MALZEME MUKAVEMETİ 1. Mukavemet Hesabı : Sünek malzemeler. Gevrek malzemeler YORULMA. Wöhler Ömür Eğrisi. Oda sıcaklığı Polisaj yüzey Ø10 mm.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME MUKAVEMETİ 1. Mukavemet Hesabı : Sünek malzemeler. Gevrek malzemeler YORULMA. Wöhler Ömür Eğrisi. Oda sıcaklığı Polisaj yüzey Ø10 mm."

Transkript

1 ZEE UKVEETİ ama Kopma Kopma δ δ ün malzmlr Gvr malzmlr uavmt Hsabı : sün malzmlr a { m stati Emniyt Katsayısı normal,5... özl... ma m vr malzmlr K { m K stati çnti YORU K y Kb { m K K inami ç :ürli muavmt yorulma ayanılılığı : malzmnin 6 an fazla yü ğişimin ayanığı rilm. Kç : Çnti fatörü K y : Yüzy fatörü Kb : üyülü fatörü K : Diğr fatörlr Oa sıalığı Polisaj yüzy Ø mm Wöhlr Ömür Eğrisi Çli :,5 K K N/ mm 7N/ mm K > N / mm Dmir :, K Dmirsiz mtallr :, K 6 Yü ğişim sayısı Kç Çnti atörü : Kç çntisiz Kç q ( Kt- ) Kçvia, Kb büyülü fatörü büyülü Kb mm Kb,9 mm Kb,8 mm Kb,7 5 mm Kb,6 mm Ky yüzy fatörü : Ky polisaj Ky,88 taşlama Torna v soğu işlm : Ky,8 K Ky,75 K6 Ky,7 K8 Ky,67 K Ky,65 K Ky,6 K6 N/mm

2 - Diğr atörlr : K K. K. K. - ıalı atörü : çli için 5 n üçü sıalılara KT 5 n büyü sıalılara KT,5 alınır - Güvnirli atörü : %8 stanart sapmalı bir imalatta : %5 üvnirli için K %9 üvnirli için K,9 %99 üvnirli için K,8 %99,9 üvnirli için K,75 %99,9999 üvnirli için K,6 - Kaplama atörü: Yorulan aplamalı lmanlara K,65 alınır. - rtı Grilm atörü ZN KRŞ YÜK ÇEŞİTERİ t zaman ün malzm Gvr malzm tati yü Dinami Yü tatidinami yü a a Kç m { ş o K y Kb K y Kb stati m K K m Kç K Kç K { ş o K y Kb ç ma min t o ma min o stati ma min ün malzmlr : m m m m m {, 5 çm basma ğilm ayma burulma t ma min vya,577 a K m çm GERİE ÇEŞİTERİ VE İEŞİK GERİE Çm rilmsi: asma rilmsi:, p Kayma rilmsi:, K Eğilm rilmsi: üz ±,... urulma rilmsi: r air,... Eşğr b ş stati nl boru bilş p nlmi İEŞİK GERİE a Kç a Kç o o Ky K b K y K b vya - ynı oğrultuai aynı ins rilmlr toplanabilir: toplam çm i rilm basma ± ğilm : t ± ± toplam ayma rilmsi ± ayma ± burulma : t ± ± toplanamayan rilmlr şğr bilş : b { ş a m stati

3 TET OENTİ O x r y op b çubu a x y y x r p a b ox b O b a oy a a b op ayna tb Ø O ox op oy π π 6 İEŞİK ŞEKİERİN TET OENTİ ynı Esn ör olan ataltlr toplanabilir Ø ØD o boru op boru D π 6 D π π 6 π a b x a b y,p çıarılamaz Parall Esnlr Tormi O x x ox p op URKU J π E >? is uzun çubu (Eulr) ğils ısa çubu (Johnson) rj a Uzun Çubular (Eulr formülü) π E { r Kısa Çubular (Johnson formülü) rj { r a a π E talt momnti : air π D jirasyon yarıçapı : r 6 Elastili oülü: Eçli N/mm π D 6 π D jair D ağlantı özlliği: ii uu mafsal,5 bir uu anastr bir uu srbst,,9 bir uu anastr bir uu mafsal, ii uu anastr

4 EĞRİ KİRİŞERDE EĞİE r m r r iç O iç (r riç ) riç r r m r ış r r b (rış r ) ış rış r iörtn profil r r b ln b ln riç r rış b ln r b r air (r m r m ( ) ) b ğilm ÖDEV ORU--Göv mniyti? toplam i rilm çm ± ğilm t ± Göv alzmsi : K 5 N/mm a iç (r riç ) riç ış (rış r ) rış 97 r m r o xi i x x ,5 97 X i m 5,565 i 7 97 i r m 5,565 65,565 7 r { 6,865 r rış 7 iörtn b ln b ln 7 ln ln profil riç r rm ro 65,565 6,865, (r riç ) 5,565 (6,865 ) iç 68,78 riç 7 7, 7 r iç O r r ış 7 8Xm 97 m 7 Xm (rış r ) 5,565 (7 6,865) a ış 97,6 ma rış 7 7, 7, stati

5 -Prs uvvtinin il 5 arasına ğişmsi 5 urumuna öv mniyti? b ş o o a K ma min K y ç K b o a K K y ma min ç K b,8 Ky,75 Ky, K için 97,6 5 için 97,6 ma min 8,5,7 Kb 97,6 8,5 97,6 8,5 o 7,8,,6 b ş 7,8,,5 5,88,66, Kb,66 5 7,9 inami YYR HEİE YY EKNİĞİ toplam aymarilmsi ± ayma ± burulma : t ± ± ± r ± p ma yay π ( D ) π 8 D π D K ma yay 8 D K π,5 K stati,65 inami K Wahl x Yay sabiti : D G G 8 D çli 85 N/ mm Natif ØD Ø N atif N toplam,5 ii uu işlmsiz ii uu büülmüş ii uu taşlanmış ii uu hm taşlanmışhm büülmüş D/ -,

6 Örn Problm: Üzrini yüün il arasına ğişn şili yayın - 6 mniytl taşıyabilği uvvti, sapma mitarını bulunuz? K 8 a5 N/mm? x? D/ /5 8 K Wahl,65 8, inami,8 8 D 8 K,8 π π 5 ma yay b ş o a K ç K K y b,96 m stati,5 5 5 b ş,8,8,8 75N,5 7,6 o min ma min,96 ma min,96 o,8,8 a Kç K K y b,65,6 Ky Ø mm Ø5 Ky,6 8 D G N atif ,75 {,75 7,7 x 757,7 x x,65 mm 6 8 K Örn Problm : asimum N taşıyıp bu yüt mm sapan ; minimum 5 N taşıyan oranınai ii uu büülmüş yayın,5 mniytl ölçülrini bulunuz :, D, Nt? K 8 a5 N/mm K Wahl,65,65 inami, ma yay o } 8 D 8 D K, π π ma min 75 7 min , π ma min 75,65 Ky,57,6 57 b ş o a K K y ç K b o a K K y ç K b Ky 6 8 K 7 57, b,99 D 7,97 mm ş,5 7,57,5 x 8 D G N atif,99 8 7,97 85 N atif N atif, N toplam sarım

7 OENT TŞYN ĞNTR 7 Notasal prçin, ivata, pim, mntş, çivi, vb. Çizisl - ayna, lhim Yüzysl - yapıştırma NOKT ĞNTR r ' r '.m. r Dönm mrzi - ağırlı mrzi - st yri ' Kuvvt tisi il bağlantı uvvti ' n{ bağlantı sayısı x ' ' y x y n n ' // omnt tisi il bağlantı uvvti '' bağlantını mrz uzalığı r } r n y x x y r (r r x y )

8 Örn problm : Ø8 mm.li prçinlrin mniyt atsayısını bulunuz :? a N/mm 8 N/mm mm 7 5 N , mm 6,7 X m xi i 6, i x y 6,7 6, Nmm ' x x ' y y n n, 6,7 6,7 867 y x 7878, 867 x y ,7 867 x y ( 56) ma ma,5 8, ytrsiz π

9 N Örn problm : Ø6 mm.li prçinlrin mniyt atsayısını bulunuz :? a N/mm 9 6 mm 5,5 mm N Çözüm: xi i Xm i X m,5 yi i Ym i Y m,5 x y mm mm - 77,5 - x n ' x ' y y n 7,5,5 D (r r x y ),5 7,5,5, 5 7,5,5 7,5 7,5 95 7,5 95,5 95 y x x y 7,5 95 7,5 95 Dy Dx Dx Dy 9 5 5,5 7,5 mm 5 ma ( ) ( 9 ) ma 77 ma 77 6 π,8,5 7,8 fazla

10 KYNK (ÇİZGİE) ĞNTR - Em tb lın aynağı : boğaz alınlığı : t b Köş Kaynağı : t b t b t b tb Kayna muavmti: m ayna K m bağlantı lmanı K 5 N/ mm sarı lhim K N/ mm urşun lhim K alit Uyun malzm Uyun işçili Kalit Kontrol.alit,8.alit -,5.alit ± ± - omnt '' ' n Kuvvt tisi il ayna rilmsi ' // ' r r Taşıyan Kaynalara Grilm ' x x ' y y omnt tisi il ayna rilmsi '' r pt y x p x y p

11 mm N/mm Örn Problm: oğaz alınlığı tb mm a N/mm ayna mniyti? 8 mm mm 7 5 N,7 mm 8 mm 7, 8,,7,7 7, 9, 9, 8, ry rx x,7 r x - y ' y y D 7, 9, 7, ' x 9, 8, 8, ' x x y x p y Kayna iişlri: : 8 mm x at : mm x at Toplam iiş alanı : x ' y x y p 8 8 p op 9 x D p 9 x D p 576 toplam x ' x 8, y ' y 7, 576 y x p,7 576 x y p 9, ma ( 8,,7) ( 7, 9,),,8.5,86 uyun

12 Örn Problm: oğaz alınlığı tb mm a N/mm ayna mniyti? mm 7 mm mm 5 N ' y 9, ' x x ' y y y x p x y p x 95, ' x, Kayna iişlri: : mm x at : mm x at : mm x at Toplam iiş alanı: x mm 5 p op p' x 7 x - p' 5 x p 5 toplam x ' x, ( ) 5 y x p y ' y 95, 9, x y p ma (, 95,) 9, 8,8.5,7 ayanmaz

13 Öv oru : - tb9 mm oluğuna ör ayna mniyti? (stati) - uvvtin / - arasına ğişmsi urumuna ayna mniyti? (inami) 7 mm 97 8 N ' x x y x p y Kayna iişlri: : 7 mm x at : mm x at : 7 mm x at : 6 mm x at Toplam iiş alanı: x 9 ' y x y p ' 9 7 y, ,5 p op p 5689 x 7 mm p' x y 5, p' 95 x ' x x p 699 y y, x y x p ( 7 ) x y p 5,5 ma,7 5,5 8,,8.5 tati 7,5 fazla Dinami muavmt: ma 8, 8, 8, 9, 8, 9, min 9, o,65, 55 bş a Kç a Kç o o Ky K b Ky K b m stati b ş,5,65,55,5,5 5,88,,8 Dinami 5,98 fazla

14 mm 5 mm 7 5 N Örn Viz sorusu: Kayna mniyti :? tb mm (taşlanmış) iişlri at, at: rinli 5 mm önm mrzi: ağırlı mrzi a N/mm mm ' x x ' y y 6,7 7,, 6,7 7 8,9 r x 7, r ' y 6,7 ' x y 5,5 8,9 y x p x y p Kayna iişlri: 5 : 5 mm x at : 5 mm x at Toplam iiş alanı : 5 x mm x r 5 5 9,7 ' y y 6,7 ' x 5,5 8,9 x y xi 5 (5 ) (5 ) 5 i m i yi (5 ) (5 ) 5 i m i - -, -, 6,7 5 5 (5 6,7 p op ) 7 x 5 (, p' ) 5 x p 5 ' x x 8,9 5 y ' y 6, 7 5, x x y 7 5 y x 7, p 5 x y 5, 5 p 5 y p 6,7 5 y x p 9,7 ( 8,9 7,) ( 6,7 5,5) 7, ( 8,9 7,) ( 6,7 7) 86, ma ( 8,9 9,7) ( 6,7 5,5) 95,6,8.5,6 ytrsiz

15 VİDR 5 rilmçapı : ağlantı Viaları, Wh, r Vialar Güç Viaları: Kr,Tr,Ts,Yv t t t t t t,6 h O t,695 h DN Wh t,6 h (α55 ) Tr t,5 h α Ts t,87 h α α Yv t,5 h α Kr tanart ğil t 5 h α a Kr için: t,

16 VİD UKVEETİ 6 Toplam önürm omnti : t tan( β ρ ) ht tanβ π Kr,Ts α μ tanρ Tr,Yv α os( α ) α 6 Çözm urumuna : tan( β ρ ) t ol il : ol motor il : P w m loaj (niliğinn çözülmm urumu) : β < ρ bloaj var (çözülm yo) β > ρ bloaj yo (çözülm var) y μ y Dst rulmanlı is : GÖVDE GERİEERİ rilmlri : 6 Çm-basma : urulma : π / π ilş : b Grilm çapı: rilmlri : urulma : 6 t p π DİŞ GERİEERİ : h basma, yüzy basını : iş p m aşınmaan olayı hıza a bağlıır π ( ) m Tablo: Çli via v bazı somun malzmlri için çşitli hızlara Pm ğrlri Via malzmsi Çli çli çli çli çli çli çli omun malzmsi Çli bronz Dö.mir bronz Dö.mir bronz bronz Çvrsl hız Düşüolla Düşüolla Düşü, m/a p Düşü m/a y orta 5- m/a orta 5- m/a Yüs 5 m/a Pm N/mm a / 7,5-5,5-7,5-7,5-7 5,5- -,7 Kayma : Eğilm : GÜÇ VİD VERİİ : η tan tan( π m' t π m' β β ρ) m',5 m (Kr) m',6 m(tr) m',8 m(ts) m',9 m(yv,, Wh)

17 7 ÖDEV.oru: Güç viasına (Kr 8x8) ol? Otobloaj ontrolü?,,, burulma mniytlri? işlr yüzy basını? ; vrim? nma çapı : 8 a Kr için iş yüslği : t,, 8,8 mm (iğrlrin t stanart aım h il bulunur). iş ibi çapı : - t 8 -,8, mm bölüm airsi çapı : 8, 5, mm rilm çapı :, 5,,8 mm aım : t,5 h h,8 /,5 5,6 mm 5, tan( β ρ) tan(,5,) 57 h 5,6 μ,7 tan β,77 β, 5 tan ρ,7 ρ, π π 5, os( α ) os() y,7 8 μ y t 57 9 ol { ol ol 9 / 7 7 N otobloaj ontrolü : ρ >? β, >,5 otobloaj var! rilmlri :, 5 π / π,8 / 6 6, 6 π π,8,5,6 b,8 9,77 6 t 6 9 rilmlri :,,5, 8 π π,8 urulma : >? rj π E a ,,5 π 9. < 56. ısa çubu Johnson 8 rj π 5, ( ) 9 r a a π E,5 π işt yüzy basını: burulma, 6 h 5,6,6 N / mm iş < pm π ( ) m (8, π ) 97 / işlr ço üşü yüzy basını var, aşınmaz tanβ tan(,5) Güç viası vrimi : η.56 %5, 6 tan( β ρ) tan(,5.)

18 ĞNT VİDR EKNİĞİ 8 t ÖN ağlantı viaları için anahtar momnti: ivataa.. Çm: t t, ön π (burulma sonraan aybolur) t ön / ÖN ÖN xx(h)x.5 K x a x5x N/mm,8,9,85 ÖN sı çözüln ivatalar,7 a syr çözülnlr,9 a rilmsin aar tormtrli anahtar il sıılır Esnl Dış Yülü ivatalar ivata uvvti > olmalı : ön P ön Elmansımauvvti < olmalı: ön P ( ) ±P/ ±P/ u nlmlr ivatanın uzaması il lmanların ısalması arasınai bağıntılarla ; olayısı il ğri ıvata v lmanların yay sabitlri il bulunur. P/ ön P/ -P/ -P/ Ytrli ön yosa yo > Ytrli ön. yosa yo <

19 li çapı başaltı çapı : ø ø ø b øds ødış Tanımlanan çaplar : ivata işüstü çapı : ortalama silinir iş çapı : Ds θ b tanθ Ds ivata yay :, vya, (öüm li) b,5 stanart vya b pul, ronla ış çapı Esnl Dış Yülü ivatalara 9,5 tan / s abiti lmanlar E yay E s (D π s abiti π E : ) E bağlanan lmanlar aynı malzm is: bağlanan malzmlr v ivata aynı malzm is : } bağlanan lmanlar farlı malzm is t D s : } t? ĞNTRD KY (KEE) KUVVETİ μ,? Örn: Şili 5 at 7 ivata (.5) il bağlanan lmanlar aymaan n aar uvvti tutabilir? ivatalara uyulanaa anahtar momnti t n olmalıır?.5 K x a x5x N/mm mm,85 7 5,95 mm π ön ön π 5,95,9 a,9 ön55 N Toplam sıma uvvti N: N t sürtünm μ N, N nahtar sıma momnti (tormtr): t, ön t, (55) 7 77 Nmm

20 ĞNTRD EKENE DŞ YÜK 6 at P bar çli Örn problm: - Şili ivataların bağlantı mniytini v anahtar sıma momntini bulunuz ;?, t? - asının il bar arasına ğişmsi urumuna mniyti bulunuz ; inami? (Kç,) 6.8 K 6x 6 a 6x8x 8 N/mm Ø mm 8 8 mm,85 8 6,8 mm bar 5 Pa asınç : p mm / m N / mm Kapağı alıran 56 toplam ış yü : t ln ış yü 6 ön bir ivataya } P p π 56 N :} P 97 N P ağlanan malzmlr v ivata aynı malzm is : s ön P ( ), 6 D 6, 8,8 8 D s,5 tan,5 8 tan 6, mm,, 8 8,8 mm 97 (,6 ) ön ön 898 N ,6 97 N 97 a 8 π π 6,8 8, faz la! nahtar omnti : t, ön, (898,,9) Nmm P ma 97 ; P min is? ma 8 ön min 8 o 9 π π 6,8 b ş o a K ç K K y b o a K K y ç K b 8, b ş 9,5 6,75 8,6

21 ÖDEV.ORU K 5 a N/mm 6 at x P x8 mm,85 9,5 mm ' prs y 667 n 6 r ( 7 ) 67 y P ' y y 9577 Dönm mrzi 7 x8 ' y y prs n ivata sabiti yay ön P ön P ( ) π E π 85 (D s ) π E lmanlar yay s abiti r D s,5 tan,5 tan, (,, ) (,, ) π π 6 ç m 8 m/ t ön P ( ) t , ön 9577 (,) ön 65 N π ön 9577 a 9 π 9,5 P ,, N nahtar momnti t, ön, (65,7,9) 55 Nmm - Prs uvvtinin il 5 arasına ğişmsi urumuna bağlantı mniyti? P ma 9577 ma 9,8 P min P Ky Ky,88 min ön Pmin , 8,75 min 8 min π 9,5 π K o 8 Kb Kb,99, b ş 8,5 5,88,99 b ş 57,,9

22 a- ivata mniyti, anahtar momnti? b- - arası titrşirs mniyt? (Kç,) r 8 x 7 r 8 P ' x x 57 7 π E π 88 D s,5 tan,5 7 tan, mm (D s ) (, 7,7 ) π E ç π ç 66 ç (, 7,7 π 7.VİZE İVT ORUU ÖRNEĞİ 7 7 mm,85 7 5,95 mm 6.6 K 6x 6 a 6x6x 6 N/mm ' x 6 x ' y y 67 n 6 n sürt μ N ön ) P ' y μ,7 67, t ( olmalı ) çli μ, ' prs y n N 66 9 mm ' x t 75 5 N ö. mir E prs n x N 57 (,7) ön 5 57,7 87 ön N ön P ( ) r 5 π 87 a π 5,95 6,5 nahtar momnti t, ön, (5,5,9) 7 99 Nmm b Pma 57 ma P P 57 min ma 5 min ön Pmin 5 5,7 8 min 8 min π 5,95 π o 9 6, b ş 9,5 6,75 6 b ş,5

23 mm ÖRNEK İN PROEİ Göv v Güç Viası alzmlri : Tümü Çli : K 9 N/mm a 8 μ,9 ivatalar x mm mm 6 mm çli 6 Tr x Rulman 6 6 N r iç r 6 r 9 r ış 6 oru (5 puan) Göv mniyti? r r r rış bln b ln b ln riç r r r ln 6 ln 55 ln 6 9 r 66,6 rm 7 rm r,6 iç (r riç ) riç (66,6 ) 8 iç 7,, ytrsiz! 98 98,6 oru- ( puan) t b 6 mm oluğuna ör ayna mniyti? 6 ' D r p Diişlr: 8x 55x 9x 9x DD55x p op 96 x p x p x x6 pdd x Σ p 6888 y 6 rdx 6 6 y,9 Dy 95 6 p ma y Dy 7,9,8,5, ytrsiz! oru- (5 puan) Güç viasına ol? v mniytlri? işlr yüzy basını? Otobloaj ontrolü? h 8 8 t,5 h t tan( βρ) tan(,6,) 58 h tan β,666 π π β, 6 μ,9 tan ρ,97 os( α ) os( ) ρ, (rulmanlı) t 58 ol ol ol 58 / 79 N 6 π / π 9 / 8, 9 6 t π ,5 π 9 8,5 fazla! h 6,8 N/ mm iş π ( ) m ( 8 π ) 6 << 8 / üşü aşınmaz! ρ >? β, >,6 otobloaj var!

24 oru- ( puan) a) ivata bağlantı mniyti?, t? b) Prs uvvti il 6 arası is mniyt? ( K ç, ) 6 at at at x6 ' y y / prs n r r x6 mm,85 9,5 mm.9 K x a x9x 9 N/mm ( ' prs y ) y ön n ' P y y 7 D s,5 tan,5 tan 9,7 P, D s 9,7, ön P ( ) 7 (,) ön ön 7 N 7 7, 7 N π 7 a 6 π 9,5 9,5 nahtar momnti t, ön, (7,5,9) 8 Nmm b Pma 7 ma 6 P min min 7 min ön Pmin 7, 7 min π π 9,5 bş a Kç a Kç o o Ky Kb K y K b 9 b ş 85,6 6 ytrsiz! 6 9,,5,67 Ky yüzy fatörü : Ky polisaj Ky,88 taşlama,99 Kb,9 Kb,99 Kb büyülü fatörü Kb mm Kb,9 mm Kb,8 mm Kb,7 5 mm Kb,6 mm Torna v soğu işlm : Ky,8 K Ky,75 K6 Ky,7 K8 Ky,67 K Ky,65 K Ky,6 K6 N/mm

25 No a µ riç ol ivata Güçviası y tb ör: 6 9 8, x6 Trx 5 6 mm ÖRNEK.VİZE 5 Göv v Güç Viası alzmlri : Tümü Çli : K 9 N/mm a 8 μ,9 ivatalar x mm mm 6 mm çli 8 Tr x y5 6 6 N r iç r 6 r 9 r ış 6 r oru Göv mniyti? r r rış bln b ln b ln riç r r r ln 6 ln 55 ln 6 9 r 66,6 rm 7 rm r,6 iç (r riç ) riç ' D E r p (66,6 ) 8 iç 7,, ytrsiz! 98 98,6 oru- ( puan) t b 6 mm oluğuna ör ayna mniyti? Diişlr: 8x DE x 55x 9x DDx 8x p op 96 x pde 6x p 976x 6 6 pdd 8x Σ p y 6 Ex 6 9 y,7 Ey ma y Ey 5,7,8,5,5 normal! p oru- (5 puan) Güç viasına ol? v mniytlri? işlr yüzy basını? Otobloaj ontrolü? h 8 8 t,5 h t tan( βρ) tan(,6,) 58 β <? ρ, <,6 otobloaj var! h tan β,666 π π β, 6 μ,9 tan ρ,97 os( α ) os( ) ρ, y 5 μ, / 9 t ol ol ol ,5 π / 9 / 9 π π π N 8 6,5 b 7,6 6 t ,5 9 π π, uyun h 6 iş 9,8 N / mm << 8 / 8 π ( ) m π ( 8 ) 8 ll önürmhızına işt yüzybasınıaz

26 6 oru- ( puan) a) ivata bağlantı mniyti? t? b) Prs uvvti il 6 arası is mniyt? ( K ç, ) x6 mm,85 9,5 mm at at at ' prs y prs 6 n ' y n y r r (6 65 ) 5 y P D s,5 tan,5 tan 9,7 ' y y 55 6 x6, D s 9,7, / ön P ön P ( ) 55 (,) ön ön 66 N 66 55, 55 N π 55 8 a π 9, 5 8, 6 ytrsiz b bş nahtar omnti : t, ön, (69,6,9) 87 Nmm P min min ön Pmin 66, 66 Kb,9 P ma 55 ma a Kç a Kç o o Ky Kb K y K b 8 b ş 7,7 Kb, min min π 9,5 π ,,5 9,69,99 ayanmaz! Kb büyülü fatörü Kb mm Kb,9 mm Kb,8 mm Kb,7 5 mm Kb,6 mm Ky yüzy fatörü : Ky polisaj Ky,88 taşlama 5 Torna v soğu işlm : Ky,8 K Ky,75 K6 Ky,7 K8 Ky,67 K Ky,65 K Ky,6 K6 N/mm

27 .Örn viz : aşağıai ölçülri övi ibi yrlştirip çözünüz 7 No a µ riç ol ivata Güç viası y tb Ör: 8 5,6 9, x Yv6x8 9 Viz çözümü : Hr soruan il ii hata - risi - ırar - ro 5,9 Gi 55,59-5 t 7856 t ',8 t'',, ol 55,7 <?,8,9,56 p 5, - '' 87 P 957,6 ön 657, ön89 Ky,8 Kb,8, inali ibi üç viası stğin rulman olması urumuna (μy v ) çözüm: (inal hr mantı hatasınan -, sonuç hatalarınan hr soruan sa - ırılır) - ro 5,9 Gi 55,59-5 t 7856 t ',8 t'',,9-76 ol 9,7 <?,8,7,5 p 5, - '' 87 P 957,6 ön 657, ön89 Ky,8 Kb,8, inal öv profili vya şlin olaa; rasl frlr onaa ;rasl ayna iişi atılaa

28 ol mm Göv,Güç viası,ivata: Çli K N/mm a N/mm μ m Kr ivatalar riç y K- KİNE EENR - Öğr. No:... ı oyaı: oru Göv mniyti? oru- t b mm oluğuna ör ayna mniyti? oru- Güç viasına ol?;, v burulma mniytlri? oru- ivata bağlantı mniyti?; anahtar sıma momnti? Not:,,. soruları prs uvvtinin / il arasına titrşmsi urumuna ayrıa çözünüz. (Kçvia,) mm öüm mir E6 N/mm N oru No:.. Hr soruan il ii yanlış - puan risi - puan ırar. Gç övlr yanlış sayılır. oru oru oru oru r m y.... r o.... top P.. iç.... 'y.... ol.... ivata.. ış.... y.... β. <? ρ... çli.. stati..... stati.... mir.. Ky..... inami Kb..... bur.. ön.. inami..... iş.... ivata.. vrim %.. t (ön)... inami..

29 K ÖDEV ÖÇÜERİ 9 Güz: öv No öğrni Numarası son ii raamıır vaplar No K a μ riç ol ivata Güç viası y tb , x8 Kr8x8 8 9,9 5,98, 7 7 8, 7 X Kr5X,5,7, , X Kr5X,5,6 6,6,8 9 8, 7 X Kr5X,8,56,5 79, X Kr5X,5,67 5,86, , 5 8 X Kr6X,5,5,8 6 78, X5 Kr6X 5,5,76 5,86, , X6 Kr6X,8,9, ,5 8 7 X7 Kr7X 5,5,65 5,5, , X8 Kr7X 5,,,9 6 7,5 5 7 X9 Kr7X 5,5,69 5,5 7 7, 9 5X Kr8X5 6,7 5,97,67 8 7, X Kr8X 6,5, 7,9,8 9 7, 5X Kr8X5 6,78 5,95,5 9 7, X5 Kr9X 7,5,9 7,, , X6 Kr9X6 6,7 5,6, ,7 6 5X7 Kr9X 7,5,95 6,6, 7 68, X8 KrX6 7,7 5,55,7 8 68,8 8 5X9 KrX 8,5, 6,6, , X KrX6 7,78 5,5,8 6 66,9 5X KrX 9,5,5 6,, , X KrX7 8,5 6,86, , X5 KrX5 9,5,5 7,78, , X6 KrX7 9, 6,8, , 5 7 6X7 KrX5,5, 7,7, , X8 KrX8 9 6,6, , X9 KrX6,5,7 7,, , X KrX8 9, 6,6, , X KrX6,5,9 7,, , X KrX9,96 6,, , X KrX7,5,9 6,8, , X6 KrX9 5, 7,, , X7 Kr5X7 5,5,57 8,, , X8 Kr5X9 5, 7,7, , X9 Kr5X8 5,5, 7,7, , X Kr6X 5, 7, , X Kr6X8 5,5,8 7,6, , X Kr6X 5, 6,75, , X Kr7X8 5,5,9 7,9, , X Kr7X 5, 6,9, , X5 Kr7X9 5,5, 6,99, , X8 Kr8X 6, 7,5, , X9 Kr8X9 5 6,5,68 8,, , X Kr8X 6, 7,, , X Kr9X 6 6,5,5 7,65, , X Kr9X 6,9 6,9, , X Kr9X 6 6,5,5 7,9, 7 7 7, X KrX 5 6, 6,6, , X5 KrX 7 6,5,8 7,6, , X6 KrX 5 6,7 6,, , X7 KrX 7 6,5,5 6,8, , X KrX 5 7, 7,, , X KrX 7 7,5,9 7,8, , X KrX 6 7,9 6,8, , X KrX 8 7,5,7 7,7, , X KrX 6 7,5 6,56, , X5 KrX 9 7,5, 6,89, , X6 KrX5 7 7, 6,, , X7 KrX 9 7,5,9 6,56, , X8 KrX5 8 7, 6,, , X9 KrX 7,5, 6,6, , X KrX6 8 8,6 6,8, , X Kr5X 8,5, 6,55, , X Kr5X6 8 8, 6,5, , X5 Kr5X 8,5,7 6,6, , X6 Kr6X6 9 8,7 5,86, , X7 Kr6X5 8,5,9 5,87, , X8 Kr6X7 9 8,9 5,, , X9 Kr7X5 8,5, 5,5, , X Kr7X7 8,88 5,, , X Kr7X6 8,5,9 5,,8

30 ol mm Göv,Güç viası,ivata: Çli K N/mm a N/mm m μ ivatalar 6 at riç y 5 mm çli N K- viz Öğr. No:... ı oyaı: oru Göv mniyti? oru- t b mm oluğuna ör ayna mniyti? oru- Güç viasına ol?;, mniytlri? işlr yüzy basını?; otobloaj ontrolü? oru- ivata bağlantı mniyti?; anahtar sıma momnti? b : prs uvvtinin il arasına titrşmsi urumuna ivata bağlantı mniyti? (Kçvia,) Hr soruan il ii yanlış - puan risi - puan ırar. oru No: oru oru oru oru r o y.... iç.... top P.. stati..... 'y.... ol y.... β. <? ρ... ön.. stati.... stati.... t(ön).... iş.... Ky..... Kb..... inami..

Yüzey basıncı. Yukarıda bir pernonun yerine takılış şekli görülmektedir. τ = 4 Eğilme; ) W M W. e e

Yüzey basıncı. Yukarıda bir pernonun yerine takılış şekli görülmektedir. τ = 4 Eğilme; ) W M W. e e ERNOLR afsallı bağlantılara, trllrin taşııcı göv bağlanmasına ullanılır. rnoları aslaran aıran başlıca özlliği, bağlantılarınai msafnin ısa olması nnil ğilm momntlrinin üçü olması, olaısı il üz basıncının

Detaylı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı 01.04.0 TAMBURLAR Kaldırma makinalarında kullanılan tamburların yapısı aşağıdaki şkild görülmktdir. 1 4 Tambur dişlisinin tambura montajı 5 6 1 01.04.0 Tamburların yataklanma v tahrik skillri aşağıdaki

Detaylı

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler

kirişli döşeme Dört tarafından kirişlere oturan döşemeler Kenarlarının bazıları boşta olan döşemeler Boşluklu döşemeler Düzensiz geometrili döşemeler Kirişli döşmlr Dört tarafından irişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşlulu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr bir tarafı irişli üç tarafı boşta döşm (Konsol döşm) Đi tarafı irişli ii

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz.

Sıkma sırasında oluşan gerilmeden öngerilme kuvvetini hesaplarız. Boru içindeki basınç işletme basıncıdır. Buradan işletme kuvvetini buluruz. Ø50 Şekilde gösterilen boru bağlantısında flanşlar birbirine 6 adet M0 luk öngerilme cıvatası ile bağlanmıştır. Cıvatalar 0.9 kalitesinde olup, gövde çapı 7,mm dir. Cıvatalar gövdelerindeki akma mukavemetinin

Detaylı

KİRİŞ MESNET BÖLGELERİ

KİRİŞ MESNET BÖLGELERİ KİRİŞ MESNET BÖLGELERİ Kuru birlşim olarak yapılan kolon kiriş birlşim bölglrin, kirişlr kolonlara vya guslr oturtulur ikn korniyr, profil başlığı v lastomr gibi bir ara malzm üstün oturtulur. Bu malzmlr

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 0 Haziran www.guvn-kua.h VİNÇTE ÇEİ ONSTRÜSİON ÖZET _09 M. Güvn UT Smbollr v anaklar için "_00_ClikonsruksionaGiris.do" a bakınız. oordina ksnlri "GENE GİRİŞ" d blirildiği gibi DIN 8800 T gör alınmışır.

Detaylı

Çok Parçalı Basınç Çubukları

Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok Parçalı Basınç Çubukları Çok parçalı basınç çubukları gnl olarak k gruba arılır. Bunlar; a) Sürkl brlşk parçalardan oluşan çok parçalı basınç çubukları b) Parçaları arasında aralık bulunan çok parçalı

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

: ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 20M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

: ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 20M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41 / 3681000 SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3681021 Tapa yağ 35x8 1 2 3681022 Tapa yağ 47x8 1 3 0102029 Somun 6 kö.emn.m8 37 4 3681031 Saplama M8x52

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ (Dny Yürüücüsü: Arş. Gör. Doğan ERDEMİR) Dnyin Amacı v Dny Hakkında Gnl Bilgilr Dnyin amacı sı gri kazanımı (çapraz akış) sismlrind;. Sıcaklık dğişimlrinin ölçümü

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

Düzlemsel, silindirik ve küresel yüzeyler için taşınım direnci

Düzlemsel, silindirik ve küresel yüzeyler için taşınım direnci FORMÜ KĞIDI Fourier ısı iletim yasası T Newton soğuma yasası T Yüzeyin ışınım yayma gücü 4 T Düzlemsel yüzeyler için iletim irenci R i Düzlemsel, siliniri ve üresel yüzeyler için taşınım irenci R i Düzlemsel

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

İçindekiler YMR-A. Güce Yön Veren Yenilikçi Çözümler

İçindekiler YMR-A. Güce Yön Veren Yenilikçi Çözümler İçindekiler MR- 2 Güce ön Veren enilikçi Çözümler Hakkımızda MR- Kalite 3 Güce ön Veren enilikçi Çözümler Semboller ISO 1219-1 : Çift etkili hidrolik silindir Tek etkili yay geri dönüşlü hidrolik silindir

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net www.muhendisiz.net MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ Hareket civatasında bir güç iletimi söz konusu olduğundan verimin yüksek olması istenir.bu nedenle Trapez profilli vida kullanılır. Yük ; F =

Detaylı

DÖŞEME KALINLIĞI HESABI

DÖŞEME KALINLIĞI HESABI DÖŞEE KALINLIĞI HESABI h lsn α s 1 0 15 + 4 m l sn öşemenin kısa kenarının temiz açıklığı α s öşemenin uuğu tip α s Σ sürekli kenar uzunluğu / Σ kenar uzunluğu m ll l s < çit yöne çalışma şartı D101 DÖŞEESĐ

Detaylı

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ . Ulusal Tasarım İmalat v Analiz Kongrsi 11-1 Kasım 010- Balıksir YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ Aydın DEMİRCAN*, M. Ndim

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES

CIVATA BAĞLANTILARI. DEÜ Makina Mühendisliği Böl. Çiçek ÖZES CIVATA BAĞLANTILARI Cıvata bağlantıları teknikte en çok kullanılan çözülebilen bağlantılardır. Cıvatalar makinaların montajında, yatakların ve makinaların temele tespitinde, boru flanşların, silindir kapaklarının

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. :KAPUT AYAK GRUBU Mamül kodu : 40-30211-3600225 Mamül adı : 652 BK SÜPER TARAL EKOSTAR ÇAPA TRK.2+1

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. :KAPUT AYAK GRUBU Mamül kodu : 40-30211-3600225 Mamül adı : 652 BK SÜPER TARAL EKOSTAR ÇAPA TRK.2+1 :KAPUT AYAK GRUBU Mamül kodu : 40-30211-3600225 Mamül adı : 652 BK SÜPER TARAL EKOSTAR ÇAPA TRK.2+1 SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0102054 Somun kelebek M6 2 2 0103060 Pul ¼ 2 3 3606028 Kaput

Detaylı

TAKMA JİLETLİ KESİM VE PROFİL BIÇAKLARI

TAKMA JİLETLİ KESİM VE PROFİL BIÇAKLARI TAKMA JİETİ KEİM VE PROFİ BIÇAKARI Takma Jiletli Temizleme Takma Jiletli Kesim, Temizleme Freze (Rulmanlı) 50 mm Takma Jiletli Temizleme Freze 30 mm Takma Jiletli Temizleme Freze 50 mm Takma Jiletli Kesim,

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

İ ş Ğ İ ş ü ü üü İş ü ü üü ş İ ş Ğ İ ş ş ş ş ş ş ş ü ş ş İ ş ü ü İ ü Ç ş ş ş İ ş ü Ş Ş ş ş ö ş ü ö ş ş ş ş ö ü ö ş ş ş ş ü ö ü ö ş ü ö ü ş ö ş ü ü ş ö İ ü ş ü ş Ş ş ö ş ş ö ü ö ö ö ş İ Ç İ İŞİ ş ö ş ş

Detaylı

Ğ Ü Ş Ş Ü Ş Ş Ü Ü Ş Ş Ç Ş Ş Ğ Ü Ö Ö Ş Ü Ç Ş Ü Ş Ş Ş Ö Ş Ü Ş Ö Ü Ş Ç « Ö Ö Ş « Ü Ü Ü Ü Ü «Ü Ş Ü «Ö Ö Ç Ö Ö Ö Ö Ö Ş Ü Ç Ş Ç Ş Ö Ö Ü Ğ ÜŞ «Ü Ç Ç Ç Ç Ö Ö Ğ Ö Ö Ö Ö » Ü Ü Ü Ü Ş Ğ Ü Ç Ö « Ç Ö Ü Ş Ö Ş

Detaylı

Ö ö Ü Ü ÜÜ ö Ö ö ö Ş « ö Ö ö Ö Ö ö ö Ç Ö Ö Ş Ö Ö Ş Ş Ö Ç Ş Ş Ş ö Ö ö Ç ö ö Ö Ö ö ö Ö Ç ö ö Ö Ö Ö» ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ö ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö ö Ş Ş ö Ş Ş ö ö ö ö Ş Ö Ö ö Ş ö Ş ö ö Ş Ş ö ö ö ö Ö Ş Ö

Detaylı

ö ü ş ç» ş ü ü ü ü ç» Ö Ö Ç ş Ö Ü ş ü ü ü ü ü ü ş ü ü ü ü ü üü ö ç ş ö ü ş ç ş ü ü ü ü ç» ü ü ş Ö Ö Ç ü ü ü Ö ü ü ü ü ö ü ö ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ü üü ö ç ş Ö Ü ç ü ç ö ö Ç ü ü ü ü ü ö ü

Detaylı

Ğ Ü Ğ Ğ Ğ Ö Ğ ş ş ö ö ş Ç ş ş Ğ Ğ Ş Ğ ş ş ö ş ş ö ş ş ö ş Ğ Ö ö ö ö Ç ş ö ö ş ş ö ş ö ö ş ö ş ö ö ö ş ş ö ş ö ö ö ş ö ö Ö ş ş ş ş ş ş Ç Ğ Ğ ö ş ş ş ö ö ş ö ö ş Ç ö ş ö ş ö ş ş ş ö ö ş ş ö ş ş ö ş ş ö ş

Detaylı

ş ş» Ğ Ş ş Ş ş Ş Ş Ş ş ş Ş Ç ş ş Ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş Ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş ş ş ş ş ş Ş ş ş ş ş Ş ş ş ş ş ş Ş ş ş ş Ü Ü ş ş ş ş Ş ş ş Ş ş Ü Ş ş Ş ş ş Ş ş Ş ş ş Ş Ş ş ş ş ş

Detaylı

ü İİ İ Ü ü ü ö ü ü İ Ö ü ö ö ü ö ö ü ü ü ü ö ö üü ü üü ü ö ö ü ö Ü ü ü İ ö Ö ü ü ü ü İ İ ö ü Ö ü ü ü ü ö ö Ş ö ü ü ü ö ü Ç ö ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ö ö ü ü ö ü ü ü Ü ü ü Ş ü ü ü ü üü ü ö ü İ ö ö üü ü ü Ç

Detaylı

İ ü ü ü ü İ ü üü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü Ş Ş ü üü İ ü üü Ö ü ü ü ü üü üü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü Ş ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü İ üü ü ü Ç Ç ü ü ü ü ü ü

Detaylı

ü ü ü ü ç ü ü ü üü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ç ç ç ü ç ü ü üü ü ü ü üü ç ü ç ç ü ü ç ü ü ü ç ü ü üü üü ü ü ü üü ç ü ü ü ü üü ü ü üü ü ü üü ü ü ü ü üü ç ü ü ü üü ç ü ü ü ü

Detaylı

«ç Ü Ü Ü ü ç ü ü Ö Ü ü ü ü ü ü ü ö ü«ç ü ü ü ç ü ü ü» ü ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ç ü üü ü ü ü ü ü ü Ü

Detaylı

Ğ Ğ ü «Ü Ğ Ö Ğ ü Ü ü Ğ ü ü ü Ç Ş ü Ğ Ğ Ü Ğ Ü Ö ü Ç Ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü Ü ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü Ü ü ü ü ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü üü ü ü üü ü Ü ü» ü ü Ü ü üü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü ü üü ü ü Ü «ü ü ü

Detaylı

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 PLS-130 PLASTİK KALEM 0,400 3 PLS-140 PLASTİK KALEM 0,640

Detaylı

BÖLÜM 6 SINIR TABAKANIN TÜRBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ

BÖLÜM 6 SINIR TABAKANIN TÜRBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ BÖLÜM SINI TABAKANIN TÜBÜLANSLI HALE GEÇİŞİ - ZB 38 Sınır Tabaa Drs notları - M. Adil Yüsln TÜBÜLANSA GEÇİŞ Çoğu mühndisli problmind arşılaşılan aım türbülanslıdır. Aımın laminrvya türbülanslı Bu farlılı

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

Cıvata-somun bağlantıları

Cıvata-somun bağlantıları Cıvata-somun bağlantıları 11/30/2014 İçerik Vida geometrik büyüklükleri Standart vidalar Vida boyutları Cıvata-somun bağlantı şekilleri Cıvata-somun imalatı Cıvata-somun hesabı Cıvataların mukavemet hesabı

Detaylı

- BANT TAŞIYICILAR -

- BANT TAŞIYICILAR - - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için

Detaylı

: ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41 / 3681000 Mamül adı : 651B EKOSTAR TARAL (ZS168FB Konik)ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

: ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41 / 3681000 Mamül adı : 651B EKOSTAR TARAL (ZS168FB Konik)ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41 / 3681000 1 3681021 Tapa yağ 35x8 1 2 3681022 Tapa yağ 47x8 1 3 0102029 Somun 6 kö.emn.m8 37 4 3681031 Saplama M8x52 5 5 0103021 Rondela yaylı M8 38 6 3681019 Debriyaj

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ K-203 GERİ KAZANIMLI LOKAL HAVALANDIRMA SETİ HAZIRLAYAN: EFKAN ERDOĞAN KONTROL EDEN: DOÇ. DR. HÜSEYİN BULGURCU BALIKESİR-2014

Detaylı

Bu malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için http://ocw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz

Bu malzemelere atıfta bulunmak veya kullanım şartlarını öğrenmek için http://ocw.mit.edu/terms sitesini ziyaret ediniz MIT OpnoursWar http://ocw.mt.du 5.6 Thrmodnamk v Kntk Bahar 8 Bu malzmlr atıfta bulunmak vya kullanım şartlarını öğrnmk çn http://ocw.mt.du/trms stsn zyart dnz MODEL SİSTEMLER Molkülr gçş, dönm v rşm çn

Detaylı

SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI

SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI KYP SERİSİ MAS Pompa Sanayi A.S Merkez Ofis: Atasehir Bulvarı ATA Çarsı.K.No:9 İSTANBUL TÜRKİYE Tel: +9 () (Pbx)- Fax:+9 () E-Mail: masgrup@superonline.com http: // www.masgrup.com

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler

FÝYAT LÝSTESÝ. 25 Ocak 2012. Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler FÝYAT LÝSTESÝ Yapý Alçýlarý Alçý Levhalar Dýþ Cephe Levhalarý Alçý Levha Profilleri Dýþ Cephe Profilleri Yardýmcý Malzemeler ÝÇÝNDEKÝLER YAPI ALÇILARI alçý levhalar Dýþ cephe levhalarý Dýþ cephe levhalarý

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

OLASILIK ve ÝSTATÝSTÝK ( Genel Tekrar Testi-1) KPSS MATEMATÝK. Bir anahtarlıktaki 5 anahtardan 2 si kapıyı açmak - tadır.

OLASILIK ve ÝSTATÝSTÝK ( Genel Tekrar Testi-1) KPSS MATEMATÝK. Bir anahtarlıktaki 5 anahtardan 2 si kapıyı açmak - tadır. OLASILIK v ÝSTATÝSTÝK ( Gnl Tkrar Tsti-1) 1. Bir anahtarlıktaki 5 anahtardan si kapıyı açmak - tadır. Açmayan anahtar bir daha dnnmdiğin gör, bu kapının n çok üçüncü dnmd açılma olasılığı kaçtır? 5 6 7

Detaylı

300 = Ders notlarındaki ilgili çizelgeye göre; kömür için üst kaplama kalınlığı 4 mm, alt kaplama kalınlığı 2 mm olarak seçilmiştir.

300 = Ders notlarındaki ilgili çizelgeye göre; kömür için üst kaplama kalınlığı 4 mm, alt kaplama kalınlığı 2 mm olarak seçilmiştir. Soru-) Eğii, uzunluğu 50 olan dsandr y bant konvyör kurularak bununla saatt 300 ton tüvönan taş köürü taşınacaktır. Bant konvyörü boyutlandırınız. Kabullr: Bant hızı :,5 /s Köür yoğunluğu : 0,9 ton/ 3

Detaylı

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI HAZIRLAYAN : İSMAİL ENGİN KONTROL EDDEN : GÜNER İNCİ TARİH : 21.3.215 Sayfa / Page 2 / 4 REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No. Tarih Tanım / YayınNedeni Onay Sunan Kontrol Onay RevizyonDetayBilgileri

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

Çok Kademeli Uçtan Emişli SKM-E. Santrifüj Pompalar SKM-E 00 04-12

Çok Kademeli Uçtan Emişli SKM-E. Santrifüj Pompalar SKM-E 00 04-12 T EN IO 95 Çok Kademeli Uçtan Emişli antrifüj lar 00 0 Genel Bilgiler Basılabilen ıvılar tipi pompalar aşındırıcı olmayan, içinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli düşük

Detaylı

ÇELIK YAPı BIRLEŞTIRME ARAÇLARı

ÇELIK YAPı BIRLEŞTIRME ARAÇLARı ÇELIK YAPı BIRLEŞTIRME ARAÇLARı Birleşim çeşitleri: 1. Bulonlu birleşimler 2. Perçinli birleşimler 3. Kaynaklı birleşimler BIRLEŞIM ARAÇLARı 1. Bulonlar (Civata) Olağan bulonlar 1. Kaba (Siyah) Bulonlar

Detaylı

TS EN 1928 (metod B 10 kpa) - - TAM. TS EN 1928 (metod B 60 kpa) - - TAM. TS EN 1296 / TS EN 1928 (metod B 60 kpa)

TS EN 1928 (metod B 10 kpa) - - TAM. TS EN 1928 (metod B 60 kpa) - - TAM. TS EN 1296 / TS EN 1928 (metod B 60 kpa) MG 200 Genel amaçlı su yalıtımında çatı, teras, duvar ve zeminlerde uygulanır. Tip A - Tip T Cam Tülü GÖRSEL KUSURLAR TS EN 1850-1 YOKTUR UZUNLUK TS EN 1848-1 m -0,03 15 DOĞRULTUDAN SAPMA TS EN 1848-1

Detaylı

9S-75 ZF ORİJİNAL YEDEKLERİ

9S-75 ZF ORİJİNAL YEDEKLERİ 9S-75 ZF 1308 304 111 SENKROMEÇ GÖBEĞİ 3/4 (607) (107) 22935 EURO 63,65-1308 304 110 SENKROMEÇ GÖBEĞİ 1/2 (608) (106) 18098 EURO 72,20-1308 304 077 SENKROMEÇ FLANŞI 1/2 18095 EURO 52,50-1308 304 078 SENKROMEÇ

Detaylı

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından;

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından; Soru 1) Şekilde gösterilen ve dış çapı D 10 mm olan iki borudan oluşan çelik konstrüksiyon II. Kaliteli alın kaynağı ile birleştirilmektedir. Malzemesi St olan boru F 180*10 3 N luk değişken bir çekme

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma uygundur. Hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği ve tasarımcılara

Detaylı

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1 5.BÖLÜM Bağlama Elemanları Kaynak Bağlantıları Doç.Dr. Ali Rıza Yıldız 1 BU SLAYTTAN EDİNİLMESİ BEKLENEN BİLGİLER Bağlama Elemanlarının Tanımı ve Sınıflandırılması Kaynak Bağlantılarının

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 01 Mayıs VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON KİRİŞTE BURUŞMA 1-03 Güven KUTAY Semboller ve Kaynalar için "1_00_CeliKonstrusiyonaGiris.doc" a baınız. Koordinat esenleri "GENEL GİRİŞ" de belirtildiği gibi DIN 18800

Detaylı

π βk F -F 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.01 0.02 0.03 0.04 kayma 1 2 F + F 1 2 Döndüren kasnak Döndürülen kasnak

π βk F -F 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.01 0.02 0.03 0.04 kayma 1 2 F + F 1 2 Döndüren kasnak Döndürülen kasnak TİMAK-Taarım İmalat Analiz Kongri 6-8 Nian 006 - BALIKESİ KAYIŞ KASNAK MEKANİZMALAINDA KAYMA OLAYINI ETKİLEYEN AKTÖLEİN ANALİZİ M. Ndim GEGE Maina Mühndiliği Bölümü Mühndili aülti -Balıir/Türi Özt Kaış

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet II Final Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet II Final Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ ühendislik ültesi ina ühendisliği ölümü ukavemet II inal Sınavı () dı Soyadı : 5 Haziran 01 Sınıfı : No : SORU 1: Şekilde sistemde boru anahtarına 00 N luk b ir kuvvet etki etmektedir.

Detaylı

İyon Kaynakları ve Uygulamaları

İyon Kaynakları ve Uygulamaları İyon Kaynakları v Uygulamaları E. RECEPOĞLU TAEK-Sarayköy Nüklr Araştırma v Eğitim Mrkzi rdal.rcpoglu rcpoglu@tak.gov.tr HPFBU-2012 2012-KARS KONULAR İyon kaynakları hakkında gnl bilgi İyon kaynaklarının

Detaylı

3iN!'i 9; s:s ; E. se6. a' la E. FIEc El> s- E' tl, \.A. ql$ 3 ;in. $ l 8. - il s!le - d D -l z ; 3. HIB c z. P c. gib stts d lu' -.{ = x NIX U.

3iN!'i 9; s:s ; E. se6. a' la E. FIEc El> s- E' tl, \.A. ql$ 3 ;in. $ l 8. - il s!le - d D -l z ; 3. HIB c z. P c. gib stts d lu' -.{ = x NIX U. > HB H H + B 0 > >, 8 > 8 1 8 *, A " u. : : ^.:,,. R. :., C ' * ' 9. ' C' 9 '.A S R H h T H H b > > > R. 1 8 1 T R B u' T * T < 8 : ' L ' > :. ' > :' L. L. < L' :: j b 1 B 8 1 8 b B 8 ' >> >> * >

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008 MAKİNA * ENDÜSTRİ Prof.Dr.İrfan AY Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU Öğr. Murat BOZKURT * Balıkesir - 2008 1 PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMLERİ METALE PLASTİK ŞEKİL VERME İki şekilde incelenir. * HACİMSEL DEFORMASYONLA

Detaylı

Master Panel 1000 R5M Çatı

Master Panel 1000 R5M Çatı Master Panel 1000 R5M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise PVC membranlı veya TPO membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede

Detaylı

Kelebek vanalar ARI-ZESA EA / ARI-GESA EA. EA elektrik döner aktüatörlü. EA-SR elektrik döner aktüatörlü emniyet sıfırlamalı

Kelebek vanalar ARI-ZESA EA / ARI-GESA EA. EA elektrik döner aktüatörlü. EA-SR elektrik döner aktüatörlü emniyet sıfırlamalı ARI-ZESA EA - Fig. 012 - Bakım gerektirmeyen wafer tip kelebek vana - yumuşak contalı ARI-GESA EA - Fig. 013 - Bakım gerektirmeyen lug tip kelebek vana - yumuşak contalı ARI-ZESA EA / ARI-GESA EA Kelebek

Detaylı

Lüx. Lüx. Lüx. Lüx KÖRÜKLÜ LAVABO SİFONU FLEXIBLE SIPHON FOR SINK ÇEKVALFLİ KÖRÜKLÜ LAVABO SİFONU CHECK VALVE FLEXIBLE SIPHON FOR SINK

Lüx. Lüx. Lüx. Lüx KÖRÜKLÜ LAVABO SİFONU FLEXIBLE SIPHON FOR SINK ÇEKVALFLİ KÖRÜKLÜ LAVABO SİFONU CHECK VALVE FLEXIBLE SIPHON FOR SINK KÖRÜKLÜ LAVABO SİFONU FLEXIBLE SIPHON FOR SINK ÇEKVALFLİ KÖRÜKLÜ LAVABO SİFONU CHECK VALVE FLEXIBLE SIPHON FOR SINK Ürün Kodu / Product Code : L 02 : 73 cm : 135 Ürün Kodu / Product Code : L 01 : 76 cm

Detaylı

Şekil 1.17. Çekmeye veya basmaya çalışan kademeli milin teorik çentik faktörü kt

Şekil 1.17. Çekmeye veya basmaya çalışan kademeli milin teorik çentik faktörü kt Şekilde gösterilen eleman; 1) F = 188 kn; ) F = 36 96 kn; 3) F = (-5 +160) kn; 4) F=± 10 kn kuvvetlerle çekmeye zorlanmaktadır. Boyutları D = 40 mm, d = 35 mm, r = 7 mm; malzemesi C 45 ıslah çeliği olan

Detaylı

olup uygu kaması A formuna sahiptir. Müsaade edilen yüzey basıncı p em kasnak malzemesi GG ve mil malzemesi St 50 dir.

olup uygu kaması A formuna sahiptir. Müsaade edilen yüzey basıncı p em kasnak malzemesi GG ve mil malzemesi St 50 dir. ÖRNEK 1: Düz kayış kasnağı bir mil üzerine radyal yönde uygu kaması ile eksenel yönde İse bir pul ve cıvata ile sabitleştirilmiştir. İletilecek güç 1 kw ve devir sayısı n=500 D/d olup uygu kaması A formuna

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41-3601600 Mamül adı : 19S Ç.BİÇME CF170FE DİZEL DAR ZIPKA SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41-3601600 Mamül adı : 19S Ç.BİÇME CF170FE DİZEL DAR ZIPKA SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41-3601600 Mamül adı : 19S Ç.BİÇME CF170FE DİZEL DAR ZIPKA SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 3611120 Saplama M8x40 6 2 0103021 Yaylı rondela M8 6 3 0102010 Somun

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR ADI - STANDART ADET 1 2002710 İlaç deposu 20 lt. F 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013 Şapka 1 4 2002707

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

Master Panel 1000 R7M Çatı

Master Panel 1000 R7M Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R7M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI

FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI ÇATI ŞİLTESİ - 300 Ürün En x Boy (m 2 ) C201-0040 1200 x 7500 80 9,00 4,80 43,20 C201-0041 1200 x 6000 100 7,20 6,00 43,20 C201-0043 1200 x 6000 120 7,20 7,30 52,56 C201-0352 1200

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEBRİYAJ GRUBU Mamül kodu : 41-3601213 Mamül adı : 40M ECO TARAL TİP ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEBRİYAJ GRUBU Mamül kodu : 41-3601213 Mamül adı : 40M ECO TARAL TİP ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DEBRİYAJ GRUBU Mamül kodu : 41-3601213 1 3601213 Debriyaj komple 40M-41M-41S 1 2 3611154 Debriyaj kampanası 40M-41S 1 3 0101059 Civata 6Kö.B. M8x30 4 4 0103004 Rondela A8,4 TS 79/2 6 5 0102029 Somun

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

Yuvarlanmalı Yataklar- Rulmanlar. Bir rulman iç bilezik, dış bilezik, yuvarlanma elemanları ve kafesten oluşan bir sistemdir.

Yuvarlanmalı Yataklar- Rulmanlar. Bir rulman iç bilezik, dış bilezik, yuvarlanma elemanları ve kafesten oluşan bir sistemdir. YATAKLAR Yataklar Genellikle milleri veya aksları destekleyen yataklar, kaymalı ve yuvarlanmalı (rulman) olmak üzere iki gruba ayrılır. Kaymalı yataklarda yüzeyler arasında kayma, rulmanlarda ise yüzeyler

Detaylı

KAMPANYALI ÜRÜNLER. Referans Ürün Tanımı Marka Araç Tanımı Model OE Referansı Ek Tanım

KAMPANYALI ÜRÜNLER. Referans Ürün Tanımı Marka Araç Tanımı Model OE Referansı Ek Tanım 141.97.001 FREN DİSKİ MONDIAL B.P.W Treyler B.P.W Treyler 308834020-60 113,42 TL 141.97.002 FREN DİSKİ MONDIAL B.P.W Treyler B.P.W Treyler 308834040 141,16 TL 141.97.004 FREN DİSKİ MONDIAL B.P.W Treyler

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Cıvata ve somun-flipped classroom Bağlama Elemanları İçerik Giriş Vida Vida çeşitleri Cıvata-somun Hesaplamalar Örnekler 2 Giriş 3 Vida Eğik bir doğrunun bir

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 9905 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 01 04- Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif

Detaylı

16. Ders Optoelektronik Devre Elemanları-II

16. Ders Optoelektronik Devre Elemanları-II 16. Drs Otolktroik Dvr lmaları-ii P o A R i ( ) o φ V ( ) o φ 1 Bu bölümü bitiriğiiz, Işık algılayıcıları (ktörlr) gl özlliklri, Dktör aramtrlri, Dktör tki sürsi, kazaç, vrim, -, -i- fotoiyot, çığ fotoiyot,

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU HAREKET MEKANİZMASI : 40 / 40402-3600359 : 40S EL TRAKTÖRÜ (ANTOR 6 LD 400) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU HAREKET MEKANİZMASI : 40 / 40402-3600359 : 40S EL TRAKTÖRÜ (ANTOR 6 LD 400) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : DİŞLİ KUTUSU HAREKET MEKANİZMASI Mamül kodu : 40 / 40402-3600359 1 0109136 Kopilya 2x20 6 2 3691025 Geri vites çubuğu 40S 2 3 3691026 1.ve 2. vites mili 40S 1 4 3601032 Çelik bilya 5/16 3 5 3601033 Yay

Detaylı

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com Tiri ml rklrii rlıklı vr yömi gör izly bir işlmd döm s iibriyl sk rklrii drm şğıdki gibidir DB Ml Mvd 2 000 Döm içi Ml Alışı 50 000 Alış İd 3 000 Tiri Ml Hs Al Tp 5 000 Tiri Ml Hs Brç Klı 52 000 Yriçi

Detaylı

JeoTes BASINÇLI KAPLAR

JeoTes BASINÇLI KAPLAR SINÇI KPR Okul, astan, spor tsislri, alışvriş mrkzlri v yüzm avuzları gibi sosyal tsislrd, askri tsislrd, yurt, lojman, apartman v toplu konutlarda, mrkzi ısıtma, soğutma v sıcak su sistmlrind, akümülasyon

Detaylı

BORU İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ

BORU İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ 1 AKIŞKANIN CİNSİ : BUHAR : ÇELİK BORU ANMA CAPI : DN 15 - DN 100 mm UYGUN STANDARD : TS 301/4 ÇALIŞMA BASINCI : 10 BAR TEST BASINCI : 15 BAR ÇALIŞMA SICAKLIĞI : 185ºC DN 65 - DN400 mm ANMA ÇAPINDA, DN17100

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

Servo Flexible Kaplin

Servo Flexible Kaplin Servo Flexible Kaplin SERVOFEX SFC MODE Güçlü, yüksek mukavemetli alüminyum alaşımdan gövde Düşük atalet momenti Sağlığa zararlı madde içermez RoHS direktifleriyle uyumlu Tek disk ile yüksek rijitide

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çelik yapılarda birleşimlerin kullanılma sebepleri; 1. Farklı tasıyıcı elemanların (kolon-kolon, kolon-kiris,diyagonalkolon, kiris-kiris, alt baslık-üst baslık, dikme-alt baslık

Detaylı

POLİKARBONAT LEVHALAR

POLİKARBONAT LEVHALAR POLİKARBONAT LEVHALAR UYGULAMA DETAYLARI 2/4 mm Kalınlık : 4 mm Ağırlık : 0,8 Kg/m² Genişlik : 2100 mm Uzunluk : 2000 12000 mm Min. büküm yarıçapı : 700 mm Işık geçirgenliği : Şeffaf : %79, Beyaz %77 Isı

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 02.03.2012 y: 2012/25 Ku: İ R K Ü L E R R O R İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18) Dğşkk p D Tğ y Ö: İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18)

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500/2000) Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014, http://mmf2.ogu.edu.

KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500/2000) Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014, http://mmf2.ogu.edu. KESME Kirişlere Etriye Heabı (TS 500/2000) 178 Keme çatlakları-deney kirişleri yük Vieo ttp://mm2.ogu.eu.tr/atopcu Keme çatlakları Baınç ezilmei Dikörtgen kiriş 2 moment çatlakları Menet reakiyonu Menet

Detaylı

İÇ VE DIŞ ALAN KAPLAMA KAROLARI Estetik, Kalite, Dayanıklılık ve Uyum Sağlama Hepsi Mükemmel Şekilde Birarada iyi çözüm

İÇ VE DIŞ ALAN KAPLAMA KAROLARI Estetik, Kalite, Dayanıklılık ve Uyum Sağlama Hepsi Mükemmel Şekilde Birarada iyi çözüm İÇ VE DIŞ ALAN KAPLAMA KAROLARI Estetik, Kalite, Dayanıklılık ve Uyum Sağlama Hepsi Mükemmel Şekilde Birarada iyi çözüm RENKLER İç ve dış mekan uygulamaları için OXYMAHON en iyi çözümleri sunar. Ürüm serimiz

Detaylı

CEVHER SÜTUNLU ÇĠT PARMAKLIK BAKLAVA MOTĠF ÇĠT PARMAKLIK KAĞNI TEKERĠ ÇĠT PARMAKLIK

CEVHER SÜTUNLU ÇĠT PARMAKLIK BAKLAVA MOTĠF ÇĠT PARMAKLIK KAĞNI TEKERĠ ÇĠT PARMAKLIK SÜTUNLU ÇĠT PARMAKLIK BOY YÜKS. KG. 6 cm 150 cm 55 cm ÇP ST 19,50 TL 21,50 TL 20,50 TL 22,50 TL 24,00 TL BAKLAVA MOTĠF ÇĠT PARMAKLIK BOY YÜKS. KG. 5 cm 150 cm 60 cm ÇP BK 22,00 TL 24,50 TL 23,00 TL 25,50

Detaylı