1. TARAFLAR. diğer tarafta, Faks no: E-posta: / ADANA Faks no: E-posta:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. TARAFLAR. diğer tarafta, Faks no: 0216 428 78 95 E-posta: cevko@cevko.org.tr. / ADANA Faks no: 3223945181 E-posta: ipeksatinalma@outlook."

Transkript

1 LİSANSLI TOPLAMA AYIRMA FİRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta, 1.1. ÇEVKO ÇEVRE KORUMA VE AMBALAJ ATIKLARI DEĞERLENDİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ Cenap Şahabettin Sok. No: 94, Koşuyolu, Kadıköy/İSTANBUL Faks no: E-posta: (Aşağıda birlikte kısaca ÇEVKO olarak anılacaklardır.) diğer tarafta, 1.2. YUSUF İPEK GERİ DÖNÜŞÜM Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Doğu Sanayi Sitesi 6709 Sokak No:1\E, SARIÇAM / ADANA Faks no: E-posta: (Aşağıda kısaca YÜKLENİCİ olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır. Bu Lisanslı Toplama Ayırma Firma Hizmet Sözleşmesi nin tarafları bundan böyle ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaklardır. 2. TANIMLAR Bu Sözleşme kapsamında; 2.1. Hizmet: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında tanımlanmış olan YÜKLENİCİ nin belgelendirme hizmetleri, 2.2. Sözleşme: Bu Lisanslı Toplama Ayırma Firma Hizmet Sözleşmesi, 2.3. Yönetmelik: Türk hukuk mevzuatında geçerli olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 2.4. Bakanlık: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2.5. Hizmet Bedeli: Bu Lisanslı Toplama Ayırma Firma Hizmet Sözleşmesi nde düzenlenen ve Ek-1 de belirlenen, YÜKLENİCİ nin ÇEVKO ya vereceği Hizmet karşılığında alacağı ton başına bedel 2.6. Yönetim Planı: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında tanımlanmış ve Bakanlık tarafından onaylanmış olan Ambalaj Atığı Yönetim Planı, 2.7. Yüklenici: Çevre lisansı ya da geçici faaliyet belgesine sahip Toplama-Ayırma Tesisi ni işleten gerçek ya da tüzel kişi, anlamına gelecektir. 1

2 3. SÖZLEŞME NİN KONUSU Bu Sözleşme nin konusu aşağıda belirlenen koşullarda YÜKLENİCİ tarafından tarafından ÇEVKO ya Hizmet in verilmesidir. Yönetmelik uyarınca toplanması, taşınması, ayrılması ve değerlendirilmesi için kurulacak sistemde YÜKLENİCİ, Bakanlıktan çevre izni/lisansı almış firma sıfatıyla, geri kazandığı ambalaj atıklarını ÇEVKO nun temsil ettiği piyasaya sürenler adına ÇEVKO ya belgelendirebilecektir. 4. SÖZLEŞME NİN KAPSAMI 4.1. Sözleşme ile ÇEVKO nun sözleşme süresi için YÜKLENİCİ den talep ettiği Hizmet, ÇEVKO ya Hizmet Bedeli karşılığında verilmektedir. Bu Hizmet Bedeli, ÇEVKO tarafından Yönetmelik çerçevesinde geliştirilen ve işletilen sistemin finanse edilmesi için kullanılacaktır Sözleşme münhasır nitelikte olmayıp YÜKLENİCİ, kurduğu, işlettiği ya da üçüncü kişiler tarafından kurulan ya da işletilen sistemler çerçevesinde çalışan diğer şirket, kuruluş ve üçüncü şahıslarla benzer konularda sözleşme imzalayabilir. 5. YÜKLENİCİ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1. YÜKLENİCİ, ambalaj atıklarını ÇEVKO, YÜKLENİCİ ve BELEDİYE nin işbirliği ile hazırlanacak Yönetim Planı çerçevesinde düzenli ve sürekli olarak toplayacak, toplanan malzemeleri cinslerine göre ayrıma ve satış işlemlerini gerçekleştirecektir İlke olarak, kaynağında ayrı toplama ve ayırma maliyetlerinin karşılanması ve bu işlemler sonucunda satılan atıkların bedeli YÜKLENİCİ ye aittir YÜKLENİCİ, Ek-1 de belirtilen miktar ve cinsteki ambalaj atıklarının Yönetmelik esaslarına uygun olarak toplanması, geri dönüşümü ve geri kazanımı işlemlerini ÇEVKO ve ÇEVKO nun temsil ettiği piyasaya sürenler adına gerçekleştirmeyi, bu işlemleri Yönetmelik çerçevesinde belirlenen esaslar doğrultusunda belgelemeyi kabul ve taahhüt eder YÜKLENİCİ bu sözleşme hükümleri kapsamında geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı belgesinin bir kopyasını ÇEVKO ya vermeyi ve bu sözleşme ile ilgili işlemlerini mevzuat ya da mevzuatta olabilecek değişiklik hükümlerine uygun olarak yürütmeyi kabul ve taahhüt eder YÜKLENİCİ-ÇEVKO ve BELEDİYE işbirliği ile yürütülen kaynağında ayrı toplama uygulaması kapsamında, YÜKLENİCİ toplama ve ayırma operasyonuyla ilgili ayrıntılı bilgileri ÇEVKO nun belirlediği format ve süre içinde ÇEVKO ya bildirecektir. Şöyle ki; YÜKLENİCİ-ÇEVKO ve BELEDİYE işbirliği ile yürütülen Kaynağında Ayrı Toplama uygulaması kapsamında yıllık olarak toplanan ambalaj atıkları ile ilgili araç, kişi, toplanan miktar ve sefer bilgilerini ÇEVKO tarafından belirlenecek formatta bildirecektir Aylık olarak ayırma tesisiyle ilgili ayrılan miktar, vardiya, işçi sayısı, çalışma saatleri, v.b. içeren işletme bilgilerini ÇEVKO tarafından belirlenecek formatta bildirecektir Yılda en az bir kez, toplama ve ayırmayla ilgili operasyonun verimliliğinin arttırılmasına yönelik alınacak önlemlerle ile ilgili bilgi ve 2

3 önerilerini ÇEVKO ya rapor halinde sunacaktır Toplama/geri kazanım belgelerinin ÇEVKO tarafından onayı sonrasında sözleşmenin EK-1 inde belirtilen birim bedeller üzerinden ÇEVKO nun belirleyeceği formatta ÇEVKO ya o aya ait toplama ve geri kazanım hizmet faturasını ibraz edecektir Bu sözleşmeye konu ambalaj atıklarının toplama, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemlerinin her bir aşaması YÖNETMELİK amaç ve hedeflerine uygun şekilde YÜKLENİCİ tarafından belgelendirmek durumundadır. Belgelerin mevzuata uygun şekilde düzenlenmesinden YÜKLENİCİ sorumlu olup, bu konuda her türlü mali, hukuki ve cezai yükümlülük tamamen YÜKLENİCİ ye aittir. Bu konuda sözleşmenin imza tarihi itibariyle YÜKLENİCİ den istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Tüm belgeler tek nüsha olarak temin edilecek olup, toplanan/geri dönüşüme sevk edilen ambalaj atığının cinsi ve miktarı tüm belgelerde açık olarak belirtilecektir Bakanlıkça ya/ya da Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilen ve Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma konusunu da içeren çevre izni/lisansı ÇEVKO nun belirlediği formatta hazırlanan, aylık olarak toplanan ambalaj atıklarının ayırma tesisine giriş ve çıkışlarına ait Belgelendirme ile İlgili Usul ve Esaslar da belirtilen belgeler ve bu belgelere ilişkin özet tablo Hem toplama ayırma hem de geri dönüşüm tesisi çevre lisansı / geçici faaliyet belgesine sahip olan tesislerde, çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerinin çıkış rakamlarına ilave olarak geri dönüşüm tesisinin çıkış rakamı ve belgeleri esas alınacaktır Ayrılan ambalaj atıklarının sevk edildiği geri dönüşüm firmasına ait faaliyet belgesi ve çevre lisansının birer kopyası Toplanan ambalaj atıkları doğrudan yurtdışına geri dönüşüm amaçlı ihraç ediliyorsa, ambalaj atığının türünün belirtildiği satış faturası ve gümrük beyannamesi YÜKLENİCİ, kaynakta ayrı topladığı malzemelerle ilgili tesise giriş belgelerini sözleşmeli belediyesine onaylatacaktır. Belediye tarafından onaylanmamış belgeler kabul edilmeyecektir YÜKLENİCİ, ÇEVKO ya bildirdiği ve ÇEVKO tarafından onaylanmış olan tesise giriş ve tesisten çıkış belgelerine ilişkin veri girişini Atık Ambalaj Sistemi ne yapacaktır YÜKLENİCİ, ÇEVKO ya verdiği ambalaj atığı ayırma tesis çıkış belgelerinin her birini Belgelendirme Dosyalarında Bulunması Gereken Belge ile Belgelendirme Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlara Ait Usul ve Esaslar da yer alan ifadeye göre kaşeleyecektir YÜKLENİCİ den talep edilen belgeler yukarıda sayılanlar ile sınırlı değildir. Sözleşmenin devamı sırasında Bakanlığın talebi, mevzuat değişikliği ya da başka sebeplerle bu belgeler değiştirilebilir ya da yenileri eklenebilir. Yeni düzenlemeye göre talep edilecek belgeler yazılı olarak YÜKLEYİCİ ye bildirildiğinde, YÜKLENİCİ başka ihbar ve ihtara hacet kalmaksızın yeni düzenlemeye uygun belgeleri ÇEVKO ya ibraz etmek zorundadır YÜKLENİCİ, ÇEVKO yetkililerinin ya da ÇEVKO nun görevlendireceği denetim uzmanlarının ÇEVKO ya belgelendirdiği toplama, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemlerinin kontrolü maksadıyla gerek duyacakları her türlü bilgi ve belgeleri temin etmeyi ve incelemelerine açık tutmayı kabul ve taahhüt eder. 3

4 5.10. YÜKLENİCİ, Ek-1 de belirtilen cins ve miktardaki ambalaj atıklarının toplanması, geri dönüşümü ve geri kazanımı işlemlerini, ÇEVKO ve ÇEVKO çatısı altındaki kuruluşlar adına gerçekleştirirken yürüttüğü her türlü faaliyet sırasında, çalıştırdığı işçilere ilişkin olarak tüm ücret ve tazminatları bizzat kendisi ödemeyi kabul ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ ile işçileri arasında çıkan ve çıkacak olan ihtilaflarda, hem yüklenicinin hem de işçilerin ÇEVKO ya rücu hakkı yoktur. Mevzuat değişikliği vesair sebeplerle ÇEVKO, YÜKLENİCİ nin işçilerinin tazminatlarını ödemek zorunda kalırsa, ödenen miktarın tamamı, faizi ve masrafları ile birlikte YÜKLENİCİ tarafından ÇEVKO ya tekrar ihtara hacet kalmaksızın derhal ödenir. 6. ÇEVKO NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6.1. ÇEVKO, YÜKLENİCİ ve BELEDİYE işbirliği ile yürütülen Kaynağında Ayrı Toplama uygulaması kapsamında YÜKLENİCİ ye teknik destek verecektir ÇEVKO, YÜKLENİCİ ve belediye işbirliği ile yürütülen Kaynağında Ayrı Toplama uygulamasının tanıtımını ve bilgilendirme çalışmalarının uygulanmasını koordine edecektir. Yeni uygulama sahalarının açılmasıyla beraber toplama sisteminin yerleştirilmesi amacıyla Bilgilendirme Ekibi nin kurulmasını ve çalıştırılmasını koordine edecek, destek olacak ve BELEDİYE nin desteğini sağlayacaktır. Kurulan Bilgilendirme Ekibi ile ilgili olarak ÇEVKO nun hiçbir şekilde işveren ve alt işveren statüsü olmayacaktır ÇEVKO, YÜKLENİCİ ve BELEDİYE işbirliği ile yürütülen Kaynağında Ayrı Toplama uygulamasının kapsamına alınacak bölgelerde, uygulamanın tanıtımını sağlayacak afiş ve broşürleri oluşturan mevcut Yönetim Planı nda belirtilen miktarda temin edecektir Uygulamanın başlangıcında, ÇEVKO nun belirlediği format ve program doğrultusunda YÜKLENİCİ nin elemanlarının eğitimini ve bilgilendirilmesini sağlayacaktır ÇEVKO, YÜKLENİCİ ve BELEDİYE işbirliği ile yürütülen Kaynağında Ayrı Toplama uygulamasında kullanılan toplama araçlarının Yönetmelik e uygun bir şekilde giydirilmesine destek olacaktır. 7. HİZMET BEDELİ 7.1. Hizmet Bedeli, ambalaj atığı türü ve tonu başına ÇEVKO tarafından belirlenen birim hizmet bedelinin ÇEVKO nun geri kazanılmasını talep ettiği ve taraflarca mutabık kalınarak Ek-1 de ifade edilen belgelendirilecek malzeme miktarları ile çarpımından oluşan meblağdır ÇEVKO, YÜKLENİCİ ye kaynağında ayrı topladığı geri kazanılabilir malzemelerin, Yönetmelik e uygun şekilde belgelendirildiği takdirde, Hizmet Bedeli kadar nakdi katkıda bulunacaktır ÇEVKO, YÜKLENİCİ tarafından teslim edilen belgelerin kontrolünü en geç 15 (on beş) gün içinde tamamlanacaktır. Mutabakat verilmesi durumunda, mutabakata istinaden YÜKLENİCİ tarafından Ek-1 de belirlenen Hizmet Bedeli ÇEVKO ya faturalanacak; ÇEVKO, ödemeyi düzenlenen faturaların fatura tarihinden itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde gerçekleştirecektir ÇEVKO nun internet üzerinden erişilen bilgi işlem sisteminde taraflarca onay verilmek sureti ile Ek-1 de belirtilen miktarlarda yıl içinde gerçekleşen değişiklik ve düzeltmeler yapılabilir. Bu düzeltme bir ek protokol ile taraflar arasında imza edilmesi halinde geçerli olacaktır. 4

5 8. SÖZLEŞME NİN SÜRESİ ve FESHİ 8.1. ÇEVKO, yıl içindeki toplama ve geri kazanım miktarları doğrultusunda YÜKLENİCİ nin EK-1 de belirlenen miktarları gerçekleştiremeyeceğinin anlaşılması ya/ya da YÜKLENİCİ nin yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde bu sözleşmeyi tek taraflı ve YÜKLENİCİ den tazminat talep hakkı saklı kalmak üzere feshedebilir Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da ihlal etmesi ya da iflası ya da acze düşmesi durumlarında, diğer tarafın herhangi bir ihbar süresine bağlı kalmaksızın bu Sözleşmeyi feshetme ve zararını talep etme yetkisi mevcuttur Sözleşme dönemi 1 Ocak 31 Aralık 2015 dönemini kapsar. 9. MÜCBİR SEBEP Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler, savaş, ekonomik kriz, dövizin aşırı dalgalanması, grev, lokavt gibi beklenmeyen hallerde ve sadece bu hallerle sınırlı olmamak üzere mücbir sebep süresince Taraflar ın işbu Sözleşme ile yüklendikleri edimleri yerine getirmemesi Sözleşme nin feshine neden olmaz. Ancak mücbir sebebin 60 (altmış) günden fazla sürmesi halinde Taraflar işbu Sözleşme yi tazminatsız feshedebilirler. 10. GİZLİLİK Bu Sözleşme ve Sözleşme konusu iş ve Hizmet nedeni ile Taraflar ın birbirlerinden edindikleri her tür bilgi Taraflar arasında özeldir ve ticari sırdır. Yasal bir zorunluluk olmadıkça resmi makamlar dışında üçüncü şahıslara açıklanamaz. Bu sırrın saklanmasına Taraflar ın çalışanları da uymak zorundadır. Taraflar bunu sağlamakla yükümlüdürler. 11. TEBLİGAT Sözleşme nin Madde 1.Taraflar bölümünde belirtilen iletişim bilgileri, tarafların yasal tebligat adresleri olup, değişikliklerin taraflarca ÇEVKO nun internet üzerinden erişilen bilgi işlem sisteminde güncellenmesi gerekmektedir. Yapılacak tebligatlarda ÇEVKO nun bu sistemine bağlı olan sunucusundaki iletişim bilgileri esas alınacaktır. Güncellemelerin yapılmaması durumunda mevcut bilgiler doğrultusunda yapılacak tebligatlar tarafların bizzat kendilerine yapılmış ve geçerli kabul edilir Taraflar arasında her tür tebligatın yazılı olması şarttır. Tebligatlar, iadeli taahhütlü mektup, elden imza karşılığı teslim, elektronik tebligat ya da noter marifetiyle yapabileceği gibi faks numaralarına da gönderilebilir. 12. YETKİLİ MAHKEME İşbu Sözleşme nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözüm yeri, İstanbul Çağlayan Adliyesi ve İcra Daireleridir. 13. GENEL Sözleşme tarafları ve haleflerini bağlar. Sözleşme nin konusunun gerçekleşmesine engel olmayan herhangi bir maddesinin herhangi bir nedenle iptali ya da geçersiz sayılması sözleşmenin diğer maddelerinin de geçersiz olduğu ya da olacağı anlamına gelmez. 5

6 13.2. YÜKLENİCİ nin ya/ya da YÜKLENİCİ nin belgelerini kullandığı firmaların kasıt, ihmal ve hatalarından ya/ya da bunlar sonucu oluşacak sözleşme ve mevzuat ihlallerinden YÜKLENİCİ bizzat sorumlu olacaktır ÇEVKO, yönetmelik esaslarına uygun olmayan belgeleri reddetme hakkına sahiptir Madde 7.4 te belirtilen husus dışında, Sözleşme maddelerinde herhangi bir değişiklik ancak Taraflar ın, yazılı mutabakatı ile yapılabilir Taraflar, karşı Taraf ın yazılı onayı olmadıkça işbu Sözleşme konusu hak ve ödevlerini 3. şahıslara temlik ve devir edemezler. Bu Sözleşme ile ilgili damga vergisini Taraflar yarı yarıya (1/2 oranında) ödeyecektir Bu Sözleşme, tek nüsha halinde hazırlanmış olup Taraflar ın yetkili temsilcileri tarafından okunarak imzalanmıştır. İmza Tarihi:... /... / 2015 YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ ÇEVKO ÇEVRE KORUMA VE AMBALAJ ATIKLARI DEĞERLENDİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÜKLENİCİ YUSUF İPEK GERİ DÖNÜŞÜM 6

7 YUSUF İPEK GERİ DÖNÜŞÜM LİSANSLI İŞLETME HİZMET SÖZLEŞMESİ EK-1 A B C = A x B Belgelendirilecek Malzeme Miktarı,Ton Birim Hizmet Bedeli TL/ton Hizmet Bedeli TL Polietilen terftalat (PET) 50 67, ,00 Polietilen (PE) 50 64, ,00 Polipropilen (PP) 50 64, ,00 Kağıt Karton , ,00 Cam 60 75, ,00 TOPLAM ,00 GEÇERLİLİK DÖNEMİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HİZMET BEDELİ (KDV'SİZ) ,00 TL KDV(%18) 2.799,00 TL HİZMET BEDELİ ,00 TL İMZA TARİH ÇEVKO ÇEVRE KORUMA VE AMBALAJ ATIKLARI DEĞERLENDİRME VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ YUSUF İPEK GERİ DÖNÜŞÜM

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Detaylı

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Ayvalı Mah. Gazze Cad. Mert Apt. No:36/10 Etlik- Keçiören/ANKARA adresinde mukim ELFE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC.LTD. ŞTİ. (Kısaca

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve İŞLETMECİ ADI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme taraflar arasında 6 sayfa ve 18 maddeden ibaret olarak.../.../... tarihinde İstanbul'da 3 (üç) nüsha olarak imzalanmıştır. 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi 29 Ekim Cad. No1 Kuyumcukent

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:80 K:2 34050 Eyüp/İSTANBUL adresinde mukim TTM Telekomünikasyon ve İletişim Hiz. San. ve Dış Tic.

Detaylı

İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

TAKAS İŞLEMLERİ PROTOKOLÜ

TAKAS İŞLEMLERİ PROTOKOLÜ BORSASI TAKAS İŞLEMLERİ PROTOKOLÜ İşbu Protokol;...adresinde faaliyet gösteren.(bundan böyle Borsa olarak anılacaktır.) ile Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli / İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

Değerli Temsilci Adayımız;

Değerli Temsilci Adayımız; Değerli Temsilci Adayımız; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili kanun 27 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping X Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : A-HIZLI SİSTEM BİLGİSAYAR - Fuat Akpınar Adres :Hürriyet Mah. Akgün Sok. No:3/AB Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL Ticaret Sicil No : 156396/103802 Vergi Dairesi : GÜNEŞLİ

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1

Detaylı

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde-1 İş bu sözleşme, iş bu sözleşmeye franchisor olarak taraf olan ve bundan böyle (CANKART) olarak adlandırılacak olan, MC Grup Teknolojileri Telekomünikasyon

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza :

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza : Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Abone No Faturalı Ön Ödemeli Kurumsal Bireysel Kurumsal1 E-Fatura Adresi FirmaKurum Ünvanı @ Bildirdiğim

Detaylı

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : - SÖZLEŞME NO : - MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Oplavus Tekonoloji, Hürriyet

Detaylı

SAYIN MÜŞTERİMİZ, İSTENİLEN BELGELER

SAYIN MÜŞTERİMİZ, İSTENİLEN BELGELER 1 SAYIN MÜŞTERİMİZ, SİZLERE İLETMİŞ OLDUĞUMUZ HİZMET SÖZLEŞMESİ NİN, İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENDİĞİNDEN, HER SAYFASININ KAŞELİ - İMZALI OLDUĞUNDAN VE SÖZLEŞMEDE İSTENİLEN TÜM VERİLERİN (ADRES, TELEFON,

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı