzergahında bölge ihtiyacına hitap edebilecek düzeyde her hangi bir tesis bulunmamaktadır. Yapılması düşünülen tesis yukarıda da bahsedilen tüm birimlerle bölgede oluşmuş eksikliği giderecektir. Ayrıca tesis bünyesinde bulunan farklı kullanım fonksiyonlarının yer almasından dolayı farklı meslek gruplarını içeren yaklaşık 50 kişilik iş istihdamı oluşturulacaktır. Tesis; Elmalı, Korkuteli ve civar köylerinin yöre dokusunu ve ürünlerini hem ülkemize hem de yurt dışına tanıtarak turizme ve bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır. 2. KURUM GÖRÜŞLERİ VE JEOLOJİK DURUM Planlama alanında imar planı yapılması hususunda ilgili resmi kurumlardan olumlu görüşler alınmıştır. Söz konusu kurumların görüşleri aşağıda belirtilmiş olup imar planı önerisi resmi kurum görüşleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Antalya Valiliği İl Ticaret Müdürlüğünün tarih ve 153 sayılı Kamu Yararı yazısında; Yapılacak tesisin Korkuteli-Elmalı-Kumluca-Finike-Demre-Kaş D-635 karayolu üzerinde bulunmasından dolayı belirtilen karayolunun genişletme ve yenileme çalışmaları tamamlandığında söz konusu mevkiden geçen araç sayısında önemli bir artış olacağı düşünülmektedir. Bu tesisin Korkuteii-Elmalı D-635 karayolunu kullanan tüm araç sahiplerine ve çevre köylerde bulunan yöre halkına akaryakıt sağlayacağı ve bu alan üzerine kurulacak yöresel tarım ürünleri depolama alanı, dinlenme tesisi, otel, restoran, köy pazarı, market, hediyelik ve yöresel eşya sergi ve satış üniteleri, araç bakım istasyonu, araç yıkama ve park istasyonu gibi ekonomik faaliyetlerin ve bu tesiste öngörülen 50 kişilik istihdam planlamasının ilçe ve bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak, yukarıda izah edilen olumlu etkenler nedeniyle: 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 13. Maddesinin (d) bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük ün (I) bendi gereğince belirtilen arazi üzerinde söz konusu tesisin yapılmasında kamu yararının bulunduğu görüş ve kanaatine varılmıştır denilmektedir. Antalya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü nün tarih ve 5899 sayılı yazısında; Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2496 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Akaryakıt - LPG ve dinlenme tesisi yapılabilmesi için 1,7675 ha yüz ölçümlü Kuru Mutlak Tarım Arazisi

9 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU sahanın tarım dışı amaçla kullanımı tarihli Toprak Koruma Kurulu gündemine alınmış oy birliğiyle uygun görülmüştür5' denilmektedir. Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısında; Söz konusu alan Doğal Sit Sınırları ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri dışında bulunmaktadır tarihi onaylı Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinin Karayolu Kenarında Yapılacak Yapı ve Tesisler başlıklı maddesi hükümlerine ve Tarım Arazisi başlıklı 9.5. maddesi hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir denilmektedir. Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Mah. Mevkiinde Hidayet Ulubahşi tarafından yapılması planlanan Akaryakıt LPG Servis Bakım ve Dinlenme Tesisi (90 ton kapasiteli yer altı depolama tankı ve 10 m3 depolama kapasiteli yer altı LPG depolama tankı) projesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Listelerinde yer almadığından kapsam dışı olarak değerlendirilmiştir denilmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17. ve 18. Maddeleri ve bu maddelere bağlı olarak çıkartılan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, tasarlanan 2x2 bölümmüş yol projesine göre hazırlanacak 1/1000 ölçekli 2 adet halihazır haritalarının hazırlanarak Bölge Müdürlüğümüzce onaylanması durumunda, imar planı yapılmasında sakınca bulunmamaktadır5 denilmektedir. Orman Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; Söz konusu saha, mevcut ve mutasavver projelerimiz dışında kalmaktadır. Kanalizasyon hattının bulunmadığı sahalarda hattın tesisine kadar evsel atık suların sızdırmaz fosseptik çukurlarda katı atıkların kapalı sızdırmaz depolarda depolanıp ilgili idarece uygun görülecek yerlere nakli ve deşarjı yapılarak, yer altı ve yerüstü sularının korunması kayıt ve şartıyla imar planı yapılmasında Kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. Antalya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü nün tarih ve 368 sayılı yazısında; Sağlık koruma bandı oluşturularak gerekli izinlerin alınması, Tesisten çıkacak her türlü atıkların usulüne uygun bertarafının sağlanması, her aşamada; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine uyularak, çevre ve toplum sağlığının korunmasına yönelik gerekli her türlü tedbirlerin alınması kaydıyla faaliyetin belirtilen alanda gerçekleştirilmesinde sıhhi yönden herhangi bir sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; İlçemiz Ulucak Mahallesi mülki hudutları içerisindeki 2496 parsel numaralı taşınmazın incelenmesinde; 6

10 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Sayılı yasanın 1.maddesine göre, orman sayılmayan yerlerden olduğu, -Aynı yasa ile 2. veya 2/B maddesi ile hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden olmadığı, -Genel Müdürlüğümüz tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerden olmadığı, Sayılı yasa kapsamında izin işlemlerine konu yerlerden olmadığı, -Satış, Kiralama, Tahsis, İmar planı vb. yapılmasında kurumumuzca bir sakınca olmadığı tespit edilmiştir denilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 1849 sayılı yazısında; İmar planı yapılması söz konusu edilen 2496 parsel üzerinde Müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporda; bahse konu parselin yüzeyinde 2863 sayılı yasanın Kültür Varlıkları ile ilgili kısmı kapsamına giren kültür varlığına rastlanılmadığı ve bu alanda ilan edilmiş arkeolojik, tarihi, kentsel sit alanı bulunmadığının tespit edildiği belirtildiğinden anılan 2496 parselde imar planı yapılmasında mevzuatımızca bir sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin tarih ve 1765 sayılı yazısında; 2496 nolu parsellerde Akaryakıt ve LPG İstasyonu amaçlı imar planı yapımında bir sakınca bulunmamaktadır1 denilmektedir. Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü Hidrolik Santraller Dairesi Başkanlığının tarih ve sayılı yazısında; İmar planı yapılacak alanın İşletme Müdürlüğümüz uhdesindeki tesislerle ilişkisi bulunmamaktadır5 denilmektedir. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğü nün tarih ve 1816 sayılı yazısında; 1/25000 ölçekli haritada işaretli sahaya isabet eden, Teşekkülümüze ait mevcut bir Enerji İletim Hattı bulunmamaktadır denilmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığının tarih ve sayılı yazısında; Adı geçen taşınmazın konumu incelendiğinde, karstik kireçtaşı üzerinde bulunduğu ve yeraltı suyu besleniminin bu bölgelerde çok hızlı olduğu tespit edilmiş olup, yapılması planlanan faaliyetin tehlikeli ve toksit özellikli kimyasallar içeriyor olması nedeniyle yer altı suyu kaynaklarını etkilenmemesi için hazırlanacak imar planlarında; -Yapılacak faaliyetlerin yeraltı depolama tanklarının sızdırmazlığının iyi şekilde sağlanması ve sürekli kontrol edilmesi, -Tesisin etrafı drenaj sistemiyle izole edilmesi ve drenaj hatlarının yağ tutucu ile sonlandırılması, suların sızdırmaz tankta toplanması, -Tesiste üretilen evsel nitelikli atık suların sızdırmaz özellikli fosseptikte toplanarak vidanjörler vasıtasıyla atıksu arıtma tesisine taşınması, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uyulması ve yapılacak imar plan notlarına bu hususların eklenmesi koşuluyla yapılacak faaliyet birimimizce uygundur5 denilmektedir.

11 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanında; Antalya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik etüt raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır. Bu raporda belirtilen önemli hususlar aşağıda verilmiştir; "İnceleme alanında yapılan jeoteknik amaçlı sondaj verilerinden elde edilen SPT -N30 Değerleri aralığında tespit edilmiş olup Sertlik Tanımı, Sıkılık Tanımı Arasındaki İlişkisine göre (Tablo 11) inceleme alanı sertlik tanımı " Sert-Çok Sert", sıkılık tanımı "Orta Sıkı-Sıkı" olarak tanımlanmıştır. İnceleme alanında yapılan sismik ölçümler sonucu Vs30 'a göre zemin grubu "C2" ve yerel zemin sınıfı "Z3" olarak değerlendirilmiştir. İnceleme alanında açılan 15 metrelik jeoteknik amaçlı sondajlarda (SK-1, SK- 2, SK-3) yüzeyden itibaren metrelik kısımda alüvyon birimi geçilmiştir. Elek analizi deney sonuçlarına (Ek. 16) göre, silt-kil miktarı % %68.76, kum miktarı % %46.93 ve çakıl miktarı % %9.28 aralığında bulunmuştur. İnceleme alanı; Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan ve tarih ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Mülga Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve 2133 sayılı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası nda 2. derece deprem bölgesinde yer aldığından (Şekil.11 - Ek.4). yapılaşma Esnası nda Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ile "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına mutlaka uyulmalıdır. Derece Deprem Bölgesinde inşa edilecek yapılar için en büyük yer ivmesi değeri amax= aralığında, etkin ivme katsayısı A0= g aralığında seçilmelidir. İnceleme alanındaki gözlemsel jeolojik çalışmalar, jeoteknik amaçlı açılan sondajlar ile jeofizik ölçümler (Sismik ve Özdirenç), laboratuar deneyleri ve analiz sonuçlarından elde edilen veriler doğrultusunda, inceleme alanı; zemin indeks - fiziksel özellikleri, sertlik, sıkılık, zemin dinamik ve elastik parametreleri, şişme, oturma, taşıma gücü, sıvılaşma, zemin büyütmesi ve hakim periyodu vb. yönleri ile incelenmiştir. İnceleme alanının da yapılan arazi deneylerinde SPTN30 değeri aralığında ve yapılan elek analizi deney sonuçlarına (Ek.16) göre, silt-kil miktarı % %68.76, kum miktarı % %46.93 ve çakıl miktarı % %9.28 aralığında olması ve bu SPTN30 değerlerinden elde edilen Terzaghi (1967)- Pack'e göre kg/cm2 aralığında olup, yerleşime uygunluk değerlendirmesi açısından Uygun Alanlar-1 (Zemin Ortamlar) içerisinde tanımlanmış eklerde belirtilen jeoloji, yerleşime uygunluk ve eğim haritalarında "UA-1" simgesi ile karakterize edilmiştir. Söz konusu alanda yapılaşma esnasında yapı temel alanlarında yapılacak yapı bazlı zemin etüdü çalışmalarına bağlı olarak temel tipi, temel boyu ve bu alanlarda yapılacak derin kazılarda yapı temel alanlarının yağışlı havalarda yağmur sularından etkilenmemesi için proje müellifi tarafından gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır." 8

12 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Qaf,.i*» %ö-10 i-. DES-1 öâ-î ÎSO-SÛ " A N T A L Y A İLİ rtö R K U T E L İ İL Ç E S İ U L U C A K 24BS PA R S E L Qai İM A R P L A N IM A E S A S J E O L O J İK -J E O T E K N İK E T Ü T ^ J " S K 2 J EOLOJİ, Y ER LEŞİME LDfGlfr'JLUK EĞİHfVe LÖÎÖ1SYON HARİTASI' a ç ık l a m a l a r O5' AKVyor ^3asKSj. ua-i I UVGUNALANLAR-*' * MMO EĞİl^VLfeÖeSİ 3 İNCEt MHAWNİ amri İNCELEMEALANI t^çjşenoktala 6. Onay// f/f 000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik Etüt 3. PLANLAMA ÜCARAftLâRB Planlama alanında; karayoluna hizmet vermesi düşünülen Turizm Tesis Alanı ve LPG-Akaryakıt Servis ve Bakım İstasyonu ve konut dışı kentsel çalışma alanı yapılmak istenmektedir. Kadastronun 2496 numaralı parseli 60 metre genişliğindeki Antalya- Korkuteli- Elmalı karayolu ikiye bölmektedir. Planlama alanının kuzeyinde yaklaşık 0.2 ha lık, güneyinde 0.9 ha lık ve karayolu içerisinde 0.6 ha lık alan kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında karayolunun kuzeyinde kalan kısımda; konut dışı kentsel çalışma alanı kullanım fonksiyonu ve karayolunun güneyinde kalan kısımda ise; turizm tesis alanı ve LPG-Akaryakıt servis ve bakım istasyonu kullanım fonksiyonu önerilmektedir. Planlama alanında yapı kullanma koşulları E=0.40, Hmax=11.50m şeklinde belirlenmiştir. Planlama alanın kuzeyinde yer alacak konut dışı kentsel çalışma alanı içerisine Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yapı yaklaşma mesafeleri başlıklı 41. maddesi "c" bendinde belirtilenler birimler yapılabilir. Yönetmeliğin 41. maddesinin "c" bendinde; " her türlü tarım ürünlerinin depolandığı, yıkama, kurutma, yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapıldığı açık sahalar, bekçi kulübesi, akaryakıt pompaları, sıvılaştırılmış gaz pompa ve kaideleri, mekanize hale getirilmemiş yükleme ve boşaltma rampaları, büfe vb. ikinci derece yapılar ve meskenler için en az 5 metredir." denilmektedir.

13 ANTALYA-KORKUTELİ-ULUCAK 2496 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Turizm tesis alanı ve LPG-Akaryakıt servis ve bakım istasyonu içerisinde; dinlenme tesisi, otel, restoran, alış-veriş birimleri, market, hediyelik ve yöresel eşya sergi ve satış üniteleri, köy pazarı, akaryakıt, LPG bakım ve servis istasyonu, araç yıkama vb. yapılabilir. LPG ikmali satışı için; akaryakıt ve LPG tankları, pompalar vb. kullanımların birbirine mesafeleri; TSE sayılı sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) - ikbal istasyonu - karayolu taşıtları için emniyet kuralları genelgesinin, gereken asgari emniyet mesafelerine uygun olarak yerleşmektedir nolu parsel içerisinde LPG- Akaryakıt Servis ve Bakım İstasyonunun yerleşim planını gösteren 1/200 ölçekli Vaziyet Planı rapor ekinde sunulmuştur. LPG İstasyonu için, gün ve sayılı resmi gazetede yayınlanan LPG yönetmelik hükümleri geçerlidir. Nazım imar planı önerisi; ana plan kararlarını bozmadan, ulaşım sisteminde arazi kullanımlarının konumunda, yoğunluğunda değişiklik yapılmadan, plan bütünüyle uyumlu olacak şekilde, şehircilik ilkelerine uygun, kamu yararı amacıyla hazırlanmıştır. Gereği için bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla. AKDENİZjPLANLAMA BÜROSU undd^förü,

14 KURUM GÖRÜŞLERİ LİSTESİ 1- İL TECARET MÜDÜRLÜĞÜ (KAMU YA R A R I) 2- İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ(TOIPRAK KORULU KARARI) 3- İL GSOA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 4- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 5- KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 6- DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 7- HALK SAĞLIĞI! MÜDÜRLÜĞÜ 8- ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(KADASTRQ VE MÜLKİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) 9- ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 10- AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 11- ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 12- TÜRK İYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 13- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) 14- KORKUTELİ BELEDİYESİ (MESAFE TAHDİT TESPİTİ)

15 !\(\ A N T A L Y A VALİLİĞ İ İlTicareâ.VI ödü i'lüüiı v * * '' Sayı: ~<T.İ) Konu: Kamu Yararı K ORK l T I :I,İ UELi- i) İ Y E B A Ş K A,\ L l ĞI İm a r ve ^cjıirciiilv M üdürlii&ii İliii tarih ve sayılı vazıru/ 0 gö ndcnlmck ted i ı. ilgi yazınızda talep edilen "kanıtı yaran" kararı Valilik MakııınıiKa îstıhsai edilmiş olup ekte Bilgilerinizi ve gereğini arz ederini. FK : Valilik Oluru (2 Sayla) O A lalürk C addesi l '! V Sokak \o:2 Raşiî Hl.K Ill-.K O (ıl,l. islıaııı k a ;:5 (> \I«fi üt prı^u / A N! / M V'-\ A y n n H lı h ılg i iç iır A lp e r K O D A / IV>':( tp 4 2 i 24.1&SI2-13- M IKslıii-. U-1 I :ıi%\ d'74 '. ı MJ-S-SI ç

16 T.C ANTALYA VALİLİĞİ İl Ticaret Müdürlüğü? v #'* *% * \ # W / n j. K FXPD ' Sayı: < *&» K o n u : Kamu Yararı UM Gl 10» OH VALİLİK MAKAMINA İ L C İ : îi) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç l iearet Genel Miklürlüğli nün J2.06.2U13 tarih ve /4705 sayılı yazısı b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'niin */) î tarih ve /5968 say) 11 yazısı Korkuteli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüsünün 18/07/2014 iarih, >858 sayılı yazısı ve Hidayet ULUBAHŞİ vekili FUNDA YÖRÜK ün 15/07/2.014 tarihli dilekçesi ile (ekinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Antalya Toprak Koruma Kunılıfnun tarih ve /1 Sayılı Kararı yer almaktadır.) ilimiz Korkuteli İlçesi Ulucak Mevki sınırları İçerisinde yer alan, 2496 parselde kayıtlı olduğu belirtilen toplam m" yüz üıçümlıi arazi üzerinde Akaryakıt ve LPG salış istasyonu, yöresel tarım ürünleri depolama alanı, dinlenme tesisi, otel, restoran, köy pazarı, market, araç yıkama ve park istasyonu, hediyelik ve yöresel ürümerin sergilendiği ve satışa sunulduğu stantlardan oluşan tesisi kurmak üzere söz konusu arazinin kullanımı için gerekli olan kamu yararı kararı talep edilmektedir. Konuyla ilgili olarak Müdürlüğümüzce oluşturulan Komisyon arazi mahallinde ve dosya üzerinde incelemelerde bulunmuştu!. Yapılan incelemede: Söz konusu taşınmazın tarımsal alanda bulunması nedeniyle konunun Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne intikal ettirildiği, buna istinaden Toprak Koruma Kuruluşlun tarih ve /1 Sayılı Kararı ile belirtilen yerin "'kuru mutlak iarım arazi" konumundan tarım dışı amaçla kullanımına karar verilmiş olup, arazinin Korkuteli ni Flmah'ya bağlayan D-6.C karayoluna cephe tarla vasfında olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Yapılacak tesisin Korkııteli-FJmalı-Kumluca-Finîke-Demre-Kaş D-635 karayolu üzerinde bulunmasından dolayı belirtilen karayolunun genişletme ve yenileme çalışmaları tamamlandığında söz konusu mevkiden geçen araç sayısında önemli bir artış olacağı düşünülmektedir. 1.5li tesisin KorkuteJilllmalı D-635 karayolunu kullanan tüm araç sahiplerine ve çevre köylerde bulunan yöre halkına akaryakıt sağlayacağı ve bu alan üzerine kurulacak yöresel tarım ürünleri depolama alanı, dinlenme tesisi, otel, restoran, köy pazarı, market, hediyelik ve yöresel eşya sergi ve sat)? üniteleri, araç bakım istasyonu, araç yıkama ve park istasyonu gibi ekonomik faaliyetlerin ve bu tesiste öngörülen.50 kişilik istihdam planlamasının ilçe ve bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmekledir. Autlürk Liutde.ii 1252 Sokak V>:2 Rıışit Bt'IUÎI'ROULl.. hlunıı K.u:5-(> Mııra ı. ı. AN 1\i YA Avrmnlı bilgi için: Alımcı M- MM f ol:(0242) I3--M Dâir!» ('»2 12,12)3X81^

17 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İI Tîcs» ret M üd îi rl îi ü :m.): Sonuç olarak, yukarıda izah edilen olumlu etkenler nedeni} ie Suv 111 loprak Koj uma ve Arazi Kullanımı Kanunun 13 Maddesinin (d) bendi ve larını Ara/ilermin Korunması kütlanılması ve Arazi J opiıılaştırılmasına İlişkin Tüzük ün (h bendi gereğince belirtilen ara/i üzerinde söz konusu tesisin yapılmasında kamu yararının bulunduğu göriiş ve kanaatine varılmıştır. Olur larınız.a arz ederim ^./(W 0 İ4 Mehmet YAVUZ Vali Yardımcısı \lau lrk Caddesi 1252 Sokak No:2 Rusiı B U K B U K tk il.l. İşbum K.u(:5 '> Mı. raspa*. t ANIALYA Ayrıntılı lıiljîi için: Alımcı YKTİM Tcl:(0242) D.'bili i3--i iaks ti;242) 24

18 I.r -r*,- \ ^ *»«$ acvhptn**' OİÖA TA 3İ M ve h a y y a n c m k fa'â NtiĞ C SAYI : / / KONU:Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanımı T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık M üdürlüğü KORKUTELİ KAYMAKAMLIĞINA (Belediye B aşkanlığı) ANTALYA Antalya İl Gıda, T arım ve Hayvancılık M üdürlüğü f İLG İ: a-) tarih ve 1989 sayılı yazınız b-)müdürlüğümüzün tarih ve 5682 sayılı yazısı c-)hidayet ULUBAHŞİ nin tarihli Toprak Koruma Kuruluna müracaatı İlgi yazı (a) ile Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan 2496 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Akaryakıt - LPG İstasyonu ve dinlenme tesisi yapmak amaçlı mevzi imar planı yapılabilmesi için 1,7675 ha yüzölçümüne sahip Kuru M utlak Tarım Arazisi sahanın tarım dışı amaçlı kullanımı için kurum görüşümüz talep edilmiş ilgi (b) yazımız ile de tarafınıza cevap verilmiştir.ilgi ( c) yazı ile ; Hidayet ULUBAHŞİ nin tarihli dilekçesine istinaden söz konusu alanların Toprak Koruma Kurulu tarafından değerlendirilmesi istenmektedir. Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan 2496 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Akaryakıt -LPG ve dinlenme tesisi yapılabilmesi için 1,7675 ha yüz ölçümlü Kuru M utlak Tarım Arazisi sahanın tanm dışa amaçla kullanımı tarihli Toprak Koruma Kurulu gündemine alınmış oy birliğiyle uygun görülmüştür. Ancak arazinin tarım dışı amaçla kullanımı için; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 13. Maddesi gereği Bakanlığımız Tanm Reformu Genel Müdürlüğüne iletilmek ve değerlendirilmek üzere gerekli olan Kamu Yararı Kararı belgesinin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi hususunu; Gereğini rica ederim. Serdar CEVHEROG Vali a. Vali Yardımcısı EKİ: 1 Adet Toprak Koruma Kurul K ararı ÇprlirM ah Vatan Rnlvarı 07040

19 T.C. ANTALYA V A LİLİĞ İ f " jç * II Gıda Tarım ve Hayvancılık M üdürlüğü t. w EXP0. "'" un ANTALYA T O PR A K KORUM A KURULU KARARI K a ra r Tarihi : K a ra r No : /1 Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2496 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Akaryakıt - LPG İstasyonu ve dinlenme tesisi yapmak amaçlı mevzi imar planı yapılabilmesi için 1,7675 ha yüz ölçümlü K uru M utlak Tarım Arazisi sahanın tarım dışına çıkarılması halinde tarımsal bütünlük bozulmayacaktır. Söz konusu alanın alternatif alan değerlendirmesi yapılmış ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün hazırlamış olduğu rapora istinaden tarım dışı amaçla kullanım talep edilen alanın sınıfı, konumu, çevre arazilerle olan ilişkileri ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü nün güzergah ve kamulaştırma alanlarının gösterildiği dosya ekinde sunulan tarihli belgeden yeni yol güzergahının söz konusu 2496 parsel numaralı taşınmazın içerisinden geçtiği ve taşınmazın yaklaşık ha'lık kısmının kamulaştırıldığı, taşınmazın geri kalan 1,2095 ha lık kısmının yola sınır durumda kaldığı görüldüğü için: yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu alanın alternatifi yoktur. Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2496 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Akaryakıt -LPG ve dinlenme tesisi İstasyonu yapılabilmesi için 1,7675 ha yüz ölçümlü K uru M utlak T arım Arazisi sahanın tarım dışı amaçla kullanımı oy birliğiyle uygun görülm üştür.. Sahanın farklı bir amaçla kullanılmak istenmesi halinde Kanun kapsamında yeniden iziniendirilmesi gerekmektedir. J U R U L Ü Y E L E R İ ali /Y ardım cısı Veli T U N Ç E Z D efterd arlık I B edrettin TA ŞK ESEN ^ 1 Ç evre ve Ş ehircilik M ü Üye. İb rahim ACA R İl K ü ltü r ve T urizm M üdürlüğü Üye Prof. D r. D ursun BÜYÜKTAŞ Z ira a t M ühendisleri O dası (K A T ILM A D I) IRAN Z ira a t O dası Z ira a t Yüksı Üye Doç. Dr. Şule ORMAIN A kdeniz Ü niversitesi (K A T ILM A D I)!\ Süldym an G O N Ü L K IR M A Z NsD^İ h3. Bölge M üdürlüğü Adres: Sedir Mah. Vatan Bulvarı A N T A LY A Tel : Faks: Web:

20 T.C. t.c. ^ ANTALYA VALİLİĞİ '*./ W*- / b a k a n üij5eh1rc1lik Çevre ve Şehircilik!l Müdürlüğü? 2 W'u20H Sayi : E S. > /-' 7 ^5 21/07/2014 Konu : Akaryakıt Lpg Servis Bakım ve Dinlenme Tesisi Sayın Hidayet ULUBAHŞİ (Elmaiı Mah.l.Sok.Çıragö2 İşhanı 19/1} ilg i; 21/07/2014 tarihli ve Referans No'lu Başvuru Muratpaşa/Antalya Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Ulucak iviah. mevkiinde Hidayet Ulubahşi tarafından yapılması planlanan Akaryakıt Lpg Servis Bakım ve Dinlenme Tesisi (90 ton kapasiteli yer altı depolama tankı ve 10 m3 depolama kapasiteli yer altı Lpg depolama tankı) projesi, 03/10/2.013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Listelerinde yer almadığından kapsam dışı olarak değerlendirilmiştir. Ancak, planlanan yatırım ile ilgiü olarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve diğer mer'i mevzuat çerçevesinde öngörülen gerekli izinlerin alınması, ekolojik dengenin bozulmamasma, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. ' ( / r v u. n B edrettin TAŞKESEii Vali a. İl Müdür V, Not:Evrak Hidayet UI UBAHŞIffC: ) tarafından elden takiplidir. M eltem Mah. Dumlupınar Bulvarı No: M uratpaşa/antalya Bilgi için: t.akdoğan /Çevre Müh. Tel : ü Faks : e-tsifc l antalva ffcsh go\..tr web http/'syvav.csh.pov tı/iller/antab K u n m u m u z, "'IS -L N -İS O 9001:2008 Kalite Yönelim Ş ulem i Belgesi ne sahip olup.nı s n ;cjar 'i u lu la m a k la d ır.

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 114 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- t Konu: Korkuteli 177 parsel NİP. X EXP02016 0 ^ /0 6 /2 0 1 5 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- i f e Konu: Korkuteli 402 ada 14 parsel NİP değ. w EXP02016 OH /06/2015 BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü r EXP02016 A N T A L Y A Sayı : 90852262-301.03- o O Konu: Elmalı Gökpınar Mah. 807 parsel NİP.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü \ V EXP02016 AN TALYA Sayı : 90852262-301.03-5 T O S " 0.^ 0 9 /2 0 1 5 Konu: Kaş îlçesi, Sarıbelen

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. Birol EKİCİ Genel Sekreter

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. Birol EKİCİ Genel Sekreter TC. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü fifrvt-i yç/ expo2oiş ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- OS^b0) / ^ a i ı > /09/2015 Konu: Korkuteli/Uzunoluk

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?()16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 U 2 > ~ GU02/2015 Konu: Manavgat 215 ada 1 parsel, 216 ada 1

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Belkonak Mah, 123 ada 2 p ve 124 ada 10 p NİP K EXP0

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA m T.C. ANTALYA BÜYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Korkuteli Uzunoluk Mah. 1221 ada 1,2,3, parseller NİP değ. ıf( / İ * A EXP02016

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXp Sayı : 90852262-301.03-.1/- (y 8 < O ^./l 1/2014 Konu: Manavgat 129 ada 7 p. NİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ' W" / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo?oh Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-6 - ( 3 ^ 3 Konu: Aksu Cihadiye 14079 ada 5 parsel UİP. t EXP02016 ANTALYA

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

T.C.. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C.. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK MAKAMINA / Ş & s T.C.. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ» imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü v y, ' «İMİ EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- l U S O - ^.(/07/2014 Konu: Manavgat 1080,1442

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 Nolu Parsel ve 1466 Nolu Parsel toplam yüzölçümü,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEH İR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: M anavgat 270 ada 1parsel NİP :T - ; EXP02016 /_/2015 BAŞKANLIK M AKAM INA

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

Detaylı

Planlama Alanı Antalya İli, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Kızıllı Köyünde yer almaktadır. (Şekil1).

Planlama Alanı Antalya İli, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Kızıllı Köyünde yer almaktadır. (Şekil1). ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ KIZILLI KÖYÜ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ ALANINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama Alanı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l û l T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 6 - ^ ^ 3 ^ Konu: Döşemealtı Yeniköy 155 ada 11,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-l U k ^ - 3 0 5 Konu: Sarılar Mahallesi 1353 p. NİP. KG»l!NU,# -/ & o o ö. ^ A *

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM 1İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube MüdürlOğii Sayı: 90852262-301.03^.1168 Tarih; 28.04.2017 17:46 Dosya Numarası: 2017-81641 l l ' 2 > T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü V V V exp02016 Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -^ ^ ) / 0^/1 2 /2 0 1 5 Konu: Konyaaltı, 6431

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA .o m u, T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-1U İ6-3 0 2 9 Konu: Konyaaltı Petrol Boru Hattı UÎP. 0i\ X y - j EXP02016

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 0«IN U,. 0 i* - o S _ 4 n # EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- i Konu: Konyaaltı 6925 ada 2, 3 p.

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA . 6*1 tn lu e. M T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 9085 2 2 6 2-3 0 1.U3 Konu: Kumluca 287 ve 290 adalar UİP. K EXP02016 ANTALYA ^.

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU Soğanyemez mah. Banker Ali Bey Apt. No:9/11 Kat:3 Daire:8 EDREMİT Tel:(0,266) 374 31 11 TC BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HAVRAN İLÇESİ, BÜYÜKŞAPÇI MAHALLESİ, GEYALANI

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü C M -* * - m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 7469 ada 1 parsel NİP. Î r: *" ' T ' EXP02018 AKTJkLV

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EX /0 Sayı : 90852262-301.03-.../.../2015 Konu: Manavgat 154 ada 1parsel NİP BAŞKANLIK MAKAMINA Manavgat

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü / «i.» a' *8 T.C. \ 1 * * V W - İ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Exp İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa 872 ada 34 parsel NİP.

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ 28092 ADA 9 NOLU PARSEL İLE TESCİL HARİCİ ALANDA KAMU KURUMLARI YÖNETİM VE HİZMET ALANI (BELEDİYE HİZMET ALANI) ÖNERİLMESİ İLE İLGİLİ 1/1.000

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA / T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü n r EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Kalkan Mahallesi 1044 parsel. - f l BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ. 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ 9 9 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü \ ' O S sf ( -/ EXP02016 A N T A L Y A Sayı : 90852262-301.03-- 39'S(/ Konu: Alanya İlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

T.C. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. Sayı : E.268B Konu : Manavgat ÇoIlik(,i 129 ada 7 parsel NÎP.

T.C. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı. Sayı : E.268B Konu : Manavgat ÇoIlik(,i 129 ada 7 parsel NÎP. AıHalya Bijyukşeliir Belediyesi Planlama ŞuOe MucıırHK^u Say.- 90853?6?-301 03-E?688 Tarih. 03.10 2017 Dosya Numarası' 2017-178175 ^ 0 T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E LEDİY E B A Ş K A N L IĞ

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3 <33/07/2015 Konu: Kaş, Belenli Mah. 101 ada 585, 586, 857 p. (Eski 101 ada 466 p.) NİP BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3 <33/07/2015 Konu: Kaş, Belenli Mah. 101 ada 585, 586, 857 p. (Eski 101 ada 466 p.) NİP BAŞKANLIK MAKAMINA (jj \ % \ ı c - i ;!\ ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ ' N*' / İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02oış Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-2 ^ - 3

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü r / EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- U O O '^ li Konu: M uratpaşa Tahılpazarı 3341 ada

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı r v ıııa ıy a u u } u r ^ c iih u c ı c u ı y c o ı Planlama Şube Müdürlüğü S3/ 1: 90852262-301.03-E.948 Tarih: 05.04.201712:27 Dosya Numarası: 2017-63843 ^ 0 T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE e-imzahdır Birol EKİCİ Genel Sekreter

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE e-imzahdır Birol EKİCİ Genel Sekreter M ik d iy c i D u y u K ş e n ıı D u iu u ıy e b i Planlama Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.583 Tarih: 28.02.201719:53 Dosya Numarası: 2017-40963 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 100 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- A 76/ - 2 S / 3 Konu: Finike 1135 parsel NİP.değ. s-, \ m * A İT EXP02016 ANTALYA

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA \3o. qmen lljr, T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-1 ~ L,2H.\ Konu: Kepez 27433 ada 5 p. UİP. ", - t * K J EXP02016

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?.C)16 Sayı : 90852262-301.03-1^9^- ü T - 5 ^ Konu: Döşemealtı K.Yeniköy 713, 715 ila 724 ve 1557p.

Detaylı

BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 126 PAFTA,889 ADA,13 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz,2016 1 1-KONUM: Ayvalık

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ADiaıya üuyukşenır ueıeaıyesı Planlama Şube Müdürlüğû Sayı; 90852262-301.03-E.598 Tarih: 28.02.2017 19:57 Dosya Numarası: 2017-41094 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA _/J*Q- T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-2 S 1 * - Konu: Konyaaltı Üstün Yetenekli Öğrenciler UİP 1 ' K ' EXP02016

Detaylı

T.C. îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü!' t v - EXp02016 ANTALYA Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1. 0 3 - ^. 1 / 0 7 / 2 0 1 4 Konu: Kepez 8998 ada

Detaylı

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA t.c. v / ANTALYA BUYUKŞEHIR ŞEHİR BELEDİYESİ * Exp0201i * İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-2 J 8 b - 0 * 3 8.4/11/2014 Konu: Korkuteli 29 p.

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.04.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 1 2 j D T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü * EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez Eğitim Tesisleri Alanı 1/5000 ölç. NİP. CX>.

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ASKI İLAN TUTANAĞI

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ASKI İLAN TUTANAĞI T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ASKI İLAN TUTANAĞI Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.07.2016 tarih ve 735 sayılı kararı ile görüşülüp, karara bağlanan 3194 sayılı İmar

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü - - I t EXP02016 A N T A L Y A Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3-2 ^ 2-5 ^ ^ 3 Konu: Manavgat 73

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı A ntalya B üyükşehir Belediyesi Planlam a Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.4106 Tarih: 30.12.2016 19:03 Dosya N um arası: 2016-10487 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

T.C. V* ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. V* ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. V* ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Expo İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- f ^ 0 ^. /06/2015 Konu: Kepez 27736 ada 1 parsel UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTAL YA Sayı : 90852262-301.03- ^ O 'L ^ c /10/2015 Konu: Manavgat 1716 ada 2p. NİP değ.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- O Konu: Elmalı 288 ada 23, 24, 25, 26 parseller NİP. ' r j EXP02016 ANTALYA Ol*

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-1: Elbasan Mahallesi 211 nolu parsele ait 1/1000 İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.08.2016 tarih E.3667 sayılı yazısında; İLGİ : 12.08.2016 tarih 32249 sayılı dilekçe. TALEP: Çatalca

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- ^ o i a / Konu: Manavgat İlçesi, Karacalar Mahallesi 1281 Nolu Parsel 5.000

Detaylı

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 123 T.C. ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Çeşme Mah. 209 Ada 1 Nolu Parsel Enerji Üretim Alanı (Güneş

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü t.c. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXp^ Q16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-0 9 S. 2 j0 2 3 Konu: Döşemealtı Atatürk Caddesi Yol boyu ticaret

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Aksu 5 ada 7 ve 8 parseller UİP değ. I W * >. i V" y Ç 'J expo:)16

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLAN İSMİ BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KALAYCILAR MAHALLESİ I19-C-11-B PAFTA 1166 PARSEL VE 1167 PARSELİN BİR KISMINA AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı