TAŞIT KONTROL REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞIT KONTROL REHBERİ"

Transkript

1 T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü TAŞIT KONTROL REHBERİ (TAŞITLARIN MÜHÜRLENMESİNDE GÜVENLİK VE RİSKLER) Çeviren: Aslı GÜRATEŞ Baskıya hazırlayan: Önder BALUN ANKARA, 2008

2

3 GİRİŞ Yüz yılı aşkın süredir gümrük ve maliye makamları vergi kaybını ve kaçakçılığı önlemek, yolsuzlukla mücadele etmek ve aynı zamanda ticaret ve taşımacılığı kolaylaştırmak amacıyla farklı mühürleme teknikleri kullanmaktadır. Günümüzde gümrük mührü uluslararası taşımacılık yapan her tür taşıtın mühürlenmesinde daha da sık kullanılırken, şüphesiz bu taşıtların teknik standartlar ve güvenliğe ilişkin olarak belirli uluslararası koşulları taşıması gerekmekte ve bu koşullar düzenli olarak güncellenmektedir. Dünya çapında kabul görmüş standart ve özellikler halihazırda yalnızca TIR Sözleşmesi nde yer almakta olup bu rehber de bu Sözleşme de düzenlenen teknik özellikler ve koşullara dayanmaktadır. Bu rehber Avrupa Komisyonu nun Gümrük Yardım Programı tarafından sınır ve iç gümrük idarelerinde görevli personel ile taşıtların TIR Sözleşmesi ne göre onaylanmasından sorumlu personel için hazırlanmıştır. Her ne kadar güvenlik açısından risk oluşturan durumlar tespit edilip açıklanmaya çalışıldıysa da uluslararası ticaret ve taşımacılıkta sürekli olarak yeni taşıtlar ve teknik özellikler ile karşılaşıldığından, bu rehber durağan bir kaynak olmayıp geliştirilmeye açıktır.

4

5 KARAYOLU TAŞITLARI VE KONTEYNERLERİN ONAYLANMASI Bir güvenlik koşulu olarak, TIR Sözleşmesi eşyanın, mühürlendikten sonra içine erişilemeyecek ve herhangi bir tahrifatın (manipülasyon) açıkça görülebileceği şekilde imal edilmiş yükleme kompartımanlarına sahip karayolu taşıtlarında veya konteynerlerde taşınmasını öngörmüştür. Bu amaçla, Sözleşme imalat standartlarını ve onay usullerini belirlemiştir ve eşyanın TIR Karnesi himayesinde taşınması ancak konteynerin veya karayolu taşıtına ait yükleme kompartımanının bu koşullara uygun olarak onaylanmış olması halinde mümkün olmaktadır. Bir konteyner veya yükleme kompartımanı Sözleşme nin koşullarına uygun ise, ilgili ulusal onay veya muayene görevlileri karayolu taşıtı veya konteyner onay belgesi verir. Kural olarak, bu belgeler tüm TIR Sözleşmesi akit taraflarında geçerlidir. Ulusal onay veya muayene makamları, üreticiler tarafından sunulan yeni imalatların TIR Sözleşmesi nin teknik hükümleri ile uyumlu olup olmadığı konusunda tereddüde düşmeleri halinde, ilgili kamu makamları aracılığıyla TIR Yürütme Kurulu ve TIR Sekreteryası, TIR İdari Komitesi veya Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) Taşımacılığı Etkileyen Gümrük Sorunlarına İlişkin Çalışma Grubu ndan (WP.30) konu hakkında görüş isteyebilirler. BMAEK Çalışma Grubu ve TIR İdari Komitesi konu hakkında bir yorum notu yayınlayabilir veya bu henüz TIR Sözleşmesi nde yer almayan önemli ve yaygın olarak uygulanabilecek yeni bir imalat ise, gerek gördüğü takdirde, Sözleşme de değişiklik yapılması için bir öneri hazırlayabilir.

6

7 TIR SÖZLEŞMESİ Ek: 2 GÜMRÜK MÜHRÜ ALTINDA YAPILAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İÇİN KARAYOLU TAŞITLARINA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTLARA İLİŞKİN KURALLAR Madde 1 Temel Hükümler Gümrük mührü altında yapılan uluslararası taşımacılık için onay, yükleme bölümlerinin yapım ve teçhizi aşağıda belirtilen tarza uygun olan taşıtlara verilebilir: (a) Gümrük mührü bozulmadan veya belirli iz bırakmadan mühürlü kısımdan hiçbir eşya çıkarılmayacak veya içine konulamayacak olan taşıtlar, (b) Gümrük mührünün kolay ve etkili bir şekilde tatbik edilebileceği taşıtlar, (c) Eşyaların saklanabileceği hiçbir gizli bölmesi olmayan taşıtlar, (d) Eşya taşımaya elverişli bölümlerine gümrük kontrolü için kolaylıkla erişilebilen taşıtlar, Madde 2 Yükleme bölümlerinin yapısı 1. Bu kuralların 1 inci maddesindeki hükümleri karşılamak üzere: (a) Yükleme bölümünü oluşturan parçalar (kenarlar, taban, kapılar, tavan, direkler, iskelet, çapraz parçalar vs.) açık bir iz bırakmadan kaldırılamayacak veya tekrar yerine konulamayacak bir tarzda veya açık bir iz bırakmadan değiştirilemeyecek tarzda monte edilecektir. Kenarlar, taban, kapılar ve tavan değişik unsurlardan meydana geldiği takdirde aynı şartlara uygun ve yeterli dayanıklılıkta olacaklardır. (b) Kapılar ve diğer bütün kapatma sistemleri (tıpalar, bakım kapakları, halkalar dahil) gümrük mührünün tatbik edileceği bir tarzda olacaktır. Bu tertibat açık bir iz bırakmadan hareket ettirilemeyecek veya yeri değiştirilemeyecek veya kapı veya sürgü gümrük mührü kırılmadan açılamayacak tarzda olmalıdır. Mühür, uygun bir biçimde korunacaktır. Açılabilen tavanlara izin verilecektir. (c) Havalandırma ve drenaj delikleri yükleme bölümünün içerisine girişi önleyen tertibat ile teçhiz edilecektir. Bu da dıştan açık bir iz bırakmadan kaldırılamayacak veya tekrar yerine konulamayacak tarzda olmalıdır.

8

9 İÇİNDEKİLER 1. BRANDALI KAMYON VE RÖMORKLAR...1 a) BRANDA...5 b) TIR HALKALARI..11 c) KAYIŞLAR d) MENTEŞELER...23 e) TIR HALATI KATI KENARLI TAŞITLAR (BRANDASIZ) VE KONTEYNERLER SÜRGÜLÜ BRANDALI TAŞITLAR (KAYAR PERDELİLER) TANKERLER PANELVANLAR VE KAMYONETLER SÜRGÜLÜ BRANDALI TAŞITLARA İLİŞKİN ÖZEL EK. 91

10

11 1. BRANDALI KAMYON VE RÖMORKLAR 1

12 2

13 Brandalı kamyon ifadesi, yükleme kompartımanı kısmen veya tamamen sağlam çadır bezi veya kauçuk ya da plastik kaplı kumaşla kaplanan kamyon ve römorkları kapsar. Bu tür kamyon ve römorkların kenar levhaları (kenar panelleri) ve arka kapıları bulunur. Bu tür kamyon ve römorklarda mühür tatbik edilmeden önce en azından şu kısımlar kontrol edilmelidir: Branda ve perçinli delikler, kayışlar, TIR halkaları ve TIR halatı, kenar levha ve arka kapı menteşeleri, kapı kapama sistemi (kilit ve mühürleme aparatı). Her bir kısım bundan sonraki bölümlerde resimlerle açıklanmıştır. Branda Kayış Kapı menteşeleri TIR halkaları ve perçinli delikler Kapı kapama sistemi, kilit ve mühürleme aparatı TIR halatı Kenar levha menteşeleri Römorkun yandan görünüşü Kilitleme çubukları Kam bağlama aparatı Arka kapı menteşeleri Kapı kapama sistemi, kilit ve mühürleme aparatı Römorkun arkadan görünüşü 3

14 4

15 1/a- BRANDA 5

16 6

17 Branda yeterli dayanıklılıkta ve esnemeyen sağlam çadır bezinden veya plastik ya da kauçuk kaplı kumaştan yapılmış olacaktır. Sağlam durumda ve kapatma sistemi devreye girdiği takdirde belirgin iz bırakmaksızın- yükleme kompartımanına erişimi imkansız kılacak biçimde yapılmış olmalıdır. Yükleme kompartımanının içine doğrudan erişim imkanı vermemek koşuluyla, sadece çok küçük havalandırma deliklerine izin verilebilir. Mühür tatbik edilmeden önce şunlara özellikle dikkat edilmelidir: şirket logoları, yatay branda germe kanatları, tamir edilmemiş kesikler, brandanın eski tamiratları, TIR halkaları ve perçinli delikler. A. Herhangi bir logo, hasar, kesik veya tamiratı bulunmayan kusursuz bir branda (bu brandada havalandırma delikleri veya germe kanatları yoktur). 7

18 Branda yolculuk sırasında kazayla yırtılabilir. Genellikle ciddi olmayan bu tür hasarlar kolaylıkla fark edilebilir (Resim A ve B). Brandanın üst bölümünü (tavan) kontrol etmek daha güçtür, bu nedenle usulsüzlük amacıyla delikler bulunması daha muhtemeldir. Brandanın yazı (Örn. Şirket adı veya logosu) içeren kısımları usulüne uygun yapılmamış tamiratları örtmek için kullanılabilir. Bunları fark etmek zor olacağından bu kısımlara özellikle dikkat edilmelidir (Resim C). Yırtık branda A. Nispeten büyük bir hasara sahip yırtık branda. Bu römorkun tamir edilmeden gümrük mührü altında taşımaya devam etmesine izin verilmemelidir. Tamir edilmiş branda B. Nispeten küçük bir hasara sahip yırtık branda. Taşınan yüke bağlı olarak bu römorkun yolculuğunu tamamlamasına izin verilebilir ancak tamir edilmeden yeni bir uluslararası taşımaya başlamamalıdır. C. Usulüne uygun yapılmamış tamiratı örten şirket logosu- branda iç tarafından bantla yapıştırılmak suretiyle tamir edilmiştir. 8

19 Bir kamyon veya römork, brandasının yırtık olması halinde, özelikle de bu hasar bir eksik perçinli delik sırası ile birleşiyorsa (Resim A ve B), gümrük mührü altında eşya taşıması için onaylanamaz. Branda tamirinde sadece birkaç yöntem onaylandığından, bu iş profesyonellerce yapılmalıdır. Yetkisiz veya amatörce (ev yapımı) tamirler onaylanmamalıdır (Resim C ve D). Yatay branda germe Perçinli delik eksik Yırtık branda Kısmen açık kanadı A. Perçinli delik eksik, branda yırtılmış- küçük hasar (bir sırada birden fazla değil yalnızca bir perçinli delik eksik). B. Yükleme kompartımanına sınırlı erişim. Taşınan yüke bağlı olarak bu römorkun yolculuğunu tamamlamasına izin verilebilir. Branda germe kanatlarına dikkat ediniz, arkasında hasar olabilir. Bant C. Yalnızca bantla yapıştırılarak tamir edilmiş bir branda. Yetkisiz (amatör). D. Yükleme kompartımanına kolaylıkla erişilebilmektedir 9

20 BRANDA SABİTLEME SİSTEMİ Römorkun brandası kenar levhalarında bulunan ve TIR halkaları olarak da adlandırılan halkalar ve perçinli delikler ile bağlanır. TIR halkası ve perçinli delik sayısı eşit olmalı ve her bir perçinli delik doğrudan bir TIR halkasına karşılık gelmelidir. TIR halkaları kenar levhalarına dolu perçinlerle veya belirgin izler bırakmaksızın sökülemeyecek şekilde monte edilmiş olmalıdır (Resim A). Brandanın yan tarafı ile arka tarafının birleştirilmesi için iki tarafı üst üste getiren bir mekanizma (branda kaplaması) gereklidir (Resim B). Perçinli delik TIR halkası Kayış Kenar tabakası (Ortada) İç tabaka A. Usulüne uygun monte edilmiş TIR halkaları ve perçinli delikler. Dış tabaka (Arka kısım) Dış perçinli delik Orta perçinli delik (Kenar tabakası) İç tabakadaki TIR halkası B. Römorkun arka köşesinde brandayı birleştiren mekanizma (branda kaplaması). 10

21 1/b TIR HALKALARI 11

22 12

23 Bazı römork üreticileri kenar levhalarının kilitleme mekanizmalarını destekleyen ve içeren, kaynakla tutturulmuş direklere açılır-kapanır tipte bir TIR halkası monte etmektedir (Resim A). Bu modelde, TIR halatı ile bağlanan kapalı durumdaki bir TIR halkası yalnızca brandayı direklere bağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kilitleme pimlerinin dikey hareketi için bir kilit vazifesi görecek ve kenar levhaları gevşetilemeyecektir. Bu tür modellerde, bu TIR halkalarının kullanımda olduğundan emin olunuz. Kamyona/römorka uymayan bir branda ve/veya eksik TIR halkaları taşıtın yanlış kapatılmasına neden olur ve yükleme kompartımanına erişim imkanı verir (Resim B). TIR halkaları veya perçinli deliklerdeki hasar veya adaptasyonlar fark edilmeleri zor olduğundan risk içerir. Aynı sıradaki birden fazla TIR halkasının hasarlı olması halinde yüke erişim kolay olacaktır (Resim C). Direk Kenar levhası A. Açılır- kapanır tipte TIR halkaları, entegre direk ve kenar levhası kilitleme mekanizması. B. TIR halkaları eksik veya branda römorka uygun değil. C. TIR halkası açık, TIR halatı çıkarılıp branda gevşetilebilir. Bu, adaptasyon bulunmayan bir aşınma örneğidir. 13

24 TIR halkaları kenar levhalara, dolu perçin veya pop perçin kullanılarak sabitlenmelidir. Cıvata ve somun kullanılabilir ancak somun kenar levhasının iç tarafında olmalı ve kaynak veya perçinle sağlamlaştırılmalıdır. Tahta kenar levhaları olan tüm kamyon ve römorklarda perçinli deliklerin arkasını kontrol etmek uygun olacaktır. Resim A ve B deki gibi sabitlenmiş TIR halkaları kabul edilmemelidir. Resim C de gösterilen amatör TIR halkaları da kabul edilmemelidir. Yalnızca vida ile sabitlenmiş TIR halkası Delikler A. Tahta kenar levhalı kamyon- TIR halkalarının defalarca söküldüğü rahatça görülmektedir. Vidaların çok yeni olduğuna dikkat ediniz. Yalnızca vida ile sabitlenmiş TIR halkası B. Vidayla sabitlenmiş, kolaylıkla çıkarılabilecek TIR halkaları. Amatörce TIR halkası C. Amatör, kolaylıkla kesilebilecek veya açılabilecek TIR halkası. 14

25 1/c KAYIŞLAR 15

26 16

27 Branda kayışları normalde yalnızca römorkun köşelerinde bulunur ancak bazen ortada da bir tane bulunabilir. Kayış yapımı için uygun sayılan materyaller: a) Deri, b) Plastik kaplı veya kauçukla beslenmiş kumaşlar dahil olmak üzere gerilemeyen dokuma maddeleri. Bu tür materyaller kesildikten sonra açık bir iz bırakmadan kaynakla veya başka bir yöntemle tekrar birleştirilemeyecek olmalıdır. Ayrıca, kayışları kaplayan plastik materyal şeffaf ve düzgün yüzeyli olmalıdır. Kayış, branda kesilmeden çıkarılamayacak veya yeri değiştirilemeyecek şekilde, brandanın iç tarafına perçinle monte edilerek sabitlenir (Resim A, B, C ve D). Kayış Perçinler A. Brandanın tüm yüzeylerinden geçecek şekilde özel bir delikten geçirilen kayış (Römorkun üst ön bölümü). B. Brandanın iç tarafına monte edilmiş kayış (Römorkun üst ön bölümü). Perçinler Kayış C. Brandanın tüm yüzeylerinden geçecek şekilde özel ve takviyeli bir delikten geçirilen kayış (Römorkun üst arka bölümü). D. Brandanın iç tarafına monte edilmiş kayış (Römorkun üst arka bölümü). 17

28 Bazı römork ve branda üreticileri kendinden kilitli kayış kullanmaktadır. Bu tür modellerde, kilitleme parçasının dışarıdan kontrol edilebilir olması önemlidir (Şekil A). Kayış TIR halatı ile iki şekilde sabitlenebilir: TIR halkası şekline uyan bir delik veya içinden TIR halatının geçebileceği bir delik (Şekil B). İki durumda da deliklerin takviyeli olması tercih edilir. A. Kayış- kendinden kilitli sistem. B. Kayışı TIR halatı ile sabitleme örnekleri. 18

29 Kayışların takılması, değiştirilmesi veya tamiri yalnızca profesyoneller tarafından yapılmalıdır. Kayışları değiştirilmiş ve yeni kayışları yetkisiz şekilde takılmış kamyon ve römorklara sıkça rastlanmaktadır (Resim A, B ve C). Kayışı sabitleyen pop perçin kolayca çıkarılıp yenisi takılabilir ve böylece yükleme kompartımanına doğrudan erişim imkanı bulunur (Resim D). Pop perçin Perçin ve takviye A. Pop perçin ile sabitlenen kayış. Çok yeni bir perçin olduğuna dikkat ediniz! Dıştan görünüş. B. Pop perçin ve takviye. En son ne zaman değiştirilmiş olabilir? İçten görünüş. Perçin ve halka C. Brandanın yalnızca dış yüzeyine sabitlenmiş kayış- perçinin değiştirilmesini kolaylaştırır. D. Kayış çıkarılınca kolay erişim imkanı doğar. 19

30 Kayışların yetkisiz veya amatörce tamiratının pek çok çeşidi bulunmaktadır. Aşağıda birkaç örnek yer almaktadır (Resim A, B, C, D ve E). Yetersiz şekilde tamir edilmiş kayışları bulunan kamyon ve römorkların uluslararası taşımacılıkta kullanılmasına ve gümrük mührü altında eşya taşımasına izin verilmemelidir. A. Dışarıdan perçinlerle birleştirilmiş kayış. B. İlave bir kumaş parçası ve dikişle tamir edilmiş veya birleştirilmiş kayış. C. Bir şeritle tamir edilmiş veya birleştirilmiş kayış. Pop perçinler D. Kesik veya kırık kayış- kör perçinle tamir edilmiş veya birleştirilmiş. E. Bantla tamir edilmiş veya birleştirilmiş kayış. 20

31 Mühür tatbik edilmeden önce kamyon ve römorkların kontrol ve muayenesi sırasında, doğru bir şekilde sabitlendiklerinden ve yeterince sağlam olduklarından emin olmak için kayışları kuvvetlice çekmek uygun olacaktır. Kayışlar yükleme kompartımanına erişim imkanı veren herhangi bir açıklık bırakmayacak şekilde, branda kaplamasındaki tüm TIR halkalarından geçirilmelidir. Kayışlar görünür olmalı ve brandanın herhangi bir bölümünün arkasında gizlenmemelidir. Aşağıdaki resimlerde kayışı 7 TIR halkasından geçmediği halde mühürlenmiş bir kamyon gösterilmektedir (Resim A, B ve C). Bu şekilde, bir insanın mühürlenmiş kompartımana girmesine yetecek ölçüde yaklaşık 150 cm lik- bir açıklık kalmaktadır. A. 7 TIR halkasından geçmeyen kayış. Mühür B. Açılması kolay branda kaplaması- C. Kamyon güvenli olmadığı halde yaklaşık 150 cm lik dikey açıklık bırakıyor mühürlenmiş 21

32 Aşağıdaki resimlerde gösterilen kamyonda kayış bulunmamakta, brandayı her bir köşeden sabitlemek için yalnızca küçük kancalardan geçen bir esnek ip bulunmaktadır. Şüphesiz ki bu tür kamyonun uluslararası taşımada kabul edilebilmesi için önemli ilave işlem ve donanıma ihtiyaç duyulacaktır. Gereklilikler: Hepsi usulünce yapılmış ve sabitlenmiş olmak üzere, onaylanmış branda kaplaması, TIR halkaları, perçinli delikler ve kayışlar. A. Kayışı olmayan, yalnızca esnek ip ve kancaları olan bir taşıt. İpin uzunluğunun dahi uymadığına dikkat ediniz (Kamyonun arkadan görünüşü). B. Kayışı olmayan, yalnızca esnek ip ve kancaları olan bir taşıt (Kamyonun önden görünüşü). 22

33 1/d MENTEŞELER 23

34 24

35 Mil, kenar levhaları dikey durumdayken (kapalı), yatağından çıkarılamıyor ise kenar levha menteşeleri güvenli olarak kabul edilir. Pek çok kamyon ve römork üreticisi kendinden kilitli diye adlandırılan menteşeler kullanmaktadır. Bu menteşelerin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan birkaç örnek aşağıda yer almaktadır (Resim A, B, C ve D). Genellikle, tüm menteşeler aşınmaya müsait, kolay zedelenebilir parçalardır, bu nedenle bir kamyon veya römorka uzaktan bakıldığında dahi durumunun tahmin edilmesi mümkündür (Resim E). A. Kendinden kilitli kenar levha menteşesi (Yeni model). Blokaj B. Kendinden kilitli kenar levha menteşesi (Yeni model). C. Kendinden kilitli kenar levha menteşesi (Eski model). D. Kenar levhanın içinden geçirilen uzun bir cıvata ile sabitlenen menteşe. Branda indirildiğinde üstünü örteceği için cıvataya erişim mümkün olmayacaktır. E. İyi durumdaki römork- kenar levha veya arka kapak menteşelerinde herhangi bir hasar yok. 25

36 Eksen noktasındaki mil çıkarılabiliyor veya yenisiyle değiştirilebiliyor ise kenar levha menteşeleri güvenli olarak kabul edilemez. Eski model kamyon ve römorklarda çoğunlukla güvenli olmayan menteşeler veya tamir edilmiş ve düzenli bakım yapılmamış menteşeler kullanılmaktadır. Mil yerine kullanılan cıvata menteşeyi sabitlemek için güvenli kabul edilemez (Resim A ve B). Bu tip menteşeyi güvenli hale getirmek için, somun ve baş mil yatağının dış hizasından kesildikten sonra usulünce kaynak yapılmalıdır. Mil yerine kullanılan bir metal parçası da menteşeyi sabitlemek için güvenli kabul edilemez (Resim C ve D). Kopilyaların (Yarıklı pimlerin) çıkarılması da kolaydır. Menteşenin güvenli hale getirilmesi için, milin Resim B de gösterilen usulle kesilip kaynak yapılması gerekir. Kesilecek ve kaynak yapılacak noktalar A. Güvenli olmayan kenar levha menteşesi. (Eski model kamyon). B. Güvenli olmayan menteşe- somun ve baş mil yatağının dış hizasından kesildikten sonra usulünce kaynak yapılarak güvenli hale getirilebilir. Kopilyalar C. Güvenli olmayan kenar levha menteşesi. (Eski model kamyon). D. Bu menteşe Resim B de gösterilen usulle güvenli hale getirilebilir. 26

37 Genellikle, bir römorkun her kenarında 3-4 kenar levhası ve her bir kenar levhasında da 3-4 menteşe bulunur. Yeni model römorklar kısmen kenar levhasının alüminyum profili ile birleştirilmiş olan menteşeler ile sabitlenmektedir. Bu modellerde, kayan parçaya (mil yatağı) ait cıvataların kaynakla sabitlenmiş olması önem taşımaktadır. Kenar levhasının yetkisiz tamiri veya değiştirilmesi her zaman için risk içermektedir. Aşağıdaki römorkun kenar levhalarının profillerine dikkat ediniz! Yakından yapılacak bir muayene her bir entegre parçaya (kayan mil yatağı) ait ikişer cıvatanın kaynakla sabitlenmediğini ortaya çıkarmaktadır (Resim A). Cıvataları gevşetip yatağı milden kaydırmak kolay olacaktır (Resim B ve C). Böylece, yükleme kompartımanına sınırlı da olsa kabul edilemeyecek erişim imkanı doğmaktadır (Resim D). Kaynak yapılmamış cıvatalar A. Kenar levhaları için farklı profiller değiştirme yapıldığını gösterir. Menteşelerin cıvataları sabitlenmemiş (kaynak yapılmamış). Farklı kenar levha profilleri B. Normal bir anahtar ile her iki cıvata da kolaylıkla gevşetilir. C. Yatak milden kaydırılabilir. D. Yükleme kompartımanına sınırlı da olsa kabul edilemeyecek erişim imkanı. 27

38 Uluslararası taşımacılık için üretilmediği halde bu amaçla kullanılan kamyon ve römorklara rastlanmaktadır. Aşağıda yurtiçi taşıma için yapılmış tipik bir kamyon gösterilmektedir. Miller kenar levhaya, mil yatağı ise şasiye birleştirildiğinden, kenar levha menteşeleri tamamen açıktır. Her bir kenar levha yalnızca kilitleme sistemi ve direğin yanında şasiye kaynakla yerleştirilmiş tek bir katı metal halka ile sabitlenmiştir (Resim A, B ve C). Sırasıyla, 1. Kolu çekerek kilitleme sistemini açın 2. Kenar levhanın üst kısmını çekerek kenar levhayı kilitleyen millerden ayırın 3. Kenar levhayı menteşelerden çıkarın 4. Kenar levhayı sökün, böylece yükleme kompartımanına ulaşın (Resim D). Kilitleme sistemi A. Açık menteşeler- kenar levha yalnızca kilitleme sistemi ve bir metal halka ile sabitlenmiş. B. Açık menteşe, katı metal halka ve kilitleme sisteminin dikey manivelası. C. Açık menteşe ve geniş halkaya dikkat ediniz! D. Kilitleme sistemini açın, kenar levhayı menteşelerden çıkarın ve yükleme kompartımanına ulaşın. 28

39 1/e TIR HALATI 29

40 30

41 Brandayı bağlamak için kullanılan son parça TIR halatıdır. Uluslararası standartlara göre TIR halatı: 1. Esnemeyen plastikten şeffaf kılıflı en az 3 mm çapında çelik tel halattan veya, 2. Esnemeyen plastikten şeffaf kılıflı en az 8 mm çapında kenevir veya sisal halattan Yapılmış olmalıdır. Esneyebildikleri için plastik kılıflı naylon halatlar kabul edilemez. TIR halatının uzunluğu tam olarak bir kamyon veya römork için gerektiği kadar olmalı, herhangi bir yere (örn. TIR halkalarının arasına ilmik olarak) bir fazlalık gizlenmiş olmamalıdır. TIR halatı yekpare olacak ve her iki başında sert metal uçları olacaktır. Her metal ucun tokasında gümrük mührünün tel veya şeridinin takılabileceği, halatın içerisinden geçen delikli perçin olacaktır. Yekpare olduğundan emin olunması için halat perçinin her iki yanından görülebilir durumda olacaktır. (Resim A) A. Uç parçası örneği Gümrük mührü tel veya şeridinin geçirilmesi için delikli perçin ( deliğin asgari boyutları: en 3 mm, boy 11 mm) Dolu perçin Halat Sert metal uç Şeffaf plastik kılıf Yandan görünüş: Ön Taşıyıcının kapatmada kullanacağı delik Yandan görünüş: Arka 31

42 Usulüne uygun olmayan TIR halatları ve uç parçaları olan kamyon ve römorklara sıkça rastlanmaktadır. Aşağıda amatörce yapılmış uç parçaları olan bir naylon halat örneği yer almaktadır (Resim A ve B). Kırık veya kesilmiş TIR halatlarının çoğunlukla bakır veya alüminyum boru parçaları ile birleştirildiği görülmektedir (Resim C). A. Amatör uç parçaları olan, plastik kılıflı naylon halat. B. Sadece halatın üzerine preslenmiş bakır borudan uç parçaları. Kolayca açılıp yeniden takılabilir. Alüminyum boru C. İki yerinden tamir edilmiş TIR halatı. Kırık halat alüminyum boru parçaları ile birleştirilmiş. 32

43 Kırık, kesilmiş veya hasarlı TIR halatları tespit edildiğinde derhal değiştirilmeleri istenilmeli, bu tür TIR halatları olan kamyon veya römorkların gümrük mührü altında taşıma yapmasına izin verilmemelidir. Resim A ve B de gösterilen tamiratlar kabul edilemez. Çünkü bu şekilde TIR halatı kırılmış, kılıf yıpranmış ya da çelik kordon paslanmış mı yoksa TIR halatı kasten mi bu hale getirilmiş (adaptasyon/uyarlama) anlamak mümkün değildir. Bir kırık halatı tamir etmenin çok açık ve fark edilmesi kolay bir yöntemi, halatın ilmik yapılıp uçların da bükülmüş tel parçalarıyla sabitlenmesidir. Gümrük mührü kullanılarak birleştirilmiş kırık TIR halatlarına dahi rastlanmaktadır (Resim D). Bakır boru ile birleştirilmiş TIR halatı A. Kırık veya kesilmiş TIR halatı bakır boru parçası ile tamir edilmiş. B. Bakır boru parçası ile tamir edilmiş TIR halatı. Bakırın parlaklığına dikkat ediniz! En son ne zaman değiştirilmiş olabilir? Çelik tel C. Kırık TIR halatı tamir edilmiş- iki ilmik yapılmış, uçlar ise bükülmüş ince çelik telle birleştirilmiş. D. Kırık veya kesilmiş TIR halatını birleştirmenin daha nadir görülen bir yöntemi- kabinin arkasından bir gümrük mührü ile birleştirilmiş. 33

44 Tamiratın kamufle edilmeye çalışıldığına sıkça rastlanmaktadır. Kamuflaj çoğunlukla bant veya plastik malzemeyle yapılır. Bu tür durumlarda şoför genellikle TIR halatının plastik kılıfının hasar gördüğünü ve bandı da çelik kordonun paslanmaması için sardıklarını iddia eder. Bu kamuflaj mutlaka çıkarılmalıdır. Nitekim, kamuflaj çıkarıldığında çoğunlukla halatın kırılmış ve tamir edilmiş (birleştirilmiş) olduğu görülür. Resim A, B ve C de TIR halatının kamufle edilmiş tamiratı gösterilmektedir. Bant A-Bant sarılmış TIR halatı (Kamuflaj) B- Bandın çıkarılması TIR halatının birleştirilmiş olduğunu ortaya çıkarmaktadır. C-TIR halatı, yalnızca bükülmüş ve değiştirilmesi kolay bir tel parçasıyla birleştirilmiş. 34

45 TIR halatı her yerden görülebilmeli ve muayenesi kolay olmalıdır. TIR halatının brandanın arkasına gizlendiği kısımlara özellikle dikkat edilmelidir. Bu gizlenen kısımlar çoğunlukla TIR halatının hasar, tamirat veya adaptasyonunu ortaya çıkarmaktadır. Aşağıda bu tür gizlenmiş TIR halatının iki örneği gösterilmiştir (Resim A+B ve C+D). Uç parçasının bir bölümü A. Brandanın arkasına gizlenmiş TIR halatı. B. TIR halatı bir uç parçası kullanılarak birleştirilmiş. Alüminyum boru C. Brandanın arkasına gizlenmiş TIR halatı. D. TIR halatı bir alüminyum boru parçası kullanılarak birleştirilmiş. 35

46 TIR halatının uzunluğu tam olarak bir kamyon veya römork için gerektiği kadar olmalı, herhangi bir yere (örn. TIR halkalarının arasına ilmik olarak) bir fazlalık gizlenmiş olmamalıdır. Çoğunlukla bu fazlalıklar muayenesi zor olan yerlere saklanır: örn. Elektrik ve fren bağlantı kutusunun yanına (Resim A ve B) veya kabinin arkasına (Resim C ve D). Bazen çok büyük fazlalıklara dahi rastlanmaktadır. (Resim E) A. Bağlantı kutusunun yanında yukarıya asılmış TIR halatı. B. Bağlantı kutusunun yanında yukarıya asılmış TIR halatı. Yaklaşık 60 cm fazlalık saklanmış. Kamuflaj Kamuflaj İlmik Fazlalık Alüminyum boru C. TIR halatı fazlalığı saklanmış ama iyi kamufle edilememiş. D. Uçtaki düğümü örtmek için plastik boru kullanılmış. Alüminyum boruya dikkat ediniz- kesik veya kırık TIR halatı tamir edilmiş. E. Saklanan fazlalık açıldı. Yaklaşık 5 metre! 36

47 TIR halatının tüm TIR halkalarından geçirilmesi önemlidir. Kayışların TIR halatı ile sabitlendiği köşelere ise özellikle dikkat edilmelidir (Resim A). Sabitlenmediği takdirde kayışın çıkarılması ve yüke erişim çok kolay olur (Resim B). A. TIR halatı en önemli TIR halkalarından birinden kayışı sabitleyen halkadangeçirilmemiş. B. Kayışın çıkarılması/gevşetilmesi ve yüke erişim çok kolay. 37

48 Arka kapıları olan brandalı kamyon/römorkları mühürlemeden önce TIR halatının tam olarak gerektiği kadar olduğundan ve muylu tertibatı ve manivelanın açılmasının imkansız olduğundan emin olunmalıdır. TIR halatının fazla olması ve manivelanın da muylu tertibatı ile sabitlenmemiş olması halinde yükleme kompartımanına erişim kolay olmaktadır (Resim A+B ve C+D). Bu tür taşıtları güvenli hale getirmek için iki seçenek bulunmaktadır (Bunlardan özellikle 1 incisi tercih edilmelidir): 1. Hem halatın uç parçalarını hem de muylu tertibatını/manivelayı sabitleyecek bir tek gümrük mührü kullanarak. 2. Biri halat biri de muylu tertibatı/manivela için iki gümrük mührü kullanarak. Muylu tertibatı Manivela Muylu tertibatı açık pozisyonda A. TIR halatı çok fazla- manivela güvenli değil (sabitlenmemiş). Halat muylu tertibatı ve maniveladaki delikten dahi geçmemiş. B. Muylu tertibatı açık durumda, manivela ve kilitleme çubuğu açılmış. C. TIR halatı çok fazla- manivela güvenli değil (sabitlenmemiş). Halat muylu tertibatı ve maniveladaki delikten dahi geçmemiş. D. Yalnızca 1 metre fazla halat kapıyı tamamen açmaya yeter. 38

49 Aşınmaya bağlı olarak manivela ile muylu tertibatı arasındaki boşluk zamanla genişleyecektir. Bu takdirde halatı sıkıştırarak veya biraz bastırarak muylu tertibatının çevrilmesi mümkün olacak ve TIR halatı da uzun ise bu durum arka kapıların açılması ve yükleme kompartımanına erişilmesine imkan tanıyacaktır. Muylu tertibatı, manivela ve halat mutlaka usulüne uygun şekilde güvenli hale getirilmiş olmalı ve mühürlenmelidir. Muylu tertibatı A. Yaklaşık 50 cm fazla halat saklanmış. B. Muylu tertibatını çevirmek mümkün. Kaide C. Manivelayı kaidesinden ayırmak kolay. D. Manivela serbest- kapı açılabilir. E. Yükleme kompartımanına erişim. 39

50 40

51 2. KATI KENARLI TAŞITLAR (BRANDASIZ) VE KONTEYNERLER 41

52 42

53 Mühür tatbik edilmeden önce kapı kapama sistemlerine özellikle dikkat edilmelidir, çünkü bu sistemlerde kolayca tahrifat yapılabilir. Ne tür bir kamyon/römork olduğuna -örn. Arka kapıları olan brandalı kamyon, arka veya yan kapıları olan frigorifik kamyon veya katı kenarlı kamyon olup olmadığına- bakılmaksızın bu sistem ve mühürleme aparatı dikkatlice muayene edilmeli ve usulünce kullanılmalıdır. Resim A ve B de pek çok türü bulunan ve her geçen gün yenileri icat edilen, onaylanan ve kullanıma sunulan kapı kapama sistemlerinden yalnızca iki tanesi gösterilmektedir. Kam bağlama aparatı Güvenli gümrük kapı kapama sistemleri örnekleri Kam Manivela Kilitleme çubuğu Kilitleme çubuğu Kam Kam bağlama aparatı Mühürleme aparatı A. Yeni model- frigorifik kamyon ve römorklarda sıkça rastlanmaktadır. Kam bağlama aparatı Perçinle sabitlenmiş Kilitleme çubuğu Perçin Mühürleme aparatı Kaynakla sabitlenmiş Vida veya cıvata B. Klasik model- brandalı ve katı kenarlı (brandasız) kamyonlar için kullanılmaktadır. 43

54 Aşağıda yan kapısı olan bir frigorifik römork gösterilmektedir. Sınırlı bir muayene yapılmış olması, mühürleme aparatındaki aşınma ve mührün şeridinin (tel) olabildiğince çekilmemiş/sıkılanmamış olması ve böylece genişçe bir boşluk (ilmik) kalmış olması nedeniyle mührü kırmadan kapıyı açmak mümkündür. HER ZAMAN gümrük mührünü herhangi bir boşluk veya fazla tel kalmayacak şekildeolabildiğince sıkı tatbik ediniz. Mühür sıkı tatbik edildiği takdirde tel veya mühürleme aparatında tahrifat yapmak çok zor olacaktır. İlmik-6,5 mm A. Yan kapısı olan bir frigorifik römork. B. Mühürleme aparatı ve mühür. İlmiğe dikkat ediniz- 6,5 cm! Tel-ilmik C. Tel mühürleme aparatından geçebilir kol 75 derece kadar kaldırılabilir. D. Tel geçebilir- kolun arkasından görülebilir (içeriden). E. Mühür kolun dışında duruyor. Kolu çekip kapıyı açmak mümkündür. F. Yüke erişim. Mühür kırılmadı. 44

55 Kilitleme sistemleri ve mühürleme aparatları gibi bölümlerin eksiksiz olduğundan ve doğru çalıştığından emin olunmalıdır. Aşağıdaki resimde doğru mühürleme için gerekli kol ve aparatın yalnızca sol kapıda çalıştığı bir frigorifik römork gösterilmektedir. (Resim A). Sağ kapıdaki kol kırık- böylece bu kapıda doğru mühürleme aparatı bulunmuyor. Memur da gümrük mührünü normalde taşımacının kendi güvenlik tedbirleri için kullandığı aparata- örn. Kilidin yastığına tatbik etmiştir. (Resim B). Belirli bir uzunluğa sahip bu tür mühürler sıkıştırılamayacağı ve mührün metal şeridi (tel) mührün takıldığı aparattaki perçinli delikten geçebileceği için, mührü kırmadan kolu ve kilitleme çubuğunu çevirip kapıyı aralamak mümkündür. (Resim C ve D). Yükleme kompartımanına tam erişim. TIR Sözleşmesine göre onayı gösteren TIR plakasına dikkat ediniz. (Resim E). Kol ve mühürleme aparatı Kol veya mühürleme aparatı yok Gümrük mührü yanlış bir yere tatbik edilmiş A.Kol ve mühürleme aparatı- sol taraf. B.Kol ve mühürleme aparatı eksik- sağ taraf- mühür yanlış yere takılmış. D.Kol ve kilitleme çubuğu çevrilir, kapı açılır, mühür sağlam kalır. C.Kol ve kilitleme çubuğu çevrilir, mührün metal şeridi geçer ve mühür hiç bozulmaz. E.Yüke tam erişim. TIR plakasına dikkat. 45

Karar Sayısı : 94/5555

Karar Sayısı : 94/5555 1972 Konteynerle İlgili Gümrük Sözleşmesi Karar Sayısı : 94/5555 Türkiye tarafından 15/12/1972 tarihinde Cenevre de imzalanan ve 2/12/1993 tarihli ve 3930 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli

Detaylı

HP 1500 T HP 1500 E HP 1500 EA YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ MONTAJ KULLANIM VE BAKIM KİTABI 90-312-3956562

HP 1500 T HP 1500 E HP 1500 EA YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ MONTAJ KULLANIM VE BAKIM KİTABI 90-312-3956562 HP 1500 T HP 1500 E HP 1500 EA YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ MONTAJ KULLANIM VE BAKIM KİTABI 90-312-3956562 1 İÇİNİDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ 8 A MONTAJ EL KİTABI 10 A.1 EL KİTABINI OKUMAK VE KULLANMAK 11 A.1,1 Kitapta

Detaylı

OPEL Movano. Kullanım, Güvenlik, Bakım DİZEL MOTORLU ARAÇLARDA SADECE EN590 EURO STANDARTLARINDA EURO DIESEL YAKIT KULLANINIZ!

OPEL Movano. Kullanım, Güvenlik, Bakım DİZEL MOTORLU ARAÇLARDA SADECE EN590 EURO STANDARTLARINDA EURO DIESEL YAKIT KULLANINIZ! OPEL Movano DİZEL MOTORLU ARAÇLARDA SADECE EN590 EURO STANDARTLARINDA EURO DIESEL YAKIT KULLANINIZ! DİZEL MOTORLARI YALNIZCA, AVRUPA EN590-EURO DIESEL ÖZELLİKLERİNE UYGUN YÜKSEK KALİTELİ YAKITLA ÇALIŞTIRINIZ.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ASANSÖR KUYU DONANIMLARI 523EO0062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Eleme "ıslak" veya "kuru" yapılabilir. Burada kuru eleme işlemi incelenmiştir.

Eleme ıslak veya kuru yapılabilir. Burada kuru eleme işlemi incelenmiştir. 1 4. MEKANİK AYIRMA (Ref. e_makaleleri) Karışımları bileşenlerine ayırma işlemleri iki sınıfta toplanır. Birincisi difüzyonal işlemleridir; bunlar, faz değişiklikleri veya bir fazdan diğer bir faza madde

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

Klima Santralleri İșletmeye Alma

Klima Santralleri İșletmeye Alma Klima Santralleri İșletmeye Alma Bakım, Montaj ve Kullanım Kılavuzu Klima Santralinin Verimli Hali İÇİNDEKİLER Giriş 2 17 8 Bakım ve temizlik Garanti 2 18 8.1 Hava filtreleri 1 Ürün tanıtımı 3 18 8.1.1

Detaylı

ULUSLARARASI OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU NUN (FIA ) OLYMPIA SINIFI GÜNEŞ ARABALARI İÇİN KOYDUĞU TEKNİK KURALLAR

ULUSLARARASI OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU NUN (FIA ) OLYMPIA SINIFI GÜNEŞ ARABALARI İÇİN KOYDUĞU TEKNİK KURALLAR ULUSLARARASI OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU NUN (FIA ) OLYMPIA SINIFI GÜNEŞ ARABALARI İÇİN KOYDUĞU TEKNİK KURALLAR MADDE 1 ÖNSÖZ Olympia Sınıfı teknik kuralları, sürdürülebilir ulaşıma yönelik araştırmaların

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ MEKANİZMA TEKNİĞİ 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER IG-123-TR Genel Bilgiler CPG.0 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER LIB Transformatör Binaları Primer Dağıtım Anahtarlama Cihazları Sekonder Dağıtım Anahtarlama Cihazları Koruma ve Otomasyon Alçak Gerilim Panoları

Detaylı

Super Marathon Serisi. Gazlı Fritözler *8197279* Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. SM20, SM40, SM50, SM60 ve SM80 Serileri

Super Marathon Serisi. Gazlı Fritözler *8197279* Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. SM20, SM40, SM50, SM60 ve SM80 Serileri SM20, SM40, SM50, SM60 ve SM80 Serileri Gazlı Fritözler Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Super Marathon Serisi Dean, bir Ticari Yiyecek Ekipmanları Servisi Birliğidir ve CFESA sertifikalı Teknisyenleri tavsiye

Detaylı

GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ

GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞ GÜVENLİĞİ İSG 503 GÜVENLİ İSKELE SİSTEMLERİ BARIŞ TOLGA İŞSEVER 601214042 MAYIS 2015 Güvenli Cephe İskeleleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME DOĞAL GAZ KOLON TESİSATI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OG MODÜLER GİRİŞ HÜCRELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

4812161045_C.pdf 2015-07-02

4812161045_C.pdf 2015-07-02 Talimatlar kılavuzu Çalıştırma ve Bakım 4826045_C.pdf Vibrasyonlu silindir CC300 Motor Kubota V2203 Seri numarası 0000334x0A02586 - Orijinal talimatın çevirisi Değişiklik koşulu İsveç'te basılmıştır Içindekiler

Detaylı

78400/18400 Serisi. Masoneilan* LincolnLog* Yüksek Basınçlı Anti-Kavitasyon Kontrol Vanası Talimat Kılavuzu. GE Oil & Gas

78400/18400 Serisi. Masoneilan* LincolnLog* Yüksek Basınçlı Anti-Kavitasyon Kontrol Vanası Talimat Kılavuzu. GE Oil & Gas GE Oil & Gas 78400/18400 Serisi Masoneilan* LincolnLog* Yüksek Basınçlı Anti-Kavitasyon Kontrol Vanası Talimat Kılavuzu GE Veri Sınıflandırması: Halka açık BU TALİMATLAR, MÜŞTERİYE/OPERATÖRE VERİLEN NORMAL

Detaylı

EPICA KULLANIM KILAVUZU

EPICA KULLANIM KILAVUZU EPICA KULLANIM KILAVUZU SADECE EURO DIESEL EN 590!* Aracınızdaki dizel motor, otomotiv konusunda yapılan araştırmalarda elde edilen en son verilere göre geliştirilmiş olup, ileri teknolojinin, mükemmel

Detaylı

Kasa yapım kılavuzları. DAF LF, CF ve XF105. Güncelleme: 2012-22

Kasa yapım kılavuzları. DAF LF, CF ve XF105. Güncelleme: 2012-22 Kasa yapım kılavuzları DAF LF, CF ve XF105 Güncelleme: 2012-22 DAF Trucks N.V tarafından yayımlanan Kasa Yapım Kılavuzları. Bu bilgilere İnternet üzerinden ulaşılabilir. Kullanıcı, en son yayımlanan bilgilerle

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

Teknik kılavuz. Sürüm 02/2014

Teknik kılavuz. Sürüm 02/2014 1 Teknik kılavuz Sürüm 02/2014 2 Nokian Lastikleri Teknik kılavuz İçindekiler Önsöz... 3 Lastik üretim süreci... 5 Lastik yapımı... 6 Lastik markalama... 8 Yük ve hız belirleme...11 Patlak halde yol alabilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ EKİM - DİKİM ALET VE MAKİNELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE

PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE PROTHERM LYNX 23 BTVE / BOVE (KOMBİ) Seri numarası kumanda panelinin arka tarafındadır. Kombinin ön kapağını çıkararak bunu bulabilirsiniz.kullanım kılavuzunun bölümlerinde kombinin ana fonksiyonları ve

Detaylı

Contalı Plakalı Eşanjörler

Contalı Plakalı Eşanjörler Kullanım Kılavuzu Türk Contalı Plakalı Eşanjörler GPHE-MANUAL-EN Yayın: 1000E-TR Bu ürünü çalıştırmadan ya da ürünün bakımını yapmadan önce bu kılavuzu okuyup anlayın. Şu uyarı sembolüyle işaretlenmiş

Detaylı

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07 Talimatlar kılavuzu ICC142-2TR2.pdf Çalıştırma ve Bakım Vibrasyonlu silindir CC142 Motor Deutz D2011 L03 I Seri numarası *60214252*, *60214255* - 10000309x0A000001 - Orijinal talimatların çevirisi Değişiklik

Detaylı

Alcoa Jantları Servis Kılavuzu. Avrupa, Ocak 2010

Alcoa Jantları Servis Kılavuzu. Avrupa, Ocak 2010 Alcoa Jantları Servis Kılavuzu Avrupa, Ocak 2010 1 Alcoa Jantları Servis Kılavuzu - Avrupa Ocak 2010 Önceki tüm kılavuzların yerine geçer (Teknik Veri, Supap Uygulama Şeması, Balans Kılavuzu, ALgrease

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İÇ TESİSAT DÖŞEME TEKNİKLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

2750 515-1 tr, Sür. 12. Transformatör geçit izolatörleri, tip GOE ve GOE(2) Montaj ve bakım kılavuzu

2750 515-1 tr, Sür. 12. Transformatör geçit izolatörleri, tip GOE ve GOE(2) Montaj ve bakım kılavuzu 2750 515-1 tr, Sür. 12 Transformatör geçit izolatörleri, tip GOE ve GOE(2) Montaj ve bakım kılavuzu Orjinal talimat Bu doküman, yazılı iznimiz olmadan kopyalanamaz ve içindekiler yetkisiz amaçlar için

Detaylı