TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK ARAŞTIRMASI Sunan: Prof. Dr. Haydar SUR Araştırma Ekibi: Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat Dinçer ÇEKİN Ar. Gör. Egemen CEVAHİR Ar. Gör. Emre İŞÇİ

2 Araştırmanın Mahiyeti T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen kamu hizmetlerinde etik uygulamaların geliştirilmesi çerçevesinde Avrupa Birliği nin mali Avrupa Konseyi nin teknik desteği T.C. Sağlık Bakanlığı nın desteği 12 Nisan 13 Mayıs 2009 tarihleri arasında Hem kalitatif hem de kantitatif yöntemle 2

3 Çalışmanın Amacı Ülkemizde hekimlerin; (1) diğer sağlık çalışanlarıyla, (2) hastalarla, (3) ilaç firmalarının görevlileriyle iş ilişkilerinde etik kurallarına ne ölçüde uygun davranış sergilediklerinin ortaya konulması Özellikle ilaç endüstrisi olmak üzere sağlık hizmetleriyle ve sunucularla ilişkisi olan unsurları etik açıdan değerlendirme 3

4 4

5 Tablo : Türkiye de sağlık insangücünün unvanlara ve kurumlara göre dağılımı. 5

6 Hekimlerin durumu Hekimlerin ücretlendirilmesi sağlık sisteminin en önemli sorunlarından birisi Sağlık Bakanlığı hekimlerin hem kamuda hem de özelde çalışmasına olanak veren haklarını kaldıracak düzenlemeler üzerinde çalışmakta Bugünkü durumda kamuda çalışan hekimler (Sağlık Bakanlığı, Üniversite, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Belediye kuruluşları) diledikleri takdirde günlük mesailerine saat dan sonra özel kuruluşlarda devam etme hakkına sahip 6

7 Hem kamu hem özel statüsü Doğurduğu sakıncalar: hastalara yapay engellerle onları özel kuruluşlara çekme çabası özel kuruluşlarda ödeme yaptıktan sonra gelen hastalara kamu kuruluşlarında ayrıcalıklı ve öncelikli davranılması üniversitede akademik personelin eğitim ve araştırmaya önem vermeden ve üniversite mesaisinde sürekli eksiltmeler yaparak özel kuruluşlara angaje olmaları 7

8 Kamuda çalışan hekimler Yalnızca kamuda veya hem kamuda hem özelde görev yapan hekimlerin özellikle ameliyat yapmak için resmi olarak tanımı ve kontrolü olmayan yollardan para talep ettikleri, bu nedenle hastalar tarafından şikayet edilip yargı mercilerinde ifade verdikleri basında sürekli yer almakta (Bıçak parası) 8

9 Hekimlerin resmi gelirleri Kamu hastanesinde görev yapan bir uzman hekim 2009 yılı itibarıyla yaklaşık 1600 TL ($ 1000) maaş almakta Yaptığı klinik uygulamalar ile döner sermaye gelirlerinden yaklaşık 2-3 katı kadar da pay kazanmakta Pratisyen hekimlerin uzmanlara göre geliri ortalaması 0.8 ile çarpılarak hesap edilebilir Akademik unvan taşıyan hekimlerin gelirleri uzmanların katı arasında bir düzeye ulaşabilmekte 9

10 Yöntem Hedef grubu Hekimler, Hemşireler, Eczacılar, Tıbbi Mümessiller ve Hastalar Başbakanlık tarafından seçilen iki ilde, Nevşehir ve İstanbul da Kalitatif olarak odak grup görüşmesi yöntemi, kantitatif olarak yüzyüze anket Odak grup görüşmelerinde, katılımcıların görüşlerini belirtmelerine engel oluşturacak yöneticilerin yeralmamasına ve grupların heterojen olmasına dikkat edildi 8 Odak grup görüşmesinde toplam 85 kişiye, yüzyüze anketlerde toplam 1540 kişiye ulaşılmıştır. 10

11 Temalar Hekimlerin meşru ve gayrimeşru gelirleri İlaç endüstrisinin profesyonellere etkisi Tüketim ve iştirak konuları Hizmet ve ihtiyaç temininde problemler Çalışma şartları Makro yapı konuları Politik baskı Sağlıkta dönüşüm Aile hekimliği sistemi Akademik etik 11

12 Kantitatif Araştırma Sonuçları 12

13 Hekimler-1 %58 i ilaç promosyonlarına sınır koymamakta Sınır koyanların % 37 si yalnızca kırtasiye gibi küçük ürünleri, % 11 I kongre masraflarını, % 7 si tıbbi ürünleri kabul etmekte %1 i kendilerine tıbbi ürün promosyonunun yıllık miktarının kongre masrafları kadar olduğunu, %82 si bu konuda bir fikrinin olmadığını, Miktar tahmin eden %17 si bu miktarları ortalama 565 TL olarak belirtmekte %4 ü tıbbi ürün promosyonu yüzünden çıkar çatışması yaşadığını hissettiğini ifade etmekte 13

14 Hekimler-2 %21 i hastaların bıçak parası, hastaneye yatmak için muayenehane şartı gibi hekime fazladan doğrudan ödeme biçimlerini hekim hakkı olarak gördüğünü düşünmekte %11 i bıçak parası, hastaneye yatmak için muayenehane şartı gibi hekime fazladan doğrudan ödeme biçimlerini hekim hakkı olarak görmekte %24 ü diğer hekimlerle hiyerarşi ve çıkar çatışması yaşadığını dile getirmekte; bunların %17 si etik dışı uygulamalar, %6 sı hasta konuları, %5 i hekim hatalarını rapor etme durumu olduğunu ifade etmekte 14

15 Hekimler-3 %15 i hekim dışı personel ile çatışma yaşadığını; bunların %7 si personele ekstra uygulama - ameliyat ücreti vermeme, %4 ü personelin hastayı başka hekimlere yönlendirmesi nedeniyle sorun yaşadıklarını belirtmekte %29 u bilerek veya farkında olmadan hastalara farklı muamele yapmış olabileceklerini düşünmekte %31 i ülkemizde hekimlerin etik dışı meslek uygulamalarının yaygın olduğunu ifade etmekte 15

16 Hekimler-4 %69 u ülkemizde hekimlerin maddi kazanç elde ediş yöntemlerinde etik dışı yanların olduğunu düşünmekte En sık yaşanan etik dışı uygulama konusunda görüş belirtenlerin %35 i bıçak parası/ekstra ücret, %12 si hastaneye yatış ve ameliyat için özel muayene şartı, %12 si gereksiz tetkik/müdahale/ilaç yazma konularını göstermekte %42 si meslek hayatında şikayet edildiğini belirtmekte Şikayet edildiğini belirtenlerin %48 i bir kez, %15 i iki kez, %9 u üç kez, %21 i çok kez şikayet edildiğini ifade etmekte 16

17 Hemşireler -1 Hemşirelerin %27 si hiç, %11 i sıklıkla, %58 i bazen, %4 ü her zaman hekimlerle hiyerarşi ve çıkar çatışması yaşadığını ifade etmekte; bunların %28 i hekimlerin kendilerine az yetki verdiğini, % 68 i de fazla iş yüklediğini düşünmekte %24 ü hekimlere yönelik gayri-resmi ödeme biçimlerinin var olduğunu, %22 si olmadığını, %54 ü ise bu konuda bir fikrinin olmadığını belirtmekte %30 u hekimlerin tıbbi ürün promosyonu yüzünden çatışma yaşadığını, %30 yaşamadığını, %40 ı ise fikri olmadığını ifade etmekte 17

18 Hemşireler -2 %25 i hekimlerin hastalara farklı muamele yaptığını veya kendilerinden hastaya farklı muamele istediğini; bunların %46 sı farklı muameleye hekimin özel hastası olmasını sebep göstermekte %62 si tıbbi mümessillerin ve eczacıların beyanları ile tıbbi ürün promosyonunun hekimler üzerinde etkisi olduğunu belirtmekte %16 sı tıbbi ürün promosyonu yüzünden hekimlerin çıkar çatışması yaşadığını hissettiğini; bunların % 16 sı hekimin promosyon aldığı firmanın ilaçlarını diğer hekimlerden de yazmasını istediğini ileri sürmekte 18

19 Hemşireler -3 %32 si hastaların bıçak parası, hastaneye yatmak için muayenehane şartı gibi hekime fazladan doğrudan ödeme biçimlerini hekim hakkı olarak gördüğünü düşünmekte %11 i bıçak parası, hastaneye yatmak için muayenehane şartı gibi hekime fazladan doğrudan ödeme biçimlerini hekim hakkı olarak görmekte %42 si hekimlikteki etik dışı uygulamaların yaygın olduğunu, %40 ı sınırlı sayıda hekimi kapsadığını, %18 i ise tek tük olaylarla sınırlı olduğunu ifade etmekte %4 ü hekimlere yönelik tıbbi ürün promosyonunun hekim başına yıllık büyük miktarlarda düşünmekte, %12 si - ortalaması TL olan miktar tahmin etmekte 19

20 Eczacılar ve Tıbbi Mümessiller -1 Eczacıların %16 sı ve tıbbi mümessillerin %24 ü hekimlere yönelik gayri-resmi ödeme biçimlerinin var olduğunu düşünmekte Tıbbi mümessillerin %48 i promosyona sınır koymadığını ve %39 u bu sınırın dışına çıkmak için hekimlerden istek veya baskı geldiğini ifade etmekte Sınır koyanların %43 ü sınırı firmanın ürünlerine göre, %30 u promosyon çalışmasının maliyetinebütçeye göre sınırın konulduğunu belirtmekte Tıbbi mümessillerin %15 i tıbbi ürün promosyonu yüzünden sorun yaşadığını ileri sürmekte 20

21 Eczacılar ve Tıbbi Mümessiller -2 Eczacıların %6 sı ve tıbbi mümessillerin %8 i, hastaların bıçak parası, hastaneye yatmak için muayenehane şartı gibi hekime fazladan doğrudan ödeme biçimlerini hekim hakkı olarak gördüğünü belirtmekte Eczacıların %3 ü ve tıbbi mümessillerin %10 u, bıçak parası, hastaneye yatmak için muayenehane şartı gibi hekime fazladan doğrudan ödeme biçimlerini hekim hakkı olarak görmekte Eczacıların %4 ü ve tıbbi mümessillerin %24 ü hekim dışı sağlık personeliyle promosyon yüzünden sorun yaşadığını dile getirmekte Eczacıların %68 i ve tıbbi mümessillerin %58 i hekimlerin gelir ve diğer kazanımları elde ediş yöntemlerinde etik dışı yanların olduğu kanısında 21

22 Eczacılar ve Tıbbi Mümessiller -3 Tıbbi mümessillerin %58 i hekimleri ikna etmek için çeşitli yöntemler uyguladıklarını belirtmekte; bunların %18 i ürün hakkındaki tıbbi bilgiyi, %15 i sık ziyareti, %13 ü satış tekniklerini, %11 i iyi iletişimi, %7 si sosyal aktiviteleri kullandığını ifade etmekte Eczacıların %43 ü, tıbbi mümessillerin %17 si hekimlikteki etik dışı uygulamaların yaygın olduğunu ileri sürmekte 22

23 Eczacılar ve Tıbbi Mümessiller -4 İlgili soruya cevap veren 96 eczacı, %30 oranında yurt içi/dışı tatili, %22 oranında hediye/hediye çeki verilmesini, %17 oranında promosyon nedeniyle ürün tercih edilmesini, %15 oranında nakit/kutu başı nakit verilmesini, %4 oranında eczaneye yönlendirme yapılmasını İlgili soruya cevap veren 83 tıbbi mümessil, %27 oranında nakit/kutu başı nakit verilmesini, %19 oranında özel isteklerin/ihtiyaçların karşılanmasını, %10 oranında hediye/hediye çeki verilmesini, %8 oranında promosyon nedeniyle ürün tercih edilmesini, %6 oranında yurt içi/dışı tatili, %5 oranında kongre masrafının karşılanmasını göstermekte 23

24 Eczacılar ve Tıbbi Mümessiller -6 Eczacıların %90 ı hekimlere yönelik tıbbi ürün promosyonunun hekim başına yıllık tutarı hakkında kesin birşey söyleyemezken, 10 eczacı, ortalaması TL olmak üzere miktar ifade etmekte Tıbbi mümessillerin %61 i hekimlere yönelik tıbbi ürün promosyonunun hekim başına yıllık tutarı hakkında kesin birşey söyleyemezken, 54 tıbbi mümessil, ortalaması TL olmak üzere miktar tahmin etmekte Eczacıların %72 si ve tıbbi mümessillerin %69 u tıbbi ürün tanıtımı sırasında söylediklerinin doğruluğundan hiçbir zaman şüphe etmediğini belirtmekte 24

25 Hastalar -1 Hastaların %24 ü hekimlere doğrudan ödeme yapmadığı için devletin sağlık hizmetlerini kullanmakla ilgili bir sıkıntı yaşadığını, %29 u hekimlere bıçak parası verdiğini belirtmekte %43 ü hastaneye yatmak için hekimin muayenehanesine gitmek zorunda kaldığını, %14 ü bıçak parası, hastaneye yatmak için muayenehane şartı gibi hekime fazladan-doğrudan ödeme biçimlerini hekim hakkı olarak gördüğünü, %38 i sosyal-ekonomik durumları sebebi ile hekim ve hemşirelerin kendilerine diğer hastalardan farklı davrandığını, belirtmekte 25

26 Hastalar -2 %20 si devletin hekimlere ödediği ücreti az, %35 i ise yeterli bulmakta %43 ü hekimlerin para için hastaların sağlığını ihmal ettiğini düşünmekte %7 si bütün hekimlerin, %15 i çoğunluğunun önce parayı düşündüğünü, %31 i hekimlerin çoğunluğunun önce hastayı düşündüğünü, %47 si parayla daha iyi ve hızlı hizmet aldığını ifade etmekte 26

27 Kalitatif Araştırma Sonuçları 27

28 Hekimlerin Sosyoekonomik Durumu Nevşehir deki hekimler; özlük hakları yetersiz, çalışma koşulları olumsuz, hasta karşısındaki konumları son yıllarda düşmekte İstanbul daki hekimler bu durumlara ek olarak; yaptıkları işin karşılığını yeterince alamamamkta, meslekler arası ve meslek içi maaş dengesizliği ve hekimin ekonomik durumunun iyi diye bilinmesinin ortaya çıkardığı sonuçlar Hekimler; sağlık sektöründe yapılan yolsuzluk diğer sektörlere göre çok daha az bazı olumsuz durumlar bütün meslek çalışanlarına genellenemez Tıbbi mümessiller; hekimlik mesleğinin son zamanlardaki toplum içindeki yeri olumsuz yönde değişmekte 28

29 Bıçak Parası ve Muayenehaneye Yönlendirme Hekimler; muayenehaneciliğin sonlanmasıyla artık bıçak parası alma ve muayenehaneye yönlendirme gibi etik dışı davranışlar zaten olamaz, birkaç hekim yüzünden herkes zan altında bırakılmasın, bazen hediye ve minnet borcu olarak hekime para verilebilir ve kullanılan araç-gerecin karşılığı olarak da ücret alınmış olabilir Hastalar; resmi ücret dışında bazen ayrıca bir para isteniyor, çoğunlukla malzemeler kendimize aldırılıyor hekime daha rahat ulaşabilmek için ayrı bir ödeme ihtiyacı hissediyoruz 29

30 Promosyona Karşı Tutum Hekimler; Başka sektörlerde de promosyon var Tanıtım broşürleri israf Maaşlar tatmin edici olsa etik dışına yönlenme olmaz (bir hekim) promosyon kaldırılsa ekonomi zarar görür (oteller vb.) Eczacılar; (bir bölümü) mümessilliğin ortadan kalkması ile bu sorunları biter (diğer bir kısmı) mümessillik yeni ilaç tanıtımında önemli Tıbbi Mümessiller; tanıtım broşürlerine atılırken dahi olsa bakılır, uygun bir pazarlama tekniği, vazgeçilmesi düşünülmüyor Tatil artık rutin bir promosyon aracı haline geldi etik dışı uygulamalar rekabetten dolayı firmalardan geliyor 30

31 Promosyon Olarak Kongreler Hekimler; kongreler son yıllarda çok arttı ve üniversite yerine otellerde yapılması sonucunda maaş ile karşılanamayacak düzeye geldi, dolayısıyla ilaç firmalarına muhtaç hale geldik yurtdışında hekimler bu tür kongreleri kendi maaşları ile karşılayabiliyor kongre ücretlerinin vergiden düşülmesi gerekir ilaç firmaları bu tür promosyonları herkese değil, beklentilerini karşılayacak kişilere yapar Hemşireler; mesleki gelişim ve bilgi güncellenmesi açısından biz de kongrelere ihtiyaç duyuyoruz, ancak firmalar olumsuz 31

32 Tıbbi Mümessillerin İlaç Yazımına Etkisi Eczacılar; tıbbi mümessiller ilaç yazımında oldukça etkili Hekimlerin çıkar ilişkisi nedeniyle reçete tertipleri çalıştıkları mümessil ile doğrudan bağlantılı Tıbbi mümessiller; hekimlerin beklentilerini karşılamak zorunluluğu var bazı hekimler kota doldurmak için teşhisi baştan koyuyor ilk haftalarımızda ilaç yazımına etkimiz %15-20, sonraları %80 e kadar çıkar 32

33 Tıbbi Mümessillerin Tanıtım Stratejileri Hemşireler ve Tıbbi Mümessiller; tanıtım hekimin yapısına göre yapılıyor bu konuda ciddi eğitim aldık Eczacılar; tanıtımın kotayı doldurmaya yönelik Tıbbi Mümessiller; bazen bizle tanıttıkları ilaç konusunda dalga geçildiği hissine kapılıyoruz anlattıklarımıza inanmasak dahi o ilacı en iyi şekilde anlatmalıyız orijinal ilaçların uzun anlatılması gerekir jenerik ilaçların uzun anlatılmaya ihtiyacı yok haftada en fazla bir ziyaret yeterli ziyaretlerde bayan mümessiller hekimin odasına giriş-çıkış açısından avantaj taşır çok sayıda muadil ilaca ruhsat verilmemesi gerekir 33

34 Tıbi Mümessillerin Kurumun İhtiyacını Karşılaması Hekimler; devletin yetersiz kaldığı durumlarda promosyonlarla kurumun ihtiyaçları karşılanabiliyor ancak bunların demirbaş olarak işlem görüyor ve sonradan bazı sıkıntılar doğuyor Hemşireler; çok gerekli birçok malzemenin bu yolla alınıyor ancak bunların oranı%10-20 yi geçmez, gerisi kişisel Tıbi Mümessiller; birçok sağlık ocağının ihtiyaçlarını giderdik asistan hekimlerin kitap gibi eğitim ihtiyaçlarını karşıladık 34

35 İlaç Markasının Hekim ve Eczacı Tarafından Tayini Hekimler ve hemşireler; aynı etken maddeli bazı ilaçlar hastada aynı etkiyi yaratmıyor Hekimler; eczacıların da kâr marjına göre ilaç verecek tıbbi sorumluluk eczacıda olacaksa ilaç markasına eczacı da karar verebilir Eczacılar; hekimin endikasyon ve etken maddeyi yazması yeterli Tıbbi mümessiller: bazı eczacılar huzurevinden karne toplayıp ilaç yazdırıyor 35

36 İlaç ve Tıbbi Malzemenin Karşılanması Hastalar; kurumda malzeme bulunmasına karşın bize verilmiyor (bazı hastalar) 2-3 katı fiyatla satılan başka yerlere yönlendirildik söylenen yerden alınmadığında aynı malzemeyi alsak bile kabul edilmedi, o malzemeler gelmeden uygulama yapılmadı 36

37 Gereksiz İlaç ve Tahlil Hekimlerden bazıları; hastalar eczacıdan keyfi aldığı ilaçları daha sonra bize yazdırıyor tıbbi mümessil önce eczaneye ilaç sattı sonra bunları yazması için bana kendini acındırdı eczacıların karneler aracılığıyla bazı usulsüzlükler yapabiliyor görüntüleme ve hattâ diyaliz sistemlerinin ihtiyaç fazlası olması nedeniyle iş rekabet ve ticarete döküldü Hemşireler; bazı hekimler sırf firma kazansın diye fazla ilaç yazıyor tıbbi gereklilik olmasa bile hastaların ilaç isteklerini geri çevirmiyorlar eczacılar karne yoluyla çok ilaç yazdırıyor Eczacılar: cezaların yetersiz usulsüzlük yapan bazı kişiler nedeniyle bütün meslek grubu kirletilmesin 37

38 Teşekkür ederim 38

Sağlık Biraz Da Kirlenmiş Bir Alan

Sağlık Biraz Da Kirlenmiş Bir Alan Sağlık Biraz Da Kirlenmiş Bir Alan Türkiye Sağlık Sektörü İçerisinde Mümessiller Mustafa EREN 6 mümessil, 2 doktor ve 1 eczacıyla yapılan derinlemesine mülakatlar ve belge-arşiv taraması üzerinden gerçekleştirilen

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

SAĞLIK SEN. (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri)

SAĞLIK SEN. (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri) SAĞLIK SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri) Uygulama Kaf Ajans Araştırma Danışmanlık Rapor Emir Osmanoğlu Kasım 2008

Detaylı

TAM GÜN ve GENEL (YENİ) SAĞLIK POLİTİKALARININ SAĞLIĞA, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ve NÖROŞİRÜRJİYE ETKİSİ

TAM GÜN ve GENEL (YENİ) SAĞLIK POLİTİKALARININ SAĞLIĞA, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ve NÖROŞİRÜRJİYE ETKİSİ Dr. Ali İhsan Ökten Görüşler Adana Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği DOKTORLAR Doktorlar sık sık duygusallıktan yoksunlukları, rüşvetle ilgili kokuşmuşlukları yada aşırı tutkunlukları yüzünden kınanırlar.

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

BELEDİYE ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BELEDİYE ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BELEDİYE ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mustafa MEŞE Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belediye şirketleri, bazı yerel hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, belediyeler tarafından kurulan ya da ortak olunan,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA)

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) Kadir ARDIÇ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Musa DÖVEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi ABSTRACT Human resources management

Detaylı

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI Güven inşa etmek Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Mesaj İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, dürüstlüğümüz ve etik hareket tarzımız sayesinde sahip olduğumuz itibardan gurur duymaktayız.

Detaylı

MESLEKİ ETİK VE HASTA İLETİŞİMİ PROF. DR. MURAT BAŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

MESLEKİ ETİK VE HASTA İLETİŞİMİ PROF. DR. MURAT BAŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ MESLEKİ ETİK VE HASTA İLETİŞİMİ PROF. DR. MURAT BAŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÜLKELERİ GELİŞMİŞ YAPAN NEDİR? Tarihi Geçmişleri Mi? Az gelişmiş Hindistan

Detaylı

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE

Detaylı

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU ETKİNLİKLERİNİN SÜRESİ: 9 Eylül-29 Ekim 2009 EĞİTİM YERİ: Hürriyet Hakkımızdır Treni Konferans Vagonu, Gar

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Tourism Students Attitudes on All Inclusive System

Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları. Tourism Students Attitudes on All Inclusive System Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 30, 2013 Bahar, 1-24. Turizm Öğrencilerinin Her Şey Dahil Sistemine Yönelik Tutumları Doktora Öğrencisi Funda Ön Esen Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR için DURUM ANALİZ RAPORU Aralık / 2013

KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR için DURUM ANALİZ RAPORU Aralık / 2013 KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILAR için DURUM ANALİZ RAPORU Aralık / 2013 Hazırlayan: Zeynep M. Türkmen Sanduvac, MA Araştırma Danışmanı ve Takım Lideri Mavi Kalem - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ

KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ ÖZET M. Tarık ERASLAN Ahmet TOZLU Günümüz kamu yönetimi sisteminin en önemli sorunlarından biri haline gelmiş etkin olmayan ve verimsiz yönetim sistemi,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2012 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN İsviçre Sağlık Sistemi 1381 İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Mesut BÜYÜKYILMAZ Cuma KÖYSÜREN Serkan HATİPOĞLU Tahsin ÇAKIR Mehmet ÖZTÜRK 1382

Detaylı

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER 1 VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER CELAL ÇELİK Eski Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Nisan 2005 (Sayı : 284)). GİRİŞ Vergi, devletin ortaklaşa kamu hizmetlerinin giderlerini

Detaylı

Prof. Dr. Sabahattin Aydın

Prof. Dr. Sabahattin Aydın Sağlıkta performans: Ne için, nereye kadar? Prof. Dr. Sabahattin Aydın Sağlık Düşüncesi Dergisi nin kış sayısında, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan performansa göre ödeme sistemine eleştirel

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

EVALUATION OF ALL INCLUSIVE SYSTEM AND ITS EFFECTS TO STAKEHOLDERS AT A GLANCE OF THE HOTEL MANAGERS (THE CASE OF MARMARIS) Abstract.

EVALUATION OF ALL INCLUSIVE SYSTEM AND ITS EFFECTS TO STAKEHOLDERS AT A GLANCE OF THE HOTEL MANAGERS (THE CASE OF MARMARIS) Abstract. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2005, 1:97-124 HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİN VE SİSTEMDEN FAYDALANANLAR AÇISINDAN ETKİLERİNİN OTEL YÖNETİCİLERİNİN GÖZÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (MARMARİS ÖRNEĞİ)

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir yerel yönetimde tek noktadan yardım masası kurulması için alet takımı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir yerel yönetimde tek noktadan yardım masası kurulması için alet takımı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bir yerel yönetimde tek noktadan yardım masası kurulması için alet takımı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Dünyanın her yerinde yerel yönetimler vatandaşlarına yüksek

Detaylı