1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri"

Transkript

1 tr/tr Sayfa Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün ismi STANDOX THINNER 2K Ürün kodu Tavsiye edilen kullanım amacı Tiner Şirket/üstlenen bilgileri Üretici/Firma STANDOX GmbH Sokak/Posta Kutusu Christbusch 45 Ulusal İşaret/Posta Kodu/Yer DE Wuppertal Telefon +49 (0) Tehlike tanımlama GBF hakkında bilgi Telefon +49 (0) Elektronik posta adresi Acil Durum Bilgisi Acil durum telefonu +44 (0) Daha fazla bilgi için, lütfen İnternet adresimize de başvurunuz Bu karışım 1999/45/EC direktiflerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Tehlike tanımı Sınıflandırması : Tahriş edici; Alevlenebilir; Alevlenebilir. Gözleri tahriş eder. Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. İnsan ve çevreye yönelik özel tehlike açıklamaları Bilinmiyor. 3. İçeriğe ilişkin yapı/bilgiler Kimyasal Özellikleri Solvent karışımı Zararlı bileşenler 29. ATP dahil madde listesi, 67/548/EC EC-No. CAS-No. Kimyasal İsmi Konsantrasyon Sınıflandırması n-bütil asetat 45,00 - < 55,00 % R10 R66 R metoksi-1-metiletil asetat 45,00 - < 55,00 % R10 Xi; R metoksipropil-1-asetat 0,20 - < 0,25 % R10 Repr.Cat.2; R61 Xi; R37 Bu güvenlik bilgileri formunun verilen revizyon tarihine kadar bu preparatın içinde kullanılan kimyasal maddelere REACh kayıt numarası belirlenmemiştir.

2 tr/tr Sayfa 2-7 Ek öneri R oranlarının açılımları için Bölüm 16 ya bakınız 4. İlk yardım tedbirleri Genel öneri Semptompların devamı halinde veya her türlü şüphe halinde doktora başvurunuz. Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağız yoluyla birşey vermeyiniz. Solunum Buhar veya buhar bulutunu solumayınız. Buharların kaza ile solunumu halinde açık havaya çıkarınız. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapınız. Eğer hastanın bilinci yerinde değilse, hastayı uygun bir pozisyona getirip, doktora başvurunuz. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. Deri teması Solvent veya inceltici kullanmayınız! Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Deriyi bol su ve sabunla veya bilinen bir temizleyiciyle yıkayınız. Deri tahrişi devam ederse doktora başvurunuz. Göz teması Kontakt lensleri çıkarınız. Gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika bol bol temiz suyla yıkayınız. Doktora başvurunuz. Ağız yoluyla alma Yutulduğu takdirde hemen tıbbi öneri alınız ve bu kabı veya etiketi tıbbi personele gösteriniz. KusturMAyınız. Kıpırdatmayınız. 5. Yangın söndürme tedbirleri Tehlikeli yanma ürünleri Yangın, zararlı bozunma ürünleri (başlık 10 a bakınız) içeren siyah, yoğun bir duman oluşturabilir. Bozunma madderine maruz kalınması, sağlığa zarar verebilir. Yangın ve Patlama Tehlikeleri Alev alabilen sıvı Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Tutuşmaya neden olabilecek herşeyi yok ediniz. Uygun yangın söndürme aracı Üniversel sulu zar oluşturucu köpük, Karbon dioksit (CO2), Kuru kimyasal, Su spreyi. Güvenlik sebebiyle kullanılmayacak olan yangın söndürme araçları Yüksek hacimli su jeti Özel Korunma Ekipmanları ve Yangınla Mücadele Yöntemleri Uygun giyininiz: Atese karşı dayanıklı komple giysi. Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız. Yangın durumunda, tankları su spreyi ile soğutunuz. Yangın söndürme sularının lağıma veya su borularına karışmasını önleyiniz. Ek öneri Yangına maruz kalmış kapalı kapları su pükürterek soğutunuz. 6. Kaza sonucu salınıimlara yönelik tedbirler Kişisel tedbirler İyi havalandırılmış bir yerde saklayınız. Ateş kaynaklarından uzak tutunuz Koruyucu yönetmelikleri (bakınız bölüm 7 ve 8) dikkate alınız. Buharını solumayınız Çevresel tedbirler Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Nehir, deniz veya kanalizasyonların kirlenmesi durumunda yerel kanunlara uygun olarak yetkili makamlar bilgilendiriniz. Temizlik için metodlar Sızmış olan malzemeyi yanmaz emici maddelerle (örneğin kum, toprak, Vermiculite) sınırlayınız ve imha etmek üzere yerel hükümlere uygun kaplara toplayınız. Gerektiğinde temizlik maddeleri ile temizleyiniz, mümkünse solvent kullanmayınız. 7. Taşıma ve depolama

3 tr/tr Sayfa 3-7 Güvenli taşıma önerileri Havada yanıcı ve patlama tehlikesi bulunan solvent buharlarının oluşumu ve hava sınır değerlerinin aşılması engellenmelidir. Ürün, her tür çıplak ışık kaynaklarından ve tutuşmaya yol açabilecek nedenlerden uzak ortamlarda kullanılmalıdır. Malzeme elektrostatik olarak yüklenebilir. Aktarma esnasında sadece topraklı kaplar kullanılmalıdır. Ayakkabılar dahil antistatik koruyucu kıyafet giyilmesi tavsiye edilir. Kıvılcım oluşturabilecek eşyalar kullanılmamalıdır. Gözle ve ciltle temasını engelleyiniz. Sprey dumanını veya buharını solumayınız. Uygulama alanında, sigara içmek, yemek yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. Kanuni koruma ve güvenlik yönetmeliklerine uyunuz. Eğer malzeme kaplama ise, uygun solunum aleti veya havalandırma ve eldiven kullanmadan kumla kapatmayınız, kesmeyiniz, pirinçle kaplamayınız veza kurumuş kaplamaya kaynak yapmayınız. Yangın ve patlamaya karşı korunması tavsiye edilir Çözgen buharı havadan ağırdır ve tabana yayılabilir. Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Kabı basınçla boşaltmayınız, basınçlı kap değildir! Daima orijinal ambalaja uygun olan kaplarda saklayınız. Depolama Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler Etiketteki önlemleri dikkate alınız C arasında, kuru, havalandırması iyi, ısı ve ateş kaynaklarından, ve direk güneş ışığından uzak yerlerde saklayınız. Sigara içilmez. Yetkili olmayanların girmesini önleyiniz. Açılan kaplar, dökülmeyi önlemek için dikkatli bir şekilde kapatılmalı ve dik tutulmalıdır. Depolama için öneriler Kuvvetli yükseltgen ve alkalinlerden ve kuvvetli asitlerden ayrı yerde saklayınız. 8. Maruziyet kontrolleri/kişisel koruma Teknik tesis planı hakkında ek bilgi Uygun havalandırma sağlayınız. Bu, iyi bir genel ekstraksiyonla yapılmalıdır. Hatta mümkünse lokal havalandırma kullanılmalıdır. Eğer bunlar parçacık ve solvent buharı konsantrasyonlarını OEL in altında tutmaya yetmezse, uygun solunum koruması takılmalıdır. Gaz filtreli maske, A (EN 141) tipi Ulusal mesleki maruziyet limitleri CAS-No. Kimyasal İsmi Kaynak Zaman Tip Değer Not n-bütil asetat STEL 200 ppm TWA 150 ppm Koruyucu ekipman Göz, deri veya kıyafetlerle teması önlemek için kişisel korunma ekipmanları giyilmelidir. Solunumun korunması Solvent konsantrasyonu hava sınır değerleri üzerindeyse, amaca uygun bir oksijen maskesi kullanılmalıdır. Ellerin korunması Ürünün kendisi için eldivenlerin delinme süresi bilinmemektedir. Eldivenin yapıldığı malzeme preparatın içindeki maddelere göre tavsiye edilmiştir. Kimyasal İsmi Eldiven malzemesi Eldiven kalınlığı Emilim süresi n-bütil asetat Viton (R) R 0,7 mm 10 min Nitril kauçuk 0,33 mm 30 min Koruyucu eldivenin calypma istasyonuna oezgue uygunludu (oern. mekanik stabilite, ueruen uygunludu, anti-statik oezellik) her durum icin kontro edilmelidir. Kullanma amacına uygun korunma için (örn. spreylemeye karşı korunma) 3. grup kimyasal dirence sahip bir nitril koruma eldiveni (örn. Dermatril R eldiven) kullanılmalıdır. Kirlendikten sonra eldiven değiştirilmelidir. Ellerin ürüne sokulması kaçınılmaz ise (örn. bakım, onarım amacıyla), bir bütil veya florokarbon kauçuk eldiven kullanılmalıdır. Eldiveni üreticisinden aldıktan sonra, bu güvenlik veri sayfasının 3. kısmındaki, materyallerin penetrasyon süresine ilişkin bilgilere başvurun. Keskin kenarlı cisimlerle çalışırken eldivenler hasar görebilir ve dolayısıyla etkisiz kalabilir. Eldivenlerin kullanılması, muhafaza edilmesi, bakımı ve değiştirilmesine ilişkin olarak üreticisinin yaptığı beyanlara ve verdiği bilgilere uyun. Koruyucu eldivenler, hasar gördükten veya ilk aşınma belirtileri görüldükten sonra derhal değiştirilmelidir.

4 tr/tr Sayfa 4-7 Gözlerin korunması Solvent sıçramalarına karşı önlem olarak koruyucu gözlük kullanınız. Deri ve vücudun korunması Uygun koruyucu giysi giyin. Doğal elyaftan (pamuk) veya ısıya dayanıklı sentetik elyaftan antistatik kıyafetler kullanınız. Hijyen ölçütleri Deriyi bol su ve sabunla veya bilinen bir temizleyiciyle yıkayınız. Organik solventler kullanmayınız! Çevresel maruziyet kontrolleri Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Ekolojik bilgiler icin boeluem 12 ye bapvurun. 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler Görünüm Form: sıvı Renk: renksiz Güvenlikle ilgili bilgiler Değer Metot Parlama noktası 30 C Tutuşma sıcaklığı 272 C DIN Kaynama noktası/kaynama ölçeği (aralığı) 125 C Alt patlama limiti 1,3 % Üst patlama limiti 13,1 % Buhar basıncı 8,2 hpa Bağıl yoğunluk 0,92 g/cm 3 DIN 53217/ISO 2811 Su çözünürlüğü fark edilir derecede Viskozite (23 C) <20 s ISO mm Solvent ayrılma testi < 3% ADR/RID Uçucu bileşenlerin içeriği (su dahil) 100,0% Esaslar Buhar basıncı >= 0.01 kpa ph Uygulanamaz. 10. Kararlılık ve tepkime Kararlılık Kararlı Kaçınılması gereken koşullar Tavsiye edilen yönetmeliklere uyulduğunda depolama ve kullanıma ilişkin olarak stabildir (bakınız bölüm 7). Kaçınılması gereken materyaller Ekzotermik reaksiyonlardan kaçınmak için oksitleyici maddelerden, kuvvetli alkali ve kuvvetli asidik malzemelerden uzak tutunuz. Tehlikeli ayrışma ürünleri Yüksek ısılarda karbondioksit (CO2), karbonmonoksit (CO), azot oksit (Nox), yoğun siyah duman gibi tehlikeli ayrışma ürünleri meydana gelebilirler. 11. Toksikolojik bilgiler Genel notlar Ürün sınıflama açısından test edilmemiş, konvansiyonel yöntemlere (hesaplama süreci) göre sınıflandırılmıştır. Bu ürün EC talimatlarına veya ilgili ulusal kanunlara uygun olarak sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir. Ayrıntılar için bakınız bölüm 3 ve 15. Pratikten deneyimler. Hava sınır değerinin üzerindeki solvent paylarının solunması örneğin mukozanın ve solunum organlarının tahrişi, karaciğerde, böbreklerde ve merkezi sinir sisteminde hasar gibi zararlara sebebiyet verebilir. Semptomlar ve belirtiler başağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, adalelerde güçsüzlük, uyuşukluk ve bazı durumlarda bilinç kaybından oluşur. Solventler cilt tarafından emilmek suretiyle burada anılan bazı etkilere neden olabilirler. Ürün ile uzun süreli veya tekrarlı temas ciltte yağ kaybına sebep olmakta ve alerjik olmayan ciltle temas zararlarına (Kontaktdermatitis) ve/veya zararlı madde emilmesine neden olabilir. Maddenin göze kaçması halinde, iritasyonlara ve geri dönülebilir zararlara yol açabilir. Toksisite Test Tipi Değer Zaman Tür n-bütil asetat

5 tr/tr Sayfa 5-7 Toksisite Test Tipi Değer Zaman Tür Oral LD50 > ml/kg sıçan Dermal LD50 > ml/kg tavşan Soluma LC50 > ppm 4 h sıçan 2-metoksi-1-metiletil asetat Oral LD50 8,5 g/kg Dişi Sıçan Dermal LD50 > 5 g/kg tavşan Soluma LC50 > ppm 6 h Erkek Fare 12. Ekolojik bilgiler Ürünün çevre dostu değerlendirmesi yapılmamıştır. The data in this section is consistent with data from chemical safety reports available at the date of revision. Bu ürün AOX a katkıda bulunabilen organik bağlı halojenler içermemektedir. Taşınabilirlik Bilgi bulunmamaktadır. Kalıcılık ve nitelik kaybı Bilgi bulunmamaktadır. Biyolojik birikim potansiyeli Bilgi bulunmamaktadır. Diğer olumsuz etkiler Müstahzar, 1999/45/EG sayılı müstahzar direktifinin konvansiyonel yöntemine göre çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır 13. Atık tedbirleri Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz. Ürün: Tavsiye: İmha etme süreci olarak energetik değerlendirme tavsiye edilir. Mümkün olmadığı taktirde sadece özel atık yakma süreci uygundur. EWC atık imha No: Tanımlama İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar Kirli ambalajlar: Tavsiye: Boşaltılmış kaplar hurda değerlendirme ya da geriye dönüşüm merkezine verilmelidir.. Uygun şekilde boşaltılmamış ambalajlar özel atık olarak değerlendirilirler (atık kod no ). 14. Taşıma bilgileri Nakliye, karayolu için ADR, demiryolu için RID, denizyolu için IMDG ve havayolu için ICAO/IATA uyarınca gerçekleştirilmelidir. ADR/RID (Kara taşımacılığı) Kargo özellikleri: BOYA İLİŞKİLİ MADDE UN numarası: 1263 tehlike sınıfı: 3 ikincil tehlike sınıfı: Uygulanamaz. Paketleme grubu: III Tunnel restriction code: D/E Özel Provizyon: 640E Kemler Kod: 30 IMDG (Deniz taşımacılığı)

6 tr/tr Sayfa 6-7 Kargo özellikleri: BOYA İLİŞKİLİ MADDE UN numarası: 1263 tehlike sınıfı: 3 ikincil tehlike sınıfı: Uygulanamaz. Paketleme grubu: III Denizi Kirleten: N EmS: F-E,S-E ICAO/IATA (Hava taşımacılığı) Kargo özellikleri: BOYA İLİŞKİLİ MADDE UN numarası: 1263 tehlike sınıfı: 3 ikincil tehlike sınıfı: Uygulanamaz. Paketleme grubu: III 15. Düzenleme bilgileri 1999/45/EWG adly AB yoenetmelidi uyarynca iparetleme Ürünün tanıma harfi ve tehlike tanımı Xi Tahriş edici R -cümlesi/ R-cümleleri R10 R36 R66 R67 Alevlenebilir. Gözleri tahriş eder. Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. S kodlu cümle(ler) S23 S38 Buhar solumayın. Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın. 16. Diğer bilgiler Bölüm 3 den ilgili rakamla/rakamlarla R oranları R10 R36 R37 R61 R66 R67 Alevlenebilir. Gözleri tahriş eder. Solunum sistemini tahriş eder. Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir. Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Bilgiler referans olan çalışmalardan ve literatürden alınmıştır. Madde no. CAS-numarası: EC-numarası: 67/548/EEC direketifleri içerisinde belirtilmiş sağlığa veya çevreye zararlı maddeler.

7 tr/tr Sayfa 7-7 Diğer yönetmelikler, sınırlamalar ve yasak düzenlemeleri 76/769/EC no lu Direktif 98/24/EC no lu Direktif 90/394/EC no lu Direktif 793/93/EC no lu Direktif 1999/45/EC no lu Direktif 2006/8/EC no lu Direktif EUR-LEX: Saf madde için maruz kalma sınırı Eğitim tavsiyesi 76/769/EC no lu Direktif 98/24/EC no lu Direktif Ek bilgi Bu güvenlik veri belgesindeki bilgiler bugünkü bilgi düzeyimize dayanmaktadırlar ve ulusal mevzuata ve AB mevzuatına uygundurlar. Ürün, yazılı izin olmaksızın bölüm 1 de anılan kullanım amacının dışında bir amaç için kullanılmamalıdır. Kullanıcı, gerekli tüm yasal hükümlere uyulmasından sorumludur. Madde, yalnızca 18 yaşından büyük ve işin nasıl yapılacağı, güvenlik önlemleri ve zararları hakkında yeteri kadar bilgilendirilmiş kişilerce kullanılmalıdır. Bu güvenlik veri belgesindeki bilgiler ürünümüzün güvenlik istemlerini tanımlarlar ve ürün özelliklerine ilişkin olarak bir garanti anlamına gelmezler. Raporun sürümü Ek - Maruz kalma senaryoları Versiyon Değişiklikler 5.0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Maruz kalma senaryosu kullanım şartları tasviri olup bir madde veya karışımın insan veya çevreye olan risklerini kontrol etmeye yarar. Maruz kalma senaryosu bu preparatın içinde kullanılan kimyasalların baştaki senaryolarına dayanmaktadır. Bu güvenlik bilgileri formu (SDS) çıkarılana kadar maruz kalma senaryosu mevcut değildi. Bu ürün yalnızca sanayi ve/veya profesyonel kullanım amaçlıdır, hiçbir tüketici kullanımı için değildir.

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10 Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : P.Ü PANEL KAPI BOYASI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Alkid esaslı çift komponentli Son kat İpekMat

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AT06-2810 R93 Sayfa 1 / 13 1 01 adde/karışım ve Firma Bilgisi Product identifier BC810.5 0.5L ORGANIC ORANGE (REDSHADE) # AT06-2810 R93 53196671 Relevant identified uses of the substance or mixture

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1- MADDE / PREPARAT VE FĠRMA BĠLGĠLERĠ Ürün / Preparat Tanımı: Ticari Adı: Signaline Firma Bilgileri: Firma Adı: SIGNATEKMA Boya ve Sinyalizasyon San. ve Tic.A.Ş. Adres: Kurtuluş Caddesi No:23 Yazıbaşı

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Sınıflandırma (27092 T.C.) Hassaslaştırıcı Xi: Tahriş edici R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Sınıflandırma (27092 T.C.) Hassaslaştırıcı Xi: Tahriş edici R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI

BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN TANIMLANMASI GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (YÖNETMELIĞI (CE) n 1907/2006 - REACH) Versiyon : 6.1 (19-01-2012) GÜVENLİK BİLGİLERİ FORMU (REACH yönetmeliği (CE) n 1907/2006 - n 453/2010) BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/TEŞEBBÜSÜN

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04. Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176004 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı Adresi

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

Versiyon 12.0 Revize Edildiği Tarih 13.05.2011 Basım Tarihi 16.05.2011 : 01-2119471330-49-0006, 01-2119471330-49-XXXX

Versiyon 12.0 Revize Edildiği Tarih 13.05.2011 Basım Tarihi 16.05.2011 : 01-2119471330-49-0006, 01-2119471330-49-XXXX Versiyon 12.0 Revize Edildiği Tarih 13.05.2011 Basım Tarihi 16.05.2011 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Acetone : 01-2119471330-49-0006,

Detaylı

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010 DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW Ürün Kodu (UVP) 79366817 Kullanım amacı Böcek ilacı Adres

Detaylı

Versiyon 12.0 Revize Edildiği Tarih 13.05.2011 Basım Tarihi 16.05.2011 : 01-2119471330-49-0006, 01-2119471330-49-XXXX

Versiyon 12.0 Revize Edildiği Tarih 13.05.2011 Basım Tarihi 16.05.2011 : 01-2119471330-49-0006, 01-2119471330-49-XXXX 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Acetone : 01-2119471330-49-0006, 01-2119471330-49-XXXX : Madde no. : 200-662-2 1.2

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT 1/6 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 04.05.2010 102000007740 Basım Tarihi: 28.12.2010

DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT 1/6 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 04.05.2010 102000007740 Basım Tarihi: 28.12.2010 DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT 1/6 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT Ürün Kodu (UVP) 05502888 Kullanım amacı Fare zehiri

Detaylı

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz.

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B1230141 DPX-GBF2 75PX Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Güvenlik Bilgi Formu (91/155/EEC 2001/58/EC ISO 11014 1) Tarih: 12/04/2007 Sayfa 1/6 Versiyon: N o 1 (12/04/2007) Revizyon: N o 1 (06/11/2006) Ad: MUTFAK YAĞ SÖKÜCÜ 500 ML FOUR CLEANER A 10200 Şirket:

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/preparat kimliği Maddenin/karışımın kullanımı Sürüm # 01 Yayınlanma tarihi Revizyon tarihi - CAS # Teflon katkı maddeli yağlayıcı

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı