MALZEME MUKAVEMETİ 1. Mukavemet Hesabı : Sünek malzemeler. Gevrek malzemeler YORULMA. Wöhler Ömür Eğrisi. Oda sıcaklığı Polisaj yüzey Ø10 mm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME MUKAVEMETİ 1. Mukavemet Hesabı : Sünek malzemeler. Gevrek malzemeler YORULMA. Wöhler Ömür Eğrisi. Oda sıcaklığı Polisaj yüzey Ø10 mm."

Transkript

1 ZEE UKVEETİ ama Kopma Kopma δ δ ün malzmlr Gvr malzmlr uavmt Hsabı : sün malzmlr a { m stati Emniyt Katsayısı normal,5... özl... ma m vr malzmlr K { m K stati çnti YORU K y Kb { m K K inami ç :ürli muavmt yorulma ayanılılığı : malzmnin 6 an fazla yü ğişimin ayanığı rilm. Kç : Çnti fatörü K y : Yüzy fatörü Kb : üyülü fatörü K : Diğr fatörlr Oa sıalığı Polisaj yüzy Ø mm Wöhlr Ömür Eğrisi Çli :,5 K K N/ mm 7N/ mm K > N / mm Dmir :, K Dmirsiz mtallr :, K 6 Yü ğişim sayısı Kç Çnti atörü : Kç çntisiz Kç q ( Kt- ) Kçvia, Kb büyülü fatörü büyülü Kb mm Kb,9 mm Kb,8 mm Kb,7 5 mm Kb,6 mm Ky yüzy fatörü : Ky polisaj Ky,88 taşlama Torna v soğu işlm : Ky,8 K Ky,75 K6 Ky,7 K8 Ky,67 K Ky,65 K Ky,6 K6 N/mm

2 - Diğr atörlr : K K. K. K. - ıalı atörü : çli için 5 n üçü sıalılara KT 5 n büyü sıalılara KT,5 alınır - Güvnirli atörü : %8 stanart sapmalı bir imalatta : %5 üvnirli için K %9 üvnirli için K,9 %99 üvnirli için K,8 %99,9 üvnirli için K,75 %99,9999 üvnirli için K,6 - Kaplama atörü: Yorulan aplamalı lmanlara K,65 alınır. - rtı Grilm atörü ZN KRŞ YÜK ÇEŞİTERİ t zaman ün malzm Gvr malzm tati yü Dinami Yü tatidinami yü a a Kç m { ş o K y Kb K y Kb stati m K K m Kç K Kç K { ş o K y Kb ç ma min t o ma min o stati ma min ün malzmlr : m m m m m {, 5 çm basma ğilm ayma burulma t ma min vya,577 a K m çm GERİE ÇEŞİTERİ VE İEŞİK GERİE Çm rilmsi: asma rilmsi:, p Kayma rilmsi:, K Eğilm rilmsi: üz ±,... urulma rilmsi: r air,... Eşğr b ş stati nl boru bilş p nlmi İEŞİK GERİE a Kç a Kç o o Ky K b K y K b vya - ynı oğrultuai aynı ins rilmlr toplanabilir: toplam çm i rilm basma ± ğilm : t ± ± toplam ayma rilmsi ± ayma ± burulma : t ± ± toplanamayan rilmlr şğr bilş : b { ş a m stati

3 TET OENTİ O x r y op b çubu a x y y x r p a b ox b O b a oy a a b op ayna tb Ø O ox op oy π π 6 İEŞİK ŞEKİERİN TET OENTİ ynı Esn ör olan ataltlr toplanabilir Ø ØD o boru op boru D π 6 D π π 6 π a b x a b y,p çıarılamaz Parall Esnlr Tormi O x x ox p op URKU J π E >? is uzun çubu (Eulr) ğils ısa çubu (Johnson) rj a Uzun Çubular (Eulr formülü) π E { r Kısa Çubular (Johnson formülü) rj { r a a π E talt momnti : air π D jirasyon yarıçapı : r 6 Elastili oülü: Eçli N/mm π D 6 π D jair D ağlantı özlliği: ii uu mafsal,5 bir uu anastr bir uu srbst,,9 bir uu anastr bir uu mafsal, ii uu anastr

4 EĞRİ KİRİŞERDE EĞİE r m r r iç O iç (r riç ) riç r r m r ış r r b (rış r ) ış rış r iörtn profil r r b ln b ln riç r rış b ln r b r air (r m r m ( ) ) b ğilm ÖDEV ORU--Göv mniyti? toplam i rilm çm ± ğilm t ± Göv alzmsi : K 5 N/mm a iç (r riç ) riç ış (rış r ) rış 97 r m r o xi i x x ,5 97 X i m 5,565 i 7 97 i r m 5,565 65,565 7 r { 6,865 r rış 7 iörtn b ln b ln 7 ln ln profil riç r rm ro 65,565 6,865, (r riç ) 5,565 (6,865 ) iç 68,78 riç 7 7, 7 r iç O r r ış 7 8Xm 97 m 7 Xm (rış r ) 5,565 (7 6,865) a ış 97,6 ma rış 7 7, 7, stati

5 -Prs uvvtinin il 5 arasına ğişmsi 5 urumuna öv mniyti? b ş o o a K ma min K y ç K b o a K K y ma min ç K b,8 Ky,75 Ky, K için 97,6 5 için 97,6 ma min 8,5,7 Kb 97,6 8,5 97,6 8,5 o 7,8,,6 b ş 7,8,,5 5,88,66, Kb,66 5 7,9 inami YYR HEİE YY EKNİĞİ toplam aymarilmsi ± ayma ± burulma : t ± ± ± r ± p ma yay π ( D ) π 8 D π D K ma yay 8 D K π,5 K stati,65 inami K Wahl x Yay sabiti : D G G 8 D çli 85 N/ mm Natif ØD Ø N atif N toplam,5 ii uu işlmsiz ii uu büülmüş ii uu taşlanmış ii uu hm taşlanmışhm büülmüş D/ -,

6 Örn Problm: Üzrini yüün il arasına ğişn şili yayın - 6 mniytl taşıyabilği uvvti, sapma mitarını bulunuz? K 8 a5 N/mm? x? D/ /5 8 K Wahl,65 8, inami,8 8 D 8 K,8 π π 5 ma yay b ş o a K ç K K y b,96 m stati,5 5 5 b ş,8,8,8 75N,5 7,6 o min ma min,96 ma min,96 o,8,8 a Kç K K y b,65,6 Ky Ø mm Ø5 Ky,6 8 D G N atif ,75 {,75 7,7 x 757,7 x x,65 mm 6 8 K Örn Problm : asimum N taşıyıp bu yüt mm sapan ; minimum 5 N taşıyan oranınai ii uu büülmüş yayın,5 mniytl ölçülrini bulunuz :, D, Nt? K 8 a5 N/mm K Wahl,65,65 inami, ma yay o } 8 D 8 D K, π π ma min 75 7 min , π ma min 75,65 Ky,57,6 57 b ş o a K K y ç K b o a K K y ç K b Ky 6 8 K 7 57, b,99 D 7,97 mm ş,5 7,57,5 x 8 D G N atif,99 8 7,97 85 N atif N atif, N toplam sarım

7 OENT TŞYN ĞNTR 7 Notasal prçin, ivata, pim, mntş, çivi, vb. Çizisl - ayna, lhim Yüzysl - yapıştırma NOKT ĞNTR r ' r '.m. r Dönm mrzi - ağırlı mrzi - st yri ' Kuvvt tisi il bağlantı uvvti ' n{ bağlantı sayısı x ' ' y x y n n ' // omnt tisi il bağlantı uvvti '' bağlantını mrz uzalığı r } r n y x x y r (r r x y )

8 Örn problm : Ø8 mm.li prçinlrin mniyt atsayısını bulunuz :? a N/mm 8 N/mm mm 7 5 N , mm 6,7 X m xi i 6, i x y 6,7 6, Nmm ' x x ' y y n n, 6,7 6,7 867 y x 7878, 867 x y ,7 867 x y ( 56) ma ma,5 8, ytrsiz π

9 N Örn problm : Ø6 mm.li prçinlrin mniyt atsayısını bulunuz :? a N/mm 9 6 mm 5,5 mm N Çözüm: xi i Xm i X m,5 yi i Ym i Y m,5 x y mm mm - 77,5 - x n ' x ' y y n 7,5,5 D (r r x y ),5 7,5,5, 5 7,5,5 7,5 7,5 95 7,5 95,5 95 y x x y 7,5 95 7,5 95 Dy Dx Dx Dy 9 5 5,5 7,5 mm 5 ma ( ) ( 9 ) ma 77 ma 77 6 π,8,5 7,8 fazla

10 KYNK (ÇİZGİE) ĞNTR - Em tb lın aynağı : boğaz alınlığı : t b Köş Kaynağı : t b t b t b tb Kayna muavmti: m ayna K m bağlantı lmanı K 5 N/ mm sarı lhim K N/ mm urşun lhim K alit Uyun malzm Uyun işçili Kalit Kontrol.alit,8.alit -,5.alit ± ± - omnt '' ' n Kuvvt tisi il ayna rilmsi ' // ' r r Taşıyan Kaynalara Grilm ' x x ' y y omnt tisi il ayna rilmsi '' r pt y x p x y p

11 mm N/mm Örn Problm: oğaz alınlığı tb mm a N/mm ayna mniyti? 8 mm mm 7 5 N,7 mm 8 mm 7, 8,,7,7 7, 9, 9, 8, ry rx x,7 r x - y ' y y D 7, 9, 7, ' x 9, 8, 8, ' x x y x p y Kayna iişlri: : 8 mm x at : mm x at Toplam iiş alanı : x ' y x y p 8 8 p op 9 x D p 9 x D p 576 toplam x ' x 8, y ' y 7, 576 y x p,7 576 x y p 9, ma ( 8,,7) ( 7, 9,),,8.5,86 uyun

12 Örn Problm: oğaz alınlığı tb mm a N/mm ayna mniyti? mm 7 mm mm 5 N ' y 9, ' x x ' y y y x p x y p x 95, ' x, Kayna iişlri: : mm x at : mm x at : mm x at Toplam iiş alanı: x mm 5 p op p' x 7 x - p' 5 x p 5 toplam x ' x, ( ) 5 y x p y ' y 95, 9, x y p ma (, 95,) 9, 8,8.5,7 ayanmaz

13 Öv oru : - tb9 mm oluğuna ör ayna mniyti? (stati) - uvvtin / - arasına ğişmsi urumuna ayna mniyti? (inami) 7 mm 97 8 N ' x x y x p y Kayna iişlri: : 7 mm x at : mm x at : 7 mm x at : 6 mm x at Toplam iiş alanı: x 9 ' y x y p ' 9 7 y, ,5 p op p 5689 x 7 mm p' x y 5, p' 95 x ' x x p 699 y y, x y x p ( 7 ) x y p 5,5 ma,7 5,5 8,,8.5 tati 7,5 fazla Dinami muavmt: ma 8, 8, 8, 9, 8, 9, min 9, o,65, 55 bş a Kç a Kç o o Ky K b Ky K b m stati b ş,5,65,55,5,5 5,88,,8 Dinami 5,98 fazla

14 mm 5 mm 7 5 N Örn Viz sorusu: Kayna mniyti :? tb mm (taşlanmış) iişlri at, at: rinli 5 mm önm mrzi: ağırlı mrzi a N/mm mm ' x x ' y y 6,7 7,, 6,7 7 8,9 r x 7, r ' y 6,7 ' x y 5,5 8,9 y x p x y p Kayna iişlri: 5 : 5 mm x at : 5 mm x at Toplam iiş alanı : 5 x mm x r 5 5 9,7 ' y y 6,7 ' x 5,5 8,9 x y xi 5 (5 ) (5 ) 5 i m i yi (5 ) (5 ) 5 i m i - -, -, 6,7 5 5 (5 6,7 p op ) 7 x 5 (, p' ) 5 x p 5 ' x x 8,9 5 y ' y 6, 7 5, x x y 7 5 y x 7, p 5 x y 5, 5 p 5 y p 6,7 5 y x p 9,7 ( 8,9 7,) ( 6,7 5,5) 7, ( 8,9 7,) ( 6,7 7) 86, ma ( 8,9 9,7) ( 6,7 5,5) 95,6,8.5,6 ytrsiz

15 VİDR 5 rilmçapı : ağlantı Viaları, Wh, r Vialar Güç Viaları: Kr,Tr,Ts,Yv t t t t t t,6 h O t,695 h DN Wh t,6 h (α55 ) Tr t,5 h α Ts t,87 h α α Yv t,5 h α Kr tanart ğil t 5 h α a Kr için: t,

16 VİD UKVEETİ 6 Toplam önürm omnti : t tan( β ρ ) ht tanβ π Kr,Ts α μ tanρ Tr,Yv α os( α ) α 6 Çözm urumuna : tan( β ρ ) t ol il : ol motor il : P w m loaj (niliğinn çözülmm urumu) : β < ρ bloaj var (çözülm yo) β > ρ bloaj yo (çözülm var) y μ y Dst rulmanlı is : GÖVDE GERİEERİ rilmlri : 6 Çm-basma : urulma : π / π ilş : b Grilm çapı: rilmlri : urulma : 6 t p π DİŞ GERİEERİ : h basma, yüzy basını : iş p m aşınmaan olayı hıza a bağlıır π ( ) m Tablo: Çli via v bazı somun malzmlri için çşitli hızlara Pm ğrlri Via malzmsi Çli çli çli çli çli çli çli omun malzmsi Çli bronz Dö.mir bronz Dö.mir bronz bronz Çvrsl hız Düşüolla Düşüolla Düşü, m/a p Düşü m/a y orta 5- m/a orta 5- m/a Yüs 5 m/a Pm N/mm a / 7,5-5,5-7,5-7,5-7 5,5- -,7 Kayma : Eğilm : GÜÇ VİD VERİİ : η tan tan( π m' t π m' β β ρ) m',5 m (Kr) m',6 m(tr) m',8 m(ts) m',9 m(yv,, Wh)

17 7 ÖDEV.oru: Güç viasına (Kr 8x8) ol? Otobloaj ontrolü?,,, burulma mniytlri? işlr yüzy basını? ; vrim? nma çapı : 8 a Kr için iş yüslği : t,, 8,8 mm (iğrlrin t stanart aım h il bulunur). iş ibi çapı : - t 8 -,8, mm bölüm airsi çapı : 8, 5, mm rilm çapı :, 5,,8 mm aım : t,5 h h,8 /,5 5,6 mm 5, tan( β ρ) tan(,5,) 57 h 5,6 μ,7 tan β,77 β, 5 tan ρ,7 ρ, π π 5, os( α ) os() y,7 8 μ y t 57 9 ol { ol ol 9 / 7 7 N otobloaj ontrolü : ρ >? β, >,5 otobloaj var! rilmlri :, 5 π / π,8 / 6 6, 6 π π,8,5,6 b,8 9,77 6 t 6 9 rilmlri :,,5, 8 π π,8 urulma : >? rj π E a ,,5 π 9. < 56. ısa çubu Johnson 8 rj π 5, ( ) 9 r a a π E,5 π işt yüzy basını: burulma, 6 h 5,6,6 N / mm iş < pm π ( ) m (8, π ) 97 / işlr ço üşü yüzy basını var, aşınmaz tanβ tan(,5) Güç viası vrimi : η.56 %5, 6 tan( β ρ) tan(,5.)

18 ĞNT VİDR EKNİĞİ 8 t ÖN ağlantı viaları için anahtar momnti: ivataa.. Çm: t t, ön π (burulma sonraan aybolur) t ön / ÖN ÖN xx(h)x.5 K x a x5x N/mm,8,9,85 ÖN sı çözüln ivatalar,7 a syr çözülnlr,9 a rilmsin aar tormtrli anahtar il sıılır Esnl Dış Yülü ivatalar ivata uvvti > olmalı : ön P ön Elmansımauvvti < olmalı: ön P ( ) ±P/ ±P/ u nlmlr ivatanın uzaması il lmanların ısalması arasınai bağıntılarla ; olayısı il ğri ıvata v lmanların yay sabitlri il bulunur. P/ ön P/ -P/ -P/ Ytrli ön yosa yo > Ytrli ön. yosa yo <

19 li çapı başaltı çapı : ø ø ø b øds ødış Tanımlanan çaplar : ivata işüstü çapı : ortalama silinir iş çapı : Ds θ b tanθ Ds ivata yay :, vya, (öüm li) b,5 stanart vya b pul, ronla ış çapı Esnl Dış Yülü ivatalara 9,5 tan / s abiti lmanlar E yay E s (D π s abiti π E : ) E bağlanan lmanlar aynı malzm is: bağlanan malzmlr v ivata aynı malzm is : } bağlanan lmanlar farlı malzm is t D s : } t? ĞNTRD KY (KEE) KUVVETİ μ,? Örn: Şili 5 at 7 ivata (.5) il bağlanan lmanlar aymaan n aar uvvti tutabilir? ivatalara uyulanaa anahtar momnti t n olmalıır?.5 K x a x5x N/mm mm,85 7 5,95 mm π ön ön π 5,95,9 a,9 ön55 N Toplam sıma uvvti N: N t sürtünm μ N, N nahtar sıma momnti (tormtr): t, ön t, (55) 7 77 Nmm

20 ĞNTRD EKENE DŞ YÜK 6 at P bar çli Örn problm: - Şili ivataların bağlantı mniytini v anahtar sıma momntini bulunuz ;?, t? - asının il bar arasına ğişmsi urumuna mniyti bulunuz ; inami? (Kç,) 6.8 K 6x 6 a 6x8x 8 N/mm Ø mm 8 8 mm,85 8 6,8 mm bar 5 Pa asınç : p mm / m N / mm Kapağı alıran 56 toplam ış yü : t ln ış yü 6 ön bir ivataya } P p π 56 N :} P 97 N P ağlanan malzmlr v ivata aynı malzm is : s ön P ( ), 6 D 6, 8,8 8 D s,5 tan,5 8 tan 6, mm,, 8 8,8 mm 97 (,6 ) ön ön 898 N ,6 97 N 97 a 8 π π 6,8 8, faz la! nahtar omnti : t, ön, (898,,9) Nmm P ma 97 ; P min is? ma 8 ön min 8 o 9 π π 6,8 b ş o a K ç K K y b o a K K y ç K b 8, b ş 9,5 6,75 8,6

21 ÖDEV.ORU K 5 a N/mm 6 at x P x8 mm,85 9,5 mm ' prs y 667 n 6 r ( 7 ) 67 y P ' y y 9577 Dönm mrzi 7 x8 ' y y prs n ivata sabiti yay ön P ön P ( ) π E π 85 (D s ) π E lmanlar yay s abiti r D s,5 tan,5 tan, (,, ) (,, ) π π 6 ç m 8 m/ t ön P ( ) t , ön 9577 (,) ön 65 N π ön 9577 a 9 π 9,5 P ,, N nahtar momnti t, ön, (65,7,9) 55 Nmm - Prs uvvtinin il 5 arasına ğişmsi urumuna bağlantı mniyti? P ma 9577 ma 9,8 P min P Ky Ky,88 min ön Pmin , 8,75 min 8 min π 9,5 π K o 8 Kb Kb,99, b ş 8,5 5,88,99 b ş 57,,9

22 a- ivata mniyti, anahtar momnti? b- - arası titrşirs mniyt? (Kç,) r 8 x 7 r 8 P ' x x 57 7 π E π 88 D s,5 tan,5 7 tan, mm (D s ) (, 7,7 ) π E ç π ç 66 ç (, 7,7 π 7.VİZE İVT ORUU ÖRNEĞİ 7 7 mm,85 7 5,95 mm 6.6 K 6x 6 a 6x6x 6 N/mm ' x 6 x ' y y 67 n 6 n sürt μ N ön ) P ' y μ,7 67, t ( olmalı ) çli μ, ' prs y n N 66 9 mm ' x t 75 5 N ö. mir E prs n x N 57 (,7) ön 5 57,7 87 ön N ön P ( ) r 5 π 87 a π 5,95 6,5 nahtar momnti t, ön, (5,5,9) 7 99 Nmm b Pma 57 ma P P 57 min ma 5 min ön Pmin 5 5,7 8 min 8 min π 5,95 π o 9 6, b ş 9,5 6,75 6 b ş,5

23 mm ÖRNEK İN PROEİ Göv v Güç Viası alzmlri : Tümü Çli : K 9 N/mm a 8 μ,9 ivatalar x mm mm 6 mm çli 6 Tr x Rulman 6 6 N r iç r 6 r 9 r ış 6 oru (5 puan) Göv mniyti? r r r rış bln b ln b ln riç r r r ln 6 ln 55 ln 6 9 r 66,6 rm 7 rm r,6 iç (r riç ) riç (66,6 ) 8 iç 7,, ytrsiz! 98 98,6 oru- ( puan) t b 6 mm oluğuna ör ayna mniyti? 6 ' D r p Diişlr: 8x 55x 9x 9x DD55x p op 96 x p x p x x6 pdd x Σ p 6888 y 6 rdx 6 6 y,9 Dy 95 6 p ma y Dy 7,9,8,5, ytrsiz! oru- (5 puan) Güç viasına ol? v mniytlri? işlr yüzy basını? Otobloaj ontrolü? h 8 8 t,5 h t tan( βρ) tan(,6,) 58 h tan β,666 π π β, 6 μ,9 tan ρ,97 os( α ) os( ) ρ, (rulmanlı) t 58 ol ol ol 58 / 79 N 6 π / π 9 / 8, 9 6 t π ,5 π 9 8,5 fazla! h 6,8 N/ mm iş π ( ) m ( 8 π ) 6 << 8 / üşü aşınmaz! ρ >? β, >,6 otobloaj var!

24 oru- ( puan) a) ivata bağlantı mniyti?, t? b) Prs uvvti il 6 arası is mniyt? ( K ç, ) 6 at at at x6 ' y y / prs n r r x6 mm,85 9,5 mm.9 K x a x9x 9 N/mm ( ' prs y ) y ön n ' P y y 7 D s,5 tan,5 tan 9,7 P, D s 9,7, ön P ( ) 7 (,) ön ön 7 N 7 7, 7 N π 7 a 6 π 9,5 9,5 nahtar momnti t, ön, (7,5,9) 8 Nmm b Pma 7 ma 6 P min min 7 min ön Pmin 7, 7 min π π 9,5 bş a Kç a Kç o o Ky Kb K y K b 9 b ş 85,6 6 ytrsiz! 6 9,,5,67 Ky yüzy fatörü : Ky polisaj Ky,88 taşlama,99 Kb,9 Kb,99 Kb büyülü fatörü Kb mm Kb,9 mm Kb,8 mm Kb,7 5 mm Kb,6 mm Torna v soğu işlm : Ky,8 K Ky,75 K6 Ky,7 K8 Ky,67 K Ky,65 K Ky,6 K6 N/mm

25 No a µ riç ol ivata Güçviası y tb ör: 6 9 8, x6 Trx 5 6 mm ÖRNEK.VİZE 5 Göv v Güç Viası alzmlri : Tümü Çli : K 9 N/mm a 8 μ,9 ivatalar x mm mm 6 mm çli 8 Tr x y5 6 6 N r iç r 6 r 9 r ış 6 r oru Göv mniyti? r r rış bln b ln b ln riç r r r ln 6 ln 55 ln 6 9 r 66,6 rm 7 rm r,6 iç (r riç ) riç ' D E r p (66,6 ) 8 iç 7,, ytrsiz! 98 98,6 oru- ( puan) t b 6 mm oluğuna ör ayna mniyti? Diişlr: 8x DE x 55x 9x DDx 8x p op 96 x pde 6x p 976x 6 6 pdd 8x Σ p y 6 Ex 6 9 y,7 Ey ma y Ey 5,7,8,5,5 normal! p oru- (5 puan) Güç viasına ol? v mniytlri? işlr yüzy basını? Otobloaj ontrolü? h 8 8 t,5 h t tan( βρ) tan(,6,) 58 β <? ρ, <,6 otobloaj var! h tan β,666 π π β, 6 μ,9 tan ρ,97 os( α ) os( ) ρ, y 5 μ, / 9 t ol ol ol ,5 π / 9 / 9 π π π N 8 6,5 b 7,6 6 t ,5 9 π π, uyun h 6 iş 9,8 N / mm << 8 / 8 π ( ) m π ( 8 ) 8 ll önürmhızına işt yüzybasınıaz

26 6 oru- ( puan) a) ivata bağlantı mniyti? t? b) Prs uvvti il 6 arası is mniyt? ( K ç, ) x6 mm,85 9,5 mm at at at ' prs y prs 6 n ' y n y r r (6 65 ) 5 y P D s,5 tan,5 tan 9,7 ' y y 55 6 x6, D s 9,7, / ön P ön P ( ) 55 (,) ön ön 66 N 66 55, 55 N π 55 8 a π 9, 5 8, 6 ytrsiz b bş nahtar omnti : t, ön, (69,6,9) 87 Nmm P min min ön Pmin 66, 66 Kb,9 P ma 55 ma a Kç a Kç o o Ky Kb K y K b 8 b ş 7,7 Kb, min min π 9,5 π ,,5 9,69,99 ayanmaz! Kb büyülü fatörü Kb mm Kb,9 mm Kb,8 mm Kb,7 5 mm Kb,6 mm Ky yüzy fatörü : Ky polisaj Ky,88 taşlama 5 Torna v soğu işlm : Ky,8 K Ky,75 K6 Ky,7 K8 Ky,67 K Ky,65 K Ky,6 K6 N/mm

27 .Örn viz : aşağıai ölçülri övi ibi yrlştirip çözünüz 7 No a µ riç ol ivata Güç viası y tb Ör: 8 5,6 9, x Yv6x8 9 Viz çözümü : Hr soruan il ii hata - risi - ırar - ro 5,9 Gi 55,59-5 t 7856 t ',8 t'',, ol 55,7 <?,8,9,56 p 5, - '' 87 P 957,6 ön 657, ön89 Ky,8 Kb,8, inali ibi üç viası stğin rulman olması urumuna (μy v ) çözüm: (inal hr mantı hatasınan -, sonuç hatalarınan hr soruan sa - ırılır) - ro 5,9 Gi 55,59-5 t 7856 t ',8 t'',,9-76 ol 9,7 <?,8,7,5 p 5, - '' 87 P 957,6 ön 657, ön89 Ky,8 Kb,8, inal öv profili vya şlin olaa; rasl frlr onaa ;rasl ayna iişi atılaa

28 ol mm Göv,Güç viası,ivata: Çli K N/mm a N/mm μ m Kr ivatalar riç y K- KİNE EENR - Öğr. No:... ı oyaı: oru Göv mniyti? oru- t b mm oluğuna ör ayna mniyti? oru- Güç viasına ol?;, v burulma mniytlri? oru- ivata bağlantı mniyti?; anahtar sıma momnti? Not:,,. soruları prs uvvtinin / il arasına titrşmsi urumuna ayrıa çözünüz. (Kçvia,) mm öüm mir E6 N/mm N oru No:.. Hr soruan il ii yanlış - puan risi - puan ırar. Gç övlr yanlış sayılır. oru oru oru oru r m y.... r o.... top P.. iç.... 'y.... ol.... ivata.. ış.... y.... β. <? ρ... çli.. stati..... stati.... mir.. Ky..... inami Kb..... bur.. ön.. inami..... iş.... ivata.. vrim %.. t (ön)... inami..

29 K ÖDEV ÖÇÜERİ 9 Güz: öv No öğrni Numarası son ii raamıır vaplar No K a μ riç ol ivata Güç viası y tb , x8 Kr8x8 8 9,9 5,98, 7 7 8, 7 X Kr5X,5,7, , X Kr5X,5,6 6,6,8 9 8, 7 X Kr5X,8,56,5 79, X Kr5X,5,67 5,86, , 5 8 X Kr6X,5,5,8 6 78, X5 Kr6X 5,5,76 5,86, , X6 Kr6X,8,9, ,5 8 7 X7 Kr7X 5,5,65 5,5, , X8 Kr7X 5,,,9 6 7,5 5 7 X9 Kr7X 5,5,69 5,5 7 7, 9 5X Kr8X5 6,7 5,97,67 8 7, X Kr8X 6,5, 7,9,8 9 7, 5X Kr8X5 6,78 5,95,5 9 7, X5 Kr9X 7,5,9 7,, , X6 Kr9X6 6,7 5,6, ,7 6 5X7 Kr9X 7,5,95 6,6, 7 68, X8 KrX6 7,7 5,55,7 8 68,8 8 5X9 KrX 8,5, 6,6, , X KrX6 7,78 5,5,8 6 66,9 5X KrX 9,5,5 6,, , X KrX7 8,5 6,86, , X5 KrX5 9,5,5 7,78, , X6 KrX7 9, 6,8, , 5 7 6X7 KrX5,5, 7,7, , X8 KrX8 9 6,6, , X9 KrX6,5,7 7,, , X KrX8 9, 6,6, , X KrX6,5,9 7,, , X KrX9,96 6,, , X KrX7,5,9 6,8, , X6 KrX9 5, 7,, , X7 Kr5X7 5,5,57 8,, , X8 Kr5X9 5, 7,7, , X9 Kr5X8 5,5, 7,7, , X Kr6X 5, 7, , X Kr6X8 5,5,8 7,6, , X Kr6X 5, 6,75, , X Kr7X8 5,5,9 7,9, , X Kr7X 5, 6,9, , X5 Kr7X9 5,5, 6,99, , X8 Kr8X 6, 7,5, , X9 Kr8X9 5 6,5,68 8,, , X Kr8X 6, 7,, , X Kr9X 6 6,5,5 7,65, , X Kr9X 6,9 6,9, , X Kr9X 6 6,5,5 7,9, 7 7 7, X KrX 5 6, 6,6, , X5 KrX 7 6,5,8 7,6, , X6 KrX 5 6,7 6,, , X7 KrX 7 6,5,5 6,8, , X KrX 5 7, 7,, , X KrX 7 7,5,9 7,8, , X KrX 6 7,9 6,8, , X KrX 8 7,5,7 7,7, , X KrX 6 7,5 6,56, , X5 KrX 9 7,5, 6,89, , X6 KrX5 7 7, 6,, , X7 KrX 9 7,5,9 6,56, , X8 KrX5 8 7, 6,, , X9 KrX 7,5, 6,6, , X KrX6 8 8,6 6,8, , X Kr5X 8,5, 6,55, , X Kr5X6 8 8, 6,5, , X5 Kr5X 8,5,7 6,6, , X6 Kr6X6 9 8,7 5,86, , X7 Kr6X5 8,5,9 5,87, , X8 Kr6X7 9 8,9 5,, , X9 Kr7X5 8,5, 5,5, , X Kr7X7 8,88 5,, , X Kr7X6 8,5,9 5,,8

30 ol mm Göv,Güç viası,ivata: Çli K N/mm a N/mm m μ ivatalar 6 at riç y 5 mm çli N K- viz Öğr. No:... ı oyaı: oru Göv mniyti? oru- t b mm oluğuna ör ayna mniyti? oru- Güç viasına ol?;, mniytlri? işlr yüzy basını?; otobloaj ontrolü? oru- ivata bağlantı mniyti?; anahtar sıma momnti? b : prs uvvtinin il arasına titrşmsi urumuna ivata bağlantı mniyti? (Kçvia,) Hr soruan il ii yanlış - puan risi - puan ırar. oru No: oru oru oru oru r o y.... iç.... top P.. stati..... 'y.... ol y.... β. <? ρ... ön.. stati.... stati.... t(ön).... iş.... Ky..... Kb..... inami..

Yüzey basıncı. Yukarıda bir pernonun yerine takılış şekli görülmektedir. τ = 4 Eğilme; ) W M W. e e

Yüzey basıncı. Yukarıda bir pernonun yerine takılış şekli görülmektedir. τ = 4 Eğilme; ) W M W. e e ERNOLR afsallı bağlantılara, trllrin taşııcı göv bağlanmasına ullanılır. rnoları aslaran aıran başlıca özlliği, bağlantılarınai msafnin ısa olması nnil ğilm momntlrinin üçü olması, olaısı il üz basıncının

Detaylı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı 01.04.0 TAMBURLAR Kaldırma makinalarında kullanılan tamburların yapısı aşağıdaki şkild görülmktdir. 1 4 Tambur dişlisinin tambura montajı 5 6 1 01.04.0 Tamburların yataklanma v tahrik skillri aşağıdaki

Detaylı

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz.

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz. Ø50 Şekilde gösterilen boru bağlantısında flanşlar birbirine 6 adet M0 luk öngerilme cıvatası ile bağlanmıştır. Cıvatalar 0.9 kalitesinde olup, gövde çapı 7,mm dir. Cıvatalar gövdelerindeki akma mukavemetinin

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

GERİLMELER Çekme-Basma-Kesme

GERİLMELER Çekme-Basma-Kesme MK 08: MUKVEMET Öğr.Gör.r. met Taşkesen GERİLMELER Çekme-asma-Kesme φd Çelik 1500N a cm lüm 70cm r. met TŞKESEN lüm ve çelikteki tellerin kesitlerini tablasının sapma çısını bulunuz? σem çelik 10000 N/cm

Detaylı

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler Kirişli döşmlr Dört tarafından irişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşlulu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr bir tarafı irişli üç tarafı boşta döşm (Konsol döşm) Đi tarafı irişli ii

Detaylı

KİRİŞ MESNET BÖLGELERİ

KİRİŞ MESNET BÖLGELERİ KİRİŞ MESNET BÖLGELERİ Kuru birlşim olarak yapılan kolon kiriş birlşim bölglrin, kirişlr kolonlara vya guslr oturtulur ikn korniyr, profil başlığı v lastomr gibi bir ara malzm üstün oturtulur. Bu malzmlr

Detaylı

«ç ç Ç ş ö ş ç ş ş ş ö ş ö ç ç Ç ö Ç ç ç ö ş ç ş

«ç ç Ç ş ö ş ç ş ş ş ö ş ö ç ç Ç ö Ç ç ç ö ş ç ş Ş ç Ü Ü ÜÜ ö ş ş ç ş ç ş «ç ç Ç ş ö ş ç ş ş ş ö ş ö ç ç Ç ö Ç ç ç ö ş ç ş Ü ç ç Ç ç ş ö ş ç ş ö Ç ş ö Ç ş ö ç ş ç Çö ç ş ş ö ş ş ş ş ş ö ö ş ç ş ç Çö ş ö ş ş ç ş Ü ş ş Ö Ü ş ç ç Çö ö Ş ş Çö ş ö ş ş ç ş

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 0 Haziran www.guvn-kua.h VİNÇTE ÇEİ ONSTRÜSİON ÖZET _09 M. Güvn UT Smbollr v anaklar için "_00_ClikonsruksionaGiris.do" a bakınız. oordina ksnlri "GENE GİRİŞ" d blirildiği gibi DIN 8800 T gör alınmışır.

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları gnl olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürkl brlşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok parçalı

Detaylı

: ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 20M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

: ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 20M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41 / 3681000 SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3681021 Tapa yağ 35x8 1 2 3681022 Tapa yağ 47x8 1 3 0102029 Somun 6 kö.emn.m8 37 4 3681031 Saplama M8x52

Detaylı

Düzlemsel, silindirik ve küresel yüzeyler için taşınım direnci

Düzlemsel, silindirik ve küresel yüzeyler için taşınım direnci FORMÜ KĞIDI Fourier ısı iletim yasası T Newton soğuma yasası T Yüzeyin ışınım yayma gücü 4 T Düzlemsel yüzeyler için iletim irenci R i Düzlemsel, siliniri ve üresel yüzeyler için taşınım irenci R i Düzlemsel

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ (Dny Yürüücüsü: Arş. Gör. Doğan ERDEMİR) Dnyin Amacı v Dny Hakkında Gnl Bilgilr Dnyin amacı sı gri kazanımı (çapraz akış) sismlrind;. Sıcaklık dğişimlrinin ölçümü

Detaylı

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES CIVATA BAĞLANTILARI Cıvata bağlantıları teknikte en çok kullanılan çözülebilen bağlantılardır. Cıvatalar makinaların montajında, yatakların ve makinaların temele tespitinde, boru flanşların, silindir kapaklarının

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

İçindekiler YMR-A. Güce Yön Veren Yenilikçi Çözümler

İçindekiler YMR-A. Güce Yön Veren Yenilikçi Çözümler İçindekiler MR- 2 Güce ön Veren enilikçi Çözümler Hakkımızda MR- Kalite 3 Güce ön Veren enilikçi Çözümler Semboller ISO 1219-1 : Çift etkili hidrolik silindir Tek etkili yay geri dönüşlü hidrolik silindir

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net www.muhendisiz.net MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ Hareket civatasında bir güç iletimi söz konusu olduğundan verimin yüksek olması istenir.bu nedenle Trapez profilli vida kullanılır. Yük ; F =

Detaylı

Ölçüm gösterimleri. Genel. BEP kodları

Ölçüm gösterimleri. Genel. BEP kodları BEP (Üstyapı Değişim Parametresi), araç üreticisi ile üstyapı imalatçısı arasında bilgi transferi yapmak için araçtaki özgün hedefleri tanımlayan kodlardır. BEP kodları ISO 21308 uluslararası standardına

Detaylı

k = sabit için, Nikuradse diyagramını şematik olarak çiziniz. Farklı akım türlerinin

k = sabit için, Nikuradse diyagramını şematik olarak çiziniz. Farklı akım türlerinin İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ R O L İ K E R S İ BORU İÇERİSİNEKİ BASINÇLI AKIMLAR - 1 Ci sabit için, Niuradse diyagramını şemati olara çiziniz. Farlı aım türlerinin i bölgelerini gösteriniz

Detaylı

DÖŞEME KALINLIĞI HESABI

DÖŞEME KALINLIĞI HESABI DÖŞEE KALINLIĞI HESABI h lsn α s 1 0 15 + 4 m l sn öşemenin kısa kenarının temiz açıklığı α s öşemenin uuğu tip α s Σ sürekli kenar uzunluğu / Σ kenar uzunluğu m ll l s < çit yöne çalışma şartı D101 DÖŞEESĐ

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

: DİŞLİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 23M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO

: DİŞLİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 23M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO : DİŞLİ GRUBU Mamül kodu : 41-3641500 SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0107013 Rulman 6207 2 2 3641019 Ayna dişli Z=21 1 3 3641013 Aks mili 1 4 3641048 Şim 72x56x0,5 2 4 3641049 Şim 72x56x0,3

Detaylı

ÖRNEK 1. z 1. n 1. z 3 n 2. n 3 z 4. z 2

ÖRNEK 1. z 1. n 1. z 3 n 2. n 3 z 4. z 2 ÖRNEK Şeilei ii aemeli işli meanizmasının toplam çevrim oranı, 3 ve 4 işlilerinin çevrim oranı,94; giriş hızı 965 D/, giriş gücü W, birinci aemenin moülü m =3 mm, as aralığı mm, iinci aemenin moülü m =4,5

Detaylı

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr.

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr. MAK3 MAKİNA EEMANARI I. Yarıyıl içi imtihanı /0/0 Müddet: 90 daia Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Himet Kocabas, Doç.Dr. Cemal Bayara. (0 puan) Sıı geçmelerde sürtünme orozyonu nasıl ve neden meydana gelir? Geçmeye

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : BIÇAK GRUBU : : 652B EKOSTAR TARAL R200 BNZ. ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : BIÇAK GRUBU : : 652B EKOSTAR TARAL R200 BNZ. ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup adı : BIÇAK GRUBU Mamül kodu : 40 31160-3610008 Mamül adı : 652B EKOSTAR TARAL R200 BNZ. ÇAPA TRAKTÖRÜ 1 3670618 Disk tambur 2 2 0101059 Civata 6Kö.B. M8x30 4 3 3670617 Bıçak tambur 2 4 3670615 Bıçak

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. :KAPUT AYAK GRUBU Mamül kodu : 40-30211-3600225 Mamül adı : 652 BK SÜPER TARAL EKOSTAR ÇAPA TRK.2+1

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. :KAPUT AYAK GRUBU Mamül kodu : 40-30211-3600225 Mamül adı : 652 BK SÜPER TARAL EKOSTAR ÇAPA TRK.2+1 :KAPUT AYAK GRUBU Mamül kodu : 40-30211-3600225 Mamül adı : 652 BK SÜPER TARAL EKOSTAR ÇAPA TRK.2+1 SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0102054 Somun kelebek M6 2 2 0103060 Pul ¼ 2 3 3606028 Kaput

Detaylı

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ . Ulusal Tasarım İmalat v Analiz Kongrsi 11-1 Kasım 010- Balıksir YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ Aydın DEMİRCAN*, M. Ndim

Detaylı

TAKMA JİLETLİ KESİM VE PROFİL BIÇAKLARI

TAKMA JİLETLİ KESİM VE PROFİL BIÇAKLARI TAKMA JİETİ KEİM VE PROFİ BIÇAKARI Takma Jiletli Temizleme Takma Jiletli Kesim, Temizleme Freze (Rulmanlı) 50 mm Takma Jiletli Temizleme Freze 30 mm Takma Jiletli Temizleme Freze 50 mm Takma Jiletli Kesim,

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe, 17:30

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe, 17:30 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2011-2012 Güz Dönemi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe, 17:30 NOT: Kullandığınız formül ve tabloların no.ları ile sayfa numaralarını

Detaylı

ü ü Ü ü Ş ö ü ü ü ü ö ç ç ç ü ü ü ü ü ü ü Ö ö ü ç ü ü ü ü ü ç Üçü ü ü ç ü ü ü üç ü ö ü ç Ş ö çü ü ü ö ü ü ö ö ö İ

ü ü Ü ü Ş ö ü ü ü ü ö ç ç ç ü ü ü ü ü ü ü Ö ö ü ç ü ü ü ü ü ç Üçü ü ü ç ü ü ü üç ü ö ü ç Ş ö çü ü ü ö ü ü ö ö ö İ ç ü ü ü ö ü ö ü ç ö ü ö ü ü ü ç ö ö ü ü ü ü ü üü ü ü ü ö ü ö üü ü Ü ü ü ö ö ö ü ü Ş ö ç ü ü ö ü ö çö ü ü üç ü Ş ö ü ö çü ü ü ü Ü ü Ş ö ü ü ü ü ö ç ç ç ü ü ü ü ü ü ü Ö ö ü ç ü ü ü ü ü ç Üçü ü ü ç ü ü ü

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 30S ÇAYIRBİÇME MAKİNASI CF178FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 30S ÇAYIRBİÇME MAKİNASI CF178FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DİDON GRUBU Mamül kodu : 40-41302-3600215 Mamül adı : 30S ÇAYIRBİÇME MAKİNASI CF178FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 3646003 Kumanda borusu komple 30S 1 1a 3602418 Takoz bağlantı sacı

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 PLS-130 PLASTİK KALEM 0,400 3 PLS-140 PLASTİK KALEM 0,640

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

BÖLÜM 6 SINIR TABAKANIN TÜRBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ

BÖLÜM 6 SINIR TABAKANIN TÜRBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ BÖLÜM SINI TABAKANIN TÜBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ - ZB 38 Sınır Tabaa Drs notları - M. Adil Yüsln TÜBÜLANSA GEÇİŞ Çoğu mühndisli problmind arşılaşılan aım türbülanslıdır. Aımın laminrvya türbülanslı Bu farlılı

Detaylı

ü İİ İ Ü ü ü ö ü ü İ Ö ü ö ö ü ö ö ü ü ü ü ö ö üü ü üü ü ö ö ü ö Ü ü ü İ ö Ö ü ü ü ü İ İ ö ü Ö ü ü ü ü ö ö Ş ö ü ü ü ö ü Ç ö ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ö ö ü ü ö ü ü ü Ü ü ü Ş ü ü ü ü üü ü ö ü İ ö ö üü ü ü Ç

Detaylı

İ ü ü ü ü İ ü üü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü Ş Ş ü üü İ ü üü Ö ü ü ü ü üü üü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ üü ü ü Ç Ç ü ü ü ü ü ü

Detaylı

Ğ Ü Ş Ş Ü Ş Ş Ü Ü Ş Ş Ç Ş Ş Ğ Ü Ö Ö Ş Ü Ç Ş Ü Ş Ş Ş Ö Ş Ü Ş Ö Ü Ş Ç « Ö Ö Ş « Ü Ü Ü Ü Ü «Ü Ş Ü «Ö Ö Ç Ö Ö Ö Ö Ö Ş Ü Ç Ş Ç Ş Ö Ö Ü Ğ ÜŞ «Ü Ç Ç Ç Ç Ö Ö Ğ Ö Ö Ö Ö » Ü Ü Ü Ü Ş Ğ Ü Ç Ö « Ç Ö Ü Ş Ö Ş

Detaylı

ö ü ş ç» ş ü ü ü ü ç» Ö Ö Ç ş Ö Ü ş ü ü ü ü ü ü ş ü ü ü ü ü üü ö ç ş ö ü ş ç ş ü ü ü ü ç» ü ü ş Ö Ö Ç ü ü ü Ö ü ü ü ü ö ü ö ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ü üü ö ç ş Ö Ü ç ü ç ö ö Ç ü ü ü ü ü ö ü

Detaylı

«ç Ü Ü Ü ü ç ü ü Ö Ü ü ü ü ü ü ü ö ü«ç ü ü ü ç ü ü ü» ü ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ç ü üü ü ü ü ü ü ü Ü

Detaylı

ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü

ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü İ ü Ç İ İ ü İ İİ İ İ ü ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü üü ü ü İ İ üü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü İ Ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ ü ü ü ü ü ü ü ü Ç üü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ç ü

Detaylı

ÜÜ Ü ö ö ö Ö ö ö ö ö ö Ş Ş Ç ö Ş Ş ö

ÜÜ Ü ö ö ö Ö ö ö ö ö ö Ş Ş Ç ö Ş Ş ö Ş ö Ü ö ö ö ö Ç ö Ç Ö Ö ö ö ÜÜ Ü ö ö ö Ö ö ö ö ö ö Ş Ş Ç ö Ş Ş ö ö ö ö ö Ç ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ş ö Ş Ç Ö ö ö Ş ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ç Ç ö ö Ç ö Ö Ç ö ö Ç ö ö ö ö Ü ö ö Ü ö Ş ö Ü ö ö Ş ö ö Ş Ü ö Ş ö

Detaylı

İ ş Ğ İ ş ü ü üü İş ü ü üü ş İ ş Ğ İ ş ş ş ş ş ş ş ü ş ş İ ş ü ü İ ü Ç ş ş ş İ ş ü Ş Ş ş ş ö ş ü ö ş ş ş ş ö ü ö ş ş ş ş ü ö ü ö ş ü ö ü ş ö ş ü ü ş ö İ ü ş ü ş Ş ş ö ş ş ö ü ö ö ö ş İ Ç İ İŞİ ş ö ş ş

Detaylı

ü ü ü ü ç ü ü ü üü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ç ç ç ü ç ü ü üü ü ü ü üü ç ü ç ç ü ü ç ü ü ü ç ü ü üü üü ü ü ü üü ç ü ü ü ü üü ü ü üü ü ü üü ü ü ü ü üü ç ü ü ü üü ç ü ü ü ü

Detaylı

Ö ö Ü Ü ÜÜ ö Ö ö ö Ş « ö Ö ö Ö Ö ö ö Ç Ö Ö Ş Ö Ö Ş Ş Ö Ç Ş Ş Ş ö Ö ö Ç ö ö Ö Ö ö ö Ö Ç ö ö Ö Ö Ö» ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö ö Ş Ş ö Ş Ş ö ö ö ö Ş Ö Ö ö Ş ö Ş ö ö Ş Ş ö ö ö ö Ö Ş Ö

Detaylı

Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ö Ğ ş ş ö ö ş Ç ş ş Ğ Ğ Ş Ğ ş ş ö ş ş ö ş ş ö ş Ğ Ö ö ö ö Ç ş ö ö ş ş ö ş ö ö ş ö ş ö ö ö ş ş ö ş ö ö ö ş ö ö Ö ş ş ş ş ş ş Ç Ğ Ğ ö ş ş ş ö ö ş ö ö ş Ç ö ş ö ş ö ş ş ş ö ö ş ş ö ş ş ö ş ş ö ş

Detaylı

Ğ Ğ ü «Ü Ğ Ö Ğ ü Ü ü Ğ ü ü ü Ç Ş ü Ğ Ğ Ü Ğ Ü Ö ü Ç Ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü Ü ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü üü ü ü üü ü Ü ü» ü ü Ü ü üü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü üü ü ü Ü «ü ü ü

Detaylı

ş ş» Ğ Ş ş Ş ş Ş Ş Ş ş ş Ş Ç ş ş Ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş Ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş ş ş ş ş ş Ş ş ş ş ş Ş ş ş ş ş ş Ş ş ş ş Ü Ü ş ş ş ş Ş ş ş Ş ş Ü Ş ş Ş ş ş Ş ş Ş ş ş Ş Ş ş ş ş ş

Detaylı

- BANT TAŞIYICILAR -

- BANT TAŞIYICILAR - - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için

Detaylı

: ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41 / 3681000 Mamül adı : 651B EKOSTAR TARAL (ZS168FB Konik)ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

: ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41 / 3681000 Mamül adı : 651B EKOSTAR TARAL (ZS168FB Konik)ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41 / 3681000 1 3681021 Tapa yağ 35x8 1 2 3681022 Tapa yağ 47x8 1 3 0102029 Somun 6 kö.emn.m8 37 4 3681031 Saplama M8x52 5 5 0103021 Rondela yaylı M8 38 6 3681019 Debriyaj

Detaylı

SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI

SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI KYP SERİSİ MAS Pompa Sanayi A.S Merkez Ofis: Atasehir Bulvarı ATA Çarsı.K.No:9 İSTANBUL TÜRKİYE Tel: +9 () (Pbx)- Fax:+9 () E-Mail: masgrup@superonline.com http: // www.masgrup.com

Detaylı

Bu malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için http://ocw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz

Bu malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için http://ocw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz MIT OpnoursWar http://ocw.mt.du 5.6 Thrmodnamk v Kntk Bahar 8 Bu malzmlr atıfta bulunmak vya kullanım şartlarını öğrnmk çn http://ocw.mt.du/trms stsn zyart dnz MODEL SİSTEMLER Molkülr gçş, dönm v rşm çn

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ HAZIRLAYAN: EFKAN ERDOĞAN KONTROL EDEN: DOÇ. DR. HÜSEYİN BULGURCU BALIKESİR-2014

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler FÝYAT LÝSTESÝ Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler ÝÇÝNDEKÝLER YAPI ALÇILARI alçý levhalar Dýþ cephe levhalarý Dýþ cephe levhalarý

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 3 Malzemelerin esnekliği Gerilme Bir cisme uygulanan kuvvetin, kesit alanına bölümüdür. Kuvvetin yüzeye dik olması halindeki gerilme "normal gerilme" adını alır ve şeklinde

Detaylı

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULAŞ. MYO/RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI RAY120 Tren Mekaniği Bahar Dönemi Final Sınavı

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULAŞ. MYO/RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI RAY120 Tren Mekaniği Bahar Dönemi Final Sınavı TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ULAŞ. MYO/RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI RAY120 Tren Mekaniği 2016-2017 Bahar Dönemi Final Sınavı Öğrenci Adı Soyadı : 1 2 3 4 5 6 Top Numarası : Not: Sınav süresi 40 dk

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

9S-75 ZF ORİJİNAL YEDEKLERİ

9S-75 ZF ORİJİNAL YEDEKLERİ 9S-75 ZF 1308 304 111 SENKROMEÇ GÖBEĞİ 3/4 (607) (107) 22935 EURO 63,65-1308 304 110 SENKROMEÇ GÖBEĞİ 1/2 (608) (106) 18098 EURO 72,20-1308 304 077 SENKROMEÇ FLANŞI 1/2 18095 EURO 52,50-1308 304 078 SENKROMEÇ

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından;

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından; Soru 1) Şekilde gösterilen ve dış çapı D 10 mm olan iki borudan oluşan çelik konstrüksiyon II. Kaliteli alın kaynağı ile birleştirilmektedir. Malzemesi St olan boru F 180*10 3 N luk değişken bir çekme

Detaylı

Şekilde gösterilen kola F= 1kN luk bir kuvvet etki etmektedir. Milde izin verilen gerilme em =120 N/mm 2 ve mil çapı d= 30 mm dir. Kolda izin verilen

Şekilde gösterilen kola F= 1kN luk bir kuvvet etki etmektedir. Milde izin verilen gerilme em =120 N/mm 2 ve mil çapı d= 30 mm dir. Kolda izin verilen Şeide gösterien oa = 1N u bir uvvet eti etmetedir. Mide izin verien gerime em =10 N/mm ve mi çapı d= 30 mm dir. Koda izin verien gerime ise em =60 N/mm dir, a) Koun işaret edien esitindei boyut oranının

Detaylı

3. 2 Bulonlu Birleşimler

3. 2 Bulonlu Birleşimler 3. 2 Bulonlu Birleşimler Birleşimin gerçekleştirilmesi az kalifiye işçi Bulonların Kullanılma Alanları: Geçici birleşimler ve yapılar Şantiye birleşim ve ekleri Dinamik karakterli yüklerin aktarılması

Detaylı

İlk Tanımlar. Dışmerkezlik ve Konikler. Tanım-1. Tanım-2. Tanım-3. e koniğin dışmerkezliği; - MF p koniğin parametresi;

İlk Tanımlar. Dışmerkezlik ve Konikler. Tanım-1. Tanım-2. Tanım-3. e koniğin dışmerkezliği; - MF p koniğin parametresi; Konilr ışmrzli v aramtr uharrm Şahin İl anımlar anım- Bir oğru v bunun ışınai bir notanın blirttiği üzlm, notaya uzalılarının oğruya uzalılarına oranı sabit olan notaların gomtri yrin oni nir. abit olara

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet II Final Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet II Final Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ ühendislik ültesi ina ühendisliği ölümü ukavemet II inal Sınavı () dı Soyadı : 5 Haziran 01 Sınıfı : No : SORU 1: Şekilde sistemde boru anahtarına 00 N luk b ir kuvvet etki etmektedir.

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEBRİYAJ KOMPLE Mamül kodu : Mamül adı : 20M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEBRİYAJ KOMPLE Mamül kodu : Mamül adı : 20M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO : DEBRİYAJ KOMPLE Mamül kodu : 41-3641150 Mamül adı : 20M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO KODU 1 0102039 Somun plastikli M5 6 2 3641105 Debriyaj gövdesi (TARAL R200)

Detaylı

Cıvata-somun bağlantıları

Cıvata-somun bağlantıları Cıvata-somun bağlantıları 11/30/2014 İçerik Vida geometrik büyüklükleri Standart vidalar Vida boyutları Cıvata-somun bağlantı şekilleri Cıvata-somun imalatı Cıvata-somun hesabı Cıvataların mukavemet hesabı

Detaylı

: DİŞLİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 653 B TARAL EKOSTAR (ZS168FB Konik ) ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO

: DİŞLİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 653 B TARAL EKOSTAR (ZS168FB Konik ) ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO : DİŞLİ GRUBU Mamül kodu : 41-3641500 Mamül adı : 653 B TARAL EKOSTAR (ZS168FB Konik ) ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0107013 Rulman 6207 2 2 3641019 Ayna dişli Z=21 1

Detaylı

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş M. Belevi, Ç. Özes, M. Demirsoy

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş M. Belevi, Ç. Özes, M. Demirsoy CIVATA BAĞLANTILARI Cıvata bağlantıları teknikte en çok kullanılan çözülebilen bağlantılardır. Cıvatalar makinaların montajında, yatakların ve makinaların temele tespitinde, boru flanşlarının, silindir

Detaylı

OLASILIK ve ÝSTATÝSTÝK ( Genel Tekrar Testi-1) KPSS MATEMATÝK. Bir anahtarlıktaki 5 anahtardan 2 si kapıyı açmak - tadır.

OLASILIK ve ÝSTATÝSTÝK ( Genel Tekrar Testi-1) KPSS MATEMATÝK. Bir anahtarlıktaki 5 anahtardan 2 si kapıyı açmak - tadır. OLASILIK v ÝSTATÝSTÝK ( Gnl Tkrar Tsti-1) 1. Bir anahtarlıktaki 5 anahtardan si kapıyı açmak - tadır. Açmayan anahtar bir daha dnnmdiğin gör, bu kapının n çok üçüncü dnmd açılma olasılığı kaçtır? 5 6 7

Detaylı

ITAP_Exam_28_March_2012 (Deneme Sınavı)

ITAP_Exam_28_March_2012 (Deneme Sınavı) ITAP_Exam_8_March_ (Deneme Sınavı). Kütlesi m olan bir aam ütlesi Mm olan bir utuyu uvara oğru bir maara sistemiyle itmeliir (şeilei gibi). Aam zemineyen bu işi gerçeleme için en az F 6N büyülüte bir uvvet

Detaylı

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2 MAKİNA ELEMANLAR I MAK 341 - Bütün Gruplar ÖDEV 2 Şekilde çelik bir mile sıkı geçme olarak monte edilmiş dişli çark gösterilmiştir. Söz konusu bağlantının P gücünü n dönme hızında k misli emniyetle iletmesi

Detaylı

Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö

Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö Ş Ş ö ç ö ç Ç ö Ğ ö ö ç ç ç Ğ ö Ü Ö Ş ö ö ç Ö ö ö Ş Ö Ğ Ç Ç Ğ ç Ç «ö ç Ğ Ç ö Ö Ğ ö ö ö Ü ç Ğ Ğ ö ç ö ö Ü ç Ö Ü Ü ç Ş Ç Ü ö ö ö Ş Ü ç Ç ö Ü ç ö ç ö ö Ü ö ö ö ö Ü Ü ö ö Ğç Ç ö Ş Ğ ö ö ö ö ç ö ö ö ö ç ç ö

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZUMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 22M LGA 226 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZUMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 22M LGA 226 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : ŞANZUMAN GRUBU Mamül kodu : 41-3641000 Mamül adı : 22M LGA 226 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 3641001 Şanzuman gövdesi 1 2 3641009 Şanzuman arka kapak contası 1 3 3641039

Detaylı

MMT206 MAKİNE ELEMANLARI-I (DERS NOTLARI)

MMT206 MAKİNE ELEMANLARI-I (DERS NOTLARI) T.C. IRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOOJİ AKÜTESİ AKİNE ÜHENDİSİĞİ BÖÜÜ T06 AKİNE EEANARI-I (DERS NOTARI) Doç.Dr. Cli ÖZEK Elazığ 1 BÖÜ-I DĐNAĐK YÜKER ATINDA AKĐNA EEANARININ DAVRANIŞARI 1. akina lmanlarına mukavmt

Detaylı

Çok Kademeli Uçtan Emişli SKM-E. Santrifüj Pompalar SKM-E 00 04-12

Çok Kademeli Uçtan Emişli SKM-E. Santrifüj Pompalar SKM-E 00 04-12 T EN IO 95 Çok Kademeli Uçtan Emişli antrifüj lar 00 0 Genel Bilgiler Basılabilen ıvılar tipi pompalar aşındırıcı olmayan, içinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli düşük

Detaylı

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI HAZIRLAYAN : İSMAİL ENGİN KONTROL EDDEN : GÜNER İNCİ TARİH : 21.3.215 Sayfa / Page 2 / 4 REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No. Tarih Tanım / YayınNedeni Onay Sunan Kontrol Onay RevizyonDetayBilgileri

Detaylı

YAYLAR. d r =, 2 FD T =, 2. 8FD τ = , C= d. C: yay indeksi, genel olarak 6 ile 12 arasında değişen bir değerdir. : Kayma gerilmesi düzeltme faktörü

YAYLAR. d r =, 2 FD T =, 2. 8FD τ = , C= d. C: yay indeksi, genel olarak 6 ile 12 arasında değişen bir değerdir. : Kayma gerilmesi düzeltme faktörü YAYLAR τ ± Tr F max J + A, FD T, r, J, A τ F + π, C D C: yay ineksi, genel olarak 6 ile 1 arasına eğişen bir eğerir. 0.5 τ 1+ ve C τ s yazılabilir. s C + 1 C s : ayma gerilmesi üzeltme faktörü higley s

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR ADI - STANDART ADET 1 2002710 İlaç deposu 20 lt. F 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013 Şapka 1 4 2002707

Detaylı

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ş ş ş Ü ş ş ş Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş Ç ş Ö ö ş ş ş ş ş ö Ç Ç ş ö ş ö ö ö ö ö ö ş ş

Detaylı

MUKAVEMET SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU

MUKAVEMET SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU MUKAVEMET MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Mukavemet Hesabı / 80 1) Elemana etkiyen dış kuvvet ve momentlerin, bunların oluşturduğu zorlanmaların cinsinin (çekme-basma, kesme, eğilme,

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 483 D TARAL EKOSTAR CF 178FE DİZEL ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 483 D TARAL EKOSTAR CF 178FE DİZEL ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO Grup : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41-3641500 Mamül adı : 483 D TARAL EKOSTAR CF 178FE DİZEL ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 3641316 22M Alüminyum Gövde burçlu komple 1

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Ş

Ş Ü Ş Ç ç Ö ş Ş Ü ç Ç Ğ Ş ş ç Ü ç ş ş Ç ş ş Ş ç Ç ç Ö Ğ ş Ü Ü ç ş ç ş Ğ Ş Ö ç Ö Ü Ü Ğ ç Ğ Ş şş Ğ ş ç ç ş ş ş Ö ş Ş ş Ü Ü ÜÜ Ö ş ÜŞ ş ç ş Ö Ğ Ğ ç ş Ü Ş Ğ ş ş ş ş ş Ğ ş ş ç ş ş Ü ş Ğ ş «ş Ü ş ş ş ş ş ş ç ç

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI

FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI ÇATI ŞİLTESİ - 300 Ürün En x Boy (m 2 ) C201-0040 1200 x 7500 80 9,00 4,80 43,20 C201-0041 1200 x 6000 100 7,20 6,00 43,20 C201-0043 1200 x 6000 120 7,20 7,30 52,56 C201-0352 1200

Detaylı

ÇELIK YAPı BIRLEŞTIRME ARAÇLARı

ÇELIK YAPı BIRLEŞTIRME ARAÇLARı ÇELIK YAPı BIRLEŞTIRME ARAÇLARı Birleşim çeşitleri: 1. Bulonlu birleşimler 2. Perçinli birleşimler 3. Kaynaklı birleşimler BIRLEŞIM ARAÇLARı 1. Bulonlar (Civata) Olağan bulonlar 1. Kaba (Siyah) Bulonlar

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 9905 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 01 04- Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif

Detaylı

Mukavemet Hesabı . 4. d 4. C) Vidanın zorlanması. A) Öngerilmesiz cıvatalar. B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar. d 4

Mukavemet Hesabı . 4. d 4. C) Vidanın zorlanması. A) Öngerilmesiz cıvatalar. B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar. d 4 ç A) Öngerilmeiz cıvatalar iş. d ç.d ön Boyutlandırma için ç Statik zorlanmada To. d i) Sıkma ıraında ; M 3.d ; B 6 c b ön : ç. d Mukavemet Heabı B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar a) Dış kuvvet ekenel

Detaylı