MALZEME MUKAVEMETİ 1. Mukavemet Hesabı : Sünek malzemeler. Gevrek malzemeler YORULMA. Wöhler Ömür Eğrisi. Oda sıcaklığı Polisaj yüzey Ø10 mm.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME MUKAVEMETİ 1. Mukavemet Hesabı : Sünek malzemeler. Gevrek malzemeler YORULMA. Wöhler Ömür Eğrisi. Oda sıcaklığı Polisaj yüzey Ø10 mm."

Transkript

1 ZEE UKVEETİ ama Kopma Kopma δ δ ün malzmlr Gvr malzmlr uavmt Hsabı : sün malzmlr a { m stati Emniyt Katsayısı normal,5... özl... ma m vr malzmlr K { m K stati çnti YORU K y Kb { m K K inami ç :ürli muavmt yorulma ayanılılığı : malzmnin 6 an fazla yü ğişimin ayanığı rilm. Kç : Çnti fatörü K y : Yüzy fatörü Kb : üyülü fatörü K : Diğr fatörlr Oa sıalığı Polisaj yüzy Ø mm Wöhlr Ömür Eğrisi Çli :,5 K K N/ mm 7N/ mm K > N / mm Dmir :, K Dmirsiz mtallr :, K 6 Yü ğişim sayısı Kç Çnti atörü : Kç çntisiz Kç q ( Kt- ) Kçvia, Kb büyülü fatörü büyülü Kb mm Kb,9 mm Kb,8 mm Kb,7 5 mm Kb,6 mm Ky yüzy fatörü : Ky polisaj Ky,88 taşlama Torna v soğu işlm : Ky,8 K Ky,75 K6 Ky,7 K8 Ky,67 K Ky,65 K Ky,6 K6 N/mm

2 - Diğr atörlr : K K. K. K. - ıalı atörü : çli için 5 n üçü sıalılara KT 5 n büyü sıalılara KT,5 alınır - Güvnirli atörü : %8 stanart sapmalı bir imalatta : %5 üvnirli için K %9 üvnirli için K,9 %99 üvnirli için K,8 %99,9 üvnirli için K,75 %99,9999 üvnirli için K,6 - Kaplama atörü: Yorulan aplamalı lmanlara K,65 alınır. - rtı Grilm atörü ZN KRŞ YÜK ÇEŞİTERİ t zaman ün malzm Gvr malzm tati yü Dinami Yü tatidinami yü a a Kç m { ş o K y Kb K y Kb stati m K K m Kç K Kç K { ş o K y Kb ç ma min t o ma min o stati ma min ün malzmlr : m m m m m {, 5 çm basma ğilm ayma burulma t ma min vya,577 a K m çm GERİE ÇEŞİTERİ VE İEŞİK GERİE Çm rilmsi: asma rilmsi:, p Kayma rilmsi:, K Eğilm rilmsi: üz ±,... urulma rilmsi: r air,... Eşğr b ş stati nl boru bilş p nlmi İEŞİK GERİE a Kç a Kç o o Ky K b K y K b vya - ynı oğrultuai aynı ins rilmlr toplanabilir: toplam çm i rilm basma ± ğilm : t ± ± toplam ayma rilmsi ± ayma ± burulma : t ± ± toplanamayan rilmlr şğr bilş : b { ş a m stati

3 TET OENTİ O x r y op b çubu a x y y x r p a b ox b O b a oy a a b op ayna tb Ø O ox op oy π π 6 İEŞİK ŞEKİERİN TET OENTİ ynı Esn ör olan ataltlr toplanabilir Ø ØD o boru op boru D π 6 D π π 6 π a b x a b y,p çıarılamaz Parall Esnlr Tormi O x x ox p op URKU J π E >? is uzun çubu (Eulr) ğils ısa çubu (Johnson) rj a Uzun Çubular (Eulr formülü) π E { r Kısa Çubular (Johnson formülü) rj { r a a π E talt momnti : air π D jirasyon yarıçapı : r 6 Elastili oülü: Eçli N/mm π D 6 π D jair D ağlantı özlliği: ii uu mafsal,5 bir uu anastr bir uu srbst,,9 bir uu anastr bir uu mafsal, ii uu anastr

4 EĞRİ KİRİŞERDE EĞİE r m r r iç O iç (r riç ) riç r r m r ış r r b (rış r ) ış rış r iörtn profil r r b ln b ln riç r rış b ln r b r air (r m r m ( ) ) b ğilm ÖDEV ORU--Göv mniyti? toplam i rilm çm ± ğilm t ± Göv alzmsi : K 5 N/mm a iç (r riç ) riç ış (rış r ) rış 97 r m r o xi i x x ,5 97 X i m 5,565 i 7 97 i r m 5,565 65,565 7 r { 6,865 r rış 7 iörtn b ln b ln 7 ln ln profil riç r rm ro 65,565 6,865, (r riç ) 5,565 (6,865 ) iç 68,78 riç 7 7, 7 r iç O r r ış 7 8Xm 97 m 7 Xm (rış r ) 5,565 (7 6,865) a ış 97,6 ma rış 7 7, 7, stati

5 -Prs uvvtinin il 5 arasına ğişmsi 5 urumuna öv mniyti? b ş o o a K ma min K y ç K b o a K K y ma min ç K b,8 Ky,75 Ky, K için 97,6 5 için 97,6 ma min 8,5,7 Kb 97,6 8,5 97,6 8,5 o 7,8,,6 b ş 7,8,,5 5,88,66, Kb,66 5 7,9 inami YYR HEİE YY EKNİĞİ toplam aymarilmsi ± ayma ± burulma : t ± ± ± r ± p ma yay π ( D ) π 8 D π D K ma yay 8 D K π,5 K stati,65 inami K Wahl x Yay sabiti : D G G 8 D çli 85 N/ mm Natif ØD Ø N atif N toplam,5 ii uu işlmsiz ii uu büülmüş ii uu taşlanmış ii uu hm taşlanmışhm büülmüş D/ -,

6 Örn Problm: Üzrini yüün il arasına ğişn şili yayın - 6 mniytl taşıyabilği uvvti, sapma mitarını bulunuz? K 8 a5 N/mm? x? D/ /5 8 K Wahl,65 8, inami,8 8 D 8 K,8 π π 5 ma yay b ş o a K ç K K y b,96 m stati,5 5 5 b ş,8,8,8 75N,5 7,6 o min ma min,96 ma min,96 o,8,8 a Kç K K y b,65,6 Ky Ø mm Ø5 Ky,6 8 D G N atif ,75 {,75 7,7 x 757,7 x x,65 mm 6 8 K Örn Problm : asimum N taşıyıp bu yüt mm sapan ; minimum 5 N taşıyan oranınai ii uu büülmüş yayın,5 mniytl ölçülrini bulunuz :, D, Nt? K 8 a5 N/mm K Wahl,65,65 inami, ma yay o } 8 D 8 D K, π π ma min 75 7 min , π ma min 75,65 Ky,57,6 57 b ş o a K K y ç K b o a K K y ç K b Ky 6 8 K 7 57, b,99 D 7,97 mm ş,5 7,57,5 x 8 D G N atif,99 8 7,97 85 N atif N atif, N toplam sarım

7 OENT TŞYN ĞNTR 7 Notasal prçin, ivata, pim, mntş, çivi, vb. Çizisl - ayna, lhim Yüzysl - yapıştırma NOKT ĞNTR r ' r '.m. r Dönm mrzi - ağırlı mrzi - st yri ' Kuvvt tisi il bağlantı uvvti ' n{ bağlantı sayısı x ' ' y x y n n ' // omnt tisi il bağlantı uvvti '' bağlantını mrz uzalığı r } r n y x x y r (r r x y )

8 Örn problm : Ø8 mm.li prçinlrin mniyt atsayısını bulunuz :? a N/mm 8 N/mm mm 7 5 N , mm 6,7 X m xi i 6, i x y 6,7 6, Nmm ' x x ' y y n n, 6,7 6,7 867 y x 7878, 867 x y ,7 867 x y ( 56) ma ma,5 8, ytrsiz π

9 N Örn problm : Ø6 mm.li prçinlrin mniyt atsayısını bulunuz :? a N/mm 9 6 mm 5,5 mm N Çözüm: xi i Xm i X m,5 yi i Ym i Y m,5 x y mm mm - 77,5 - x n ' x ' y y n 7,5,5 D (r r x y ),5 7,5,5, 5 7,5,5 7,5 7,5 95 7,5 95,5 95 y x x y 7,5 95 7,5 95 Dy Dx Dx Dy 9 5 5,5 7,5 mm 5 ma ( ) ( 9 ) ma 77 ma 77 6 π,8,5 7,8 fazla

10 KYNK (ÇİZGİE) ĞNTR - Em tb lın aynağı : boğaz alınlığı : t b Köş Kaynağı : t b t b t b tb Kayna muavmti: m ayna K m bağlantı lmanı K 5 N/ mm sarı lhim K N/ mm urşun lhim K alit Uyun malzm Uyun işçili Kalit Kontrol.alit,8.alit -,5.alit ± ± - omnt '' ' n Kuvvt tisi il ayna rilmsi ' // ' r r Taşıyan Kaynalara Grilm ' x x ' y y omnt tisi il ayna rilmsi '' r pt y x p x y p

11 mm N/mm Örn Problm: oğaz alınlığı tb mm a N/mm ayna mniyti? 8 mm mm 7 5 N,7 mm 8 mm 7, 8,,7,7 7, 9, 9, 8, ry rx x,7 r x - y ' y y D 7, 9, 7, ' x 9, 8, 8, ' x x y x p y Kayna iişlri: : 8 mm x at : mm x at Toplam iiş alanı : x ' y x y p 8 8 p op 9 x D p 9 x D p 576 toplam x ' x 8, y ' y 7, 576 y x p,7 576 x y p 9, ma ( 8,,7) ( 7, 9,),,8.5,86 uyun

12 Örn Problm: oğaz alınlığı tb mm a N/mm ayna mniyti? mm 7 mm mm 5 N ' y 9, ' x x ' y y y x p x y p x 95, ' x, Kayna iişlri: : mm x at : mm x at : mm x at Toplam iiş alanı: x mm 5 p op p' x 7 x - p' 5 x p 5 toplam x ' x, ( ) 5 y x p y ' y 95, 9, x y p ma (, 95,) 9, 8,8.5,7 ayanmaz

13 Öv oru : - tb9 mm oluğuna ör ayna mniyti? (stati) - uvvtin / - arasına ğişmsi urumuna ayna mniyti? (inami) 7 mm 97 8 N ' x x y x p y Kayna iişlri: : 7 mm x at : mm x at : 7 mm x at : 6 mm x at Toplam iiş alanı: x 9 ' y x y p ' 9 7 y, ,5 p op p 5689 x 7 mm p' x y 5, p' 95 x ' x x p 699 y y, x y x p ( 7 ) x y p 5,5 ma,7 5,5 8,,8.5 tati 7,5 fazla Dinami muavmt: ma 8, 8, 8, 9, 8, 9, min 9, o,65, 55 bş a Kç a Kç o o Ky K b Ky K b m stati b ş,5,65,55,5,5 5,88,,8 Dinami 5,98 fazla

14 mm 5 mm 7 5 N Örn Viz sorusu: Kayna mniyti :? tb mm (taşlanmış) iişlri at, at: rinli 5 mm önm mrzi: ağırlı mrzi a N/mm mm ' x x ' y y 6,7 7,, 6,7 7 8,9 r x 7, r ' y 6,7 ' x y 5,5 8,9 y x p x y p Kayna iişlri: 5 : 5 mm x at : 5 mm x at Toplam iiş alanı : 5 x mm x r 5 5 9,7 ' y y 6,7 ' x 5,5 8,9 x y xi 5 (5 ) (5 ) 5 i m i yi (5 ) (5 ) 5 i m i - -, -, 6,7 5 5 (5 6,7 p op ) 7 x 5 (, p' ) 5 x p 5 ' x x 8,9 5 y ' y 6, 7 5, x x y 7 5 y x 7, p 5 x y 5, 5 p 5 y p 6,7 5 y x p 9,7 ( 8,9 7,) ( 6,7 5,5) 7, ( 8,9 7,) ( 6,7 7) 86, ma ( 8,9 9,7) ( 6,7 5,5) 95,6,8.5,6 ytrsiz

15 VİDR 5 rilmçapı : ağlantı Viaları, Wh, r Vialar Güç Viaları: Kr,Tr,Ts,Yv t t t t t t,6 h O t,695 h DN Wh t,6 h (α55 ) Tr t,5 h α Ts t,87 h α α Yv t,5 h α Kr tanart ğil t 5 h α a Kr için: t,

16 VİD UKVEETİ 6 Toplam önürm omnti : t tan( β ρ ) ht tanβ π Kr,Ts α μ tanρ Tr,Yv α os( α ) α 6 Çözm urumuna : tan( β ρ ) t ol il : ol motor il : P w m loaj (niliğinn çözülmm urumu) : β < ρ bloaj var (çözülm yo) β > ρ bloaj yo (çözülm var) y μ y Dst rulmanlı is : GÖVDE GERİEERİ rilmlri : 6 Çm-basma : urulma : π / π ilş : b Grilm çapı: rilmlri : urulma : 6 t p π DİŞ GERİEERİ : h basma, yüzy basını : iş p m aşınmaan olayı hıza a bağlıır π ( ) m Tablo: Çli via v bazı somun malzmlri için çşitli hızlara Pm ğrlri Via malzmsi Çli çli çli çli çli çli çli omun malzmsi Çli bronz Dö.mir bronz Dö.mir bronz bronz Çvrsl hız Düşüolla Düşüolla Düşü, m/a p Düşü m/a y orta 5- m/a orta 5- m/a Yüs 5 m/a Pm N/mm a / 7,5-5,5-7,5-7,5-7 5,5- -,7 Kayma : Eğilm : GÜÇ VİD VERİİ : η tan tan( π m' t π m' β β ρ) m',5 m (Kr) m',6 m(tr) m',8 m(ts) m',9 m(yv,, Wh)

17 7 ÖDEV.oru: Güç viasına (Kr 8x8) ol? Otobloaj ontrolü?,,, burulma mniytlri? işlr yüzy basını? ; vrim? nma çapı : 8 a Kr için iş yüslği : t,, 8,8 mm (iğrlrin t stanart aım h il bulunur). iş ibi çapı : - t 8 -,8, mm bölüm airsi çapı : 8, 5, mm rilm çapı :, 5,,8 mm aım : t,5 h h,8 /,5 5,6 mm 5, tan( β ρ) tan(,5,) 57 h 5,6 μ,7 tan β,77 β, 5 tan ρ,7 ρ, π π 5, os( α ) os() y,7 8 μ y t 57 9 ol { ol ol 9 / 7 7 N otobloaj ontrolü : ρ >? β, >,5 otobloaj var! rilmlri :, 5 π / π,8 / 6 6, 6 π π,8,5,6 b,8 9,77 6 t 6 9 rilmlri :,,5, 8 π π,8 urulma : >? rj π E a ,,5 π 9. < 56. ısa çubu Johnson 8 rj π 5, ( ) 9 r a a π E,5 π işt yüzy basını: burulma, 6 h 5,6,6 N / mm iş < pm π ( ) m (8, π ) 97 / işlr ço üşü yüzy basını var, aşınmaz tanβ tan(,5) Güç viası vrimi : η.56 %5, 6 tan( β ρ) tan(,5.)

18 ĞNT VİDR EKNİĞİ 8 t ÖN ağlantı viaları için anahtar momnti: ivataa.. Çm: t t, ön π (burulma sonraan aybolur) t ön / ÖN ÖN xx(h)x.5 K x a x5x N/mm,8,9,85 ÖN sı çözüln ivatalar,7 a syr çözülnlr,9 a rilmsin aar tormtrli anahtar il sıılır Esnl Dış Yülü ivatalar ivata uvvti > olmalı : ön P ön Elmansımauvvti < olmalı: ön P ( ) ±P/ ±P/ u nlmlr ivatanın uzaması il lmanların ısalması arasınai bağıntılarla ; olayısı il ğri ıvata v lmanların yay sabitlri il bulunur. P/ ön P/ -P/ -P/ Ytrli ön yosa yo > Ytrli ön. yosa yo <

19 li çapı başaltı çapı : ø ø ø b øds ødış Tanımlanan çaplar : ivata işüstü çapı : ortalama silinir iş çapı : Ds θ b tanθ Ds ivata yay :, vya, (öüm li) b,5 stanart vya b pul, ronla ış çapı Esnl Dış Yülü ivatalara 9,5 tan / s abiti lmanlar E yay E s (D π s abiti π E : ) E bağlanan lmanlar aynı malzm is: bağlanan malzmlr v ivata aynı malzm is : } bağlanan lmanlar farlı malzm is t D s : } t? ĞNTRD KY (KEE) KUVVETİ μ,? Örn: Şili 5 at 7 ivata (.5) il bağlanan lmanlar aymaan n aar uvvti tutabilir? ivatalara uyulanaa anahtar momnti t n olmalıır?.5 K x a x5x N/mm mm,85 7 5,95 mm π ön ön π 5,95,9 a,9 ön55 N Toplam sıma uvvti N: N t sürtünm μ N, N nahtar sıma momnti (tormtr): t, ön t, (55) 7 77 Nmm

20 ĞNTRD EKENE DŞ YÜK 6 at P bar çli Örn problm: - Şili ivataların bağlantı mniytini v anahtar sıma momntini bulunuz ;?, t? - asının il bar arasına ğişmsi urumuna mniyti bulunuz ; inami? (Kç,) 6.8 K 6x 6 a 6x8x 8 N/mm Ø mm 8 8 mm,85 8 6,8 mm bar 5 Pa asınç : p mm / m N / mm Kapağı alıran 56 toplam ış yü : t ln ış yü 6 ön bir ivataya } P p π 56 N :} P 97 N P ağlanan malzmlr v ivata aynı malzm is : s ön P ( ), 6 D 6, 8,8 8 D s,5 tan,5 8 tan 6, mm,, 8 8,8 mm 97 (,6 ) ön ön 898 N ,6 97 N 97 a 8 π π 6,8 8, faz la! nahtar omnti : t, ön, (898,,9) Nmm P ma 97 ; P min is? ma 8 ön min 8 o 9 π π 6,8 b ş o a K ç K K y b o a K K y ç K b 8, b ş 9,5 6,75 8,6

21 ÖDEV.ORU K 5 a N/mm 6 at x P x8 mm,85 9,5 mm ' prs y 667 n 6 r ( 7 ) 67 y P ' y y 9577 Dönm mrzi 7 x8 ' y y prs n ivata sabiti yay ön P ön P ( ) π E π 85 (D s ) π E lmanlar yay s abiti r D s,5 tan,5 tan, (,, ) (,, ) π π 6 ç m 8 m/ t ön P ( ) t , ön 9577 (,) ön 65 N π ön 9577 a 9 π 9,5 P ,, N nahtar momnti t, ön, (65,7,9) 55 Nmm - Prs uvvtinin il 5 arasına ğişmsi urumuna bağlantı mniyti? P ma 9577 ma 9,8 P min P Ky Ky,88 min ön Pmin , 8,75 min 8 min π 9,5 π K o 8 Kb Kb,99, b ş 8,5 5,88,99 b ş 57,,9

22 a- ivata mniyti, anahtar momnti? b- - arası titrşirs mniyt? (Kç,) r 8 x 7 r 8 P ' x x 57 7 π E π 88 D s,5 tan,5 7 tan, mm (D s ) (, 7,7 ) π E ç π ç 66 ç (, 7,7 π 7.VİZE İVT ORUU ÖRNEĞİ 7 7 mm,85 7 5,95 mm 6.6 K 6x 6 a 6x6x 6 N/mm ' x 6 x ' y y 67 n 6 n sürt μ N ön ) P ' y μ,7 67, t ( olmalı ) çli μ, ' prs y n N 66 9 mm ' x t 75 5 N ö. mir E prs n x N 57 (,7) ön 5 57,7 87 ön N ön P ( ) r 5 π 87 a π 5,95 6,5 nahtar momnti t, ön, (5,5,9) 7 99 Nmm b Pma 57 ma P P 57 min ma 5 min ön Pmin 5 5,7 8 min 8 min π 5,95 π o 9 6, b ş 9,5 6,75 6 b ş,5

23 mm ÖRNEK İN PROEİ Göv v Güç Viası alzmlri : Tümü Çli : K 9 N/mm a 8 μ,9 ivatalar x mm mm 6 mm çli 6 Tr x Rulman 6 6 N r iç r 6 r 9 r ış 6 oru (5 puan) Göv mniyti? r r r rış bln b ln b ln riç r r r ln 6 ln 55 ln 6 9 r 66,6 rm 7 rm r,6 iç (r riç ) riç (66,6 ) 8 iç 7,, ytrsiz! 98 98,6 oru- ( puan) t b 6 mm oluğuna ör ayna mniyti? 6 ' D r p Diişlr: 8x 55x 9x 9x DD55x p op 96 x p x p x x6 pdd x Σ p 6888 y 6 rdx 6 6 y,9 Dy 95 6 p ma y Dy 7,9,8,5, ytrsiz! oru- (5 puan) Güç viasına ol? v mniytlri? işlr yüzy basını? Otobloaj ontrolü? h 8 8 t,5 h t tan( βρ) tan(,6,) 58 h tan β,666 π π β, 6 μ,9 tan ρ,97 os( α ) os( ) ρ, (rulmanlı) t 58 ol ol ol 58 / 79 N 6 π / π 9 / 8, 9 6 t π ,5 π 9 8,5 fazla! h 6,8 N/ mm iş π ( ) m ( 8 π ) 6 << 8 / üşü aşınmaz! ρ >? β, >,6 otobloaj var!

24 oru- ( puan) a) ivata bağlantı mniyti?, t? b) Prs uvvti il 6 arası is mniyt? ( K ç, ) 6 at at at x6 ' y y / prs n r r x6 mm,85 9,5 mm.9 K x a x9x 9 N/mm ( ' prs y ) y ön n ' P y y 7 D s,5 tan,5 tan 9,7 P, D s 9,7, ön P ( ) 7 (,) ön ön 7 N 7 7, 7 N π 7 a 6 π 9,5 9,5 nahtar momnti t, ön, (7,5,9) 8 Nmm b Pma 7 ma 6 P min min 7 min ön Pmin 7, 7 min π π 9,5 bş a Kç a Kç o o Ky Kb K y K b 9 b ş 85,6 6 ytrsiz! 6 9,,5,67 Ky yüzy fatörü : Ky polisaj Ky,88 taşlama,99 Kb,9 Kb,99 Kb büyülü fatörü Kb mm Kb,9 mm Kb,8 mm Kb,7 5 mm Kb,6 mm Torna v soğu işlm : Ky,8 K Ky,75 K6 Ky,7 K8 Ky,67 K Ky,65 K Ky,6 K6 N/mm

25 No a µ riç ol ivata Güçviası y tb ör: 6 9 8, x6 Trx 5 6 mm ÖRNEK.VİZE 5 Göv v Güç Viası alzmlri : Tümü Çli : K 9 N/mm a 8 μ,9 ivatalar x mm mm 6 mm çli 8 Tr x y5 6 6 N r iç r 6 r 9 r ış 6 r oru Göv mniyti? r r rış bln b ln b ln riç r r r ln 6 ln 55 ln 6 9 r 66,6 rm 7 rm r,6 iç (r riç ) riç ' D E r p (66,6 ) 8 iç 7,, ytrsiz! 98 98,6 oru- ( puan) t b 6 mm oluğuna ör ayna mniyti? Diişlr: 8x DE x 55x 9x DDx 8x p op 96 x pde 6x p 976x 6 6 pdd 8x Σ p y 6 Ex 6 9 y,7 Ey ma y Ey 5,7,8,5,5 normal! p oru- (5 puan) Güç viasına ol? v mniytlri? işlr yüzy basını? Otobloaj ontrolü? h 8 8 t,5 h t tan( βρ) tan(,6,) 58 β <? ρ, <,6 otobloaj var! h tan β,666 π π β, 6 μ,9 tan ρ,97 os( α ) os( ) ρ, y 5 μ, / 9 t ol ol ol ,5 π / 9 / 9 π π π N 8 6,5 b 7,6 6 t ,5 9 π π, uyun h 6 iş 9,8 N / mm << 8 / 8 π ( ) m π ( 8 ) 8 ll önürmhızına işt yüzybasınıaz

26 6 oru- ( puan) a) ivata bağlantı mniyti? t? b) Prs uvvti il 6 arası is mniyt? ( K ç, ) x6 mm,85 9,5 mm at at at ' prs y prs 6 n ' y n y r r (6 65 ) 5 y P D s,5 tan,5 tan 9,7 ' y y 55 6 x6, D s 9,7, / ön P ön P ( ) 55 (,) ön ön 66 N 66 55, 55 N π 55 8 a π 9, 5 8, 6 ytrsiz b bş nahtar omnti : t, ön, (69,6,9) 87 Nmm P min min ön Pmin 66, 66 Kb,9 P ma 55 ma a Kç a Kç o o Ky Kb K y K b 8 b ş 7,7 Kb, min min π 9,5 π ,,5 9,69,99 ayanmaz! Kb büyülü fatörü Kb mm Kb,9 mm Kb,8 mm Kb,7 5 mm Kb,6 mm Ky yüzy fatörü : Ky polisaj Ky,88 taşlama 5 Torna v soğu işlm : Ky,8 K Ky,75 K6 Ky,7 K8 Ky,67 K Ky,65 K Ky,6 K6 N/mm

27 .Örn viz : aşağıai ölçülri övi ibi yrlştirip çözünüz 7 No a µ riç ol ivata Güç viası y tb Ör: 8 5,6 9, x Yv6x8 9 Viz çözümü : Hr soruan il ii hata - risi - ırar - ro 5,9 Gi 55,59-5 t 7856 t ',8 t'',, ol 55,7 <?,8,9,56 p 5, - '' 87 P 957,6 ön 657, ön89 Ky,8 Kb,8, inali ibi üç viası stğin rulman olması urumuna (μy v ) çözüm: (inal hr mantı hatasınan -, sonuç hatalarınan hr soruan sa - ırılır) - ro 5,9 Gi 55,59-5 t 7856 t ',8 t'',,9-76 ol 9,7 <?,8,7,5 p 5, - '' 87 P 957,6 ön 657, ön89 Ky,8 Kb,8, inal öv profili vya şlin olaa; rasl frlr onaa ;rasl ayna iişi atılaa

28 ol mm Göv,Güç viası,ivata: Çli K N/mm a N/mm μ m Kr ivatalar riç y K- KİNE EENR - Öğr. No:... ı oyaı: oru Göv mniyti? oru- t b mm oluğuna ör ayna mniyti? oru- Güç viasına ol?;, v burulma mniytlri? oru- ivata bağlantı mniyti?; anahtar sıma momnti? Not:,,. soruları prs uvvtinin / il arasına titrşmsi urumuna ayrıa çözünüz. (Kçvia,) mm öüm mir E6 N/mm N oru No:.. Hr soruan il ii yanlış - puan risi - puan ırar. Gç övlr yanlış sayılır. oru oru oru oru r m y.... r o.... top P.. iç.... 'y.... ol.... ivata.. ış.... y.... β. <? ρ... çli.. stati..... stati.... mir.. Ky..... inami Kb..... bur.. ön.. inami..... iş.... ivata.. vrim %.. t (ön)... inami..

29 K ÖDEV ÖÇÜERİ 9 Güz: öv No öğrni Numarası son ii raamıır vaplar No K a μ riç ol ivata Güç viası y tb , x8 Kr8x8 8 9,9 5,98, 7 7 8, 7 X Kr5X,5,7, , X Kr5X,5,6 6,6,8 9 8, 7 X Kr5X,8,56,5 79, X Kr5X,5,67 5,86, , 5 8 X Kr6X,5,5,8 6 78, X5 Kr6X 5,5,76 5,86, , X6 Kr6X,8,9, ,5 8 7 X7 Kr7X 5,5,65 5,5, , X8 Kr7X 5,,,9 6 7,5 5 7 X9 Kr7X 5,5,69 5,5 7 7, 9 5X Kr8X5 6,7 5,97,67 8 7, X Kr8X 6,5, 7,9,8 9 7, 5X Kr8X5 6,78 5,95,5 9 7, X5 Kr9X 7,5,9 7,, , X6 Kr9X6 6,7 5,6, ,7 6 5X7 Kr9X 7,5,95 6,6, 7 68, X8 KrX6 7,7 5,55,7 8 68,8 8 5X9 KrX 8,5, 6,6, , X KrX6 7,78 5,5,8 6 66,9 5X KrX 9,5,5 6,, , X KrX7 8,5 6,86, , X5 KrX5 9,5,5 7,78, , X6 KrX7 9, 6,8, , 5 7 6X7 KrX5,5, 7,7, , X8 KrX8 9 6,6, , X9 KrX6,5,7 7,, , X KrX8 9, 6,6, , X KrX6,5,9 7,, , X KrX9,96 6,, , X KrX7,5,9 6,8, , X6 KrX9 5, 7,, , X7 Kr5X7 5,5,57 8,, , X8 Kr5X9 5, 7,7, , X9 Kr5X8 5,5, 7,7, , X Kr6X 5, 7, , X Kr6X8 5,5,8 7,6, , X Kr6X 5, 6,75, , X Kr7X8 5,5,9 7,9, , X Kr7X 5, 6,9, , X5 Kr7X9 5,5, 6,99, , X8 Kr8X 6, 7,5, , X9 Kr8X9 5 6,5,68 8,, , X Kr8X 6, 7,, , X Kr9X 6 6,5,5 7,65, , X Kr9X 6,9 6,9, , X Kr9X 6 6,5,5 7,9, 7 7 7, X KrX 5 6, 6,6, , X5 KrX 7 6,5,8 7,6, , X6 KrX 5 6,7 6,, , X7 KrX 7 6,5,5 6,8, , X KrX 5 7, 7,, , X KrX 7 7,5,9 7,8, , X KrX 6 7,9 6,8, , X KrX 8 7,5,7 7,7, , X KrX 6 7,5 6,56, , X5 KrX 9 7,5, 6,89, , X6 KrX5 7 7, 6,, , X7 KrX 9 7,5,9 6,56, , X8 KrX5 8 7, 6,, , X9 KrX 7,5, 6,6, , X KrX6 8 8,6 6,8, , X Kr5X 8,5, 6,55, , X Kr5X6 8 8, 6,5, , X5 Kr5X 8,5,7 6,6, , X6 Kr6X6 9 8,7 5,86, , X7 Kr6X5 8,5,9 5,87, , X8 Kr6X7 9 8,9 5,, , X9 Kr7X5 8,5, 5,5, , X Kr7X7 8,88 5,, , X Kr7X6 8,5,9 5,,8

30 ol mm Göv,Güç viası,ivata: Çli K N/mm a N/mm m μ ivatalar 6 at riç y 5 mm çli N K- viz Öğr. No:... ı oyaı: oru Göv mniyti? oru- t b mm oluğuna ör ayna mniyti? oru- Güç viasına ol?;, mniytlri? işlr yüzy basını?; otobloaj ontrolü? oru- ivata bağlantı mniyti?; anahtar sıma momnti? b : prs uvvtinin il arasına titrşmsi urumuna ivata bağlantı mniyti? (Kçvia,) Hr soruan il ii yanlış - puan risi - puan ırar. oru No: oru oru oru oru r o y.... iç.... top P.. stati..... 'y.... ol y.... β. <? ρ... ön.. stati.... stati.... t(ön).... iş.... Ky..... Kb..... inami..

R C. α C = - t A/C / AC α C = ( t B/C + δ B ) / BC

R C. α C = - t A/C / AC α C = ( t B/C + δ B ) / BC MAK 40 MAKİNA ELEMANLARI-, Prof.Dr. Kürşa DÜNDAR MOMENT ALAN METODU İLE EĞİM AÇISI VE EĞİLME MİKTARI BULUNMASI : A R A L x A x A A B C B M/EI A A x B C R C M : Kirişin (milin) eğilme momenti E: Kirişin

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

CIVATALAR ve SOMUNLAR

CIVATALAR ve SOMUNLAR 009 Kasım CIVATALAR ve SOMUNLAR ÖZET Ön germeli cıvata bağlantıları 08-ö M. Güven KUTAY 08a_civata_ozet_09_01.oc İ Ç İ N D E K İ L E R 1 Cıvata ne ir?.. 3 1.1 Cıvatanın kaba tanımı. 3 1. Via ne ir?. 3

Detaylı

GAMA TİPİ SERBEST PİSTONLU BİR STİRLİNG MOTORUNUN DİNAMİK VE TERMODİNAMİK ANALİZİ

GAMA TİPİ SERBEST PİSTONLU BİR STİRLİNG MOTORUNUN DİNAMİK VE TERMODİNAMİK ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Journal of th Faulty of Enginring an Arhittur of Gazi Univrsity Cilt 28, No 2, 265-273, 2013 Vol 28, No 2, 265-273, 2013 GAMA TİPİ SERBEST PİSTONLU BİR STİRLİNG MOTORUNUN

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch HARAKET CIVATALARI. 08c. Özet. M. Güven KUTAY. 08c_civata.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch HARAKET CIVATALARI. 08c. Özet. M. Güven KUTAY. 08c_civata.doc 010 Mart HARAKET CIVATALARI 08c Özet M. Güven KUTAY 08c_civata.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 1 Hareket cıvataları... 1.1 Genel... 1. Hareket cıvatasının ölçülendirilmesi...4 1..1 lambaj tehlike

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

GÖBEK / MİL BAĞLANTILARI

GÖBEK / MİL BAĞLANTILARI 0 Ekim ÖBEK / MİL BAĞLANTILARI ÖZET 09 M. üven KUTAY DİKKAT: İyi niyet, bütün ikkat ve çabama karşın yanlışlar olabilir. Bu neenle sonucu sorumluluk verecek hesalara, ya imalatcının vereceği veya özel

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. 1 L K S Ö Z Y a k l a ı ı k b i r s e n e ö n c e u z u n v e ö z v e r i l i b i r ç a l ı ı m a n ı n s o n u c u n d a W o r d P r e s s R e h b e r i S ü r ü m 2.0 s a y e s i n d e s i z l e r l e

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

idestatik IDS - NC TEKNİK DOKÜMAN İNŞAAT ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI Analiz ve Dizaynda Dünya Standardı

idestatik IDS - NC TEKNİK DOKÜMAN İNŞAAT ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI Analiz ve Dizaynda Dünya Standardı idestatik IDS - NC İNŞAAT ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI Analiz ve Dizaynda Dünya Standardı TEKNİK DOKÜMAN Bu kitap, idestatik IDS / NC 99 programlarıyla ile ilgili açıklamaları içermektedir

Detaylı

Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11

Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11 Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11 Kablosuz uzaktan control cihazı Harmony exlhoist Gu venliğinizin gu vencesi LVP5000 32 Yeni NA makine arabirimi teknolojiyi hayata geçiriyor IndraDrive Mi: En esnek

Detaylı

Takviyeli Kirişlerin Çift Perdeli Sistem Modeli ile Yaklaşık Analizi

Takviyeli Kirişlerin Çift Perdeli Sistem Modeli ile Yaklaşık Analizi ECAS00 Uluslararası Yapı v Dprm Mühnisliği Smpozyumu, 4 Ekim 00, Orta Doğu Tknik Ünivrsitsi, Ankara, Türkiy Takviyli Kirişlrin Çift Prli Sistm Moli il Yaklaşık Analizi S.Tanvir WASTİ Orta Doğu Tknik Ünivrsitsi,

Detaylı

1-1 Raylı Kızakların Avantajları 1-1-1 Yüksek Hassasiyet

1-1 Raylı Kızakların Avantajları 1-1-1 Yüksek Hassasiyet İÇİNDEKİLER Raylı Kızakların Avantajları Raylı Kızaklarda Ömür Hesabı Montaj Bilgileri Yağlama TRH-V Serisi Linear Kızaklar TRH-F Serisi Linear Kızaklar TRS-V Serisi Linear Kızaklar TRS-F Serisi Linear

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Hazırlayan : Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

PNOZ Emniyet Röleleri

PNOZ Emniyet Röleleri PNOZ Emniyt Röllri Emniyt Röllri PNOZ X, PNOZsigma v PNOZlog, Modülr mniyt röllri PNOZmulti v PNOZpowr Hr talp için uygun mniyt çözümü. İş Faaliytlri Excllnt Componnts Snsör tknolojisi Emniyt şaltrlri

Detaylı