TAŞIT KONTROL REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞIT KONTROL REHBERİ"

Transkript

1 T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü TAŞIT KONTROL REHBERİ (TAŞITLARIN MÜHÜRLENMESİNDE GÜVENLİK VE RİSKLER) Çeviren: Aslı GÜRATEŞ Baskıya hazırlayan: Önder BALUN ANKARA, 2008

2

3 GİRİŞ Yüz yılı aşkın süredir gümrük ve maliye makamları vergi kaybını ve kaçakçılığı önlemek, yolsuzlukla mücadele etmek ve aynı zamanda ticaret ve taşımacılığı kolaylaştırmak amacıyla farklı mühürleme teknikleri kullanmaktadır. Günümüzde gümrük mührü uluslararası taşımacılık yapan her tür taşıtın mühürlenmesinde daha da sık kullanılırken, şüphesiz bu taşıtların teknik standartlar ve güvenliğe ilişkin olarak belirli uluslararası koşulları taşıması gerekmekte ve bu koşullar düzenli olarak güncellenmektedir. Dünya çapında kabul görmüş standart ve özellikler halihazırda yalnızca TIR Sözleşmesi nde yer almakta olup bu rehber de bu Sözleşme de düzenlenen teknik özellikler ve koşullara dayanmaktadır. Bu rehber Avrupa Komisyonu nun Gümrük Yardım Programı tarafından sınır ve iç gümrük idarelerinde görevli personel ile taşıtların TIR Sözleşmesi ne göre onaylanmasından sorumlu personel için hazırlanmıştır. Her ne kadar güvenlik açısından risk oluşturan durumlar tespit edilip açıklanmaya çalışıldıysa da uluslararası ticaret ve taşımacılıkta sürekli olarak yeni taşıtlar ve teknik özellikler ile karşılaşıldığından, bu rehber durağan bir kaynak olmayıp geliştirilmeye açıktır.

4

5 KARAYOLU TAŞITLARI VE KONTEYNERLERİN ONAYLANMASI Bir güvenlik koşulu olarak, TIR Sözleşmesi eşyanın, mühürlendikten sonra içine erişilemeyecek ve herhangi bir tahrifatın (manipülasyon) açıkça görülebileceği şekilde imal edilmiş yükleme kompartımanlarına sahip karayolu taşıtlarında veya konteynerlerde taşınmasını öngörmüştür. Bu amaçla, Sözleşme imalat standartlarını ve onay usullerini belirlemiştir ve eşyanın TIR Karnesi himayesinde taşınması ancak konteynerin veya karayolu taşıtına ait yükleme kompartımanının bu koşullara uygun olarak onaylanmış olması halinde mümkün olmaktadır. Bir konteyner veya yükleme kompartımanı Sözleşme nin koşullarına uygun ise, ilgili ulusal onay veya muayene görevlileri karayolu taşıtı veya konteyner onay belgesi verir. Kural olarak, bu belgeler tüm TIR Sözleşmesi akit taraflarında geçerlidir. Ulusal onay veya muayene makamları, üreticiler tarafından sunulan yeni imalatların TIR Sözleşmesi nin teknik hükümleri ile uyumlu olup olmadığı konusunda tereddüde düşmeleri halinde, ilgili kamu makamları aracılığıyla TIR Yürütme Kurulu ve TIR Sekreteryası, TIR İdari Komitesi veya Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) Taşımacılığı Etkileyen Gümrük Sorunlarına İlişkin Çalışma Grubu ndan (WP.30) konu hakkında görüş isteyebilirler. BMAEK Çalışma Grubu ve TIR İdari Komitesi konu hakkında bir yorum notu yayınlayabilir veya bu henüz TIR Sözleşmesi nde yer almayan önemli ve yaygın olarak uygulanabilecek yeni bir imalat ise, gerek gördüğü takdirde, Sözleşme de değişiklik yapılması için bir öneri hazırlayabilir.

6

7 TIR SÖZLEŞMESİ Ek: 2 GÜMRÜK MÜHRÜ ALTINDA YAPILAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İÇİN KARAYOLU TAŞITLARINA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTLARA İLİŞKİN KURALLAR Madde 1 Temel Hükümler Gümrük mührü altında yapılan uluslararası taşımacılık için onay, yükleme bölümlerinin yapım ve teçhizi aşağıda belirtilen tarza uygun olan taşıtlara verilebilir: (a) Gümrük mührü bozulmadan veya belirli iz bırakmadan mühürlü kısımdan hiçbir eşya çıkarılmayacak veya içine konulamayacak olan taşıtlar, (b) Gümrük mührünün kolay ve etkili bir şekilde tatbik edilebileceği taşıtlar, (c) Eşyaların saklanabileceği hiçbir gizli bölmesi olmayan taşıtlar, (d) Eşya taşımaya elverişli bölümlerine gümrük kontrolü için kolaylıkla erişilebilen taşıtlar, Madde 2 Yükleme bölümlerinin yapısı 1. Bu kuralların 1 inci maddesindeki hükümleri karşılamak üzere: (a) Yükleme bölümünü oluşturan parçalar (kenarlar, taban, kapılar, tavan, direkler, iskelet, çapraz parçalar vs.) açık bir iz bırakmadan kaldırılamayacak veya tekrar yerine konulamayacak bir tarzda veya açık bir iz bırakmadan değiştirilemeyecek tarzda monte edilecektir. Kenarlar, taban, kapılar ve tavan değişik unsurlardan meydana geldiği takdirde aynı şartlara uygun ve yeterli dayanıklılıkta olacaklardır. (b) Kapılar ve diğer bütün kapatma sistemleri (tıpalar, bakım kapakları, halkalar dahil) gümrük mührünün tatbik edileceği bir tarzda olacaktır. Bu tertibat açık bir iz bırakmadan hareket ettirilemeyecek veya yeri değiştirilemeyecek veya kapı veya sürgü gümrük mührü kırılmadan açılamayacak tarzda olmalıdır. Mühür, uygun bir biçimde korunacaktır. Açılabilen tavanlara izin verilecektir. (c) Havalandırma ve drenaj delikleri yükleme bölümünün içerisine girişi önleyen tertibat ile teçhiz edilecektir. Bu da dıştan açık bir iz bırakmadan kaldırılamayacak veya tekrar yerine konulamayacak tarzda olmalıdır.

8

9 İÇİNDEKİLER 1. BRANDALI KAMYON VE RÖMORKLAR...1 a) BRANDA...5 b) TIR HALKALARI..11 c) KAYIŞLAR d) MENTEŞELER...23 e) TIR HALATI KATI KENARLI TAŞITLAR (BRANDASIZ) VE KONTEYNERLER SÜRGÜLÜ BRANDALI TAŞITLAR (KAYAR PERDELİLER) TANKERLER PANELVANLAR VE KAMYONETLER SÜRGÜLÜ BRANDALI TAŞITLARA İLİŞKİN ÖZEL EK. 91

10

11 1. BRANDALI KAMYON VE RÖMORKLAR 1

12 2

13 Brandalı kamyon ifadesi, yükleme kompartımanı kısmen veya tamamen sağlam çadır bezi veya kauçuk ya da plastik kaplı kumaşla kaplanan kamyon ve römorkları kapsar. Bu tür kamyon ve römorkların kenar levhaları (kenar panelleri) ve arka kapıları bulunur. Bu tür kamyon ve römorklarda mühür tatbik edilmeden önce en azından şu kısımlar kontrol edilmelidir: Branda ve perçinli delikler, kayışlar, TIR halkaları ve TIR halatı, kenar levha ve arka kapı menteşeleri, kapı kapama sistemi (kilit ve mühürleme aparatı). Her bir kısım bundan sonraki bölümlerde resimlerle açıklanmıştır. Branda Kayış Kapı menteşeleri TIR halkaları ve perçinli delikler Kapı kapama sistemi, kilit ve mühürleme aparatı TIR halatı Kenar levha menteşeleri Römorkun yandan görünüşü Kilitleme çubukları Kam bağlama aparatı Arka kapı menteşeleri Kapı kapama sistemi, kilit ve mühürleme aparatı Römorkun arkadan görünüşü 3

14 4

15 1/a- BRANDA 5

16 6

17 Branda yeterli dayanıklılıkta ve esnemeyen sağlam çadır bezinden veya plastik ya da kauçuk kaplı kumaştan yapılmış olacaktır. Sağlam durumda ve kapatma sistemi devreye girdiği takdirde belirgin iz bırakmaksızın- yükleme kompartımanına erişimi imkansız kılacak biçimde yapılmış olmalıdır. Yükleme kompartımanının içine doğrudan erişim imkanı vermemek koşuluyla, sadece çok küçük havalandırma deliklerine izin verilebilir. Mühür tatbik edilmeden önce şunlara özellikle dikkat edilmelidir: şirket logoları, yatay branda germe kanatları, tamir edilmemiş kesikler, brandanın eski tamiratları, TIR halkaları ve perçinli delikler. A. Herhangi bir logo, hasar, kesik veya tamiratı bulunmayan kusursuz bir branda (bu brandada havalandırma delikleri veya germe kanatları yoktur). 7

18 Branda yolculuk sırasında kazayla yırtılabilir. Genellikle ciddi olmayan bu tür hasarlar kolaylıkla fark edilebilir (Resim A ve B). Brandanın üst bölümünü (tavan) kontrol etmek daha güçtür, bu nedenle usulsüzlük amacıyla delikler bulunması daha muhtemeldir. Brandanın yazı (Örn. Şirket adı veya logosu) içeren kısımları usulüne uygun yapılmamış tamiratları örtmek için kullanılabilir. Bunları fark etmek zor olacağından bu kısımlara özellikle dikkat edilmelidir (Resim C). Yırtık branda A. Nispeten büyük bir hasara sahip yırtık branda. Bu römorkun tamir edilmeden gümrük mührü altında taşımaya devam etmesine izin verilmemelidir. Tamir edilmiş branda B. Nispeten küçük bir hasara sahip yırtık branda. Taşınan yüke bağlı olarak bu römorkun yolculuğunu tamamlamasına izin verilebilir ancak tamir edilmeden yeni bir uluslararası taşımaya başlamamalıdır. C. Usulüne uygun yapılmamış tamiratı örten şirket logosu- branda iç tarafından bantla yapıştırılmak suretiyle tamir edilmiştir. 8

19 Bir kamyon veya römork, brandasının yırtık olması halinde, özelikle de bu hasar bir eksik perçinli delik sırası ile birleşiyorsa (Resim A ve B), gümrük mührü altında eşya taşıması için onaylanamaz. Branda tamirinde sadece birkaç yöntem onaylandığından, bu iş profesyonellerce yapılmalıdır. Yetkisiz veya amatörce (ev yapımı) tamirler onaylanmamalıdır (Resim C ve D). Yatay branda germe Perçinli delik eksik Yırtık branda Kısmen açık kanadı A. Perçinli delik eksik, branda yırtılmış- küçük hasar (bir sırada birden fazla değil yalnızca bir perçinli delik eksik). B. Yükleme kompartımanına sınırlı erişim. Taşınan yüke bağlı olarak bu römorkun yolculuğunu tamamlamasına izin verilebilir. Branda germe kanatlarına dikkat ediniz, arkasında hasar olabilir. Bant C. Yalnızca bantla yapıştırılarak tamir edilmiş bir branda. Yetkisiz (amatör). D. Yükleme kompartımanına kolaylıkla erişilebilmektedir 9

20 BRANDA SABİTLEME SİSTEMİ Römorkun brandası kenar levhalarında bulunan ve TIR halkaları olarak da adlandırılan halkalar ve perçinli delikler ile bağlanır. TIR halkası ve perçinli delik sayısı eşit olmalı ve her bir perçinli delik doğrudan bir TIR halkasına karşılık gelmelidir. TIR halkaları kenar levhalarına dolu perçinlerle veya belirgin izler bırakmaksızın sökülemeyecek şekilde monte edilmiş olmalıdır (Resim A). Brandanın yan tarafı ile arka tarafının birleştirilmesi için iki tarafı üst üste getiren bir mekanizma (branda kaplaması) gereklidir (Resim B). Perçinli delik TIR halkası Kayış Kenar tabakası (Ortada) İç tabaka A. Usulüne uygun monte edilmiş TIR halkaları ve perçinli delikler. Dış tabaka (Arka kısım) Dış perçinli delik Orta perçinli delik (Kenar tabakası) İç tabakadaki TIR halkası B. Römorkun arka köşesinde brandayı birleştiren mekanizma (branda kaplaması). 10

21 1/b TIR HALKALARI 11

22 12

23 Bazı römork üreticileri kenar levhalarının kilitleme mekanizmalarını destekleyen ve içeren, kaynakla tutturulmuş direklere açılır-kapanır tipte bir TIR halkası monte etmektedir (Resim A). Bu modelde, TIR halatı ile bağlanan kapalı durumdaki bir TIR halkası yalnızca brandayı direklere bağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kilitleme pimlerinin dikey hareketi için bir kilit vazifesi görecek ve kenar levhaları gevşetilemeyecektir. Bu tür modellerde, bu TIR halkalarının kullanımda olduğundan emin olunuz. Kamyona/römorka uymayan bir branda ve/veya eksik TIR halkaları taşıtın yanlış kapatılmasına neden olur ve yükleme kompartımanına erişim imkanı verir (Resim B). TIR halkaları veya perçinli deliklerdeki hasar veya adaptasyonlar fark edilmeleri zor olduğundan risk içerir. Aynı sıradaki birden fazla TIR halkasının hasarlı olması halinde yüke erişim kolay olacaktır (Resim C). Direk Kenar levhası A. Açılır- kapanır tipte TIR halkaları, entegre direk ve kenar levhası kilitleme mekanizması. B. TIR halkaları eksik veya branda römorka uygun değil. C. TIR halkası açık, TIR halatı çıkarılıp branda gevşetilebilir. Bu, adaptasyon bulunmayan bir aşınma örneğidir. 13

24 TIR halkaları kenar levhalara, dolu perçin veya pop perçin kullanılarak sabitlenmelidir. Cıvata ve somun kullanılabilir ancak somun kenar levhasının iç tarafında olmalı ve kaynak veya perçinle sağlamlaştırılmalıdır. Tahta kenar levhaları olan tüm kamyon ve römorklarda perçinli deliklerin arkasını kontrol etmek uygun olacaktır. Resim A ve B deki gibi sabitlenmiş TIR halkaları kabul edilmemelidir. Resim C de gösterilen amatör TIR halkaları da kabul edilmemelidir. Yalnızca vida ile sabitlenmiş TIR halkası Delikler A. Tahta kenar levhalı kamyon- TIR halkalarının defalarca söküldüğü rahatça görülmektedir. Vidaların çok yeni olduğuna dikkat ediniz. Yalnızca vida ile sabitlenmiş TIR halkası B. Vidayla sabitlenmiş, kolaylıkla çıkarılabilecek TIR halkaları. Amatörce TIR halkası C. Amatör, kolaylıkla kesilebilecek veya açılabilecek TIR halkası. 14

25 1/c KAYIŞLAR 15

26 16

27 Branda kayışları normalde yalnızca römorkun köşelerinde bulunur ancak bazen ortada da bir tane bulunabilir. Kayış yapımı için uygun sayılan materyaller: a) Deri, b) Plastik kaplı veya kauçukla beslenmiş kumaşlar dahil olmak üzere gerilemeyen dokuma maddeleri. Bu tür materyaller kesildikten sonra açık bir iz bırakmadan kaynakla veya başka bir yöntemle tekrar birleştirilemeyecek olmalıdır. Ayrıca, kayışları kaplayan plastik materyal şeffaf ve düzgün yüzeyli olmalıdır. Kayış, branda kesilmeden çıkarılamayacak veya yeri değiştirilemeyecek şekilde, brandanın iç tarafına perçinle monte edilerek sabitlenir (Resim A, B, C ve D). Kayış Perçinler A. Brandanın tüm yüzeylerinden geçecek şekilde özel bir delikten geçirilen kayış (Römorkun üst ön bölümü). B. Brandanın iç tarafına monte edilmiş kayış (Römorkun üst ön bölümü). Perçinler Kayış C. Brandanın tüm yüzeylerinden geçecek şekilde özel ve takviyeli bir delikten geçirilen kayış (Römorkun üst arka bölümü). D. Brandanın iç tarafına monte edilmiş kayış (Römorkun üst arka bölümü). 17

28 Bazı römork ve branda üreticileri kendinden kilitli kayış kullanmaktadır. Bu tür modellerde, kilitleme parçasının dışarıdan kontrol edilebilir olması önemlidir (Şekil A). Kayış TIR halatı ile iki şekilde sabitlenebilir: TIR halkası şekline uyan bir delik veya içinden TIR halatının geçebileceği bir delik (Şekil B). İki durumda da deliklerin takviyeli olması tercih edilir. A. Kayış- kendinden kilitli sistem. B. Kayışı TIR halatı ile sabitleme örnekleri. 18

29 Kayışların takılması, değiştirilmesi veya tamiri yalnızca profesyoneller tarafından yapılmalıdır. Kayışları değiştirilmiş ve yeni kayışları yetkisiz şekilde takılmış kamyon ve römorklara sıkça rastlanmaktadır (Resim A, B ve C). Kayışı sabitleyen pop perçin kolayca çıkarılıp yenisi takılabilir ve böylece yükleme kompartımanına doğrudan erişim imkanı bulunur (Resim D). Pop perçin Perçin ve takviye A. Pop perçin ile sabitlenen kayış. Çok yeni bir perçin olduğuna dikkat ediniz! Dıştan görünüş. B. Pop perçin ve takviye. En son ne zaman değiştirilmiş olabilir? İçten görünüş. Perçin ve halka C. Brandanın yalnızca dış yüzeyine sabitlenmiş kayış- perçinin değiştirilmesini kolaylaştırır. D. Kayış çıkarılınca kolay erişim imkanı doğar. 19

30 Kayışların yetkisiz veya amatörce tamiratının pek çok çeşidi bulunmaktadır. Aşağıda birkaç örnek yer almaktadır (Resim A, B, C, D ve E). Yetersiz şekilde tamir edilmiş kayışları bulunan kamyon ve römorkların uluslararası taşımacılıkta kullanılmasına ve gümrük mührü altında eşya taşımasına izin verilmemelidir. A. Dışarıdan perçinlerle birleştirilmiş kayış. B. İlave bir kumaş parçası ve dikişle tamir edilmiş veya birleştirilmiş kayış. C. Bir şeritle tamir edilmiş veya birleştirilmiş kayış. Pop perçinler D. Kesik veya kırık kayış- kör perçinle tamir edilmiş veya birleştirilmiş. E. Bantla tamir edilmiş veya birleştirilmiş kayış. 20

31 Mühür tatbik edilmeden önce kamyon ve römorkların kontrol ve muayenesi sırasında, doğru bir şekilde sabitlendiklerinden ve yeterince sağlam olduklarından emin olmak için kayışları kuvvetlice çekmek uygun olacaktır. Kayışlar yükleme kompartımanına erişim imkanı veren herhangi bir açıklık bırakmayacak şekilde, branda kaplamasındaki tüm TIR halkalarından geçirilmelidir. Kayışlar görünür olmalı ve brandanın herhangi bir bölümünün arkasında gizlenmemelidir. Aşağıdaki resimlerde kayışı 7 TIR halkasından geçmediği halde mühürlenmiş bir kamyon gösterilmektedir (Resim A, B ve C). Bu şekilde, bir insanın mühürlenmiş kompartımana girmesine yetecek ölçüde yaklaşık 150 cm lik- bir açıklık kalmaktadır. A. 7 TIR halkasından geçmeyen kayış. Mühür B. Açılması kolay branda kaplaması- C. Kamyon güvenli olmadığı halde yaklaşık 150 cm lik dikey açıklık bırakıyor mühürlenmiş 21

32 Aşağıdaki resimlerde gösterilen kamyonda kayış bulunmamakta, brandayı her bir köşeden sabitlemek için yalnızca küçük kancalardan geçen bir esnek ip bulunmaktadır. Şüphesiz ki bu tür kamyonun uluslararası taşımada kabul edilebilmesi için önemli ilave işlem ve donanıma ihtiyaç duyulacaktır. Gereklilikler: Hepsi usulünce yapılmış ve sabitlenmiş olmak üzere, onaylanmış branda kaplaması, TIR halkaları, perçinli delikler ve kayışlar. A. Kayışı olmayan, yalnızca esnek ip ve kancaları olan bir taşıt. İpin uzunluğunun dahi uymadığına dikkat ediniz (Kamyonun arkadan görünüşü). B. Kayışı olmayan, yalnızca esnek ip ve kancaları olan bir taşıt (Kamyonun önden görünüşü). 22

33 1/d MENTEŞELER 23

34 24

35 Mil, kenar levhaları dikey durumdayken (kapalı), yatağından çıkarılamıyor ise kenar levha menteşeleri güvenli olarak kabul edilir. Pek çok kamyon ve römork üreticisi kendinden kilitli diye adlandırılan menteşeler kullanmaktadır. Bu menteşelerin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan birkaç örnek aşağıda yer almaktadır (Resim A, B, C ve D). Genellikle, tüm menteşeler aşınmaya müsait, kolay zedelenebilir parçalardır, bu nedenle bir kamyon veya römorka uzaktan bakıldığında dahi durumunun tahmin edilmesi mümkündür (Resim E). A. Kendinden kilitli kenar levha menteşesi (Yeni model). Blokaj B. Kendinden kilitli kenar levha menteşesi (Yeni model). C. Kendinden kilitli kenar levha menteşesi (Eski model). D. Kenar levhanın içinden geçirilen uzun bir cıvata ile sabitlenen menteşe. Branda indirildiğinde üstünü örteceği için cıvataya erişim mümkün olmayacaktır. E. İyi durumdaki römork- kenar levha veya arka kapak menteşelerinde herhangi bir hasar yok. 25

36 Eksen noktasındaki mil çıkarılabiliyor veya yenisiyle değiştirilebiliyor ise kenar levha menteşeleri güvenli olarak kabul edilemez. Eski model kamyon ve römorklarda çoğunlukla güvenli olmayan menteşeler veya tamir edilmiş ve düzenli bakım yapılmamış menteşeler kullanılmaktadır. Mil yerine kullanılan cıvata menteşeyi sabitlemek için güvenli kabul edilemez (Resim A ve B). Bu tip menteşeyi güvenli hale getirmek için, somun ve baş mil yatağının dış hizasından kesildikten sonra usulünce kaynak yapılmalıdır. Mil yerine kullanılan bir metal parçası da menteşeyi sabitlemek için güvenli kabul edilemez (Resim C ve D). Kopilyaların (Yarıklı pimlerin) çıkarılması da kolaydır. Menteşenin güvenli hale getirilmesi için, milin Resim B de gösterilen usulle kesilip kaynak yapılması gerekir. Kesilecek ve kaynak yapılacak noktalar A. Güvenli olmayan kenar levha menteşesi. (Eski model kamyon). B. Güvenli olmayan menteşe- somun ve baş mil yatağının dış hizasından kesildikten sonra usulünce kaynak yapılarak güvenli hale getirilebilir. Kopilyalar C. Güvenli olmayan kenar levha menteşesi. (Eski model kamyon). D. Bu menteşe Resim B de gösterilen usulle güvenli hale getirilebilir. 26

37 Genellikle, bir römorkun her kenarında 3-4 kenar levhası ve her bir kenar levhasında da 3-4 menteşe bulunur. Yeni model römorklar kısmen kenar levhasının alüminyum profili ile birleştirilmiş olan menteşeler ile sabitlenmektedir. Bu modellerde, kayan parçaya (mil yatağı) ait cıvataların kaynakla sabitlenmiş olması önem taşımaktadır. Kenar levhasının yetkisiz tamiri veya değiştirilmesi her zaman için risk içermektedir. Aşağıdaki römorkun kenar levhalarının profillerine dikkat ediniz! Yakından yapılacak bir muayene her bir entegre parçaya (kayan mil yatağı) ait ikişer cıvatanın kaynakla sabitlenmediğini ortaya çıkarmaktadır (Resim A). Cıvataları gevşetip yatağı milden kaydırmak kolay olacaktır (Resim B ve C). Böylece, yükleme kompartımanına sınırlı da olsa kabul edilemeyecek erişim imkanı doğmaktadır (Resim D). Kaynak yapılmamış cıvatalar A. Kenar levhaları için farklı profiller değiştirme yapıldığını gösterir. Menteşelerin cıvataları sabitlenmemiş (kaynak yapılmamış). Farklı kenar levha profilleri B. Normal bir anahtar ile her iki cıvata da kolaylıkla gevşetilir. C. Yatak milden kaydırılabilir. D. Yükleme kompartımanına sınırlı da olsa kabul edilemeyecek erişim imkanı. 27

38 Uluslararası taşımacılık için üretilmediği halde bu amaçla kullanılan kamyon ve römorklara rastlanmaktadır. Aşağıda yurtiçi taşıma için yapılmış tipik bir kamyon gösterilmektedir. Miller kenar levhaya, mil yatağı ise şasiye birleştirildiğinden, kenar levha menteşeleri tamamen açıktır. Her bir kenar levha yalnızca kilitleme sistemi ve direğin yanında şasiye kaynakla yerleştirilmiş tek bir katı metal halka ile sabitlenmiştir (Resim A, B ve C). Sırasıyla, 1. Kolu çekerek kilitleme sistemini açın 2. Kenar levhanın üst kısmını çekerek kenar levhayı kilitleyen millerden ayırın 3. Kenar levhayı menteşelerden çıkarın 4. Kenar levhayı sökün, böylece yükleme kompartımanına ulaşın (Resim D). Kilitleme sistemi A. Açık menteşeler- kenar levha yalnızca kilitleme sistemi ve bir metal halka ile sabitlenmiş. B. Açık menteşe, katı metal halka ve kilitleme sisteminin dikey manivelası. C. Açık menteşe ve geniş halkaya dikkat ediniz! D. Kilitleme sistemini açın, kenar levhayı menteşelerden çıkarın ve yükleme kompartımanına ulaşın. 28

39 1/e TIR HALATI 29

40 30

41 Brandayı bağlamak için kullanılan son parça TIR halatıdır. Uluslararası standartlara göre TIR halatı: 1. Esnemeyen plastikten şeffaf kılıflı en az 3 mm çapında çelik tel halattan veya, 2. Esnemeyen plastikten şeffaf kılıflı en az 8 mm çapında kenevir veya sisal halattan Yapılmış olmalıdır. Esneyebildikleri için plastik kılıflı naylon halatlar kabul edilemez. TIR halatının uzunluğu tam olarak bir kamyon veya römork için gerektiği kadar olmalı, herhangi bir yere (örn. TIR halkalarının arasına ilmik olarak) bir fazlalık gizlenmiş olmamalıdır. TIR halatı yekpare olacak ve her iki başında sert metal uçları olacaktır. Her metal ucun tokasında gümrük mührünün tel veya şeridinin takılabileceği, halatın içerisinden geçen delikli perçin olacaktır. Yekpare olduğundan emin olunması için halat perçinin her iki yanından görülebilir durumda olacaktır. (Resim A) A. Uç parçası örneği Gümrük mührü tel veya şeridinin geçirilmesi için delikli perçin ( deliğin asgari boyutları: en 3 mm, boy 11 mm) Dolu perçin Halat Sert metal uç Şeffaf plastik kılıf Yandan görünüş: Ön Taşıyıcının kapatmada kullanacağı delik Yandan görünüş: Arka 31

42 Usulüne uygun olmayan TIR halatları ve uç parçaları olan kamyon ve römorklara sıkça rastlanmaktadır. Aşağıda amatörce yapılmış uç parçaları olan bir naylon halat örneği yer almaktadır (Resim A ve B). Kırık veya kesilmiş TIR halatlarının çoğunlukla bakır veya alüminyum boru parçaları ile birleştirildiği görülmektedir (Resim C). A. Amatör uç parçaları olan, plastik kılıflı naylon halat. B. Sadece halatın üzerine preslenmiş bakır borudan uç parçaları. Kolayca açılıp yeniden takılabilir. Alüminyum boru C. İki yerinden tamir edilmiş TIR halatı. Kırık halat alüminyum boru parçaları ile birleştirilmiş. 32

43 Kırık, kesilmiş veya hasarlı TIR halatları tespit edildiğinde derhal değiştirilmeleri istenilmeli, bu tür TIR halatları olan kamyon veya römorkların gümrük mührü altında taşıma yapmasına izin verilmemelidir. Resim A ve B de gösterilen tamiratlar kabul edilemez. Çünkü bu şekilde TIR halatı kırılmış, kılıf yıpranmış ya da çelik kordon paslanmış mı yoksa TIR halatı kasten mi bu hale getirilmiş (adaptasyon/uyarlama) anlamak mümkün değildir. Bir kırık halatı tamir etmenin çok açık ve fark edilmesi kolay bir yöntemi, halatın ilmik yapılıp uçların da bükülmüş tel parçalarıyla sabitlenmesidir. Gümrük mührü kullanılarak birleştirilmiş kırık TIR halatlarına dahi rastlanmaktadır (Resim D). Bakır boru ile birleştirilmiş TIR halatı A. Kırık veya kesilmiş TIR halatı bakır boru parçası ile tamir edilmiş. B. Bakır boru parçası ile tamir edilmiş TIR halatı. Bakırın parlaklığına dikkat ediniz! En son ne zaman değiştirilmiş olabilir? Çelik tel C. Kırık TIR halatı tamir edilmiş- iki ilmik yapılmış, uçlar ise bükülmüş ince çelik telle birleştirilmiş. D. Kırık veya kesilmiş TIR halatını birleştirmenin daha nadir görülen bir yöntemi- kabinin arkasından bir gümrük mührü ile birleştirilmiş. 33

44 Tamiratın kamufle edilmeye çalışıldığına sıkça rastlanmaktadır. Kamuflaj çoğunlukla bant veya plastik malzemeyle yapılır. Bu tür durumlarda şoför genellikle TIR halatının plastik kılıfının hasar gördüğünü ve bandı da çelik kordonun paslanmaması için sardıklarını iddia eder. Bu kamuflaj mutlaka çıkarılmalıdır. Nitekim, kamuflaj çıkarıldığında çoğunlukla halatın kırılmış ve tamir edilmiş (birleştirilmiş) olduğu görülür. Resim A, B ve C de TIR halatının kamufle edilmiş tamiratı gösterilmektedir. Bant A-Bant sarılmış TIR halatı (Kamuflaj) B- Bandın çıkarılması TIR halatının birleştirilmiş olduğunu ortaya çıkarmaktadır. C-TIR halatı, yalnızca bükülmüş ve değiştirilmesi kolay bir tel parçasıyla birleştirilmiş. 34

45 TIR halatı her yerden görülebilmeli ve muayenesi kolay olmalıdır. TIR halatının brandanın arkasına gizlendiği kısımlara özellikle dikkat edilmelidir. Bu gizlenen kısımlar çoğunlukla TIR halatının hasar, tamirat veya adaptasyonunu ortaya çıkarmaktadır. Aşağıda bu tür gizlenmiş TIR halatının iki örneği gösterilmiştir (Resim A+B ve C+D). Uç parçasının bir bölümü A. Brandanın arkasına gizlenmiş TIR halatı. B. TIR halatı bir uç parçası kullanılarak birleştirilmiş. Alüminyum boru C. Brandanın arkasına gizlenmiş TIR halatı. D. TIR halatı bir alüminyum boru parçası kullanılarak birleştirilmiş. 35

46 TIR halatının uzunluğu tam olarak bir kamyon veya römork için gerektiği kadar olmalı, herhangi bir yere (örn. TIR halkalarının arasına ilmik olarak) bir fazlalık gizlenmiş olmamalıdır. Çoğunlukla bu fazlalıklar muayenesi zor olan yerlere saklanır: örn. Elektrik ve fren bağlantı kutusunun yanına (Resim A ve B) veya kabinin arkasına (Resim C ve D). Bazen çok büyük fazlalıklara dahi rastlanmaktadır. (Resim E) A. Bağlantı kutusunun yanında yukarıya asılmış TIR halatı. B. Bağlantı kutusunun yanında yukarıya asılmış TIR halatı. Yaklaşık 60 cm fazlalık saklanmış. Kamuflaj Kamuflaj İlmik Fazlalık Alüminyum boru C. TIR halatı fazlalığı saklanmış ama iyi kamufle edilememiş. D. Uçtaki düğümü örtmek için plastik boru kullanılmış. Alüminyum boruya dikkat ediniz- kesik veya kırık TIR halatı tamir edilmiş. E. Saklanan fazlalık açıldı. Yaklaşık 5 metre! 36

47 TIR halatının tüm TIR halkalarından geçirilmesi önemlidir. Kayışların TIR halatı ile sabitlendiği köşelere ise özellikle dikkat edilmelidir (Resim A). Sabitlenmediği takdirde kayışın çıkarılması ve yüke erişim çok kolay olur (Resim B). A. TIR halatı en önemli TIR halkalarından birinden kayışı sabitleyen halkadangeçirilmemiş. B. Kayışın çıkarılması/gevşetilmesi ve yüke erişim çok kolay. 37

48 Arka kapıları olan brandalı kamyon/römorkları mühürlemeden önce TIR halatının tam olarak gerektiği kadar olduğundan ve muylu tertibatı ve manivelanın açılmasının imkansız olduğundan emin olunmalıdır. TIR halatının fazla olması ve manivelanın da muylu tertibatı ile sabitlenmemiş olması halinde yükleme kompartımanına erişim kolay olmaktadır (Resim A+B ve C+D). Bu tür taşıtları güvenli hale getirmek için iki seçenek bulunmaktadır (Bunlardan özellikle 1 incisi tercih edilmelidir): 1. Hem halatın uç parçalarını hem de muylu tertibatını/manivelayı sabitleyecek bir tek gümrük mührü kullanarak. 2. Biri halat biri de muylu tertibatı/manivela için iki gümrük mührü kullanarak. Muylu tertibatı Manivela Muylu tertibatı açık pozisyonda A. TIR halatı çok fazla- manivela güvenli değil (sabitlenmemiş). Halat muylu tertibatı ve maniveladaki delikten dahi geçmemiş. B. Muylu tertibatı açık durumda, manivela ve kilitleme çubuğu açılmış. C. TIR halatı çok fazla- manivela güvenli değil (sabitlenmemiş). Halat muylu tertibatı ve maniveladaki delikten dahi geçmemiş. D. Yalnızca 1 metre fazla halat kapıyı tamamen açmaya yeter. 38

49 Aşınmaya bağlı olarak manivela ile muylu tertibatı arasındaki boşluk zamanla genişleyecektir. Bu takdirde halatı sıkıştırarak veya biraz bastırarak muylu tertibatının çevrilmesi mümkün olacak ve TIR halatı da uzun ise bu durum arka kapıların açılması ve yükleme kompartımanına erişilmesine imkan tanıyacaktır. Muylu tertibatı, manivela ve halat mutlaka usulüne uygun şekilde güvenli hale getirilmiş olmalı ve mühürlenmelidir. Muylu tertibatı A. Yaklaşık 50 cm fazla halat saklanmış. B. Muylu tertibatını çevirmek mümkün. Kaide C. Manivelayı kaidesinden ayırmak kolay. D. Manivela serbest- kapı açılabilir. E. Yükleme kompartımanına erişim. 39

50 40

51 2. KATI KENARLI TAŞITLAR (BRANDASIZ) VE KONTEYNERLER 41

52 42

53 Mühür tatbik edilmeden önce kapı kapama sistemlerine özellikle dikkat edilmelidir, çünkü bu sistemlerde kolayca tahrifat yapılabilir. Ne tür bir kamyon/römork olduğuna -örn. Arka kapıları olan brandalı kamyon, arka veya yan kapıları olan frigorifik kamyon veya katı kenarlı kamyon olup olmadığına- bakılmaksızın bu sistem ve mühürleme aparatı dikkatlice muayene edilmeli ve usulünce kullanılmalıdır. Resim A ve B de pek çok türü bulunan ve her geçen gün yenileri icat edilen, onaylanan ve kullanıma sunulan kapı kapama sistemlerinden yalnızca iki tanesi gösterilmektedir. Kam bağlama aparatı Güvenli gümrük kapı kapama sistemleri örnekleri Kam Manivela Kilitleme çubuğu Kilitleme çubuğu Kam Kam bağlama aparatı Mühürleme aparatı A. Yeni model- frigorifik kamyon ve römorklarda sıkça rastlanmaktadır. Kam bağlama aparatı Perçinle sabitlenmiş Kilitleme çubuğu Perçin Mühürleme aparatı Kaynakla sabitlenmiş Vida veya cıvata B. Klasik model- brandalı ve katı kenarlı (brandasız) kamyonlar için kullanılmaktadır. 43

54 Aşağıda yan kapısı olan bir frigorifik römork gösterilmektedir. Sınırlı bir muayene yapılmış olması, mühürleme aparatındaki aşınma ve mührün şeridinin (tel) olabildiğince çekilmemiş/sıkılanmamış olması ve böylece genişçe bir boşluk (ilmik) kalmış olması nedeniyle mührü kırmadan kapıyı açmak mümkündür. HER ZAMAN gümrük mührünü herhangi bir boşluk veya fazla tel kalmayacak şekildeolabildiğince sıkı tatbik ediniz. Mühür sıkı tatbik edildiği takdirde tel veya mühürleme aparatında tahrifat yapmak çok zor olacaktır. İlmik-6,5 mm A. Yan kapısı olan bir frigorifik römork. B. Mühürleme aparatı ve mühür. İlmiğe dikkat ediniz- 6,5 cm! Tel-ilmik C. Tel mühürleme aparatından geçebilir kol 75 derece kadar kaldırılabilir. D. Tel geçebilir- kolun arkasından görülebilir (içeriden). E. Mühür kolun dışında duruyor. Kolu çekip kapıyı açmak mümkündür. F. Yüke erişim. Mühür kırılmadı. 44

55 Kilitleme sistemleri ve mühürleme aparatları gibi bölümlerin eksiksiz olduğundan ve doğru çalıştığından emin olunmalıdır. Aşağıdaki resimde doğru mühürleme için gerekli kol ve aparatın yalnızca sol kapıda çalıştığı bir frigorifik römork gösterilmektedir. (Resim A). Sağ kapıdaki kol kırık- böylece bu kapıda doğru mühürleme aparatı bulunmuyor. Memur da gümrük mührünü normalde taşımacının kendi güvenlik tedbirleri için kullandığı aparata- örn. Kilidin yastığına tatbik etmiştir. (Resim B). Belirli bir uzunluğa sahip bu tür mühürler sıkıştırılamayacağı ve mührün metal şeridi (tel) mührün takıldığı aparattaki perçinli delikten geçebileceği için, mührü kırmadan kolu ve kilitleme çubuğunu çevirip kapıyı aralamak mümkündür. (Resim C ve D). Yükleme kompartımanına tam erişim. TIR Sözleşmesine göre onayı gösteren TIR plakasına dikkat ediniz. (Resim E). Kol ve mühürleme aparatı Kol veya mühürleme aparatı yok Gümrük mührü yanlış bir yere tatbik edilmiş A.Kol ve mühürleme aparatı- sol taraf. B.Kol ve mühürleme aparatı eksik- sağ taraf- mühür yanlış yere takılmış. D.Kol ve kilitleme çubuğu çevrilir, kapı açılır, mühür sağlam kalır. C.Kol ve kilitleme çubuğu çevrilir, mührün metal şeridi geçer ve mühür hiç bozulmaz. E.Yüke tam erişim. TIR plakasına dikkat. 45

618 KULLANMA KILAVUZU

618 KULLANMA KILAVUZU 0 10 20 30 40 50 60 70 618 KULLANMA KILAVUZU Kullanmaya başlamadan önce Kullanma Kılavuzunu Dikkatlice okuyunuz ve verilen talimatlara riayet ediniz. Daha sonraki kullanımlar için muhafaza ediniz OYUN

Detaylı

Yeni Plexo 3, ihtiyaç duyduğunuz geniş hacim

Yeni Plexo 3, ihtiyaç duyduğunuz geniş hacim Yeni Plexo 3, ihtiyaç duyduğunuz geniş hacim IP 65 NEMLİ YER KOFRALARI Kablolamada sınırlar yok: kofranın içinde geniş kablolama hacmi 2 Geniş ürün yelpazesine sahip kofralar 11 farklı boyutta kofra 2

Detaylı

MacBook Yekpare Model A1342 Anten Kabloları Değiştirme

MacBook Yekpare Model A1342 Anten Kabloları Değiştirme MacBook Yekpare Model A1342 Anten Kabloları Değiştirme Daha iyi kablosuz alımı için yıpranmış Anten kablolarını değiştirin. Yazan: Andrew Bookholt GİRİŞ Ekranda içinde yönlendirilen yorgunluk hasarlı anten

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Bu Çocuk Güvenlik Koltuğunun Grup I (9-18kg), Grup II (15-25kg) ya da 9 ay ila 7 yaş arası çocuklar için uygun olduğunu unutmayınız. Kullanım kılavuzunu

Detaylı

Paslanmaz Çelik Ürünler

Paslanmaz Çelik Ürünler Paslanmaz Çelik Ürünler Grup kodu Ürün adı 016 Kabin kilidi 11 Kabin kilidi 060 Çeyrek dönüşlü yaylı kilit 066 Mini çeyrek dönüşlü yaylı kilit 064 Çeyrek dönüşlü yaylı kilit 040 Sıkıştırmalı kilit 110

Detaylı

Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir

Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir Sökme, onarım ve pil kapağı kapalı kalacak değil Kama Dokunmatik fare takılması. Ayrıca diğer bileşenleri onarmak için iyi bir rehber Yazan:

Detaylı

BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Tutma Kolu Tente Taşıma Kulpu Kilitleme Mandalı Ön bar Ayaklık Fren Mandalı Ön tekerlek sabitleme mandalı KURULUM VE KULLANMA TALİMATLARI A: Emniyet kilidini

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46 Kompakt panolar Kompakt panolar AE Kompakt panolar AE...46 Kompakt sistem panoları CM Genişlik 600 800 mm...50 Genişlik 1000 1200 mm...51 Plastik panolar KS Plastik panolar KS...52 Rittal Katalog 34/Endüstriyel

Detaylı

Gösterge paneli. Gösterge paneli, genel. Yumuşak gösterge paneli. Bir anahtarın yenilenmesi ÖNEMLİ!

Gösterge paneli. Gösterge paneli, genel. Yumuşak gösterge paneli. Bir anahtarın yenilenmesi ÖNEMLİ! Gösterge paneli, genel Yumuşak gösterge paneli 3 4 1 5 Gösterge paneli, genel ÖNEMLİ! Yumuşak gösterge paneline dikkatli davranın. Parçalar, özellikle de dekoratif şeritler çok hassastır. Dekoratif şeritler

Detaylı

Gömme kapılar ve alüminyum profiller için menteşeler (Bölüm 4B)

Gömme kapılar ve alüminyum profiller için menteşeler (Bölüm 4B) 2 Mekanizmalar Çıkıntılı kapılar için menteşeler (Bölüm 4A) 4A-120 4A-121 4A-130 4A-135 4A-136 4A-137 4A-138 4a-140 4A-150 4A-160 4A-170 4A-190 4A-210 4A-215 4A-220 120 135 /180 120 120 /135 125 115 180

Detaylı

Yazan: Andrew Bookholt

Yazan: Andrew Bookholt imac'inizi Intel 21,5 "CPU fanını değiştirin. Yazan: Andrew Bookholt GİRİŞ sıcaklıklarını tutmak için kırık CPU fanını değiştirin. ARAÇLAR: Ağır Emiş Kupaları (Çifti) (1) Metal Spudger (1) Phillips 1.

Detaylı

MC37,40 KULLANMA KILAVUZU

MC37,40 KULLANMA KILAVUZU MC7,40 KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER!. TEKNİK VERİLER VE ÖZELLİKLER... @. BİLEŞENLERİN MONTAJI VE İŞLEYİŞİ.... MC40 bağlantı kolunun montajı.... Bağlantı kolu hava vanası MC40 in ayarlanması.... Kumaş

Detaylı

KAPI SABİTLEME KİLİT SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPI SABİTLEME KİLİT SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER KAPI SABİTLEME KİLİT SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER 1 6 3 5 4 7 3 Anahtarlı Kart Anahtarlı Butonlu 1)DUVAR U PARÇA:Ana gövdeyi duvara bağlayan u şeklinde parçadır. 3 mm kalınlığındadır. Ana gövdenin sağa ve

Detaylı

Üstyapı konsolu ve konnektörlerle ilgili genel bilgiler

Üstyapı konsolu ve konnektörlerle ilgili genel bilgiler Üst yapı konsolu ve konnektörler Üst yapı konsolu ve konnektörler Üstyapı konsolu, kaporta işlevleri için kullanılan konnektörler için braket görevi gören bir panel bölmesidir. Pimlerin, sinyallerin ve

Detaylı

Xbox 360 S Sağ Vaka Değiştirme

Xbox 360 S Sağ Vaka Değiştirme Xbox 360 S Sağ Vaka Değiştirme Sağ durum değiştirme. Yazan: Matt Newsom ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 29 GİRİŞ Xbox dış paneller yerine parlak ve yeni görünmesini sağlayın. ARAÇLAR: Metal

Detaylı

Giriş. Basınçlı Şaft Akışölçeri. Akışölçer Servis Kitleri. Sökme. Kasnak Şaftı Sökümü

Giriş. Basınçlı Şaft Akışölçeri. Akışölçer Servis Kitleri. Sökme. Kasnak Şaftı Sökümü Akışölçer Servis Kitleri Giriş Şekile bakın. Bu talimat sayfasında basınçlı ya da vidalı şaftları kullanan akışölçerler için tamir prosedürleri bulunmaktadır. Uygun tamir prosedürüne başvurun: Basınçlı

Detaylı

FABREDOOR. Kat Kapısı Sistemi MONTAJ KILAVUZU MODEL: T2100 VERSİYON: 2009.A

FABREDOOR. Kat Kapısı Sistemi MONTAJ KILAVUZU MODEL: T2100 VERSİYON: 2009.A FABREDOOR Kat Kapısı Sistemi MONTAJ KILAVUZU MODEL: T2100 VERSİYON: 2009.A 1 İÇİNDEKİLER 1. Güvenlik Yönetmeliği.. 1 2. Kurulum Araçlarının Hazırlığı.... 2 3. Kat Kapısı Sisteminin Hassas Parçaları......

Detaylı

Öne monte edilen donanım. Öne monteli ekipmanın takılması. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar belgesinde mevcuttur.

Öne monte edilen donanım. Öne monteli ekipmanın takılması. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar belgesinde mevcuttur. Öne monteli ekipmanın takılması Öne monteli ekipmanın takılması Bu belgede öne monteli ekipmanın takılması için bir çok çözüm yolu açıklar. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar

Detaylı

Nintendo DS Lite Dokunmatik Değişimi

Nintendo DS Lite Dokunmatik Değişimi Nintendo DS Lite Dokunmatik Değişimi Nintendo DS Lite dokunmatik değiştirilmesi. Yazan: Matt Newsom ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 15 GİRİŞ kalem kullanımının birçok saat sonra, Nintendo DS

Detaylı

Yazan: Adam GİRİŞ ARAÇLAR: Bu kılavuz olacak detay nasıl Apple G5'in ana güç kaynağını kaldırın.

Yazan: Adam GİRİŞ ARAÇLAR: Bu kılavuz olacak detay nasıl Apple G5'in ana güç kaynağını kaldırın. Yazan: Adam GİRİŞ Bu kılavuz olacak detay nasıl Apple G5'in ana güç kaynağını kaldırın. ARAÇLAR: 2.5mm Hex Anahtarı (uzun şaft) (1) T10 Torx Tornavida (1) Phillips 2. Tornavida (1) ifixit CC BY-NC-SA tr.ifixit.com

Detaylı

Xbox 360 S RF Modülünün Değiştirilmesi

Xbox 360 S RF Modülünün Değiştirilmesi Xbox 360 S RF Modülünün Değiştirilmesi RF modül değiştirme. Yazan: Matt Newsom GİRİŞ Xbox 360 S. olmayan bir yanıt güç düğmesini düzeltmek için hatalı bir RF modülü değiştirin ARAÇLAR: Metal Spudger (1)

Detaylı

AKSESUARLAR AKSESUARLAR Gözetleme camı Proje cebi (A4) 2152 Proje cebi (A5) 2215 Sayaç çerçevesi Gerdirme mandalı

AKSESUARLAR AKSESUARLAR Gözetleme camı Proje cebi (A4) 2152 Proje cebi (A5) 2215 Sayaç çerçevesi Gerdirme mandalı AKSESUARLAR GRUP KODU ÜRÜN ADI 2220 Gözetleme camı 2150 Proje cebi (A4) 2152 Proje cebi (A5) 2216 Sayaç çerçevesi 2215 Sayaç çerçevesi 24XX 240X Aybolt Kafesli somun 340.00.135 Gerdirme mandalı 340.00.133

Detaylı

HP Mini 1000 Anakart Değiştirme

HP Mini 1000 Anakart Değiştirme HP Mini 1000 Anakart Değiştirme HP Mini 1000 anakart değiştirin. Yazan: Walter Galan GİRİŞ tamamen anakart yerine bu kılavuzu kullanın. ARAÇLAR: Arctic Silver ArctiClean (1) Arctic Silver Termal Macun

Detaylı

Yazan: Miroslav Djuric

Yazan: Miroslav Djuric ipod 5. Nesil (Video) Logic Kurulu Yedek Yazan: Miroslav Djuric GİRİŞ Bu kılavuz, ipod Video'nun mantık kartını değiştirmek nasıl gösterir. ARAÇLAR: ifixit Açılış Araçları (1) Phillips 00 Tornavida (1)

Detaylı

HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HOOK-ON TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Hook-On Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler

Metal Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri. Ayarlı kelepçeler ve vidalı ayarlı kelepçeler Metal malzemeden üretilmifl OBO Kablo ve Boru Tespitleme Sistemleri, kablo ve boruların tekli veya çiftli tespit kelepçeleri yardımıyla her türlü zemine veya vidalı ayarlı kelepçeler sayesinde duvarlara

Detaylı

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

şarj olmuyor Nintendo DS Tamir

şarj olmuyor Nintendo DS Tamir şarj olmuyor Nintendo DS Tamir Tamir değiştirilmesi ya da EM10 filtresi atlayarak arıza şarj etmiyor. Yazan: Knut GİRİŞ DSL YOK şarj ışığı var ve pil şarj olmuyorsa, anakart üzerindeki EM10 güç kaynağı

Detaylı

Tavan. 4 Kenarı Pahlı COREX

Tavan. 4 Kenarı Pahlı COREX Tavan 4 Kenarı Pahlı COREX Tavan 4 Kenarı Pahlı COREX Teknik Özellikler Asma Tavan Uygulamaları Bölme Duvar Uygulamaları Derz Dolgu İşlemi Teknik Özellikler 2 3 6 6 7 4 Kenarı Pahlı COREX İzsiz birleşim

Detaylı

ALB 6320 19 KG AYARLI SÜRME KAPAK SİSTEMİ 10 ALB 7500 25 KG AYARLI ALÜMİNYUM ÇERÇEVE SÜRGÜ MEKANİZMASI 11 ALB 7600 15 KG AYARLI CAM SÜRGÜ SİSTEMİ 11

ALB 6320 19 KG AYARLI SÜRME KAPAK SİSTEMİ 10 ALB 7500 25 KG AYARLI ALÜMİNYUM ÇERÇEVE SÜRGÜ MEKANİZMASI 11 ALB 7600 15 KG AYARLI CAM SÜRGÜ SİSTEMİ 11 INDEX ALB GARDROP HEMYÜZ SÜRME SİSTEMi 0 ALB 7777 GARDROP HEMYÜZ SÜRME SİSTEMi 0 ALB 0 GARDROP / MUTFAK HEMYÜZ SÜRME SiSTEMi 02 ALB 0 AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ 02 ALB 0 70 KG AYARLI SÜRME GARDROP SİSTEMİ

Detaylı

MacBook Pro 15 "Core Duo Modeli A1150 LCD Panel Değişimi

MacBook Pro 15 Core Duo Modeli A1150 LCD Panel Değişimi MacBook Pro 15 "Core Duo Modeli A1150 LCD Panel Değişimi Yazan: Andrew Bookholt GİRİŞ tüm ekranı değiştirmek yerine kırık bir LCD değiştirin. ARAÇLAR: Phillips 00 Tornavida (1) Spudger (1) T6 Torx Tornavida

Detaylı

öne bakan Kullanım kılavuzu Grup Ağırlık Yaş 1 9-18 kg 9ay-4yrl

öne bakan Kullanım kılavuzu Grup Ağırlık Yaş 1 9-18 kg 9ay-4yrl öne bakan Kullanım kılavuzu ECE R44 04 Grup Ağırlık Yaş 1 9-18 kg 9ay-4yrl 1 BeSafe izi Comfort u seçtiğiniz için teşekkür ederiz. BeSafe bu koltuğu büyük bir özen ile, hayatının gelecek aşamasında çocuğunuzu

Detaylı

MK P1-F ANKRAJ MONTAJI; Şekil 3 te görülen montajı tamamlanmış iskelet, vinç yardımı ile maksimum yüksekliğe getirilir. Çapraz

MK P1-F ANKRAJ MONTAJI; Şekil 3 te görülen montajı tamamlanmış iskelet, vinç yardımı ile maksimum yüksekliğe getirilir. Çapraz MK.172-1 3.6.215 P1-F16 1.6.215 DİKEY TAŞIYICILARIN MONTAJI; Şekil 1'de görülen uzay küre elemanında yer alan yuvalara, ilgili dikey taşıyıcılar Şekil 6 ve 6.1'de görüldüğü gibi hizalandıktan sonra, küreye

Detaylı

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK KAPI AÇILIŞLARI _YANLIŞ KAPI AÇILIŞLARI _DOĞRU KAPI AÇILIŞLARI I. DOĞRU II.YANLIŞ

Detaylı

HAS MODÜLER TELESKOPİK KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU

HAS MODÜLER TELESKOPİK KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU HAS MODÜLER TELESKOPİK KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU İçindekiler i. Önemli Bilgiler... 2 ii. Kullanma ve Bakım Talimatı... 3 Kullanma Talimatı... 3 Bakım Talimatı... 3 1. Giriş... 4 2. Parça Tanımları...

Detaylı

Xbox One Sabit Disk Değiştirme

Xbox One Sabit Disk Değiştirme Xbox One Sabit Disk Değiştirme Xbox One sabit sürücüyü değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Yazan: Andrew Optimus Goldberg ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 17 GİRİŞ Xbox One sabit sürücüyü

Detaylı

Universal, UniversalLine, UniversalLine + TEKNİK ÖZELLİKLER & YENİLİKLER İÇİNDE TEKNOLOJİ VAR

Universal, UniversalLine, UniversalLine + TEKNİK ÖZELLİKLER & YENİLİKLER İÇİNDE TEKNOLOJİ VAR Universal, UniversalLine, UniversalLine + TEKNİK ÖZELLİKLER & YENİLİKLER İÇİNDE TEKNOLOJİ VAR Estap sunar: Universal, UniversalLine ve UniversalLine + Ofisler ve sistem odaları için mükemmel çözümler...

Detaylı

Üstyapı konsolu ve konnektörlerle ilgili genel bilgiler

Üstyapı konsolu ve konnektörlerle ilgili genel bilgiler Üst yapı konsolu ve konnektörler Üst yapı konsolu ve konnektörler Üstyapı konsolu, kaporta işlevleri için kullanılan konnektörler için braket görevi gören bir panel bölmesidir. Konnektörler iki kablo tesisatına

Detaylı

Araç şasi numarasının (VIN) kaydı, kontrol kurumunun yetkili çalışanı tarafından ilk kontrolde alınmalı ve şu şekilde onaylanmalıdır:

Araç şasi numarasının (VIN) kaydı, kontrol kurumunun yetkili çalışanı tarafından ilk kontrolde alınmalı ve şu şekilde onaylanmalıdır: VDI 2700 uyarınca üst yapı kontrol belgesi Bu defterin geçerli olduğu araç şasi numarası (VIN): vehicle identification number (VIN) W K E Araç şasi numarasının (VIN) kaydı, kontrol kurumunun yetkili çalışanı

Detaylı

Nikon Coolpix S5300 Mercek Değiştirme

Nikon Coolpix S5300 Mercek Değiştirme Nikon Coolpix S5300 Mercek Değiştirme Nasıl Nikon Coolpix S5300 lens takımının ulaşmak için. Yazan: Riordan McCole ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 11 GİRİŞ Bu kılavuz bir kameradan mercek montaj

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

Küçük panolar. Polikarbonat kutular PK. Alüminyum döküm kutular GA. Terminal kutuları KL. E-Box EB. BUS kutular BG

Küçük panolar. Polikarbonat kutular PK. Alüminyum döküm kutular GA. Terminal kutuları KL. E-Box EB. BUS kutular BG Küçük panolar Polikarbonat kutular PK Polikarbonat kutular PK...24...27 Alüminyum döküm kutular GA Alüminyum döküm kutular GA...28...29 Terminal kutuları KL Terminal kutuları KL...30 E-Box EB E-Box EB...34

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

Nintendo DS Lite Büyük Harf Değiştirme

Nintendo DS Lite Büyük Harf Değiştirme Nintendo DS Lite Büyük Harf Değiştirme Nintendo DS Lite Üst Case Değiştirilmesi Yazan: Matt Newsom ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 15 GİRİŞ DS Lite yeni gibi görünmesi için çizik ve scuffed

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

Installation instructions, accessories. Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 18

Installation instructions, accessories. Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 18 Installation instructions, accessories Talimat No 31346062 Sürüm 1.2 Parça No. 31346058, 31414907 Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli Volvo Car Corporation Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli- 31346062 - V1.2 Sayfa

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

Nintendo DS Lite Düğmeler Değiştirme

Nintendo DS Lite Düğmeler Değiştirme Nintendo DS Lite Düğmeler Değiştirme Nintendo DS Lite düğmelerinin değiştirilmesi. Yazan: Matt Newsom GİRİŞ düğmeleri değiştirmek gerekebilir sebebi ne olursa olsun DS Lite düğmelerin yerini! ARAÇLAR:

Detaylı

Değiştirilebilir yük taşıyıcıları

Değiştirilebilir yük taşıyıcıları Genel bilgiler Genel bilgiler Değiştirilebilir yük taşıyıcı, esnekliği arttıran ve araç için durma zamanını azaltan yük taşıyıcıyı hızlıca değiştirmek için kullanılır. Yük değiş tokuşunun en genel türü,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA - 1 - SAYFA 1. GENEL 2. 2. Zu-210 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 21

İÇİNDEKİLER SAYFA - 1 - SAYFA 1. GENEL 2. 2. Zu-210 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 21 SAYFA - 1 - İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GENEL 2 2. Zu-210 KARKASLI HİDROLİK PAKETİN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 3. MONTAJ KLAVUZU 4 4. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 21 5. GENEL TALİMATLAR 25 6. ŞİRKET BİLGİLERİ son sayfa

Detaylı

5.BÖLÜM ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT

5.BÖLÜM ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT 5.BÖLÜM ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT Çizgi izleyen robot bu kitapta yer alan yapımı en kolay robottur. Robotlar hakkında temel bilgileri edinebilmek için çizgi izleyen robot uygulamasını yapmak yeterli olacaktır.

Detaylı

Installation instructions, accessories. Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 22

Installation instructions, accessories. Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 22 Installation instructions, accessories Talimat No 31324634 Sürüm 1.0 Parça No. 31414859, 31373184 Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli Volvo Car Corporation Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli- 31324634 - V1.0 Sayfa

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti motor kodu HXDA,SIDA için ayrıntılı kılavuz Dişli kayışının değiştirilmesinde çoğunlukla ciddi sonuçları olan hatalar

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 0 UYARI 1.Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Bu kullanıcı klavuzundaki

Detaylı

HY-8010A Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu

HY-8010A Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu HY-8010A Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. KURULUM: Açma/Kapama:

Detaylı

Paslanmaz çelik. Küçük panolar. Kompakt panolar. Pano sistemleri. Kumanda panelleri. Taşıyıcı kol sistemi

Paslanmaz çelik. Küçük panolar. Kompakt panolar. Pano sistemleri. Kumanda panelleri. Taşıyıcı kol sistemi Küçük panolar Buton delikli panolar...176 Terminal kutuları KL...177 BUS kutular BG...178 Kompakt panolar Kompakt panolar AE...179 Pano sistemleri TS 8 modüler pano sistemleri...182 TS 8 modüler pano sistemleri,

Detaylı

Wavin Q-Bic Plus sisteminin Kurulum Talimatları

Wavin Q-Bic Plus sisteminin Kurulum Talimatları Wavin Q-Bic Plus sisteminin Kurulum Talimatları İÇİNDEKİLER 1. Q-BIC PLUS 1.1. GENEL ÖZELLİKLERİ 1.2. PARÇALAR 1.3. BOYUTLAR 1.4. AMBALAJ PAKETİ VE İŞLEME 2. MONTAJ TALİMATLARI 3. ŞEMATİK KURULUM TALİMATLARI

Detaylı

Bu kılavuz kaldırmanın veya Asus EEE PC 1000HE bir anakart yerine içindir. Yazan: Mike Glenn

Bu kılavuz kaldırmanın veya Asus EEE PC 1000HE bir anakart yerine içindir. Yazan: Mike Glenn Asus Eee PC 1000HE Anakart Değiştirme Bu kılavuz kaldırmanın veya Asus EEE PC 1000HE bir anakart yerine içindir. Yazan: Mike Glenn GİRİŞ Eğer anakart değiştirmeniz gerekirse, bu kılavuzu izleyin. Bu kılavuz

Detaylı

Havalandırma Kanalı Ekipmanları

Havalandırma Kanalı Ekipmanları Havalandırma Kanalı Ekipmanları 5Kanal Destekleri PLU 1G-N Kanal Kelepçesi PLU 1G-N Kanal Kelepçesi - Contalı PLU 2G Kanal Kelepçesi Sayfa 5-3 Sayfa 5-4 Sayfa 5-5 PLU 2G Kanal Kelepçesi - Contalı PLU >

Detaylı

imac Intel 20 "EMC 2105 ve 2118 Optik Sürücü

imac Intel 20 EMC 2105 ve 2118 Optik Sürücü imac Intel 20 "EMC 2105 ve 2118 Optik Sürücü Değiştirme imac'inizi Intel 20 "2105 ve 2118 EMC optik sürücüyü değiştirin. Yazan: Walter Galan GİRİŞ kompakt diskler okumak için kırık optik sürücüyü değiştirin.

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI GENEL BİLGİLER BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI BÜLBÜLOĞLU Güvenlik Ağı Platformları, TS EN 1263-1 normunun gereklerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Platformlar şantiyede yerlerine monte

Detaylı

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ ENLEME BAĞLANTILARININ Çok parçalı basınç çubuklarının teşkilinde kullanılan iki tür bağlantı şekli vardır. Bunlar; DÜZENLENMESİ Çerçeve Bağlantı Kafes Bağlantı Çerçeve bağlantı elemanları, basınç çubuğunu

Detaylı

Nintendo DS Lite, Wi-Fi Anten Değişimi

Nintendo DS Lite, Wi-Fi Anten Değişimi Nintendo DS Lite, Wi-Fi Anten Değişimi Nintendo DS Lite, Wi-Fi anteni değiştirilmesi. Yazan: Matt Newsom ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 18 GİRİŞ Nintendo DS Lite Wi-Fi anteni takın. ARAÇLAR:

Detaylı

Yazan: Michael Erberich

Yazan: Michael Erberich Toshiba Satellite L305-S5946 Klavye Değiştirme Toshiba Satellite L305-S5946 klavyeyi değiştirin. Yazan: Michael Erberich ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 10 GİRİŞ Toshiba Satellite L305-S5946

Detaylı

Ek lambalar, montaj kiti

Ek lambalar, montaj kiti Installation instructions, accessories Talimat No 8641051 Sürüm 1.0 Parça No. 9487111 Ek lambalar, montaj kiti IMG-235751 Volvo Car Corporation Ek lambalar, montaj kiti- 8641051 - V1.0 Sayfa 1 / 24 Donanım

Detaylı

MacBook Yekpare Model A1278 Ön Görüntü Cam Değiştirme

MacBook Yekpare Model A1278 Ön Görüntü Cam Değiştirme MacBook Yekpare Model A1278 Ön Görüntü Cam Değiştirme Yazan: Andrew Bookholt GİRİŞ kırık ön ekran cam panel değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. ekran camı LCD erişmek için çıkarılması gerekir. ARAÇLAR:

Detaylı

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. AHŞAP DOĞRAMALAR 1. Menteşeler markalanırken üstten ortalama olarak kaç cm mesafe bırakılır? A) 15 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 23 cm 2. Lambalı menteşelerde binme boşluğu olarak ne kadar tolerans bırakılır?

Detaylı

KOMPAKT LAMİNAT PANELLER

KOMPAKT LAMİNAT PANELLER KOMPAKT LAMİNAT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Doğal ahşap veya laminat paneller ile kompoze edilmiş kompakt cephe panellerinden oluşan cephe kaplama sistemleri hafif metal alt konstrüksiyon sistemlerle

Detaylı

İÇ ATKI SİSTEMİ KESİLEBİLİR ATKI SİSTEMİ

İÇ ATKI SİSTEMİ KESİLEBİLİR ATKI SİSTEMİ İÇ ATKI SİSTEMİ KESİLEBİLİR ATKI SİSTEMİ 2 KESİLEBİLİR ATKI, sayfa 75 50x25 Delikli yapı 4 6 5 7 3 2 AĞIR EKİPMAN PROFİLİ, sayfa 76 3 YARDIMCI ATKI, sayfa 76 4 GEÇMELİ ATKI TUTUCU, sayfa 77 5 4 6 TEOS

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE

Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Orjinal Dünya çapında onayları ile stoklarımızda derhal gönderime hazır. Sayısız pratik boyutları ve tüm ortak uygulamalar için fonksiyonel

Detaylı

Etkili lojistiğin etkili kapı teknolojisine ihtiyacı var

Etkili lojistiğin etkili kapı teknolojisine ihtiyacı var Hörmann sanayi kapı yenilikleri Etkili lojistiğin etkili kapı teknolojisine ihtiyacı var Depolarda ve üretim hollerinde ve de diğer ticari amaçlı tesislerde aralıksız süreçler, personel için uygun ortam

Detaylı

Yazan: Andrew Optimus Goldberg

Yazan: Andrew Optimus Goldberg Xbox One Wi-Fi Kurulu Yedek Xbox One Wi-Fi Kurulu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Yazan: Andrew Optimus Goldberg GİRİŞ fritz Bağlantı? Ping aşağı alıyorum? Wi-Fi Kurulu yerine bu kılavuzu izleyin.

Detaylı

Ri4Power ISV dağıtım panosu

Ri4Power ISV dağıtım panosu Ri4Power ISV dağıtım panosu Dikili tip dağıtım panosu Modüler pano sistemi TS 8, bkz. sayfa 75 Sistem panosu SE 8, bkz. sayfa 81 Montaj setleri, bkz. sayfa 298 Duvar tipi dağıtım panosu Temel kompakt kumanda

Detaylı

Yazan: irobot GİRİŞ ARAÇLAR: PARÇALAR: İç metal sertleştirme destekler.

Yazan: irobot GİRİŞ ARAÇLAR: PARÇALAR: İç metal sertleştirme destekler. PowerBook G3 Lombard Çerçeve Değiştirme Yazan: irobot GİRİŞ İç metal sertleştirme destekler. ARAÇLAR: Anti-Statik Bilek Kayışı (1) Phillips # 0 Tornavida (1) Spudger (1) T8 Torx Tornavida (1) PARÇALAR:

Detaylı

Tamamen Panasonic Lumix DMC-FZ1000 sökmeye. Yazan: Robseth Taas

Tamamen Panasonic Lumix DMC-FZ1000 sökmeye. Yazan: Robseth Taas Panasonic Lumix DMC-FZ1000 Sökme Tamamen Panasonic Lumix DMC-FZ1000 sökmeye. Yazan: Robseth Taas GİRİŞ Bu uzun rehberde tamamen Leica değil Panasonic tarafından üretilen lensi hariç, senin FZ1000 sökmeye

Detaylı

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf **

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf ** BAZA AKSESUARLARI SABİT BAZA : 3,00 mm Galvaniz sac + RAL 7012 boya : Baza genişlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Baza derinlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Gerekli : Montajında M12 x 30

Detaylı

Sizin tarafınızdan tasarlanan Yeni golf sigorta kutuları VS ve VF serisi

Sizin tarafınızdan tasarlanan Yeni golf sigorta kutuları VS ve VF serisi Sizin tarafınızdan tasarlanan Yeni golf sigorta kutuları VS ve VF serisi Farklı & zarif, tasarım ayrıntılarıyla zengin Yeni golf sigorta kutuları yelpazesini tasarlamadan önce konusundaki gerçek uzmanları

Detaylı

Asus Eee PC 1000HE Kablosuz Ağ Kartı Değiştirme

Asus Eee PC 1000HE Kablosuz Ağ Kartı Değiştirme Asus Eee PC 1000HE Kablosuz Ağ Kartı Değiştirme Bu kılavuz, Asus Eee PC 1000HE üzerinde kablosuz ağ kartı yerine gösterilmiştir. Yazan: Mike Glenn GİRİŞ Eğer size netbook kablosuz ağ kartı arızalı olduğu

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Fiat Doblò Kasten/Kombi (263) 1.6 D Multijet için detaylı kılavuz. ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu gösterir. Bu

Detaylı

Çekme birimleri. Çekme birimleri hakkında genel bilgiler PGRT

Çekme birimleri. Çekme birimleri hakkında genel bilgiler PGRT hakkında genel bilgiler hakkında genel bilgiler, bir aracın römork çekebilmesi için donatılmış olması gereken bir veya birden fazla parçanın hepsine birden verilen isimdir. Çekme biriminin amacı, aracın

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Alüminyum döküm kutular GA

Teknik sistem kataloğu Alüminyum döküm kutular GA Teknik sistem kataloğu Alüminyum döküm kutular GA Alüminyum döküm kutular GA 8 4 7 1 5 6 3 2 Çok dayanıklı - Son derece sağlam alüminyum döküm kutuların kullanım alanı sınır tanımaz. Elektrik, elektronik

Detaylı

PowerBook G4 Alüminyum 15 "1.67 GHz Ekran Data Kablosu Değişimi

PowerBook G4 Alüminyum 15 1.67 GHz Ekran Data Kablosu Değişimi PowerBook G4 Alüminyum 15 "1.67 GHz Ekran Data Kablosu Değişimi senin 1.67 GHz 15 "PowerBook G4 Alüminyum üzerinde yıpranmış görüntü veri kablosunu değiştirin. Yazan: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları 2001 model, AKE motor kodlu A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI bir CT1015 WP1 ve CT1018K1 Audi modeline yönelik ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış değişiminde

Detaylı

1 ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI

1 ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI 1 ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI TANIM: TMK Alçıpan control kapakları; Alçı Levha, Boardex, Guardex, Aqua Panel Vb. yapısal malzemeler ile oluşturulan tavan veya duvar olmak üzere müdahale edilmesi gereken bölgelere

Detaylı

Gösterge paneliyle çalışmak

Gösterge paneliyle çalışmak Gösterge paneli, genel Gösterge paneli, genel 1 1 Aşağıdaki ekipmanlara erişmek için gösterge paneli panellerinin parçaları ve koruyucu kaplamalar çıkarılmalıdır. 2 3 4 5 6 Anahtarlar Üstyapı konsolu Merkezi

Detaylı

Tavan rafı üzerinde çalışma

Tavan rafı üzerinde çalışma Genel bilgiler Genel bilgiler Bu belge kabin içerisindeki iç panellerin sökülmesini ve takılmasını açıklamaktadır. Amacı ön tavan rafı üzerinde çalışmayı kolaylaştırmaktır. Çoğu panele sökülmelerini kolaylaştıran

Detaylı

GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX ECS XX-YY ELECTRIC CURRENT SOLENOID - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen ECS-XX-YY Solenoid hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir.

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

Durafan Kullanım Kılavuzu

Durafan Kullanım Kılavuzu Durafan Kullanım Kılavuzu ASPİRATÖR KULLANIM KILAVUZU EL KİTABI Kerep Çubuk DURA MAKİNA OSB. 14 CAD. NO:7 / ÇORUM TEL : +90 364 254 92 22 1 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ..2 B. UYGULANAN DİREKTİF VE STANDARTLAR..3

Detaylı

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ

BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ BARTAPLAN MODÜLER BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ 1 BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi BARTAPLAN Modüler Bölme Duvar Sistemi ithal çelik taşıyıcı dikme profillerine, özel alüminyum klips profilleri ile giydirilen

Detaylı

AY Mühendislik.

AY Mühendislik. AY Mühendislik www.aymuhendislik.com TRAKSİYONEL VİNÇ NEDİR? Traksiyonel vinç halat üzerinde sonsuz tırmanma prensibi ile mesafe (yükseklik) tanımadan çalışan, derin kuyular ve yüksek çalışma mesafelerinde

Detaylı

Yüksek Yoğunlukta Soğutma Dolabı

Yüksek Yoğunlukta Soğutma Dolabı Yüksek Yoğunlukta Soğutma Dolabı Alımı, Paketten Çıkarılışı ve Taşınması ile ilgili kullanım kılavuzu ns0629a Note Bu talimatları saklayın! Bu kullanım kılavuzu Yüksek Yoğunlukta Soğutma Dolabının alımı,

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

Şanzıman, hibrid araç. Sökme UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın.

Şanzıman, hibrid araç. Sökme UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. Not: Büyük miktarda soğutma suyunun sızmaması için, motor soğutma sistemi ve otobüs ısıtma sistemi arasındaki muslukları kapatın.

Detaylı

Klima Program 1091. 1 Çeyrek. 2 Mekanizmalar. 3 Kilitleme. 7 Alüminyum. Bilgi. dönüşlü kilitler. sistemleri. Pencere

Klima Program 1091. 1 Çeyrek. 2 Mekanizmalar. 3 Kilitleme. 7 Alüminyum. Bilgi. dönüşlü kilitler. sistemleri. Pencere 9 Gergili Kilitler 8 Paslanmaz Klima 1 3 4 2 4 5 7 8 6 1 Klima kolu, örneğin uzun kol, yuvarlak rozet ve iç kol ile, asma kilit için de uygun 10A-120 den 10A-180 e kadar, 10A-320 2 Klima kolu, kilitlenebilir

Detaylı