2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER"

Transkript

1 ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş, at başık-üst başık, dikme-at başık vb.) birbirine bağanması Eeman boyunun uzatıması Eeman en kesitinin arttırıması.1 ) Çeik Yapıarda Bireşim Araçarı Çeik yapıarda kuanıan bireşim araçarı şunardır. Buon (Civata) Kaynak Perçin Buon (Civata) Kaynak Perçin Çeik eemanarın bireşiminde çözüm isteyen üç probem mevcuttur. Bunar: 1) Kuanıabiecek bireşim aracının özeikeri (Buon çapı veya kaynak kaınığı) Bireştirien eemanarın kaınığına bağı oarak beirenir. ) Gereki bireşim aracının miktarı (Buon sayısı veya kaynak aanı) Bireştirien eemanardaki kuvvete ve bireşim araçarındaki gerime değereri esas aınarak beirenir. 3) Bireşim araçarının bireşim yerinde düzenenmesi ve detay resminin çizimesi Yönetmeikte beirtien konstrüktif kuraara göre düzeneme yapıır. BAÜ MÜH.MİM. FAK. İŞAAT MÜH. BL. ÇELİK YAPILAR-I DERS OTLARI 1

2 . Buonu (Civataı) bireşimer Buon, gövde, buon başı, pu (rondea) ve somun bieşenerinden ouşan çeik bireşim aracıdır. Buonar teme oarak ikiye ayrıır. 1) orma Buonar (.6, 5.6 buonarı) a) Kaba Buonar (kaba buon bireşimeri) b) Uygun Buonar (uygun buon bireşimeri) ) Yüksek Mukavemeti Buonar a) SL ve SLP Bireşimeri (8.8, 10.9, 1.9 vb. buonar) b) GV ve GVP Bireşimeri (Öngerimei Bireşimer)..1 ORMAL BULOLAR orma buonar iki çeşittir. a) Kaba Buonar (Kaba buon bireşimeri) b) Uygun Buonar (Uygun buon bireşimeri) Kaba ve uygun buon arasındaki farkar: 1) Kaba buonarda buon gövde çapı(d), deik çapından (D) 1mm kadar azdır (d=d-1). Uygun buonarda ise buon gövde çapı, deik çapına eşittir mm çapı buonar için 0.3 mm toerans kabu ediir (D-d 0.3 mm). Daha küçük çaparda bu miktar orantıı oarak azatıır. ) Kaba buonarda diş açımış kısmın dışında kaan gövde kısmı işenmemiştir. Uygun buonarda ise bu kısım deiğe tam uyacak şekide tornaanmak suretiye düzgün oarak işenmiştir. Çeik yapıarda kuanıan norma buonar iki farkı sistem ie ifade edimektedir. Bunar Metrik sistem ve Withworth (inç) sistemeridir. Yaygın oarak kuanıan Metrik sistemdir. Metrik sistemde buonar M10, M1, M16 şekinde gösteriirer. M harfinin yanındaki sayıar mm cinsinden Kaba buonarda, buon gövde çapını (d), ifade etmektedir. Uygun buonarda ise, buonun gövde çapı, söz konusu sayıya 1 mm ekenerek ede edimektedir. Buonun diğer boyutarı (çapı, baş kaınığı, somun kaınığı, dişi gövde uzunuğu, pu özeikeri vb.) TS 79 ve TS 80 de yer amaktadır. Proje çizimerinde her buon boyutu farkı bir sembo ie gösterimektedir. BAÜ MÜH.MİM. FAK. İŞAAT MÜH. BL. ÇELİK YAPILAR-I DERS OTLARI

3 Buon İşareteri, Çaparı ve Çekirdek aanarı Çekirdek (dişdibi) aanı: Buonarda dişi gövde kısmındaki, diş diperi esas aınarak beirenen enkesit aanıdır. Aynı isme sahip uygun ve kaba buonarda çekirdek aanarı eşittir. Uygun buonar için karakteristik özeiker 3 BAÜ MÜH.MİM. FAK. İŞAAT MÜH. BL. ÇELİK YAPILAR-I DERS OTLARI

4 Uygun buonar için yukarıdaki taboda verien karakteristik özeiker, benzer şekide kaba buonar için de mevcuttur (Bkz. H. Deren vd., 008). ot: Her buon çapı için farkı uzunukarda () beiri sayıda buon mevcuttur. Bu boyar igii yönetmeikere (DI) göre hazıranmış öze firma katoagarından beirenir. orma buonarda iki tür çeik kuanımaktadır. Bunar; 1).6 Çeiği ( Fe 37 çeiği kuanıan yapı kısımarında kuanıır) (.6 çeiği : kopma mukavemeti x10=0 kg/mm ve akma sınırı 0.6x0= kg/mm oan çeiği ifade etmektedir). ) 5.6 Çeiği (Fe 5 çeiği kuanıan yapı kısımarında kuanıır) (5.6 çeiği : kopma mukavemeti 5x10=50 kg/mm ve akma sınırı 0.6x50=30 kg/mm oan çeiği ifade etmektedir). Kaba buon oarak geneike.6 çeiği, uygun buon oarak ise.6 ve 5.6 çeikeri kuanımaktadır orma Buonu Bireşimerde Hesap Esasarı Bir bireşimde kuanıacak buon çapı aşağıdaki bağıntı ie beirenebiir. d 5t -0. (cm) (t cm biriminde en ince parça kaınığıdır) Ancak, eğer bireştirien eemanarın profi oması durumunda, igii profi için öngörüen kuanıabiecek maksimum buon çapı değeri esas aınmaıdır. Söz konusu maksimum buon çaparı, igii profie ait taboardan aınır. Buonu bireşimer Deik çevresindeki ezime (basınç) gerimeeri ( ) Buon gövdesindeki makasama (kayma) gerimeeri ( τ s ) Buon gövdesindeki eksene çekme gerimeeri ( ) esas aınarak boyutandırımaktadır. z Deik çevresinde ezime sınır durumu Buon gövdesinde kesime sınır durumu Buon gövdesinde eksene çekme sınır durumu BAÜ MÜH.MİM. FAK. İŞAAT MÜH. BL. ÇELİK YAPILAR-I DERS OTLARI

5 Tek ve çift etkii bir buonu bireşimde Ezime gerimeerinin dağıımı aşağıda gösterimiştir. Üst görünüş Üst görünüş / Buon merkezinden aınan kesit Buon merkezinden aınan kesit t 1 a a t / / t t 3 a a t 1 d a-a kesiti Tek etkii bireşim d a-a kesiti Çift etkii bireşim Şekierden görüeceği gibi, buon gövdesi ie deik yüzeyi arasında ouşacak basınç gerimeerinin dağıışı üniform değidir. Ayrıca, buonarın gövdeerinde ouşacak makasama (kayma) gerimeerinin dağıışı da üniform değidir. Hesaparı koayaştırmak amacıya iki kabu yapımaktadır. Bunar: 1) Siindirik basınç yüzeyi yerine (dxt) düzem ezime aanı esas aınır. ) Üniform omayan basınç ve kayma gerimesi dağıışı yerine ortaama gerimeer esas aınır. Yapıan bu kabuer sonucunda, buon hesabı aşağıdaki ifadeer ie yapıabiir. Makasama (Kayma) gerimesi tahkiki : Bir buona etkiyen kuvvet ise; a) Tek etkii bireşimde: τ s = τ sem πd t 1 t 5 BAÜ MÜH.MİM. FAK. İŞAAT MÜH. BL. ÇELİK YAPILAR-I DERS OTLARI

6 b) Çift etkii bireşimde: τ s = τ sem πd / / t t 3 t 1 Ezime (basınç) gerimesi tahkiki : Bir buona etkiyen kuvvet ise; = em t : minimum eeman kaınığı d t min a) Tek etkii bireşimde t min = min ( t 1, t ) b) Çift etkii bireşimde t min = min ( t 1, t +t 3 ) Buon gövdesinde eksene çekme gerimesi tahkiki : Bir buona etkiyen kuvvet Z ise; z = Z F çek zem F çek : Buon çekirdek (dişdibi) aanı Makasama ie birikte eksene çekmeye maruz buonar IPB Z IPE M Buonar için emniyet gerimeeri (kg/cm ) 6 BAÜ MÜH.MİM. FAK. İŞAAT MÜH. BL. ÇELİK YAPILAR-I DERS OTLARI

7 ..1. orma Buonu Bireşimerde Konstrüktif Esasar Kuvvet ne kadar az oursa osun en az iki buon kuanmadıkça bireşimin kuvvet aktardığı kabu edimez. Buonu bireşimerdeki yereşimin aşağıdaki koşuarı sağaması gerekmektedir. 3.d e 8.d veya 15 t min.d e 1 3.d veya 6.t min 1,5.d e 3.d veya 6.t min t t min : Bireşimdeki en ince parça kaınığıdır. Buonu bireşimerde profier buunması durumunda yukarıda verien koşuarın yanı sıra igii profi tabosunda öngörüen yereşim koşuarına da uyumaıdır. BAÜ MÜH.MİM. FAK. İŞAAT MÜH. BL. ÇELİK YAPILAR-I DERS OTLARI 7

8 UYGULAMA-1 Öçüeri ve yükü şekide verimiş oan buonu ekte bireşim aracı için gereki tahkikeri yapınız. Veriener: Profier ve evha mazemesi: St 37 (Fe37), Buon Mazemesi : (.6), Yükeme Durumu : EY için profi tabosundan; maks. deik çapı (D) : 3 mm, deik konumu (w1): 0mm M0 Uygun buonu için TS 68 den : τ sem : 1.0 t/cm em =.80 t/cm zem = 1.1 t/cm Levha 35 0 A t=10 M Buon Çizgisi Çubuk ekseni M0 P=19 t 10 A-A Kesiti 0 A ÇÖZÜM Verien bireşimdeki buonar makasama ve ezime gerimeerine maruzdur. Buonu bireşim çift etkiidir. Profi için maksimum deik çapı tahkiki M0 için : d = 1 mm maks. buon çapı: 3 mm (Profi tabosundan aınır) Uygundur. BAÜ MÜH.MİM. FAK. İŞAAT MÜH. BL. ÇELİK YAPILAR-I DERS OTLARI 8

9 P 19 Bir buona geen kuvvet : = = =.75 t (n: buon sayısı) n Makasama (kayma) gerimesi tahkiki : πd,75 π.,1 τ s = = = 0,69t / cm < τ sem = 1,0t / cm Uygundur. Ezime (basınç) gerimesi tahkiki :,75,7t / cm,80t / cm = = = < em = Uygundur. d t min,1 1 t min = min (10, x8 ) = 10 mm Kenar ve ara uzakıkarın tahkiki: Buon ara uzakık (e) kontroü: 3d e 8d, 15tmin (tmin = 8mm) 3x1 90mm 8x1, 15x mm 168, < 90mm < 10 Uygundur. Kuvvet doğrutusunda kenar uzakık (e1 ) kontroü: d e1 3d, 6tmin (tmin = 8mm) x1 5mm 3x1, 6x8 5mm 63, 8 < 5mm < 8 Uygundur. Kuvvete dik kenar uzakık (e ) kontroü: 1,5d e 3d, 6tmin (tmin = 8mm) 1,5x1 35mm 3x1, 6x mm 63, < 35mm < 8 Uygundur. ot: Buonar profi tabosunda beirtien buon çizgisine yerestiridiği için profi öze koşuu da sağanmıştır. BAÜ MÜH.MİM. FAK. İŞAAT MÜH. BL. ÇELİK YAPILAR-I DERS OTLARI 9

10 Buonarın Tahkiki Aşağıdaki Şekide de yapıabiir Makasamaya göre bir buonun emniyete taşıyabieceği yük: πd s = τ sem π,1 = 1, = 9,69 t Ezimeye göre bir buonun emniyete taşıyabieceği yük: = d. t min. em =,1. 1.,8 = 5.88 t t min = min (10, x8 ) = 10 mm Bir buonun emniyete taşıyabieceği en büyük yük: 1em = min ( s ; ) = 5.88 t P 19 Gereki buon sayısı : n = = = 3, 3 Buon = Mevcut Buon Sayısı : od. 5,88 uygundur 1em BAÜ MÜH.MİM. FAK. İŞAAT MÜH. BL. ÇELİK YAPILAR-I DERS OTLARI 10

11 Kaynakar Çeik Yapıar, H. Deren, E. Uzgider, F. Piroğu, E. Çağayan, Çağayan Kitapevi, 3. baskı, (008). Ahşap ve Çeik Yapı Eemanarı, Y. Odabaşı, Beta Yayınarı, (199). Structura Stee Designer's Handbook, R.L. Brockenbrough, F.S. Merritt, McGraw-Hi1, (199). Design of Stee Structures, E.H. Gayord, C.. Gayord, J.E. Stameyer, McGraw-Hi, (199). A Teaching Guide for Structura Stee Connections, P. S. Gren, T. Sputo, P. Vetri TS 68, Çeik Yapıarın Hesap ve Yapım Kuraarı. İMO-0.R-01/008, Çeik Yapıar - Hesap Kuraarı ve Proje Esasarı İMO İstanbu Şubesi, Çeik Yapıar Komisyonu, (008). Deprem Bögeerinde Yapıacak Yapıar Binaar Hakkında Yönetmeik (007) BAÜ MÜH.MİM. FAK. İŞAAT MÜH. BL. ÇELİK YAPILAR-I DERS OTLARI 11

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara.

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara. 0. ULUSAL MAKİNE TEORİSİ SEMPOZYUMU Seçuk Üniversitesi, Knya, Eyü 00 HAFİF UÇAKLAR İÇİN DÜZLEMSEL UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN KİNEMATİK SENTEZİ Yunus Akman Tasarım ve Geiştirme Müdürüğü, TAI, Türkiye Havacıık

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix "mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için.

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için. Açý Öçer Dijita Açý Öçer s s αα s s α s s Açýý doðruarýn hýzý ve koay öçümesi için eektronik açý öçme aeti. Dijita göstergei, böümeme 0,1 Grad, ayrýca yatay ve düþey doðrutuda su terazisi. Açýý doðruarýn

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir Sistemeri Bornova Caddesi No: /7H Öztim İş Merkezi TR 70 Işıkkent - Bornova / İZMİR Te :+0 7 0 pbx Fax : 00 0 www.izmir.com Ürün Kataoğu Sürücü Sistemeri Motorar ve Redüktörer Sistemeri Sistemeri Bir Bakışta

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

Volvo FM inizi özelleştirin.

Volvo FM inizi özelleştirin. TEKNİK ÖZELLİKLER Vovo FM inizi özeeştirin. Hiçbir kamyon, tek başına her amaca uygun değidir. İşte bu yüzden Vovo FM, size sonsuz sayıda oasıık sunuyor. Esnek şasi düzeni ve VBI (Vovo Üstyapı Taimatarı),

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

AGA SIX-FOUR SERISI - DC6 (FFD )- DOGAL GAZKULLANICI KILAVUZU

AGA SIX-FOUR SERISI - DC6 (FFD )- DOGAL GAZKULLANICI KILAVUZU AGA SIX-FOUR SERISI - DC6 (FFD )- DOGAL GAZKULLANICI KILAVUZU DESN 512387 A Servis, Montaj ve Kuanici Taimatarini ve Pisirme Kiavuzu'nu Içermektedir Bu kuzinenin herhangi bir parçasini degistirirken, yanizca

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

-BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ-

-BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ- -BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ- - Bernoui Denkemi Bir akışkanın boru içineki areketini inceeyeim. Önce akışkanın sıı ouğunu yani, basınç eğiştikçe akışkan yoğunuğunun eğişmeiğini e akışkanın boruyu tamamen

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

EGE BÖLGES NDEK YERKABU U HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLA IMI ile KEST R M

EGE BÖLGES NDEK YERKABU U HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLA IMI ile KEST R M Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn EGE BÖLGESNDEK YERKABUU HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLAIMI ie KESTRM

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı