AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ"

Transkript

1 AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

2 ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi dahil olmak üzere 71 Belediye ve Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Çevre Hizmetleri Birliği nin üyesidir. Çevre Hizmetleri Birliği kuruluş aşamasından sonra Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi yapımını tamamlayarak, tesis 2009 yılı Ekim ayında işletmeye açılmıştır.

3 AFYONKARAHĠSAR ESKĠ VAHġĠ ÇÖP DEPOLAMA ALANI

4 KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA VE BERTARAF TESİSİ

5 KATI ATIK DÜZENLĠ DEPOLAMA VE BERTARAF TESĠSĠ Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi işletmesine tarihinden itibaren başlanmıştır. Tesise üye 71 Belediyeden günlük yaklaşık 400 ton evsel atık gelmektedir. Böylece Birliğe üye 71 Belediyedeki vahşi çöp depolama alanları kapatılarak çöpler düzenli olarak depolanmakta ve bertarafı sağlanmaktadır. Günlük depolanan 400 ton evsel atıktan oluşan gazlardan 2,0 MW/saat elektrik üretilmektedir.

6 Biyogazdan gelecek dönemlerde elektrik enerjisi üretiminin arttırılması hedeflenmektedir.

7 AMBALAJ ATIKLARI GERİ KAZANIM PROJESİ 2009 yılı Ekim ayından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı Ambalaj Atıkları Yönetim Planına göre ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımı yapılmaktadır. Kağıt, karton, plastik, cam ve metal gibi ambalaj atıklarının diğer çöplerden ayrı olarak biriktirilmesi gerekmektedir. Ambalaj atıkları geri kazanım projesi gönüllü bir proje olmayıp, yasal zorunluluktur.

8

9 ISLAK/ORGANİK KATI ATIKLAR DÜZENLİ DEPOLAMA AKTARMA İSTASYONU AMBALAJ ATIKLARI GERİ KAZANIM KONTEYNERİ AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA ARACI AMBALAJ ATIKLARI AYIRMA TESİSİ

10 Afyonkarahisar Merkez de nüfusunun %100 ünde, birliğe üye 9 ilçe Belediyesinde kaynağında ambalaj atıklarının ayrı toplanması çalışmaları yürütülmektedir tarihine kadar ,66 ton ambalaj atığı toplanmıştır. YILLAR AMBALAJ ATIĞI MİKTARI (TON) , , , , TOPLAM ,66 ton

11 AMBALAJ ATIKLARI GERİ KAZANIM PROJESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

12 AMBALAJ ATIKLARI GERİ KAZANIM PROJESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI OKUL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

13 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği - 5. madde «d» bendine göre, ambalaj atığı üreticileri hazırlanan yönetim planı doğrultusunda ambalaj atıklarını bedelsiz olarak Belediyenin sistemine vermekle yükümlüdürler madde «e» bendine göre, Sağlıklı bir geri kazanım sisteminin oluģturulması için ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması esastır. Ambalaj atıklarının bu yönetmelikle tanımlanan toplama sistemi dışında toplanması ve ayrıştırılması yasaktır madde «l» bendine göre, Ambalaj atıklarının geçici faaliyet belgeli ve/veya çevre lisanslı iģletmelere verilmesi esastır. Ambalaj atıklarının bunların dışındaki kişi ve/veya kuruluşlar tarafından toplanması yasaktır madde «c» bendine göre, Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek Ģekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafı yasaktır

14 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre, ambalaj atıklarının lisanslı firmalar dışındaki kişi veya kurumlar (sokak toplayıcıları gibi) tarafından toplanması yasaktır. Aynı şekilde ambalaj atıklarının lisanssız işletmeler (hurdacılar gibi) tarafından alınması yasaktır. Bu konuda Belediye gerekli önlemleri almak ve denetimleri yapmakla yükümlüdür.

15 Yönetmeliğe göre Belediyenin Yükümlülükleri 8. madde «2/a» bendine göre, ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak ve toplattırmakla, 8. madde «2/d» bendine göre, Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmaması için gerekli tedbirleri almakla, 8. madde «2/i» bendine göre, Ambalaj atıklarının yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını, taşınmasını, depolanmasını, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla, yükümlüdür.

16 Lisanslı Firmaların Yükümlülükleri Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği ile sözleşme imzalayan Çağdaş ve Gültekin Geri Dönüşüm firmaları Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda ambalaj atıklarının toplanmasını, taşınmasını ve geri kazanım tesislerine nakliyesini sağlamakla, Ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak dağıtılacak olan geri kazanım konteynırı ve iç mekan kutusu gibi toplama ekipmanlarını belediyelere temin etmek veya bunlarla ilgili maliyetleri karģılamakla, Birliğin düzenleyeceği eğitim faaliyetlerine destek vermekle yükümlüdürler. Çevre Hizmetleri Birliği ile sözleģmesi olmayan, ancak Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ndan lisans alan diğer firmalar ise, yönetim planı dıģında kalan ve bedelli olarak ambalaj atıklarını satan sanayi iģletmelerinde ambalaj atıklarını alabilirler. Bunun dıģında Belediye sınırları içerinden ambalaj atıklarını toplamaları yasaktır.

17 DENETİM Sokak toplayıcılarına yönelik yapılacak denetimlerde, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 5nci maddesinin «l» bendine aykırı hareket edildiğine dair tutanak düzenlenerek Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ne bildirilmektedir. Aynı şekilde ambalaj atığı aldığı tespit edilen lisanssız işletmeler (hurdacılar vs.) Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ne bildirilmektedir.

18 TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI Çevre Hizmetleri Birliği tarafından 2009 yılı Temmuz ayından itibaren Afyonkarahisar il genelindeki sağlık kuruluşlarından tıbbi atıklar ayrı toplanarak, sterilizasyon tesisinde bertarafı sağlanmaktadır. Afyonkarahisar ın yanı sıra Antalya, Burdur, Uşak illeri ile Akşehir ilçesinin tıbbi atıkları Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bertaraf edilmektedir.

19 TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ

20 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi bölgesel bir tesis olduğundan Afyonkarahisar, Uşak, Burdur ve Antalya illeri ile Konya Akşehir ilçesinin tıbbi atıkları tesisimizde steril edilerek bertarafı sağlanmaktadır YILLAR TIBBİ ATIK MİKTARI (TON) , , , , TOPLAM 7.153,49 ton

21 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Tıbbi atık üreticilerinin yükümlülükleri a) Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmakla, b) Atıkların ayrı toplanması, taģınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren ünite içi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla, c) Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını birbirleri ile karıģmadan kaynağında ayrı olarak toplamakla, d) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri bu Yönetmelikte belirtilen torbaları ve kapları kullanmakla, e) Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkları sadece bu iģ için tahsis edilmiģ araçlar ile ayrı ayrı taģımakla, f) Atıkları geçici depolamak amacıyla geçici atık deposu inģa etmek veya konteyner bulundurmakla, yataksız ünite olması durumunda ise atıklarını en yakındaki geçici atık deposuna/konteynerine götürmek veya bu atıkları toplama aracına vermekle, g) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini sağlamakla, h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelinin özel giysilerini sağlamakla, i) Tıbbi atıkların toplanması, taģınması ve bertarafı için gereken harcamaları atık bertarafçısına ödemekle, j) OluĢan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almak, yıl sonu itibari ile valiliğe göndermek, bu bilgileri en az üç yıl süre ile muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde Bakanlığın incelemesine açık tutmakla, yükümlüdürler.

22 Belediyelerin yükümlülükleri Madde 9- Belediyeler; a) Tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynerlerinden alınarak toplanması, taģınması, sterilizasyon iģlemine tabi tutulması ve bertarafı ile ilgili detayları içeren Tıbbi Atık Yönetim Planı nı hazırlamak, uygulamak ve halkın bilgilenmesini sağlamakla, b) Tıbbi atıkları taģımak/taģıttırmakla, geçici atık depolarından alarak bertaraf sahasına c) Tıbbi atık iģletmek/iģlettirmekle, bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, d) Kuracakları tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri için ön lisans/lisans almakla, e) Tıbbi atık taģıma araçları için taģıma lisansı almakla, f) Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermekle, g)tıbbi atıkların yönetimiyle eğitmekle/eğitimini sağlamakla, görevli personelini periyodik olarak h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel giysilerini sağlamakla, i) Sağlık kuruluģlarından toplanan, taģınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını kayıt altına almak, bu bilgileri yıl sonu itibari ile valiliğe göndermek ve talep edilmesi halinde Bakanlığın incelemesine açık tutmakla yükümlüdürler.

23 ATIK PİLLERİN GERİ KAZANIMI 2007 yılından itibaren TAP Vakfı ile ortaklaşa çalışmalar yürütülmekte ve atık pillerin ayrı toplanarak geri kazanımı sağlanmaktadır. Okullara, kamu kurumlarına, camilere, AVM lere atık pil toplama kutuları dağıtılarak atık pilleri doğaya ve çöpe atılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Atık pil toplama oranlarını arttırmak amacıyla, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik eğitim seminerleri düzenlenmekte, her yıl atık pil toplama kampanyaları düzenlenerek, projenin yaygınlaşması sağlanmaktadır.

24 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Belediyelerin Görev ve Yetkileri Madde 8- Belediyeler, BüyükĢehir statüsündeki yerlerde BüyükĢehir Belediyeleri; a) Atık pil ve akümülatörlerin belediye katı atık düzenli depolama alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemekle, b) KuruluĢ ve iģletme giderleri pil üreticileri tarafından karģılanacak geçirimsizlik koģulları sağlanmıģ, nemden ari ve meteorolojik Ģartlardan korunmuģ atık pil depolama alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmekle, c) Üreticilerin Ģehrin muhtelif yerlerinde yapacakları atık pil ve akümülatör toplama iģlemlerine yardımcı olmak ve iģbirliği yapmakla, d) Okullar, halk eğitim merkezleri, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde gerektiğinde üretici ile iģbirliği yaparak pilleri ücretsiz olarak ayrı toplamakla, halkı bilgilendirmekle, eğitim programları düzenlemekle, e) Belediye sınırları içinde bulunan atık pil ve akümülatör bertaraf tesislerini ve taģıma firmalarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

25 Çevre Hizmetleri Birliği tarafından her yıl okullar arası Atık Pil Toplama Kampanyası düzenlenmektedir. YILLAR TOPLANAN ATIK PİL MİKTARI (KG) , atık miktarı yıllar TOPLAM 6.372,50 kg

26 ELEKTRONİK ATIKLARIN GERİ KAZANIMI ÇALIŞMALARI 2010 yılından itibaren toplam kg elektronik atık toplanarak geri kazanımı yapılmıştır. YILLAR TOPLANAN ELEKTRONİK ATIK MİKTARI (KG) , , atık miktarı yıllar TOPLAM kg

27 ATIK ELEKTRĠKLĠ VE ELEKTRONĠK EġYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ MADDE 8 (1) Belediyeler; a) Evsel AEEE lerin, 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen toplama hedeflerine göre etkin bir biçimde diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla AEEE yönetim planını hazırlamakla ve (c) bendinde belirtilen AEEE toplama baģlangıç yılından en az altı ay önce Bakanlığa göndermekle b) Yönetim planı çerçevesinde toplama programı hakkında konutları bilgilendirmek, bu program çerçevesinde toplama iģlemini yapmak veya yaptırmakla, c) AĢağıdaki tabloya uygun olarak getirme merkezlerini kurarak AEEE lerin toplanmasını sağlamakla ve kurulan getirme merkezlerine iliģkin olarak halkı bilgilendirmekle, ç) Getirme merkezlerinde 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gruplamaya göre AEEE lerin uygun konteynerlerde biriktirilmesini sağlamakla, d) Toplama esnasında kullanılan araçlar üzerinde Atık Elektrikli ve Elektronik EĢya Toplama Aracı ibaresinin bulunmasını sağlamakla, e) Gerektiğinde evsel AEEE lerin toplanması için il özel idareleri ile ortak çalıģmalar yapmakla, f) Toplanan evsel AEEE leri 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında Koordinasyon Merkezince belirlenen lisanslı iģleme tesislerine göndermekle ve Koordinasyon Merkezine belgelemekle, yükümlüdür.

28 HAZIRLAYANLAR H. MEHMET DURAK-BİRLİK MÜDÜRÜ ERCAN ÖZCAN - ÇEVRE YÜKSEK MÜHENDİSİ DİLEK KARACA - ÇEVRE MÜHENDİSİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ TEL: FAKS: Web adresi:

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ BİRLİĞİN KURULUŞU VE ÖN HAZIRLIKLAR

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ BİRLİĞİN KURULUŞU VE ÖN HAZIRLIKLAR AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ BİRLİĞİN KURULUŞU VE ÖN HAZIRLIKLAR BİRLİĞİN KURULUŞU 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre katı atıkların bertarafını sağlamak amacıyla, Çevre Hizmetleri Birliği

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

DENİZLİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DENİZLİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre gelirlerinin takip ve tahsili ile tahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı hakkında yönetmeliğin 7. Maddesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Belgin SATICI Biyolog TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 20/05/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmi Gazete (mülga yönetmelik) 22/07/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

6 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29378 YÖNETMELİK

6 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29378 YÖNETMELİK 6 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29378 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE MEVZUAT BÜLTENİ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE Hazırlayan: Merve EVRiM / Çevre Mühendisi, isg Uzmanı (C) KASIM 2013, SAYI 11 ÇEVRE DETAM GROUP; ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğini, Çevre korumayı ve toplumsal sorumluluğu

Detaylı

GAZİ DANIŞMANLIK HAFRİYAT BİRİMİ WEB SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR

GAZİ DANIŞMANLIK HAFRİYAT BİRİMİ WEB SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR GAZİ DANIŞMANLIK HAFRİYAT BİRİMİ WEB SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA VE KABUL BELGESİ İÇİN ; Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma

Detaylı

a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine,

a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine, Resmi Gazete Tarihi: 24.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28035 AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Çevresel açıdan

Detaylı

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 Bu kılavuz, tıbbi atık yönetiminde yer alanlara teknik destek sağlamak, tıbbi atıkların doğru yönetimi ile insan ve çevre sağlığını korumaya destek vermek amaçlarıyla İNTE A.Ş. tarafından

Detaylı

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 30.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26952 ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların

Detaylı

Ön fizibilite raporu ile Dünya Bankası'na kredi talebi başvurusunda bulunulmuş, 1991 yılında Dünya Bankası'ndan 350.000$ 'lık proje hazırlık

Ön fizibilite raporu ile Dünya Bankası'na kredi talebi başvurusunda bulunulmuş, 1991 yılında Dünya Bankası'ndan 350.000$ 'lık proje hazırlık T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM ÇALIŞMALARI Yeşim DEDEOĞLU Çevre Yük. Müh. Büyükşehir Belediyemiz

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların üretiminden bertarafına kadar, a) Çevreye zarar verecek

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Bu kılavuz, tıbbi atık yönetimine dâhil olan taraflara teknik destek sağlamak amacıyla,, Atık Yönetimi Dairesi

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25791 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

b) Madenlerin aranması,çıkarılması, iģletilmesi, fiziki ve kimyasal iģleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları,

b) Madenlerin aranması,çıkarılması, iģletilmesi, fiziki ve kimyasal iģleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları, BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazıtehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı